Sisällysluettelo. Oppimisen iloa 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Oppimisen iloa 2"

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Sidosryhmäkysely... 4 Sidosryhmäkyselyn tulokset ja analysointi... 5 Taustatiedot... 5 Tiedottaminen... 6 Palvelut... 9 Opiston toiminta Mielikuva Yhteistyö Johtopäätökset

3 Johdanto Kaukametsän opiston ensimmäinen sidosryhmäkysely tehtiin syksyllä 2012 eri yhteistyötahoille. Kaukametsän opisto on kansalaisopisto, jonka ylläpitäjänä on Kajaanin kaupunki. Kyselyllä kartoitettiin yleistä tietämystä kansalaisopistosta, yhteistyön nykyistä tasoa sekä sen kehittämismahdollisuuksia. Sidosryhmäkysely on osa Kaukametsän opiston laatutyötä. Kyselyn toteutti Kajaanin ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelija Minta Rimpiläinen työharjoittelujaksonsa harjoitustyönä. Tähän raporttiin on koottu saamamme tulokset ja niitä on analysoitu. Raportin tulokset ja oikeat vastaukset ovat nähtävillä Kaukametsän opiston kotisivuilla kyselyn päätyttyä. Haluamme vielä kiittää sidosryhmäkyselyyn osallistujia! Kaukametsän opisto 3

4 Sidosryhmäkysely Syksyllä 2012 toteutettu sidosryhmäkysely oli ensimmäinen koko Kaukametsän opiston historiassa. Kyselylle oli tarvetta, joten se päätettiin toteuttaa Kajaanin ammattikorkeakoulun tradenomiharjoittelijan harjoitustyönä. Kyselyyn vastasi 32 henkilöä 82 henkilön otoksesta. Vastausprosentti oli 40 %. Se on hyvä, joten vastauksia voidaan pitää luotettavina. Kyselyyn vastaaminen tapahtui täysin anonyyminä. Taustatietoja kerättiin vain tilastollista käsittelyä varten. Kyselyn rakenne ja kysymysten laatu harkittiin tarkkaan ja niitä viimeisteltiin loppuun saakka. Kysymykset suunniteltiin niin, että Kaukametsän opisto saisi tietoa toimintansa kehittämiseen. Avoimia kysymyksiä oli varsinaisesti vain kolme. Joissakin kysymyksissä oli lisäksi vastausvaihtoehto Jokin muu, mikä. Kyselyn alussa olivat kaikkein helpoimmat kysymykset ja haastavimmat kysymykset tulivat loppuun. Kysely oli jaettu kuuteen osioon: taustatiedot, tiedottaminen, palvelut, opiston toiminta, mielikuva ja yhteistyö. Kysymysten määrä (24 kpl) oli sopiva suhteutettuna vastausaikaan. Nopein kyselyyn vastannut oli käyttänyt aikaa 131 s eli noin 2 minuuttia ja pisimpään kyselyyn vastannut oli käyttänyt aikaa 839 s eli noin 14 minuuttia. Keskimääräinen vastausaika oli noin 4 minuuttia 30 sekuntia. Kyselyn tekoon käytettiin QuestBack-ohjelmaa (ent. Digium), jonka avulla kyselyn teko onnistui vaivattomasti. Sidosryhmäkysely oli sähköisessä muodossa. Ohjelmasta lähettiin linkki vastaajan sähköpostiin, jonka kautta kyselyyn pystyi vastaamaan. Sähköisellä kyselyllä on puolensa verrattuna postikyselyihin. Sähköiseen kyselyyn on helppo ja nopea vastata ja vastaukset saa lähetettyä heti. Tulosten raportointi oli myös helppoa, sillä ohjelma teki valmiit graafiset kuviot vastausten perusteella. Kysely avautui lokakuun 15. päivä ja sulkeutui 30. lokakuuta. Vastaajilla oli siis hieman yli kaksi viikkoa aikaa vastata ja muistutusviesti lähetettiin 26. lokakuuta. Muistutusviestin lähetys kannatti, sillä vastauksia tuli vielä sen jälkeen 3 kpl lisää. Kaukametsän opisto hyötyi kyselystä siten, että se sai arvokasta tietoa sidosryhmiltään ja mahdolliset kehittämiskohteet nousivat pintaan. Kaukametsän opiston kannattaa tehdä jatkossakin vastaavanlaisia sidosryhmäkyselyjä vertailutietojen saamiseksi. 4

5 Sidosryhmäkyselyn tulokset ja analysointi 1. Sukupuoli Taustatiedot 1. Nainen 20 62,50% 2. Mies 12 37,50% Yhteensä % Kuvio 1. Sukupuoli Vastaajista 62,5 % (20 vastaajaa) oli naisia ja 37,5 % (12 vastaajaa) miehiä. 2. Postinumeroalue, jossa asutte ,88% ,00% ,63% ,75% ,13% ,25% ,25% ,13% ,25% ,00% 11. jokin muu, mikä? 6 18,75% Yhteensä % Kuvio 2. Postinumeroalue, jossa asutte Vastauksia tuli eniten , , , ja jokin muu- alueilta (Sotkamo, Vuolijoki, Hyrynsalmi ja Suomussalmi). Muita postinumeroalueita olivat 87650, 89400, 87970, 88270,89600 ja Postinumeroalue oli siksi tärkeä kysyä, koska se liittyi kysymyksiin 7. Oletteko saanut postitse joka kotiin jaettavan opinto-oppaan ja 17. Näkyykö opiston toiminta asuinalueellanne. Jos ko. kysymyksiin vastasi ei, niin pystyttiin tutkimaan millä alueella opinto-opasta ei jaettu ja missä opiston toiminta ei näy. 5

6 3. Asema organisaatiossa 1. johtaja/rehtori 15 48,39% 2. toimihenkilö 6 19,35% 3. puheenjohtaja/sihteeri 8 25,81% 4. jokin muu, mikä? 2 6,45% Yhteensä % Kuvio 3. Asema organisaatiossa Lähes puolet vastanneista (48,4 %) olivat joko johtajia tai rehtoreita. Toiseksi suurin vastaajien joukko olivat eri yhdistysten edustajat, puheenjohtajat ja sihteerit. Muita vastaajia olivat projektipäällikkö ja johtokunnan jäsen. Yksi henkilö ei vastannut kysymykseen. Tiedottaminen 4. Millä tavalla tieto Kaukametsän opistosta saavuttaa teidät parhaiten? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 1. opinto-opas 28 87,50% 2. Kaukametsän opiston kotisivut 16 50,00% 3. Facebook 1 3,13% 4. sähköposti 10 31,25% 5. kirjeet 2 6,25% 6. lehti-ilmoitukset 9 28,13% 7. ilmoitustaulut 0 0,00% 8. puhelin 0 0,00% 9. suoramarkkinointi 1 3,13% 10. radio 0 0,00% 11. jokin muu, mikä? 2 6,25% Kuvio 4. Millä tavalla tieto Kaukametsän opistosta saavuttaa teidät parhaiten? 6

7 Kysymykseen sai vastata useammankin vaihtoehdon. Jopa 87,5 % oli sitä mieltä, että tieto Kaukametsän opistosta tavoitti heidät parhaiten kotiin jaettavan opinto-oppaan kautta. Toiseksi suosituin (50 %) tiedottamisen kanava oli Kaukametsän opiston kotisivut ja kolmanneksi suosituin (31,3 %) kanava oli sähköposti. Sidosryhmät eivät pitäneet ilmoitustauluja, puhelinta ja radiota ollenkaan tiedottamisen kannalta tärkeinä. Muut mainitut tiedottamisen kanavat olivat Kainuun rehtorien tapaamiset ja sivistyslautakunnan pöytäkirjat. 5. Saatteko opistosta riittävästi tarvitsemaanne tietoa? 1. kyllä ,00% 2. en 0 0,00% Yhteensä % Kuvio 5. Saatteko opistosta riittävästi tarvitsemaanne tietoa? Kaikki 32 vastaajaa saivat opistosta riittävästi tarvitsemaansa tietoa. Tämä kertoo siitä, että Kaukametsän opiston tiedottaminen sidosryhmille on onnistunutta. 6. Mikäli ette saa riittävästi tarvitsemaanne tietoa, mistä haluaisitte saada tietoa? Koska kaikki vastaajat (n=32) kertoivat saavansa opistosta riittävästi tarvitsemaansa tietoa, tähän kysymykseen ei ollut tullut yhtään vastausta. 7. Oletteko saanut postitse joka kotiin jaettavan opinto-oppaan? 1. kyllä 28 90,32% 2. en 3 9,68% Yhteensä % Kuvio 6. Oletteko saanut postitse joka kotiin jaettavan opinto-oppaan? Kaukametsän opiston koko lukuvuoden opinto-opas (jaetaan elokuun alussa) ja kevään opinto-opas (jaetaan marras-joulukuun vaihteessa) jaetaan joka vuosi kajaanilaisiin kotitalouksiin ja yrityksiin. Vastaajista 90,3 % (28 vastaajaa) oli saanut kotiinsa opinto-oppaan. Vain 9,7 % (3 vastaajaa) ei ollut saanut opasta kotiinsa Kajaanin keskustan ulkopuolelle taajamaan, eri kaupungin osaan (Hoikankan- 7

8 gas) ja Sotkamoon (ei kuulu jakelualueeseen). Syksyllä 2012 opinto-opas jaettiin KotiseutuPluslehden välissä. Yksi henkilö ei vastannut kysymykseen. 8. Oletteko tutustunut opinto-oppaaseen? 1. kyllä 31 96,88% 2. en 1 3,13% Yhteensä % Kuvio 7. Oletteko tutustunut opinto-oppaaseen? Ilahduttavan moni, jopa 96,9 %, oli tutustunut opinto-oppaaseen. Opinto-opas on tiedottamisen kannalta tärkein kanava, jonka kautta sidosryhmät saavat tietoa Kaukametsän opiston ajankohtaisista tapahtumista, kursseista ja yhteystiedoista. Vastausten pohjalta voidaan todeta, että opinto-opasta kannattaa ehdottomasti jakaa myös jatkossa koteihin. 9. Mikäli olette tutustunut opinto-oppaaseen, onko se mielestänne (voitte valita useamman vaihtoehdon) 1. selkeä 19 61,29% 2. helposti luettava 13 41,94% 3. sekava 1 3,23% 4. sopivan kokoinen 14 45,16% 5. mielenkiintoinen 9 29,03% 6. riittävästi tietoa antava 17 54,84% 7. tylsä 0 0,00% 8. värikäs 1 3,23% 9. jokin muu, mikä? 1 3,23% Kuvio 8. Mikäli olette tutustunut opinto-oppaaseen, onko se mielestänne Kysymykseen sai vastata useamman vaihtoehdon. Kyselyyn vastanneiden mielestä opinto-opas on selkeä, helposti luettava, sopivan kokoinen, mielenkiintoinen ja riittävästi tietoa antava. Palaute oli pääasiassa positiivista. Jokin muu, mikä -vastaus liittyi opinto-oppaan aineryhmäjärjestykseen. Opinto-oppaan aineryhmäjärjestys perustuu Tilastokeskuksen antamaan järjestykseen. 8

9 Palvelut 10. Mitä palveluja Kaukametsän opisto tarjoaa? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 1. kansalaisopistoopetus 29 93,55% 2. yleiset kielitutkinnot 19 61,29% 3. maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus 19 61,29% 4. taiteen perusopetus 23 74,19% 5. tilauskoulutus 17 54,84% 6. avoin yliopisto-opetus 15 48,39% 7. hygieniakoulutus 14 45,16% luennot ja luentosarjat ,32% Kuvio 9. Mitä palveluja Kaukametsän opisto tarjoaa? Kysymys 10 oli tarkoituksella hieman harhaanjohtava, sillä Kaukametsän opisto tarjoaa kaikkia vaihtoehtoina olevia palveluja. Tällä kysymyksellä haluttiin mitata sitä, kuinka tietoisia sidosryhmät ovat Kaukametsän opiston palveluista. Vastaukset vaikuttavat hyviltä, mikä kertoo siitä, että palvelut ovat sidosryhmien tiedossa kohtuullisen hyvin. Parhaiten tiedetyt opiston tarjoamat palvelut olivat kansalaisopisto-opetus (93,5 %), luennot ja luentosarjat (90,3 %), taiteen perusopetus (74,2 %), yleiset kielitutkinnot ja maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus (61,3 %). Palveluista hygieniakoulutus ja avoin yliopisto opetus olivat sellaisia palveluita, joita tiedettiin vähiten järjestettävän opistolla. 11. Hyödynnättekö opiston palveluja? 1. säännöllisesti 10 31,25% 2. silloin tällöin 9 28,13% 3. harvoin 10 31,25% 4. en koskaan 3 9,38% Yhteensä % Kuvio 10. Hyödynnättekö opiston palveluja? 9

10 Opiston palvelujen hyödyntämisaktiivisuus vaihteli paljon. Vastaajista 31,3 % (10 vastaajaa) kertoi hyödyntävänsä palveluja säännöllisesti, 28,1 % (9 vastaajaa) silloin tällöin, 31,3 % (10 vastaajaa) harvoin ja 9,4 % (3 vastaajaa) ei koskaan. Tulokset ovat suuntaa antavia, koska tulokset riippuvat täysin vastaajan omasta aktiivisuudesta eivätkä organisaatiosta. 12. Jos vastasitte "säännöllisesti", "silloin tällöin" tai "harvoin", mitä palveluja olette käyttänyt Kaukametsän opistossa? Palvelu Vastausten määrä Kielet 9 Liikunta 4 Kädentaidot 3 Luennot 8 Musiikki 2 Sanataide 2 Yleissivistävät aineet 1 Erityisryhmät 1 Tietotekniikka 2 Kokous 3 Juhla 1 Tilapalvelut 1 Yhteensä 37 Kaukametsän opiston palveluista suosituimpia vastaajien keskuudessa olivat kielten opiskelu ja luennot. 22 vastaajaa oli vastannut kysymykseen. Monet vastaajista olivat vastanneet useamman kuin yhden vaihtoehdon. Tulokset riippuivat vastaajasta, eivät organisaatiosta. Kysymys otettiin mukaan kyselyyn, jotta saadaan jonkinlaista tietoa siitä, mitä palveluja sidosryhmät hyödyntävät joko säännöllisesti, silloin tällöin, harvoin tai eivät koskaan. 10

11 13. Jos vastasitte "en koskaan", mikä on ollut esteenä Kaukametsän opiston palvelujen käytölle? 1. ajan puute 1 20,00% 2. liian korkea hinta 1 20,00% ei ole ollut kiinnostavia kursseja sopimaton kurssin aika sopimaton kurssin paikka en tunne opiston toimintaa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7. jokin muu, mikä? 3 60,00% Yhteensä 5 100% Kuvio 11. Jos vastasitte "en koskaan", mikä on ollut esteenä Kaukametsän opiston palvelujen käytölle? Kysymyksellä haluttiin selvittää syitä, miksi vastaaja on mahdollisesti estynyt tulemasta kurssille. Kuten kuviosta näkyy, ajan puute, liian korkea hinta ja vaihtoehto jokin muu ovat olleet syitä. Muita syitä olivat pääasiassa pitkät välimatkat ja laiskuus. En koskaan -vastanneita oli kolme henkilöä, joista joku oli valinnut useamman vaihtoehdon. Kaukametsän opiston kursseja järjestetään eri vuorokauden aikoina, aamuaikaisesta iltamyöhään, jotta myös työssäkäyvillä ja opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kursseille vapaa-aikanaan. Pitkien välimatkojen takia opisto järjestää opetusta myös eri puolilla kaupunkia, taajamassa ja kylissä. 11

12 Opiston toiminta 14. Kuinka monessa eri toimipisteessä arvioitte opistolla olleen toimintaa vuonna 2011? ,84% ,26% ,68% 4. yli ,23% Yhteensä % Kuvio 12. Kuinka monessa eri toimipisteessä arvioitte opistolla olleen toimintaa vuonna 2011? Vuonna 2011 opistolla oli 62 eri toimipaikassa toimintaa. Yli puolet vastaajista (54,8 %) arvioi opistolla olevan toimipaikkaa. Oikea tieto löytyy muun muassa Kaukametsän opiston vuoden 2011 toimintakertomuksesta. Kysymyksen avulla opisto sai tietoa siitä, kuinka hyvin sidosryhmät ovat tietoisia Kaukametsän opiston kymmenistä toimipaikoista. Yksi henkilö on jättänyt vastaamatta kysymykseen. 15. Kuinka monta toimipistettä arvioitte opistolla olevan maaseutukylissä? ,38% ,13% ,50% Yhteensä % Kuvio 13. Kuinka monta toimipistettä arvioitte opistolla olevan maaseutukylissä? Maaseutukylissä on 17 toimipaikkaa. Yli puolet vastaajista (53,1 %) tiesi oikean vastauksen. Maaseutukylien toimipisteet sijaitsevat muun muassa Jormuassa, Kuluntalahdessa, Mainualla, Paltaniemellä, Toppilassa, Vuolijoella, Otanmäessä ja Ounastuvalla. 12

13 16. Koetteko toiminnan maaseutukylissä 1. tarpeelliseksi 24 80,00% 2. kehittämisenarvoiseksi 6 20,00% 3. tarpeettomaksi 0 0,00% Yhteensä % Kuvio 14. Koetteko toiminnan maaseutukylissä Kaukametsän opiston toimintaa maaseutukylissä arvostetaan hyvin paljon sidosryhmien mielestä. Palveluita viedään lähelle asiakasta. Kaukametsän opiston perusstrategiaan kuuluu, että opisto toimii niin, että kansalaisopistopalvelut ovat lähipalveluina kaikkien kuntalaisten saatavilla. Lähipalvelutavoitteen mukaan opisto tarjoaa kajaanilaisille opiskelumahdollisuuksia eri puolilla kaupunkia, taajamassa ja kylissä. Tämä näkyy erityisesti Otanmäen, Vuolijoen kirkonkylän ja Vuolijoen kylien aktiivisuutena ja yhteistyönä opiston palvelujen käyttäjinä. Kuusi henkilöä on vastannut, että maaseutukylien toimintaa voisi kehittää edelleen. Kaksi henkilöä on jättänyt vastaamatta kysymykseen. 17. Näkyykö opiston toiminta asuinalueellanne? 1. kyllä 16 51,61% 2. ei 15 48,39% Yhteensä % Kuvio 15. Näkyykö opiston toiminta asuinalueellanne? Opiston näkyminen kyselyyn vastanneiden asuinalueella jakautui melko tasan puoliksi. Alueita, joilla opiston toiminta ei näy, olivat Palokangas, Hyrynsalmi, Sotkamo ja Suomussalmi. Yksi henkilö ei vastannut kysymykseen. 13

14 18. Opiston toiminta on mielestänne 1. liian laajaa 2 6,45% 2. laajaa 7 22,58% 3. sopivaa 22 70,97% 4. suppeaa 0 0,00% 5. liian suppeaa 0 0,00% Yhteensä % Kuvio 16. Opiston toiminta on mielestänne Tällä kysymyksellä mitattiin sidosryhmien mielipidettä opiston toiminnan laajuuteen. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että Kaukametsän opiston toiminnan laajuus on sopivaa ja muutamien vastaajien mielestä myös riittävän laajaa. Voidaan todeta, että toimipaikkoja on riittävä määrä ja kursseja järjestetään tarpeeksi. Yksi henkilö on jättänyt vastaamatta kysymykseen. 19. Arvionne mukaan Kaukametsän opistolla annettiin opetusta vuonna n h 2 6,45% 2. n h 7 22,58% 3. n h 9 29,03% 4. n h 11 35,48% 5. n h 2 6,45% Yhteensä % Kuvio 17. Arvionne mukaan Kaukametsän opistolla annettiin opetusta vuonna 2011 Oikea vastaus on tuntia. 35,5 % tiesi oikean vastauksen. Tuntimäärään lasketaan työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, vapaan sivistystyön koulutus, johon kuuluu taiteen perusopetus sekä lisäksi tilauskoulutus ja henkilöstökoulutus. 14

15 20. Kuinka monta prosenttia käsityksenne mukaan kajaanilaisista opiskelee Kaukametsän opistossa? % 10 31,25% % 16 50,00% % 4 12,50% % 2 6,25% % 0 0,00% Yhteensä % Kuvio 18. Kuinka monta prosenttia käsityksenne mukaan kajaanilaisista opiskelee Kaukametsän opistossa? Kaukametsän opistossa opiskelee noin 10 % kajaanilaisista. Oikean vastauksen tiesi kymmenen vastaajaa. Tieto löytyy muun muassa Kaukametsän opiston vuoden 2011 toimintakertomuksesta. 21. Kuinka tärkeänä koette opiston toiminnan kuntalaisiin päin? 1. erittäin tärkeänä 19 61,29% 2. tärkeänä 12 38,71% 3. vähemmän tärkeänä 0 0,00% 4. ei tärkeänä 0 0,00% 5. en osaa sanoa 0 0,00% Yhteensä % Kuvio 19. Kuinka tärkeänä koette opiston toiminnan kuntalaisiin päin? Tulosten perusteella Kaukametsän opiston toiminta kuntalaisiin päin koetaan erittäin tärkeänä. Toiminta kuntalaisiin päin on välttämätöntä opiston menestymisen ja kehittymisen kannalta. On tärkeää pitää huolta kuntalaisistaan ja tarjota erilaisia palveluja erilaisiin tarpeisiin. 15

16 Mielikuva 22. Mielikuvanne Kaukametsän opistosta on (voitte valita useamman vaihtoehdon) 1. juhlava 2 6,25% 2. kodikas 7 21,88% 3. viihtyisä 14 43,75% 4. etäinen 2 6,25% 5. kuuluisa 0 0,00% 6. helposti lähestyttävä 12 37,50% 7. avara 7 21,88% 8. arkkitehtuurinen 12 37,50% 9. näkyvä 8 25,00% 10. aktiivinen 11 34,38% 11. nykyaikainen 17 53,13% 12. vanhanaikainen 2 6,25% 13. arvostettu 7 21,88% 14. jokin muu, mikä? 0 0,00% Kuvio 20. Mielikuvanne Kaukametsän opistosta on Kysymykseen on voinut vastata useamman vaihtoehdon. Kaukametsän opistoa kuvaa parhaiten sana nykyaikainen (53,1 %). Yleinen mielikuva Kaukametsän opistosta on tulosten perusteella viihtyisä, helposti lähestyttävä, arkkitehtuurinen, aktiivinen ja nykyaikainen. Mielikuva Kaukametsän opistosta rakentuu pitkälti sen markkinoinnin ja toimintatapojen pohjalta. Siksi on tärkeää tiedottaa palveluistaan asiakaslähtöisesti. 16

17 Yhteistyö 23. Millaiseksi olette kokenut tähänastisen yhteistyön? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 1. yksipuoliseksi 3 9,38% 2. hyödylliseksi 22 68,75% 3. vaikeaksi 0 0,00% 4. mielenkiintoiseksi 7 21,88% 5. joustavaksi 13 40,63% 6. nopeaksi 2 6,25% 7. hitaaksi 0 0,00% 8. kehittämisenarvoiseksi 9 28,13% 9. jokin muu, mikä 0 0,00% Kuvio 21. Millaiseksi olette kokenut tähänastisen yhteistyön? Kysymykseen pystyi vastaamaan useamman vaihtoehdon. Kaukametsän opiston ja sidosryhmien välinen yhteistyö on tulosten perusteella koettu hyödylliseksi, joustavaksi ja edelleen kehittämisenarvoiseksi. 9,38 % (3 vastaajaa) kokee, että yhteistyö on ollut yksipuolista. Sitä ei voi sanoa, kumpi osapuoli on tehnyt yhteistyötä enemmän kuin toinen. Tämän sidosryhmäkyselyn avulla Kaukametsän opisto halusi selvittää sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämistarpeita. Jokainen organisaatio pyrkii kehittämään eri osa-alueitaan jatkuvasti. Tulosten avulla Kaukametsän opisto saa tietoa niistä kehittämistarpeista, joita voisi tutkia tarkemmin. 24. Mitkä ovat mielestänne yhteistyön kehittämistarpeet? Tuloksista koottuja vastauksia: Enemmän yhteistyötä naapuriopistoihin ja avoin yliopisto tarjontaa naapurikuntiin Haja-asutusalueilla ryhmiä pienemmällä osallistujamäärällä, liikuntaa Entisen yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen Opistojen välinen etäopetus esim. yhteiset luentosarjat, eri alojen tuntiopettajapankki, yhteiset kehittämishankkeet, kuntarakenteen muutoksista riippuen tulevaisuudessa hallinnollinen yhteistyö Tiedottamisen lisääminen, hintojen lasku, oppilaskunnan perustaminen Puhelimeen vastaaminen joskus hankalaa (automaatti) 17

18 Johtopäätökset Kysely toteutettiin onnistuneesti sovitussa aikataulussa. Vastaajat pysyivät anonyymeinä koko sidosryhmäkyselyn ajan, kyselyyn vastaamisesta raportointiin saakka. Sidosryhmäkysely on osa Kaukametsän opiston laatutyötä. Tiivistetysti tuloksista ilmenee seuraavaa: suurin osa kyselyyn vastanneista asui Kajaanin keskustan alueella vastaajista suurin osa oli joko johtajia tai rehtoreita tärkein tiedottamisen ja markkinoinnin kanava on opinto-opas, jota kannattaa jakaa edelleen koteihin kyselyyn vastanneet sidosryhmät (n=32) saivat riittävästi tarvitsemaansa tietoa vain kolme henkilöä ei ollut saanut opinto-opasta kotiinsa 96,9 % oli tutustunut opinto-oppaaseen, palaute opinto-oppaasta oli positiivista esteitä opiston palvelujen käytölle olivat pitkät välimatkat, ajan puute, liian korkea hinta ja laiskuus maaseutukylien toiminta on tärkeässä osassa opiston toiminnan kannalta Kaukametsän opiston toiminnan laajuus on vastaajien mielestä sopivaa (70,9 %) ja laajaa (22,6 %). Tuloksista voidaan päätellä, että sidosryhmät suhtautuvat opiston toimintaan myönteisesti, koska liian laajaa vastausta ei antanut kuin vain kaksi henkilöä Kaukametsän opiston toiminta kuntalaisiin päin on erittäin tärkeää Kaukametsän opistoa kuvaavat parhaiten sanat nykyaikainen, viihtyisä, helposti lähestyttävä, arkkitehtuurinen ja aktiivinen sidosryhmien yleistietämys opistosta oli hyvää tähänastinen yhteistyö on koettu pääasiassa hyödylliseksi, joustavaksi ja kehittämisenarvoiseksi yhteistyön kehittämistarpeita ovat tulosten perusteella entisen yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen, tiedottamisen lisääminen, hintojen lasku, oppilaskunnan perustaminen, opistojen välinen etäopetus, yhteiset kehittämishankkeet sekä enemmän yhteistyötä naapuriopistoihin ja avoin yliopisto tarjontaa naapurikuntiin Sähköisellä kyselylomakkeella ja tulosten analysoinnilla saatiin vastaukset Kaukametsän opistoa koskeviin kysymyksiin. Vastaavanlaista kyselyä ei ole tehty aikaisemmin, joten tulosten seurannan ja vertailun kannalta on tärkeää toteuttaa kysely jatkossakin samalle kohderyhmälle. Opiston maine on positiivinen. Siitä kertoo se, että opistoa kuvailtiin enimmäkseen nykyaikaiseksi, opiston toiminta on sopivaa ja sidosryhmät saavat riittävästi tarvitsemaansa tietoa. Toivottavaa olisi, että sidosryhmät käyttäisivät opiston palveluja entistä enemmän. Kaukametsän opisto Koskikatu 4 B, Kajaani ma-pe klo ja puhelimitse klo (08)

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana?

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana? LIITE 1 1(8) FIRST WEEK FESTIVAL PALAUTEKYSELY VAMOK järjesti lukuvuoden alussa First Week Festivalin, joka piti sisällään 5 erilaista tapahtumaa. Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa opiskelijoiden

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 14.9.2017 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Kysymysmuotoilu: Seuraatko kuntasi toimintaa

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kysely Kaikukortin haltijoille

Kysely Kaikukortin haltijoille Kysely Kaikukortin haltijoille 22.9.-27.10.2017 Hyvä Kaikukortin haltija! Kaikukortti-toimintaa on kokeiltu Kainuussa nyt toista vuotta. Tämän kyselyn tavoitteena on saada tietoa siitä, miten käyttökelpoisena

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

Asiakaskyselyn 2014 tulokset

Asiakaskyselyn 2014 tulokset Asiakaskyselyn 2014 tulokset Työterveys Akaasia teki keväällä 2014 asiakaskyselyn. Kysely lähetettiin 664 työterveyshuollon asiakkaan yhteyshenkilölle Webropol kyselynä sähköpostin välityksellä. Kyselyyn

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017 Aromi- lehti Lukijatutkimus 2017 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Aromi- lehden lukemista ja lukijoiden suhdetta lehteen sekä kerätä

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS

Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS tammikuu 2011 SISÄLLYS 1 OPINTOJAKSOPALAUTEJÄRJESTELMÄ 1 2 OPINTOJAKSOPALAUTTEEN ANTAMINEN 1 2.1 Kirjautuminen järjestelmään suoran kirjautumislinkin avulla

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015

Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015 1 Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015 Ari Sainio/Selkokeskus 2015 Selkokeskus teki keväällä 2015 yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa kunnille kyselyn selkokielen tarpeesta. Kyselyllä

Lisätiedot

OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015

OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015 ry Toni Kangas 16. elokuu 2015 Opintomestari 2015 Julkinen OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015 AALTO-YLIOPISTON SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY SISÄLLYS Kaavioista... 1 Taustatiedot... 1 Uusi kandidaattiohjelma... 2 Vanha

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Erikoissuunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Erikoissuunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Erikoissuunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi vaiheeksi on osoittautunut

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO. Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers).

WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO. Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers). WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers). Kaavat eri ulottuvuuksien yhteispisteiden laskemiseen

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ulottuvuus 1 Ulottuvuus 2 Ulottuvuus 3 Ulottuvuus 4 Kaavat eri ulottuvuuksien yhteispisteiden laskemiseen (6-Q3) + (6-Q4) + Q10 +

Lisätiedot

Kysely Kaikukortin haltijoille

Kysely Kaikukortin haltijoille 1 Kysely Kaikukortin haltijoille Hyvä Kaikukortin haltija! Kaikukortti-toimintaa on kokeiltu Lappeenrannassa nyt 1.6.2017 lähtien. Tämän kyselyn tavoitteena on saada tietoa siitä, miten käyttökelpoisena

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

1 Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen 17.

1 Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen 17. Opintokysely 2013 Tämä on Inkubion vuoden 2013 opintokysely. si syksystä lähtien monet kursseistamme uudistuvat, joten nyt on mitä sopivin hetki puuttua kurssien epäkohtiin. Tällä kyselyllä pyritään keräämään

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Terttu Salonen

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Terttu Salonen JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Terttu Salonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

Opiskelijan pikaopas Opintojaksopalautejärjestelmään

Opiskelijan pikaopas Opintojaksopalautejärjestelmään Opiskelijan pikaopas Opintojaksopalautejärjestelmään Jouni Hämäläinen 11.3.2008 Johdanto... 3 Kirjautuminen suoran kirjautumislinkin avulla... 3 Kirjautuminen etusivun kautta... 4 Opintojakson etsiminen

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY 15.9. 31.10.2015 TAUSTAA Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi

Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi Jäsenhankintatutkimus Tämä jäsenhankintatutkimus tehtiin Rotaryn piirille numero 1430. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville potentiaalisten jäsenten

Lisätiedot

Kaukametsän opiston viestintäsuunnitelma Viestinnän välineet, menettelytavat ja vastuut

Kaukametsän opiston viestintäsuunnitelma Viestinnän välineet, menettelytavat ja vastuut Kaukametsän opiston viestintäsuunnitelma Viestinnän välineet, menettelytavat ja vastuut Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi,

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 Kestävän kehityksen asiantuntijaseminaari Leena Saloheimo 17.4.2015 VASTAAJAT, edustavuus - vastaajia 117 (*) osa vastasi

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

- Vaikuttavuuskysely 2013

- Vaikuttavuuskysely 2013 - Vaikuttavuuskysely 2013 Kilometrikisan kehitys Vuosi Osallistujat Joukkueet Km/ osallistuja Lisäys ed. vuoteen osallistujissa (%) 2009 2 116 260 939-2010 8 664 650 972 309 % 2011 17 841 1 275 900 106

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013

WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013 WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Iän vaikutus itsetuntoon

Iän vaikutus itsetuntoon 1 Iän vaikutus itsetuntoon Alppilan lukion psykologian tutkimuskurssi, psykologian ja matematiikan ilmiökurssi Hilla Sarlin Noora Varonen Oona Montonen 2 Sisällysluettelo 1. Tutkimuskysymyksen asettelu

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset

Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset Raahen kaupunginhallitus 7.11.2016 Vastaus valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloitteeseen Kv 21.3.2016 41 / väkiluvun laskun aiheuttamat toimenpiteet

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Veera Heinonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot