Sukupuolitautipotilas terveyskeskusvastaanotolla. Pauli Kuosmanen

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sukupuolitautipotilas terveyskeskusvastaanotolla. Pauli Kuosmanen"

Transkriptio

1 Sukupuolitaudit Sukupuolitautipotilas terveyskeskusvastaanotolla Pauli Kuosmanen Sukupuolitautien ehkäisy ja hoito on suuri haaste perusterveydenhuollolle. Tehdystä valistustyöstä huolimatta tautitapausten määrä on viime vuosina lisääntynyt. Lääkäri joutuu selvittelemään sukupuolitautipotilaan somaattisten vaivojen lisäksi hänen henkistä ahdistustaan, joka voi olla tilapäisen sukupuolikontaktin jälkeen varsin voimakas. Terveyskeskuksessa työskentelevien on hyvä olla perillä tartuntatautien tutkimisen ja hoidon lainsäädännöllisistä velvoitteista ja potilaan oikeuksista. Paikallisesti on tarpeen sopia hoitojärjestelyt, jotka takaavat potilaan nopean ja joustavan pääsyn vastaanotolle. Tautien tutkimisessa käytetään asianmukaisia laboratoriotutkimuksia, ja hoidon on perustuttava kliinisessä tutkimuksessa saatujen tietojen ja laboratoriotulosten asianmukaiseen tulkintaan. Tartuntaketjun katkaisemiseksi kontaktienjäljitykseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Paikkakunnalla esiintyviin erityistilanteisiin varautumista auttaa etukäteen laadittu toimintasuunnitelma, joka on hyvin työntekijöiden tiedossa. Perusterveydenhuollolla on keskeinen merkitys tartuntatautien ehkäisyssä, toteamisessa ja hoidossa. Sukupuolitautien kokonaismäärä ei valitettavasti ole viime vuosina vähentynyt, ja vilkastunut kanssakäyminen varsinkin Suomen lähialueilla lisää myös vakavampien sukupuolitautien tartuntariskiä (Kansanterveyslaitos 2001, Reunala ja Hiltunen-Back, tässä numerossa). Erityisesti klamydiainfektioiden ehkäisy ja diagnosointi muodostaa merkittävän haasteen terveydenhoitojärjestelmälle, ja niillä on myös suuri taloudellinen merkitys (Paavonen, tässä numerossa). Tavallisella terveyskeskuslääkärin vastaanotolla sukupuoliteitse tarttuvan taudin toteaminen voi kuitenkin olla sen verran harvinainen tapahtuma, että tapauksen hoitamisessa tarvittavaa rutiinia ei kehity. Ajoittain tuleekin kerrata menettelytavat sukupuolitautien diagnosoinnissa, laboratoriotutkimusten ja hoidon järjestämisessä sekä varautumisessa erityistilanteisiin (kuva). Perusterveydenhuollon lääkärin tulee myös muistaa päivittää tietonsa tältäkin alalta, koska varsinkin tautien paikallinen esiintyvyys voi muuttua nopeasti. Sairaanhoitopiirien ja Kansanterveyslaitoksen saamien tartuntatauti-ilmoitusten perusteella julkaistavat tilastot ovat luettavissa Kansanterveyslaitoksen verkkosivuilla ja Kansanterveys-lehdessä, jossa on myös hoitosuosituksia muuttuviin tilanteisiin. Lainsäädäntö Sukupuolitautien vastustamistyön lainsäädännöllinen perusta on pääosin kansanterveyslaissa ja tartuntatautilaissa sekä niitä täydentävissä asetuksissa, ministeriöiden määräyksissä ja Kansanterveyslaitoksen ohjeissa. Näissä on asetettu selkeitä velvoitteita sekä terveydenhoitoviranomaisille että potilaille, ja ne sisältävät myös potilaan oikeuksiin liittyviä kohtia. Tartuntatautiasetuksessa mainitaan terveyslautakunnan ja Duodecim 2002;118:

2 Seurantakäynti Potilas vastaanotolla anamneesi kliininen tutkimus laboratoriotutkimukset Lääkitys, hoito-ohjeet ja ohje seurantakäynnistä Kontaktien jäljitys Kyllä Lääkitys aiheellinen heti Ei Positiivinen (tartuntatautiilmoitus lääkärin ilmoitettavissa taudeissa) Ohjeet minimoida mahdollinen tartunnan leviäminen Kontaktien jäljitys Sopiminen laboratoriotulosten kuulemisesta Vahva epäily tartunnasta Laboratoriotutkimuksen tulos Negatiivinen Ei lisätutkimuksia Kuva. Kaavio sukupuolitautia epäilevän tai oireilevan potilaan tutkimisesta, hoidosta ja kontaktien jäljityksestä terveyskeskusvastaanotolla. sen alaisen johtavan lääkärin velvollisuudesta ottaa selvää epäillyn tai todetun tartuntataudin laadusta ja levinneisyydestä sekä velvoitteesta ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin taudin leviämisen estämiseksi. Sukupuolitautien hoidossa tätä velvoitetta voidaan laajentaa kaikkiin potilaita hoitaviin lääkäreihin. Epidemiologisen tilanteen seurannan kannalta on tärkeää muistaa tartuntatauti-ilmoitus niissä taudeissa, joissa se on säädetty lääkärin velvollisuudeksi. Yleisimmän sukupuolitaudin klamydian osalta ilmoituksen tekee kuitenkin näytteen tutkiva laboratorio (taulukko 1). Potilasta koskeva tärkeä velvoite on tartuntatautilain 22 :ssä, jossa säädetään velvollisuudesta noudattaa viranomaisten antamia määräyksiä ja velvollisuudesta ilmoittaa käsityksensä tartunnan todennäköisestä kulusta. Tämä on tärkeää kontaktien jäljityksen kannalta, ja joskus potilaita joutuu muistuttamaan tästä lain velvoitteesta. Potilaan oikeuksista tulee muistaa tartuntatautiasetuksen 13 :n määräykset yleisvaarallisen tartuntataudin maksuttomasta tutkimuksesta, hoidosta ja lääkityksestä silloin, kun toimenpiteet tehdään julkisen terveydenhoidon piirissä. Samoin tiettyjen tautien hoitoon määrätyt lääkkeet ovat potilaalle maksuttomia. Klamydiainfektion maksuton lääkehoito saattaa unohtua varsinkin sellaiselta, joka joutuu hoitamaan tällaisia potilaita vain harvoin. Vastaanottotoiminnan käytännön järjestelyt Sukupuolitautien tutkimuksen ja hoidon käytännön järjestelyt on parasta hoitaa terveyskeskuskohtaisesti paikalliset olosuhteet parhaiten huomioon ottavalla tavalla. Omalääkärijärjestelmässä luontevin tapa hoitaa asia on väestövastuuvastaanotto. Oman väestön tunteminen helpottaa usein potilaan tutkimista ja ohjeiden 1382 P. Kuosmanen

3 Taulukko 1. Tartuntatautilain lääkärille asettamat velvoitteet tavallisimmissa sukupuolitaudeissa. Tauti Luokitus lain mukaan Ilmoitusvelvollisuus Kontaktienjäljitysvelvollisuus Kuppa Yleisvaarallinen Lääkäri Hoitava lääkäri tai potilaan tartuntatauti (tartuntatauti-ilmoitus A) asuinkunnan vastaava lääkäri HIV-infektio Ilmoitettava Lääkäri Hoitava lääkäri tai potilaan tartuntatauti (tartuntatauti-ilmoitus B) asuinkunnan vastaava lääkäri Tippuri Ilmoitettava Lääkäri Hoitava lääkäri tai potilaan tartuntatauti (tartuntatauti-ilmoitus A) asuinkunnan vastaava lääkäri Klamydia Ilmoitettava Laboratorio Hoitava lääkäri tai potilaan tartuntatauti asuinkunnan vastaava lääkäri Sukupuolielinherpes Muu tartuntatauti Ei Hoitava lääkäri Kondyloomainfektio Muu tartuntatauti Ei Hoitava lääkäri antamista. Ongelmaksi voi muodostua varsinkin pienemmillä paikkakunnilla liiallinen»tuttavuus». Kynnys hakeutua vastaanotolle, jossa työskentelee naapurissa asuva henkilö, saattaa olla ylivoimaisen korkea. Tällaisissa tilanteissa hakeudutaan usein suurempien paikkakuntien erityisvastaanotoille tai yksityislääkärille. Suuremmilla paikkakunnilla on usein terveyskeskuksiinkin järjestetty erityisiä sukupuolitautien vastaanottoja, jonne potilaat voivat hakeutua joustavasti ilman ajanvarausta tutkimuksiin ja hoitoon. Tällaisella vastaanotolla työskentelevällä henkilökunnalla on usein myös pitkäaikainen kokemus sukupuolitautien hoidosta, mikä saattaa nopeuttaa harvinaisempienkin tautien havaitsemista. Eräät näistä yksiköistä osallistuvat lisäksi sukupuolitautien epidemiologian tarkempaan seurantaan (Hiltunen-Back ym. 1998). Sukupuolitautia epäilevä hakeutuu usein päivystysvastaanotolle. Tauti tai sen oireet eivät välttämättä edellytä toimenpiteitä illan tai yön aikana, mutta näissä tilanteissa potilailla on usein erilaisia pelko- ja ahdistustiloja, joiden vuoksi he hakeutuvat mahdollisimman nopeasti vastaanotolle. Kiireiselläkin päivystysvastaanotolla tulee muistaa riittävän perusteellinen anamneesi, kliininen tutkimus ja tarpeelliset laboratoriotutkimukset tai niihin ohjaaminen. Kontaktin jäljityksen varmistaminen tulee myös muistaa, koska päivystystilanteessa ei välttämättä ole riittävästi aikaa huolehtia tästä perusteellisesti. Kontaktien jäljityksen järjestämiseen kannattaa panostaa riittävästi, jotta tartuntaketjut saadaan katkaistua mahdollisimman tehokkaasti. Tässä on hyödyllistä käyttää tartuntatauteihin perehtynyttä terveydenhoitajaa. Isommissa terveyskeskuksissa voidaan sopia esimerkiksi aluetai terveysasemakohtaisesti, kuka paneutuu tähän työhön. Keskittäminen tuo riittävää kokemusta ja rutiinia työn hoitamiseen. Potilaiden ongelmat Valtaosa potilaista hakeutuu vastaanotolle omasta aloitteestaan oireiden perusteella tai halutessaan tutkituttaa tartunnan mahdollisuuden tilapäisen kontaktin jälkeen tai kumppanin vaihtuessa. Usein potilailla on epärealistisia käsityksiä tautien tartuntatavasta ja luonteesta sekä tilapäisen kontaktin jälkeen ahdistusta ja pelkoa jälkiseurauksista (taulukko 2). Näissä tilanteissa tilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää, ja potilaalle tulee antaa riittävästi aikaa asiansa esittämiseen. Asiallisen tiedon antaminen tartuntariskeistä, oireiden syiden selittäminen ja tarpeeksi perusteelliset mutta harkitusti suunnatut laboratoriotutkimukset antavat potilaalle varmuuden siitä, että hänen Sukupuolitautipotilas terveyskeskusvastaanotolla 1383

4 Taulukko 2. Potilaiden esittämiä tavallisimpia kysymyksiä sukupuolitautia epäiltäessä. Kysymys Millaisia oireita taudit aiheuttavat? Kuinka pian tartuntamahdollisuuden jälkeen oireet tulevat? Voinko olla oireeton tartunnankantaja? Keneltä olen voinut saada taudin? Voiko tauti aiheuttaa lapsettomuutta? Voiko tauti tarttua muuten kuin yhdynnässä (suuseksi, yleiset tilat, WC)? Vastausehdotus Eri tautien oireiden kuvaus. Eri tautien oirekuvaus (tippurissa jopa vuorokauden kuluttua, HIV-infektiossa vuosien jälkeen). Kyllä. Kontaktien kartoitus. Mahdollisesti (klamydiainfektio erityisesti). Tartuntaa ei voi saada yleisistä tiloista. Suuseksissä tartunta on mahdollinen. asiaansa on paneuduttu riittävän huolellisesti. Näin vältetään usein tutkimus- ja vastaanottokierteeseen joutuminen. Sukupuolitautia epäilevän potilaan somaattiset oireet ovat hyvin moninaiset. Valitettavan usein tauti varsinkin klamydia- ja kondyloomainfektio on täysin oireeton ja tulee ilmi sattumalta. Jos potilaalla esiintyy oireita, ne voivat olla lieviä ja usein epämääräisiä. Ylävatsavaivaa valittavalta naispotilaalta saattaa löytyä perihepatiitti, ja miespotilas saattaa hakeutua vastaanotolle epämääräisten nivelvaivojen vuoksi. Klassinen akuuttiin tippuriin liittyvä märkävuoto tai kuppahaavauma ovat tavallisella terveyskeskusvastaanotolla harvinaisuuksia, mutta ne tulee toki pitää mielessä. Monet potilaat hakeutuvat vastaanotolle sukupuolielinten iho-ongelmien vuoksi peläten erilaisia sukupuolitauteja. Useimmiten tällöin on kyseessä hyvänlaatuinen pinnallinen ihottuma ja ongelmat liittyvät tämän ihoalueen toistuvaan pesuun ja siitä aiheutuvaan ihon ärtymiseen. Erotusdiagnoosi sukupuolielinten iho-ongelmissa on kuitenkin joskus ongelmallinen ja erikoislääkärin konsultaatio aiheellinen. Samoin on aiheellista konsultoida esimerkiksi todetun kupan hoitojärjestelyistä infektiolääkäriä tai iho- ja sukupuolitautispesialistia. HIV-potilas lähetetään infektiolääkärin hoitoon. Laboratoriotutkimukset Kun otetaan huomioon sukupuolitautien epidemiologia, klamydiainfektion tutkiminen on ensi sijalla suunniteltaessa näytteiden ottoa potilaalta. Ensivirtsasta tehtävät, nukleiinihappomonistustekniikkaan perustuvat testit ovat nykyään yleisimmin käytössä. Ne ovat osoittautuneet varsin tarkoiksi jopa oireettomilla potilailla (Puolakkainen ym. 1998). Näytteet kestävät oikein käsiteltyinä hyvin myös kuljetuksen ja säilytystä jopa 2 3 vuorokauden ajan. Lisäksi nämä testit ovat potilaalle miellyttävämpiä kuin aikaisemmat. Näitä testejä käytettäessä kannattaa muistaa, että hoidon jälkeinen seurantanäyte otetaan vasta 3 4 viikon kuluttua. Tippurin diagnostiikassa tavanomainen viljely on käytetyin menetelmä. Sillä voidaan samalla määrittää bakteerin mikrobilääkeherkkyys. Uusiin tekniikoihin perustuvat menetelmät ovat myös osoittautuneet herkiksi ja spesifisiksi (Van Dyck ym. 2001), mutta Suomessa ne eivät juuri ole kliinisessä käytössä. Herpesvirusinfektion diagnostiikassa viruksen pikaviljely on käyttökelpoinen menetelmä. Oireilevan herpesinfektion kykenee kokenut kliinikko diagnosoimaan melko luotettavasti kliinistenkin oireiden perusteella. Kondyloomainfektion diagnoosi terveyskeskuksessa perustuu kliiniseen kuvaan ja naispotilaille tehtävään irtosolututkimukseen, jonka seurannan ohjelmointi on tärkeää muistaa hoidon yhteydessä. Verinäytteistä tehtävistä tutkimuksista kupan serologinen tutkimus tehdään silloin, kun se anamneesin perusteella on aiheellista. HIV-vasta-ainetutkimus tulee tehdä herkästi varsinkin suuren riskin potilaille (useita partnereita, kontakteja ulkomailla, kontakteja prostituoituihin) ja aina potilaan sitä halutessa. Varsinkin sukupuolitautien erityisvastaanotoilla käy usein potilaita, jotka oma-aloittei P. Kuosmanen

5 sesti haluavat hepatiitti-infektioiden pois sulkemista. Huumausaineiden käyttöön liittyy usein myös prostituutiota, joten hepatiitti-infektion riskitekijöitä kannattaa myös kysyä ja tarjota tällöin aktiivisesti testejä (taulukko 3). Laboratoriotutkimusten järjestämisessä yhteistyö laboratorion kanssa on tärkeää. Tällöin voidaan sopia näytteiden kuljetukseen, käsittelyyn ja vastausten ilmoittamiseen liittyvät asiat siten, että tulokset ovat mahdollisimman pian potilaan hoidosta vastaavien käytettävissä. Oikein otetut ja käsitellyt näytteet ovat luotettavan diagnoosin perusta. Laboratorion kanssa tulee ajoittain käydä läpi näytteiden käsittelyn laatuun liittyvät asiat. Hoito Todetun tai kliinisin perustein vahvasti epäillyn sukupuolitaudin hoito tulee järjestää viipymättä potilasta asiallisesti informoiden ja korostaen hoito-ohjeiden noudattamisen merkitystä (kuva). Kliinisen kuvan perusteella todennäköisessä tippurissa tai selvässä herpesinfektiossa hoito kannattaa aloittaa heti, jolloin lääkitykseen on odotettavissa mahdollisimman hyvä vaste (Hiltunen-Back 2001). Samoin klamydiapotilaan vakituiselle partnerille voidaan antaa lääkitys ennen laboratoriotutkimusten valmistumista. Taulukko 3. Ehdotus laboratoriotutkimuksiksi sukupuolitautia epäiltäessä. Tulokset saadaan yleensä muutamien päivien kuluessa näytteiden ottamisesta, positiivinen klamydiatulos usein jo seuraavana päivänä. Vastaanottokäynnin yhteydessä on hyvä sopia puhelin- tai vastaanottoaika tulosten ilmoittamista varten. Keskitetyllä sukupuolitautien vastaanotolla voidaan tulosten kysyminen ohjata kokeneelle tartuntatautien hoitoon perehtyneelle terveydenhoitajalle, joka voi myös tehokkaasti hoitaa kontaktien jäljitykseen liittyvän haastattelun. Päivystysvastaanotolla tulee muistaa jälkitarkastusohjeiden antaminen ja kontaktien jäljitykseen liittyvien asioiden järjestäminen, ellei kiireisessä päivystyksessä ole tähän aikaa. Jos kyseessä on tauti, jonka hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat potilaalle maksuttomia, potilas voi hakea lääkityksen terveyskeskuksesta sovitulta vastaanotolta, mieluiten omalääkärin tai tartuntatautihoitajan vastaanotolta. Tällöin voidaan lääkityksen antamisen yhteydessä kartoittaa kontaktit ja antaa potilaalle ohjeet tartunnan leviämisen estämiseksi sekä antaa yleisempääkin valistusta. Kerta-annoshoitojen yhteydessä on tällöin helppo varmistaa lääkkeenotto. Jos potilaalle kirjoitetaan resepti maksuttomista lääkkeistä, tulee reseptiin muistaa tehdä merkintä tästä ja laskutusosoitteesta. Kondylooma- ja herpesinfektioissa lääkehoidon hinta saattaa joskus muodostua ongelmaksi nuorille ja opiskelijoille. Tällöin on mahdollista neuvoa potilasta ottamaan yhteyttä sosiaalitoimeen lääkehoidon kustannusten kattamiseksi. Epäiltävä tauti tai tilanne Kuppa Tippuri Klamydia HIV-infektio Herpes Kondylooma Hepatiitti B tai C Oireettoman potilaan tarkistuskäynti Laboratoriotutkimukset Kardiolipiinikoe (S-KardAb) (toista tarvittaessa testi 3 4 viikon kuluttua) Bakteeriviljely (GcVi) (märkäeritteen värjäys ja mikroskopointi, jos kokemusta tämän tekemiseen) Ensivirtsan nukleiinihappo-osoitus (ChtrNhO) Seerumin HIV-vasta-aineet (S HIV-Ab) Herpesvirusviljely eritteestä (HSVPVi) Kliinisen tutkimuksen lisäksi Papa-näyte. Seerumin hepatiittitutkimukset (S-Hb s Ag, S-Hb c Ab, S-HCV-Ab) Klamydiatesti, HIV-testi, anamneesin perusteella tippuriviljely, kuppa- ja hepatiittitutkimukset Kontaktien jäljitys ja sukupuolitautien ehkäisy Sukupuolitautien leviämisen ehkäisyssä perusterveydenhuollon asema on ensiarvoisen tärkeä. Ehkäisy ja valistus ovat tärkeimmät ja halvimmat keinot estää sukupuolitautien leviämistä. Tämä tulee muistaa aina vastaanottokäyntien yhteydessä. Ehkäisyssä ovat erityisen tärkeässä asemassa kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto ja perhesuunnitteluneuvolat. Kondomin käyttö on tärkein keino estää tautien tarttuminen tilapäiskontakteissa. Potilaat Sukupuolitautipotilas terveyskeskusvastaanotolla 1385

6 tietävät hyvin kondomin käytön tärkeyden, mutta käytännössä se kuitenkin unohtuu varsin usein. Valistustyössä voidaan käyttää koululaisille eri tavoin suunnattuja tietoiskuja tai jakaa ilmaisia kondomeja eri tilaisuuksissa. Hyvä esimerkki kondomivalistuksesta ovat nuorten kuuntelemien radioasemien Kesäkumi-kampanjat. Sukupuolitaudin toteamisen yhteydessä kontaktien jäljitykseen tulee panostaa riittävästi (Reunala ja Hiltunen-Back, tässä numerossa). Ensisijainen vastuu tässä on potilasta hoitavalla lääkärillä. Jäljitys on kärsivällisyyttä ja aikaa vievää työtä, jossa täytyy olla kokemusta haastatella potilasta oikealla tavalla ja riittävän perusteellisesti. Se voidaan järjestää myös siten, että jäljitykseen liittyvän haastattelun hoitaa kokenut hoitaja. Jokaisessa terveyskeskuksessa tulisikin olla nimettynä tartuntatauteihin perehtynyt hoitaja. Hän voi toimia myös muiden yleisvaarallisten tartuntatautien seurannasta vastaavana hoitajana. Kaikkien sukupuolitautitapausten kontaktienjäljitystä ei toki ole mielekästä keskittää yhdelle hoitajalle, mutta tartuntataudeista vastaava hoitaja voi koordinoida tartunnanjäljitystyötä terveyskeskuksessa ja kouluttaa muuta henkilökuntaa yhdessä lääkärin kanssa. Tartuntatautilaki antaa mahdollisuuden siirtää kontaktien jäljitys sukupuolitautitapauksissa epäillyn kontaktihenkilön kotipaikkakunnan terveyskeskuksen vastaavalle lääkärille. Tämä on perusteltua silloin, kun kontaktihenkilö asuu toisella paikkakunnalla eikä hoidettava potilas pysty ohjaamaan kyseistä henkilöä jatkotutkimuksiin tai ei halua tehdä tätä. Tällainen jäljityksen siirto ilmoitetaan tartuntatautilomake C:llä. Oman kokemukseni mukaan tätä järjestelyä ei käytetä kovin yleisesti. Varautuminen erityistilanteisiin Terveyskeskuksessa tulee olla suunnitelma erilaisia erityistilanteita varten. Esimerkkejä tällaisista ovat terveyskeskuksen katastrofisuunnitelma ja suunnitelma ruokamyrkytysepidemioiden selvittämiseksi. Sukupuolitautienkin osalta saattaa tulla eteen tilanne, jolloin paikkakunnalla todetaan poikkeuksellisen paljon jotakin tautia, tai muu erityistä huomiota herättävä tilanne (Jokinen ja Kuosmanen 1996, Pietikäinen ym. 1999). Suunnitelmien pohjana voidaan käyttää edellä mainittua ohjetta ruoka-myrkytysepidemioiden selvittämisestä. Ohjeet tulee laatia siten, että vakituisen henkilökunnan ollessa lomalla sijaisetkin saavat niistä nopeasti käsityksen. Niiden pohjana voidaan käyttää myös sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaa ympäristöterveyden erityistilanteiden opasta (www. vn.fi/stm/suomi/tiedote/tied97/ytervohj.htm). Ohjeissa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota tiedotuksen suunnitteluun. Tiedotusvälineet ovat kiinnostuneita erilaisista poikkeustilanteista, ja terveyteen liittyvät asiat ovat erityisen kiinnostuksen kohteena. Suunnittelussa tulee selvästi sopia siitä, kuka tiedottaa, milloin tiedotetaan ja kenelle tiedotetaan. Väestölle suunnatussa tiedotuksessa tulee pyrkiä asialliseen ja rauhoittavaan ilmaisutapaan ja antamaan selkeät toimintaohjeet. Eri viranomaistahojen yhteystiedot tulee olla selvillä ja ohjeissa on kerrottava selkeästi, milloin ja minne yhteyttä otetaan. Lopuksi Sukupuolitautien ehkäisy, diagnosointi ja hoito ovat suuri haaste perusterveydenhuollolle. Todettujen tapausten määrä, erityisesti klamydiainfektioiden, on viime vuosina lisääntynyt. Tautien leviämisen mahdollistaa oireettomien infektioiden suuri määrä. Hoidon yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota kontaktihenkilöiden jäljittämiseen, jotta tartuntaketju saadaan katkaistua. Perusterveydenhuollon hyvin toimiva hoitojärjestelmä on tässä ensiarvoisen tärkeässä asemassa P. Kuosmanen

7 Kirjallisuutta Hiltunen-Back E. Sukupuolitautien nykyhoito. TABU 2001;9(6):6 7. Hiltunen-Back E, Haikala O, Kautiainen H, ym. Anturiverkosto: uusi sukupuolitautien epidemiologinen seurantajärjestelmä Suomessa. Suom Lääkäril 1998;53: Jokinen C, Kuosmanen P. Kuopion huumeidenkäyttäjillä B-hepatiittiepidemia. Kansanterveys-lehti 1996;3(2):4. Pietikäinen R, Ristola M, Valtonen V, Pekkarinen T. Huumeiden käyttäjien HIV-epidemia pääkaupunkiseudulla. Suom Lääkäril 1999;54: Puolakkainen M, Hiltunen-Back E, Reunala T, ym. Comparison on performances of two commercially available tests, a PCR assay and ligase chain reaction test, in detection of urogenital Chlamydia trachomatis infection. J Clin Microbiol 1998;36: Tartuntataudit Suomessa Kansanterveyslaitoksen julkaisuja KTL B 8/2001. Van Dyck E, Ieven M, Pattyn S, ym. Detection of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae by enzyme immunoassay, culture, and three nucleic acid amplification tests. J Clin Microbiol 2001; 39: PAULI KUOSMANEN, LL, terveyskeskuslääkäri Kuopion sosiaali- ja terveyskeskus PL KUOPIO 1387

Sukupuolitautien Käypä hoito - suositus. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP

Sukupuolitautien Käypä hoito - suositus. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP Sukupuolitautien Käypä hoito - suositus Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP 3.11.2009 Tavoitteet (1) Tavoitteena on vähentää sukupuoliteitse tarttuvien tautien esiintymistä yhdenmukaistamalla niiden diagnostiikkaa

Lisätiedot

Tietopaketti seksitaudeista

Tietopaketti seksitaudeista Tietopaketti seksitaudeista Tietopaketti seksitaudeista Seksitaudit tarttuvat nimensä mukaan seksin välityksellä, kun kahden ihmisen limakalvot (tai niiden viereinen iho) ovat kosketuksissa keskenään.

Lisätiedot

SEKSITAUDIT Hiv-säätiö / Aids-tukikeskus Vaihde 0207 465 700 (ma - pe 9-16) Neuvonta ja ajanvaraus 0207 465 705 (ma - pe 10-15.30) www.aidstukikeskus.fi SEKSUAALITERVEYS Rakkaus, seksuaalisuus ja seksi

Lisätiedot

Tieto lisää nautintoa

Tieto lisää nautintoa Seksitaudit Tieto lisää nautintoa Seksi Seksi on ihmisille luonnollista. Jokaisella on oikeus seksuaalisen suuntautumisensa mukaiseen tyydyttävään seksuaalisuuteen ja seksielämään. Hyvällä seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

HIV ja hepatiitit HIV

HIV ja hepatiitit HIV HIV ja hepatiitit Alueellinen tartuntatautipäivä 3.5.16 Keski Suomen keskussairaala Infektiolääk. Jaana Leppäaho Lakka HIV 1 HIV maailmalla HIV Suomessa Suomessa 2014 loppuun mennessä todettu 3396 tartuntaa,

Lisätiedot

Tietojärjestelmien tuottamien hälytysten käyttö infektiopotilaiden hoitopäätöksissä

Tietojärjestelmien tuottamien hälytysten käyttö infektiopotilaiden hoitopäätöksissä Tietojärjestelmien tuottamien hälytysten käyttö infektiopotilaiden hoitopäätöksissä Infektiolääkäri Sakari Vuorinen Terveydenhuollon ATK-päivät 30.05.2006 klo 10-10.30 Terveydenhuollossa 3 erilaista infektioista

Lisätiedot

Laboratorion merkitys infektioiden diagnostiikassa. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP

Laboratorion merkitys infektioiden diagnostiikassa. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP Laboratorion merkitys infektioiden diagnostiikassa Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP Mikrobin ja ihmisen suhde Hyödylliset mikrobit, henkilön oma mikrobisto (ns. normaalifloora) Käsitteellä infektiotauti

Lisätiedot

Käyttöohje. Tervetuloa klamydiaja tippuritestipalvelun käyttäjäksi!

Käyttöohje. Tervetuloa klamydiaja tippuritestipalvelun käyttäjäksi! Käyttöohje Tervetuloa klamydiaja tippuritestipalvelun käyttäjäksi! Palvelun käyttämiseen tarvitset internetyhteyden esimerkiksi matkapuhelimesta ja keinon tunnis tautua sähköisesti pankkitunnuksilla tai

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Asta Lohtander Hanna-Kaisa Mutikainen KLAMYDIAPOTILAAN HOITOPOLKU POHJOIS-KARJALAN TER- VEYSKESKUKSISSA Kyselytutkimus klamydiapotilaan hoitajille

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 30/2003 vp. Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 30/2003 vp. Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 30/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi tartuntatautilain muuttamisesta (HE 30/2003 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Etelä-Karjalan tartuntatautiraportti

Etelä-Karjalan tartuntatautiraportti ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI Infektioyksikkö Kliinisen mikrobiologian laboratorio Etelä-Karjalan tartuntatautiraportti 2011 Tartuntatautiraportti 2011 1/4 Infektioyksikkö 12.3.2012 Vuoden 2011

Lisätiedot

Hiv tutuksi. Koulutus vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015. Batulo Essak HIV-tukikeskus

Hiv tutuksi. Koulutus vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015. Batulo Essak HIV-tukikeskus Hiv tutuksi Koulutus vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015 Batulo Essak HIV-tukikeskus 1 Täyttä elämää hivin kanssa www.tuberkuloosi.fi/materiaali/animaatiot/ 2 Näitte juuri hivistä kertovan

Lisätiedot

Käyttöohje. Tervetuloa klamydiaja tippuritestipalvelun käyttäjäksi!

Käyttöohje. Tervetuloa klamydiaja tippuritestipalvelun käyttäjäksi! Käyttöohje Tervetuloa klamydiaja tippuritestipalvelun käyttäjäksi! Palvelun käyttämiseen tarvitset internetyhteyden esimerkiksi matkapuhelimesta ja keinon tunnis tautua sähköisesti pankkitunnuksilla tai

Lisätiedot

Terveyskeskuslääkäri ja tarttuvat taudit

Terveyskeskuslääkäri ja tarttuvat taudit Ylilääkäri Ilkka Käsmä, Jyte Tartuntataudit terveyskeskuksessa Laaja kirjo ja ennalta arvaamattomuus Paljon samoja oireita ja samoja yleislaboratoriolöydöksiä Crp, lasko, leukosytoosi Tautimäärät ovat

Lisätiedot

Infektiohälytystilanteet terveydenhuollossa Perusterveydenhuollon rooli ja tehtävät

Infektiohälytystilanteet terveydenhuollossa Perusterveydenhuollon rooli ja tehtävät Infektiohälytystilanteet terveydenhuollossa Perusterveydenhuollon rooli ja tehtävät 6.2.2015 Kirsi Valtonen, LT, va ayl Tartuntataudeista vastaava lääkäri Vantaan terveyskeskus Flunssa Senegalista 2010

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 7.9.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 7.9.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 272 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-1910 Esityslistan asia TJA/18 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Tarttuvista taudeista

Tarttuvista taudeista OHJELMA Hippos kiittää tuesta seuraavia yhteistyökumppaneita: Intervet Oy Pharmaxim AB Scanvet Eläinlääkkeet Oy Vermon Ravirata Vetcare Oy 18.00 18.30 Tarttuvien tautien ennaltaehkäisy / ell. Katja Hautala

Lisätiedot

Valkovuoto ja kutina nuorilla naisilla

Valkovuoto ja kutina nuorilla naisilla Valkovuoto ja kutina nuorilla naisilla Sirpa Vilska YTHS Suomen koulu- ja nuorisolääketieteen yhdistys Turku 25.10.2007 Sisältö Fysiologiaa Kutinan ja valkovuodon syyt Dianostiikka Hoito Fysiologiaa vaginan

Lisätiedot

Testataanko samalla hiv? Terveysalan ammattilaisille

Testataanko samalla hiv? Terveysalan ammattilaisille Testataanko samalla hiv? Terveysalan ammattilaisille Hiv voi tarttua: emätin- tai anaaliyhdynnässä ilman kondomia suuseksissä ilman kondomia jaettujen huumeruiskujen välityksellä hiv-positiiviselta äidiltä

Lisätiedot

Kuppa ja tippuri ovat klassisia sukupuolitauteja,

Kuppa ja tippuri ovat klassisia sukupuolitauteja, Sukupuolitaudit Kupan ja tippurin muuttuva tartuntakirjo ja hoito Timo Reunala ja Eija Hiltunen-Back Venäjän ja Baltian maiden kuppa- ja tippuriepidemia heijastuu edelleen Suomeen. Kuppaa saadaan etenkin

Lisätiedot

Toistuvat sukupuolitautitartunnat ovat yleisiä

Toistuvat sukupuolitautitartunnat ovat yleisiä TIETEESSÄ EIJA HILTUNEN-BACK LT, erikoislääkäri eija.hiltunen-back@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tartuntatautiseurannan ja -torjunnan osasto ja HYKS, sukupuolitautien poliklinikka PETRI RUUTU

Lisätiedot

Tartuntatautirekisterin etäkäyttö tartuntatautien seurannassa ja torjunnassa

Tartuntatautirekisterin etäkäyttö tartuntatautien seurannassa ja torjunnassa Tartuntatautirekisterin etäkäyttö tartuntatautien seurannassa ja torjunnassa PSHP:n alueellinen tartuntatautipäivä 2.2.2016 Terveydenhoitaja Sari Jaakola THL 2.2.2016 Sari Jaakola 1 1 Valtakunnallinen

Lisätiedot

Tietojen keruu kontaktikartoituksessa. 8.10.2009 Tiina Kaisla

Tietojen keruu kontaktikartoituksessa. 8.10.2009 Tiina Kaisla Tietojen keruu kontaktikartoituksessa 8.10.2009 Tiina Kaisla Kontaktiselvitykseen liittyvät eri työvaiheet potilasasiakirjojen tarkastelu potilaan haastattelu kontaktien jäljittäminen tuberkuloosin tartuntariskin

Lisätiedot

HIV. ja ikääntyminen

HIV. ja ikääntyminen HIV ja ikääntyminen LUKIJALLE Tämä esite tarjoaa lukijalleen tietoa ikääntymisen vaikutuksista elämään hiv-positiivisena. Esite on tehty yhteistyössä HUS:n Infektiosairauksien poliklinikan ja Hiv-tukikeskuksen

Lisätiedot

Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta. 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS

Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta. 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS Tb ja hoitohenkilökunta Tartunta ja suojautuminen Tb tilanne Pohjois-Savossa Valvottu

Lisätiedot

Lataa Potilaan tutkiminen. Lataa

Lataa Potilaan tutkiminen. Lataa Lataa Potilaan tutkiminen Lataa ISBN: 9789516562943 Sivumäärä: 309 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 33.01 Mb Potilaan tutkiminen -oppaassa perehdytään keskeiseen lääkärin perustaitoon: potilaan tutkimiseen

Lisätiedot

Klamydia ja muut kamaluudet - Nuorten seksitaudit ja niiden ehkäisy

Klamydia ja muut kamaluudet - Nuorten seksitaudit ja niiden ehkäisy Klamydia ja muut kamaluudet - Nuorten seksitaudit ja niiden ehkäisy 15.3.2019 Terveydenhoitajapäivät Gynekologi Katja Hämeenoja Lapin keskussairaala, Rovaniemi Klamydia Chlamydia trachomatis on pieni solunsisäinen

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

Sisällys. TARTUNTA 35 Tartuntatiet 35 Infektioille altistavia tekijöitä 39 Infektioiden ennaltaehkäisy 40

Sisällys. TARTUNTA 35 Tartuntatiet 35 Infektioille altistavia tekijöitä 39 Infektioiden ennaltaehkäisy 40 Sisällys 1 MIKROBIOLOGIA 11 Mikrobit mikroskoopin keksimisestä geenitekniikan työvälineiksi 11 Mikrobit ihmisen elinympäristössä 14 Mikrobit luonnon kiertokulussa 14 Mikrobit luonnonvesissä 16 Mikrobit

Lisätiedot

Alaikäisten turvapaikanhakijoiden terveydenhoito

Alaikäisten turvapaikanhakijoiden terveydenhoito Alaikäisten turvapaikanhakijoiden terveydenhoito Merja Äijänen, Terveyden-sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Ryhmäkoti Redi Oy Suolahden ryhmäkoti ja tukiasumisyksikkö 27.4.2016 Merja Äijänen 1 Ryhmäkoti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Avohoidon A-streptokokki-infektion torjunta, miten epidemia katkaistaan? Eeva Ruotsalainen Tartuntatautikurssi 15.4.2015

Avohoidon A-streptokokki-infektion torjunta, miten epidemia katkaistaan? Eeva Ruotsalainen Tartuntatautikurssi 15.4.2015 Avohoidon A-streptokokki-infektion torjunta, miten epidemia katkaistaan? Eeva Ruotsalainen Tartuntatautikurssi 15.4.2015 Perusasiaa Tartuntatapa Esiintyy iholla ja nielussa Pisara- ja kosketustartunta

Lisätiedot

15.4.2015 Tartuntatautitapauksia ja niiden ratkaisuja/ Katrine Pesola

15.4.2015 Tartuntatautitapauksia ja niiden ratkaisuja/ Katrine Pesola Tartuntatautitapauksia ja niiden ratkaisuja Katrine Pesola, THL 15.4.2015 Tartuntatautitapauksia ja niiden ratkaisuja/ Katrine Pesola 1 Salmonellakysymyksiä (1) Todettu Salmonella Infantis potilaalla,

Lisätiedot

40 vuotta potilaan parhaaksi

40 vuotta potilaan parhaaksi 40 vuotta potilaan parhaaksi TULE-potilaiden hoidon kehittäminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella Liisamari Krüger Fysiatrian erikoislääkäri, LT Osastonylilääkäri HUS/Hyvinkään sairaala HS 10.11./ HS 11.11.

Lisätiedot

Kansallinen rokotusohjelma tutuksi

Kansallinen rokotusohjelma tutuksi Kansallinen rokotusohjelma tutuksi Tämä selkokielinen esite on tehty osana opinnäytetyötä Kansallinen rokotusohjelma tutuksi selkokielinen esite maahanmuuttajille. Opinnäytetyön toimeksiantaja on MARJAT-hanke.

Lisätiedot

VERIVAROTOIMIEN MERKITSEMISEN MERKITYS KÄYTÄNNÖSSÄ

VERIVAROTOIMIEN MERKITSEMISEN MERKITYS KÄYTÄNNÖSSÄ VERIVAROTOIMIEN MERKITSEMISEN MERKITYS KÄYTÄNNÖSSÄ TYKS:n Infektiopoliklinikka Sh Tanja Sindén 16.5.2017 VERITEITSE TARTTUVAT TAUDIT: B-hepatiitti C-hepatiitti HIV 1 VERITEITSE TARTTUVAT TAUDIT, tartunnan

Lisätiedot

Veren välityksellä tarttuvat taudit. Ajankohtaista infektioiden torjunnasta 7.10.2011 OYS, infektiolääkäri Lotta Simola

Veren välityksellä tarttuvat taudit. Ajankohtaista infektioiden torjunnasta 7.10.2011 OYS, infektiolääkäri Lotta Simola Veren välityksellä tarttuvat taudit Ajankohtaista infektioiden torjunnasta 7.10.2011 OYS, infektiolääkäri Lotta Simola Veren välityksellä tarttuvat taudit merkittävä tartunnanvaara taudeissa, joissa mikrobia

Lisätiedot

Voinko saada HIV-tartunnan työssäni?

Voinko saada HIV-tartunnan työssäni? Voinko saada HIV-tartunnan työssäni? Koulutuspäivä vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015 Haastateltavana: LT Pia Kivelä, HUS Tartuntataudit VOK:ssa Turvapaikan hakijoilla tarttuvia tauteja,

Lisätiedot

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä 26.10.2010 26.10.2010 Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä vastaa pth avohoidon

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto on määrännyt hevosen näivetystaudin valvottavaksi eläintaudiksi.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto on määrännyt hevosen näivetystaudin valvottavaksi eläintaudiksi. D 52 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Eläinlääkintöosasto Helsinki 27. 2.1981 Yleiskirje n:o 195 Asia: Hevosen näivetystauti Sen lisäksi mitä eläintautilaissa (55/80) ja -asetuksessa (601/80) on säädetty,

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Astmapotilaan hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan

Lisätiedot

10/12/12. HIV-1 O and P. HIV-1 M and N NATURE VOL 397 4 FEBRUARY 1999

10/12/12. HIV-1 O and P. HIV-1 M and N NATURE VOL 397 4 FEBRUARY 1999 1 2 3 NATURE VOL 397 4 FEBRUARY 1999 HIV-1 O and P HIV-1 M and N 4 MITEN HIV-EPIDEMIA ALKOIKAAN 1980 s 1990 s?? 1970 s 1980 s 1980 s 5 HIV Gp120 Gp41 RNA p17 p24 6 HIV 1 simpanssista ihmiseen Myron S.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/20 26.02.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/20 26.02.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) 44 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto paperittomien siirtolaisten terveyspalveluja koskevasta ponnesta HEL 2012-013915 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Seksitaudit Naistentautien alueellinen koulutuspäivä

Seksitaudit Naistentautien alueellinen koulutuspäivä Seksitaudit Naistentautien alueellinen koulutuspäivä 9.11.2018 El Riku Renko Epidemilogiaa Sisältö Tartunnan jäljitys ja ilmoitusvelvollisuus Seksitaudit Klamydia ja Lymphogranuloma venereum (LGV) Tippuri

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI www.ett.fi ETT ry VIRUSRIPULIT, HENGITYSTIETULEHDUKSET Ajoittain esiintyviä, erittäin helposti leviäviä V. 2012 tarttuvaa, voimakasoireista koronavirusripulia (?)

Lisätiedot

Kuultavana stv:ssä HE 13/2016 vp

Kuultavana stv:ssä HE 13/2016 vp Kuultavana stv:ssä 05.04.2016 HE 13/2016 vp Hannu Syrjälä, osastonylilääkäri PPSHP:n tartuntataudeista vastaava lääkäri Tartuntatautilakia uudistavan työryhmän jäsen Tartuntatautilain tulee olla selkeä

Lisätiedot

Asumispalveluyksiköiden hengitystie-epidemioiden hoito kunnassa

Asumispalveluyksiköiden hengitystie-epidemioiden hoito kunnassa Asumispalveluyksiköiden hengitystie-epidemioiden hoito kunnassa Infektioiden torjuntapäivät 6.11.2018 Kirsi Valtonen, LT, ylilääkäri Tartuntataudeista vastaava lääkäri Vantaan tartuntatauti- ja hygieniayksikkö

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Maailman aids-päivä Veera Leppänen suunnittelija, terveydenhoitaja Hiv-tukikeskus

Maailman aids-päivä Veera Leppänen suunnittelija, terveydenhoitaja Hiv-tukikeskus Maailman aids-päivä 1.12.2015 Veera Leppänen suunnittelija, terveydenhoitaja Hiv-tukikeskus Maailman aids-päivä Maailman Terveysjärjestö WHO julisti vuonna 1988 Maailman aidspäivän 1. joulukuuta vietettäväksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC

Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC Alueellinen tartuntatautipäivä 2.2.2016 Miia koskinen Aluehygieniahoitaja Sairaanhoitaja YAMK Käsitteitä Tartuntatauti = tauti, joka aiheuttaja siirtyvät välillisesti

Lisätiedot

BCG-rokotteen käyttö. Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006

BCG-rokotteen käyttö. Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006 BCG-rokotteen käyttö Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 5/2006 ISSN 1238-5875 2 BCG-ROKOTTEEN KÄYTTÖ KANSANTERVEYSLAITOKSEN ROKOTUSSUOSITUS 2006 Sosiaali- ja

Lisätiedot

Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä

Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä Genomitiedon vaikutus terveydenhuoltoon työpaja 7.11.2014 Sitra, Helsinki Jaakko Ignatius, TYKS Kliininen genetiikka Perimän

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Päivän teema

Ajankohtaiskatsaus. Päivän teema Ajankohtaiskatsaus Erikoislääkäri Simo Sirkeoja TAYS Infektioyksikkö Hengitystievirukset Influenssa Hinkuyskä Veriviljelylöydöksiä A streptokokki Tuhkarokko Tippuri HIV (PEP ja PrEP) Päivän teema 2 11.5.218

Lisätiedot

Infektioyksikkö Kliinisen mikrobiologian laboratorio. Etelä-Karjalan tartuntatautiraportti

Infektioyksikkö Kliinisen mikrobiologian laboratorio. Etelä-Karjalan tartuntatautiraportti Etelä-Karjalan tartuntatautiraportti 2014 Vuoden 2014 tartuntatautiraportti on laadittu aiempaan tapaan lääkärien ja laboratorioiden tekemien tartuntatauti-ilmoitusten perusteella. Herkkyystilanteen osalta

Lisätiedot

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat.

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat. OMAHOITO Varkauden kaupunki tarjoaa asiakkailleen sähköisiä terveyspalveluita Omahoidon Terveyskansion välityksellä. Palvelun käyttö edellyttää sopimusta asiakkaan ja Varkauden kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Tartuntatautilaki 1986/583

Tartuntatautilaki 1986/583 sivu 1/5 Tartuntatautilaki 1986/583 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Väestön suojaamiseksi tartuntataudeilta on noudatettava, mitä tässä laissa säädetään. 2 (29.1.1999/70) Tartuntataudilla tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS TOIMENPITEISIIN LIITTYVÄT INFEKTIOT Edeltävä polikliininen toimenpide Edeltävä sairaalahoitojakso

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN ISLAB Laboratoriotiedote 17/2008 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kliininen mikrobiologia (5)

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN ISLAB Laboratoriotiedote 17/2008 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kliininen mikrobiologia (5) Kliininen mikrobiologia 20.10.2008 1(5) MUUTOKSIA PUUMALAVIRUSVASTA-AINETUTKIMUKSISSA JA KÄYTTÖÖN OTETAAN UUSI RIPULIEPIDEMIATUTKIMUS NOROVIRUSANTIGEENIN OSOITTAMISEKSI Puumalapikatesti käyttöön Kuopion

Lisätiedot

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ MEDIVIR LEHDISTÖMATERIAALI Lisätietoja: Tuovi Kukkola, Cocomms Oy, puh. 050 346 2019, tuovi.kukkola@cocomms.com Lehdistökuvia voi ladata osoitteesta www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Lisätiedot

Julkisoikeuden valintakoe 11.6.2008

Julkisoikeuden valintakoe 11.6.2008 1(14 ) Julkisoikeuden valintakoe 11.6.2008 - Valintakokeessa on kolme erillistä tehtävää, joihin vastataan annetun aineiston perusteella. - Aineistona valintakokeessa on tartuntatautilaki, Suomen perustuslaki

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Ruiskuhuumeet ja tartuntataudit

Ruiskuhuumeet ja tartuntataudit Matalan kynnyksen terveysneuvonta: iso apu pienin panoksin Päihdelääketieteen luentosarja torstailuento 8.4.2010 Henrikki Brummer-Korvenkontio HIV-laboratorio / TART Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 8/4/2010

Lisätiedot

Influenssa A(H1N1) -toimintaohjeita

Influenssa A(H1N1) -toimintaohjeita 1 (5) Influenssa A(H1N1) -toimintaohjeita 1. KUINKA TOIMIT, JOS EPÄILET SAIRASTUNEESI H1N1-INFLUENSSAAN? Jos epäilet sairastuneesi A(H1N1)-influenssaan, ÄLÄ MENE SAIRAANA TYÖHÖN, älä mene suoraan työterveyshuollon/

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) 33 Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten hankinta HUSLABliikelaitokselta Pöydälle 14.05.2013 HEL 2013-006323 T 02 08 02 01 Päätösehdotus Esittelijä Taustaa

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Sukupuolitaudit

Käypä hoito -suositus. Sukupuolitaudit Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Sukupuolitautien Vastustamisyhdistys ry:n asettama työryhmä Sukupuolitaudit Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Virtsan kemiallisen seulonnan kliininen käyttö. Dosentti Martti L.T. Lalla Osastonylilääkäri HUSLAB Kirurginen sairaala 4.2.2009

Virtsan kemiallisen seulonnan kliininen käyttö. Dosentti Martti L.T. Lalla Osastonylilääkäri HUSLAB Kirurginen sairaala 4.2.2009 Virtsan kemiallisen seulonnan kliininen käyttö Dosentti Martti L.T. Lalla Osastonylilääkäri HUSLAB Kirurginen sairaala Virtsa elimistön tietolähteenä Virtsa - ensimmäinen kehon aine, jonka tutkiminen yhdistettiin

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN ISLAB Laboratoriotiedote 16/2008 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Hallintokeskus Kuopion aluelaboratorio 9.10.

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN ISLAB Laboratoriotiedote 16/2008 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Hallintokeskus Kuopion aluelaboratorio 9.10. Kuopion aluelaboratorio 9.10.2008 1(6) UUSI TUTKIMUS SYFILISDIAGNOSTIIKKAAN Otamme 15.10.2008 alkaen käyttöön uuden tutkimuksen syfilisdiagnostiikkaan: Tutkimus: S -Treponema pallidum, vasta-aineet Lyhenne:

Lisätiedot

Sukupuolitaudit Suomessa eilen, tänään ja huomenna

Sukupuolitaudit Suomessa eilen, tänään ja huomenna Sukupuolitaudit Suomessa eilen, tänään ja huomenna Aktiivisia torjuntatoimia tarvitaan Leena Vuorenmaa Anna-Marja Ilola Helena Mussalo-Rauhamaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto Eija Hiltunen-Back Sukupuolitautien

Lisätiedot

Seulontaan liittyvän perinnöllisyysneuvonnan järjestäminen

Seulontaan liittyvän perinnöllisyysneuvonnan järjestäminen Seulontaan liittyvän perinnöllisyysneuvonnan järjestäminen Helsinki, THL 19.3.2009 Riitta Salonen-Kajander dosentti, ylilääkäri Perinnöllisyysklinikka Neuvonta ennen seulontaa Tärkeä mitä paremmin tieto

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit, depressio

Käypä hoito -indikaattorit, depressio 1 Käypä hoito -indikaattorit, depressio Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Depressio Käypä hoito suositukseen (2014). Käypä hoito -työryhmä on nostanut suosituksesta keskeisiksi implementoitaviksi

Lisätiedot

SEURANTAKYSELY - HIV-NEGATIIVINEN NAINEN

SEURANTAKYSELY - HIV-NEGATIIVINEN NAINEN OHJEET TUTKIMUSHENKILÖKUNNALLE: Antakaa tutkimukseen osallistujien täyttää seurantakysely säännöllisin, -6 kuukauden väliajoin. Varmistakaa, että annatte oikean kyselylomakkeen. Kun kyselylomake on täytetty,

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla

Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla Epshp tbc-hoidon toimintaohjeet THL:n suositus kontaktiselvityksestä Lainsäädäntö Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla www. linkit Tuberkuloosipotilaan tunnistaminen pth:ssa

Lisätiedot

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

SKKY:n ja sairaalakemistit Ry:n kevätkoulutuspäivät 16.4.2010. Terveyskeskuslääkäri Jukka Kaijalainen; Helsinki / TERKE

SKKY:n ja sairaalakemistit Ry:n kevätkoulutuspäivät 16.4.2010. Terveyskeskuslääkäri Jukka Kaijalainen; Helsinki / TERKE SKKY:n ja sairaalakemistit Ry:n kevätkoulutuspäivät 16.4.2010 Terveyskeskuslääkäri Jukka Kaijalainen; Helsinki / TERKE Yleistä Aiheen laajuuden vuoksi esitetään lähinnä yleisiä periaatteita ja muutamia

Lisätiedot

Seulontatutkimusten perusperiaatteet

Seulontatutkimusten perusperiaatteet Seulontatutkimusten perusperiaatteet Ilona Autti-Rämö, dos Finohta / Sikiöseulontojen yhtenäistäminen / Ilona Autti-Rämö 1 Seulontatutkimuksen yleiset periaatteet Tutkitaan sovittu ryhmä oireettomia henkilöitä,

Lisätiedot

LÄHTÖVAIHEEN KYSELY - HIV-NEGATIIVINEN NAINEN

LÄHTÖVAIHEEN KYSELY - HIV-NEGATIIVINEN NAINEN OHJEET TUTKIMUSHENKILÖKUNNALLE: Antakaa tutkimukseen osallistujien täyttää tämä lähtövaiheen kysely tutkimukseen ilmoittauduttaessa. Varmistakaa, että annatte oikean kyselylomakkeen. Kun kyselylomake on

Lisätiedot

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito 276/06.00.00/2016 Vastaus Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön hoitoonpääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa Lounais-Suomen aluehallintoviraston pyytää kirjeellään LSAVI/3818/05.07.03/2015

Lisätiedot

Entä jos laivalla epäillään tarttuvaa tautia - toimintaohjeita ja informaation kulku

Entä jos laivalla epäillään tarttuvaa tautia - toimintaohjeita ja informaation kulku Entä jos laivalla epäillään tarttuvaa tautia - toimintaohjeita ja informaation kulku Outi Lyytikäinen, tutkimusprofessori Infektiotautien torjuntayksikkö 9.3.2015 Laivatarkastuskoulutus / O Lyytikäinen

Lisätiedot

Poikien oma opas. Tietoa murrosiästä, seurustelusta, seksistä, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista. Opas on opinnäytetyömme kehittämistehtävän osa.

Poikien oma opas. Tietoa murrosiästä, seurustelusta, seksistä, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista. Opas on opinnäytetyömme kehittämistehtävän osa. Poikien oma opas Opas on opinnäytetyömme kehittämistehtävän osa. Seksuaaliterveyden ensiapupakkaus: Kunnioitus, Kumppani, Kumi Tietoa murrosiästä, seurustelusta, seksistä, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista.

Lisätiedot

Tartuntatautilain pykäliä tuberkuloosin näkökulmasta

Tartuntatautilain pykäliä tuberkuloosin näkökulmasta Tartuntatautilain pykäliä tuberkuloosin näkökulmasta Dos. Hanna Soini Johtava asiantuntija, THL Terveysturvallisuusosasto Tartuntatautilain pykäliä tuberkuloosin näkökulmasta 1 Epidemiologinen katsaus

Lisätiedot

Tarttuvien tautien hallinta ja SOTE kunta-näkökanta

Tarttuvien tautien hallinta ja SOTE kunta-näkökanta Tarttuvien tautien hallinta ja SOTE kunta-näkökanta Jane Marttila Asiantuntijalääkäri, terveyskeskuksen vastaava lääkäri Sote aluekierros 27.11.2017 Turun infektioidentorjuntamalli Turun infektioiden torjuntayksikkö:

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot

VARUSMIEHEN YLÄHENGITYSTIEINFEKTION DIAGNOSOINTI JA HOITO SEKÄ POTI- LASASIAKIRJAMERKINTÖJEN PUUTTEELLISUUS

VARUSMIEHEN YLÄHENGITYSTIEINFEKTION DIAGNOSOINTI JA HOITO SEKÄ POTI- LASASIAKIRJAMERKINTÖJEN PUUTTEELLISUUS 20.5.2013 Dnro 2616/4/11 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Iisa Suhonen VARUSMIEHEN YLÄHENGITYSTIEINFEKTION DIAGNOSOINTI JA HOITO SEKÄ POTI- LASASIAKIRJAMERKINTÖJEN

Lisätiedot

Tartuntatautihoitaja Irja Kolehmainen, PKSSK 1

Tartuntatautihoitaja Irja Kolehmainen, PKSSK 1 Sidonnaisuudet ja lähteet: Streptokokki A epidemia Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät 21.- Oulu Tartuntatautihoitaja Irja Kolehmainen Sidonnaisuudet: PKSSK ja lujasti J Lähteet: THL:n toimenpideohje

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

MIESTEN VÄLINEN SEKSI hiv ja muut seksitaudit

MIESTEN VÄLINEN SEKSI hiv ja muut seksitaudit MIESTEN VÄLINEN SEKSI hiv ja muut seksitaudit Riskitöntä elämää ei ole olemassa, mutta on erilaisia tapoja vähentää riskejä merkittävästi. Sama pätee seksielämäänkin. Miesten välisessä seksissä hiv-tartuntariskin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä LUONNOS 19.5.2016 Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaukset Virusoppi Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaus 1 Uusi uhkaava respiratorinen virusinfektio Tapaus

Lisätiedot