!" #$" $$! %& % '% '(() & * + (' ( %, (' ', ' ' %&, % &' '-,. '' & (' ' + (' ' 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!" #$" $$! %& % '% '(() & * + (' ( %, (' ', ' ' %&, % &' '-,. '' & (' ' + (' ' 1"

Transkriptio

1 !"#$" $$! %&%'%'(()&* +('( %,('','' %&,% &''-,. ''&('' +('' 1

2 JOHDANTO Työpaja liittyy Tekesin rahoittamaan Pakkausteknologia- PTR:n projektiin, jossa kehitetään tuotteita ja niiden pakkauksia entistä toimivammiksi sekä kuluttajien käytössä että pakkausketjun eri vaiheessa. Tavoitteena on sovittaa yhteen pakkausten käyttäjien, kuluttajien, kehittäjien ja valmistajien tulevaisuuden pakkauksiin liittyviä erilaisia odotuksia ja toiveita. Kuluttajatutkimuskeskuksessa on kehitetty erilaisia vuorovaikutteisia työmuotoja, joiden avulla teknologisia kehityssuuntia pyritään konkretisoimaan ja tuomaan lähelle kuluttajien arkea. Kehitykseen osallisten toimijoiden yhteistyöllä voidaan tunnistaa uuden teknologian käyttöönottoon liittyviä ongelmia ja käyttöönoton edellytyksiä. Vuorovaikutteinen työpaja voi tuoda esiin valtavirrasta poikkeavia ideoita ja kertoa arkisiin käytäntöihin ja unelmiin perustuvista kehittämissuunnista. Eri toimijoiden yhteinen keskustelu mahdollistaa ajatusten vaihdon ja jakamisen sekä uuden oppimisen. Pakkausteknologiaan liittyvän vuorovaikutteisen työskentelyn tavoitteena on antaa virikkeitä ja suuntaviivoja käyttäjälähtöiseen pakkausten kehittämiseen. Tämä muistio koskee ensimmäistä osaa kahden työpajan muodostamasta kokonaisuudesta. Ensimmäisen työpajan tavoitteena oli tunnistaa pakkausteknologian kehityksen keskeisiä mahdollisuuksia ja ongelmia erityisesti käyttäjänäkökulmasta. Työpajassa työskenneltiin kolmen teeman parissa.. Nämä olivat (1) aktiivinen ja älykäs pakkaus / tuotteen säilyvyys, (2) pakkaus kaupassa ja (3) hyvän pakkauksen määritteleminen. Osallistujat saivat itse valita, minkä teeman parissa he halusivat työskennellä. Työpajatyöskentelyyn osallistuivat Aktiivinen ja älykäs pakkaus/ tuotteen säilyvyys ryhmässä Mandi Alaterä, Marja Havukko, Terhen Järvi-Kääriäinen, Liisa Kirves, Aino Pietarinen, Alina Rusko, Pakkaus kaupassaryhmässä Jarmo Bergholm, Minna Forsell, SiniLindell, Tuukka Pastila, Tuija Siniketo, Mette Sundbland, Jukka Varpee, Ritva Wilska ja Tom Ylönen ja kahdessa Hyvän pakkauksen määrittäminen ryhmässä Anni Eliasson, Katariina Knuuttila, Sirpa Lepola, Elisa Niemi, Margareetta Ollilla, Marko Patsi ja Tanja Virtanen-Leppänen sekä Anni Eliasson, Katariina Knuuttila, Sirpa Lepola, Elisa Niemi, Marketta Ollila, Marko Patsi ja Tanja Virtanen-Leppä sekä Marja-Leena Harju, Silja Huhtanen, Outi Kylliäinen, Hanna Lehtonen, Annukka Leppänen-Turkula, Jukka Sinisalo ja Tita Ström. TYÖPAJAN TOTEUTUS Ensimmäinen työpaja järjestettiin Kuluttajatutkimuskeskuksessa lokakuussa Työapajatapahtumaan osallistui Kuluttajatutkimuskeskuksen kuluttajapanelisteja pakkauksia valmistavan ja käyttävän teollisuuden edustajia sekä kaupan edustajia. Mukana olevat kuluttajapanelistit olivat osallistuneet jo aiemmin pakkauksia käsitelleeseen tutkimukseen vuonna 2003, joka toi esiin myös kuluttajien kriittisiä näkemyksiä pakkausteknologian joihinkin kehityssuuntiin. Toimintamuotona oli vuorovaikutteinen työpaja. Osallistujille lähetettiin etukäteen tutustuttavaksi materiaalia, jossa kerrottiin miten tuotteen säilyvyyteen voidaan vaikuttaa aktiivisella tai älykkäällä pakkauksella, miten pakkaus kaupassa vaikuttaa tuttujen tuotemerkkien ja uutuuksien löytämiseen kaupassa sekä mitä asioita hyvän pakkauksen määrittämiseen liittyy. Taustamateriaalin avulla pyrittiin luomaan osallistujille yhteinen tietopohja käsiteltäviin teemoihin liittyvistä kysymyksistä ja kehittämismahdollisuuksista. Työpajaan osallistui 29 henkilöä. Työpajaan osallistuneet on esitetty ryhmittäin liitteessä 1, ja työpajan ohjelma on liitteessä 2. Työpajassa teemaan liittyviä virikkeitä ja vinkkejä etsittiin arvioimalla sekä hyviä että huonoja ominaisuuksia ja käyttökohteita pienryhmissä, ohjattuna vuorovaikutteisena työskentelynä. Kunkin 2

3 pienryhmän työtä ohjasi ja avusti fasilitaattori, ja työn tavoitteet ja työskentelyohjelma olivat esillä ryhmätyötiloissa. Pienryhmien työskentely strukturoitiin annettujen tehtävien ympärille, jotta kaikilla olisi yhteinen työskentelykohde. Keskustelua jäsennettiin kirjoittamalla paperille näkemyksiä annettuihin tehtäviin, arvioimalla yhdessä osallistujien yhteisiä näkemyksiä sekä valitsemalla yhteenvetoon tulevat asiat. Työskentelyn tavoitteena oli, että kaikki pääsivät kertomaan tarpeistaan, ideoimaan ja kehittämään edelleen syntyneitä ideoita. Työskentelyn aluksi ryhmän jäsenet ensin tutustuivat toisiinsa. Orientoitumisen ja tutustumisen jälkeen kartoitettiin ryhmän näkemykset analysoimalla ryhmän teemaa sekä mahdollisuuksina että ongelmina. Pienryhmäkeskustelun loppuun oli varattu aikaa tärkeimpinä pidettyjen asioiden kokoamiseen muille ryhmille esitettäviksi tauluiksi yhteiseen tilaan. Lisäksi pyrittiin varmistamaan, että osallistujat ovat itse aktiivisia, mm. pyytämällä heitä varautumaan vastaamaan muiden kysymyksiin koskien oman ryhmän tuloksia. Pienryhmien työn tulokset olivat lopuksi esillä yhteisessä tilassa tutustuttavina ja kommentoitavina.. Kuva 1. Ryhmätöiden tulokset ripustettiin MoniToriin, jossa niihin tutustuttiin yhdessä. Tulokset ja niiden tekijät oli tunnistettavissa värikoodien avulla ja tarkentavia kysymyksiä saattoi esittää tekijöille. RYHMISSÄ KÄYTYÄ KESKUSTELUA JA TULOKSIA Seuraavaan on koottu tiivistelmä kussakin pienryhmässä esillä olleista keskustelunaiheista sekä työskentelyn kulusta ja siitä, miten lopputuloksiin päädyttiin. Ryhmien yksityiskohtaiset kirjalliset tuotokset ovat kuvissa. Ryhmiä oli kaikkiaan neljä, ja niille annettiin omat värikoodit ryhmien tunnistamiseksi sekä (mahdollisesti eri otsikoilla tapahtuvan) jatkotyöskentelyn helpottamiseksi: Älykäs ja aktiivinen pakkaus ( keltainen ryhmä ) Pakkaus kaupassa ( sininen ryhmä ) Hyvä ja huono pakkaus A ( vihreä ryhmä ) Hyvä ja huono pakkaus B ( punainen ryhmä ) Älykäs ja aktiivinen pakkaus ( keltainen ryhmä ) Ryhmässä haettiin vastausta seuraaviin kysymyksiin: Älykäs pakkaus (kertoo säilyvyydestä) hyviä ja huonoja ominaisuuksia ja käyttökohteita? Aktiivinen pakkaus (parantaa säilyvyyttä) hyviä ja huonoja ominaisuuksia ja käyttökohteita? Aktiivisia ja älykkäitä pakkauksia käsitelleen ryhmän työskentely sujui erittäin jouhevasti. Kuuden osallistujan tiivis ryhmä takasi sen, että kaikki pääsivät hyvin osallistumaan keskusteluun ja käyttämään puheenvuoroja. Ryhmän kysymys oli onnistunut ja herätti keskustelua. Kysymys oli myös hyvin mitoitettu käytettävissä olleeseen aikaan, sillä ryhmän ohjelma saatiin vedettyä läpi jopa hieman etuajassa. 3

4 Aktiiviset ja älykkäät pakkaukset otettiin ryhmässä positiivisesti vastaan. Joihinkin yksityiskohtiin, kuten hintaan ja hävittämiseen, otettiin kriittisesti kantaa. Vaikka ryhmässä oli mukana myös pakkausteollisuuden ja tutkimuksen edustajia, keskustelua käytiin useimmiten kuluttajanäkökulmasta. Pakkausteknologia PTR:n edustaja Terhen Järvi-Kääriäinen toi keskusteluun pakkausteknologian kehittäjien näkökulman pohjustamalla teemaa ja vastaamalla muiden osallistujien kysymyksiin. Paljon keskustelua herättänyt aihe oli mm. älykkäiden pakkausten merkintöjen selkeys. Ryhmä ideoi myös uuden ajatuksen, että kuluttajat voisivat haluta itse omassa taloudessaan laittaa tuotteen säilymisestä kertovia indikaattoreita pakkauksiin. Nämä indikaattorit siis kertoisivat tuotteen säilymisestä sen jälkeen, kun pakkaus on jo kerran avattu. Ryhmän vetäjälle keskeisin mieleen jäänyt havainto oli, että kuluttajat suhtautuivat hyvin myönteisesti käsillä olleeseen teknologiaan. Teollisuuden edustajien ja kuluttajien kohtaaminen tapahtui ryhmässä hyvässä ja rakentavassa hengessä. Tahojen välillä ei tuntunut esiintyvän mitään ristiriitaa, vaan kaikki yrittivät yhdessä kehittää aktiivisia ja älykkäitä pakkauksia paremmiksi tuotteiksi. Kehitystyötä tehtiin myös kriittisten kommenttien kautta, jotka koskivat mm. tuotteen hävitettävyyttä ja merkintöjen selkeyttä. Ryhmän ideat koottiin erikseen sekä älykkäälle pakkaukselle että aktiiviselle pakkaukselle. Molempiin liittyi sekä hyviä että huonoja ominaisuuksia ja käyttökohteita. Ryhmässä oltiin yksimielisiä sekä älykkäiden että aktiivisten pakkausten hyvistä ja huonoista käyttökohteista. Hyviä käyttökohteita älykkäälle pakkaukselle olivat kosteudenpoistajat mökkeilyyn, hapenpoistopussi kotikäyttöön sekä kännykällä luettavat tuotteet. Hyvänä käyttökohteena aktiiviselle pakkaukselle nähtiin sellainen indikaattori, joka toimii myös avatussa pakkauksessa eli seuraa tuotteen tuoreutta 4

5 Hyvinä ominaisuuksina tuli esiin pidentynyt käyttöikä, indikaattorien uudelleenkäyttö sekä lisäaineiden vähentyminen. Huonoina ominaisuuksina mainittiin hävitys ja hinta. Lisäksi pohdittiin, että pitäisi tietää miten hapenpoistajat vaikuttavat tuotteeseen sekä kuinka luotettava ohjelmointi on suhteessa kuluttajan omaan toimintaan ja onko sillä vaikutusta. Pakkaus kaupassa ( sininen ryhmä ) Ryhmässä haettiin vastausta seuraavaan kysymykseen: käytön loppuun asti. Hyvinä ominaisuuksina oli se, että se helpompi lukea ja havaita kuin päiväys. Aktiivisen pakkauksen arvioitiin olevan hyvä lisä päivämäärän lisäksi. Indikaattorin tulisi olla sellainen, joka tietää todellisen tuoreusajan, ei pelkkä päivämäärä. Älykäs kertoo myös poikkeavasta kohtelusta, esim. kuljetuksessa. Huonoja ominaisuuksia tuli esiin älypakkausten hävittäminen ja älypakkausten tuoma hintalisä. Näiden ohella indikaattorit tulisi saada selkeämmiksi, niin että ei jää tulkinnanvaraisuuksia. Esim. värikoodit huonoja (väri)sokeille. Olisi tärkeää kehittää yhteiset indikaattorit, jolloin kuluttajat oppisivat heti tunnistamaan ne. Tuttujen tuotemerkkien ja uutuuksien löytäminen; pakkaus kaupassa hyötyä ja haittaa kuluttajalle? Ryhmään osallistui yhdeksän henkilöä, joista viisi kuluttajapanelistia ja loput neljä pakkausten valmistajia, kehittäjiä ja käyttäjiä. Ryhmä oli aktiivinen ja innostunut toimimaan yhdessä. Annettua tehtävää pidettiin kuitenkin vaikeana ja työskentelyn alussa keskusteltiin laajasti annetun tehtävän sisällöstä ja rajauksesta. Ryhmässä koettiin, että annettu tehtävä tuttujen tuotemerkkien ja uutuuksien löytäminen; pakkaus kaupassa hyötyä ja haittaa kuluttajalle ei rajannut tarpeeksi tarkasteltavia pakkauksia. Ryhmä rajasi tarkastelun päivittäistavaroihin. Keskustelussa tuttuus ja tuttujen tuotemerkkien löytyminen tuli hyvin esille, uutuuksista oli vaikeampi keskustella ja kirjoittaa näkemyksiä. Taustamateriaalissa olleet kaksi kuvaa olivat alussa tärkeitä kun ryhmä pohti mistä keskustellaan erityisesti kuvaan jogurttihyllystä viitattiin moneen kertaan ja sen kautta pohdittiin uutuuksien esilletuloa massasta ja värien sekä valokuvien merkitystä. Yhteisen keskustelun teemaan löytymiseen käytettiin alussa aikaa. Jokainen esitteli itsensä kertoen omista käyttäjä- ja työkokemuksistaan pakkauksista. Puheenvuoroissa tuli esiin kiinnostus muiden ryhmäläisten näkemyksiin ja kokemuksiin. Pitkähkön keskustelun jälkeen fasilitaattori kannusti kirjoittamaan keskustelussa esille tulleita asioita hyötyä/ haittaa-näkemyksiksi. Tämä osoittautui vaikeaksi asiaksi. Papereita syntyi hitaasti ja osan keskustelussa esille tulleista asioista fasilitaattori kirjasi mukaan arviointiin. Alun hitaudesta huolimatta ryhmässä ennätettiin hyvin käydä läpi kaikki laput ja arvioida missä määrin näkemykset olivat yhteisesti jaettuja. Työskentelyn lopussa pohdittiin kriittisesti kenen näkemyksiä tällainen työskentelytapa tuo esiin, tuleeko mitään uutta ja onko näin tuotettu tieto yleistettävää. Tuttujen tuotemerkkien löytyminen kaupassa toi esiin erottautumisen (värit, logot, brandit) ja tavaroiden sijoittelun kaupassa. Muista pakkauksiin liittyvistä ominaisuuksista ryhmässä keskusteltiin turvallisuudesta, pakkausten koosta, pakkaamisen merkityksestä tuoreudelle, pakkausmerkinnöistä ja tuotetiedosta sekä käyttöympäristön huomioimisesta tuotesuunnittelussa. 5

6 Hyötyä kuluttajalle Keskusteltaessa mitä hyötyä pakkauksesta on ruokakaupassa tuttujen tuotemerkkien ja uutuuksien löytämiselle esille tuli tuotetietoihin, erottautumiseen, pakkauksen sijoitettavuuteen, kierrätettävyyteen, suojaan ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Ryhmässä yhteisesti ajettiin näkemystä pakkauksesta suojan ja turvan antajan. Pakkaus suojaa tuotteen näpelöinniltä esim. sineteillä. Pakkauksen suljettavuus ja säilytettävyys ovat kaikille keskeisiä. Uutuuksista esimerkkinä tuli esiin korkillinen kermapakkaus. Yleensä tuotteet säilyvät ensiluokkaisina pakattuina ja ovat myös turvallisia kuljettaa ja käyttää. Hyvä pakkaus antaa tuoreustakuun. Tuotemerkit, brandit ja pakkausten värit puhututtivat ryhmää paljon. Tuotemerkki näkyy ja tuttuus helpottaa ja nopeuttaa asioimista kaupassa. Tiettyjen tuotteiden kohdalla on totutut designit, esim. jogurtti- ja mehupurkkien odotetaan olevan kirkkaan ja erottuvan värisiä. Toisaalta joillakin tuotteilla on oma väri, kuten Fazerin sininen. Hyvä pakkaus auttaa tunnistamaan uutuudet, toisaalta uutuudesta kerrotaan kaupassa muuallakin kuin pakkauksessa. Haittaa kuluttajalle Keskusteltaessa mitä haittaa ja ongelmia pakkaukseen liittyy ruokakaupassa tuttujen tuotemerkkien ja uutuuksien löytämiselle esille tuli tuotetietoihin, tuotteen käyttötilanteeseen ja kuluttajien arkisiin käytäntöihin sekä kierrätettävyyteen liittyviä seikkoja. Ryhmässä yhteisesti jaettuja ja osin yllättävänä pidetty asia oli pakkausten ja pakkaamisen nykyistä vahvempi linkittyminen kuluttajan arkeen. Pohdittiin ovatko nykyiset suuret pakkauskoot kenellekään sopivia vai onko kyseessä vain yksittäinen tuntemus liian suurista pakkauksista. Kauppaan liittyviä ongelmia tuli esille muutamia. Ensiksi kuluttajalle ongelmallista voi olla tuotteen löytyminen kaupasta. Tuotteet sijoitellaan kaupan säilytystilojen eikä kuluttajan käyttötilanteen mukaan. Esimerkkinä pasta kuivatavaroissa ja tuorepasta. Toiseksi keskusteltiin hämäävätkö kauppiaat tarkoituksellisesti ostajaa hintamerkinnöillään. pitämällä tarjouslapun kohdalla kalliimpia tuotteita. 6

7 Hyötyä kuluttajalle (jatkuu) Pakkaus lisäarvotiedon, laktoositon, runsaskuituinen tms., viestijänä oli vain osittain jaettu. Osa tutustui aina huolella tuotetietoihin, jotkut eivät lukeneet pakkaustekstejä. Pakkauksen kierrätettävyydestä ja ekologisuudesta keskusteltiin ryhmässä useampaan otteeseen. Hyvää pakkausta verrattiin banaaniin ja sen kuoriin. Banaanin kuoret auttavat tunnistamaan tuotteen, ne suojaavat ja ovat helppo hävittää. Kierrätettävyys helpottaa kuluttajan elämää. Joillekin kompaktit, vähän tilaa vievät pakkaukset olivat tärkeä asia. Pakkausten toivottiin olevan kodin tai auton säilytystiloihin sopivia. Korostettiin että kaupan logistiikan ohella pakkausten tulisi olla myös kodin logistiikkaan sopivia. Haittaa kuluttajalle (jatkuu) Myös pakkaus voi ärsyttää ja osaltaan vaikuttaa ostotottumuksiin. Se ärsyttää, jos uudelleensuljettavuus on toimintona eikä sitä itse tarvitse, tai useamman käyttökerran tuotteen pakkaus on vaikea avata ja sulkea. Pakkauksen hävitettävyys voi vaikuttaa tottumuksiin. Vaikeasti hävitettäviä päivittäistavarapakkauksia ei halua kukaan. Myös pakkauksen ulkonäkö voi ärsyttää. Pakkauksen pinta väärässä käytössä niin että brändin mainos vie tilan tuoteinformaatiolta. Tuoretuotteiden pakkaaminen oli ristiriitaisen keskustelun aiheena. Joillekin keskustelijoille tiivis pakkaus tuoreen leivän ympärillä on oston este. Myös muista tuoretuotteista keskusteltiin paljon. Pakatut tuoretuotteet eivät kiinnosta kaikkia, esim. liha, hedelmät ja vihannekset. Hyvä ja huono pakkaus ( vihreä ryhmä ja punainen ryhmä ) Hyvän ja huonon pakkauksen määrittely oli niin suosittu teema, että siitä muodostettiin kaksi ryhmää. Kahdessa ryhmässä haettiin vastausta seuraavaan kysymykseen: Hyvä ja huono pakkaus ominaisuuksia ja esimerkkejä? Hyvä ja huono pakkaus A ryhmään ( vihreä ryhmä ) osallistui seitsemän henkilöä, joista kaksi kuluttajapanelistia ja loput viisi edustivat - oman kuluttajuutensa lisäksi - seuraavia tahoja: Valio, Amcor-Flexibles, Huhtamäki, Finpro ja Tekes. Ryhmä toimi hyvin; osallistujat antoivat hyvin tilaa toistensa näkemyksilleen ja kaikki saivat äänensä kuuluviin. Ryhmä myöskin työskenteli ohjeiden mukaan, joskin keskustelulle olisi ilmeisestikin tarvittu enemmän aikaa, etenkin sen jälkeen, kun osallistujat olivat todella intensiivisesti tuottaneet näkemyksiään hyvistä ja huonoista pakkausominaisuuksista muistilapuille. Tässä vaiheessa fasilitaattori joutui kuitenkin ohittamaan, ja jopa tyrehdyttämään monta mielenkiintoista keskusteluaihetta, koska ryhmä oli tuottanut runsaasti materiaalia ja oli yhteenvedon aika. Ryhmän toimivuuden kannalta haasteellisinta olikin siten ohjelman aikataulussa pysyminen. Ryhmän kysymyksenasettelu Hyvä & huono pakkaus ominaisuuksia ja esimerkkejä vaikutti ryhmän mielestä onnistuneelta; sen uskottiin olevan riittävän yksinkertainen, niin että kaikkien on mahdollista ottaa kantaa kysymykseen. Ryhmässä kuitenkin todettiin, että kysymys kaipaisi myös lisäkysymyksen Miksi?. Käytännössä jälkimmäiseen kysymykseen saatiin luontevasti vastauksia keskustelun aikana osallistujien perustellessa näkemyksiään. Jälkikäteen arvioiden kysymyksenasettelu oli ehkä liiankin pelkistävä, ja tuotti näin jo ennalta tiedettyjä ja varsin yleisesti ja yhteisesti jaettuja näkemyksiä siitä, millaisia ovat hyvät, millaisia huonot pakkaukset. Mahdollisten näkemyserojen tai uudenlaisten näkökulmien esiin saamiseksi kysymyksenasettelu olisi kenties vaatinut hieman provokatiivisemman lähestymistavan. Pakkauksiin liittyvistä ominaisuuksista eniten keskustelua herättivät pakkausmerkinnät, pakkauskoot sekä pakkauksen avattavuus ja yleensä pakkausten käyttöön liittyvät toiminnalliset ominaisuudet. Myös ympäristönäkökulma oli vahvasti läsnä keskustelussa. Ryhmässä toivottiin elintarviketeollisuuden lisäävän pienten pakkauskokojen valikoimaa, mikä palvelisi pieniä talouksia, mutta samalla esimerkiksi madaltaisi kynnystä uudenlaisten tuotteiden kokeilemiseen. Pakkausmerkintöjen todettiin jaetusti ja paikoin varsin kriittisin äänenpainoin olevan kehittämisen 7

8 tarpeessa erityisesti muotonsa, mutta myös sisältönsä puolesta. Ryhmässä keskusteltiin myös siitä, millä keinoilla pakkausmerkintöjen ohella tarvittavaa tuoteinformaatiota voitaisiin tulevaisuudessa tarjota kuluttajille. Pakkauskoko ja pakkausmerkinnät nostivat keskustelussa esiin myös sen, miten sovittaa yhteen erilaisten kuluttajien tarpeet, etenkin ikääntyvät ja erilaisia erityisruokavaliota noudattavat kuluttajat mainittiin usein keskustelussa. Kuluttajien näkemyksissä näkyi myös se, että yksittäisten pakkausominaisuuksien arvottaminen on jossain määrin keinotekoista irrallaan luonnollisista valinnan tai käytön yhteyksistään. (Tämä näkyi esimerkiksi teollisuuden edustajan kysyessä, olisivatko kuluttajat valmiita maksamaan enemmän biohajoavasta jauhelihapakkauksesta kuin muovipakkauksesta. Kuluttaja totesikin naurahtaen, että viime kädessähän sen ratkaisee itse tuote eli se, miltä jauheliha näyttää.) Ryhmän kuluttajat olivat hyvin sanavalmiita sekä näkemyksiään rohkeasti esiin tuovia. He eivät kuitenkaan puhuneet yksinomaan esimerkiksi nuorten kuluttajien tai pienten talouksien puolesta, vaan toivat esiin erilaisten kuluttajien tarpeita. Ns. asiantuntijat suhtautuivat heihin arvostaen; kuluttajille esitettiin suoria kysymyksiä, ja heidän puheenvuoroja kuunneltiin aidon kiinnostuneina. Kaiken kaikkiaan vaikutti siltä, että keskustelun painopiste oli juuri kuluttajanäkemysten välittymisessä asiantuntijoille. Myös keskusteluun osallistuneet asiantuntijat toivat esille oman kuluttajaroolinsa, osa jo esittäytymiskierroksella. Asiantuntijoiden myönteinen suhtautuminen ja koko ryhmän keskusteleva ilmapiiri olisivat hyvin mahdollistaneet kriittisempienkin kuluttajanäkemysten mukaan tuomisen. Yllättävää olikin, että aiemmassa pakkaustutkimuksessa korostunut voimakas pakkausten imagollisten ominaisuuksien kritiikki ei noussut keskustelussa tällä kertaa samalla tavalla esiin. Osin tähän saattaa olla oma vaikutuksensa osallistujille lähetetyssä taustamateriaalissa ja siinä, että työpajan kysymykset oli suunnattu enemmän pakkausteknisiin ominaisuuksiin. Hyvä ja huono pakkaus B -ryhmässä ( punainen ryhmä ) oli mukana kaksi kuluttajapanelistia, kaksi pakkaavan teollisuuden edustajaa, yksi pakkauksia valmistavan teollisuuden edustaja sekä PTR:n edustaja. Ryhmän työskentely eteni erittäin tarmokkaasti ja sutjakasti. Ryhmän kysymys oli tavallaan helppo, joten hyvän ja huonon pakkauksen ominaisuuksia ja esimerkkejä syntyi paljon. Kysymys ei luonteeltaan ehkä antanut aihetta kyseenalaistuksiin useimmista asioista oltiin yllättävänkin yksimielisiä. Ryhmässä oli paljon pakkausalan asiantuntemusta, joka tuli esiin monipuolisesti ja kommunikoivasti. Kuluttajapanelistit toivat keskusteluun erityisesti hyviä ja osin myös odottamattomia esimerkkejä. Esimerkeistä myös puhuttiin pitkään ja niitä kehiteltiin eteenpäin yhdessä. Roolit sekoittuivat: osa pakkausalan ihmisistä omaksui myös kuluttajan roolin. Kaikkiaan kuluttajiin suhtauduttiin arvostavasti. Jonkun verran keskustelua heräsi siitä, missä määrin kuluttaja voi vaikuttaa pakkauksiin: ideat uusiin pakkauksiin eivät varsinaisesti tule kuluttajilta, ja joidenkin uusien pakkausten hyöty kuluttajille on ehkä kaksipiippuinen asia. Esimerkkinä nousivat esiin muun muassa tarjoiluvalmiissa pakkauksessa olevat leikkeleet, jotka ovat usein kalliisti pakattuja tuotteen hintaan nähden. Todettiin kuitenkin, että näiden tuotteiden myynti on kasvanut huimasti, kun taas vähemmän kauniisti pakatut halvemmat leikkeleet jäävät kaupan tiskiin. Kuluttaja siis vaikuttaa, mutta joskus tiedostamattaan. Käyttövaihe nousi esiin asiana, johon pakkaussuunnittelussa voisi kiinnittää enemmän huomiota. Esimerkiksi: miten helppoa tuotteita on pakata kassiin kaupan kassalla? Esiin tuli joitakin uusia näkökohtia ja esimerkkejä, vaikkapa parasta ennen päiväyksen säilyminen pakkauksessa (ei sulkimessa) koko sen käyttöajan. Kriittisiä kommentteja ja parannusehdotuksia tuli esiin paljon, ja niitä esittivät myös pakkausalan ihmiset. Kaikkiaan yllättävän yksimielinen ryhmä, joka työskenteli erittäin hyvin yhteen. Seuraavassa on molempien ryhmien yhteenvetoihin valitut aiheet. Hyvän pakkauksen määrittelyjä tuotettiin runsaasti enemmän. Yhteenvetojen ulkopuolelle jääneet asiat löytyvät liitteestä 3. 8

9 ryhmä A Hyvä pakkaus ominaisuuksia ja esimerkkejä Hyvän pakkauksen ominaisuuksina tuotiin esiin suojaan, toimivuuteen ja kierrätettävyyteen liittyviä asioita. Hyvä pakkaus on helposti avattavissa ja suljettavissa, se pitää tuotteen pakkauksen sisällä, esim. pesupulveri ei tule ulos paketista. Siitä näkee helposti koska on pakattu ja milloin on viimeinen myyntipäivä. Kuluttaja löytää kaupasta sopivan kokoisen pakkauksen kokoon vaikuttavat niin kuljetus, käyttö kuin tuote. Toivottiin että pakkaus on tuotteen kokoinen eikä liian suuri. Pakkaus jättää vähän jätettä ja on helppo kierrättää ja hävittää. Huono pakkaus ominaisuuksia ja esimerkkejä Huonoon pakkaukseen liitettiin toimivuuteen, harhaanjohtavuuteen, kierrätettävyyteen ja tietoon liittyviä seikkoja. Huono pakkaus on vaikea avata, esim. lasiset tölkit usein, sen avaamiseen tarvitaan työväline, se sopii huonosti käteen ja se hajoaa ennen tai kesken käytön. Teräväreunainen pakkaus rikkoo kauppakassin. Pakkaus ei toimi ketjun loppupäässä, esim. mehu vaikea kaataa pakkauksesta Pakkaus johtaa harhaan kun oleellista tietoa ei ole kerrottu, esim. valmistusmaata, ulkonäkö vie harhaan tai epäolennaiset tai rumat tiedot vievät suuren osan pakkausten pinta-alasta. Huonossa pakkauksessa tuoteselosteet ovat liian pienellä tekstillä tai siinä on liian paljon tai liian vähän tuoteselosteita. Huonoa on myös moninkertainen pakkaaminen ja se että pakkauksesta jää paljon muuta kuin biojätettä. 9

10 ryhmä B Hyvä pakkaus ominaisuuksia ja esimerkkejä Esimerkkeinä hyvistä pakkauksista mainittiin Pirkka puuroriisi-pakkaus; helppo avata ja sulkea ja pysyy ehjänä avattaessa, palautettavat lasipullot, maitotölkki, kevyt ja kierrätettävä, palautettavat ja uudelleen täytettävät muovipullot, Hakalan kinkkuviipaleet, joissa pakkaus avautuu ja sulkeutuu, uudet sivukorkilliset mehutölkit (melko hyviä ja näppäriä avata ja sulkea käytössä) sekä Talous-WC-paperin suurpakkaukset, joissa on mainiot kantosivu-kahvat eikä tule paljoa jätettä. Hyvän pakkauksen ominaisuuksina mainittiin tieto, turvallisuus, ulkonäkö, tunnistettavuus ja kierrätettävyys. Toivottiin että tekisit riittävän isolla, jotta keski-ikäinen näkee lukea. Uusi idea oli että tärkeät tiedot säilyy käytön loppuun asti. Pakkauksen odotettiin viestivän selvästi mitä se sisältää, se on sinetöity niin että voi olla varma että ei ole avattu, sisältää ehkä reseptin käytöstä, avaustapa on standardoitu. Pakkaukseen kohdistuu eri toimijoilla osin erilaisia vaateita, pakkaaja pyrkii ottamaan eri näkemyksiä huomioon toiveiden optimaalisena kombinaationa. Pakkauksen ulkonäkö tuli esille toiveina että pakkauksen voi laittaa pöytään, että se vie pienen tilan ja se tuntuu hyvälle. Pakkauksen kierrätettävyys tuli esiin mainintoina kierrätettävyydestä ja uusiokäytöstä esim. kompostipussina. Huono pakkaus ominaisuuksia ja esimerkkejä Esimerkkeinä huonoista pakkauksista mainittiin hermeettisesti suljetut hammasharjapakkaukset ja huulirasvat, tosi tiukkaan kelmuun pakatut videonauhat, juomien ympärillä olleet Mäyräkoiran raadot puistossa ja ilman otinta olevat keskisuuret muoviastiat jotka on mukamas muotoiltu helposti kädessä pidettäväksi. Huonon pakkauksen ominaisuuksissa tuli esiin kierrätys, viestintä, kuljetus ja avautuvuus. Huono häviää hitaasti luonnossa roskana; muovi ja lasi, se on moniosainen, liikaa materiaaliyhdistelmiä ja sisäpusseja. Pakkaus on liian pramea antaen väärän tai harhaanjohtavan viestin tuotteen laadusta ja on väärän kokoinen. Lupaa jotain mitä ei täytä, esim. avattavuus / suljettavuus tai kuva tuotteesta. Ongelmallisissa mainittiin pahvi- tai muoviset vakuumipakkaukset jotka ovat niin vaikeita avata, että tulee tunne että valmistajan mielestä niiden ei edes haluta avautuvan. Tuntuu että pakkaus on tärkeämpi kuin tuotteen käyttö. Ongelma on jos avaaminen tai sulkeminen vaatii kikkailua tai työkaluja. Muita esimerkkejä huonosta suunnittelusta olivat terävät juustopaketin reunat jotka kauppakassissa repivät viereisen jauhopussin rikki. 10

11 LIITE 1 Työryhmiin osallistujat: Aktiivinen ja älykäs pakkaus keltainen ryhmä (6) Alaterä Mandi Huhtamäki Havukko Marja panelisti Järvi-Kääriäinen Terhen Pakkausteknologia PTR ry Kirves Liisa panelisti Pietarinen Aino panelisti Rusko Elina VTT Information Technology Pakkaus kaupassa sininen ryhmä (9) Bergholm Jarmo Stora Enso Oyj Forsell Minna Oy Keskuslaboratorio-Centrallaboratorium Ab Lindell Sini Inex Partners OY Pastila Tuukka Fazer Leipomot Oy Siniketo Tuija panelisti Sundbland Mette, panelisti Varpee Jukka panelisti Wilska Ritva panelisti Ylönen Tom panelisti Hyvän pakkauksen määrittäminen A vihreä ryhmä (7) Eliasson Anni panelisti Knuuttila Katariina, Finpro Lepola Sirpa Huhtamäki Oyj Niemi Elisa panelisti Ollilla Margareetta Tekes Patsi Marko Amcor-Flexibles Virtanen-Leppänen Tanja Valio Oy Hyvän pakkauksen määrittäminen B punainen ryhmä (7) Harju Marja-Leena Valio Oy Huhtanen Silja panelisti Kylliäinen Outi Stora Enso Oyj Lehtonen Hanna Fazer Leppänen-Turkula Annukka Pakkausteknologia PTR ry Sinisalo Jukka panelisti Ström Tita Suomen Reumaliitto 11

12 LIITE 2 OHJELMA VUOROVAIKUTTEINEN TYÖPAJA PAKKAUSTEN JA PAKKAUSTEKNOLOGIAN KEHITYKSESTÄ Paikka: Kuluttajatutkimuskeskus, Kaikukatu 3, 5 & 6 krs, MoniTori-sali ja pienryhmätilat Monitorissa iltapalaa ja jakaantuminen ryhmiin Ryhmiin jakautuminen ryhmillä värikoodit Työpajan teeman ja tavoitteen lyhyt esittely (Annukka) + tilaisuus kommentoida Kuluttajatutkimuskeskuksen ja fasilitaattoreiden esittely (Päivi) Pienryhmäkeskustelut teemoista: Ryhmä 1. (keltainen) Aktiivinen ja älykäs pakkaus, vetäjänä Mika Saastamoinen, neuvotteluhuone 2, 6. krs. Ryhmä 2 (sininen) Pakkaus kaupassa vetäjänä Päivi Timonen, MoniTori, 5 krs. Ryhmä 3a (vihreä) Hyvän pakkauksen määrittäminen vetäjänä Katja Järvelä, kirjasto, 5 krs. Ryhmä 3b (punainen) Hyvän pakkauksen määrittäminen vetäjinä Eva Heiskanen ja Sanna Piiroinen, neuvotteluhuone 1, 6 krs Monitorissa iltakahvit, tuloksiin tutustuminen ja jatkosta sopiminen Muiden ryhmien tuloksiin tutustumista Työskentelyn arviointia (Päivi) Sovitaan miten keskustelu jatkuu ennen seuraavaa tapaamista (Eva) pidettävän toisen työpajan tavoitteita (Annukka) 12

13 Hyvä ja huono pakkaus-ryhmien yhteenvedoista pois jääneet laput LIITE 3 Hyvä pakkaus ominaisuuksia ja esimerkkejä Huono pakkaus ominaisuuksia ja esimerkkejä Pakkaus ohjaa itsessään käyttöä, pakkauksessa selkä merkintä tuotteen eliniästä, kertoo ja ohjaa avaamaan pakkauksen, pakkauksen olemuksesta tulee heti ilmi millaista tuotetta se sisältää, houkuttaa kokeilemaan tai ostamaan, pakkaus on tyylikäs, varsinkin kauemmin käytettävissä tuotteissa, paljon kädessä pidettävän pakkauksen esim. karkkipussin pitää tuntua mukavalta, pysyy pystyssä autossa, sohvalla ja kaapissa, mahtuu kotona kaappiin tai jääkaappiin, pakkauksen koko ja tuote sekä kohderyhmä vastaavat toisiaan, sopiva pikkunälkään, pakkaus on kevyt ja tilaa säästävä, ei ylimääräistä esim. muovia, on jatkokäyttötapoja esim. roskiksena, monikäyttöinen, kierrätettävä, helppo hävittää, kuluttajan mahdollista nähdä tuote pakkauksen läpi, elintarvike säilyy hyvin, helppo avata ilman työvälineitä, helppo sulkea, uudelleen tiiviisti suljettava, helppo saada auki ja tarvittaessa sulkea uudelleen, avautuvuus, helposti avattava, uudelleen suljettava esim. leikkele, juusto, sipsi, karkit, jauhot, ryynit, pyykinpesuaine, takaa tuotteen laadun, tuote säilyy pakkauksessa pitkään ilman haitallisia lisäaineita, pakkaus kestää tuotteen käytön loppuun saakka, suojaa tuotetta läpi koko ketjun, rikkoutumattomuus esim. muovipullot, suojaat tuotteen kuljetuksen ja esille laiton sekä kotona säilytyksen aikana, näkee tuotteen Rikkoo kuljetuskassin, jogurttipurkin kansi hajoaa kauppakassissa ja rikkoo muovipussin, pussi repeää esim. pesuaine, karkit, pakkaus rikkoontuu, huonosti luettava präntti, liian vähän informaatiota, materiaalista liukenee elintarvikkeeseen makua, liukas, ei aukea ilman apuvälinettä, vaikeasti avattava esim. lasipurkki, on vaikea avata ja sulkea, liian suuri tuote vanhenee, pakkauksen suuri koko ja osa tuotteesta hukkaan, pakkaus liian iso, pakkaus painaa enemmän kuin tuote (leikkele), painavat pakkaukset (lasi), ei turhan monta päällekkäistä pakkausta, ylipakkaaminen, kierrätettävyys ongelma, 13

!" ##" $!!% &' & (& ())* ' +, )( ) - &. )( ( &'. & '( (/. 0 (( ' )( (

! ## $!!% &' & (& ())* ' +, )( ) - &. )( ( &'. & '( (/. 0 (( ' )( ( !"##"$!!% &'&(&())* '+,)()- &.)(( &'.& '((/.0 ((')(( TOISEN TYÖPAJAN TOTEUTUS Työpaja liittyy Tekesin rahoittamaan Pakkausteknologia - PTR:n projektiin, jossa kehitetään tuotteita ja niiden pakkauksia

Lisätiedot

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha 17.1.2017 Kajaani 1 Suomen Pakkausyhdistys ry Pakkausalan yhteistoimintajärjestö perustettu 1954 Toiminta-ajatus: pakkausalan toimintaedellytysten edistäminen

Lisätiedot

Pakkausten kehittäminen kuluttajien ehdoilla Millaisia kuluttajan tarpeita elintarvikepakkaus palvelee?

Pakkausten kehittäminen kuluttajien ehdoilla Millaisia kuluttajan tarpeita elintarvikepakkaus palvelee? Pakkausten kehittäminen kuluttajien ehdoilla Millaisia kuluttajan tarpeita elintarvikepakkaus palvelee? EasyFairs Pakkaus 2011 Messukeskus, Helsinki 5.10.2011 Markkina- ja kuluttajatutkimuspäällikkö Aimo

Lisätiedot

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014)

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Yhteistyöprojekti yhtiön DS Smith Packaking Oy:n ja Lielahden yläkoulun kanssa Tekijät: Hilla Saarela, Sanna Kellokoski ja Esa

Lisätiedot

Kuluttajatutkimus. Käyttäjäkokemus tuote- ja pakkauskehityksen tukena - case valmisruoat. Makery ja PTR

Kuluttajatutkimus. Käyttäjäkokemus tuote- ja pakkauskehityksen tukena - case valmisruoat. Makery ja PTR Kuluttajatutkimus Käyttäjäkokemus tuote- ja pakkauskehityksen tukena - case valmisruoat Makery ja PTR, Viikinkaari 4, FI-00790 Helsinki, Finland // www.makery.fi Makery on elintarvikealan kehitysyhtiö.

Lisätiedot

Pakkaus on hyvis, ei pahis

Pakkaus on hyvis, ei pahis Pakkaus on hyvis, ei pahis Lehdistölounas SPY:n ympäristökonferenssin yhteydessä 24.11.2015 1 Pakkausten lisäarvo ja ympäristövaikutukset Pakkaukset tuottavat lisäarvoa ja positiivisia ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa!

Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa! Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa Eero Antila Arttu Brade Elsa Nyrhinen Elsa Pekkarinen Iisa Rautiainen Johdanto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämällä kurssilla Matematiikka ja

Lisätiedot

Mitä kaikkea elintarvikkeen pakkaus kertoo?

Mitä kaikkea elintarvikkeen pakkaus kertoo? Mitä kaikkea elintarvikkeen pakkaus kertoo? SELKOESITE 1 Sisällys Mitä pakkaus kertoo... 3 Elintarvikkeen nimi... 4 Mistä elintarvike on valmistettu... 5 Päiväysmerkinnät... 7 Mistä elintarvike on peräisin...

Lisätiedot

Helppo pakkaus on ETU

Helppo pakkaus on ETU Helppo pakkaus on ETU ETU-hankkeen päämäärä Kuluttajille on tarjolla nykyistä helpommin avattavia päivittäistavara- ja lääkepakkauksia Vaikuttamishanke, jonka kohteena ovat erityisesti suunnittelijat,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2012 1. Heke-tiimi. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 2/2012 1. Heke-tiimi. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Heke-tiimi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Edellisen kokouksen muistio 3 9 Työnohjaus 4 10 Opettajien työssäjaksaminen 5 11 Savuton työyhteisö -toimenpideohjelma 6 12 Rekrytoinnin kehittämisen

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Keskitettyihin hankinta- ja metadatapalveluihin tulijat ryhmiytyvät ja suunnittelevat

Keskitettyihin hankinta- ja metadatapalveluihin tulijat ryhmiytyvät ja suunnittelevat Keskitettyihin hankinta- ja metadatapalveluihin tulijat ryhmiytyvät ja suunnittelevat Posted on 6.11.2009 by e-library - EP / HULib Ihan pieni sali ei riittänyt, kun vuonna 2010 toimintansa aloittavaan

Lisätiedot

Viestivä pakkaus Massatuotannosta kohdennettuun viestintään. EasyFairs Pakkaus 2011 Messukeskus, Helsinki 5.10.2011 Erikoistutkija Elina Rusko, VTT

Viestivä pakkaus Massatuotannosta kohdennettuun viestintään. EasyFairs Pakkaus 2011 Messukeskus, Helsinki 5.10.2011 Erikoistutkija Elina Rusko, VTT Viestivä pakkaus Massatuotannosta kohdennettuun viestintään EasyFairs Pakkaus 2011 Messukeskus, Helsinki 5.10.2011 Erikoistutkija Elina Rusko, VTT 2 Onko pakkausviestintää ilman painatusta? Kuva: VTT 3

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Kuluttajatutkimus. Käyttäjäkokemus tuote- ja pakkauskehityksen tukena - case valmisruoat. Makery ja PTR

Kuluttajatutkimus. Käyttäjäkokemus tuote- ja pakkauskehityksen tukena - case valmisruoat. Makery ja PTR Kuluttajatutkimus Käyttäjäkokemus tuote- ja pakkauskehityksen tukena - case valmisruoat Makery ja PTR, Viikinkaari 4, FI-00790 Helsinki, Finland // www.makery.fi Makery on elintarvikealan kehitysyhtiö.

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT PAKKAUKSET. Eero Hurme, VTT Biotekniikka. Elintarvikealan teknologiat -seminaari 3.2.2004, EDUTECH, Tampere

ÄLYKKÄÄT PAKKAUKSET. Eero Hurme, VTT Biotekniikka. Elintarvikealan teknologiat -seminaari 3.2.2004, EDUTECH, Tampere ÄLYKKÄÄT PAKKAUKSET Eero Hurme, VTT Biotekniikka Elintarvikealan teknologiat -seminaari 3.2.2004, EDUTECH, Tampere ESITYKSEN SISÄLTÖ Pakkauksille asetettavat vaatimukset Älykkäät pakkaukset Aktiiviset

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

MEIDÄN VESANNON KOULU

MEIDÄN VESANNON KOULU MEIDÄN VESANNON KOULU Mikä on meidän visio? Ajatukset lentoon! Kouluhankkeen työpajapäivät 23.-24.8.2017 Vesannon kunnan hankesuunnittelutyöryhmä yhdessä WSP Finlandin asiantuntijoiden (Monika Gardini

Lisätiedot

Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä. Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013

Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä. Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013 Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013 Ruuan ilmasto- ja ympäristövaikutukset Muu Koulu/työ Vaatteet Hyvnvointi Vapaa-aika Ruoka Asuminen Seppälä

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta Tarkkailuharjoitus 4..4. Tarkkailu- harjoitus Tarkkailuvihkotekniikka Alla on kuvattu askel askeleelta etenevät ohjeet siitä, kuinka kuluttajien tarpeita voidaan paljastaa. Tämä metodi auttaa sinua tekemään

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Erityisnäytteenotto, esimerkkinä Fineli

Erityisnäytteenotto, esimerkkinä Fineli Erityisnäytteenotto, esimerkkinä Fineli Näytteenottokoulutus 19. 20.11.2016 Mikä on Fineli? Elintarvikkeiden koostumustietokanta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ylläpitää perustettu vuonna 1984

Lisätiedot

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 5 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta?

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINNÄT 19.1.2012 Rovaniemi,

PAKKAUSMERKINNÄT 19.1.2012 Rovaniemi, PAKKAUSMERKINNÄT 19.1.2012 Rovaniemi, Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK pakkausmerkinnät Pakkausmerkintävaatimukset on tehty kuluttajan tiedon saannin näkökulmasta Ovat yhtäläiset kaikille pakatuille

Lisätiedot

Tuotekortti pienyrityksen ja kaupan välisessä yhteistyössä

Tuotekortti pienyrityksen ja kaupan välisessä yhteistyössä Tuotekortti pienyrityksen ja kaupan välisessä yhteistyössä Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina hanke Jukka Jokiranta FocusIt Consulting Oy 2010 Tuotekortti

Lisätiedot

Jyväskylä tarvitsee sinua!

Jyväskylä tarvitsee sinua! Jyväskylä tarvitsee sinua! Kuntalaisten kansalaisraati uusi tapa olla mukana 28.3.2012 Jukka Laukkanen Kansalaisraati osallistumisen ja vaikuttamisen keinona - Menetelmän taustalla on ajatus deliberatiivisesta

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS Aika: 25.8.2014 klo 12.00 14.30 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila MAT100. Os. Matarankatu 4, Jyväskylä

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT 2 Miksi kuluttaja / käyttäjänäkökulma on mielenkiintoinen? Jokainen käyttäjä havainnoi teknologian

Lisätiedot

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET pisteet yhteensä / 80 pistettä 1 Valitse oikea väittämä 1 Jätteiden määrää voi vähentää a ostamalla enemmän b ostamalla ulkomailta c ostamalla vähemmän Ympyröi yksi oikea

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU. KOKOEKO -seminaari

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU. KOKOEKO -seminaari Annukka Leppänen-Turkula PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO -seminaari 16.2.2012 UUSI JÄTELAKI Aikataulu jätelaki tulee voimaan toukokuussa 2012 tuottajavastuuluku voimaan toukokuussa 2013 tuottajayhteisöt

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

VERSIO 5.1/5.2 PIKAOHJE WEBACCESS HTML 3

VERSIO 5.1/5.2 PIKAOHJE WEBACCESS HTML 3 VERSIO 5.1/5.2 PIKAOHJE WEBACCESS HTML 3 TM GROUPWISE 5.1/5.2 PIKAOPAS GroupWise WebAccessin avulla voit käyttää postia ja kalenteria millä tahansa HTML 3 -yhteensopivalla Web-selaimella. Lähetä viestejä

Lisätiedot

MONIPUOLISTA SISÄLTÖMARKKINOINTIA ITSENÄISISSÄ BLOGEISSA

MONIPUOLISTA SISÄLTÖMARKKINOINTIA ITSENÄISISSÄ BLOGEISSA MONIPUOLISTA SISÄLTÖMARKKINOINTIA ITSENÄISISSÄ BLOGEISSA BLOGIRINKI MEDIA KOKOAA BLOGIT YHDEKSI KANAVAKSI Blogirinki Media kokoaa maan parhaat itsenäiset blogit yhdeksi markkinointikanavaksi > Blogirinki

Lisätiedot

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 2014 Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 Nokian kaupunginkirjasto Raportin kokosi Päivi Kari Raportti 6.11.2014 Nokian kaupunginkirjaston asiakaspalvelutilanne-kysely: Millaista asiakaspalvelua

Lisätiedot

Elintarvikepakkausmateriaalit ja lähiruoka

Elintarvikepakkausmateriaalit ja lähiruoka Elintarvikepakkausmateriaalit ja lähiruoka Kooste oppilastöiden tuloksista Ruokis hanke Forssa, 2014 Antti Sillman SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISET HUOMIOT... 1 3 LÖYTÖJÄ... 2 LÄHTEET... 3 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA

LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA Isä haluaa kokeilla pientä puhelaitetta, jota voi käyttää myös vuoteessa. Kokeiluun hankitaan laite, jossa 2 x 5 viestin ruudukko (kuvat 1-2) voidaan

Lisätiedot

Teini-taulusto Kuvat lausetasoinen

Teini-taulusto Kuvat lausetasoinen Teini-taulusto Kuvat lausetasoinen Teini-taulusto on suunniteltu nuorten ja nuorten aikuisten sekä joissain tapauksissa myös aikuisten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble

Lisätiedot

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Polikliininen luokka aloitti toimintansa syksyllä 2008 oppilaspaikkoja 8 opetuksesta vastaa pääosin polikliinisen luokan

Lisätiedot

MITEN KULUTTAJAT LUKEVAT PAKKAUSMERKINTÖJÄ. Tuoreet kasvot pakkausmerkinnät valokeilassa 3.6.2010

MITEN KULUTTAJAT LUKEVAT PAKKAUSMERKINTÖJÄ. Tuoreet kasvot pakkausmerkinnät valokeilassa 3.6.2010 MITEN KULUTTAJAT LUKEVAT PAKKAUSMERKINTÖJÄ Tuoreet kasvot pakkausmerkinnät valokeilassa 3.6.2010 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Mitä tutkittiin ja miksi: miten suomalaiset lukevat elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 30.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 30.10.2014 Petri Pouttu Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä tai ulkona

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus Opinnäytetyömme teoria pohjautuu laajaan 4- vuotistarkastukseen

Lisätiedot

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa.

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa. maanantai Faktaa ruokahävikistä Suomessa Suomessa heitetään henkilöä kohden 24 kiloa eli 125 euron edestä ruokaa roskiin joka vuosi. Määrä vastaa noin kuutta prosenttia kaikesta kuluttajien ostamasta ruoasta.

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita kiinteistöjen jätehuollosta. Isännöitsijöiden aamiaistilaisuus Käyttöpäällikkö Johanna Rusanen

Ajankohtaisia asioita kiinteistöjen jätehuollosta. Isännöitsijöiden aamiaistilaisuus Käyttöpäällikkö Johanna Rusanen Ajankohtaisia asioita kiinteistöjen jätehuollosta Isännöitsijöiden aamiaistilaisuus 14.11.2017 Käyttöpäällikkö Johanna Rusanen 1 Muovipakkausten erilliskeräys 2 Muovipakkausten erilliskeräys HSY:n alueella

Lisätiedot

Tiedon ja ideoiden hakumatka Pariisin SIAL-messuille Vierailu maailman suurimmalla tuoretukkutorilla Rungismarketissa.

Tiedon ja ideoiden hakumatka Pariisin SIAL-messuille Vierailu maailman suurimmalla tuoretukkutorilla Rungismarketissa. Tiedon ja ideoiden hakumatka Pariisin SIAL-messuille 16.-20.10.2016 Vierailu maailman suurimmalla tuoretukkutorilla Rungismarketissa. osallistujat: Timo Väänänen, Porokylän Leipomo Oy Ari Kukkonen, Porokylän

Lisätiedot

Sitä kylmää mitä tarvitaan

Sitä kylmää mitä tarvitaan Sitä kylmää mitä tarvitaan Kylmiöpakastimet Kotikylmiöt Kaappipakastimet Viinikylmiöt Valitse vain ulkonäkö, kylmiö huolehtii kaikesta muusta 4-7 Kylmiöpakastimet 8-11 Kotikylmiöt 12-13 Kaappipakastimet

Lisätiedot

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin?

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? 1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? a) maitotölkki b) suodatinpussi ja kahvinporot c) lasinsirut d) ruuanjätteet muovipussissa KOMPOSTI 2. Hyötispiste on paikka johon voit viedä

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 29.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 29.10.2014 Martti-Veikko Salo Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä

Lisätiedot

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Yrityksen toiminta: - LähiPuoti Remes Oy on perustettu tammikuussa 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. - Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais- ja Etelä-Suomi.

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa TieVie (5 ov) 24.9.2004 Minna Pesonen, Kasvatustieteiden tiedekunta Oulun yliopisto Mistä kaikki alkoi? Idea PBL:n soveltamisesta syntyi Ongelmalähtöisen

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Näin K-ruokakaupan valikoima syntyy ja elää

Näin K-ruokakaupan valikoima syntyy ja elää Näin K-ruokakaupan valikoima syntyy ja elää Seminaariesitys PTY:n toteuttamassa hankkeessa: Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Paikalliset tuotteet

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Sanna Ström Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullisuuden toteuttaminen yrityksessä Johdon sitoutuminen Päätöksentekoprosessit

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliike kertoo totuuden Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliiketutkimus Ruudulla, lukulaitteella tai älypuhelimella näytetään tutkittava

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex ratkaisuja toimivaan p akkaamiseen Elintarvike- ja lääketeollisuudessa pakkauksilta vaaditaan ennen kaikkea hygieenisyyttä, säilyvyyden edistämistä ja ympäristöystävällisyyttä.

Lisätiedot

erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005

erisk-työpaja 5. Yhteistoiminta 14.9.2005 erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005 Oheisen arviointilomakkeen tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, minkälaiset sisältöominaisuudet tulisi ensisijaisesti sisällyttää syksyn

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Pakkausten suunnittelulla voidaan vaikuttaa ruokahävikin määrään

Pakkausten suunnittelulla voidaan vaikuttaa ruokahävikin määrään Pakkausten suunnittelulla voidaan vaikuttaa ruokahävikin määrään Kaisa Grönman Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kestävyystutkimus Hävikkiruokaa kuluttajille -työpaja, 11.10.2016, Kouvola Elintarvikepakkaukset

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Muodosta nyt tunnistamillesi pakkoajatuksille ja pakkotoiminnoille oireketjut. Kirjoita oireketju yhdestä neljään sinulle keskeisestä oireesta.

Muodosta nyt tunnistamillesi pakkoajatuksille ja pakkotoiminnoille oireketjut. Kirjoita oireketju yhdestä neljään sinulle keskeisestä oireesta. HARJOITUS: OMAT OIREKETJUNI Tämä harjoitus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa tarkastelet sinulla esiintyviä oireketjuja. Toisessa osassa yhdistät näitä oireketjuja isommiksi oirekokonaisuuksiksi.

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät Nina Törhönen, Fazer Mitä on Elämän Eväät? Ohjelma luotiin vuonna 2007 herättämään nuorten tulevaisuuden työntekijöiden mielenkiintoa uudella tavalla.

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Osallistamisen käytännöt

Osallistamisen käytännöt Osallistamisen käytännöt Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto CHAMP-työpaja 4.5.2010, Tampere Esityksen sisältö Osallistaminen kuntien ilmastotyössä Keskustelutilaisuudet Tilaisuuksien fasilitointi

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

K-RYHMÄN RUOKAHÄVIKKITUTKIMUS

K-RYHMÄN RUOKAHÄVIKKITUTKIMUS K-RYHMÄN RUOKAHÄVIKKITUTKIMUS 1 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA METODOLOGIA K-ryhmä kysyi ruokahävikkitutkimuksessaan K-Plussa-asiakkailtaan heidän kokemuksiaan ja ajatuksiaan ruokahävikistä. Tutkimus suoritettiin

Lisätiedot

TUOTEKORTTI. Tarkentavat tuotetiedot. Tilaus / toimitustiedot Tilaustapa, toimituserä, tilaus-toimitusrytmi jne. Tuotteen taustatiedot

TUOTEKORTTI. Tarkentavat tuotetiedot. Tilaus / toimitustiedot Tilaustapa, toimituserä, tilaus-toimitusrytmi jne. Tuotteen taustatiedot TUOTEKORTTI Tuotenimi Tuotekoodi Tuotteen paino Postitoimipaikka Myyntiyksikkö Myyntierän 1 koko Myyntierän 2 koko Pankkitiedot Tuotteen mitat (k * l * s) mm Yhteyshenkilö Myyntierän 1 mitat (k * l * s)

Lisätiedot

Futupackista Lohaspackiin - näkymiä pakkaustutkimuksen tulevaisuuteen. Virpi Korhonen Pakkausasiantuntija virpi.korhonen@ptr.fi

Futupackista Lohaspackiin - näkymiä pakkaustutkimuksen tulevaisuuteen. Virpi Korhonen Pakkausasiantuntija virpi.korhonen@ptr.fi Futupackista Lohaspackiin - näkymiä pakkaustutkimuksen tulevaisuuteen Virpi Korhonen Pakkausasiantuntija virpi.korhonen@ptr.fi Pakkaustutkimus PTR ry PTR:llä on pitkä kokemus pakkausalan tutkimuksesta

Lisätiedot

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Lumen 1/2017 ARTIKKELI Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Päivi Honka, FM, tuntiopettaja, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Tavaroiden kuljetus pyörällä

Tavaroiden kuljetus pyörällä Tavaroiden kuljetus pyörällä Ongelma: Tavaroiden ja lasten kuljettaminen pyörällä Ongelma: Tavaroiden ja lasten kuljettaminen pyörällä Hyödyt Halpa Nopea Ongelmat Rajoittaa ostosten määrää Useamman lapsen

Lisätiedot

LIIKELAHJOJEN SUUNNITTELU 1 (7) POISTARIPAJA -hanke 28.4.2014 Milla Valkonen. Liikelahjojen suunnittelu Loimaan kaupungille

LIIKELAHJOJEN SUUNNITTELU 1 (7) POISTARIPAJA -hanke 28.4.2014 Milla Valkonen. Liikelahjojen suunnittelu Loimaan kaupungille LIIKELAHJOJEN SUUNNITTELU 1 (7) Liikelahjojen suunnittelu Loimaan kaupungille Texvex poistotekstiilipankeilla yksi toimintamuoto on uusien tuotteiden valmistaminen poistotekstiileistä. Yksi hyvä kanava

Lisätiedot