IMPRESSA J5 Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMPRESSA J5 Käyttöohje"

Transkriptio

1 IMPRESSA J5 Käyttöhje

2 Tabe f cntents Teidän IMPRESSA J5 Tärkeät Turvaisuushjeet 4 Käyttöaneei ja isävarusteet 6 Oikea käyttö 8 Turvaisuus... 8 IMPRESSA J5 Käyttöhje 10 Mait Symbien merkitys Tervetua IMPRESSA maaimaan! 12 1 IMPRESSA J5 Täydeinen Nautint, Täydeisen Tyyikäs 13 Kahviunemasi täyttyvät Täydeinen Nautint, Täydeisen Tyyikäs JURA Internetissä Knwedge Buider Esivamisteut ja käyttööntt 15 Varusteet Asettaminen ja iittäminen Vesisäiiön täyttö Pausäiiön täyttö Ensikäyttö Vedensudattimen asennus ja käyttööntt Vedenkvuuden asettaminen Kahvimyyn asetus Pääekytkentä Pis äätä kytkeminen (vamius tia) Oi tuntemaan kneen minaisuudet 23 Kahvin vamistus nain ainauksea Kerta asetus ennen ja vamistuksen aikana Kuikn asetukset Ohjeminti asetukset Tiedusteu infrmaati ja hut status Resetit 30 5 Kahvin vamistus nain ainauksea 36 Barista vinkkejä Esress Kahvi Cauccin Tabe f cntents Jauhettu kahvi Kuuma mait Kuuma vesi Kuikn asetukset 42 7 Ohjemintivaikn asetukset 43 Nääimet Virransäästö tia Aika Ohjemitava ääekytkentäaika Ohjemitava sammumisaika Yksiköt vedenmäärä / aikafrmaatti Kiei Hutvaikk 49 Puhdistus vinkkejä Huuhteu Sudattimen vaiht Puhdistus Kakinist Prfessina Cauccin suuttimen huuhteu Prfessina Cauccin suuttimen uhdistus Prfessina Cauccin suuttimen urkaminen Vieraiden esineiden ist Pausäiiön uhdistus Vesisäiiön kakinist CLARIS us vedensudatin Vettä täydeisee kahvie 60 Yhtä raikasta kun ähdevesi Laatu ei tunne kmrmissejä Mait tekee ern Lisätarvikkeet ja Hut Sekeät viestit näytöä Ongematianteet Kujetus ja kierrätys 84 Kierrätys Tekniset tiedt Avaintekniikka ja IMPRESSA vaikima JURA yhteystiedt 93 3

3 Imrtant Safeguards Tärkeät Turvaisuushjeet Säiytä käyttöhjeet Lue erus vartimeniteet Nämä turvaisuushjeet kskevat kneita jssa UL turvaisuus ukitus (kats tyyikii ja kaae 15, Tekniset tiedt ). Sähköaitteiden käytössä tuisi aina seurata erus vartimeniteitä, vättääkseen avaaraa, sähköisku vaaraa, ja/tai muuta vahinka ihmisie: Lue kaikki hjeet hueisesti. Ää kske ämimiin intihin / utkiin, käytä siihen tarkitettua kädensijaa. Vätääkseen avaaraa, sähköiskua tai vahinkja ihmisie, ää kskaan siita aitetta tai sähköjhta veteen tai muuhun nesteeseen. Js asi käyttää knetta, tuisi vanemi ihminen vava. Irrta virtajht istrasiasta js kne n itkään käyttämättä tai kun suritetaan uhdistusta. Anna kneen viientyä ennen isäaitteiden irritusta ja uhdistusta. Ää kskaan käytä vahingittunutta aitetta tai js aitteessa n virtajht vahingittunut. Ota väittömästi yhteyttä JURA hutn. Muiden kun JURAN isäaitteiden käyttö saattavat aiheuttaa vaaratianteita. Ää kskaan käytä muuta kun JURAN vatuuttamia isätarvikkeita. Ää käytä aitetta ukna. Ää sijita kahviautmaattia tai sen virtajhta ähee ämimiä intja tai että siihen vi kaatua. Sammuttaessa käännä äävirtakytkin OFF asentn ennen kun irrtat virtaistkkeen istrasiasta. Ää käytä aitetta muuhun kun kahvinvamistukseen. Humii erityinen varvaisuus höyryn käytössä, höyry n erittäin kuumaa. Ktitaus käytöön ainastaan. Virtajht Varitus Humi ÄLÄ KOSKAAN (takuu ei krvaa): Imrtant Safeguards Laitteessa n yhyt virtajht tarkituksea. Pitkiin virtajhtihin n he kmastua tai stkeutua. Pidemiä jatkjhtja vidaan käyttää kunhan seurataan turvaisuus määräyksiä. Js jatkjhta käytetään, u u u jatkjhdn itäisi a sähkömerkinnöitään vähintään yhtä vahva kun sähkömerkinnät aitteesa. jatkjhdn itää ehdttmasti a maaditettu. jatkhhta itää sijittaa siten että ei e vaaraa kmastua siihen tai että se n asita uttumattmissa. Pajen, sähköiskujen vättämiseksi ää kskaan yritä avata aitetta ktna. Laitteen sisää ei e ktihuta tarvitsevia sia. Huta saa surittaa VAIN JURA vatuutettu hutiste Tämä aite n ktitauskäyttöön tarkitettu. Kaikki hut, aitteen sisäiset uhdistukset saa surittaa vain JURA vatuutettu hutiike. Ää kskaan uta aitetta veteen tai yritä avata sitä. Varmista että aitteen tyyikivessä eva käyttöjännite vastaa käyttämäsi istrasian jännitettä. Ää kskaan täytä vesisäiiötä ämimää tai kuumaa vedeä! Käytä ainastaan kymää vesijhtvettä. Pidä kädet ja sähköjht is aitteen kuumista sista.. Ää kskaan käytä kneen uisessa uhdistuksessa kemikaaeja tai hankaavia uhdistusaineita. Ää kskaan käytä ikakahvia tai kaakata aiteessa, tämä saattaa vahingittaa uristusyksikköä. Ää kskaan käytä kahviauja jtka vat makeiskäsitetyjä tai js niihin n isätty isäaineita (skeria). Js et eävarma avuista ta yhteyttä myyjäiikkeeseen. Ää kskaan kaada mitään muuta kun kahviauja kahviausäiiöön (ei sukaata, ei riisiä, ei ähkinöitä, ei mausteita, ei mitään muuta kun aahdettuja kahviauja). Ää kskaan tee mitään kneee mitä ei e käyttöhjeissa mainittu. Js eäiet jtain e hyvä ja ta yhteyttä myyjäiikkeeseen. 4 5

4 Cntr eements and accessries Cntr eements and accessries Käyttöaneei ja isävarusteet Kuva: IMPRESSA J5 Pianvakinen Kneen äää evat nääimet G On/ff nääin ö Rtary Switch h Huuhteunääin Näyttö a 1 Esress nääin s 2 Esressa nääin Kuumavesi nääin q k Höyry nääin 8 9 d 1 Kahvi nääin f 2 Kahvia nääin Pausäiiö armikannea Sekeä teksti näyttö Vesisäiiö Krkeus/eveys suunnassa säädettävä kahvisuutin Kahvinurusäiiö Tiasäiiö Kuiausta Jauhetun kahvin täyttöaukk Jauhatusasteen säädin Säiytysker, annsteu usikaa ja kuumavesi suuttimea Päävirtakytkin ja virtajht Cnnectr System isävaruste iitäntä Prfessina Cauccin suutin CLARIS us vedensudatin JURA Aut-Cauccin uhdistusaine JURA uhdistustabetit Maitetku Kahvimyy työkau 6 7

5 Imrtant infrmatin Oikea käyttö Turvaisuus Kne n suunnitetu käytettäväksi ktitauksessa. Knetta tuisi käyttää ainastaan kahvinvamistukseen, maidn ja veden ämmitykseen. JURA ei ta vastuuta js knetta n käytetty väärin tai muuhun kun sie sitettuun käyttötarkitukseen. Säiytä käyttöhje äheä IMPRESSA kahviautmaattia. Lukekaa hueisesti seuraavat tärkeät turvaisuushjeet. Vättääkseen mahdisia sähköiskuja ja avaarja. Ää kskaan käytä vahingittunutta aitetta tai js aitteen virtajht n vauriitunut. Js eäiet että kne n vauriitunut, esim. aite haisee aaneee, irrta väittömästi virtaistke istrasiasta ja ta yhteyttä JURA hutn. Js virtajht n vauriitunut, timita aite vatuutettuun JURA hutn krjattavaksi. Ää sijita JURA IMPRESSA kahviautmaattia tai sen iitäntäjhta ähee ämimiä intja, esim. iesi, uuni. Ää sijita aitetta niin että virtajht jutuisi uristuksiin tai hankaa terävään reunaan. Ää kskaan yritä avata tai krjata aitetta itse. Vian sattuessa ta yhteyttä vauttutettuun JURA hutn Imrtant infrmatin Ää kske kneeseen märiä käsiä. Sujaa aitetta surata auringnaisteeta Ää kskaan aita IMPRESSA kahviautmaattia tai sähköjhta veteen. Ää aita knetta tai sen sia astianesukneeseen. Sammuta IMPRESSA äävirtakytkimestä, ennen uhdistuksen aittamista. Pyyhi IMPRESSA ksteaa nukkaamattmaa iinaa (ei märää). Varmista että aitteen tyyikivessä eva käyttöjännite vastaa käyttämäsi istrasian jännitettä (tyyikii ja tekniset tiedt Kaae 15). Käytä ainastaan akueräisiä JURA hit/uhdistus tutteita. Muiden vamistajien uhdistus/hit tutteet saattavat vahingittaa sinun kahviautmaattia. Ää käytä kahviauja jtka vat makeiskäsitety tai isäainekäsitety (skeri). Käytä vesisäiiöön aina ja ainastaan kymää uhdasta vesijhtvettä. Js aitetta ei käytetä itkään aikaan, sammuta aite äävirtakytkimestä ja irrta virtajht istrasiasta. Laitetta ei e suunnitetu asten käytettäväksi. Laitetta saa käyttää henkiö jka n tutustunut käyttöhjeisiin ja vi käyttää aitetta turvaisesti. Kahvi-/ höyryustut saattavat aiheuttaa avammja. Sijita aite siten että ienet aset eivät yä siihen. Ää kske kneen utkistihin, käytä siihen tarkitettua kädensijaa. Viainen kne ei e turvainen ja saattaa aiheuttaa ihmisvahinkja ja avaaraa. Vättyäkseen vahingista seuraa hjeet aa Sijita aite siten että virtajhtn ei vi kmastua tai stkeutua. Ää käytä aitetta uktiissa (sateessa, umisateessa tai akkasessa). 8 9

6 The IMPRESSA J5 Manua IMPRESSA J5 Käyttöhje Pidät tää hetkeä IMPRESSA J5 käyttöhjeet kädessäsi. Kirjan sisätämät tiedt auttavat teitä käyttämään turvaisesti ja imaan uusia asiita teidän kahviautmaatia. Kaae 2, Esivamisteut ja käyttööntt, seitetään aske askeeeta miten kne tetaan käyttöön ja vamisteaan. Kaae 3, Oi tuntemaan kneen minaisuudet n tärkeää uettavaa, erityisesti siin kun tunnet j knettasi vähän ja hauat ia jtain uutta. Kska kahvi ja kahvijumat vat tärkeä sa JURAa, emme aatineet muutaman maukkaan kahviresetin teidän iksi, Kaae 4, Resetit. Kaikki muut kaaeet auttavat teitä aitteen äivittäisessä käytössä. Käytä IMPRESSA J5 Käyttöhjetta, ja sinusta tuee ikea kahvimestari / Barista! 10

7 Mait IMPRESSA J5 Käyttöhje kattaa kaikki J sarjan IMPRESSA mait. Symbien merkitys Varitus VAROITUS HUOMIO Seuraa aina annetut hjeet mitkä vat merkitty HUOMIO tai VAROITUS tekstiä tai symbia. VAROITUS symbia häytetään tianteessa jssa n vaaraa henkiövahingie. HUOMIO teksti käytetään js n vaara mahdisie materiaai vahingie. HUOMIO symbi käytetään humin herättämiseksi, tianteissa jssa aitteeseen saattaa kitua vahinka. Käytetyt symbit Inf ja käyttöä hettavat Viittaus JURA nine verkksivuie, mistä öytää kiinnstavaa isätieta: Kehitus. Tämä symbi tarkittaa että sinun tuisi surittaa jku timenide. 11

8 Wecme t the wrd f IMPRESSA! Tervetua IMPRESSA maaimaan! Hyvä asiakas, Kiits uttamuksesta ja JURA IMPRESSA kahviautmaatin hankinnasta. Kneet vamistetaan Sveitsissä, ja vat j käyneet äi tiukkja aatu testejä ja vat vakuuttaneet mnta akintjakajaa. Me teemme kaikkemme että vimme taata jatkssakin hekäyttöisiä aitja 2-kuin Esress ja kahviautmaatteja, jtka vamistavat teie vain nain ainauksea eriaisia kahvierikisuuksia. IMPRESSA Käyttöhje ettaa teie kaiken mitä teidän täytyy tietää käytön kannata teidän IMPRESSA kahviautmaatista. Muita käsitetyjä aiheita vat muun muassa muutama kahvireseti, miten timia js ngemia syntyy. Me tivtamme teie nautinnisia kahvihetkiä teidän JURA IMPRESSA kahviautmaatin kanssa. Ystäväisin terveisin, Emanue Prbst Genera Manager 12

9 IMPRESSA J5 Perfect Enjyment, Perfect Aesthetics 1 IMPRESSA J5 Täydeinen Nautint, Täydeisen Tyyikäs Kahviunemasi täyttyvät Täydeinen Nautint, Täydeisen Tyyikäs JURA:a n tavitteena tehdä jka kuista kahvinautinnn. Tämän mahdistaa uniikki äykäs kahvin vamistus menetemä ja innstus jkaiseen yksityiskhtaan. Taiumatn IMPRESSA J5 mutiu hemmtteee niin simiä kun makuaistiakin. Eriaiset kahviherkut vievät sinut uusiin uttuvuuksiin kahvin maaimassa, Ristrett, Esress, Café Crème, Cauccin, Latte Macchiat ja mnta muuta trendikästä kahvijumaa. Tämä n erittäin yksinkertaista, tämän mahdistaa uudet innvatiiviset timinnt jta eivät jätä mitään sattuman varaan. Henkeäsaaavan kaunis Sekeä, virtaviivainen ja krkeaaatuiset materiaait vat kaikki sa suunitteua J sarjan IMPRESSA maeissa. Kaikki yksityiskhdat vat tarkkaan suunnitetuja ja yhdessä nämä mudstavat esteettisen kknaisuuden, jten jkainen n innstunut kahvista. Tämä tekee IMPRESSA J sarjasta jka tauden kiinteä kauste, kiits kmakti mutiu, aitetta vi sijittaa mihin vaan. JURA Internetissä Knwedge Buider IMPRESSA J5 Perfect Enjyment, Perfected Aesthetics Krkeus- ja eveyssuunnassa säädettävä kahvisuutin Tinen JURA innvaati n krkeus- eveyssuunnassa säädettävä kavisuutin. Tämä auttaa isjen kuien asetteu suuttimen ae. Tämä estää kahvin riskumisen ja takaa fantastisen aksun creman. Cnnectr System Tämä mahdistaa Prfessina Cauccin suuttimen käytön, vamistat sitten täydeisä maitvaahta tai kuumaa maita aina yhtä hea. Tämä mahdistaa myös kuumavesi suuttimen käytön tai isävarusteena saatavissa evan 2-vaiheisen vaahdtus suuttimen. Lisää aiheesta Kaaeessa 11, Lisätarvikkeet ja Hut. Vieraie meidän öydät mieenkiintista asiaa ja viimeisintä tieta teidän IMPRESSA kahviautmaatista. Ja ajn ajn muuta. Vit tutustua maan kneeseesi IMPRESSA J5 hauskaa tavaa maa ktitietkneeasi. Ergnminen Keskeisesti sijitetut nääimet, uniikia Rtary Switch nääimeä ja sekeä teksti näyttö jka uhuu sinun kietäsi, autaa sinua hesti ja vaivattmasti tteuttamaan kahviunemasi. Vaitse vain kavinvahvuus, veden määrä ja ämötia sinun henkiökhtaisiin asetuksiin. Vit ja vaita kmesta ämötiasta kuumaevedee. Lisävarusteet niin kuin mittausikka ja kuumavesi suutin vidaan mukavasti sijitaa kätevään säiytys kern, missä ne vat aina käden Knwedge Buider dttaa sinua sitteessa cm. interaktiivinen auri, LEO, tukee, auttaa ja kert sinue eduista ja miten käyttää IMPRESSA J

10 2 Esivamisteut ja IMPRESSA:n käyttööntt 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time Kaaeessa käsiteään mitä tarvitset tietää iaksesi käyttämään IMPRESSA kahviautmaattia ngemitta. Käydään äi aske askeeeta miten teidän IMPRESSA vamisteaan ensimmäiseen kahvinautintn. Varusteet Seuraavat tutteet kuuuvat timitukseen: Sinun JURA IMPRESSA täysautmaattinen kahvikeskus Tervetua aketti, jka sisätää: u u u u u u u u u IMPRESSA J5 Käyttöhje IMPRESSA J5 Pikahje CLARIS us vedensudatin Sudattimen jatkkaae Jauhatus astia Maitetku JURA uhdistus tabetit Aquadur testi tikku (veden kvuus) JURA Aut-Cauccin uhdistusaine JURAwrd f Cffee ahja Säiytä IMPRESSA akkaus. Se n rakennettu sujaamaan knetta kujetuken ajaksi. Asentaminen ja iittäminen Kun asennat ja tat käyttöön IMPRESSA keittimen, etene seuraavasti: Aseta IMPRESSA tasaisee hrisntaaisee innae jka ei e arka ksteudee. Aseta aite niin että se ei atistu kuumuudee tai ääse yikuumenemaan. Ää kskaan sijita aitetta kuumae innae, esim. iedee. Tarkista että käyttöjännite vastaa tyyikivessä imitettu jännite. Varmista että aite n sijitettu siten että se ei kaadu eikä siihen tai sen virtajhtn vi kmastua. 15

11 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time Vesisäiiön täyttö Pausäiiön täyttö HUOMIO Nauttiaksesi täydeisen kuin kahvia, susitteemme että vesi vaihdetaan säiiössä äivittäin. Käytä ainastaan kymää uhdasta vesijhtvettä. Ää kskaan kaada maita, mineraaivettä tai muita nesteitä vesisäiiöön. Avaa vesisäiiön sujakansi. Irrta säiiö ja huuhtee se kymää vedeä. Täytä säiiö kymää uhtaaa vedeä ja aseta säiiö takaisin aikieen. Suje vesisäiiön sujakansi. Pausäiiössä n armikansi. Tämä kansi säiyttää kahvinarmit idemään. Kahviavut jtka vat käsitety isäaineia (esim. skeri), saattavat aiheuttaa kahvimyyn rikkutumista. Käytä ainastaan käsitteemättömiä kahviauja. Avaa ausäiiön kansi ja armikansi. Puhdista säiiö sisätä, ista kaikki rskat, ika ja vieraat esineet jtka ei säiiöön kuuu. Uudessa kneessa n hjeau säiiössä, ista tämä au ennen säiiön täyttöä. Täytä ausäiiö kahviavuia ja suje armikansi, jnka jäkeen suje sujakansi. Ensikäyttö WARNING Js aitetta käytetään vahingittuneea virtajhda, n emassa vaaraa sähköiskuie. Ää ksakkan käytä aitetta js virtajht n vahingittunut tai aite vauriitunut. Edeytys: Vesisäiiö n tava täynnä. Liitä virtaistke istrasiaan. e Käännä äävirtakytin (sijaitsee aitteen ikeaa kyjeä) ON asentn. On/Off nääin g syttyy, aite n vamius tiassa. g Paina On/Off nääintä kytkeäksesi IMPRESSA ääe. Rtary Switch nääin syttyy. SPRACHE DEUTSCH (Kiei Saksa) teksti imestyy näytöe. Ä Käännä Rtary Switch kunnes hauttu kiei näkyy näytöä. Esim. LANGUAGE ENGLISH. (Kiei Enganti) M L Paina Rtary Switch hyväksyäksesi Enganti vaikkkieeksi. OK imestyy yhyeksi ajaksi näytöe, vahvistukseksi. PRESS RINSE (Paina uhdistusnääintä) imestyy näytöe ja uhdistusnääin h syttyy. H L Paina uhdistusääintä. Aseta astia Prfessina Cauccin suuttimen ae. SYSTEM FILLING, (Järjestemä Täyttyy) ukee näytöä ja järjestemä täyttyy vedeä. Pieni määrä vettä vauu Prfessina Cauccin suuttimesta. Tämä timint akkaa autmaattisesti. HEATING (Lämenee) imestyy näytöe. PRESS RINSE, uhdistusnääin h syttyy. Aseta astia kahvisuuttimien ae. h Paina uhdistusnääintä. Kne huuhteee itsensä, huuhteu rsessi akkaa autmaattisesti. READY (Vamis) imestyy näytöe. Teidän IMPRESSA n vamis käyttöön

12 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time Sudattimen käyttö ja aktivinti Ensimmäisen kahvikuiisen jäkeen, saattaa a että FILL BEANS (Täytä Pausäiiö) teksti imestyy näytöe, tämä sittaa vain sen että kahvimyy ei e täytetty. Vamista uusi kahvi. Teidän IMPRESSA ei tarvitse kakinista mikäi käytätte CLARIS us Surita Käytä sudatinta iman katkja. Tämä takaa että teidän IMPRESSA timii arhaaa mahdisea tavaa. Vit myös kkeia Insert fiter (Käytä Sudatinta) timint virtuaaisesti. Vieraie netissä sitteessa www. jura.cm. Lisää tieta CLARIS sudattimesta öydät Kaaeessa 9, CLARIS us vedensudatin Vettä täydeisee kahvie. Kahden kuukauden käytön jäkeen sudatin tuisi vaihtaa. Pysy ajan tasaa kääntämää kuukausi vaitsinta sudatin idikkeessä. Edeytys: READY (Vamis)imestyy näytöe. m Pidä Rtary Switch ainettuna kunnes, RINSE (Huuhtee) imestyy näytöe. ä Käännä Rtary Switch kunnes FILTER - (Sudatin -) näkyy. m Paina Rtary Switch -> ääset sisään vaikkn. NO - (Ei -) imestyy näytöe. ä Käännä Rtary Switch kunnes YES v (kyä) imestyy. m Paina Rtary Switch vahvistaaksesi vainnan. OK imestyy yhyeksi ajaksi näytöe, vahvistukseksi. INSERT (Aseta), uhdistusnääin h syttyy. Ota CLARIS us sudatin ja jatkkaae Tervetua akkauksesta. Vedenkvuuden asettaminen 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time Aseta jatkkaae sudattimen ääe. Irrta ja tyhjennä vesisäiiö. Nsta sudattimenidike ja aseta sudatin vesisäiiöön. Suje sudattimenidike. Pieni naksahdus kuuuu ja sudatin n ukittu aikieen. Täytä vesisäiiö kymää, raikkaaa vesijht vedeä ja aseta vesisäiiö takaisin sie kuuuvae aikae. Aseta astia (vähintään 500 m) Prfessina Cauccin suuttimen ae. Käännä suuttimen vaitsin höyry asentn k. h Paina uhdistusnääintä. FILTER RINSING. (Sudatinta Huuhdeaan) vettä vauu suuttimesta. Vit keskeyttää sudattimen huuhteu rsessia miin tahansa ainamaa mitä nääintä tahansa. Vesi saattaa a vähän värjääntynyttä. Tämä ei e terveydee haitaista, eikä vaikuta makuun. Sudattimen huuhteu akkaa autmaattisesti kun nin 500 m vettä n vaunut. HEATING (ämenee) imestyy näytöe, ja sen jäkeen imestyy READY (vamis). Sudatin n nyt aktivitu. Mitä kvemi vesi, sitä useammin IMPRESSA tarvitsee kakinista. Tämän takia n erittäin tärkeää asettaa juuri ikea vedenkvuusaste kneee. Js käytät CLARIS us sudatinta ja se n aktivitu sinä et ääse säätämään vedenkvuutta. Veden kvuus n asetettu tehdasasetukseen 16 dh (Saksan kvuusaste). Vedenkvuusaste vidaan asettaa 1 dh ja 30 dh väiä. Tämä timint vidaan myös kytkeä is äätä jin IMPRESSA ei kerr sinue miin sie tuisi tehdä kakinist

13 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time Aquadur testi tikua vit sevittää mikä kvuusaste teiä n, testi tikku öytyy Tervetua Pakkauksessa. Pidä testi tikku nin 1 sekunnin ajan juksevan veden aa. Ravista yimääräinen vesi is tikusta. Odta nin 1 minuuti. Vit nyt tukita Aquadur testi tikun väriä vertaamaa sitä tikun akkaukseen ja määriteä ikea vedenkvuusaste kneee. Esim: Vedenkvuuden vaihtaminen16 dh - 25 dh, menettee seuraavasti: Edeytys: READY (Vamis) imestyy näytöe. M Pidä Rtary Switch ainettuna kunnes, RINSE (huuhtee) imestyy näytöe. Ä Käännä Rtary Switch kunnes HARDNESS - (vedenkvuus -) näkyy näytöä. M Paina Rtary Switch siirtyäksesi vaikkn. 16 dh imestyy näytöe. Ä Käännä Rtary Switch kunnes 25 dh näkyy. m Paina Rtary Switch vahvistaaksesi vainnan. OK imestyy yhyeksi ajaksi näytöe, vahvistukseksi. HARDNESS Ä Käännä Rtary Switch kunnes EXIT (Pistu) näkyy. m Paina Rtary Switch istuaaksesi hjemintivaiksta. READY (Vamis) imestyy näytöe. VAROITUS 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time Ää kskaan yritä säätää karkeusastetta kun myyä ei käytetä, tämä saattaa rikka myyn. Säädä myyä ainastaan sen käydessä. Esim: Karkeusasteen vaihtaminen kahvin vamistuksen aikana, etene seuraavasti: Avaa säiytyskern kansi. Aseta kui kahvisuuttimien ae. d Paina 1 Kahvi nääintä. Myy käynnistyy ja 1 COFFEE (1 Kahvi) imestyy näytöe. Tämän jäkeen kahvin vahvuus imestyy yhyeksi ajaksi näytöe. Käännä karkeus säädintä hauttuun karkeusasteeseen, myyn käydessä. Kahvi vamistuu ja karkeus n nyt säädetty. Kahvimyyn asetus Kahvimyyä itää säätää kahvin aahtasteen mukaan. Pavut saattavat usein a öjyisiä, ei js avun inta n kiitävä susitteemme ehdttmasti karkein jauhatusaste. Js jauhatuskarkeutta ei säädetä sivaksi saattaa kne mennä tukn. Meidän susitukset: Vaitse hienjauhatus vaaeae aahde. Vaitse karkeajauhatus tummae aahde

14 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time Pääekytkentä Kun IMPRESSA kytketään ääe, huuhteu kehitus imenee autmaattisesti. Edeytys: Päävirtakytkin n käännettynä ON asentn ja On/Off nääin g n vaaistuna (vamiustia). g Paina On/Off nääintä kytkeäksesi IMPRESSA ääe. HEATING PRESS RINSE, huuhteunääin h syttyy. Aseta astia kahvisuuttimien ae. h Paina huuhteunääintä. Kne huuhteee kahviustuutket ja timint akkaa autmaattisesti. READY (Vamis) imestyy näytöe. Teidän IMPRESSA n nyt vamis tuttamaan kahvia. Pis äätä (vamius tia ) Kuna sammutat IMPRESSA keittimen, järjestemä huuhteee itsensä autmaattisesti. Aseta astia kahvisuuttimien ae. g Paina On/Off nääintä. Järjestemä tekee uhuuhteun. RINSING (Huuhteee) imestyy näytöe. Tämä timint akkaa autmaattisesti. IMPRESSA sammuu (vamius tiaan), ja On/Off symbi g syttyy. 22

15 3 Famiiarising yursef with the cntr tins 3 Oin tuntemaan kneen minaisuudet IMPRESSA vamistaa sinue täydeisen kuin kahvia vain yhden nain ainauksea. Pystyt myös vaikuttamaan kahvin vahvuuteen, ämötiaan ja veden määrään, man maun mukaan. Tässä kaaeessa näytetään muutamaa esimerkiä, miten it tuntemaan kneen minaisuudet. Susitteemme että kkeiet muutaman esimerkin ja siä tavaa it tuntemaan kneesi minaisuudet. Oi seuraavat käyttövaihtehdt: Kahvin vamistus nain ainauksea Kerta asetus ennen ja vamistuksen aikana Kuikn asetukset Ohjeminti Kahvin vamistuksen aikana vit miin tahansa keskeyttää kahvin vamistuksen ainamaa mitä nääintä tahansa kneen etusassa. Js hauat ia tuntemaan IMPRESSA knettasi hauskaa tavaa PC:n avua, käytä Knwedge Buider virtuaainen kneen käyttö ja imishjema internetissä sitteessa Kahvin vamistus nain ainauksea Vamista kahvierikisuus vain nain ainauksea. Kaikki kahvierikisuudet vamistetaan seuraavaa tavaa. Esimerkki: Esressn vamistaminen. Edeytys: READY imestyy näytöe. Aseta Esress kui kahvisuuttimien ae. a Paina 1 Esress nääintä. 1 ESPRESSO imestyy näytöe. Tämän jäkeen näytyetään yhyen ajan kahvinvahvuus näytöä. Ennata hjemitu määrä vettä vauu kuiin. Timint ysähtyy autmaattisesti. READY imestyy näytöe. 23

16 3 Famiiarising yursef with the cntr tins 3 Famiiarising yursef with the cntr tins Kerta asetus ennen ja vamistuksen aikana Säädä kahvinvahvuus ennen kahvin vamistamista Säädä kahviveden määrää vamistuksen aikana Vit muuttaa ennen vamistusta veden määrää ja kahvinvahvuutta. Vamistuksen aikana vit vaikuttaa veden määrään. Nämä säädöt eivät taetu muistiin. Kerta asetus ennen ja vamistuksen aikana suritetaan seuraavasti. Seuraavat vahvuus vaihtehdt vat käytettävissä: Mid (MIETO) Nrma (NORMAALI) Strng (VAHVA) Xstrng (ERITTÄIN VAHVA) Esimerkki: Vahvan kahvin vamistaminen. Edeytys: READY imestyy näytöe. Aseta kui kahvisuuttimen ae. ä Käännä Rtary Switch kunnes STRONG imestyy näytöe. d Paina 1 Kahvi nääintä kun STRONG näkyy näytöä. 1 COFFEE imestyy näytöe, ja STRONG imestyy yhyeksi ajaksi näytöe. Ennata hjemitu vedenmäärä vauu kuiin. Kahvin vamistus uu autmaattisesti. READY imestyy näytöe. Esimerkki: 110 ML kahvikuin vamistaminen. Edeytys: READY imestyy näytöe. Aseta kui kahvisuuttimien ae. d Paina 1 Kahvi nääintä. 1 COFFEE imestyy näytöe, ja vahvuus imestyy yhyeksi ajaksi näytöe. Ä Käännä Rtary Switch kunnes 110 ML näkyy näytöä. Asetettu määrä vettä vauu kuiin. Kahvin vamistus uu autmaattisesti kun saavutettu määrä täyttyy. READY imestyy näytöe. Kuikn asetukset Kuikn asettaminen muistiin hettaa käyttöä jatkssa. Kuikka vidaan asettaa jkaisee kahvinääimee ja sen isäksi myös höyry ja kuumavesi nääimie. Seuraavassa esimerkissä, säädä vesimäärä kerran. Jatkssa aina kun vamistaa kahvijuman kuiin tuee juuri ikea määrä kahvia Kuikn asetukset timivat samaa tavaa jkaisea kahvinääimeä. Esimerkki: Kuikn asetus 1 Esressa varten, etene seuraavasti: Edeytys: READY imestyy näytöe. Aseta Esress kui kahvisuuttimien ae. a Paina ja idä hjassa 1 Esress nääin. 1 ESPRESSO imestyy näytöe. a PIDÄ 1 Esress nääin ainettuna kunnes ENOUGH COFFEE? (Tareeksi kahvia?) imestyy näytöe. a Päästä irti 1 Esress nääimestä. Kahvin vamistus akaa ja Esressa vauu kuiin. Paina mitä nääintä tahansa kun teidän mieestä tareeksi Esressa n tutettu kuiin. Esressn vamistus uu. OK imestyy yhyeksi ajaksi näytöe. Kuikk n nyt asetettu ja taetettu kneeseen. Aina kun määrää hautaan muuttaa tai kun hauaa asettaa jnkun tisen nääimen asetuksia, tista edeiset khdat

17 3 Famiiarising yursef with the cntr tins 3 Famiiarising yursef with the cntr tins Ohjeminti asetukset Päävaikk Aavaikk Seitys RINSE 26 RINSE FILTER CLEAN DE-SCALE Vit hesti asettaa teidän IMPRESSA vamistamaan juuri teidän man maun mukaan kahvierikisuuksia. Yksinkertaisesti kääntämää ja ainamaa Rtary Switch nääintä, vit navigida he ukuisen vaikn äi ja tehdä mat asetukset. Vaitse hauttu uhdistushjema. Js et tee vaintaa 5 sekunnin sisää, kne aaa vamiustiaan. BUTTONS SELECT BUTTON Vaitse hjemitava kahvinääin, höyrynääin tai kuumavesi nääin. FILTER -/ HARDNESS (näytetään ainastaan siin kun sudatinta ei e aktivitu) YES NO - INACTIVE 1 dh 30 dh ENERGY -/ SAVE - SAVE Osittaa käytätkö IMPRESSA keittimessä CLARIS us sudatinta tai ei. Säädä veden kvuusaste. Vaitse virransäästö tia. TIME --:-- Aseta aika. UNIT ON --:-- Aseta ääekytkentä aika. OFF AFTER INACTIVE Aseta sammumis aika. 0.5 H 15 H INFO DISPLAY BUTTONS CLEAN DE-SCALE (ainastaan js sudatinta ei e aktivitu) FILTER (ainastaan kun sudatin n aktivitu) ML / OZ 24 H / AM PM Seuraa vamistettujen kahvien-, uhdistuksien-. kakinistjen-, sudattimen vaihtjen määrää. Vaitse mittayksikkö ja aika frmaatti. Päävaikk Aavaikk Seitys LANGUAGE DEUTSCH Vaitse kiei. ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NL EXIT Pistu hjemintivaiksta. Vit tehdä seuraavat asetukset Rtary Switch nääimeä. Asetukset muutetaan hjemintivaikssa seuraavan esimerkin mukaisesti. Esimerkki: Vaihda 1 Esressn ämötiaa NORMAL :ista HIGH krkeaan, etene seuraavasti: Edeytys: READY imestyy näytöe. M Paina ja idä hjassa Rtary Switch nääintä kunnes RINSE imestyy näytöe. Ä L Käännä Rtary Switch kunnes BUTTONS imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch nääintä, ääset sisään aavaikkn. SELECT BUTTON (Vaitse nääin) Seuraavaksi vaitse hauttu hjemitava kahvinääin. a Paina 1 Esress nääintä. WATER (Vesi) Ä L Käännä Rtary Switch kunnes TEMP (Lämötia) imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch, ääset hjemintikhtaan. NORMAL (Nrmaai) Ä L Käännä Rtary Switch kunnes HIGH (Krkea) imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch hyväksyäksesi vainnan. OK imestyy näytöe yhyeksi ajaksi. TEMP (Lämötia) Ä L Käännä Rtary Switch kunnes EXIT (Pistu) imestyy näyttöön. 27

18 3 Famiiarising yursef with the cntr tins 3 Famiiarising yursef with the cntr tins Tiedusteu infrmaati ja hut status Tiedusteu infrmaati M Paina Rtary Switch istuaksesi aavaiksta. BUTTONS (Nääimet) Ä L Käännä Rtary Switch kunnes EXIT imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch istuaksesi hjemintivaiksta. READY (Vamis) imestyy näytöe. Ohjemintivaikssa INFO, vit tiedustea seuraavia infrmaatiita. Vamistettujen kahvierikisuuksien, höyryn ja kuumanveden määrää. Hut status ja mntak uhdistus, kakinist, sudatin vaihta n tehty Edeytys: READY imestyy näytöe. M Pidä Rtary Switch ainettuna kunnes RINSE imestyy näytöe. Ä L Käännä Rtary Switch kunnes INFO imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch, ääset sisään vaikkn. BUTTONS M Paina Rtary Switch. Vamistettujen kahvierikisuuksien määrä imestyy näytöe. Painamaa yksittäiset nääimet, näytetään kyseisen nääimen vamistettua määrää. Sama kskee höyry ja kuumavesi nääintä. Js hauat tietää mntak vamiiksijauhettua kahvia et vamistanut avaa jauhetun kahvin täyttöuukku. M Paina Rtary Switch. BUTTONS Ä L Käännä Rtary Switch kunnes EXIT imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch istuaksesi aavaiksta. INFO Ä L Käännä Rtary Switch kunnes EXIT imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch istuaksesi hjemintivaiksta. READY Hut status tiedusteu Esimerkki: Js hauat tiedustea hut statusta ja mntak uhdistus, kakinist ja sudattimen vaihta n suritettu: Edeytys: READY imestyy näytöe. M Pidä Rtary Switch ainettuna kunnes RINSE imestyy näytöe. Ä L Käännä Rtary Switch kunnes INFO imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch, ääset sisään vaikkn. BUTTONS Ä L Käännä Rtary Switch kunnes CLEAN imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch. Suritettujen uhdistuksien määrä imestyy näytöe. Vit vaihtaa eri kyseyiden (uhdistus, kakinist tai sudattimen vaiht) väissä kääntämää Rtary Switch nääintä. Täytetyt merkit (kuva vasemmaa) sittaa hut statusta, kun kaikki ruudukt vat täynnä yytää IMPRESSA surittamaan kyseistä hut hjemaa. M Paina Rtary Switch istuaksesi tiedusteusta. CLEAN Ä L Käännä Rtary Switch kunnes EXIT imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch istuaksesi aavaiksta. INFO Ä L Käännä Rtary Switch kunnes EXIT imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch istuaksesi hjemintivaiksta. READY 28 29

19 4 Recies 4 Recies 4 Resetit Vit käyttää sinun IMPRESSA kahviautmaattia ei ekästään kahvien vaan myös kahvierikisuuksien vamistukseen. Lisää resetejä öydät sitteessa Cauzin Ainekset (kahdee hengee) 200 m kymää maita 2 vahvaa Esressa 20 m kanei siirai Jauhettu kanei, kristeeksi Jaa kanei siirai Cauccin kueihin. Aseta kui Prfi-Aut-Cauccin suuttimen ae ja täytä ueenväiin maitvaahda. Laske Esress maitvaahdn ääe ja kristee kaneia. Café Chcat Banc Ainekset (kahdee hengee) 50 g vaksukaata 2 Esressa 200 m maita Raasta vaksukaata kristeeksi Käytä Prfi-Aut-Cauccin suutin, vaahdta maita kahteen kristeeiseen asiin. Suata vaksukaata astiassa. Vamista kaksi Esressa, kaada jukkn suatettu sukaa. Riittee vaksukaa raastetta kristeeksi

20 4 Recies 4 Recies 32 33

21 4 Recies 4 Recies Winter s dream cffee Ainekset (kahdee henkiöe) 2 vahvaa Esressa 200 m kuumaa kaakata 1 hyyseinen kuivattua inkiväärikakku 100 m maita Skeria man maun mukaan 1-2 inkiväärikakku viiaetta kristeeksi Vamista 2 Esressa. Kaada Esress kaakan ja inkiväärieivän sekaan ja jaa kahteen asiin. Vaahdta mait ja isää se Esressn. Kristee ieniä inkiväärikakunaia. Latte Macchiat Fri Ainekset (kahdee) 2 kymää Esressa 200 m kymää maita 1 ieni kui murskattua jäätä 20 m vaahtera siiraia Maitvaahta Vamista Esress ja aita viienemään. Kaada 100 m kymää maita, vaahtera siirai ja jäämurska asiin ja sekita. Lisää kymä Esress

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Käyttöohjeet IMPRESSA A9 One Touch

Käyttöohjeet IMPRESSA A9 One Touch Käyttöohjeet IMPRESSA A9 One Touch Sisällysluettelo IMPRESSA A9 One Touch Ohjauslaitteet 4 Tärkeitä ohjeita 6 Oikea käyttö...6 Turvallisuutesi takia...6 1 Valmistelut ja käyttöönotto 8 JURA Internetissä...8

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

IMPRESSA C50 Käyttöohjeet

IMPRESSA C50 Käyttöohjeet IMPRESSA C50 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

1. Turvaohje. 2. Tuotteen Ominaisuudet DIGISCALE 1000

1. Turvaohje. 2. Tuotteen Ominaisuudet DIGISCALE 1000 DIGISCALE 1000 EN: hje Sisällysluettel 1. Turvahje 2. Tutteen Ominaisuudet 3. Tekniset tiedt 4. Sähkökaavi 5. hje 6. Näytön 7. Vianmääritys 8. Kauksäätimen hje 9. Parametrin asetus 10. Kalibrinti 1. Turvahje

Lisätiedot

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE 1PEBBELL 2 WATERPROOF 2LAITTEEN LATAAMINEN Pebbell 2 Waterprf paikannuslaite n varustettu ladattavalla akulla. Akun kest vi vahdella riippuen GPS and GSM

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

APD710T Käyttöohje. o o. o o. o o. o o. o o o o

APD710T Käyttöohje. o o. o o. o o. o o. o o o o APD710T Käyttöhje Index 1. Käyttötarkitus 2. Turvallisuus 2.1. Tämän käyttöppaan tarrat 2.2. Yleiset turvallisuushjeet 3. Käyttööntn valmistelu 3.1. Pakkauksesta purkaminen 3.2. Pakkauksen sisältö 4. Asennus

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Vacon perussovelluksen ohjausliitynnät

Vacon perussovelluksen ohjausliitynnät LIITE 2: 1 Vacn perussvelluksen hjausliitynnät (Vacn NX taajuusmuuttajat svelluspas, 13) LIITE 3: 1 Tyypillisen kneen lhkkaavi (SFS-EN60204-1 2008, 18) LIITE 1: 1 (1) Aistinvaraisen tarkastaminen SFS 6000-6-61:2007

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni PAKKAUSSELOSTE Livensa 300 mikrgrammaa/24 tuntia deptlaastari Teststerni Lue tämä pakkausselste hulellisesti, ennen kuin alitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausselste. Vit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

IMPRESSA J9 One Touch Käyttöohjeet

IMPRESSA J9 One Touch Käyttöohjeet IMPRESSA J9 One Touch Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

IMPRESSA C9 Käyttöohje

IMPRESSA C9 Käyttöohje IMPRESSA C9 Käyttöohje IMPRESSA C9 kahvikoneesi Sisällysluettelo TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA... 4 Säätimet... 8 Oikea käyttö...10 Turvallisuutesi vuoksi 10 IMPRESSA C9 -ohjekirja.....13 Symbolien kuvaus..14

Lisätiedot

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS 6 SyyysjarjesemaD/APCLH 24 LH 24 ETS SyyysjarjesemaDAPCLH24 LH24 ETS 75 cy 100 122A YE 2 +30 230 1063 RO 0 1019 101A RO 25 RO 40 101C RD 25 J73 123 123A CNWH 1S CN/WH 1 13122A J 342A 22 20 YE 10 1 1CY

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

WE6 Käyttöohjeet. Alkuperäiset käyttöohjeet Lue käyttöohjeet läpi, ennen kuin alat käyttää konetta. JURA Type 736

WE6 Käyttöohjeet. Alkuperäiset käyttöohjeet Lue käyttöohjeet läpi, ennen kuin alat käyttää konetta. JURA Type 736 WE6 Käyttöohjeet KE Alkuperäiset käyttöohjeet Lue käyttöohjeet läpi, ennen kuin alat käyttää konetta. JURA Type 736 Sisällysluettelo WE6 kahvikoneesi WE6 kahvikoneesi 2 Symbolien kuvaus... 3 Säätimet 4

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

LH9-1 Eräässä prosessissa kaasu laajenee tilavuudesta V1 = 3,00 m 3 tilavuuteen V2 = 4,00 m3. Sen paine riippuu tilavuudesta yhtälön.

LH9-1 Eräässä prosessissa kaasu laajenee tilavuudesta V1 = 3,00 m 3 tilavuuteen V2 = 4,00 m3. Sen paine riippuu tilavuudesta yhtälön. LH9- Eräässä rsessissa kaasu laajenee tilavuudesta = 3, m 3 tilavuuteen = 4, m3. Sen aine riiuu tilavuudesta yhtälön 0 0e mukaan. akiilla n arvt = 6, 0 Pa, α = 0, m -3 ja v =, m 3. Laske kaasun tekemä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. JURA IMPRESSA C9

Käyttöoppaasi. JURA IMPRESSA C9 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle JURA IMPRESSA C9. Löydät kysymyksiisi vastaukset JURA IMPRESSA C9 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens. Käyttö HiPath 3000 OpenStage 15 T Käyttöhje Cmmunicatin fr the pen minded Siemens Enterprise Cmmunicatins www.siemens.fi/enterprise Tärkeitä hjeita Tärkeitä hjeita Q Turvallisuussyistä puhelimen virransyöttö

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

kylmä lialle hienovarainen pinnoille professional kuivajääpuhallus jääpellettikone

kylmä lialle hienovarainen pinnoille professional kuivajääpuhallus jääpellettikone kylmä lialle hienvarainen pinnille prfessinal kuivajääpuhallus jääpellettikne kuivajääpuhallus kuivajääpuhallus - hienvarainen puhdistusmenetelmä Tehkas ja hienvarainen puhdistusmenetelmä tellisuuden puhdistusngelmiin.

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Käyttövoimasta erottaminen

Käyttövoimasta erottaminen 2011 Käyttövimasta erttaminen Mies puristui betnitutetehtaassa autmaattikäytöllä lleen kuljetinpöydän ja sen pysäyttimen väliin (TOT 24/08) Kneenhitaja li hultamassa betnituteknetta, jnka levynsyöttökuljetin

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 järjestää LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 Sunnuntaina 24.5.2009 KILPAILUPAIKKA KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUMAKSU Nääshalli, bud 4 (Näsijärvenkatu 8, Tampere). Viimeinen ilmittautumispäivä n perjantaina

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja pyydä tukipalveluja osoitteessa www.philips.com/welcome. Type HD8930 KÄYTTÖOHJEET

Rekisteröi tuote ja pyydä tukipalveluja osoitteessa www.philips.com/welcome. Type HD8930 KÄYTTÖOHJEET Rekisteröi tuote ja pyydä tukipalveluja osoitteessa www.philips.com/welcome 10 Suomi Type HD8930 KÄYTTÖOHJEET 10 FI LUE NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KEITTIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA. Tiivistelmä Johdanto...3

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4330-00 FI

Käyttöopas NPD4330-00 FI NPD4330-00 FI Tekijänikeudet ja tavaramerkit Tekijänikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun saa ei saa tisintaa, tallentaa tietjenhakujärjestelmään tai siirtää missään mudssa tai millään tavin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Cafitesse C700. Koskenmäentie 9 puh (09) 2750 971 04300TUUSULA fax (09) 2586 9200 e-mail novacafi@novacafi.fi. www.novacafi.

KÄYTTÖOHJE Cafitesse C700. Koskenmäentie 9 puh (09) 2750 971 04300TUUSULA fax (09) 2586 9200 e-mail novacafi@novacafi.fi. www.novacafi. KÄYTTÖOHJE Cafitesse C700 Koskenmäentie 9 puh (09) 2750 971 04300TUUSULA fax (09) 2586 9200 e-mail novacafi@novacafi.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO LAITE ESITTELY 3 TURVALLISUUSOHJEET 4 HACCP ohjeet 5 TEKNISET

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS HD 8944 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4128349

Käyttöoppaasi. PHILIPS HD 8944 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4128349 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS HD 8944. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS HD 8944 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot