IMPRESSA J5 Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMPRESSA J5 Käyttöohje"

Transkriptio

1 IMPRESSA J5 Käyttöhje

2 Tabe f cntents Teidän IMPRESSA J5 Tärkeät Turvaisuushjeet 4 Käyttöaneei ja isävarusteet 6 Oikea käyttö 8 Turvaisuus... 8 IMPRESSA J5 Käyttöhje 10 Mait Symbien merkitys Tervetua IMPRESSA maaimaan! 12 1 IMPRESSA J5 Täydeinen Nautint, Täydeisen Tyyikäs 13 Kahviunemasi täyttyvät Täydeinen Nautint, Täydeisen Tyyikäs JURA Internetissä Knwedge Buider Esivamisteut ja käyttööntt 15 Varusteet Asettaminen ja iittäminen Vesisäiiön täyttö Pausäiiön täyttö Ensikäyttö Vedensudattimen asennus ja käyttööntt Vedenkvuuden asettaminen Kahvimyyn asetus Pääekytkentä Pis äätä kytkeminen (vamius tia) Oi tuntemaan kneen minaisuudet 23 Kahvin vamistus nain ainauksea Kerta asetus ennen ja vamistuksen aikana Kuikn asetukset Ohjeminti asetukset Tiedusteu infrmaati ja hut status Resetit 30 5 Kahvin vamistus nain ainauksea 36 Barista vinkkejä Esress Kahvi Cauccin Tabe f cntents Jauhettu kahvi Kuuma mait Kuuma vesi Kuikn asetukset 42 7 Ohjemintivaikn asetukset 43 Nääimet Virransäästö tia Aika Ohjemitava ääekytkentäaika Ohjemitava sammumisaika Yksiköt vedenmäärä / aikafrmaatti Kiei Hutvaikk 49 Puhdistus vinkkejä Huuhteu Sudattimen vaiht Puhdistus Kakinist Prfessina Cauccin suuttimen huuhteu Prfessina Cauccin suuttimen uhdistus Prfessina Cauccin suuttimen urkaminen Vieraiden esineiden ist Pausäiiön uhdistus Vesisäiiön kakinist CLARIS us vedensudatin Vettä täydeisee kahvie 60 Yhtä raikasta kun ähdevesi Laatu ei tunne kmrmissejä Mait tekee ern Lisätarvikkeet ja Hut Sekeät viestit näytöä Ongematianteet Kujetus ja kierrätys 84 Kierrätys Tekniset tiedt Avaintekniikka ja IMPRESSA vaikima JURA yhteystiedt 93 3

3 Imrtant Safeguards Tärkeät Turvaisuushjeet Säiytä käyttöhjeet Lue erus vartimeniteet Nämä turvaisuushjeet kskevat kneita jssa UL turvaisuus ukitus (kats tyyikii ja kaae 15, Tekniset tiedt ). Sähköaitteiden käytössä tuisi aina seurata erus vartimeniteitä, vättääkseen avaaraa, sähköisku vaaraa, ja/tai muuta vahinka ihmisie: Lue kaikki hjeet hueisesti. Ää kske ämimiin intihin / utkiin, käytä siihen tarkitettua kädensijaa. Vätääkseen avaaraa, sähköiskua tai vahinkja ihmisie, ää kskaan siita aitetta tai sähköjhta veteen tai muuhun nesteeseen. Js asi käyttää knetta, tuisi vanemi ihminen vava. Irrta virtajht istrasiasta js kne n itkään käyttämättä tai kun suritetaan uhdistusta. Anna kneen viientyä ennen isäaitteiden irritusta ja uhdistusta. Ää kskaan käytä vahingittunutta aitetta tai js aitteessa n virtajht vahingittunut. Ota väittömästi yhteyttä JURA hutn. Muiden kun JURAN isäaitteiden käyttö saattavat aiheuttaa vaaratianteita. Ää kskaan käytä muuta kun JURAN vatuuttamia isätarvikkeita. Ää käytä aitetta ukna. Ää sijita kahviautmaattia tai sen virtajhta ähee ämimiä intja tai että siihen vi kaatua. Sammuttaessa käännä äävirtakytkin OFF asentn ennen kun irrtat virtaistkkeen istrasiasta. Ää käytä aitetta muuhun kun kahvinvamistukseen. Humii erityinen varvaisuus höyryn käytössä, höyry n erittäin kuumaa. Ktitaus käytöön ainastaan. Virtajht Varitus Humi ÄLÄ KOSKAAN (takuu ei krvaa): Imrtant Safeguards Laitteessa n yhyt virtajht tarkituksea. Pitkiin virtajhtihin n he kmastua tai stkeutua. Pidemiä jatkjhtja vidaan käyttää kunhan seurataan turvaisuus määräyksiä. Js jatkjhta käytetään, u u u jatkjhdn itäisi a sähkömerkinnöitään vähintään yhtä vahva kun sähkömerkinnät aitteesa. jatkjhdn itää ehdttmasti a maaditettu. jatkhhta itää sijittaa siten että ei e vaaraa kmastua siihen tai että se n asita uttumattmissa. Pajen, sähköiskujen vättämiseksi ää kskaan yritä avata aitetta ktna. Laitteen sisää ei e ktihuta tarvitsevia sia. Huta saa surittaa VAIN JURA vatuutettu hutiste Tämä aite n ktitauskäyttöön tarkitettu. Kaikki hut, aitteen sisäiset uhdistukset saa surittaa vain JURA vatuutettu hutiike. Ää kskaan uta aitetta veteen tai yritä avata sitä. Varmista että aitteen tyyikivessä eva käyttöjännite vastaa käyttämäsi istrasian jännitettä. Ää kskaan täytä vesisäiiötä ämimää tai kuumaa vedeä! Käytä ainastaan kymää vesijhtvettä. Pidä kädet ja sähköjht is aitteen kuumista sista.. Ää kskaan käytä kneen uisessa uhdistuksessa kemikaaeja tai hankaavia uhdistusaineita. Ää kskaan käytä ikakahvia tai kaakata aiteessa, tämä saattaa vahingittaa uristusyksikköä. Ää kskaan käytä kahviauja jtka vat makeiskäsitetyjä tai js niihin n isätty isäaineita (skeria). Js et eävarma avuista ta yhteyttä myyjäiikkeeseen. Ää kskaan kaada mitään muuta kun kahviauja kahviausäiiöön (ei sukaata, ei riisiä, ei ähkinöitä, ei mausteita, ei mitään muuta kun aahdettuja kahviauja). Ää kskaan tee mitään kneee mitä ei e käyttöhjeissa mainittu. Js eäiet jtain e hyvä ja ta yhteyttä myyjäiikkeeseen. 4 5

4 Cntr eements and accessries Cntr eements and accessries Käyttöaneei ja isävarusteet Kuva: IMPRESSA J5 Pianvakinen Kneen äää evat nääimet G On/ff nääin ö Rtary Switch h Huuhteunääin Näyttö a 1 Esress nääin s 2 Esressa nääin Kuumavesi nääin q k Höyry nääin 8 9 d 1 Kahvi nääin f 2 Kahvia nääin Pausäiiö armikannea Sekeä teksti näyttö Vesisäiiö Krkeus/eveys suunnassa säädettävä kahvisuutin Kahvinurusäiiö Tiasäiiö Kuiausta Jauhetun kahvin täyttöaukk Jauhatusasteen säädin Säiytysker, annsteu usikaa ja kuumavesi suuttimea Päävirtakytkin ja virtajht Cnnectr System isävaruste iitäntä Prfessina Cauccin suutin CLARIS us vedensudatin JURA Aut-Cauccin uhdistusaine JURA uhdistustabetit Maitetku Kahvimyy työkau 6 7

5 Imrtant infrmatin Oikea käyttö Turvaisuus Kne n suunnitetu käytettäväksi ktitauksessa. Knetta tuisi käyttää ainastaan kahvinvamistukseen, maidn ja veden ämmitykseen. JURA ei ta vastuuta js knetta n käytetty väärin tai muuhun kun sie sitettuun käyttötarkitukseen. Säiytä käyttöhje äheä IMPRESSA kahviautmaattia. Lukekaa hueisesti seuraavat tärkeät turvaisuushjeet. Vättääkseen mahdisia sähköiskuja ja avaarja. Ää kskaan käytä vahingittunutta aitetta tai js aitteen virtajht n vauriitunut. Js eäiet että kne n vauriitunut, esim. aite haisee aaneee, irrta väittömästi virtaistke istrasiasta ja ta yhteyttä JURA hutn. Js virtajht n vauriitunut, timita aite vatuutettuun JURA hutn krjattavaksi. Ää sijita JURA IMPRESSA kahviautmaattia tai sen iitäntäjhta ähee ämimiä intja, esim. iesi, uuni. Ää sijita aitetta niin että virtajht jutuisi uristuksiin tai hankaa terävään reunaan. Ää kskaan yritä avata tai krjata aitetta itse. Vian sattuessa ta yhteyttä vauttutettuun JURA hutn Imrtant infrmatin Ää kske kneeseen märiä käsiä. Sujaa aitetta surata auringnaisteeta Ää kskaan aita IMPRESSA kahviautmaattia tai sähköjhta veteen. Ää aita knetta tai sen sia astianesukneeseen. Sammuta IMPRESSA äävirtakytkimestä, ennen uhdistuksen aittamista. Pyyhi IMPRESSA ksteaa nukkaamattmaa iinaa (ei märää). Varmista että aitteen tyyikivessä eva käyttöjännite vastaa käyttämäsi istrasian jännitettä (tyyikii ja tekniset tiedt Kaae 15). Käytä ainastaan akueräisiä JURA hit/uhdistus tutteita. Muiden vamistajien uhdistus/hit tutteet saattavat vahingittaa sinun kahviautmaattia. Ää käytä kahviauja jtka vat makeiskäsitety tai isäainekäsitety (skeri). Käytä vesisäiiöön aina ja ainastaan kymää uhdasta vesijhtvettä. Js aitetta ei käytetä itkään aikaan, sammuta aite äävirtakytkimestä ja irrta virtajht istrasiasta. Laitetta ei e suunnitetu asten käytettäväksi. Laitetta saa käyttää henkiö jka n tutustunut käyttöhjeisiin ja vi käyttää aitetta turvaisesti. Kahvi-/ höyryustut saattavat aiheuttaa avammja. Sijita aite siten että ienet aset eivät yä siihen. Ää kske kneen utkistihin, käytä siihen tarkitettua kädensijaa. Viainen kne ei e turvainen ja saattaa aiheuttaa ihmisvahinkja ja avaaraa. Vättyäkseen vahingista seuraa hjeet aa Sijita aite siten että virtajhtn ei vi kmastua tai stkeutua. Ää käytä aitetta uktiissa (sateessa, umisateessa tai akkasessa). 8 9

6 The IMPRESSA J5 Manua IMPRESSA J5 Käyttöhje Pidät tää hetkeä IMPRESSA J5 käyttöhjeet kädessäsi. Kirjan sisätämät tiedt auttavat teitä käyttämään turvaisesti ja imaan uusia asiita teidän kahviautmaatia. Kaae 2, Esivamisteut ja käyttööntt, seitetään aske askeeeta miten kne tetaan käyttöön ja vamisteaan. Kaae 3, Oi tuntemaan kneen minaisuudet n tärkeää uettavaa, erityisesti siin kun tunnet j knettasi vähän ja hauat ia jtain uutta. Kska kahvi ja kahvijumat vat tärkeä sa JURAa, emme aatineet muutaman maukkaan kahviresetin teidän iksi, Kaae 4, Resetit. Kaikki muut kaaeet auttavat teitä aitteen äivittäisessä käytössä. Käytä IMPRESSA J5 Käyttöhjetta, ja sinusta tuee ikea kahvimestari / Barista! 10

7 Mait IMPRESSA J5 Käyttöhje kattaa kaikki J sarjan IMPRESSA mait. Symbien merkitys Varitus VAROITUS HUOMIO Seuraa aina annetut hjeet mitkä vat merkitty HUOMIO tai VAROITUS tekstiä tai symbia. VAROITUS symbia häytetään tianteessa jssa n vaaraa henkiövahingie. HUOMIO teksti käytetään js n vaara mahdisie materiaai vahingie. HUOMIO symbi käytetään humin herättämiseksi, tianteissa jssa aitteeseen saattaa kitua vahinka. Käytetyt symbit Inf ja käyttöä hettavat Viittaus JURA nine verkksivuie, mistä öytää kiinnstavaa isätieta: Kehitus. Tämä symbi tarkittaa että sinun tuisi surittaa jku timenide. 11

8 Wecme t the wrd f IMPRESSA! Tervetua IMPRESSA maaimaan! Hyvä asiakas, Kiits uttamuksesta ja JURA IMPRESSA kahviautmaatin hankinnasta. Kneet vamistetaan Sveitsissä, ja vat j käyneet äi tiukkja aatu testejä ja vat vakuuttaneet mnta akintjakajaa. Me teemme kaikkemme että vimme taata jatkssakin hekäyttöisiä aitja 2-kuin Esress ja kahviautmaatteja, jtka vamistavat teie vain nain ainauksea eriaisia kahvierikisuuksia. IMPRESSA Käyttöhje ettaa teie kaiken mitä teidän täytyy tietää käytön kannata teidän IMPRESSA kahviautmaatista. Muita käsitetyjä aiheita vat muun muassa muutama kahvireseti, miten timia js ngemia syntyy. Me tivtamme teie nautinnisia kahvihetkiä teidän JURA IMPRESSA kahviautmaatin kanssa. Ystäväisin terveisin, Emanue Prbst Genera Manager 12

9 IMPRESSA J5 Perfect Enjyment, Perfect Aesthetics 1 IMPRESSA J5 Täydeinen Nautint, Täydeisen Tyyikäs Kahviunemasi täyttyvät Täydeinen Nautint, Täydeisen Tyyikäs JURA:a n tavitteena tehdä jka kuista kahvinautinnn. Tämän mahdistaa uniikki äykäs kahvin vamistus menetemä ja innstus jkaiseen yksityiskhtaan. Taiumatn IMPRESSA J5 mutiu hemmtteee niin simiä kun makuaistiakin. Eriaiset kahviherkut vievät sinut uusiin uttuvuuksiin kahvin maaimassa, Ristrett, Esress, Café Crème, Cauccin, Latte Macchiat ja mnta muuta trendikästä kahvijumaa. Tämä n erittäin yksinkertaista, tämän mahdistaa uudet innvatiiviset timinnt jta eivät jätä mitään sattuman varaan. Henkeäsaaavan kaunis Sekeä, virtaviivainen ja krkeaaatuiset materiaait vat kaikki sa suunitteua J sarjan IMPRESSA maeissa. Kaikki yksityiskhdat vat tarkkaan suunnitetuja ja yhdessä nämä mudstavat esteettisen kknaisuuden, jten jkainen n innstunut kahvista. Tämä tekee IMPRESSA J sarjasta jka tauden kiinteä kauste, kiits kmakti mutiu, aitetta vi sijittaa mihin vaan. JURA Internetissä Knwedge Buider IMPRESSA J5 Perfect Enjyment, Perfected Aesthetics Krkeus- ja eveyssuunnassa säädettävä kahvisuutin Tinen JURA innvaati n krkeus- eveyssuunnassa säädettävä kavisuutin. Tämä auttaa isjen kuien asetteu suuttimen ae. Tämä estää kahvin riskumisen ja takaa fantastisen aksun creman. Cnnectr System Tämä mahdistaa Prfessina Cauccin suuttimen käytön, vamistat sitten täydeisä maitvaahta tai kuumaa maita aina yhtä hea. Tämä mahdistaa myös kuumavesi suuttimen käytön tai isävarusteena saatavissa evan 2-vaiheisen vaahdtus suuttimen. Lisää aiheesta Kaaeessa 11, Lisätarvikkeet ja Hut. Vieraie meidän öydät mieenkiintista asiaa ja viimeisintä tieta teidän IMPRESSA kahviautmaatista. Ja ajn ajn muuta. Vit tutustua maan kneeseesi IMPRESSA J5 hauskaa tavaa maa ktitietkneeasi. Ergnminen Keskeisesti sijitetut nääimet, uniikia Rtary Switch nääimeä ja sekeä teksti näyttö jka uhuu sinun kietäsi, autaa sinua hesti ja vaivattmasti tteuttamaan kahviunemasi. Vaitse vain kavinvahvuus, veden määrä ja ämötia sinun henkiökhtaisiin asetuksiin. Vit ja vaita kmesta ämötiasta kuumaevedee. Lisävarusteet niin kuin mittausikka ja kuumavesi suutin vidaan mukavasti sijitaa kätevään säiytys kern, missä ne vat aina käden Knwedge Buider dttaa sinua sitteessa cm. interaktiivinen auri, LEO, tukee, auttaa ja kert sinue eduista ja miten käyttää IMPRESSA J

10 2 Esivamisteut ja IMPRESSA:n käyttööntt 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time Kaaeessa käsiteään mitä tarvitset tietää iaksesi käyttämään IMPRESSA kahviautmaattia ngemitta. Käydään äi aske askeeeta miten teidän IMPRESSA vamisteaan ensimmäiseen kahvinautintn. Varusteet Seuraavat tutteet kuuuvat timitukseen: Sinun JURA IMPRESSA täysautmaattinen kahvikeskus Tervetua aketti, jka sisätää: u u u u u u u u u IMPRESSA J5 Käyttöhje IMPRESSA J5 Pikahje CLARIS us vedensudatin Sudattimen jatkkaae Jauhatus astia Maitetku JURA uhdistus tabetit Aquadur testi tikku (veden kvuus) JURA Aut-Cauccin uhdistusaine JURAwrd f Cffee ahja Säiytä IMPRESSA akkaus. Se n rakennettu sujaamaan knetta kujetuken ajaksi. Asentaminen ja iittäminen Kun asennat ja tat käyttöön IMPRESSA keittimen, etene seuraavasti: Aseta IMPRESSA tasaisee hrisntaaisee innae jka ei e arka ksteudee. Aseta aite niin että se ei atistu kuumuudee tai ääse yikuumenemaan. Ää kskaan sijita aitetta kuumae innae, esim. iedee. Tarkista että käyttöjännite vastaa tyyikivessä imitettu jännite. Varmista että aite n sijitettu siten että se ei kaadu eikä siihen tai sen virtajhtn vi kmastua. 15

11 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time Vesisäiiön täyttö Pausäiiön täyttö HUOMIO Nauttiaksesi täydeisen kuin kahvia, susitteemme että vesi vaihdetaan säiiössä äivittäin. Käytä ainastaan kymää uhdasta vesijhtvettä. Ää kskaan kaada maita, mineraaivettä tai muita nesteitä vesisäiiöön. Avaa vesisäiiön sujakansi. Irrta säiiö ja huuhtee se kymää vedeä. Täytä säiiö kymää uhtaaa vedeä ja aseta säiiö takaisin aikieen. Suje vesisäiiön sujakansi. Pausäiiössä n armikansi. Tämä kansi säiyttää kahvinarmit idemään. Kahviavut jtka vat käsitety isäaineia (esim. skeri), saattavat aiheuttaa kahvimyyn rikkutumista. Käytä ainastaan käsitteemättömiä kahviauja. Avaa ausäiiön kansi ja armikansi. Puhdista säiiö sisätä, ista kaikki rskat, ika ja vieraat esineet jtka ei säiiöön kuuu. Uudessa kneessa n hjeau säiiössä, ista tämä au ennen säiiön täyttöä. Täytä ausäiiö kahviavuia ja suje armikansi, jnka jäkeen suje sujakansi. Ensikäyttö WARNING Js aitetta käytetään vahingittuneea virtajhda, n emassa vaaraa sähköiskuie. Ää ksakkan käytä aitetta js virtajht n vahingittunut tai aite vauriitunut. Edeytys: Vesisäiiö n tava täynnä. Liitä virtaistke istrasiaan. e Käännä äävirtakytin (sijaitsee aitteen ikeaa kyjeä) ON asentn. On/Off nääin g syttyy, aite n vamius tiassa. g Paina On/Off nääintä kytkeäksesi IMPRESSA ääe. Rtary Switch nääin syttyy. SPRACHE DEUTSCH (Kiei Saksa) teksti imestyy näytöe. Ä Käännä Rtary Switch kunnes hauttu kiei näkyy näytöä. Esim. LANGUAGE ENGLISH. (Kiei Enganti) M L Paina Rtary Switch hyväksyäksesi Enganti vaikkkieeksi. OK imestyy yhyeksi ajaksi näytöe, vahvistukseksi. PRESS RINSE (Paina uhdistusnääintä) imestyy näytöe ja uhdistusnääin h syttyy. H L Paina uhdistusääintä. Aseta astia Prfessina Cauccin suuttimen ae. SYSTEM FILLING, (Järjestemä Täyttyy) ukee näytöä ja järjestemä täyttyy vedeä. Pieni määrä vettä vauu Prfessina Cauccin suuttimesta. Tämä timint akkaa autmaattisesti. HEATING (Lämenee) imestyy näytöe. PRESS RINSE, uhdistusnääin h syttyy. Aseta astia kahvisuuttimien ae. h Paina uhdistusnääintä. Kne huuhteee itsensä, huuhteu rsessi akkaa autmaattisesti. READY (Vamis) imestyy näytöe. Teidän IMPRESSA n vamis käyttöön

12 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time Sudattimen käyttö ja aktivinti Ensimmäisen kahvikuiisen jäkeen, saattaa a että FILL BEANS (Täytä Pausäiiö) teksti imestyy näytöe, tämä sittaa vain sen että kahvimyy ei e täytetty. Vamista uusi kahvi. Teidän IMPRESSA ei tarvitse kakinista mikäi käytätte CLARIS us Surita Käytä sudatinta iman katkja. Tämä takaa että teidän IMPRESSA timii arhaaa mahdisea tavaa. Vit myös kkeia Insert fiter (Käytä Sudatinta) timint virtuaaisesti. Vieraie netissä sitteessa www. jura.cm. Lisää tieta CLARIS sudattimesta öydät Kaaeessa 9, CLARIS us vedensudatin Vettä täydeisee kahvie. Kahden kuukauden käytön jäkeen sudatin tuisi vaihtaa. Pysy ajan tasaa kääntämää kuukausi vaitsinta sudatin idikkeessä. Edeytys: READY (Vamis)imestyy näytöe. m Pidä Rtary Switch ainettuna kunnes, RINSE (Huuhtee) imestyy näytöe. ä Käännä Rtary Switch kunnes FILTER - (Sudatin -) näkyy. m Paina Rtary Switch -> ääset sisään vaikkn. NO - (Ei -) imestyy näytöe. ä Käännä Rtary Switch kunnes YES v (kyä) imestyy. m Paina Rtary Switch vahvistaaksesi vainnan. OK imestyy yhyeksi ajaksi näytöe, vahvistukseksi. INSERT (Aseta), uhdistusnääin h syttyy. Ota CLARIS us sudatin ja jatkkaae Tervetua akkauksesta. Vedenkvuuden asettaminen 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time Aseta jatkkaae sudattimen ääe. Irrta ja tyhjennä vesisäiiö. Nsta sudattimenidike ja aseta sudatin vesisäiiöön. Suje sudattimenidike. Pieni naksahdus kuuuu ja sudatin n ukittu aikieen. Täytä vesisäiiö kymää, raikkaaa vesijht vedeä ja aseta vesisäiiö takaisin sie kuuuvae aikae. Aseta astia (vähintään 500 m) Prfessina Cauccin suuttimen ae. Käännä suuttimen vaitsin höyry asentn k. h Paina uhdistusnääintä. FILTER RINSING. (Sudatinta Huuhdeaan) vettä vauu suuttimesta. Vit keskeyttää sudattimen huuhteu rsessia miin tahansa ainamaa mitä nääintä tahansa. Vesi saattaa a vähän värjääntynyttä. Tämä ei e terveydee haitaista, eikä vaikuta makuun. Sudattimen huuhteu akkaa autmaattisesti kun nin 500 m vettä n vaunut. HEATING (ämenee) imestyy näytöe, ja sen jäkeen imestyy READY (vamis). Sudatin n nyt aktivitu. Mitä kvemi vesi, sitä useammin IMPRESSA tarvitsee kakinista. Tämän takia n erittäin tärkeää asettaa juuri ikea vedenkvuusaste kneee. Js käytät CLARIS us sudatinta ja se n aktivitu sinä et ääse säätämään vedenkvuutta. Veden kvuus n asetettu tehdasasetukseen 16 dh (Saksan kvuusaste). Vedenkvuusaste vidaan asettaa 1 dh ja 30 dh väiä. Tämä timint vidaan myös kytkeä is äätä jin IMPRESSA ei kerr sinue miin sie tuisi tehdä kakinist

13 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time Aquadur testi tikua vit sevittää mikä kvuusaste teiä n, testi tikku öytyy Tervetua Pakkauksessa. Pidä testi tikku nin 1 sekunnin ajan juksevan veden aa. Ravista yimääräinen vesi is tikusta. Odta nin 1 minuuti. Vit nyt tukita Aquadur testi tikun väriä vertaamaa sitä tikun akkaukseen ja määriteä ikea vedenkvuusaste kneee. Esim: Vedenkvuuden vaihtaminen16 dh - 25 dh, menettee seuraavasti: Edeytys: READY (Vamis) imestyy näytöe. M Pidä Rtary Switch ainettuna kunnes, RINSE (huuhtee) imestyy näytöe. Ä Käännä Rtary Switch kunnes HARDNESS - (vedenkvuus -) näkyy näytöä. M Paina Rtary Switch siirtyäksesi vaikkn. 16 dh imestyy näytöe. Ä Käännä Rtary Switch kunnes 25 dh näkyy. m Paina Rtary Switch vahvistaaksesi vainnan. OK imestyy yhyeksi ajaksi näytöe, vahvistukseksi. HARDNESS Ä Käännä Rtary Switch kunnes EXIT (Pistu) näkyy. m Paina Rtary Switch istuaaksesi hjemintivaiksta. READY (Vamis) imestyy näytöe. VAROITUS 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time Ää kskaan yritä säätää karkeusastetta kun myyä ei käytetä, tämä saattaa rikka myyn. Säädä myyä ainastaan sen käydessä. Esim: Karkeusasteen vaihtaminen kahvin vamistuksen aikana, etene seuraavasti: Avaa säiytyskern kansi. Aseta kui kahvisuuttimien ae. d Paina 1 Kahvi nääintä. Myy käynnistyy ja 1 COFFEE (1 Kahvi) imestyy näytöe. Tämän jäkeen kahvin vahvuus imestyy yhyeksi ajaksi näytöe. Käännä karkeus säädintä hauttuun karkeusasteeseen, myyn käydessä. Kahvi vamistuu ja karkeus n nyt säädetty. Kahvimyyn asetus Kahvimyyä itää säätää kahvin aahtasteen mukaan. Pavut saattavat usein a öjyisiä, ei js avun inta n kiitävä susitteemme ehdttmasti karkein jauhatusaste. Js jauhatuskarkeutta ei säädetä sivaksi saattaa kne mennä tukn. Meidän susitukset: Vaitse hienjauhatus vaaeae aahde. Vaitse karkeajauhatus tummae aahde

14 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time Pääekytkentä Kun IMPRESSA kytketään ääe, huuhteu kehitus imenee autmaattisesti. Edeytys: Päävirtakytkin n käännettynä ON asentn ja On/Off nääin g n vaaistuna (vamiustia). g Paina On/Off nääintä kytkeäksesi IMPRESSA ääe. HEATING PRESS RINSE, huuhteunääin h syttyy. Aseta astia kahvisuuttimien ae. h Paina huuhteunääintä. Kne huuhteee kahviustuutket ja timint akkaa autmaattisesti. READY (Vamis) imestyy näytöe. Teidän IMPRESSA n nyt vamis tuttamaan kahvia. Pis äätä (vamius tia ) Kuna sammutat IMPRESSA keittimen, järjestemä huuhteee itsensä autmaattisesti. Aseta astia kahvisuuttimien ae. g Paina On/Off nääintä. Järjestemä tekee uhuuhteun. RINSING (Huuhteee) imestyy näytöe. Tämä timint akkaa autmaattisesti. IMPRESSA sammuu (vamius tiaan), ja On/Off symbi g syttyy. 22

15 3 Famiiarising yursef with the cntr tins 3 Oin tuntemaan kneen minaisuudet IMPRESSA vamistaa sinue täydeisen kuin kahvia vain yhden nain ainauksea. Pystyt myös vaikuttamaan kahvin vahvuuteen, ämötiaan ja veden määrään, man maun mukaan. Tässä kaaeessa näytetään muutamaa esimerkiä, miten it tuntemaan kneen minaisuudet. Susitteemme että kkeiet muutaman esimerkin ja siä tavaa it tuntemaan kneesi minaisuudet. Oi seuraavat käyttövaihtehdt: Kahvin vamistus nain ainauksea Kerta asetus ennen ja vamistuksen aikana Kuikn asetukset Ohjeminti Kahvin vamistuksen aikana vit miin tahansa keskeyttää kahvin vamistuksen ainamaa mitä nääintä tahansa kneen etusassa. Js hauat ia tuntemaan IMPRESSA knettasi hauskaa tavaa PC:n avua, käytä Knwedge Buider virtuaainen kneen käyttö ja imishjema internetissä sitteessa Kahvin vamistus nain ainauksea Vamista kahvierikisuus vain nain ainauksea. Kaikki kahvierikisuudet vamistetaan seuraavaa tavaa. Esimerkki: Esressn vamistaminen. Edeytys: READY imestyy näytöe. Aseta Esress kui kahvisuuttimien ae. a Paina 1 Esress nääintä. 1 ESPRESSO imestyy näytöe. Tämän jäkeen näytyetään yhyen ajan kahvinvahvuus näytöä. Ennata hjemitu määrä vettä vauu kuiin. Timint ysähtyy autmaattisesti. READY imestyy näytöe. 23

16 3 Famiiarising yursef with the cntr tins 3 Famiiarising yursef with the cntr tins Kerta asetus ennen ja vamistuksen aikana Säädä kahvinvahvuus ennen kahvin vamistamista Säädä kahviveden määrää vamistuksen aikana Vit muuttaa ennen vamistusta veden määrää ja kahvinvahvuutta. Vamistuksen aikana vit vaikuttaa veden määrään. Nämä säädöt eivät taetu muistiin. Kerta asetus ennen ja vamistuksen aikana suritetaan seuraavasti. Seuraavat vahvuus vaihtehdt vat käytettävissä: Mid (MIETO) Nrma (NORMAALI) Strng (VAHVA) Xstrng (ERITTÄIN VAHVA) Esimerkki: Vahvan kahvin vamistaminen. Edeytys: READY imestyy näytöe. Aseta kui kahvisuuttimen ae. ä Käännä Rtary Switch kunnes STRONG imestyy näytöe. d Paina 1 Kahvi nääintä kun STRONG näkyy näytöä. 1 COFFEE imestyy näytöe, ja STRONG imestyy yhyeksi ajaksi näytöe. Ennata hjemitu vedenmäärä vauu kuiin. Kahvin vamistus uu autmaattisesti. READY imestyy näytöe. Esimerkki: 110 ML kahvikuin vamistaminen. Edeytys: READY imestyy näytöe. Aseta kui kahvisuuttimien ae. d Paina 1 Kahvi nääintä. 1 COFFEE imestyy näytöe, ja vahvuus imestyy yhyeksi ajaksi näytöe. Ä Käännä Rtary Switch kunnes 110 ML näkyy näytöä. Asetettu määrä vettä vauu kuiin. Kahvin vamistus uu autmaattisesti kun saavutettu määrä täyttyy. READY imestyy näytöe. Kuikn asetukset Kuikn asettaminen muistiin hettaa käyttöä jatkssa. Kuikka vidaan asettaa jkaisee kahvinääimee ja sen isäksi myös höyry ja kuumavesi nääimie. Seuraavassa esimerkissä, säädä vesimäärä kerran. Jatkssa aina kun vamistaa kahvijuman kuiin tuee juuri ikea määrä kahvia Kuikn asetukset timivat samaa tavaa jkaisea kahvinääimeä. Esimerkki: Kuikn asetus 1 Esressa varten, etene seuraavasti: Edeytys: READY imestyy näytöe. Aseta Esress kui kahvisuuttimien ae. a Paina ja idä hjassa 1 Esress nääin. 1 ESPRESSO imestyy näytöe. a PIDÄ 1 Esress nääin ainettuna kunnes ENOUGH COFFEE? (Tareeksi kahvia?) imestyy näytöe. a Päästä irti 1 Esress nääimestä. Kahvin vamistus akaa ja Esressa vauu kuiin. Paina mitä nääintä tahansa kun teidän mieestä tareeksi Esressa n tutettu kuiin. Esressn vamistus uu. OK imestyy yhyeksi ajaksi näytöe. Kuikk n nyt asetettu ja taetettu kneeseen. Aina kun määrää hautaan muuttaa tai kun hauaa asettaa jnkun tisen nääimen asetuksia, tista edeiset khdat

17 3 Famiiarising yursef with the cntr tins 3 Famiiarising yursef with the cntr tins Ohjeminti asetukset Päävaikk Aavaikk Seitys RINSE 26 RINSE FILTER CLEAN DE-SCALE Vit hesti asettaa teidän IMPRESSA vamistamaan juuri teidän man maun mukaan kahvierikisuuksia. Yksinkertaisesti kääntämää ja ainamaa Rtary Switch nääintä, vit navigida he ukuisen vaikn äi ja tehdä mat asetukset. Vaitse hauttu uhdistushjema. Js et tee vaintaa 5 sekunnin sisää, kne aaa vamiustiaan. BUTTONS SELECT BUTTON Vaitse hjemitava kahvinääin, höyrynääin tai kuumavesi nääin. FILTER -/ HARDNESS (näytetään ainastaan siin kun sudatinta ei e aktivitu) YES NO - INACTIVE 1 dh 30 dh ENERGY -/ SAVE - SAVE Osittaa käytätkö IMPRESSA keittimessä CLARIS us sudatinta tai ei. Säädä veden kvuusaste. Vaitse virransäästö tia. TIME --:-- Aseta aika. UNIT ON --:-- Aseta ääekytkentä aika. OFF AFTER INACTIVE Aseta sammumis aika. 0.5 H 15 H INFO DISPLAY BUTTONS CLEAN DE-SCALE (ainastaan js sudatinta ei e aktivitu) FILTER (ainastaan kun sudatin n aktivitu) ML / OZ 24 H / AM PM Seuraa vamistettujen kahvien-, uhdistuksien-. kakinistjen-, sudattimen vaihtjen määrää. Vaitse mittayksikkö ja aika frmaatti. Päävaikk Aavaikk Seitys LANGUAGE DEUTSCH Vaitse kiei. ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NL EXIT Pistu hjemintivaiksta. Vit tehdä seuraavat asetukset Rtary Switch nääimeä. Asetukset muutetaan hjemintivaikssa seuraavan esimerkin mukaisesti. Esimerkki: Vaihda 1 Esressn ämötiaa NORMAL :ista HIGH krkeaan, etene seuraavasti: Edeytys: READY imestyy näytöe. M Paina ja idä hjassa Rtary Switch nääintä kunnes RINSE imestyy näytöe. Ä L Käännä Rtary Switch kunnes BUTTONS imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch nääintä, ääset sisään aavaikkn. SELECT BUTTON (Vaitse nääin) Seuraavaksi vaitse hauttu hjemitava kahvinääin. a Paina 1 Esress nääintä. WATER (Vesi) Ä L Käännä Rtary Switch kunnes TEMP (Lämötia) imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch, ääset hjemintikhtaan. NORMAL (Nrmaai) Ä L Käännä Rtary Switch kunnes HIGH (Krkea) imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch hyväksyäksesi vainnan. OK imestyy näytöe yhyeksi ajaksi. TEMP (Lämötia) Ä L Käännä Rtary Switch kunnes EXIT (Pistu) imestyy näyttöön. 27

18 3 Famiiarising yursef with the cntr tins 3 Famiiarising yursef with the cntr tins Tiedusteu infrmaati ja hut status Tiedusteu infrmaati M Paina Rtary Switch istuaksesi aavaiksta. BUTTONS (Nääimet) Ä L Käännä Rtary Switch kunnes EXIT imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch istuaksesi hjemintivaiksta. READY (Vamis) imestyy näytöe. Ohjemintivaikssa INFO, vit tiedustea seuraavia infrmaatiita. Vamistettujen kahvierikisuuksien, höyryn ja kuumanveden määrää. Hut status ja mntak uhdistus, kakinist, sudatin vaihta n tehty Edeytys: READY imestyy näytöe. M Pidä Rtary Switch ainettuna kunnes RINSE imestyy näytöe. Ä L Käännä Rtary Switch kunnes INFO imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch, ääset sisään vaikkn. BUTTONS M Paina Rtary Switch. Vamistettujen kahvierikisuuksien määrä imestyy näytöe. Painamaa yksittäiset nääimet, näytetään kyseisen nääimen vamistettua määrää. Sama kskee höyry ja kuumavesi nääintä. Js hauat tietää mntak vamiiksijauhettua kahvia et vamistanut avaa jauhetun kahvin täyttöuukku. M Paina Rtary Switch. BUTTONS Ä L Käännä Rtary Switch kunnes EXIT imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch istuaksesi aavaiksta. INFO Ä L Käännä Rtary Switch kunnes EXIT imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch istuaksesi hjemintivaiksta. READY Hut status tiedusteu Esimerkki: Js hauat tiedustea hut statusta ja mntak uhdistus, kakinist ja sudattimen vaihta n suritettu: Edeytys: READY imestyy näytöe. M Pidä Rtary Switch ainettuna kunnes RINSE imestyy näytöe. Ä L Käännä Rtary Switch kunnes INFO imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch, ääset sisään vaikkn. BUTTONS Ä L Käännä Rtary Switch kunnes CLEAN imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch. Suritettujen uhdistuksien määrä imestyy näytöe. Vit vaihtaa eri kyseyiden (uhdistus, kakinist tai sudattimen vaiht) väissä kääntämää Rtary Switch nääintä. Täytetyt merkit (kuva vasemmaa) sittaa hut statusta, kun kaikki ruudukt vat täynnä yytää IMPRESSA surittamaan kyseistä hut hjemaa. M Paina Rtary Switch istuaksesi tiedusteusta. CLEAN Ä L Käännä Rtary Switch kunnes EXIT imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch istuaksesi aavaiksta. INFO Ä L Käännä Rtary Switch kunnes EXIT imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch istuaksesi hjemintivaiksta. READY 28 29

19 4 Recies 4 Recies 4 Resetit Vit käyttää sinun IMPRESSA kahviautmaattia ei ekästään kahvien vaan myös kahvierikisuuksien vamistukseen. Lisää resetejä öydät sitteessa Cauzin Ainekset (kahdee hengee) 200 m kymää maita 2 vahvaa Esressa 20 m kanei siirai Jauhettu kanei, kristeeksi Jaa kanei siirai Cauccin kueihin. Aseta kui Prfi-Aut-Cauccin suuttimen ae ja täytä ueenväiin maitvaahda. Laske Esress maitvaahdn ääe ja kristee kaneia. Café Chcat Banc Ainekset (kahdee hengee) 50 g vaksukaata 2 Esressa 200 m maita Raasta vaksukaata kristeeksi Käytä Prfi-Aut-Cauccin suutin, vaahdta maita kahteen kristeeiseen asiin. Suata vaksukaata astiassa. Vamista kaksi Esressa, kaada jukkn suatettu sukaa. Riittee vaksukaa raastetta kristeeksi

20 4 Recies 4 Recies 32 33

21 4 Recies 4 Recies Winter s dream cffee Ainekset (kahdee henkiöe) 2 vahvaa Esressa 200 m kuumaa kaakata 1 hyyseinen kuivattua inkiväärikakku 100 m maita Skeria man maun mukaan 1-2 inkiväärikakku viiaetta kristeeksi Vamista 2 Esressa. Kaada Esress kaakan ja inkiväärieivän sekaan ja jaa kahteen asiin. Vaahdta mait ja isää se Esressn. Kristee ieniä inkiväärikakunaia. Latte Macchiat Fri Ainekset (kahdee) 2 kymää Esressa 200 m kymää maita 1 ieni kui murskattua jäätä 20 m vaahtera siiraia Maitvaahta Vamista Esress ja aita viienemään. Kaada 100 m kymää maita, vaahtera siirai ja jäämurska asiin ja sekita. Lisää kymä Esress

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE MALLI TAW-270NH2A / RAW-25NH2A

LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE MALLI TAW-270NH2A / RAW-25NH2A LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE SÄILIÖYKSIKKÖ MALLI ULKOYKSIKKÖ TAW-270NH2A / RAW-25NH2A SÄILIÖYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖ RAW-25NH2A TAW-270NH2A Käyttöohjeet Sivut 1~26 Saavuttaaksesi parhaan mahdoisen hyödyn

Lisätiedot

Käyttöohje ENA Micro 9 One Touch

Käyttöohje ENA Micro 9 One Touch de en fr it micro 9 sv da Käyttöohje NA Micro 9 One Touch ru Sisällysluettelo NA Micro 9 One Touch Ohjauslaitteet 88 Tärkeitä ohjeita 90 Määräysten mukainen käyttö... 90 Turvallisuutesi takia... 90 1 Valmistelut

Lisätiedot

Huomio: Suomi 1 / 8. **Esim. yleensä kauemmin kuin n. 2 tunnin ajan.

Huomio: Suomi 1 / 8. **Esim. yleensä kauemmin kuin n. 2 tunnin ajan. Jhdant: FREEDOM60 -ruiskuinfuusijärjestelmä n liikuteltava ja helppkäyttöinen eikä se vaadi paristja tai sähköä. Virtausmäärää hjataan vain kahdella käyttönupilla sekä erityisellä tarkkuusletkustlla. FREEDOM60

Lisätiedot

Käyttöohje ENA Micro 1

Käyttöohje ENA Micro 1 de en fr sv no da Käyttöohje ENA Micro 1 fi ru Sisällysluettelo ENA micro 1 Ohjauslaitteet 70 Tärkeitä ohjeita 72 Määräysten mukainen käyttö...72 Turvallisuutesi takia...72 1 Valmistelut ja käyttöönotto

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

Käyttöja huolto-ohjeet

Käyttöja huolto-ohjeet Käyttöja huoto-ohjeet S/N10158220... Yksivassinen Luetteo-n:o 008 123 30 11/2004 Johdanto Johdanto BOMAG - koneet kuuuvat aajaan BOMAG-tiivistyskoneiden tuoteperheeseen. BOMAG:in pitkäaikainen kokemus

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK One Touch Bedienungsanleitung Instruction manual Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones Manuale operativo Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta Instrukcja obsługi Oδηγίες χρήσης

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic)

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic) JALOSTUSNEUVOJIEN JATKOKURSSI 10.-11.4.2010 Jyväskylä Yhdistelty seuraavista luennista: KÄYTTÄYTYMISEN GENEETTINEN POHJA Riitta Liimatainen (Jalstusagrnmi, MMM, Opaskirakulun jhtaja, Kennelliitn MH-kuvaaja

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Saramagon Rekonstruktio. Tutkielma kirjoitetun kielen rytmistä

Saramagon Rekonstruktio. Tutkielma kirjoitetun kielen rytmistä Saramagon Rekonstruktio Tutkiema kirjoitetun kieen rytmistä Lahden ammattikorkeakouu Muotoiu- ja taideinstituutti Viestinnän kouutusohjema Graafinen suunnitteu Marion Robinson Kevät 2011 Saramagon Rekonstruktio

Lisätiedot

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro 14 0456 80104 RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0 myreader Käyttöohje Copyright 2005-2006 by HumanWare Limited, Christchurch, New Zealand. kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainen kopioiminen tai jakelu tai tietokantoihin taltiointi ilman HumanWare

Lisätiedot

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisivastaanttimissa YLE lähettää neljää (4) televisipalvelua: YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5 ja YLE TEEMA ja klmea (3) radipalvelua: YLE Puhe, YLEN KLASSINEN ja YLE

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

HEALING ROOMS. Tunne-elämä ja ajatusmaailma. Rukouksen kautta Jumala voi muuttaa maailmaa. Ev.lut. pastori ERKKI SUHONEN

HEALING ROOMS. Tunne-elämä ja ajatusmaailma. Rukouksen kautta Jumala voi muuttaa maailmaa. Ev.lut. pastori ERKKI SUHONEN 1 KRISTILLISEN RUKOUSKLINIKAN TIEDOTUSLEHTI www.heaingrooms.fi 2/2013 Tunne-eämä ja ajatusmaaima muokkaavat uskoe maaperää s. 6 7 Jakojeni ja käsieni pituusero hävisi katseessani s. 8 Miten saada imestystä?

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja runner04kansi_2.indd 3 06/17/04, 4:46 PM Maahantuoja: SUMEKO OY Kytömaantie 14, 04200 KERAVA Puh. (09) 502 812 fax (09) 2587 7922 Sähköposti: etunimi.sukunimi@sgn.fi

Lisätiedot

2. KUN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ KÄYNNISTETÄÄN ENSIMMÄISEN KERRAN.

2. KUN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ KÄYNNISTETÄÄN ENSIMMÄISEN KERRAN. Käyttöohje 67 Lämmitysjärjestelmän tarkastus ennen käyttöä 67 Kun lämmitysjärjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran 67 Lämmittimen käynnistys 68 Lepoasento 68 Asetusvalikko 68 Aktivoidut toiminnot 71

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot

Käsikirja K 1600 GTL. BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine

Käsikirja K 1600 GTL. BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine Käsikirja K 1600 GTL BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Moottoripyörän/jälleenmyyjän tiedot Moottoripyörän tiedot Jälleenmyyjän tiedot Malli Huollon yhteyshenkilö Valmistenumero Nimi Värikoodi Puhelinnumero

Lisätiedot