IMPRESSA J5 Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMPRESSA J5 Käyttöohje"

Transkriptio

1 IMPRESSA J5 Käyttöhje

2 Tabe f cntents Teidän IMPRESSA J5 Tärkeät Turvaisuushjeet 4 Käyttöaneei ja isävarusteet 6 Oikea käyttö 8 Turvaisuus... 8 IMPRESSA J5 Käyttöhje 10 Mait Symbien merkitys Tervetua IMPRESSA maaimaan! 12 1 IMPRESSA J5 Täydeinen Nautint, Täydeisen Tyyikäs 13 Kahviunemasi täyttyvät Täydeinen Nautint, Täydeisen Tyyikäs JURA Internetissä Knwedge Buider Esivamisteut ja käyttööntt 15 Varusteet Asettaminen ja iittäminen Vesisäiiön täyttö Pausäiiön täyttö Ensikäyttö Vedensudattimen asennus ja käyttööntt Vedenkvuuden asettaminen Kahvimyyn asetus Pääekytkentä Pis äätä kytkeminen (vamius tia) Oi tuntemaan kneen minaisuudet 23 Kahvin vamistus nain ainauksea Kerta asetus ennen ja vamistuksen aikana Kuikn asetukset Ohjeminti asetukset Tiedusteu infrmaati ja hut status Resetit 30 5 Kahvin vamistus nain ainauksea 36 Barista vinkkejä Esress Kahvi Cauccin Tabe f cntents Jauhettu kahvi Kuuma mait Kuuma vesi Kuikn asetukset 42 7 Ohjemintivaikn asetukset 43 Nääimet Virransäästö tia Aika Ohjemitava ääekytkentäaika Ohjemitava sammumisaika Yksiköt vedenmäärä / aikafrmaatti Kiei Hutvaikk 49 Puhdistus vinkkejä Huuhteu Sudattimen vaiht Puhdistus Kakinist Prfessina Cauccin suuttimen huuhteu Prfessina Cauccin suuttimen uhdistus Prfessina Cauccin suuttimen urkaminen Vieraiden esineiden ist Pausäiiön uhdistus Vesisäiiön kakinist CLARIS us vedensudatin Vettä täydeisee kahvie 60 Yhtä raikasta kun ähdevesi Laatu ei tunne kmrmissejä Mait tekee ern Lisätarvikkeet ja Hut Sekeät viestit näytöä Ongematianteet Kujetus ja kierrätys 84 Kierrätys Tekniset tiedt Avaintekniikka ja IMPRESSA vaikima JURA yhteystiedt 93 3

3 Imrtant Safeguards Tärkeät Turvaisuushjeet Säiytä käyttöhjeet Lue erus vartimeniteet Nämä turvaisuushjeet kskevat kneita jssa UL turvaisuus ukitus (kats tyyikii ja kaae 15, Tekniset tiedt ). Sähköaitteiden käytössä tuisi aina seurata erus vartimeniteitä, vättääkseen avaaraa, sähköisku vaaraa, ja/tai muuta vahinka ihmisie: Lue kaikki hjeet hueisesti. Ää kske ämimiin intihin / utkiin, käytä siihen tarkitettua kädensijaa. Vätääkseen avaaraa, sähköiskua tai vahinkja ihmisie, ää kskaan siita aitetta tai sähköjhta veteen tai muuhun nesteeseen. Js asi käyttää knetta, tuisi vanemi ihminen vava. Irrta virtajht istrasiasta js kne n itkään käyttämättä tai kun suritetaan uhdistusta. Anna kneen viientyä ennen isäaitteiden irritusta ja uhdistusta. Ää kskaan käytä vahingittunutta aitetta tai js aitteessa n virtajht vahingittunut. Ota väittömästi yhteyttä JURA hutn. Muiden kun JURAN isäaitteiden käyttö saattavat aiheuttaa vaaratianteita. Ää kskaan käytä muuta kun JURAN vatuuttamia isätarvikkeita. Ää käytä aitetta ukna. Ää sijita kahviautmaattia tai sen virtajhta ähee ämimiä intja tai että siihen vi kaatua. Sammuttaessa käännä äävirtakytkin OFF asentn ennen kun irrtat virtaistkkeen istrasiasta. Ää käytä aitetta muuhun kun kahvinvamistukseen. Humii erityinen varvaisuus höyryn käytössä, höyry n erittäin kuumaa. Ktitaus käytöön ainastaan. Virtajht Varitus Humi ÄLÄ KOSKAAN (takuu ei krvaa): Imrtant Safeguards Laitteessa n yhyt virtajht tarkituksea. Pitkiin virtajhtihin n he kmastua tai stkeutua. Pidemiä jatkjhtja vidaan käyttää kunhan seurataan turvaisuus määräyksiä. Js jatkjhta käytetään, u u u jatkjhdn itäisi a sähkömerkinnöitään vähintään yhtä vahva kun sähkömerkinnät aitteesa. jatkjhdn itää ehdttmasti a maaditettu. jatkhhta itää sijittaa siten että ei e vaaraa kmastua siihen tai että se n asita uttumattmissa. Pajen, sähköiskujen vättämiseksi ää kskaan yritä avata aitetta ktna. Laitteen sisää ei e ktihuta tarvitsevia sia. Huta saa surittaa VAIN JURA vatuutettu hutiste Tämä aite n ktitauskäyttöön tarkitettu. Kaikki hut, aitteen sisäiset uhdistukset saa surittaa vain JURA vatuutettu hutiike. Ää kskaan uta aitetta veteen tai yritä avata sitä. Varmista että aitteen tyyikivessä eva käyttöjännite vastaa käyttämäsi istrasian jännitettä. Ää kskaan täytä vesisäiiötä ämimää tai kuumaa vedeä! Käytä ainastaan kymää vesijhtvettä. Pidä kädet ja sähköjht is aitteen kuumista sista.. Ää kskaan käytä kneen uisessa uhdistuksessa kemikaaeja tai hankaavia uhdistusaineita. Ää kskaan käytä ikakahvia tai kaakata aiteessa, tämä saattaa vahingittaa uristusyksikköä. Ää kskaan käytä kahviauja jtka vat makeiskäsitetyjä tai js niihin n isätty isäaineita (skeria). Js et eävarma avuista ta yhteyttä myyjäiikkeeseen. Ää kskaan kaada mitään muuta kun kahviauja kahviausäiiöön (ei sukaata, ei riisiä, ei ähkinöitä, ei mausteita, ei mitään muuta kun aahdettuja kahviauja). Ää kskaan tee mitään kneee mitä ei e käyttöhjeissa mainittu. Js eäiet jtain e hyvä ja ta yhteyttä myyjäiikkeeseen. 4 5

4 Cntr eements and accessries Cntr eements and accessries Käyttöaneei ja isävarusteet Kuva: IMPRESSA J5 Pianvakinen Kneen äää evat nääimet G On/ff nääin ö Rtary Switch h Huuhteunääin Näyttö a 1 Esress nääin s 2 Esressa nääin Kuumavesi nääin q k Höyry nääin 8 9 d 1 Kahvi nääin f 2 Kahvia nääin Pausäiiö armikannea Sekeä teksti näyttö Vesisäiiö Krkeus/eveys suunnassa säädettävä kahvisuutin Kahvinurusäiiö Tiasäiiö Kuiausta Jauhetun kahvin täyttöaukk Jauhatusasteen säädin Säiytysker, annsteu usikaa ja kuumavesi suuttimea Päävirtakytkin ja virtajht Cnnectr System isävaruste iitäntä Prfessina Cauccin suutin CLARIS us vedensudatin JURA Aut-Cauccin uhdistusaine JURA uhdistustabetit Maitetku Kahvimyy työkau 6 7

5 Imrtant infrmatin Oikea käyttö Turvaisuus Kne n suunnitetu käytettäväksi ktitauksessa. Knetta tuisi käyttää ainastaan kahvinvamistukseen, maidn ja veden ämmitykseen. JURA ei ta vastuuta js knetta n käytetty väärin tai muuhun kun sie sitettuun käyttötarkitukseen. Säiytä käyttöhje äheä IMPRESSA kahviautmaattia. Lukekaa hueisesti seuraavat tärkeät turvaisuushjeet. Vättääkseen mahdisia sähköiskuja ja avaarja. Ää kskaan käytä vahingittunutta aitetta tai js aitteen virtajht n vauriitunut. Js eäiet että kne n vauriitunut, esim. aite haisee aaneee, irrta väittömästi virtaistke istrasiasta ja ta yhteyttä JURA hutn. Js virtajht n vauriitunut, timita aite vatuutettuun JURA hutn krjattavaksi. Ää sijita JURA IMPRESSA kahviautmaattia tai sen iitäntäjhta ähee ämimiä intja, esim. iesi, uuni. Ää sijita aitetta niin että virtajht jutuisi uristuksiin tai hankaa terävään reunaan. Ää kskaan yritä avata tai krjata aitetta itse. Vian sattuessa ta yhteyttä vauttutettuun JURA hutn Imrtant infrmatin Ää kske kneeseen märiä käsiä. Sujaa aitetta surata auringnaisteeta Ää kskaan aita IMPRESSA kahviautmaattia tai sähköjhta veteen. Ää aita knetta tai sen sia astianesukneeseen. Sammuta IMPRESSA äävirtakytkimestä, ennen uhdistuksen aittamista. Pyyhi IMPRESSA ksteaa nukkaamattmaa iinaa (ei märää). Varmista että aitteen tyyikivessä eva käyttöjännite vastaa käyttämäsi istrasian jännitettä (tyyikii ja tekniset tiedt Kaae 15). Käytä ainastaan akueräisiä JURA hit/uhdistus tutteita. Muiden vamistajien uhdistus/hit tutteet saattavat vahingittaa sinun kahviautmaattia. Ää käytä kahviauja jtka vat makeiskäsitety tai isäainekäsitety (skeri). Käytä vesisäiiöön aina ja ainastaan kymää uhdasta vesijhtvettä. Js aitetta ei käytetä itkään aikaan, sammuta aite äävirtakytkimestä ja irrta virtajht istrasiasta. Laitetta ei e suunnitetu asten käytettäväksi. Laitetta saa käyttää henkiö jka n tutustunut käyttöhjeisiin ja vi käyttää aitetta turvaisesti. Kahvi-/ höyryustut saattavat aiheuttaa avammja. Sijita aite siten että ienet aset eivät yä siihen. Ää kske kneen utkistihin, käytä siihen tarkitettua kädensijaa. Viainen kne ei e turvainen ja saattaa aiheuttaa ihmisvahinkja ja avaaraa. Vättyäkseen vahingista seuraa hjeet aa Sijita aite siten että virtajhtn ei vi kmastua tai stkeutua. Ää käytä aitetta uktiissa (sateessa, umisateessa tai akkasessa). 8 9

6 The IMPRESSA J5 Manua IMPRESSA J5 Käyttöhje Pidät tää hetkeä IMPRESSA J5 käyttöhjeet kädessäsi. Kirjan sisätämät tiedt auttavat teitä käyttämään turvaisesti ja imaan uusia asiita teidän kahviautmaatia. Kaae 2, Esivamisteut ja käyttööntt, seitetään aske askeeeta miten kne tetaan käyttöön ja vamisteaan. Kaae 3, Oi tuntemaan kneen minaisuudet n tärkeää uettavaa, erityisesti siin kun tunnet j knettasi vähän ja hauat ia jtain uutta. Kska kahvi ja kahvijumat vat tärkeä sa JURAa, emme aatineet muutaman maukkaan kahviresetin teidän iksi, Kaae 4, Resetit. Kaikki muut kaaeet auttavat teitä aitteen äivittäisessä käytössä. Käytä IMPRESSA J5 Käyttöhjetta, ja sinusta tuee ikea kahvimestari / Barista! 10

7 Mait IMPRESSA J5 Käyttöhje kattaa kaikki J sarjan IMPRESSA mait. Symbien merkitys Varitus VAROITUS HUOMIO Seuraa aina annetut hjeet mitkä vat merkitty HUOMIO tai VAROITUS tekstiä tai symbia. VAROITUS symbia häytetään tianteessa jssa n vaaraa henkiövahingie. HUOMIO teksti käytetään js n vaara mahdisie materiaai vahingie. HUOMIO symbi käytetään humin herättämiseksi, tianteissa jssa aitteeseen saattaa kitua vahinka. Käytetyt symbit Inf ja käyttöä hettavat Viittaus JURA nine verkksivuie, mistä öytää kiinnstavaa isätieta: Kehitus. Tämä symbi tarkittaa että sinun tuisi surittaa jku timenide. 11

8 Wecme t the wrd f IMPRESSA! Tervetua IMPRESSA maaimaan! Hyvä asiakas, Kiits uttamuksesta ja JURA IMPRESSA kahviautmaatin hankinnasta. Kneet vamistetaan Sveitsissä, ja vat j käyneet äi tiukkja aatu testejä ja vat vakuuttaneet mnta akintjakajaa. Me teemme kaikkemme että vimme taata jatkssakin hekäyttöisiä aitja 2-kuin Esress ja kahviautmaatteja, jtka vamistavat teie vain nain ainauksea eriaisia kahvierikisuuksia. IMPRESSA Käyttöhje ettaa teie kaiken mitä teidän täytyy tietää käytön kannata teidän IMPRESSA kahviautmaatista. Muita käsitetyjä aiheita vat muun muassa muutama kahvireseti, miten timia js ngemia syntyy. Me tivtamme teie nautinnisia kahvihetkiä teidän JURA IMPRESSA kahviautmaatin kanssa. Ystäväisin terveisin, Emanue Prbst Genera Manager 12

9 IMPRESSA J5 Perfect Enjyment, Perfect Aesthetics 1 IMPRESSA J5 Täydeinen Nautint, Täydeisen Tyyikäs Kahviunemasi täyttyvät Täydeinen Nautint, Täydeisen Tyyikäs JURA:a n tavitteena tehdä jka kuista kahvinautinnn. Tämän mahdistaa uniikki äykäs kahvin vamistus menetemä ja innstus jkaiseen yksityiskhtaan. Taiumatn IMPRESSA J5 mutiu hemmtteee niin simiä kun makuaistiakin. Eriaiset kahviherkut vievät sinut uusiin uttuvuuksiin kahvin maaimassa, Ristrett, Esress, Café Crème, Cauccin, Latte Macchiat ja mnta muuta trendikästä kahvijumaa. Tämä n erittäin yksinkertaista, tämän mahdistaa uudet innvatiiviset timinnt jta eivät jätä mitään sattuman varaan. Henkeäsaaavan kaunis Sekeä, virtaviivainen ja krkeaaatuiset materiaait vat kaikki sa suunitteua J sarjan IMPRESSA maeissa. Kaikki yksityiskhdat vat tarkkaan suunnitetuja ja yhdessä nämä mudstavat esteettisen kknaisuuden, jten jkainen n innstunut kahvista. Tämä tekee IMPRESSA J sarjasta jka tauden kiinteä kauste, kiits kmakti mutiu, aitetta vi sijittaa mihin vaan. JURA Internetissä Knwedge Buider IMPRESSA J5 Perfect Enjyment, Perfected Aesthetics Krkeus- ja eveyssuunnassa säädettävä kahvisuutin Tinen JURA innvaati n krkeus- eveyssuunnassa säädettävä kavisuutin. Tämä auttaa isjen kuien asetteu suuttimen ae. Tämä estää kahvin riskumisen ja takaa fantastisen aksun creman. Cnnectr System Tämä mahdistaa Prfessina Cauccin suuttimen käytön, vamistat sitten täydeisä maitvaahta tai kuumaa maita aina yhtä hea. Tämä mahdistaa myös kuumavesi suuttimen käytön tai isävarusteena saatavissa evan 2-vaiheisen vaahdtus suuttimen. Lisää aiheesta Kaaeessa 11, Lisätarvikkeet ja Hut. Vieraie meidän öydät mieenkiintista asiaa ja viimeisintä tieta teidän IMPRESSA kahviautmaatista. Ja ajn ajn muuta. Vit tutustua maan kneeseesi IMPRESSA J5 hauskaa tavaa maa ktitietkneeasi. Ergnminen Keskeisesti sijitetut nääimet, uniikia Rtary Switch nääimeä ja sekeä teksti näyttö jka uhuu sinun kietäsi, autaa sinua hesti ja vaivattmasti tteuttamaan kahviunemasi. Vaitse vain kavinvahvuus, veden määrä ja ämötia sinun henkiökhtaisiin asetuksiin. Vit ja vaita kmesta ämötiasta kuumaevedee. Lisävarusteet niin kuin mittausikka ja kuumavesi suutin vidaan mukavasti sijitaa kätevään säiytys kern, missä ne vat aina käden Knwedge Buider dttaa sinua sitteessa cm. interaktiivinen auri, LEO, tukee, auttaa ja kert sinue eduista ja miten käyttää IMPRESSA J

10 2 Esivamisteut ja IMPRESSA:n käyttööntt 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time Kaaeessa käsiteään mitä tarvitset tietää iaksesi käyttämään IMPRESSA kahviautmaattia ngemitta. Käydään äi aske askeeeta miten teidän IMPRESSA vamisteaan ensimmäiseen kahvinautintn. Varusteet Seuraavat tutteet kuuuvat timitukseen: Sinun JURA IMPRESSA täysautmaattinen kahvikeskus Tervetua aketti, jka sisätää: u u u u u u u u u IMPRESSA J5 Käyttöhje IMPRESSA J5 Pikahje CLARIS us vedensudatin Sudattimen jatkkaae Jauhatus astia Maitetku JURA uhdistus tabetit Aquadur testi tikku (veden kvuus) JURA Aut-Cauccin uhdistusaine JURAwrd f Cffee ahja Säiytä IMPRESSA akkaus. Se n rakennettu sujaamaan knetta kujetuken ajaksi. Asentaminen ja iittäminen Kun asennat ja tat käyttöön IMPRESSA keittimen, etene seuraavasti: Aseta IMPRESSA tasaisee hrisntaaisee innae jka ei e arka ksteudee. Aseta aite niin että se ei atistu kuumuudee tai ääse yikuumenemaan. Ää kskaan sijita aitetta kuumae innae, esim. iedee. Tarkista että käyttöjännite vastaa tyyikivessä imitettu jännite. Varmista että aite n sijitettu siten että se ei kaadu eikä siihen tai sen virtajhtn vi kmastua. 15

11 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time Vesisäiiön täyttö Pausäiiön täyttö HUOMIO Nauttiaksesi täydeisen kuin kahvia, susitteemme että vesi vaihdetaan säiiössä äivittäin. Käytä ainastaan kymää uhdasta vesijhtvettä. Ää kskaan kaada maita, mineraaivettä tai muita nesteitä vesisäiiöön. Avaa vesisäiiön sujakansi. Irrta säiiö ja huuhtee se kymää vedeä. Täytä säiiö kymää uhtaaa vedeä ja aseta säiiö takaisin aikieen. Suje vesisäiiön sujakansi. Pausäiiössä n armikansi. Tämä kansi säiyttää kahvinarmit idemään. Kahviavut jtka vat käsitety isäaineia (esim. skeri), saattavat aiheuttaa kahvimyyn rikkutumista. Käytä ainastaan käsitteemättömiä kahviauja. Avaa ausäiiön kansi ja armikansi. Puhdista säiiö sisätä, ista kaikki rskat, ika ja vieraat esineet jtka ei säiiöön kuuu. Uudessa kneessa n hjeau säiiössä, ista tämä au ennen säiiön täyttöä. Täytä ausäiiö kahviavuia ja suje armikansi, jnka jäkeen suje sujakansi. Ensikäyttö WARNING Js aitetta käytetään vahingittuneea virtajhda, n emassa vaaraa sähköiskuie. Ää ksakkan käytä aitetta js virtajht n vahingittunut tai aite vauriitunut. Edeytys: Vesisäiiö n tava täynnä. Liitä virtaistke istrasiaan. e Käännä äävirtakytin (sijaitsee aitteen ikeaa kyjeä) ON asentn. On/Off nääin g syttyy, aite n vamius tiassa. g Paina On/Off nääintä kytkeäksesi IMPRESSA ääe. Rtary Switch nääin syttyy. SPRACHE DEUTSCH (Kiei Saksa) teksti imestyy näytöe. Ä Käännä Rtary Switch kunnes hauttu kiei näkyy näytöä. Esim. LANGUAGE ENGLISH. (Kiei Enganti) M L Paina Rtary Switch hyväksyäksesi Enganti vaikkkieeksi. OK imestyy yhyeksi ajaksi näytöe, vahvistukseksi. PRESS RINSE (Paina uhdistusnääintä) imestyy näytöe ja uhdistusnääin h syttyy. H L Paina uhdistusääintä. Aseta astia Prfessina Cauccin suuttimen ae. SYSTEM FILLING, (Järjestemä Täyttyy) ukee näytöä ja järjestemä täyttyy vedeä. Pieni määrä vettä vauu Prfessina Cauccin suuttimesta. Tämä timint akkaa autmaattisesti. HEATING (Lämenee) imestyy näytöe. PRESS RINSE, uhdistusnääin h syttyy. Aseta astia kahvisuuttimien ae. h Paina uhdistusnääintä. Kne huuhteee itsensä, huuhteu rsessi akkaa autmaattisesti. READY (Vamis) imestyy näytöe. Teidän IMPRESSA n vamis käyttöön

12 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time Sudattimen käyttö ja aktivinti Ensimmäisen kahvikuiisen jäkeen, saattaa a että FILL BEANS (Täytä Pausäiiö) teksti imestyy näytöe, tämä sittaa vain sen että kahvimyy ei e täytetty. Vamista uusi kahvi. Teidän IMPRESSA ei tarvitse kakinista mikäi käytätte CLARIS us Surita Käytä sudatinta iman katkja. Tämä takaa että teidän IMPRESSA timii arhaaa mahdisea tavaa. Vit myös kkeia Insert fiter (Käytä Sudatinta) timint virtuaaisesti. Vieraie netissä sitteessa www. jura.cm. Lisää tieta CLARIS sudattimesta öydät Kaaeessa 9, CLARIS us vedensudatin Vettä täydeisee kahvie. Kahden kuukauden käytön jäkeen sudatin tuisi vaihtaa. Pysy ajan tasaa kääntämää kuukausi vaitsinta sudatin idikkeessä. Edeytys: READY (Vamis)imestyy näytöe. m Pidä Rtary Switch ainettuna kunnes, RINSE (Huuhtee) imestyy näytöe. ä Käännä Rtary Switch kunnes FILTER - (Sudatin -) näkyy. m Paina Rtary Switch -> ääset sisään vaikkn. NO - (Ei -) imestyy näytöe. ä Käännä Rtary Switch kunnes YES v (kyä) imestyy. m Paina Rtary Switch vahvistaaksesi vainnan. OK imestyy yhyeksi ajaksi näytöe, vahvistukseksi. INSERT (Aseta), uhdistusnääin h syttyy. Ota CLARIS us sudatin ja jatkkaae Tervetua akkauksesta. Vedenkvuuden asettaminen 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time Aseta jatkkaae sudattimen ääe. Irrta ja tyhjennä vesisäiiö. Nsta sudattimenidike ja aseta sudatin vesisäiiöön. Suje sudattimenidike. Pieni naksahdus kuuuu ja sudatin n ukittu aikieen. Täytä vesisäiiö kymää, raikkaaa vesijht vedeä ja aseta vesisäiiö takaisin sie kuuuvae aikae. Aseta astia (vähintään 500 m) Prfessina Cauccin suuttimen ae. Käännä suuttimen vaitsin höyry asentn k. h Paina uhdistusnääintä. FILTER RINSING. (Sudatinta Huuhdeaan) vettä vauu suuttimesta. Vit keskeyttää sudattimen huuhteu rsessia miin tahansa ainamaa mitä nääintä tahansa. Vesi saattaa a vähän värjääntynyttä. Tämä ei e terveydee haitaista, eikä vaikuta makuun. Sudattimen huuhteu akkaa autmaattisesti kun nin 500 m vettä n vaunut. HEATING (ämenee) imestyy näytöe, ja sen jäkeen imestyy READY (vamis). Sudatin n nyt aktivitu. Mitä kvemi vesi, sitä useammin IMPRESSA tarvitsee kakinista. Tämän takia n erittäin tärkeää asettaa juuri ikea vedenkvuusaste kneee. Js käytät CLARIS us sudatinta ja se n aktivitu sinä et ääse säätämään vedenkvuutta. Veden kvuus n asetettu tehdasasetukseen 16 dh (Saksan kvuusaste). Vedenkvuusaste vidaan asettaa 1 dh ja 30 dh väiä. Tämä timint vidaan myös kytkeä is äätä jin IMPRESSA ei kerr sinue miin sie tuisi tehdä kakinist

13 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time Aquadur testi tikua vit sevittää mikä kvuusaste teiä n, testi tikku öytyy Tervetua Pakkauksessa. Pidä testi tikku nin 1 sekunnin ajan juksevan veden aa. Ravista yimääräinen vesi is tikusta. Odta nin 1 minuuti. Vit nyt tukita Aquadur testi tikun väriä vertaamaa sitä tikun akkaukseen ja määriteä ikea vedenkvuusaste kneee. Esim: Vedenkvuuden vaihtaminen16 dh - 25 dh, menettee seuraavasti: Edeytys: READY (Vamis) imestyy näytöe. M Pidä Rtary Switch ainettuna kunnes, RINSE (huuhtee) imestyy näytöe. Ä Käännä Rtary Switch kunnes HARDNESS - (vedenkvuus -) näkyy näytöä. M Paina Rtary Switch siirtyäksesi vaikkn. 16 dh imestyy näytöe. Ä Käännä Rtary Switch kunnes 25 dh näkyy. m Paina Rtary Switch vahvistaaksesi vainnan. OK imestyy yhyeksi ajaksi näytöe, vahvistukseksi. HARDNESS Ä Käännä Rtary Switch kunnes EXIT (Pistu) näkyy. m Paina Rtary Switch istuaaksesi hjemintivaiksta. READY (Vamis) imestyy näytöe. VAROITUS 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time Ää kskaan yritä säätää karkeusastetta kun myyä ei käytetä, tämä saattaa rikka myyn. Säädä myyä ainastaan sen käydessä. Esim: Karkeusasteen vaihtaminen kahvin vamistuksen aikana, etene seuraavasti: Avaa säiytyskern kansi. Aseta kui kahvisuuttimien ae. d Paina 1 Kahvi nääintä. Myy käynnistyy ja 1 COFFEE (1 Kahvi) imestyy näytöe. Tämän jäkeen kahvin vahvuus imestyy yhyeksi ajaksi näytöe. Käännä karkeus säädintä hauttuun karkeusasteeseen, myyn käydessä. Kahvi vamistuu ja karkeus n nyt säädetty. Kahvimyyn asetus Kahvimyyä itää säätää kahvin aahtasteen mukaan. Pavut saattavat usein a öjyisiä, ei js avun inta n kiitävä susitteemme ehdttmasti karkein jauhatusaste. Js jauhatuskarkeutta ei säädetä sivaksi saattaa kne mennä tukn. Meidän susitukset: Vaitse hienjauhatus vaaeae aahde. Vaitse karkeajauhatus tummae aahde

14 2 Prearing and using yur IMPRESSA fr the first time Pääekytkentä Kun IMPRESSA kytketään ääe, huuhteu kehitus imenee autmaattisesti. Edeytys: Päävirtakytkin n käännettynä ON asentn ja On/Off nääin g n vaaistuna (vamiustia). g Paina On/Off nääintä kytkeäksesi IMPRESSA ääe. HEATING PRESS RINSE, huuhteunääin h syttyy. Aseta astia kahvisuuttimien ae. h Paina huuhteunääintä. Kne huuhteee kahviustuutket ja timint akkaa autmaattisesti. READY (Vamis) imestyy näytöe. Teidän IMPRESSA n nyt vamis tuttamaan kahvia. Pis äätä (vamius tia ) Kuna sammutat IMPRESSA keittimen, järjestemä huuhteee itsensä autmaattisesti. Aseta astia kahvisuuttimien ae. g Paina On/Off nääintä. Järjestemä tekee uhuuhteun. RINSING (Huuhteee) imestyy näytöe. Tämä timint akkaa autmaattisesti. IMPRESSA sammuu (vamius tiaan), ja On/Off symbi g syttyy. 22

15 3 Famiiarising yursef with the cntr tins 3 Oin tuntemaan kneen minaisuudet IMPRESSA vamistaa sinue täydeisen kuin kahvia vain yhden nain ainauksea. Pystyt myös vaikuttamaan kahvin vahvuuteen, ämötiaan ja veden määrään, man maun mukaan. Tässä kaaeessa näytetään muutamaa esimerkiä, miten it tuntemaan kneen minaisuudet. Susitteemme että kkeiet muutaman esimerkin ja siä tavaa it tuntemaan kneesi minaisuudet. Oi seuraavat käyttövaihtehdt: Kahvin vamistus nain ainauksea Kerta asetus ennen ja vamistuksen aikana Kuikn asetukset Ohjeminti Kahvin vamistuksen aikana vit miin tahansa keskeyttää kahvin vamistuksen ainamaa mitä nääintä tahansa kneen etusassa. Js hauat ia tuntemaan IMPRESSA knettasi hauskaa tavaa PC:n avua, käytä Knwedge Buider virtuaainen kneen käyttö ja imishjema internetissä sitteessa Kahvin vamistus nain ainauksea Vamista kahvierikisuus vain nain ainauksea. Kaikki kahvierikisuudet vamistetaan seuraavaa tavaa. Esimerkki: Esressn vamistaminen. Edeytys: READY imestyy näytöe. Aseta Esress kui kahvisuuttimien ae. a Paina 1 Esress nääintä. 1 ESPRESSO imestyy näytöe. Tämän jäkeen näytyetään yhyen ajan kahvinvahvuus näytöä. Ennata hjemitu määrä vettä vauu kuiin. Timint ysähtyy autmaattisesti. READY imestyy näytöe. 23

16 3 Famiiarising yursef with the cntr tins 3 Famiiarising yursef with the cntr tins Kerta asetus ennen ja vamistuksen aikana Säädä kahvinvahvuus ennen kahvin vamistamista Säädä kahviveden määrää vamistuksen aikana Vit muuttaa ennen vamistusta veden määrää ja kahvinvahvuutta. Vamistuksen aikana vit vaikuttaa veden määrään. Nämä säädöt eivät taetu muistiin. Kerta asetus ennen ja vamistuksen aikana suritetaan seuraavasti. Seuraavat vahvuus vaihtehdt vat käytettävissä: Mid (MIETO) Nrma (NORMAALI) Strng (VAHVA) Xstrng (ERITTÄIN VAHVA) Esimerkki: Vahvan kahvin vamistaminen. Edeytys: READY imestyy näytöe. Aseta kui kahvisuuttimen ae. ä Käännä Rtary Switch kunnes STRONG imestyy näytöe. d Paina 1 Kahvi nääintä kun STRONG näkyy näytöä. 1 COFFEE imestyy näytöe, ja STRONG imestyy yhyeksi ajaksi näytöe. Ennata hjemitu vedenmäärä vauu kuiin. Kahvin vamistus uu autmaattisesti. READY imestyy näytöe. Esimerkki: 110 ML kahvikuin vamistaminen. Edeytys: READY imestyy näytöe. Aseta kui kahvisuuttimien ae. d Paina 1 Kahvi nääintä. 1 COFFEE imestyy näytöe, ja vahvuus imestyy yhyeksi ajaksi näytöe. Ä Käännä Rtary Switch kunnes 110 ML näkyy näytöä. Asetettu määrä vettä vauu kuiin. Kahvin vamistus uu autmaattisesti kun saavutettu määrä täyttyy. READY imestyy näytöe. Kuikn asetukset Kuikn asettaminen muistiin hettaa käyttöä jatkssa. Kuikka vidaan asettaa jkaisee kahvinääimee ja sen isäksi myös höyry ja kuumavesi nääimie. Seuraavassa esimerkissä, säädä vesimäärä kerran. Jatkssa aina kun vamistaa kahvijuman kuiin tuee juuri ikea määrä kahvia Kuikn asetukset timivat samaa tavaa jkaisea kahvinääimeä. Esimerkki: Kuikn asetus 1 Esressa varten, etene seuraavasti: Edeytys: READY imestyy näytöe. Aseta Esress kui kahvisuuttimien ae. a Paina ja idä hjassa 1 Esress nääin. 1 ESPRESSO imestyy näytöe. a PIDÄ 1 Esress nääin ainettuna kunnes ENOUGH COFFEE? (Tareeksi kahvia?) imestyy näytöe. a Päästä irti 1 Esress nääimestä. Kahvin vamistus akaa ja Esressa vauu kuiin. Paina mitä nääintä tahansa kun teidän mieestä tareeksi Esressa n tutettu kuiin. Esressn vamistus uu. OK imestyy yhyeksi ajaksi näytöe. Kuikk n nyt asetettu ja taetettu kneeseen. Aina kun määrää hautaan muuttaa tai kun hauaa asettaa jnkun tisen nääimen asetuksia, tista edeiset khdat

17 3 Famiiarising yursef with the cntr tins 3 Famiiarising yursef with the cntr tins Ohjeminti asetukset Päävaikk Aavaikk Seitys RINSE 26 RINSE FILTER CLEAN DE-SCALE Vit hesti asettaa teidän IMPRESSA vamistamaan juuri teidän man maun mukaan kahvierikisuuksia. Yksinkertaisesti kääntämää ja ainamaa Rtary Switch nääintä, vit navigida he ukuisen vaikn äi ja tehdä mat asetukset. Vaitse hauttu uhdistushjema. Js et tee vaintaa 5 sekunnin sisää, kne aaa vamiustiaan. BUTTONS SELECT BUTTON Vaitse hjemitava kahvinääin, höyrynääin tai kuumavesi nääin. FILTER -/ HARDNESS (näytetään ainastaan siin kun sudatinta ei e aktivitu) YES NO - INACTIVE 1 dh 30 dh ENERGY -/ SAVE - SAVE Osittaa käytätkö IMPRESSA keittimessä CLARIS us sudatinta tai ei. Säädä veden kvuusaste. Vaitse virransäästö tia. TIME --:-- Aseta aika. UNIT ON --:-- Aseta ääekytkentä aika. OFF AFTER INACTIVE Aseta sammumis aika. 0.5 H 15 H INFO DISPLAY BUTTONS CLEAN DE-SCALE (ainastaan js sudatinta ei e aktivitu) FILTER (ainastaan kun sudatin n aktivitu) ML / OZ 24 H / AM PM Seuraa vamistettujen kahvien-, uhdistuksien-. kakinistjen-, sudattimen vaihtjen määrää. Vaitse mittayksikkö ja aika frmaatti. Päävaikk Aavaikk Seitys LANGUAGE DEUTSCH Vaitse kiei. ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NL EXIT Pistu hjemintivaiksta. Vit tehdä seuraavat asetukset Rtary Switch nääimeä. Asetukset muutetaan hjemintivaikssa seuraavan esimerkin mukaisesti. Esimerkki: Vaihda 1 Esressn ämötiaa NORMAL :ista HIGH krkeaan, etene seuraavasti: Edeytys: READY imestyy näytöe. M Paina ja idä hjassa Rtary Switch nääintä kunnes RINSE imestyy näytöe. Ä L Käännä Rtary Switch kunnes BUTTONS imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch nääintä, ääset sisään aavaikkn. SELECT BUTTON (Vaitse nääin) Seuraavaksi vaitse hauttu hjemitava kahvinääin. a Paina 1 Esress nääintä. WATER (Vesi) Ä L Käännä Rtary Switch kunnes TEMP (Lämötia) imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch, ääset hjemintikhtaan. NORMAL (Nrmaai) Ä L Käännä Rtary Switch kunnes HIGH (Krkea) imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch hyväksyäksesi vainnan. OK imestyy näytöe yhyeksi ajaksi. TEMP (Lämötia) Ä L Käännä Rtary Switch kunnes EXIT (Pistu) imestyy näyttöön. 27

18 3 Famiiarising yursef with the cntr tins 3 Famiiarising yursef with the cntr tins Tiedusteu infrmaati ja hut status Tiedusteu infrmaati M Paina Rtary Switch istuaksesi aavaiksta. BUTTONS (Nääimet) Ä L Käännä Rtary Switch kunnes EXIT imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch istuaksesi hjemintivaiksta. READY (Vamis) imestyy näytöe. Ohjemintivaikssa INFO, vit tiedustea seuraavia infrmaatiita. Vamistettujen kahvierikisuuksien, höyryn ja kuumanveden määrää. Hut status ja mntak uhdistus, kakinist, sudatin vaihta n tehty Edeytys: READY imestyy näytöe. M Pidä Rtary Switch ainettuna kunnes RINSE imestyy näytöe. Ä L Käännä Rtary Switch kunnes INFO imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch, ääset sisään vaikkn. BUTTONS M Paina Rtary Switch. Vamistettujen kahvierikisuuksien määrä imestyy näytöe. Painamaa yksittäiset nääimet, näytetään kyseisen nääimen vamistettua määrää. Sama kskee höyry ja kuumavesi nääintä. Js hauat tietää mntak vamiiksijauhettua kahvia et vamistanut avaa jauhetun kahvin täyttöuukku. M Paina Rtary Switch. BUTTONS Ä L Käännä Rtary Switch kunnes EXIT imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch istuaksesi aavaiksta. INFO Ä L Käännä Rtary Switch kunnes EXIT imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch istuaksesi hjemintivaiksta. READY Hut status tiedusteu Esimerkki: Js hauat tiedustea hut statusta ja mntak uhdistus, kakinist ja sudattimen vaihta n suritettu: Edeytys: READY imestyy näytöe. M Pidä Rtary Switch ainettuna kunnes RINSE imestyy näytöe. Ä L Käännä Rtary Switch kunnes INFO imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch, ääset sisään vaikkn. BUTTONS Ä L Käännä Rtary Switch kunnes CLEAN imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch. Suritettujen uhdistuksien määrä imestyy näytöe. Vit vaihtaa eri kyseyiden (uhdistus, kakinist tai sudattimen vaiht) väissä kääntämää Rtary Switch nääintä. Täytetyt merkit (kuva vasemmaa) sittaa hut statusta, kun kaikki ruudukt vat täynnä yytää IMPRESSA surittamaan kyseistä hut hjemaa. M Paina Rtary Switch istuaksesi tiedusteusta. CLEAN Ä L Käännä Rtary Switch kunnes EXIT imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch istuaksesi aavaiksta. INFO Ä L Käännä Rtary Switch kunnes EXIT imestyy näytöe. M Paina Rtary Switch istuaksesi hjemintivaiksta. READY 28 29

19 4 Recies 4 Recies 4 Resetit Vit käyttää sinun IMPRESSA kahviautmaattia ei ekästään kahvien vaan myös kahvierikisuuksien vamistukseen. Lisää resetejä öydät sitteessa Cauzin Ainekset (kahdee hengee) 200 m kymää maita 2 vahvaa Esressa 20 m kanei siirai Jauhettu kanei, kristeeksi Jaa kanei siirai Cauccin kueihin. Aseta kui Prfi-Aut-Cauccin suuttimen ae ja täytä ueenväiin maitvaahda. Laske Esress maitvaahdn ääe ja kristee kaneia. Café Chcat Banc Ainekset (kahdee hengee) 50 g vaksukaata 2 Esressa 200 m maita Raasta vaksukaata kristeeksi Käytä Prfi-Aut-Cauccin suutin, vaahdta maita kahteen kristeeiseen asiin. Suata vaksukaata astiassa. Vamista kaksi Esressa, kaada jukkn suatettu sukaa. Riittee vaksukaa raastetta kristeeksi

20 4 Recies 4 Recies 32 33

21 4 Recies 4 Recies Winter s dream cffee Ainekset (kahdee henkiöe) 2 vahvaa Esressa 200 m kuumaa kaakata 1 hyyseinen kuivattua inkiväärikakku 100 m maita Skeria man maun mukaan 1-2 inkiväärikakku viiaetta kristeeksi Vamista 2 Esressa. Kaada Esress kaakan ja inkiväärieivän sekaan ja jaa kahteen asiin. Vaahdta mait ja isää se Esressn. Kristee ieniä inkiväärikakunaia. Latte Macchiat Fri Ainekset (kahdee) 2 kymää Esressa 200 m kymää maita 1 ieni kui murskattua jäätä 20 m vaahtera siiraia Maitvaahta Vamista Esress ja aita viienemään. Kaada 100 m kymää maita, vaahtera siirai ja jäämurska asiin ja sekita. Lisää kymä Esress

IMPRESSA J5 Pikaohjeet

IMPRESSA J5 Pikaohjeet IMPRESSA J5 Pikahjeet Pääekytkentä Cappuccin Nämä pikahjeet eivät krvaa varsinaista IMPRESSA J5 Käyttöhjetta. Oe hyvä ue ensin, ja humii turvaisuus ja varitus kehitukset, vättääksesi vaarja. Kun IMPRESSA

Lisätiedot

IMPRESSA C5 Pikaohje

IMPRESSA C5 Pikaohje IMPRESSA C5 Pikahje Nämä pikahjeet eivät krvaa varsinaista 'IMPRESSA C5 Käyttöhjetta'. Oe hyvä ja ue ensin ja humii turvaisuus ja varitus kehitukset, vättääksesi vaarja. Pääe kytkentä Kun IMPRESSA kytketään

Lisätiedot

IMPRESSA C5 Käyttöohje

IMPRESSA C5 Käyttöohje IMPRESSA C5 Käyttöhje Tabe f cntents Sinun IMPRESSA C5 Käyttöaneei ja isävarusteet 4 Käyttö 6 Turvaisuus 6 IMPRESSA C5 Käyttöhje 8 Mait... 9 Symb ien merkitys... 9 Sydämmeisesti tervetua IMPRESSA maaimaan!

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

JURA IMPRESSA F50 /F505

JURA IMPRESSA F50 /F505 JURA IMPRESSA F50 /F505 Kahviautomaatti KÄYTTÖOHJE Sisällys 1. Turvallisuusohjeita 4 1.1 Oikea käyttö 4 1.2 Varoituksia 4 1.3 Ennen käyttöä 4 2. Käyttöönotto 5 2.1 Tarkista käyttöjännite 5 2.2 Tarkista

Lisätiedot

IMPRESSA F7 Käyttöohjeet

IMPRESSA F7 Käyttöohjeet IMPRESSA F7 Käyttöohjeet IMPRESSA F7 kahvikoneesi Sisällysluettelo IMPRESSA F7 kahvikoneesi... 2 Sisällysluettelo... 2 Säätimet... 4 Tärkeitä tietoja... 6 Oikea käyttö... 6 Turvallisuutesi vuoksi... 6

Lisätiedot

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58 Asennushje Ohjelmitavat terrestiaalipäävahvistimet CU 119 SSTL n: 75 631 58 CU 128 CU 119 N SSTL n: 75 631 60 SSTL n: 75 631 59 CU 155 CU 128 N SSTL n: 75 631 62 SSTL n: 75 631 61 13 14 4 5 3 2 6 7 295

Lisätiedot

Käyttöohjeet IMPRESSA A9 One Touch

Käyttöohjeet IMPRESSA A9 One Touch Käyttöohjeet IMPRESSA A9 One Touch Sisällysluettelo IMPRESSA A9 One Touch Ohjauslaitteet 4 Tärkeitä ohjeita 6 Oikea käyttö...6 Turvallisuutesi takia...6 1 Valmistelut ja käyttöönotto 8 JURA Internetissä...8

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Käyttöohje ENA Micro 9 One Touch

Käyttöohje ENA Micro 9 One Touch de en fr it micro 9 sv da Käyttöohje ENA Micro 9 One Touch ru Sisällysluettelo ENA Micro 9 One Touch Ohjauslaitteet 92 Tärkeitä ohjeita 94 Määräysten mukainen käyttö... 94 Turvallisuutesi takia... 94 1

Lisätiedot

Ennen kuin ryhdyt päivittämään

Ennen kuin ryhdyt päivittämään Johdanto Tämä CD-ROM-evy sisätää Phiipsin ensimmäisen sukupoven DVD-taentimen vamisohjemapäivityksen, joka isää soittimeen DVD+R-evyjen taennusmahdoisuuden sekä useita muita kiinnostavia toimintoja. Päivitystä

Lisätiedot

IMPRESSA C50 Käyttöohjeet

IMPRESSA C50 Käyttöohjeet IMPRESSA C50 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri KUKSA-KIRJE 3 26.11.2014 1 (8) HEI! Tämä n syksyn 2014 aikana klmas Pääkaupunkiseudun Partilaisten tuttama Kuksa-kirje eli lyhyt apuväline lippukunnille Kuksan käyttöönttn. Edellisissä kirjeissä n hjeistettu:

Lisätiedot

GIGA 5 Käyttöohjeet 1

GIGA 5 Käyttöohjeet 1 1 GIGA 5 Käyttöohjeet Sisällysluettelo GIGA 5 kahvikoneesi GIGA 5 kahvikoneesi... 2 Symbolien kuvaus... 3 Säätimet... 4 Tärkeitä tietoja... 6 Oikea käyttö... 6 Turvallisuutesi vuoksi... 6 1 Valmistelut

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet MViE- svelluksen käyttöhjeet Yleistä tieta: MViE- palvelua vidaan käyttää mbiililaitteilla jk käyttämällä laitteessa levaa selainhjelmaa tai lataamalla laitteeseen ma MViE- svellus Svelluksen kautta vidaan

Lisätiedot

1. Turvaohje. 2. Tuotteen Ominaisuudet DIGISCALE 1000

1. Turvaohje. 2. Tuotteen Ominaisuudet DIGISCALE 1000 DIGISCALE 1000 EN: hje Sisällysluettel 1. Turvahje 2. Tutteen Ominaisuudet 3. Tekniset tiedt 4. Sähkökaavi 5. hje 6. Näytön 7. Vianmääritys 8. Kauksäätimen hje 9. Parametrin asetus 10. Kalibrinti 1. Turvahje

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT Käyttöohjeet

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT Käyttöohjeet IMPRESSA J9.3 One Touch TFT Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa

Lisätiedot

Aurinkokeräin vakuumiputkella

Aurinkokeräin vakuumiputkella Aurinkokeräin vakuumiputkea VTK 570 Auringonämpöä keräten saa auringosta Vaiant uonnoinen vainta Vaiant on saavuttanut aurinkoäityksen teknoogian osata hyvän aseman: yritykseä on yi 130 vuoden kokemus

Lisätiedot

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Noudata perusvarotoimia. Sähköjohtoa koskevat erityisohjeet ENA 3 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Noudata perusvarotoimia. Sähköjohtoa koskevat erityisohjeet ENA 3 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Käyttöohjeet TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Noudata perusvarotoimia Sähköjohtoa koskevat erityisohjeet Nämä turvallisuusohjeet koskevat UL-turvatestattuja koneita (katso arvokilpeä ja lukua 9, Tekniset tiedot

Lisätiedot

ENA 9 One Touch -kahviautomaatin käyttöohjeet

ENA 9 One Touch -kahviautomaatin käyttöohjeet ENA 9 One Touch -kahviautomaatin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Finn-Savotta Oy Kamiinan käyttöohje

Finn-Savotta Oy Kamiinan käyttöohje Finn-Savtta Oy Kamiinan käyttöhje 27.6.2017 Savtta telttakamiina Savtta telttakamiina n mnikäyttöinen puulla lämmitettäväksi suunniteltu kamiina, jka timii niin lämmittimenä, telttasaunan kiukaana tai

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Flexomix S. Patteri MIE-CL. Yleistä. Rakenne. Erittely. Lisävarusteet. Muut lisävarusteet

Flexomix S. Patteri MIE-CL. Yleistä. Rakenne. Erittely. Lisävarusteet. Muut lisävarusteet Patteri MI-CL Sissaan kuuluu asennuskiskt ja kteln etulevyn, jtka n svitettu lmminvesipatterille höyrypatterille LS, kylmvesipatterille LBC, surahöyrystinpatterille LBD ja lmmöntalteenttpatterille LX/LXF.

Lisätiedot

APD710T Käyttöohje. o o. o o. o o. o o. o o o o

APD710T Käyttöohje. o o. o o. o o. o o. o o o o APD710T Käyttöhje Index 1. Käyttötarkitus 2. Turvallisuus 2.1. Tämän käyttöppaan tarrat 2.2. Yleiset turvallisuushjeet 3. Käyttööntn valmistelu 3.1. Pakkauksesta purkaminen 3.2. Pakkauksen sisältö 4. Asennus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto 1 Varsinais-Sumen palvelupisteaineist - hjeet käyttöön (versi 16.12.2013) Varsinais-Sumen palvelupisteaineist Ohjeet käyttöön Lyhyesti: Varsinais-Sumesta kerätään ja pidetään ajan tasalla palveluihin liittyvää

Lisätiedot

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE 1PEBBELL 2 WATERPROOF 2LAITTEEN LATAAMINEN Pebbell 2 Waterprf paikannuslaite n varustettu ladattavalla akulla. Akun kest vi vahdella riippuen GPS and GSM

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

IMPRESSA C9 Käyttöohje

IMPRESSA C9 Käyttöohje IMPRESSA C9 Käyttöohje IMPRESSA C9 kahvikoneesi Sisällysluettelo TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA... 4 Säätimet... 8 Oikea käyttö...10 Turvallisuutesi vuoksi 10 IMPRESSA C9 -ohjekirja.....13 Symbolien kuvaus..14

Lisätiedot

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö Pikapas - versi 6.0 Mitä One Number -palvelut vat? One Number -palvelut käsittävät henkilökhtaisen puhelunreitityksen, jnka avulla

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen Päätin tehdä tällaisen ohjeen, koska jotkut ovat sitä kyselleet suomeksi. Tämä on vapaa käännös eräästä ohjeesta, joka on suunnattu Evoille (joka on koettu toimivaksi

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

VASTAUS 85 Toimittajien huoltomiehillä tulee olla sähköasennuksiin tarvittavat koulutukset sekä toimintaan kuuluvat oikeudet sekä kortit.

VASTAUS 85 Toimittajien huoltomiehillä tulee olla sähköasennuksiin tarvittavat koulutukset sekä toimintaan kuuluvat oikeudet sekä kortit. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN Lisäkysymyksiä ja vastauksia 1 (5) SIIVOUSAINEET JA -VÄLINEET TARJOUSPYYNTÖ nr 20/2012, 15.8.2012 KYSYMYS 83 Js peritään rahti "pudtusmaksuna", nk tämä vaikuttava tekijä

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Ainutlaatuiset maalämpöpumput

Ainutlaatuiset maalämpöpumput ALPHA-INNOTEC Ainutaatuiset maaämpöpumput Yksi tuote monia etuja Yksinkertaista ja kätevää. Yksi aite kaikkeen Lämmitys ja ämmin käyttövesi samassa yksikössä. Lämpöpumppu tarjoaa mukavaa ämmitystä ja ämmintä

Lisätiedot

IMPRESSA J9 One Touch Käyttöohjeet

IMPRESSA J9 One Touch Käyttöohjeet IMPRESSA J9 One Touch Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikan valmiuksien kilpailu

Ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikan valmiuksien kilpailu MTEMTIIKN KOE mmatiisen kouutuksen kaikkien aojen yhteinen matematiikan vamiuksien kipaiu Nimi: Oppiaitos:.. Kouutusaa:... Luokka:.. Sarjat: LIT MERKKI OMN SRJSI. Tekniikka ja iikenne:... Matkaiu-,ravitsemus-

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE 1/8 KÄYTÖN ALOITUS Täyttö Kierrä tankin yläosa irti vastapäivään pitämällä toisella kädellä kiinni tankista ja tarttumalla toisella kädellä päädyn uritettuun osaan. Varo, ettei

Lisätiedot

Vacon perussovelluksen ohjausliitynnät

Vacon perussovelluksen ohjausliitynnät LIITE 2: 1 Vacn perussvelluksen hjausliitynnät (Vacn NX taajuusmuuttajat svelluspas, 13) LIITE 3: 1 Tyypillisen kneen lhkkaavi (SFS-EN60204-1 2008, 18) LIITE 1: 1 (1) Aistinvaraisen tarkastaminen SFS 6000-6-61:2007

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

WE6 Käyttöohjeet. Alkuperäiset käyttöohjeet Lue käyttöohjeet läpi, ennen kuin alat käyttää konetta. JURA Type 736

WE6 Käyttöohjeet. Alkuperäiset käyttöohjeet Lue käyttöohjeet läpi, ennen kuin alat käyttää konetta. JURA Type 736 WE6 Käyttöohjeet KE Alkuperäiset käyttöohjeet Lue käyttöohjeet läpi, ennen kuin alat käyttää konetta. JURA Type 736 Sisällysluettelo WE6 kahvikoneesi WE6 kahvikoneesi 2 Symbolien kuvaus... 3 Säätimet 4

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE MALLI TAW-270NH2A / RAW-25NH2A

LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE MALLI TAW-270NH2A / RAW-25NH2A LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE SÄILIÖYKSIKKÖ MALLI ULKOYKSIKKÖ TAW-270NH2A / RAW-25NH2A SÄILIÖYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖ RAW-25NH2A TAW-270NH2A Käyttöohjeet Sivut 1~26 Saavuttaaksesi parhaan mahdoisen hyödyn

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

opeukalo osui sirkkelin terään ja sahautui poikki 1. nivelen yläpuolelta osahaushetkellä teräsuoja on toiminut asianmukaisesti

opeukalo osui sirkkelin terään ja sahautui poikki 1. nivelen yläpuolelta osahaushetkellä teräsuoja on toiminut asianmukaisesti 2012 Sirkkeli Erittäin kkenut työntekijä (kkemus 45 v.) sahasi katkaisusirkkelillä listaa, jka li hunsti painettuna sirkkelin sahausvasteeseen. Lista n sahauksen aikana lyönyt työntekijän käteen Peukal

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. JURA IMPRESSA C9

Käyttöoppaasi. JURA IMPRESSA C9 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle JURA IMPRESSA C9. Löydät kysymyksiisi vastaukset JURA IMPRESSA C9 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio 1 English 2 Français Español Deutsch Nederlands Italiano 1 2 3 T F F a 4 5 Svenska Dansk Suomi Português 1 Polski Έλληνικά Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tarvike ja varaosatilaukset 09 87 007 426 varaosat@hako.fi. Hakomatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hako.fi

Käyttöohjeet. Tarvike ja varaosatilaukset 09 87 007 426 varaosat@hako.fi. Hakomatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hako.fi Käyttöhjeet Tarvike ja varasatilaukset 09 87 007 426 varasat@hak.fi Hakmatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hak.fi 1 Jhdant Jhdant Hyvä asiakas, tavitteenamme n, että Hakmatic B30/45 kneen erinmaiset minaisuudet

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS 6 SyyysjarjesemaD/APCLH 24 LH 24 ETS SyyysjarjesemaDAPCLH24 LH24 ETS 75 cy 100 122A YE 2 +30 230 1063 RO 0 1019 101A RO 25 RO 40 101C RD 25 J73 123 123A CNWH 1S CN/WH 1 13122A J 342A 22 20 YE 10 1 1CY

Lisätiedot

Kiitos kun valitsitte Mobileyen!

Kiitos kun valitsitte Mobileyen! Käyttöohje Kiitos kun vaitsitte Mobieyen! Oet iittynyt tuhansien asiakkaidemme joukkoon maaimassa, jotka ovat myös vainneet Mobieye 5-Series järjestemän. Oet nyt mukana muuttamassa ympäristöämme turvaisemmaksi

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

IMPRESSA S9 One Touch Käyttöohje

IMPRESSA S9 One Touch Käyttöohje IMPRESSA S9 One Touch Käyttöohje IMPRESSA S9 One Touch kahvikoneesi Sisällysluettelo TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA... 4 Säätimet... 8 Oikea käyttö...10 Turvallisuutesi vuoksi 10 IMPRESSA S9 One Touch -ohjekirja..13

Lisätiedot

DYNAPAC BS50 HIOMAKONE

DYNAPAC BS50 HIOMAKONE DYNAPAC BS50 HIOMAKONE KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUTTELO BS50 IS 10535 FI TURVALLISUUSOHJEET KONEET : sähkö, paineilma, bensiini tai dieselkäyttöiset. SYMBOLIT : Turvallisuushjeissa käytetyillä sanilla VAROITUS

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje

testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje fin 2 1. Yleistä 3 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Talleta käyttöohje myöhempää käyttöä varten. de en 2. Tuotekuvaus it

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni PAKKAUSSELOSTE Livensa 300 mikrgrammaa/24 tuntia deptlaastari Teststerni Lue tämä pakkausselste hulellisesti, ennen kuin alitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausselste. Vit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Käyttövoimasta erottaminen

Käyttövoimasta erottaminen 2011 Käyttövimasta erttaminen Mies puristui betnitutetehtaassa autmaattikäytöllä lleen kuljetinpöydän ja sen pysäyttimen väliin (TOT 24/08) Kneenhitaja li hultamassa betnituteknetta, jnka levynsyöttökuljetin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Kronografi Malli: JZ1060 cal. U200. Aurinkopaneeli on kellotaulun alla

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Kronografi Malli: JZ1060 cal. U200. Aurinkopaneeli on kellotaulun alla KÄYTTÖOHJE CITIZEN ECO-DRIVE Kronografi Malli: JZ1060 cal. U200 Aurinkopaneeli on kellotaulun alla Ennen käyttöönottoa Lataa kellon akku täyteen asettamalla kello esim. ikkunalaudalle aurinkoon tai riittävän

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. JURA ENA 5

Käyttöoppaasi. JURA ENA 5 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle JURA ENA 5. Löydät kysymyksiisi vastaukset JURA ENA 5 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

NV-U50/U50T/U70T-navigaattorien ohjelmiston päivitys

NV-U50/U50T/U70T-navigaattorien ohjelmiston päivitys NV-U50/U50T/U70T-navigaattrien hjelmistn päivitys Yhteenspivat tutteet Sny timittaa hjelmistpäivityksen seuraavien Sny-navigintitutteiden mistajille: NV-U50/U50T/U70T: navigaattrit jissa hjelmistversi

Lisätiedot

Saadaksesi suurimman hyödyn tästä laitteesta tutustu huolellisesti tähän käyttöohjeeseen ennen laitteen käyttöönottoa sekä noudata huolellisesti

Saadaksesi suurimman hyödyn tästä laitteesta tutustu huolellisesti tähän käyttöohjeeseen ennen laitteen käyttöönottoa sekä noudata huolellisesti Saadaksesi suurimman hyödyn tästä laitteesta tutustu huolellisesti tähän käyttöohjeeseen ennen laitteen käyttöönottoa sekä noudata huolellisesti annettuja ohjeita. Johdanto MH-943 Ei-pumpattava pöytämallinen

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

CAL. Z018 (R23 SERIES) KÄYTTÖOPAS

CAL. Z018 (R23 SERIES) KÄYTTÖOPAS OMINAISUUDET CAL. Z018 (R23 SERIES) KÄYTTÖOPAS 1. Aika-/kalenterinäyttö Tunnit, minuutit, sekunnit, kuukausi, päiväys ja viikonpäivä. 2. Aikanäyttö 12-tunnin näyttöformaatti iltapäiväsymbolilla (PM). Käytettävissä

Lisätiedot

kylmä lialle hienovarainen pinnoille professional kuivajääpuhallus jääpellettikone

kylmä lialle hienovarainen pinnoille professional kuivajääpuhallus jääpellettikone kylmä lialle hienvarainen pinnille prfessinal kuivajääpuhallus jääpellettikne kuivajääpuhallus kuivajääpuhallus - hienvarainen puhdistusmenetelmä Tehkas ja hienvarainen puhdistusmenetelmä tellisuuden puhdistusngelmiin.

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens. Käyttö HiPath 3000 OpenStage 15 T Käyttöhje Cmmunicatin fr the pen minded Siemens Enterprise Cmmunicatins www.siemens.fi/enterprise Tärkeitä hjeita Tärkeitä hjeita Q Turvallisuussyistä puhelimen virransyöttö

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Kahvinvalmistuslaite Excelso. Asennus- ja käyttöohje

Kahvinvalmistuslaite Excelso. Asennus- ja käyttöohje Kahvinvalmistuslaite Excelso Asennus- ja käyttöohje Tämä laite on seuraavien direktiivien mukainen EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

https://www.youtube.com/watch?v=7pvwchboqzm (Pandan mainos) https://www.youtube.com/watch?v=sdpxdddzxfe (Novalabs mainos)

https://www.youtube.com/watch?v=7pvwchboqzm (Pandan mainos) https://www.youtube.com/watch?v=sdpxdddzxfe (Novalabs mainos) Tim Ranta-Ojala Tämän tietturvamnisteen phjana n Kimm Ruskun kirja Kyberturvapas (Talentum 2014) Kaiken timinnan taustalla n sujattava tiet Käyttäjän tekemät timenpiteet mudstavat merkittävän san kknaistietturvasta

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN 20.9.2017 Yleisesittely Vit lähettää asiakaskutsut asiakkaillesi sähköpstilla tai tulstaa kutsut ja lähettää ne pstitse. Kutsun paperikk n A4. Kutsu vi lla

Lisätiedot