Käyttöohjeet. Tarvike ja varaosatilaukset Hakomatic B30 (7715) ja B45 (7700)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohjeet. Tarvike ja varaosatilaukset 09 87 007 426 varaosat@hako.fi. Hakomatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hako.fi"

Transkriptio

1 Käyttöhjeet Tarvike ja varasatilaukset Hakmatic B30 (7715) ja B45 (7700) 1

2 Jhdant Jhdant Hyvä asiakas, tavitteenamme n, että Hakmatic B30/45 kneen erinmaiset minaisuudet sittautuisivat sen luttamuksen arviseksi hankkiessasi tämän kneen. Ennen kneen ensimmäistä käyttökertaa, lue kappale Turvallisuus hulellisesti läpi kska se sisältää tärkeää tieta kneen turvallisuudesta ja sen turvallisesta käyttötavasta. Oman ja muiden turvallisuuden takia, n erittäin tärkeää ymmärtää, kuinka knetta käytetään. Siksi näiden käyttö- ja hult-hjeiden lukeminen ja sen sisällön ymmärtäminen ennen kneen ensimmäistä käyttökertaa n tärkeää. Käyttöhjeet sisältävät tärkeää tieta kneen käytöstä, krjauksista ja hullsta. Turvallisuutesi takia käytämme varitussymblia tässä käyttö- hjeessa useissa khdissa. Ne ilmaisevat erityisen tärkeitä turvallisuuteen liittyviä asiita. Humii turvallisuusmääräykset kappaleessa turvallisuus. Valtuutettu Hak jälleenmyyjäsi antaa mielellään vastauksia kysymyksiisi kskien knetta tai näitä käyttö- ja hult-hjeita. Emme hyväksy mitään vaatimuksia tämän hjekirjan sisällön suhteen. Mikäli krjaustöitä n suritettava, varmista, että käytät vain alkuperäisiä varasia, kska kneesi lutettava timinta vidaan taata ainastaan alkuperäisvarasia käyttämällä. Varaamme ikeudet muutksiin. Vimassa: Syyskuusta 2008 Oy Hak Grund & Garden AB Sienitie Helsinki Tarkituksenmukainen käyttö Hakmatic B30/45 n kvien lattiapintjen märkäpuhdistukseen tarkitettu yhdistelmäkne. Kneen käyttö muuhun tarkitukseen, katstaan käyttötarkituksen vastaiseksi käytöksi; Valmistaja ei vi ttaa vastuuta tällöin sattuneista mahdllisista vahingista Tämänkaltainen käyttö n täysin käyttäjän malla vastuulla. Käyttötarkituksen mukaiseen käyttöön sisältyy myös valmistajan antamien hjeiden nudattaminen kskien käyttöä, hulta ja kunnssapita. Hakmatic B45 knetta saa käyttää, hultaa ja krjata vain laitteen tunteva henkilöstö ja henkilöt, jtka vat tietisia kneen mahdllisista vaaratekijöistä. Js kneeseen suritetaan muutksia ilman valmistajan siihen antamaa ennakklupaa, ei valmistaja vi vastata vahingista, jtka jhtuvat tämäntyyppisistä luvattmista muutksista.

3 Jhdant Takuuhumautukset Kneen takuuaika n 12 kk kneen luvutuksesta.vahingt eivät kuulu takuun piiriin, js ne jhtuvat kunnssapit- ja hult-hjeiden laiminlyönnistä. Kaikki hulttyöt n suritettava valtuutetussa Hak-hultliikkeessä. Seuraavat vahingt eivät kuulu nrmaalin takuun piiriin: varkkeet, nrmaali kuluminen, rikkutuminen ylikurmituksen takia, sekä, kneen epäasianmukaisesta ja luvattmasta muutksesta jhtuvat vahingt. Lisäksi takuu raukeaa, mikäli kneen vaurit jhtuvat lisäsien tai - laitteiden asentamisesta ilman Hak-yhtiön siihen ennakkn antamaa erityislupaa tai hult-hjeiden laiminlyönnistä. Kneen vastaanttaminen Tarkasta mahdlliset kuljetusvahingt heti kneen vastaantn jälkeen. Pyydä kuljetusliikkeeltä vahvistus havaituista kuljetusvahingista ja ta välittömästi yhteys jälleenmyyjääsi. Lähetä vahinkraprtti ja rahtikirja sitteeseen: Oy Hak Grund & Garden AB Sienitie 50, Helsinki 3

4 Sisällysluettel Jhdant 2 Jhdant 2 Tarkituksenmukainen käyttö 2 Takuuhumautukset 3 Kneen vastaanttaminen 3 1 Turvallisuus Turva- ja varitussymblit Turvahjeet Käyttöhjeet Hult-hjeet Erityisturvahjeet Ympäristönsujelu Kneen kyltit ja tarrat 8 2 Käyttööntt Ohjeet Akkujen alkulataus Ennen käyttööntta Kneen käynnistäminen Käyttö Käyttövinkkejä Häiriökditaulukk Kneen pysäytys ja sammutus Työn jälkeen Kuljetus- ja kiinnityspisteet 12 3 Käyttö Käyttötapa Harjayksikkö Puhdasvesisäiliö Imusuulake Likavesisäiliö Harjavet / pyörävet Akut ja akkulaturi Valinnaiset varusteet Käyttö- ja hallintalaitteet Käyttöpaneeli Kneen käyttölaitteet 22 4 Tekniset tiedt 24 5 Hult ja kunnssapit Hak- järjestelmähult Hultkirja Hultkaavi Akkujärjestelmä Akkujen lataus Akun varaustilan näyttö (TSG) Akkujen hult Akkujen irrtus Akkujen asennus Akkujen hävitys Puhdasvesisäiliö Puhdasvesisäiliön täyttö Puhdasvesisäiliön tyhjennys Puhdasvesisud. puhdistus Likavesisäiliö Likavesisäiliön tyhjennys Likavesisäiliön puhdistus Imusudattimen puhdistus Tyhjennysventtiilin tiivisteen tarkastus Säiliön kannentiivisteen tarkastus Harjayksikkö Harjjen vaiht Ohjausrullan vaiht Imukumien vaiht Imusuulake Imusuulakkeen puhdistus Imukumien vaiht Imusuulakkeen säätö 39 EU- Vaatimustenmukaisuusvakuutus 41

5 Turvallisuus 1 Turvallisuushjeet 1.1 Turva- ja varitussymblit Tämän käyttöhjeen sisällössä viitataan useissa khdissa käyttäjän henkilökhtaiseen turvallisuuteen, kneen turvallisuuteen ja ympäristönsujeluun. Näiden minaisuuksia kuvataan seuraavilla varitussymbleilla: Symbli Vaarallinen. Kuvaus henkilöille ja Ohje kneen väärinkäyttämisestä tai hjeiden humiimatta Turvallisuusmääräykset maisuudelle jättämisestä.aiheutuvien vaarallisten tilanteiden välttämiseksi. VAROITUS kneelle Tärkeää tieta kneen käsittelystä kneen timivuuden takaamiseksi Ympäristövaara ympäristölle Tiettyjen aineiden käytöstä jhtuva vaaratilanne ympäristölle 5

6 Turvallisuus 1.2 Turvahjeet Tämän käyttöhjeen lisäksi n nudatettava yleisesti käytössä levia turvallisuutta ja nnettmuuksien ehkäisemistä kskevia määräyksiä. Lue Hakmatic- B30/45-knetta, ja muita erillisiä lisälaitteita tai varusteita varten timitetut käsikirjat hulellisesti läpi ennen Hakmatic- kneen ensimmäistä käyttökertaa ja nudata niissä annettuja hjeita työskentelyn aikana. Vain kneen käyttöön pastetut henkilöt saavat käyttää knetta. Vain Hakn valtuuttama ja kuluttama hulthenkilöstö saa hultaa tai krjata Hakmatic- knetta. Perusteellinen tutustuminen turvahjeisiin auttaa välttämään käyttövirheet käytettäessä Hakmaticknetta ja takaa kneen lutettavan käytön. Kneen käyttöhjeiden tulee lla aina tarvittaessa saatavilla. Tästä syystä niitä n säilytettävä kk ajan kneessa tai sen läheisyydessä. Nämä asiakirjat tulee luvuttaa kneen myynti- tai leasingvukraustapauksessa kneen mukana. Kneeseen kiinnitetyt varitus- ja hjekilvet sisältävät tärkeää tieta turvallisesta käytöstä. Lukukelvttmat tai kadnneet kilvet n vaihdettava uusiin. Kneen käytön turvallisuuden takaamiseksi käytä aina alkuperäisiä varasia ja tarvikkeita. 1.3 Käyttöhjeet Ennen kneen käynnistämistä ensimmäisen kerran, n käytettävien akkujen ltava täyteen ladattuna alkulataushjeiden mukaisella tavalla. Humii kneen / laturin mukana timitetut käyttöhjeet sekä myös akun valmistajan käyttöhjeet. Hak ei le vastuussa akkuun khdistuvista vauriista jtka vat jhtuneet akun alkulatauksen laiminlyönnistä tai sen virheellisestä lataustavasta. Ennen kneen jkaista käyttööntta, tarkasta kneen timinnan turvallisuus! Krjaa käyttöhäiriöt välittömästi! Tutustu ennen käyttöä kaikkiin säätöja käyttöjärjestelmiin ja hjaimiin sekä niiden timintaan. Knetta käyttäessäsi, käytä aina tukevia ja luistamattmia jalkineita. Knetta saa käyttää ainastaan käytettävän tilan mistajan tai hanen edustajansa määrittelemillä lattiapinnilla. Knetta käytettäessä n ulkpuliset henkilöt tettava humin, erityisesti lapset. Käynnistä kneen liike välittömästi kun harjayksikkö n laskettu alas, muussa tapauksessa harjat vivat jättää jälkiä lattiaan. Käytä ainastaan kneelliseen siivukseen tarkitettuja puhdistusaineita (matalavaahtisia) ja annstele sekä hävitä ne valmistajan hjeiden mukaisesti nudattaen samalla turvahjeita. Avaa likavesisäiliö ainastaan tyhjänä. Knetta ei saa kskaan käyttää räjähtävien, palavien tai helpsti syttyvien nesteiden tai kiinteiden aineiden pesemiseen.tai imemiseen. Knetta ei saa kskaan käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla. Pista virta-avain kneen luvattman käytön estämiseksi. (vain malli Hakmatic B45 CL/CLH).

7 Turvallisuus Ennen kneen kuljetusta, nsta imujalka ja harjayksikkö ylös. Svita ajnpeus paikallisten lsuhteiden mukaisesti. Knetta saa käyttää ainastaan tasaisilla pinnilla jiden kallistus n krkeintaan 2%. 1.4 Hult-hjeet Päivittäiset ja viikittaiset kneen käyttöön ja ylläpitn liittyvät hulttyöt n suritettava hulellisesti käyttöhenkilöstön timesta. Muut hult- tai krjaustyöt n suritettava Hakn valtuutetun hultpalvelun timesta. Humii hulttimenpiteet ja hultvälit käyttöhjeessa kuvatulla tavalla. Kneen hult- ja puhdistustyöt tulee surittaa vain käyttäen tarkitukseen spivia työkaluja. Kne n tarkastettava asiantuntijan timesta säännöllisin väliajin käyttöturvallisuus- ja nnettmuuksia ehkäisevien määräysten mukaisesti (susittelemme tarkastamaan kneen kerran vudessa) ja muuts- tai krjaustöiden jälkeen. Varasien täytyy vastata valmistajan teknisiä minimivaatimuksia. Kneen lutettava timinta vidaan taata vain alkuperäisvarasia käyttämällä. Välttääksesi kneen luvattman käytön pista virta-avain virtaluksta kun knetta ei käytetä. Ennen puhdistus ja hulttöitä sammuta kneen timinnt ja pista virta-avain (Hakmatic B45 CL/CLH). Irrta akkupistke ennen työskentelyä kneen sähköjärjestelmän parissa. Kun työskentelet ylösnstetun likavesisäiliön alaiseseen tilaan liittyen varmista että säiliö n avattu ääriasentnsa. Älä puhdista knetta höyry- tai krkeapainepesulaitteilla. Syövyttävien puhdistusaineiden käyttö ei le sallittua. Anna kneen kuivua puhdistuksen jälkeen, esim. viiknlpun ajan. Kne vidaan ttaa käyttöön vain, kun kaikki sujalaitteet vat paikillaan. 1.5 Erityisturvahjeet Sähköjärjestelmä Käytä vain samanarvisia alkuperäistyyppisiä varkkeita. Sähköjärjestelmän häiriötapauksissa, sammuta kne välittömästi ja surita krjaustimenpiteet. Sähköjärjestelmän työt saa surittaa vain valtuutettu ja ammattitaitinen henkilö sähkömääräysten mukaisesti. Tarkasta kneen sähköjärjestelmä säännöllisesti. Krjaa havaitut viat välittömästi, kuten löysät kytkennät tai viittuneet jhtimet. Akku Nudata akkujen valmistajan käyttöhjeita. Älä kskaan aseta työkaluja tms. metallisia akkujen päälle Sähköiskuja palvaara! Kneen suunnitellun painpisteen säilyttämiseksi käytä vain alkuperäisen tyyppisiä, kkisia ja painisia akkuja ja vain määrätyssä asennssa. Hulehdi akkujenlataustilan riittävästä tuuletuksesta. Räjähdysvaara! 1.6 Ympäristönsujeluhjeet Tutustu käytettävien pesuaineiden turvallisuus ja ympäristönsujeluhjeisiin turvallisen ja ympäristöystävällisen käytön varmistamiseksi. Akut sisältävät ngelmajätettä eikä niitä saa heittää nrmaalin sekajätteen sekaan. Pyydä Hakn myynti- tai hultpisteestä hjeet akkujen palautus- ja kierrätyspisteistä akkujen asianmukaisen kierrättämisen varmistamiseksi. 7

8 Turvallisuus 1.7 Kneen turvatarrat Likaveden tyhjennysletku (Kuva 1/3) Seuraavat turva- ja varitustarrat vat kiinnitetty kneeseen helpsti luettaviin paikkihin. Kadnneet tai lukukelvttmat tarrat täytyy vaihtaa välittömästi uusiin. Yrityksen lg (Kuva 1/1) Arvkilpi (Kuva 1/2a) A = Lue käyttöhjeet ja nudata niitä (Kuva 1/4) B = Suurin sallittu kallistuma 2% (Kuva 1/4) C = Älä puhdista knetta krkeapainepesulaitteilla (Kuva 1/4) Räjähtäviä kaasuja (Kuva 1/2b) VAROITUS! Räjähtäviä kaasuja Vältä avtulta ja kipinöintiä Hulehdi riittävästä tuuletuksesta akkujen latauksen aikana. Kuva 1 Hakmatic B30/45

9 Käyttööntt 2 Ensimmäinen käyttökerta 2.1 Opastus Kneen käyttöhjeisiin pitää tutustua ennen kneen ensimmäistä käyttökertaa. Pääsääntöisesti käytönpastuksen antaa kneen myyneen yrityksen edustaja. 2.2 Akkujen alkulataus Ennen kneen käyttööntta, lataa akut alkulataushjeiden mukaisesti ja nudata myös laturin ja akkujen valmistajan käyttöhjeita. Hak ei le vastuussa vahingista, jtka jhtuvat siitä, js alkulatausta ei le suritettu tai js se n suritettu virheellisellä tavalla. 2.2 Ennen käyttööntta Surita seuraavat tarkastukset ennen kneen käyttööntta: 1. Asenna harja tai vetalusta ja laikka sekä imusuulake hultkappaleen hjeiden mukaisesti. 2. Tarkasta akun lataustila ja surita tarvittaessa lataus akun alkulataustimintjen mukaisesti ennen kneen käyttööntta. 3. Tyhjennä likavesisäiliö ja tarvittaessa puhdista se hultkappaleen hjeiden mukaisesti. 4. Täytä puhdasvesisäiliö lisää puhdistusainetta aineen valmistajan hjeiden mukaisesti. 5. Tarkasta kneen ympäriltä mahdlliset vudt. Letkuissa ja säiliöissä ei saa lla vutja. Käytä ainastaan kneelliseen siivukseen tarkitettuja puhdistusaineita (matalavaahtisia). Annstele sekä hävitä ne valmistajan hjeiden mukaisesti nudattaen samalla turvallisuushjeita. 2.4 Kneen käynnistys Ennen kneen käynnistämistä, lue turvallisuushjeet kappaleesta 1. Surita seuraavat esitarkastukset niin, että kne n valmis tettavaksi timintaan: Tarvittaessa Irrta laturin virtapistke pistrasiasta ja kiinnitä se pidikkeeseensä. Js virtapistketta ei le asetettu ikein pidikkeeseen (Kuva 2/1), kne ei käynnisty. Kuva 2 9

10 Käyttööntt Käynnistä kne kääntämällä kytkin (Kuva 3/1) asennsta (0) asentn (1). Kuva Käyttö Hakmatic B30/45 1. Käynnistä kne pääkytkimestä. Imutimint kytkeytyy päälle. 2. Laske imusuulake alas käyttämällä hjuskahvan alla sijaitsevaa imujalan käyttövipua 3. Laske harjayksikkö alas jalkapljinta käyttämällä. 4. Vedä hjauskahvassa levaa turvakytkintanka taaksepäin. Harjayksikkö ja vedensyöttö kytkeytyvät päälle. 5. Aseta käytettävä pesuliuksen määrä vihreää käsiventtiiliä kääntämällä. 6. Työnnä knetta eteenpäin. Harjan / laikan pyöriminen auttaa knetta etenemään. Käynnistä kneen liike välittömästi kun harjayksikkö n laskettu alas, muuten harjat vivat jättää jälkiä lattiaan. Nsta harjayksikkö ajettaessa kynnyksien tai muiden esteiden yli. Hakmatic B30/45 CL/CLH 1. Käynnistä kne virta-avaimesta. Kne n valmiustilassa. 2. Laske imusuulake alas käyttämällä hjuskahvan alla sijaitsevaa imujalan käyttövipua. Imumttri kytkeytyy päälle. 3. Laske harjayksikkö alas jalkapljinta käyttämällä. 4. Vedä hjauskahvassa levaa turvakytkintanka taaksepäin. Harjayksikkö ja vedensyöttö kytkeytyvät päälle. 5. Aseta käytettävä pesuliuksen määrä käyttöpaneelin painiketta käyttämällä. 6. Aseta ajsuunta hjauskahvan vasemmalla pulella levasta kytkimestä 7. Säädä npeus hjauskahvan ikealla pulella levasta kierrettävästä säätimestä 8. Terpeen mukaan säädä pesuliksen määrää ajn aikana käyttöpaneelin kykimestä. Käynnistä kneen liike välittömästi kun harjayksikkö n laskettu alas, muuten harjat vivat jättää jälkiä lattiaan. Nsta harjayksikkö ajettaessa kynnyksien yli.

11 Käyttööntt Käyttövinkkejä Lakaise tai imuri lattia ennen märkäpesun alittamista. Tämä timenpide ei ainastaan paranna puhdistusteha vaan myös vähentää kneen kulumista käytössä. Lattia tulisi käsitellä kahteen kertaan, mikäli sen likaisuusaste n erittäin krkea tai js kysymyksessä n vahanpist (Peruspuhdistus). Ensimmäisen puhdistusvaiheen aikana, lattia puhdistetaan harjaamalla sitä likaisuusasteen mukaisesti määritetyllä puhdistusainemäärällä imusuuttimen llessa ylösnstettuna. Puhdistusaine jätetään vaikuttamaan lattiaan n minuutiksi valmistajan hjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen lattia käsitellään uudelleen imusuuttimen llessa alas laskettuna. Tärkeää: Kiinnitä erityistä humita puhdistusaineen ikeaan annstelumäärään. Oikea annstelu säästää kustannuksia ja sujaa ympäristöä. Liiallisen vaahdn mudstuminen likavesisäiliöön heikentää kneen timintja. Liiallinen vaaht n situksena myös siitä, että puhdistusaineen annstelu n liian suuri tai se ei svellu käytettäväksi kyseisissä lsuhteissa. Käyttämättömät puhdistusainejäämät päätyvät likavesisäiliöön ja aiheuttavat vaahdn mudstumisen. Puhdistusaineen valmistajan hjeissa n lisätieta annstelumääristä. Käytä näitä hjeita annstelun perustana. Käyttökhteeseen spiva ikea annstelu ja pesuaine löytyy käytännön kkemuksen myötä jidenkin ajkertjen kuluessa. Alita pesuaineen annstelu valmistajan hjeen minimimääristä ja lisää annstusta tarvittaessa Häiriökdinäyttö Käyttöpaneelissa levaan hultnäyttöön ilmestyy vikatilanteessa jakavaimen kuva ja nelinumerinen hultkdi, jssa kdin pisteet vilkkuvat. Krjaa häiriö ja käynnistä kne uudelleen. Js vika ei krjaannu min timenpitein kirjita hultkdi muistiin ja ta yhteyttä Hakn valtuuttamaan hultliikeeseen. Häiriö Aiheuttaja / syy Krjaustimenpiteet Harjamttri ylikurmitettu Anna harjamttrin jäähtyä Harja jumissa Pista harjasta ulkpuliset khteet Harjamttrin lämpösuja Anna kneen jäähtyä tai ta yhteys Hakn hultpalveluun Harjaa ei le asennettu Asenna harja Imuturbiinin lämpösuja Anna kneen jäähtyä tai ta yhteys Hakn hultpalveluun Virheellinen TSG- asetus Ota yhteys Hakn hultpalveluun Sisäinen SE- häiriö Ota yhteys Hakn hultpalveluun 11

12 Käyttööntt 2.6 Kneen käytön lpettaminen Hakmatic B30/45 1. Vapauta turvakytkin ja pysäytä kne: Harjayksikkö pysähtyy ja puhdistusliuksen syöttö katkeaa. 2. Nsta harjayksikkö ylös jalkaplkimella. 3. Nsta imusuulake ylös. 4. Sammuta kne pääkytkimestä. Hakmatic B30/45 CL/CLH 1. Vapauta turvakytkin: Harjayksikkö pysähtyy ja puhdistusliuksen syöttö katkeaa. 2. Nsta harjayksikkö ylös jalkaplkimella. 3. Nsta imusuulake ylös. Imumttri jatkaa timintaansa vielä n. 10 sekunnin ajan. 4. Sammuta kne avainkytkimellä. 5. Pista avain virtaluksta asiattman käytön estämiseksi. 2.7 Työn päätyttyä 1. Aja kne spivaan paikkaan hulta ja tarkastuksia varten. 2. Pysäytä kne ja kytke virta pis. 3. Tyhjennä likavesisäiliö ja huuhtele se. 4. Tyhjennä puhdasvesisäiliö ja huuhtele se. Hävitä puhdistusaineet määräysten ja sääntöjen mukaisella tavalla. 5. Tarkasta puhdasvesisudatin. 6. Tarkasta säiliönkannentiivisteet ja imuletku. 7. Tarkasta sähköjärjestelmä, kneen timinnt ja asetukset. 8. Puhdista kne. 9. Lataa akut. Tyhjennä myös puhdasvesisäiliö käytön jälkeen, jttei pesuaine ajanmyötä kerrstu säiliöön. Kneen puhdistaminen käyttämällä höyry- ja krkeapainepesulaitteita n kielletty. 2.8 Kneen kuljetus ja kiinnityskhdat Siirrettäessä kne sen käyttöpaikalleen, n imujalan ja harjayksikön ltava yläasennssa. Js kneen siirtreitillä n esteitä tai jyrkkiä ramppeja irrita imujalka kuljetuksen ajaksi. Kun kne n kuljetettava tisella ajneuvlla tai perävaunulla, se n lukittava liukumista vastaan. Kiinnitä kne kuljetusalustaansa hulellisesti. Kneessa n kiinnityslenkit edessä (mlemmilla pulilla) ja takasassa (Kuva 4/1). Kuva 4 Hakmatic B30/45

13 Käyttö 3 Käyttö 3.1 Käyttötapa Yleistä Hakmatic B30/45 n yhdistelmäkne kvien lattiapintjen märkäpesua ja kuivaamista varten Harjayksikkö Harjayksikön harja (Kuva 5/1) saa käyttövimansa sähkömtttrilta. Harjayksikkö lasketaan alas käyttämällä jalkapljinta. Lattian puhdistaminen perustuu harjan pyörintäliikkeeseen ja ikein annsteltuun pesuaineliukseen. Harja n pistettavissa hulta varten painiketta painamalla Puhdasvesisäiliö Puhdasvesisäiliö täytetään kneen yläsassa levasta täyttöauksta (Kuva 5/2), jssa n irritettava kansi. Hakmatic B30/45 kneen puhdasvesisäiliön tilavuus n n. 45 litraa. Säiliön pesuliuksen pinnantas n nähtävissä läpinäkyvästä tyhjennysletkusta. Kuva 5 Hakmatic B30/45 13

14 Käyttö Imusuulake Kneen liikkeitä seuraava imusuulake mukautuu lattian mutihin kahden justavan imukumin ansista (Kuva 6/1). Imumttrin imukumien väliin aiheuttama alipaine imee likaveden lattialta. lmusuulake lasketaan alas käsivipua käyttämällä Likavesisäiliö Likavesi imetään imujalan kautta likavesisäiliöön (Kuva 6/2) imuletkulla. Kneeseen n saatavissa valinnainen käsi-imuletku vaikeapääsyisten paikkjen puhdistamista ja veden imua varten Harjavet / Pyörävet Kävellenhjattava Hakmatic B30/45 kne n varustettu harjavedlla, jssa pesuharjan pyörimisliike aiheuttaa knetta eteenpäin vievän viman. Hakmatic B30/45 CL/CLH n varustettu ajmttrilla jka vaikuttaa tasauspyörästön kautta etupyöriin. Prtaattmasti säädettävää ajnpeutta, ajsuuntaa ja jarrutusta hjataan sähköisellä käyttökytkimellä. Kuva 6 Hakmatic B30/45

15 Käyttö Akut ja akkulaturi Kne n varustettu hultvapailla akuilla (Kuva 7/1), kiinteällä täysin autmaattisella latausyksiköllä (Kuva 7/2) ja akun alijännitesujalla akkujen liiallisen purkautumisen estämiseksi Valinnaiset lisävarusteet Käsikäyttöinen imuletku kahdella suuttimella Äänieristyssarja Mpin pidike ja säilytysverkk puhdistusvälineitä varten Autmaattinen annstelulaite Autmaattisen täytön liitäntä ja uimuriyksikkö (vain CL/CLH) Lattianpesu- ja kuivaustyökalu Liitäntä lattianpesu- ja kuivaustyökalulle Kuva 7 Hakmatic B45 15

16 Käyttö 3.2 Käyttö- ja hallintalaitteet Käyttöpaneeli Hakmatic B30/45 1 Näyttö: Käyttötuntilaskuri Hultnäyttö Akkujen varaustilan ilmaisin (TSG) 2 Akun lataustilan ilmaisin 3 Pääkytkin 4 Turvakytkin 5 Harjan irrituspainike Kuva 8 Hakmatic B30/45

17 Käyttö Näyttö (Kuva 8/1) Näyttö mahdllistaa keskitetyn timintjen seuraamisen sekä näyttää kaikki käytössä levat timintatilat. Käyttötuntilaskuri Kun laskuri kytketään päälle, se näyttää hjelmaversin ja viimeisen häiriökdin. Tämän jälkeen näkyy hetken aikaa sen hetkinen käyttötuntien määrä. Akkkujen varaustilan näyttö ilmestyy näkyviin tämän jälkeen. Hultnäyttö Hultnäyttö syttyy, js järjestelmässä havaitaan häiriö ja kneen timintja n keskeytynyt. Hulttarpeen merkin (jakavain) lisäksi näyttöön tulee nelinumerinen hultkdi jssa kdin pisteet vilkkuvat. Krjaa häiriö ja käynnistä kne uudelleen. Js vika ei krjaannu min timenpitein kirjita hultkdi muistiin ja ta yhteyttä Hakn valtuuttamaan hultliikeeseen. Akun varaustilan näyttö Kun kne n käynnistetty, akkujen varaustilannäyttö tulee näkyviin sittaen akkujen kknaisvarausta. Neljä ilmaisinta näyttävät sen hetkistä akkujen varaustasa käytön aikana. Kehys vilkkuu = akut tyhjät Lataa akut kappaleen 5.4 mukaisella tavalla 1 ilmaisinta palaa = 25 % varaus 2 ilmaisinta palaa = 50 % varaus 3 ilmaisinta palaa = 75 % varaus 4 ilmaisinta palaa = 100 % varaus Akun lataustilan näyttö (Kuva 8/2) Akkujen lataustilan ilmaisin näkyy näytöllä latauksen aikana ja se näyttää sen hetkistä akkujen lataustilaa. Palavien LED-merkkivaljen määrä vastaa akkujen lataustilaa seuraavasti: 2 LED- merkkivala palaa = lataus alitettu 3 LED- merkkivala palaa = 75 % varaus 4 LED- merkkivala palaa = 100 % varaus Vilkkuva LED- merkkival ilmaisee laturiyksikön häiriötä. Ota yhteys Hakn valtuuttamaan hultliikkeeseen. Pääkytkin (Kuva 8/3) Kytkee kneen sähköjärjestelmän päälle ja pis päältä. Turvakytkin (Kuva 8/4) Js järjestelmän turvakytkin vapautetaan käytön aikana, harja pysähtyy ja pesuliuksen syöttö lakkaa välittömästi. Imumttri jää päälle. Kun turvakytkin n painettuna harja pyörii ja kne annstelee pesuliusta harjalle. Harjan pyöriminen tuttaa kneelle eteenpäin vievää vimaa.. Harjan pistpainike (Kuva 8/5) Harja pistpainiketta käytetään harjan irrttamiseen hulta varten. Kats kuvaus sivulta

18 Käyttö Hakmatic B30/45 CL/CLH 1 Näyttö: Käyttötuntilaskuri Hultnäyttö Akun varaustilan näyttö (TSG) 2 Akun lataustilan ilmaisin 3 Päävirtakytkin 4 Turvakytkin 5 Suuntakytkin 6 Ajnpeudensäätökytkin 7 Äänenvaimennustiminnn merkkival (lisävaruste) 8 Työkaluliitännän merkkival (lisävaruste) 9 Äänenvaimennustiminnn käyttökytkin (lisävaruste) 10 Työkaluliitännän käyttökytkin (lisävaruste) 11 Puhdistusliuksen annstelupainike 12 Puhdistusliuksen syöttötiminnn käyttökytkin 13 Harjan pistpainike Kuva 9 Hakmatic B30/45 CL/CLH

19 Käyttö Näyttö (Kuva 9/1) Näyttö mahdllistaa keskitetyn timintjen seuraamisen sekä näyttää kaikki käytössä levat timintatilat. Käyttötuntilaskuri Kun laskuri kytketään päälle, se näyttää hjelmaversin ja viimeisen häiriökdin. Tämän jälkeen näkyy hetken aikaa sen hetkinen käyttötuntien määrä. Akkkujen varaustilan näyttö ilmestyy näkyviin tämän jälkeen. Hultnäyttö Hultnäyttö syttyy, js järjestelmässä havaitaan häiriö ja kneen timintja n keskeytynyt. Hulttarpeen merkin (jakavain) lisäksi näyttöön tulee nelinumerinen hultkdi jssa kdin pisteet vilkkuvat. Krjaa häiriö ja käynnistä kne uudelleen. Js vika ei krjaannu min timenpitein kirjita hultkdi muistiin ja ta yhteyttä Hakn valtuuttamaan hultliikeeseen. Akun varaustilan näyttö Kun kne n käynnistetty, akkujen varaustilannäyttö tulee näkyviin sittaen akkujen kknaisvarausta. Neljä ilmaisinta näyttävät sen hetkistä akkujen varaustasa käytön aikana. Kehys vilkkuu = akut tyhjät Lataa akut kappaleen 5.4 mukaisella tavalla 1 ilmaisinta palaa = 25 % varaus 2 ilmaisinta palaa = 50 % varaus 3 ilmaisinta palaa = 75 % varaus 4 ilmaisinta palaa = 100 % varaus Akun lataustilan näyttö (Kuva 9/2) Akun varaustilan ilmaisin näkyy näytöllä latauksen aikana ja se kuvaa sen hetkistä akkujen lataustilaa. Palavien LED-merkkivaljen määrä vastaa seuraavaa varaustilaa: 2 LED- merkkivala palaa = lataus alitettu 3 LED- merkkivala palaa = 75 % varaus 4 LED- merkkivala palaa = 100 % varaus Vilkkuva LED- merkkival ilmaisee laturiyksikön häiriötä. Ota yhteys Hakn valtuuttamaan hultliikkeeseen. Pääkytkin (Kuva 9/3) Kytkee kneen sähköjärjestelmän päälle ja pis päältä. Hultnäytön kentälle ilmestyy hjelmaversi ja viimeinen hultkdi lyhyesti heti käynnistyksen jälkeen. Pista virta-avain kneen luvattman käytön estämiseksi. 19

20 Käyttö Turvakytkin (Kuva 9/4) Js järjestelmän turvakytkin vapautetaan käytön aikana, harja pysähtyy ja pesuliuksen syöttö lakkaa välittömästi. Imumttri jää päälle. Suuntakytkin (Kuva 9/5) Suuntakytkintä käytetään kneen ajsuunnan esivalintaan. Kytkin edessä = ajsuunta eteenpäin Kytkin takana = ajsuunta taaksepäin Ajsuunnan muuttamiseksi n turvakytkin vapautettava ja kne pysäytettävä. Tämän jälkeen vidaan uusi ajsuunta valita ja käynnistää kne uudelleen turvakytkimestä. Äänenvaimenustiminnn merkkival (lisävaruste) (Kuva 9/8) LED- merkkival palaa kun äänenvaimennustimint n kytketty päälle. Työkaluliitännän merkkival (lisävaruste) (Kuva 9/9) LED- merkkival palaa kun työkaluliitännän timint n kytketty päälle. Työkaluliitännän käyttöpainike (lisävaruste) (Kuva 9/10) Työkaluliitännän käyttöpainiketta käytetään kytkemään lattianpesu- ja kuivaustyökalun pesuliuksenruiskutustimint päälle ja pis. Ajnpeuden käyttökytkin (Kuva 9/6) Ajnpeutta hjataan jprtaattmasti säädettävällä nupilla kneen npeuden asettamiseksi. Äänenvaimennustiminnn käyttöpainike (lisävaruste) (Kuva 9/10) Äänenvaimennustimint alentaa imumttrin kierrslukua ja vaimentaa täten kneen imuääntä.

21 Käyttö Puhdistusaineen annstelupainike (Kuva 9/7) Puhdistusaineen määrä n säädettävissä käytön aikana. Valittu tas näkyy painikkeen vieressä levasta näytöstä. Määrän säätämiseksi, paina painiketta niin kauan, kunnes haluttu tas näkyy näytössä. Jtta vit säätää pesuliuksen annstelua täytyy: Pääkytkin lla kytkettynä Harjayksikkö n alaslasketussa asennssa Turvakytkin lla painettuna Pesuliuksen syötön käyttöpainike (ON/OFF) (Kuva 9/12) Painiketta käytetään puhdistusaineen syötön kytkemiseksi päälle ja pis. Kun harja käynnistetään, viimeisin asetettu annstelumäärä asetetaan kytkeytyy autmaattisesti. Tätä asetusta vidaan muuttaa annstelupainikkeella. Harjan pistpainike (Kuva 9/13) Harja vidaan irrttaa hulta varten painiketta painamalla. Harjan irritus: Nsta harjayksikkö ylös. Paina painiketta n. 5 sekunnin ajan kunnes harja irtaa. Harjan pista kuvataan neljällä vurtellen syttyvällä kuvakkeella näyttökentässä. Kun harja n pistettu, kuvakkeiden ylä- ja alarivit vilkkuvat vurtellen. Kne ei le valmis timintaan. Sammuta kne käyttämällä pääkytkintä. Harjan kiinnitys: Käynnistä kne uudelleen käyttämällä pääkytkintä. Sijita harja hulellisesti nstetun harjayksikön alapulelle. Laske harjayksikkö alas. Varmista että harja n keskellä harjayksikköä. Käynnnistä harjayksikkö turvakytkimestä, harja kiinnittyy autmaattisesti paikalleen. 21

22 Käyttö Kneen käyttölaitteet 1 Puhdasvesisäiliön täyttö 2 Imusuulakkeen nstvipu 3 Pesuliuksen sudatin 4 Puhdasvesisäiliön tyhjennysletku 5 Laturin verkkjht 6 Harjayksikön jalkapljin 7 Likavesisäiliön tyhjennysletku 8 Pesuliuksen annsteluventtiili (Vain B45) Kuva 10 Hakmatic B30/45

23 Käyttö Puhdasvesisäiliön täyttö (Kuva 10/ 1) Puhdasvesisäiliö täytetään kneen ikeassa takareunassa sijaitsevasta täyttöauksta, jta peittää sujakansi. Säiliön pinnantas n nähtävissä läpinäkyvästä puhdasvesisäiliön tyhjennysletkusta. Kneen kyljessä levasta asteiksta vi päätellä säiliön täyttöasteen. Imusuulakkeen nstvipu (Kuva 10/2) Imujalka nstetaan ja lasketaan käyttämällä vipua. Imumttri käynnistyy autmaattisesti kun ilmujalka lasketaan alas (Vain B30/45) Pesuliuksen sudatin (Kuva 10/3) Sudatin sudattaa epäpuhtaudet puhdasvesisäiliöstä harjapäälle jhdettavasta pesuliuksesta. Puhdasvesisäiliön tyhjennysletku (Kuva 10/4) Puhdasvesisäiliön tyhjennysletkua käytetään säiliön tyhjentämiseen. Laturin verkkjht (Kuva 10/5) Kne ladataan asettamalla verkkpistke maaditettuun pistrasiaan. Latauksen lputtua verkkpistke asetetaan kneessa levaan pidikkeeseen. Pidikkeessä n myös tunnistin jka estää kneen käytön latauksen aikana. Harjayksikön jalkapljin (Kuva 10/6) Pljinta käytetään harjayksikön nstamiseen ja laskemiseen. Likavesisäiliön tyhjennysletku (Kuva 10/7) Likavesisäiliön tyhjennysletkua käytetään likaveden tyhjentämiseen säiliöstä. Puhdistusliuksen annsteluventtiili (käsikäyttöinen) (Kuva /8) Kneessa Hakmatic B30/45, harjayksikölle jhdettavan puhdistusaineen annstelua säädetään käsiventtiilillä. Puhdistusaineen määrä n säädeltävissä välillä l/minuutissa. 23

24 Tekniset tiedt 4 Tekniset tiedt B45 Kneen pituus (43cm/51cm) Kneen krkeus cm cm 127/ Kneen leveys ilman imusuutinta (43cm/51cm) cm 50/56 Kneen leveys imusuuttimella (43cm/51cm) cm 78/88 Työleveys (43cm/51cm) cm 43/51 Imusuuttimen leveys (43cm/51cm) cm 76/86 Tereettinen puhdistusalue (43cm/51cm) m²/h 1720/2040 Nimellisjännite V 24 Virrankulutus, vetmttri (vain B45 CL/CLH) W 180 Virrankulutus, imumttri W 410 Virrankulutus, harjamttri W 720 Harjjen määrä Kpl. 1 Harjan halkaisija (43cm/51cm) cm 43/51 (17 /20 ) Käyttönpeus km/h 3,5 Puhdasvesisäiliö L 45 Likavesisäiliö L 42 Pain akkujen kanssa kg 178/185 Pain sisältäen veden ja akut (harjavet/pyörävet) kg 223/230 Äänenpainetas nrmaali käyttölsuhteissa (käyttäjän krvan khdalla) DIN IEC mukaisesti: Standardikne / lisä-äänieristetty db (A) 64/61

25 Hult ja kunnssapit 5 Hult ja kunnssapit Yleistä Lue turvahjeet hulellisesti läpi ennen hult- ja kunnssapittimenpiteitä! Hultsusituksiemme ja -aikataulujen nudattaminen takaavat kneen jatkuvan ja varman timinnan. Päivittäiset tai viikittaiset knetta ylläpitävät hulttimet tehdään käyttökulutuksen saaneen kneen käyttäjän timesta. Muut hult- ja krjaustimenpiteet tehdään ainastaan valtuutetun Hak hulthenkilöstön timesta. Ota yhteys paikalliseen Hak Hultpisteeseen. Hak ei le vastuussa vauriista, jtka vat aiheutuneet näiden hjeiden nudattamatta jättämisestä. Ilmita kneesi sarjanumer varasia tilatessasi, kats kappale Arvkilpi. 5.1 Hak- Ennakkhult takaa HAKO- kneiden lutettavan timinnan minimi käyttö-, krjaus- tai hultkustannukset varmistaa kneen käytettävyyden ja pitkän käyttöiän Hak- ennakkhult n jaettu erillisiin siihin, jtka määrittelevät tehtävät työsuritukset ja niiden ajituksen. Jkaista hulttimenpidettä varten n etukäteen määritelty vaihdettavat varasat. Hak- Ylläpithult - Käyttäjä: Suritetaan kneen käyttäjän timesta käyttöhjeen hult-hjeiden mukaisesti (päivittäin tai viikittain). Käyttäjä kulutetaan kneen luvutuksen yhteydessä. Hak- Ennakkhult I: (Jka 125 käyttötunnin jälkeen) Suritetaan Hakn valtuutetun hulthenkilöstön timesta kneen hultkirjan mukaiset hulttimenpiteet. Hak- Järjestelmähult II: (Jka 250 käyttötunnin jälkeen) Suritetaan Hakn valtuutetun hulthenkilöstön timesta kneen hultkirjan mukaiset hulttimenpiteet. Hak- Järjestelmähult III/: (Jka 500 käyttötunnin jälkeen) Suritetaan Hakn valtuutetun hulthenkilöstön timesta kneen hultkirjan mukaiset hulttimenpiteet. 25

Huomio: Suomi 1 / 8. **Esim. yleensä kauemmin kuin n. 2 tunnin ajan.

Huomio: Suomi 1 / 8. **Esim. yleensä kauemmin kuin n. 2 tunnin ajan. Jhdant: FREEDOM60 -ruiskuinfuusijärjestelmä n liikuteltava ja helppkäyttöinen eikä se vaadi paristja tai sähköä. Virtausmäärää hjataan vain kahdella käyttönupilla sekä erityisellä tarkkuusletkustlla. FREEDOM60

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010. ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010. ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010 FI ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie Vespa haluaa kiittää sinua tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman kattavasti. Lue se huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet K1/200 Sumen Kauklämpö ry 200 ISBN 951-9697-8-1 (nid.) ISBN 951-9697-9-x (pdf) Viite: Sky-kansi 1/1 Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet Sumen Kauklämpö

Lisätiedot

RENAULT WE CREATE CARS COUPÉ-CABRIOLET. Suunnittelu Publicis Dialog - Toteutus Typoweb - Painettu Ranskassa - CE E84 B1 FI1 Maaliskuu 2004

RENAULT WE CREATE CARS COUPÉ-CABRIOLET. Suunnittelu Publicis Dialog - Toteutus Typoweb - Painettu Ranskassa - CE E84 B1 FI1 Maaliskuu 2004 Suunnittelu Publicis Dialg - Tteutus Typweb - Painettu Ranskassa - CE E84 B1 FI1 Maaliskuu 2004 Vlv Aut Oy Ab - Renault, Taivaltie 1, 01610 Vantaa, puh. (09) 50 44 51 - Kuvat: D. Dumas, P.D. Casteran WE

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä.

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Hyvä matkailuvaunuilija, Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi,

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 TURVAOHJEET ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ 1-1 KONEEN KÄYTÖN

Lisätiedot

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJEET Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 2420317090 - E 12.01 La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - RANSKA! +33 (0)4 77 29 24 24 - faksi +33 (0)4 77 31 28 11 E-mail: Haulotte

Lisätiedot