Käyttöohjeet. Tarvike ja varaosatilaukset Hakomatic B30 (7715) ja B45 (7700)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohjeet. Tarvike ja varaosatilaukset 09 87 007 426 varaosat@hako.fi. Hakomatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hako.fi"

Transkriptio

1 Käyttöhjeet Tarvike ja varasatilaukset Hakmatic B30 (7715) ja B45 (7700) 1

2 Jhdant Jhdant Hyvä asiakas, tavitteenamme n, että Hakmatic B30/45 kneen erinmaiset minaisuudet sittautuisivat sen luttamuksen arviseksi hankkiessasi tämän kneen. Ennen kneen ensimmäistä käyttökertaa, lue kappale Turvallisuus hulellisesti läpi kska se sisältää tärkeää tieta kneen turvallisuudesta ja sen turvallisesta käyttötavasta. Oman ja muiden turvallisuuden takia, n erittäin tärkeää ymmärtää, kuinka knetta käytetään. Siksi näiden käyttö- ja hult-hjeiden lukeminen ja sen sisällön ymmärtäminen ennen kneen ensimmäistä käyttökertaa n tärkeää. Käyttöhjeet sisältävät tärkeää tieta kneen käytöstä, krjauksista ja hullsta. Turvallisuutesi takia käytämme varitussymblia tässä käyttö- hjeessa useissa khdissa. Ne ilmaisevat erityisen tärkeitä turvallisuuteen liittyviä asiita. Humii turvallisuusmääräykset kappaleessa turvallisuus. Valtuutettu Hak jälleenmyyjäsi antaa mielellään vastauksia kysymyksiisi kskien knetta tai näitä käyttö- ja hult-hjeita. Emme hyväksy mitään vaatimuksia tämän hjekirjan sisällön suhteen. Mikäli krjaustöitä n suritettava, varmista, että käytät vain alkuperäisiä varasia, kska kneesi lutettava timinta vidaan taata ainastaan alkuperäisvarasia käyttämällä. Varaamme ikeudet muutksiin. Vimassa: Syyskuusta 2008 Oy Hak Grund & Garden AB Sienitie Helsinki Tarkituksenmukainen käyttö Hakmatic B30/45 n kvien lattiapintjen märkäpuhdistukseen tarkitettu yhdistelmäkne. Kneen käyttö muuhun tarkitukseen, katstaan käyttötarkituksen vastaiseksi käytöksi; Valmistaja ei vi ttaa vastuuta tällöin sattuneista mahdllisista vahingista Tämänkaltainen käyttö n täysin käyttäjän malla vastuulla. Käyttötarkituksen mukaiseen käyttöön sisältyy myös valmistajan antamien hjeiden nudattaminen kskien käyttöä, hulta ja kunnssapita. Hakmatic B45 knetta saa käyttää, hultaa ja krjata vain laitteen tunteva henkilöstö ja henkilöt, jtka vat tietisia kneen mahdllisista vaaratekijöistä. Js kneeseen suritetaan muutksia ilman valmistajan siihen antamaa ennakklupaa, ei valmistaja vi vastata vahingista, jtka jhtuvat tämäntyyppisistä luvattmista muutksista.

3 Jhdant Takuuhumautukset Kneen takuuaika n 12 kk kneen luvutuksesta.vahingt eivät kuulu takuun piiriin, js ne jhtuvat kunnssapit- ja hult-hjeiden laiminlyönnistä. Kaikki hulttyöt n suritettava valtuutetussa Hak-hultliikkeessä. Seuraavat vahingt eivät kuulu nrmaalin takuun piiriin: varkkeet, nrmaali kuluminen, rikkutuminen ylikurmituksen takia, sekä, kneen epäasianmukaisesta ja luvattmasta muutksesta jhtuvat vahingt. Lisäksi takuu raukeaa, mikäli kneen vaurit jhtuvat lisäsien tai - laitteiden asentamisesta ilman Hak-yhtiön siihen ennakkn antamaa erityislupaa tai hult-hjeiden laiminlyönnistä. Kneen vastaanttaminen Tarkasta mahdlliset kuljetusvahingt heti kneen vastaantn jälkeen. Pyydä kuljetusliikkeeltä vahvistus havaituista kuljetusvahingista ja ta välittömästi yhteys jälleenmyyjääsi. Lähetä vahinkraprtti ja rahtikirja sitteeseen: Oy Hak Grund & Garden AB Sienitie 50, Helsinki 3

4 Sisällysluettel Jhdant 2 Jhdant 2 Tarkituksenmukainen käyttö 2 Takuuhumautukset 3 Kneen vastaanttaminen 3 1 Turvallisuus Turva- ja varitussymblit Turvahjeet Käyttöhjeet Hult-hjeet Erityisturvahjeet Ympäristönsujelu Kneen kyltit ja tarrat 8 2 Käyttööntt Ohjeet Akkujen alkulataus Ennen käyttööntta Kneen käynnistäminen Käyttö Käyttövinkkejä Häiriökditaulukk Kneen pysäytys ja sammutus Työn jälkeen Kuljetus- ja kiinnityspisteet 12 3 Käyttö Käyttötapa Harjayksikkö Puhdasvesisäiliö Imusuulake Likavesisäiliö Harjavet / pyörävet Akut ja akkulaturi Valinnaiset varusteet Käyttö- ja hallintalaitteet Käyttöpaneeli Kneen käyttölaitteet 22 4 Tekniset tiedt 24 5 Hult ja kunnssapit Hak- järjestelmähult Hultkirja Hultkaavi Akkujärjestelmä Akkujen lataus Akun varaustilan näyttö (TSG) Akkujen hult Akkujen irrtus Akkujen asennus Akkujen hävitys Puhdasvesisäiliö Puhdasvesisäiliön täyttö Puhdasvesisäiliön tyhjennys Puhdasvesisud. puhdistus Likavesisäiliö Likavesisäiliön tyhjennys Likavesisäiliön puhdistus Imusudattimen puhdistus Tyhjennysventtiilin tiivisteen tarkastus Säiliön kannentiivisteen tarkastus Harjayksikkö Harjjen vaiht Ohjausrullan vaiht Imukumien vaiht Imusuulake Imusuulakkeen puhdistus Imukumien vaiht Imusuulakkeen säätö 39 EU- Vaatimustenmukaisuusvakuutus 41

5 Turvallisuus 1 Turvallisuushjeet 1.1 Turva- ja varitussymblit Tämän käyttöhjeen sisällössä viitataan useissa khdissa käyttäjän henkilökhtaiseen turvallisuuteen, kneen turvallisuuteen ja ympäristönsujeluun. Näiden minaisuuksia kuvataan seuraavilla varitussymbleilla: Symbli Vaarallinen. Kuvaus henkilöille ja Ohje kneen väärinkäyttämisestä tai hjeiden humiimatta Turvallisuusmääräykset maisuudelle jättämisestä.aiheutuvien vaarallisten tilanteiden välttämiseksi. VAROITUS kneelle Tärkeää tieta kneen käsittelystä kneen timivuuden takaamiseksi Ympäristövaara ympäristölle Tiettyjen aineiden käytöstä jhtuva vaaratilanne ympäristölle 5

6 Turvallisuus 1.2 Turvahjeet Tämän käyttöhjeen lisäksi n nudatettava yleisesti käytössä levia turvallisuutta ja nnettmuuksien ehkäisemistä kskevia määräyksiä. Lue Hakmatic- B30/45-knetta, ja muita erillisiä lisälaitteita tai varusteita varten timitetut käsikirjat hulellisesti läpi ennen Hakmatic- kneen ensimmäistä käyttökertaa ja nudata niissä annettuja hjeita työskentelyn aikana. Vain kneen käyttöön pastetut henkilöt saavat käyttää knetta. Vain Hakn valtuuttama ja kuluttama hulthenkilöstö saa hultaa tai krjata Hakmatic- knetta. Perusteellinen tutustuminen turvahjeisiin auttaa välttämään käyttövirheet käytettäessä Hakmaticknetta ja takaa kneen lutettavan käytön. Kneen käyttöhjeiden tulee lla aina tarvittaessa saatavilla. Tästä syystä niitä n säilytettävä kk ajan kneessa tai sen läheisyydessä. Nämä asiakirjat tulee luvuttaa kneen myynti- tai leasingvukraustapauksessa kneen mukana. Kneeseen kiinnitetyt varitus- ja hjekilvet sisältävät tärkeää tieta turvallisesta käytöstä. Lukukelvttmat tai kadnneet kilvet n vaihdettava uusiin. Kneen käytön turvallisuuden takaamiseksi käytä aina alkuperäisiä varasia ja tarvikkeita. 1.3 Käyttöhjeet Ennen kneen käynnistämistä ensimmäisen kerran, n käytettävien akkujen ltava täyteen ladattuna alkulataushjeiden mukaisella tavalla. Humii kneen / laturin mukana timitetut käyttöhjeet sekä myös akun valmistajan käyttöhjeet. Hak ei le vastuussa akkuun khdistuvista vauriista jtka vat jhtuneet akun alkulatauksen laiminlyönnistä tai sen virheellisestä lataustavasta. Ennen kneen jkaista käyttööntta, tarkasta kneen timinnan turvallisuus! Krjaa käyttöhäiriöt välittömästi! Tutustu ennen käyttöä kaikkiin säätöja käyttöjärjestelmiin ja hjaimiin sekä niiden timintaan. Knetta käyttäessäsi, käytä aina tukevia ja luistamattmia jalkineita. Knetta saa käyttää ainastaan käytettävän tilan mistajan tai hanen edustajansa määrittelemillä lattiapinnilla. Knetta käytettäessä n ulkpuliset henkilöt tettava humin, erityisesti lapset. Käynnistä kneen liike välittömästi kun harjayksikkö n laskettu alas, muussa tapauksessa harjat vivat jättää jälkiä lattiaan. Käytä ainastaan kneelliseen siivukseen tarkitettuja puhdistusaineita (matalavaahtisia) ja annstele sekä hävitä ne valmistajan hjeiden mukaisesti nudattaen samalla turvahjeita. Avaa likavesisäiliö ainastaan tyhjänä. Knetta ei saa kskaan käyttää räjähtävien, palavien tai helpsti syttyvien nesteiden tai kiinteiden aineiden pesemiseen.tai imemiseen. Knetta ei saa kskaan käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla. Pista virta-avain kneen luvattman käytön estämiseksi. (vain malli Hakmatic B45 CL/CLH).

7 Turvallisuus Ennen kneen kuljetusta, nsta imujalka ja harjayksikkö ylös. Svita ajnpeus paikallisten lsuhteiden mukaisesti. Knetta saa käyttää ainastaan tasaisilla pinnilla jiden kallistus n krkeintaan 2%. 1.4 Hult-hjeet Päivittäiset ja viikittaiset kneen käyttöön ja ylläpitn liittyvät hulttyöt n suritettava hulellisesti käyttöhenkilöstön timesta. Muut hult- tai krjaustyöt n suritettava Hakn valtuutetun hultpalvelun timesta. Humii hulttimenpiteet ja hultvälit käyttöhjeessa kuvatulla tavalla. Kneen hult- ja puhdistustyöt tulee surittaa vain käyttäen tarkitukseen spivia työkaluja. Kne n tarkastettava asiantuntijan timesta säännöllisin väliajin käyttöturvallisuus- ja nnettmuuksia ehkäisevien määräysten mukaisesti (susittelemme tarkastamaan kneen kerran vudessa) ja muuts- tai krjaustöiden jälkeen. Varasien täytyy vastata valmistajan teknisiä minimivaatimuksia. Kneen lutettava timinta vidaan taata vain alkuperäisvarasia käyttämällä. Välttääksesi kneen luvattman käytön pista virta-avain virtaluksta kun knetta ei käytetä. Ennen puhdistus ja hulttöitä sammuta kneen timinnt ja pista virta-avain (Hakmatic B45 CL/CLH). Irrta akkupistke ennen työskentelyä kneen sähköjärjestelmän parissa. Kun työskentelet ylösnstetun likavesisäiliön alaiseseen tilaan liittyen varmista että säiliö n avattu ääriasentnsa. Älä puhdista knetta höyry- tai krkeapainepesulaitteilla. Syövyttävien puhdistusaineiden käyttö ei le sallittua. Anna kneen kuivua puhdistuksen jälkeen, esim. viiknlpun ajan. Kne vidaan ttaa käyttöön vain, kun kaikki sujalaitteet vat paikillaan. 1.5 Erityisturvahjeet Sähköjärjestelmä Käytä vain samanarvisia alkuperäistyyppisiä varkkeita. Sähköjärjestelmän häiriötapauksissa, sammuta kne välittömästi ja surita krjaustimenpiteet. Sähköjärjestelmän työt saa surittaa vain valtuutettu ja ammattitaitinen henkilö sähkömääräysten mukaisesti. Tarkasta kneen sähköjärjestelmä säännöllisesti. Krjaa havaitut viat välittömästi, kuten löysät kytkennät tai viittuneet jhtimet. Akku Nudata akkujen valmistajan käyttöhjeita. Älä kskaan aseta työkaluja tms. metallisia akkujen päälle Sähköiskuja palvaara! Kneen suunnitellun painpisteen säilyttämiseksi käytä vain alkuperäisen tyyppisiä, kkisia ja painisia akkuja ja vain määrätyssä asennssa. Hulehdi akkujenlataustilan riittävästä tuuletuksesta. Räjähdysvaara! 1.6 Ympäristönsujeluhjeet Tutustu käytettävien pesuaineiden turvallisuus ja ympäristönsujeluhjeisiin turvallisen ja ympäristöystävällisen käytön varmistamiseksi. Akut sisältävät ngelmajätettä eikä niitä saa heittää nrmaalin sekajätteen sekaan. Pyydä Hakn myynti- tai hultpisteestä hjeet akkujen palautus- ja kierrätyspisteistä akkujen asianmukaisen kierrättämisen varmistamiseksi. 7

8 Turvallisuus 1.7 Kneen turvatarrat Likaveden tyhjennysletku (Kuva 1/3) Seuraavat turva- ja varitustarrat vat kiinnitetty kneeseen helpsti luettaviin paikkihin. Kadnneet tai lukukelvttmat tarrat täytyy vaihtaa välittömästi uusiin. Yrityksen lg (Kuva 1/1) Arvkilpi (Kuva 1/2a) A = Lue käyttöhjeet ja nudata niitä (Kuva 1/4) B = Suurin sallittu kallistuma 2% (Kuva 1/4) C = Älä puhdista knetta krkeapainepesulaitteilla (Kuva 1/4) Räjähtäviä kaasuja (Kuva 1/2b) VAROITUS! Räjähtäviä kaasuja Vältä avtulta ja kipinöintiä Hulehdi riittävästä tuuletuksesta akkujen latauksen aikana. Kuva 1 Hakmatic B30/45

9 Käyttööntt 2 Ensimmäinen käyttökerta 2.1 Opastus Kneen käyttöhjeisiin pitää tutustua ennen kneen ensimmäistä käyttökertaa. Pääsääntöisesti käytönpastuksen antaa kneen myyneen yrityksen edustaja. 2.2 Akkujen alkulataus Ennen kneen käyttööntta, lataa akut alkulataushjeiden mukaisesti ja nudata myös laturin ja akkujen valmistajan käyttöhjeita. Hak ei le vastuussa vahingista, jtka jhtuvat siitä, js alkulatausta ei le suritettu tai js se n suritettu virheellisellä tavalla. 2.2 Ennen käyttööntta Surita seuraavat tarkastukset ennen kneen käyttööntta: 1. Asenna harja tai vetalusta ja laikka sekä imusuulake hultkappaleen hjeiden mukaisesti. 2. Tarkasta akun lataustila ja surita tarvittaessa lataus akun alkulataustimintjen mukaisesti ennen kneen käyttööntta. 3. Tyhjennä likavesisäiliö ja tarvittaessa puhdista se hultkappaleen hjeiden mukaisesti. 4. Täytä puhdasvesisäiliö lisää puhdistusainetta aineen valmistajan hjeiden mukaisesti. 5. Tarkasta kneen ympäriltä mahdlliset vudt. Letkuissa ja säiliöissä ei saa lla vutja. Käytä ainastaan kneelliseen siivukseen tarkitettuja puhdistusaineita (matalavaahtisia). Annstele sekä hävitä ne valmistajan hjeiden mukaisesti nudattaen samalla turvallisuushjeita. 2.4 Kneen käynnistys Ennen kneen käynnistämistä, lue turvallisuushjeet kappaleesta 1. Surita seuraavat esitarkastukset niin, että kne n valmis tettavaksi timintaan: Tarvittaessa Irrta laturin virtapistke pistrasiasta ja kiinnitä se pidikkeeseensä. Js virtapistketta ei le asetettu ikein pidikkeeseen (Kuva 2/1), kne ei käynnisty. Kuva 2 9

10 Käyttööntt Käynnistä kne kääntämällä kytkin (Kuva 3/1) asennsta (0) asentn (1). Kuva Käyttö Hakmatic B30/45 1. Käynnistä kne pääkytkimestä. Imutimint kytkeytyy päälle. 2. Laske imusuulake alas käyttämällä hjuskahvan alla sijaitsevaa imujalan käyttövipua 3. Laske harjayksikkö alas jalkapljinta käyttämällä. 4. Vedä hjauskahvassa levaa turvakytkintanka taaksepäin. Harjayksikkö ja vedensyöttö kytkeytyvät päälle. 5. Aseta käytettävä pesuliuksen määrä vihreää käsiventtiiliä kääntämällä. 6. Työnnä knetta eteenpäin. Harjan / laikan pyöriminen auttaa knetta etenemään. Käynnistä kneen liike välittömästi kun harjayksikkö n laskettu alas, muuten harjat vivat jättää jälkiä lattiaan. Nsta harjayksikkö ajettaessa kynnyksien tai muiden esteiden yli. Hakmatic B30/45 CL/CLH 1. Käynnistä kne virta-avaimesta. Kne n valmiustilassa. 2. Laske imusuulake alas käyttämällä hjuskahvan alla sijaitsevaa imujalan käyttövipua. Imumttri kytkeytyy päälle. 3. Laske harjayksikkö alas jalkapljinta käyttämällä. 4. Vedä hjauskahvassa levaa turvakytkintanka taaksepäin. Harjayksikkö ja vedensyöttö kytkeytyvät päälle. 5. Aseta käytettävä pesuliuksen määrä käyttöpaneelin painiketta käyttämällä. 6. Aseta ajsuunta hjauskahvan vasemmalla pulella levasta kytkimestä 7. Säädä npeus hjauskahvan ikealla pulella levasta kierrettävästä säätimestä 8. Terpeen mukaan säädä pesuliksen määrää ajn aikana käyttöpaneelin kykimestä. Käynnistä kneen liike välittömästi kun harjayksikkö n laskettu alas, muuten harjat vivat jättää jälkiä lattiaan. Nsta harjayksikkö ajettaessa kynnyksien yli.

11 Käyttööntt Käyttövinkkejä Lakaise tai imuri lattia ennen märkäpesun alittamista. Tämä timenpide ei ainastaan paranna puhdistusteha vaan myös vähentää kneen kulumista käytössä. Lattia tulisi käsitellä kahteen kertaan, mikäli sen likaisuusaste n erittäin krkea tai js kysymyksessä n vahanpist (Peruspuhdistus). Ensimmäisen puhdistusvaiheen aikana, lattia puhdistetaan harjaamalla sitä likaisuusasteen mukaisesti määritetyllä puhdistusainemäärällä imusuuttimen llessa ylösnstettuna. Puhdistusaine jätetään vaikuttamaan lattiaan n minuutiksi valmistajan hjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen lattia käsitellään uudelleen imusuuttimen llessa alas laskettuna. Tärkeää: Kiinnitä erityistä humita puhdistusaineen ikeaan annstelumäärään. Oikea annstelu säästää kustannuksia ja sujaa ympäristöä. Liiallisen vaahdn mudstuminen likavesisäiliöön heikentää kneen timintja. Liiallinen vaaht n situksena myös siitä, että puhdistusaineen annstelu n liian suuri tai se ei svellu käytettäväksi kyseisissä lsuhteissa. Käyttämättömät puhdistusainejäämät päätyvät likavesisäiliöön ja aiheuttavat vaahdn mudstumisen. Puhdistusaineen valmistajan hjeissa n lisätieta annstelumääristä. Käytä näitä hjeita annstelun perustana. Käyttökhteeseen spiva ikea annstelu ja pesuaine löytyy käytännön kkemuksen myötä jidenkin ajkertjen kuluessa. Alita pesuaineen annstelu valmistajan hjeen minimimääristä ja lisää annstusta tarvittaessa Häiriökdinäyttö Käyttöpaneelissa levaan hultnäyttöön ilmestyy vikatilanteessa jakavaimen kuva ja nelinumerinen hultkdi, jssa kdin pisteet vilkkuvat. Krjaa häiriö ja käynnistä kne uudelleen. Js vika ei krjaannu min timenpitein kirjita hultkdi muistiin ja ta yhteyttä Hakn valtuuttamaan hultliikeeseen. Häiriö Aiheuttaja / syy Krjaustimenpiteet Harjamttri ylikurmitettu Anna harjamttrin jäähtyä Harja jumissa Pista harjasta ulkpuliset khteet Harjamttrin lämpösuja Anna kneen jäähtyä tai ta yhteys Hakn hultpalveluun Harjaa ei le asennettu Asenna harja Imuturbiinin lämpösuja Anna kneen jäähtyä tai ta yhteys Hakn hultpalveluun Virheellinen TSG- asetus Ota yhteys Hakn hultpalveluun Sisäinen SE- häiriö Ota yhteys Hakn hultpalveluun 11

12 Käyttööntt 2.6 Kneen käytön lpettaminen Hakmatic B30/45 1. Vapauta turvakytkin ja pysäytä kne: Harjayksikkö pysähtyy ja puhdistusliuksen syöttö katkeaa. 2. Nsta harjayksikkö ylös jalkaplkimella. 3. Nsta imusuulake ylös. 4. Sammuta kne pääkytkimestä. Hakmatic B30/45 CL/CLH 1. Vapauta turvakytkin: Harjayksikkö pysähtyy ja puhdistusliuksen syöttö katkeaa. 2. Nsta harjayksikkö ylös jalkaplkimella. 3. Nsta imusuulake ylös. Imumttri jatkaa timintaansa vielä n. 10 sekunnin ajan. 4. Sammuta kne avainkytkimellä. 5. Pista avain virtaluksta asiattman käytön estämiseksi. 2.7 Työn päätyttyä 1. Aja kne spivaan paikkaan hulta ja tarkastuksia varten. 2. Pysäytä kne ja kytke virta pis. 3. Tyhjennä likavesisäiliö ja huuhtele se. 4. Tyhjennä puhdasvesisäiliö ja huuhtele se. Hävitä puhdistusaineet määräysten ja sääntöjen mukaisella tavalla. 5. Tarkasta puhdasvesisudatin. 6. Tarkasta säiliönkannentiivisteet ja imuletku. 7. Tarkasta sähköjärjestelmä, kneen timinnt ja asetukset. 8. Puhdista kne. 9. Lataa akut. Tyhjennä myös puhdasvesisäiliö käytön jälkeen, jttei pesuaine ajanmyötä kerrstu säiliöön. Kneen puhdistaminen käyttämällä höyry- ja krkeapainepesulaitteita n kielletty. 2.8 Kneen kuljetus ja kiinnityskhdat Siirrettäessä kne sen käyttöpaikalleen, n imujalan ja harjayksikön ltava yläasennssa. Js kneen siirtreitillä n esteitä tai jyrkkiä ramppeja irrita imujalka kuljetuksen ajaksi. Kun kne n kuljetettava tisella ajneuvlla tai perävaunulla, se n lukittava liukumista vastaan. Kiinnitä kne kuljetusalustaansa hulellisesti. Kneessa n kiinnityslenkit edessä (mlemmilla pulilla) ja takasassa (Kuva 4/1). Kuva 4 Hakmatic B30/45

13 Käyttö 3 Käyttö 3.1 Käyttötapa Yleistä Hakmatic B30/45 n yhdistelmäkne kvien lattiapintjen märkäpesua ja kuivaamista varten Harjayksikkö Harjayksikön harja (Kuva 5/1) saa käyttövimansa sähkömtttrilta. Harjayksikkö lasketaan alas käyttämällä jalkapljinta. Lattian puhdistaminen perustuu harjan pyörintäliikkeeseen ja ikein annsteltuun pesuaineliukseen. Harja n pistettavissa hulta varten painiketta painamalla Puhdasvesisäiliö Puhdasvesisäiliö täytetään kneen yläsassa levasta täyttöauksta (Kuva 5/2), jssa n irritettava kansi. Hakmatic B30/45 kneen puhdasvesisäiliön tilavuus n n. 45 litraa. Säiliön pesuliuksen pinnantas n nähtävissä läpinäkyvästä tyhjennysletkusta. Kuva 5 Hakmatic B30/45 13

14 Käyttö Imusuulake Kneen liikkeitä seuraava imusuulake mukautuu lattian mutihin kahden justavan imukumin ansista (Kuva 6/1). Imumttrin imukumien väliin aiheuttama alipaine imee likaveden lattialta. lmusuulake lasketaan alas käsivipua käyttämällä Likavesisäiliö Likavesi imetään imujalan kautta likavesisäiliöön (Kuva 6/2) imuletkulla. Kneeseen n saatavissa valinnainen käsi-imuletku vaikeapääsyisten paikkjen puhdistamista ja veden imua varten Harjavet / Pyörävet Kävellenhjattava Hakmatic B30/45 kne n varustettu harjavedlla, jssa pesuharjan pyörimisliike aiheuttaa knetta eteenpäin vievän viman. Hakmatic B30/45 CL/CLH n varustettu ajmttrilla jka vaikuttaa tasauspyörästön kautta etupyöriin. Prtaattmasti säädettävää ajnpeutta, ajsuuntaa ja jarrutusta hjataan sähköisellä käyttökytkimellä. Kuva 6 Hakmatic B30/45

15 Käyttö Akut ja akkulaturi Kne n varustettu hultvapailla akuilla (Kuva 7/1), kiinteällä täysin autmaattisella latausyksiköllä (Kuva 7/2) ja akun alijännitesujalla akkujen liiallisen purkautumisen estämiseksi Valinnaiset lisävarusteet Käsikäyttöinen imuletku kahdella suuttimella Äänieristyssarja Mpin pidike ja säilytysverkk puhdistusvälineitä varten Autmaattinen annstelulaite Autmaattisen täytön liitäntä ja uimuriyksikkö (vain CL/CLH) Lattianpesu- ja kuivaustyökalu Liitäntä lattianpesu- ja kuivaustyökalulle Kuva 7 Hakmatic B45 15

16 Käyttö 3.2 Käyttö- ja hallintalaitteet Käyttöpaneeli Hakmatic B30/45 1 Näyttö: Käyttötuntilaskuri Hultnäyttö Akkujen varaustilan ilmaisin (TSG) 2 Akun lataustilan ilmaisin 3 Pääkytkin 4 Turvakytkin 5 Harjan irrituspainike Kuva 8 Hakmatic B30/45

17 Käyttö Näyttö (Kuva 8/1) Näyttö mahdllistaa keskitetyn timintjen seuraamisen sekä näyttää kaikki käytössä levat timintatilat. Käyttötuntilaskuri Kun laskuri kytketään päälle, se näyttää hjelmaversin ja viimeisen häiriökdin. Tämän jälkeen näkyy hetken aikaa sen hetkinen käyttötuntien määrä. Akkkujen varaustilan näyttö ilmestyy näkyviin tämän jälkeen. Hultnäyttö Hultnäyttö syttyy, js järjestelmässä havaitaan häiriö ja kneen timintja n keskeytynyt. Hulttarpeen merkin (jakavain) lisäksi näyttöön tulee nelinumerinen hultkdi jssa kdin pisteet vilkkuvat. Krjaa häiriö ja käynnistä kne uudelleen. Js vika ei krjaannu min timenpitein kirjita hultkdi muistiin ja ta yhteyttä Hakn valtuuttamaan hultliikeeseen. Akun varaustilan näyttö Kun kne n käynnistetty, akkujen varaustilannäyttö tulee näkyviin sittaen akkujen kknaisvarausta. Neljä ilmaisinta näyttävät sen hetkistä akkujen varaustasa käytön aikana. Kehys vilkkuu = akut tyhjät Lataa akut kappaleen 5.4 mukaisella tavalla 1 ilmaisinta palaa = 25 % varaus 2 ilmaisinta palaa = 50 % varaus 3 ilmaisinta palaa = 75 % varaus 4 ilmaisinta palaa = 100 % varaus Akun lataustilan näyttö (Kuva 8/2) Akkujen lataustilan ilmaisin näkyy näytöllä latauksen aikana ja se näyttää sen hetkistä akkujen lataustilaa. Palavien LED-merkkivaljen määrä vastaa akkujen lataustilaa seuraavasti: 2 LED- merkkivala palaa = lataus alitettu 3 LED- merkkivala palaa = 75 % varaus 4 LED- merkkivala palaa = 100 % varaus Vilkkuva LED- merkkival ilmaisee laturiyksikön häiriötä. Ota yhteys Hakn valtuuttamaan hultliikkeeseen. Pääkytkin (Kuva 8/3) Kytkee kneen sähköjärjestelmän päälle ja pis päältä. Turvakytkin (Kuva 8/4) Js järjestelmän turvakytkin vapautetaan käytön aikana, harja pysähtyy ja pesuliuksen syöttö lakkaa välittömästi. Imumttri jää päälle. Kun turvakytkin n painettuna harja pyörii ja kne annstelee pesuliusta harjalle. Harjan pyöriminen tuttaa kneelle eteenpäin vievää vimaa.. Harjan pistpainike (Kuva 8/5) Harja pistpainiketta käytetään harjan irrttamiseen hulta varten. Kats kuvaus sivulta

18 Käyttö Hakmatic B30/45 CL/CLH 1 Näyttö: Käyttötuntilaskuri Hultnäyttö Akun varaustilan näyttö (TSG) 2 Akun lataustilan ilmaisin 3 Päävirtakytkin 4 Turvakytkin 5 Suuntakytkin 6 Ajnpeudensäätökytkin 7 Äänenvaimennustiminnn merkkival (lisävaruste) 8 Työkaluliitännän merkkival (lisävaruste) 9 Äänenvaimennustiminnn käyttökytkin (lisävaruste) 10 Työkaluliitännän käyttökytkin (lisävaruste) 11 Puhdistusliuksen annstelupainike 12 Puhdistusliuksen syöttötiminnn käyttökytkin 13 Harjan pistpainike Kuva 9 Hakmatic B30/45 CL/CLH

19 Käyttö Näyttö (Kuva 9/1) Näyttö mahdllistaa keskitetyn timintjen seuraamisen sekä näyttää kaikki käytössä levat timintatilat. Käyttötuntilaskuri Kun laskuri kytketään päälle, se näyttää hjelmaversin ja viimeisen häiriökdin. Tämän jälkeen näkyy hetken aikaa sen hetkinen käyttötuntien määrä. Akkkujen varaustilan näyttö ilmestyy näkyviin tämän jälkeen. Hultnäyttö Hultnäyttö syttyy, js järjestelmässä havaitaan häiriö ja kneen timintja n keskeytynyt. Hulttarpeen merkin (jakavain) lisäksi näyttöön tulee nelinumerinen hultkdi jssa kdin pisteet vilkkuvat. Krjaa häiriö ja käynnistä kne uudelleen. Js vika ei krjaannu min timenpitein kirjita hultkdi muistiin ja ta yhteyttä Hakn valtuuttamaan hultliikeeseen. Akun varaustilan näyttö Kun kne n käynnistetty, akkujen varaustilannäyttö tulee näkyviin sittaen akkujen kknaisvarausta. Neljä ilmaisinta näyttävät sen hetkistä akkujen varaustasa käytön aikana. Kehys vilkkuu = akut tyhjät Lataa akut kappaleen 5.4 mukaisella tavalla 1 ilmaisinta palaa = 25 % varaus 2 ilmaisinta palaa = 50 % varaus 3 ilmaisinta palaa = 75 % varaus 4 ilmaisinta palaa = 100 % varaus Akun lataustilan näyttö (Kuva 9/2) Akun varaustilan ilmaisin näkyy näytöllä latauksen aikana ja se kuvaa sen hetkistä akkujen lataustilaa. Palavien LED-merkkivaljen määrä vastaa seuraavaa varaustilaa: 2 LED- merkkivala palaa = lataus alitettu 3 LED- merkkivala palaa = 75 % varaus 4 LED- merkkivala palaa = 100 % varaus Vilkkuva LED- merkkival ilmaisee laturiyksikön häiriötä. Ota yhteys Hakn valtuuttamaan hultliikkeeseen. Pääkytkin (Kuva 9/3) Kytkee kneen sähköjärjestelmän päälle ja pis päältä. Hultnäytön kentälle ilmestyy hjelmaversi ja viimeinen hultkdi lyhyesti heti käynnistyksen jälkeen. Pista virta-avain kneen luvattman käytön estämiseksi. 19

20 Käyttö Turvakytkin (Kuva 9/4) Js järjestelmän turvakytkin vapautetaan käytön aikana, harja pysähtyy ja pesuliuksen syöttö lakkaa välittömästi. Imumttri jää päälle. Suuntakytkin (Kuva 9/5) Suuntakytkintä käytetään kneen ajsuunnan esivalintaan. Kytkin edessä = ajsuunta eteenpäin Kytkin takana = ajsuunta taaksepäin Ajsuunnan muuttamiseksi n turvakytkin vapautettava ja kne pysäytettävä. Tämän jälkeen vidaan uusi ajsuunta valita ja käynnistää kne uudelleen turvakytkimestä. Äänenvaimenustiminnn merkkival (lisävaruste) (Kuva 9/8) LED- merkkival palaa kun äänenvaimennustimint n kytketty päälle. Työkaluliitännän merkkival (lisävaruste) (Kuva 9/9) LED- merkkival palaa kun työkaluliitännän timint n kytketty päälle. Työkaluliitännän käyttöpainike (lisävaruste) (Kuva 9/10) Työkaluliitännän käyttöpainiketta käytetään kytkemään lattianpesu- ja kuivaustyökalun pesuliuksenruiskutustimint päälle ja pis. Ajnpeuden käyttökytkin (Kuva 9/6) Ajnpeutta hjataan jprtaattmasti säädettävällä nupilla kneen npeuden asettamiseksi. Äänenvaimennustiminnn käyttöpainike (lisävaruste) (Kuva 9/10) Äänenvaimennustimint alentaa imumttrin kierrslukua ja vaimentaa täten kneen imuääntä.

21 Käyttö Puhdistusaineen annstelupainike (Kuva 9/7) Puhdistusaineen määrä n säädettävissä käytön aikana. Valittu tas näkyy painikkeen vieressä levasta näytöstä. Määrän säätämiseksi, paina painiketta niin kauan, kunnes haluttu tas näkyy näytössä. Jtta vit säätää pesuliuksen annstelua täytyy: Pääkytkin lla kytkettynä Harjayksikkö n alaslasketussa asennssa Turvakytkin lla painettuna Pesuliuksen syötön käyttöpainike (ON/OFF) (Kuva 9/12) Painiketta käytetään puhdistusaineen syötön kytkemiseksi päälle ja pis. Kun harja käynnistetään, viimeisin asetettu annstelumäärä asetetaan kytkeytyy autmaattisesti. Tätä asetusta vidaan muuttaa annstelupainikkeella. Harjan pistpainike (Kuva 9/13) Harja vidaan irrttaa hulta varten painiketta painamalla. Harjan irritus: Nsta harjayksikkö ylös. Paina painiketta n. 5 sekunnin ajan kunnes harja irtaa. Harjan pista kuvataan neljällä vurtellen syttyvällä kuvakkeella näyttökentässä. Kun harja n pistettu, kuvakkeiden ylä- ja alarivit vilkkuvat vurtellen. Kne ei le valmis timintaan. Sammuta kne käyttämällä pääkytkintä. Harjan kiinnitys: Käynnistä kne uudelleen käyttämällä pääkytkintä. Sijita harja hulellisesti nstetun harjayksikön alapulelle. Laske harjayksikkö alas. Varmista että harja n keskellä harjayksikköä. Käynnnistä harjayksikkö turvakytkimestä, harja kiinnittyy autmaattisesti paikalleen. 21

22 Käyttö Kneen käyttölaitteet 1 Puhdasvesisäiliön täyttö 2 Imusuulakkeen nstvipu 3 Pesuliuksen sudatin 4 Puhdasvesisäiliön tyhjennysletku 5 Laturin verkkjht 6 Harjayksikön jalkapljin 7 Likavesisäiliön tyhjennysletku 8 Pesuliuksen annsteluventtiili (Vain B45) Kuva 10 Hakmatic B30/45

23 Käyttö Puhdasvesisäiliön täyttö (Kuva 10/ 1) Puhdasvesisäiliö täytetään kneen ikeassa takareunassa sijaitsevasta täyttöauksta, jta peittää sujakansi. Säiliön pinnantas n nähtävissä läpinäkyvästä puhdasvesisäiliön tyhjennysletkusta. Kneen kyljessä levasta asteiksta vi päätellä säiliön täyttöasteen. Imusuulakkeen nstvipu (Kuva 10/2) Imujalka nstetaan ja lasketaan käyttämällä vipua. Imumttri käynnistyy autmaattisesti kun ilmujalka lasketaan alas (Vain B30/45) Pesuliuksen sudatin (Kuva 10/3) Sudatin sudattaa epäpuhtaudet puhdasvesisäiliöstä harjapäälle jhdettavasta pesuliuksesta. Puhdasvesisäiliön tyhjennysletku (Kuva 10/4) Puhdasvesisäiliön tyhjennysletkua käytetään säiliön tyhjentämiseen. Laturin verkkjht (Kuva 10/5) Kne ladataan asettamalla verkkpistke maaditettuun pistrasiaan. Latauksen lputtua verkkpistke asetetaan kneessa levaan pidikkeeseen. Pidikkeessä n myös tunnistin jka estää kneen käytön latauksen aikana. Harjayksikön jalkapljin (Kuva 10/6) Pljinta käytetään harjayksikön nstamiseen ja laskemiseen. Likavesisäiliön tyhjennysletku (Kuva 10/7) Likavesisäiliön tyhjennysletkua käytetään likaveden tyhjentämiseen säiliöstä. Puhdistusliuksen annsteluventtiili (käsikäyttöinen) (Kuva /8) Kneessa Hakmatic B30/45, harjayksikölle jhdettavan puhdistusaineen annstelua säädetään käsiventtiilillä. Puhdistusaineen määrä n säädeltävissä välillä l/minuutissa. 23

24 Tekniset tiedt 4 Tekniset tiedt B45 Kneen pituus (43cm/51cm) Kneen krkeus cm cm 127/ Kneen leveys ilman imusuutinta (43cm/51cm) cm 50/56 Kneen leveys imusuuttimella (43cm/51cm) cm 78/88 Työleveys (43cm/51cm) cm 43/51 Imusuuttimen leveys (43cm/51cm) cm 76/86 Tereettinen puhdistusalue (43cm/51cm) m²/h 1720/2040 Nimellisjännite V 24 Virrankulutus, vetmttri (vain B45 CL/CLH) W 180 Virrankulutus, imumttri W 410 Virrankulutus, harjamttri W 720 Harjjen määrä Kpl. 1 Harjan halkaisija (43cm/51cm) cm 43/51 (17 /20 ) Käyttönpeus km/h 3,5 Puhdasvesisäiliö L 45 Likavesisäiliö L 42 Pain akkujen kanssa kg 178/185 Pain sisältäen veden ja akut (harjavet/pyörävet) kg 223/230 Äänenpainetas nrmaali käyttölsuhteissa (käyttäjän krvan khdalla) DIN IEC mukaisesti: Standardikne / lisä-äänieristetty db (A) 64/61

25 Hult ja kunnssapit 5 Hult ja kunnssapit Yleistä Lue turvahjeet hulellisesti läpi ennen hult- ja kunnssapittimenpiteitä! Hultsusituksiemme ja -aikataulujen nudattaminen takaavat kneen jatkuvan ja varman timinnan. Päivittäiset tai viikittaiset knetta ylläpitävät hulttimet tehdään käyttökulutuksen saaneen kneen käyttäjän timesta. Muut hult- ja krjaustimenpiteet tehdään ainastaan valtuutetun Hak hulthenkilöstön timesta. Ota yhteys paikalliseen Hak Hultpisteeseen. Hak ei le vastuussa vauriista, jtka vat aiheutuneet näiden hjeiden nudattamatta jättämisestä. Ilmita kneesi sarjanumer varasia tilatessasi, kats kappale Arvkilpi. 5.1 Hak- Ennakkhult takaa HAKO- kneiden lutettavan timinnan minimi käyttö-, krjaus- tai hultkustannukset varmistaa kneen käytettävyyden ja pitkän käyttöiän Hak- ennakkhult n jaettu erillisiin siihin, jtka määrittelevät tehtävät työsuritukset ja niiden ajituksen. Jkaista hulttimenpidettä varten n etukäteen määritelty vaihdettavat varasat. Hak- Ylläpithult - Käyttäjä: Suritetaan kneen käyttäjän timesta käyttöhjeen hult-hjeiden mukaisesti (päivittäin tai viikittain). Käyttäjä kulutetaan kneen luvutuksen yhteydessä. Hak- Ennakkhult I: (Jka 125 käyttötunnin jälkeen) Suritetaan Hakn valtuutetun hulthenkilöstön timesta kneen hultkirjan mukaiset hulttimenpiteet. Hak- Järjestelmähult II: (Jka 250 käyttötunnin jälkeen) Suritetaan Hakn valtuutetun hulthenkilöstön timesta kneen hultkirjan mukaiset hulttimenpiteet. Hak- Järjestelmähult III/: (Jka 500 käyttötunnin jälkeen) Suritetaan Hakn valtuutetun hulthenkilöstön timesta kneen hultkirjan mukaiset hulttimenpiteet. 25

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

1. Turvaohje. 2. Tuotteen Ominaisuudet DIGISCALE 1000

1. Turvaohje. 2. Tuotteen Ominaisuudet DIGISCALE 1000 DIGISCALE 1000 EN: hje Sisällysluettel 1. Turvahje 2. Tutteen Ominaisuudet 3. Tekniset tiedt 4. Sähkökaavi 5. hje 6. Näytön 7. Vianmääritys 8. Kauksäätimen hje 9. Parametrin asetus 10. Kalibrinti 1. Turvahje

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Eurovac -huoltokaappi

Eurovac -huoltokaappi Eurvac -hultkaappi Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr 346.703

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE 1PEBBELL 2 WATERPROOF 2LAITTEEN LATAAMINEN Pebbell 2 Waterprf paikannuslaite n varustettu ladattavalla akulla. Akun kest vi vahdella riippuen GPS and GSM

Lisätiedot

Vacon perussovelluksen ohjausliitynnät

Vacon perussovelluksen ohjausliitynnät LIITE 2: 1 Vacn perussvelluksen hjausliitynnät (Vacn NX taajuusmuuttajat svelluspas, 13) LIITE 3: 1 Tyypillisen kneen lhkkaavi (SFS-EN60204-1 2008, 18) LIITE 1: 1 (1) Aistinvaraisen tarkastaminen SFS 6000-6-61:2007

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Käyttöohje Luettava huolellisesti ennen käyttöä Vers.1 8/13 Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti. Sisällys Laitteen esittely ja tekniset tiedot Laite tutuksi Käyttö:

Lisätiedot

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens. Käyttö HiPath 3000 OpenStage 15 T Käyttöhje Cmmunicatin fr the pen minded Siemens Enterprise Cmmunicatins www.siemens.fi/enterprise Tärkeitä hjeita Tärkeitä hjeita Q Turvallisuussyistä puhelimen virransyöttö

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850. * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850. * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla KÄYTTÖOHJE CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850 * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla Ominaisuudet Eco-Drive kello (valoenergiaa hyödyntävä) Kello toimii muuntamalla taulussa olevan aurinkokennon

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

kylmä lialle hienovarainen pinnoille professional kuivajääpuhallus jääpellettikone

kylmä lialle hienovarainen pinnoille professional kuivajääpuhallus jääpellettikone kylmä lialle hienvarainen pinnille prfessinal kuivajääpuhallus jääpellettikne kuivajääpuhallus kuivajääpuhallus - hienvarainen puhdistusmenetelmä Tehkas ja hienvarainen puhdistusmenetelmä tellisuuden puhdistusngelmiin.

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN ASENNUSOHJE D E L T A S I MP L E X C O MP A C T 1. Osat: 1. OHITUSVENTTIILI 2. VENTTIILIN PESÄKE 3. HARTSISÄILIÖ KOTELO LAITTEELLE 4. JA SUOLALLE 5. SUOLALIUOKSEN VENTT. (uimuri) 6. VEDEN TULO Oy Callidus

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE

TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE Onnittelemme oivallisesta kävelytelineen valinnasta. Valmistaja Totenprodukter AS Rambekkveien 1 2816 Gjøvik Norway Tel: +47 61 13 46 00 Fax: +47 61 17 92 05 E-mail:

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4330-00 FI

Käyttöopas NPD4330-00 FI NPD4330-00 FI Tekijänikeudet ja tavaramerkit Tekijänikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun saa ei saa tisintaa, tallentaa tietjenhakujärjestelmään tai siirtää missään mudssa tai millään tavin,

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot