Käyttöohjeet. Tarvike ja varaosatilaukset Hakomatic B30 (7715) ja B45 (7700)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohjeet. Tarvike ja varaosatilaukset 09 87 007 426 varaosat@hako.fi. Hakomatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hako.fi"

Transkriptio

1 Käyttöhjeet Tarvike ja varasatilaukset Hakmatic B30 (7715) ja B45 (7700) 1

2 Jhdant Jhdant Hyvä asiakas, tavitteenamme n, että Hakmatic B30/45 kneen erinmaiset minaisuudet sittautuisivat sen luttamuksen arviseksi hankkiessasi tämän kneen. Ennen kneen ensimmäistä käyttökertaa, lue kappale Turvallisuus hulellisesti läpi kska se sisältää tärkeää tieta kneen turvallisuudesta ja sen turvallisesta käyttötavasta. Oman ja muiden turvallisuuden takia, n erittäin tärkeää ymmärtää, kuinka knetta käytetään. Siksi näiden käyttö- ja hult-hjeiden lukeminen ja sen sisällön ymmärtäminen ennen kneen ensimmäistä käyttökertaa n tärkeää. Käyttöhjeet sisältävät tärkeää tieta kneen käytöstä, krjauksista ja hullsta. Turvallisuutesi takia käytämme varitussymblia tässä käyttö- hjeessa useissa khdissa. Ne ilmaisevat erityisen tärkeitä turvallisuuteen liittyviä asiita. Humii turvallisuusmääräykset kappaleessa turvallisuus. Valtuutettu Hak jälleenmyyjäsi antaa mielellään vastauksia kysymyksiisi kskien knetta tai näitä käyttö- ja hult-hjeita. Emme hyväksy mitään vaatimuksia tämän hjekirjan sisällön suhteen. Mikäli krjaustöitä n suritettava, varmista, että käytät vain alkuperäisiä varasia, kska kneesi lutettava timinta vidaan taata ainastaan alkuperäisvarasia käyttämällä. Varaamme ikeudet muutksiin. Vimassa: Syyskuusta 2008 Oy Hak Grund & Garden AB Sienitie Helsinki Tarkituksenmukainen käyttö Hakmatic B30/45 n kvien lattiapintjen märkäpuhdistukseen tarkitettu yhdistelmäkne. Kneen käyttö muuhun tarkitukseen, katstaan käyttötarkituksen vastaiseksi käytöksi; Valmistaja ei vi ttaa vastuuta tällöin sattuneista mahdllisista vahingista Tämänkaltainen käyttö n täysin käyttäjän malla vastuulla. Käyttötarkituksen mukaiseen käyttöön sisältyy myös valmistajan antamien hjeiden nudattaminen kskien käyttöä, hulta ja kunnssapita. Hakmatic B45 knetta saa käyttää, hultaa ja krjata vain laitteen tunteva henkilöstö ja henkilöt, jtka vat tietisia kneen mahdllisista vaaratekijöistä. Js kneeseen suritetaan muutksia ilman valmistajan siihen antamaa ennakklupaa, ei valmistaja vi vastata vahingista, jtka jhtuvat tämäntyyppisistä luvattmista muutksista.

3 Jhdant Takuuhumautukset Kneen takuuaika n 12 kk kneen luvutuksesta.vahingt eivät kuulu takuun piiriin, js ne jhtuvat kunnssapit- ja hult-hjeiden laiminlyönnistä. Kaikki hulttyöt n suritettava valtuutetussa Hak-hultliikkeessä. Seuraavat vahingt eivät kuulu nrmaalin takuun piiriin: varkkeet, nrmaali kuluminen, rikkutuminen ylikurmituksen takia, sekä, kneen epäasianmukaisesta ja luvattmasta muutksesta jhtuvat vahingt. Lisäksi takuu raukeaa, mikäli kneen vaurit jhtuvat lisäsien tai - laitteiden asentamisesta ilman Hak-yhtiön siihen ennakkn antamaa erityislupaa tai hult-hjeiden laiminlyönnistä. Kneen vastaanttaminen Tarkasta mahdlliset kuljetusvahingt heti kneen vastaantn jälkeen. Pyydä kuljetusliikkeeltä vahvistus havaituista kuljetusvahingista ja ta välittömästi yhteys jälleenmyyjääsi. Lähetä vahinkraprtti ja rahtikirja sitteeseen: Oy Hak Grund & Garden AB Sienitie 50, Helsinki 3

4 Sisällysluettel Jhdant 2 Jhdant 2 Tarkituksenmukainen käyttö 2 Takuuhumautukset 3 Kneen vastaanttaminen 3 1 Turvallisuus Turva- ja varitussymblit Turvahjeet Käyttöhjeet Hult-hjeet Erityisturvahjeet Ympäristönsujelu Kneen kyltit ja tarrat 8 2 Käyttööntt Ohjeet Akkujen alkulataus Ennen käyttööntta Kneen käynnistäminen Käyttö Käyttövinkkejä Häiriökditaulukk Kneen pysäytys ja sammutus Työn jälkeen Kuljetus- ja kiinnityspisteet 12 3 Käyttö Käyttötapa Harjayksikkö Puhdasvesisäiliö Imusuulake Likavesisäiliö Harjavet / pyörävet Akut ja akkulaturi Valinnaiset varusteet Käyttö- ja hallintalaitteet Käyttöpaneeli Kneen käyttölaitteet 22 4 Tekniset tiedt 24 5 Hult ja kunnssapit Hak- järjestelmähult Hultkirja Hultkaavi Akkujärjestelmä Akkujen lataus Akun varaustilan näyttö (TSG) Akkujen hult Akkujen irrtus Akkujen asennus Akkujen hävitys Puhdasvesisäiliö Puhdasvesisäiliön täyttö Puhdasvesisäiliön tyhjennys Puhdasvesisud. puhdistus Likavesisäiliö Likavesisäiliön tyhjennys Likavesisäiliön puhdistus Imusudattimen puhdistus Tyhjennysventtiilin tiivisteen tarkastus Säiliön kannentiivisteen tarkastus Harjayksikkö Harjjen vaiht Ohjausrullan vaiht Imukumien vaiht Imusuulake Imusuulakkeen puhdistus Imukumien vaiht Imusuulakkeen säätö 39 EU- Vaatimustenmukaisuusvakuutus 41

5 Turvallisuus 1 Turvallisuushjeet 1.1 Turva- ja varitussymblit Tämän käyttöhjeen sisällössä viitataan useissa khdissa käyttäjän henkilökhtaiseen turvallisuuteen, kneen turvallisuuteen ja ympäristönsujeluun. Näiden minaisuuksia kuvataan seuraavilla varitussymbleilla: Symbli Vaarallinen. Kuvaus henkilöille ja Ohje kneen väärinkäyttämisestä tai hjeiden humiimatta Turvallisuusmääräykset maisuudelle jättämisestä.aiheutuvien vaarallisten tilanteiden välttämiseksi. VAROITUS kneelle Tärkeää tieta kneen käsittelystä kneen timivuuden takaamiseksi Ympäristövaara ympäristölle Tiettyjen aineiden käytöstä jhtuva vaaratilanne ympäristölle 5

6 Turvallisuus 1.2 Turvahjeet Tämän käyttöhjeen lisäksi n nudatettava yleisesti käytössä levia turvallisuutta ja nnettmuuksien ehkäisemistä kskevia määräyksiä. Lue Hakmatic- B30/45-knetta, ja muita erillisiä lisälaitteita tai varusteita varten timitetut käsikirjat hulellisesti läpi ennen Hakmatic- kneen ensimmäistä käyttökertaa ja nudata niissä annettuja hjeita työskentelyn aikana. Vain kneen käyttöön pastetut henkilöt saavat käyttää knetta. Vain Hakn valtuuttama ja kuluttama hulthenkilöstö saa hultaa tai krjata Hakmatic- knetta. Perusteellinen tutustuminen turvahjeisiin auttaa välttämään käyttövirheet käytettäessä Hakmaticknetta ja takaa kneen lutettavan käytön. Kneen käyttöhjeiden tulee lla aina tarvittaessa saatavilla. Tästä syystä niitä n säilytettävä kk ajan kneessa tai sen läheisyydessä. Nämä asiakirjat tulee luvuttaa kneen myynti- tai leasingvukraustapauksessa kneen mukana. Kneeseen kiinnitetyt varitus- ja hjekilvet sisältävät tärkeää tieta turvallisesta käytöstä. Lukukelvttmat tai kadnneet kilvet n vaihdettava uusiin. Kneen käytön turvallisuuden takaamiseksi käytä aina alkuperäisiä varasia ja tarvikkeita. 1.3 Käyttöhjeet Ennen kneen käynnistämistä ensimmäisen kerran, n käytettävien akkujen ltava täyteen ladattuna alkulataushjeiden mukaisella tavalla. Humii kneen / laturin mukana timitetut käyttöhjeet sekä myös akun valmistajan käyttöhjeet. Hak ei le vastuussa akkuun khdistuvista vauriista jtka vat jhtuneet akun alkulatauksen laiminlyönnistä tai sen virheellisestä lataustavasta. Ennen kneen jkaista käyttööntta, tarkasta kneen timinnan turvallisuus! Krjaa käyttöhäiriöt välittömästi! Tutustu ennen käyttöä kaikkiin säätöja käyttöjärjestelmiin ja hjaimiin sekä niiden timintaan. Knetta käyttäessäsi, käytä aina tukevia ja luistamattmia jalkineita. Knetta saa käyttää ainastaan käytettävän tilan mistajan tai hanen edustajansa määrittelemillä lattiapinnilla. Knetta käytettäessä n ulkpuliset henkilöt tettava humin, erityisesti lapset. Käynnistä kneen liike välittömästi kun harjayksikkö n laskettu alas, muussa tapauksessa harjat vivat jättää jälkiä lattiaan. Käytä ainastaan kneelliseen siivukseen tarkitettuja puhdistusaineita (matalavaahtisia) ja annstele sekä hävitä ne valmistajan hjeiden mukaisesti nudattaen samalla turvahjeita. Avaa likavesisäiliö ainastaan tyhjänä. Knetta ei saa kskaan käyttää räjähtävien, palavien tai helpsti syttyvien nesteiden tai kiinteiden aineiden pesemiseen.tai imemiseen. Knetta ei saa kskaan käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla. Pista virta-avain kneen luvattman käytön estämiseksi. (vain malli Hakmatic B45 CL/CLH).

7 Turvallisuus Ennen kneen kuljetusta, nsta imujalka ja harjayksikkö ylös. Svita ajnpeus paikallisten lsuhteiden mukaisesti. Knetta saa käyttää ainastaan tasaisilla pinnilla jiden kallistus n krkeintaan 2%. 1.4 Hult-hjeet Päivittäiset ja viikittaiset kneen käyttöön ja ylläpitn liittyvät hulttyöt n suritettava hulellisesti käyttöhenkilöstön timesta. Muut hult- tai krjaustyöt n suritettava Hakn valtuutetun hultpalvelun timesta. Humii hulttimenpiteet ja hultvälit käyttöhjeessa kuvatulla tavalla. Kneen hult- ja puhdistustyöt tulee surittaa vain käyttäen tarkitukseen spivia työkaluja. Kne n tarkastettava asiantuntijan timesta säännöllisin väliajin käyttöturvallisuus- ja nnettmuuksia ehkäisevien määräysten mukaisesti (susittelemme tarkastamaan kneen kerran vudessa) ja muuts- tai krjaustöiden jälkeen. Varasien täytyy vastata valmistajan teknisiä minimivaatimuksia. Kneen lutettava timinta vidaan taata vain alkuperäisvarasia käyttämällä. Välttääksesi kneen luvattman käytön pista virta-avain virtaluksta kun knetta ei käytetä. Ennen puhdistus ja hulttöitä sammuta kneen timinnt ja pista virta-avain (Hakmatic B45 CL/CLH). Irrta akkupistke ennen työskentelyä kneen sähköjärjestelmän parissa. Kun työskentelet ylösnstetun likavesisäiliön alaiseseen tilaan liittyen varmista että säiliö n avattu ääriasentnsa. Älä puhdista knetta höyry- tai krkeapainepesulaitteilla. Syövyttävien puhdistusaineiden käyttö ei le sallittua. Anna kneen kuivua puhdistuksen jälkeen, esim. viiknlpun ajan. Kne vidaan ttaa käyttöön vain, kun kaikki sujalaitteet vat paikillaan. 1.5 Erityisturvahjeet Sähköjärjestelmä Käytä vain samanarvisia alkuperäistyyppisiä varkkeita. Sähköjärjestelmän häiriötapauksissa, sammuta kne välittömästi ja surita krjaustimenpiteet. Sähköjärjestelmän työt saa surittaa vain valtuutettu ja ammattitaitinen henkilö sähkömääräysten mukaisesti. Tarkasta kneen sähköjärjestelmä säännöllisesti. Krjaa havaitut viat välittömästi, kuten löysät kytkennät tai viittuneet jhtimet. Akku Nudata akkujen valmistajan käyttöhjeita. Älä kskaan aseta työkaluja tms. metallisia akkujen päälle Sähköiskuja palvaara! Kneen suunnitellun painpisteen säilyttämiseksi käytä vain alkuperäisen tyyppisiä, kkisia ja painisia akkuja ja vain määrätyssä asennssa. Hulehdi akkujenlataustilan riittävästä tuuletuksesta. Räjähdysvaara! 1.6 Ympäristönsujeluhjeet Tutustu käytettävien pesuaineiden turvallisuus ja ympäristönsujeluhjeisiin turvallisen ja ympäristöystävällisen käytön varmistamiseksi. Akut sisältävät ngelmajätettä eikä niitä saa heittää nrmaalin sekajätteen sekaan. Pyydä Hakn myynti- tai hultpisteestä hjeet akkujen palautus- ja kierrätyspisteistä akkujen asianmukaisen kierrättämisen varmistamiseksi. 7

8 Turvallisuus 1.7 Kneen turvatarrat Likaveden tyhjennysletku (Kuva 1/3) Seuraavat turva- ja varitustarrat vat kiinnitetty kneeseen helpsti luettaviin paikkihin. Kadnneet tai lukukelvttmat tarrat täytyy vaihtaa välittömästi uusiin. Yrityksen lg (Kuva 1/1) Arvkilpi (Kuva 1/2a) A = Lue käyttöhjeet ja nudata niitä (Kuva 1/4) B = Suurin sallittu kallistuma 2% (Kuva 1/4) C = Älä puhdista knetta krkeapainepesulaitteilla (Kuva 1/4) Räjähtäviä kaasuja (Kuva 1/2b) VAROITUS! Räjähtäviä kaasuja Vältä avtulta ja kipinöintiä Hulehdi riittävästä tuuletuksesta akkujen latauksen aikana. Kuva 1 Hakmatic B30/45

9 Käyttööntt 2 Ensimmäinen käyttökerta 2.1 Opastus Kneen käyttöhjeisiin pitää tutustua ennen kneen ensimmäistä käyttökertaa. Pääsääntöisesti käytönpastuksen antaa kneen myyneen yrityksen edustaja. 2.2 Akkujen alkulataus Ennen kneen käyttööntta, lataa akut alkulataushjeiden mukaisesti ja nudata myös laturin ja akkujen valmistajan käyttöhjeita. Hak ei le vastuussa vahingista, jtka jhtuvat siitä, js alkulatausta ei le suritettu tai js se n suritettu virheellisellä tavalla. 2.2 Ennen käyttööntta Surita seuraavat tarkastukset ennen kneen käyttööntta: 1. Asenna harja tai vetalusta ja laikka sekä imusuulake hultkappaleen hjeiden mukaisesti. 2. Tarkasta akun lataustila ja surita tarvittaessa lataus akun alkulataustimintjen mukaisesti ennen kneen käyttööntta. 3. Tyhjennä likavesisäiliö ja tarvittaessa puhdista se hultkappaleen hjeiden mukaisesti. 4. Täytä puhdasvesisäiliö lisää puhdistusainetta aineen valmistajan hjeiden mukaisesti. 5. Tarkasta kneen ympäriltä mahdlliset vudt. Letkuissa ja säiliöissä ei saa lla vutja. Käytä ainastaan kneelliseen siivukseen tarkitettuja puhdistusaineita (matalavaahtisia). Annstele sekä hävitä ne valmistajan hjeiden mukaisesti nudattaen samalla turvallisuushjeita. 2.4 Kneen käynnistys Ennen kneen käynnistämistä, lue turvallisuushjeet kappaleesta 1. Surita seuraavat esitarkastukset niin, että kne n valmis tettavaksi timintaan: Tarvittaessa Irrta laturin virtapistke pistrasiasta ja kiinnitä se pidikkeeseensä. Js virtapistketta ei le asetettu ikein pidikkeeseen (Kuva 2/1), kne ei käynnisty. Kuva 2 9

10 Käyttööntt Käynnistä kne kääntämällä kytkin (Kuva 3/1) asennsta (0) asentn (1). Kuva Käyttö Hakmatic B30/45 1. Käynnistä kne pääkytkimestä. Imutimint kytkeytyy päälle. 2. Laske imusuulake alas käyttämällä hjuskahvan alla sijaitsevaa imujalan käyttövipua 3. Laske harjayksikkö alas jalkapljinta käyttämällä. 4. Vedä hjauskahvassa levaa turvakytkintanka taaksepäin. Harjayksikkö ja vedensyöttö kytkeytyvät päälle. 5. Aseta käytettävä pesuliuksen määrä vihreää käsiventtiiliä kääntämällä. 6. Työnnä knetta eteenpäin. Harjan / laikan pyöriminen auttaa knetta etenemään. Käynnistä kneen liike välittömästi kun harjayksikkö n laskettu alas, muuten harjat vivat jättää jälkiä lattiaan. Nsta harjayksikkö ajettaessa kynnyksien tai muiden esteiden yli. Hakmatic B30/45 CL/CLH 1. Käynnistä kne virta-avaimesta. Kne n valmiustilassa. 2. Laske imusuulake alas käyttämällä hjuskahvan alla sijaitsevaa imujalan käyttövipua. Imumttri kytkeytyy päälle. 3. Laske harjayksikkö alas jalkapljinta käyttämällä. 4. Vedä hjauskahvassa levaa turvakytkintanka taaksepäin. Harjayksikkö ja vedensyöttö kytkeytyvät päälle. 5. Aseta käytettävä pesuliuksen määrä käyttöpaneelin painiketta käyttämällä. 6. Aseta ajsuunta hjauskahvan vasemmalla pulella levasta kytkimestä 7. Säädä npeus hjauskahvan ikealla pulella levasta kierrettävästä säätimestä 8. Terpeen mukaan säädä pesuliksen määrää ajn aikana käyttöpaneelin kykimestä. Käynnistä kneen liike välittömästi kun harjayksikkö n laskettu alas, muuten harjat vivat jättää jälkiä lattiaan. Nsta harjayksikkö ajettaessa kynnyksien yli.

11 Käyttööntt Käyttövinkkejä Lakaise tai imuri lattia ennen märkäpesun alittamista. Tämä timenpide ei ainastaan paranna puhdistusteha vaan myös vähentää kneen kulumista käytössä. Lattia tulisi käsitellä kahteen kertaan, mikäli sen likaisuusaste n erittäin krkea tai js kysymyksessä n vahanpist (Peruspuhdistus). Ensimmäisen puhdistusvaiheen aikana, lattia puhdistetaan harjaamalla sitä likaisuusasteen mukaisesti määritetyllä puhdistusainemäärällä imusuuttimen llessa ylösnstettuna. Puhdistusaine jätetään vaikuttamaan lattiaan n minuutiksi valmistajan hjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen lattia käsitellään uudelleen imusuuttimen llessa alas laskettuna. Tärkeää: Kiinnitä erityistä humita puhdistusaineen ikeaan annstelumäärään. Oikea annstelu säästää kustannuksia ja sujaa ympäristöä. Liiallisen vaahdn mudstuminen likavesisäiliöön heikentää kneen timintja. Liiallinen vaaht n situksena myös siitä, että puhdistusaineen annstelu n liian suuri tai se ei svellu käytettäväksi kyseisissä lsuhteissa. Käyttämättömät puhdistusainejäämät päätyvät likavesisäiliöön ja aiheuttavat vaahdn mudstumisen. Puhdistusaineen valmistajan hjeissa n lisätieta annstelumääristä. Käytä näitä hjeita annstelun perustana. Käyttökhteeseen spiva ikea annstelu ja pesuaine löytyy käytännön kkemuksen myötä jidenkin ajkertjen kuluessa. Alita pesuaineen annstelu valmistajan hjeen minimimääristä ja lisää annstusta tarvittaessa Häiriökdinäyttö Käyttöpaneelissa levaan hultnäyttöön ilmestyy vikatilanteessa jakavaimen kuva ja nelinumerinen hultkdi, jssa kdin pisteet vilkkuvat. Krjaa häiriö ja käynnistä kne uudelleen. Js vika ei krjaannu min timenpitein kirjita hultkdi muistiin ja ta yhteyttä Hakn valtuuttamaan hultliikeeseen. Häiriö Aiheuttaja / syy Krjaustimenpiteet Harjamttri ylikurmitettu Anna harjamttrin jäähtyä Harja jumissa Pista harjasta ulkpuliset khteet Harjamttrin lämpösuja Anna kneen jäähtyä tai ta yhteys Hakn hultpalveluun Harjaa ei le asennettu Asenna harja Imuturbiinin lämpösuja Anna kneen jäähtyä tai ta yhteys Hakn hultpalveluun Virheellinen TSG- asetus Ota yhteys Hakn hultpalveluun Sisäinen SE- häiriö Ota yhteys Hakn hultpalveluun 11

12 Käyttööntt 2.6 Kneen käytön lpettaminen Hakmatic B30/45 1. Vapauta turvakytkin ja pysäytä kne: Harjayksikkö pysähtyy ja puhdistusliuksen syöttö katkeaa. 2. Nsta harjayksikkö ylös jalkaplkimella. 3. Nsta imusuulake ylös. 4. Sammuta kne pääkytkimestä. Hakmatic B30/45 CL/CLH 1. Vapauta turvakytkin: Harjayksikkö pysähtyy ja puhdistusliuksen syöttö katkeaa. 2. Nsta harjayksikkö ylös jalkaplkimella. 3. Nsta imusuulake ylös. Imumttri jatkaa timintaansa vielä n. 10 sekunnin ajan. 4. Sammuta kne avainkytkimellä. 5. Pista avain virtaluksta asiattman käytön estämiseksi. 2.7 Työn päätyttyä 1. Aja kne spivaan paikkaan hulta ja tarkastuksia varten. 2. Pysäytä kne ja kytke virta pis. 3. Tyhjennä likavesisäiliö ja huuhtele se. 4. Tyhjennä puhdasvesisäiliö ja huuhtele se. Hävitä puhdistusaineet määräysten ja sääntöjen mukaisella tavalla. 5. Tarkasta puhdasvesisudatin. 6. Tarkasta säiliönkannentiivisteet ja imuletku. 7. Tarkasta sähköjärjestelmä, kneen timinnt ja asetukset. 8. Puhdista kne. 9. Lataa akut. Tyhjennä myös puhdasvesisäiliö käytön jälkeen, jttei pesuaine ajanmyötä kerrstu säiliöön. Kneen puhdistaminen käyttämällä höyry- ja krkeapainepesulaitteita n kielletty. 2.8 Kneen kuljetus ja kiinnityskhdat Siirrettäessä kne sen käyttöpaikalleen, n imujalan ja harjayksikön ltava yläasennssa. Js kneen siirtreitillä n esteitä tai jyrkkiä ramppeja irrita imujalka kuljetuksen ajaksi. Kun kne n kuljetettava tisella ajneuvlla tai perävaunulla, se n lukittava liukumista vastaan. Kiinnitä kne kuljetusalustaansa hulellisesti. Kneessa n kiinnityslenkit edessä (mlemmilla pulilla) ja takasassa (Kuva 4/1). Kuva 4 Hakmatic B30/45

13 Käyttö 3 Käyttö 3.1 Käyttötapa Yleistä Hakmatic B30/45 n yhdistelmäkne kvien lattiapintjen märkäpesua ja kuivaamista varten Harjayksikkö Harjayksikön harja (Kuva 5/1) saa käyttövimansa sähkömtttrilta. Harjayksikkö lasketaan alas käyttämällä jalkapljinta. Lattian puhdistaminen perustuu harjan pyörintäliikkeeseen ja ikein annsteltuun pesuaineliukseen. Harja n pistettavissa hulta varten painiketta painamalla Puhdasvesisäiliö Puhdasvesisäiliö täytetään kneen yläsassa levasta täyttöauksta (Kuva 5/2), jssa n irritettava kansi. Hakmatic B30/45 kneen puhdasvesisäiliön tilavuus n n. 45 litraa. Säiliön pesuliuksen pinnantas n nähtävissä läpinäkyvästä tyhjennysletkusta. Kuva 5 Hakmatic B30/45 13

14 Käyttö Imusuulake Kneen liikkeitä seuraava imusuulake mukautuu lattian mutihin kahden justavan imukumin ansista (Kuva 6/1). Imumttrin imukumien väliin aiheuttama alipaine imee likaveden lattialta. lmusuulake lasketaan alas käsivipua käyttämällä Likavesisäiliö Likavesi imetään imujalan kautta likavesisäiliöön (Kuva 6/2) imuletkulla. Kneeseen n saatavissa valinnainen käsi-imuletku vaikeapääsyisten paikkjen puhdistamista ja veden imua varten Harjavet / Pyörävet Kävellenhjattava Hakmatic B30/45 kne n varustettu harjavedlla, jssa pesuharjan pyörimisliike aiheuttaa knetta eteenpäin vievän viman. Hakmatic B30/45 CL/CLH n varustettu ajmttrilla jka vaikuttaa tasauspyörästön kautta etupyöriin. Prtaattmasti säädettävää ajnpeutta, ajsuuntaa ja jarrutusta hjataan sähköisellä käyttökytkimellä. Kuva 6 Hakmatic B30/45

15 Käyttö Akut ja akkulaturi Kne n varustettu hultvapailla akuilla (Kuva 7/1), kiinteällä täysin autmaattisella latausyksiköllä (Kuva 7/2) ja akun alijännitesujalla akkujen liiallisen purkautumisen estämiseksi Valinnaiset lisävarusteet Käsikäyttöinen imuletku kahdella suuttimella Äänieristyssarja Mpin pidike ja säilytysverkk puhdistusvälineitä varten Autmaattinen annstelulaite Autmaattisen täytön liitäntä ja uimuriyksikkö (vain CL/CLH) Lattianpesu- ja kuivaustyökalu Liitäntä lattianpesu- ja kuivaustyökalulle Kuva 7 Hakmatic B45 15

16 Käyttö 3.2 Käyttö- ja hallintalaitteet Käyttöpaneeli Hakmatic B30/45 1 Näyttö: Käyttötuntilaskuri Hultnäyttö Akkujen varaustilan ilmaisin (TSG) 2 Akun lataustilan ilmaisin 3 Pääkytkin 4 Turvakytkin 5 Harjan irrituspainike Kuva 8 Hakmatic B30/45

17 Käyttö Näyttö (Kuva 8/1) Näyttö mahdllistaa keskitetyn timintjen seuraamisen sekä näyttää kaikki käytössä levat timintatilat. Käyttötuntilaskuri Kun laskuri kytketään päälle, se näyttää hjelmaversin ja viimeisen häiriökdin. Tämän jälkeen näkyy hetken aikaa sen hetkinen käyttötuntien määrä. Akkkujen varaustilan näyttö ilmestyy näkyviin tämän jälkeen. Hultnäyttö Hultnäyttö syttyy, js järjestelmässä havaitaan häiriö ja kneen timintja n keskeytynyt. Hulttarpeen merkin (jakavain) lisäksi näyttöön tulee nelinumerinen hultkdi jssa kdin pisteet vilkkuvat. Krjaa häiriö ja käynnistä kne uudelleen. Js vika ei krjaannu min timenpitein kirjita hultkdi muistiin ja ta yhteyttä Hakn valtuuttamaan hultliikeeseen. Akun varaustilan näyttö Kun kne n käynnistetty, akkujen varaustilannäyttö tulee näkyviin sittaen akkujen kknaisvarausta. Neljä ilmaisinta näyttävät sen hetkistä akkujen varaustasa käytön aikana. Kehys vilkkuu = akut tyhjät Lataa akut kappaleen 5.4 mukaisella tavalla 1 ilmaisinta palaa = 25 % varaus 2 ilmaisinta palaa = 50 % varaus 3 ilmaisinta palaa = 75 % varaus 4 ilmaisinta palaa = 100 % varaus Akun lataustilan näyttö (Kuva 8/2) Akkujen lataustilan ilmaisin näkyy näytöllä latauksen aikana ja se näyttää sen hetkistä akkujen lataustilaa. Palavien LED-merkkivaljen määrä vastaa akkujen lataustilaa seuraavasti: 2 LED- merkkivala palaa = lataus alitettu 3 LED- merkkivala palaa = 75 % varaus 4 LED- merkkivala palaa = 100 % varaus Vilkkuva LED- merkkival ilmaisee laturiyksikön häiriötä. Ota yhteys Hakn valtuuttamaan hultliikkeeseen. Pääkytkin (Kuva 8/3) Kytkee kneen sähköjärjestelmän päälle ja pis päältä. Turvakytkin (Kuva 8/4) Js järjestelmän turvakytkin vapautetaan käytön aikana, harja pysähtyy ja pesuliuksen syöttö lakkaa välittömästi. Imumttri jää päälle. Kun turvakytkin n painettuna harja pyörii ja kne annstelee pesuliusta harjalle. Harjan pyöriminen tuttaa kneelle eteenpäin vievää vimaa.. Harjan pistpainike (Kuva 8/5) Harja pistpainiketta käytetään harjan irrttamiseen hulta varten. Kats kuvaus sivulta

18 Käyttö Hakmatic B30/45 CL/CLH 1 Näyttö: Käyttötuntilaskuri Hultnäyttö Akun varaustilan näyttö (TSG) 2 Akun lataustilan ilmaisin 3 Päävirtakytkin 4 Turvakytkin 5 Suuntakytkin 6 Ajnpeudensäätökytkin 7 Äänenvaimennustiminnn merkkival (lisävaruste) 8 Työkaluliitännän merkkival (lisävaruste) 9 Äänenvaimennustiminnn käyttökytkin (lisävaruste) 10 Työkaluliitännän käyttökytkin (lisävaruste) 11 Puhdistusliuksen annstelupainike 12 Puhdistusliuksen syöttötiminnn käyttökytkin 13 Harjan pistpainike Kuva 9 Hakmatic B30/45 CL/CLH

19 Käyttö Näyttö (Kuva 9/1) Näyttö mahdllistaa keskitetyn timintjen seuraamisen sekä näyttää kaikki käytössä levat timintatilat. Käyttötuntilaskuri Kun laskuri kytketään päälle, se näyttää hjelmaversin ja viimeisen häiriökdin. Tämän jälkeen näkyy hetken aikaa sen hetkinen käyttötuntien määrä. Akkkujen varaustilan näyttö ilmestyy näkyviin tämän jälkeen. Hultnäyttö Hultnäyttö syttyy, js järjestelmässä havaitaan häiriö ja kneen timintja n keskeytynyt. Hulttarpeen merkin (jakavain) lisäksi näyttöön tulee nelinumerinen hultkdi jssa kdin pisteet vilkkuvat. Krjaa häiriö ja käynnistä kne uudelleen. Js vika ei krjaannu min timenpitein kirjita hultkdi muistiin ja ta yhteyttä Hakn valtuuttamaan hultliikeeseen. Akun varaustilan näyttö Kun kne n käynnistetty, akkujen varaustilannäyttö tulee näkyviin sittaen akkujen kknaisvarausta. Neljä ilmaisinta näyttävät sen hetkistä akkujen varaustasa käytön aikana. Kehys vilkkuu = akut tyhjät Lataa akut kappaleen 5.4 mukaisella tavalla 1 ilmaisinta palaa = 25 % varaus 2 ilmaisinta palaa = 50 % varaus 3 ilmaisinta palaa = 75 % varaus 4 ilmaisinta palaa = 100 % varaus Akun lataustilan näyttö (Kuva 9/2) Akun varaustilan ilmaisin näkyy näytöllä latauksen aikana ja se kuvaa sen hetkistä akkujen lataustilaa. Palavien LED-merkkivaljen määrä vastaa seuraavaa varaustilaa: 2 LED- merkkivala palaa = lataus alitettu 3 LED- merkkivala palaa = 75 % varaus 4 LED- merkkivala palaa = 100 % varaus Vilkkuva LED- merkkival ilmaisee laturiyksikön häiriötä. Ota yhteys Hakn valtuuttamaan hultliikkeeseen. Pääkytkin (Kuva 9/3) Kytkee kneen sähköjärjestelmän päälle ja pis päältä. Hultnäytön kentälle ilmestyy hjelmaversi ja viimeinen hultkdi lyhyesti heti käynnistyksen jälkeen. Pista virta-avain kneen luvattman käytön estämiseksi. 19

20 Käyttö Turvakytkin (Kuva 9/4) Js järjestelmän turvakytkin vapautetaan käytön aikana, harja pysähtyy ja pesuliuksen syöttö lakkaa välittömästi. Imumttri jää päälle. Suuntakytkin (Kuva 9/5) Suuntakytkintä käytetään kneen ajsuunnan esivalintaan. Kytkin edessä = ajsuunta eteenpäin Kytkin takana = ajsuunta taaksepäin Ajsuunnan muuttamiseksi n turvakytkin vapautettava ja kne pysäytettävä. Tämän jälkeen vidaan uusi ajsuunta valita ja käynnistää kne uudelleen turvakytkimestä. Äänenvaimenustiminnn merkkival (lisävaruste) (Kuva 9/8) LED- merkkival palaa kun äänenvaimennustimint n kytketty päälle. Työkaluliitännän merkkival (lisävaruste) (Kuva 9/9) LED- merkkival palaa kun työkaluliitännän timint n kytketty päälle. Työkaluliitännän käyttöpainike (lisävaruste) (Kuva 9/10) Työkaluliitännän käyttöpainiketta käytetään kytkemään lattianpesu- ja kuivaustyökalun pesuliuksenruiskutustimint päälle ja pis. Ajnpeuden käyttökytkin (Kuva 9/6) Ajnpeutta hjataan jprtaattmasti säädettävällä nupilla kneen npeuden asettamiseksi. Äänenvaimennustiminnn käyttöpainike (lisävaruste) (Kuva 9/10) Äänenvaimennustimint alentaa imumttrin kierrslukua ja vaimentaa täten kneen imuääntä.

21 Käyttö Puhdistusaineen annstelupainike (Kuva 9/7) Puhdistusaineen määrä n säädettävissä käytön aikana. Valittu tas näkyy painikkeen vieressä levasta näytöstä. Määrän säätämiseksi, paina painiketta niin kauan, kunnes haluttu tas näkyy näytössä. Jtta vit säätää pesuliuksen annstelua täytyy: Pääkytkin lla kytkettynä Harjayksikkö n alaslasketussa asennssa Turvakytkin lla painettuna Pesuliuksen syötön käyttöpainike (ON/OFF) (Kuva 9/12) Painiketta käytetään puhdistusaineen syötön kytkemiseksi päälle ja pis. Kun harja käynnistetään, viimeisin asetettu annstelumäärä asetetaan kytkeytyy autmaattisesti. Tätä asetusta vidaan muuttaa annstelupainikkeella. Harjan pistpainike (Kuva 9/13) Harja vidaan irrttaa hulta varten painiketta painamalla. Harjan irritus: Nsta harjayksikkö ylös. Paina painiketta n. 5 sekunnin ajan kunnes harja irtaa. Harjan pista kuvataan neljällä vurtellen syttyvällä kuvakkeella näyttökentässä. Kun harja n pistettu, kuvakkeiden ylä- ja alarivit vilkkuvat vurtellen. Kne ei le valmis timintaan. Sammuta kne käyttämällä pääkytkintä. Harjan kiinnitys: Käynnistä kne uudelleen käyttämällä pääkytkintä. Sijita harja hulellisesti nstetun harjayksikön alapulelle. Laske harjayksikkö alas. Varmista että harja n keskellä harjayksikköä. Käynnnistä harjayksikkö turvakytkimestä, harja kiinnittyy autmaattisesti paikalleen. 21

22 Käyttö Kneen käyttölaitteet 1 Puhdasvesisäiliön täyttö 2 Imusuulakkeen nstvipu 3 Pesuliuksen sudatin 4 Puhdasvesisäiliön tyhjennysletku 5 Laturin verkkjht 6 Harjayksikön jalkapljin 7 Likavesisäiliön tyhjennysletku 8 Pesuliuksen annsteluventtiili (Vain B45) Kuva 10 Hakmatic B30/45

23 Käyttö Puhdasvesisäiliön täyttö (Kuva 10/ 1) Puhdasvesisäiliö täytetään kneen ikeassa takareunassa sijaitsevasta täyttöauksta, jta peittää sujakansi. Säiliön pinnantas n nähtävissä läpinäkyvästä puhdasvesisäiliön tyhjennysletkusta. Kneen kyljessä levasta asteiksta vi päätellä säiliön täyttöasteen. Imusuulakkeen nstvipu (Kuva 10/2) Imujalka nstetaan ja lasketaan käyttämällä vipua. Imumttri käynnistyy autmaattisesti kun ilmujalka lasketaan alas (Vain B30/45) Pesuliuksen sudatin (Kuva 10/3) Sudatin sudattaa epäpuhtaudet puhdasvesisäiliöstä harjapäälle jhdettavasta pesuliuksesta. Puhdasvesisäiliön tyhjennysletku (Kuva 10/4) Puhdasvesisäiliön tyhjennysletkua käytetään säiliön tyhjentämiseen. Laturin verkkjht (Kuva 10/5) Kne ladataan asettamalla verkkpistke maaditettuun pistrasiaan. Latauksen lputtua verkkpistke asetetaan kneessa levaan pidikkeeseen. Pidikkeessä n myös tunnistin jka estää kneen käytön latauksen aikana. Harjayksikön jalkapljin (Kuva 10/6) Pljinta käytetään harjayksikön nstamiseen ja laskemiseen. Likavesisäiliön tyhjennysletku (Kuva 10/7) Likavesisäiliön tyhjennysletkua käytetään likaveden tyhjentämiseen säiliöstä. Puhdistusliuksen annsteluventtiili (käsikäyttöinen) (Kuva /8) Kneessa Hakmatic B30/45, harjayksikölle jhdettavan puhdistusaineen annstelua säädetään käsiventtiilillä. Puhdistusaineen määrä n säädeltävissä välillä l/minuutissa. 23

24 Tekniset tiedt 4 Tekniset tiedt B45 Kneen pituus (43cm/51cm) Kneen krkeus cm cm 127/ Kneen leveys ilman imusuutinta (43cm/51cm) cm 50/56 Kneen leveys imusuuttimella (43cm/51cm) cm 78/88 Työleveys (43cm/51cm) cm 43/51 Imusuuttimen leveys (43cm/51cm) cm 76/86 Tereettinen puhdistusalue (43cm/51cm) m²/h 1720/2040 Nimellisjännite V 24 Virrankulutus, vetmttri (vain B45 CL/CLH) W 180 Virrankulutus, imumttri W 410 Virrankulutus, harjamttri W 720 Harjjen määrä Kpl. 1 Harjan halkaisija (43cm/51cm) cm 43/51 (17 /20 ) Käyttönpeus km/h 3,5 Puhdasvesisäiliö L 45 Likavesisäiliö L 42 Pain akkujen kanssa kg 178/185 Pain sisältäen veden ja akut (harjavet/pyörävet) kg 223/230 Äänenpainetas nrmaali käyttölsuhteissa (käyttäjän krvan khdalla) DIN IEC mukaisesti: Standardikne / lisä-äänieristetty db (A) 64/61

25 Hult ja kunnssapit 5 Hult ja kunnssapit Yleistä Lue turvahjeet hulellisesti läpi ennen hult- ja kunnssapittimenpiteitä! Hultsusituksiemme ja -aikataulujen nudattaminen takaavat kneen jatkuvan ja varman timinnan. Päivittäiset tai viikittaiset knetta ylläpitävät hulttimet tehdään käyttökulutuksen saaneen kneen käyttäjän timesta. Muut hult- ja krjaustimenpiteet tehdään ainastaan valtuutetun Hak hulthenkilöstön timesta. Ota yhteys paikalliseen Hak Hultpisteeseen. Hak ei le vastuussa vauriista, jtka vat aiheutuneet näiden hjeiden nudattamatta jättämisestä. Ilmita kneesi sarjanumer varasia tilatessasi, kats kappale Arvkilpi. 5.1 Hak- Ennakkhult takaa HAKO- kneiden lutettavan timinnan minimi käyttö-, krjaus- tai hultkustannukset varmistaa kneen käytettävyyden ja pitkän käyttöiän Hak- ennakkhult n jaettu erillisiin siihin, jtka määrittelevät tehtävät työsuritukset ja niiden ajituksen. Jkaista hulttimenpidettä varten n etukäteen määritelty vaihdettavat varasat. Hak- Ylläpithult - Käyttäjä: Suritetaan kneen käyttäjän timesta käyttöhjeen hult-hjeiden mukaisesti (päivittäin tai viikittain). Käyttäjä kulutetaan kneen luvutuksen yhteydessä. Hak- Ennakkhult I: (Jka 125 käyttötunnin jälkeen) Suritetaan Hakn valtuutetun hulthenkilöstön timesta kneen hultkirjan mukaiset hulttimenpiteet. Hak- Järjestelmähult II: (Jka 250 käyttötunnin jälkeen) Suritetaan Hakn valtuutetun hulthenkilöstön timesta kneen hultkirjan mukaiset hulttimenpiteet. Hak- Järjestelmähult III/: (Jka 500 käyttötunnin jälkeen) Suritetaan Hakn valtuutetun hulthenkilöstön timesta kneen hultkirjan mukaiset hulttimenpiteet. 25

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58 Asennushje Ohjelmitavat terrestiaalipäävahvistimet CU 119 SSTL n: 75 631 58 CU 128 CU 119 N SSTL n: 75 631 60 SSTL n: 75 631 59 CU 155 CU 128 N SSTL n: 75 631 62 SSTL n: 75 631 61 13 14 4 5 3 2 6 7 295

Lisätiedot

opeukalo osui sirkkelin terään ja sahautui poikki 1. nivelen yläpuolelta osahaushetkellä teräsuoja on toiminut asianmukaisesti

opeukalo osui sirkkelin terään ja sahautui poikki 1. nivelen yläpuolelta osahaushetkellä teräsuoja on toiminut asianmukaisesti 2012 Sirkkeli Erittäin kkenut työntekijä (kkemus 45 v.) sahasi katkaisusirkkelillä listaa, jka li hunsti painettuna sirkkelin sahausvasteeseen. Lista n sahauksen aikana lyönyt työntekijän käteen Peukal

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

1. Turvaohje. 2. Tuotteen Ominaisuudet DIGISCALE 1000

1. Turvaohje. 2. Tuotteen Ominaisuudet DIGISCALE 1000 DIGISCALE 1000 EN: hje Sisällysluettel 1. Turvahje 2. Tutteen Ominaisuudet 3. Tekniset tiedt 4. Sähkökaavi 5. hje 6. Näytön 7. Vianmääritys 8. Kauksäätimen hje 9. Parametrin asetus 10. Kalibrinti 1. Turvahje

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

PIKAOPAS E6000/8000-sarja

PIKAOPAS E6000/8000-sarja PIKAOPAS E6000/8000-sarja SISÄLLYSLUETTELO Akun lataaminen... 4 Akun asennus... 9 Akun irroittamien... 10 Pyörätietokoneen kiinnittäminen ja irrottaminen... 12 Virran kytkeminen päälle/pois... 13 Polkupyörällä

Lisätiedot

Eurovac -huoltokaappi

Eurovac -huoltokaappi Eurvac -hultkaappi Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr 346.703

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

IMPRESSA C5 Pikaohje

IMPRESSA C5 Pikaohje IMPRESSA C5 Pikahje Nämä pikahjeet eivät krvaa varsinaista 'IMPRESSA C5 Käyttöhjetta'. Oe hyvä ja ue ensin ja humii turvaisuus ja varitus kehitukset, vättääksesi vaarja. Pääe kytkentä Kun IMPRESSA kytketään

Lisätiedot

My50 E/B Matala Hinta, Korkea Laatu. Laskimme tuotteidemme hintoja. Mutta, emme luopuneet hyvästä laadusta.

My50 E/B Matala Hinta, Korkea Laatu. Laskimme tuotteidemme hintoja. Mutta, emme luopuneet hyvästä laadusta. My50 E/B Matala Hinta, Korkea Laatu. Laskimme tuotteidemme hintoja. Mutta, emme luopuneet hyvästä laadusta. affordable cleaning My50 E/B Yhdistelmäkone. EDULLINEN, koska sillä voi ajaa kuka vain ilman

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Rengastyöt ja asiakaspalvelu

Rengastyöt ja asiakaspalvelu Semifinaalitehtävä A Tumarin si Rengastyöt ja asiakaspalvelu Tehtävän kuvaus Asiakas (tumari) tu autn rengasliikkeeseen, kert kilpailijalle että, aut vetelee. tehtävänä n tarkistaa renkaiden kunt ja tehdä

Lisätiedot

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure micon kuulokojeista sivu 3 Pure micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Pure micon kuulokojeen keinukytkin

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens. Käyttö HiPath 3000 OpenStage 15 T Käyttöhje Cmmunicatin fr the pen minded Siemens Enterprise Cmmunicatins www.siemens.fi/enterprise Tärkeitä hjeita Tärkeitä hjeita Q Turvallisuussyistä puhelimen virransyöttö

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

ROBOTTI-IMURI MALLI NRO. M-688. Automaattinen lataus ja kaukosäätö

ROBOTTI-IMURI MALLI NRO. M-688. Automaattinen lataus ja kaukosäätö ROBOTTI-IMURI MALLI NRO. M-688 Automaattinen lataus ja kaukosäätö Kiitoksia että valitsitte meidän Robottipölynimurin! Robotti-imuri on meidän luoma ja valmistettu käyttämään meidän omaa elektronista teknologiaa.

Lisätiedot

ILTO 650/850 Käyttöhje LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETTU ILMANVAIHTOLAITE PARASTA ILMANVAIHTOA www.ilt.fi ILTO 650- ja 850 -käyttöhje 1. Ilmastintilaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 Pesukoneen kuori kestävää muovia 2 Likavesisäiliö (17) 3 Kantokahvasyvennys 4 Johto 5 Painemittari 6 Pidike likavesisäiliölle 7 Varoitusvalo

Lisätiedot

Vacon perussovelluksen ohjausliitynnät

Vacon perussovelluksen ohjausliitynnät LIITE 2: 1 Vacn perussvelluksen hjausliitynnät (Vacn NX taajuusmuuttajat svelluspas, 13) LIITE 3: 1 Tyypillisen kneen lhkkaavi (SFS-EN60204-1 2008, 18) LIITE 1: 1 (1) Aistinvaraisen tarkastaminen SFS 6000-6-61:2007

Lisätiedot

IMPRESSA J5 Pikaohjeet

IMPRESSA J5 Pikaohjeet IMPRESSA J5 Pikahjeet Pääekytkentä Cappuccin Nämä pikahjeet eivät krvaa varsinaista IMPRESSA J5 Käyttöhjetta. Oe hyvä ue ensin, ja humii turvaisuus ja varitus kehitukset, vättääksesi vaarja. Kun IMPRESSA

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

1: nosturit, nostoapuvälineet 2: nostot

1: nosturit, nostoapuvälineet 2: nostot 1: nsturit, nstapuvälineet 2: nstt 2011 Putkistelementti putsi (TOT 19/08) Klme työntekijää työskenteli n. 3,2 tn putkistelementin alla, kun taakan tinen pää luiskahti nstamiseen käytetyn tangn alta ja

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

DYNAPAC BS50 HIOMAKONE

DYNAPAC BS50 HIOMAKONE DYNAPAC BS50 HIOMAKONE KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUTTELO BS50 IS 10535 FI TURVALLISUUSOHJEET KONEET : sähkö, paineilma, bensiini tai dieselkäyttöiset. SYMBOLIT : Turvallisuushjeissa käytetyillä sanilla VAROITUS

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

NV-U50/U50T/U70T-navigaattorien ohjelmiston päivitys

NV-U50/U50T/U70T-navigaattorien ohjelmiston päivitys NV-U50/U50T/U70T-navigaattrien hjelmistn päivitys Yhteenspivat tutteet Sny timittaa hjelmistpäivityksen seuraavien Sny-navigintitutteiden mistajille: NV-U50/U50T/U70T: navigaattrit jissa hjelmistversi

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE 1PEBBELL 2 WATERPROOF 2LAITTEEN LATAAMINEN Pebbell 2 Waterprf paikannuslaite n varustettu ladattavalla akulla. Akun kest vi vahdella riippuen GPS and GSM

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Katsastustoimipaikan laitevaatimukset

Katsastustoimipaikan laitevaatimukset Ohje 1 (5) TRAFI/ Antpäivä: 28.12.2011 Vimaantulpäivä: 2.1.2012 Vimassa: tistaiseksi Säädösperusta: LiikMp ajneuvjen katsastusluvista (1099/1998) 2 Muutstiedt: Kumaa hjeen 237/121/2001 Sveltamisala: Katsastustimipaikat

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Van Raam Kivo Plus -tandem

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Van Raam Kivo Plus -tandem KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Van Raam Kivo Plus -tandem Kivo Plus on sähköavusteinen kolmipyöräinen tandem, kolmipyöräisyys helpottaa pyörän selkään nousemista ja tuo vakautta ajoon. Pyörässä on 8 vaihdetta.

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Sekoittimen puhdistus piikkaamalla

Sekoittimen puhdistus piikkaamalla Sekittimen puhdistus piikkaamalla 2012 Työntekijä li sekittimen sisäpulella piikkaamassa, kun avinna llut tyhjennysluukku meni äkkiä kiinni Työntekijän tinen kantapää leikkautui irti Työn aikaista käyttövimasta

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto 1 Varsinais-Sumen palvelupisteaineist - hjeet käyttöön (versi 16.12.2013) Varsinais-Sumen palvelupisteaineist Ohjeet käyttöön Lyhyesti: Varsinais-Sumesta kerätään ja pidetään ajan tasalla palveluihin liittyvää

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

SÄHKÖPYÖRÄ. Käyttöohje

SÄHKÖPYÖRÄ. Käyttöohje SÄHKÖPYÖRÄ Käyttöohje Käyttöohje Crescent /Monark sähköpyörä Teknisiä tietoja Moottori Bafang SWXK, max teho 250 W Akku (Crescent) 37V / 11 Ah Phylion Smart BMS (Monark) 37V / 8,8 Ah Phylion Smart BMS

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

29.6.15/ver.005 KÄYTTÖOHJE. IDolo Kosketuslukko

29.6.15/ver.005 KÄYTTÖOHJE. IDolo Kosketuslukko 1/17 KÄYTTÖOHJE IDl Ksketuslukk 2/17 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1 OHJEEN VERSIO... 3 1.2 JÄRJESTELMÄN ESITTELY... 4 1.3 NÄYTÖT... 5 1.4 TILA- JA OHJAUSINDIKOINNIT... 5 2. OHJAUKSET... 6 3. VALIKKO...

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Flexomix S. Patteri MIE-CL. Yleistä. Rakenne. Erittely. Lisävarusteet. Muut lisävarusteet

Flexomix S. Patteri MIE-CL. Yleistä. Rakenne. Erittely. Lisävarusteet. Muut lisävarusteet Patteri MI-CL Sissaan kuuluu asennuskiskt ja kteln etulevyn, jtka n svitettu lmminvesipatterille höyrypatterille LS, kylmvesipatterille LBC, surahöyrystinpatterille LBD ja lmmöntalteenttpatterille LX/LXF.

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat 500 1,2 l, moottorikoodi 169 A4.000 ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä Hammashihnan

Lisätiedot

Auto-instot Tuotanto Oy TURKU P. 02-2423212. Yleisiä käyttöohjeita Casa matkailuautoon

Auto-instot Tuotanto Oy TURKU P. 02-2423212. Yleisiä käyttöohjeita Casa matkailuautoon Auto-instot Tuotanto Oy TURKU P. 02-2423212 Yleisiä käyttöohjeita Casa matkailuautoon 1.1.2008 Yleistä Auto on rekisteröity 4 hengelle. Kuljettajalle ja jokaiselle matkustajalle on kolmipisteturvavyöt.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183

HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183 HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183 OMINAISUUDET Pituus: 420 mm Leveys: 305 mm Korkeus: 200 mm Rengasväli: 255 mm Maavara: 50 mm. Renkaiden halkaisija/leveys: 130 mm/52 mm Moottori: RC550L

Lisätiedot

PIKAOHJE DATAMAX EX2

PIKAOHJE DATAMAX EX2 PIKAOHJE DATAMAX EX2 Tulostusmateriaalin asettaminen Uuden rullan asettaminen paikoilleen 1. Vedä vihreät rullapidikkeet sivuille kunnes ne lukittuvat paikoilleen. 2. Aseta rulla paikoilleen. Tarvittaessa

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE 1/8 KÄYTÖN ALOITUS Täyttö Kierrä tankin yläosa irti vastapäivään pitämällä toisella kädellä kiinni tankista ja tarttumalla toisella kädellä päädyn uritettuun osaan. Varo, ettei

Lisätiedot

kylmä lialle hienovarainen pinnoille professional kuivajääpuhallus jääpellettikone

kylmä lialle hienovarainen pinnoille professional kuivajääpuhallus jääpellettikone kylmä lialle hienvarainen pinnille prfessinal kuivajääpuhallus jääpellettikne kuivajääpuhallus kuivajääpuhallus - hienvarainen puhdistusmenetelmä Tehkas ja hienvarainen puhdistusmenetelmä tellisuuden puhdistusngelmiin.

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Kommunikaattori. K ä yttöohje. Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 5 A 4 Puh. (09) 580 3880

Kommunikaattori. K ä yttöohje. Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 5 A 4 Puh. (09) 580 3880 Echo M inirc Kommunikaattori K ä yttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 5 A 4 Puh. (09) 580 3880 Kiitos sinulle, kun valitsit Echo MiniRC kommunikaattorin apuvälineeksesi. Ennen kuin otat

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Muutokset asetukseen ajoneuvon käytöstä tiellä, ajoneuvon tai yhdistelmän käyttöä koskevat säännöt

Muutokset asetukseen ajoneuvon käytöstä tiellä, ajoneuvon tai yhdistelmän käyttöä koskevat säännöt Tiedte 1(5) 24.2.2017 Muutkset asetukseen ajneuvn käytöstä tiellä, ajneuvn tai yhdistelmän käyttöä kskevat säännöt Asetusta ajneuvn käytöstä tiellä 1257/1992 (käyttöasetus) n muutettu asetuksella 47/2017

Lisätiedot