Bon Kiina GAM Sijoituswarrantti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bon Kiina GAM Sijoituswarrantti"

Transkriptio

1 Bon Kiina GAM Sijoituswarrantti Rahastosidonnainen warranttisijoitus Kiinan osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika noin 5 vuotta Liikkeeseenlaskija Commerzbank AG Vähimmäissijoitus 5 warranttia Tarjousaika

2 MIKÄ ON SIJOITUSWARRANTTI? Sijoituswarrantille on tunnusomaista hyvin korkea riskitaso ja vipuvaikutus ja se on tyypillisesti tiettyyn markkinanäkemykseen räätälöity sijoitus. Sijoituswarrantti on luonteeltaan optio, minkä johdosta sen merkintähintaa ei erääntymisen yhteydessä palauteta, ja näin ollen sijoituswarranttiin sijoittavalla on riski menettää koko sijoittamansa pääoma. Riskin vastapainona sijoituswarrantin erääntymisarvo voi vipu vaikutuksen ansiosta olla parhaimmillaan moninkertainen suhteessa sijoitettuun pääomaan. Tästä sijoituswarrantille tyypillisestä tuotto-/riskiprofiilista johtuen sijoituswarranttiin tulee sijoittaa vain pääoma, joka sijoittajalla on varaa pahimmassa tapauksessa menettää kokonaisuudessaan. Sijoituswarrantin sijoitetun pääoman tuotto on (1) positiivinen, jos warranttiehtojen mukaan laskettu rahastoindeksin tuotto ylit tää sijoituswarrantin ostohinnan; (2) nolla, jos rahastoindeksin tuotto on sama kuin ostohinta ja (3) negatiivinen, jos rahastoindeksin tuotto on ostohintaa pienempi. Erityisesti, sijoituswarrantti erääntyy arvottomana, jos rahastoindeksin tuotto on nolla tai negatiivinen. Sijoituswarranttiin liittyy aina liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski (katso Liikkeeseenlaskijariski ).

3 SIJOITUS LYHYESTI Bon Kiina GAM Sijoituswarrantti on rahastosidonnainen warranttisijoitus Kiinan osakemarkkinoille ja se on suunnattu korkeaa riskiä sietävälle sijoittajalle, jolla on korkeat tuottotavoitteet. Sijoituswarrantin aktiivinen rahastoallokaatio sopeuttaa päivittäin sijoitusastetta GAM Star China Equity -rahastoon ( rahasto ) sen riskitason mukaan: Kun riskitaso laskee, nostaa kohde-etuutena toimiva rahastoindeksi ( rahastoindeksi ) automaattisesti sijoitusastetta rahastoon ja kun riskitaso nousee, pienentää rahastoindeksi automaattisesti sijoitusastetta rahastoon. Sijoituswarrantin tuottoa ei siis lasketa suoraan rahaston kehityksen perusteella. Sijoituswarrantin osallistumisaste rahastoindeksin tuottoihin on alustavasti 100 % rahastoindeksin warranttiehtojen mukaisesta mahdollisesta tuotosta. Warrantin voimakkaan vipuvaikutuksen ansiosta sijoitus sitoo selvästi vähemmän pääomaa kuin suora sijoitus rahastoon, mutta sijoittajan riski on vastaavasti korkeampi. Sijoituswarrantilla ei ole pääomasuojaa ja kohde-etuutena olevan rahastoindeksin ehtojen mukaisen tuoton ollessa nolla tai negatiivinen, sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman kokonaan (katso Markkinariski ). Sijoituswarranttiin liittyy aina liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski (katso Liikkeeseenlaskijariski ). Sijoitusaika Noin 5 vuotta Liikkeeseenlaskija Commerzbank AG (Luottoluokitus: Moody s, Aa3 / S&P, A) Kohde-etuus Riskikontrolloitu rahastoindeksi, joka säätää aktiivisesti sijoitusastetta GAM Star China Equity sijoitusrahastoon; sijoitusaste voi vaihdella välillä 0 % % markkinatilanteen mukaan (katso Kohde-etuus ). Osallistumisaste 100 % (alustava, vahvistetaan välille 90 % %) Merkintähinta Nimellisarvo Merkintäpalkkio Määritysvaluutta Vähimmäissijoitus 1400 euroa / warrantti euroa / warrantti 2 % nimellisarvosta Euro 5 warranttia, tätä suuremmat sijoitukset 1 warrantin erissä Aikataulu Tarjousaika Maksupäivä MIKSI BON KIINA GAM SIJOITUSWARRANTTI? Kiinan nousu talouden suurvallaksi on yksi lähihistoriamme suurimmista menestystarinoista. Maan bruttokansantuote on vuodesta 1980 lähtien kasvanut keskimäärin noin 9,4 % vuodessa ja se on näillä hetkillä nousemassa Japanin ohi maailman toiseksi suurimmaksi taloudeksi Yhdysvaltain jälkeen. OECD ennustaa Kiinan kasvun jatkuvan yhtä voimakkaana myös lähivuosina (BKT-kasvuennuste 11,1 % vuodelle 2010 ja 9,7 % vuodelle 2011). Toisin kuin Yhdysvallat, Japani ja monet Euroopan maat, Kiina ei ole rakentanut kasvuaan ulkomaisen velanoton varaan, joten sillä on ollut hyvin varaa tukea talouden elpymistä massiivisilla julkisilla infrastruktuurihankkeilla. Finanssikriisin aikana Kiinan talouden kasvu pysyikin investointien ja kotimarkkinakysynnän tukemana lähes ennallaan. Nyt elvytystoimien tarve on pienentynyt ja Kiinan keskuspankki on reagoinut nostamalla korkoja, kiristämällä pankkien luotonantoa ja päästämällä maan valuutan hallitusti kellumaan tarkoituksenaan ennaltaehkäistä talouden mahdollinen ylikuumeneminen. Kiinan osakemarkkina on tätä makrokuvaa vasten mielestämme houkutteleva sijoituskohde. Nopean talouskasvun aikaan on yleensä liittynyt positiivinen osakemarkkina ja kasvunäkymät huomioon ottaen kiinalaisten osakkeiden arvostustasot ovat edelleen kohtuullisia (toteutunut P/E-luku on 14,7 ja ennustettu P/E-luku vuodelle 2011 on 12,5). Kiinan matala velkaantuneisuus, ennätyksellinen kauppaylijäämä ja valuuttavaranto tukevat talouskasvun jatkumista myös keskipitkällä aikavälillä. Sijoituswarrantin tuoton laskennan perusteeksi olemme valinneet rahaston staattisen osakekorin tai osakeindeksin sijaan. Kun kaikki osakkeet eivät enää ole halpoja, tulee osakevalintojen merkitys korostumaan; aktiivinen ja paikallinen salkunhoito on myös korostuneen tärkeää kehittyville markkinoille sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoitettaessa. Bon Kiina GAM Sijoituswarrantti on tehokas tapa toteuttaa positiivinen sijoitusnäkemys Kiinan osakemarkkinalle. Voimakkaan vipuvaikutuksen johdosta sijoitus sitoo selvästi vähemmän pääomaa kuin suora sijoitus osakemarkkinoille - sijoitukseen vaadittava pääoma on alle kuudesosa siitä laskennallisesta pääomasta, jolle tuotto lasketaan sijoittajan riski on vastaavasti korkeampi. Sijoittajan maksimituottoa ei ole rajattu. Talouskasvuennusteet OECD Economic Outlook No. 87, May Kiinan osakemarkkinan arvostustasot on laskettu Hang Seng China Enterprises -indeksistä, Bloomberg

4 KOHDE-ETUUS Sijoituswarrantin tuotto perustuu riskikontrolloidun rahastoindeksin arvonkehitykseen sijoitusaikana. Tämän kappaleen ensimmäisessä osassa esitellään GAM Star China Equity -sijoitusrahasto ja toisessa osassa riskikontrolloidun rahastoindeksin toiminta. GAM Star China Equity -rahasto sijoittaa varansa pääasiassa yhtiöihin, jotka ovat riippuvaisia Kiinan tai Hong Kongin taloudesta. Rahaston koon ollessa verrattain pieni noin 300 miljoonaa euroa - on rahastonhoitajilla mahdollisuus sijoittaa kantaa ottavasti ja tehokkaasti ottaen huomioon Kiinan makrotalouden kulloinenkin vaihe ja eri vaiheissa oletettavasti menestyvät yksittäiset osakkeet. Rahaston kolmihenkinen salkunhoitotiimi perustaa sijoituspäätökset kulloiseenkin markkina- ja osakenäkemykseen, joka puolestaan nojaa kohdemarkkinan paikalliseen tuntemukseen sekä tiimin keskimäärin 19 vuoden markkinakokemukseen. Perustietoa rahastosta on koottu taulukkoon alla. RAHASTON PERUSTIETOJA GAM STAR CHINA EQUITY USD Tyyppi Kiinaan ja Hong Kongiin sijoittava osakerahasto Vastuullinen salkunhoitaja Michael Lai Perustamispäivä Koko, USD miljoonaa ( ) USD 415m (noin EUR 320m) Vertailuindeksi MSCI China Free Index (TR) Yhtiöitä 37 Rahastoyhtiö GAM Fund Management Ltd (Irlanti) Listaus Dublinin pörssi (Irlanti) Hallinnointipalkkio 1,35 % p.a. Lisätietoa rahastosta Rahaston kuukausiraportti, heinäkuu 2010 ( tilanne) Kuva ylhäällä oikealla vertailee rahaston ja sen vertailuindeksin toimialajakaumia. Rahaston sijoi tusstrategia on aktiivinen ja kantaa ottava, mikä näkyy selkeänä erona rahaston ja sen vertailuindeksin toimialapainojen välillä. Tällä hetkellä rahasto ylipainottaa vahvasti esimerkiksi IT- ja päivittäistavarayhtiöitä syklisempien sektorien kus tannuksella. TOIMIALAPAINOT: RAHASTO JA VERTAILUINDEKSI ( TILANNE) Rahoitus Informaatioteknologia Päivittäistavarat Kulutustavarat ja palvelut Teollisuustuotteet ja palvelut Telekommunikaatiopalvelut Perusteollisuus Terveydenhuolto Muu Yhdyskuntapalvelut Energia 29% 22% 18% 9% 6% 5% 3% 2% 1% 1% 1% GAM China Rahaston kuukausiraportti, heinäkuu 2010 ( tilanne) 6% 6% 5% 7% 5% 1% 0% 2% HISTORIALLINEN KEHITYS: RAHASTO JA VERTAILUINDEKSI ( TILANNE) Kuva alla esittää rahaston historiallista kehitystä suhteutettuna MSCI China Free -tuottoindeksiin, joka on rahaston vertailuindeksi ja kuvaa laajaa Kiinan osakemarkkinaa. Bloomberg Mahdollisimman pitkä aikasarja skaalattuna alkamaan arvosta 100. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. 13% 17% Rahaston vertailuindeksi /07 07/08 07/09 07/10 GAM China Rahaston vertailuindeksi Ylituotto, %-yksikköä 38% 4

5 Kuvan aikasarja alkaa heinäkuusta 2007 eli vertailuun on sisällytetty niin pitkä hintahistoria kuin on mahdollista. Reilun 3 vuoden periodilla rahasto on tuottanut 79,3 % (21,1 % p.a.), kun Kiinan osakemarkkina on tuottanut 0,2 % (0,1 % p.a.). Rahaston ylituotto ajanjaksolla on siis 79,1 %-yksikköä, mikä vastaa noin 21,0 %-yksikön vuosittaista ylituottoa vertailuindeksiin nähden. Tuottoero perustuu salkunhoitajan osakevalintaan. Rahaston menestyksestä huolimatta sijoittajan tulee huomioida, että kaikkiin aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin liittyy erillinen riski salkunhoitajan huonoista osakevalinnoista eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta tuotosta. MIKÄ ON RISKIKONTROLLOITU RAHASTOINDEKSI? Sijoituswarrantin aktiivinen sijoitusstrategia sopeuttaa päivittäin sijoitusastetta rahastoon toteutuneen markkinariskin mukaan. Kun markkinariski laskee, kasvattaa kohdeetuutena toimiva rahastoindeksi automaattisesti sijoitusastetta rahastoon ja kun markkinariski nousee, pienentää rahastoindeksi automaattisesti sijoitusastetta rahastoon. Rahastoindeksin laskennassa vähennetään myös rahastoindeksin arvosta päivittäin laskennallinen osinkotuotto, jonka suuruus on 5 % vuodessa. Laskennallisen osinkotuoton vähentäminen on huomioitu sijoituswarrantin ehdoissa osallistumisastetta nostavana tekijänä ja sen avulla pyritään saavuttamaan korkeampi tuottopotentiaali erityisesti suotuisassa mark kinaympäristössä. Rahastoindeksin kohteena oleva rahasto itsessään hyötyy täysimääräisesti omistamiensa osakkeiden osinkotuotoista. Taulukko alla havainnollistaa riskikontrolloidun rahastoindeksin toimintaa. TOTEUTUNUT MARKKINARISKI MARKKINARISKI- TAVOITE RAHASTOINDEK- SIN SIJOITUSASTE LASKUTOIMITUS 5 % 19 % 100,0 % = 19 % / 5 % (> 100 %) 10 % 19 % 100,0 % = 19 % / 10 % (> 100 %) 15 % 19 % 100,0 % = 19 % / 15 % (> 100 %) 20 % 19 % 95,0 % = 19 % / 20 % 30 % 19 % 63,3 % = 19 % / 30 % 40 % 19 % 47,5 % = 19 % / 40 % 50 % 19 % 38,0 % = 19 % / 50 % 60 % 19 % 31,7 % = 19 % / 60 % 70 % 19 % 27,1% = 19 % / 70 % Rahastoindeksin sijoitusaste rahastoon määritetään päivittäin vertaamalla kiinteää 19 % markkinariskitavoitetta rahaston toteutuneeseen markkinariskiin. Toteutunutta markkinariskiä mitataan viimeisen 20 kaupankäyntipäivän volatiliteetilla, joka kuvaa sijoituksen arvonvaihtelun suuruutta eli riskiä. Toteutuneen markkinariskin ollessa pienempi tai yhtä suuri kuin markkinariskitavoite 19 %, rahastoindeksi saavuttaa 100 % si joitusasteen. Toteutuneen markkinariskin noustessa markkinariskitavoitetta suuremmaksi rahastoindeksin sijoitusaste laskee alle 100 %:n. Jos esimerkiksi toteutunut markkinariski on 50 %, tulee sijoitusasteeksi seuraavalle päivälle 38,0 % (= 19 % / 50 %). Tarkka indek sinlaskentakaava löytyy virallisista warranttiehdoista ja se on pyydettäessä saatavissa merkintäpaikoista. HISTORIALLINEN ANALYYSI MARKKINARISKISTÄ JA SIJOITUSASTEESTA Kuva alla esittää historiallisen analyysin rahaston mark kinariskistä ja rahastoindeksin sijoitusasteesta rahaston perustamispäivästä alkaen. Ajanjaksolla rahastoindeksi on aktiivises ti sopeuttanut sijoitusastetta: keskimääräinen sijoitusaste rahastoon on ollut 67,9 %, pienim millään se on ollut 24,1 % ja suurimmillaan 100,0 %. Tällä poikkeuksellisen epävarmalla periodilla keskimääräinen markkinariski 32,0 % on ylittänyt tavoitteen 19 %. Kuvaan on lisäksi laskettu sijoituswarrantin kohde-etuutena olevan rahastoindeksin toteutunut markkinariski, joka on rahaston markkinariskiä matalampi ja pysynyt lähellä 19 % tavoitetta. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 08/07 08/08 08/09 Rahastoindeksin sijoitusaste Markkinariskitavoite Toteutunut markkinariski, GAM China Toteutunut markkinariski, Rahastoindeksi Bloomberg Mahdollisimman pitkä aikasarja Laskelma Evli. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. 5

6 On huomionarvoista, että mikäli vastaava warranttisijoitus tehtäisiin suoraan rahas toon ilman riskikontrolliominaisuutta, sijoituswarrantin merkintähinta nousisi huomattavasti korkeammaksi kuin tässä riskikontrolloituun rahastoindeksiin tehtävässä sijoituksessa. Sijoitettaessa riskikontrolloituun rahastoindeksiin on lisäksi tärkeä huomioida, että rahaston arvon noustessa korkean markkinariskin saattelemana, voi sijoituswarrantin kohdeetuutena oleva riskikontrolloitu rahas toindeksi tuottaa huonommin kuin rahasto. RAHASTOINDEKSIN HISTORIALLINEN KEHITYS Kuva alla esittää sijoituswarrantin kohde-etuutena toimivan riskikontrolloidun rahastoindeksin (paksu sininen viiva) historiallista kehitystä suhteutettuna sen laskennan perusteena olevaan rahastoon sekä rahaston vertailuindeksiin. Kuvasta ilmenee myös laskennallisen osingon vaikutus indeksinlaskennassa. Kuvan ajanjaksolla riskikontrolloitu rahastoindeksi on tarjonnut 12,2 % (4,0 % p.a.) tuoton, kun rahasto on tuottanut 81,0 % (22,1 % p.a.) ja rahaston vertailuindeksi 2,2 % (0,7 % p.a.). Kuvan aikasarja alkaa eli vertailuun on sisällytetty mahdollisimman pitkä hintahistoria TUOTON MÄÄRÄYTYMINEN Sijoituswarrantin erääntyessä maksettava euromääräinen erääntymisarvo on alustavasti 100 % warranttiehtojen mukaisesta rahastoindeksin tuotosta warrantin nimellisarvolla kerrottuna. Warranttiehtojen mukainen rahastoindeksin tuotto lasketaan rahastoindeksin alkuarvon ja loppuarvon arvonmuutoksena viiden vuoden ajanjaksolla. Rahastoindeksin alkuarvo määritetään yhtenä havaintona ja rahastoindeksin loppuarvo lasketaan aritmeettisena keskiarvona rahastoindeksin vuosittaisista sulkemisarvoista alkaen ja päättyen Mikäli rahastoindeksin tuotto warranttiehtojen mukaisesti on negatiivinen tai nolla, sijoituswarrantti erääntyy arvottomana. RAHASTOINDEK- SIN MUUTOS ( * ) WARRANTIN ERÄÄNTYMIS- ARVO WARRANTIN MERKINTÄHINTA + MERKINTÄPALKKIO WARRANTIN TUOTTO WARRANTIN TUOTTO, P.A. -10 % ,0 % -100,0 % 0 % ,0 % -100,0 % 10 % ,5 % -8,9 % 16 % ,0 % 0,0 % 20 % ,0 % 4,5 % 30 % ,5 % 13,3 % 40 % ,0 % 20,0 % 50 % ,5 % 25,5 % 60 % ,0 % 30,1 % 70 % ,5 % 34,2 % 80 % ,0 % 37,8 % GAM China Rahastoindeksi ilman laskennallisen osingon vaikutusta Rahastoindeksi (sijoituswarrantin kohde etuus) Rahaston vertailuindeksi 08/07 08/08 08/09 Bloomberg Mahdollisimman pitkä aikasarja skaalattuna alkamaan arvosta 100. Laskelma Evli. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Laskentaesimerkki huomioi 2 % merkintäpalkkion. Rahastoindeksin kehitystä kuvaavat luvut ovat ainoastaan esimerkinomaisia eivätkä kuvasta kohde-etuuden historiallista tai odotettua kehitystä. Osallistumisaste 100 % on alustava ja se vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä ja vähintään tasolle 90 %. Mikäli osallistumisaste on alle alustavasti ilmoitetun, lopullinen tuotto on pienempi kuin oheisessa laskentaesimerkissä. (*) rahastoindeksin muutos warranttiehtojen mukaisesti Taulukko yllä esittää herkkyysanalyysin warranttisijoituksen tuoton määräytymisestä eri markkinaskenaarioissa. Taulukossa on korostettu tilanne, jossa sijoituswarranttin erääntymisarvo on sama kuin sen merkintähinta (break-even). Sijoituswarrantti antaa rahastoindeksin tuotolle voimakkaan vipuvaikutuksen, kun sijoitukseen vaadittava pääoma on alle kuudesosa siitä laskennallisesta pääomasta, jolla tuotto lasketaan. Korkean tuottomahdollisuuden vastineeksi sijoittajan riski on vastaavasti korkea. 6

7 MITEN MERKITSEN SIJOITUSWARRANTTIA? 1. PEREHDY TARJOUSMATERIAALEIHIN Sijoittajan tulee ennen sijoituksen tekemistä perehtyä tämän markkinointiesitteen lisäk si liikkeeseenlaskijan laatimiin virallisiin warranttikohtaisiin ehtoihin SC149 ja liikkeeseenlaskijan päivättyyn ohjelmaesitteeseen täydennyksineen, jotka ovat saatavilla Evlistä, Bonin toimipisteistä tai verkkosivulta 2. TOIMITA MERKINTÄSITOUMUS Täytä merkintäsitoumuslomake ja toimita se merkintäpaikkaan kello 16:00 mennessä. Merkintäsitoumuslomakkeen saat Evlistä, Bonin toimipisteistä tai Evlin verkkosivuilta www. evli.com/kiinagamwarrantti. 3. MAKSA MERKINTÄ Maksa merkintä mennessä merkintäsitoumuslomakkeen kohdassa Maksu kuvatulla tavalla. Merkinnästä ei toimiteta erillistä laskelmaa, vaan maksu tulee suorittaa merkintäsitoumuslomakkeen ohjeiden mukaisesti. HUOMIOITAVAA MAKSUTON SÄILYTYS Tämän sijoituswarrantin säilytys Evlissä olevalla tai tätä tarkoitusta varten avattavalla arvo-osuustilillä on sijoittajalle maksutonta. Sijoituswarrantti kirjataan sijoittajan arvo-osuustilille arviolta liikkeeseenlaskupäivänä tai viipymättä tämän jälkeen. JÄLKIMARKKINA Evli tarjoaa sijoituswarrantille normaaleissa markkinaolosuhteissa jälkimarkkinan vähintään euron nimellisarvoiselle sijoitukselle (katso Jälkimarkkina- ja Likviditeettiriski ). Jälkimarkkinahinta voi olla markkinatilanteesta riippuen enemmän tai vähemmän kuin merkintähinta. Suosittelemme sijoituswarranttia ensisijaisesti sijoitukseksi, joka pidetään koko sijoituksen juoksuajan. VEROTUS Tässä kuvataan ainoastaan lyhyesti sijoituswarrantin tämänhetkistä verotusta Suomessa verovelvollisen luonnollisen henkilön osalta. Evli ei toimi asiakkaan veroasiantuntijana (katso Verotusriski ). Jos sijoituswarrantti myydään ennen eräpäivää, syntyy luovutusvoittoa tai -tappiota. Luovutusvoitto on veronalaista pääomatuloa. Luovutustappio puolestaan on vähennettävissä luovutusvoitoista, jotka syntyvät samana vuonna ja kolmena seuraavana vuonna. Sijoituswarrantin erääntymisestä syntyvää voittoa tai tappiota käsiteltäneen myös luovutusvoittona ja tappiona. Sijoitustuotetta koskeva verolainsäädäntö ei toistaiseksi ole kattavaa. LIIKKEESEENLASKUN TOTEUTUS JA RAJOITUKSET Liikkeeseenlaskija peruuttaa liikkeeseenlaskun, mikäli osallistumisastetta ei voida vahvistaa 90 %:iin tai korkeammaksi. Evli pidättää lisäksi itsellään oikeuden peruuttaa liikkeeseenlasku, jos sijoituswarranttia ei merkitä nimellisarvoltaan vähintään euroa tai jos Evlin mielestä liikkeeseenlaskuun oleellisesti vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka voisi haitata tai vaikeuttaa sijoituswarrantin liikkeeseenlaskun toteuttamista. Mikäli liikkeeseenlasku perutaan, Evli tiedottaa kaikkia merkintäsitoumuksen jättäneitä sijoittajia tarjouksen peruuntumisesta ja merkintäsumma palautetaan sijoittajan pankkitilille korotta. 7

8 RISKIT Arvopaperimarkkinoilla sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoittaja vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista ja veroseuraamuksista riippumatta siitä, onko Evli tai Evlin mahdollinen yhteistyökumppani suorittanut rahoitusvälinettä koskevan soveltuvuus- tai asianmukaisuusarvioinnin tai katsotaanko sijoittajan saaneen sijoitusneuvontaa sijoituspäätöstä varten. Asiakkaan tulee tarvittaessa ottaa yhteyttä asiantuntijaan mahdollisten vero-, kirjanpito-, oikeudellisten, taloudellisten tai muiden riskien arvioimiseksi. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä huolellisesti tutustua tähän markkinointiesitteeseen sekä liikkeeseenlaskijan laatimiin warranttikohtaisiin ehtoihin ja ohjelmaesitteeseen, jotka ovat saatavissa merkintäpaikasta (tarjousasiakirjojen yksilöidyt tiedot löydät markkinointimateriaalin kohdasta Kuinka merkitsen sijoituswarranttia? ). Sijoituswarrantteihin liittyvät keskeisimmät riskit on kuvattu lyhyesti alla. Esitetyt riskit eivät ole tärkeysjärjestyksessä, eikä kyseessä ole kattava riskien kuvaus. MARKKINARISKI Markkinariskillä tarkoitetaan sitä, että sijoittaja kantaa riskin kohde-etuuden eli tässä rahastoindeksin epäedullisesta kehityksestä. Sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman kokonaan, mikäli warranttiehtojen mukainen rahastoindeksin tuotto on nolla tai negatiivinen. Sijoitus on tappiollinen suhteessa sijoitettuun pääomaan, mikäli warranttiehtojen mukainen rahastoindeksin tuotto on positiivinen, mutta samalla sijoituswarrantin ostohintaa pienempi. Sijoitus on voitollinen suhteessa sijoitettuun pääomaan, mikäli warranttiehtojen mukainen rahastoindeksin tuotto on positiivinen ja sijoituswarrantin ostohintaa suurempi. Kohde-etuuden tulevasta kehityksestä ei voida antaa takeita. Kohde-etuuden arvo voi vaihdella sijoitusaikana ja kohdeetuuden arvonvaihtelut vaikuttavat sijoituswarrantin arvoon. Sijoitus sijoituswarranttiin ei ole sama asia kuin sijoitus suoraan kohde-etuuteen. LIIKKEESEENLASKIJARISKI Liikkeeseenlaskijaan liittyvä liikkeeseenlaskijariski tarkoittaa riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija joutuu maksukyvyttömyystilaan, jolloin sillä ei ole kykyä suoriutua sijoituswarrantin asettamista velvoitteista sijoittajia kohtaan. Tällöin on mahdollista, että sijoittaja me nettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain, tai ei saa sijoituksen ehtojen mukaista tuottoa. Sijoittajan tuleekin sijoi tuspäätöstä tehdessään kiinnittää huomiota liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen. Liikkeeseenlas kijariskin arvioimiseksi ohjelmaesitteessä on esitetty tiedot liik keeseenlaskijan taloudellisesta asemasta. Juoksuaikana liikkee seenlaskijan luottokelpoisuuden heikkeneminen saattaa laskea sijoituksen arvoa ja luottokelpoisuuden koheneminen saattaa nostaa sijoituksen arvoa. Sijoituswarrantille ei ole asetettu eril listä vakuutta. JÄLKIMARKKINA- JA LIKVIDITEETTIRISKI Sijoituswarrantin myynti jälkimarkkinalla ennen eräpäivää tapahtuu aina sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla suurempi tai pienempi kuin sijoitettu pääoma. Suosittelemme sijoituswarranttia ensisijaisesti sijoitukseksi, joka pidetään koko sijoituksen juoksuajan. Sijoituswarrantin markkinahintaan vaikuttavat juoksuaikana muun muassa kohde-etuuden kehitys, yleinen korkotaso ja liikkeeseenlaskijan luottoriski. Likviditeettiriski voi toteutua, jos sijoittaja haluaa realisoida sijoituswarrantin kesken sen juoksuajan. Riskinä tällöin on, että sijoituswarrantille ei löydy ostajaa tai että sijoituswarrantista tarjottava hinta on sen todellista arvoa heikompi esimerkiksi poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuen. Sijoittajalle voi näin ollen koitua tappioita myydessään sijoituswarrantin jälkimarkkinoilla. Evli antaa sijoituswarrantille päivittäisen takaisinostohinnan normaaleissa markkinaolosuhteissa, mutta ei voi taata jälkimarkkinoita. VIPUVAIKUTUSRISKI Vipuvaikutusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että jo pienellä Kohde-etuuden arvon muutoksella voi olla suuri positiivinen tai negatiivinen vaikutus sijoituswarrantin tuottoon ja arvoon. RISKI ENNENAIKAISESTA LUNASTUKSESTA JA WARRANTTIEHTOJEN KORJAAMISESTA Liikkeeseenlaskija voi lunastaa sijoituswar rantin takaisin kesken sen juoksuajan warranttiehdoissa mainituissa erityistapauksissa, muun muassa olennaisen lainsäädännön muutoksen johdosta. Täl laisen ennenaikaisen lunastuksen yhteydessä sijoittaja ei välttä mättä saa takaisin koko sijoitettua pääomaa tai minkäänlaista tuottoa. Tietyissä erityistapauksissa liikkeeseenlaskija / laskenta-asiamies voi myös oman harkintansa mukaisesti korjata sijoitus warrantin ehtoja ilman sijoituswarrantin omistajan suostumusta warranttiehdoissa mainituin ehdoin. Ei voida taata, etteivät yllä mainitut muutokset ole epäedullisia sijoituswarrantin haltijoille. VEROTUSRISKI Sijoitustuotteen tai sen tuoton verotuskohtelussa sijoitusaikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Sijoittaja vastaa kaikista sijoitustuotteeseen liittyvistä veroseuraamuksista ja hänen on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja tarvittaessa käännyttävä veroneuvojan puoleen. 8

9 TÄRKEÄÄ TIETOA TARJOUKSEN TEKIJÄ Evli Pankki Oyj ( Evli ) (Y-tunnus ), Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki, puhelin (09) (vaihde). Evlin Sijoittajapalvelu palvelee puhelimitse numerossa arkisin klo Evli on Finanssivalvonnan valvonnan alainen luottolaitos ja sijoittajien korvausrahaston jäsen. MERKINTÄPAIKAT Evli Pankki Oyj ja Bon Pankkiiriliike Oy ( Bon Pankkiiriliike ) (Y-tunnus ), Kasarmikatu 44, Helsinki, puhelin (vaihde) ja Bonin 10 aluekonttoria, joiden yhteystiedot ovat saatavissa osoitteesta Bon Pankkiiriliike on Finanssivalvonnan valvonnan alainen sijoituspalveluyritys ja sijoittajien korvausrahaston jäsen. ETÄMYYNTI JA TIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA Palveluntarjoajaa koskevat tiedot ja sijoituswarrantin etämyyntiä koskevat ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu annetaan suomeksi. Palveluntarjoajaa ja etämyyntiä koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa MYYNTIRAJOITUS Tämä materiaali ei ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtiossa, jossa tarjouksen tekeminen olisi lainvastaista. Tätä materiaalia ei saa jaella maissa, joissa jakelu tai tiedottaminen on ristiriidassa kyseisen maan sääntöjen kanssa. Erityisesti, tätä esitettä ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Liikkeeseenlaskija edellyttää, että tämän esitteen haltuunsa saavat henkilöt tutustuvat tällaisiin rajoituksiin ja noudattavat niitä. erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan kuluessa, kuitenkin enintään neljän pankkipäivän kuluessa täydennyksen julkaisemisesta. Mahdolliset täydennykset julkaistaan Evlin verkkosivuilla: PALKKIOT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE Evli voi maksaa palkkiota sijoituswarrantin myynnistä Evlin yhteistyökumppanille. Asiakkaan kustannus tuotteen hankkimisesta ei riipu siitä, ostaako asiakas sijoituswarrantin Evlistä tai Evlin yhteistyökumppanilta. IMMATERIAALIOIKEUDET Tämän materiaalin tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Evlille ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa. Materiaali on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön eikä vastaanottajalla ole oikeutta julkistaa, luovuttaa, kopioida tai muuten siirtää materiaalia ilman Evlin suostumusta kolmannelle osapuolelle. MARKKINOINTIMATERIAALIN LAATIJA Tämän markkinointimateriaalin on laatinut Evli. Liikkeeseenlaskija tai mikään sen läheisyhtiö ei osallistu markkinointimateriaalin laatimiseen tai käy materiaalia läpi etukäteen. Tällöin sijoitustuotteen liikkeeseenlaskija tai mikään sen läheisyhtiö ei anna minkäänlaisia takuita tai lupauksia tai kanna vastuuta tässä materiaalissa annetuista tiedoista. Liikkeeseenlaskija vastaa lopullisten ehtojen oikeellisuudesta sijoittajan suuntaan. OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYKSET Sijoittajan jättämä ostositoumus on sitova eikä sijoittajalla ole oikeutta peruuttaa sitä. Mikäli kuitenkin liikkeeseenlaskija julkistaa ohjelmaesitteen tai warranttikohtaisten ehtojen täydennyksen tarjousaikana, merkintäsitoumuksen antaneella sijoittajalla on arvopaperimarkkinalain mukainen oikeus perua päätöksensä ilmoittamalla tästä kirjallisesti Evlille kahden pankkipäivän kuluessa täydennyksen julkistamisesta tai Finanssivalvonnan 9

10 TARJOUKSEN PÄÄPIIRTEET TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ Tarjousaika Maksupäivä Liikkeeseenlaskupäivä Eräpäivä TUOTONLASKENTA Rahastoindeksi Sijoituswarrantin kohde-etuutena toimii riskikontrolloitu rahastoindeksi, joka sopeuttaa aktiivisesti sijoitusastetta Rahastoon perustu en 20 päivän toteutuneeseen volatiliteettiin. Rahastoindeksin laskennassa vähennetään rahastoindeksin arvosta päivittäin laskennallinen osinkotuotto, jonka suuruus on 5 % vuodessa. SIJOITUSWARRANTTI Tyyppi Yleisön merkittäväksi tarkoitettu rahastosidonnainen sijoituswarrantti Liikkeeseenlaskija Commerzbank AG (Luottoluokitus: Moody s, Aa3 / S&P, A) Merkintäpaikat Evli Pankki Oyj, Bon Pankkiiriliike Oy Nimellisarvo euroa / warrantti Merkintähinta 1400 euroa / warrantti Merkintäpalkkio 2 % nimellisarvosta Vähimmäissijoitus 5 warranttia Järjestelypalkkio Merkintähinta sisältää vuotuisen strukturointikustannuksen, n. 0,8 % p.a nimellisarvolle laskettuna. Arvio perustuu markkinatilanteeseen Järjestelypalkkiosta katetaan tuotteen materiaali-, markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset. Sijoituswarrantista ei peritä erillistä hallinnointipalkkiota. ISIN-koodi DE000CZ32WF4 Pörssilistaus Sijoituswarrantille ei haeta erillistä pörssilistausta Arvo-osuusjärjestelmä Euroclear Finland Jälkimarkkina Evli tarjoaa warrantille normaaleissa markkina olosuhteissa jälkimarkkinan vähintään euron nimellisarvoi selle sijoitukselle (katso Jälkimarkkina- ja Likviditeettiriski ) Rahastoindeksin laskentakaava on saatavilla pyynnöstä merkintäpaikoista. Rahasto Nimi ISIN-koodi Bloombergkoodi GAM Star China Equity USD IE00B1W3WR42 GAMCOAU ID Erääntymisarvo Osallistumisaste Rahastoindeksin tuotto Rahastoindeksin alkuarvo Rahastoindeksin loppuarvo Alkuarvon määrityspäivä Loppuarvon määrityspäivät Nimellisarvo MAX ( 0 %; Osallistumisaste Rahas toindeksin tuotto) 100 % (osallistumisaste on alustava ja se vahvistetaan viimeistään välille 90 % %) Rahastoindeksin loppuarvo -1 Rahastoindeksin alkuarvo Rahastoindeksin päivän päätösarvo Alkuarvon määrityspäivänä Aritmeettinen keskiarvo rahastoindeksin päivän päätösarvoista Loppuarvon määrityspäivinä , tai määrityspäivää seuraava kaupankäyntipäivä , , , ja , tai määrityspäivää seuraava kaupankäyntipäivä 10

11 BON PANKKIIRILIIKE OY Bon Pankkiiriliike Oy on suomalainen valtakunnallinen sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Bon keskittyy asiakkaidensa varallisuuden hoitoon ja sijoitusneuvontaan. Esimerkkejä ratkaisuistamme ovat rahastovarainhoito, rahastojen rahastot, sijoituslainat sekä vakuutus- ja säästösopimukset. Palvelemme asiakkaitamme 11:ssä toimipisteessä eri puolilla maata. Yhtiön omistavat Thominvest, Hermitage & Co, johto ja henkilökunta. YHTEYSTIEDOT Kasarmikatu Helsinki ja 10 aluekonttoriamme Puhelin Faksi EVLI PANKKI OYJ Evli Pankki Oyj on riippumaton, vakavarainen suomalainen varainhoitaja ja investointipankki, jonka asiakkaita ovat yrittäjät, yritysjohtajat, varakkaat perheet sekä sijoitusalan ammattilaiset. Yrittäjäomisteisena ja -henkisenä pankkina voimme tarjota asiakkaillemme laadukasta ja yksilöllistä palvelua. Päämarkkina-alueemme on Itämeren ympäristö. Toimimme Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Liettuassa ja Venäjällä. YHTEYSTIEDOT Aleksanterinkatu 19 A, 4 krs. PL Helsinki Puhelin (09) (vaihde ) Faksi (09)

TÄHTIRAHASTOT Sijoituswarrantti

TÄHTIRAHASTOT Sijoituswarrantti TÄHTIRAHASTOT Sijoituswarrantti Warrantin kohde-etuutena kehittyvien osake- ja korkomarkkinoiden tähtirahastot Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika noin 3 vuotta Liikkeeseenlaskija

Lisätiedot

Bon Kiina GAM Rahastosidonnainen Indeksilaina

Bon Kiina GAM Rahastosidonnainen Indeksilaina Rahastosidonnainen Indeksilaina Rahastosidonnainen sijoitus Kiinan osakemarkkinoille Sijoitusaika noin 5 vuotta Liikkeeseenlaskija Commerzbank AG Pääomasuoja 100 % nimellisarvosta. Lainaan liittyy riski

Lisätiedot

SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI III

SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI III SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI III Osakeindeksisidonnainen Tarjousaika päättyy 21.10.2011 Warranttisijoitus Suomen osakemarkkinalle Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski -

Lisätiedot

Aasia Plus Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio

Aasia Plus Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio Aasia Plus Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio»» Rahastosidonnainen sijoitus Aasian osakemarkkinoille ja kehittyville korkomarkkinoille»» Sijoitusaika noin 5 vuotta»» Liikkeeseenlaskija Commerzbank AG»»

Lisätiedot

Aasia Plus SIJOITUSWARRANTTI

Aasia Plus SIJOITUSWARRANTTI Aasia Plus SIJOITUSWARRANTTI»» Rahastosidonnainen sijoitus Aasian osakemarkkinoille ja kehittyville korkomarkkinoille»» Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla»» Sijoitusaika noin 5 vuotta»»

Lisätiedot

ÖLJY AUTOCALL III. Raakaöljysidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 17.6.2011. Raakaöljyyn sidottu pääomasuojaamaton

ÖLJY AUTOCALL III. Raakaöljysidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 17.6.2011. Raakaöljyyn sidottu pääomasuojaamaton ÖLJY AUTOCALL III Raakaöljysidonnainen sertifikaatti Tarjousaika päättyy 17.6.211 Raakaöljyyn sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Täyden tuoton saamiseksi riittää raakaöljyn hinnan pysyminen nykytasollaan

Lisätiedot

Evli Frontier Markets II Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio

Evli Frontier Markets II Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio Evli Frontier Markets II Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio Rahastosidonnainen sijoitus seuraavan sukupolven kehittyville markkinoille Sijoitusaika noin 5 vuotta Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Pääomasuoja

Lisätiedot

Saksa DAX Indeksisidonnainen sijoitusobligaatio

Saksa DAX Indeksisidonnainen sijoitusobligaatio Saksa DAX Indeksisidonnainen sijoitusobligaatio»» Hajautettu sijoitus Saksan osakemarkkinalle»» Sijoitusaika noin 5 vuotta»» Liikkeeseenlaskija The Royal Bank of Scotland N.V.»» Pääomasuoja 100 % nimellisarvosta.

Lisätiedot

SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI VI

SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI VI SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI VI OSAKEINDEKSISIDONNAINEN SIJOITUSWARRANTTI Tarjousaika päättyy 28.12.2012 Warranttisijoitus Suomen osakemarkkinalle Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla

Lisätiedot

SUOMEN LEIJONAT SIJOITUSWARRANTTI

SUOMEN LEIJONAT SIJOITUSWARRANTTI SUOMEN LEIJONAT SIJOITUSWARRANTTI Osakesidonnainen Tarjousaika päättyy 5.6.2012 Warranttisijoitus valikoituihin suomalaisiin osakkeisiin Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea

Lisätiedot

Nokia Sijoituswarrantti II

Nokia Sijoituswarrantti II Nokia Sijoituswarrantti II Osakesidonnainen Tarjousaika päättyy 29.4.2011 Warranttisijoitus Nokian osakkeeseen Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski - ei pääomasuojaa Sijoitusaika

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Nokia Autocall 2018 Nokian kurssi on laskenut muun markkinan mukana

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

SUOMI SIJOITUSWARRANTTI.

SUOMI SIJOITUSWARRANTTI. SUOMI SIJOITUSWARRANTTI. Tuote on suunniteltu sijoittajalle, joka haluaa hyötyä Suomen osakemarkkinoiden mahdollisesta myönteisestä kehityksestä seuraavan viiden vuoden aikana. Sijoitukseen vaadittava

Lisätiedot

VENÄJÄ BOOSTER. Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 30.11.2012

VENÄJÄ BOOSTER. Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 30.11.2012 VENÄJÄ BOOSTER Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Tarjousaika päättyy 30.11.2012 Venäjän osakemarkkinan kurssinousu 140 %:n kertoimella (alustava) Suoja enintään 40 %:n kurssilaskua vastaan Ei pääomasuojaa

Lisätiedot

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II KUPONKI AUTOCALL SUOMI II Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.7.2012 Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tavoitteena vuosittainen 8,0 % korkotuotto

Lisätiedot

SUOMI DUO. Osakesidonnainen sijoitusobligaatio. Tarjousaika päättyy 17.6.2011. UPM-Kymmeneen ja Wärtsilään sidottu obligaatiosijoitus

SUOMI DUO. Osakesidonnainen sijoitusobligaatio. Tarjousaika päättyy 17.6.2011. UPM-Kymmeneen ja Wärtsilään sidottu obligaatiosijoitus SUOMI DUO Osakesidonnainen sijoitusobligaatio Tarjousaika päättyy 17.6.2011 UPM-Kymmeneen ja Wärtsilään sidottu obligaatiosijoitus Sijoitusaika noin 5 vuotta Liikkeeseenlaskija The Royal Bank of Scotland

Lisätiedot

ESPANJA SIJOITUSWARRANTTI II. Miksi sijoittaa. Tarjoaa tilaisuuden hyötyä euroalueen ja etenkin Espanjan talouden mahdollisesta toipumisesta

ESPANJA SIJOITUSWARRANTTI II. Miksi sijoittaa. Tarjoaa tilaisuuden hyötyä euroalueen ja etenkin Espanjan talouden mahdollisesta toipumisesta ESPANJA SIJOITUSWARRANTTI II. Miksi sijoittaa Tarjoaa tilaisuuden hyötyä euroalueen ja etenkin Espanjan talouden mahdollisesta toipumisesta Aggressiivinen tuottopotentiaali korkeaa riskiä sietävälle pienellä

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK RAHASTO-OBLIGAATIO 1400: Kehittyvä Korko III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012

Lisätiedot

RUOTSI SIJOITUSWARRANTTI.

RUOTSI SIJOITUSWARRANTTI. RUOTSI SIJOITUSWARRANTTI. Tuote on suunniteltu sijoittajalle, joka haluaa hyötyä Ruotsin osakemarkkinoiden myönteisestä kehityksestä seuraavan viiden vuoden aikana. Sijoitukseen vaadittava pääoma on vain

Lisätiedot

KEHITTYVÄ KORKO III. Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio. Tarjousaika päättyy 26.4.2012

KEHITTYVÄ KORKO III. Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio. Tarjousaika päättyy 26.4.2012 KEHITTYVÄ KORKO III Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio Tarjousaika päättyy 26.4.2012 Kohdemarkkina: kehittyvien markkinoiden val tioiden ja yritysten joukkolainat Tavoitteena ylituotto indeksiin nähden

Lisätiedot

EVLI SUOMIKORI III. Osakeindeksisidonnainen sijoitusobligaatio. Tarjousaika päättyy 30.9.2011. Suomiosakkeet pääomasuojatusti

EVLI SUOMIKORI III. Osakeindeksisidonnainen sijoitusobligaatio. Tarjousaika päättyy 30.9.2011. Suomiosakkeet pääomasuojatusti EVLI SUOMIKORI III Osakeindeksisidonnainen sijoitusobligaatio Tarjousaika päättyy 30.9.2011 Suomiosakkeet pääomasuojatusti Suoraviivainen sijoitus ilman tuottokattoa Sijoitusaika noin 5 vuotta Liikkeeseenlaskija

Lisätiedot

AUSTRALIA SIJOITUSWARRANTTI.

AUSTRALIA SIJOITUSWARRANTTI. AUSTRALIA SIJOITUSWARRANTTI. Tuote on suunniteltu sijoittajalle, joka haluaa hyötyä Australian osakemarkkinoiden mahdollisesta myönteisestä kehityksestä ja Australian dollarin mahdollisesta vahvistumisesta

Lisätiedot

REUNAMARKKINAT SERTIFIKAATTI.

REUNAMARKKINAT SERTIFIKAATTI. REUNAMARKKINAT SERTIFIKAATTI. Miksi sijoittaa Korkea tuottopotentiaali arvostetun ja kokeneen varainhoitoyhtiön osaamisella Hajautushyötyä voimakkaasti kasvavien kehittyvien reunamarkkinoiden osakkeista

Lisätiedot

SIJOITUSWARRANTTI. KIINA & KEHITTYVÄT MARKKINAT. Miksi sijoittaa

SIJOITUSWARRANTTI. KIINA & KEHITTYVÄT MARKKINAT. Miksi sijoittaa KIINA & KEHITTYVÄT MARKKINAT SIJOITUSWARRANTTI. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä Suur-Kiina -osakerahaston sekä kehittyvien markkinoiden High Yield -korkorahaston muodostaman rahastokorin

Lisätiedot

SIJOITUSWARRANTTI AASIAN KULUTTAJAT 3/2016

SIJOITUSWARRANTTI AASIAN KULUTTAJAT 3/2016 SIJOITUSWARRANTTI AASIAN KULUTTAJAT 3/2016 Merkintäaika: Sijoitustuotteen tyyppi: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Pääomasuoja: Kiinteä tuotto: Liikkeeseenlaskija: Tarjoaja: 25.2. - 22.3.2013 Pääomasuojaamaton

Lisätiedot

ESPANJA SIJOITUSWARRANTTI. Miksi sijoittaa. Tarjoaa tilaisuuden hyötyä euroalueen ja etenkin Espanjan talouden mahdollisesta toipumisesta

ESPANJA SIJOITUSWARRANTTI. Miksi sijoittaa. Tarjoaa tilaisuuden hyötyä euroalueen ja etenkin Espanjan talouden mahdollisesta toipumisesta ESPANJA SIJOITUSWARRANTTI. Miksi sijoittaa Tarjoaa tilaisuuden hyötyä euroalueen ja etenkin Espanjan talouden mahdollisesta toipumisesta Aggressiivinen tuottopotentiaali korkeaa riskiä sietävälle pienellä

Lisätiedot

SIJOITUSWARRANTTI. FRONTIER TÄHTIRAHASTOT. Miksi sijoittaa

SIJOITUSWARRANTTI. FRONTIER TÄHTIRAHASTOT. Miksi sijoittaa FRONTIER TÄHTIRAHASTOT SIJOITUSWARRANTTI. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä reunamarkkinoiden ja kehittyvien markkinoiden tähtirahastojen arvonkehityksestä sekä Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta

Lisätiedot

KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO

KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO Merkintähinta 110 % Pääomaturva 1 100 % Alustava tuottokerroin 2 200 % Kohde-etuudet Sijoitusaika Kolme valuuttaparia: euro/brasilian real (EUR/BRL) euro/etelä-afrikan

Lisätiedot

Evli Hyödykekori 2014 Indeksilaina

Evli Hyödykekori 2014 Indeksilaina Evli Hyödykekori 2014 Indeksilaina Hyödy rajatulla riskillä hyödykkeiden tuottopotentiaalista Lainan tuotto perustuu hajautetun hyödykekorin arvonkehitykseen laina-aikana Sijoitusaika noin 5 vuotta Liikkeeseenlaskija

Lisätiedot

Suomi Bonustuotto. Tarjousaika päättyy 1.3.2013. Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti. Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus

Suomi Bonustuotto. Tarjousaika päättyy 1.3.2013. Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti. Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tarjousaika päättyy 1.3.2013 Suomi Bonustuotto Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Nousumarkkinassa täysi hyöty kurssinoususta, kuitenkin aina

Lisätiedot

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 7.12.2010-14.1.2011. Front Nekkar Nokia

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 7.12.2010-14.1.2011. Front Nekkar Nokia Markkinointiesite Myyntiperiodi 7.12.2010-14.1.2011 1 Front Nekkar Nokia 1 Front Nekkar Nokia - osakesidonnainen 2-vuotinen pääomaturvaamaton Sijoituswarrantti Mikä tuote? Miksi sijoittaa? Riskitekijöitä

Lisätiedot

KUPONKI AUTOCALL SUOMI

KUPONKI AUTOCALL SUOMI KUPONKI AUTOCALL SUOMI Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Tarjousaika päättyy 5.6.2012 Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tavoitteena vuosittainen 8,5 % korkotuotto Korkotuotto

Lisätiedot

ASEAN FRONTIERS SIJOITUSWARRANTTI II. Miksi sijoittaa. Korkea tuottopotentiaali arvostetun ja kokeneen varainhoitoyhtiön osaamisella

ASEAN FRONTIERS SIJOITUSWARRANTTI II. Miksi sijoittaa. Korkea tuottopotentiaali arvostetun ja kokeneen varainhoitoyhtiön osaamisella ASEAN FRONTIERS SIJOITUSWARRANTTI II. Miksi sijoittaa Korkea tuottopotentiaali arvostetun ja kokeneen varainhoitoyhtiön osaamisella Hajautushyötyä voimakkaasti kasvavien Kaakkois-Aasian kehittyvien reunamarkkinoiden

Lisätiedot

EUROOPPALAISET PANKIT AUTOCALL

EUROOPPALAISET PANKIT AUTOCALL EUROOPPALAISET PANKIT AUTOCALL Eurooppalaiset pankit Autocall -sertifikaatti on räätälöity näkemykseen, jossa kohde-etuutena olevan osakekorin neljän eurooppalaisen pankin osakekurssien odotetaan nousevan

Lisätiedot

Kehittyvät Tähdet Sijoituswarrantti 3

Kehittyvät Tähdet Sijoituswarrantti 3 Merkintäaika päättyy 31.3.2014 Kehittyvät Tähdet Sijoituswarrantti 3 Warrantin kohde-etuutena kehittyvien osakeja yrityslainamarkkinoiden tähtirahastot Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla

Lisätiedot

KEHITTYVÄT MARKKINAT BONUS SIJOITUSWARRANTTI.

KEHITTYVÄT MARKKINAT BONUS SIJOITUSWARRANTTI. KEHITTYVÄT MARKKINAT BONUS SIJOITUSWARRANTTI. Tuote on suunniteltu sijoittajalle, joka haluaa hyötyä kehittyvien markkinoiden yritysten osakkeiden mahdollisesta myönteisestä kehityksestä seuraavan neljän

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1027: INDEKSIOBLIGAATIO BRIC III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011

Lisätiedot

Frontier Sijoituswarrantti 2

Frontier Sijoituswarrantti 2 Tarjousaika päättyy 31.5.2013 Frontier Sijoituswarrantti 2 Warranttisijoitus seuraavan sukupolven kehittyville markkinoille, joihin luetaan esimerkiksi monet Afrikan maat, sekä Vietnamin ja Kazakstanin

Lisätiedot

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Moody s A1 / S&P A+ / Fitch A+) Pääomaturvaamaton indeksisidonnainen sertifikaatti

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Moody s A1 / S&P A+ / Fitch A+) Pääomaturvaamaton indeksisidonnainen sertifikaatti 0 Liikkeeseenlaskija Sijoituksen tyyppi Valuutta Sijoitusaika Kohde-etuusindeksi Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Moody s A1 / S&P A+ / Fitch A+) Pääomaturvaamaton indeksisidonnainen sertifikaatti

Lisätiedot

Sijoituswarrantti Eurooppa Sektorit 11/2016

Sijoituswarrantti Eurooppa Sektorit 11/2016 Sijoituswarrantti Eurooppa Sektorit 11/2016 Sijoitus valituille eurooppalaisille toimialoille, joiden odotetaan hyötyvän Euroopan elpyvästä talouskasvusta Korkean riskin vastapainona houkutteleva tuottomahdollisuus

Lisätiedot

SIJOITUSWARRANTTI. EUROOPPA OSAKEKORI. Miksi sijoittaa. Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä eurooppalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä

SIJOITUSWARRANTTI. EUROOPPA OSAKEKORI. Miksi sijoittaa. Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä eurooppalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä EUROOPPA OSAKEKORI SIJOITUSWARRANTTI. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä eurooppalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä Aggressiivinen tuottopotentiaali korkeaa riskiä sietävälle pienellä

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1327053481 AUTOCALL SUOMI Euroopan talouskasvun piristyessä myös suomalaisten yhtiöiden

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1603: KORKOKAULURI IX Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012 täydennettyyn

Lisätiedot

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 23.11. - 11.12.2009. Taiwan 2011 Sijoituswarrantti

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 23.11. - 11.12.2009. Taiwan 2011 Sijoituswarrantti Markkinointiesite Myyntiperiodi 23.11. - 11.12.2009 1 Taiwan 2011 Sijoituswarrantti 1 Osakesidonnainen Taiwan 2011 Sijoituswarrantti Mikä tuote? Miksi sijoittaa? Riskitekijöität Warranttisijoitus Taiwanin

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

PANKIT JA RAHOITUSYHTIÖT AUTOCALL

PANKIT JA RAHOITUSYHTIÖT AUTOCALL PANKIT JA RAHOITUSYHTIÖT AUTOCALL Pankit ja Rahoitusyhtiöt Autocall -sertifikaatti on räätälöity näkemykseen, jossa kohde-etuutena olevan osakekorin neljän globaalin rahoitusalan osakkeen hintojen odotetaan

Lisätiedot

Suomi Sprinter. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB. Business area Viimeinen merkintäpäivä 19.

Suomi Sprinter. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB. Business area Viimeinen merkintäpäivä 19. Suomi Sprinter Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Business area Viimeinen merkintäpäivä 19. joulukuuta 2011 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Suomi Sprinter on kolmevuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste

Lisätiedot

Hajautettu sijoitus Aasian kehittyville osakemarkkinoille dollareissa Aggressiivinen tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika

Hajautettu sijoitus Aasian kehittyville osakemarkkinoille dollareissa Aggressiivinen tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika Aasia Hajautettu sijoitus Aasian kehittyville osakemarkkinoille dollareissa Aggressiivinen tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika noin 4 vuotta Liikkeeseenlaskija Natixis Structured

Lisätiedot

Nokia Autocall 3 päivitetty

Nokia Autocall 3 päivitetty Danske Bank DDBO FE53: Nokia Autocall 3 päivitetty 25.1.2017 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1547361409

Lisätiedot

GLOBAALI OSAKEKORI SIJOITUSWARRANTTI.

GLOBAALI OSAKEKORI SIJOITUSWARRANTTI. GLOBAALI OSAKEKORI SIJOITUSWARRANTTI. GLOBAALI OSAKEKORI SIJOITUSWARRANTTI. Tuote on suunniteltu sijoittajalle, joka haluaa hyötyä kuuden globaalin laatuyhtiön osakkeiden mahdollisesta kurssinoususta ja

Lisätiedot

EUROOPPALAISET PANKIT SIJOITUSWARRANTTI.

EUROOPPALAISET PANKIT SIJOITUSWARRANTTI. EUROOPPALAISET PANKIT SIJOITUSWARRANTTI. Tuote on suunniteltu sijoittajalle, joka haluaa mahdollisuuden hyötyä kuuden eurooppalaisen pankkiosakkeen muodostaman osakekorin kehityksestä seuraavan viiden

Lisätiedot

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä yhdysvaltalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä sekä Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta euroon nähden

Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä yhdysvaltalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä sekä Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta euroon nähden USA OSAKEKORI SIJOITUSWARRANTTI. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä yhdysvaltalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä sekä Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta euroon nähden Korkea tuottopotentiaali

Lisätiedot

Danske Bank DDBO FE8B: Suomi Sprinter

Danske Bank DDBO FE8B: Suomi Sprinter Danske Bank DDBO FE8B: Suomi Sprinter Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1682437238 Suomi Sprinter Suomi

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n

Lisätiedot

Sampo Autocall. Danske Bank DDBO FE64:

Sampo Autocall. Danske Bank DDBO FE64: Danske Bank DDBO FE64: Sampo Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1577777938 Sampo Autocall Sampo

Lisätiedot

Nordea Autocall. Danske Bank DDBO FE92:

Nordea Autocall. Danske Bank DDBO FE92: Danske Bank DDBO FE92: Nordea Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1695274313 Nordea Autocall

Lisätiedot

Daimler Autocall. Danske Bank DDBO FE85:

Daimler Autocall. Danske Bank DDBO FE85: Danske Bank DDBO FE85: Daimler Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1668031872 Daimler Autocall

Lisätiedot

AUTOCALL SUOMI TAKUUKUPONKI.

AUTOCALL SUOMI TAKUUKUPONKI. AUTOCALL SUOMI TAUUUPONI. Autocall Suomi Takuukuponki on räätälöity näkemykseen, jossa kohde-etuutena olevan osakekorin neljän suomalaisen osakkeen kurssit voivat laskea maltillisesti, pysyä paikallaan

Lisätiedot

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 2

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 2 Merkintäaika päättyy 29.5.2015 Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 2 Warrantin kohde-etuutena Euroopan pankkisektorin osakeindeksi Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski -

Lisätiedot

SIJOITUSWARRANTTI. POHJOISMAAT OSAKEKORI. Miksi sijoittaa. Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä pohjoismaalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä

SIJOITUSWARRANTTI. POHJOISMAAT OSAKEKORI. Miksi sijoittaa. Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä pohjoismaalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä POHJOISMAAT OSAKEKORI SIJOITUSWARRANTTI. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä pohjoismaalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä Aggressiivinen tuottopotentiaali korkeaa riskiä sietävälle pienellä

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011, 10.2.2012,

Lisätiedot

I ndeksiwarrantti S uomi

I ndeksiwarrantti S uomi I ndeksiwarrantti S uomi Hajautettu sijoitus Suomen osakemarkkinoille Aggressiivinen tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika noin 3 vuotta Liikkeeseenlaskija The Royal Bank of Scotland

Lisätiedot

EUROALUE VS USA -TUOTTOERO 2018 SIJOITUSWARRANTTI

EUROALUE VS USA -TUOTTOERO 2018 SIJOITUSWARRANTTI EUROALUE VS USA -TUOTTOERO 2018 SIJOITUSWARRANTTI Sijoitus euroalueen ja USA:n osakemarkkinoiden tuottoeroon Korkea tuottomahdollisuus ja korkea riski Sijoitus ei ole pääomaturvattu Sijoitusaika noin 3

Lisätiedot

Öljy-yhtiöt Bonus Sijoituswarrantti

Öljy-yhtiöt Bonus Sijoituswarrantti Merkintäaika päättyy 27.2.2015 Öljy-yhtiöt Bonus Sijoituswarrantti Warrantin kohde-etuutena Euroopan öljyja kaasusektorin osakeindeksi Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski

Lisätiedot

TUOTTOLUKKO BRIC. Osakeindeksisidonnainen sijoituswarrantti. Tarjousaika päättyy

TUOTTOLUKKO BRIC. Osakeindeksisidonnainen sijoituswarrantti. Tarjousaika päättyy TUOTTOLUKKO BRIC Osakeindeksisidonnainen sijoituswarrantti Tarjousaika päättyy 9.5.2012 Warranttisijoitus Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan osakemarkkinoille Tuottolukoilla mahdollisuus tuotonvarmistukseen

Lisätiedot

Aasian Kasvukolmikko 1/2019

Aasian Kasvukolmikko 1/2019 Aasian Kasvukolmikko 1/2019 & Tuottomahdollisuus sinulle, joka uskot kansainvälisen kaupan piristyvän maailmantalouden kohentuessa Sijoituskorien keskeiset tiedot RISKITASO RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA

Lisätiedot

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla DANSKE BANK OSAKEBOOSTER 1807: VIENTIYHTIÖT YLITUOTTO Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013

Lisätiedot

KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016

KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016 KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016 Merkintäaika: Sijoitustuotteen tyyppi: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Pääomasuoja: Liikkeeseenlaskija: Takaaja: Tarjoaja: 28.1. - 22.2.2013 Pääomasuojaamaton valuuttakorisidonnainen

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI-

Lisätiedot

Suomikori Sijoituswarrantti 2

Suomikori Sijoituswarrantti 2 Merkintäaika päättyy 27.6.2014 Suomikori Sijoituswarrantti 2 Warrantin kohde-etuutena osakekori: Fortum, Nokian Renkaat ja YIT Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski - ei

Lisätiedot

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C:

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C: Danske Bank DDBO FE5C: UniCredit Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1567980708 UniCredit Autocall

Lisätiedot

Suomi Tuplatuotto 2. Tarjousaika päättyy 30.8.2013. Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti. Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus

Suomi Tuplatuotto 2. Tarjousaika päättyy 30.8.2013. Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti. Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tarjousaika päättyy 30.8.2013 Suomi Tuplatuotto 2 Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Osakeindeksin kurssinousu tuottokattoon saakka 200 % tuottokertoimella

Lisätiedot

BRIC Sijoituswarrantti

BRIC Sijoituswarrantti Tarjousaika 3.1. - 1.2.2013 BRIC Sijoituswarrantti BRIC-osakemarkkinat suurella vipuvaikutuksella Warranttisijoitus Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä

Lisätiedot

Kehittyvät Bonus Sijoituswarrantti 2

Kehittyvät Bonus Sijoituswarrantti 2 Merkintäaika päättyy 31.8.2016 Kehittyvät Bonus Sijoituswarrantti 2 Warrantin kohde-etuutena kehittyvien markkinoiden osakeindeksi Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD

Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000076161 Valuuttaobligaatio

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1601: KORKOKAULURI VII Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011, 10.8.2011

Lisätiedot

Kehittyvä Korko Valuuttakorisidonnainen sertifikaatti

Kehittyvä Korko Valuuttakorisidonnainen sertifikaatti Merkintäaika päättyy 31.10.2014 Kehittyvä Korko Valuuttakorisidonnainen sertifikaatti Tuottoa tavoitellaan kehittyvien maiden korkomarkkinoilta - riski liittyy maiden valuuttojen heikkenemiseen Kuponkituotto

Lisätiedot

Evli Maataloushyödyke+ Indeksilaina

Evli Maataloushyödyke+ Indeksilaina Indeksilaina Lainan tuotto perustuu hajautetun maataloushyödykeindeksin arvonkehitykseen laina-aikana Sijoitusaika noin 5 vuotta Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Pääomasuoja 100 % nimellisarvosta. Lainaan

Lisätiedot

Fortum Autocall. Merkintäaika päättyy 28.2.2014. Osakesidonnainen sertifikaatti. Fortumin osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus

Fortum Autocall. Merkintäaika päättyy 28.2.2014. Osakesidonnainen sertifikaatti. Fortumin osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Merkintäaika päättyy 28.2.2014 Fortum Autocall Osakesidonnainen sertifikaatti Fortumin osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tuoton saamiseksi riittää osakkeen pysyminen nykytasollaan

Lisätiedot

Danske Bank DDBO FE73: Teollisuus Sprinter

Danske Bank DDBO FE73: Teollisuus Sprinter Danske Bank DDBO FE73: Teollisuus Sprinter Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1615622898 Teollisuus Sprinter

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN TÄHDET SIJOITUSWARRANTTI.

LÄÄKETEOLLISUUDEN TÄHDET SIJOITUSWARRANTTI. LÄÄKETEOLLISUUDEN TÄHDET SIJOITUSWARRANTTI. LÄÄKETEOLLISUUDEN TÄHDET SIJOITUSWARRANTTI. Tuote on suunniteltu sijoittajalle, joka haluaa hyötyä kymmenen globaalin lääkeyhtiön muodostaman osakekorin kehityksestä

Lisätiedot

Porsche Autocall. Danske Bank DDBO FE69:

Porsche Autocall. Danske Bank DDBO FE69: Danske Bank DDBO FE69: Porsche Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1592165192 Porsche Autocall

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1031: OSAKEOBLIGAATIO USA II Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011 ja 22.12.2011 täydennettyyn

Lisätiedot

Eurooppa Bonus Sijoituswarrantti 4

Eurooppa Bonus Sijoituswarrantti 4 Merkintäaika päättyy 30.4.2015 Eurooppa Bonus Sijoituswarrantti 4 Warrantin kohde-etuutena valikoitu kori euroalueen suuryhtiöitä, joilla on liiketoimintaa maailmanlaajuisesti Korkea tuottopotentiaali

Lisätiedot

Yleiskuva sijoituswarrantista

Yleiskuva sijoituswarrantista Merkintäaika päättyy 29.8.2014 Eurooppa Bonus Sijoituswarrantti Warrantin kohde-etuutena valikoitu kori eurooppalaisia suuryhtiöitä Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski

Lisätiedot

Metsä Autocall 5. Merkintäaika päättyy 28.11.2014. Osakesidonnainen sertifikaatti

Metsä Autocall 5. Merkintäaika päättyy 28.11.2014. Osakesidonnainen sertifikaatti Merkintäaika päättyy 28.11.2014 Metsä Autocall 5 Osakesidonnainen sertifikaatti Stora Enson ja UPM-Kymmenen osakekurssien kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Täyden tuoton saamiseksi riittää

Lisätiedot

Metsä Autocall 6. Merkintäaika päättyy 30.10.2015. Osakesidonnainen sertifikaatti

Metsä Autocall 6. Merkintäaika päättyy 30.10.2015. Osakesidonnainen sertifikaatti Merkintäaika päättyy 30.10.2015 Metsä Autocall 6 Osakesidonnainen sertifikaatti Stora Enson ja UPM-Kymmenen osakekurssien kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tuoton saamiseksi riittää osakkeiden

Lisätiedot

LENTOKONETEOLLISUUS AUTOCALL

LENTOKONETEOLLISUUS AUTOCALL LENTOKONETEOLLISUUS AUTOCALL Lentokoneteollisuus Autocall -sertifikaatti on räätälöity näkemykseen, jossa kohde-etuutena olevan osakekorin neljän globaalin lentokoneteollisuuden osakkeen hintojen odotetaan

Lisätiedot

ETELÄ-EUROOPPA STRUKTUURILAINA 2

ETELÄ-EUROOPPA STRUKTUURILAINA 2 Danske Bank DDBO 2030: ETELÄ-EUROOPPA STRUKTUURILAINA 2 Myynnissä 31.10.2014 asti Laina-aika: 6.11.2014-20.11.2019 Etelä-Eurooppa Struktuurilaina 2 Etelä-Euroopassa on nähtävissä taloustilanteen kohenemisen

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN TÄHDET III SIJOITUSWARRANTTI.

LÄÄKETEOLLISUUDEN TÄHDET III SIJOITUSWARRANTTI. LÄÄKETEOLLISUUDEN TÄHDET III SIJOITUSWARRANTTI. Tuote on suunniteltu sijoittajalle, joka haluaa hyötyä kymmenen globaalin lääkeyhtiön muodostaman osakekorin kehityksestä ja Yhdysvaltain dollarin mahdollisesta

Lisätiedot

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 4

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 4 Merkintäaika päättyy 29.4.2016 Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 4 Warrantin kohde-etuutena Euroopan pankkisektorin osakeindeksi Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski -

Lisätiedot