YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖMELUSELVITYS"

Transkriptio

1 119 Raportti PR-Y1776 Destia Oy Turku Maarit Salonoja PL 382 Sivu 1 (19) Tampere YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kalliolouheen murskaus Kalasatama, Helsinki Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A HELSINKI puh (09) fax (09) TURKU Rautakatu 5 A TURKU puh (02) fax (02)

2 2/19 Sisällysluettelo 1 Yleistä Toiminnan kuvaus ja lähialuekartoitus Toiminta työmaa-alueella Lähimmät mahdollisesti häiriintyvät kohteet Melutasojen raja- ja ohjearvot Valtioneuvoston asetus 800/ Valtioneuvoston päätös 993/ Impulssimaisuus- ja kapeakaistaisuuskorjauksen huomioiminen Sisämelutason ohjearvot Melutasojen laskenta Laskentamenetelmät Maastoprofiili ja rakennukset Melulähteet Toiminta-ajat Laskennassa käytetyt melupäästöt Liikenne Suoritetut laskennat Meluntorjunta Laskentatulokset Johtopäätökset Toiminnan aikainen tarkkailu Kirjallisuus Lisätietoja Liite 1.1. Melukartta: Murskauksen aiheuttama päiväajan keskiääniäänitaso L Aeq,7-22. Nykyinen maankäyttö ja meluntorjuntaa ei ole tehty. Laskentakorkeus 5 m. Liite 1.2. Melukartta: Murskauksen aiheuttama päiväajan keskiääniäänitaso L Aeq,7-22. Nykyinen maankäyttö ja meluntorjuntaa ei ole tehty. Laskentakorkeus 15 m. Liite 2.1. Melukartta: Murskauksen aiheuttama päiväajan keskiääniäänitaso L Aeq,7-22. Nykyinen maankäyttö ja meluntorjunta on tehty. Laskentakorkeus 5 m. Liite 2.2. Melukartta: Murskauksen aiheuttama päiväajan keskiääniäänitaso L Aeq,7-22. Nykyinen maankäyttö ja meluntorjunta on tehty. Laskentakorkeus 15 m.

3 3/19 Liite 3.1. Melukartta: Murskauksen aiheuttama päiväajan keskiääniäänitaso L Aeq,7-22. Tuleva maankäyttö ja meluntorjunta on tehty. Laskentakorkeus 5 m. Liite 3.2. Melukartta: Murskauksen aiheuttama päiväajan keskiääniäänitaso L Aeq,7-22. Tuleva maankäyttö ja meluntorjunta on tehty. Laskentakorkeus 15 m.

4 4/19 1 YLEISTÄ Tässä selvityksessä määritetään kalliolouheen murskauksen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso toiminta-alueen ympäristöön. Selvitys on tehty laskennallisesti mallintaen ja laskentatuloksia verrataan valtioneuvoston asetuksen 800/2010 [1] vaatimuksiin. Selvitys on tehty ympäristölupahakemuksen liiteaineistoksi. Selvityksen ovat tehneet Kimmo Kokki ja Jani Kankare Promethor Oy:stä. 2 TOIMINNAN KUVAUS JA LÄHIALUEKARTOITUS 2.1 Toiminta työmaa-alueella Murskattava louhe tulee samalla Kalasataman alueella rakentamistöitä varten tehtävistä louhinnoista. Selvitys on tehty olettaen, että murskausta suoritetaan kahdella lähekkäin olevalla alueella. Käytettävä laitteisto on tällöin kokonaisuudessaan: kaksi 3-vaiheista murskauslaitosta, kaksi rikotinta, neljä pyöräkuormaajaa ja kolme kiviautoa. Tämä laitteisto vastaa maksimaalista toimintatilannetta. Mahdollisesti osa ajasta tullaan murskaamaan vain yhdellä laitteistolla, jolloin ympäristöön aiheutuva melutaso on karkeasti arvioituna 3 db(a) esitettäviä melukarttoja pienempi. 2.2 Lähimmät mahdollisesti häiriintyvät kohteet Kuvassa 1 on esitetty kartta lähialueesta. Karttaan on merkitty alueella tehdyn katselmuksen perusteella työmaa-alueet (punainen) ja lähimmät ei häiriintyvät (vihreä) sekä lähimmät mahdollisesti häiriintyvät (oranssi) kohteet etäisyyksineen. Karttaan on merkitty pohjoiselle alueelle murskeen varastointi ja eteläiselle alueelle louheen varastointi. Todennäköisesti molemmilla alueilla tulee olemaan sekä louhetta että mursketta.

5 5/19 Kuva 1. Lähialuekartta, jossa toiminta-alueet on merkitty punaisella, lähimmät toimisto-, varasto- yms. rakennukset vihreällä ja lähimmät asuinrakennukset keltaisella.

6 6/19 Karttakuvan numero 1 (ei häiriintyviä kohteita) Alueella on toimisto- ja toimitiloja. Työmaata lähimmät rakennukset ovat toimistorakennuksia (kuva 2). Kuva 2. Karttakuvan numero 1. Karttakuvan numero 2 (ei häiriintyviä kohteita) Alueella on toimi- ja varastotiloja. Karttakuvan numero 3 (mahdollisesti häiriintyviä kohteita) Alueella on asuinkerrostaloja (kuva 3). Etäisyys pohjoisen murskauspaikkaan on noin 390 metriä ja etelän murskauspaikkaan noin 520 metriä. Kerrostaloilta on näköyhteys pohjoisalueeseen, mutta ei ole näköyhteyttä eteläalueeseen. Oleskelupiha-alueet sijoittuvat kerrostaloparien väleihin. Kerrostaloissa on lasitettuja parvekkeita työmaa-alueelle päin. Kuva 3. Karttakuvan numero 3.

7 7/19 Karttakuvan numero 4 (mahdollisesti häiriintyviä kohteita) Alueella on valmiita ja rakenteilla olevia kerrostaloja (kuva 4). Etäisyys eteläalueen murskauspaikkaan on noin 550 metriä. Murskauspaikalta on suora näköyhteys kerrostalojen ylimpiin kerroksiin. Lähimmän kerrostalon oleskelupiha-alue sijoittuu sen sivupuolelle. Rakennuksen parvekkeet ovat samalla puolella. Kuva 4. Karttakuvan numero 4. Karttakuvan numero 5 (mahdollisesti häiriintyviä kohteita) Alueella on asuinkerrostaloja (kuva 5). Etäisyys eteläalueen murskauspaikkaan on noin 640 metriä. Murskauspaikalta ei ole suoraa näköyhteyttä kerrostaloihin. Oleskelupiha-alue sijoittuu rakennuksen sisäpihalle. Kerrostalossa on parvekkeita työmaaalueelle päin. Kuva 5. Karttakuvan numero 5.

8 8/19 Karttakuvan numero 6 (mahdollisesti häiriintyviä kohteita) Alueella on rakenteilla asuinkerrostalo (kuva 6). Etäisyys eteläalueen murskauspaikkaan on noin 420 metriä. Murskauspaikalta ei ole suoraa näköyhteyttä kerrostaloon (rakennuksen ylimpiin kerroksiin mahdollisesti). Oleskelupiha-alueesta ja parvekkeista ei ole vielä tarkkaa tietoa. Kuva 6. Karttakuvan numero 6. Karttakuvan numero 7 (mahdollisesti häiriintyviä kohteita) Alueella on omakotitaloja (kuva 7). Etäisyys eteläalueen murskauspaikkaan on noin 770 metriä. Murskauspaikalta on suora näköyhteys rannalla oleviin taloihin. Lähimmän omakotitalon oleskelupiha-alue ja parvekkeet ovat työmaalle päin. Kuva 7. Karttakuvan numero 7.

9 9/19 3 MELUTASOJEN RAJA- JA OHJEARVOT 3.1 Valtioneuvoston asetus 800/2010 Valtioneuvoston asetus 800/2010 kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta tuli voimaan Asetuksessa valtioneuvoston päätöksen 993/1992 [2] ohjearvot muutettiin raja-arvoiksi. Asetuksessa on kirjoitettu, että toimintaa ei saa sijoittaa alle 400 metrin päähän melulle tai pölylle erityisen alttiista kohteista, kuten sairaalasta, päiväkodista, hoito- tai oppilaitoksesta kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on lisäksi sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä kivenmurskaamo voidaan sijoittaa alle 300 metrin päähän häiriöille alttiista kohteesta ainoastaan, jos toiminnan harjoittaja voi sijoittamalla toiminta rakennukseen tai muita teknisiä keinoja käyttäen luotettavasti ja ympäristöviranomaisten hyväksymällä tavalla osoittaa, että toiminta häiriölle alttiissa kohteessa ei ylitä 7 :ssä tarkoitettuja melutason arvoja tukitoiminnot voidaan sijoittaa lähemmäksi kuin 300 metrin päähän häiriöille alttiista kohteesta. jos kivenmurskaamo sijoitetaan alle 500 metrin päähän asumiseen tai lomaasumiseen käytettävästä rakennuksesta tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta oleskeluun tarkoitetusta piha-alueesta tai muusta häiriölle alttiista kohteesta, melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. Meluesteet on rakennettava melulähteen välittömään läheisyyteen jos toiminnan etäisyys melulle alttiisiin kohteisiin on alle 500 metriä, ei murskaamista, poraamista, rikotusta tai räjäytyksiä eikä kuormauksia tai kuljetuksia saa tehdä viikonloppuisin eikä arkipyhinä, vaan: murskaaminen on tehtävä arkipäivisin kello 7.00 ja välisenä aikana; poraaminen on tehtävä arkipäivisin kello 7.00 ja välisenä aikana; rikotus on tehtävä arkipäivisin kello 8.00 ja välisenä aikana; räjäytykset on tehtävä arkipäivisin kello 8.00 ja välisenä aikana; kuormaukset ja kuljetukset on tehtävä arkipäivisin kello 6.00 ja välisenä aikana. asetuksessa on mainittu erikseen vaatimukset joiden täytyttyä tiettyjä toimintoja voidaan suorittaa myös lauantaisin. Esitetyt etäisyydet määritetään häiriölähteestä, ei esimerkiksi toiminta-alueen rajasta.

10 10/19 Murskaus tapahtuu nyt alle 500 m mutta yli 300 m etäisyydellä lähimmästä asumiseen käytettävästä rakennuksesta. Asetuksen 800/2010 mukaan toimittaessa alle 500 m etäisyydellä tulee noudattaa rajoitettuja työaikoja. 3.2 Valtioneuvoston päätös 993/1992 Lähinnä kaavoituksen ja maankäytön kannalta käytettävät ohjearvot on annettu voimaan astuneessa valtioneuvoston päätöksessä VNp 993/1992. Taulukossa 1 on esitetty päätöksen sisältämät ohjearvot ulkona mitattavalle ympäristömelulle. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätöstä ei sovelleta teollisuus-, katu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Taulukko 1. Ohjearvot melun keskiäänitasolle L Aeq ulkona [2] Alueen käyttötarkoitus Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä, hoitolaitoksia palvelevat alueet Keskiäänitaso L Aeq Klo 7 22 Klo db(a) 1 50 db(a) 1,2 Oppilaitoksia palvelevat alueet 55 db(a) - Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja 45 db(a) 40 db(a) 3 luonnonsuojelualueet 1 Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa näitä ohjearvoja. 2 Uusilla asuinalueilla yöohjearvo on 45 db(a). 3 Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Päätöksessä on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db(a) ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. 3.3 Impulssimaisuus- ja kapeakaistaisuuskorjauksen huomioiminen Murskauksen ja sen oheistoimintojen melulähteinä tulevat maksimissaan olemaan kaksi murskauslaitosta, neljä pyöräkonetta, kaksi rikotinta ja kolme kiviautoa. Hyvin todennäköisesti murskauslaitoksen aiheuttama melu ei ole impulssimaista tarkasteluetäisyyksillä (vähintään noin 400 m). Lisäksi impulssimaisuutta vähentää alueella oleva merkittävä taustamelu. Murskauslaitoksen melu ei ole kapeakaistaista.

11 11/19 Pyöräkuormaajan ja kiviauton peruutussummerin (akustinen varoääni) melu on kapeakaistaista. Asumisterveysohjeessa [3] sanotaan seuraavaa: Viranomaisten määräämien tai hyväksymien, asianmukaisesti käytettyjen akustisten hälytys- ja varoituslaitteiden äänet eivät ole terveydensuojelulain tarkoittamaa melua. Laitteet tulisi kuitenkin suunnitella ja sijoittaa niin ja niitä tulisi käyttää siten, että kansalaisia altistavat melutasot eivät ole tarpeettoman suuria eivätkä altistusajat tarpeettoman pitkiä. Pyöräkuormaajan ja kiviauton moottoriäänet eivät ole impulssimaista tai kapeakaistaista. Rikottimen lähtömelu on impulssimaista. Huomioimalla kuitenkin tarkasteluetäisyydet ja alueella vallitseva merkittävä taustamelu, on impulssimaisuus epätodennäköistä lähimpien asuinrakennusten alueilla. Yhteenveto melulähteiden aiheuttamasta melusta laskennassa käytettyjen melupäästöjen kannalta on, että rikottimen melupäästöä on varmuuden vuoksi korotettu 5 db impulssimaisuudesta johtuen edellä esitetystä arviosta huolimatta. 3.4 Sisämelutason ohjearvot Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 on annettu ohjearvot ulkoa sisätiloihin kantautuvasta melusta (taulukko 2). Myös Asumisterveysohjeessa on esitetty asuinhuoneistojen sisätilojen päivä- ja yöajan keskiäänitason ohjearvot (taulukko 3). Taulukko 2. Ohjearvot keskiäänitasolle L Aeq sisätiloissa [2] Huoneen käyttötarkoitus Keskiäänitaso L Aeq (db(a)) Klo 7 22 Klo 22 7 Asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa Opetus- ja kokoontumistilat 35 - Liike- ja toimistohuone 45 - Taulukko 3. Ohjearvot keskiäänitasolle L Aeq sisätiloissa [3] Käyttötarkoitus Keskiäänitaso L Aeq (db(a)) Klo 7 22 Klo 22 7 Asuinhuoneisto Asuinhuone, paitsi keittiöt Asunnon muut tilat 1 ja keittiö ) Asunnon muita tiloja ovat mm. kylpyhuone, sauna, vaatehuone ja apukeittiö. Jos tällainen tila tai keittiö muodostaa yhteistilan asuinhuoneen kanssa, ohjearvona on asuinhuoneen arvo.

12 12/19 4 MELUTASOJEN LASKENTA 4.1 Laskentamenetelmät Melun leviämislaskenta on tehty laskentaohjelmalla Datakustik CADNA 4.1 käyttäen yhteispohjoismaisia teollisuus- ja tieliikennemelumalleja [4 ja 5]. Lähtötietoina on käytetty eri melulähteille aikaisemmin murskaustyökohteissa määritettyjä äänitehotasoja. Laskentaohjelmassa maastomalli syötetään ohjelmaan Autocad-tiedostona, jolloin maasto muodostuu kolmeulotteisesti. Laskenta-alueen kuivanmaan maaston oletettiin olevan akustisesti puolikovaa (G=0,5) ja vesialueiden kovia (G=0). Melumallinnuksessa lähtötietona käytetään melulähteiden äänitehotasoa taajuusvälillä Hz. Lähtötason perusteella määritetään melulähteen aiheuttama äänenpainetaso tarkastelupisteissä erilaiset ääntä vaimentavat tekijät huomioiden. Vaimennustekijöinä huomioidaan mm. geometrinen leviäminen, estevaimennus ja maavaimennus. Laskentatulokset vastaavat pitkän ajanjakson keskiäänitasoa. Laskentatuloksen epävarmuus on sitä suurempi, mitä kauempana tarkastelupiste sijaitsee. Epävarmuuden voidaan arvioida olevan alle 500 metrin etäisyydellä 3 db. Taulukossa 4 on esitetty laskennassa käytetyt laskentaparametrit. Taulukko 4. Laskentaparametrit Parametri Käytetty arvo Laskentaruudukon koko 5 x 5 m 2 Laskentakorkeus 5 m ja 15 m Melutason laskentaetäisyys 2000 m (pistelähteet), 750 m (liikenne) Alue rakennusten alapuolella 0 (kova) Maanpinnan akustinen kovuus Tien pinta 0 (kova) Muu ympäristö 0,5 (puolikova) Vesialueet 0 (kova) Rakennusten heijastus Absorptiokerroin 0,2 (lähes täysin kova) Heijastusten lukumäärä Maastoprofiili ja rakennukset Laskennassa käytetty maastomalli hankittiin Maanmittauslaitokselta. Melukartoissa on merkitty mustalla asuinrakennukset harmaalla toimisto-, teollisuus- yms. rakennukset turkoosilla tulevat rakennukset.

13 13/19 Merkinnät perustuvat pääosin Maanmittauslaitoksen kartta-aineistoon. 4.3 Melulähteet Toiminta aiheuttaa pääosin tasaista melua, joka on peräisin murskauslaitteistosta ja työkoneiden moottoreista. Ylisuurien lohkareiden rikotuksen aiheuttama melu on impulssimaista naputusta. Hetkellisesti voimakkaampia melupiikkejä aiheuttavat kivien käsittely kauhakuormaajan/kaivinkoneen kauhalla ja kivien lastaus. Kaikissa laskentatilanteissa huomioidut melulähteet ovat 4.4 Toiminta-ajat 2 x 3-vaiheinen siirrettävä murskauslaitos 4 x pyöräkone/kaivinkone 2 x rikotin 3 x kiviauto. Työaikana on käytetty klo Murskauslaitoksen on oletettu aiheuttavan melua koko työajan. Pyöräkuormaajan ja kiviauton on oletettu aiheuttavan merkittävää melua 75 % työajasta ja rikottimen vastaavasti 50 % työajasta. Taulukko 5. Melulähteet Melulähde Liitteet Työaika Meluntuoton kokonaisaika, kun lepoajat ja muut melun tuottoon vaikuttavat tekijät on huomioitu Murskauslaitos 1 3 klo min Pyöräkuormaaja 1 3 klo min Kiviauto 1 3 klo min Rikotin 1 3 klo min

14 14/ Laskennassa käytetyt melupäästöt Taulukossa 6 on esitetty melulähteiden äänitehotasot ilman melun tuottoaikakorjausta. Taulukko 6. Melulähteiden päästötiedot Taajuus (Hz) Murskauslaitos Pyöräkuormaaja Kiviauto Äänitehotaso L W (db) Rikotin L WA Impulssi- / kapeakaistakorjaus [db] Liikenne Mursketta kuljettavan rekka-autoliikenteen määrä on autoa päivässä. Liikenne on huomioitu melukarttaliitteissä ja liikennemääränä on käytetty maksimiarvoa (100 autoa). Liikenteen on oletettu kulkevan Hermannin rantatietä pitkin Hämeentielle. Liikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso kymmenen metrin etäisyydellä tien keskiviivasta on 56 db(a). Murskeen kuljetusliikenteen vaikutus ympäristön melutasoihin on vähäinen. 4.7 Suoritetut laskennat Selvityksessä on mallinnettu kolme eri tilannetta: Liite 1. Liite 2. Murskauksen aiheuttama päiväajan keskiääniäänitaso L Aeq,7-22. Nykyinen maankäyttö ja meluntorjuntaa ei ole tehty. Murskauksen aiheuttama päiväajan keskiääniäänitaso L Aeq,7-22. Nykyinen maankäyttö ja meluntorjunta on tehty. Liite 3. Murskauksen aiheuttama päiväajan keskiääniäänitaso L Aeq,7-22. Tuleva maankäyttö ja meluntorjunta on tehty.

15 15/19 Melutason laskennoissa on käytetty kahta eri laskentakorkeutta: 5 m maanpinnasta (vastaa piha-alueiden äänitasoa ja matalien rakennusten julkisivujen äänitasoa) ja 15 maanpinnasta (vastaa korkeiden rakennusten julkisivujen äänitasoa). 5 MELUNTORJUNTA Liitteen 1 laskentatuloksen (ei meluntorjuntaa) perusteella 55 db(a) ylittyy asuinrakennuksilla, mikäli melun leviämistä ei vähennetä meluestein. Liitteessä 2 molempien murskauslaitoksien länsi- ja itäpuolille on tehty viisi metriä korkea melueste. Liitteessä 2 maankäyttö on liitteen 1 kaltaisesti nykyisen tilanteen mukainen. Liitteessä 3 meluesteitä on vielä täydennetty eteläpuolisilla esteillä, jotta myös rakenteilla olevan ja rakennettavien talojen suunnassa 55 db(a) alittuu. Liitteessä 3 maankäyttö on muuttunut nykyisestä tilanteesta siten, että alueen eteläpuolelle on rakennettu asuinkerrostaloja ja Englantilaiskallio on louhittu. Rikottimien on oletettu sijoittuvan murskauslaitosten kaltaisesti esteiden väliselle alueelle. Kuvissa 8 ja 9 on esitetty meluesteiden sijainnit. Kuva 8. Meluesteiden sijainnit nykyisen maankäytön mukaisessa tilanteessa.

16 16/19 Kuva 9. Meluesteiden sijainnit tulevan maankäytön mukaisessa tilanteessa. 6 LASKENTATULOKSET Liite 1.1: nykyinen maankäyttö, ei meluntorjuntaa, laskentakorkeus 5 m Päiväajan keskiäänitaso on suurimmillaan viidellä länsipuolen asuinkerrostalolla noin 60 db(a) yhteensä noin 40 asuinrakennuksella yli 55 db(a). Rakennuksia on sekä länsi- että itäpuolella. Liite 1.2: nykyinen maankäyttö, ei meluntorjuntaa, laskentakorkeus 15 m (julkisivut) Päiväajan keskiäänitaso on suurimmillaan viidellä länsipuolen asuinkerrostalolla noin 60 db(a) yhteensä noin 40 asuinrakennuksella yli 55 db(a). Rakennuksia on sekä länsi- että itäpuolella.

17 17/19 Liite 2.1: nykyinen maankäyttö, meluntorjunta tehty, laskentakorkeus 5 m Päiväajan keskiäänitaso on suurimmillaan viidellä länsipuolen asuinkerrostalolla ja kahdella itäpuolen asuinrakennuksella 55 db(a) länsipuolen asuinkerrostalojen piha-alueilla taso on kuitenkin alle 55 db(a) muilla asuinrakennuksilla alle 55 db(a). Liite 2.2: nykyinen maankäyttö, meluntorjunta tehty, laskentakorkeus 15 m (julkisivut) Päiväajan keskiäänitaso on suurimmillaan seitsemällä länsipuolen asuinkerrostalolla 55 db(a) muilla asuinrakennuksilla alle 55 db(a). Liite 3.1: tuleva maankäyttö, meluntorjunta tehty, laskentakorkeus 5 m Päiväajan keskiäänitaso on suurimmillaan viidellä länsipuolen asuinkerrostalolla 55 db(a) länsipuolen asuinkerrostalojen piha-alueilla taso on kuitenkin alle 55 db(a) muilla asuinrakennuksilla alle 55 db(a). Liite 3.2: tuleva maankäyttö, meluntorjunta tehty, laskentakorkeus 15 m (julkisivut) Päiväajan keskiäänitaso on suurimmillaan seitsemällä länsipuolen asuinkerrostalolla ja kahdella uudella kerrostalolla 55 db(a) muilla asuinrakennuksilla alle 55 db(a). Laskennan mukaan julkisivuihin kohdistuva keskiäänitaso on meluntorjunnan jälkeen suurimmillaan 55 db(a). Asuinrakennusten ja vastaavien rakennusten julkisivun ääneneristävyys R w + C tr on käytännössä usein db ja parhaimmillaan noin 40 db. Tämän perusteella sisälle aiheutuva keskiäänitaso on maksimissaan noin = 25 db(a). Tulos on pienempi kuin päiväajan ohjearvo 35 db(a). Hetkelliset maksimimelutasot ovat arviolta 5 db(a) laskettuja keskiäänitasoja suurempia. Tällöin sisälle aiheutuvat maksimitasot olisivat suurimmillaan 30 db(a). Tulos on Asumisterveysohjeen yöajan suositusarvoväliä db(a) pienempi.

18 18/19 7 JOHTOPÄÄTÖKSET Suoritettujen laskentojen mukaan murskauksen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso on meluesteiden rakentamisen jälkeen kahdella itäpuolen asuinrakennuksen piha-alueella suurimmillaan ohjearvon 55 db(a) suuruinen. Länsipuolen kerrostaloilla 55 db(a):n melualue ulottuu juuri kerrostaloille saakka, mutta käytännössä piha-alueilla taso on alle 55 db(a). Ilman melun leviämistä vähentäviä meluesteitä 55 db(a) melualue on selvästi laajempi. Sisätiloihin aiheutuva keskiäänitaso on maksimissaan 25 db(a) ja hetkelliset maksimitasot suurimmillaan 30 db(a). Äänitasot ovat ohjearvoja pienempiä. Valmiin murskeen poiskuljetuksen aiheuttama melutaso on ympäristön kannalta merkityksetön erityisesti huomioitaessa alueen taustamelu ja samoja katuja/teitä nykyisin kulkeva liikenne. Melutasojen laskentatulosten perusteella toiminnasta ei ole odotettavissa oleellista haittaa ympäristölle, kun melun leviämiseksi tehdään tässä selvityksessä esitetyt tai vastaavat toimenpiteet. Mikäli meluesteet voidaan tehdä kuusi metriä korkeina ja pohjoisalueen länsipuolen melueste hieman nyt esitettyä pidempänä, ei murskauksen aiheuttama 55 db(a):n melualue ulotu viiden metrin laskentakorkeudella yhdellekään asuinrakennukselle. 8 TOIMINNAN AIKAINEN TARKKAILU Suosittelemme melutasoja mitattavan eri puolilla toiminta-aluetta lähimpien mahdollisesti häiriintyvien kohteiden luona ainakin 1) heti murskauksen aloittamisen jälkeen ja 2) meluesteiden valmistuttua. Mittauksia tulee suorittaa sekä maanpinnan tasolla että mahdollisuuksien mukaan tätä korkeammalla julkisivuihin/sisätiloihin kohdistuvien melutasojen määrittämiseksi. Mittaustulosten perusteella tulee arvioida korjaavien meluntorjuntatoimenpiteiden tarpeellisuutta. 9 KIRJALLISUUS 1. Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 800/ Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992. Ympäristöministeriö. 3. Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. Helsinki Kragh J, Andersen B & Jacobsen J, Environmental noise from industrial plants. General prediction method. Danish Acoustical Laboratory, report 32. Lyngby s. + liitt. 35 s. 5. Nielsen H. L et al., Road traffic noise. Nordic prediction method. TemaNord 1996:525. Århus s. + liitt. 36 s.

19 19/19 10 LISÄTIETOJA Promethor Oy:n yhteyshenkilö: Jani Kankare

20 > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR-Y Mittakaava 1:7000 (A3) Kiviaineksen murskaus pohjois- ja eteläalueilla, Kalasatama, Helsinki. Nykyinen tilanne. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. Melulähteet: 2 murskauslaitosta, 4 pyöräkuormaajaa, 2 rikotinta, 3 kiviautoa ja murskeen kuljetus Laskentakorkeus 5 m maan pinnasta Liite

21 > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR-Y Mittakaava 1:7000 (A3) Kiviaineksen murskaus pohjois- ja eteläalueilla, Kalasatama, Helsinki. Nykyinen tilanne. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. Melulähteet: 2 murskauslaitosta, 4 pyöräkuormaajaa, 2 rikotinta ja 3 kiviautoa Laskentakorkeus 15 m maan pinnasta Liite

22 Melueste h=5m, kokonaispituus 140 m Melueste h=5m, kokonaispituus 170 m > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR-Y Mittakaava 1:7000 (A3) Kiviaineksen murskaus pohjois- ja eteläalueilla, Kalasatama, Helsinki. Nykyinen tilanne meluntorjunnalla. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. Melulähteet: 2 murskauslaitosta, 4 pyöräkuormaajaa, 2 rikotinta, 3 kiviautoa ja murskeen kuljetus Laskentakorkeus 5 m maan pinnasta Liite

23 Melueste h=5m, kokonaispituus 140 m Melueste h=5m, kokonaispituus 170 m > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR-Y Mittakaava 1:7000 (A3) Kiviaineksen murskaus pohjois- ja eteläalueilla, Kalasatama, Helsinki. Nykyinen tilanne meluntorjunnalla. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. Melulähteet: 2 murskauslaitosta, 4 pyöräkuormaajaa, 2 rikotinta, 3 kiviautoa ja murskeen kuljetus Laskentakorkeus 15 m maan pinnasta Liite

24 Melueste h=5m, kokonaispituus 200 m Melueste h=5m, kokonaispituus 240 m Uusia taloja > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR-Y Mittakaava 1:7000 (A3) Kiviaineksen murskaus pohjois- ja eteläalueilla, Kalasatama, Helsinki. Tuleva maankäyttö meluntorjunnalla. Englantilaiskallio on louhittu. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. Melulähteet: 2 murskauslaitosta, 4 pyöräkuormaajaa, 2 rikotinta, 3 kiviautoa ja murskeen kuljetus Laskentakorkeus 5 m maan pinnasta Liite

25 Melueste h=5m, kokonaispituus 200 m Melueste h=5m, kokonaispituus 240 m Uusia taloja > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR-Y Mittakaava 1:7000 (A3) Kiviaineksen murskaus pohjois- ja eteläalueilla, Kalasatama, Helsinki. Päivitetty maankäyttö meluntorjunnalla. Englantilaiskallio on louhittu. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. Melulähteet: 2 murskauslaitosta, 4 pyöräkuormaajaa, 2 rikotinta, 3 kiviautoa ja murskeen kuljetus Laskentakorkeus 15 m maan pinnasta Liite

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3519 Y01 Sivu 1 (7) Ruoholahden Tarken Oy Jesse Rauhala Turku 26.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Kortteli 738 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9)

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9) 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1498 Keravan kaupunki Keravan kaupunki Turku 24.1.2010 Liisa Vaahtera Sivu 1(9) EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS Keravan kaupunki Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 18 Ympäristömelu Raportti PR-Y1820-1 Vihdin kunta Turku 19.12.2011 Matti Hult Asematie 30 Sivu 1(8) 03100 Nummela TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Otalammen taajaman pohjoisosan asemakaavoitus (Helminharju)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2094 1 Sivu 1 (10) Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab Kaj Adolfsson Kuparikatu 18 21600 Parainen Turku 13.9.2013 YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kiinteistö 445 442 1 59, Kuparikatu, Parainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1668 NCC Roads Oy Turku 22.2.2011 Jukka Viitanen Keskimäenkatu 1 Sivu 1(12) 33900 Tampere YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kiviaineksen otto ja murskaus Kohde: Hirvikallio, Pornainen

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3356 Y01 Sivu 1 (7) Rovaniemen kaupunki Markku Pyhäjärvi Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ylikylä Nivankylä osayleiskaava, Rovaniemi Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 18 16.1T-1 Ympäristömelu Raportti PR-Y1724 Destia Oy Destia Oy Turku 17.6.2011 Timo Jalkanen PL 1881 Sivu 1(8) 70421 Kuopio LIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta,

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2127 1 Sivu 1 (8) Plaana Oy Keijo Körkkö Tyrnäväntie 12 90 Oulu Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Mt:n 8300 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Markuksela Sanginsuu, Oulu Raportin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1957-1 Sivu 1/9 Plaana Oy Turku.12.2012 Jorma Hämäläinen Tyrnäväntie 12 90400 Oulu YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ranta-Toppilan alue, Oulu Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti Vihdin kunta Turku 14.6.2011 Johanna Laaksonen PL 13 Sivu 1(10) 03101 Vihti KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS Vihdin kunta Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu 16T-1 Sivu 1 (8) TIELIIKENNEMELUSELVITYS 16T-1 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM H E L S I N K I Viikinportti 4 B 18 00790 HELSINKI puh. 050 377 6565 www.promethor.fi T

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 114 Ympäristömelu Raportti PR-Y1612 Vihdin kunta Turku 12.10.2010 Matti Hult Asemantie 30 Sivu 1(14) 03100 Nummela YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2155 1 Sivu 1 (13) Vihdin kunta Matti Hult Turku 31.12.2013 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 S. Jokinen 17.3.2008 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...3 4 Raideliikennemelun leviäminen...4 5 Johtopäätökset...4

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti PR-Y1562 Rovaniemen kaupunki Turku 6.9.2010 Tekniset palvelut/ maankäyttö Tarja Outila Sivu 1(10) Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi LIIKENNEMELUSELVITYS Vaaralan asemakaava-alue,

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3346 Y01 Sivu 1 (8) Sastamalan kaupunki Maankäyttö Timo Silomaa PL 23 38201 Sastamala Turku 23.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakadun alikulku Sipintie Vammalan taajama,

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3507 Y01 Sivu 1 (14) Espoon kaupunki Heini Peltonen Turku 17.9.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi

Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi Melumallinnus 367/2007 1(10) Tilaaja: Käsittelijä: Iisalmen kaupunki Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi Jussi Kärtevä Symo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS RUSKON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN LAAJENNUS. Tilaaja: Perttu Hyöty Turku FCG Planeko Oy.

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS RUSKON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN LAAJENNUS. Tilaaja: Perttu Hyöty Turku FCG Planeko Oy. 110 Raportti PR-Y1300 FCG Planeko Oy Tilaaja: Perttu Hyöty Turku 30.5.2008 FCG Planeko Oy Pyhäjärvenkatu 1 Sivut 1(10) + liitteet 10 kpl 33200 Tampere YMPÄRISTÖMELUSELVITYS RUSKON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1924-1 Sivu 1/12 Joensuun Tila Oy Turku 15.11.2012 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Joensuun venesataman asemakaavoitus, Sipoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1870-1 Finnish Crushed Stone Ltd Oy Turku 13.3.2012 Hannu Temonen Sivu 1(11) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kiviaineksen laivauspaikan meluselvitys Kohde: Pihlajalahti, Savonlinna

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2151 2 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Kimmo Sutinen Turku 26.10.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Radanvarren alue Matkakeskuksen länsipuolella, Lahti Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu RaporttiPR3032Y01 Sivu1(16) Hämeenlinnankaupunki LeenaRoppola Raatihuoneenkatu9 13100Hämeenlinna Turku TELKENNEMELUSELVTYS Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Raportinvakuudeksi

Lisätiedot

19268 JUHA VIRKKI LOUHINNAN MELUSELVITYS PORNAINEN 2005

19268 JUHA VIRKKI LOUHINNAN MELUSELVITYS PORNAINEN 2005 JUHA VIRKKI LOUHINNAN MELUSELVITYS PORNAINEN 2005 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN 15870 HOLLOLA PUH./TEL +358 (0)3 52 351 FAKSI/TELEFAX +358 (0)3 523 5252 SÄHKÖPOSTI/E MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1921-1 Sipoon kunta Turku 22.8.2012 Kehitys- ja kaavoituskeskus Jarkko Lyytinen Sivu 1(11) PL 7 04130 Sipoo TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Sipoon BA 3 Bastukärr III alue, asemakaavoitus

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2143 1 Sivu 1 (11) Vihdin kunta Tuomas Turpeinen Turku 17.12.2013 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS V 45 Koivissillan asemakaava, Vihti Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

073040-09.1. Naantalin voimalaitos ja satama-alue Ympäristömeluselvitys. Benoit Gouatarbes Tapio Lahti Timo Markula

073040-09.1. Naantalin voimalaitos ja satama-alue Ympäristömeluselvitys. Benoit Gouatarbes Tapio Lahti Timo Markula 073040-09.1 Naantalin voimalaitos ja satama-alue Ympäristömeluselvitys Benoit Gouatarbes Tapio Lahti Timo Markula Insinööritoimisto Akukon Oy Helsinki 8/2007 073040-09.1 1 (5)+liitteet DI Benoit Gouatarbes,

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

Hailuodon lautta Meluselvitys

Hailuodon lautta Meluselvitys Hailuodon lautta Meluselvitys 1.7.2009 Laatinut: Mikko Alanko Tarkastanut: Ilkka Niskanen Hailuodon lautan meluselvitys Meluselvitys 1.7.2009 Tilaaja Metsähallitus Laatumaa Erkki Kunnari Veteraanikatu

Lisätiedot

LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS

LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1500 Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt Turku 31.1.2010 Lintulahdenkatu 5 a 00530 Helsinki Sivu 1(11) LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS Senaatti-kiinteistöt Raportin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU. Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku Plaana Oy Oulu. Raportin vakuudeksi

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU. Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku Plaana Oy Oulu. Raportin vakuudeksi 111 Ympäristömelu Raportti no PR-Y1180-1 Plaana Oy Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku 04.12.2007 Plaana Oy Hallituskatu 36 A Sivu 1(11) + liitteet 8 kpl. 90100 Oulu YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3055 Y03 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 26.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELTYS Päivitys Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1942-1 Järvenpään kaupunki Turku 30.8.2012 Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila Sivu 1(11) + liitteet Seutulantie 12 04401 Järvenpää RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Perhelän kortteli,

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

Sako II, asemakaavamuutos

Sako II, asemakaavamuutos Sako II, asemakaavamuutos 4111579.3.7 Muutokset: A 4.10.2016 Muutettiin pohjaa B 5.10.2016 Muutettiin taas pohjaa 4111579.3.7 2 (6) Sako II, asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Liite 4 Ympäristömelu Raportti PR4113 Y02 Sivu 1 (8) Insinööritoimisto Solutra Oy Tuomo Ojakoski Turku 25.4.2017 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Päiväkodin asemakaavamuutos, Hakalahti, Ylivieska Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1834-1 Tampereen kaupunki Turku 20.2.2012 Antonia Sucksdorff Sivu 1(12) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Kohde: Iidesjärven osayleiskaava, AK-4 kortteli ID numero: 361789

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21.

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21. LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

LIITE 2. Meluselvitys / Promethor Oy

LIITE 2. Meluselvitys / Promethor Oy LIITE 2 Meluselvitys / Promethor Oy Ympäristömelu Raportti PR-Y1705-1 FCG Planeko Oy Turku 25.5.2011 Marja Nuottajärvi Pyhäjärvenkatu 1 Sivu 1(15) 33200 Tampere YMPÄRISTÖMELUSELVITYS RUSKON JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSEN

Lisätiedot

TUULIVOIMALAPUISTON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

TUULIVOIMALAPUISTON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 113 Ympäristömelu Raportti PR-Y1877-1 Rajakiiri Oy Turku 23.3.2012 Vaula Väänänen Frilundintie 7 Sivu 1(13) 65170 Vaasa TUULIVOIMALAPUISTON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kohde: Röyttä, Tornio Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS 119 Ympäristömelu Raportti PR-Y1865 Janakkalan kunta Turku 24.2.2012 Leena Turkka Juttilantie 1 Sivu 1 (19) 14200 Turenki TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Turengin asemanseudun asemakaavamuutos Raportin

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3937 Y01 Sivu 1 (9) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 26.8.2016 TIELIIKENNEMELUSELITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys Lohjan kaupunki Jarno Kokkonen 2.5.2013 2.5.2013 1 (5) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Melunohjearvot... 2 2 MELUNLASKENTATULOKSET... 2 2.1 Tutkitut melutilanteet... 2 2.2 Melun leviäminen ennustetilanteessa

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys 16T-1 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys Tiina Kumpula 21.6.2017 Tarkistanut: Martti Kokoi 29.6.2017 2 (6) 21.6.2017 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa- Toivakka,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3848 Y01 Sivu 1 (10) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 25.5.2016 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos Karakallio 131406, Espoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Meluselvitys Lokakuu 006 Vt 4 välillä Alakorkalo- Rovaniemi Lokakuu 006 Viite Versio Pvm 7.11.006 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS KOLSOPIN LOGISTIIKKAKESKUKSEN TIILI- JA BETONIJÄTTEEN KÄSITTELYLAITOS. Tilaaja: Perttu Hyöty Turku FCG Planeko Oy

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS KOLSOPIN LOGISTIIKKAKESKUKSEN TIILI- JA BETONIJÄTTEEN KÄSITTELYLAITOS. Tilaaja: Perttu Hyöty Turku FCG Planeko Oy 111 Raportti PR-Y1294 FCG Planeko Oy Tilaaja: Perttu Hyöty Turku 4.6.2008 FCG Planeko Oy Pyhäjärvenkatu 1 Sivut 1(11) + liitteet 11 kpl 33200 Tampere YMPÄRISTÖMELUSELVITYS KOLSOPIN LOGISTIIKKAKESKUKSEN

Lisätiedot

PALOHEINÄN TUNNELIN MURSKAUSALUE, HELSINKI MELUSELVITYS RAMBOLL. Helsingin kaupunki / Rakennusvirasto. Päivämäärä

PALOHEINÄN TUNNELIN MURSKAUSALUE, HELSINKI MELUSELVITYS RAMBOLL. Helsingin kaupunki / Rakennusvirasto. Päivämäärä Vastaanottaja Helsingin kaupunki / Rakennusvirasto Aslakirjatyyppi. Raportti Päivämäärä 27.2.2014 Viite 1510009750 PALOHEINÄN TUNNELIN MURSKAUSALUE, HELSINKI MELUSELVITYS RAMBOLL Päivämäärä 27.2.2014 Laatija

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3169-Y02 Sivu 1 (11) NCC Rakennus Oy Risto Keränen Asemakatu 7 70110 Kuopio Turku 8.1.2015 TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Päivitys 8.1.2015 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN PUUTERMINAALIN RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU

PIEKSÄMÄEN PUUTERMINAALIN RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU ESISELVITYS MELUSELVITYS 24.4.2012 LUONNOS Suunn. Tark./Hyv. Pvm. 24.4.2012 Pauli Ruokanen Pvm. 24.4.2012 Arkisto Tsu I-S 3???/72 LUONNOS \\Re1hki20\rrs\Projektit\Raakapuuterminaaliselvitykset\3850

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, TAMPERE

POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, TAMPERE POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, Meluselvitys 2.4.2014, ID 866 701 SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUKOHDE 1 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 2 2.1 Melutason ohjearvot 2 2.2 Melulaskennat 2 2.3 Maastomalli

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2023 1 Sivu 1 (17) Maamerkki Infra Oy Jarmo Kemppainen PL 236 50101 Mikkeli Turku 7.3.2013 YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Pitkäkallio RNo 2:22, Mikkeli Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Meluselvitys 17.3.2014 ALKUSANAT Meluselvitys on laadittu Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaavaa varten. Osayleiskaavan tavoitteina ovat

Lisätiedot

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2014 Viite 1510007986 HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS 1 Päivämäärä 6.6.2014 Laatija Aura Salmela Tarkastaja

Lisätiedot

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS Vastaanottaja Haukiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.8.2011 MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS 1 Päivämäärä 30.8.2011 Laatija Marja Pussinen Tarkastaja Sanna Kaikkonen

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä Tampere Tammikuu 2007 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä 2

Lisätiedot

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042 Jarno Kokkonen Siru Parviainen 18.10.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Espoon kaupungin Koivuhovinlaakson asemakaava-alueen kortteliin (kuva 1) raideliikenteen aiheuttamia melutasoja.

Lisätiedot

Endomines Oy:n kaivospiirien ja kaivospiirihakemusten melumallit Pohjois-Karjalassa

Endomines Oy:n kaivospiirien ja kaivospiirihakemusten melumallit Pohjois-Karjalassa Endomines Oy:n kaivospiirien ja kaivospiirihakemusten melumallit Pohjois-Karjalassa Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 26/2013 Toni Keskitalo Jyväskylä 2013 1 / 20 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.3.2012 SIILINJÄRVEN KUNTA PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA SIILINJÄRVEN KUNTA Päivämäärä 6.3.2012 Laatija

Lisätiedot

Kaukajärvi 5849-1, 5849-2 ja 6115-1, Tampere

Kaukajärvi 5849-1, 5849-2 ja 6115-1, Tampere Ramboll Finland Oy Rakennustoimisto Palmberg Oy Kaukajärvi 5849-1, 5849-2 ja 6115-1, Tampere Ympäristömeluselvitys 10.6.2009 Rakennustoimisto Palmberg Oy Kaukajärvi 5849-1, 5849-2 ja 6115-1, Tampere Ympäristömeluselvitys

Lisätiedot