Vaatimusmäärittely Kuopio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaatimusmäärittely Kuopio"

Transkriptio

1 Vaatimusmäärittely Kuopio

2 Kuopio, Vaatimusmäärittely, Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset Mikko Lampi Ensimmäinen versio Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä sanamuotojen korjauksia Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä sanamuotojen korjauksia Mikko Lampi Korjauksia asiakaskatselmoinnin perusteella Mikko Lampi Vaatimusmuutosten päivittäminen dokumenttiin. Muutoksia tuli kohtiin 3.1.8, , 3.1.6, Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TAUSTAA Tietojärjestelmän tasot JÄRJESTELMÄN TAVOITTEET Intranet Extranet DOKUMENTIN RAKENNE JA VIITTEET TERMIT JA MÄÄRITELMÄT JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS YLEINEN ARKKITEHTUURI JÄRJESTELMÄN TOIMINTOJEN YLEISKUVAUS JÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄRYHMÄT TOTEUTUSTYÖKALUT JA TEKNOLOGIAT VAATIMUKSET PAKOLLISET VAATIMUKSET Henkilöiden tiedot voidaan tallentaa järjestelmään ja muokata niitä Asiakkaiden (organisaatiot) tiedot voidaan tallentaa järjestelmään ja muokata niitä Projektit ja niiden tiedot voidaan tallentaa järjestelmään Henkilöiden välisten suhteiden määritys Projektien jakaminen osaprojekteihin Henkilöiden liittäminen asiakkaisiin/kontakteihin Asiakkaan/kontaktin tiedoista on päästävä käsiksi siihen liittyvien ihmisten tietoihin Projekteihin voidaan liittää asiakas Projekteihin on pystyttävä liittämään projektiin osallistuvat henkilöt Henkilön tietojen kautta voidaan nähdä kaikki häneen liittyvät projektit Asiakkaan tiedoissa näkyvät kaikki siihen liittyvät projektit Myyntiosio, jonka avulla saadaan myyjä/tuote kohtaista informaatiota leadeista OLEELLISET VAATIMUKSET Henkilön kalenteritietojen näkyminen Asiakkaan/kontaktin kalenteritietojen näkyminen Projektiin liittyvien tapahtumien lisääminen/näkyminen kalenterissa Henkilöiden luomat dokumentit Asiakkaisiin/kontakteihin liittyvät dokumentit Projektin alta on voitava nähdä kaikki projektiin liittyvät dokumentit Projektin tiedoista on saatava näkyviin tiivistelmä projektin taloudellisesta tilanteesta Projektin tiedoista voidaan kirjoittaa siihen liittyviä laskuja Henkilön taloustietokortin tutkiminen Asiakkaan/kontaktin taloustietojen tutkiminen Organisaatiorakenteen määritys Asiakkaiden väliset suhteet Projektien keskinäisten suhteiden tallentaminen järjestelmään Henkilöt, asiakkaat ja projektit osakokonaisuuksien rajapinnat ulospäin LISÄOMINAISUUDET Tuotteet -osakokonaisuuden liittäminen järjestelmään...17 Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 3

4 3.3.2 Extra-ulottuvuuden lisääminen järjestelmään Rekrytointiosuuden tekeminen EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET Suunnittelussa otetaan huomioon myös sellaiset toiminnallisuudet, joita ei tämän projektin aikana liitetä järjestelmään Järjestelmän toteutuksessa käytetään Innofactorin olemassa olevaa Intrakäyttöliittymää Nykyiset tiedot siirretään uuteen intraan oikein ja lähes keskeytyksettömästi Käytetään mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia moduuleja, kehitetään niitä ja luodaan uusia tarpeen mukaan Ohjelmistotuotantoprosessin, laatujärjestelmän dokumentaation, työtapojen ja menetelmien kehittäminen Modulaarisuus, kolmikerrosmalli, projektissa tuotettuja moduuleja voidaan hyödyntää liiketoiminnassa ja tulevissa projekteissa ULKOISET LIITTYMÄT TIETOLIIKENNE PALVELIN TIETOKANTA...20 LÄHTEET...21 LIITTEET...21 Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 4

5 TAULUKOT JA KUVAT I. Innofactorin tietojärjestelmän perustasot...6 II. Termit ja lyhenteet...8 III. Innofactor Oy:n asiakasprosessi...10 IV. Järjestelmän osakokonaisuudet ja niiden väliset relaatiot...11 Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 5

6 1. JOHDANTO 1.1 Taustaa Innofactor Oy on haluaa toteuttaa tietojärjestelmän, jonka tarkoituksena on muodostaa yhteinen kommunikoinnin ja tiedon varastoinnin alusta henkilöstölle, asiakkaille, yhteistyökumppaneille sekä omistajille. Pitkän aikavälin tavoite on kaiken liiketoiminnan kannalta oleellisen informaation liittäminen liiketoimintatietokantaan, jonka avulla voidaan hallita ja kontrolloida Innofactorin koko liiketoimintaprosessia. Kun tietojärjestelmä ja liiketoimintatietokanta on saatu toimimaan Innofactorin sisäisessä käytössä, voidaan se tuotteistaa ja myydä Innofactorin asiakkaille. Tietojärjestelmän tavoitteena on olla kaikilla tasoillaan niin joustavasti ja laajasti suunniteltu, että se pystyy tarjoamaan käyttäjäryhmille reaaliaikaista informaatiota kutakin käyttäjäryhmää erityisesti koskettavasta projektista sekä yhdistämään eri kokonaisuudet Innofactorin johdolle suunnitelluksi liiketoimintatietokannaksi. Sen tulee olla etenkin yrityksen ulkopuolelle suuntautuvilta osiltaan visuaalisesti niin näyttävä ja helppokäyttöinen että se tukee Innofactorin kokonaiskuvaa ja liiketoimintaprosesseja Tietojärjestelmän tasot Innofactorin tietojärjestelmän neljä käyttöliittymää ja perustasoa ovat internet-sivut, extranet, intranet ja erikoiskäyttöliittymät. Tämän projektin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa Innofactorin tietojärjestelmästä intranet -osioon myöhemmin dokumentissa määriteltävät toiminnalliset kokonaisuudet ja mahdollisesti extranet-osio. Innofactor sinformation & Communication System Internet innofactor.com Business Database Extranet extra.innofactor.com Intranet intra.innofactor.com Special I. Innofactorin tietojärjestelmän perustasot 1.2 Järjestelmän tavoitteet Järjestelmän tavoitteet tämän projektin suhteen voidaan jakaa kahteen osaan: intranet ja extranet. Intranetin tavoitteet ovat ensisijaisia. Järjestelmän keskeinen tavoite on myös sen tekninen toteutus sekä Innofactor Oy:n yleisten työtapojen ja menetelmien käyttö. Teknisen toteutuksen tulee olla sillä tasolla, että järjestelmää on helppo kehittää Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 6

7 1.2.1 Intranet Extranet eteenpäin ja että järjestelmä on helposti laajennettavissa. Koska järjestelmästä on tarkoitus kehittää myöhemmin yksi Innofactor Oy:n tuotteista, on näihin tavoitteisiin kiinnitettävä erityistä huomiota. Projektissa käytettävistä työtavoista on kerrottu tarkemmin erillisessä laatukäsikirjassa. Seuraavissa kappaleissa on eritelty intranetin ja extranetin tavoitteita. Intranetin on tarkoitus toimia alustana joka sisältää kaiken henkilökunnan tarvitseman perusinformaation projekteista, aikatauluista, fyysisistä resursseista, työntekijöistä, kontakteista, asiakkaiden yhteystiedoista, työnjaosta, asiakkaiden erityistoivomuksista, erilaisista dokumenteista ja sopimuksista, tuotteista ja palveluista sekä hallinnollisesta tilanteesta siis kaikesta, mikä on liiketoiminnalle keskeistä. Intranetin toiminnassa tärkeintä on sen tarjoamien palvelujen sujuvuus ja tarkoituksenmukaisuus, ei niinkään ulkoasu. Tämän projektin aikana ei ole tarkoitus toteuttaa koko Intranet-kokonaisuutta, vaan tässä dokumentissa määriteltävät osat siitä. Tämä johtuu järjestelmän laajuudesta sekä projektin käytettävissä olevien resurssien rajallisuudesta. Asiakkaalla on myös olemassa valmiina tiettyjä toiminnallisia kokonaisuuksia, joten niitä ei tehdä uudelleen vaan olemassa olevat ohjelmistomoduulit integroidaan osaksi järjestelmää. Extranetin tarkoituksena on tarjota kohderyhmille palvelukokonaisuus joka tukee muita Innofactorin palveluita ja pitää käyttäjänsä ajan tasalla 24 tuntia vuorokaudessa. Nykyisille asiakkaille extranetin tulee ennen kaikkea tarjota spesifistä informaatiota kunkin asiakkaan projektien nykytilasta. Kaikkien projektiin liittyvien dokumenttien sekä projektiaikataulun tulee olla ekstranettiä käyttävän asiakkaan saatavilla. Myös Innofactorille mahdollisesti annetun palautteen ja erityistoivomusten sekä niiden edistymisaikataulun tulee olla ekstranetistä helposti saatavissa. Jotta kontaktit Innofactorin henkilökunnan kanssa sujuisivat asiakkaan kannalta vaivattomasti, tulee extranetin sisältää yksityiskohtaiset tiedot projektiin alistetusta henkilökunnasta sekä projektikohtaisesta vastuunjaosta. Myös laskutusaikataulun sekä projektikohtaisen, reaaliaikaisen kustannuslaskelman tulee olla asiakkaan käytettävissä. Liikekumppaneiden tulee pystyä seuraamaan extranetin kautta yhteisten hankkeiden reaaliaikaista tilaa. Extranetin tulee sisältää projektikuvaukset, projektiaikataulu, tiedot projektihenkilökunnasta ja vastuunjaosta, mahdollisuus tutustua projektiin liittyviin dokumentteihin sekä tiedot liikekumppanin esittämistä erityistoivomuksista ja niiden edistymisestä. Myös projektin reaaliaikaisen taloushallinnan tulee olla mahdollista extranetin kautta. Kaikkien extranetin tarjoamien palveluiden tulee olla helppokäyttöisiä, toimivia ja niin visuaalisesti kuin toiminnallisestikin miellyttäviä käyttää. 1.3 Dokumentin rakenne ja viitteet Kappaleessa 1 on kerrottu projektin taustaa, toteutettavan järjestelmän tavoitteet sekä selitetty muutamia dokumentissa käytettäviä termejä ja lyhenteitä. Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 7

8 Kappaleessa 2 on kerrottu ensin järjestelmän yleisestä arkkitehtuurista kappaleessa 2.1. Kappale 2.2 käsittelee järjestelmän toimintojen yleiskuvausta ja 2.3 käyttäjäryhmiä. 2.4 kertoo projektissa käytettävistä toteutustyökaluista ja teknologioista. Kappaleessa 3.1 kerrotaan pakolliset vaatimukset, 3.2 Oleelliset vaatimukset, 3.3 Lisäominaisuudet ja 3.4 ei-toiminnalliset ominaisuudet ja niiden prioriteetit. Kappale 4 käsittelee ulkoisia liittymiä järjestelmään. 1.4 Termit ja määritelmät Seuraavassa taulukossa on esitetty tämän dokumentin lukemisen kannalta oleelliset termit ja lyhenteet: II. Termit ja lyhenteet Termi Kuopio Projektiryhmä Asiakas Toimitusjohtaja Ohjaaja Mentor ASP ASP+.NET SQL IIS Sisäinen katselmointi Selite Toteutettavan ohjelmistoprojektin nimi. Tarkoittaa projektin toteuttavaa ryhmää opiskelijoita. Innofactor Oy:n toimitusjohtaja Sami Ensio Innofactor Oy:n toimitusjohtaja Sami Ensio Asiakkaan puolesta järjestetty henkilö, joka ohjaa projektia asiakkaan haluamaan suuntaan ja tuo asiakkaan toiveita ja tietotaitoa mukaan projektiin. Tässä projektissa Sami Ensio. Kurssin puolesta projektille määrätty henkilö, joka valvoo projektin kulkua ja neuvoo matkalla tulevissa ongelmissa. Active Server Pages. Teknologia, jolla voidaan luoda logiikkaa sisältäviä www-sivuja. Active Server Pages. Teknologia, jolla voidaan luoda logiikkaa sisältäviä www-sivuja. Seuraava ASP:stä kehitetty kehittyneempi versio. Microsoftin uusi standardi dynaamisten palvelinpohjaisten WWW-sivustojen toteuttamiseen Structured Query Language. Tietokantajärjestelmien kyselykieli. Microsoft Internet Information Server, Internetpalvelinsovellus Projektiryhmän sisäinen katselmointi, joka tapahtuu ennen sisäistä ' aikarajaa (eli dokumenttien lähettämistä asiakkaalle). Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 8

9 Termi Asiakaskatselmointi Selite Prosessi, jossa asiakas tarkastelee palautuksia ja esittää mahdolliset parannusehdotukset ryhmälle. 2. JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS 2.1 Yleinen arkkitehtuuri Järjestelmä koostuu palvelimella toimivasta varsinaisesta järjestelmästä ja käyttäjän koneella sijaitsevasta www-selaimesta. Vuorovaikutus näiden osien välillä tapahtuu siten, että palvelimella toimiva sovellus ottaa vastaan pyyntöjä selaimelta, prosessoi ne ja lähettää vastauksen selaimelle. Järjestelmä toteutetaan pääosin ns. kolmikerros-mallia käyttäen. Tämä malli koostuu relaatiotietokannasta, käyttöliittymästä ja niiden välissä sijaitsevasta business logic -kerroksesta. Tällä tavalla saavutetaan mahdollisimman hyvä jatkokehitysmahdollisuus. Lisäksi tämä takaa sen, että toiminnallisuus saadaan eristettyä käyttöliittymästä. Tämä on tärkeää tuotteen kaupallistamisen kannalta. 2.2 Järjestelmän toimintojen yleiskuvaus Järjestelmä tulee kiinteäksi osaksi Innofactor Oy:n liiketoimintaprosessia. Järjestelmä luodaan tukemaan Innofactor Oy:n yleistä asiakasprosessia, joka on kuvattu alla. Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 9

10 III. Innofactor Oy:n asiakasprosessi Tämä järjestelmä voidaan jakaa kahdeksaan toiminnalliseen osakokonaisuuteen: 1. Henkilöt(Persons), tämä osakokonaisuus koostuu Innofactorin työntekijöistä sekä muista sidosryhmien henkilöistä. 2. Asiakkaat(Account), koostuu Innofactor Oy:n asiakkaista, mutta samassa tietorakenteessa on voitava tarkastella myös alihankkijat ja yhteistyökumppanit 3. Kalenteri(calendar) 4. Tuotteet(product), Innofactor Oy:n tuotteet/palvelut ja niiden tiedot 5. Tiedotus ja dokumentointi(communication & documents), Innofactor Oy:n dokumentointi ja tiedotus, joka liittyy liiketoimintaprosesseihin 6. Projektit(lead project subproject), projektien hallinta 7. Talous(invoicable invoice), laskutus yms. Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 10

11 8. Sopimukset(legal stuff), tarjoukset, sopimukset, tilaukset ja tilausvahvistukset. IV. Järjestelmän osakokonaisuudet ja niiden väliset relaatiot Kokonaisuuksien väliset relaatiot kuvaavat niiden välisiä yhteyksiä. Näiden yhteyksien tarkka määrittely tulee olemaan yksi projektin keskeisistä tavoitteista. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että osa yllä kuvatuista osakokonaisuuksista tulee valmiina Innofactor Oy:ltä. Projektin onnistumisen kannalta on moduulien välisten rajapintojen määrittely tärkeässä roolissa. Tämän projektin aikana toteutettavat osakokonaisuudet ovat henkilöt, asiakkaat ja projektit. Nämä osakokonaisuudet muodostavat kuvassa 3 esitetyn asiakasprosessin rungon ja ovat siten järjestelmän tärkeimmät osakokonaisuudet. Asiakkaalla on lisäksi valmiina seuraavat osakokonaisuudet: tuotteet, kalenteri, dokumentit ja talous. Näiden osakokonaisuuksien liittäminen osaksi järjestelmää kuuluu myös projektiin. Sopimukset kokonaisuus on tarkoitus jättää tässä projektissa toteuttamatta, mutta se tulee ottaa huomioon suunnittelussa myöhempää toteutusta silmällä pitäen. 2.3 Järjestelmän käyttäjäryhmät Järjestelmällä on neljä käyttäjäryhmää, jotka koostuvat Innofactor Oy:n työntekijöistä. Näitä käyttäjäryhmiä ovat yrityksen johto, myyntihenkilöstö, projektipäälliköt, taloushallinto ja muut työntekijät. Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 11

12 Yrityksen johdon on tärkeää saada nopeasti tietoa yrityksen yleistilanteesta, kuten aktiivisista projekteista, tulevista projekteista, käytettävissä olevista resursseista ja taloudellisesta tilanteesta. Myyntihenkilöstön puolestaan on tärkeää saada tietoja eri tuotteiden hinnoista ja kehityksestä, asiakkaille tehdyistä projekteista ja niiden tuloksista ja erilaisista sopimuksista. Projektipäälliköille on tärkeää saada reaaliaikaista tietoa projektin ja sen osakokonaisuuksien edistymisestä, ennustetusta valmistumisaikataulusta, projektin resursseista ja mahdollisista ongelmista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Taloushallinnon on pystyttävä seuraamaan tehtyjä työtunteja, seuraamaan ostolaskuja sekä kokoamaan ja lähettämään asiakkaalle myyntilaskut. Lisäksi taloushallinnon henkilöillä on oltava mahdollisuus muodostaa kokonaiskuva Innofactorin taloudellisesta tilanteesta etenkin kassanhallinnan mielessä, koska varsinainen kirjanpito hoidetaan järjestelmän ulkopuolella. Muilla työntekijöillä tarkoitetaan tässä projekteissa työskenteleviä Innofactor Oy:n työntekijöitä. Heille on tärkeää lähinnä erilaisten työtehtävien, palaverien ja tiedotteiden saaminen järjestelmän kautta sekä työtuntien raportointi järjestelmään. Extranetillä on myös käyttäjäryhmä, joka koostuu Innofactor Oy:n asiakkaista. Heille on tärkeää saada reaaliaikaista tietoa tilaamistaan projekteista. Lisäksi extranettiä käyttää Innofactor Oy:n partner-yritykset ja esimerkiksi tilitoimisto. 2.4 Toteutustyökalut ja teknologiat Ohjelmisto tullaan kehittämään Microsoftin.NET Frameworkissa..NET on Microsoftin uusi standardi dynaamisten palvelinpohjaisten WWW-sivustojen toteuttamiseen. Ohjelmointikielenä käytämme C#-ohjelmointikieltä, joka perustuu Java, C- ja C++-kieliin. Palvelimella, johon järjestelmä toteutetaan on käyttöjärjestelmänä MS Windows 2000 Advanced Server (SP2) ja ohjelmistoina tulee olla MS Internet Information Server 5 ja SQL Server 2000 Enterprise. Projektin aikana käytetään CVS versionhallinta järjestelmää. Käytettävistä työtavoista on kerrottu tarkemmin projektin laatukäsikirjassa. 3. VAATIMUKSET Järjestelmälle asetettavat vaatimukset on priorisoitu asteikolla, joka sisältää 3 eri priorisaatiotasoa: 1. Pakollinen: Pakolliseksi määritetyt vaatimukset ovat välttämättömiä järjestelmän toiminnan kannalta. Nämä vaatimukset on täytettävä, jotta projekti täyttää asiakkaan sille määrittämät vähimmäisvaatimukset. 2. Oleellinen: Oleelliseksi määritetty vaatimus ei ole järjestelmän toiminnan kannalta välttämätön vaatimus, mutta se on kuitenkin tärkeä järjestelmän tehokkaan käytön kannalta. Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 12

13 3. Lisäominaisuus: Tämän prioriteettitason vaatimukset toteutetaan projektin aikana, mikäli siihen riittää aikaa. Nämä vaatimukset otetaan kuitenkin huomioon järjestelmää suunniteltaessa, jotta niiden lisääminen järjestelmään myöhemmin olisi mahdollisimman helppoa. Kappaleessa 3.1 käsitellään pakolliset toiminnalliset vaatimukset, kappale 3.2 keskittyy oleellisiin toiminnallisiin vaatimuksiin, 3.3 toiminnallisiin lisäominaisuuksiin ja 3.4 eitoiminnallisiin vaatimuksiin. 3.1 Pakolliset vaatimukset Pakolliset vaatimukset koostuvat järjestelmän kolmesta osakokonaisuudesta ja näiden välisistä relaatioista. Nämä kolme osakokonaisuutta ovat: Henkilöt Asiakkaat Projektit Nämä osakokonaisuudet toteutetaan projektiryhmän toimesta tämän projektin aikana. Näiden osakokonaisuuksien ja niiden välisten relaatioiden valmiiksi saattaminen on projektin minimivaatimus. Seuraavassa on jokainen osakokonaisuus eritelty vaatimuksiksi Henkilöiden tiedot voidaan tallentaa järjestelmään ja muokata niitä Jokaisesta henkilöstä voidaan tallentaa järjestelmään hänen tietonsa. Tallennettavat tiedot sisältävät esimerkiksi henkilön yhteystiedot, pankkiyhteydet, järjestelmän salasanan ja käyttäjätunnuksen sekä käyttöoikeudet. Lisäksi on muuta tärkeää informaatiota kyseisestä henkilöistä. Tallennettavan tiedon sisältö riippuu siitä, missä suhteessa henkilö Innofactoriin on: työntekijä, asiakkaan edustaja tai joku muu. Asiakas toimittaa suunnitteluvaiheessa ns. henkilötietokortin, jonka pohjalta henkilöt -toiminnallisuuden runko rakennetaan Asiakkaiden (organisaatiot) tiedot voidaan tallentaa järjestelmään ja muokata niitä Jokaisesta Innofactorin asiakkaasta voidaan tallentaa tärkeimmät tiedot järjestelmään. Tallennettavat tiedot sisältävät asiakkaan yhteyshenkilöt ja muita tietoja Innofactorin asiakkaasta. Asiakkaille on voitava lisätä niiden perustietojen ja yhteystietojen lisäksi asiakasnumero (account number, AC123), alihankkijanumero (subcontractor, SU123) ja/tai yhteistyökumppaninumero (partner, PA123). Järjestelmän on osattava hakea automaattisesti seuraava vapaana oleva numero. Tallennettavista tiedoista tehdään asiakastietokortti suunnitteluvaiheessa. Ohjelmiston toteutuksessa on huomioitava myös yksityishenkilöt asiakkaina (kuluttajat), vaikka niitä onkin vain pieni osa innofactorin asiakkaista Projektit ja niiden tiedot voidaan tallentaa järjestelmään Projekteista voidaan tallentaa järjestelmään perustiedot, jotka sisältävät projektin nimen, alkupäivän, automaattisesti juoksevan numeron 1, 2, 3, projektin luonteen yms. Innofactor Oy toimittaa Projektitietokortin suunnitteluvaiheen yhteydessä. Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 13

14 3.1.4 Henkilöiden välisten suhteiden määritys Järjestelmän on tunnistettava henkilökohtaiset kontaktit siten, että voidaan määrittää henkilön suhde toiseen henkilöön, esimerkiksi asiakassuhde työntekijään tai työntekijän vanha opiskelukaveri. Lisäksi on voitava tallentaa se, miten kyseiseen henkilöön suhtaudutaan, esimerkiksi lähetetään joulukortti, muistetaan syntymäpäivänä tai siirretään kyseisen työntekijän PDA-laitteeseen Projektien jakaminen osaprojekteihin Projektit on voitava jakaa osaprojekteihin. Osatoimituksille annetaan Innofactorin laatujärjestelmän mukaisesti juokseva numero CU999/2, jossa 2 kuvaa osaprojektia 2. Lisäksi asiakkaan on voitava antaa osaprojektille oma viitenumeronsa. Nämä tiedot tallennetaan järjestelmään laskutusta varten. Projektin tiedoista päästään tutkimaan siihen liittyvien osaprojektien tietoja Henkilöiden liittäminen asiakkaisiin/kontakteihin Jokaisen henkilö on pystyttävä liittämään johonkin asiakkaaseen ja kyseisen ihmisen tietojen kohdalla on näyttävä, mihin yritykseen tai yhteisöön hän kuuluu ja mitä tehtävää hän kyseisessä organisaatiossa hoitaa. Jokaisen henkilön kohdalla tulee näkyä kaikki organisaatioit, joissa hän on ollut/on ja vastaavat ajanjaksot. Jokaisen työntekijän kohdalla on näyttävä kaikki asiakassuhteet, mitä hänellä on tai ollut Innofactorissa asiakasyrityksiin ja yhteisöihin Asiakkaan/kontaktin tiedoista on päästävä käsiksi siihen liittyvien ihmisten tietoihin Yrityksen alta on näyttävä sen oma henkilöstö listana, jossa on jokaisen henkilön työnimike ja linkki henkilötietokorttiin. Yrityksen alta on oltava nähtävissä siihen asiakkuussuhteessa liittyvät Innofactorin työntekijät, heidän perässään projektit ja tehtävänimikkeet niissä Projekteihin voidaan liittää asiakas Projektiin voidaan liittää asiakasyritys, joka näkyy projektin tietoja selaamalla. Yhteen projektiin tulee olla mahdollista liittää useampi asiakas ja antaa jokaiselle asiakkaalle hänen osuuttansa projektissa kuvaava painoarvo. Tämä painoarvo on välillä 0-1 ja sitä voidaan käyttää apuna esim. laskutuksessa Projekteihin on pystyttävä liittämään projektiin osallistuvat henkilöt Projektien kautta on pystyttävä näkemään projektiin osallistuvat henkilöt - sekä Innofactorin työntekijät että asiakkaat. Ihmiset on pystyttävä ryhmittelemään roolin mukaisesti ja antamaan tarvittava lisätieto. Innofactorin työntekijästä on voitava laittaa tehtävä, työn hintaluokka (I-V), suunniteltu työmäärä (työtunnit, aikaväli) sekä vapaamuotoinen kuvauskenttä. Lisäksi olisi hyvä näkyä kaikki henkilön kyseiseen projektiin tekemät tunnit. Asiakkaasta on voitava merkitä rooli (user, economic buyer, technical buyer, coach), onko Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 14

15 ohjausryhmän jäsen, onko projektiryhmän jäsen sekä vapaa kuvaus suhtautumisesta projektiin Henkilön tietojen kautta voidaan nähdä kaikki häneen liittyvät projektit Henkilön - sekä työntekijän että asiakkaan - tarkempien tietojen kautta on näyttävä kaikki projektit, joihin hänellä on liitos jossain ominaisuudessa ja tästä on oltava linkki kyseiseen projektiin Asiakkaan tiedoissa näkyvät kaikki siihen liittyvät projektit Asiakkaan tarkempien tietojen alla on oltava listattuna kaikki projektit, jotka liittyvät kyseiseen yritykseen tai yhteisöön Myyntiosio, jonka avulla saadaan myyjä/tuote kohtaista informaatiota leadeista Tämän osion avulla erotetaan leadit projekteista. Osio sisältää listaukset eri myyjien hoitamien leadien tilasta(active, lost, succeeded, non-proposed) ja linkit niihin kuuluviin dokumentteihin. 3.2 Oleelliset vaatimukset Oleelliset vaatimukset perustuvat lähinnä Innofactor Oy:n valmiiden osakokonaisuuksien integroimisesta järjestelmään. Tämä tarkoittaa lähinnä projektissa tehtävien osakokonaisuuksien rajapintojen suunnittelun ja toteutuksen tekemistä siten, että valmiit toiminnallisuudet voidaan liittää osaksi järjestelmää mahdollisimman saumattomasti. Tässä on lähdetty siitä oletuksesta, että valmiina olevat osakokonaisuudet ovat toimivia ja täyttävät asiakkaan näille osakokonaisuuksille asettamat vaatimukset Henkilön kalenteritietojen näkyminen Näyttävä jokaisen yksittäisen henkilön, esimerkiksi asiakkaan ja työntekijän, kohdalta tähän liittyvät kalenteritapahtumat listana. Lisäksi oltava linkki, josta voi hypätä kyseisen henkilön kalenterinäyttöön Asiakkaan/kontaktin kalenteritietojen näkyminen Yrityksen tai yhteisön alta on näyttävä siihen liittyvät tapahtumat listana sekä haettavissa kalenteriin kuten yllä. Yritykseen liittyvät tapahtumat ovat kaikki ne tapahtumat, joiden osana yritykseen kuuluva resurssi on Projektiin liittyvien tapahtumien lisääminen/näkyminen kalenterissa Projektin alle on voitava merkitä ja sieltä näyttävä linkkeineen projektiin liittyvät deadlinet (esimerkiksi osatoimitukset), projektiin määrätyt tehtävät jollekin henkilölle (Innofactorin työntekijälle tai asiakkaan projektiryhmän jäsenelle), projektikokoukset ja muut projektiin liittyvät tapahtumat. Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 15

16 3.2.4 Henkilöiden luomat dokumentit Jokaisen henkilön kautta on näyttävä henkilön itsensä luomat dokumentit Asiakkaisiin/kontakteihin liittyvät dokumentit Kaikki tiettyyn yritykseen tai yhteisöön liittyvät dokumentit on voitava löytää asiakkaan/kontaktin tietojen kautta Projektin alta on voitava nähdä kaikki projektiin liittyvät dokumentit Projektin tiedoista voidaan nähdä kaikki siihen liittyvät dokumentit Projektin tiedoista on saatava näkyviin tiivistelmä projektin taloudellisesta tilanteesta Projektin taloudellinen tilanne on voitava nähdä kerralla yhdestä taulukosta. Tätä varten on oltava linkki projektin tiedoista Projektin tiedoista voidaan kirjoittaa siihen liittyviä laskuja Projektin alta on voitava kirjoittaa siihen liittyvä lasku. Laskut muodostetaan osaprojektien laskutettavista elementeistä (invoicables) Henkilön taloustietokortin tutkiminen Jokaisen henkilön kautta on päästävä kyseisen henkilön henkilökohtaiseen talouskorttiin, jossa on voitava valita halutulla välillä henkilön työtunnit ja henkilökohtainen tulos. Tämä on rajattava vain henkilön itsensä, esimiehen ja ylimmän johdon nähtäväksi Asiakkaan/kontaktin taloustietojen tutkiminen Jokaisen asiakkaan/kontaktin tiedoista on päästävä tutkimaan asiakkaan taloustietoja. Nämä sisältävät mm. toteutuneen laskutuksen ja asiakkaalta laskuttamattomat työt Organisaatiorakenteen määritys Järjestelmän on tunnistettava organisaatiorakenne. Toisin sanoen järjestelmään on pystyttävä tallettamaan alais-esimiessuhde ainakin Innofactorin osalta, jolloin voidaan tarvittaessa määrittää esimerkiksi sijainen ylöspäin organisaatiossa tai assistentti Asiakkaiden väliset suhteet Yritysten ja yhteisöjen väliset relaatiot voidaan tallentaa järjestelmään. Tämä tarkoittaa lähinnä tytäryhtiörakennetta ja vastaavia. Tämän ominaisuuden avulla emoyhtiön kautta näkyvät haluttaessa myös tytäryhtiöihin liittyvät asiat ja päinvastoin Projektien keskinäisten suhteiden tallentaminen järjestelmään Projektien suhteet toisiinsa on saatava näkyviin. Tällaisia suhteita ovat projektien peräkkäisyys tai jokin rinnakkaisuus. Nämä tiedot on saatava näkyviin projektin tietoja tutkimalla. Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 16

17 Henkilöt, asiakkaat ja projektit osakokonaisuuksien rajapinnat ulospäin Näiden kolmen projektissa toteutettavan osakokonaisuuden rajapinnat ulospäin tulee toteuttaa siten, että muut osakokonaisuudet saavat haluamansa tiedot oikeassa muodossa käyttöön. Seuraavassa on hyvin lyhyesti kuvattu eri osakokonaisuuksien rajapinnoille asettamia vaatimuksia. Näiden rajapintojen määrittely tarkentuu toiminnallisessa ja teknisessä määrittelyssä, kun projektiryhmä on tutustunut valmiiden osakokonaisuuksien rakenteeseen tarkemmin. Kalenteri: Kalenteriin on voitava ottaa jokin projekti, jolloin kalenterissa näkyy kaikki kyseiseen projektiin liittyvät kalenteritiedot. Kalenteriin on voitava ottaa tietyn ihmisen tai yhteisön kalenteri. Kalenterissa on voitava nähdä kaikki tiettyyn yritykseen tai yhteisöön liittyvät tapahtumat sekä kalenteriosiossa, että listana. Talous: Talousosion alta on voitava katsoa jokaisen työntekijän henkilökohtainen "tulos". Tästä olisi hyvä näkyä ainakin, mihin prosessin osiin työntekijät ovat työpanoksensa käyttäneet ja jollakin yksinkertaisella tavalla, minkä tuloksen se on tuottanut, esimerkiksi liikevaihto. Talousosion alta on voitava tarkastella liikevaihto ja voitto/tappio asiakkaittain annettuna aikavälinä. Talouden alta on näyttävä kaikki tehdyt projektit, niiden mukainen arvioitu kokonaishinta sekä niistä lähetetyt laskut ja saadut tulot (maksetut laskut). Dokumentit: Jokaisessa dokumentissa on näyttävä, mihin projektiin se kuuluu - sekä listauksessa että tarkemmissa tiedoissa. Dokumenteista on näyttävä ihmiset, joille ne on lähetetty ja kenellä niihin on oikeudet. 3.3 Lisäominaisuudet Lisäominaisuuksiin kuuluvat tuotteet -osakokonaisuuden integroiminen järjestelmään sekä extra-ulottuvuus. Nämä osakokonaisuudet toteutetaan, jos jää aikaa. Näitä osakokonaisuuksia ei tässä vaiheessa vielä määritellä kovinkaan tarkasti, mutta seuraavassa lyhyet koosteet osakokonaisuuksista Tuotteet -osakokonaisuuden liittäminen järjestelmään Järjestelmän kautta tulee pystyä tarkastelemaan ainakin henkilöiden kautta kunkin henkilön tuotteita (joiden kehittämisessä hän on ollut mukana), asiakkaan tietojen kautta hänen tilaamiaan/ hänelle toimitettuja tuotteita ja projektin tietojen kautta toimituksiin (projektin aliprojekteihin) kuuluvia tuotteita. Lisäksi tuotteiden tiedoista pitää löytyä sen tekijä/tekijät, toimitusten lukumäärä ja kenelle tuotteita on toimitettu Extra-ulottuvuuden lisääminen järjestelmään Extra-ulottuvuuden kautta Asiakas pystyy seuraamaan hänelle tehtävien projektien tilaa ja edistymistä, laskutusta, näkee projekteihin liittyvät ihmiset ja tuotteet ja näkee itseään koskevat tapahtumat kalenterista. Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 17

18 3.3.3 Rekrytointiosuuden tekeminen Tämä osio sisältää yritykseen hakeneiden ihmisten yhteystiedot linkin cv-dokumenttiin. Hakeneet henkilöt voidaan siirtää työntekijöiksi tai poistaa järjestelmästä. Hakeneeseen henkilöön on mahdollista liittää kommentti. 3.4 Ei-toiminnalliset vaatimukset Suunnittelussa otetaan huomioon myös sellaiset toiminnallisuudet, joita ei tämän projektin aikana liitetä järjestelmään. Näitä toiminnallisuuksia ovat esimerkiksi sopimukset -osakokonaisuus ja tietämysalueet - osakokonaisuus. Mittaaminen: Suunnitteluvaiheen jälkeen suoritetaan asiakaskatselmointi toteutettavien osakokonaisuuksien rakenteesta ja niiden rajapintojen dokumentaatiosta. Tämän avulla ratkaistaan, onko osakokonaisuuksien liittäminen mahdollista. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, että onko osakokonaisuuksien liittäminen mahdollista dokumentaation avulla. Tämän vuoksi katselmointiin osallistuu Innofactor Oy:n työntekijä, jolla ei ole mitään tekemistä tämän projektin kanssa. Prioriteetti: Pakollinen Järjestelmän toteutuksessa käytetään Innofactorin olemassa olevaa Intrakäyttöliittymää Toteutuksessa tehdään uuden järjestelmän käyttöliittymästä mahdollisimman samankaltainen kuin Innofactor Oy:n kehittämässä intranet-käyttöliittymämallissa. Tämä helpottaa henkilöstön siirtymistä vanhasta järjestelmästä uuteen sekä järjestelmän käyttöä osana muita Innofactorin kehittämiä järjestelmiä. Mittaaminen: Tämä voidaan mitata siten, että Innofactor Oy:n työntekijät testaavat uutta järjestelmää ja kertovat tuntemuksiaan siitä ja sen samankaltaisuudesta vanhan järjestelmän kanssa. Prioriteetti: Oleellinen Nykyiset tiedot siirretään uuteen intraan oikein ja lähes keskeytyksettömästi Kun vanhasta järjestelmästä siirrytään uuteen, on käyttökatkos oltava mahdollisimman lyhyt ja kaikkien tietojen tulee siirtyä oikein uuteen järjestelmään. Mittaaminen: Mitataan käyttökatkoksen kestoa ja tarkistetaan siirron jälkeen tietojen oikeellisuus. Prioriteetti: Pakollinen Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 18

19 3.4.4 Käytetään mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia moduuleja, kehitetään niitä ja luodaan uusia tarpeen mukaan Käytetään mahdollisimman tehokkaasti Innofactor Oy:n valmiita ohjelmistomoduuleja ja kehitetään niitä. Mittaaminen: Innofactor Oy:n tekninen johtaja tarkistaa käytettävät moduulit ja sen, kuinka niitä on kehitetty projektin aikana. Prioriteetti: Pakollinen, jo projektin laajuudenkin vuoksi Ohjelmistotuotantoprosessin, laatujärjestelmän dokumentaation, työtapojen ja menetelmien kehittäminen Pyritään kehittämään Innofactor Oy:n ohjelmistoprosessia entistä tehokkaammaksi. Mittaaminen: Innofactor Oy:n laatupäällikkö ja toimitusjohtaja tarkistavat projektin aikana syntyneet tuotteet ja dokumentaatiopohjat.. Toimitusjohtaja haastattelee kehityskeskustelussa yhdessä projektiin osallistuneiden henkilöiden esimiesten ja laatupäällikön kanssa henkilöt ja kirjaa kehitysehdotukset yrityksen liiketoimintaprosessien ja laatujärjestelmän kehittämiseksi. Prioriteetti: Pakollinen, yksi koko projektin tärkeimmistä tavoitteista Modulaarisuus, kolmikerrosmalli, projektissa tuotettuja moduuleja voidaan hyödyntää liiketoiminnassa ja tulevissa projekteissa Kaikki projektin aikana syntyvät osakokonaisuudet on selkeästi jaettu moduuleihin ja moduulit ovat tarkasti dokumentoituja. Mittaaminen: Tarkistetaan, onko moduulin toteutuksessa käytetty kolmikerrosmallia ja muita laatukäsikirjassa määriteltäviä työtapoja. Projektin ulkopuolinen Innofactor Oy:n työntekijä katselmoi tuotetun dokumentaation. Prioriteetti: Pakollinen 4. ULKOISET LIITTYMÄT 4.1 Tietoliikenne Järjestelmä käyttää tietoliikenteeseen perusselaimia, Internet Explorer 5.0. Palvelimen puolella tietoliikenteestä vastaa MS Internet Information Server Palvelin Palvelimella, johon järjestelmä toteutetaan on käyttöjärjestelmänä MS Windows 2000 Advanced Server (SP2) ja ohjelmistona on SQL Server 2000 Enterprise.. Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 19

20 4.3 Tietokanta Tietokantana käytetään MS SQL relaatiotietokantaa. Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 20

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio

PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio Kuopio, PS-vaiheen edistymisraportti, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 1.0 30.10.2001 Ossi Jokinen Kuopio2001, vain kurssin T-76.115 arvostelun

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Käyttöliittymäsuunnitelma Kuopio

Käyttöliittymäsuunnitelma Kuopio Käyttöliittymäsuunnitelma Kuopio Kuopio, Käyttöliittymäsuunnitelma, 11.12.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 01.12.2001 Ossi Jokinen Ensimmäinen versio 0.2 5.12.2001 Ossi Jokinen Sisäisen

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma KotKot Helsinki 22.9.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Tuomas Puikkonen

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Tekninen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1. Tarkoitus ja kattavuus...4 1.2. Tuote ja ympäristö...4 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

TIEDONKULKU. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique

TIEDONKULKU. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique TIEDONKULKU PROJEKTITYÖ Tik-76.115 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Versiohistoria... 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus... 3 1.2 Projekti... 3 2. Tiedonkulku... 3 2.1 Yleistä... 3

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Kuopio, Käyttöohje, 12.2.2002

Kuopio, Käyttöohje, 12.2.2002 Käyttöohje Kuopio Kuopio, Käyttöohje, 12.2.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 10.2.2002 Wesa Aapro T2-vaiheen mukaisen käyttöohjeen ensimmäinen versio. 1.0 11.2.2002 Ossi Jokinen Katselmointi

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Ilkka Lyytikäinen Riku Honkanen Tietopalvelut SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Lähtökohta Tieto siiloutunut sähköpostikansiot ja -liitteet levyhakemistot

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 12.2.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä www.openspace.fi 1 ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä ASPA on kehitetty asiakaspalautteen joustavaan käsittelyyn yrityksen tai yhteisön toiminnan kehittämiseksi. Asiakaspalautteen

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFrame Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFramen ansiosta työtehtävämme pysyvät ajan tasalla, ja se auttaa minua koordinoimaan tehtäviä. Pystymme kirjaamaan tehdyt tunnit laskutusta varten niin, että

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Miles ERP. Kuljetusyrityksen toiminnanohjaus. Copyright Macons Oy

Miles ERP. Kuljetusyrityksen toiminnanohjaus. Copyright Macons Oy Miles ERP Kuljetusyrityksen toiminnanohjaus Copyright Macons Oy Yleistä Arkkitehtuuri Ohjelmisto vaatii toimiakseen Windows käyttöjärjestelmällä varustetun tietokoneen. Järjestelmä on toteutettu.net teknologialla

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

MUISTIO 10.11.2014. Kuvaus: Muutoksia BIC-koodien käsittelyyn. Mahdollisuus lisätä prosessille automaattivalinta esimiehen esimies.

MUISTIO 10.11.2014. Kuvaus: Muutoksia BIC-koodien käsittelyyn. Mahdollisuus lisätä prosessille automaattivalinta esimiehen esimies. 1 (15) Mepco HRM Uusia ominaisuuksia Kohta: Sepa Muutokset Lomakeprosessit Kuvaus: Muutoksia BIC-koodien käsittelyyn. Mahdollisuus lisätä prosessille automaattivalinta esimiehen esimies. ESARA Mahdollisuus

Lisätiedot

NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta

NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta NTG Projektinhallinta - Yleistä NTG Projektinhallinta on palvelimella sijaitseva järjestelmä, jota

Lisätiedot

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas Tiedonhallinnan perusteet Viikko 1 Jukka Lähetkangas Kurssilla käytävät asiat Tietokantojen toimintafilosofian ja -tekniikan perusteet Tiedonsäilönnän vaihtoehdot Tietokantojen suunnitteleminen internetiä

Lisätiedot

Aika Vaihe Lopputulos

Aika Vaihe Lopputulos Ruokis-hanke ICT PROJEKTI: Projektin ohjaaja: Lasse Seppänen Projektipäällikkö: Tommi Leppänen Projektin jäsenet: Jenita Karimäki, Tuija Pörhölä, Kalle Veuro ja Olli Savisaari Projekti Projektin tarkoitus

Lisätiedot

Kooste kotitehtävien vastauksista. Kotitehtävä 6 - Ylläpito- ja kehittämismalli 29.4.2011

Kooste kotitehtävien vastauksista. Kotitehtävä 6 - Ylläpito- ja kehittämismalli 29.4.2011 Kooste kotitehtävien vastauksista Kotitehtävä 6 - Ylläpito- ja kehittämismalli 29.4.2011 1.) Järjestelmän ylläpitomalli? ja 2.) Järjestelmän jatkokehittämismalli? OPH on omistaja ja ylläpitäjä ja huolehtii

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen etusivulta yläoikealta. Kirjauduttuasi sisään SAMK Moodleen, mene omalle opintojaksollesi ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustila päälle painike löytyy opintojakson Kun muokkaustila on päällä, siirry sen

Lisätiedot

Taltioni teknisen alustan arviointi

Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni sidosryhmätilaisuus, 10.1.2012 Jaakko Lähteenmäki, Niilo Saranummi 1/11/2012 2 Selvitystyön kohde Selvitystyö: VTT & Fujitsu Keskeiset vaatimukset Taltioni-palvelulle?

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

Toteutusvaihe T3 Digi-tv: Edistymisraportti

Toteutusvaihe T3 Digi-tv: Edistymisraportti Toteutusvaihe T3 Digi-tv: Edistymisraportti Sisällysluettelo 1. Projektin tila...3 Dtv: Work done per Person (current phase)...3 Dtv: Work done per Worktype (current phase)...3 2. Suoritetut tehtävät...4

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

Verkkopokerijärjestelmä. Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008

Verkkopokerijärjestelmä. Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008 Verkkopokerijärjestelmä Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008 Projektiryhmä Samuli Aalto-Setälä Jukka Kekälainen Jarno Kyykkä Mika Mielonen Mårten Smeds Otto Waltari Ohjaaja

Lisätiedot

Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto

Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Itella Viestinvälitys, Jakelu- ja markkinointipalvelut 1 Sisältö Tietoa Postittamisen työpöydästä ja Itellan extranetin uudistuksesta Uuden

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin.

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 1.0 11.12.2007 Ensimmäinen luonnos Janne Piippo 2.0 13.12.2007 Virallinen verio Janne Piippo HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

Tehtävän lisääminen ja tärkeimmät asetukset

Tehtävän lisääminen ja tärkeimmät asetukset Tehtävä Moodlen Tehtävä-aktiviteetti on tarkoitettu erilaisten tehtävien antamiseen verkossa. Tehtävä-aktiviteettia ei ole tarkoitettu ainoastaan tehtävien palautukseen, kuten moni sen sellaiseksi mieltää,

Lisätiedot

TIETOTOIMISTO.FI Projekti

TIETOTOIMISTO.FI Projekti TIETOTOIMISTO.FI Projekti Ohjelmiston esittely TIETOTOIMISTO.FI - Projekti on insinööri- ja suunnittelutoimistoille räätälöity selaimella käytettävä ohjelmisto tuntikirjaukseen, projektiseurantaan ja laskutukseen.

Lisätiedot

Severa 3 ominaisuudet

Severa 3 ominaisuudet Severa 3 ominaisuudet Halusimme ennen kaikkea Internet-pohjaisen ja helppokäyttöisen järjestelmän. Tarvitsimme myös hyviä raportointiominaisuuksia, jotta voisimme tehostaa päivittäisiä toimintojamme. Severan

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

NÄYTÖT JA TYÖSSÄOPPIMINEN -pikaohje

NÄYTÖT JA TYÖSSÄOPPIMINEN -pikaohje NÄYTÖT JA TYÖSSÄOPPIMINEN -pikaohje KIRJAAMINEN PRIMUKSESSA Uudet rekisterit Näytöt ja Työssäoppiminen. Asettelutiedostot ovat liitteenä tässä paketissa (suornaytot.ase, suortopit.ase) Näytöt ja TOPit

Lisätiedot

Test World Oy. Ohjelmistoprojekti 2004 T-76.115

Test World Oy. Ohjelmistoprojekti 2004 T-76.115 Test World Oy Ohjelmistoprojekti 2004 T-76.115 TW QMD JA 13.9.2004 Page 1(5) 1. Yritys Test World Oy on suomalainen yksityinen vuonna 1991 perustettu yritys. Sen toimialana on autojen ja renkaiden testaus

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

ENSIN KUITENKIN ALKU UN YKSI T ÄRKEÄ INFO JÄSENYYKSIEN PÄÄTT ÄM ISEST Ä:

ENSIN KUITENKIN ALKU UN YKSI T ÄRKEÄ INFO JÄSENYYKSIEN PÄÄTT ÄM ISEST Ä: 18.12.2014 1 (8) MOIKKA! Tämä on neljäs PäPan tuottama Kuksakirje ja se keskittyy erityisesti tapahtumalaskutukseen. Kirje kannattaakin välittää lippukunnassa taloudenhoitajalle ja jäsenrekisterinhoitajalle.

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä Tausta ja tavoitteet Tausta Kurssilla on opiskeltu suunnittelemaan ja toteuttamaan tietokanta, joka on pieni perustuu selkeisiin vaatimuksiin on (yleensä) yhden samanaikaisen

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

Data Sailors - COTOOL dokumentaatio Riskiloki

Data Sailors - COTOOL dokumentaatio Riskiloki Table of Contents 1 Johdanto.................................................................................... 1 1.1 Versiohistoria...........................................................................

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Jarmo Annala, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Käsitteet ja terminologia tutuksi 2 Sisäänrakennettujen käyttöoikeusryhmien esittely

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus. Moderni työkalu työn hallintaan

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus. Moderni työkalu työn hallintaan Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus Moderni työkalu työn hallintaan Visma Työnohjaus on selainkäyttöinen ratkaisu töiden ja niiden sisältämien tehtävien hallintaan, aikataulutukseen ja seurantaan.

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja Visma Business AddOn Tositteiden tuonti Käsikirja Oppaan päiväys: 10.2.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Visma Software Oy

Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman :n

Lisätiedot

Kurssin hallinta -työväline

Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työvälineellä muokataan kursseja A&Ooppimisympäristöalustalla Kurssi koostuu - ohjelmasta (linkit työkaluihin& muihin resursseihin), - materiaaleista, - keskusteluryhmästä,

Lisätiedot

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Päivitetty 13.3.2015 Yleistä sisällön raportoinnista Jokainen hanke toimittaa vain yhden väli- ja loppuraportin. Koordinaattori on vastuussa tietojen

Lisätiedot

Kuopio. Testitapausluettelo: Projektit-osakokonaisuus

Kuopio. Testitapausluettelo: Projektit-osakokonaisuus Kuopio Testitapausluettelo: Projektit-osakokonaisuus Kuopio, testitapausluettelo, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 19.3.2002 Matti Peltomäki Kriittisen prioriteetin testitapaukset

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 09.06.2011 Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin

Lisätiedot

SilvaToiminta Versio 1.0. SilvaToiminta. Pikaohje Versio Oy Silvadata Ab Pikaohje 1

SilvaToiminta Versio 1.0. SilvaToiminta. Pikaohje Versio Oy Silvadata Ab Pikaohje 1 SilvaToiminta Pikaohje Versio 1.0 12.12.2014 Oy Silvadata Ab 10.12.2014 Pikaohje 1 SISÄLLYS 1 SILVATOIMINTA... 3 2 OHJELMISTON KÄYTTÖTARKOITUS... 4 2.1 Osiot... 4 2.1.1 Asiakkaat... 4 2.1.2 Viestit...

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttöohje

Verkkopalvelun käyttöohje Cheminent Oy 17.5.2005 Verkkopalvelun käyttöohje Sisällysluettelo Rekisteröityminen verkkopalveluun... 1 Kirjautuminen verkkopalveluun... 2 Tuotehaku... 2 Suosikkituotteet... 2 Ostoskori... 2 Tuotteiden

Lisätiedot

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Innofactor Oyj: Suomen johtava Microsoft ratkaisutoimittaja

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Yleistä Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint ylläpitosopimus sisältää ohjelmiston käytön tukipalvelun. Asiakas on oikeutettu saamaan kohtuullisessa

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma

Vaatimusmäärittely Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma Vaatimusmäärittely Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006 10 05 Jani Eränen Alustava 0.2 2006 10 06 Jani Eränen Asiakirjapohja

Lisätiedot

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2 PILETTI Tekninen vaatimusmäärittely v. 0.2 2 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Taustajärjestelmä... 4 3. Palvelupisteiden sovellus... 4 4. Korttisovellus ja turvaratkaisu... 4 5. Rajapinnat... 5

Lisätiedot

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen.

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen. Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi Visma Econet Pro Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet Oppaan päiväys: 19.11.2013. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet -infolinen tai osoitteen www.visma.fi/helpdesk kautta

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO Case: Finavia sovellussalkku Tavoite sovellusten hallinnan helpottamiseksi ja raportoimiseksi on saavutettu Finavian tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

PATA WEB KÄYTTÖLIITTYMISTÄ

PATA WEB KÄYTTÖLIITTYMISTÄ PATA WEB KÄYTTÖLIITTYMISTÄ Padan peruskäyttöliittymät on tehty päivittäiseen käyttöön ja niissä yhdellä ikkunalla voidaan hoitaa useita asioita, jotka saattavat sisältää luottamuksellista tietoakin. Tiettyjä

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Sähköinen työpöytä Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Agenda Alkusanat ja puhujan lyhyt esittely Mikä on (tulevaisuuden) sähköinen työpöytä? Miten sähköinen

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot