Projektisuunnitelma Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektisuunnitelma Kuopio"

Transkriptio

1 Projektisuunnitelma Kuopio

2 Kuopio, Projektisuunnitelma, Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset Ossi Jokinen Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset Ossi Jokinen Asiakaskatselmoinnin korjaukset. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO PROJEKTIN TARKOITUS JA KATTAVUUS SIDOSRYHMÄT TUOTE YMPÄRISTÖ OIKEUDET TYÖN TULOKSIIN YLEISKATSAUS DOKUMENTTIIN Johdanto Termit ja määritelmät Asiakkaan nykyinen ratkaisu Projektin toteutusperusteet Projektin organisaatio Projektin tavoitteet ja päättäminen Projektin resurssit Projektissa käytettävät menetelmät ja työkalut Projektin ositus, vaiheistus ja resursointi Standardit, direktiivit ja määräykset Riskienhallintasuunnitelma Koulutussuunnitelma Asennussuunnitelma Käyttöönottosuunnitelma TERMIT JA MÄÄRITELMÄT ASIAKKAAN NYKYINEN RATKAISU PROJEKTIN TOTEUTUSPERUSTEET MOTIVAATIOTEKIJÄT JA VÄLILLISET TAVOITTEET KUSTANNUKSET PROJEKTIN ORGANISAATIO PROJEKTIRYHMÄ ASIAKAS MUUT SIDOSRYHMÄT PROJEKTIN TAVOITTEET JA PÄÄTTÄMINEN PROJEKTIRYHMÄN TAVOITTEET ASIAKKAAN TAVOITTEET Asiakkaan tärkeimmät vaatimukset PROJEKTIN TAVOITTEET PROJEKTIN KESKEYTTÄMIS- JA UUDELLEENARVIOINTIKRITEERIT PROJEKTIN PÄÄTTÄMISKRITEERIT PROJEKTIN RESURSSIT...6 Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 3

4 8. PROJEKTISSA KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT JA TYÖKALUT PROJEKTIN OSITUS JA VAIHEISTUS PROJEKTIN OSITUS PROJEKTIN VAIHEISTUS PROJEKTIN VAIHEIDEN TARKEMPI KUVAUS PS-vaihe T1-vaihe T2-vaihe T3-vaihe LU-vaihe VASTUUT STANDARDIT, DIREKTIIVIT JA MÄÄRÄYKSET RISKIENHALLINTASUUNNITELMA ENSIMMÄISEN TUNNISTUSVAIHEEN MÄÄRITTELY JA TOTEUTUS ENSIMMÄISEN RISKIENHALLINTAKOKOUKSEN TULOKSET KOULUTUSSUUNNITELMA PROJEKTIRYHMÄN SISÄINEN KOULUTUSSUUNNITELMA ASIAKKAALLE TARJOTTAVA KOULUTUSSUUNNITELMA ASENNUSSUUNNITELMA KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA...6 LÄHTEET...6 LIITTEET...6 Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 4

5 TAULUKOT JA KUVAT I. Innofactorin tietojärjestelmän perustasot... 6 II. Innofactor Oy:n asiakasprosessi... 6 III. Termit ja lyhenteet... 6 IV. Projektin organisaatio... 6 V. Projektiryhmä... 6 VI. Työmäärä henkilöittäin eri vaiheissa... 6 VII. Järjestelmän osakokonaisuudet ja niiden väliset relaatiot... 6 VIII. Dokumenttien pääkirjoittajat ja katselmoijat... 6 IX. Ensimmäisen riskienhallintakokouksen tulokset... 6 Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 5

6 1. JOHDANTO Tämä asiakirja on Kuopio-projektin projektisuunnitelma. Kuopio on PK-yritysten toiminnanohjausjärjestelmän luontiin Innofactor Oy:n toimeksiannosta tähtäävä projekti. Tämä asiakirja on suunnattu projektiryhmän sisäiseen käyttöön, asiakkaalle sekä kurssin edustajille. 1.1 Projektin tarkoitus ja kattavuus Projektin tarkoituksena on luoda Innofactor Oy:lle PK-yritysten toiminnanohjausjärjestelmä. Projektin on Teknillisen korkeakoulun kurssin T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö harjoitustyö. Projektissa suunniteltava ja toteutettava järjestelmä on laaja. Tämän vuoksi on epätodennäköistä, että suunniteltava järjestelmä saataisiin täysin valmiiksi ja käyttöönottokuntoon kurssin puitteissa. Tarkoituksena on, että järjestelmän suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan tarvitsema järjestelmä sellaisena kokonaisuutena kuin se asiakkaan mielessä on, ja millaisena asiakas järjestelmän haluaa toteuttaa. Sitten toteutetaan suunniteltuun järjestelmään joitain osakokonaisuuksia valmiiksi. Asiakkaalla on joitain osakokonaisuuksia jo valmiina, jotka voidaan integroida järjestelmään. Asiakas on valmis panostamaan omia resursseja niiden osakokonaisuuksien tekoon, joita ei tämän kurssin puitteissa pystytä toteuttamaan. Tämä projekti keskittyy kurssin puitteissa toteutettaviin osiin, jotka ovat koko järjestelmän suunnittelu sekä määrättyjen osakokonaisuuksien toteuttaminen suunniteltuun järjestelmään. Lisäksi projektissa varmistetaan, että asiakkaan jo olemassa olevat osakokonaisuudet sekä asiakkaan tuottamat osakokonaisuudet saadaan integroitua järjestelmään. Tämä tapahtuu suunnittelemalla järjestelmä ottamalla tämä vaatimus huomioon. Projektissa allokoidaan tunteja asiakkaan toimittamien osakokonaisuuksien integrointiin järjestelmään sen perusteella, että osakokonaisuudet ovat täysin valmiita ja helposti integroitavissa. Asiakas saattaa osakokonaisuudet vaadittuun kuntoon omilla resursseillaan. 1.2 Sidosryhmät Projektin tärkeimmät sidosryhmät ovat projektiryhmän jäsenet, asiakas ja mentor. Projektiryhmä koostuu kurssia T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö suorittavista teekkareista, joiden on suoritettava kurssi osana opintojaan. Kaikki projektiryhmän jäsenet ovat myös asiakkaan palveluksessa ja heille on hyvin tärkeää kurssin suorittamisen lisäksi projektin suorittaminen siten, että asiakas on tyytyväinen. Asiakkaan intresseissä on mahdollisimman hyvän järjestelmän saaminen sekä omien toimintatapojensa kehittäminen projektista saatujen kokemusten pohjalta. Lisäksi tavoitteena on projektiryhmän kouluttaminen. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 6

7 1.3 Tuote Kurssin organisaatio ja erityisesti ryhmän mentor on tärkeä sidosryhmä, sillä se valvoo projektin kulkua sekä konsultoi ja neuvoo eteen tulevissa ongelmissa. Lisäksi se arvostelee projektin kurssin T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö suorituksena. Projektiryhmä, asiakas ja mentor on esitelty tarkemmin kappaleessa 5. Projektin organisaatio. Innofactor Oy on suunnitellut tietojärjestelmän jonka tarkoituksena on muodostaa kommunikointialusta markkinoille, henkilökunnalle sekä omistajille. Pitkän aikavälin tavoite on kaiken saatavilla olevan informaation liittäminen liiketoimintatietokantaan, jonka avulla voidaan hallita ja kontrolloida Innofactorin koko liiketoimintaprosessia. Kun tietojärjestelmä ja liiketoimintatietokanta on saatu käyttöön ja testattua Innofactorin sisäisessä käytössä, voidaan se tuotteistaa Innofactorin tuotteeksi. Tietojärjestelmän tavoitteena on olla kaikilla tasoillaan niin joustavasti ja laajasti suunniteltu, että se pystyy tarjoamaan kaikille käyttäjäryhmille reaaliaikaista informaatiota kutakin ryhmää erityisesti koskettavasta projektista sekä yhdistämään eri kokonaisuudet Innofactorin johdolle suunnitelluksi liiketoimintatietokannaksi. Tietojärjestelmän tulee olla etenkin yrityksen ulkopuolelle suuntautuvilta osiltaan visuaalisesti niin näyttävä ja helppokäyttöinen että se tukee Innofactorin kokonaiskuvaa ja liiketoimintaprosesseja. Innofactorin tietojärjestelmän neljä käyttöliittymää ja perustasoa ovat internet-sivut, extranet, intranet ja erikoiskäyttöliittymät. Tämän projektin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa Innofactorin tietojärjestelmästä intranet -osioon vaatimusmäärittelyssä määriteltävät toiminnalliset kokonaisuudet ja mahdollisesti extranet-osio. Innofactor s Information & Communication System Internet innofactor.com Business Database Extranet extra.innofactor.com Intranet intra.innofactor.com Special I. Innofactorin tietojärjestelmän perustasot Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 7

8 1.4 Ympäristö Järjestelmä koostuu palvelintietokoneessa toimivasta varsinaisesta järjestelmästä ja käyttäjän koneella sijaitsevasta www-selaimesta. Vuorovaikutus näiden osien välillä tapahtuu siten, että palvelimella toimiva sovellus ottaa vastaan pyyntöjä selaimelta, prosessoi ne ja lähettää vastauksen selaimelle. Järjestelmä toteutetaan pääosin ns. kolmikerros-mallia käyttäen. Tämä malli koostuu relaatiotietokannasta, käyttöliittymästä ja niiden välissä sijaitsevasta business logic -kerroksesta. Tällä tavalla saavutetaan mahdollisimman hyvä jatkokehitysmahdollisuus. Lisäksi tämä takaa sen, että toiminnallisuus saadaan eristettyä käyttöliittymästä. Tämä on tärkeää tuotteen kaupallistamisen kannalta. Järjestelmä tulee kiinteäksi osaksi Innofactor Oy:n liiketoimintaprosessia. Järjestelmä luodaan tukemaan ennen kaikkea Innofactor Oy:n perusasiakasprosessia, joka on kuvattu alla. II. Innofactor Oy:n asiakasprosessi Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 8

9 1.5 Oikeudet työn tuloksiin Työn tuloksiin katsotaan kuuluvan PK-yritysten toiminnanohjaukseen tarkoitettu ohjelmisto sekä kaikki siihen liittyvä kurssin T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö puitteissa tuotettava materiaali. Järjestelmä kehitetään Innofactor Oy:n käyttöön. Innofactor Oy saa kaikki oikeudet ohjelmatyössä syntyviin ohjelmistoihin ja muihin tuloksiin seuraavin rajauksin. 1. Ryhmällä on oikeus julkaista kaikki järjestelmään liittyvä dokumentaatio kurssin määrittämällä tavalla. Kurssin päätyttyä ryhmän jäsenillä ei ole oikeuksia syntyneeseen järjestelmään, vaan kaikki oikeudet siirtyvät Innofactor Oy:lle. Oikeuksista on tehty tarkempi sopimus asiakkaan kanssa. 1.6 Yleiskatsaus dokumenttiin Johdanto Johdantokappaleessa luonnehditaan projektin toteutuksen yleisympäristöä ja projektin lopputuloksia. Johdannossa esitellään lyhyesti projektin tärkeimmät sidosryhmät ja projektin merkitys näille sidosryhmille. Lisäksi tuodaan esille mitä on sovittu oikeuksista työn tuloksiin ja annetaan yleiskatsaus tähän dokumenttiin Termit ja määritelmät Kappaleessa esitellään dokumentin lukemisen kannalta oleelliset termit ja määritelmät Asiakkaan nykyinen ratkaisu Kappaleessa kuvataan projektin asiakkaan nykyinen toimintatapa eli projektin jälkeen "vanha järjestelmä" Projektin toteutusperusteet Kappaleessa kuvataan projektin asiakkaan motivaatiotekijöitä lähteä projektiin ja pyritään selventämään projektin välillisiä tavoitteita. Lisäksi selvitetään projektista aiheutuvat kustannukset ja asiakkaan mahdollisesti projektista sen onnistuessa saamat hyödyt sekä aiheutuneet haitat Projektin organisaatio Kappaleessa esitellään projektin organisaatio: projektiryhmä, asiakas ja mentor yhteystietoineen sekä projektin muut sidosryhmät. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 9

10 1.6.6 Projektin tavoitteet ja päättäminen Kappaleessa esitellään projektiryhmän ja asiakkaan tavoitteet Kuopio-projektissa. Esiteltyjen tavoitteiden perusteella kootaan yhteen projektin tavoite. Lisäksi esitetään projektin keskeyttämis-, uudelleen arviointi- ja päättämiskriteerit Projektin resurssit Kappaleessa esitellään projektin henkilö- ja laite resurssit ja niiden rajoitukset Projektissa käytettävät menetelmät ja työkalut Kappaleessa esitetään kaikki projektissa käytettävät menetelmät ja työkalut Projektin ositus, vaiheistus ja resursointi Kappaleessa esitellään kootusti projektin päävaiheet, niiden pääasiallinen sisältö ja kriittiset päivämäärät. Tähän lukuun on kirjattu asiat, jotka projektin johtoryhmä haluaa tarkistaa projektikatselmuksessa pystyäkseen arvioimaan projektin etenemistä kyseisessä vaiheessa Standardit, direktiivit ja määräykset Projektiin liittyvät standardit, pysyväisohjeet tai vastaavat Riskienhallintasuunnitelma Kappaleessa esitellään tunnistetut riskit, niiden arvioidut vaikutukset ja toimenpiteitä, joilla riskien vaikutusta voitaisiin vähentää. Lisäksi esitetään kuinka riskienhallintaa tehdään projektin aikana Koulutussuunnitelma Projektiryhmän ja asiakkaan koulutussuunnitelmat Asennussuunnitelma Projektin tuottaman järjestelmän asennussuunnitelma Käyttöönottosuunnitelma Projektin tuottaman järjestelmän käyttöönottosuunnitelma. 2. TERMIT JA MÄÄRITELMÄT III. Seuraavassa taulukossa on esitetty tämän dokumentin lukemisen kannalta oleelliset termit ja lyhenteet: Termit ja lyhenteet Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 10

11 Termi Kuopio Projektiryhmä Asiakas Ohjaaja Mentor Innofactor Oy ASP ASP+.NET SQL IIS Sisäinen Aikaraja Sisäinen katselmointi Asiakaskatselmointi USDP Selite Toteutettavan ohjelmistoprojektin nimi. Tarkoittaa projektin toteuttavaa ryhmää opiskelijoita. Se henkilö tai taho, jolle projektiryhmä projektin loppuessa luovuttaa projektin lopputuotteen. Asiakkaalla voidaan viitata joko henkilöön (Tik kurssin rooli "asiakas") tai yleisesti asiakkaana toimivan yrityksen edustajaan. Asiakkaan puolesta järjestetty henkilö, joka ohjaa projektia asiakkaan haluamaan suuntaan ja tuo asiakkaan toiveita ja tietotaitoa mukaan projektiin. Tässä projektissa sama henkilö kuin asiakas. Kurssin puolesta projektille määrätty henkilö, joka valvoo projektin kulkua ja neuvoo matkalla tulevissa ongelmissa. Asiakkaan työllistävä yritys, jolle projekti tehdään. Active Server Pages. Teknologia, jolla voidaan luoda logiikkaa sisältäviä www-sivuja. Active Server Pages. Teknologia, jolla voidaan luoda logiikkaa sisältäviä www-sivuja. Seuraava ASP:stä kehitetty kehittyneempi versio. Microsoftin uusi teknologia dynaamisten palvelinpohjaisten WWW-sivustojen toteuttamiseen. Structured Query Language. Tietokantajärjestelmien kyselykieli. Microsoft Internet Information Server, Internetpalvelinsovellus. Projektiryhmän sisäinen aikaraja esim. dokumenttien kirjoittamiselle, joka on viikkoa aikaisempi kuin kurssin asettama aikaraja. Palautukset lähetetään asiakkaalle tähän aikarajaan mennessä. Projektiryhmän sisäinen katselmointi, joka tapahtuu ennen sisäistä aikarajaa (eli dokumenttien lähettämistä asiakkaalle). Prosessi, jossa asiakas tarkastelee palautuksia ja esittää mahdolliset parannusehdotukset ryhmälle. Unified Software Development Process, iteratiivinen ja inkrementaalinen ohjelmistokehityksen menetelmä, joka pohjautuu käyttötapauksiin. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 11

12 Termi Kolmikerrosmalli Selite Ohjelmointimalli joka koostuu relaatiotietokannasta, käyttöliittymästä ja niiden välissä sijaitsevasta business logic-kerroksesta. Use Case Tapa, jolla muutetaan käyttäjän vaatimukset ohjelmistojärjestelmien suunnittelun kannalta hyvään muotoon. UML "The Unified Modeling Language (UML). Käytetään ohjemistojärjestelmien suunnitelussa ja kuvaamisessa. 3. ASIAKKAAN NYKYINEN RATKAISU Asiakkaalla on tällä hetkellä käytössä vanhalla tekniikalla (ASP) toteutettu selainpohjainen Intranet. Nykyisessä järjestelmässä ei ole käytetty kolmikerros tekniikkaa, joten se ei ole kovin helposti muokattavissa eivätkä sen osat ole helposti uudelleen käytettävissä. Käytössä oleva järjestelmä on keskeneräinen niin käytettävyytensä kuin toiminnallisuutensa osalta. Järjestelmässä on kuitenkin paljon ominaisuuksia, jotka halutaan sellaisinaan tai hieman parannettuina uuteen järjestelmään. Testattuja ja käytössä kehittyneitä jo hyväksi havaittuja ominaisuuksia ei kannata alkaa keksiä uudestaan. Näistä ominaisuuksista on kerrottu tarkemmin dokumentissa vaatimusten määrittely. Projektin kannalta oleellista on, että kaikki vanhan järjestelmän tiedot saadaan uuteen järjestelmään. Lisäksi siirtyminen uuden järjestelmän käyttöön tulisi onnistua lyhyessä ajassa ilman suuria kustannuksia Innofacatorille. 4. PROJEKTIN TOTEUTUSPERUSTEET Tässä kappaleessa kuvataan projektin asiakkaan motivaatiotekijöitä lähteä projektiin ja pyritään selventämään projektin välillisiä tavoitteita. Lisäksi selvitetään projektista aiheutuvat kustannukset ja asiakkaan mahdollisesti projektista sen onnistuessa saamat hyödyt sekä aiheutuneet haitat. 4.1 Motivaatiotekijät ja välilliset tavoitteet Kaikki projektiryhmän jäsenet ovat asiakkaan palveluksessa. Kaikki ryhmän jäsenet ovat myös teekkareita, joiden opinnot ovat vielä kesken. Yrityksessä on määritelty erääksi tavoitteeksi työntekijöiden valmistumisen sekä opintojen edistäminen ja kannustaminen. Yritys on sitoutunut tähän tavoitteeseen ja haluaa tehdä todellisia toimenpiteitä tavoitteen edistämiseksi. Tämä projekti on nähty selkeänä toimenpiteenä em. tavoitteen edistämiseksi. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 12

13 Toisena motivaattorina projektin käynnistämiselle toimii yrityksen ohjelmistotuotantoprosessin kehittäminen. Yrityksen laatupäällikön arvion mukaan toimenpiteitä ohjelmistotuotantoprosessin kehittämiseen yrityksessä tarvitaan. Ohjelmistotuotantoprosessin kehittäminen, ohjelmistotuotannon menetelmien tietämyksen kasvattaminen sekä ohjelmistoprojektien seurattavuuden ja laadun kehittämisen parantaminen ovat keskeisiä tavoitteita tälle projektille. Nämä tavoitteet on tarkoitus saavuttaa tämän projektin mukana tulleen tietämyksen ja tietotaidon avulla. Tämän projektin kuluessa projektiryhmän jäsenet oppivat viimeisimmän tietämyksen mukaisen ohjelmistoprojektien prosessimallin, siihen liittyviä työkaluja sekä prosessimallin soveltamisen käytännössä, joka on henkilöstön koulutuksellisesti tärkeä aspekti. Tässä projektissa tuotetaan paljon dokumentaatiota. Tämän dokumentaation tuottamisen tuomaa kokemusta käytetään hyväksi yrityksen laatujärjestelmän määrittelemien dokumenttipohjien kehittämisessä. Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi projektilla on myös perinteisempi tavoite: tuottaa asiakastarpeet ja vaatimukset täyttävä ohjelmisto. Asiakkaalla on selkeä kuva siitä, millaisen ohjelmiston hän haluaa. Asiakkaalla on tarve parantaa omaa Intranet-järjestelmäänsä ja asiakas aikoo ottaa tämän projektin tuottaman ohjelmiston käyttöön omassa organisaatiossaan. Lisäksi tässä projektissa tuotetaan ohjelmistomoduuleja, joita asiakas voi hyödyntää tulevassa tuotannossaan. Asiakas aikoo myös mahdollisesti hyödyntää projektissa syntyvää tuotetta muullakin tavoin omassa liiketoiminnassaan. Projekti tuottaa siis onnistuessaan, eli saavuttaessaan asetettuja tavoitteita, varsin mittavat hyödyt asiakkaalle. Toimiva järjestelmä auttaa asiakasta ohjaamaan organisaatiotaan tehokkaammin. Asiakas voi mahdollisesti saada järjestelmästä myös muita liiketoiminnallisia hyötyjä. Tuotettavat moduulit ovat asiakkaalle hyödyllisiä tulevissa projekteissa. Projektin henkilöstöpoliittiset vaikutukset ovat myös huomattavat. Lisäksi projekti voi onnistuessaan tuottaa erittäin mittavia hyötyjä asiakkaalle tehostaessaan asiakkaan tuotantoprosessia ja sitä kautta myös muita liiketoimintaprosesseja. 4.2 Kustannukset Projektin kustannukset koostuvat seuraavista komponenteista: Ryhmän työpanos: kurssin puolesta on määrätty, että projektiryhmälle ei saa maksaa projektiin tehdystä työstä palkkaa. Asiakas haluaa itselleen täydet oikeudet projektin tuottamaan ohjelmistoon. Tätä varten on tehty sopimus oikeuksien siirrosta ryhmältä asiakkaalle. Laitteisto- ja ohjelmistohankinnat: tässä vaiheessa ei ole tiedossa mitään projektin vaatimia laitteisto- tai ohjelmistohankintoja. Niitä saattaa mahdollisesti esiintyä myöhemmin kun ohjelmistotuotantoprosessin menetelmistä ja niihin tarvittavista apuvälineistä päätetään. Mitään hankintoja ei kuitenkaan välttämättä tarvitse tehdä, sillä asiakkaalla on jo olemassa lukuisia työkaluja, joita käytetään tässä projektissa. Lisäksi kurssi tarjoaa projektiryhmälle muut tarvittavat laitteistot ja ohjelmistot. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 13

14 Asiakkaalle aiheutuvat välilliset haitat: asiakkaalle aiheutuu välillisiä haittoja lähinnä projektin ohjaamiseen käytettävästä ajasta. Tähän asiakas joutuu käyttämään arviolta 40 tuntia työaikaansa. Ohjaajan työajan kustannus yritykselle menetettynä asiakaslaskutuksena on noin 1000 mk/h, joten kokonaiskustannus on noin mk. Kurssimaksu: mk. Siirtyminen vanhasta järjestelmästä uuteen järjestelmään: vanhan järjestelmän vaihtaminen uuteen vie aina jonkin verran opetteluaikaa. Tässä projektissa tarvittava aika ja siitä syntyvä kustannus on verraten pieni, sillä projektiryhmän jäsenet ovat myös tulevan järjestelmän käyttäjiä, ja he eivät ainakaan tarvitse aikaa uuden järjestelmän käytön opetteluun. Noin henkilön täytyy kuitenkin opetella uuden järjestelmän käyttö. Opetteluun kuluu aikaa noin 2 h/työntekijä eli noin 20 h. Noiden tuntien kustannus yritykselle on noin 500 mk/h, joten kokonaiskustannus on noin mk. Käyttöönotto: Lisäksi asiakas joutuu kiinnittämään yhden työntekijänsä arviolta kahdeksi päiväksi uuden järjestelmän käyttöönottoon ja tietojen siirtoon vanhasta järjestelmästä uuteen. Tähän kuluu arviolta 16 tuntia työaikaa, jonka kustannus asiakkaalle on noin 500 mk/h eli yhteensä noin 8000mk. Kaiken kaikkiaan projektin kustannukset (noin mk) ovat pienet mahdollisiin saavutettaviin hyötyihin nähden. Tuolla rahalla yritys ei saisi 7 työntekijäänsä kovinkaan kummoiseen koulutukseen eikä voisi ostaa kovin montaa tuntia työaikaa liiketoimintaprosessien kehittämiseen erikoituneelta konsultilta. Lisäksi projektissa mahdollisesti saavutettavia henkilöstöpoliittisia tavoitteita sekä osaamisen kertymistä on hyvin vaikea muuttaa markkamääräiseen muotoon mutta arvottomia ne tuskin koskaan ovat. Mikäli yritys pystyisi myymään edes yhdelle asiakkaalleen projektin tuloksena syntyneen ohjelmiston, pystyisi se jo kattamaan kustannuksensa. 5. PROJEKTIN ORGANISAATIO IV. Projektin organisaatio koostuu asiakkaasta, mentorista sekä projektiryhmästä. Seuraavassa taulukossa on esitetty kaikkien osapuolten yhteystiedot: Projektin organisaatio Organisaatio Osoite Sähköposti Puhelin Asiakas: Sami Ensio Innofactor Oy Innopoli ctor.com Mentor: Jarno Vähäniitty SoberIt Spektri, Kvartti, K3324b ut.fi Projektiryhmä: Kuopio Kuopio Otaniemi r.com PM: Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 14

15 5.1 Projektiryhmä V. Projektiryhmä Seuraavassa taulukossa on esitelty projektiryhmän jäsenet, heidän vastuualueensa ja erityisosaamisensa sekä yhteystiedot: Toimenkuva Nimi Yhteystiedot Muita tietoja Projektipäällikkö, laatupäällikkö Käynnistää projektin ja ohjaa sitä. Varmistaa projektin laadun sekä osallistuu testaukseen. Vastaa riskienhallinnasta. Tekee projektisuunnitelman sekä laatukäsikirjan ja kirjoittaa pöytäkirjoja sekä edistymisraportteja. Ossi Jokinen (OJ) Sähköposti: ut.fi Puhelin: www: - Pääaine: Teollisuustalous Sivuaine: Ohjelmistotuotanto Kiinnostus- ja osaamisalueet: yritysten liiketoimintaprosessit ja menestystekijät, laatu ohjelmistotuotantoprosessi, ohjelmistoprojektit. Asiakasvastaava Kommunikoi asiakkaan yhdessä PM:n kanssa, selvittää vaatimukset ja kirjoittaa vaatimusmäärittelyn, ohjelmoi, osallistuu testausprosessiin. Mikko Lampi (ML) Sähköposti: hut.fi Puhelin: www: - Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Ohjelmistotuotanto Kiinnostus- ja osaamisalueet: Ohjelmistoprosessit, varsinkin ohjelmistojen testaus, ohjelmistojen tekninen suunnittelu ja toteutus. Suunnittelija Osallistuu järjestelmän suunnitteluun yhdessä Ramin ja Lassen kanssa, kirjoittaa toiminnallisen määrittelyn, ohjelmoi, osallistuu käyttöliittymäsuunnitteluun Wesa Aapro (WA) Sähköposti: t.fi Puhelin: www: - Pääaine: Sisällöntuotanto Sivuaine: ei vielä päätetty Kiinnostus- ja osaamisalueet: käyttäjälähtöinen suunnittelu, ohjelmistotuotantoprosessi Järjestelmäarkkitehti Vastaa järjestelmän arkkitehtuurista, kirjoittaa teknisen määrittelyn, vetää ohjelmointitiimiä, Lasse Tolvanen (LT) Sähköposti: Puhelin: Pääaine: Viestintätekniikka Sivuaine: Sisällöntuotanto Kiinnostus- ja osaamisalueet: Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 15

16 Toimenkuva Nimi Yhteystiedot Muita tietoja ohjelmoi multimedia, viestintä, käyttöliittymät 80 www:- Menetelmävastaava Vastaa käytettävistä teknologioista ja menetelmistä, osallistuu järjestelmän suunnitteluun, vastaa tietokannasta, ohjelmoi Rami Laiho (RL) Sähköposti: Puhelin: Pääaine: Vuorovaikutteinen digitaalinen media Sivuaine: Sisällöntuotanto Kiinnostus- ja osaamisalueet: Ohjelmistotuotantoprosessi, ohjelmistoprojektit Testausvastaava Vastaa testausprosessista, kirjoittaa testaussuunnitelman ja testausraportin, testaa, ohjelmoi Matti Peltomäki (MP) Sähköposti: Puhelin: fi/~mppeltom/ Pääaine: ei vielä valittu Sivuaine: ei vielä valittu Kiinnostus- ja osaamisalueet: Toisen vuosikurssin fyysikko. Kiinnostunut matematiikan ja fysiikan lisäksi tietotekniikasta. Käyttöliittymäsuunnittelija Vastaa käyttöliittymäsuunnittelusta, kirjoittaa käyttöohjeen, ohjelmoi Matias Ärje (MÄ) Sähköposti: t Puhelin: Pääaine: Interaktiivisen median sisällöntuotanto Sivuaine: - Kiinnostus- ja osaamisalueet: käyttöliittymäsuunnittelu, ohjelmointi 5.2 Asiakas Projektin asiakas ja ohjaaja on Sami Ensio. Sami Ensio toimii Innofactor Oy:n toimitusjohtajana ja sivutoimisena luennoitsijana TKK:lla. Samilla on lisäksi runsas kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista sekä ohjelmistoyrityksen johtamisesta. Samilla on vahva visio siitä, millainen PK-yritysten toiminnanohjausjärjestelmän tulisi olla. Hän on kehitellyt ajatuksia mielessään jo vuosia ja tämä projekti toteutetaan sen pohjalta. Asiakkaan yhteystiedot on esitetty taulukossa Projektin organisaatio. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 16

17 5.3 Muut sidosryhmät Asiakkaan työntekijät ja asiakkaat ovat projektin muita sidosryhmiä. Niiden huomioonottaminen on asiakkaan vastuulla ja ilmenee projektiryhmälle asiakasvaatimuksina, jotka pohjautuvat asiakkaan visioon suuremmasta kokonaisuudesta. Projektiryhmä ei kyseenalaista asiakkaansa kykyä ottaa huomioon muiden projektin sidosryhmien tarpeita esittämissään asiakasvaatimuksissa. Kurssin henkilökunta osallistuu projektiin ulkopuolisen laatuorganisaation roolissa antaen projektiryhmälle palautetta ja kehittämisehdotuksia. Kurssin puolelta projektin yhteyshenkilö on projektin mentor, Jarno Vähäniitty, jonka yhteystiedot on esitetty myös taulukossa Projektin organisaatio. 6. PROJEKTIN TAVOITTEET JA PÄÄTTÄMINEN Tässä kappaleessa esitellään projektiryhmän ja asiakkaan tavoitteet Kuopio projektissa. Esiteltyjen tavoitteiden perusteella kootaan yhteen projektin tavoite. 6.1 Projektiryhmän tavoitteet Projektiryhmän tavoitteita prioriteettijärjestyksessä korkeimmasta prioriteetista alkaen: 1) Ohjelmistotuotantoprosessin ja ohjelmistotuotannon menetelmien parempi ymmärtäminen. 2) Mahdollisimman suuren asiakastyytyväisyyden tuottavan tuotteen tekeminen ennalta kiinnitetyllä aikataululla ja työmäärällä. Tämän mahdollistamiseksi ryhmä priorisoi asiakkaan kanssa vaatimukset ja toteuttaa niitä niin paljon kuin kiinnitetyllä työmäärällä ja aikataululla kykenee. Näin varmistetaan resurssien kohdentaminen asiakkaan kannalta mahdollisimman hyvän tuotteen maksimoimiseksi oikeisiin kohteisiin. 3) Kurssin laajuuden ja aikataulun puitteissa pysyminen. Kiinnitetään työmäärät ja aikataulu. Ei ylimääräistä työtä. 4) Kurssin suorittaminen erinomaisella arvosanalla. Tavoitteet on priorisoitu etukäteen, koska on mahdollista, että joistain tavoitteista joudutaan tinkimään. Tällöin kenellekään ei missään vaiheessa ole epäselvää, mistä tavoitteista tinkiminen aloitetaan. 6.2 Asiakkaan tavoitteet Perinteisesti asiakas haluaa aina huippuhyvän järjestelmän huippunopeasti ja huippuhalvalla. Tämä ei kuitenkaan vastaa todellisuutta. Tämän vuoksi asiakkaan tavoitteet priorisoidaan seuraavassa kappaleessa, jotta tiedetään mistä vaatimuksista karsinta tarvittaessa aloitetaan. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 17

18 6.2.1 Asiakkaan tärkeimmät vaatimukset Seuraavassa esitetään asiakkaan tärkeimmät vaatimukset verifiointikriteereineen. Vaatimukset on priorisoitu tärkeysjärjestykseen tärkeimmästä alkaen. 1. Kolmen projektissa tuotettavan osakokonaisuuden valmiiksi saattaminen Kolme projektissa tuotettavaa osakokonaisuutta ovat henkilöt, asiakkaat ja projektit. Mittaaminen: osakokonaisuudet täyttävät vaatimusmäärittelyn vaatimukset. 2. Valmiiden olemassa olevien moduulien liittäminen / liittämismahdollisuuden varmistaminen Valmiina olevat moduulit pyritään liittämään järjestelmään vaatimusmäärittelyssä esitetyllä tavalla. Jos moduulia ei ehditä liittää järjestelmään tulee sen liittämismahdollisuus varmistaa. Mittaaminen: jos moduulit on liitetty järjestelmään mittaaminen suoritetaan testauksen yhteydessä. Liittämismahdollisuus varmistetaan tarvittaessa kyseessä olevan moduulin asiakaskatselmoinnilla. 3. Suunnittelussa otetaan huomioon myös sellaiset toiminnallisuudet, joita ei tämän projektin aikana liitetä järjestelmään Näitä toiminnallisuuksia ovat esimerkiksi sopimukset -osakokonaisuus ja tietämysalueet -osakokonaisuus. Mittaaminen: Suunnitteluvaiheen jälkeen suoritetaan asiakaskatselmointi toteutettavien osakokonaisuuksien rakenteesta ja niiden rajapintojen dokumentaatiosta. Tämän avulla ratkaistaan, onko osakokonaisuuksien liittäminen mahdollista. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, että onko osakokonaisuuksien liittäminen mahdollista dokumentaation avulla. Tämän vuoksi katselmointiin osallistuu Innofactor Oy:n työntekijä, jolla ei ole mitään tekemistä tämän projektin kanssa. 4. Kaikki nykyiset tiedot siirretään uuteen intraan oikein Kaikkien tietojen tulee siirtyä oikein vanhasta järjestelmästä uuteen järjestelmään. Mittaaminen: tarkistetaan siirron jälkeen tietojen oikeellisuus. 5. Modulaarisuus, kolmikerrosmalli, projektissa tuotettuja moduuleja voidaan hyödyntää asiakkaan tulevissa projekteissa sekä tuotekehityksessä Kaikki projektin aikana syntyvät osakokonaisuudet on selkeästi jaettu moduuleihin ja moduulit ovat tarkasti dokumentoituja. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 18

19 Mittaaminen: Tarkistetaan, onko moduulin toteutuksessa käytetty kolmikerrosmallia ja muita laatukäsikirjassa määriteltäviä työtapoja. Projektin ulkopuolinen Innofactor Oy:n työntekijä katselmoi tuotetun dokumentaation. 6. Ohjelmistotuotantoprosessin, laatujärjestelmän dokumentaation, työtapojen ja menetelmien kehittäminen Pyritään kehittämään Innofactor Oy:n ohjelmistoprosessia entistä tehokkaammaksi. Mittaaminen: Innofactor Oy:n laatupäällikkö ja toimitusjohtaja tarkistavat projektin aikana syntyneet tuotteet ja dokumentaatiopohjat. Toimitusjohtaja haastattelee kehityskeskustelussa yhdessä projektiin osallistuneiden henkilöiden esimiesten ja laatupäällikön kanssa henkilöt ja kirjaa kehitysehdotukset yrityksen liiketoimintaprosessien ja laatujärjestelmän kehittämiseksi. 7. Aikataulussa pysyminen Asiakkaalle on tärkeää, että projekti pysyy sille määritetyssä aikataulussa. Mittaaminen: verrataan valmistumisaikataulua suunniteltuun aikatauluun. 8. Käytettävyys Järjestelmän tulisi olla mahdollisimman käytettävä. Mittaaminen: asiakkaan käytettävyys asiantuntija katselmoi järjestelmän käytettävyyden. 9. Järjestelmän toteutuksessa käytetään Innofactorin olemassa olevaa Intrakäyttöliittymää Toteutuksessa tehdään uuden järjestelmän käyttöliittymästä mahdollisimman samankaltainen kuin Innofactor Oy:n yhdessä asiakkaidensa ja TKK:n käytettävyyslaboratorion kanssa kehittämästä intranet-käyttöliittymämallista. Tämä helpottaa henkilöstön siirtymistä vanhasta järjestelmästä uuteen sekä projektissa syntyvien moduulien liittämistä muihin järjestelmiin. Mittaaminen: Tämä voidaan mitata siten, että Innofactor Oy:n työntekijät testaavat uutta järjestelmää ja kertovat tuntemuksiaan siitä ja sen samankaltaisuudesta vanhan järjestelmän kanssa. 10. Kehitetään mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia moduuleja Kehitetään mahdollisuuksien mukaan Innofactor Oy:n valmiita ohjelmistomoduuleja. Mittaaminen: Innofactor Oy:n toimitusjohtaja tekninen johtaja tarkastaa projektin aikana kehitetyt moduulit. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 19

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 12.2.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma TKK/DISKO/Tik-76.115 WCLIQUE Projektiryhmä Clique http://www.hut.fi/jekahkon/wclique/testplan.html WCLIQUE Ohjelmistoprojekti Projektiryhmä Clique: Janne Dufva, 75008T, email: janne.dufva@nokia.com, 75014C,

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Menetelmädokumentti Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 5.12.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 7.12.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 1.0 11.12.01 Pekka

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

A4.1 Projektityö, 5 ov.

A4.1 Projektityö, 5 ov. A4.1 Projektityö, 5 ov. Kurssin esitietovaatimuksia Kurssin tavoitteista Kurssin sisällöstä Luentojen tavoitteista Luentojen sisällöstä Suoritustavoista ja -vaatimuksista Arvostelukriteereistä Motivointia

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( )

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( ) PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma (1.5.2002-31.8.2004) Ydin-osaprojekti: potilastietojen toiminnallisen hallinnan näkökulma Yhteisten ydinkomponenttien määrittely" Ydin-osaprojektin rooli

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta Määrittelyvaihe Projektinhallinta testaus määrittely suunnittelu ohjelmointi käyttöönotto, testaus tuotteenhallinta laadunvarmistus dokumentointi vaatimustenhallinta Määrittely Määrittely, eli kansanomaisesti

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen ISO 55000 Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia 6.11.2014 Kari Komonen Eräitä käsitteitä omaisuus, omaisuuserä kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle omaisuudenhallinta

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektin suunnittelu Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektikanvaasi Mikä on projektikanvaasi? Visuaalinen työkalu projektitiimille, joka helpottaa projektin suunnittelussa ja projektin tavoitteiden kommunikaatiossa

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma PULSU Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Heikki Manninen Noora Joensuu

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Software engineering

Software engineering Software engineering Alkuperäinen määritelmä: Naur P., Randell B. (eds.): Software Engineering: A Report on A Conference Sponsored by the NATO Science Committee, NATO, 1968: The establishment and use of

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito Johdantoluento Ylläpito-termin termin määrittely Ylläpito ohjelmistotuotannon vaiheena Evoluutio-termin määrittely Muita kurssin aiheeseen liittyviä termejä TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmien ylläpito

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY PROJEKTIN SUDENKUOPAT f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Mitä sudenkuoppia esiintyy projektin eri prosesseissa (vaiheissa)? Miten ne voitaisiin välttää? Jouni Huotari 19.3.2012 2 Sudenkuoppia

Lisätiedot

Tik Harjoitustyö

Tik Harjoitustyö Tik-76.612 Harjoitustyö Harjoitustyön uusi aikataulu Ti 12.3 Kurssin aloitus Harjoitustyön läpikäynti To 14.3 Ti 19.3 Projektin synty Projektisuunnitelma Ryhmien muodostuminen To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Versio 1.0 i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Opinnäytetyön prosessikuvaus

Opinnäytetyön prosessikuvaus OPTISEN MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Opinnäytetyön prosessikuvaus Raportti, PAL hanke, TP 2.2 Versio: 13.8.08, tekniikan johtoryhmän hyväksymä. Harri Pikkarainen, Jani Sipola, Kemi-Tornion amk, tekniikka

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste 1 2 Sisältö Tietomalleihin perustuva järjestelmä Järjestelmän osien valmiusaste Rakennuksen tietomallien tuottaminen Rakennuksen tietomalleihin perustuvat

Lisätiedot

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET IPT-strategiapäivä 16.1.2014, Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy Arkipäivän pohdintaa epävarmuuksia ja riskejä sisältävien hankkeiden johtamisessa Kuka/ketkä hinnoittelevat

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö 1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö PROJEKTINHALLINTAPALVELUT 1 SOPIJAPUOLET Asiakas Oikeusministeriö, demokratia- ja kieliasioiden yksikkö Y- tunnus

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen S14 09 Sisäpeltorobotti AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Antti Kulpakko, Mikko Ikonen 1. Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa ohjelmisto sisäpeltorobottiin seuraavien

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Kontrollipolkujen määrä

Kontrollipolkujen määrä Testaus Yleistä Testaus on suunnitelmallista virheiden etsimistä Tuotantoprosessissa ohjelmaan jää aina virheitä, käytettävistä menetelmistä huolimatta Hyvät menetelmät, kuten katselmoinnit pienentävät

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision

Lisätiedot

LAATURAPORTTI Iteraatio 1

LAATURAPORTTI Iteraatio 1 LAATURAPORTTI Iteraatio 1 LAATURAPORTTI 2 (7) VERSION HALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 9.12.2006 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2 Kaarlo Lahtela Korjauksia 1.0 Lauri Kiiski Katselmointi ja

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteen hallinnasta

Ohjelmistotuotteen hallinnasta Ohjelmistotuotteen hallinnasta Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 5)

PROJEKTISUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 5) PROJEKTISUUNNITELMA Edited by Checked by Approved by i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 Jakelu 1 1. JOHDANTO DOKUMENTTIIN 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kattavuus 2 1.2. Dokumentin sisältö 2 1.3.

Lisätiedot

On-line mittausten kunnonvalvonta vedenpuhdistusprosessissa PROJEKTISUUNNITELMA

On-line mittausten kunnonvalvonta vedenpuhdistusprosessissa PROJEKTISUUNNITELMA On-line mittausten kunnonvalvonta vedenpuhdistusprosessissa PROJEKTISUUNNITELMA Tomi Lukkarinen AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan Projektisuunnitelma 2 (11) Sisältö 1. Tehtävänkuvaus... 4 1.1

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen

Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen AS- 0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 23.9.2014 Projektisuunnitelma Työn suorittaja: Niklas Paganus Työn ohjaaja: Leena Salo Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen Sisällysluettelo

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Tietojohtamisen käyttöönotto. osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf

Tietojohtamisen käyttöönotto.  osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen käyttöönotto http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/s osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen malli = asiakasanalyysi ja hyvinvointi-indikaattorit Asiakasanalyysi

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Mikä sitten on kallista? Milloin raha on viisaasti käytetty? Miten kallis määritellään toimintopistelaskennan näkökulmasta?

Mikä sitten on kallista? Milloin raha on viisaasti käytetty? Miten kallis määritellään toimintopistelaskennan näkökulmasta? Mikä sitten on kallista? Milloin raha on viisaasti käytetty? Miten kallis määritellään toimintopistelaskennan näkökulmasta? ICT hyödyttämään liiketoimintaa siis oikeesti ja vähän äkkiä Mikko Paalasmaa,

Lisätiedot

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus Lehmus, Auvinen, Pihamaa Johdanto Käyttäjätestauksella tarkoitetaan tuotteen tai sen prototyypin testauttamista todellisilla käyttäjillä. Kehittäjät

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti Boa Open Access Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

Avoimen rajapinnan hallinta (Tilaajan hallitsema rajapinta)

Avoimen rajapinnan hallinta (Tilaajan hallitsema rajapinta) 18.2.2016 Avoimen rajapinnan hallinta (Tilaajan hallitsema rajapinta) - tausta ja tarpeen kuvaus - Rajapinnan elinkaaren hallinta ja siihen liittyvä dokumentaatio (VALMIS 1.4) Versionhallinta: Versio Pvm

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Ville Toiviainen Tomi Tuovinen Lauri af Heurlin Tavoite Projektin tarkoituksena on luoda valmis sekvenssiohjelma säätötekniikan

Lisätiedot

Tiedote 13.8.2013. Projekti I -kurssin Tilaajalle

Tiedote 13.8.2013. Projekti I -kurssin Tilaajalle Tiedote 13.8.2013 Projekti I -kurssin Tilaajalle Projekti I on tietojenkäsittelytieteiden laitoksen (TOL) pääaineopiskelijoille tarkoitettu, pakollinen, 7 op:n opintojakso ajoitettuna 3. opintovuodelle.

Lisätiedot

Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software. Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti

Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software. Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti Projektin etenemisen seuranta ja kontrollointi Niilo Fredrikson T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 2(8)

Lisätiedot

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö Testaus 30.3.2009 Tuntiop. Sami Nikander sami.nikander@helsinki.fi 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö, Sami Nikander 30.3.2009 1 Testaus Ohjelman systemaattista tutkimista

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Koskelo Helsinki 16.12.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Tom Bertell Johan

Lisätiedot

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 1 (7) Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 2 (7) SISÄLTÖ 1 PERIAATTEET JA TAVOITTEET... 3 2 ORGANISOINTI JA VASTUUT... 4 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI...

Lisätiedot

EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset

EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset HospiTool 1.12.2006 Janne Porkka Esityksen sisältö Taustatietoja Vaatimustenhallinta Toimivuusajattelu HospiTool hankkeen 1.vaiheen esittely Pyritään määrittelemään

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Tiput-ryhmä Ohjelmistotuotantoprojekti

Projektisuunnitelma. Tiput-ryhmä Ohjelmistotuotantoprojekti Projektisuunnitelma Tiput-ryhmä 10.10.2006 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti Grönholm Peter Hautamäki Marja Koski Marja-Ilona Lavi Rakel Piela Riitta, projektipäällikkö Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

IIO30100 Tietokantojen suunnittelu (6 op)

IIO30100 Tietokantojen suunnittelu (6 op) IIO30100 Tietokantojen suunnittelu (6 op) Opintojakson esittely Jouni Huotari K2008 http://student.labranet.jamk.fi/~huojo/opetus/iio30100/ Tavoitteena on, että opiskelija: Ymmärtää käsitteellisen mallintamisen

Lisätiedot