Projektisuunnitelma Kuopio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektisuunnitelma Kuopio"

Transkriptio

1 Projektisuunnitelma Kuopio

2 Kuopio, Projektisuunnitelma, Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset Ossi Jokinen Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset Ossi Jokinen Asiakaskatselmoinnin korjaukset. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO PROJEKTIN TARKOITUS JA KATTAVUUS SIDOSRYHMÄT TUOTE YMPÄRISTÖ OIKEUDET TYÖN TULOKSIIN YLEISKATSAUS DOKUMENTTIIN Johdanto Termit ja määritelmät Asiakkaan nykyinen ratkaisu Projektin toteutusperusteet Projektin organisaatio Projektin tavoitteet ja päättäminen Projektin resurssit Projektissa käytettävät menetelmät ja työkalut Projektin ositus, vaiheistus ja resursointi Standardit, direktiivit ja määräykset Riskienhallintasuunnitelma Koulutussuunnitelma Asennussuunnitelma Käyttöönottosuunnitelma TERMIT JA MÄÄRITELMÄT ASIAKKAAN NYKYINEN RATKAISU PROJEKTIN TOTEUTUSPERUSTEET MOTIVAATIOTEKIJÄT JA VÄLILLISET TAVOITTEET KUSTANNUKSET PROJEKTIN ORGANISAATIO PROJEKTIRYHMÄ ASIAKAS MUUT SIDOSRYHMÄT PROJEKTIN TAVOITTEET JA PÄÄTTÄMINEN PROJEKTIRYHMÄN TAVOITTEET ASIAKKAAN TAVOITTEET Asiakkaan tärkeimmät vaatimukset PROJEKTIN TAVOITTEET PROJEKTIN KESKEYTTÄMIS- JA UUDELLEENARVIOINTIKRITEERIT PROJEKTIN PÄÄTTÄMISKRITEERIT PROJEKTIN RESURSSIT...6 Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 3

4 8. PROJEKTISSA KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT JA TYÖKALUT PROJEKTIN OSITUS JA VAIHEISTUS PROJEKTIN OSITUS PROJEKTIN VAIHEISTUS PROJEKTIN VAIHEIDEN TARKEMPI KUVAUS PS-vaihe T1-vaihe T2-vaihe T3-vaihe LU-vaihe VASTUUT STANDARDIT, DIREKTIIVIT JA MÄÄRÄYKSET RISKIENHALLINTASUUNNITELMA ENSIMMÄISEN TUNNISTUSVAIHEEN MÄÄRITTELY JA TOTEUTUS ENSIMMÄISEN RISKIENHALLINTAKOKOUKSEN TULOKSET KOULUTUSSUUNNITELMA PROJEKTIRYHMÄN SISÄINEN KOULUTUSSUUNNITELMA ASIAKKAALLE TARJOTTAVA KOULUTUSSUUNNITELMA ASENNUSSUUNNITELMA KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA...6 LÄHTEET...6 LIITTEET...6 Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 4

5 TAULUKOT JA KUVAT I. Innofactorin tietojärjestelmän perustasot... 6 II. Innofactor Oy:n asiakasprosessi... 6 III. Termit ja lyhenteet... 6 IV. Projektin organisaatio... 6 V. Projektiryhmä... 6 VI. Työmäärä henkilöittäin eri vaiheissa... 6 VII. Järjestelmän osakokonaisuudet ja niiden väliset relaatiot... 6 VIII. Dokumenttien pääkirjoittajat ja katselmoijat... 6 IX. Ensimmäisen riskienhallintakokouksen tulokset... 6 Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 5

6 1. JOHDANTO Tämä asiakirja on Kuopio-projektin projektisuunnitelma. Kuopio on PK-yritysten toiminnanohjausjärjestelmän luontiin Innofactor Oy:n toimeksiannosta tähtäävä projekti. Tämä asiakirja on suunnattu projektiryhmän sisäiseen käyttöön, asiakkaalle sekä kurssin edustajille. 1.1 Projektin tarkoitus ja kattavuus Projektin tarkoituksena on luoda Innofactor Oy:lle PK-yritysten toiminnanohjausjärjestelmä. Projektin on Teknillisen korkeakoulun kurssin T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö harjoitustyö. Projektissa suunniteltava ja toteutettava järjestelmä on laaja. Tämän vuoksi on epätodennäköistä, että suunniteltava järjestelmä saataisiin täysin valmiiksi ja käyttöönottokuntoon kurssin puitteissa. Tarkoituksena on, että järjestelmän suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan tarvitsema järjestelmä sellaisena kokonaisuutena kuin se asiakkaan mielessä on, ja millaisena asiakas järjestelmän haluaa toteuttaa. Sitten toteutetaan suunniteltuun järjestelmään joitain osakokonaisuuksia valmiiksi. Asiakkaalla on joitain osakokonaisuuksia jo valmiina, jotka voidaan integroida järjestelmään. Asiakas on valmis panostamaan omia resursseja niiden osakokonaisuuksien tekoon, joita ei tämän kurssin puitteissa pystytä toteuttamaan. Tämä projekti keskittyy kurssin puitteissa toteutettaviin osiin, jotka ovat koko järjestelmän suunnittelu sekä määrättyjen osakokonaisuuksien toteuttaminen suunniteltuun järjestelmään. Lisäksi projektissa varmistetaan, että asiakkaan jo olemassa olevat osakokonaisuudet sekä asiakkaan tuottamat osakokonaisuudet saadaan integroitua järjestelmään. Tämä tapahtuu suunnittelemalla järjestelmä ottamalla tämä vaatimus huomioon. Projektissa allokoidaan tunteja asiakkaan toimittamien osakokonaisuuksien integrointiin järjestelmään sen perusteella, että osakokonaisuudet ovat täysin valmiita ja helposti integroitavissa. Asiakas saattaa osakokonaisuudet vaadittuun kuntoon omilla resursseillaan. 1.2 Sidosryhmät Projektin tärkeimmät sidosryhmät ovat projektiryhmän jäsenet, asiakas ja mentor. Projektiryhmä koostuu kurssia T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö suorittavista teekkareista, joiden on suoritettava kurssi osana opintojaan. Kaikki projektiryhmän jäsenet ovat myös asiakkaan palveluksessa ja heille on hyvin tärkeää kurssin suorittamisen lisäksi projektin suorittaminen siten, että asiakas on tyytyväinen. Asiakkaan intresseissä on mahdollisimman hyvän järjestelmän saaminen sekä omien toimintatapojensa kehittäminen projektista saatujen kokemusten pohjalta. Lisäksi tavoitteena on projektiryhmän kouluttaminen. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 6

7 1.3 Tuote Kurssin organisaatio ja erityisesti ryhmän mentor on tärkeä sidosryhmä, sillä se valvoo projektin kulkua sekä konsultoi ja neuvoo eteen tulevissa ongelmissa. Lisäksi se arvostelee projektin kurssin T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö suorituksena. Projektiryhmä, asiakas ja mentor on esitelty tarkemmin kappaleessa 5. Projektin organisaatio. Innofactor Oy on suunnitellut tietojärjestelmän jonka tarkoituksena on muodostaa kommunikointialusta markkinoille, henkilökunnalle sekä omistajille. Pitkän aikavälin tavoite on kaiken saatavilla olevan informaation liittäminen liiketoimintatietokantaan, jonka avulla voidaan hallita ja kontrolloida Innofactorin koko liiketoimintaprosessia. Kun tietojärjestelmä ja liiketoimintatietokanta on saatu käyttöön ja testattua Innofactorin sisäisessä käytössä, voidaan se tuotteistaa Innofactorin tuotteeksi. Tietojärjestelmän tavoitteena on olla kaikilla tasoillaan niin joustavasti ja laajasti suunniteltu, että se pystyy tarjoamaan kaikille käyttäjäryhmille reaaliaikaista informaatiota kutakin ryhmää erityisesti koskettavasta projektista sekä yhdistämään eri kokonaisuudet Innofactorin johdolle suunnitelluksi liiketoimintatietokannaksi. Tietojärjestelmän tulee olla etenkin yrityksen ulkopuolelle suuntautuvilta osiltaan visuaalisesti niin näyttävä ja helppokäyttöinen että se tukee Innofactorin kokonaiskuvaa ja liiketoimintaprosesseja. Innofactorin tietojärjestelmän neljä käyttöliittymää ja perustasoa ovat internet-sivut, extranet, intranet ja erikoiskäyttöliittymät. Tämän projektin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa Innofactorin tietojärjestelmästä intranet -osioon vaatimusmäärittelyssä määriteltävät toiminnalliset kokonaisuudet ja mahdollisesti extranet-osio. Innofactor s Information & Communication System Internet innofactor.com Business Database Extranet extra.innofactor.com Intranet intra.innofactor.com Special I. Innofactorin tietojärjestelmän perustasot Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 7

8 1.4 Ympäristö Järjestelmä koostuu palvelintietokoneessa toimivasta varsinaisesta järjestelmästä ja käyttäjän koneella sijaitsevasta www-selaimesta. Vuorovaikutus näiden osien välillä tapahtuu siten, että palvelimella toimiva sovellus ottaa vastaan pyyntöjä selaimelta, prosessoi ne ja lähettää vastauksen selaimelle. Järjestelmä toteutetaan pääosin ns. kolmikerros-mallia käyttäen. Tämä malli koostuu relaatiotietokannasta, käyttöliittymästä ja niiden välissä sijaitsevasta business logic -kerroksesta. Tällä tavalla saavutetaan mahdollisimman hyvä jatkokehitysmahdollisuus. Lisäksi tämä takaa sen, että toiminnallisuus saadaan eristettyä käyttöliittymästä. Tämä on tärkeää tuotteen kaupallistamisen kannalta. Järjestelmä tulee kiinteäksi osaksi Innofactor Oy:n liiketoimintaprosessia. Järjestelmä luodaan tukemaan ennen kaikkea Innofactor Oy:n perusasiakasprosessia, joka on kuvattu alla. II. Innofactor Oy:n asiakasprosessi Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 8

9 1.5 Oikeudet työn tuloksiin Työn tuloksiin katsotaan kuuluvan PK-yritysten toiminnanohjaukseen tarkoitettu ohjelmisto sekä kaikki siihen liittyvä kurssin T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö puitteissa tuotettava materiaali. Järjestelmä kehitetään Innofactor Oy:n käyttöön. Innofactor Oy saa kaikki oikeudet ohjelmatyössä syntyviin ohjelmistoihin ja muihin tuloksiin seuraavin rajauksin. 1. Ryhmällä on oikeus julkaista kaikki järjestelmään liittyvä dokumentaatio kurssin määrittämällä tavalla. Kurssin päätyttyä ryhmän jäsenillä ei ole oikeuksia syntyneeseen järjestelmään, vaan kaikki oikeudet siirtyvät Innofactor Oy:lle. Oikeuksista on tehty tarkempi sopimus asiakkaan kanssa. 1.6 Yleiskatsaus dokumenttiin Johdanto Johdantokappaleessa luonnehditaan projektin toteutuksen yleisympäristöä ja projektin lopputuloksia. Johdannossa esitellään lyhyesti projektin tärkeimmät sidosryhmät ja projektin merkitys näille sidosryhmille. Lisäksi tuodaan esille mitä on sovittu oikeuksista työn tuloksiin ja annetaan yleiskatsaus tähän dokumenttiin Termit ja määritelmät Kappaleessa esitellään dokumentin lukemisen kannalta oleelliset termit ja määritelmät Asiakkaan nykyinen ratkaisu Kappaleessa kuvataan projektin asiakkaan nykyinen toimintatapa eli projektin jälkeen "vanha järjestelmä" Projektin toteutusperusteet Kappaleessa kuvataan projektin asiakkaan motivaatiotekijöitä lähteä projektiin ja pyritään selventämään projektin välillisiä tavoitteita. Lisäksi selvitetään projektista aiheutuvat kustannukset ja asiakkaan mahdollisesti projektista sen onnistuessa saamat hyödyt sekä aiheutuneet haitat Projektin organisaatio Kappaleessa esitellään projektin organisaatio: projektiryhmä, asiakas ja mentor yhteystietoineen sekä projektin muut sidosryhmät. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 9

10 1.6.6 Projektin tavoitteet ja päättäminen Kappaleessa esitellään projektiryhmän ja asiakkaan tavoitteet Kuopio-projektissa. Esiteltyjen tavoitteiden perusteella kootaan yhteen projektin tavoite. Lisäksi esitetään projektin keskeyttämis-, uudelleen arviointi- ja päättämiskriteerit Projektin resurssit Kappaleessa esitellään projektin henkilö- ja laite resurssit ja niiden rajoitukset Projektissa käytettävät menetelmät ja työkalut Kappaleessa esitetään kaikki projektissa käytettävät menetelmät ja työkalut Projektin ositus, vaiheistus ja resursointi Kappaleessa esitellään kootusti projektin päävaiheet, niiden pääasiallinen sisältö ja kriittiset päivämäärät. Tähän lukuun on kirjattu asiat, jotka projektin johtoryhmä haluaa tarkistaa projektikatselmuksessa pystyäkseen arvioimaan projektin etenemistä kyseisessä vaiheessa Standardit, direktiivit ja määräykset Projektiin liittyvät standardit, pysyväisohjeet tai vastaavat Riskienhallintasuunnitelma Kappaleessa esitellään tunnistetut riskit, niiden arvioidut vaikutukset ja toimenpiteitä, joilla riskien vaikutusta voitaisiin vähentää. Lisäksi esitetään kuinka riskienhallintaa tehdään projektin aikana Koulutussuunnitelma Projektiryhmän ja asiakkaan koulutussuunnitelmat Asennussuunnitelma Projektin tuottaman järjestelmän asennussuunnitelma Käyttöönottosuunnitelma Projektin tuottaman järjestelmän käyttöönottosuunnitelma. 2. TERMIT JA MÄÄRITELMÄT III. Seuraavassa taulukossa on esitetty tämän dokumentin lukemisen kannalta oleelliset termit ja lyhenteet: Termit ja lyhenteet Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 10

11 Termi Kuopio Projektiryhmä Asiakas Ohjaaja Mentor Innofactor Oy ASP ASP+.NET SQL IIS Sisäinen Aikaraja Sisäinen katselmointi Asiakaskatselmointi USDP Selite Toteutettavan ohjelmistoprojektin nimi. Tarkoittaa projektin toteuttavaa ryhmää opiskelijoita. Se henkilö tai taho, jolle projektiryhmä projektin loppuessa luovuttaa projektin lopputuotteen. Asiakkaalla voidaan viitata joko henkilöön (Tik kurssin rooli "asiakas") tai yleisesti asiakkaana toimivan yrityksen edustajaan. Asiakkaan puolesta järjestetty henkilö, joka ohjaa projektia asiakkaan haluamaan suuntaan ja tuo asiakkaan toiveita ja tietotaitoa mukaan projektiin. Tässä projektissa sama henkilö kuin asiakas. Kurssin puolesta projektille määrätty henkilö, joka valvoo projektin kulkua ja neuvoo matkalla tulevissa ongelmissa. Asiakkaan työllistävä yritys, jolle projekti tehdään. Active Server Pages. Teknologia, jolla voidaan luoda logiikkaa sisältäviä www-sivuja. Active Server Pages. Teknologia, jolla voidaan luoda logiikkaa sisältäviä www-sivuja. Seuraava ASP:stä kehitetty kehittyneempi versio. Microsoftin uusi teknologia dynaamisten palvelinpohjaisten WWW-sivustojen toteuttamiseen. Structured Query Language. Tietokantajärjestelmien kyselykieli. Microsoft Internet Information Server, Internetpalvelinsovellus. Projektiryhmän sisäinen aikaraja esim. dokumenttien kirjoittamiselle, joka on viikkoa aikaisempi kuin kurssin asettama aikaraja. Palautukset lähetetään asiakkaalle tähän aikarajaan mennessä. Projektiryhmän sisäinen katselmointi, joka tapahtuu ennen sisäistä aikarajaa (eli dokumenttien lähettämistä asiakkaalle). Prosessi, jossa asiakas tarkastelee palautuksia ja esittää mahdolliset parannusehdotukset ryhmälle. Unified Software Development Process, iteratiivinen ja inkrementaalinen ohjelmistokehityksen menetelmä, joka pohjautuu käyttötapauksiin. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 11

12 Termi Kolmikerrosmalli Selite Ohjelmointimalli joka koostuu relaatiotietokannasta, käyttöliittymästä ja niiden välissä sijaitsevasta business logic-kerroksesta. Use Case Tapa, jolla muutetaan käyttäjän vaatimukset ohjelmistojärjestelmien suunnittelun kannalta hyvään muotoon. UML "The Unified Modeling Language (UML). Käytetään ohjemistojärjestelmien suunnitelussa ja kuvaamisessa. 3. ASIAKKAAN NYKYINEN RATKAISU Asiakkaalla on tällä hetkellä käytössä vanhalla tekniikalla (ASP) toteutettu selainpohjainen Intranet. Nykyisessä järjestelmässä ei ole käytetty kolmikerros tekniikkaa, joten se ei ole kovin helposti muokattavissa eivätkä sen osat ole helposti uudelleen käytettävissä. Käytössä oleva järjestelmä on keskeneräinen niin käytettävyytensä kuin toiminnallisuutensa osalta. Järjestelmässä on kuitenkin paljon ominaisuuksia, jotka halutaan sellaisinaan tai hieman parannettuina uuteen järjestelmään. Testattuja ja käytössä kehittyneitä jo hyväksi havaittuja ominaisuuksia ei kannata alkaa keksiä uudestaan. Näistä ominaisuuksista on kerrottu tarkemmin dokumentissa vaatimusten määrittely. Projektin kannalta oleellista on, että kaikki vanhan järjestelmän tiedot saadaan uuteen järjestelmään. Lisäksi siirtyminen uuden järjestelmän käyttöön tulisi onnistua lyhyessä ajassa ilman suuria kustannuksia Innofacatorille. 4. PROJEKTIN TOTEUTUSPERUSTEET Tässä kappaleessa kuvataan projektin asiakkaan motivaatiotekijöitä lähteä projektiin ja pyritään selventämään projektin välillisiä tavoitteita. Lisäksi selvitetään projektista aiheutuvat kustannukset ja asiakkaan mahdollisesti projektista sen onnistuessa saamat hyödyt sekä aiheutuneet haitat. 4.1 Motivaatiotekijät ja välilliset tavoitteet Kaikki projektiryhmän jäsenet ovat asiakkaan palveluksessa. Kaikki ryhmän jäsenet ovat myös teekkareita, joiden opinnot ovat vielä kesken. Yrityksessä on määritelty erääksi tavoitteeksi työntekijöiden valmistumisen sekä opintojen edistäminen ja kannustaminen. Yritys on sitoutunut tähän tavoitteeseen ja haluaa tehdä todellisia toimenpiteitä tavoitteen edistämiseksi. Tämä projekti on nähty selkeänä toimenpiteenä em. tavoitteen edistämiseksi. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 12

13 Toisena motivaattorina projektin käynnistämiselle toimii yrityksen ohjelmistotuotantoprosessin kehittäminen. Yrityksen laatupäällikön arvion mukaan toimenpiteitä ohjelmistotuotantoprosessin kehittämiseen yrityksessä tarvitaan. Ohjelmistotuotantoprosessin kehittäminen, ohjelmistotuotannon menetelmien tietämyksen kasvattaminen sekä ohjelmistoprojektien seurattavuuden ja laadun kehittämisen parantaminen ovat keskeisiä tavoitteita tälle projektille. Nämä tavoitteet on tarkoitus saavuttaa tämän projektin mukana tulleen tietämyksen ja tietotaidon avulla. Tämän projektin kuluessa projektiryhmän jäsenet oppivat viimeisimmän tietämyksen mukaisen ohjelmistoprojektien prosessimallin, siihen liittyviä työkaluja sekä prosessimallin soveltamisen käytännössä, joka on henkilöstön koulutuksellisesti tärkeä aspekti. Tässä projektissa tuotetaan paljon dokumentaatiota. Tämän dokumentaation tuottamisen tuomaa kokemusta käytetään hyväksi yrityksen laatujärjestelmän määrittelemien dokumenttipohjien kehittämisessä. Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi projektilla on myös perinteisempi tavoite: tuottaa asiakastarpeet ja vaatimukset täyttävä ohjelmisto. Asiakkaalla on selkeä kuva siitä, millaisen ohjelmiston hän haluaa. Asiakkaalla on tarve parantaa omaa Intranet-järjestelmäänsä ja asiakas aikoo ottaa tämän projektin tuottaman ohjelmiston käyttöön omassa organisaatiossaan. Lisäksi tässä projektissa tuotetaan ohjelmistomoduuleja, joita asiakas voi hyödyntää tulevassa tuotannossaan. Asiakas aikoo myös mahdollisesti hyödyntää projektissa syntyvää tuotetta muullakin tavoin omassa liiketoiminnassaan. Projekti tuottaa siis onnistuessaan, eli saavuttaessaan asetettuja tavoitteita, varsin mittavat hyödyt asiakkaalle. Toimiva järjestelmä auttaa asiakasta ohjaamaan organisaatiotaan tehokkaammin. Asiakas voi mahdollisesti saada järjestelmästä myös muita liiketoiminnallisia hyötyjä. Tuotettavat moduulit ovat asiakkaalle hyödyllisiä tulevissa projekteissa. Projektin henkilöstöpoliittiset vaikutukset ovat myös huomattavat. Lisäksi projekti voi onnistuessaan tuottaa erittäin mittavia hyötyjä asiakkaalle tehostaessaan asiakkaan tuotantoprosessia ja sitä kautta myös muita liiketoimintaprosesseja. 4.2 Kustannukset Projektin kustannukset koostuvat seuraavista komponenteista: Ryhmän työpanos: kurssin puolesta on määrätty, että projektiryhmälle ei saa maksaa projektiin tehdystä työstä palkkaa. Asiakas haluaa itselleen täydet oikeudet projektin tuottamaan ohjelmistoon. Tätä varten on tehty sopimus oikeuksien siirrosta ryhmältä asiakkaalle. Laitteisto- ja ohjelmistohankinnat: tässä vaiheessa ei ole tiedossa mitään projektin vaatimia laitteisto- tai ohjelmistohankintoja. Niitä saattaa mahdollisesti esiintyä myöhemmin kun ohjelmistotuotantoprosessin menetelmistä ja niihin tarvittavista apuvälineistä päätetään. Mitään hankintoja ei kuitenkaan välttämättä tarvitse tehdä, sillä asiakkaalla on jo olemassa lukuisia työkaluja, joita käytetään tässä projektissa. Lisäksi kurssi tarjoaa projektiryhmälle muut tarvittavat laitteistot ja ohjelmistot. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 13

14 Asiakkaalle aiheutuvat välilliset haitat: asiakkaalle aiheutuu välillisiä haittoja lähinnä projektin ohjaamiseen käytettävästä ajasta. Tähän asiakas joutuu käyttämään arviolta 40 tuntia työaikaansa. Ohjaajan työajan kustannus yritykselle menetettynä asiakaslaskutuksena on noin 1000 mk/h, joten kokonaiskustannus on noin mk. Kurssimaksu: mk. Siirtyminen vanhasta järjestelmästä uuteen järjestelmään: vanhan järjestelmän vaihtaminen uuteen vie aina jonkin verran opetteluaikaa. Tässä projektissa tarvittava aika ja siitä syntyvä kustannus on verraten pieni, sillä projektiryhmän jäsenet ovat myös tulevan järjestelmän käyttäjiä, ja he eivät ainakaan tarvitse aikaa uuden järjestelmän käytön opetteluun. Noin henkilön täytyy kuitenkin opetella uuden järjestelmän käyttö. Opetteluun kuluu aikaa noin 2 h/työntekijä eli noin 20 h. Noiden tuntien kustannus yritykselle on noin 500 mk/h, joten kokonaiskustannus on noin mk. Käyttöönotto: Lisäksi asiakas joutuu kiinnittämään yhden työntekijänsä arviolta kahdeksi päiväksi uuden järjestelmän käyttöönottoon ja tietojen siirtoon vanhasta järjestelmästä uuteen. Tähän kuluu arviolta 16 tuntia työaikaa, jonka kustannus asiakkaalle on noin 500 mk/h eli yhteensä noin 8000mk. Kaiken kaikkiaan projektin kustannukset (noin mk) ovat pienet mahdollisiin saavutettaviin hyötyihin nähden. Tuolla rahalla yritys ei saisi 7 työntekijäänsä kovinkaan kummoiseen koulutukseen eikä voisi ostaa kovin montaa tuntia työaikaa liiketoimintaprosessien kehittämiseen erikoituneelta konsultilta. Lisäksi projektissa mahdollisesti saavutettavia henkilöstöpoliittisia tavoitteita sekä osaamisen kertymistä on hyvin vaikea muuttaa markkamääräiseen muotoon mutta arvottomia ne tuskin koskaan ovat. Mikäli yritys pystyisi myymään edes yhdelle asiakkaalleen projektin tuloksena syntyneen ohjelmiston, pystyisi se jo kattamaan kustannuksensa. 5. PROJEKTIN ORGANISAATIO IV. Projektin organisaatio koostuu asiakkaasta, mentorista sekä projektiryhmästä. Seuraavassa taulukossa on esitetty kaikkien osapuolten yhteystiedot: Projektin organisaatio Organisaatio Osoite Sähköposti Puhelin Asiakas: Sami Ensio Innofactor Oy Innopoli ctor.com Mentor: Jarno Vähäniitty SoberIt Spektri, Kvartti, K3324b ut.fi Projektiryhmä: Kuopio Kuopio Otaniemi r.com PM: Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 14

15 5.1 Projektiryhmä V. Projektiryhmä Seuraavassa taulukossa on esitelty projektiryhmän jäsenet, heidän vastuualueensa ja erityisosaamisensa sekä yhteystiedot: Toimenkuva Nimi Yhteystiedot Muita tietoja Projektipäällikkö, laatupäällikkö Käynnistää projektin ja ohjaa sitä. Varmistaa projektin laadun sekä osallistuu testaukseen. Vastaa riskienhallinnasta. Tekee projektisuunnitelman sekä laatukäsikirjan ja kirjoittaa pöytäkirjoja sekä edistymisraportteja. Ossi Jokinen (OJ) Sähköposti: ut.fi Puhelin: www: - Pääaine: Teollisuustalous Sivuaine: Ohjelmistotuotanto Kiinnostus- ja osaamisalueet: yritysten liiketoimintaprosessit ja menestystekijät, laatu ohjelmistotuotantoprosessi, ohjelmistoprojektit. Asiakasvastaava Kommunikoi asiakkaan yhdessä PM:n kanssa, selvittää vaatimukset ja kirjoittaa vaatimusmäärittelyn, ohjelmoi, osallistuu testausprosessiin. Mikko Lampi (ML) Sähköposti: hut.fi Puhelin: www: - Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Ohjelmistotuotanto Kiinnostus- ja osaamisalueet: Ohjelmistoprosessit, varsinkin ohjelmistojen testaus, ohjelmistojen tekninen suunnittelu ja toteutus. Suunnittelija Osallistuu järjestelmän suunnitteluun yhdessä Ramin ja Lassen kanssa, kirjoittaa toiminnallisen määrittelyn, ohjelmoi, osallistuu käyttöliittymäsuunnitteluun Wesa Aapro (WA) Sähköposti: t.fi Puhelin: www: - Pääaine: Sisällöntuotanto Sivuaine: ei vielä päätetty Kiinnostus- ja osaamisalueet: käyttäjälähtöinen suunnittelu, ohjelmistotuotantoprosessi Järjestelmäarkkitehti Vastaa järjestelmän arkkitehtuurista, kirjoittaa teknisen määrittelyn, vetää ohjelmointitiimiä, Lasse Tolvanen (LT) Sähköposti: Puhelin: Pääaine: Viestintätekniikka Sivuaine: Sisällöntuotanto Kiinnostus- ja osaamisalueet: Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 15

16 Toimenkuva Nimi Yhteystiedot Muita tietoja ohjelmoi multimedia, viestintä, käyttöliittymät 80 www:- Menetelmävastaava Vastaa käytettävistä teknologioista ja menetelmistä, osallistuu järjestelmän suunnitteluun, vastaa tietokannasta, ohjelmoi Rami Laiho (RL) Sähköposti: Puhelin: Pääaine: Vuorovaikutteinen digitaalinen media Sivuaine: Sisällöntuotanto Kiinnostus- ja osaamisalueet: Ohjelmistotuotantoprosessi, ohjelmistoprojektit Testausvastaava Vastaa testausprosessista, kirjoittaa testaussuunnitelman ja testausraportin, testaa, ohjelmoi Matti Peltomäki (MP) Sähköposti: Puhelin: fi/~mppeltom/ Pääaine: ei vielä valittu Sivuaine: ei vielä valittu Kiinnostus- ja osaamisalueet: Toisen vuosikurssin fyysikko. Kiinnostunut matematiikan ja fysiikan lisäksi tietotekniikasta. Käyttöliittymäsuunnittelija Vastaa käyttöliittymäsuunnittelusta, kirjoittaa käyttöohjeen, ohjelmoi Matias Ärje (MÄ) Sähköposti: t Puhelin: Pääaine: Interaktiivisen median sisällöntuotanto Sivuaine: - Kiinnostus- ja osaamisalueet: käyttöliittymäsuunnittelu, ohjelmointi 5.2 Asiakas Projektin asiakas ja ohjaaja on Sami Ensio. Sami Ensio toimii Innofactor Oy:n toimitusjohtajana ja sivutoimisena luennoitsijana TKK:lla. Samilla on lisäksi runsas kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista sekä ohjelmistoyrityksen johtamisesta. Samilla on vahva visio siitä, millainen PK-yritysten toiminnanohjausjärjestelmän tulisi olla. Hän on kehitellyt ajatuksia mielessään jo vuosia ja tämä projekti toteutetaan sen pohjalta. Asiakkaan yhteystiedot on esitetty taulukossa Projektin organisaatio. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 16

17 5.3 Muut sidosryhmät Asiakkaan työntekijät ja asiakkaat ovat projektin muita sidosryhmiä. Niiden huomioonottaminen on asiakkaan vastuulla ja ilmenee projektiryhmälle asiakasvaatimuksina, jotka pohjautuvat asiakkaan visioon suuremmasta kokonaisuudesta. Projektiryhmä ei kyseenalaista asiakkaansa kykyä ottaa huomioon muiden projektin sidosryhmien tarpeita esittämissään asiakasvaatimuksissa. Kurssin henkilökunta osallistuu projektiin ulkopuolisen laatuorganisaation roolissa antaen projektiryhmälle palautetta ja kehittämisehdotuksia. Kurssin puolelta projektin yhteyshenkilö on projektin mentor, Jarno Vähäniitty, jonka yhteystiedot on esitetty myös taulukossa Projektin organisaatio. 6. PROJEKTIN TAVOITTEET JA PÄÄTTÄMINEN Tässä kappaleessa esitellään projektiryhmän ja asiakkaan tavoitteet Kuopio projektissa. Esiteltyjen tavoitteiden perusteella kootaan yhteen projektin tavoite. 6.1 Projektiryhmän tavoitteet Projektiryhmän tavoitteita prioriteettijärjestyksessä korkeimmasta prioriteetista alkaen: 1) Ohjelmistotuotantoprosessin ja ohjelmistotuotannon menetelmien parempi ymmärtäminen. 2) Mahdollisimman suuren asiakastyytyväisyyden tuottavan tuotteen tekeminen ennalta kiinnitetyllä aikataululla ja työmäärällä. Tämän mahdollistamiseksi ryhmä priorisoi asiakkaan kanssa vaatimukset ja toteuttaa niitä niin paljon kuin kiinnitetyllä työmäärällä ja aikataululla kykenee. Näin varmistetaan resurssien kohdentaminen asiakkaan kannalta mahdollisimman hyvän tuotteen maksimoimiseksi oikeisiin kohteisiin. 3) Kurssin laajuuden ja aikataulun puitteissa pysyminen. Kiinnitetään työmäärät ja aikataulu. Ei ylimääräistä työtä. 4) Kurssin suorittaminen erinomaisella arvosanalla. Tavoitteet on priorisoitu etukäteen, koska on mahdollista, että joistain tavoitteista joudutaan tinkimään. Tällöin kenellekään ei missään vaiheessa ole epäselvää, mistä tavoitteista tinkiminen aloitetaan. 6.2 Asiakkaan tavoitteet Perinteisesti asiakas haluaa aina huippuhyvän järjestelmän huippunopeasti ja huippuhalvalla. Tämä ei kuitenkaan vastaa todellisuutta. Tämän vuoksi asiakkaan tavoitteet priorisoidaan seuraavassa kappaleessa, jotta tiedetään mistä vaatimuksista karsinta tarvittaessa aloitetaan. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 17

18 6.2.1 Asiakkaan tärkeimmät vaatimukset Seuraavassa esitetään asiakkaan tärkeimmät vaatimukset verifiointikriteereineen. Vaatimukset on priorisoitu tärkeysjärjestykseen tärkeimmästä alkaen. 1. Kolmen projektissa tuotettavan osakokonaisuuden valmiiksi saattaminen Kolme projektissa tuotettavaa osakokonaisuutta ovat henkilöt, asiakkaat ja projektit. Mittaaminen: osakokonaisuudet täyttävät vaatimusmäärittelyn vaatimukset. 2. Valmiiden olemassa olevien moduulien liittäminen / liittämismahdollisuuden varmistaminen Valmiina olevat moduulit pyritään liittämään järjestelmään vaatimusmäärittelyssä esitetyllä tavalla. Jos moduulia ei ehditä liittää järjestelmään tulee sen liittämismahdollisuus varmistaa. Mittaaminen: jos moduulit on liitetty järjestelmään mittaaminen suoritetaan testauksen yhteydessä. Liittämismahdollisuus varmistetaan tarvittaessa kyseessä olevan moduulin asiakaskatselmoinnilla. 3. Suunnittelussa otetaan huomioon myös sellaiset toiminnallisuudet, joita ei tämän projektin aikana liitetä järjestelmään Näitä toiminnallisuuksia ovat esimerkiksi sopimukset -osakokonaisuus ja tietämysalueet -osakokonaisuus. Mittaaminen: Suunnitteluvaiheen jälkeen suoritetaan asiakaskatselmointi toteutettavien osakokonaisuuksien rakenteesta ja niiden rajapintojen dokumentaatiosta. Tämän avulla ratkaistaan, onko osakokonaisuuksien liittäminen mahdollista. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, että onko osakokonaisuuksien liittäminen mahdollista dokumentaation avulla. Tämän vuoksi katselmointiin osallistuu Innofactor Oy:n työntekijä, jolla ei ole mitään tekemistä tämän projektin kanssa. 4. Kaikki nykyiset tiedot siirretään uuteen intraan oikein Kaikkien tietojen tulee siirtyä oikein vanhasta järjestelmästä uuteen järjestelmään. Mittaaminen: tarkistetaan siirron jälkeen tietojen oikeellisuus. 5. Modulaarisuus, kolmikerrosmalli, projektissa tuotettuja moduuleja voidaan hyödyntää asiakkaan tulevissa projekteissa sekä tuotekehityksessä Kaikki projektin aikana syntyvät osakokonaisuudet on selkeästi jaettu moduuleihin ja moduulit ovat tarkasti dokumentoituja. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 18

19 Mittaaminen: Tarkistetaan, onko moduulin toteutuksessa käytetty kolmikerrosmallia ja muita laatukäsikirjassa määriteltäviä työtapoja. Projektin ulkopuolinen Innofactor Oy:n työntekijä katselmoi tuotetun dokumentaation. 6. Ohjelmistotuotantoprosessin, laatujärjestelmän dokumentaation, työtapojen ja menetelmien kehittäminen Pyritään kehittämään Innofactor Oy:n ohjelmistoprosessia entistä tehokkaammaksi. Mittaaminen: Innofactor Oy:n laatupäällikkö ja toimitusjohtaja tarkistavat projektin aikana syntyneet tuotteet ja dokumentaatiopohjat. Toimitusjohtaja haastattelee kehityskeskustelussa yhdessä projektiin osallistuneiden henkilöiden esimiesten ja laatupäällikön kanssa henkilöt ja kirjaa kehitysehdotukset yrityksen liiketoimintaprosessien ja laatujärjestelmän kehittämiseksi. 7. Aikataulussa pysyminen Asiakkaalle on tärkeää, että projekti pysyy sille määritetyssä aikataulussa. Mittaaminen: verrataan valmistumisaikataulua suunniteltuun aikatauluun. 8. Käytettävyys Järjestelmän tulisi olla mahdollisimman käytettävä. Mittaaminen: asiakkaan käytettävyys asiantuntija katselmoi järjestelmän käytettävyyden. 9. Järjestelmän toteutuksessa käytetään Innofactorin olemassa olevaa Intrakäyttöliittymää Toteutuksessa tehdään uuden järjestelmän käyttöliittymästä mahdollisimman samankaltainen kuin Innofactor Oy:n yhdessä asiakkaidensa ja TKK:n käytettävyyslaboratorion kanssa kehittämästä intranet-käyttöliittymämallista. Tämä helpottaa henkilöstön siirtymistä vanhasta järjestelmästä uuteen sekä projektissa syntyvien moduulien liittämistä muihin järjestelmiin. Mittaaminen: Tämä voidaan mitata siten, että Innofactor Oy:n työntekijät testaavat uutta järjestelmää ja kertovat tuntemuksiaan siitä ja sen samankaltaisuudesta vanhan järjestelmän kanssa. 10. Kehitetään mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia moduuleja Kehitetään mahdollisuuksien mukaan Innofactor Oy:n valmiita ohjelmistomoduuleja. Mittaaminen: Innofactor Oy:n toimitusjohtaja tekninen johtaja tarkastaa projektin aikana kehitetyt moduulit. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 19

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 12.2.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio

PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio Kuopio, PS-vaiheen edistymisraportti, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 1.0 30.10.2001 Ossi Jokinen Kuopio2001, vain kurssin T-76.115 arvostelun

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Testauksen loppuraportti v. 1.0 Päivitetty 23.4.2001 klo 19:05 Mikko Viljainen 2 (14) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma KotKot Helsinki 22.9.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Tuomas Puikkonen

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma TKK/DISKO/Tik-76.115 WCLIQUE Projektiryhmä Clique http://www.hut.fi/jekahkon/wclique/testplan.html WCLIQUE Ohjelmistoprojekti Projektiryhmä Clique: Janne Dufva, 75008T, email: janne.dufva@nokia.com, 75014C,

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Projektityö

Projektityö Projektityö 21.10.2005 Projektisuunnitelma Työn ositus Projektisuunnitelman sisältö Kurssin luennoitsija ja projektiryhmien ohjaaja: Timo Poranen (email: tp@cs.uta.fi, työhuone: B1042) Kurssin kotisivut:

Lisätiedot

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tämä on dokumentti esittelee tietokonegrafiikkaalgoritmien visualisointijärjestelmän kehitysprojektissa käytettävän vaatimustenhallintamenetelmän. Päivämäärä

Lisätiedot

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausdokumentti Kivireki Helsinki 17.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Anu Kontio Ilmari

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tämä on dokumentti esittelee tietokonegrafiikkaalgoritmien visualisointijärjestelmän kehitysprojektissa käytettävän vaatimustenhallintamenetelmän. Päivämäärä

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Soft QA. Vaatimusten muutostenhallinta. Ongelma

Soft QA. Vaatimusten muutostenhallinta. Ongelma Vaatimusten muutostenhallinta Ongelma Muutostenhallinta on usein vaatimustenhallinnan Akilleen kantapää. Projektien alkaessa ensimmäiset vaatimukset kootaan ja dokumentoidaan, mutta usein vaatimuksia ei

Lisätiedot

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Menetelmädokumentti Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 5.12.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 7.12.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 1.0 11.12.01 Pekka

Lisätiedot

A4.1 Projektityö, 5 ov.

A4.1 Projektityö, 5 ov. A4.1 Projektityö, 5 ov. Kurssin esitietovaatimuksia Kurssin tavoitteista Kurssin sisällöstä Luentojen tavoitteista Luentojen sisällöstä Suoritustavoista ja -vaatimuksista Arvostelukriteereistä Motivointia

Lisätiedot

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen Toiminnallinen määrittely: Työsuunnitelma TYÖSUUNNITELMAN TIEDOT Versio 0.1 Laatija Ulla Angervo Laatimispäivämäärä Hyväksyjä Hyväksymispäivämäärä

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Prosessiajattelu Sisään Prosessi Ulos ohjaus mittaus Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät määrittelevät sen, mitkä prosessit täytyy olla määritelty ei sitä,

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu PROJEKTISUUNNITELMA LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 3.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1 T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tästä dokumentista ilmenee T1-vaiheessa suoritettu testaus, sen tulokset ja poikkeamat testisuunnitelmasta. Päivämäärä 1.12.2002 Projektiryhmä Keimo keimo-dev@list.hut.fi

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Data Sailors - COTOOL dokumentaatio Riskiloki

Data Sailors - COTOOL dokumentaatio Riskiloki Table of Contents 1 Johdanto.................................................................................... 1 1.1 Versiohistoria...........................................................................

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS PROJEKTITOIMINNAN PERUSTEET TENTTI 28.4.2001 Tonja Molin-Juustila Kustakin tehtävästä max 6 pistettä. Vastaukset arvostellaan 0,5 pisteen tarkkuudella. Oikeat vastaukset

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Ryhmä C2 Väliraportti 2-24.10. Päivi Laiterla Tomas Windahl Toni Nikkanen Antti Lehto 1 Sisällysluettelo Rich Picture...4 Käsitemalli...5 P-tason

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

Kurssin tavoitteista uennot. 4.1 Projektityö, 5 ov. Esitietovaatimukset

Kurssin tavoitteista uennot. 4.1 Projektityö, 5 ov. Esitietovaatimukset Kurssin tavoitteista uennot ma ls. 1097, klo 10-12. pe ls. DXI, klo 12-14. uennot ovat viikoilla 40-42. uentojen yhteydessä ei järjestetä erillisiä harjoituksia. Opinto-oppaasta: Opintojakson tavoitteena

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Verkkopokerijärjestelmä. Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008

Verkkopokerijärjestelmä. Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008 Verkkopokerijärjestelmä Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008 Projektiryhmä Samuli Aalto-Setälä Jukka Kekälainen Jarno Kyykkä Mika Mielonen Mårten Smeds Otto Waltari Ohjaaja

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä Edistymisraportti v. T4 (Toteutus 4) Päivitetty 15.3.2001 klo 18:13 2 (8) Sisällys 1 PROJEKTIN TILA...3 2 SUORITETUT TEHTÄVÄT...6 3 KÄYTETYT MENETELMÄT...7 4 ONGELMAT...8 EDISTYMISRAPORTTI 2 3 (8) 1. Projektin

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ TEEMU JAUHIAINEN, JONI NORDSTRÖM TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ Metropolia Ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Projektisuunnitelma 19.3.2014 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet 1 3

Lisätiedot

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 24.10.2005 Elina Kontro Laatuasiat siirretty omaan dokumenttiin jatkotyöstetty 0.2 27.10.2005 Santeri Saarinen Bugien elinkaari yms. asioita jatkettu 0.3 28.10.2005

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

T Ohjelmistoprojektien hallinta Tehtävän 3 ratkaisu. Maija Kangas, Kimmo Stålnacke ja Outi Syysjoki

T Ohjelmistoprojektien hallinta Tehtävän 3 ratkaisu. Maija Kangas, Kimmo Stålnacke ja Outi Syysjoki T-76.612 Ohjelmistoprojektien hallinta Tehtävän 3 ratkaisu Maija Kangas, Kimmo Stålnacke ja Outi Syysjoki Osa 1 - Ongelmat McConnellin (1996) luokittelun mukaisesti: Ihmiset Prosessi Tuote Teknologia Osa

Lisätiedot

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet Copyright by Haikala Ohjelmistotuotannon osa-alueet Ohjelmiston elinkaari 1. Esitutkimus, tarvekartoitus, kokonaissuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu (feasibility study, requirement study, preliminary

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9 AgilElephant T-76.115 Esa Mommo, 57197J Pauli Vesterinen, 65220P Tekijä: Esa Mommo/Pauli Vesterinen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 of 6 Dokumentti Historia Revisio Historia Revision päiväys: 26.10.2004

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS 2.8 Toteutus- ja käyttöönottoprojektien suunnitelma 1 / 17 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi

Lisätiedot

T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005

T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005 T-121.110 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005 Kurssin tavoitteet Muodostaa näkemys käyttäjäkeskeisestä tuotesuunnittelusta Kasvattaa ymmärrystä prosessin vaiheista Tutustua käyttäjäkeskeisen

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma Lohtu-projekti Testaussuunnitelma Versiohistoria: 1.0 19.2.2003 1. versio Mari 1.1 20.2.2003 Muutoksia Mari 1.2 25.2.2003 Katselmoinnissa esiin tulleet Mari muutokset 1.3 17.3.2003 2. syklissä tehtävät

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit. Vesiputousmalli ELINKAARIMALLEISTA. Ohjelmiston elinkaari Ohjelmiston elinkaarella (life cycle) tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelmiston kehittämisen aloittamisesta

Lisätiedot

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Symbio lyhyesti Innovatiivinen tuotekehitys- ja testauskumppani Juuret Suomessa, perustettu 1997 Laadukkaat ohjelmistotoimitukset

Lisätiedot

Matematiikan oppifoorumi Projektisuunnitelma

Matematiikan oppifoorumi Projektisuunnitelma Matematiikan oppifoorumi Projektisuunnitelma Carl Johansson Jukka Kariola Outi Marttila Helena Venäläinen Sampsa Virtanen Ohjaaja Jukka Eskola Asiakas Mikko Mäkelä Ohjelmistotuotantoprojekti 29.10.1999

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

GroupDesk Toiminnallinen määrittely

GroupDesk Toiminnallinen määrittely GroupDesk Toiminnallinen määrittely Tilanne: Paikallinen oppilaitos, kuvitteellinen WAMK, tarvitsee ryhmätyöhön soveltuvan sähköisen asioiden hallintajärjestelmän ja ryhmätyöohjelmiston, jonka ajatuksena

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tämä on dokumentti esittelee tietokonegrafiikkaalgoritmien visualisointijärjestelmän kehitysprojektissa käytettävän vaatimustenhallintamenetelmän. Päivämäärä

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

Loppuraportti Kuopio

Loppuraportti Kuopio Loppuraportti Kuopio Kuopio, Loppuraportti, 23.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 1.0 22.4.2002 Ossi Jokinen Valmis katselmoitu versio palautukseen. Kuopio2002, vain kurssin T-76.115 arvostelun

Lisätiedot

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana 04.02.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Sisällys 1. Johdanto 2. Yksikkö- ja integrointitestaus 3. Järjestelmätestaus 4. Hyväksymistestaus http://cs.joensuu.fi/tsoft/

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. FotMana17

PROJEKTISUUNNITELMA. FotMana17 PROJEKTISUUNNITELMA FotMana17 Tekijä(t) Kimmo Kärki Kka Päiväys: 15.5.2017 Tiivistelmä Tarkoituksena on rakentaa Jalkapallomanageri järjestelmä, jolla voidaan pelata visuaalisesti manageripeliä. Järjestelmää

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

Uudelleenkäytön jako kahteen

Uudelleenkäytön jako kahteen Uudelleenkäyttö Yleistä On pyritty pääsemään vakiokomponenttien käyttöön Kuitenkin vakiokomponentit yleistyneet vain rajallisilla osa-alueilla (esim. windows-käyttöliittymä) On arvioitu, että 60-80% ohjelmistosta

Lisätiedot

T Projektikatselmus

T Projektikatselmus T-76.115 Projektikatselmus Projektityöryhmä GenCode I3-iteraatio 17.3.2004 Agenda Tavoitteiden toteutuminen (5 min) Resurssien käyttö (5 min) Iteraation tulokset (10 min) Riskit (5min) +Kokemuksia työskentelymenetelmistä

Lisätiedot

T Testiraportti - integraatiotestaus

T Testiraportti - integraatiotestaus T-76.115 Testiraportti - integraatiotestaus 16. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.1 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 19.03.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 16.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY 11.11.2015 MS YLEISTÄ 1/2 jäsennelty etenee yleiskuvauksesta yksityiskohtiin kieliasultaan selkeä kuvaa myös tulevan järjestelmän ympäristöä tarpeellisella tarkkuudella kuvaa

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 EDISTYMISRAPORTTI - PS Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 3 Projektisuunnitelma 3 Vaatimusmäärittely

Lisätiedot

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Sisällysluettelo 1. Projektin tila...3 1.1. Suoritetut tehtävät...4 1.2. Käytetyt menetelmät...5 1.3. Ongelmat...6 1.4. Jatkosuunnitelmat...6 Versio- ja muutoshistoria

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 2

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Luku 2: Prosessimallit - miten spiraalimalliin päädyttiin - spiraalimallista (R)UP malliin - oman ammattitaidon kehittäminen; PSP ja TSP mallit 1 Luento 2: Prosessimallit

Lisätiedot

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä.

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toiminnallisen määrittelyn tarina Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toimitusjohtajan pulma Tässä on toimitusjohtaja Roope, jonka tavoitteena on pyörittää Rengasmaster Oy:tä

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä

Käyttöönottotyöryhmä Käyttöönottotyöryhmä Työpajan II tavoitteet Työsuunnitelman laatiminen loppuvuodelle Käyttöönottosuunnitelman sisällysluettelo sekä laajuus ja rajaukset Tehtävien priorisointi Tehtävien aikataulutus ja

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Luku 2: Prosessimallit - miten spiraalimalliin päädyttiin - spiraalimallista (R)UP malliin - oman ammattitaidon kehittäminen; PSP ja TSP mallit 1 Luento

Lisätiedot

Kuovi-Sovellusprojekti. Vaatimusmäärittely

Kuovi-Sovellusprojekti. Vaatimusmäärittely Kuovi-Sovellusprojekti Vaatimusmäärittely Antti Hedlund Juho Kortelainen Jaana Ojala Juhana Pikki Versio: 0.1 Julkinen 5. lokakuuta 2005 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Hyväksyjä Päivämäärä

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Nero-ryhmä

Projektisuunnitelma Nero-ryhmä Projektisuunnitelma Nero-ryhmä Kuusela Johannes Muukkonen Jyrki Sjöblom Teemu Sundberg Ville Suominen Osma Tuohenmaa Timi Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 9.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta Määrittelyvaihe Projektinhallinta testaus määrittely suunnittelu ohjelmointi käyttöönotto, testaus tuotteenhallinta laadunvarmistus dokumentointi vaatimustenhallinta Määrittely Määrittely, eli kansanomaisesti

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Yhtiön yleisesittely

Yhtiön yleisesittely Yhtiön yleisesittely Muokkaa alaotsikon perustyyliä Asko Savolainen napsautt. Vergo Oy Tässä dokumentaatiossa esitettyjä tietoja ei saa hyödyntää, jäljentää tai muuten saattaa Vergo Oy l kolmansien osapuolten

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. (välipalautukseen muokattu versio) Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus

Projektisuunnitelma. (välipalautukseen muokattu versio) Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Projektisuunnitelma (välipalautukseen muokattu versio) Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Ville Toiviainen Tomi Tuovinen Lauri af Heurlin Tavoite Projektin tarkoituksena

Lisätiedot

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Riskienhallintasuunnitelma

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Riskienhallintasuunnitelma Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö/ 2(6) Muutoshistoria Versio PVM Tekijä Kuvaus 0.10 14.10.2003 Miikka Lötjönen Dokumenttipohja (projektisuunnitelman

Lisätiedot

Tik-76.612 Harjoitustyö

Tik-76.612 Harjoitustyö Tik-76.612 Harjoitustyö Harjoitustyö Tehdään 2-3 hengen ryhmissä Koostuu etapeista joiden aikana simuloidaan ohjelmistoprojektin läpivientiä On nivottu osaksi kurssin luentoja On pakollinen 2 Harjoitustyön

Lisätiedot

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( )

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( ) PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma (1.5.2002-31.8.2004) Ydin-osaprojekti: potilastietojen toiminnallisen hallinnan näkökulma Yhteisten ydinkomponenttien määrittely" Ydin-osaprojektin rooli

Lisätiedot

Ohjelmistojen suunnittelu

Ohjelmistojen suunnittelu Ohjelmistojen suunnittelu 581259 Ohjelmistotuotanto 154 Ohjelmistojen suunnittelu Software design is a creative activity in which you identify software components and their relationships, based on a customer

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet, kesä 2012

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet, kesä 2012 OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perust eet, kesäkurssi 2012 Ajankoht aist a kurssilla - Harjoitustyöryhmien muodostaminen tänään - Taustatarinat ja tieto parituksesta ryhmille sähköpostitse perjantain 1.6.2012

Lisätiedot

Visma Software Oy

Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman :n

Lisätiedot