Projektisuunnitelma Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektisuunnitelma Kuopio"

Transkriptio

1 Projektisuunnitelma Kuopio

2 Kuopio, Projektisuunnitelma, Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset Ossi Jokinen Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset Ossi Jokinen Asiakaskatselmoinnin korjaukset. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO PROJEKTIN TARKOITUS JA KATTAVUUS SIDOSRYHMÄT TUOTE YMPÄRISTÖ OIKEUDET TYÖN TULOKSIIN YLEISKATSAUS DOKUMENTTIIN Johdanto Termit ja määritelmät Asiakkaan nykyinen ratkaisu Projektin toteutusperusteet Projektin organisaatio Projektin tavoitteet ja päättäminen Projektin resurssit Projektissa käytettävät menetelmät ja työkalut Projektin ositus, vaiheistus ja resursointi Standardit, direktiivit ja määräykset Riskienhallintasuunnitelma Koulutussuunnitelma Asennussuunnitelma Käyttöönottosuunnitelma TERMIT JA MÄÄRITELMÄT ASIAKKAAN NYKYINEN RATKAISU PROJEKTIN TOTEUTUSPERUSTEET MOTIVAATIOTEKIJÄT JA VÄLILLISET TAVOITTEET KUSTANNUKSET PROJEKTIN ORGANISAATIO PROJEKTIRYHMÄ ASIAKAS MUUT SIDOSRYHMÄT PROJEKTIN TAVOITTEET JA PÄÄTTÄMINEN PROJEKTIRYHMÄN TAVOITTEET ASIAKKAAN TAVOITTEET Asiakkaan tärkeimmät vaatimukset PROJEKTIN TAVOITTEET PROJEKTIN KESKEYTTÄMIS- JA UUDELLEENARVIOINTIKRITEERIT PROJEKTIN PÄÄTTÄMISKRITEERIT PROJEKTIN RESURSSIT...6 Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 3

4 8. PROJEKTISSA KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT JA TYÖKALUT PROJEKTIN OSITUS JA VAIHEISTUS PROJEKTIN OSITUS PROJEKTIN VAIHEISTUS PROJEKTIN VAIHEIDEN TARKEMPI KUVAUS PS-vaihe T1-vaihe T2-vaihe T3-vaihe LU-vaihe VASTUUT STANDARDIT, DIREKTIIVIT JA MÄÄRÄYKSET RISKIENHALLINTASUUNNITELMA ENSIMMÄISEN TUNNISTUSVAIHEEN MÄÄRITTELY JA TOTEUTUS ENSIMMÄISEN RISKIENHALLINTAKOKOUKSEN TULOKSET KOULUTUSSUUNNITELMA PROJEKTIRYHMÄN SISÄINEN KOULUTUSSUUNNITELMA ASIAKKAALLE TARJOTTAVA KOULUTUSSUUNNITELMA ASENNUSSUUNNITELMA KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA...6 LÄHTEET...6 LIITTEET...6 Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 4

5 TAULUKOT JA KUVAT I. Innofactorin tietojärjestelmän perustasot... 6 II. Innofactor Oy:n asiakasprosessi... 6 III. Termit ja lyhenteet... 6 IV. Projektin organisaatio... 6 V. Projektiryhmä... 6 VI. Työmäärä henkilöittäin eri vaiheissa... 6 VII. Järjestelmän osakokonaisuudet ja niiden väliset relaatiot... 6 VIII. Dokumenttien pääkirjoittajat ja katselmoijat... 6 IX. Ensimmäisen riskienhallintakokouksen tulokset... 6 Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 5

6 1. JOHDANTO Tämä asiakirja on Kuopio-projektin projektisuunnitelma. Kuopio on PK-yritysten toiminnanohjausjärjestelmän luontiin Innofactor Oy:n toimeksiannosta tähtäävä projekti. Tämä asiakirja on suunnattu projektiryhmän sisäiseen käyttöön, asiakkaalle sekä kurssin edustajille. 1.1 Projektin tarkoitus ja kattavuus Projektin tarkoituksena on luoda Innofactor Oy:lle PK-yritysten toiminnanohjausjärjestelmä. Projektin on Teknillisen korkeakoulun kurssin T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö harjoitustyö. Projektissa suunniteltava ja toteutettava järjestelmä on laaja. Tämän vuoksi on epätodennäköistä, että suunniteltava järjestelmä saataisiin täysin valmiiksi ja käyttöönottokuntoon kurssin puitteissa. Tarkoituksena on, että järjestelmän suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan tarvitsema järjestelmä sellaisena kokonaisuutena kuin se asiakkaan mielessä on, ja millaisena asiakas järjestelmän haluaa toteuttaa. Sitten toteutetaan suunniteltuun järjestelmään joitain osakokonaisuuksia valmiiksi. Asiakkaalla on joitain osakokonaisuuksia jo valmiina, jotka voidaan integroida järjestelmään. Asiakas on valmis panostamaan omia resursseja niiden osakokonaisuuksien tekoon, joita ei tämän kurssin puitteissa pystytä toteuttamaan. Tämä projekti keskittyy kurssin puitteissa toteutettaviin osiin, jotka ovat koko järjestelmän suunnittelu sekä määrättyjen osakokonaisuuksien toteuttaminen suunniteltuun järjestelmään. Lisäksi projektissa varmistetaan, että asiakkaan jo olemassa olevat osakokonaisuudet sekä asiakkaan tuottamat osakokonaisuudet saadaan integroitua järjestelmään. Tämä tapahtuu suunnittelemalla järjestelmä ottamalla tämä vaatimus huomioon. Projektissa allokoidaan tunteja asiakkaan toimittamien osakokonaisuuksien integrointiin järjestelmään sen perusteella, että osakokonaisuudet ovat täysin valmiita ja helposti integroitavissa. Asiakas saattaa osakokonaisuudet vaadittuun kuntoon omilla resursseillaan. 1.2 Sidosryhmät Projektin tärkeimmät sidosryhmät ovat projektiryhmän jäsenet, asiakas ja mentor. Projektiryhmä koostuu kurssia T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö suorittavista teekkareista, joiden on suoritettava kurssi osana opintojaan. Kaikki projektiryhmän jäsenet ovat myös asiakkaan palveluksessa ja heille on hyvin tärkeää kurssin suorittamisen lisäksi projektin suorittaminen siten, että asiakas on tyytyväinen. Asiakkaan intresseissä on mahdollisimman hyvän järjestelmän saaminen sekä omien toimintatapojensa kehittäminen projektista saatujen kokemusten pohjalta. Lisäksi tavoitteena on projektiryhmän kouluttaminen. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 6

7 1.3 Tuote Kurssin organisaatio ja erityisesti ryhmän mentor on tärkeä sidosryhmä, sillä se valvoo projektin kulkua sekä konsultoi ja neuvoo eteen tulevissa ongelmissa. Lisäksi se arvostelee projektin kurssin T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö suorituksena. Projektiryhmä, asiakas ja mentor on esitelty tarkemmin kappaleessa 5. Projektin organisaatio. Innofactor Oy on suunnitellut tietojärjestelmän jonka tarkoituksena on muodostaa kommunikointialusta markkinoille, henkilökunnalle sekä omistajille. Pitkän aikavälin tavoite on kaiken saatavilla olevan informaation liittäminen liiketoimintatietokantaan, jonka avulla voidaan hallita ja kontrolloida Innofactorin koko liiketoimintaprosessia. Kun tietojärjestelmä ja liiketoimintatietokanta on saatu käyttöön ja testattua Innofactorin sisäisessä käytössä, voidaan se tuotteistaa Innofactorin tuotteeksi. Tietojärjestelmän tavoitteena on olla kaikilla tasoillaan niin joustavasti ja laajasti suunniteltu, että se pystyy tarjoamaan kaikille käyttäjäryhmille reaaliaikaista informaatiota kutakin ryhmää erityisesti koskettavasta projektista sekä yhdistämään eri kokonaisuudet Innofactorin johdolle suunnitelluksi liiketoimintatietokannaksi. Tietojärjestelmän tulee olla etenkin yrityksen ulkopuolelle suuntautuvilta osiltaan visuaalisesti niin näyttävä ja helppokäyttöinen että se tukee Innofactorin kokonaiskuvaa ja liiketoimintaprosesseja. Innofactorin tietojärjestelmän neljä käyttöliittymää ja perustasoa ovat internet-sivut, extranet, intranet ja erikoiskäyttöliittymät. Tämän projektin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa Innofactorin tietojärjestelmästä intranet -osioon vaatimusmäärittelyssä määriteltävät toiminnalliset kokonaisuudet ja mahdollisesti extranet-osio. Innofactor s Information & Communication System Internet innofactor.com Business Database Extranet extra.innofactor.com Intranet intra.innofactor.com Special I. Innofactorin tietojärjestelmän perustasot Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 7

8 1.4 Ympäristö Järjestelmä koostuu palvelintietokoneessa toimivasta varsinaisesta järjestelmästä ja käyttäjän koneella sijaitsevasta www-selaimesta. Vuorovaikutus näiden osien välillä tapahtuu siten, että palvelimella toimiva sovellus ottaa vastaan pyyntöjä selaimelta, prosessoi ne ja lähettää vastauksen selaimelle. Järjestelmä toteutetaan pääosin ns. kolmikerros-mallia käyttäen. Tämä malli koostuu relaatiotietokannasta, käyttöliittymästä ja niiden välissä sijaitsevasta business logic -kerroksesta. Tällä tavalla saavutetaan mahdollisimman hyvä jatkokehitysmahdollisuus. Lisäksi tämä takaa sen, että toiminnallisuus saadaan eristettyä käyttöliittymästä. Tämä on tärkeää tuotteen kaupallistamisen kannalta. Järjestelmä tulee kiinteäksi osaksi Innofactor Oy:n liiketoimintaprosessia. Järjestelmä luodaan tukemaan ennen kaikkea Innofactor Oy:n perusasiakasprosessia, joka on kuvattu alla. II. Innofactor Oy:n asiakasprosessi Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 8

9 1.5 Oikeudet työn tuloksiin Työn tuloksiin katsotaan kuuluvan PK-yritysten toiminnanohjaukseen tarkoitettu ohjelmisto sekä kaikki siihen liittyvä kurssin T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö puitteissa tuotettava materiaali. Järjestelmä kehitetään Innofactor Oy:n käyttöön. Innofactor Oy saa kaikki oikeudet ohjelmatyössä syntyviin ohjelmistoihin ja muihin tuloksiin seuraavin rajauksin. 1. Ryhmällä on oikeus julkaista kaikki järjestelmään liittyvä dokumentaatio kurssin määrittämällä tavalla. Kurssin päätyttyä ryhmän jäsenillä ei ole oikeuksia syntyneeseen järjestelmään, vaan kaikki oikeudet siirtyvät Innofactor Oy:lle. Oikeuksista on tehty tarkempi sopimus asiakkaan kanssa. 1.6 Yleiskatsaus dokumenttiin Johdanto Johdantokappaleessa luonnehditaan projektin toteutuksen yleisympäristöä ja projektin lopputuloksia. Johdannossa esitellään lyhyesti projektin tärkeimmät sidosryhmät ja projektin merkitys näille sidosryhmille. Lisäksi tuodaan esille mitä on sovittu oikeuksista työn tuloksiin ja annetaan yleiskatsaus tähän dokumenttiin Termit ja määritelmät Kappaleessa esitellään dokumentin lukemisen kannalta oleelliset termit ja määritelmät Asiakkaan nykyinen ratkaisu Kappaleessa kuvataan projektin asiakkaan nykyinen toimintatapa eli projektin jälkeen "vanha järjestelmä" Projektin toteutusperusteet Kappaleessa kuvataan projektin asiakkaan motivaatiotekijöitä lähteä projektiin ja pyritään selventämään projektin välillisiä tavoitteita. Lisäksi selvitetään projektista aiheutuvat kustannukset ja asiakkaan mahdollisesti projektista sen onnistuessa saamat hyödyt sekä aiheutuneet haitat Projektin organisaatio Kappaleessa esitellään projektin organisaatio: projektiryhmä, asiakas ja mentor yhteystietoineen sekä projektin muut sidosryhmät. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 9

10 1.6.6 Projektin tavoitteet ja päättäminen Kappaleessa esitellään projektiryhmän ja asiakkaan tavoitteet Kuopio-projektissa. Esiteltyjen tavoitteiden perusteella kootaan yhteen projektin tavoite. Lisäksi esitetään projektin keskeyttämis-, uudelleen arviointi- ja päättämiskriteerit Projektin resurssit Kappaleessa esitellään projektin henkilö- ja laite resurssit ja niiden rajoitukset Projektissa käytettävät menetelmät ja työkalut Kappaleessa esitetään kaikki projektissa käytettävät menetelmät ja työkalut Projektin ositus, vaiheistus ja resursointi Kappaleessa esitellään kootusti projektin päävaiheet, niiden pääasiallinen sisältö ja kriittiset päivämäärät. Tähän lukuun on kirjattu asiat, jotka projektin johtoryhmä haluaa tarkistaa projektikatselmuksessa pystyäkseen arvioimaan projektin etenemistä kyseisessä vaiheessa Standardit, direktiivit ja määräykset Projektiin liittyvät standardit, pysyväisohjeet tai vastaavat Riskienhallintasuunnitelma Kappaleessa esitellään tunnistetut riskit, niiden arvioidut vaikutukset ja toimenpiteitä, joilla riskien vaikutusta voitaisiin vähentää. Lisäksi esitetään kuinka riskienhallintaa tehdään projektin aikana Koulutussuunnitelma Projektiryhmän ja asiakkaan koulutussuunnitelmat Asennussuunnitelma Projektin tuottaman järjestelmän asennussuunnitelma Käyttöönottosuunnitelma Projektin tuottaman järjestelmän käyttöönottosuunnitelma. 2. TERMIT JA MÄÄRITELMÄT III. Seuraavassa taulukossa on esitetty tämän dokumentin lukemisen kannalta oleelliset termit ja lyhenteet: Termit ja lyhenteet Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 10

11 Termi Kuopio Projektiryhmä Asiakas Ohjaaja Mentor Innofactor Oy ASP ASP+.NET SQL IIS Sisäinen Aikaraja Sisäinen katselmointi Asiakaskatselmointi USDP Selite Toteutettavan ohjelmistoprojektin nimi. Tarkoittaa projektin toteuttavaa ryhmää opiskelijoita. Se henkilö tai taho, jolle projektiryhmä projektin loppuessa luovuttaa projektin lopputuotteen. Asiakkaalla voidaan viitata joko henkilöön (Tik kurssin rooli "asiakas") tai yleisesti asiakkaana toimivan yrityksen edustajaan. Asiakkaan puolesta järjestetty henkilö, joka ohjaa projektia asiakkaan haluamaan suuntaan ja tuo asiakkaan toiveita ja tietotaitoa mukaan projektiin. Tässä projektissa sama henkilö kuin asiakas. Kurssin puolesta projektille määrätty henkilö, joka valvoo projektin kulkua ja neuvoo matkalla tulevissa ongelmissa. Asiakkaan työllistävä yritys, jolle projekti tehdään. Active Server Pages. Teknologia, jolla voidaan luoda logiikkaa sisältäviä www-sivuja. Active Server Pages. Teknologia, jolla voidaan luoda logiikkaa sisältäviä www-sivuja. Seuraava ASP:stä kehitetty kehittyneempi versio. Microsoftin uusi teknologia dynaamisten palvelinpohjaisten WWW-sivustojen toteuttamiseen. Structured Query Language. Tietokantajärjestelmien kyselykieli. Microsoft Internet Information Server, Internetpalvelinsovellus. Projektiryhmän sisäinen aikaraja esim. dokumenttien kirjoittamiselle, joka on viikkoa aikaisempi kuin kurssin asettama aikaraja. Palautukset lähetetään asiakkaalle tähän aikarajaan mennessä. Projektiryhmän sisäinen katselmointi, joka tapahtuu ennen sisäistä aikarajaa (eli dokumenttien lähettämistä asiakkaalle). Prosessi, jossa asiakas tarkastelee palautuksia ja esittää mahdolliset parannusehdotukset ryhmälle. Unified Software Development Process, iteratiivinen ja inkrementaalinen ohjelmistokehityksen menetelmä, joka pohjautuu käyttötapauksiin. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 11

12 Termi Kolmikerrosmalli Selite Ohjelmointimalli joka koostuu relaatiotietokannasta, käyttöliittymästä ja niiden välissä sijaitsevasta business logic-kerroksesta. Use Case Tapa, jolla muutetaan käyttäjän vaatimukset ohjelmistojärjestelmien suunnittelun kannalta hyvään muotoon. UML "The Unified Modeling Language (UML). Käytetään ohjemistojärjestelmien suunnitelussa ja kuvaamisessa. 3. ASIAKKAAN NYKYINEN RATKAISU Asiakkaalla on tällä hetkellä käytössä vanhalla tekniikalla (ASP) toteutettu selainpohjainen Intranet. Nykyisessä järjestelmässä ei ole käytetty kolmikerros tekniikkaa, joten se ei ole kovin helposti muokattavissa eivätkä sen osat ole helposti uudelleen käytettävissä. Käytössä oleva järjestelmä on keskeneräinen niin käytettävyytensä kuin toiminnallisuutensa osalta. Järjestelmässä on kuitenkin paljon ominaisuuksia, jotka halutaan sellaisinaan tai hieman parannettuina uuteen järjestelmään. Testattuja ja käytössä kehittyneitä jo hyväksi havaittuja ominaisuuksia ei kannata alkaa keksiä uudestaan. Näistä ominaisuuksista on kerrottu tarkemmin dokumentissa vaatimusten määrittely. Projektin kannalta oleellista on, että kaikki vanhan järjestelmän tiedot saadaan uuteen järjestelmään. Lisäksi siirtyminen uuden järjestelmän käyttöön tulisi onnistua lyhyessä ajassa ilman suuria kustannuksia Innofacatorille. 4. PROJEKTIN TOTEUTUSPERUSTEET Tässä kappaleessa kuvataan projektin asiakkaan motivaatiotekijöitä lähteä projektiin ja pyritään selventämään projektin välillisiä tavoitteita. Lisäksi selvitetään projektista aiheutuvat kustannukset ja asiakkaan mahdollisesti projektista sen onnistuessa saamat hyödyt sekä aiheutuneet haitat. 4.1 Motivaatiotekijät ja välilliset tavoitteet Kaikki projektiryhmän jäsenet ovat asiakkaan palveluksessa. Kaikki ryhmän jäsenet ovat myös teekkareita, joiden opinnot ovat vielä kesken. Yrityksessä on määritelty erääksi tavoitteeksi työntekijöiden valmistumisen sekä opintojen edistäminen ja kannustaminen. Yritys on sitoutunut tähän tavoitteeseen ja haluaa tehdä todellisia toimenpiteitä tavoitteen edistämiseksi. Tämä projekti on nähty selkeänä toimenpiteenä em. tavoitteen edistämiseksi. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 12

13 Toisena motivaattorina projektin käynnistämiselle toimii yrityksen ohjelmistotuotantoprosessin kehittäminen. Yrityksen laatupäällikön arvion mukaan toimenpiteitä ohjelmistotuotantoprosessin kehittämiseen yrityksessä tarvitaan. Ohjelmistotuotantoprosessin kehittäminen, ohjelmistotuotannon menetelmien tietämyksen kasvattaminen sekä ohjelmistoprojektien seurattavuuden ja laadun kehittämisen parantaminen ovat keskeisiä tavoitteita tälle projektille. Nämä tavoitteet on tarkoitus saavuttaa tämän projektin mukana tulleen tietämyksen ja tietotaidon avulla. Tämän projektin kuluessa projektiryhmän jäsenet oppivat viimeisimmän tietämyksen mukaisen ohjelmistoprojektien prosessimallin, siihen liittyviä työkaluja sekä prosessimallin soveltamisen käytännössä, joka on henkilöstön koulutuksellisesti tärkeä aspekti. Tässä projektissa tuotetaan paljon dokumentaatiota. Tämän dokumentaation tuottamisen tuomaa kokemusta käytetään hyväksi yrityksen laatujärjestelmän määrittelemien dokumenttipohjien kehittämisessä. Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi projektilla on myös perinteisempi tavoite: tuottaa asiakastarpeet ja vaatimukset täyttävä ohjelmisto. Asiakkaalla on selkeä kuva siitä, millaisen ohjelmiston hän haluaa. Asiakkaalla on tarve parantaa omaa Intranet-järjestelmäänsä ja asiakas aikoo ottaa tämän projektin tuottaman ohjelmiston käyttöön omassa organisaatiossaan. Lisäksi tässä projektissa tuotetaan ohjelmistomoduuleja, joita asiakas voi hyödyntää tulevassa tuotannossaan. Asiakas aikoo myös mahdollisesti hyödyntää projektissa syntyvää tuotetta muullakin tavoin omassa liiketoiminnassaan. Projekti tuottaa siis onnistuessaan, eli saavuttaessaan asetettuja tavoitteita, varsin mittavat hyödyt asiakkaalle. Toimiva järjestelmä auttaa asiakasta ohjaamaan organisaatiotaan tehokkaammin. Asiakas voi mahdollisesti saada järjestelmästä myös muita liiketoiminnallisia hyötyjä. Tuotettavat moduulit ovat asiakkaalle hyödyllisiä tulevissa projekteissa. Projektin henkilöstöpoliittiset vaikutukset ovat myös huomattavat. Lisäksi projekti voi onnistuessaan tuottaa erittäin mittavia hyötyjä asiakkaalle tehostaessaan asiakkaan tuotantoprosessia ja sitä kautta myös muita liiketoimintaprosesseja. 4.2 Kustannukset Projektin kustannukset koostuvat seuraavista komponenteista: Ryhmän työpanos: kurssin puolesta on määrätty, että projektiryhmälle ei saa maksaa projektiin tehdystä työstä palkkaa. Asiakas haluaa itselleen täydet oikeudet projektin tuottamaan ohjelmistoon. Tätä varten on tehty sopimus oikeuksien siirrosta ryhmältä asiakkaalle. Laitteisto- ja ohjelmistohankinnat: tässä vaiheessa ei ole tiedossa mitään projektin vaatimia laitteisto- tai ohjelmistohankintoja. Niitä saattaa mahdollisesti esiintyä myöhemmin kun ohjelmistotuotantoprosessin menetelmistä ja niihin tarvittavista apuvälineistä päätetään. Mitään hankintoja ei kuitenkaan välttämättä tarvitse tehdä, sillä asiakkaalla on jo olemassa lukuisia työkaluja, joita käytetään tässä projektissa. Lisäksi kurssi tarjoaa projektiryhmälle muut tarvittavat laitteistot ja ohjelmistot. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 13

14 Asiakkaalle aiheutuvat välilliset haitat: asiakkaalle aiheutuu välillisiä haittoja lähinnä projektin ohjaamiseen käytettävästä ajasta. Tähän asiakas joutuu käyttämään arviolta 40 tuntia työaikaansa. Ohjaajan työajan kustannus yritykselle menetettynä asiakaslaskutuksena on noin 1000 mk/h, joten kokonaiskustannus on noin mk. Kurssimaksu: mk. Siirtyminen vanhasta järjestelmästä uuteen järjestelmään: vanhan järjestelmän vaihtaminen uuteen vie aina jonkin verran opetteluaikaa. Tässä projektissa tarvittava aika ja siitä syntyvä kustannus on verraten pieni, sillä projektiryhmän jäsenet ovat myös tulevan järjestelmän käyttäjiä, ja he eivät ainakaan tarvitse aikaa uuden järjestelmän käytön opetteluun. Noin henkilön täytyy kuitenkin opetella uuden järjestelmän käyttö. Opetteluun kuluu aikaa noin 2 h/työntekijä eli noin 20 h. Noiden tuntien kustannus yritykselle on noin 500 mk/h, joten kokonaiskustannus on noin mk. Käyttöönotto: Lisäksi asiakas joutuu kiinnittämään yhden työntekijänsä arviolta kahdeksi päiväksi uuden järjestelmän käyttöönottoon ja tietojen siirtoon vanhasta järjestelmästä uuteen. Tähän kuluu arviolta 16 tuntia työaikaa, jonka kustannus asiakkaalle on noin 500 mk/h eli yhteensä noin 8000mk. Kaiken kaikkiaan projektin kustannukset (noin mk) ovat pienet mahdollisiin saavutettaviin hyötyihin nähden. Tuolla rahalla yritys ei saisi 7 työntekijäänsä kovinkaan kummoiseen koulutukseen eikä voisi ostaa kovin montaa tuntia työaikaa liiketoimintaprosessien kehittämiseen erikoituneelta konsultilta. Lisäksi projektissa mahdollisesti saavutettavia henkilöstöpoliittisia tavoitteita sekä osaamisen kertymistä on hyvin vaikea muuttaa markkamääräiseen muotoon mutta arvottomia ne tuskin koskaan ovat. Mikäli yritys pystyisi myymään edes yhdelle asiakkaalleen projektin tuloksena syntyneen ohjelmiston, pystyisi se jo kattamaan kustannuksensa. 5. PROJEKTIN ORGANISAATIO IV. Projektin organisaatio koostuu asiakkaasta, mentorista sekä projektiryhmästä. Seuraavassa taulukossa on esitetty kaikkien osapuolten yhteystiedot: Projektin organisaatio Organisaatio Osoite Sähköposti Puhelin Asiakas: Sami Ensio Innofactor Oy Innopoli ctor.com Mentor: Jarno Vähäniitty SoberIt Spektri, Kvartti, K3324b ut.fi Projektiryhmä: Kuopio Kuopio Otaniemi r.com PM: Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 14

15 5.1 Projektiryhmä V. Projektiryhmä Seuraavassa taulukossa on esitelty projektiryhmän jäsenet, heidän vastuualueensa ja erityisosaamisensa sekä yhteystiedot: Toimenkuva Nimi Yhteystiedot Muita tietoja Projektipäällikkö, laatupäällikkö Käynnistää projektin ja ohjaa sitä. Varmistaa projektin laadun sekä osallistuu testaukseen. Vastaa riskienhallinnasta. Tekee projektisuunnitelman sekä laatukäsikirjan ja kirjoittaa pöytäkirjoja sekä edistymisraportteja. Ossi Jokinen (OJ) Sähköposti: ut.fi Puhelin: www: - Pääaine: Teollisuustalous Sivuaine: Ohjelmistotuotanto Kiinnostus- ja osaamisalueet: yritysten liiketoimintaprosessit ja menestystekijät, laatu ohjelmistotuotantoprosessi, ohjelmistoprojektit. Asiakasvastaava Kommunikoi asiakkaan yhdessä PM:n kanssa, selvittää vaatimukset ja kirjoittaa vaatimusmäärittelyn, ohjelmoi, osallistuu testausprosessiin. Mikko Lampi (ML) Sähköposti: hut.fi Puhelin: www: - Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Ohjelmistotuotanto Kiinnostus- ja osaamisalueet: Ohjelmistoprosessit, varsinkin ohjelmistojen testaus, ohjelmistojen tekninen suunnittelu ja toteutus. Suunnittelija Osallistuu järjestelmän suunnitteluun yhdessä Ramin ja Lassen kanssa, kirjoittaa toiminnallisen määrittelyn, ohjelmoi, osallistuu käyttöliittymäsuunnitteluun Wesa Aapro (WA) Sähköposti: t.fi Puhelin: www: - Pääaine: Sisällöntuotanto Sivuaine: ei vielä päätetty Kiinnostus- ja osaamisalueet: käyttäjälähtöinen suunnittelu, ohjelmistotuotantoprosessi Järjestelmäarkkitehti Vastaa järjestelmän arkkitehtuurista, kirjoittaa teknisen määrittelyn, vetää ohjelmointitiimiä, Lasse Tolvanen (LT) Sähköposti: Puhelin: Pääaine: Viestintätekniikka Sivuaine: Sisällöntuotanto Kiinnostus- ja osaamisalueet: Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 15

16 Toimenkuva Nimi Yhteystiedot Muita tietoja ohjelmoi multimedia, viestintä, käyttöliittymät 80 www:- Menetelmävastaava Vastaa käytettävistä teknologioista ja menetelmistä, osallistuu järjestelmän suunnitteluun, vastaa tietokannasta, ohjelmoi Rami Laiho (RL) Sähköposti: Puhelin: Pääaine: Vuorovaikutteinen digitaalinen media Sivuaine: Sisällöntuotanto Kiinnostus- ja osaamisalueet: Ohjelmistotuotantoprosessi, ohjelmistoprojektit Testausvastaava Vastaa testausprosessista, kirjoittaa testaussuunnitelman ja testausraportin, testaa, ohjelmoi Matti Peltomäki (MP) Sähköposti: Puhelin: fi/~mppeltom/ Pääaine: ei vielä valittu Sivuaine: ei vielä valittu Kiinnostus- ja osaamisalueet: Toisen vuosikurssin fyysikko. Kiinnostunut matematiikan ja fysiikan lisäksi tietotekniikasta. Käyttöliittymäsuunnittelija Vastaa käyttöliittymäsuunnittelusta, kirjoittaa käyttöohjeen, ohjelmoi Matias Ärje (MÄ) Sähköposti: t Puhelin: Pääaine: Interaktiivisen median sisällöntuotanto Sivuaine: - Kiinnostus- ja osaamisalueet: käyttöliittymäsuunnittelu, ohjelmointi 5.2 Asiakas Projektin asiakas ja ohjaaja on Sami Ensio. Sami Ensio toimii Innofactor Oy:n toimitusjohtajana ja sivutoimisena luennoitsijana TKK:lla. Samilla on lisäksi runsas kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista sekä ohjelmistoyrityksen johtamisesta. Samilla on vahva visio siitä, millainen PK-yritysten toiminnanohjausjärjestelmän tulisi olla. Hän on kehitellyt ajatuksia mielessään jo vuosia ja tämä projekti toteutetaan sen pohjalta. Asiakkaan yhteystiedot on esitetty taulukossa Projektin organisaatio. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 16

17 5.3 Muut sidosryhmät Asiakkaan työntekijät ja asiakkaat ovat projektin muita sidosryhmiä. Niiden huomioonottaminen on asiakkaan vastuulla ja ilmenee projektiryhmälle asiakasvaatimuksina, jotka pohjautuvat asiakkaan visioon suuremmasta kokonaisuudesta. Projektiryhmä ei kyseenalaista asiakkaansa kykyä ottaa huomioon muiden projektin sidosryhmien tarpeita esittämissään asiakasvaatimuksissa. Kurssin henkilökunta osallistuu projektiin ulkopuolisen laatuorganisaation roolissa antaen projektiryhmälle palautetta ja kehittämisehdotuksia. Kurssin puolelta projektin yhteyshenkilö on projektin mentor, Jarno Vähäniitty, jonka yhteystiedot on esitetty myös taulukossa Projektin organisaatio. 6. PROJEKTIN TAVOITTEET JA PÄÄTTÄMINEN Tässä kappaleessa esitellään projektiryhmän ja asiakkaan tavoitteet Kuopio projektissa. Esiteltyjen tavoitteiden perusteella kootaan yhteen projektin tavoite. 6.1 Projektiryhmän tavoitteet Projektiryhmän tavoitteita prioriteettijärjestyksessä korkeimmasta prioriteetista alkaen: 1) Ohjelmistotuotantoprosessin ja ohjelmistotuotannon menetelmien parempi ymmärtäminen. 2) Mahdollisimman suuren asiakastyytyväisyyden tuottavan tuotteen tekeminen ennalta kiinnitetyllä aikataululla ja työmäärällä. Tämän mahdollistamiseksi ryhmä priorisoi asiakkaan kanssa vaatimukset ja toteuttaa niitä niin paljon kuin kiinnitetyllä työmäärällä ja aikataululla kykenee. Näin varmistetaan resurssien kohdentaminen asiakkaan kannalta mahdollisimman hyvän tuotteen maksimoimiseksi oikeisiin kohteisiin. 3) Kurssin laajuuden ja aikataulun puitteissa pysyminen. Kiinnitetään työmäärät ja aikataulu. Ei ylimääräistä työtä. 4) Kurssin suorittaminen erinomaisella arvosanalla. Tavoitteet on priorisoitu etukäteen, koska on mahdollista, että joistain tavoitteista joudutaan tinkimään. Tällöin kenellekään ei missään vaiheessa ole epäselvää, mistä tavoitteista tinkiminen aloitetaan. 6.2 Asiakkaan tavoitteet Perinteisesti asiakas haluaa aina huippuhyvän järjestelmän huippunopeasti ja huippuhalvalla. Tämä ei kuitenkaan vastaa todellisuutta. Tämän vuoksi asiakkaan tavoitteet priorisoidaan seuraavassa kappaleessa, jotta tiedetään mistä vaatimuksista karsinta tarvittaessa aloitetaan. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 17

18 6.2.1 Asiakkaan tärkeimmät vaatimukset Seuraavassa esitetään asiakkaan tärkeimmät vaatimukset verifiointikriteereineen. Vaatimukset on priorisoitu tärkeysjärjestykseen tärkeimmästä alkaen. 1. Kolmen projektissa tuotettavan osakokonaisuuden valmiiksi saattaminen Kolme projektissa tuotettavaa osakokonaisuutta ovat henkilöt, asiakkaat ja projektit. Mittaaminen: osakokonaisuudet täyttävät vaatimusmäärittelyn vaatimukset. 2. Valmiiden olemassa olevien moduulien liittäminen / liittämismahdollisuuden varmistaminen Valmiina olevat moduulit pyritään liittämään järjestelmään vaatimusmäärittelyssä esitetyllä tavalla. Jos moduulia ei ehditä liittää järjestelmään tulee sen liittämismahdollisuus varmistaa. Mittaaminen: jos moduulit on liitetty järjestelmään mittaaminen suoritetaan testauksen yhteydessä. Liittämismahdollisuus varmistetaan tarvittaessa kyseessä olevan moduulin asiakaskatselmoinnilla. 3. Suunnittelussa otetaan huomioon myös sellaiset toiminnallisuudet, joita ei tämän projektin aikana liitetä järjestelmään Näitä toiminnallisuuksia ovat esimerkiksi sopimukset -osakokonaisuus ja tietämysalueet -osakokonaisuus. Mittaaminen: Suunnitteluvaiheen jälkeen suoritetaan asiakaskatselmointi toteutettavien osakokonaisuuksien rakenteesta ja niiden rajapintojen dokumentaatiosta. Tämän avulla ratkaistaan, onko osakokonaisuuksien liittäminen mahdollista. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, että onko osakokonaisuuksien liittäminen mahdollista dokumentaation avulla. Tämän vuoksi katselmointiin osallistuu Innofactor Oy:n työntekijä, jolla ei ole mitään tekemistä tämän projektin kanssa. 4. Kaikki nykyiset tiedot siirretään uuteen intraan oikein Kaikkien tietojen tulee siirtyä oikein vanhasta järjestelmästä uuteen järjestelmään. Mittaaminen: tarkistetaan siirron jälkeen tietojen oikeellisuus. 5. Modulaarisuus, kolmikerrosmalli, projektissa tuotettuja moduuleja voidaan hyödyntää asiakkaan tulevissa projekteissa sekä tuotekehityksessä Kaikki projektin aikana syntyvät osakokonaisuudet on selkeästi jaettu moduuleihin ja moduulit ovat tarkasti dokumentoituja. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 18

19 Mittaaminen: Tarkistetaan, onko moduulin toteutuksessa käytetty kolmikerrosmallia ja muita laatukäsikirjassa määriteltäviä työtapoja. Projektin ulkopuolinen Innofactor Oy:n työntekijä katselmoi tuotetun dokumentaation. 6. Ohjelmistotuotantoprosessin, laatujärjestelmän dokumentaation, työtapojen ja menetelmien kehittäminen Pyritään kehittämään Innofactor Oy:n ohjelmistoprosessia entistä tehokkaammaksi. Mittaaminen: Innofactor Oy:n laatupäällikkö ja toimitusjohtaja tarkistavat projektin aikana syntyneet tuotteet ja dokumentaatiopohjat. Toimitusjohtaja haastattelee kehityskeskustelussa yhdessä projektiin osallistuneiden henkilöiden esimiesten ja laatupäällikön kanssa henkilöt ja kirjaa kehitysehdotukset yrityksen liiketoimintaprosessien ja laatujärjestelmän kehittämiseksi. 7. Aikataulussa pysyminen Asiakkaalle on tärkeää, että projekti pysyy sille määritetyssä aikataulussa. Mittaaminen: verrataan valmistumisaikataulua suunniteltuun aikatauluun. 8. Käytettävyys Järjestelmän tulisi olla mahdollisimman käytettävä. Mittaaminen: asiakkaan käytettävyys asiantuntija katselmoi järjestelmän käytettävyyden. 9. Järjestelmän toteutuksessa käytetään Innofactorin olemassa olevaa Intrakäyttöliittymää Toteutuksessa tehdään uuden järjestelmän käyttöliittymästä mahdollisimman samankaltainen kuin Innofactor Oy:n yhdessä asiakkaidensa ja TKK:n käytettävyyslaboratorion kanssa kehittämästä intranet-käyttöliittymämallista. Tämä helpottaa henkilöstön siirtymistä vanhasta järjestelmästä uuteen sekä projektissa syntyvien moduulien liittämistä muihin järjestelmiin. Mittaaminen: Tämä voidaan mitata siten, että Innofactor Oy:n työntekijät testaavat uutta järjestelmää ja kertovat tuntemuksiaan siitä ja sen samankaltaisuudesta vanhan järjestelmän kanssa. 10. Kehitetään mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia moduuleja Kehitetään mahdollisuuksien mukaan Innofactor Oy:n valmiita ohjelmistomoduuleja. Mittaaminen: Innofactor Oy:n toimitusjohtaja tekninen johtaja tarkastaa projektin aikana kehitetyt moduulit. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 19

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 12.2.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tämä on dokumentti esittelee tietokonegrafiikkaalgoritmien visualisointijärjestelmän kehitysprojektissa käytettävän vaatimustenhallintamenetelmän. Päivämäärä

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu PROJEKTISUUNNITELMA LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 3.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Prosessiajattelu Sisään Prosessi Ulos ohjaus mittaus Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät määrittelevät sen, mitkä prosessit täytyy olla määritelty ei sitä,

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Soft QA. Vaatimusten muutostenhallinta. Ongelma

Soft QA. Vaatimusten muutostenhallinta. Ongelma Vaatimusten muutostenhallinta Ongelma Muutostenhallinta on usein vaatimustenhallinnan Akilleen kantapää. Projektien alkaessa ensimmäiset vaatimukset kootaan ja dokumentoidaan, mutta usein vaatimuksia ei

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS PROJEKTITOIMINNAN PERUSTEET TENTTI 28.4.2001 Tonja Molin-Juustila Kustakin tehtävästä max 6 pistettä. Vastaukset arvostellaan 0,5 pisteen tarkkuudella. Oikeat vastaukset

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit. Vesiputousmalli ELINKAARIMALLEISTA. Ohjelmiston elinkaari Ohjelmiston elinkaarella (life cycle) tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelmiston kehittämisen aloittamisesta

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS 2.8 Toteutus- ja käyttöönottoprojektien suunnitelma 1 / 17 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 24.10.2005 Elina Kontro Laatuasiat siirretty omaan dokumenttiin jatkotyöstetty 0.2 27.10.2005 Santeri Saarinen Bugien elinkaari yms. asioita jatkettu 0.3 28.10.2005

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Ryhmä C2 Väliraportti 2-24.10. Päivi Laiterla Tomas Windahl Toni Nikkanen Antti Lehto 1 Sisällysluettelo Rich Picture...4 Käsitemalli...5 P-tason

Lisätiedot

Loppuraportti Kuopio

Loppuraportti Kuopio Loppuraportti Kuopio Kuopio, Loppuraportti, 23.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 1.0 22.4.2002 Ossi Jokinen Valmis katselmoitu versio palautukseen. Kuopio2002, vain kurssin T-76.115 arvostelun

Lisätiedot

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ TEEMU JAUHIAINEN, JONI NORDSTRÖM TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ Metropolia Ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Projektisuunnitelma 19.3.2014 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet 1 3

Lisätiedot

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet Copyright by Haikala Ohjelmistotuotannon osa-alueet Ohjelmiston elinkaari 1. Esitutkimus, tarvekartoitus, kokonaissuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu (feasibility study, requirement study, preliminary

Lisätiedot

Uudelleenkäytön jako kahteen

Uudelleenkäytön jako kahteen Uudelleenkäyttö Yleistä On pyritty pääsemään vakiokomponenttien käyttöön Kuitenkin vakiokomponentit yleistyneet vain rajallisilla osa-alueilla (esim. windows-käyttöliittymä) On arvioitu, että 60-80% ohjelmistosta

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9 AgilElephant T-76.115 Esa Mommo, 57197J Pauli Vesterinen, 65220P Tekijä: Esa Mommo/Pauli Vesterinen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 of 6 Dokumentti Historia Revisio Historia Revision päiväys: 26.10.2004

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana 04.02.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Sisällys 1. Johdanto 2. Yksikkö- ja integrointitestaus 3. Järjestelmätestaus 4. Hyväksymistestaus http://cs.joensuu.fi/tsoft/

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Tekninen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1. Tarkoitus ja kattavuus...4 1.2. Tuote ja ympäristö...4 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Symbio lyhyesti Innovatiivinen tuotekehitys- ja testauskumppani Juuret Suomessa, perustettu 1997 Laadukkaat ohjelmistotoimitukset

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

GroupDesk Toiminnallinen määrittely

GroupDesk Toiminnallinen määrittely GroupDesk Toiminnallinen määrittely Tilanne: Paikallinen oppilaitos, kuvitteellinen WAMK, tarvitsee ryhmätyöhön soveltuvan sähköisen asioiden hallintajärjestelmän ja ryhmätyöohjelmiston, jonka ajatuksena

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 EDISTYMISRAPORTTI - PS Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 3 Projektisuunnitelma 3 Vaatimusmäärittely

Lisätiedot

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä.

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toiminnallisen määrittelyn tarina Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toimitusjohtajan pulma Tässä on toimitusjohtaja Roope, jonka tavoitteena on pyörittää Rengasmaster Oy:tä

Lisätiedot

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Sisällysluettelo 1. Projektin tila...3 1.1. Suoritetut tehtävät...4 1.2. Käytetyt menetelmät...5 1.3. Ongelmat...6 1.4. Jatkosuunnitelmat...6 Versio- ja muutoshistoria

Lisätiedot

Tik-76.612 Harjoitustyö

Tik-76.612 Harjoitustyö Tik-76.612 Harjoitustyö Harjoitustyö Tehdään 2-3 hengen ryhmissä Koostuu etapeista joiden aikana simuloidaan ohjelmistoprojektin läpivientiä On nivottu osaksi kurssin luentoja On pakollinen 2 Harjoitustyön

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet, kesä 2012

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet, kesä 2012 OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perust eet, kesäkurssi 2012 Ajankoht aist a kurssilla - Harjoitustyöryhmien muodostaminen tänään - Taustatarinat ja tieto parituksesta ryhmille sähköpostitse perjantain 1.6.2012

Lisätiedot

Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa

Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa 1 Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa Passion leads to design, design leads to performance, performance leads to SUCCESS! OLLI NIEMI Yoso Oy Mitä määrittelyltä

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Tapahtuipa Testaajalle...

Tapahtuipa Testaajalle... Tapahtuipa Testaajalle... - eli testaus tosielämässä 09.10.2007 Juhani Snellman Qentinel Oy 2007 Agenda Minä ja mistä tulen Testauksen konteksti Tapauksia tosielämästä ja työkaluja 2 Minä Juhani Snellman

Lisätiedot

Yhtiön yleisesittely

Yhtiön yleisesittely Yhtiön yleisesittely Muokkaa alaotsikon perustyyliä Asko Savolainen napsautt. Vergo Oy Tässä dokumentaatiossa esitettyjä tietoja ei saa hyödyntää, jäljentää tai muuten saattaa Vergo Oy l kolmansien osapuolten

Lisätiedot

Kuopio, Käyttöohje, 12.2.2002

Kuopio, Käyttöohje, 12.2.2002 Käyttöohje Kuopio Kuopio, Käyttöohje, 12.2.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 10.2.2002 Wesa Aapro T2-vaiheen mukaisen käyttöohjeen ensimmäinen versio. 1.0 11.2.2002 Ossi Jokinen Katselmointi

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

Laatukäsikirja Kuopio

Laatukäsikirja Kuopio Laatukäsikirja Kuopio Kuopio, laatukäsikirja, 11.12.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 28.10.2001 Ossi Jokinen Valmis katselmoitavaksi 0.2 29.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin

Lisätiedot

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä Tausta ja tavoitteet Tausta Kurssilla on opiskeltu suunnittelemaan ja toteuttamaan tietokanta, joka on pieni perustuu selkeisiin vaatimuksiin on (yleensä) yhden samanaikaisen

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

Tik Harjoitustyö

Tik Harjoitustyö Tik-76.612 Harjoitustyö Harjoitustyön uusi aikataulu Ti 12.3 Kurssin aloitus Harjoitustyön läpikäynti To 14.3 Ti 19.3 Projektin synty Projektisuunnitelma Ryhmien muodostuminen To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti

Lisätiedot

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito Johdantoluento Ylläpito-termin termin määrittely Ylläpito ohjelmistotuotannon vaiheena Evoluutio-termin määrittely Muita kurssin aiheeseen liittyviä termejä TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmien ylläpito

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Hajautettu Ohjelmistokehitys

Hajautettu Ohjelmistokehitys Hajautettu Ohjelmistokehitys Maria Paasivaara Hajautuksen muotoja Yrityksen sisäinen hajautus Maan sisällä Maiden välillä, esim. offshore Yritysten välinen hajautus Alihankinta Lisenssointi Partnershipit

Lisätiedot

T 76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Hirviöryhmä loppukatselmointi. Hirviö. Projektikatselmointi

T 76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Hirviöryhmä loppukatselmointi. Hirviö. Projektikatselmointi Hirviö Projektikatselmointi Mikä Hirviö on? Hajautettu muistikirja Professoreille Muistiinpanoja keskusteluista opiskelijan kanssa Diplomitöiden ja jatko opintojen seuranta Raportointi Opetushenkilökunnalle

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 5)

PROJEKTISUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 5) PROJEKTISUUNNITELMA Edited by Checked by Approved by i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 Jakelu 1 1. JOHDANTO DOKUMENTTIIN 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kattavuus 2 1.2. Dokumentin sisältö 2 1.3.

Lisätiedot

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Menetelmäohje Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Riku Hurmalainen, 24.3.2002 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Termit...4 3. Toteutus...5 3.1. Yleiskuvaus...5 3.2. Tekninen ratkaisu...5 3.3. Tietoturva...6

Lisätiedot

Aika Vaihe Lopputulos

Aika Vaihe Lopputulos Ruokis-hanke ICT PROJEKTI: Projektin ohjaaja: Lasse Seppänen Projektipäällikkö: Tommi Leppänen Projektin jäsenet: Jenita Karimäki, Tuija Pörhölä, Kalle Veuro ja Olli Savisaari Projekti Projektin tarkoitus

Lisätiedot

Project-TOP QUALITY GATE

Project-TOP QUALITY GATE Project-TOP QUALITY GATE FOR SUCCESSFUL COMPANIES TYÖKALU ERP- JÄRJESTELMIEN TESTAUKSEEN PROJECT-TOP QUALITY GATE Quality Gate on työkalu ERP-järjestelmien testaukseen Huonosti testattu ERP- järjestelmä

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ Eeva Kangas 05.11.2015 @FixUi Oy 2013 2015 FIXUI "Autamme yrityksiä suunnittelemaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset osaavat ja haluavat käyttää" Käyttäjätutkimukset

Lisätiedot

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Sähköinen asiakirjahallinta Sähköinen työpöytä Dokumenttienhallinta (kuvatut käsittelyprosessit) Asiahallinta Sähköinen arkisto

Lisätiedot

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena 1 Työkalut ohjelmistokehityksen tukena Johdanto 2 Työkaluja eli ohjelmistotyötä tukevia ohjelmistoja käytetään ohjelmistoalan yrityksissä nykypäivänä paljon. Työkalut auttavat ohjelmistoalan ihmisiä suunnittelemaan

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

TIEDONKULKU. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique

TIEDONKULKU. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique TIEDONKULKU PROJEKTITYÖ Tik-76.115 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Versiohistoria... 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus... 3 1.2 Projekti... 3 2. Tiedonkulku... 3 2.1 Yleistä... 3

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza Testaussuunnitelma Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Versio 1.0 Ehdotus Laatija Raine Kauppinen VERSIOHISTORIA Versionotyyppi Versio- Päiväys Tekijä

Lisätiedot

Käyttöliittymäsuunnitelma Kuopio

Käyttöliittymäsuunnitelma Kuopio Käyttöliittymäsuunnitelma Kuopio Kuopio, Käyttöliittymäsuunnitelma, 11.12.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 01.12.2001 Ossi Jokinen Ensimmäinen versio 0.2 5.12.2001 Ossi Jokinen Sisäisen

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

Test World Oy. Ohjelmistoprojekti 2004 T-76.115

Test World Oy. Ohjelmistoprojekti 2004 T-76.115 Test World Oy Ohjelmistoprojekti 2004 T-76.115 TW QMD JA 13.9.2004 Page 1(5) 1. Yritys Test World Oy on suomalainen yksityinen vuonna 1991 perustettu yritys. Sen toimialana on autojen ja renkaiden testaus

Lisätiedot

S12-11. Portaalinosturi AS-0.3200. Projektisuunnitelma 2012. Oleg Kovalev

S12-11. Portaalinosturi AS-0.3200. Projektisuunnitelma 2012. Oleg Kovalev S12-11 Portaalinosturi AS-0.3200 Projektisuunnitelma 2012 Oleg Kovalev Sisällys 1. Työn tavoite... 3 2. Projektin osa-alueet... 3 2.1. Suunnittelu... 3 2.2. Komponenttien hankinta... 3 2.3. Valmistus...

Lisätiedot

@Tampereen Testauspäivät (2012-06)

@Tampereen Testauspäivät (2012-06) @Tampereen Testauspäivät (2012-06) Testausodotukset räätälöityjen järjestelmien projekteissa Maaret Pyhäjärvi, testausasiantuntija Twitter: maaretp Testausvastaava @ Granlund Oy Yrittäjä

Lisätiedot

SataSPIN. Prosessien parantaminen verkostoitumalla. Porin korkeakouluyksikkö, TTKK

SataSPIN. Prosessien parantaminen verkostoitumalla. Porin korkeakouluyksikkö, TTKK SataSPIN Prosessien parantaminen verkostoitumalla Porin korkeakouluyksikkö, TTKK Ohjelmistoasiantuntemuksen keskus Centre of Software Expertise - CoSE Timo.Varkoi@pori.tut.fi http://www.pori.tut.fi SPI

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Projektisuunnitelma Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Projektisuunnitelma Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1 Projektin tavoite...4 1.2 Projektin kattavuus...4 1.3 Tuote ja ympäristö...5 1.4

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

Ohjelmiston toteutussuunnitelma

Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä luku antaa yleiskuvan koko suunnitteludokumentista,

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

Laatukäsikirja Kuopio

Laatukäsikirja Kuopio Laatukäsikirja Kuopio Kuopio, laatukäsikirja, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 28.10.2001 Ossi Jokinen Valmis katselmoitavaksi 0.2 29.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin

Lisätiedot

Tarjoussuunnitteluun työkalu

Tarjoussuunnitteluun työkalu Aleksi Heimovesa, Iiro Hakkarainen, Jesse Honko Tarjoussuunnitteluun työkalu Metropolia Ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka Projektisuunnitelma 16.1.2015 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat Johtaminen voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: 1. Arvojohtaminen (Leadership) 2. Työn(kulun) johtaminen (Process management) 3. Työn sisällön ja tulosten/ tuotosten johtaminen (esim. Product management)

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot