Työpaikat Helsingissä 2003 ja ennakkotiedot 2004

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työpaikat Helsingissä 2003 ja ennakkotiedot 2004"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja Työpaikat Helsingissä 2003 ja ennakkotiedot 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN ISBN LISÄTIETOJA Juha Suokas, puh Leena Hietaniemi, puh

2 Työpaikat Helsingissä 2003 ja ennakkotiedot 2004 Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen alan työpaikat keskittyvät pääkaupunkiin Helsingin työpaikkamäärä kasvuun 2004 Helsingin kokonaistyöpaikkamäärä kääntyi vuonna 2002 laskuun, joka jatkui myös seuraavana vuonna. Kahdessa vuodessa työpaikkamäärä väheni 2,1 prosentilla. Vuonna 2004 pääkaupungin työpaikkamäärä kääntyi uudelleen hienoiseen 0,7 prosentin kasvuun Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston ennakkotietojen mukaan. Kasvu jäi kuitenkin jälkeen naapurikuntien luvuista Espoon kasvun ollessa 2,5 prosenttia ja Vantaalla 1,5 prosenttia. Koko Helsingin seudulla työpaikkakasvu oli 1,2 prosenttia ja koko maassa 1,7 prosenttia vuonna Vuonna 2004 alkanut Helsingin suotuinen työllisyyskehitys on jatkunut vuoden 2006 alkuun asti. Tämän vahvistaa Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen viimeisimmät tiedot. Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen työpaikkamäärää oli 0,6 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä. Pääkaupunkiseudun muiden kuntien ja Helsingin seudun kehysalueen samoin kuin Helsingin seudun ulkopuolisessa maassa kasvu oli 1,8 prosenttia. Tämän jälkeen Helsingissä työpaikkamäärän kasvu nousi ohi muun Helsingin seudun ollen yhtä nopeaa kuin muualla maassakin. Vuoden 2006 alun työpaikkamäärä oli Helsingissä 2,1 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Muulla Helsingin seudulla kasvu jäi 0,9 prosenttiin ja oli seudun ulkopuolisessa maassa 2,0 prosenttia. Työpaikkakasvun voidaan ennakoida jatkuvan Helsingissä ja koko Helsingin seudulla tulevaisuudessakin tehtyjen työtuntien määrän käännyttyä voimakkaaseen kasvuun vuoden 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kuvio 1. Työpaikkamäärän muutos edellisen vuoden ensimmäisestä neljänneksestä Helsingissä, muulla Helsingin seudulla ja muualla maassa 2005 ja ,5 2,0 1,5 % 1,0 0,5 0, / I 2006 / I Muu maa Muu Helsingin seutu Helsinki 1

3 Helsinkiin uutta työpaikkaa vuonna 2004 Seuraavassa tarkastellaan Helsingin työpaikka- ja elinkeinorakennetta. Tietolähteinä on käytetty Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoja sekä vuoden 2000 väestölaskennan tietoja. Vuotta 2004 koskevat tiedot ovat ennakkotietoja. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Helsingissä oli vuoden 2004 lopussa yhteensä työpaikkaa, mikä oli lähes enemmän kuin vuonna Kaikissa suurimmissa kaupungeissamme työpaikkamäärä lisääntyi ennakkotietojen mukaan vuonna Eniten uusia työpaikkoja syntyi Tampereelle, työpaikkaa. Espoossa lisäys oli 2 400, Vantaalla 1 400, Turussa ja Oulussa Kuuden suurimman kaupunkimme yhteinen osuus koko maan työpaikan lisäyksestä oli 35 prosenttia, mikä jäi 3 prosenttiyksikköä alle kaupunkien yhteisestä osuudesta kaikista maan työpaikoista. Vielä vuonna 2003 kuuden suurimman kaupunkimme yhteinen työpaikkamäärä laski kun muualla maassa työpaikat lisääntyivät yli 6 000:lla. Suurimpien kaupunkien osuus koko maamme työpaikkakasvusta jäi vuonna 2004 huomattavasti vuosien luvuista, jolloin osuus oli lähes 60 prosenttia. Helsinki muodostaa maan suurimman työpaikka-alueen työpaikallaan. Kaikista maamme työpaikoista 16 prosenttia sijaitsee täällä. Seuraavaksi suurimmat alueet ovat viiden prosentin osuudellaan Tampere ( ) työpaikkaa) ja Espoo ( työpaikkaa). Vantaan työpaikkaa ja Turun työpaikkaa edustavat kummatkin neljää prosenttia koko maan työpaikkakannasta. Vastaavasti Oulun osuus on kolme prosenttia eli työpaikkaa. Pääkaupunkiseudun yhteinen osuus kaikista maamme työpaikoista oli 25 prosenttia ja koko Helsingin seudun 1 29 prosenttia. Vuosina Helsingin osuus koko pääkaupunkiseudun työpaikkalisäyksestä oli yli puolet. Vuonna 2001 pääkaupungin osuus putosi hieman alle 40 prosentin. Kahden työpaikkakatovuoden jälkeen Helsingin osuus pääkaupunkiseudun työpaikkakasvusta nousi 41 prosenttiin vuonna Vuoden 2004 lopulla työpaikkaomavaraisuusaste (alueella työssä käyvien ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän suhde) oli Helsingissä 134 prosenttia. Nopean kasvun myötä Vantaalla on päästy 100 prosentin työpaikkaomavaraisuuteen. Espoossa omavaraisuusaste oli 93 prosenttia. Kuvio 2. Työpaikat suurimmissa kaupungeissa ja koko maassa ja ennakkotieto 2004 (Indeksi, 1993=100) Indeksi, 1993= * Espoo Helsinki Vantaa * Vantaa Espoo Oulu Tampere Helsinki Turku Koko maa Kuvio 3. Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla ja ennakkotieto 2004 Lkm 1 Pääkaupunkiseudun kaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) sekä Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vihti, Mäntsälä ja Pornainen. 2

4 Helsingin rajan ylittää työmatkaliikenteessä yli henkeä päivittäin Nopea työpaikkamäärän kasvu johti myös kunnan rajat ylittävän työmatkaliikenteen määrän nopeaan kasvuun viime vuosikymmenen lopulla. Nopea kasvu taittui kuitenkin hidastuneen työpaikkakehityksen vuoksi tämän vuosikymmenen alussa kääntyen laskuun vuosina 2002 ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2003 lopussa Helsingissä kävi töissä yli ulkopaikkakuntalaista eli neljä kymmenestä täällä työssä käyvästä asui muualla kuin Helsingissä. Edelliseen vuoteen verrattuna Helsinkiin sukkuloivien määrä vähentyy hengellä. Vuodesta 1993 tämä määrä on noussut reilulla kolmasosalla (34 prosenttia) eli nopeammin kuin kokonaistyöpaikkamäärä. Valtaosa näistä työmatkaajista oli kotoisin Espoosta (42 900) ja Vantaalta (39 500). Ns. Helsingin seudun kehyskunnista 2 pääkaupunkiin töihin tulevien määrä oli Helsingin seudun ulkopuolelta tuli tänne töihin hieman vähemmän väkeä kuin kehyskunnista eli henkeä. Vuoden 2003 lopulla joka viides työssä käyvä helsinkiläinen, henkeä, kävi työssä kotikuntansa ulkopuolella. Merkittävin osa tästä kaupungin ulkopuolelle kohdistuvasta työmatkaliikenteestä suuntautuu Vantaalle, mistä oli löytänyt työpaikkansa helsinkiläistä. Espoossa kävi työssä helsinkiläistä ja Helsingin seudun kehyskunnissa lähes helsinkiläistä. Helsingin seudun kuntien ulkopuolelle suuntautui helsinkiläisen työmatka. Vuodesta 2002 ulos pendelöivien määrä laski muutamalla sadalla hengellä. Vuodesta 1993 muualle sukkuloivien määrä on noussut 58 prosenttia eli huomattavasti nopeammin kuin muista kunnista Helsinkiin pendelöivien määrä tai kaupungin kokonaistyöpaikkamäärä. Työpaikat yksityisellä sektorilla Kuusi jokaisesta kymmenestä Helsingissä työssä käyvästä (63 %) saa palkkansa yksityiseltä sektorilta. Yksityisen työnantajan palveluksessa olevien määrä vuodenvaihteessa 2003/2004 oli Julkisen sektorin (valtion, valtion liikelaitosten ja kuntien) palveluksessa olevien määrä oli Yrittäjiä oli Kuvio 4. Helsingissä työssä käyvien ulkokuntalaisten ja muualla kuin kotikunnassaan työssä käyvien helsinkiläisten määrä ja Helsingin Indeksi, 1993= Muihin kuntiin Muista kunnista Työpaikkamäärä Elinkeinoelämän palvelut ja hyvinvointipalvelut suurimmat työllistäjät Palvelualat muodostavat suurimman työllistävän toimialakokonaisuuden Helsingissä kuten useimmissa muissakin eurooppalaisissa suurkaupungeissa. Palvelualojen osuus kokonaistyöpaikkamäärästä oli 85 prosenttia ja palvelualojen työpaikoista valtaosa on yksityiseen palvelusektoriin 3 liittyvillä aloilla. Yksityisen palvelusektorin osuus työpaikoista vuoden 2004 ennakkotietojen mukaan oli Helsingissä puolet ja julkisen palvelusektorin 4 osuus kokonaistyöpaikkamäärästä oli reilu kolmannes. Teollisuuden 5 osuudeksi työpaikoista jäi 13 prosenttia. Maamme pääkaupungin toimialarakenne poikkeaa huomattavasti koko maan vastaavasta lähinnä yksityisen palvelusektorin ja teollisuuden kohdalla. Koko maassa yksityisen palvelusektorin osuus oli vain reilu kolmannes (36 %) ja teollisuuden osuus peräti neljännes. Elinkeinoelämän palvelut ml. kiinteistöpalvelut ja tutkimus- ja kehittämistoiminta on ylivoimaisesti suurin työllistäjä Helsingissä työpaikallaan. Helsingin osuus alan koko työpaikkamäärästä oli 27 prosenttia. Vuoden 2004 ennakkotiedot kertovat työpaikkamäärän kasvaneen vuodesta 2003 vajaalla prosentilla. Alan merkittävimmät työllistäjät olivat tietojenkäsittelypalvelu ( työpaikkaa), lainopilliset ja taloudelliset konsultoinnit ( työpaikkaa) ja tekninen palvelu ja testaus (9 200 työpaikkaa). Tutkimus- ja kehittämistoiminta työllisti henkeä. Hyvinvointipalvelujen ala on kärkityöllistäjien joukossa toiseksi merkittävin terveys- ja sosiaalipalvelujen alan Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vihti, Pornainen ja Mäntsälä. 3 Yksityisellä palvelusektorilla tarkoitetaan tässä kauppaa, hotelli- ja majoitustoimintaa, kuljetusta ja tietoliikennettä, rahoitustoimintaa sekä kiinteistö- ja liike-elämän palveluja. 4 Julkisen palvelusektorin aloiksi lasketaan tässä julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus, terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut sekä muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. 5 Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja vesihuolto sekä rakennustoiminta. 3

5 työllistäessä henkeä Helsingissä. Alan kaikista työpaikoista 14 prosenttia sijaitsi Helsingissä. Alan työpaikat lisääntyivät edellisestä vuodesta kolmella prosentilla. Terveydenhuollon osuus työpaikoista oli Kaupan alalla työpaikkoja oli kaikkiaan eli kaksi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Helsingin osuus kaikista kaupan alan työpaikoista oli 17 prosenttia. Tukkukaupan ja agentuurisektorin osuus työpaikoista oli , vähittäiskaupan Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto työllisti henkeä. Seuraavaksi suurimmat työllistäjät olivat kuljetus ja tietoliikenne ( työpaikkaa), muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut ( työpaikkaa), julkinen hallinto ( työpaikkaa) sekä teollisuus ( työpaikkaa). Yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelualojen sekä teollisuuden työpaikkamäärät hieman kasvoivat edellisvuotisesta kun taas muilla em. aloilla ennakkotiedot kertovat työpaikkamäärän pudonneen kahdella prosentilla edellisvuotisesta. Helsingin elinkeinotoiminnan erikoistuminen Kuvio 5. Työpaikat toimialoittain Helsingissä 2000, 2003 ja ennakkotieto 2004 Kiinteistöpalv.; Liike-alämän palv. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. Tukku- ja vähittäiskauppa Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Muut yht.kunn. ja henk.koht. palv. Julkinen hallinto ja maanpuol. Teollisuus Koulutus Rakentaminen Rahoitustoiminta Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2004* Muu ja tuntematon 2003 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto Työpaikat lkm. Kuvio 6. Helsingin elinkeinotoiminnan vahvimmat erikoistumisalat 2003 (Indeksi, koko maa=100) Mainospalvelut Pankki- ja rahoitustoiminta Lainop. ja taloud. konsultointi Tietojenkäsittelypalvelu Teleliikenne Tutkimus ja kehittäminen Virkistys- kult.- ja urh. toim. Vakuutustoiminta Kustantaminen ja painaminen Kulutustavaroiden tukkuk. Järjestötoiminta Muut palv. liike-elämälle Julkinen hall. ja sos. vak. Turvallisuuspalv. ja siivous Liikennettä palv. toiminta Ravintolatoiminta Posti- ja kuriiritoiminta Tekninen tukkukauppa Indeksi, Koko maa=100 Seuraavassa tarkastellaan Helsingin erikoistumista eri toimialoille suhteessa koko Suomeen. Alueiden erikoistuminen eli tuotantorakenteen erilaisuus perustuu lähinnä kolmeen tekijään: alueiden sijaintietuihin, tuotannon mittakaavaetuihin sekä kasautumisetuihin 6. Erikoistumisalat ovat käytännössä toimialoja, joiden asiakkaat ovat pääasiassa alueen ulkopuolella muualla maassa tai ulkomailla. Erikoistumisalat eivät välttämättä ole alueen suurimpia työllistäjiä. Siitä huolimatta niillä on ratkaiseva merkitys alueen talouden kannalta, sillä merkittävät kasvu- ja supistumisimpulssit kerrannaisvaikutuksineen tulevat alueille pääasiassa niiden välityksellä. Erikoistumisalojen vastapainona ovat paikalliset alat, joiden asiakaskunta koostuu pääasiassa oman alueen asukkaista ja yrityksistä. Seuraavassa esitettävä erikoistumisanalyysi perustuu toimialoittaisista työpaikkatiedoista laskettaviin erikoistumisindekseihin, jotka kuvaavat toimialan työpaikkaosuutta alueella (Helsingissä) suhteutettuna saman toimialan työpaikkaosuuteen vertailualueella (koko maassa). Kun tällä tavalla laskettu suhdeluku muunnetaan indeksiksi, se saa arvon 100, jos toimialan työpaikkaosuus on alueella yhtä suuri kuin vertailualueella. Jos indeksin arvo on suurempi kuin 100, alue on erikoistunut kyseiseen toimialaan. Kuvioihin on poimittu ne toimialat, joilla erikoistumisindeksin arvo ylittää 120 eli alat, joiden työpaikkaosuus alueella on vähintään 20 % suurempi kuin koko maassa. Erikoistumisindeksi on laskettu vuoden 2003 lopun työpaikkamäärätiedoista. Helsingin, maamme ainoan metropolialueen ytimen, toimialoittaisessa erikoistumisprofiilissa korostuvat pitkälle erikoistuneet palvelualat, jotka korostuneesti lukeutuvat informaatiosektorin palvelu- ja sisältötuotantoaloihin. Mainospalvelujen, lainopillisten ja taloudellisten konsultointipalveluiden, teleliikenteen, tietojenkäsittelypalveluiden osuus kokonaistyöpaikkamäärästä on vahvasti korostunut. Edellä mainittujen alojen työpaikoista prosenttia sijaitsee Helsingissä. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan työpaikoista yli kolmannes ja graafisen teollisuuden työpaikoista lähes kolmasosa sijaitsee maamme pääkaupungissa. 6 Sijaintiedut liittyvät alueen saavutettavuuteen, luonnonresursseihin, infrastruktuuriin ja muuhun pääomaan, työvoiman määrään ja osaamiseen ja lukuisiin muihin tekijöihin, jotka vaikuttavat eri toimialojen tuotantoedellytyksiin. Tuotannon mittakaavaedulla tarkoitetaan sitä, että yrityskokoa ja tuotannon määrää kasvatettaessa yksikkökustannukset tietyillä edellytyksillä alenevat. Sen seurauksena tuotannon keskittäminen ja tuotantovolyymin kasvattaminen on kannattavaa ainakin johonkin rajaan asti. Mittakaavaetuja haetaan, paitsi varsinaisessa tuotannossa, yhä enemmän myös markkinoinnissa, hallinnossa, tuotekehityksessä ja logistiikassa. Kasautumisen eduilla tarkoitetaan sitä, että yritykset hyötyvät muiden yritysten ja asukkaiden tai työvoiman läheisyydestä. Kun monet yritykset ja asukkaat sijaitsevat lähekkäin toisiaan eli kasautuvat, kuljetus-, liikkumis- ja kommunikaatiokustannukset ovat alhaiset. 4

6 Elinkeinoelämän kehityksen ja tehokkuuden kannalta merkittävien alojen kuten rahoitustoiminnan, vakuutustoiminnan sekä liike-elämälle tukitoimintoja tarjoavien vartiointipalvelu- siivous- yms. alojen työpaikat ovat myös voimakkaasti keskittyneet tänne. Helsinki toimii myös erittäin vahvana virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminnan keskittymänä. Helsingillä on myös erittäin vahva rooli maan logistisena keskuksena, joka on paitsi kansallinen tietoliikenteen ja kuljetuksen solmukohta myös kansainvälisen henkilö- ja tavaraliikenteen portti. Tähän liittyen tukkukauppa, liikennettä palvelevat toiminnat (mm. matkatoimistoala), posti- ja kuriiritoiminta ja ravitsemistoiminta ovat vahvasti Suomessa keskittyneet Helsingin seudulle em. teleliikenteen lisäksi. Tämän lisäksi Helsinki toimii maan hallinnollisena keskuksena, jota ilmentää julkisen hallinnon ja järjestötoiminnan keskittyminen alueelle. Vuoden 2003 lopulla kuviossa 6 esitetyillä erikoistumisaloilla työskenteli henkeä, mikä oli hieman yli puolet Helsingin kokonaistyöpaikkamäärästä. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen työpaikat keskittyneet Helsinkiin Helsingin kokonaistyöpaikkamäärän kasvun vauhtipyöränä on toiminut osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen toimialakokonaisuus. Näihin ns. KIBS 7 -aloihin sisällytetään tietojenkäsittelyalaan, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, lainopillisiin ja taloudellisiin palveluihin, mainosalaan, teknisten palvelujen sekä konsultti- ja henkilöstöpalveluihin liittyviä toimialoja (ks. liitetaulukko 4). Kun vuosien välillä Helsingin kokonaistyöpaikkamäärä kasvoi lähes neljänneksellä, niin KIBS-alojen kokonaistyöpaikkamäärä kaksinkertaistui. Helsingin työpaikkamäärän hengen lisäyksestä osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen osuus oli peräti Näin toimialakokonaisuuden, jonka osuus kaikista työpaikoista on 13 prosenttia, osuus työpaikkojen määrän kasvusta oli yli kolmannes. Kaikkiaan KIBS-alojen työpaikkoja oli Helsingissä ja koko pääkaupunkiseudulla vuoden 2003 lopulla. Helsingin osuus kaikista alan työpaikoista oli 30 prosenttia ja pääkaupunkiseudun 45 prosenttia. Helsingin työllisyyden kannalta merkittävimmistä KIBS-aloista voimakkaimmin toimintojaan oli tänne keskittänyt mainospalvelut, missä yli puolet alan kaikista työpaikoista sijaitsi pääkaupungissa. Lakiasiain palveluissa ja liikkeenjohdon konsultoinnissa kummassakin Helsingin osuus ylitti 45 prosenttia. Ohjelmistojen suunnittelussa, tietojenkäsittelyssä ja luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksessa Helsingin osuus oli yli kolmannes. Laskentatoimessa ja työnvälityksessä kummassakin reilusti yli viidennes työpaikoista sijaitsi Helsingissä. Ainoastaan teknisissä palveluissa osuus jäi alle viidenneksen. Kaikkein merkittävimmin pääkaupunkiin keskittyneet alat olivat muut tietojenkäsittelypalvelut 8, yhteiskuntatieteellinen tutkimus ja perintätoimistot, joissa prosenttia työpaikoista sijaitsi täällä. Nämä alat eivät kuitenkaan työllistäjinä yllä samaan luokkaan kuin edellä mainitut alat. Yksittäisistä aloista merkittävin työllistäjä Helsingissä oli ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus työpaikalla. Seuraavaksi suurimmat työllistäjät olivat tekniset palvelut 9 (8 000 työpaikkaa), työnvälitys ja henkilöstön hankinta (4 700 työpaikkaa) sekä luonnontieteen ja tekniikan tutkimus (4 400 työpaikkaa). Liikkeenjohdon konsultointi, mainospalvelut sekä tietojenkäsittely kukin työllistivät henkeä. Kuvio 7. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen alan ja muiden toimialojen työpaikkamäärä Helsingissä (Indeksi, 1995=100) Indeksi, 1995= Kibs-alat Muut toimialat yht. Kuvio 8. Helsingin ja muun maan osuudet osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen alan työpaikoista ja työpaikkamäärä 2003 Muu tietojenkäsittelypalvelu Yhteiskuntatiet. ja humanistinen tutk. Perintätoimistot Mainospalvelu Messujen järjestäminen Lakiasiain palvelu Tietokanta ja -verkkopalvelut Liikkeenjohdon konsultointi Taideteoll. muotoilu ja suunnittelu Ohjelmistojen suunnittelu ja valm Markkinatutk. ja mielipideselv Tietojenkäsittely Luonnontieteen ja tekniikan tutk Atk-laitteistokonsultointi Tekninen testaus ja analysointi Laskentatoimi ja kirjanpito Työnvälitys ja henkilöstön hankinta Tekninen palvelu Helsinki muu maa % 7 Knowledge Intensive Business Services. 8 Manuaaliset rekisteripalvelut: tietojen keruu, lajittelu ja jäsentely myyntiä varten, esim. lehtileike- ja referaattipalvelu. Muualla luokittelematon tietojenkäsitelypalvelu. 9 Mm. arkkitehtipalvelut, yhdyskuntasuunnittelu ja rakennustekniset palvelut. 5

7 Liitetaulukko 1. Pääkaupunkiseudun kuntien, Tampereen, Turun ja Oulun työpaikkamäärä sekä ennakkotieto 2004 Pääkaupunkiseutu Helsingin Tampere Turku Oulu Koko maa Yhteensä Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen seutu * Liitetaulukko 2. Työpaikat toimialoittain Helsingissä ja ennakkotieto 2004 sekä osuus koko maasta 2004 (%) * Lkm Osuus, % Lkm Osuus, % Lkm Osuus, % Lkm Osuus, % Osuus koko maasta, % Kaikki toimialat yhteensä , , , ,0 16,2 A, B, C Maa- ja kalatalous; Mineraalien kaivu 398 0, , , ,1 0,4 D Teollisuus , , , ,1 7,3 Siitä: 15 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus , , , ,7 6,5 22 Kustantaminen, painaminen , , , ,5 30,6 24 Kemikaalien ja kemiallisten tuott. valm , , , ,3 5,8 28 Metallituotteiden valmistus , , , ,3 2,8 29 Koneiden ja laitteiden valmistus , , , ,7 4,0 31 Muu sähkökoneiden ja -laitt. valmistus , , , ,6 15,0 32 Radio-,tv- ja tietoliikenneväl. valm , , , ,1 11,1 33 Lääkintäkojeiden yms. valm , , , ,6 19,6 35 Muu kulkuneuvojen valmistus , , , ,3 7,8 E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto , , , ,6 14,1 F Rakentaminen , , , ,8 12,8 G Tukku- ja vähittäiskauppa , , , ,8 16,9 50 Moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus , , , ,4 11,8 51 Agentuuritoiminta ja tukkukauppa , , , ,9 24,1 52 Vähittäiskauppa , , , ,5 14,0 H Majoitus- ja ravitsemistoiminta , , , ,9 20,6 I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne , , , ,8 19,2 60 Maaliikenne; putkijohtokuljetus , , , ,6 12,3 61 Vesiliikenne , , , ,7 28,6 62 Ilmaliikenne 360 0, , , ,1 9,3 63 Liikennettä palv. toim. ja matkatoim , , , ,0 23,3 64 Posti- ja teleliikenne , , , ,4 27,1 641 Posti- ja kuriiritoiminta , , , ,7 22,0 642 Teleliikenne , , , ,8 34,5 J Rahoitustoiminta , , , ,6 38,9 K Kiinteistö- ja liike-elämän palvelut , , , ,6 27,1 70 Kiinteistöalan palvelut , , , ,0 19,6 71 Kulkuneuvojen jne. vuokr , , , ,2 16,4 72 Tietojenkäsittelypalvelu , , , ,0 37,7 73 Tutkimus ja kehittäminen , , , ,4 34,4 74 Muu liike-elämää palveleva toiminta , , , ,1 25,9 741 Lainop. ja taloud. konsult , , , ,9 38, Tekninen palvelu ja testaus , , , ,5 17,7 744 Mainospalvelu , , , ,0 50,0 745 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta , , , ,4 21,5 746 Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu , , , ,8 37,2 747 Siivous , , , ,9 21,5 748 Muut palvelut liike-elämälle , , , ,3 31,6 L Julkinen hallinto , , , ,2 24,6 M Koulutus , , , ,9 13,7 N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut , , , ,0 14, Terv. huolto ja eläinlääkintäpalv , , , ,0 15,6 853 Sosiaalipalvelut , , , ,0 12,8 O Muut yht.kunn. ja henk.koht. palv , , , ,3 26,0 90 Ympäristönhuolto , , , ,4 16,5 91 Järjestötoiminta , , , ,8 27,3 92 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta , , , ,1 33,6 93 Muut palvelut , , , ,8 14,2 P,Q,X Muu ja tuntematon , , , ,2 10,0 6

8 Liitetaulukko 3. Työpaikat toimialoittain ja alueittain Helsingissä Yhteensä Maa- ja Teolli- Sähkö-, Raken- Tukku- ja Majoi- Kuljetus, Rahoi- Kiinteis- Julkinen Koulu- Tervey- Muut Muu ja metsä- suus kaasu- taminen vähittäis- tus- ja varas- tustoi- tö- ja hallinto, tus den- yht.kunn. tunt. tal; Kai- ja vesi- kauppa ravitse- tointi ja minta elinkei- maan- huolto- ja henk.- vostoim. huolto mistoi- tietoliik. noelämän puol. ja sosi- koht. minta palvelut aalipal- palv. velut A,B,C D E F G H I J K L M N O P-X Helsinki Eteläinen suurpiiri Vironniemen pp Ullanlinnan pp Kampinmalmin pp Takatöölön pp Lauttasaaren pp Läntinen suurpiiri Reijolan pp Munkkiniemen pp Haagan pp Pitäjänmäen pp Kaarelan pp Keskinen suurpiiri Kallion pp Alppiharjun pp Vallilan pp Pasilan pp Vanhankaupungin pp Pohjoinen suurpiiri Maunulan pp Länsi-Pakilan pp Tuomarinkylän pp Oulunkylän pp Itä-Pakilan pp Koillinen suurpiiri Latokartanon pp Pukinmäen pp Malmin pp Suutarilan pp Puistolan pp Jakomäen pp Kaakkoinen suurpiiri Kulosaaren pp Herttoniemen pp Laajasalon pp Itäinen suurpiiri Vartiokylän pp Myllypuron pp Mellunkylän pp Vuosaaren pp Tuntematon

9 Liitetaulu 4. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen alan työpaikat Helsingissä, pääkaupunkiseudulla ja koko maassa 2003 Helsinki Pääkaupunkiseutu yht. Koko maa Osuus koko maasta, % Helsinki Pääkaupunkiseutu Kaikki toimialat yhteensä ,4 25,4 KIBS-alat yhteensä ,9 45,1 Tietojenkäsittelypalvelu ,2 60,5 721 Atk-laitteistokonsultointi ,6 53,7 722 Ohjelmistojen suunnittelu ja valm ,3 59,8 723 Tietojenkäsittely ,4 61,7 724 Tietokanta ja -verkkopalvelut ,7 62,6 726 Muu tietojenkäsittelypalvelu ,4 68,5 Tutkimus ja kehittäminen ,0 56,7 731 Luonnontieteen ja tekniikan tutk ,6 56,6 732 Yhteiskuntatiet. ja humanistinen tutk ,4 57,6 Lainopilliset ja taloudelliset palvelut ,1 37, Lakiasiain palvelu ,6 50, Laskentatoimi ja kirjanpito ,9 29, Perintätoimistot ,3 54,5 Mainos- ja markkinointipalvelut ,0 56, Markkinatutk. ja mielipideselvitykset ,7 59, Mainospalvelu ,2 56, Messujen järjestäminen ,5 57,6 Tekniset palvelut ,7 32, Tekninen palvelu ,2 31,3 743 Tekninen testaus ja analysointi ,8 38, Taideteoll. muotoilu ja suunnittelu ,1 50,5 Konsultti- ja henkilöstöpalvelut ,9 42, Liikkeenjohdon konsultointi ,3 60, Työnvälitys ja henkilöstön hankinta ,3 34,8 Liitetaulu 5. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen työpaikat Helsingissä Kaikki toimialat yhteensä KIBS-alat yhteensä Tietojenkäsittelypalvelu Atk-laitteistokonsultointi Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi Tietojenkäsittely Tietokanta ja -verkkopalvelut Muu tietojenkäsittelypalvelu Tutkimus ja kehittäminen Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen Lainopilliset ja taloudelliset palvelut Lakiasiain palvelu Laskentatoimi, kirjanpito, tilintarkastus ja veroneuvonta Perintätoimistot ja luottotietopalvelu Mainos- ja markkinointipalvelut Markkinatutkimus ja mielipideselvitykset Mainospalvelu Messujen ja kongressien järjestäminen Tekniset palvelut Tekninen palvelu Tekninen testaus ja analysointi Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu Konsultti- ja henkilöstöpalvelut Liikkeenjohdon konsultointi Työnvälitys ja henkilöstön hankinta Aineisto: Laatuseloste Työpaikkojen määrää koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen alueelliseen työssäkäyntitilastoon. Vuotta 2004 koskevat tiedot ovat ennakkotietoja. Tiedot kerätty Tilastokeskuksen Väestötilastopalvelusta ja Kaupunki- ja seutuindikaattoreista. Vuosia 2005 ja 2006 koskevat työpaikkatiedot (Kuvio 1) ja tehtyjä työtunteja koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen otospohjaiseen työvoimatutkimukseen. Edelliset tiedot: Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 2005:15 8

Työpaikat Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005

Työpaikat Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 007 tilastoja Työpaikat Helsingissä ja ennakkotiedot Helsingin työpaikkamäärä kasvuun Helsingin kokonaistyöpaikkamäärä kasvoi vuosina 996 keskimäärin neljän prosentin vuosivauhtia

Lisätiedot

Hidastunut talouskasvu supistaa työllisten määrää Helsingin seudulla

Hidastunut talouskasvu supistaa työllisten määrää Helsingin seudulla HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 19 Hidastunut talouskasvu supistaa työllisten määrää Helsingin seudulla Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-315-3 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Työpaikat Helsingissä 2011

Työpaikat Helsingissä 2011 9 2014 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 386 400 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

Kuvio 1. Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2002 2009. Helsinki Espoo Vantaa

Kuvio 1. Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2002 2009. Helsinki Espoo Vantaa TILASTOJA 10 2012 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2009 Helsingissä työssä 155 000 ulkopaikkakuntalaista Helsingissä oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 380 579 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

Työpaikat Helsingissä 2002 ja 2003 sekä elinkeinotoiminnan erikoistuminen

Työpaikat Helsingissä 2002 ja 2003 sekä elinkeinotoiminnan erikoistuminen HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 22 Työpaikat Helsingissä 2002 ja 2003 sekä elinkeinotoiminnan erikoistuminen Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN

Lisätiedot

2015:8 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

2015:8 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa 2015:8 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 386 600 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa TILASTOJA 18 2011 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2008 Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 388 053 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2003

Yritystoiminta Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Boy Hulden Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-435-4 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 36 Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-386-2 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Juha

Lisätiedot

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 Kolmasosa liikevaihdosta ulkomaisomisteisista yrityksistä Viidennes yritysten liikevaihdosta helsinkiläisyrityksistä Vuonna

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 32 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2004 ja ennakkotieto

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2008 t i l a s t o j a 18 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2005

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 11 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-283-1 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 17 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-449-4 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

22 Yritystoiminta Helsingissä 2007

22 Yritystoiminta Helsingissä 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 22 Yritystoiminta Helsingissä 2007 Ulkomaisomisteisten yritysten osuus liikevaihdosta lähes kolmannes Helsinkiläisyritysten osuus koko maan liikevaihdosta

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 10 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 Helsingin työllisyystilanne oli vuonna 2007 varsin myönteinen. Työllisen työvoiman

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2009 Kuvio1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä vuosina 19992006 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2006 6 5 Indeksi 1999=0 4 3 2 1 0

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2008 tilastoja 19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 Yritysten henkilöstömäärä kääntyi kasvuun Helsingin osuus liikevaihdosta viidennes Kuvio 1. Yritysten henkilöstömäärän

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa 1/24 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Itä-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ITÄ-LAPIN

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 3 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Työllisyysaste laskussa Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikeskiarvon

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola. TILASTOJA 40 2011 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2010 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2010 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola. TILASTOJA 30 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2012 Suutarila Puistola Tuomarinky lä Jakomäki

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

2015: 2015:7 7 TYÖMARKKINAT HELSINGISSÄ VUOSINA 2012 2014. Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki / Ari Leppä

2015: 2015:7 7 TYÖMARKKINAT HELSINGISSÄ VUOSINA 2012 2014. Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki / Ari Leppä 215: 215:7 7 TYÖMARKKINAT HELSINGISSÄ VUOSINA 212 214 Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki / Ari Leppä Helsingin työmarkkinoiden analyysi perustuu pääosin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tietoihin.

Lisätiedot

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla Sukkulointiaineistot löytyvät osoitteesta: https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/seututieto/tyopaikat/sivut/sukkulointi.aspx Työmatkasukkuloinnin karttasarja Tuoreimman

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 207 Työvoimatutkimus 206, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 206 joulukuussa 207 000,

Lisätiedot

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 TILASTOJA 2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste säilyi vuoden 2014 toisella neljänneksellä samalla tasolla kuin vuosi sitten, huhti-kesäkuussa

Lisätiedot

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen keskiaste Helsinki Helsingin seutu pl Helsinki Suomi pl Helsingin seutu Lukiokoulutus Perusaste tai tuntematon

Lisätiedot

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisistä äänioikeutetuista 75,1 prosenttia äänesti vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Se on hiukan vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin äänestämässä kävi 75,5

Lisätiedot

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2015 Sisällys Työttömyysaste kohosi lähes kaikilla Helsingin alueilla... 2 Alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia. 2017, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia. 2017, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 2018 Työvoimatutkimus 2017, joulukuu,. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 8, prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 joulukuussa 227 000,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 2016:28 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja 2019:8 Minna Salorinne Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Minna Salorinne Puh. (09) 310 36412 etunimi.sukunimi@hel.fi Helsingin kaupunki,

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015 2016:4 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 36 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki 2010 Väkiluku on kasvanut

Lisätiedot

2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä 73,3 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta

Lisätiedot

VUOSINA 9 % 55 59 V. 11 % 25 %

VUOSINA 9 % 55 59 V. 11 % 25 % 17 2014 TYÖMARKKINAT HELS SINGISSÄ VUOSINA 2011 2013 Työttömät työnhakijat ikäryhmittäin Helsingissää 2013/12 60+ + v. 9 % Alle 25 v. 9 % 55 59 V. 11 % 25 34 v. 25 % 45 54 v. 24 % 35 44 v. 22 % TEKIJÄT:

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 2017:5 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu?

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 31.1.-1.2.2013 Asta Manninen ja Tieken asiantuntijat Maailman kaupunkiväestön alueellinen jakautuminen vuosina 1950,

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 07

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 07 SUHDANNEKUVA 3 HELSINGIN SEUDUN TOIMIALARAKENNE TOIMIALOJEN VERTAILU TEOLLISUUS 7 RAKENTAMINEN KAUPPA 9 MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 1 RAHOITUSTOIMINTA 11 PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE 1 LIIKENNE 13 PALVELUT

Lisätiedot

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 8 2011 SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 Helsinkiläisten terveydentila on parempi kuin suomalaisten keskimäärin. Vuonna 2009 Helsingin ikävakioitu sairastavuusindeksi 1 oli 90, eli

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2013 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 15 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2013 Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Matti Tirri 2000

Lisätiedot