Työpaikat Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työpaikat Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 007 tilastoja Työpaikat Helsingissä ja ennakkotiedot Helsingin työpaikkamäärä kasvuun Helsingin kokonaistyöpaikkamäärä kasvoi vuosina 996 keskimäärin neljän prosentin vuosivauhtia Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan. Vuonna 00 kasvu taittui vajaaseen prosenttiin ja vuosien 00 sekä 003 aikana pääkaupungin työpaikkamäärä aleni kahdella prosentilla. Vuonna työpaikkamäärä kääntyi hienoiseen 0, prosentin kasvuun. Ennakkotietojen mukaan kasvu nopeutui vuonna, jolloin työpaikkamäärä kasvoi,3 prosentilla. Suurista kaupungeistamme koko maan keskimääräinen, prosentin työpaikkakasvu ylitettiin myös Espoossa (3, prosenttia), Tampereella (, prosenttia) ja Turussa (,8 prosenttia). Sen sijaan Oulussa ja Vantaalla jäätiin alle valtakunnallisen keskiarvon. Helsingin seudulla työpaikkakasvu oli, prosenttia. Viimeaikaista työpaikkakehitystä voidaan ennakoida Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen tietojen avulla. Tiedot kertovat Helsingin kokonaistyöpaikkamäärän kääntyneen vuoden loppuun osuneen lievän taantuman jälkeen vahvaan kasvuun vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä lähtien. Viimeisimpien tietojen mukaan kasvu on jatkunut vahvana myös vuoden 007 ensimmäisen neljänneksen aikana. Vuoden ensimmäiseltä vuosineljännekseltä lähtien Helsingin työpaikkakasvu on ollut nopeampaa kuin koko Helsingin seudulla ja koko maassa keskimäärin. Helsinkiin lähes 800 uutta työpaikkaa vuonna Seuraavassa tarkastellaan Helsingin työpaikka- ja elinkeinorakennetta. Tietolähteinä on käytetty Tilastokeskuksen Kuvio. Työpaikat Helsingissä, Helsingin seudulla koko maassa /I-nelj /I-nelj. (Liukuva vuosikeskiarvo) /=00 Indeksi, työssäkäyntitilastoja sekä vuoden väestölaskennan tietoja. Vuotta koskevat tiedot ovat ennakkotietoja. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Helsingissä oli vuoden lopussa yhteensä työpaikkaa, mikä oli lähes 800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikissa suurimmissa kaupungeissamme työpaikkamäärä lisääntyi ennakkotietojen mukaan vuonna. Helsingin jälkeen eniten työpaikkoja luotiin Espoossa, lähes työpaikkaa. Tampereella lisäys oli 00, Turussa 600, Oulussa 500 ja Vantaalla vajaa 00. Kuuden suurimman kaupunkimme yhteinen osuus koko maan 6 00 työpaikan lisäyksestä oli 7 prosenttia, mikä ylitti kymmenellä 3 Koko maa Helsingin seutu Helsinki 007 TIEDUSTELUT Juha Suokas, puh (09) Julkaisija Helsingin kaupunki, tietokeskus Osoite PL 5500, Helsingin kaupunki Puhelin (09) 30 6 ISSN (painettu) ISSN 796-7X (verkossa)

2 Kuvio. Työpaikat suurimmissa kaupungeissa ja koko maassa 993- ja ennakkotieto (Indeksi, 993=00) Indeksi, 993= * Espoo Vantaa prosenttiyksiköllä kaupunkien yhteisen osuudesta kaikista maan työpaikoista. Helsinki muodostaa maan suurimman työpaikka-alueen työpaikallaan. Kaikista maamme työpaikoista 6 prosenttia sijaitsee täällä. Seuraavaksi suurimmat alueet ovat viiden prosentin osuudellaan Tampere ( 500) työpaikkaa) ja Espoo (0 000 työpaikkaa). Vantaan työpaikkaa ja Turun 9 00 työpaikkaa edustavat kummatkin neljää prosenttia koko maan työpaikkakannasta. Vastaavasti Oulun osuus on kolme prosenttia eli työpaikkaa. Pääkaupunkiseudun yhteinen osuus kaikista maamme työpaikoista oli 5 prosenttia ja koko Helsingin seudun 9 prosenttia. Vuosina 996- Helsingin osuus koko pääkaupunkiseudun työpaikkalisäyksestä oli yli puolet. Vuonna 00 pääkaupungin osuus putosi hieman alle 0 prosentin. Kahden työpaikkakatovuoden jälkeen Helsingin osuus pääkaupunkiseudun työpaikkakasvusta oli 7 prosenttia vuonna nousten 59 prosenttiin vuonna. Vuoden lopulla työpaikkaomavaraisuusaste (alueella työssä käyvien ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän suhde) oli Helsingissä 35 prosenttia. Nopean kasvun myötä Vantaalla on päästy 00 prosentin työpaikkaomavaraisuuteen. Espoossa omavaraisuusaste oli 9 prosenttia. Helsingin rajan ylittää työmatkaliikenteessä yli henkeä päivittäin Oulu Tampere Helsinki Turku Koko maa Pääkaupunkiseudun kaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) sekä Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vihti, Mäntsälä ja Pornainen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vihti, Pornainen ja Mäntsälä. Kuvio 3. Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 996- ja ennakkotieto henkeä Muutos, Nopea työpaikkamäärän kasvu johti myös kunnan rajat ylittävän työmatkaliikenteen määrän nopeaan kasvuun viime vuosikymmenen lopulla. Nopea kasvu taittui kuitenkin hidastuneen työpaikkakehityksen vuoksi tämän vuosikymmenen alussa kääntyen laskuun vuosina 00 ja 003. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden lopussa Helsingissä kävi töissä yli ulkopaikkakuntalaista eli neljä kymmenestä täällä työssä käyvästä asui muualla kuin Helsingissä. Edelliseen vuoteen verrattuna Helsinkiin sukkuloivien määrä lisääntyi 00 hengellä. Vuodesta 993 tämä määrä on noussut reilulla kolmasosalla (35 prosenttia) eli huomattavasti nopeammin kuin kokonaistyöpaikkamäärä. Valtaosa näistä työmatkaajista oli kotoisin Espoosta (3 00) ja Vantaalta (39 00). Ns. Helsingin seudun kehyskunnista pääkaupunkiin töihin tulevien määrä oli Helsingin seudun ulkopuolelta tuli tänne töihin hieman vähemmän väkeä kuin kehyskunnista eli henkeä. Vuoden lopulla joka viides työssä käyvä helsinkiläinen, henkeä, kävi työssä kotikuntansa ulkopuolella. Merkittävin osa tästä kaupungin ulkopuolelle kohdistuvasta työmatkaliikenteestä suuntautuu Vantaalle, mistä oli löytänyt työpaikkansa 500 helsinkiläistä. Espoossa kävi työssä 500 helsinkiläistä ja Helsingin seudun kehyskunnissa 5 00 helsinkiläistä. Helsingin seudun kuntien ulkopuolelle suuntautui helsinkiläisen työmatka. Vuodesta 003 ulos pendelöivien määrä lisääntyi lähes 000:lla. Vuodesta 993 muualle sukkuloivien määrä on noussut 60 prosenttia eli huomattavasti nopeammin kuin * 003 Espoo Helsinki Vantaa Kuvio. Helsingissä työssä käyvien ulkokuntalaisten ja muualla kuin kotikunnassaan työssä käyvien helsinkiläisten määrä ja Helsingin kokonaistyöpaikkamäärä =00 Indeksi, Muihin kuntiin Muista kunnista Työpaikkamäärä

3 muista kunnista Helsinkiin pendelöivien määrä tai kaupungin kokonaistyöpaikkamäärä. Työpaikat yksityisellä sektorilla Kuusi jokaisesta kymmenestä Helsingissä työssä käyvästä (63 ) saa palkkansa yksityiseltä sektorilta. Yksityisen työnantajan palveluksessa olevien määrä vuodenvaihteessa / oli Julkisen sektorin (valtion, valtion liikelaitosten ja kuntien) palveluksessa olevien määrä oli Yrittäjiä oli Elinkeinoelämän palvelut ja hyvinvointipalvelut suurimmat työllistäjät Palvelualat muodostavat suurimman työllistävän toimialakokonaisuuden Helsingissä kuten useimmissa muissakin eurooppalaisissa suurkaupungeissa. Palvelualojen osuus kokonaistyöpaikkamäärästä oli 85 prosenttia ja palvelualojen työpaikoista valtaosa on yksityiseen palvelusektoriin 3 liittyvillä aloilla. Yksityisen palvelusektorin osuus työpaikoista vuoden ennakkotietojen mukaan oli Helsingissä puolet ja julkisen palvelusektorin osuus kokonaistyöpaikkamäärästä oli reilu kolmannes. Teollisuuden 5 osuudeksi työpaikoista jäi prosenttia. Maamme pääkaupungin toimialarakenne poikkeaa huomattavasti koko maan vastaavasta lähinnä yksityisen palvelusektorin ja teollisuuden kohdalla. Koko maassa yksityisen palvelusektorin osuus oli vain reilu kolmannes (36 ) ja teollisuuden osuus peräti neljännes. Elinkeinoelämän palvelut ml. kiinteistöpalvelut ja tutkimus- ja kehittämistoiminta on ylivoimaisesti suurin työllistäjä Helsingissä työpaikallaan. Helsingin osuus alan koko työpaikkamäärästä oli 7 prosenttia. Vuoden ennakkotiedot kertovat työpaikkamäärän kasvaneen vuodesta neljällä prosentilla. Alan merkittävimmät työllistäjät olivat tietojenkäsittelypalvelu (lähes 5 00 työpaikkaa), lainopilliset ja taloudelliset konsultoinnit (0 00 työpaikkaa) ja tekninen palvelu ja testaus (9 300 työpaikkaa). Tutkimus- ja kehittämistoiminta työllisti 900 henkeä. Hyvinvointipalvelujen ala on kärkityöllistäjien joukossa toiseksi merkittävin terveys ja sosiaalipalvelujen alan työllistäessä 8 00 henkeä Helsingissä. Alan kaikista työpaikoista prosenttia sijaitsi Helsingissä. Alan työpaikat lisääntyivät edellisestä vuodesta kolmella prosentilla. Terveydenhuollon osuus työpaikoista oli Kaupan alalla työpaikkoja oli kaikkiaan eli prosentin enemmän kuin vuotta aiemmin. Helsingin osuus kaikista kaupan alan työpaikoista oli 7 prosenttia. Tukkukaupan ja agentuurisektorin osuus työpaikoista oli 00, 3 Yksityisellä palvelusektorilla tarkoitetaan tässä kauppaa, hotelli- ja majoitustoimintaa, kuljetusta ja tietoliikennettä, rahoitustoimintaa sekä kiinteistö- ja liike-elä män palveluja. Julkisen palvelusektorin aloiksi lasketaan tässä julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus, terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut sekä muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. 5 Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja vesihuolto sekä rakennustoiminta. Kuvio 5. Työpaikat toimialoittain Helsingissä, ja ennakkotieto Kiinteistöpalv.; liike-alämän palv. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. Tukku- ja vähittäiskauppa Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Muut yht.kunn. ja henk.koht. palv. Teollisuus Julkinen hallinto ja maanpuol. Koulutus Rakentaminen Rahoitustoiminta Majoitus- ja ravitsemistoiminta Muu ja tuntematon Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto Työpaikat, lkm * vähittäiskaupan Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto työllisti henkeä. Seuraavaksi suurimmat työllistäjät olivat kuljetus ja tietoliikenne (3 800 työpaikkaa), muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut ( työpaikkaa), julkinen hallinto ( työpaikkaa) sekä teollisuus ( työpaikkaa). Teollisuuden työpaikkamäärä kasvoi edellisestä vuodesta kahdella prosentilla ja yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelualojen työpaikkamäärä prosentilla. Julkisen hallinnon alalla työpaikkamäärä väheni kolmella ja liikenteen työpaikkamäärä neljällä prosentilla. Helsingin elinkeinotoiminnan erikoistuminen Seuraavassa tarkastellaan Helsingin erikoistumista eri toimialoille suhteessa koko Suomeen. Alueiden erikoistuminen eli tuotantorakenteen erilaisuus perustuu lähinnä kolmeen tekijään: alueiden sijaintietoihin, tuotannon mittakaavaetuihin sekä kasautumisetuihin 6. Erikoistumisalat ovat käytännössä toimialoja, joiden asiakkaat ovat pääasiassa alueen ulkopuolella muualla maassa tai ulkomailla. Erikoistumisalat eivät välttämättä ole alueen suurimpia työllistäjiä. Siitä huolimatta niillä on ratkaiseva merkitys alueen talouden kannalta, sillä merkittävät kasvu- ja supistumisimpulssit kerrannaisvaikutuksineen tulevat alueille pääasiassa niiden välityksellä. Erikoistumisalojen vastapainona ovat paikalliset alat, joiden asiakaskunta koostuu pääasiassa oman alueen asukkaista ja yrityksistä. Seuraavassa esitettävä erikoistumisanalyysi perustuu toimialoittaisista työpaikkatiedoista laskettaviin erikoistu- 6 Sijaintiedut liittyvät alueen saavutettavuuteen, luonnonresursseihin, infrastruktuuriin ja muuhun pääomaan, työvoiman määrään ja osaamiseen ja lukuisiin muihin tekijöihin, jotka vaikuttavat eri toimialojen tuotantoedellytyksiin. Tuotannon mittakaavaedulla tarkoitetaan sitä, että yrityskokoa ja tuotannon määrää kasvatettaessa yksikkökustannukset tietyillä edellytyksillä alenevat. Sen seurauksena tuotannon keskittäminen ja tuotantovolyymin kasvattaminen on kannattavaa ainakin johonkin rajaan asti. Mittakaavaetuja haetaan, paitsi varsinaisessa tuotannossa, yhä enemmän myös markkinoinnissa, hallinnossa, tuote-kehityksessä ja logistiikassa. Kasautumisen eduilla tarkoitetaan sitä, että yritykset hyötyvät muiden yritysten ja asukkaiden tai työvoiman läheisyydestä. Kun monet yritykset ja asukkaat sijaitsevat lähekkäin toisiaan eli kasautuvat, kuljetus-, liikkumis- ja kommunikaatiokustannukset ovat alhaiset. 3

4 Kuvio 6. Helsingin elinkeinotoiminnan vahvimmat erikoistumisalat (Indeksi, koko maa=00) Mainospalvelut Pankki- ja rahoitustoiminta Lainop. ja taloud. konsultointi Tietojenkäsittelypalvelu Teleliikenne Tutkimus ja kehittäminen Virkistys- kult.- ja urh. toim. Vakuutustoiminta Kustantaminen ja painaminen Kulutustavaroiden tukkuk. Järjestötoiminta Julkinen hall. ja sos. vak. Muut palv. liike-elämälle Ravintolatoiminta Posti- ja kuriiritoiminta Liikennettä palv. toiminta Turvallisuuspalv. ja siivous Tekninen tukkukauppa Kiinteistöalan palvelut Indeksi, Koko maa=00 misindekseihin, jotka kuvaavat toimialan työpaikkaosuutta alueella (Helsingissä) suhteutettuna saman toimialan työpaikkaosuuteen vertailualueella (koko maassa). Kun tällä tavalla laskettu suhdeluku muunnetaan indeksiksi, se saa arvon 00, jos toimialan työpaikkaosuus on alueella yhtä suuri kuin vertailualueella. Jos indeksin arvo on suurempi kuin 00, alue on erikoistunut kyseiseen toimialaan. Kuvioihin on poimittu ne toimialat, joilla erikoistumisindeksin arvo ylittää 0 eli alat, joiden työpaikkaosuus alueella on vähintään 0 suurempi kuin koko maassa. Erikoistumisindeksi on laskettu vuoden lopun työpaikkamäärätiedoista. Helsingin, maamme ainoan metropolialueen ytimen, toimialoittaisessa erikoistumisprofiilissa korostuvat pitkälle erikoistuneet palvelualat, jotka korostuneesti lukeutuvat informaatiosektorin palvelu- ja sisältötuotantoaloihin. Mainospalvelujen, lainopillisten ja taloudellisten konsultointipalveluiden, teleliikenteen ja tietojenkäsittelypalveluiden osuus kokonaistyöpaikkamäärästä on vahvasti korostunut. Edellä mainittujen alojen työpaikoista 37-5 prosenttia sijaitsee Helsingissä. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan työpaikoista yli kolmannes ja graafisen teollisuuden työpaikoista lähes kolmasosa sijaitsee maamme pääkaupungissa. Elinkeinoelämän kehityksen ja tehokkuuden kannalta merkittävien alojen kuten rahoitustoiminnan, vakuutustoiminnan sekä liike-elämälle tukitoimintoja tarjoavien vartiointipalvelu- siivous yms. alojen työpaikat ovat myös voimakkaasti keskittyneet tänne. Helsinki toimii myös erittäin vahvana virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminnan keskittymänä. Helsingillä on myös erittäin vahva rooli maan logistisena keskuksena, joka on paitsi kansallinen tietoliikenteen ja kuljetuksen solmukohta myös kansainvälisen henkilö- ja tavaraliikenteen portti. Tähän liittyen tukkukauppa, liikennettä palvelevat toiminnat (mm. matkatoimistoala), postija kuriiritoiminta ja ravitsemistoiminta ovat vahvasti Suomessa keskittyneet Helsingin seudulle em. teleliikenteen lisäksi. Tämän lisäksi Helsinki toimii maan hallinnollisena keskuksena, jota ilmentää julkisen hallinnon ja järjestötoiminnan keskittyminen alueelle. Vuoden lopulla kuviossa 6 esitetyillä erikoistumisaloilla työskenteli henkeä, mikä oli yli puolet Helsingin kokonaistyöpaikkamäärästä.

5 Laatuseloste Aineisto: Työpaikkojen määrää koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen alueelliseen työssäkäyntitilastoon. Vuotta koskevat tiedot ovat ennakkotietoja. Tiedot kerätty Tilastokeskuksen Väestötilastopalvelusta ja Kaupunki- ja seutuindikaattoreista. Vuosia -007 koskevat työpaikkatiedot (Kuvio ) koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen otospohjaiseen työvoimatutkimukseen. Edelliset tiedot: Helsingin kaupungin tietokeskus, Tilastoja :3 Liitetaulukko. Pääkaupunkiseudun kuntien sekä Tampereen, Turun, Oulun ja koko maan työpaikkamäärä 993- ja ennakkotieto Pääkaupunkiseutu Helsingin Tampere Turku Oulu Koko maa Yhteensä Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen seutu *

6 Liitetaulukko. Työpaikat toimialoittain Helsingissä 00- ja ennakkotieto ja osuus koko maasta () * Osuus koko maasta, Kaikki toimialat yhteensä , ,0 6,3 A, B, C Maa- ja kalatalous; Mineraalien kaivu 6 0, 5 0, 65 0, 0, 0,5 D Teollisuus , , , ,3 7,5 Siitä: 5 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 889 0,8 75 0, ,7 3 0,7 6, Kustantaminen, painaminen 9 56,6 9 9,5 9353,5 9503,6 3, Kemikaalien ja kemikaalisten tuott. valm. 8 0, 863 0, 956 0,3 97 0,3 5,7 8 Metallituotteiden valmistus 8 0, ,3 0 0,3 93 0,3,8 9 Koneiden ja laitteiden valmistus 7 0,6 3 0,6 56 0,7 66 0,7,3 3 Muu sähkökoneiden ja -laitt. valmistus 55 0,7 9 0, ,6 5 0,7 6,6 3 Radio-,tv- ja tietoliikenneväl. valm. 559, 39, 39, 38,,6 33 Lääkintäkojeiden yms. valm. 73 0, ,6 75 0,6 3 0,6 8, 35 Muu kulkuneuvojen valmistus 8 0,6 0, ,3 96 0,3 7, E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 0 0, ,6 0 0,6 63 0,6 3,6 F Rakentaminen 5 887, ,5 76,7 7885,8,5 G Tukku- ja vähittäiskauppa 6 36, 6 6,6 6530,6 695,6 6,8 50 Moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus 5 08, 5 86, 587, 596,5,0 5 Agentuuritoiminta ja tukkukauppa 656 5,8 0 5,7 3 5, ,7 3, 5 Vähittäiskauppa , ,5 00 5, 036 5,5,3 H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6 3,8 908, 35 3, ,9 0,6 I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne , , 335 9, ,5 9, 60 Maaliikenne; putkijohtokuljetus 9 3,5 9 88,5 930,5 9367,5, 6 Vesiliikenne 877 0,8 73 0,7 56 0,7 37 0,6 7,0 6 Ilmaliikenne 397 0, 360 0, 376 0, 356 0, 8, 63 Liikennettä palv. toim. ja matkatoim. 8 0, 7 535, 735,0 79,9,5 6 Posti- ja teleliikenne 58 3, , ,8 60 3, 8, 6 Posti- ja kuriiritoiminta 6 6,6 6 33,7 659,8 57,5,8 6 Teleliikenne 8 0, 7 65,9 79,0 696,9 37, J Rahoitustoiminta 7 7,8 6 8,6 6909,6 793,7 39,8 K Kiinteistö- ja liike-elämän palvelut , 7 6 9, , ,8 7,0 70 Kiinteistöalan palvelut 6 68,8 7 59,9 7309,0 76,9 9, 7 Kulkuneuvojen jne. vuokr. 79 0, 636 0, 709 0, 79 0, 7,0 7 Tietojenkäsittelypalvelu 587 3,9 07 3,8 850,0 5359, 37,8 73 Tutkimus ja kehittäminen 5 00,3 5 3, 505, 95,3 33,8 7 Muu liike-elämää palveleva toiminta 785,0 5 05, 303,8 5698,3 5,8 7 Lainop. ja taloud. konsult. 3,3 73 3, 06,8 038,7 37, 7-73 Tekninen palvelu ja testaus 8 89, 9 5,5 93,5 985,5 7,8 7 Mainospalvelu 3 75,0 3 85,0 3795,0 3830,0 5, 75 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta 380, 69,3 563,5 67,7,8 76 Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu 7 0, ,8 63 0, ,8 38,6 77 Siivous 7 3,9 6 93,9 607,6 70,9,9 78 Muut palvelut liike-elämälle 3, 6,3 77,3 863,3 30,6 L Julkinen hallinto , , 357 8, , 5,0 M Koulutus 736 6, 880 6,0 38 6, 080 5,9 3,9 N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 8 96,9 6 8,7 695, ,0, Terv. huolto ja eläinlääkintäpalv , , , ,3 6, 853 Sosiaalipalvelut 659 5, , ,7 53 5,7, O Muut yht.kunn. ja henk.koht. palv , , , ,3 6, 90 Ympäristönhuolto 530 0, 333 0, 6 0,3 77 0,3 5,5 9 Järjestötoiminta 9 963, ,8 0565,9 0635,9 8,3 9 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta 5 56, 5 98, 507, 55, 3, 93 Muut palvelut 966 0, , , ,8, P,Q,X Muu ja tuntematon 367, 505, 30, 538,,3 6

7 Liitetaulukko 3. Työpaikat toimialoittain ja alueittain Helsingissä 3.. Yhteensä Maa- ja metsätal; Kaivostoimhuolto Teollisuus Sähkö-, kaasuja vesi- Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa Majoitus- ja ravitse- Kuljetus, varastointi ja tietoliik. Rahoitustoiminta Kiinteistöja elinkeinoelämän Julkinen hallinto, Koulutus Terveydenhuolto- ja Muut yht. kunn. ja henk. Muu ja tunt. mistoi- minta palvelut maanpuol. sosiaalipalvelut koht.palv. A-C D E F G H I J K L M N O P-X Helsinki Eteläinen suurpiiri Vironniemen pp Ullanlinnan pp Kampinmalmin pp Takatöölön pp Lauttasaaren pp Läntinen suurpiiri Reijolan pp Munkkiniemen pp Haagan pp Pitäjänmäen pp Kaarelan pp Keskinen suurpiiri Kallion pp Alppiharjun pp Vallilan pp Pasilan pp Vanhankaupungin pp Pohjoinen suurpiiri Maunulan pp Länsi-Pakilan pp Tuomarinkylän pp Oulunkylän pp Itä-Pakilan pp Koillinen suurpiiri Latokartanon pp Pukinmäen pp Malmin pp Suutarilan pp Puistolan pp Jakomäen pp Kaakkoinen suurpiiri Kulosaaren pp Herttoniemen pp Laajasalon pp Itäinen suurpiiri Vartiokylän pp Myllypuron pp Mellunkylän pp Vuosaaren pp Tuntematon

Työpaikat Helsingissä 2003 ja ennakkotiedot 2004

Työpaikat Helsingissä 2003 ja ennakkotiedot 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 22 Työpaikat Helsingissä 2003 ja ennakkotiedot 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-726-4

Lisätiedot

Hidastunut talouskasvu supistaa työllisten määrää Helsingin seudulla

Hidastunut talouskasvu supistaa työllisten määrää Helsingin seudulla HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 19 Hidastunut talouskasvu supistaa työllisten määrää Helsingin seudulla Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-315-3 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Työpaikat Helsingissä 2011

Työpaikat Helsingissä 2011 9 2014 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 386 400 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

Työpaikat Helsingissä 2002 ja 2003 sekä elinkeinotoiminnan erikoistuminen

Työpaikat Helsingissä 2002 ja 2003 sekä elinkeinotoiminnan erikoistuminen HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 22 Työpaikat Helsingissä 2002 ja 2003 sekä elinkeinotoiminnan erikoistuminen Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN

Lisätiedot

2015:8 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

2015:8 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa 2015:8 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 386 600 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

Kuvio 1. Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2002 2009. Helsinki Espoo Vantaa

Kuvio 1. Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2002 2009. Helsinki Espoo Vantaa TILASTOJA 10 2012 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2009 Helsingissä työssä 155 000 ulkopaikkakuntalaista Helsingissä oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 380 579 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa TILASTOJA 18 2011 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2008 Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 388 053 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2003

Yritystoiminta Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Boy Hulden Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-435-4 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 36 Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-386-2 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Juha

Lisätiedot

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 Kolmasosa liikevaihdosta ulkomaisomisteisista yrityksistä Viidennes yritysten liikevaihdosta helsinkiläisyrityksistä Vuonna

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2008 t i l a s t o j a 18 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2005

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 32 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2004 ja ennakkotieto

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 11 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-283-1 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 10 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 Helsingin työllisyystilanne oli vuonna 2007 varsin myönteinen. Työllisen työvoiman

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 17 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-449-4 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2009 Kuvio1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä vuosina 19992006 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2006 6 5 Indeksi 1999=0 4 3 2 1 0

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2008 tilastoja 19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 Yritysten henkilöstömäärä kääntyi kasvuun Helsingin osuus liikevaihdosta viidennes Kuvio 1. Yritysten henkilöstömäärän

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa 1/24 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Itä-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ITÄ-LAPIN

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola. TILASTOJA 40 2011 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2010 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2010 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 3 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Työllisyysaste laskussa Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikeskiarvon

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2017

Kuopion työpaikat 2017 Kuopion työpaikat 2017 Tilastokeskuksen julkistus 10/2019 Tilastotiedote 18/2019, 18.10.2019 Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus KUOPION TYÖPAIKAT 2017 Kuopiossa oli vuoden 2017 lopussa noin 51

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola. TILASTOJA 30 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2012 Suutarila Puistola Tuomarinky lä Jakomäki

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

22 Yritystoiminta Helsingissä 2007

22 Yritystoiminta Helsingissä 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 22 Yritystoiminta Helsingissä 2007 Ulkomaisomisteisten yritysten osuus liikevaihdosta lähes kolmannes Helsinkiläisyritysten osuus koko maan liikevaihdosta

Lisätiedot

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla Sukkulointiaineistot löytyvät osoitteesta: https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/seututieto/tyopaikat/sivut/sukkulointi.aspx Työmatkasukkuloinnin karttasarja Tuoreimman

Lisätiedot

2015: 2015:7 7 TYÖMARKKINAT HELSINGISSÄ VUOSINA 2012 2014. Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki / Ari Leppä

2015: 2015:7 7 TYÖMARKKINAT HELSINGISSÄ VUOSINA 2012 2014. Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki / Ari Leppä 215: 215:7 7 TYÖMARKKINAT HELSINGISSÄ VUOSINA 212 214 Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki / Ari Leppä Helsingin työmarkkinoiden analyysi perustuu pääosin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tietoihin.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisistä äänioikeutetuista 75,1 prosenttia äänesti vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Se on hiukan vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin äänestämässä kävi 75,5

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 TILASTOJA 2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste säilyi vuoden 2014 toisella neljänneksellä samalla tasolla kuin vuosi sitten, huhti-kesäkuussa

Lisätiedot

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä 71,3 prosenttia. Vuonna 2014 keskimääräinen työllisyysaste oli

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2008

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 29 2008 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2008 Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä 73,3 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 2016:28 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja 2019:8 Minna Salorinne Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Minna Salorinne Puh. (09) 310 36412 etunimi.sukunimi@hel.fi Helsingin kaupunki,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 4. vuosineljänneksellä 2010

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 4. vuosineljänneksellä 2010 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 2 2 0 1 1 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 4. vuosineljänneksellä 2010 Kuva: Helsingin

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 207 Työvoimatutkimus 206, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 206 joulukuussa 207 000,

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015 2016:4 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 36 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki 2010 Väkiluku on kasvanut

Lisätiedot

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen keskiaste Helsinki Helsingin seutu pl Helsinki Suomi pl Helsingin seutu Lukiokoulutus Perusaste tai tuntematon

Lisätiedot

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 8 2011 SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 Helsinkiläisten terveydentila on parempi kuin suomalaisten keskimäärin. Vuonna 2009 Helsingin ikävakioitu sairastavuusindeksi 1 oli 90, eli

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 2017:5 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2018:13 Hanna Ahtiainen HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2017 Suutarila Puistola Tuomarinkylä Jakomäki Östersundom Itä-Pakila Malmi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2013 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 15 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2013 Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Matti Tirri 2000

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008 8131 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 2008 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008 Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

VUOSINA 9 % 55 59 V. 11 % 25 %

VUOSINA 9 % 55 59 V. 11 % 25 % 17 2014 TYÖMARKKINAT HELS SINGISSÄ VUOSINA 2011 2013 Työttömät työnhakijat ikäryhmittäin Helsingissää 2013/12 60+ + v. 9 % Alle 25 v. 9 % 55 59 V. 11 % 25 34 v. 25 % 45 54 v. 24 % 35 44 v. 22 % TEKIJÄT:

Lisätiedot