22 Yritystoiminta Helsingissä 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "22 Yritystoiminta Helsingissä 2007"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 22 Yritystoiminta Helsingissä 2007 Ulkomaisomisteisten yritysten osuus liikevaihdosta lähes kolmannes Helsinkiläisyritysten osuus koko maan liikevaihdosta viidennes Vuonna 2007 Helsingissä toimi liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten helsinkiläisissä toimipaikoissa työskenteli henkeä ja liikevaihdon määrä oli 66,2 miljardia euroa. Yritysten määrä kasvoi edellisestä vuodesta 5,6 prosentilla, henkilöstömäärä 3,7 prosentilla ja liikevaihto 7,9 prosentilla. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon määrän kasvu oli nopeinta kuuteen vuoteen. Maan kaikista yrityksistä 12 prosentilla oli toimipaikkoja Helsingissä ja pääkaupungin osuus yritysten henkilöstöstä oli 17 prosenttia ja liikevaihdosta 18 prosenttia. Pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen osuus maan kaikista yrityksistä oli 19 prosenttia, henkilöstöstä 28 prosenttia ja liikevaihdosta 39 prosenttia. Koko Helsingin seudun osuus yrityksistä oli 24 prosenttia, henkilöstöstä 32 prosenttia ja liikevaihdosta 44 prosenttia. Vuodesta 1995 vuoteen 2000 helsinkiläisten yritysten liikevaihdon määrä ja henkilöstömäärä kasvoivat huomattavasti nopeammin kuin koko maassa keskimäärin. Seuraavalla viisivuotiskaudella tilanne kääntyi päinvastaiseksi. Vuosien aikana yritysten liikevaihto kasvoi Kuvio 1. Yritysten henkilöstömäärän ja liikevaihdon määrän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä % Helsingissä 17 prosentilla henkilöstömäärän kuitenkin vä- hentyessä samaan aikaan vajaalla kolmella prosentilla eli 6 500:lla. Vastaavasti muualla maassa 23 prosentin liikevaihdon lisäys tuotti lähes neljän prosentin, hengen, lisäyksen henkilöstömäärään. Vuosina 2006 ja 2007 helsinkiläisyritysten liikevaihdon 11 prosentin kasvu lisäsi työpaikkojen määrää lähes :lla eli seitsemällä prosentilla. Muualla maassa edelleen yllettiin nopeampaan Henkilöstö Tiedustelut Puhelin Juha Suokas, puh. (09) (09) Tilaukset ja jakelu Puh. (09) Julkaisija Helsingin kaupunki, tietokeskus Osoite Julkaisujen myynti PL 5500, 0099 Helsingin kaupunki Tietokeskuksen kirjasto, puh. (09) Virtuaalinen kirjakauppa ISSN (painettu) ISSN X (verkossa) 1

2 kasvuun liikevaihdon lisääntyessä 19 prosentilla ja työpaikkamäärän :lla eli 12 prosentilla Pienyrityksissä työpaikkaa Lähes kaikki Helsingissä toimivat yritykset lukeutuvat pienyrityksiin, jotka työllistävät alle 50 henkeä. Alle 5 henkeä työllistäviä yrityksiä, ns. mikroyrityksiä, oli yrityskannasta 82,9 prosenttia. Seuraavaan kokoluokkaan, 5-9 henkeä työllistäneet yritykset, kuului helsinkiläisyrityksistä 7,3 prosenttia ja työpaikan yritysten osuus oli 7,2 prosenttia. Kaikkiaan pienyritysten osuus koko yrityskannasta oli 97,4 prosenttia. Niiden osuus henkilöstömäärästä oli 38,8 prosenttia ja osuus liikevaihdosta 38,7 prosenttia. Pienyritysten lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta 1 970:lla eli kuusi prosenttia. määrän määrä nousi kymmenellä prosentilla edellisestä vuodesta ja henkilöstön määrä 4 500:lla eli viidellä prosentilla. Kaikkiaan pienyritystä työllistivät henkeä. a pienyrityksille kertyi 25,6 miljardia euroa. Keskisuurten yritysten ( työntekijää) osuus pääkaupungin yrityskannasta oli 1,8 prosenttia. Näiden osuus henkilöstöstä oli 16,9 prosenttia ja liikevaihdosta viidennes. Helsingin 676 keskisuuren yrityksen henkilöstömäärä oli yhteensä henkeä, mikä oli prosentin eli 442 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Keskisuurten yritysten luokkaan luettavien yritysten liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta kahdeksalla prosentilla 13,2 miljardiin euroon. Suuryrityksiä, joissa koko yrityksen kokonaishenkilöstömäärä ylitti 250 henkeä, toimi Helsingissä 309 kappaletta vuonna 2007 eli 11 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä oli vain 0,8 prosenttia kaikista yrityksistä. Suuryritysten osuus yritysten kokonaistyöpaikkamäärästä oli 44,3 prosenttia eli henkeä. Suuryritysten osuus yritysten liikevaihdosta oli 41,4 prosenttia eli 27,4 miljardia euroa. Liikevaihdon määrä kasvoi kuudella prosentilla edellisestä vuodesta ja henkilöstömäärän kasvu oli 4,6 prosenttia eli lähes henkeä. Eniten suuryrityksiä, 73 kappaletta, oli kaupan alalla. Kaikista maan 647 suuryrityksestä lähes joka toisella oli toimintoja Helsingissä. Kuvio 2. Yritysten henkilöstömäärä ja liikevaihto Helsingissä ja koko maassa , (Indeksi, 1995=100) Indeksi, 1995 = Kuvio 3. Henkilöstön määrän ja liikevaihdon jakauma yrityksen kokonaishenkilömäärän mukaan Helsingissä 2007 % Henkilöstö Yrityksen henkilösömäärän suuruusluokka, henkeä Kuvio 4. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta yrityksen kokonaishenkilöstömäärän mukaan Helsingissä 2007 % Henkilöstö ,Helsinki 2000,koko maa Henkilöstö, Helsinki 2006 Henkilöstö, koko maa Henkilöstömäärän suuruusluokka 2

3 Liike-elämän palvelut työllistävin ala Liike-elämän palvelut, mukaan lukien kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut, oli yrityssektorin toimialakokonaisuuksista suurin työllistäjä Helsingissä vuonna Alan yritystä työllistivät henkeä, mikä oli 29 prosenttia kaikkien yritysten yhteenlasketusta henkilöstömäärästä. Toimialan osuus kaikkien helsinkiläisyritysten kokonaisliikevaihdosta oli 10,8 miljardia euroa eli 16 prosenttia. Liike-elämän palvelujen sektorin yrityksistä 23 prosentilla oli toimipaikkoja Helsingissä ja niiden osuus alan kaikista työpaikoista oli 30 prosenttia sekä osuus liikevaihdosta 38 prosenttia. Merkittävimmät liike-elämän palvelujen alan työllistäjät olivat tietojenkäsittelypalvelut, lähes työpaikkaa. Konsultointipalveluyritykset samoin kuin työvoiman vuokrausta suorittavat yritykset työllistivät kumpikin yli henkeä (kuvio 5). Suurin toimiala liikevaihdoltaan Helsingissä on kauppa. Kaupan yritysten osuus kaikkien yritysten liikevaihdosta oli 47 prosenttia eli 30,8 miljardia euroa. Palveluksessaan alalla oli yli henkeä, mikä oli 17 prosenttia yrityssektorin yhteenlasketusta henkilöstömäärästä. Kaupan toimialalla toimi kaikkiaan yritystä. Kaupan alan kaikista työpaikoista 17 prosenttia sijaitsi Helsingissä. Kaupan kokonaisliikevaihdosta reilu neljännes tuotettiin helsinkiläisissä toimipaikoissa. Tukkukaupan ja agentuuritoiminnan yritykset työllistivät henkeä, vähittäiskauppa henkeä ja moottoriajoneuvojen kauppa henkeä. Vaikka teollisuuden osuus koko pääkaupungin yrityssektorista on muuhun maahan verrattuna vähäinen, on se kuitenkin täälläkin erittäin merkittävä työllistäjä. Teollisuuden yrityksen palveluksessa oli henkeä. Myös liikevaihdolla mitaten teollisuus oli kolmanneksi suurin toimiala. Teollisuuden osuus kaikkien helsinkiläisyritysten kokonaisliikevaihdosta oli 8,6 miljardia euroa eli 13 prosenttia. Merkittävimmät teollisuudenalat Helsingissä olivat elektroniikkateollisuus (9 800 työpaikkaa) sekä kustantaminen ja painaminen (8 900 työpaikkaa). Kuljetus, varastointi ja tietoliikenneala on neljänneksi suurin työllistäjä Helsingissä yrityssektorilla. Alan yritystä työllistivät henkeä ja liikevaihdon määrä oli 5,9 miljardia euroa. Kuudesosa kaikista alan työpaikoista sijaitsi Helsingissä liikevaihto-osuuden ollessa 23 prosenttia. Posti- ja teleliikenne oli merkittävin työllistäjä lähes työpaikalla. Kuvio 5. Yritysten henkilöstömäärä eniten työllistävillä toimialoilla Helsingissä 2007 Rakentaminen Tukkukauppa Rahoitustoiminta Vähittäiskauppa Tietojenkäsittelypalvelu Majoitus- ja ravitsemistoiminta Työnvälitys ja henkilöstön hankinta Konsultointipalvelut Posti- ja teleliikenne Elektroniikkateollisuus Graafinen teollisuus Virkistys-, kulttuuri- ja urh.toim. Turvallisuus- ja siivous Maaliikenne Terveydenhuolto- ja sosiaali Kiinteistöalan palvelut Tekninen palvelu, testaus Elokuva-, radio- ja TV-toiminta Moottoriajoneuvojen kauppa Liikennettä palveleva toim Henkilöstömäärä Ulkomaisomisteisten yritysten osuus helsinkiläisyritysten henkilöstöstä viidennes Helsingissä toimi ulkomaisomistuksessa 1 olevaa yritystä vuonna Näiden yritysten palveluksessa työskenteli henkeä ja niiden liikevaihdon arvo oli 19,9 miljardia euroa. Ulkomaisomisteisten yritysten osuus helsinkiläisyritysten henkilöstöstä oli viidennes ja liikevaihdosta 30 prosenttia. Ulkomaisomisteisten yritysten määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 86:lla eli kahdeksalla prosentilla ja liikevaihto kahdeksalla prosentilla. Henkilöstömäärä kasvoi kymmenellä prosentilla eli 4 900:lla. Ulkomaisomisteisia yrityksiä toimii täällä lukumääräisesti suhteellisen vähän, sillä vain noin joka kolmaskymmenes pääkaupunkilaisyritys oli ulkomaisessa omistuksessa. Ulkomaisomisteisten yritysten merkitys yritystoiminnan kannalta on kuitenkin erittäin merkittävä, koska niiden osuus helsinkiläisyritysten henkilöstömäärästä oli viidennes ja osuus liikevaihdosta lähes kolmannes. Keskimääräinen ulkomaisomisteinen yritys on näin huomattavasti suurempi keskimääräinen helsinkiläisyritys. Kun ulkomaisomisteisessa yrityksessä työskentelee keskimäärin 44,8 henkilöä, jää kotimaisomisteisten yritysten henkilöstömäärä 5,3 henkilöön. Vastaavasti liikevaihdon keskimäärä oli kotimaisomisteissa yrityksissä vajaa miljoona euroa, kun se nousi ulkomaalaisomisteisissa yrityksissa 26 miljoonaa. 1) Yritys lasketaan ulkomaisomisteiseksi vain, jos yksittäisen ulkomaisen omistajatahon omistusosuus on yli 50 prosenttia. 3

4 Suomessa toimivien ulkomaisomisteisten yritysten toiminta on vahvasti keskittynyt Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle. Ulkomaisomisteisista yrityksistä 41 prosentilla toimintoja Helsingissä ja 70 prosentilla pääkaupunkiseudulla vuonna Helsingin osuus ulkomaisomisteisten yritysten henkilöstöstä oli 24 prosenttia sekä liikevaihdosta 26 prosenttia. Koko pääkaupunkiseudun osuus henkilöstöstä oli 42 prosenttia ja liikevaihdosta 46 prosenttia tuotettiin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa sijaitsevien yritysten toimipaikoissa. Kun ulkomaisomisteisuuden osuutta eri toimialoilla mitataan henkilöstömäärällä, niin Helsingissä kärkeen nousee kulkuneuvojen valmistus, missä kolme neljäsosaa (76 prosenttia) koko henkilöstömäärästä oli ulkomaisomisteisten yritysten palveluksessa. Vesiliikenteessä osuus oli 60 prosenttia, rahoitustoiminnassa 47 prosenttia ja elektroniikkateollisuudessa 43 prosenttia. Kemianteollisuus, rakennusaineteollisuus, tietojenkäsittely olivat seuraavilla sijoilla prosentin osuuksin. Ilmaliikenteessä, liikennettä palvelevilla aloilla sekä posti- ja teleliikenteessä kolmasosa henkilöstöstä ansaitsi leipänsä ulkomaalaisomisteisessa yrityksessä. Kuvio 6. Toimialat, joissa henkilöstömäärällä mitattu ulkomaisomisteisuus korkein Helsingissä 2007 Kulkuneuvojen valm. Vesiliikenne Rahoitustoiminta Elektroniikkateollisuus Kemianteollisuus Ei-metallisten mineraalituott. valm. Tietojenkäsittelypalvelu Ilmaliikenne Liikennettä toim. Posti- ja teleliikenne Tukkukauppa Energia- ja vesihuolto Turvallisuus ja siivous % Ulkomaisomisteisten yritysten osuus henkilöstömäärästä Merkittävin määrä työpaikkoja oli rahoitustoiminnassa (9 000 työpaikkaa), tietojenkäsittelypalveluissa (6 200), tukkukaupassa (5 900), elektroniikka ja sähkötuotteiden valmistuksessa (4 200) sekä posti- ja teleliikenteessä (3 200). Merkittävimmin ulkomaisomisteisuus nousi rahoitustoiminnassa, missä työpaikkamäärä kasvoi 2 900:lla eli lähes puolella. Vähittäiskaupassa kasvu oli myös lähes puolet oli miltei 700 työpaikkaa. Työpaikkamäärän lisäys vesiliikenteessä sekä elokuva- ja tv-toiminnassa oli 500. Henkilöstömäärällä mitattuna merkittävimmät yritysten kotimaat olivat Ruotsi, työpaikkaa, ja Alankomaat, työpaikkaa. Seuraavilla sijoilla olivat Tanska ja Ranska 1900 ja 1800 työpaikalla. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen ala vahvassa kasvussa Helsingin yritystoiminta on erikoistunutta eli se painottuu tiettyihin pitkälle erikoistuneisiin palvelualoihin. Yksi näistä yritystoiminnan ytimeen kuuluvista avainklustereista on osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen toimialakokonaisuus. Nämä ns. Kibs-alat on tässä selvityksessä jaettu kuuteen alaklusteriin: tietojenkäsittelypalvelut, tutkimus ja kehittäminen, lainopilliset ja taloudelliset palvelut, mainos- ja markkinointipalvelut, tekniset palvelut sekä konsultti- ja henkilöstöpalvelut. Joissain esityksissä on mukaan luettu myös yksityisiä koulutuspalveluja, jota ei tässä luettu mukaan alaklustereihin. Helsingissä Kibs-aloilla toimivien yritysten toimipaikassa työskenteli henkeä ja niiden liikevaihdon määrä oli 7 miljardia euroa vuonna Kibs-alojen osuus helsinkiläisyritysten henkilöstöstä oli 21 prosenttia ja liikevaihdosta kymmenesosa. Alan kokonaishenkilöstömäärä kasvoi edellisestä vuodesta kahdeksalla prosentilla, kun muilla toimialoilla kasvu jäi vajaaseen kolmeen prosenttiin. Alan työpaikat lisääntyivät lähes 4 000:lla eli alan osuus helsinkiläisyritysten henkilöstömäärän lisäyksestä oli 44 prosenttia. kasvua alalle kertyi 12 prosenttia muiden toimialojen osuuden ollessa seitsemän prosenttia. Kibs-alojen toiminnot ovat vahvasti keskittyneet pääkaupunkiimme ja Helsingin seudulle. Helsingin osuus alan henkilöstömäärästä oli kolmannes ja liikevaihdosta 39 prosenttia. Pääkaupunkiseudun osuus henkilöstömäärästä oli 48 prosenttia ja liikevaihdosta 57 prosenttia. Koko Helsingin seudulla vastaavat osuudet olivat 51 prosenttia ja 60 prosentia. Alan merkittävin alaklusteri on konsultti- ja henkilöstöpalvelut lähes työpaikalla. Alan liikevaihdon määrä 4

5 oli 1,4 miljardia euroa. Helsingin osuus alan työpaikoista oli 37 prosenttia ja liikevaihdosta 44 prosenttia vuonna Ala kasvoi vahvasti vuonna 2007 työpaikkamäärän kasvaessa 15 prosentilla ja liikevaihdon 25 prosentilla. Kuvio 7. Osaamisintensiivisten alojen henkilöstömäärä Helsingissä ja osuus koko maasta 2007 Mainos- ja markkinointipalvelu Tietojenkäsittelypalvelut Konsultti- ja henkilöstöpalvelut Lainopilliset ja taloudelliset palvelut Tekniset palvelut Tutkimus ja kehittäminen % Alan merkittävin alaklusterin liikevaihdon määrällä mitattuna oli tietojenkäsittelypalvelut työpaikalla ja 2,4 miljardia euroa liikevaihdolla. Alan työpaikoista 39 prosenttia sijaitsi helsinkiläisissä yrityksissä, joiden osuus alan kokonaisliikevaihdosta oli 42 prosenttia. Alan henkilöstömäärä kasvoi edellisestä vuodesta neljällä prosentilla. Seuraavaksi merkittävin alaklusteri oli tekniset palvelut työpaikalla ja 1,4 miljardin euron liikevaihdolla. Helsingin osuus alan henkilöstöstä oli 19 prosenttia ja liikevaihdosta 18 prosenttia. Henkilöstömäärän kasvu edellisestä vuodesta oli kahdeksan prosenttia. Lainopilliset ja taloudelliset palveluyritykset työllistivät Helsingissä henkeä (36 prosenttia alan koko henkilöstömäärästä) sekä markkinointipalveluyritykset yli henkeä (48 prosenttia). Lainopillis- ja talouspalveluyritysten henkilöstömäärä kasvoi kahdeksalla ja markkinointiyritysten neljällä prosentilla. 2) Tekniseen palveluun luetaan mukaan yhdyskuntasuunnittelu, maa- ja vesirakentamisen suunnittelu, arkkitehtipalvelu, rakennetekninen palvelu, LVI-suunnittelu, sähkötekninen suunnittelu, muu rakennustekninen palvelu, kone- ja prosessisuunnittelu, muu tekninen palvelu, tekninen testaus ja analysointi, autokatsastus sekä taideteollinen muotoilu ja suunnittelu. 5

6 Laatuseloste Esityksessä käytetty aineisto on peräisin Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä, johon tiedot kerätään pääasiassa kahdesta lähteestä: verohallinnon rekistereistä ja Tilastokeskuksen omista tiedusteluista. Tilasto kattaa tietyin rajoituksin yritykset, jotka toimivat arvonlisäverovelvollisina, työnantajina tai maksavat veroa elinkeinotuloista. Vuoden 2006 tiedot eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien tietoihin. Yritysrekisterin tietopohja laajentui tällöin kattamaan myös kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisävelvolliset yksiköt. Laajennus vaikuttaa lähinnä toimialan kiinteistö- ja vuokrauspalvelut yritysten toimialaan. Yrityksellä tarkoitetaan yhden tai useamman henkilön yhdessä harjoittamaa taloudellista toimintaa, joka tähtää kannattavaan tulokseen. Yrityksiä ovat: - ammatin- ja liikkeenharjoittajat, jotka toimivat omalla nimellään tai rekisteröidyllä toiminimellä, - oikeushenkilöt (esim. osakeyhtiö, osuuskunta), - julkiset rahoituslaitokset ja valtion liikelaitokset sekä asuntoyhteisöt. Tilastoon lasketaan mukaan yritykset, joiden toiminta-aika ylitti tilastovuotena puoli vuotta. Lisäksi yrityksen tuli työllistää yli puoli henkilöä tai liikevaihdon tuli olla enemmän kuin euroa vuonna Henkilöstö sisältää sekä palkansaajat että yrittäjät. Henkilöstö on muutettu kokovuosityöllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä. Yritysrekisterin tiedusteluihin sisältymättömien yritysten henkilöstö on estimoitu palkkatietojen perusteella. Yrityksen suuruusluokka määritelty yrityksen koko maassa sijaitsevien kaikkien toimipaikkojen yhteenlasketun henkilöstömäärän (ei pelkästään Helsingissä sijaitsevien toimipaikkojen henkilöstömäärän) mukaan. on tuloslaskelman mukainen, paitsi ammatinharjoittajilla, joilla se muodostuu ammatin tuloista. Eräiden toimialojen yrityksille ei tilastoida liikevaihtoa. Tärkein näistä on rahoitus- ja vakuutustoiminta. Toimiala on esitetty toimialaluokituksen 2002 mukaisesti. Yritys lasketaan ulkomaisomisteiseksi vain, jos yksittäisen ulkomaalaisen omistajatahon omistusosuus on yli 50 prosenttia. Esimerkiksi pörssiyrityksellä omistus saattaa jakautua usean ulkomaalaisen tahon kesken, mutta yhdenkään omistus ei ole yli 50 prosenttia. Edellä mainitussa tilanteessa pidetään yritystä kotimaisena. Käsitteiden, määritelmien ja luokitusten tarkempi kuvaus sekä Tilastokeskuksen yritysrekisterin muodostuksen menetelmäkuvaus on esitetty julkaisussa: Suomen yritykset Tilastokeskus Edelliset tiedot: Helsingin kaupungin tietokeskus, tilastoja 2008:19 6

7 Liitetaulu 1. Yritysten määrä, henkilöstön määrä ja liikevaihto toimialoittain Helsingissä sekä niiden osuus koko maasta 2007 Toimiala ( TOL 2002) Yritykset Henkilöstö Osuus koko maasta, % % Henkeä % Milj. % Yriykset Toimialat yhteensä ,1 16,6 17,8 D Teollisuus , , ,0 9,0 7,4 5, Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valm. 88 0, , ,7 4,8 6,8 4,5 22 Kustantaminen, painaminen 877 2, , ,8 32,2 32,3 40, Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden valmistus 46 0, , ,9 13,3 5,5 3,6 26 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 45 0, , ,3 5,2 5,4 5, Metallien jalostus ja metallituott valmistus 157 0, , ,2 3,1 2,2 0,9 29 Koneiden ja laitteiden valmistus 135 0, , ,5 3,9 3,0 2, Elektroniikka ja sähkötuotteiden valmistus 224 0, , ,7 13,3 15,6 9, Kulkuneuvojen valmistus 66 0, , ,4 7,0 3,9 6, , 25, Muu teollisuus 616 1, , ,5 7,4 3,0 1,0 E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 40 0, , ,1 3,6 5,2 21,6 F Rakentaminen , , ,8 7,6 13,5 19,1 G Tukku- ja vähittäiskauppa , , ,5 13,9 17,1 26,3 50 Moottoriajoneuvojen kauppa 649 1, , ,4 6,6 12,3 19,6 51 Agentuuritoiminta ja tukkukauppa , , ,7 21,3 23,7 34,5 52 Vähittäiskauppa , , ,4 12,0 14,4 13,7 H Majoitus- ja ravitsemistoiminta , , ,9 13,3 22,8 24,6 I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne , , ,9 9,5 16,5 22,6 60 Maaliikenne; putkijohtokuljetus , , ,5 7,4 11,1 12,5 61 Vesiliikenne 72 0, , ,6 22,6 27,8 39,0 62 Ilmaliikenne 25 0,1 83 0,0 33 0,0 30,1 1,2 1,2 63 Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot 518 1, , ,8 18,6 17,2 26,1 64 Posti- ja teleliikenne 164 0, , ,9 26,1 27,0 35,2 J Rahoitustoiminta , , ,5 42,7 - K Kiinteistöpalv; liike-elämän palvelut , , ,3 22,9 29,6 38,3 70 Kiinteistöalan palvelut , , ,0 17,6 23,9 45,1 71 Kulkuneuvojen jne. vuokraus 159 0, , ,4 13,5 17,7 21,9 72 Tietojenkäsittelypalvelu , , ,1 27,5 39,4 43,9 73 Tutkimus ja kehittäminen 113 0, ,2 42 0,1 29,7 15,4 10,2 74 Muu liike-elämää palveleva toiminta , , ,8 24,8 28,6 35,3 741 Lainopillinen ja taloudellinen konsultointi , , ,6 26,4 38,2 47, Tekninen palvelu, testaus ja analysointi , , ,1 17,3 17,4 15,6 744 Mainospalvelu , , ,7 33,4 52,6 71,3 745 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta 283 0, , ,8 28,1 34,7 38, Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu; siivous 714 1, , ,6 17,7 20,9 20,2 748 Muut palvelut liike-elämälle , , ,1 31,1 31,8 41,2 L Julkinen hallinto 22 0, , ,8 86,1 - M Koulutus 439 1, , ,3 21,7 24,0 43,5 N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut , , ,9 16,8 15,6 19,1 O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut , , ,2 16,4 28,6 23,7 92 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta , , ,9 23,7 41,1 28,0 921,922,924 Elokuva-, radio- ja TV-toiminta 466 1, , ,4 46,4 71,3 80,5 923, Muu kulttuuri ja viihdetoiminta 799 2, , ,3 24,6 27,4 7, ,93 Muut palvelut , , ,3 13,4 18,1 12,7 A-C, P-X Muu ja tuntematon 197 0, ,1 5 0,0 0,3 0,3 0,2 Lukumäärä Henkilöstö 7

8 Liitetaulukko 2. Yritykset suurimmilla toimialoilla yrityksen kokonaishenkilöstömäärän mukaan Helsingissä 2007 Toimiala (TOL 2002) Yhteensä % Henkilöstön suuruusluokka, henkeä 0-4 % 5-9 % % % % % Toimialat yhteensä , , , , , ,8 D Teollisuus , , ,8 69 3,1 48 2,1 62 2,8 F Rakentaminen , , ,2 21 0,7 17 0,6 15 0,5 G Tukku- ja vähittäiskauppa , , ,4 85 1,3 59 0,9 73 1,1 H Majoitus- ja ravitsemistoiminta , , ,1 17 1,2 9 0,6 12 0,8 I Kuljetus, varastointi ja tieto liikenne , , ,3 18 0,8 15 0,7 33 1,5 J Rahoitustoiminta ,8 75 6, ,3 15 1,2 18 1,4 16 1,3 K Kiinteistö- ja liike-elämän , , , ,9 87 0,7 66 0,5 N Terveydenhuolto- ja sosiaali ,5 77 2,6 52 1,8 12 0,4 9 0,3 13 0,4 O Muut yht. kunn. ja henk. koht , , ,9 15 0,4 16 0,4 9 0,2 Liitetaulukko 3. Yritysten henkilöstömäärä suurimmilla toimialoilla yrityksen kokonaishenkilöstömäärän mukaan Helsingissä 2007 Toimiala (TOL 2002) Yhteensä % Henkilöstön suuruusluokka, henkeä 0-4 % 5-9 % % % % % Toimialat yhteensä , , , , , ,3 D Teollisuus , , , , , ,1 F Rakentaminen , , , , , ,3 G Tukku- ja vähittäiskauppa , , , , , ,7 H Majoitus- ja ravitsemistoiminta , , , , , ,9 I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne , , , , , ,9 J Rahoitustoiminta , , , , , ,1 K Kiinteistö- ja liike-elämän , , , , , ,2 N Terveydenhuolto- ja sosiaali , , , , , ,5 O Muut yht. kunn. ja henk. koht , , , , , ,9 Liitetaulukko 4. Yritysten liikevaihto (miljoonaa euroa) suurimmilla toimialoilla yrityksen kokonaishenkilöstömäärän mukaan Helsingissä 2007 Toimiala (TOL 2002) Yhteensä % Henkilöstön suuruusluokka, henkeä 0-4 % 5-9 % % % % % Toimialat yhteensä , , , , , ,4 D Teollisuus , , , , , ,1 F Rakentaminen , , , , , ,3 G Tukku- ja vähittäiskauppa , , , , , ,2 H Majoitus- ja ravitsemistoiminta , , ,1 88 6,9 70 5, ,4 I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne , , , , , ,4 J Rahoitustoiminta K Kiinteistö- ja liike-elämän , , , , , ,9 N Terveydenhuolto- ja sosiaali ,4 43 7,3 51 8,7 52 8,8 49 8, ,6 O Muut yht. kunn. ja henk. koht , , ,1 92 6,3 46 3, ,7 8

9 Liitetaulu 5. Yritysten määrä, henkilöstön määrä ja liikevaihto toimialoittain Helsingissä Toimiala ( TOL 2002) Yritykset Henkilöstömäärä, miljoonaa euroa Toimialat yhteensä D Teollisuus E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa H Majoitus- ja ravitsemistoiminta I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne J Rahoitustoiminta K Kiinteistö- ja liike-elämän L Julkinen hallinto, maanpuol. jne M Koulutus N Terveydenhuolto- ja sosiaali O Muut yht. kunn. ja henk. koht A-C, X Muu ja tuntematon Liitetaulu 6. Yritysten määrä ja henkilöstömäärä toimialoittain Helsingissä ja Pääkaupunkiseudulla sekä osuus koko maasta 2007 Toimiala (TOL 2002) Helsinki Pääkaupunkiseutu Yritykset, Henkilöstömäärä Liike vaihto, Lkm Milj. Yritykset Henki - löstö Osuus koko maasta, % Lkm Milj. Yritykset Henkilöstö Toimialat yhteensä ,1 16,6 17, ,8 27,5 39,2 D Teollisuus ,9 7,4 5, ,3 14,5 27 E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ,6 5,2 21, ,1 18,5 43,1 F Rakentaminen ,6 13,5 19, ,8 21,6 29,4 G Tukku- ja vähittäiskauppa ,9 17,1 26, , ,8 H Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,3 22,8 24, ,7 35,5 I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne ,5 16,5 22, ,8 47,9 J Rahoitustoiminta ,4 42, , K Kiinteistö- ja liike-elämän ,9 29,6 38, ,8 55,1 L Julkinen hallinto, maanpuol. jne ,8 86, ,4 94,1 - M Koulutus , , ,6 33,9 52,6 Osuus koko maasta, % Yritykset, Henkilöstömäärä, N Terveydenhuolto- ja sosiaa li O Muut yht. kunn. ja henk. koht ,8 15,6 19, ,4 24,3 28, ,4 28,6 23, , ,7 A-C, X Muu ja tuntematon ,3 0,3 0, ,8 1 0,5 9

10 Liitetaulu 7. Ulkomaisomisteisten yritysten lukumäärä, henkilöstömäärä ja osuus koko yrityskannasta toimialoittain Helsingissä ja Pääkaupunkiseudulla 2007 Toimiala ( TOL 2002) Helsinki Pääkaupunkiseutu Lkm Henkilöstö- Osuus kaikista yrityksistä, % Lkm Henkilöstö- Osuus kaikista yrityksistä, % määrä Lkm Henkilöstö määrä Lkm Henkilöstö Toimialat yhteensä ,2 21, ,6 23,3 D Teollisuus ,5 24, ,8 23, Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valm , ,1 25,1 22 Kustantaminen, painaminen ,2 7, , Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden valmistus ,6 41, ,9 14,6 26 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus ,6 39, , Metallien jalostus ja metallituott valmistus ,6 10, ,3 9,4 29 Koneiden ja laitteiden valmistus , ,3 31, Elektroniikka ja sähkötuotteiden valmistus , ,1 32, Kulkuneuvojen valmistus ,6 76, ,8 67, , 25, Muu teollisuus , ,6 7,9 E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ,5 28, ,3 8,1 F Rakentaminen ,2 16, ,9 14,5 G Tukku- ja vähittäiskauppa ,3 20, ,2 26,6 50 Moottoriajoneuvojen kauppa ,6 15, ,9 23,1 51 Agentuuritoiminta ja tukkukauppa ,6 30, ,6 36,8 52 Vähittäiskauppa ,9 11, ,7 14,1 H Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,6 14, ,7 17,1 I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne ,8 26, ,2 60 Maaliikenne; putkijohtokuljetus ,6 5, ,7 13,2 61 Vesiliikenne ,8 60, ,4 62 Ilmaliikenne , ,3 8,9 63 Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot ,3 33, ,8 34,5 64 Posti- ja teleliikenne , ,1 28,7 J Rahoitustoiminta ,2 47, ,9 44 K Kiinteistöpalv; liike-elämän palvelut ,7 20, ,8 24,5 70 Kiinteistöalan palvelut ,5 5, ,5 71 Kulkuneuvojen jne. vuokraus , ,1 72 Tietojenkäsittelypalvelu ,4 36, ,5 73 Tutkimus ja kehittäminen ,9 1, ,3 4,5 74 Muu liike-elämää palveleva toiminta , , Lainopillinen ja taloudellinen konsultointi , , Tekninen palvelu, testaus ja analysointi ,8 14, ,1 19,6 744 Mainospalvelu ,2 19, ,5 17,7 745 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta , ,2 19, Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu; siivous ,5 24, ,5 42,9 748 Muut palvelut liike-elämälle ,1 17, ,4 23,8 L-N Julk hallinto, koulutus, terv.huolto ja sos.palvelut ,3 6, ,3 5,5 O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut ,9 10, ,8 9,7 92 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta ,9 13, , ,922,924 Elokuva-, radio- ja TV-toiminta ,2 16, ,4 15,7 923, Muu kulttuuri ja viihdetoiminta , ,3 4, ,93 Muut palvelut ,3 5, ,3 5,6 A-C, P-X Muu ja tuntematon ,5 6, ,6 3,2 10

11 Liitetaulu 8. Yritysten henkilöstömäärä ja liikevaihto osaamisintensiivisillä liike-elämän palvelualoilla Helsingissä Toimiala (TOL 2002) Henkilöstömäärä, miljoonaa euroa Kaikki toimialat yhteensä Kibs-alat yhteensä Tietojenkäsittelypalvelut Atk-laitteistokonsultointi Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus Tietojenkäsittely Tietokanta ja -verkkopalvelut Muu tietojenkäsittelypalvelu Tutkimus ja kehittäminen Lainopilliset ja taloudelliset palvelut Lakiasiain palvelu Laskentatoimi, kirjanpito, tilintarkastus Perintätoimistot ja luottotietopalvelu Mainos- ja markkinointipalvelu Markkinatutkimus ja mielipideselvitykset Mainospalvelu Messujen ja kongressien järjestäminen Tekniset palvelut Tekninen palvelu Tekninen testaus ja analysointi Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu Konsultti- ja henkilöstöpalvelut Liikkeenjohdon konsultointi Työnvälitys ja henkilöstön hankinta Henkilöstömäärä ja liikevaihdon määrä laskettu yritysten ko. toimialalla toimivien toimipaikkojen tiedoista Liitetaulu 9. Yritysten henkilöstömäärä ja liikevaihto osaamisintensiivisillä liike-elämän palvelualoilla Helsingissä ja Pääkaupunkiseudulla 2007 Toimiala (TOL 2002) Helsinki Pääkaupunkiseutu Henkilöstömäärä Osuus koko maasta, % Henkilöstömäärä Osuus koko maasta, % milj. euroa Henkilöstö milj. euroa Henkilöstö Kaikki toimialat yhteensä ,6 17, ,5 39,2 Kibs-alat yhteensä ,2 38, ,8 57,2 Tietojenkäsittelypalvelut ,5 66, Atk-laitteistokonsultointi , ,6 57,4 722 Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus ,3 38, , Tietojenkäsittely ,8 49, ,3 64,5 724 Tietokanta ja -verkkopalvelut , ,7 73, Muu tietojenkäsittelypalvelu ,5 56, ,4 Tutkimus ja kehittäminen ,7 12, ,1 33,3 Lainopilliset ja taloudelliset palvelut ,5 49, ,9 52, Lakiasiain palvelu ,7 69, ,4 71, Laskentatoimi, kirjanpito, tilintarkastus ,1 36, ,4 41, Perintätoimistot ja luottotietopalvelu , ,4 56,5 Mainos- ja markkinointipalvelu ,8 64, ,9 77, Markkinatutkimus ja mielipideselvitykset ,2 34, ,5 83,6 744 Mainospalvelu , ,5 77, Messujen ja kongressien järjestäminen ,3 43, ,6 76,9 Tekniset palvelut ,3 18, ,5 742 Tekninen palvelu ,4 18, ,6 40,4 743 Tekninen testaus ja analysointi ,3 11, ,7 25, Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu ,8 43, ,3 51,4 Konsultti- ja henkilöstöpalvelut ,5 44, ,3 59, Liikkeenjohdon konsultointi ,8 47, ,5 67,5 745 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta ,7 38, ,5 47,8 Henkilöstömäärä ja liikevaihdon määrä laskettu yritysten ko. toimialalla toimivien toimipaikkojen tiedoista 11

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2008 tilastoja 19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 Yritysten henkilöstömäärä kääntyi kasvuun Helsingin osuus liikevaihdosta viidennes Kuvio 1. Yritysten henkilöstömäärän

Lisätiedot

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 Kolmasosa liikevaihdosta ulkomaisomisteisista yrityksistä Viidennes yritysten liikevaihdosta helsinkiläisyrityksistä Vuonna

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2003

Yritystoiminta Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Boy Hulden Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-435-4 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 36 Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-386-2 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Juha

Lisätiedot

TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä kääntyi yhdeksän prosentin kasvuun

TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä kääntyi yhdeksän prosentin kasvuun TILASTOJA 19 2012 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2010 Liikevaihdon määrä kääntyi yhdeksän prosentin kasvuun Vuonna 2010 Helsingissä toimi 39 170 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten

Lisätiedot

TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä putosi kymmenyksellä Vuonna 2009 Helsingissä toimi liikeyritystä Tilastokeskuksen

TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä putosi kymmenyksellä Vuonna 2009 Helsingissä toimi liikeyritystä Tilastokeskuksen TILASTOJA 24 2011 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2009 Liikevaihdon määrä putosi kymmenyksellä Vuonna 2009 Helsingissä toimi 39 477 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten helsinkiläisissä

Lisätiedot

2015:19. Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet

2015:19. Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet 2015:19 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2013 Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet Vuonna 2013 Helsingissä toimi 44 574 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2008

Yritystoiminta Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 21 Yritystoiminta Helsingissä 2008 Informaatio ja viestintäalan toiminnot keskittyneet Helsinkiin Helsinkiläisyritysten osuus koko maan liikevaihdosta viidennes

Lisätiedot

2016:33. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta 2014

2016:33. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta 2014 2016:33 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2014 Yritysten määrä ennallaan Helsingissä Vuonna 2014 Helsingissä toimi 44 898 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten helsinkiläisten toimipaikkojen

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa 1/24 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Itä-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ITÄ-LAPIN

Lisätiedot

2017:16. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta ( )

2017:16. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta ( ) 2017:16 Anu Henriksson YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisyritykset palautumassa taantumasta Helsingin yritystoiminta on vuoden 2013 jälkeen palautunut taantumasta. Vuonna 2015 yritysten määrä

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Aineisto sisältää kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset Kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2016 Verohallinnon

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Esityksen sisältö Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilasto Konsernirekisteri Tilastokeskuksen tilastotietoja ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminnasta

Lisätiedot

2018:17. Anu Henriksson YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2016

2018:17. Anu Henriksson YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2016 2018:17 Anu Henriksson YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2016 1 Sisällys 1. Yritysten kasvun vuosi Helsingissä... 3 2. Suuryritysten merkitys työllistäjinä merkittävä... 7 3. Hallinto- ja tukipalvelujen toimiala

Lisätiedot

Työpaikat Helsingissä 2003 ja ennakkotiedot 2004

Työpaikat Helsingissä 2003 ja ennakkotiedot 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 22 Työpaikat Helsingissä 2003 ja ennakkotiedot 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-726-4

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2017 Mikko Mehtonen 19.2.2019 Mitä yrityksiä aineistoon on sisällytetty? Yritykset joissa kuntien tai kuntayhtymien yhteenlaskettu omistusosuus on vähintään

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Yrittäjyyden trendit petri.malinen@yrittajat.fi Yritysrakenne Suomessa 2016 0,2% Suuryritykset (250 hlöä) 591 1,0% Keskisuuret yritykset (50 249 hlöä) 2 728 5,5%

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2019

Pirkanmaan yritysbarometri I/2019 Pirkanmaan yritysbarometri I/19 Toukokuu 19 Markus Sjölund Taustatiedot Kyselyajankohta: 3.5. -15.5.19 Vastanneita 364, vastausprosentti 19 % Vastaajat yrityskoon mukaan: 1-9 44.1% - 49 31.9% - 249 17.4%

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja Kauppa luo kasvua Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2016 Kauppa 20% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus 9% Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Työpaikat Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005

Työpaikat Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 007 tilastoja Työpaikat Helsingissä ja ennakkotiedot Helsingin työpaikkamäärä kasvuun Helsingin kokonaistyöpaikkamäärä kasvoi vuosina 996 keskimäärin neljän prosentin vuosivauhtia

Lisätiedot

TIETOISKU 7/

TIETOISKU 7/ TIETOISKU 7/2005 24.5.2005 TYÖPAIKAT JA TOIMIALAT ESPOOSSA Petri Lintunen Sisällys: Työpaikkakehitys Espoossa 1 Yritysten toimipaikat päätoimialoittain 2 Työpaikat päätoimialoittain 3 Työpaikkojen jakauma

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2006 TORNIONLAAKSO

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Olli Savela Yritysten saamat voitot ovat kasvaneet työtuloja nopeammin viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tuotannossa syntyneestä tulosta on voittojen osuus

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ROVANIEMEN

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 KEMI-TORNION

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - 1 - Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - Yritysten määrä on kasvanut - Yritystoiminta maakunnittain - Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä - Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot - Pk-sektorin rooli

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen

Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen Tilastotiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa - Tilastokeskuksen asiakasseminaari Turussa Suunnittelija Päivi Krzywacki, 13.3.2008 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2017

Kuopion työpaikat 2017 Kuopion työpaikat 2017 Tilastokeskuksen julkistus 10/2019 Tilastotiedote 18/2019, 18.10.2019 Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus KUOPION TYÖPAIKAT 2017 Kuopiossa oli vuoden 2017 lopussa noin 51

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10. TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.2006 LIITTEET Palkansaajien määrä toimialoittain ja vuosittain

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

Päijät-Hämeen työpaikkaennusteen laadinta MOR / JM

Päijät-Hämeen työpaikkaennusteen laadinta MOR / JM Päijät-Hämeen työpaikkaennusteen laadinta MOR 7.10.2013 / JM Viitekehys Päijät-Hämeen liitto Keskeisimmät osallistuvat tahot Valtakunnallisesti TEM VATT OKM OPH Maakuntien liitot Maakunnallisesti Maakuntien

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja luo kasvua luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut Informaatio

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja Kauppa luo kasvua Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 Kauppa 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2010 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa

Lisätiedot

SATAKUNTALAINEN TYTÄRYHTIÖTALOUS*

SATAKUNTALAINEN TYTÄRYHTIÖTALOUS* SATAKUNTALAINEN TYTÄRYHTIÖTALOUS* Osa. Aluetaloudellinen tarkastelu Ari Karppinen Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Julkaisusarja A, Nro A3/009 *Tutkimus perustuu Menestyvä Satakunta kansainvälisessä

Lisätiedot

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Esityksen kulku! Taustaa! Tuote! Kohdejoukko! Lähdeaineisto! Lisäpalvelut Taustaa! Tilinpäätöstilastoa

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2008

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2008 Yritykset 2009 Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2008 Yritysten henkilöstöstä noin 16 prosenttia työskenteli ulkomaisissa tytäryhtiöissä vuonna 2008 Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2018

Lappeenrannan toimialakatsaus 2018 Lappeenrannan toimialakatsaus 2018 24.10.2018 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2008 Sisältö PAMin jäsenet... 3 Palkansaajien määriä... 4 Yritysten lukumääriä palvelutoimialoilla... 6 Tietoja ansioista ja työttömyydestä... 8 Vähittäiskaupan yritykset henkilöstön

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2007

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2007 Yritykset 2008 Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2007 Yritysten henkilöstöstä noin 14 prosenttia työskenteli ulkomaisissa tytäryhtiöissä vuonna 2007 Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 207 Työvoimatutkimus 206, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 206 joulukuussa 207 000,

Lisätiedot

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa TILASTOJA 18 2011 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2008 Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 388 053 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus)

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) PANKKIJÄRJESTELMÄN TILA Annettu Korvaa Voimassa Tunniste 18.1.24 1.3.23 3.6.25 - S S_s.XLS Vastaustarkkuus: 1 euroa Määrittelyistä

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä Yit Yritysrekisterin t i monet mahdollisuudet Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä SYÖTTEET KÄSITTELY Hallinnolliset aineistot mm. verohallinto prh vrk tullihallitus valtiokonttori kuntien eläkevakuutus

Lisätiedot

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa Toimiala Onlinen syysseminaari... Jussi Ahokas VATT:n ennakointityö ja Toimiala Online VATT:n ennakointityön taustaa Ennakoinnin tulokset laadulliset skenaariot

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takaisesta Tilastokeskus - Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takais... http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/11/ttvi_2009_11_2010-01-08_tie_001.html?tulosta Page 1 of 3 Teollisuustuotanto väheni

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia. 2017, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia. 2017, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 2018 Työvoimatutkimus 2017, joulukuu,. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 8, prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 joulukuussa 227 000,

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2012

Yritysrekisterin vuositilasto 2012 Yritykset Yritysrekisterin vuositilasto Yritysten henkilöstö väheni ja liikevaihto kasvoi vuonna Korjattu... Korjaukset on merkitty punaisella. Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan Suomessa toimi 8

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 25.2.2010 Emmi Karjalainen Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) Työsuojelupiirit (8) Ympäristölupavirastot (3) TE-keskukset (15)

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot