tietolähteesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.tukes.fi- tietolähteesi"

Transkriptio

1 H U H T I K U U tietolähteesi Julkisen sektorin verkkopalvelut ovat meillä Suomessa varsin kehittyneitä ja kattavia. Kaikilla hallinnon sektoreilla tehdään suunnitelmallista työtä sen eteen, että yritykset ja kansalaiset saavat tarvitsemansa tiedot ja palvelut netin kautta. TUKES muiden mukana satsaa verkkoviestintään. Ensimmäiset nettisivumme avattiin heti toimintamme alussa vuonna Siitä lähtien sivuista on kasvanut melkoisen mahtava tietopankki. Nykyisillä www-sivuillamme on lähes 3000 tiedostoa ja aineiston kasvu vain kiihtyy. Automaattisen tiedotepalvelumme avulla pidämme asiakkaamme ajan tasalla ajankohtaisista asioistamme; palvelun käyttäjiä on jo Tavoitteenamme on ollut rakentaa nettisivuistamme arvostettu tietopankki, josta löytyvät niin säädökset, ohjeet ja rekisterit kuin tuoreimmat uutiset eri toimialoiltamme. Tähtäämme myös siihen, että yksityiset kansalaisetkin löytäisivät tarvitsemansa ohjeet ja opastukset vaikkapa sähköturvallisuudesta tai nestekaasun TURVATEKNIIKAN KESKUS käytöstä helposti TUKESin nettisivujen kautta. Emme tietenkään ole unohtaneet muita perinteisempiä viestintäkanavia. Esimerkiksi painetuille julkaisuille on yhä selvästi tarvetta ja kysyntää. Nekin tosin löytyvät kaikki netistä. Parhaillaan kehitämme lisää sähköisiä asiointipalveluja ja tuomme mm. ylläpitämiämme rekistereitä netin avulla kaikkien hyötykäyttöön. Tammikuussa sivuillamme avattiin sähkö- ja hissiurakoitsijarekisteri. Tänä vuonna uusina palveluina on tulossa vielä ainakin onnettomuusrekisteri (VARO), nimileimarekisteri sekä tutkintoilmoittautumispalvelu. Millaisia verkkopalveluja sinä kaipaat TUKESilta? Kerro se meille antamalla palautetta TUKESin verkkosivujen kautta. Suuri osa sivuillamme olevista pienistä ja isoistakin parannuksista on syntynyt asiakaspalautteen innoittamana. TUKESin vuosikatsaus 2002 sivuilla 2-3. Ajankohtaista Turvatekniikan keskuksesta 1

2 TUKESin vuosikatsaus 2002 Valvontatoiminta Laitosvalvonta Kemikaali- ja nestekaasulaitosten, räjähdetehtaiden ja varastojen sekä kaivosten turvallisuustaso on yleisesti ottaen melko hyvä. TUKES tavoittelee onnettomuuksien määrän vähentämistä ja niiden vakavuuden lieventämistä erityisesti prosessiteollisuudessa. Valvontakohteissa on kiinnitetty huomiota turvallisuusjohtamisjärjestelmiin ja toimintatapoihin varsinkin vuoden 1999 lainsäädäntöuudistuksen jälkeen. Edistystä on tapahtunut, mutta yhtiöillä on edelleen tekemistä menettelyiden toimeenpanossa. Painelaitteiden turvallisuus on korkealla tasolla. Vakavia painelaiteonnettomuuksia sattuu harvoin. TUKES teki valvontakäyntejä kattilalaitoksiin, kylmälaitoksiin ja nestekaasukohteisiin. Valvonnassa ei todettu vakavia turvallisuuspuutteita. Sen sijaan painelaitteiden määräaikaistarkastuksista huolehtimisessa on toiminnanharjoittajilla paljon parantamisen varaa. Noin 60 % painelaitteen omistajista tai haltijoista oli laiminlyönyt säädösvelvoitteen ja 40 % tapauksista tarkastuslaitos ei ollut lähettänyt tarkastustietoja painelaiterekisteriin. Jos määräaikaistarkastukset olivat jääneet tekemättä, myös kunnossapitoa oli tavallisesti laiminlyöty. Painelaitteiden käyttösäädösten sisältämiä uusia menettelyitä seurannasta ja kunnonvalvonnasta ei vielä ole otettu laajasti käyttöön. Maakaasun siirron, jakelun ja käytön turvallisuuden taso on pysynyt hyvänä. Sähkölaitteistojen turvallisuustaso on yleisesti ottaen hyvä. Puutteet huolto- ja kunnossapito-ohjelmassa tai vastaavassa ohjeistuksessa ovat edelleen valitettavan yleisiä, mutta sähkölaitteistojen määräaikaistarkastusten suorittaminen on parantunut vuosi vuodelta. Laiminlyönnit ovat vähentyneet mm. pelastusviranomaisten ansioista, jotka ovat kiinnittäneet asiaan huomiota palotarkastuksissa. Kunnittaiset vaihtelut ovat kuitenkin suuret, esimerkiksi v Kuopiossa tarkastuksista oli tehty 96% ja Vaasassa 59%. Valtaosa sähköurakoitsijoista toimii hyvin ja vaatimusten mukaisesti. Yksittäisiä ongelmatapauksia kuitenkin löytyy. Oikeudeton asennustoiminta ei ole yleistynyt; sitä havaittiin alle 1%:lla tutkinnan piirissä olleista noin 450 liittymästä. Oikeudeton sähkölaitekorjaustoiminta jouduttiin kieltämään 26 tapauksessa tutkituista noin 600 toiminnanharjoittajasta. Kylmälaiteliikkeiden ja niiden vastuuhenkilöiden rekisteröinti aloitettiin vuonna Rekisteröinti perustuu valtioneuvoston asetukseen otsonikerrosta heikentävien aineiden ja eräitä fluorihiilivetyjä sisältävien laitteiden huollosta sekä huoltotoimintaa ja jätehuoltoa suorittavien pätevyysvaatimuksista. Käsisammutinliikkeiden, huolto- ja asennusliikkeiden sekä tarkastuslaitosten valvontakäynneillä ei ole havaittu vakavia puutteita. Tarkastuslaitosten osalta tarvetta on ollut lähinnä joihinkin pieniä puutteita koskeviin huomautuksiin, koskien esimerkiksi tarkastuspöytäkirjojen sisältöä ja työvälineiden kuntoa. Tuotevalvonta Sähkötuotteiden turvallisuuden taso on testaustulosten perusteella hieman heikentynyt edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka vaarallisten tuotteiden määrä markkinoilla on edelleen hyvin vähäinen. Vuonna 2002 TUKES testautti 748 tuotetyyppiä (vuonna 2001 yhteensä 1024 testausta). Vakavia turvallisuuspuutteita löytyi 45 tuotetyypistä, joka oli 6 % kaikista testatuista tapauksista (4 % vuonna 2001). Turvallisuuspuutteita esiintyi erityisesti tietokoneiden virtalähteissä, tietokoneen yhteydessä käytettävien kaiuttimien vahvistimissa sekä jouluvaloissa. Energiamerkintöjen oikeellisuuden tarkistustesteissä oli yksi kylmälaite ja kolme rumpukuivaajaa. Kaikki testatut laitteet täyttivät energiamerkintävaatimukset. Energiamerkinnät olivat liikkeissä aiempaa paremmin esillä. Vähittäismyyjien kiinnostus niistä on lisääntynyt, kun he ovat huomanneet merkintöjen edistävän myyntiä. Ilotulitteiden toimintavarmuus on edelleen parantunut, hylkäysprosentti testeissä on pienentynyt (vuonna %). Hylkäysten perusteina olivat vaarallinen toiminta ja/tai tuotteen poikkeaminen hyväksymisasiakirjoista. Vuodenvaihteen ilotulitemyynnissä ei löytynyt merkittäviä puutteita. Myyntipaikat olivat hyvässä järjestyksessä ja tuotteet olivat hyväksyttyjä. Ilotulitteiden aiheuttamia silmävammoja oli edellisvuosia vähemmän. Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden ja pakkausten osalta TUKESin, tarkastuslaitosten ja ajoneuvokatsastuksen tekemä valvonta kattaa hyvin Suomessa valmistetut ja maahantuodut tuotteet. Valvonnan monivaiheisuuden takia puutteellisia tuotteita pääsee harvoin markkinoille. Kaasulaitteiden valvonnassa ei ole havaittu poikkeamia säädöstön edellyttämistä vaatimuksista. Louhintaräjähteiden markkinoilta löytyi kaksi tarkastamatonta ja hyväksymätöntä tuotetta. Kemikaalisäiliöiden markkinoilta löytyi määräysten vastaisia palavan nesteen kiinteitä säiliöitä. Aerosolien vaatimustenmukaisuus on ollut kohtuullisen hyvällä tasolla. Painelaitteita koskevan direktiivin siirtymäkausi päättyi Kaikki yritykset eivät ole vielä tehneet uusien painelaitesäädösten vaatimia muutoksia. Järjestelmällistä painelaitteiden markkinavalvontaa ei vuoden aikana aloitettu. Yksinkertaiset painesäiliöt täyttivät pääosin direktiivin vaatimukset. Asiakirjoissa tai merkinnöissä ei ollut merkittäviä puutteita. TUKES-katsaus on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista asioista. Turvatekniikan keskus (TUKES) on viranomainen, jonka toimialoja ovat mm. kemikaali-, painelaite- ja sähköturvallisuus, pelastustoimen laitteet, CE-merkityt rakennustuotteet sekä mittaamisvälineet ja jalometallituotteet. TUKES-katsauksen lomakkeella voit tilata TUKESin esitteitä ja julkaisuja. TUKES-katsaus ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Tutustu myös TUKESin internetpalveluun, Julkaisija: Turvatekniikan keskus PL 123, Helsinki, puhelin (09) , faksi (09) Internet: Sähköposti: Päätoimittaja: Willy Toiviainen, Toimitussihteeri: Tarja Vänskä Taitto: MacAD Oy, paino: Libris Oy Helsinki ISSN Ajankohtaista Turvatekniikan keskuksesta TURVATEKNIIKAN KESKUS

3 Pelastustoimen laitteissa vaatimusten vastaisia tuotteita on ollut kaikissa valvonnan kohteissa. Puutteet ja virheellisyydet ovat kuitenkin koskeneet lähinnä merkintöjä ja kirjallisia ohjeita, sekä jotakin toimintaominaisuutta. Yksi myyntikielto annettiin käsisammuttimelle. Mittauslaitteissa vaatimustenmukaisuuden muutokset olivat vähäisiä. Ravintoloissa käytetään edelleen usein säädösten vastaisia alkoholimittareita ja anniskellaan olutta ja siideriä vakaamattomilla laitteilla. Voiteluöljymittareissa on edelleen paljon puutteita: määräaikaisvakaukset jätetään usein teettämättä ja käytössä on paljon soveltumattomia mittareita. Vaakadirektiivin markkinavalvonnassa on myönteisestä kehityksestä huolimatta edelleen huomattavia puutteita ETA-alueella. Suomen markkinoilta on toistuvasti löydetty vaatimustenvastaisia tuotteita. Jalometallituotteiden valvonta painottui tarkastusleimaamattomien jalometallituotteiden seurantaan. Annettujen huomautusten määrä väheni: huomautus annettiin noin 35 %:ssa käyntikohteista (vuonna %). Lukumääräisesti suurimmat puutteet koskivat tuotteissa olevia merkintöjä. Markkinoilta löytyi myös jalometallituotteina myytyjä epäjaloista metalleista valmistettuja tuotteita. CE-merkityissä rakennustuotteissa ei ilmennyt vaatimustenmukaisuuspuutteita. TURVATEKNIIKAN KESKUS Onnettomuudet 2002 TUKESin toimialoilla sattui vuonna 2002 yhteensä 337 onnettomuutta (tilannetieto maaliskuun lopussa 2002). Kuolemantapauksia oli ainakin 9. Niistä kolme oli räjähdysonnettomuuksia, kolme sähkötapaturmia, kaksi nestekaasuonnettomuutta ja yksi hissionnettomuus. Prosessiteollisuuden onnettomuuksia oli vuonna 2002 yhteensä 39 tapausta. Määrä on pysynyt lähes samalla tasolla kuin viitenä edellisenä vuonna. Vakavin toimialan onnettomuuksista oli Taulukko 1. räjähdetehtaassa sattunut yhden kuolonuhrin vaatinut räjähdys; vastaavaa ei ole vuosikymmeniin tapahtunut. Sähkötapaturmien määrä pysyi edellisvuosien tapaan alhaisella tasolla. Kuolemaan johtaneita sähkötapaturmia sattui kolme. Näistä kahdessa uhri meni liian lähelle paljasta jännitteistä ilmajohtoa ja yksi aiheutui omatekoisesta sähkölaitteesta. Vuonna 2002 sattui jälleen myös yksi kuolemaan johtanut kiilautumisonnettomuus hississä. TUKESin tietoon tulleet toimialalla sattuneet onnettomuudet vuosina Onnettomuusryhmä Vaaralliset kemikaalit, valvottavat kohteet Vaaralliset kemikaalit, paikallisviranom. valvontakohteet * 123* Nestekaasu Räjähteet Ilotulitteet, omatekoiset pommit Maakaasu Kaivokset1) Painelaitteet Aerosolit Sähkölaitteet ja -laitteistot Hissit **) Vaarallisten aineiden kuljetus, kuljetettavat painelaitteet Yhteensä *) Vuosien onnettomuuksien lukumääriin vaikuttaa pelastustoimen resurssi- ja onnettomuusjärjestelmän PRONTOn tehokkaampi hyödyntäminen. **) kaikkia tietoja ei ole vielä saatu 1) Tapaturmasta on aiheutunut yhden tai useamman työvuoron menetys. Luku sisältää myös onnettomuudet, joista ei ole aiheutunut työvuoron menetyksiä. Ajankohtaista Turvatekniikan keskuksesta 3

4 Tutkimus ja kehittäminen Vuoden 2002 aikana valmistui mm. seuraavia toimialojen tutkimus- ja kehittämishankkeita (TUKESin tekemä tai teettämä tutkimus tai TUKES mukana yhteistyöhankkeessa): Market Surveillance of Electrical Produts in Finland Analysis and Development -väitöstutkimus Turvallisuusjohtamisjärjestelmä - Seveso II -direktiivin voimaansaattaminen ja vaikutukset Suomessa -tutkimus Lämmitysöljyn varastoinnin turvallisuus- ja riskienhallintaprojekti (CISTER) Painelaitteiden riskiperusteisen kunnossapidon ja tarkastuksen projekti (RBMI) Kuluttajat ja nestekaasulaitteiden turvallisuus -tutkimus Kuluttajat ja ilotulitteiden turvallisuus tutkimus Palovaroittimien toimintavarmuus ja turvallisuuskulttuuri hanke Jalometallituotteiden nikkelipitoisuudet ja nikkelin liukeneminen -tutkimus Sähköturvallisuuden hallintotapa Suomessa -tutkimus TUKESin turvallisuuskulttuurin tutkimusohjelmaa ja siinä saavutettuja tavoitteita ja tuloksia arvioitiin erillisessä selvityshankkeessa. Selvityksen mukaan tutkimukset ovat täyttäneet niille ja ohjelmalle asetetut tavoitteet. Ohjelma on tuottanut tietoa turvallisuuskäsitteestä ja sen sisällöstä, turvallisuuskulttuurin mittaamisesta yrityksissä sekä tietoa kuluttajien käsityksistä, asenteista ja käyttäytymisestä. Ohjelma on tuottanut käyttöön myös mittarin, jolla kuluttajien käsityksiä, asenteita ja käyttäytymistä on mahdollista seurata myös jatkossa. TUKESin valvonta-asiakkaiden mielipiteitä selvitettiin jälleen kahden vuoden tauon jälkeen. Vastaajat pitivät teknisen turvallisuuden/luotettavuuden tasoa toimintasektorillaan Suomessa hyvänä. TUKESin toimintaa vastaajat pitävät erittäin tarpeellisena teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ylläpitämiseksi. Haastatellut asiakkaat ovat pääosin hyvin tyytyväisiä TUKESin toimintaan valvonta-, tarkastus- ja lupakäsittelytilanteissa. Kokonaisarviot eri tilanteista olivat myönteiset (keskiarvo yli 4 asteikolla 1-5). Kolme neljästä vastaajasta koki saaneensa TUKESilta riittävästi tietoa toimintaansa koskevista turvallisuus- ja luotettavuusvaatimuksista. Viestintä TUKESin viestintästrategiahanke saatiin päätökseen. Osana strategiatyötä teetettiin analyysi sidosryhmien odotuksista TUKESin viestintää kohtaan. TUKESin Internet-sivuilla julkaistiin uusina palveluina mm. Kodin sähköturvallisuusoppaan verkkosivut sekä sähköurakoitsijarekisteri. Internet-sivujen käyttäjätutkimus antoi varsin positiivisen tuloksen sivujen toimivuudesta, tietojen laajuudesta ja käytettävyydestä. Automaattisen tiedotejakelupalvelun piiriin kuului 1140 asiakasta. Viestintätoimenpiteistä näkyvin oli vuodenvaihteen ilotuliteturvallisuuskampanja, joka toteutettiin pääosin tv- ja ulkomainoskampanjana teemalla Vaaratonta ilotulitetta ei ole käytä suojalaseja. Kampanjan muisti mittauksen mukaan nähneensä yli 3,9 miljoonaa suomalaista. Huomioarvo oli erinomainen: peräti 87% yli 10-vuotiaissa, mikä on enemmän kuin kertaakaan aiemmin. Myös kampanjan toimivuus oli huippuluokkaa vastaaviin muihin kampanjoihin verrattuna. Sähköturvallisuussäädökset 100 vuotta teemaan liittyen valmistui hallintohistoriallinen tutkimus sekä sähköturvallisuuden historiaa ja nykytilaa esittelevä verkkosivusto. TUKES julkaisi vuoden 2002 aikana useita esitteitä, oppaita ja tiedotteita eri toimialoilta, esimerkiksi Nestekaasuopas myyjille ja maahantuojille, Rakennustuotteiden CE-merkintä, Mittaaminen yleisessä kaupankäynnissä, Kodin sähköturvallisuusvinkit sekä Varo kiilautumista hississä. Lisäksi julkaistiin uusi yleisesite, kaksi TUKESkatsaus lehteä, TUKES-julkaisusarjan raportteja, lehdistötiedotteita sekä toteutettiin TUKESin esittelyvideo suomeksi ja englanniksi. TUKES osallistui myös messuille (Sähköteollisuus 2002, Turvallisuus 2002, Gold Silver Watch sekä Muotimessut) ja sen asiantuntijat olivat haluttuja luennoitsijoita eri koulutustilaisuuksissa. Henkilöstö TUKESilla oli käytössä 111 henkilötyövuotta. Henkilöstömäärän yksiköittäin 2002 Yksikkö laitosvalvonta 46 tuotevalvonta 32 tuki- ja kehityspalvelut 33 yhteensä 111 Henkilöstön koulutustaso 2002 tohtori, lisensiaatti 6 dipl. ins. 32 muu korkeakoulu 13 ammattikorkeak. 2 insinööri 24 muu opisto tai keskiaste 35 peruskoulu 4 Talous TUKESin toiminnan kokonaismenot olivat 9,8 milj. euroa. Maksullisen palvelutoiminnan tuloja ja muita tuloja kertyi 1,6 milj. euroa. Tulot ja korvaukset 2002 (yht. 1,6 milj. euroa) MIKESin ja EMVn hallintopalvelut 0,2 Muut suoritteet 0,1 Tutkinnot ja kokeet 0,2 Tuotevalvonnan korvaukset 0,2 Luvat ja hyväksymiset 0,5 Menot menolajeittain 2002 (yht. 9,8 milj. euroa) Muut menot 0,5 Investoinnit 0,1 Ostetut palvelut 3,1 Vuokrat 0,6 Tarkastukset 0,4 Aineet 0,5 Henkilöstömenot 5,0 4 Ajankohtaista Turvatekniikan keskuksesta TURVATEKNIIKAN KESKUS

5 Johtokunnan pj Esko Jarva TUKES hitsattu yhtenäiseksi organisaatioksi Turvallisuusjohtamisesta väitöstutkimus Esko Jarva on toiminut TUKESin johtokunnan puheenjohtajana viraston perustamisesta eli vuodesta 1995 saakka. Tampereen sähkölaitoksen palveluksessa toimiva Jarva sai tuntumaa turvallisuustekniikkaan jo luvuilla mm. paineastialautakunnan kautta. Esko Jarva jättää tehtävänsä tänä vuonna johtokunnan puheenjohtajana kahdeksan vuoden jakson jälkeen. Kysyimme häneltä päällimmäisiä mietteitä johtokunnan roolista ja TUKESista. Johtokunnan rooli? - TUKESin johtokunnassa tulevat kentän näkemykset esille. Johtokunnan kuuluu auttaa TUKESia linjaamaan toimintaansa. Sen sijaan johtokunnan ei millään tavalla pidä lähteä sormeilemaan operatiivista toimintaa. Se vain sotkisi asioita. - Johtokunnassa työskentely hyödyttää myös meitä jäseniä. Saamme sen kautta laajempaa näkemystä turvallisuusajattelusta ja muista toimialoista. Itse olen ollut koko työurani ajan energia-alalla ja ilman luottamustoimia jäisivät näkemykset kovin suppeiksi. TUKESin kehitys? - TUKESista on hitsattu aika lailla yhtenäinen organisaatio. Olin alkuun epävarma siitä, miten virasto saa toimintansa sujumaan, kun samaan organisaatioon oli koottu monia varsin erilaisia toimialoja. Pelkona oli tuleeko TUKESiin monta pikku-tukesia, mutta niin ei käynyt. TUKES kehittyi toimivaksi organisaatioksi ja kenttäkin on omaksunut aika hyvin sen roolin. Uusi järjestelmä, jossa viranomaistehtävät ja tarkastustoiminta eriytettiin toisistaan, on jo vakiintunut lyhyessä ajassa TURVATEKNIIKAN KESKUS ja tunnetaan varsin hyvin toimijoiden joukossa, myös kansainvälisesti. - On hyvä, että turvallisuustekniikan alaa on keskitetty TUKESiin sen sijaan, että olisi kovin monta organisaatiota hoitamassa samantyyppisiä asioita. Esimerkiksi ministeriön ja valvontaviranomaisten välinen vuorovaikutus ja ohjaus olisi muutoin vaikea hoitaa. Intressit saattaisivat mennä ristiin haitallisella tavalla ja turvallisuusvalvontaan voisi myös jäädä pahoja aukkopaikkoja. Säännökset ja budjetointijärjestelmä tuovat reunaehtoja ja jossain määrin vähentävät joustavuutta. Jos TUKES voisi käyttää tulojaan, esimerkiksi valvontamaksuja, saataisiin joustavuutta budjettiin. Se on yleensä aina asia, josta viranomaisia moititaan, mutta ei TUKESin tapauksessa. Turvallisuuskulttuuri? - Turvallisuusajattelu alkaa olla yrityksissä pop-asia ja ainakin monissa isoissa organisaatioissa se on mennyt erittäin hyvin läpi. Ennen turvallisuus käsitettiin lähes pelkkänä työsuojeluna. Nyt mietitään monipuolisesti erilaisia turvallisuuteen liittyviä asioita mm. johtamiskulttuuria, tekniikan kehittämistä, ilmapiiriä ja työtyytyväisyyttä jne. - TUKESin olisi tärkeää voida pitää mahdollisimman hyvä kontaktipinta kenttään; toimialojen yrityksiin ja toiminnanharjoittajiin. Suhteellisen pieni henkilöstömäärä asettaa tälle kuitenkin rajat. Miten hoitaa jatkossakin kanssakäyminen mahdollisimman jouhevasti rajallisilla henkilöresursseilla? Haastatteli: Willy Toiviainen Kirsi Levä väitteli helmikuussa aiheenaan turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuus suuronnettomuusvaarallisissa laitoksissa. Tutkimusaineisto kerättiin vuosina puhelinhaastatteluilla suoraan yrityksistä, TUKESin tarkastajien tekemistä arvioinneista sekä tarkastuskertomuksista. Tutkimuksen mukaan laitokset ovat erilaisissa kehitysvaiheissa turvallisuusasioiden hoitamisessa. Suurimpia ongelma-alueita ovat edelleen johdon vastuut ja tehtävät, alihankkijoiden turvallisuuden varmistaminen, kunnossapidon toimivuus käytännössä, muutosten hallinta sekä vaarallisiin kemikaaleihin liittyvän näkökulman huomiointi turvallisuuden mittaamisessa, sisäisissä auditoinneissa ja johdon katselmuksissa. Aineellisista vahingoista ja ympäristövahingoista ei opita riittävästi, vaan toimintaan jää piilemään heikkouksia, jotka pahimmillaan voivat johtaa suuronnettomuuksiin. Ongelmat ovat seurausta johtamisjärjestelmien strategisista heikkouksista. Järjestelmien kehittymisen kannalta on olennaista, että johto tiedostaa tehtävänsä ja vastuunsa toimivassa turvallisuusjohtamisjärjestelmässä. Tutkimuksen tuloksena syntyi turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuutta kuvaava malli organisaatioiden oppimisen näkökulmasta. Malli tukee yritysten turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuuden arviointia, kehittämiskohteiden tunnistamista ja valintaa sekä organisaatioiden jatkuvaa oppimista. Tutkimus tuotti tietoa myös säädösten kehittämiseksi ja viranomaisvalvonnan kohdentamiseksi. Tutkimus on ilmestynyt TUKES-julkaisuna 1/2003 ja sitä voi tilata TUKESista. Lisätietoja: Kirsi Levä, puh. (09) Ajankohtaista Turvatekniikan keskuksesta 5

6 Paineenalaisten lisä- ja varolaitteiden merkinnät ja käyttöohjeet Painelaitteiden valmistajan/maahantuojan on säädösten mukaan esitettävä kaikki turvallisuuden kannalta oleelliset tiedot laitteiden käyttäjille ja laitekokonaisuuksien valmistajille. Vaatimus koskee myös niitä paineenalaisia lisälaitteita ja varolaitteita, joilla painesäiliöt, putkistot ja kattilat varustellaan. Tiedot esitetään painelaitteen merkinnöissä ja käyttöohjeissa. Paineenalaisia lisälaitteita ovat esimerkiksi venttiilit, painesäätimet, mittauskammiot, painemittarit ja suodattimet. Varolaitteita ovat esimerkiksi varoventtiilit, murtokalvot, nurjahdustangot, ohjatut paineenalennusvarolaitteet ja turvallisuuteen liittyvät mittaus-, valvonta- ja säätölaitteet. KTM:n päätöksen (93 8/1999) mukaan painelaitteissa on oltava CE-merkinnän ohella seuraavat tiedot: valmistajan nimi tai tunnus, valmistusvuosi, painelaitteen tunnus, esim. tyyppi, sarja- tai eränumero tai valmistusnumero sekä olennaiset korkeimmat/alimmat sallitut raja-arvot. Sekä painelaitetyypistä riippuen asennuksen, toiminnan tai käytön ja tarvittaessa huollon ja määräaikaistarkastuksen turvallisuuden kannalta tarpeellisia lisätietoja. Paineenalaisten lisälaitteiden ja varolaitteiden yhdenmukaistetut tuotestandardit, kuten esimerkiksi venttiilien merkintöjä käsittelevä standardi SFS- EN 19, antavat ohjeita merkinnöistä. Tuotestandardeissa annetaan ohjeita myös pienikokoisten laitteiden merkinnöistä. Painelaitteiden mukana on toimitettava käyttäjälle valmistajan laatimat käyttöohjeet. Käyttöohjeiden liitteenä on oltava tarvittavat tekniset asiakirjat sekä ohjeiden ymmärtämiseen tarvittavat piirustukset ja kaaviot. Hyvän konepajakäytännön painelaitteiden mukana on oltava riittävät käyttöohjeet ja merkinnät, joista valmistaja tai valmistajan edustaja voidaan tunnistaa. Lisätietoja: Teuvo Blomberg, puh. (09) Uudet painelaitestandardit käyttöön Vanhan paineastiasäädöstön SFSstandardit on kumottu. Uudet SFS-ENstandardit määrittelevät yksityiskohtaiset ohjeet painelaitteiden suunnittelulle ja valmistukselle. Ne ovat painelaitteista annetun painelaitepäätöksen (938/1999) yhdenmukaistettuja standardeja ja niiden mukaisesti valmistetun painelaitteen tai laitekokonaisuuden oletetaan täyttävän päätöksen olennaiset turvallisuusvaatimukset. Yhdenmukaistettuja standardeja laaditaan myös materiaaleista ja pysyvien liitosten menetelmien sekä niitä tekevien henkilöiden hyväksymisestä. TUKESin www-sivuilla on luettelo päätöksen yhdenmukaistettujen standardien viitenumeroista tuoteryhmittäin. Luetteloa päivitetään sitä mukaa, kun standardeja valmistuu ja niiden viitenumerot on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Standardeja ja niiden suomennoksia myy SFS-standardisointi, Lisätietoja: Teuvo Blomberg, puh. (09) Hengityslaitteiden pullojen merkinnät Uusissa hengityslaitteiden pulloissa on oltava painelaitepäätöksen (938/1999) edellyttämä painelaitteen vaatimustenmukaisuutta osoittava CE-merkintä. Sen yhteydessä on oltava myös vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa mukana olleen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. CE-merkintä on pakollinen jälkeen markkinoille saatetuissa pulloissa, ja se on tehtävä näkyvästi, helposti luettavasti ja kestävästi pulloon. Vanhoissa pulloissa on oltava hyväksymisnumero tai -merkintä sekä Suomessa hyväksytyn tarkastuslaitoksen tarkastusmerkintä rakenne- tai käyttöönottotarkastuksesta. Pulloissa on oltava lisäksi valmistajan nimi tai tunnus, valmistusvuosi, valmistusnumero sekä turvallisen käytön edellyttämiä teknisiä tietoja, joita ovat suurin sallittu täyttöpaine (bar), koepaine (bar), vesitilavuus (L), venttiilin kierremerkintä ja tyhjäpaino (kg). Pulloissa on oltava myös määräaikaistarkastusta koskeva merkintä. Pulloventtiileissä pitää olla valmistajan nimi tai tunnus, valmistusvuosi ja turvallisen käytön edellyttämiä teknisiä tietoja, joita ovat painemerkintä (suurin sallittu täyttöpaine, bar) ja venttiilin kierremerkintä. Pullon sisältö on ilmoitettava venttiilipään hartian värimerkinnöillä. Niissä noudatetaan standardia SFS-EN Ilmasisällön värimerkinnät ovat valkoinen ja musta. Kannettaviin savu-, pöly- ja sukelluslaitteisiin tarkoitettujen pullojen lieriöosa on maalattava keltaisella tunnusvärillä pullon näkyvyyden varmistamiseksi. Pulloissa on oltava standardin SFS-EN mukainen sisällöstä varoittava kaasupulloetiketti. Ilmasisällöstä varoittavassa etiketissä on oltava merkintöinä Ilma, puristettu ja YK-numero Pulloissa on oltava lisäksi tarkastuslipuke, jossa ilmoitetaan seuraavan määräaikaistarkastuksen vuosi. Happirikasteista ilmaa sisältävän pullon standardin SFS-EN mukaiseen varoitusetikettiin tulee sisällön merkinnöiksi Puristettu kaasu, hapettava, N.O.S. ja YK-numero Varoitusetiketissä on oltava varoitusruudut paineenalaisesta kaasusta ja hapettavuudesta. Lisätietoja: Markus Kauppinen, puh. (09) Ajankohtaista Turvatekniikan keskuksesta TURVATEKNIIKAN KESKUS

7 CISTERI-hanke valmistui: Lämmitysöljyn varastointiin suosituksia Lämmitysöljyä varastoidaan Suomen rakennuksissa yli öljysäiliössä. Säiliöiden ikääntyminen on tuonut mukanaan erilaisia ongelmia. Riskien hallitsemiseksi viranomaisten ja öljylämmitysalan organisaatioiden toimesta tehtiin vuosina laajamittainen lämmitysöljyn varastoinnin turvallisuus- ja riskienhallintaprojekti Cisteri. Yhteistyötahoina olivat kauppa- ja teollisuusministeriö, TUKES, ympäristöministeriö, sisäministeriö, Öljyalan Palvelukeskus Oy, Suomen Lämmitystieto Oy, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, VTT Prosessit, Espoon, Lohjan ja Nurmeksen kaupungit sekä Kärkölän ja Vihdin kunnat. CISTERI -projektin lähtökohtana ja päätavoitteena oli hankkia luotettavaa tutkimustietoa rakennusten lämmitysöljyn varastoinnin ympäristö- ja turvallisuusriskeistä. Kolmiosaisen projektin yhtenä tavoitteena oli kehittää lämmitysöljyn käyttö- ja varastointilaitteiden sekä öljytoimitusten teknillistä turvallisuutta. Toisena tavoitteena oli öljysäiliöiden suojarakenteiden kunnon selvittäminen sekä suoja-altaiden korjaamisen ja tiivistämisen tutkiminen ja menetelmien testaus. Kolmas päätavoite oli lämmitysöljyn aiheuttaman varastoinnin maaperän ja pohjaveden likaantumisriskien selvittäminen. Säiliöiden tarkastaminen on suositeltavaa kaikkialla. Määräaikaistarkastusjärjestelmää on kehitettävä ja laajennettava tärkeillä pohjavesialueilla. Myös säiliöiden määräaikaistarkastusta olisi kehitettävä siten, että tarkastusvelvoite koskisi käyttökohteessa koko öljyn varastointijärjestelmää. Tällöin tarkastuksen kohteena olisi säiliö, sen mahdolliset suojarakenteet sekä öljyputkisto polttimelle saakka. Puutteelliseksi todetut suoja-altaat suositellaan kunnostettavaksi etenkin tärkeillä pohjavesialueilla. Suoja-altaat tulee kunnostaa korjaamalla vauriot, pinnoittamalla imevästä (huokoisesta) materiaalista tehdyt altaat tiiviillä, öljynpitävällä pinnoitteella sekä uusimalla rakenteet niissä tapauksissa, joissa kunnostaminen ei ole mahdollista. Epäkelvoista materiaaleista rakennetut altaat on syytä uusia kokonaan. sekä hyväksytyiltä liikkeiltä edellytettävien pätevyysvaatimusten laajentamista. Tarkastusyritysten koulutustarpeiden, kenttätutkimusten sekä uudistetun tarkastusohjeen pohjalta koottiin laaja koulutusmateriaali ja keväällä 2002 käynnistettiin tarkastajien koulutus. Lisätietoja: Osmo Säisä, puh. (09) Kaivoslainsäädäntö uudistuksen kohteena TUKES valvoo kaivosten turvallisuutta ja kaivoskivennäisten hyödyntämistä. Suomessa toimii noin 40 kaivosta ja avolouhosta. Niitä koskeva lainsäädäntö on uudistumassa. Kaivoslakia ja kaivosturvallisuussäädöksiä valmistelevat työryhmät ovat saaneet esityksensä valmiiksi ja kauppa- ja teollisuusministeriö on julkaissut raportit (2/2003 ja 3/2003). Tällä hetkellä säädösehdotukset ovat laajalla lausuntokierroksella teollisuudessa, valtionhallinnossa, toimialan liitoissa, eri yhdistyksissä ja muilla sidosryhmillä. Ehdotuksista on esitetty erilaisia näkemyksiä, joten jatkovalmisteluun tarvittavaa aikaa ei voi varmuudella sanoa. Lakiehdotus säilyttäisi voimassa olevan kaivoslain pääpiirteet. Ehdotettu kaivoslaki olisi edelleen kaivoskivennäisten etsimistä ja hyödyntämistä koskeva laki, jolla turvattaisiin toiminnanharjoittajan oikeus esiintymän hyödyntämiseen. Yhtenä muutoksena nykyiseen lakiin ehdotetaan, että rajoitukset toiminnanharjoittajan kansallisuudelle poistetaan. Ehdotuksessa kiinnitetään huomiota kaivosten jälkihoitoon, menettelyjen nykyaikaistamiseen ja asianosaisten kuulemiseen. Ympäristöön ja luonnossuojeluun liittyvät asiat käsitellään pääasiassa viittauksina kyseisiin säännöksiin ja yhteistyövelvoitteita korostaen. Kaivosturvallisuusmääräysten uusinnassa otettiin erityisesti huomioon EU-jäsenyydestä, kansainvälistymisestä. ILOsopimuksen ratifioinnista ja kaivostoiminnan teknisistä muutoksista aiheutuneet vaatimukset. Säännökset sisältävät esimerkiksi kaivoskohtaisen riskinarvioinnin vaatimuksen. Ympäristölliset asiat näkyvät esimerkiksi patoturvallisuuteen liittyvinä vaatimuksina ja kaivoksen lopetussuunnitelman painottamisena. Kaivosturvallisuusmääräyksissä on edelleen melko yksityiskohtaisia säännöksiä kaivoksen kulkuyhteyksistä, suojapaikoista, putoamisvaaran estämisestä, poraus- ja räjäytystöistä ja muista kaivostoiminnan erityispiirteistä. Myös kaivosten nostolaitosten rakenteelle ja käytölle ehdotuksessa on yksityiskohtaisia määräyksiä. Lisätietoja: Päivi Rantakoski, puh. (09) , Pekka Heiskanen, puh. (09) , Tarkastusalueen tekninen laajentaminen edellyttää myös hyväksyttyjen tarkastusliikkeiden täydennyskoulutusta, uusien tarkastustehtäviin tulevien henkilöiden koulutuksen laajentamista TURVATEKNIIKAN KESKUS Ajankohtaista Turvatekniikan keskuksesta 7

8 Sähköturvallisuussäädöksiä tarkennettu Sähköturvallisuuslakiin ja siihen liittyviin kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksiin on tehty seuraavia tarkentavia muutoksia. Muutoksista osa astui voimaan ja osa Sähkölaitteistoille suoritettujen varmennus- ja määräaikaistarkastusten rekisteri-ilmoitukset tekee tästä lähtien tarkastuksen suorittaja. Uutta liittymää koskeva erillinen sähköurakoitsijan rekisteri-ilmoitus on korvattu menettelyllä, jossa jakeluverkkoyhtiö pyytää vastaavat tiedot esim. mittarointitilauksen yhteydessä. Säädöksiin on lisätty vaatimukset siitä, millä edellytyksillä muista EU:n jäsenmaista voi siirtyä Suomeen tekemään sähkötöitä. Menettelyt perustuvat asianomaiseen EU:n direktiiviin, ja käytännön arviointityön tekee Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy. Sähköpätevyyksien ja ammattitaitoisten henkilöiden koulutusvaatimuksia on täydennetty nykyisten koulutusohjelmien mukaisilla nimikkeillä (esim. ammattikoulu/ammatillinen perustutkinto). Ennen koulutusta hankitun työkokemuksen hyväksymiselle sähköpätevyyksissä on annettu säännöt. Hissien käyttöä koskevaa päätöstä on tarkennettu mm. muutostöiden tarkastamisen osalta. Eräitä TUKESin toimivaltuuksia on täsmennetty. Säädökset löytyvät TUKESin wwwsivuilta. Lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriössä valmistellaan tämän vuoden aikana täsmennyksiä tarkastustoiminnalle asetettaviin vaatimuksiin mm. julkisten hallintotehtävien suorittamisen näkökulmasta. Samalla tarkastellaan voitaisiinko sähkölaitteistoluokitusta yksinkertaistaa kiinteistön haltijoiden kannalta ymmärrettävämpään muotoon. Lisätietoja: Harri Westerlund, puh. (09) Sähkölaitteiden markkinavalvonnasta väitöstutkimus Sähkölaitteiden markkinavalvonnasta on valmistunut väitöstutkimus, jossa selvitettiin markkinavalvonnan toimivuutta sekä tulevaisuuden haasteita. Jyri Rajamäen tutkimus osoitti, että nykytilanteessa markkinavalvontajärjestelmä toimii Suomessa tehokkaasti, mutta ongelmia on näköpiirissä ellei standardisoinnissa ja kansainvälisessä yhteistyössä päästä eteenpäin. Markkinavalvonnan taso vaihtelee suuresti Euroopan talousalueella. Järjestelmänä nykymuotoinen markkinavalvonta soveltuu etenkin sarjatuotantotyyppisille kuluttajatuotteille, mutta yksittäisten tai pieninä sarjoina valmistettavien tuotteiden valvonta on hankalampaa. Markkinavalvonnalla ei myöskään pystytä aina vaikuttamaan sellaisten laitteiden yhteensopivuuteen, joissa sähkömagneettiset ominaisuudet riippuvat suuresti laitteen asennus- tai käyttötavasta tai paikasta. Vaarallisten tai sähkömagneettisesti yhteensopimattomien sähkölaitteiden tulo markkinoille voitaisiin estää tehokkaimmin, jos turvallisuuteen panostaminen koettaisiin yrityksissä entistä palkitsevammaksi. Lainsäädännön ja yleisen ilmapiirin tulisi kehittyä siten, että olisi taloudellisesti kannattavampaa huolellisesti varmistaa valmistettavan, maahantuotavan ja/tai myytävän laitteen turvallisuus ja sähkömagneettinen yhteensopivuus kuin pelkästään pyrkiä minimoimaan vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta aiheutuvat kustannukset. Suomen pienillä markkinoilla olevien sähkölaitteiden vaatimustenmukaisuuden parantumiseen nykyisestä vaikuttaneekin enemmän Euroopan laajuisen markkinavalvonnan kehittyminen kuin TUKESin omien toimien tehostaminen. TUKESin kannattaakin panostaa kansainväliseen markkinavalvontayhteistyöhön. Nykyään tuotteet liikkuvat ympäri maailmaa helposti ja nopeasti, joten tavoitteeksi tulisi asettaa korkeatasoiset yleismaailmalliset turvallisuus- ja EMC-vaatimukset sekä näiden kattava valvonta. Tutkimus on ilmestynyt TUKES-julkaisuna 9/2002 ja sitä voi tilata TUKESista Lisätietoja: Jyri Rajamäki, puh. (09) Ajankohtaista Turvatekniikan keskuksesta TURVATEKNIIKAN KESKUS

9 Rakennustuotteille uusia tuotestandardeja Rakennustuotedirektiivin mukaisia, CE-merkinnän mahdollistavia harmonisoituja tuotestandardeja valmistuu jatkuvasti lisää. Jo voimassa olevien 60 tuotestandardin lisäksi kuluvan vuoden aikana tulee voimaan yli 30 uutta tuotestandardia. Yhteensä tuoteryhmiä, joissa CE-merkintää voidaan käyttää harmonisoituun tuotestandardiin perustuen, on vuoden 2003 loppuun mennessä yli 90. Tuoteryhmissä, joille ei laadita harmonisoitua tuotestandardia, CE-merkintä voi perustua eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään. Teknisen hyväksynnän mahdollistavia hyväksyntäohjeita on valmistunut 15 tuoteryhmälle helmikuun loppuun mennessä. Kaiken kaikkiaan CE-merkintä on mahdollista vuoden 2003 loppuun mennessä yli sadassa rakennustuoteryhmässä. CE-merkinnän käyttö laajenee voimakkaasti myös tulevina vuosina, sillä lopullisessa laajuudessaan rakennustuotteiden CEmerkintä kattaa yli 600 tuoteryhmää. Eri rakennustuoteryhmien merkittävyys itse rakennuskohteiden terveyden ja turvallisuuden kannalta vaihtelee suuresti. Sekä volyymiltaan että vaikuttavuudeltaan toistaiseksi merkittävimpiä rakennustuoteryhmiä CE-merkintäjärjestelmän piirissä ovat mm. rakennussementit, geotekstiilit ja erilaiset lämmöneristeet. TUKESin suorittama markkinavalvonta kohdistuu kaikkiin CE-merkittyihin rakennustuotteisiin. Lisätietoja: Jukka Lepistö, (09) TURVATEKNIIKAN KESKUS Ilotulitekampanjalle hyvät tulokset TUKESin ilotuliteturvallisuuskampanjan huomioarvoja ja toimivuutta on joka vuosi mitattu kampanjan jälkeisillä puhelinkyselyillä. Dagmar Oy:n tekemässä mittauksessa haastatellaan 150 henkilöä, painottaen vastaajajoukkoa kampanjan pääkohderyhmään eli nuoriin aikuisiin ( vuotiaat). Viime vuodenvaihteen kampanja toteutettiin televisio- ja ulkomainontana. Sen huomioarvot olivat jälleen huippuluokkaa: peräti 87% yli 10-vuotiaista tunnisti kampanjan. Myös kampanjan toimivuus oli eri mittareilla erinomainen ja sen pääviesti, silmien suojaaminen ja suojalasien käyttö tuli selväksi kaikille kampanjan nähneille. Kampanja oli muun onnistumisen lisäksi myös erittäin kustannustehokas. Myös erillinen haastattelututkimus ulkomainosjulisteiden toimivuudesta kertoi hyvistä tuloksista. Ulkomainos oli kaikilla tärkeillä mittareilla (esim. uskottavuus, selkeys, silmiinpistävyys) arvioituna selvästi tavallisia yhteiskunnallisia julistekampanjoita onnistuneempi. Ilotulitteita itse ampuneista kyselyyn vastanneista 41% oli kertomansa mukaan käyttänyt suojalaseja. Vuodenvaihteessa toteutettu laajempi kyselytutkimus antoi vastaavaksi suojalasien käyttöasteeksi 25 %. Vaikka lasien käyttö voisi mielellään paljon lisääntyä, on tulos kuitenkin varsin positiivinen: ovathan suojalasit vielä melko uusi asia ilotulitteiden käytön yhteydessä. Lisätietoja: Willy Toiviainen, puh. (09) Ajankohtaista Turvatekniikan keskuksesta 9

10 Uusia esitteitä ja oppaita Kodin sähköturvallisuusopas uusittu Kodin sähköturvallisuusoppaan uusi, täydennetty ja paranneltu painos on valmistunut. Oppaaseen on lisätty aineistoa mm. sähköpaloista ja sähkötapaturmista. Kodin sähköturvallisuusoppaasta löydät ohjeet niin kodin kuin ulkotilojenkin sähkölaitteiden käyttöön, sijoitteluun ja hoitoon. Oppaassa on ohjeet myös tavalliselle sähkönkäyttäjälle sallittujen töiden turvalliseen tekemiseen. Mukana on paljon havainnollisia piirroskuvia. Opasta voi tilata Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä (SPEK):, puh. (09) sekä Adato Energiasta (yli 10 kpl tilaukset):, puh. (09) Opas maksaa 2,50 + alv + toimituskulut. Hapen turvallinen käsittely ja varastointi timukset. Oppaan voi tilata maksutta TUKESista. Räjähdetilojen ukkossuojaus Räjähdetilojen ukkossuojaus -opas sisältää TUKESin antamia ohjeita, joilla selvennetään räjähdetilojen ukkossuojausta räjähdysvaaran kannalta. Opas sisältää perustietoa ukkossuojauksesta, maadoituksesta, potentiaalintasauksesta ja ukkossuojauksen tasoon vaikuttavista tekijöistä. Oppaan voi tilata maksutta TUKESista. Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien varastointi - TUKES-ohje K Uudistetussa terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien varastointi -ohjeessa esitetään vaarallisten kemikaalien varastointia koskevia ratkaisuja, joita TUKES on lupa- ja ilmoituskäsittelyn yhteydessä hyväksynyt tai edellyttänyt. Ohjeeseen on liitetty myös kemikaaliputkistojen valmistusta koskevia ohjeita. Tässä ohjeessa käsitellään kuitenkin vain nestemäisten kemikaalien varastointia. TUKES-ohjeet saat kätevästi TUKESin wwwsivuilta. Kodin sähköturvallisuusoppaan verkkoversio on osoitteessa sahkoturvallisuusopas Sähkö- ja hissiurakoitsijarekisteristä voi etsiä TUKESille ilmoituksen tehneitä toiminnanharjoittajia mm. nimen, pätevyysalueen tai toimipaikan mukaan. Rekisteristä löytyvät urakoitsijan yhteystiedot ja sähkötöiden johtajan nimi. Sen avulla voi selvittää onko toiminnanharjoittajilla oikeudet sähkötöiden tekemiseen. Urakoitsijarekisteristä löytyvät tiedot noin toiminnanharjoittajasta. Sähköalan töitä saavat tehdä vain kelpoisuusvaatimukset täyttävät henkilöt ja yritykset. Toiminnanharjoittajalla tulee olla palveluksessaan sähköturvallisuudesta huolehtiva sähkötöiden johtaja, jolla on riittävä pätevyys tehtävään. Sähkötöitä ovat sähkölaitteistojen rakennustyöt sekä sähkölaitteiden ja -laitteistojen korjaus- ja huoltotyöt. Ennen toiminnan aloittamista on toiminnanharjoittajan tehtävä ilmoitus TUKESille rekisteriä varten. Myös hissialan työt ovat sähköalan töitä. Urakoitsijarekisterin nettiosoite on http: // Uusia TUKESlaisia Sanna Halttunen, turvallisuusinsinööri, painelaitteiden markkinavalvonta Jukka Lepistö, turvallisuusinsinööri, CE-merkittyjen rakennustuotteiden markkinavalvonta Mirja Palmén, turvallisuusinsinööri, vaaralliset kemikaalit Hapen turvallinen käsittely ja varastointi -opas on tehty happea käyttäville ja varastoiville laitoksille. Happea käytetään kemian alan tehtaissa, paperi- ja selluteollisuuden sellun ja paperin valkaisussa, konepajateollisuudessa esim. polttoleikkauksessa ja kaasuhitsauksessa, terästehtaiden hapettamisprosesseissa, jätevedenkäsittelyssä ja sairaaloissa lääketieteellisissä happihoidoissa. Oppaassa kiinnitetään huomiota mm. varastointi- ja käsittelypaikan sijoitukseen, säiliöiden ja laitteiden rakenneaineisiin, rakenteisiin ja varusteisiin, putkistoihin sekä turvallisuusjärjestelyihin. Esitetyt ratkaisut täyttävät kemikaalilaissa, teollisuuskemikaaliasetuksessa ja painelaitelainsäädännössä säädetyt vaa- Uusia www-palveluita Kodin sähköturvallisuusoppaan verkkoversio tarjoaa perustiedot joka kodin sähköturvallisuudesta huolehtimiseen. Opas on jaettu kolmeen osaan: Sähkö kotona, Sähkö pihapiirissä ja ulkona sekä Tee-se-itse-työt. Se sisältää tietoa mm. kodin sähkölaitteista, ulkotilojen sähköturvallisuudesta sekä sähköpalojen ennaltaehkäisystä. Varsinaisia sähkötöitä, kiinteitä sähköasennuksia ja sähkölaitekorjausta saavat tehdä vain riittävän pätevyyden omaavat sähköalan ammattilaiset. Tavallinen sähkökäyttäjä voi tehdä ainoastaan eräitä pieniä sähkötöitä ja korjaustoimenpiteitä, jos hän on riittävän perehtynyt ja osaava tekemään nuo työt turvallisesti. Oppaassa kerrotaan mitä nuo toimet ovat ja miten ne tehdään turvallisesti. Marjo Peltonen, toimistosihteeri, laitosvalvonta Antti Ruohomäki, turvallisuusinsinööri, sähköurakointi Ensiapulaukun voittajat arvottu Edellisen TUKES-katsauksen lukijakyselyn palkintona olleet ensiapulaukut on arvottu ja lähetetty voittajille. Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille! 10 Ajankohtaista Turvatekniikan keskuksesta TURVATEKNIIKAN KESKUS

11 TUKES-julkaisuja Vuoden 2003 julkaisut: 1/03 Turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuus 2/03 Painelaitteiden riskiperusteinen kunnossapito ja tarkastus 3/03 Teollisuuslaitosten turvallisuusselvitysten keskeisimmät puutteet 4/03 Painelaitedirektiivin soveltamisohjeet Aiemmat TUKES-julkaisut, ks Esitteitä Yleiset Turvatekniikan keskus Säkerhetsteknikcentralen Safety Technology Authority Markkinavalvonta Suomessa Market Control in Finland Kemikaaliturvallisuus Hapen turvallinen käsittely ja varastointi Räjähdetilojen ukkossuojaus Kuluttaja & Kemikaalit Konsumenten & Kemikalierna Jakeluasemien muuttuvat velvoitteet Turvallisuuden mittaaminen teollisuudessa Turvallisuus alkaa johtamisesta Palavan nesteen turvallinen käsittely Kemikaalien täyttö- ja tyhjennyspaikkojen turvallisuus Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa Vaaralliset kemikaalit kirjapainossa Uudet nestekaasumääräykset Käytä nestekaasua oikein! Använd flytgas rätt! Kaasulaitteistot ajoneuvoissa Gasanordningar i fordon Muista maakaasulinja! Ohjeita maakaasulinjalla työskenteleville Painelaiteturvallisuus Painelaitteiden määräaikaistarkastukset Paineastiasta painelaitteeksi - säädökset muuttuvat Från tryckkärl till tryckbärande anordning Turvallinen aerosoli Trygga aerosoler Mittaamisvälineet ja jalometallituotteet Kuluttajan ja kaupankäynnin mittaukset Konsumenten och mätning inom handeln Mittausten luotettavuus kaupankäynnissä Tillförlitligheten av mätning inom handeln Jalometallituotteet Ädelmetallprodukter Articles of precious metals Sähköturvallisuus Näin vältät sähköpalon Så undviker du elbränder Sähkölaitteiden palo-ominaisuudet Elapparaters brandegenskaper Haluatko tilata aineistoa tai antaa palautetta? Faksaa tämä sivu meille TUKESiin numeroon (09) Burning characteristics of electrical equipment Sähköiset paloriskit Electrical fire risks Sähköisissä merkeissä. Opas vähittäismyyjille ja maahantuojille Ylös, alas, hissillä turvallisesti Varo hississä kiilautumista Sähköasennusten määräaikaistarkastukset Virtaa ja jännitettä pelastusalalle (maksullinen, 8,41 euroa+alv 8%) Kodin Sähköturvallisuusopas (maksullinen, tiedustelut: SPEK, (09) , ADATO, (09) Lasten omat sähkösäännöt Barnens egna elregler Sähköä ilmassa Energiamerkintä (x3) Energimärkning (x3) Pelastustoimen laitteet Paloilmoittimen ja sammutuslaitteistojen asennukset, tarkastukset ja käyttö Palovaroitin Brandvarnare Pelastustoimen laitteet CE-merkityt rakennustuotteet TUKES-ohjeet, säädökset, tiedotteet ja muuta hyödyllistä löydät TUKESin internetsivuilta Käy tutustumassa! Tilaan merkitsemäni julkaisut ja esitteet Haluan mukaan lehden jakelulistalle Osoitteen-/nimenmuutos Palautetta/kysymyksiä TUKESille Nimi Toimipaikka Osoite Puh/fax Sähköposti TURVATEKNIIKAN KESKUS Ajankohtaista Turvatekniikan keskuksesta 11

12 2 PMM Sopimus 00180/604 TUKES PALVELUKSESSASI Ylijohtaja Seppo Tuominen Sihteeri Agneta von Wetter-Rosenthal Johtaja Juha Karjalainen (tuki- ja kehityspalvelut) Tiedotus ja tietopalvelut Viestintäpäällikkö Willy Toiviainen Tiedottaja Paula Kuusio Tiedottaja Tarja Vänskä Informaatikko Riitta Viikari Tutkimus ja kehitys Laatupäällikkö Kirsi Levä Yli-insinööri Erik Jernström Vaurio- ja onnettomuusseuranta Turvallisuusinsinööri Merja Rusanen Laitosvalvonta faksi Johtaja Heikki Salonen Osastosihteeri Taria Loginov Sähkölaitteistot Yli-insinööri Harri Westerlund Sähköurakointi Ylitarkastaja Asko Saarela Hissit Ylitarkastaja Heikki Viitala Paloilmoitinlaitteistot Tekn. asiantuntija Hannu Nuolivirta Öljy- ja kaasuasennusliikkeet Ylitarkastaja Raimo Reinivuo Vaaralliset kemikaalit Yli-insinööri Päivi Rantakoski Painelaitteiden käyttö Yli-insinööri Markus Kauppinen Maakaasukohteet, tarkastuslaitokset, autom. sammutuslaitteistot Ylitarkastaja Urho Säkkinen Räjähdetehtaat ja -varastot Ylitarkastaja Tor Erik Ekberg Kaivokset Ylitarkastaja Pekka Heiskanen Tuotevalvonta faksi Johtaja Veli-Pekka Nurmi Osastosihteeri Mariana Mattila Sähkötuotteet Yli-insinööri Reijo Mattinen Mittaamisvälineet Yli-insinööri Tuomo Valkeapää Jalometallituotteet Ylitarkastaja Paula Ruotsalainen Vaarallisten aineiden kuljetuspakkaukset ja säiliöt Yli-insinööri Harri Roudasmaa Kaasulaitteet Turvallisuusinsinööri Seppo Huttunen Räjähteet, ilotulitteet Turvallisuusinsinööri Mikko Ojala Painelaitteet Ylitarkastaja Teuvo Blomberg Aerosolit Turvallisuusinsinööri Matti Turppo Käsisammuttimet, pelastustoimen laitteet Ylitarkastaja Risto Raitio CE-merkityt rakennustuotteet Yli-insinööri Timo Pulkki PL 123 (Lönnrotinkatu 37) HELSINKI puhelin (09) , faksi (09) Ajankohtaista Turvatekniikan keskuksesta TURVATEKNIIKAN KESKUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2013 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Johdanto

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Johdanto Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Johdanto Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2016 sattuneista onnettomuuksista.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 016 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2009

Toimialan onnettomuudet 2009 Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

Perinteet velvoittavat 2/2002. TUKES-katsaus. on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista

Perinteet velvoittavat 2/2002. TUKES-katsaus. on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista 2/2002 TUKES-katsaus on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista asioista. Turvatekniikan keskus (TUKES) on viranomainen, jonka toimialoja ovat mm. kemikaali-,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi 11.5.2011 Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa Sisältö - YLEISTÄ TUKESISTA - MARKKINAVALVONTA - TUKESIN SÄHKÖTUOTEVALVONTA - MARKKINAVALVONNAN

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 1411/13/2005 20.12.2005. Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000. Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006

Turvatekniikan keskus 1411/13/2005 20.12.2005. Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000. Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006 20.12.2005 Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000 Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006 Rakennustuotteiden markkinavalvontaa toteutetaan vuonna 2006 liitteenä olevan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2012 Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013 EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 5364/13/2004

Turvatekniikan keskus 5364/13/2004 13.12.2004 Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000 Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2005 Rakennustuotteiden markkinavalvontaa toteutetaan vuonna 2005 liitteenä olevan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Tutkimuksen kautta tavoitteisiin

Tutkimuksen kautta tavoitteisiin 2/2001 Tutkimuksen kautta tavoitteisiin TUKES-katsaus on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista asioista. Turvatekniikan keskus (TUKES) on viranomainen,

Lisätiedot

Jatkuvasti parantaen 1/2001. TUKES-katsaus. on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista

Jatkuvasti parantaen 1/2001. TUKES-katsaus. on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista /200 TUKESkatsaus on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista asioista. Turvatekniikan keskus (TUKES) on viranomainen, jonka toimialoja ovat mm. kemikaali,

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2012

Toimialan onnettomuudet 2012 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 212 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Tukesin laajenevat tehtävät ja

Tukesin laajenevat tehtävät ja Tukesin laajenevat tehtävät ja kehitysnäkymiä Seppo Ahvenainen 4.11.2009 PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN (09) 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI TUKESin tehtävät TUKES

Lisätiedot

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina

Lisätiedot

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköpätevyydet Tapio Kallasjoki 1/2016 Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköturvallisuuden säädösperusta Sähköturvallisuuslaki 410/96 Sähköturvallisuusasetus 498/96 Ministeriön päätökset (Ktm/TEM) Valvova viranomainen

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2010

Toimialan onnettomuudet 2010 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 20 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna 2005

Lisätiedot

EU-yhteistyö edistää teknistä turvallisuutta Virossa

EU-yhteistyö edistää teknistä turvallisuutta Virossa 1/2004 Virosta tulee Euroopan unionin jäsen 1.5.2004. TUKESin kollegaviranomainen Virossa on Tehnilise Järelevalve Inspektsioon, jonka pääjohtajana toimii Urmas Leitmäe. EU-yhteistyö edistää teknistä turvallisuutta

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 213 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6. VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2011

Toimialan onnettomuudet 2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 211 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat,

Tehdasvalmisteiset tulisijat, Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 26.-27.11. Tehdasvalmisteiset tulisijat, savuhormit ja pelastustoimen laitteiden CE CE rakennustuotedirektiivin t ktii i mukaan 2008 CE-merkinnän perusteet CE-merkinnän

Lisätiedot

Lasten turvallisuuspeli

Lasten turvallisuuspeli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Johanna Salomaa-Valkamo & Nilla Hietamäki Lasten turvallisuuspeli Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2015 Dipoli, Espoo 28.4.2015 Käytännön työtä yhteiskunnan

Lisätiedot

Verkottuneen toiminnan kokonaisuus hallintaan

Verkottuneen toiminnan kokonaisuus hallintaan 2/2004 Verkottuneen toiminnan kokonaisuus hallintaan Yritysten ja yhteisöjen verkottuminen ei ole muoti-ilmiö, vaan luonnollinen kehitysvaihe tietoyhteiskunnassa. Elämme aikaa, jolloin vanhat vuorovaikutuksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 86/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan EYlainsäädännön edellytykset täyttävä

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Painelaitteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Painelaitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista esim. valvontakäynneillä,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014 Urho Säkkinen Valvontahavaintoja Valvonta satunnaisotokseen perustuvaa tai kentältä saatuun palautteeseen Pienehköt asiat jääneet hoitamatta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1091 1101 SISÄLLYS N:o Sivu 1091 Asetus paineastia-asetuksen muuttamisesta... 3975 1092 Asetus maakaasuasetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Tukes valvontaviranomaisena Tukes:n valvontatoimet perustuvat laitelakiin 10/2007 Paloilmoittimien ja

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 285

Lisätiedot

Painelaitteiden seuranta

Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 0 (5) Tukes-ohje 11/2015 Painelaitteiden seuranta Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 1 (5) Sisältöalue Painelaitteen määräaikaistarkastuksen korvaaminen painelaitteiden

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT Turvatekniikan keskus S5-2008 Tukes-ohje 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2014

Toimialan onnettomuudet 2014 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE

KOE- JA KURSSITIEDOTE KOE- JA KURSSITIEDOTE 2014 Tiedotteen sisältö: Kokeet 1 Öljylämmitysalan kurssi 3 Öljylämmitysalan asennustyöt 4 Säiliöntarkastustyöt 5 Kaasuasennustyöt 6 ASENNUSALAN KOKEET ÖLJYLÄMMITYS SÄILIÖNTARKASTUS

Lisätiedot

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Tästä säätely alkoi Antennityöoikeudet 1960 luvulla Sähköurakoitsijan rekisteröinti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille

Lisätiedot

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro

Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Markus Kauppinen 28.9.2016 Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista 27. 28.9.2016 Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro SISÄLTÖ:

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

Conformité Européenne.

Conformité Européenne. Conformité Européenne. 11.3.2014 CE-merkintä, harmonisoitu tuotestandardi CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 Korjattu 2.4.2008 Asiakirja ei ole julkinen ennen valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen julkistamista, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008 1/5 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008 16.5.2008 N:o 612/71/2008 Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja

Lisätiedot

Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät

Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät Käyttötyöt: Käyttötyöllä tarkoitetaan sähkölaitteiston käyttötoimenpiteitä, niihin verrattavia korjaus- ja huoltotöitä sekä sähkölaitteistoon kohdistuvia tarkastustoimenpiteitä.

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE 1/2016

KOE- JA KURSSITIEDOTE 1/2016 1 KOE- JA KURSSITIEDOTE 1/2016 : Kokeet 1 Tutkintojulkaisut... 2 Öljylämmitysalan ja säiliöntarkastusalan vastuuhenkilökurssit 3 Kaasuasennusalan vastuuhenkilökurssit. 4 Öljysäiliöiden tarkastustöiden

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

LNG-turvallisuus Mitä on opittu ja mihin on syytä kiinnittää huomiota Kaasualan neuvottelupäivät, Arto Jaskari

LNG-turvallisuus Mitä on opittu ja mihin on syytä kiinnittää huomiota Kaasualan neuvottelupäivät, Arto Jaskari Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) LNG-turvallisuus Mitä on opittu ja mihin on syytä kiinnittää huomiota Kaasualan neuvottelupäivät, 10.5.2017 Arto Jaskari Tukes Painelaitteet-ryhmä / Maakaasu Painelaitteet

Lisätiedot

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Timo Pulkki Mihin CE-merkintä käytännössä perustuu? CE-merkinnän käytön edellytyksenä on eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi tai CPD (1.7.2013 asti): eurooppalainen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet.

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet. 1 2 3 4 Kaivoksissa sattuneet tapaturmat Tapaturmasta on aiheutunut yli kolme työkyvyttömyyspäivää, kuolemaan johtaneet onnettomuudet eivät ole mukana näissä lukumäärissä Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuotedirektiiviin / -asetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä,

Lisätiedot

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke)

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke) Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta Karoliina Puolanne 14.4.2010 Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke) Tukesin markkinavalvonta Tukesin pelastustoimen laitteet ja CE-merkityt

Lisätiedot

Laatutyöllä tuloksiin 1/2002. TUKES-katsaus

Laatutyöllä tuloksiin 1/2002. TUKES-katsaus 1/2002 Laatutyöllä tuloksiin Laatupolitiikka ja laatutyö yleisemminkin nousivat kymmenkunta vuotta sitten näkyvästi esiin myös julkisen vallan työkaluina. Laadunhallinnan merkitys yritysten kilpailukyvyn

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE

KOE- JA KURSSITIEDOTE KOE- JA KURSSITIEDOTE 2014 Tiedotteen sisältö: Kokeet 1 Öljylämmitysalan kurssi 3 Öljylämmitysalan asennustyöt 4 Säiliöntarkastustyöt 5 Kaasuasennustyöt 6 Lämmityslaitteistojen sähköasennustyöt 7 ASENNUSALAN

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, ei Suomessa

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Valvira valvoo terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valmistusta ja markkinoita sekä edistää käytön turvallisuutta. Valmistajat vastaavat siitä, että tuotteiden

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT S5-2011 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä kelpoisuus, joka osoitetaan arviointilaitoksen

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja uudistettiin vuonna 2015 uuden standardin mukaiseksi. Samalla kirjan sisältö käytiin kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy -merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy MAAILMAN JOHTAVA TARKASTUS-, VERIFIOINTI-, TESTAUS- JA SERTIFIOINTIYRITYS Yli 64.000 työntekijää

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä?

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? 3.10.2013 Timo Pulkki Muurauslaastin CE-merkintä 13 NB CPR/2345 Yritys ABC, Katu 1, FI-00110, Helsinki CE symboli Merkinnän kiinnittämisvuoden

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sähkölieden päälle jättäminen valvomattomana, ajoittain yhdistettynä päihteiden käyttöön ovat suurin syy liesipaloihin. Nykyajan

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ

TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TEHTÄVÄ, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA PAINOPISTEALUEET 2005 2009 1.1 Laissa ilmastu tehtävä

Lisätiedot

Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10)

Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10) Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT 1. Johdanto 2. Ohjeen sitovuus ja voimassaolo 3. Lisätietoja Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUDEN TUTKIMUSOHJELMA Turvatekniikan keskus (TUKES)

PALOTURVALLISUUDEN TUTKIMUSOHJELMA Turvatekniikan keskus (TUKES) PALOTURVALLISUUDEN TUTKIMUSOHJELMA Turvatekniikan keskus (TUKES) TAUSTASELVITYKSET SÄHKÖLAITTEIDEN PALO-OMINAISUUDET Sähköpalojen henkilöja omaisuusvahingot 3/1997 * Palonsyyntutkinnan kehittäminen ja

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

EUROKOODI 2010 SEMINAARI 25.11.2010. hen Help Desk. Antti Koponen Rakennusteollisuus RT

EUROKOODI 2010 SEMINAARI 25.11.2010. hen Help Desk. Antti Koponen Rakennusteollisuus RT EUROKOODI 2010 SEMINAARI 25.11.2010 hen Help Desk Antti Koponen Rakennusteollisuus RT Rakennussektorin standardisointi Keskeiset standardisointialueet: - rakennustuotteiden CE-merkintään johtavat yhdenmukaistetut

Lisätiedot

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet.

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet. 1 2 3 4 Kaivoksissa sattuneet tapaturmat Vuoden 2012 tiedot kaivoksissa sattuneista tapaturmista eivät ole vielä saatavilla. Tapaturmasta on aiheutunut yli kolme työkyvyttömyyspäivää, kuolemaan johtaneet

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Koe- ja kurssitiedote 1/2015

Koe- ja kurssitiedote 1/2015 Koe- ja kurssitiedote 1/2015 Sisältö Kokeet...1 Kurssit ja tutkintojulkaisut...3 Öljylämmitysalan kurssi...3 Öljylämmitysalan asennustöiden tutkintojulkaisut...4 Säiliöntarkastustöiden tutkintojulkaisut...5

Lisätiedot

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Karoliina Meurman 9.11.2011 Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Käsisammuttimia koskeva lainsäädäntö Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE

KOE- JA KURSSITIEDOTE KOE- JA KURSSITIEDOTE 1.8.2012 Tiedotteen sisältö: Kokeet 1 Öljylämmitysalan kurssi 3 Öljylämmitysalan asennustyöt 4 Säiliöntarkastustyöt 5 Kaasuasennustyöt 6 Lämmityslaitteistojen sähköasennustyöt 7 ASENNUSALAN

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5)

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5) Tukes-ohje S8-2009 1 (5) HISSIEN HUOLTO 1. OHJEEN TARKOITUS Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa hissin haltijaa ja hissin huoltajaa pitämään hissi jatkuvasti kunnossa ja turvallisena. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies 3.2.2016 Trafin VAK päivä VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Tukes lyhyesti Ydintehtävät: valvonta ja toimeenpano, viestintä ja kehittäminen Perustettu

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin.

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin. 1 (5) ONNETTOMUUSILMOITUS / VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS Vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot