Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi."

Transkriptio

1 Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Luovun HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi. Nämä tehtävät ovat yhteiset Helsinkiin ja Vaasaan tutkintoa suorittamaan pyrkiville. Tehtäviä on seitsemän, jotka arvostellaan pistein Enimmäispistemäärä on tällöin 70. Jokainen vastaus kirjoitetaan eri vastauspaperille. Vastaukset jätetään valvojille. Jokaiseen vastauspaperiin on kirjoitettava selvästi vastaajan nimi, henkilötunnus sekä koepaikkakunta niille varatuille paikoille. Mikäli johonkin tehtävään jätetään vastaamatta, tulee valvojalle jättää tyhjä vastauspaperi, josta käyvät ilmi edellä mainitut tiedot. Tehtäville 1 4 on kullekin varattu erillinen vastauspaperi, jolle vastataan annetun vastaustilan mukaisesti. Tehtävät 3 4 koostuvat osakysymyksistä, joissa kunkin osan vastauksen tulee mahtua vastauspaperissa kyseistä osiota varten varattuun vastaustilaan. Kullekin vastaustilan riville saa kirjoittaa vain yhden tekstirivin. Ylimenevää osaa ei lueta. Käsialan tulee olla kohtuudella luettavissa. Tehtäviin 5 7 vastataan niitä varten varatuille erillisille vastauslomakkeille tehtävänannossa annettujen ohjeiden mukaisesti. Vastauksia arvosteltaessa otetaan huomioon vain valintakoekirjoissa esitetyt tiedot. Kokeesta kokonaan luopuvat jättävät tämän paperin sekä vastauspaperinsa (joita ei siis arvostella) valvojille. Tällöinkin kaikkiin papereihin on kirjoitettava nimi, henkilötunnus ja koepaikkakunta sekä tähän paperiin on merkittävä myös rasti kohtaan "luovun". Koesalista saa poistua aikaisintaan klo 13. Kokeen tulokset julkaistaan LUE OHJEET JA TEHTÄVÄT ERITTÄIN HUOLELLISESTI.

2 TEHTÄVÄ 1 J perustaa nakkikioskin ja lainaa tuttavaltaan T:ltä euroa. J allekirjoittaa asiakirjan, jossa lukee: Velkakirja Minä, J, sitoudun maksamaan T:lle euroa viimeistään Espoossa J. J myy nakkikioskinsa H:lle , koska nakkibisnes ei kannata. Samalla J ja H sopivat keskenään, että H maksaa J:n euron lainan, jonka J on ottanut nakkikioskin ostoon. T lainaa J:n moottorikelkkaa ja kolaroi sen pahasti. Kolarista aiheutuu J:lle euron esinevahinko. J vaatii T:tä maksamaan moottorikelkalle aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan. Samoihin aikoihin T joutuu rahapulaan, ja hän siirtää J:n allekirjoittaman velkakirjan A:lle ja saa vastineeksi euroa A vaatii J:ltä velkakirjassa mainitun velan maksamista. J kieltäytyy maksamasta euron velkasummaa seuraavilla perusteilla: 1) Velkakirja on tehty T:n kanssa, eikä A voi esiintyä velkojana ilman J:n suostumusta. 2) H on lupautunut maksamaan velkasumman, joten J:n ei tarvitse maksaa velkaa. 3) Moottorikelkalle aiheutuneen vahingon määrä tulisi vähentää velasta. Voiko A vaatia J:tä maksamaan velkasumman kokonaan tai osittain? Anna oikeudellisesti perusteltu vastauksesi. Velkakirjalain 11 :n mukaan: Juoksevia velkakirjoja ovat haltijalle sekä nimetylle henkilölle tai hänen määräämälleen asetetut velkakirjat. Haltijalle asetettuna pidettäköön myös velkakirjaa, josta ei käy ilmi kenelle maksu on suoritettava. Velkakirjalain 26 :n mukaan: Tavallinen velkakirja on asetettu nimetylle henkilölle.

3 TEHTÄVÄ 2 Luonnollinen henkilö A kertoi aloittelevansa kannattavaa liiketoimintaa. Tätä varten hän tarvitsi rahalainaa. Paikallinen osakeyhtiö Z (myöhemmin: Z) oli luvannut rahalainan, kunhan velalle saadaan asialliset takaukset ja vakuudet. Koska A:lla ei ollut omistusasuntoa eikä muutakaan vakuudeksi annettavaa omaisuutta, A:n oli turvauduttava tilanteessa tuttaviensa apuun. A pyysi isäänsä B:tä antamaan omavelkaisen takauksen Z:lle euron lainasta. B tekikin näin allekirjoitetulla takaussitoumuksella. Viikkoa myöhemmin A pyysi vielä ystäväänsä C:tä antamaan takauksen Z:lle samasta euron lainasta. C oli tarkka näistä asioista ja hän laati itse takaussitoumuksen. Sopimustekstin mukaan C on omavelkaisessa takauksessa Z:n A:lle antamasta euron lainasta". Näin sovittiin ja sitoumus allekirjoitettiin A:n, Z:n ja C:n välillä Jotta A pystyisi suunnittelemaan liiketoimintojaan kunnolla, A neuvotteli uuden erillisen euron lainan Z:lta. A pyysi jälleen B:tä takaajaksi ja samalla hän pyysi entistä vaimoaan D:tä takaajaksi. He suostuivat, mutta kumpikin antoi omalta osaltaan vain euron takauksen lainasta. Omavelkainen takaussitoumus näistä B:n ja D:n takauksista allekirjoitettiin heidän kanssaan samaan aikaan samaan takaussitoumukseen Mainitut lainat erääntyivät A ei maksanut lainoja miltään osin. Z kääntyi kaksi kuukautta sitten suoraan B:n puoleen vaatien lainojen maksamista välittömästi. Z ei halua periä velkaa muilta takaajilta. Vastaa tehtävässä annettujen tietojen perusteella seuraaviin itsenäisiin tapahtumankulkuihin perustuviin kysymyksiin. Vastattaessa a-kohtaan ei tule antaa merkitystä b-kohdan sisällölle tai sen vastaukselle ja toisin päin, eli vastattaessa b-kohtaan ei tule antaa merkitystä a-kohdan sisällölle tai sen vastaukselle. a) B oli todella vihainen tilanteesta, mutta maksoi Z:lle euroa antamansa takauksen perusteella ja euroa antamansa takauksen perusteella. B kysyy, voiko hän lain mukaan saada C:ltä ja D:ltä takausten perusteella maksamiaan summia takaisin, ja jos voi, niin kuinka paljon hän voi lain mukaan saada C:ltä ja toisaalta D:ltä. Esitä oikeudellinen arviosi erikseen C:n ja D:n osalta. (6 pistettä)

4 b) Tuomioistuin on aloittanut A:n toukokuun 2010 alussa hakeman yksityishenkilön velkajärjestelyn. A oli jo velkajärjestelyhakemuksessa ilmoittanut veloikseen mm. B:n euron takautumissaatavan ja Z:n euron saatavan. Tuomioistuin on nyt lähestynyt velkojia ensimmäisen kerran pyytäen heiltä lausuntoa asiassa. B ja Z haluaisivat velkajärjestelyn maksuohjelman kestosta omalta osaltaan niin pitkän kuin laki vain sallii. Mikä olisi pisin maksuohjelman kesto, jonka B ja Z voivat saada hyväkseen, ja millä edellytyksillä maksuohjelman normaalikestoa saadaan tapauksessa pidentää? Esitä oikeudellinen arviosi erikseen B:n ja Z:n osalta. (4 pistettä) Vastaa esitettyihin kysymyksiin oikeudellisesti perustellen. Mikäli vastauksessa ei selosteta tarvittavaa oikeudellista sääntöä, vastaus ei oikeuta pistehyvitykseen, vaikka lopputulos olisi oikea. Pistehyvitykseen ei toisaalta oikeuta vastaus, jossa sääntö on selostettu, mutta yksiselitteinen oikea vastaus tehtävässä esitettyyn kysymykseen puuttuu. Vastaustila vastauslomakkeella on yhteinen a- ja b-kohtiin, mutta vastauslomakkeella sinun tulee selkeästi erottaa a- ja b-kohdan vastaukset toisistaan.

5 TEHTÄVÄ 3 Veljekset A ja B päättävät hankkia naapurinsa X:n auton. He tarjoavat autosta euroa, ja X mielihyvin hyväksyykin tarjouksen. Lyhyiden neuvottelujen jälkeen kaupan osapuolet sopivat, että X luovuttaa auton saman tien ostajille, kunhan nämä allekirjoittavat velkakirjan, jossa he sitoutuvat yhteisvastuullisesti suorittamaan X:lle euroa kokonaisuudessaan lauantaina A:lla ja B:llä ei ole mitään tätä ehdotusta vastaan ja velkakirjan allekirjoittamisen jälkeen he sopivat vielä keskenään, että B maksaa kauppahinnasta kolme neljäsosaa eli euroa ja A yhden neljäsosan eli euroa. X täyttää oman osuutensa sopimuksesta luovuttamalla A:lle ja B:lle auton avaimet heti kaupanteon jälkeen. A ja B kuitenkin laiminlyövät maksuvelvollisuutensa ja maanantaina X ilmestyy B:n oven taakse vaatien tältä euron suoritusta. Koska X on harmissaan ostajien menettelystä, hän vaatii myös asianmukaista viivästyskorkoa. Aluksi B vastustelee X:n vaatimuksia, koska katsoo, ettei myyjällä ole oikeutta velkoa koko kauppahintaa yksin häneltä. Olivathan A ja B sopineet, että A maksaa neljänneksen kauppahinnasta. B kuitenkin lopulta myöntyy X:n vaatimuksiin sekä kauppahinnan maksamisen että viivästyskorkovaatimuksen osalta B kääntyy A:n puoleen vaatien A:lta oman osuutensa suorittamista. A kuitenkin vastustaa B:n vaatimusta muistuttamalla veljeään syyskuussa 2006 tapahtuneesta onnettomuudesta. B oli silloin ottanut A:n tieten käyttöönsä A:n omistaman veneen ja huolimattomuuttaan upottanut sen. Veneen arvo oli vahinkohetkellä ainakin euroa, jonka takia A katsoo saatavansa tulleen vihdoinkin kuitatuksi. Tämän väitteen hieman lakia lueskellut B kuitenkin torjuu huomauttamalla, että A:n saatava on vanhentumisen takia lakannut. A ei ole näet vaatinut B:ltä vahinkopäivän jälkeen kertaakaan korvausta aiheutuneesta vahingosta. Lisäksi B toteaa, että vahingon osasyyllisenä oli sitä paitsi hänen ystävänsä C. C:n osallisuudesta veneen uppoamiseen A kuulee tosin vasta nyt. Anna perusteltu vastaus seuraaviin kysymyksiin: 1. Onko X:llä ollut oikeus vaatia koko kauppahinnan maksamista B:ltä? 2. Kuinka monelta päivältä X:llä on ollut oikeus vaatia viivästyskorkoa? 3. Onko B:n vahingonkorvausvastuu A:ta kohtaan vanhentunut? 4. Onko C:n vahingonkorvausvastuu A:ta kohtaan vanhentunut?

6 TEHTÄVÄ 4 Kunkin osion vastauksen on mahduttava vastauslomakkeessa sitä varten rivitetylle alueelle. Ylimenevää ei lueta. a) Selosta vastuuvapausperusteen olemassaoloa koskevaa kieltoerehdystapausta lukuun ottamatta (RL 4:2:n mukaisen) kolmannen kieltoerehdysperusteen eli viranomaisen virheellisen neuvon edellytykset. b) Rangaistuksen mittaaminen tarkoittaa konkreettisesti langetettavan rangaistuksen ankaruudesta päättämistä. Pelkästään luettele muut laajassa merkityksessä ymmärretyn rangaistuksen määräämisen osaratkaisut. c) Milloin elinkautisvanki muuten kuin armahdusteitse voidaan vankilassaoloajan perusteella aikaisintaan päästää ehdonalaiseen vapauteen? d) Milloin elinkautisvanki voidaan vankilassaoloajan perusteella aikaisintaan päästää valvottuun koevapauteen?

7 TEHTÄVÄ 5 Tehtävä koostuu 10 osiosta A J, joista kustakin voi saada 1 pisteen, eli kysymyksestä voi saada yhteensä enintään 10 pistettä. Vastaus kirjoitetaan erilliselle vastauslomakkeelle ympyröimällä oikea numerovaihtoehto (1 4) kunkin kysymysosion kirjaintunnuksen (A J) kohdalta. Väärästä vastauksesta seuraa 1 pisteen menetys, jonka voi välttää jättämällä vastaamatta kyseiseen osioon. Tällöin vastaus katsotaan 0 pisteen arvoiseksi. Sanallisia selityksiä tai muitakaan ylimääräisiä merkintöjä ei sallita, vaan niistä seuraa sama kuin väärästä vastauksesta eli 1 miinuspiste. Kokonaispistemäärä tästä tehtävästä on kuitenkin aina vähintään 0 pistettä. A. Yksi ja vain yksi seuraavista väitteistä on oikea. 1. Rangaistusteorian funktiot voidaan eritellä kolmeen eri kategoriaan. Yksi niistä eli kontrolloiva funktio on kyseessä rangaistusteorian viitatessa esimerkiksi rikosoikeusjärjestelmän käytön tarkoitussidonnaisuus- ja humaanisuusnäkökohtiin. 2. Yleisprevention suorin ja välittömin muoto on positiivinen yleispreventio, jossa rangaistuksen tarkoitukseksi voidaan ymmärtää jopa sen moraalia luova vaikutus. 3. Absoluuttisten rangaistusteorioiden mukaan rangaistuksen oikeutus saadaan tehdystä teosta. 4. EU-rikosoikeuden lähtökohtana on vaatimus, jonka mukaan rikosoikeudellisten seuraamusten tulee olla ensi sijassa humaaneja eikä seuraamusten pelotevaikutukselle saa antaa keskeistä merkitystä. B. Yksi ja vain yksi seuraavista väitteistä on väärä. 1. Nykyisin Suomessa laillisuusperiaate ymmärretään sekä valtiosääntöoikeudelliseksi että rikosoikeudelliseksi periaatteeksi. 2. Ennen 1995 perusoikeusuudistusta ja 2004 rikosoikeuden yleisten oppien uudistusta laillisuusperiaatteen asemasta osana rikosoikeutta vallitsi huomattava epäselvyys. 3. Laillisuusperiaate koskee rikosoikeudellisten rangaistuksen ohella myös muita rikosoikeudellisia seuraamuksia. 4. Rikosoikeudellisessa tulkinnassa vaikuttaa laillisuusperiaatteen asettamien vaatimusten vuoksi ns. sanarajaperiaate.

8 C. Yksi ja vain yksi seuraavista väitteistä on oikea. Jus cogens -rikokset tarkoittavat 1. Järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa Palermon yleissopimuksessa määriteltyjä rikoksia. 2. Geneven rahanväärennysrikoksia koskevassa yleissopimuksessa määriteltyjä rikoksia. 3. Ns. kansainoikeusrikoksia, joiden rangaistavuus perustuu viime kädessä suoraan pakottavaan kansainväliseen oikeuteen. 4. TREVI-yhteistyössä aikanaan taloudellisten väärinkäytösten torjumiseksi säädettyä rikoksia. D. Yksi ja vain yksi seuraavista väitteistä on oikea. 1. Tekorikoksissa edellytetään aktiivista tekemistä siten, että sillä aiheutetaan vahinkoseuraus. 2. Seurausrikoksissa edellytetään, että tunnusmerkistössä tarkoitetun seurauksen tulee olla syy-yhteydessä tekijän toimintaan. 3. Rikosoikeudessa syy-yhteyttä tarkastellaan samalla tavalla, kuin mihin luonnontieteellinen tarkastelu syy-yhteyden johtaisi. 4. Sillä, että henkirikoksen uhriksi joutunut olisi ennusteen mukaan tekoajankohdan jälkeen muutenkin pikaisesti kuollut, on rikosoikeudellista merkitystä. E. Yksi ja vain yksi seuraavista väitteistä on väärä. 1. SEUT-sopimuksen eli Euroopan unionin toiminnasta solmitun sopimuksen mukaan jäsenvaltioiden aineellisen rikoslainsäädännön lähentäminen koskee erityisen vakavan rikollisuuden aloja, jotka ovat rajat ylittäviä joko rikosten luonteen tai vaikutusten vuoksi tai sen vuoksi, että niiden torjuminen yhteisin perustein on erityisesti tarpeen. 2. SEUT-sopimuksessa erityisellä tarpeellisuudella viitataan ennen muuta siihen, että jäsenvaltioiden omat toimet eivät rikollisuuden torjumiseksi riittäisi, vaan tarvitaan jäsenvaltioiden unionissa toteuttamia yhteisiä toimia. 3. SEUT-sopimuksen mukaan jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöjen lähentäminen on mahdollista muilla unionin politiikka-aloilla (esim. sisämarkkinat, liikennepolitiikka), jos rikosoikeuden lähentäminen on välttämätöntä unionin politiikan tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi. 4. SEUT-sopimuksen täsmällisten säännösten vuoksi erityisen vakavan rikollisuuden alat on tyhjentävästi määritelty eikä niitä siten voida päivittää.

9 F. Yksi ja vain yksi seuraavista väitteistä on väärä. 1. Konkreettisissa vaarantamisrikoksissa rangaistusvastuu edellyttää, että vahinkoseuraus on todellisessa yksittäistapauksessa aidosti käsillä. 2. On omiaan - rikos merkitsee samaa kuin abstrakti vaarantamisrikos. 3. Abstrakteja vaarantamisrikoksia käytännössä yksittäistapauksessa sovellettaessa edellytetään tiettyä yleistävää vaarallisuuden arviointia tapauskohtaisesti. 4. Rattijuopumuksen osalta voidaan puhua ns. presumoidusta vaarasta. G. Yksi ja vain yksi seuraavista väitteistä on väärä. Tahallisuutta koskevan ns. peittämisperiaatteen mukaan tahallisuuden on katettava 1. Koko oikeudenvastainen teko. 2. Teonhetkiset olosuhteet ja teon seuraukset. 3. Sellaiset objektiivisen rangaistusvastuun mukaiset seuraukset, joita tunnusmerkistön objektiivinen puoli edellyttää. 4. Kaikki tunnusmerkistössä tarkoitetut osatekijät. H. Yksi ja vain yksi seuraavista väitteistä on väärä. 1. Tehokas katuminen koskee vain ns. päättymättömiä yrityksiä. 2. Tehokkaan katumisen klassinen esimerkki on surmaamistarkoituksessa asetetun pommin tekeminen vaarattomaksi ennen sen räjähtämistä. 3. Tehokkaassa katumisessa toiminnan on oltava vapaaehtoista. 4. Tehokkaassa katumisessa tekijältä edellytetään aktiivisia toimia tunnusmerkistössä tarkoitetun seurauksen estämisessä. I. Yksi ja vain yksi seuraavista väitteistä on väärä. 1. Ehdollinen vankeus tarkoittaa tekijän tuomitsemista vankeuteen, mutta vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon lykkäämistä määräajaksi. 2. Ehdollisen vankeuden koeajan pituus on vähintään yksi ja enintään kolme vuotta. 3. Uusi vakava koeaikana tehty rikos johtaa aina ehdollisen vankeusrangaistuksen määräämiseen täytäntöönpantavaksi. 4. Vain määräaikainen enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi.

10 J. Yksi ja vain yksi seuraavista väitteistä on väärä. 1. Ns. reaalirangaistusjärjestelmässä vanki vankilasta vapauduttuaan olisi aidosti vapaa eikä häneen enää voitaisi kohdistaa vankeinhoidollisia toimenpiteitä. 2. Vankeinhoidollisesti ensikertalaisella tarkoitetaan henkilöä, joka rikosta edeltäneiden kolmen vuoden aikana ei ole suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa. 3. Ehdonalaiseen vapauteen voidaan päästää vasta 21 vankeuspäivän jälkeen. 4. Jos vanki tekee ehdonalaisen vapauden koeaikana rikoksen, jäännösrangaistus on mahdollista määrätä täytäntöönpantavaksi.

11 TEHTÄVÄ 6 Jokaiseen monivalintakysymykseen on vain yksi oikea vastaus. Merkitse vastauksesi selkeästi erillisen vastauslomakkeen kohtaan vastaus. Jos et halua vastata kysymykseen, merkitse ruksi kohtaan ei vastausta. Jätä kohta tarkastajan merkinnät tyhjäksi. Jokaisesta oikeasta vastauksesta annetaan yksi piste ja jokaisesta väärästä vastauksesta vastaavasti vähennetään yksi piste. Mikäli vastaaja merkitsee ruksin kohtaan ei vastausta, kysymyksestä ei anneta eikä vähennetä pistettä. Tehtävän enimmäispistemäärä on 10 pistettä ja vähimmäispistemäärä 0 pistettä. 1. Mikä seuraavista henkilöistä ei ole oikeuskelpoinen? A. Kommandiittiyhtiö, jonka yhtiömiehet ovat laatineet voimassaolevan yhtiösopimuksen B. Dementoitunut vanhus C. Osakeyhtiö, jonka perustamissopimus on laadittu, mutta jota ei ole vielä rekisteröity D. Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2. Mihin saatavaan korkolaki soveltuu? A. Määräajoin maksettava elatusapuun B. Kulutusluottoon C. Verovelkaan D. Lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen liittyvään rahavelkaan 3. Velkakirjalain 17 :ssä on lueteltu niin sanottuja vahvoja väitteitä. Mikä seuraavista ei kuulu tähän luetteloon? A. Velka on lakannut julkisen haasteen myötä B. Velkakirja on pätemätön sillä perusteella, että velallinen on pakotettu sen antamiseen käyttäen lievää pakkoa C. Velkakirjan on antanut vajaavaltainen henkilö D. Velkakirjan on velallisen puolesta antanut joku, jolta on siihen puuttunut laillinen oikeus

12 4. Oikeuskirjallisuudessa sopimusvapaudelle on hahmotettu eri ulottuvuuksia. Mikä seuraavista ei ole sopimusvapauden ulottuvuus? A. Sopimuskumppanin valitsemisvapaus B. Muotovapaus C. Päätäntävapaus D. Reklamaatiovapaus 5. A lähettää B:lle tarjouskirjeen. Missä vaiheessa tarjous tulee antajaansa sitovaksi oikeustoimilain mukaan? A. Kun A on jättänyt tarjouksen postin toimitettavaksi B. Kun tarjous on saapunut B:lle postitse C. Kun B on avannut tarjouksen ja tutustunut siihen D. Kun B on avannut tarjouksen, tutustunut siihen ja ilmoittanut A:lle hyväksyvänsä tarjouksen 6. Mikä seuraavista yksityishenkilön velkajärjestelyyn liittyvistä väitteistä ei pidä paikkaansa? A. Tuomioistuimen tulee määrätä yksityishenkilön velkajärjestelyyn selvittäjä. B. Maksuohjelman normaalikestoksi on laissa määrätty viisi vuotta. C. Velkasovinnossa velallinen sitoutuu yleensä kertasuoritukseen. D. Ennen velkajärjestelyn alkamista tehdystä rikoksesta määrätty sakko kuuluu velkajärjestelyn piiriin. 7. Mikä seuraavista yrityksen saneeraukseen liittyvistä väitteistä pitää paikkansa? A. Tuomioistuin on lain mukaan aina velvollinen määräämään saneerausmenettelyssä velkojatoimikunnan. B. Saneeraushakemuksen hylkääminen merkitsee välittömästi yrityksen asettamista konkurssiin. C. Yrityksen saneerausmenettely aloitetaan, mikäli velallinen ja kolme velkojaa, joiden saatavat edustavat vähintään neljännestä kaikista velallisen veloista, tekevät yhteisen saneeraushakemuksen. D. Saneerausohjelma vahvistetaan tavallisimmin sen jälkeen, kun se on saanut äänestyksessä velkojien enemmistön kannatuksen kaikissa äänivaltaisissa velkojaryhmissä.

13 8. Mikä seuraavista ulosottoon liittyvistä väitteistä ei pidä paikkaansa? A. Sosiaalilautakunnan vahvistama elatussopimus kelpaa ulosottoperusteeksi. B. Ulosottomiehen on viran puolesta selvitettävä, onko ulosottoperusteessa vahvistettu saatava ehtinyt vanhentua. C. Ulosottokaaren mukaan velallisen ulosmitattu omaisuus voidaan realisoida vain pakkohuutokaupalla, koska tällä tavalla saavutetaan mahdollisimman hyvä myyntitulos. D. Tuomioistuimen rooli ulosotossa jää vähäiseksi, koska se toimii ainoastaan ulosoton muutoksenhakuviranomaisena. 9. Mikä seuraavista insolvenssioikeuden oikeuslähteisiin liittyvistä argumenteista pitää paikkansa? A. Ulosottokaari on säännösmäärältään hyvin laaja laki, joka sääntelee ulosottoa kokonaisuudessaan. B. Insolvenssioikeuden ennakkoratkaisut ovat viime aikoina kärsineet lainsäädännön uudistamistahdista. Ratkaisusuositukset menettävät näet nopeasti merkityksensä, kun sen kohteena oleva lain säännös on kumottu tai sitä on muutettu. C. Konkurssilainsäädännön uudistamisen jälkeen korkein oikeus on antanut lukuisia konkurssia koskevia ennakkopäätöksiä. D. Yrityssaneerauslain ja yksityishenkilön velkajärjestelylain valmisteluaineisto on vanhaa ja niukkaa. 10. Mikä seuraavista konkurssiin liittyvistä väitteistä pitää paikkansa? A. Yrityksen saneerauksen läpi käyneistä yrityksistä vain hyvin harvat päätyvät konkurssiin. B. Konkurssilain mukaan konkurssipesä saa luovuttaa omaisuutta vastikkeetta, jos se on pesälle myyntiä edullisempaa. C. Velkojat päättävät pääsääntöisesti siitä, miten konkurssipesään kuuluva omaisuus myydään. D. Konkurssiin asettamista koskevan asian käsittelee konkurssilain mukaan se tuomioistuin, jonka tuomiopiirissä on velallisen yleinen oikeuspaikka. Asianosaiset, esimerkiksi hakija-velkoja ja velallinen voivat kuitenkin sopia, että hakemus käsitellään muussa käräjäoikeudessa.

14 TEHTÄVÄ 7 Osakeyhtiö X (myöhemmin: X) on ollut vuoden 2006 lopusta lukien velkaa Y:lle, joka on luonnollinen henkilö, euroa. X on velvoitettu maksamaan tuomioistuimen tuomiolla Y:lle kyseinen euron velka. Y pani tätä saatavaa koskevan kanteen vireille X:ää vastaan joulukuussa 2006 ja sen seurauksena kyseinen tuomio annettiin Tämä käräjäoikeuden antama tuomio on lainvoimainen ja se on siten lopullinen tuomio asiassa. X:llä ei ollut tuomion antamisen aikoihin käytännössä lainkaan varallisuutta, joten Y ei vaivautunut perimään tuomittua saatavaansa X:ltä. Y sai tietää jokin aikaa sitten, että X olisi tehnyt rahakkaan sopimuksen, jonka perusteella olisi jo maksettukin jotain X:lle. Y päätti ryhtyä nyt aktiivisiin ulosottotoimiin. Y teki ulosottohakemuksen koskien mainittua euron saatavaa. Y toimitti tämän pätevästi tehdyn ulosottohakemuksen ja edellä mainitun alkuperäisen tuomion hakemuksen liitteenä ulosottoviranomaiselle postitse siten, että se saapui ulosottovirastoon , jolloin tätä koskeva ulosottoasia tuli vireille ulosottoviranomaisessa. Vastaa alla oleviin kysymyksiin 1 10 sekä edellä että jäljempänä yksittäisissä kysymyksissä mainittuihin tietoihin ja valintakoevaatimuksissa esitettyyn tietoon tukeutuen siten, että annat vastaukseksi vaihtoehdon, joka sanottuun aineistoon perustuen selvästi eniten pitää oikeudellisesti paikkansa. Vastaukset kysymyksiin merkitään erilliselle vastauslomakkeelle. Vastausvaihtoehdot ovat KYLLÄ tai EI. Voit myös jättää vastaamatta, jolloin sinun tulee valita vastauslomakkeesta vaihtoehto EN OSAA SANOA. Vastauslomakkeella on myös ns. tarkastussarake, jota käytetään vastausta arvosteltaessa tarkastusmerkintöjä varten. Älä tee tähän tarkastussarakkeeseen mitään merkintöjä. Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen (+1) ja jokaisesta väärästä vastauksesta vähennetään kaksi pistettä (-2). Vastausvaihtoehto en osaa sanoa ei lisää eikä vähennä pisteitä (0). Tehtävän lopullinen kokonaispistemäärä ei voi olla negatiivinen, joten tämän tehtävän lopullinen kokonaispistemäärä on vähintään 0. Jos yksittäiseen kysymykseen merkitsee vaakariville useamman vaihtoehdon, tai jättää vastauksen kokonaan merkitsemättä, vastaus tulkitaan vääräksi, eli siitä vähennetään kaksi pistettä (-2).

15 Jokainen kysymys on itsenäinen. Yksittäiseen kysymykseen (1 10) vastatessa ei tule antaa merkitystä muiden kysymysten sisällölle tai niiden vastauksille. 1. Kun X sai ulosottomieheltä ulosottoasiaan liittyvän vireilletuloilmoituksen, X vastasi ulosottomiehelle, että Y:n kyseinen saatava on lain mukaan vanhentunut, joten ulosoton vireilläololle ei ole enää edellytyksiä eikä saatavaa voida enää periä X:ltä. Y myönsi, että hän ei ollut muistuttanut X:ää velasta sen jälkeen kun tuomioistuin oli antanut tuomion velasta, mutta piti X:n väitettä vääränä, koska hänen käsityksensä mukaan saatava ei ole lain mukaan vanhentunut. Onko Y oikeassa? 2. Y ei ole kuullut ulosmittausasian etenemisestä mitään. X:n mainittu velka Y:lle perustui tavalliseen velkakirjaan. Y kysyykin, olisiko hänen tullut lain mukaan toimittaa alkuperäinen saamistodiste eli velasta tehty tavallinen velkakirja oma-aloitteisesti ulosottovirastoon ulosottohakemuksensa liitteenä? 3. NN antoi aikoinaan takauksen Y:lle X:ltä olevasta edellä selostetusta euron saatavasta. NN oli varaton vuonna 2007 ja väittää edelleenkin olevan varaton. Y epäilee, että NN:llä on nykyisin omaisuutta, joten takausvastuu voisi olla toteutettavissa. Voidaanko ulosotto kohdistaa NN:ään ja tämän omaisuuteen edellä selostetun Y:n hakeman ja vireillä olevan ulosottoasian perusteella? 4. Kun X alkoi saada tekemänsä sopimuksen perusteella rahaa, X päätti ryhtyä tukemaan eräitä poliitikkoja lahjoittamalla näille rahaa vaalimarkkinointia varten. X teki lahjoituksista selvät asiakirjat, joissa se lupasi antaa vastikkeetta eli lahjana euroa jokaiselle erikseen mainitulle kymmenelle poliitikolle heinäkuussa Nämä asiakirjat luovutettiin asianomaisille poliitikoille jo X:n tilillä on nyt rahaa n euroa, joista luvatut rahat ( euroa) on tarkoitus siirtää poliitikoille ensi kuussa. Ulosottomies haluaisi ulosmitata nämä tilivarat. Lahjan saaneet poliitikot ilmoittivat, että luvatut rahalahjat on täytettävä sovitun mukaisesti heinäkuussa Y:n ulosottohakemuksesta huolimatta. X on valmis täyttämään lahjat lupaamansa mukaisesti. Estävätkö sanotut X:n vaalirahoituslahjat X:n tilivarojen ulosmittaamista tänään Y:n hyväksi?

16 5. Kun X:llä näyttää nyt olevan omaisuutta, jota voidaan ulosmitata, Y haluaa puuttua erääseen hänen mielestään tuomiossa olevaan epäkohtaan. Y:n mukaan velka X:ltä on todellisuudessa euroa, mutta käräjäoikeus tuomitsi X:n virheelliseksi epäiltävän väitteen vuoksi X:n maksamaan euroa vähemmän. Y:llä on edelleen todisteita oikeudestaan tähän euron lisäsaatavaan X:ltä. Y pyytää ulosottomiestä tutkimaan asian ja toteamaan, että X on todellisuudessa velkaa euroa. Y on valmis toimittamaan selvityksen asiasta ulosottomiehelle. Voiko ulosottomies ulosottoasiassa laillisesti ratkaista, että X on velkaa Y:lle euroa ja ulosmitata sitten X:n omaisuutta euron arvosta? 6. Ulosottomies on ulosmitannut X:n omistamat viisi lähes uutta kuorma-autoa. Ulosottomies on aikeissa järjestää näistä autoista pakkorealisoinnin käteisen saamiseksi. Aluksi ulosottomies pohti pakkohuutokauppaa. Nyt ulosottomies on kuitenkin hankkinut autoista tarjouksen kahdelta paikalliselta autokauppiaalta. Autokauppias KK:n tarjous vastaa selvästi autojen käypää hintaa ja se peittäisi kaikki etuoikeussaatavat ja omaisuuteen kohdistuvat oikeudet. Y on sitä paitsi ainoa velkoja tilanteessa. Ulosottomies aikoo suorittaa realisoinnin myymällä pakettiautot tarjouksen tehneelle KK:lle. Velallinen X vastustaa tällaista myyntiä. X haluaa, että pakettiautot myydään laillisessa järjestyksessä pakkohuutokaupalla. Y haluaisi, että autot myydään mahdollisimman pian autokauppias KK:lle, kun niille kerran on ostaja. Onko tässä tilanteessa lain mukaan ylipäätään mahdollista, että ulosottomies myisi ulosmitatut autot suoraan tarjouksen antaneelle autokauppias KK:lle? 7. Ulosottomies on tehnyt virkahuoneessaan Y:n hakemuksen johdosta kirjallisen ulosmittauspäätöksen, jolla ulosmitattiin X:n omistama kaivonporauskone (arvo euroa). X, eli kukaan X:n laillisista edustajista, ei ollut paikalla virkahuoneessa, kun ulosmittauspäätökseen johtanut toimitus tapahtui. X antoi eräälle liikekumppanilleen tämän saman kaivonporauskoneen vakuudeksi käteisluotosta. X sai ensimmäistä kertaa laillisesti tiedon ulosmittauksesta , kun ulosottomies tuli hakemaan kaivonporauskonetta. Samalla ulosottomies kuuli ensimmäistä kertaa, että kaivonporauskone olikin annettu vakuudeksi. Ulosottomies ei hyväksy X:n toimintaa ja pohtii jatkotoimien mahdollisuuksia. Oliko X tässä tapauksessa saanut antaa kaivonporauskoneen vakuudeksi?

17 8. Ulosottomies oli ulosmitannut X:n omaisuutta , mistä Y oli tyytyväinen. X asetettiin kuitenkin tuomioistuimen päätöksellä konkurssiin useiden velkojien vaatiessa erääntyneitä maksujaan. Ulosmitattu omaisuus kuuluu konkurssipesään. Ulosottomies on nyt keskeyttänyt ulosoton konkurssin vuoksi. Y tietää, että omaisuudelle olisi juuri nyt halukkaita ostajia jopa pakkohuutokaupassa. Onko Y:llä velkojana lain mukaan oikeus vaatia tehokkaasti ulosottomieheltä, että ulosottoa jatkettaisiin ja omaisuus pakkomyytäisiin ulosotossa vaikka konkurssipesän lukuunkin? 9. Ulosottomies ulosmittasi X:n toimitiloissa pidetyssä ulosmittaustoimituksessa X:n tiloissa olleet euron arvoiseksi arvioimansa tietokoneet X:n laillinen edustaja toimitusjohtaja N oli ulosmittaustoimituksessa paikalla, joten X oli lain mukaisesti läsnä ulosmittaustoimituksessa. X:n taholta pyydettiin ulosottomieheltä ulosmittauksen kumoamista itseoikaisuna, koska X piti ulosmittausta hyödyttömänä tietokoneiden alhaisen arvon vuoksi. N:n veli V tuli hakemaan näitä omistamakseen väittämiä, nyttemmin siis ulosmitattuja, tietokoneita X:n tiloista Tuolloin N kertoi, että ulosottomies oli ulosmitannut ne, ja V otti yhteyttä ulosottomieheen väittäen tietokoneita omakseen. V sai ulosottomieheltä suureksi harmikseen tiedon tehdystä ulosmittauspäätöksestä. Ulosottomies ilmoitti X:lle ja V:lle toissapäivänä, että mitään itseoikaisua ei tehdä, ja arveli, että ulosmitattu omaisuus myydään ensi viikolla. Voiko X hakea tänään tehokkaasti muutosta ulosottovalituksella tietokoneiden ulosmittaukseen? 10. X:n omistaja omisti myös osakeyhtiö Z:n. Y oli kuullut ystäviensä puhuvan, että Z:kin olisi velallisena maksuvaikeuksissa. Y pyysi asiasta kiinnostuneena ulosottoviranomaiselta Z:n osalta todistusta ulosottorekisteristä, jotta hän näkisi Z:sta rekisteriin tehdyt merkinnät ja tiedot. Y saikin ulosottoviranomaiselta tällaisen todistuksen, mitä X:n ja Z:n omistaja piti virheellisenä ja lainvastaisena toimintana. Oliko Y:llä oikeus saada velallinen Z:n tietoja koskeva todistus ulosottorekisteristä?

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 12.6.2013 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot

-----1- ~~Yrfst}f~~ Ulosottolaki 1 luku. Pr 601 2012. Pr 600 ULOSOTTO. Ulosottomenettely. Pr 601 Ulosottolaki 3.12.1895/37

-----1- ~~Yrfst}f~~ Ulosottolaki 1 luku. Pr 601 2012. Pr 600 ULOSOTTO. Ulosottomenettely. Pr 601 Ulosottolaki 3.12.1895/37 1 ~ ~ 1,.- ; Pr 601 2012 Pr 600 ULOSOTTO Rikosasiassa annetun päätöksen täytäntöönpanosta ks. Rikosoikeudelliset seuraamukset ja niiden täytäntöönpano, Ri 200. Ulosottomenettely Pr 601 Ulosottolaki 3.12.1895/37

Lisätiedot

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ Markus Kemppainen Insolvenssioikeus Maisteritutkielma Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti Perhe- ja jäämistöoikeus Oikeudenalojen perusteet PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti 23.4.2015 Huom! Kysymykset 1 2 (professori Markku Helin) ja toisaalta 3 4 (tohtorikoulutettava

Lisätiedot

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta YH3 lakitieto Oikeudellisen järjestelmän perusteet Arvostelu Numeroarvostelu: 4-10 Koe Ryhmätyö Tuntiaktiivisuus ja asennoituminen Selvittämättömät poissaolot voivat johtaa suorituksen hylkäämiseen Kurssin

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2/2002 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.11.2002 LAKIEHDOTUKSET 37 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lisätiedot

Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä

Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä Aaltonen, Anni 2010 Hyvinkää Laurea ammattikorkeakoulu Hyvinkää Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettaviksi ulosottolaissa olevat tuomioita

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS Tarkasteluajanjaksona 2000 2005 Laskentatoimen ja rahoituksen

Lisätiedot

Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus. 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p.

Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus. 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p. Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus Erikoistumisjaksot 25.4.2013, lakikirjatentti 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p.) 2) Konkurssiin

Lisätiedot

MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET

MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut Risto Koulu Heidi Lindfors MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET Helsinki 2010 FORUM

Lisätiedot

Velkojen selvittely. - opas vankilasta vapautuvalle VELKOJEN SELVITTELY

Velkojen selvittely. - opas vankilasta vapautuvalle VELKOJEN SELVITTELY Velkojen selvittely - opas vankilasta vapautuvalle VELKOJEN SELVITTELY 1 Sisällys > Lukijalle 3 > Etene vaiheittain ja hae apua 3 > Selvitä velkatilanteesi 4 Näin pääset alkuun 4 Varmista, että kaikki

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa?

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa? PROSESSIOIKEUS Oikeudenalojen perusteet 19.2.2015 Jokainen vastaus eri arkille, palautus eri pinoihin. Jokaiseen kysymykseen on jätettävä vastauspaperi nimellä ja opiskelijanumerolla. Vastauksen pituus

Lisätiedot

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä Veera Kankaanrinta Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä 1. Kysymyksenasettelusta Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on yksi eu-rikosoikeudellisen

Lisätiedot

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko Gisela Juutilainen Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko 1. Aluksi Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimenpiteitä sakon, rahamääräisen menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle maksettavan

Lisätiedot

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa Minna Hällström Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa 1. Johdanto Taloudelliseen toimintaan kytkeytyvä rikos tehdään tavallisesti oikeushenkilön toiminnan yhteydessä. Moitittava

Lisätiedot

Tentit kahdessa osassa keväästä 2014 alkaen (Sähköinen monivalinta ja kirj.tapaukset)

Tentit kahdessa osassa keväästä 2014 alkaen (Sähköinen monivalinta ja kirj.tapaukset) 1 Velvoiteoikeus Oikeudenalojen perusteet Tentit kahdessa osassa keväästä 2014 alkaen (Sähköinen monivalinta ja kirj.tapaukset) 18.3.2015 1. A Oy oli ostamassa B Oy:ltä biodieseljalostamoa. A halusi tehdä

Lisätiedot

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM 1 OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM JOHDANTO Laman seurauksena yhä useampi yrittäjä ajautuu konkurssiin ja menettää myös muun kuin osakepääomaan sijoittamansa omaisuuden. Tämä johtuu vallitsevasta, lain vastaisesta

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

Lainsäädäntöaloitteet 2012

Lainsäädäntöaloitteet 2012 Lainsäädäntöaloitteet 2012 LOJAALISUUS RIIPPUMATTOMUUS ESTEETTÖMYYS LUOTTAMUKSELLISUUS KUNNIALLISUUS Asianajajaliiton lainsäädäntöaloitteet 2012 13.3.2012 1 (36) Sisältö Johdanto... 2 1 Rahoitus... 3 1.2

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 TALOUS- JA VELKANEUVONNAN OHJEITA 3 SISÄLLYS JOHDANTO 9 1 ELINKEINONHARJOITTAJAT VELKAJÄRJESTELYYN 11 1.1

Lisätiedot

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä 21.05.2013 HALLINTO-OIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA RATKAISUJA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2 Asiasanat ja otsikot 3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

ULOSOTTOKAAREN MUKAINEN VELALLISEN SUOJA PALKAN JA MUUN TOISTUVAISTULON ULOSMITTAUKSESSA

ULOSOTTOKAAREN MUKAINEN VELALLISEN SUOJA PALKAN JA MUUN TOISTUVAISTULON ULOSMITTAUKSESSA ULOSOTTOKAAREN MUKAINEN VELALLISEN SUOJA PALKAN JA MUUN TOISTUVAISTULON ULOSMITTAUKSESSA Lapin yliopisto Pro gradu tutkielma Kristiina Vola Kevät 2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

Laki? Ohje? Direktiivi?

Laki? Ohje? Direktiivi? Laki? Ohje? Direktiivi? Oikeusjärjestelmät Perustietoa kaikille Sisällysluettelo Oikeusjärjestys yhteiskunnan kulmakivi...3 Oikeus turvallisuuteen...3 Peruskäsitteitä...4 Oikeuslähteet...5 Oikeussubjektit...7

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Avioeron taloudelliset vaikutukset avioliittolain mukaan

TAMPEREEN YLIOPISTO. Avioeron taloudelliset vaikutukset avioliittolain mukaan TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Marjaana Suni Avioeron taloudelliset vaikutukset avioliittolain mukaan Pro Gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2008 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Oikeustieteiden

Lisätiedot

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS YKSITYISHENKILÖ takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS 2 3 Mikä on takaus 4 Yksityistakaajan suoja 5 Pankilla on velvollisuus antaa tietoja 6 Takaajan oma vastuukyky

Lisätiedot