Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi."

Transkriptio

1 Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Luovun HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi. Nämä tehtävät ovat yhteiset Helsinkiin ja Vaasaan tutkintoa suorittamaan pyrkiville. Tehtäviä on seitsemän, jotka arvostellaan pistein Enimmäispistemäärä on tällöin 70. Jokainen vastaus kirjoitetaan eri vastauspaperille. Vastaukset jätetään valvojille. Jokaiseen vastauspaperiin on kirjoitettava selvästi vastaajan nimi, henkilötunnus sekä koepaikkakunta niille varatuille paikoille. Mikäli johonkin tehtävään jätetään vastaamatta, tulee valvojalle jättää tyhjä vastauspaperi, josta käyvät ilmi edellä mainitut tiedot. Tehtäville 1 4 on kullekin varattu erillinen vastauspaperi, jolle vastataan annetun vastaustilan mukaisesti. Tehtävät 3 4 koostuvat osakysymyksistä, joissa kunkin osan vastauksen tulee mahtua vastauspaperissa kyseistä osiota varten varattuun vastaustilaan. Kullekin vastaustilan riville saa kirjoittaa vain yhden tekstirivin. Ylimenevää osaa ei lueta. Käsialan tulee olla kohtuudella luettavissa. Tehtäviin 5 7 vastataan niitä varten varatuille erillisille vastauslomakkeille tehtävänannossa annettujen ohjeiden mukaisesti. Vastauksia arvosteltaessa otetaan huomioon vain valintakoekirjoissa esitetyt tiedot. Kokeesta kokonaan luopuvat jättävät tämän paperin sekä vastauspaperinsa (joita ei siis arvostella) valvojille. Tällöinkin kaikkiin papereihin on kirjoitettava nimi, henkilötunnus ja koepaikkakunta sekä tähän paperiin on merkittävä myös rasti kohtaan "luovun". Koesalista saa poistua aikaisintaan klo 13. Kokeen tulokset julkaistaan LUE OHJEET JA TEHTÄVÄT ERITTÄIN HUOLELLISESTI.

2 TEHTÄVÄ 1 J perustaa nakkikioskin ja lainaa tuttavaltaan T:ltä euroa. J allekirjoittaa asiakirjan, jossa lukee: Velkakirja Minä, J, sitoudun maksamaan T:lle euroa viimeistään Espoossa J. J myy nakkikioskinsa H:lle , koska nakkibisnes ei kannata. Samalla J ja H sopivat keskenään, että H maksaa J:n euron lainan, jonka J on ottanut nakkikioskin ostoon. T lainaa J:n moottorikelkkaa ja kolaroi sen pahasti. Kolarista aiheutuu J:lle euron esinevahinko. J vaatii T:tä maksamaan moottorikelkalle aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan. Samoihin aikoihin T joutuu rahapulaan, ja hän siirtää J:n allekirjoittaman velkakirjan A:lle ja saa vastineeksi euroa A vaatii J:ltä velkakirjassa mainitun velan maksamista. J kieltäytyy maksamasta euron velkasummaa seuraavilla perusteilla: 1) Velkakirja on tehty T:n kanssa, eikä A voi esiintyä velkojana ilman J:n suostumusta. 2) H on lupautunut maksamaan velkasumman, joten J:n ei tarvitse maksaa velkaa. 3) Moottorikelkalle aiheutuneen vahingon määrä tulisi vähentää velasta. Voiko A vaatia J:tä maksamaan velkasumman kokonaan tai osittain? Anna oikeudellisesti perusteltu vastauksesi. Velkakirjalain 11 :n mukaan: Juoksevia velkakirjoja ovat haltijalle sekä nimetylle henkilölle tai hänen määräämälleen asetetut velkakirjat. Haltijalle asetettuna pidettäköön myös velkakirjaa, josta ei käy ilmi kenelle maksu on suoritettava. Velkakirjalain 26 :n mukaan: Tavallinen velkakirja on asetettu nimetylle henkilölle.

3 TEHTÄVÄ 2 Luonnollinen henkilö A kertoi aloittelevansa kannattavaa liiketoimintaa. Tätä varten hän tarvitsi rahalainaa. Paikallinen osakeyhtiö Z (myöhemmin: Z) oli luvannut rahalainan, kunhan velalle saadaan asialliset takaukset ja vakuudet. Koska A:lla ei ollut omistusasuntoa eikä muutakaan vakuudeksi annettavaa omaisuutta, A:n oli turvauduttava tilanteessa tuttaviensa apuun. A pyysi isäänsä B:tä antamaan omavelkaisen takauksen Z:lle euron lainasta. B tekikin näin allekirjoitetulla takaussitoumuksella. Viikkoa myöhemmin A pyysi vielä ystäväänsä C:tä antamaan takauksen Z:lle samasta euron lainasta. C oli tarkka näistä asioista ja hän laati itse takaussitoumuksen. Sopimustekstin mukaan C on omavelkaisessa takauksessa Z:n A:lle antamasta euron lainasta". Näin sovittiin ja sitoumus allekirjoitettiin A:n, Z:n ja C:n välillä Jotta A pystyisi suunnittelemaan liiketoimintojaan kunnolla, A neuvotteli uuden erillisen euron lainan Z:lta. A pyysi jälleen B:tä takaajaksi ja samalla hän pyysi entistä vaimoaan D:tä takaajaksi. He suostuivat, mutta kumpikin antoi omalta osaltaan vain euron takauksen lainasta. Omavelkainen takaussitoumus näistä B:n ja D:n takauksista allekirjoitettiin heidän kanssaan samaan aikaan samaan takaussitoumukseen Mainitut lainat erääntyivät A ei maksanut lainoja miltään osin. Z kääntyi kaksi kuukautta sitten suoraan B:n puoleen vaatien lainojen maksamista välittömästi. Z ei halua periä velkaa muilta takaajilta. Vastaa tehtävässä annettujen tietojen perusteella seuraaviin itsenäisiin tapahtumankulkuihin perustuviin kysymyksiin. Vastattaessa a-kohtaan ei tule antaa merkitystä b-kohdan sisällölle tai sen vastaukselle ja toisin päin, eli vastattaessa b-kohtaan ei tule antaa merkitystä a-kohdan sisällölle tai sen vastaukselle. a) B oli todella vihainen tilanteesta, mutta maksoi Z:lle euroa antamansa takauksen perusteella ja euroa antamansa takauksen perusteella. B kysyy, voiko hän lain mukaan saada C:ltä ja D:ltä takausten perusteella maksamiaan summia takaisin, ja jos voi, niin kuinka paljon hän voi lain mukaan saada C:ltä ja toisaalta D:ltä. Esitä oikeudellinen arviosi erikseen C:n ja D:n osalta. (6 pistettä)

4 b) Tuomioistuin on aloittanut A:n toukokuun 2010 alussa hakeman yksityishenkilön velkajärjestelyn. A oli jo velkajärjestelyhakemuksessa ilmoittanut veloikseen mm. B:n euron takautumissaatavan ja Z:n euron saatavan. Tuomioistuin on nyt lähestynyt velkojia ensimmäisen kerran pyytäen heiltä lausuntoa asiassa. B ja Z haluaisivat velkajärjestelyn maksuohjelman kestosta omalta osaltaan niin pitkän kuin laki vain sallii. Mikä olisi pisin maksuohjelman kesto, jonka B ja Z voivat saada hyväkseen, ja millä edellytyksillä maksuohjelman normaalikestoa saadaan tapauksessa pidentää? Esitä oikeudellinen arviosi erikseen B:n ja Z:n osalta. (4 pistettä) Vastaa esitettyihin kysymyksiin oikeudellisesti perustellen. Mikäli vastauksessa ei selosteta tarvittavaa oikeudellista sääntöä, vastaus ei oikeuta pistehyvitykseen, vaikka lopputulos olisi oikea. Pistehyvitykseen ei toisaalta oikeuta vastaus, jossa sääntö on selostettu, mutta yksiselitteinen oikea vastaus tehtävässä esitettyyn kysymykseen puuttuu. Vastaustila vastauslomakkeella on yhteinen a- ja b-kohtiin, mutta vastauslomakkeella sinun tulee selkeästi erottaa a- ja b-kohdan vastaukset toisistaan.

5 TEHTÄVÄ 3 Veljekset A ja B päättävät hankkia naapurinsa X:n auton. He tarjoavat autosta euroa, ja X mielihyvin hyväksyykin tarjouksen. Lyhyiden neuvottelujen jälkeen kaupan osapuolet sopivat, että X luovuttaa auton saman tien ostajille, kunhan nämä allekirjoittavat velkakirjan, jossa he sitoutuvat yhteisvastuullisesti suorittamaan X:lle euroa kokonaisuudessaan lauantaina A:lla ja B:llä ei ole mitään tätä ehdotusta vastaan ja velkakirjan allekirjoittamisen jälkeen he sopivat vielä keskenään, että B maksaa kauppahinnasta kolme neljäsosaa eli euroa ja A yhden neljäsosan eli euroa. X täyttää oman osuutensa sopimuksesta luovuttamalla A:lle ja B:lle auton avaimet heti kaupanteon jälkeen. A ja B kuitenkin laiminlyövät maksuvelvollisuutensa ja maanantaina X ilmestyy B:n oven taakse vaatien tältä euron suoritusta. Koska X on harmissaan ostajien menettelystä, hän vaatii myös asianmukaista viivästyskorkoa. Aluksi B vastustelee X:n vaatimuksia, koska katsoo, ettei myyjällä ole oikeutta velkoa koko kauppahintaa yksin häneltä. Olivathan A ja B sopineet, että A maksaa neljänneksen kauppahinnasta. B kuitenkin lopulta myöntyy X:n vaatimuksiin sekä kauppahinnan maksamisen että viivästyskorkovaatimuksen osalta B kääntyy A:n puoleen vaatien A:lta oman osuutensa suorittamista. A kuitenkin vastustaa B:n vaatimusta muistuttamalla veljeään syyskuussa 2006 tapahtuneesta onnettomuudesta. B oli silloin ottanut A:n tieten käyttöönsä A:n omistaman veneen ja huolimattomuuttaan upottanut sen. Veneen arvo oli vahinkohetkellä ainakin euroa, jonka takia A katsoo saatavansa tulleen vihdoinkin kuitatuksi. Tämän väitteen hieman lakia lueskellut B kuitenkin torjuu huomauttamalla, että A:n saatava on vanhentumisen takia lakannut. A ei ole näet vaatinut B:ltä vahinkopäivän jälkeen kertaakaan korvausta aiheutuneesta vahingosta. Lisäksi B toteaa, että vahingon osasyyllisenä oli sitä paitsi hänen ystävänsä C. C:n osallisuudesta veneen uppoamiseen A kuulee tosin vasta nyt. Anna perusteltu vastaus seuraaviin kysymyksiin: 1. Onko X:llä ollut oikeus vaatia koko kauppahinnan maksamista B:ltä? 2. Kuinka monelta päivältä X:llä on ollut oikeus vaatia viivästyskorkoa? 3. Onko B:n vahingonkorvausvastuu A:ta kohtaan vanhentunut? 4. Onko C:n vahingonkorvausvastuu A:ta kohtaan vanhentunut?

6 TEHTÄVÄ 4 Kunkin osion vastauksen on mahduttava vastauslomakkeessa sitä varten rivitetylle alueelle. Ylimenevää ei lueta. a) Selosta vastuuvapausperusteen olemassaoloa koskevaa kieltoerehdystapausta lukuun ottamatta (RL 4:2:n mukaisen) kolmannen kieltoerehdysperusteen eli viranomaisen virheellisen neuvon edellytykset. b) Rangaistuksen mittaaminen tarkoittaa konkreettisesti langetettavan rangaistuksen ankaruudesta päättämistä. Pelkästään luettele muut laajassa merkityksessä ymmärretyn rangaistuksen määräämisen osaratkaisut. c) Milloin elinkautisvanki muuten kuin armahdusteitse voidaan vankilassaoloajan perusteella aikaisintaan päästää ehdonalaiseen vapauteen? d) Milloin elinkautisvanki voidaan vankilassaoloajan perusteella aikaisintaan päästää valvottuun koevapauteen?

7 TEHTÄVÄ 5 Tehtävä koostuu 10 osiosta A J, joista kustakin voi saada 1 pisteen, eli kysymyksestä voi saada yhteensä enintään 10 pistettä. Vastaus kirjoitetaan erilliselle vastauslomakkeelle ympyröimällä oikea numerovaihtoehto (1 4) kunkin kysymysosion kirjaintunnuksen (A J) kohdalta. Väärästä vastauksesta seuraa 1 pisteen menetys, jonka voi välttää jättämällä vastaamatta kyseiseen osioon. Tällöin vastaus katsotaan 0 pisteen arvoiseksi. Sanallisia selityksiä tai muitakaan ylimääräisiä merkintöjä ei sallita, vaan niistä seuraa sama kuin väärästä vastauksesta eli 1 miinuspiste. Kokonaispistemäärä tästä tehtävästä on kuitenkin aina vähintään 0 pistettä. A. Yksi ja vain yksi seuraavista väitteistä on oikea. 1. Rangaistusteorian funktiot voidaan eritellä kolmeen eri kategoriaan. Yksi niistä eli kontrolloiva funktio on kyseessä rangaistusteorian viitatessa esimerkiksi rikosoikeusjärjestelmän käytön tarkoitussidonnaisuus- ja humaanisuusnäkökohtiin. 2. Yleisprevention suorin ja välittömin muoto on positiivinen yleispreventio, jossa rangaistuksen tarkoitukseksi voidaan ymmärtää jopa sen moraalia luova vaikutus. 3. Absoluuttisten rangaistusteorioiden mukaan rangaistuksen oikeutus saadaan tehdystä teosta. 4. EU-rikosoikeuden lähtökohtana on vaatimus, jonka mukaan rikosoikeudellisten seuraamusten tulee olla ensi sijassa humaaneja eikä seuraamusten pelotevaikutukselle saa antaa keskeistä merkitystä. B. Yksi ja vain yksi seuraavista väitteistä on väärä. 1. Nykyisin Suomessa laillisuusperiaate ymmärretään sekä valtiosääntöoikeudelliseksi että rikosoikeudelliseksi periaatteeksi. 2. Ennen 1995 perusoikeusuudistusta ja 2004 rikosoikeuden yleisten oppien uudistusta laillisuusperiaatteen asemasta osana rikosoikeutta vallitsi huomattava epäselvyys. 3. Laillisuusperiaate koskee rikosoikeudellisten rangaistuksen ohella myös muita rikosoikeudellisia seuraamuksia. 4. Rikosoikeudellisessa tulkinnassa vaikuttaa laillisuusperiaatteen asettamien vaatimusten vuoksi ns. sanarajaperiaate.

8 C. Yksi ja vain yksi seuraavista väitteistä on oikea. Jus cogens -rikokset tarkoittavat 1. Järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa Palermon yleissopimuksessa määriteltyjä rikoksia. 2. Geneven rahanväärennysrikoksia koskevassa yleissopimuksessa määriteltyjä rikoksia. 3. Ns. kansainoikeusrikoksia, joiden rangaistavuus perustuu viime kädessä suoraan pakottavaan kansainväliseen oikeuteen. 4. TREVI-yhteistyössä aikanaan taloudellisten väärinkäytösten torjumiseksi säädettyä rikoksia. D. Yksi ja vain yksi seuraavista väitteistä on oikea. 1. Tekorikoksissa edellytetään aktiivista tekemistä siten, että sillä aiheutetaan vahinkoseuraus. 2. Seurausrikoksissa edellytetään, että tunnusmerkistössä tarkoitetun seurauksen tulee olla syy-yhteydessä tekijän toimintaan. 3. Rikosoikeudessa syy-yhteyttä tarkastellaan samalla tavalla, kuin mihin luonnontieteellinen tarkastelu syy-yhteyden johtaisi. 4. Sillä, että henkirikoksen uhriksi joutunut olisi ennusteen mukaan tekoajankohdan jälkeen muutenkin pikaisesti kuollut, on rikosoikeudellista merkitystä. E. Yksi ja vain yksi seuraavista väitteistä on väärä. 1. SEUT-sopimuksen eli Euroopan unionin toiminnasta solmitun sopimuksen mukaan jäsenvaltioiden aineellisen rikoslainsäädännön lähentäminen koskee erityisen vakavan rikollisuuden aloja, jotka ovat rajat ylittäviä joko rikosten luonteen tai vaikutusten vuoksi tai sen vuoksi, että niiden torjuminen yhteisin perustein on erityisesti tarpeen. 2. SEUT-sopimuksessa erityisellä tarpeellisuudella viitataan ennen muuta siihen, että jäsenvaltioiden omat toimet eivät rikollisuuden torjumiseksi riittäisi, vaan tarvitaan jäsenvaltioiden unionissa toteuttamia yhteisiä toimia. 3. SEUT-sopimuksen mukaan jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöjen lähentäminen on mahdollista muilla unionin politiikka-aloilla (esim. sisämarkkinat, liikennepolitiikka), jos rikosoikeuden lähentäminen on välttämätöntä unionin politiikan tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi. 4. SEUT-sopimuksen täsmällisten säännösten vuoksi erityisen vakavan rikollisuuden alat on tyhjentävästi määritelty eikä niitä siten voida päivittää.

9 F. Yksi ja vain yksi seuraavista väitteistä on väärä. 1. Konkreettisissa vaarantamisrikoksissa rangaistusvastuu edellyttää, että vahinkoseuraus on todellisessa yksittäistapauksessa aidosti käsillä. 2. On omiaan - rikos merkitsee samaa kuin abstrakti vaarantamisrikos. 3. Abstrakteja vaarantamisrikoksia käytännössä yksittäistapauksessa sovellettaessa edellytetään tiettyä yleistävää vaarallisuuden arviointia tapauskohtaisesti. 4. Rattijuopumuksen osalta voidaan puhua ns. presumoidusta vaarasta. G. Yksi ja vain yksi seuraavista väitteistä on väärä. Tahallisuutta koskevan ns. peittämisperiaatteen mukaan tahallisuuden on katettava 1. Koko oikeudenvastainen teko. 2. Teonhetkiset olosuhteet ja teon seuraukset. 3. Sellaiset objektiivisen rangaistusvastuun mukaiset seuraukset, joita tunnusmerkistön objektiivinen puoli edellyttää. 4. Kaikki tunnusmerkistössä tarkoitetut osatekijät. H. Yksi ja vain yksi seuraavista väitteistä on väärä. 1. Tehokas katuminen koskee vain ns. päättymättömiä yrityksiä. 2. Tehokkaan katumisen klassinen esimerkki on surmaamistarkoituksessa asetetun pommin tekeminen vaarattomaksi ennen sen räjähtämistä. 3. Tehokkaassa katumisessa toiminnan on oltava vapaaehtoista. 4. Tehokkaassa katumisessa tekijältä edellytetään aktiivisia toimia tunnusmerkistössä tarkoitetun seurauksen estämisessä. I. Yksi ja vain yksi seuraavista väitteistä on väärä. 1. Ehdollinen vankeus tarkoittaa tekijän tuomitsemista vankeuteen, mutta vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon lykkäämistä määräajaksi. 2. Ehdollisen vankeuden koeajan pituus on vähintään yksi ja enintään kolme vuotta. 3. Uusi vakava koeaikana tehty rikos johtaa aina ehdollisen vankeusrangaistuksen määräämiseen täytäntöönpantavaksi. 4. Vain määräaikainen enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi.

10 J. Yksi ja vain yksi seuraavista väitteistä on väärä. 1. Ns. reaalirangaistusjärjestelmässä vanki vankilasta vapauduttuaan olisi aidosti vapaa eikä häneen enää voitaisi kohdistaa vankeinhoidollisia toimenpiteitä. 2. Vankeinhoidollisesti ensikertalaisella tarkoitetaan henkilöä, joka rikosta edeltäneiden kolmen vuoden aikana ei ole suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa. 3. Ehdonalaiseen vapauteen voidaan päästää vasta 21 vankeuspäivän jälkeen. 4. Jos vanki tekee ehdonalaisen vapauden koeaikana rikoksen, jäännösrangaistus on mahdollista määrätä täytäntöönpantavaksi.

11 TEHTÄVÄ 6 Jokaiseen monivalintakysymykseen on vain yksi oikea vastaus. Merkitse vastauksesi selkeästi erillisen vastauslomakkeen kohtaan vastaus. Jos et halua vastata kysymykseen, merkitse ruksi kohtaan ei vastausta. Jätä kohta tarkastajan merkinnät tyhjäksi. Jokaisesta oikeasta vastauksesta annetaan yksi piste ja jokaisesta väärästä vastauksesta vastaavasti vähennetään yksi piste. Mikäli vastaaja merkitsee ruksin kohtaan ei vastausta, kysymyksestä ei anneta eikä vähennetä pistettä. Tehtävän enimmäispistemäärä on 10 pistettä ja vähimmäispistemäärä 0 pistettä. 1. Mikä seuraavista henkilöistä ei ole oikeuskelpoinen? A. Kommandiittiyhtiö, jonka yhtiömiehet ovat laatineet voimassaolevan yhtiösopimuksen B. Dementoitunut vanhus C. Osakeyhtiö, jonka perustamissopimus on laadittu, mutta jota ei ole vielä rekisteröity D. Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2. Mihin saatavaan korkolaki soveltuu? A. Määräajoin maksettava elatusapuun B. Kulutusluottoon C. Verovelkaan D. Lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen liittyvään rahavelkaan 3. Velkakirjalain 17 :ssä on lueteltu niin sanottuja vahvoja väitteitä. Mikä seuraavista ei kuulu tähän luetteloon? A. Velka on lakannut julkisen haasteen myötä B. Velkakirja on pätemätön sillä perusteella, että velallinen on pakotettu sen antamiseen käyttäen lievää pakkoa C. Velkakirjan on antanut vajaavaltainen henkilö D. Velkakirjan on velallisen puolesta antanut joku, jolta on siihen puuttunut laillinen oikeus

12 4. Oikeuskirjallisuudessa sopimusvapaudelle on hahmotettu eri ulottuvuuksia. Mikä seuraavista ei ole sopimusvapauden ulottuvuus? A. Sopimuskumppanin valitsemisvapaus B. Muotovapaus C. Päätäntävapaus D. Reklamaatiovapaus 5. A lähettää B:lle tarjouskirjeen. Missä vaiheessa tarjous tulee antajaansa sitovaksi oikeustoimilain mukaan? A. Kun A on jättänyt tarjouksen postin toimitettavaksi B. Kun tarjous on saapunut B:lle postitse C. Kun B on avannut tarjouksen ja tutustunut siihen D. Kun B on avannut tarjouksen, tutustunut siihen ja ilmoittanut A:lle hyväksyvänsä tarjouksen 6. Mikä seuraavista yksityishenkilön velkajärjestelyyn liittyvistä väitteistä ei pidä paikkaansa? A. Tuomioistuimen tulee määrätä yksityishenkilön velkajärjestelyyn selvittäjä. B. Maksuohjelman normaalikestoksi on laissa määrätty viisi vuotta. C. Velkasovinnossa velallinen sitoutuu yleensä kertasuoritukseen. D. Ennen velkajärjestelyn alkamista tehdystä rikoksesta määrätty sakko kuuluu velkajärjestelyn piiriin. 7. Mikä seuraavista yrityksen saneeraukseen liittyvistä väitteistä pitää paikkansa? A. Tuomioistuin on lain mukaan aina velvollinen määräämään saneerausmenettelyssä velkojatoimikunnan. B. Saneeraushakemuksen hylkääminen merkitsee välittömästi yrityksen asettamista konkurssiin. C. Yrityksen saneerausmenettely aloitetaan, mikäli velallinen ja kolme velkojaa, joiden saatavat edustavat vähintään neljännestä kaikista velallisen veloista, tekevät yhteisen saneeraushakemuksen. D. Saneerausohjelma vahvistetaan tavallisimmin sen jälkeen, kun se on saanut äänestyksessä velkojien enemmistön kannatuksen kaikissa äänivaltaisissa velkojaryhmissä.

13 8. Mikä seuraavista ulosottoon liittyvistä väitteistä ei pidä paikkaansa? A. Sosiaalilautakunnan vahvistama elatussopimus kelpaa ulosottoperusteeksi. B. Ulosottomiehen on viran puolesta selvitettävä, onko ulosottoperusteessa vahvistettu saatava ehtinyt vanhentua. C. Ulosottokaaren mukaan velallisen ulosmitattu omaisuus voidaan realisoida vain pakkohuutokaupalla, koska tällä tavalla saavutetaan mahdollisimman hyvä myyntitulos. D. Tuomioistuimen rooli ulosotossa jää vähäiseksi, koska se toimii ainoastaan ulosoton muutoksenhakuviranomaisena. 9. Mikä seuraavista insolvenssioikeuden oikeuslähteisiin liittyvistä argumenteista pitää paikkansa? A. Ulosottokaari on säännösmäärältään hyvin laaja laki, joka sääntelee ulosottoa kokonaisuudessaan. B. Insolvenssioikeuden ennakkoratkaisut ovat viime aikoina kärsineet lainsäädännön uudistamistahdista. Ratkaisusuositukset menettävät näet nopeasti merkityksensä, kun sen kohteena oleva lain säännös on kumottu tai sitä on muutettu. C. Konkurssilainsäädännön uudistamisen jälkeen korkein oikeus on antanut lukuisia konkurssia koskevia ennakkopäätöksiä. D. Yrityssaneerauslain ja yksityishenkilön velkajärjestelylain valmisteluaineisto on vanhaa ja niukkaa. 10. Mikä seuraavista konkurssiin liittyvistä väitteistä pitää paikkansa? A. Yrityksen saneerauksen läpi käyneistä yrityksistä vain hyvin harvat päätyvät konkurssiin. B. Konkurssilain mukaan konkurssipesä saa luovuttaa omaisuutta vastikkeetta, jos se on pesälle myyntiä edullisempaa. C. Velkojat päättävät pääsääntöisesti siitä, miten konkurssipesään kuuluva omaisuus myydään. D. Konkurssiin asettamista koskevan asian käsittelee konkurssilain mukaan se tuomioistuin, jonka tuomiopiirissä on velallisen yleinen oikeuspaikka. Asianosaiset, esimerkiksi hakija-velkoja ja velallinen voivat kuitenkin sopia, että hakemus käsitellään muussa käräjäoikeudessa.

14 TEHTÄVÄ 7 Osakeyhtiö X (myöhemmin: X) on ollut vuoden 2006 lopusta lukien velkaa Y:lle, joka on luonnollinen henkilö, euroa. X on velvoitettu maksamaan tuomioistuimen tuomiolla Y:lle kyseinen euron velka. Y pani tätä saatavaa koskevan kanteen vireille X:ää vastaan joulukuussa 2006 ja sen seurauksena kyseinen tuomio annettiin Tämä käräjäoikeuden antama tuomio on lainvoimainen ja se on siten lopullinen tuomio asiassa. X:llä ei ollut tuomion antamisen aikoihin käytännössä lainkaan varallisuutta, joten Y ei vaivautunut perimään tuomittua saatavaansa X:ltä. Y sai tietää jokin aikaa sitten, että X olisi tehnyt rahakkaan sopimuksen, jonka perusteella olisi jo maksettukin jotain X:lle. Y päätti ryhtyä nyt aktiivisiin ulosottotoimiin. Y teki ulosottohakemuksen koskien mainittua euron saatavaa. Y toimitti tämän pätevästi tehdyn ulosottohakemuksen ja edellä mainitun alkuperäisen tuomion hakemuksen liitteenä ulosottoviranomaiselle postitse siten, että se saapui ulosottovirastoon , jolloin tätä koskeva ulosottoasia tuli vireille ulosottoviranomaisessa. Vastaa alla oleviin kysymyksiin 1 10 sekä edellä että jäljempänä yksittäisissä kysymyksissä mainittuihin tietoihin ja valintakoevaatimuksissa esitettyyn tietoon tukeutuen siten, että annat vastaukseksi vaihtoehdon, joka sanottuun aineistoon perustuen selvästi eniten pitää oikeudellisesti paikkansa. Vastaukset kysymyksiin merkitään erilliselle vastauslomakkeelle. Vastausvaihtoehdot ovat KYLLÄ tai EI. Voit myös jättää vastaamatta, jolloin sinun tulee valita vastauslomakkeesta vaihtoehto EN OSAA SANOA. Vastauslomakkeella on myös ns. tarkastussarake, jota käytetään vastausta arvosteltaessa tarkastusmerkintöjä varten. Älä tee tähän tarkastussarakkeeseen mitään merkintöjä. Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen (+1) ja jokaisesta väärästä vastauksesta vähennetään kaksi pistettä (-2). Vastausvaihtoehto en osaa sanoa ei lisää eikä vähennä pisteitä (0). Tehtävän lopullinen kokonaispistemäärä ei voi olla negatiivinen, joten tämän tehtävän lopullinen kokonaispistemäärä on vähintään 0. Jos yksittäiseen kysymykseen merkitsee vaakariville useamman vaihtoehdon, tai jättää vastauksen kokonaan merkitsemättä, vastaus tulkitaan vääräksi, eli siitä vähennetään kaksi pistettä (-2).

15 Jokainen kysymys on itsenäinen. Yksittäiseen kysymykseen (1 10) vastatessa ei tule antaa merkitystä muiden kysymysten sisällölle tai niiden vastauksille. 1. Kun X sai ulosottomieheltä ulosottoasiaan liittyvän vireilletuloilmoituksen, X vastasi ulosottomiehelle, että Y:n kyseinen saatava on lain mukaan vanhentunut, joten ulosoton vireilläololle ei ole enää edellytyksiä eikä saatavaa voida enää periä X:ltä. Y myönsi, että hän ei ollut muistuttanut X:ää velasta sen jälkeen kun tuomioistuin oli antanut tuomion velasta, mutta piti X:n väitettä vääränä, koska hänen käsityksensä mukaan saatava ei ole lain mukaan vanhentunut. Onko Y oikeassa? 2. Y ei ole kuullut ulosmittausasian etenemisestä mitään. X:n mainittu velka Y:lle perustui tavalliseen velkakirjaan. Y kysyykin, olisiko hänen tullut lain mukaan toimittaa alkuperäinen saamistodiste eli velasta tehty tavallinen velkakirja oma-aloitteisesti ulosottovirastoon ulosottohakemuksensa liitteenä? 3. NN antoi aikoinaan takauksen Y:lle X:ltä olevasta edellä selostetusta euron saatavasta. NN oli varaton vuonna 2007 ja väittää edelleenkin olevan varaton. Y epäilee, että NN:llä on nykyisin omaisuutta, joten takausvastuu voisi olla toteutettavissa. Voidaanko ulosotto kohdistaa NN:ään ja tämän omaisuuteen edellä selostetun Y:n hakeman ja vireillä olevan ulosottoasian perusteella? 4. Kun X alkoi saada tekemänsä sopimuksen perusteella rahaa, X päätti ryhtyä tukemaan eräitä poliitikkoja lahjoittamalla näille rahaa vaalimarkkinointia varten. X teki lahjoituksista selvät asiakirjat, joissa se lupasi antaa vastikkeetta eli lahjana euroa jokaiselle erikseen mainitulle kymmenelle poliitikolle heinäkuussa Nämä asiakirjat luovutettiin asianomaisille poliitikoille jo X:n tilillä on nyt rahaa n euroa, joista luvatut rahat ( euroa) on tarkoitus siirtää poliitikoille ensi kuussa. Ulosottomies haluaisi ulosmitata nämä tilivarat. Lahjan saaneet poliitikot ilmoittivat, että luvatut rahalahjat on täytettävä sovitun mukaisesti heinäkuussa Y:n ulosottohakemuksesta huolimatta. X on valmis täyttämään lahjat lupaamansa mukaisesti. Estävätkö sanotut X:n vaalirahoituslahjat X:n tilivarojen ulosmittaamista tänään Y:n hyväksi?

16 5. Kun X:llä näyttää nyt olevan omaisuutta, jota voidaan ulosmitata, Y haluaa puuttua erääseen hänen mielestään tuomiossa olevaan epäkohtaan. Y:n mukaan velka X:ltä on todellisuudessa euroa, mutta käräjäoikeus tuomitsi X:n virheelliseksi epäiltävän väitteen vuoksi X:n maksamaan euroa vähemmän. Y:llä on edelleen todisteita oikeudestaan tähän euron lisäsaatavaan X:ltä. Y pyytää ulosottomiestä tutkimaan asian ja toteamaan, että X on todellisuudessa velkaa euroa. Y on valmis toimittamaan selvityksen asiasta ulosottomiehelle. Voiko ulosottomies ulosottoasiassa laillisesti ratkaista, että X on velkaa Y:lle euroa ja ulosmitata sitten X:n omaisuutta euron arvosta? 6. Ulosottomies on ulosmitannut X:n omistamat viisi lähes uutta kuorma-autoa. Ulosottomies on aikeissa järjestää näistä autoista pakkorealisoinnin käteisen saamiseksi. Aluksi ulosottomies pohti pakkohuutokauppaa. Nyt ulosottomies on kuitenkin hankkinut autoista tarjouksen kahdelta paikalliselta autokauppiaalta. Autokauppias KK:n tarjous vastaa selvästi autojen käypää hintaa ja se peittäisi kaikki etuoikeussaatavat ja omaisuuteen kohdistuvat oikeudet. Y on sitä paitsi ainoa velkoja tilanteessa. Ulosottomies aikoo suorittaa realisoinnin myymällä pakettiautot tarjouksen tehneelle KK:lle. Velallinen X vastustaa tällaista myyntiä. X haluaa, että pakettiautot myydään laillisessa järjestyksessä pakkohuutokaupalla. Y haluaisi, että autot myydään mahdollisimman pian autokauppias KK:lle, kun niille kerran on ostaja. Onko tässä tilanteessa lain mukaan ylipäätään mahdollista, että ulosottomies myisi ulosmitatut autot suoraan tarjouksen antaneelle autokauppias KK:lle? 7. Ulosottomies on tehnyt virkahuoneessaan Y:n hakemuksen johdosta kirjallisen ulosmittauspäätöksen, jolla ulosmitattiin X:n omistama kaivonporauskone (arvo euroa). X, eli kukaan X:n laillisista edustajista, ei ollut paikalla virkahuoneessa, kun ulosmittauspäätökseen johtanut toimitus tapahtui. X antoi eräälle liikekumppanilleen tämän saman kaivonporauskoneen vakuudeksi käteisluotosta. X sai ensimmäistä kertaa laillisesti tiedon ulosmittauksesta , kun ulosottomies tuli hakemaan kaivonporauskonetta. Samalla ulosottomies kuuli ensimmäistä kertaa, että kaivonporauskone olikin annettu vakuudeksi. Ulosottomies ei hyväksy X:n toimintaa ja pohtii jatkotoimien mahdollisuuksia. Oliko X tässä tapauksessa saanut antaa kaivonporauskoneen vakuudeksi?

17 8. Ulosottomies oli ulosmitannut X:n omaisuutta , mistä Y oli tyytyväinen. X asetettiin kuitenkin tuomioistuimen päätöksellä konkurssiin useiden velkojien vaatiessa erääntyneitä maksujaan. Ulosmitattu omaisuus kuuluu konkurssipesään. Ulosottomies on nyt keskeyttänyt ulosoton konkurssin vuoksi. Y tietää, että omaisuudelle olisi juuri nyt halukkaita ostajia jopa pakkohuutokaupassa. Onko Y:llä velkojana lain mukaan oikeus vaatia tehokkaasti ulosottomieheltä, että ulosottoa jatkettaisiin ja omaisuus pakkomyytäisiin ulosotossa vaikka konkurssipesän lukuunkin? 9. Ulosottomies ulosmittasi X:n toimitiloissa pidetyssä ulosmittaustoimituksessa X:n tiloissa olleet euron arvoiseksi arvioimansa tietokoneet X:n laillinen edustaja toimitusjohtaja N oli ulosmittaustoimituksessa paikalla, joten X oli lain mukaisesti läsnä ulosmittaustoimituksessa. X:n taholta pyydettiin ulosottomieheltä ulosmittauksen kumoamista itseoikaisuna, koska X piti ulosmittausta hyödyttömänä tietokoneiden alhaisen arvon vuoksi. N:n veli V tuli hakemaan näitä omistamakseen väittämiä, nyttemmin siis ulosmitattuja, tietokoneita X:n tiloista Tuolloin N kertoi, että ulosottomies oli ulosmitannut ne, ja V otti yhteyttä ulosottomieheen väittäen tietokoneita omakseen. V sai ulosottomieheltä suureksi harmikseen tiedon tehdystä ulosmittauspäätöksestä. Ulosottomies ilmoitti X:lle ja V:lle toissapäivänä, että mitään itseoikaisua ei tehdä, ja arveli, että ulosmitattu omaisuus myydään ensi viikolla. Voiko X hakea tänään tehokkaasti muutosta ulosottovalituksella tietokoneiden ulosmittaukseen? 10. X:n omistaja omisti myös osakeyhtiö Z:n. Y oli kuullut ystäviensä puhuvan, että Z:kin olisi velallisena maksuvaikeuksissa. Y pyysi asiasta kiinnostuneena ulosottoviranomaiselta Z:n osalta todistusta ulosottorekisteristä, jotta hän näkisi Z:sta rekisteriin tehdyt merkinnät ja tiedot. Y saikin ulosottoviranomaiselta tällaisen todistuksen, mitä X:n ja Z:n omistaja piti virheellisenä ja lainvastaisena toimintana. Oliko Y:llä oikeus saada velallinen Z:n tietoja koskeva todistus ulosottorekisteristä?

2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p)

2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p) TÄYTÄNTÖÖNPANO-OIKEUS Valinnainen opintojakso 28.11.2013 1) a) Ulosmittauksen varmistustoimet? (4p) b) Velalliskohtaiset helpotukset palkan ulosmittauksessa? ( 6 p) 2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 17.6.2010 suomen kieltä taitavat hakijat

HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 17.6.2010 suomen kieltä taitavat hakijat HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 17.6.2010 suomen kieltä taitavat hakijat Oikeustieteellisen tiedekunnan valintakokeen arvosteluperusteet 2010 TEHTÄVÄ 1 Mallivastaus J ja T

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti Yleinen velvoiteoikeus kesätentti 14.8.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun

Lisätiedot

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 91 ja 100 a, sellaisena kuin niistä on 100 a laissa 138/2004,

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

Näytesivut. 10.1 Yleistä

Näytesivut. 10.1 Yleistä 10.1 Yleistä 10 YRITYSSANEERAUS Yrityssaneerausmenettelyä säätelee yrityssaneerauslaki (laki yrityksen saneerauksesta 25.1.1993/747). Lain tarkoituksena on yritystoiminnan tervehdyttäminen tai yrityksen

Lisätiedot

Velvoiteoikeus

Velvoiteoikeus Velvoiteoikeus 25.2.2005 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2009

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2009 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2009 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi kirjoitusrivi,

Lisätiedot

Talvivaaran kevät 2014

Talvivaaran kevät 2014 Ympäristörikoksen poliisitutkinta siirtyy syyttäjälle Talvivaaraa epäillään törkeästä ympäristön turmelemisesta Talvivaaran kevät 2014 Työturvallisuusrikoksen poliisitutkinta siirtyy syyttäjälle Maaliskuussa

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu Antti Soininen

Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu Antti Soininen Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu 27.9.2016 Antti Soininen 1 Ulosotto yleisesti Itsenäistä, riippumatonta ja puolueetonta lainkäyttöä Osa oikeuslaitosta Merkittävää julkisen vallan käyttöä, joka

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi

Lisätiedot

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012 Nuoret ulosotossa Ulosotto on.. Lakiin perustuvaa velkojen pakkoperintää Pakkotäytäntöönpanotehtäviä häädöt osamaksuesineen takaisinotto ja tilitys vankeusrangaistusten täytäntöönpano Lainkäyttöä ja puolueetonta

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus

Yleinen velvoiteoikeus Yleinen velvoiteoikeus 9.3.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Vast. 2. Vankeuden yleinen minimi 14 päivää 7 v 6 kk (10 x ¾ [0,75 %]).

Vast. 2. Vankeuden yleinen minimi 14 päivää 7 v 6 kk (10 x ¾ [0,75 %]). SEURAAMUSJÄRJESTELMÄN LUENTOSARJA SL 2010 YLIOPISTONLEHTORI SAKARI MELANDER HARJOITUSTEHTÄVIÄ RANGAISTUSASTEIKON LIEVENTÄMINEN Kys. 1. 17-vuotiasta A:ta syytetään taposta (RL 21:1:n mukaan taposta tuomitaan

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde KAUPPAKIRJA LUONNOS 1 Sopijapuolet Myyjä: Ostaja: Juuan kunta Juuan rengasvesiosuuskunta 2 Kaupan kohde Kaupan kohteena on liiketoiminta (vesihuoltotoiminnan liikearvo) ja siihen liittyvä liitteen 1 kartassa

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti 11.12.2006

OTK, ON täydennystentti 11.12.2006 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos FINANSSIOIKEUS Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 11.12.2006 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Vanhan kansan velkaviisautta

Vanhan kansan velkaviisautta Vanhan kansan velkaviisautta Velka on veli ottaessa ja veljen poika maksaessa Ei ole rahassa, se on nahassa, joka on verassa, se on velassa Ei vatsa velkaa salli Koira velatta elää Velasta ei pääse maksamatta

Lisätiedot

Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi

Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi Kuulustelu 27.4.2016 1. B:n tytäryhtiö C oli ostanut A:lta lisenssin A:n valmistamaan ja markkinoimaan tietokoneohjelmistoon. Lisenssi oli myönnetty

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa.

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa. ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen ja hevostalli tarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET HTSY Verohallinto 2.9.2014 2 (5) ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET Harmaan talouden selvitysyksikkö on tarkastellut ulosotossa vuosina

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto ULOSOTTOSHOW 28.11.2015 Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto Esityksen sisältö - Ulosoton tehtävät ja periaatteet - Tilastoja - Ulosoton organisaatio

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus

Yleinen velvoiteoikeus Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa:

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa: OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 2.12.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin LVV-koe (5) välittäjäkoelautakunta. Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä.

Keskuskauppakamarin LVV-koe (5) välittäjäkoelautakunta. Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä. Keskuskauppakamarin LVV-koe 23.4.2016 1 (5) LVV-koe 23.4.2016 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Vastaa selkeällä käsialalla. Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

Takausehdot 1 (6) Luonnollinen henkilö takaajana. Käytössä 23.3.2011 alkaen.

Takausehdot 1 (6) Luonnollinen henkilö takaajana. Käytössä 23.3.2011 alkaen. Takausehdot 1 (6) Luonnollinen henkilö takaajana Käytössä 23.3.2011 alkaen. 1. Takausvastuun laajuus ja takauskäsitteet 1.1. Takaus tarkoittaa sitoumusta, jolla sitoumuksen antaja (takaaja) ottaa vastatakseen

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan v. 2015 valintakokeen arvosteluperusteet

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan v. 2015 valintakokeen arvosteluperusteet Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan v. 2015 valintakokeen arvosteluperusteet Tehtävä 1 Aluehallintovirasto voi toimittaa työpaikalla työsuojelutarkastuksen omaaloitteisesti tai työpaikalta tulleen

Lisätiedot

Tehtävään 1 vastataan erilliselle optisesti tarkastettavalle vastauslomakkeelle.

Tehtävään 1 vastataan erilliselle optisesti tarkastettavalle vastauslomakkeelle. LÄÄKETIETEELLISTEN ALOJEN VALINTAKOE 2016 VASTAUSMONISTE Tehtävään 1 vastataan erilliselle optisesti tarkastettavalle vastauslomakkeelle. Tehtävien 2-16 vastaukset kirjoitetaan tämän vastausmonisteen sivuille

Lisätiedot

VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET

VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET Ohjeita velkatietojen selvittämiseen Näin pääset alkuun Kokoa kaikki velkojilta, perimistoimistoilta tai ulosotosta viimeksi saamasi laskut tai maksuhuomautukset, haastehakemukset

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, :

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, : ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty Kaustisen kunnan Kaustin

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17. 1.1 Yleistä 17. 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17. 1.1 Yleistä 17. 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17 1.1 Yleistä 17 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21 2 VELKAJÄRJESTELYN EDELLYTYKSET, ESTYMINEN JA ESTEET 25 2.1 Velkajärjestelyn edellytykset

Lisätiedot

Yrityksen sopimukset käytännössä Valinnainen kurssi

Yrityksen sopimukset käytännössä Valinnainen kurssi Yrityksen sopimukset käytännössä Valinnainen kurssi 1 Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi Kuulustelu 22.4.2015 1. Yritys A valmisti lastinkäsittelyjärjestelmiä. Se oli kehittänyt lastinkäsittelyjärjestelmän,

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki ( ), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, Valkeakoski. Sukunimi, Etunimet, jäljempänä ostaja. sotu/y-tunnus Osoite:

Valkeakosken kaupunki ( ), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, Valkeakoski. Sukunimi, Etunimet, jäljempänä ostaja. sotu/y-tunnus Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. Sukunimi, Etunimet, jäljempänä ostaja. sotu/y-tunnus

Lisätiedot

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta EV 195/1997 vp - HE 198/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

MYYDÄÄN ULOSMITATTU LOHKOTTAVA METSÄPALSTA (n. 7,6 ha) KÖYLIÖSSÄ

MYYDÄÄN ULOSMITATTU LOHKOTTAVA METSÄPALSTA (n. 7,6 ha) KÖYLIÖSSÄ SATAKUNNAN ULOSOTTOVIRASTO PL 44, Valtakatu 12 C 28100 PORI Puhelin 029 56 26600, Telekopio 029 56 26633 08.12.2015 Sähköposti satakunta.uo@oikeus.fi MYYDÄÄN ULOSMITATTU LOHKOTTAVA METSÄPALSTA (n. 7,6

Lisätiedot

ULOSOTTO. Olipa kerran velka Asiaa nuorten talous- ja velkaneuvonnasta sekä ulosotosta. Oulussa 25.2.2015

ULOSOTTO. Olipa kerran velka Asiaa nuorten talous- ja velkaneuvonnasta sekä ulosotosta. Oulussa 25.2.2015 ULOSOTTO Olipa kerran velka Asiaa nuorten talous- ja velkaneuvonnasta sekä ulosotosta Oulussa 25.2.2015 Reijo Junkkari johtava kihlakunnanvouti Oulun seudun ulosottovirasto SISÄLTÖ Ulosotto osana oikeussuojajärjestelmää

Lisätiedot

Nimi Henkilötunnus HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Nimi Henkilötunnus HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Nimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Luovun HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 23.6.2004 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA (LUONNOS)

KAUPPAKIRJA (LUONNOS) 1 (5) KAUPPAKIRJA (LUONNOS) Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, PL 70 84100 Ylivieska Ostaja Rave Rakennus Oy, 1769201-5 tai määräämänsä Osoite: Lintutie 1 84100 Ylivieska Kaupan kohde Ylivieskan

Lisätiedot

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa.

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa. 1 OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Joutsan kunta 2) A.Reponen Oy Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan yhtiöllä sopijapuolten tänään perustamaa Kiinteistö Oy XXX nimistä kiinteistöyhtiötä ja osakkaalla

Lisätiedot

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta EV 105/1998 vp- HE 68/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2008 N:o Laki. N:o 117

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2008 N:o Laki. N:o 117 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2008 N:o 117 129 SISÄLLYS N:o Sivu 117 Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta... 317 118 Laki velan vanhentumisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Syntymäaika. Noudata kysymyksen yhteydessä annettuja vastausohjeita. Arvostelussa otetaan huomioon vain valintakoemateriaalissa esitetyt tiedot.

Syntymäaika. Noudata kysymyksen yhteydessä annettuja vastausohjeita. Arvostelussa otetaan huomioon vain valintakoemateriaalissa esitetyt tiedot. sivu 1/5 Nimi Syntymäaika Koepaikkakunta Luovun LAPIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 24.5.2016 LUE TARKASTI SEURAAVAT OHJEET JA TOIMI NIIDEN MUKAISESTI. OHJEIDEN VASTAINEN MENETTELY SAATTAA

Lisätiedot

ASIA. Käräjätuomarin ja kihlakunnansyyttäjän tekemä virkarikos ASIAN VIREILLE TULO

ASIA. Käräjätuomarin ja kihlakunnansyyttäjän tekemä virkarikos ASIAN VIREILLE TULO ANONYMISOITU PÄÄTÖS 03.11.2017 Dnro OKV/17/30/2015 1/6 ASIA Käräjätuomarin ja kihlakunnansyyttäjän tekemä virkarikos ASIAN VIREILLE TULO Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 3 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

ASIA. Ulosottoasian passiivirekisteröinnin päättyminen ja siitä ilmoittaminen KANTELU

ASIA. Ulosottoasian passiivirekisteröinnin päättyminen ja siitä ilmoittaminen KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 24.09.2015 Dnro OKV/997/1/2014 1/5 ASIA Ulosottoasian passiivirekisteröinnin päättyminen ja siitä ilmoittaminen KANTELU Kantelija kertoo oikeuskanslerille 15.5.2014 osoittamassaan kirjoituksessa

Lisätiedot

Velallinen Oy, kotipaikka 17.3.2001 1.9.2001. Osoite Puhelinnumero Telefaxnumero. Tuomittaviksi ja maksettaviksi esitettävät valvotut saatavat

Velallinen Oy, kotipaikka 17.3.2001 1.9.2001. Osoite Puhelinnumero Telefaxnumero. Tuomittaviksi ja maksettaviksi esitettävät valvotut saatavat X:N KÄRÄJÄOIKEUDELLE KONKURSSIASIA 18.8.2001 01/xxx 1 LUETTELO KONKURSSIVALVONNOISTA Velallinen Velallinen Oy, kotipaikka Y- tai henkilötunnus xxxxxxx Takaisinsaannin määräpäivä eli hakemuksen vireilletuloajankohta

Lisätiedot

ESINEOIKEUS 7.3.2005. OTK-tutkinnon aineopintotentti (4,5 ov) - kysymykset 1, 2, 3, 4 ja 5

ESINEOIKEUS 7.3.2005. OTK-tutkinnon aineopintotentti (4,5 ov) - kysymykset 1, 2, 3, 4 ja 5 ESINEOIKEUS 7.3.2005 OTK-tutkinnon aineopintotentti (4,5 ov) - kysymykset 1, 2, 3, 4 ja 5 ON-tutkinnon aineopintojen täydennystentti - kysymykset 2, 3 ja 5 Ruotsissa JUK-tutkinnon suorittaneet - kysymykset

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 22.10.2009 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi

Lisätiedot

Ulosottokaari. EDUSKUNNAN VASTAUS 275/2006 vp

Ulosottokaari. EDUSKUNNAN VASTAUS 275/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 275/2006 vp Hallituksen esitys ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Velvoiteoikeus 15.9.2003

Velvoiteoikeus 15.9.2003 Velvoiteoikeus 15.9.2003 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

KUNNAN MYÖNTÄMÄÄ TAKAUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA SUOSITELTAVAT KÄYTÄNNÖT

KUNNAN MYÖNTÄMÄÄ TAKAUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA SUOSITELTAVAT KÄYTÄNNÖT 1 (7) KUNNAN MYÖNTÄMÄÄ TAKAUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA SUOSITELTAVAT KÄYTÄNNÖT Tässä muistiossa määritellään ne keskeiset periaatteet, joihin tukeutuen kaupungille esitettyjä takauspyyntöjä voidaan yleisellä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 26.1.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.1.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2010

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2010 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2010 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi kirjoitusrivi,

Lisätiedot

Näin luet Velallisen ulosottoasiat -tulostetta

Näin luet Velallisen ulosottoasiat -tulostetta Papuri.papunet.net Näin luet Velallisen ulosottoasiat -tulostetta Tässä oppaassa kerrotaan, mitä velka- ja muita tietoja ulosotosta saatavasta tulosteesta löytyy. Voit tilata tulosteen ulosottovirastosta

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA (LUONNOS)

KAUPPAKIRJA (LUONNOS) 1 (5) KAUPPAKIRJA (LUONNOS) Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, PL 70 84100 Ylivieska Ostaja Cenna Oy,

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA ULOSOTTOMENETTELYSTÄ

YLEISTÄ TIETOA ULOSOTTOMENETTELYSTÄ YLEISTÄ TIETOA ULOSOTTOMENETTELYSTÄ Satakunnan ulosottovirasto Johtava kihlakunnanvouti Kari Filpus Kihlakunnanulosottomies Evita Nupponen Pori 22.8.2017 (Yhteistyössä apua maatiloille koulutus) ULOSOTON

Lisätiedot

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN 06.10.2016 1/7 70236 Kh 10.10.2016 152 liite 1 1. : Antti Luukkanen Suomi puh. fax cloudia@vihti.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 70236 Hankinnan kuvaus: 18

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Insolvenssioikeus - aineopintotentti 22.10.2013 mallivastaus tehtävään 1

Insolvenssioikeus - aineopintotentti 22.10.2013 mallivastaus tehtävään 1 Insolvenssioikeus - aineopintotentti 22.10.2013 mallivastaus tehtävään 1 Tapauksessa on kyse lainvoimaa vailla olevan maksutuomion täytäntöönpanosta, velallisen oikeudesta saada ulosottomieheltä maksuaikaa

Lisätiedot

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö Laki, nuoret ja netti Opetu s - ministeriö Netti on osa nuorten arkea Yhteydenpitoa kavereihin, tiedostojen vaihtoa, harrastusryhmiä, fanitusta, pelaamista, tiedon hakua, oppimista, asioiden hoitamista,

Lisätiedot

Vastaa lainkohdat mainiten seuraaviin kysymyksiin:

Vastaa lainkohdat mainiten seuraaviin kysymyksiin: RIKOSOIKEUS OAIO1001 Nimi: op.no: Tentti 4.10.2013 Kirjoita vastaukset erillisille konsepteille paitsi kysymykset 1, 2 ja 3, joihin vastataan kysymyspaperissa annettuun tilaan. Jätä konseptivastauspaperin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

T A K A U S S I T O U M U S

T A K A U S S I T O U M U S T A K A U S S I T O U M U S Sivu 1 (6) Takauksen saaja Danske Bank Oyj Takaaja Kankaanpään kaupunki 01335961 Velallinen PSSV Palvelut Oy Päävelka Sopimuksen numero FI35 8116 7710 0328 54 Pääoma EUR 5 000

Lisätiedot

Asunnottomuusseminaari Hyvinkää

Asunnottomuusseminaari Hyvinkää Asunnottomuusseminaari 16.10.2017 Hyvinkää ULOSOTTO Ulosottovirastoja tällä hetkellä 22 kpl ympäri Suomea Ulosotton perimistulos vuodesta 2012 lähtien ollut yli miljardi euroa v. 2007: 649 milj euroa ->

Lisätiedot

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Vuokra- ja vastikesaatavien perintä

Vuokra- ja vastikesaatavien perintä Päivitetty 03/2013 Isännöintiliiton yritysjäsenille ja paikallisyhdistysten henkilöjäsenille Vuokra- ja vastikesaatavien perintä Tässä ohjeessa perehdytään vuokra- ja vastikesaatavien perintään. Vuokra-

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 13.3.2006

Yleinen velvoiteoikeus 13.3.2006 Yleinen velvoiteoikeus 13.3.2006 Vastaustilaa on kaksi sivua kysymyksissä nro. 1 3. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 41. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain 5 luvun 11 :n ja 6 luvun 8 :n muuttamisesta

1984 vp. - HE n:o 41. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain 5 luvun 11 :n ja 6 luvun 8 :n muuttamisesta 1984 vp. - HE n:o 41 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain 5 luvun 11 :n ja 6 luvun 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ulosottolain säännöksiä

Lisätiedot

Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena

Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena Risto Koulu Heidi Lindfors CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari ja tekijät ISBN 978-952-246-042-4 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot