Kuntoarvio. Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie Kalmari. Hanke nro: 9124 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntoarvio. Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015"

Transkriptio

1 Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie Kalmari Hanke nro: 9124 / Inspecta Puh Y-tunnus: Sörnäistenkatu 2 Fax Helsinki

2 1 (32) Sisällysluettelo 1 Johdanto Yhteenveto, suositellut lisätutkimukset ja muut jatkotoimenpiteet Yhteenveto kiinteistöstä ja kiireellisimmät toimenpiteet Yhteenveto kunnossapitotoimenpiteistä ja lisätutkimustarpeesta Suositeltavat kuntotutkimukset ja selvitykset Heti tehtävät ja huoltoluonteiset toimenpiteet Kuntoarvion lähtötiedot Kiinteistön perustiedot Korjaushistoria Asiakirjaluettelo Käyttäjäkyselyn keskeiset tulokset Aluerakenteiden ja rakennustekniikan kuntoarvio Alueosat Päällysteet Alueen varusteet Alueen rakenteet Kuivatusosat Talo-osat Perustukset Alapohjat Runko Julkisivut Vesikatot Tilojen rakennustekninen kuntoarvio Tilan jako-osat Tilat ja tilapinnat Tilavarusteet LVIA- Järjestelmien kuntoarvio LVI-perusjärjestelmät Lämmitysjärjestelmät Vesi- ja viemärijärjestelmät Ilmastointijärjestelmät Jäähdytysjärjestelmät SÄHKÖTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO S1 Asennus ja apujärjestelmät S2 Sähkönjakelu ja siihen liitetyt kuormitukset S22 Sähköenergian pääjakelu S23 Laitteiden ja laitteistojen sähköistys S24 Sähköliitäntäjärjestelmät S25 Valaisujärjestelmä S26 Sähkölämmitysjärjestelmät Tietoteknisten järjestelmien kuntoarvio T810 Rakennusautomaatiojärjestelmä...32 Liite 1, Kunnossapitosuunnitelmaehdotus Paperiniteen liitteenä on lisäksi CD-levy jolle on tallennettu raportti liitteineen PDF-muodossa ja kaikki tarkastusten aikana otetut valokuvat

3 2 (32) 1 JOHDANTO Tällä kuntoarviolla on tavoitteena selvittää Kalmarin kyläkoulun rakenteiden ja rakennusosien sekä lämmitys-, ilmanvaihto- ja sähköteknisten järjestelmien silmämääräinen kunto sekä uusimistarve, korjaustoimenpiteet, niiden aikataulu ja kustannusarviot. Kuntoarvio on laadittu RT-ohjekortin Liike- ja palvelurakennuksen kuntoarvion suoritusohje RT nimikkeistöä ja periaatteita mukaillen. Huomiota on myös kiinnitetty rakennusten turvallisuuteen, terveellisyyteen ja viihtyvyyteen. Kuntoarviota on täydennettävä kuntotutkimuksilla, jolloin rahoituksen kannalta tärkeät rakennusosien ja järjestelmien korjausajankohdat ja kustannukset tarkentuvat. Ajoissa tehty korjaus säästää aina kunnossapidon kokonaiskustannuksia. Kustannusarviot on laadittu ROK 2014 Rakennusosien kustannuksia ja KOR 2014 Korjausrakentamisen kustannuksia kirjoja apuna käyttäen. Raporttiin liitetyn PTS-ehdotuksen tavoitteena on kiinteistön arvon säilyttäminen, käyttöviihtyvyyden lisääminen sekä huolto- ja ylläpitokustannuksien säästöt. Kuntoarvion tilaajana on Saarijärven Kaupunki ja yhteyshenkilöinä toimi Vesa Ronkainen. Kuntoarvion on laatinut Henri Käyrä ja Jaakko Niskanen Inspecta Oy:stä. LVI-järjestelmien osalta käytettiin konsulttiapuna Kari Heiskaria IV-tieto Oy:stä. Tarkastukset suoritettiin Yhteystiedot: Inspecta Oy Inspecta Oy IV-tieto Oy Henri Käyrä Jaakko Niskanen Kari Heiskari Myyntimiehenkuja 4 Myyntimiehenkuja 4 Solkitie OULU OULU OULU puh puh puh Oulussa Inspecta Oy Henri Käyrä, RI Tekninen asiantuntija Rakennusten ja rakenteiden tarkastukset

4 3 (32) 2 YHTEENVETO, SUOSITELLUT LISÄTUTKIMUKSET JA MUUT JATKOTOIMENPITEET Tämä kuntoarvioraportti koostuu yhteenvedosta, 10 vuoden elinkaariennusteesta ja rakennusosakuntoarvioista, joita voidaan täydentää kuntotutkimuksilla ja tarvittaessa jalostaa huoltokirjaksi. Suosittelemme raportissa mainittujen kuntotutkimusten teettämistä täydentämään tehtyä silmä-määräistä kuntoarviota sekä huoltokirjan laatimista kiinteistön huollon ja ylläpidon apuvälineeksi. PTS-ohjelman ajan tasalla pitämiseksi kuntoarviota tulee päivittää noin 5-7 vuoden välein. Rakennusosien kunto on arvioitu RT Kiinteistön kuntoarvio, kuntoluokan määräytyminen apuna käyttäen. Kuntoluokka: 5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana 4 = hyvä, kevyt huoltokorjaus 6 10 vuoden kuluessa 3 = tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1 5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6 10 vuoden kuluessa 2 = välttävä, peruskorjaus 1 5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6 10 vuoden kuluessa 1 = heikko, uusitaan 1 5 vuoden kuluessa. 2.1 Yhteenveto kiinteistöstä ja kiireellisimmät toimenpiteet. Tarkastuksen kohteena on Kalmarin kyläkoulu, joka käsittää kaksi erillistä rakennusta. A- rakennus on valmistunut 1956 ja sen kerrosala on noin 550 m 2. Rakennuksessa on kellari ja kaksi käyttökerrosta sekä ullakkotila. B-rakennus on valmistunut vuonna 1897 ja sen kerrosala on noin 270 m 2. Rakennus on yksikerroksinen. Rakennukset toimivat koulukäytössä ja lisäksi B-rakennuksen päädyssä on tiloja päiväkotikäytössä. Kuntoarvion ja kiinteistöihin tehdyn kuntotutkimuksen perusteella kohteisiin kohdistuu laajoja korjaustoimenpiteitä tarkastusjaksolla. A-rakennuksessa korjaustyöt ovat ajankohtaisia viimeistään 5-10 vuoden kuluessa, tai mikäli kiinteistön käyttötarkoitusta halutaan muuttaa. B-rakennuksen osalta korjaustarve alkaa olla akuutti, sillä kohteessa oli havaittavissa selkeitä viitteitä sisäilmaongelmista. Piha-alueet ja ulkopuoliset osat Piha-alueen päällysteet ovat pääosin hiekkapinnalla ja viheralueet ovat nurmipinnalla. Kohteen aluevarusteisiin kohdistuu lähivuosina huoltoluoneista kunnostustarvetta ja merkittävin toimenpide on pintavesijärjestelyiden perusparannus, joka on syytä ajoittaa seuraavan laajemman peruskorjauksen yhteyteen. Rakennustekniikka A-rakennus A-rakennuksessa on betonianturaperustus ja kantavina rakenteina toimivat kellarissa betonirakenteiset perusmuurit. Ylemmissä kerroksissa rakennusrunko on puurankarakenteinen. Alapohjat ovat maanvaraisia rakenteita. Kellarin välipohja muodostuu betonirakenteisesta alalaattapalkistosta ja toisen kerroksen välipohja sekä rakennuksen yläpohja on puurakenteinen. Julkisivupinnat ovat rimalomalaudoitettuja maalattuja pintoja. Lämmöneristeenä rakenteissa on pääosin sahanpuru. Vesikatto rakennuksessa on harjakaton muotoinen ja katteena on profiilipeltikate. Ikkunat ovat MSE-puuikkunoita ja ovet metallirunkoisia lasiaukollisia ulko-ovia. Rakennuksen pintarakenteita on paikoin uusittu, mutta rakennusosat (alapohja, ulkoseinät, välipohja ja yläpohja) ovat pääosin alkuperäisiä, lähes 60 vuotta vanhoja rakenteita ja ne alkavat olla niiden elinkaarensa loppupuolella. Vanhat rakenteet ovat toteutustavaltaan paikoin riskialttiita rakenneratkaisuja ja kohteeseen tehtyjen tutkimuksien perusteella niissä on kosteus- ja mikrobivaurioita. Rakenteiden toteutustavasta johtuen kevyemmillä, tiivistyskorjausluontoisilla toimenpiteillä tai pelkällä pintarakenteiden uusimisella ei saada todennäköisesti hyvää lopputulosta. Mikäli kiinteistö halutaan peruskorjata siten, että sisäilmariskit saadaan hallintaan ja kiinteistölle tavoitellaan vuoden elinkaarta, on laaja peruskorjaus välttämätön.

5 4 (32) B-rakennus Rakennuksessa on luonnonkiviperustus ja ryömintätilallinen tuulettuva puualapohja. Rakennusrunko muodostuu hirsikehikosta, jonka ulkopinnassa on paneeliverhous ja sisäpuolella on levyrakenteita. Lämmöneristeenä ylä - ja alapohjissa on pääosin alkuperäiset luonnoneristeet (puru, sammal) ja seiniä on paikoin lisäeristetty sisäpuolelta villaeristeillä. Rakennuksessa on harjakatto ja katteena on tiilikate. Ikkunat ovat MSE-puuikkunoita. Päiväkodin puolella on vanha ulko-ovi ja koulun puoleinen ovi on uusittu. Rakennuksen sisä- ja ulkopuolen pintarakenteita on osin uusittu, mutta ulkoseinien hirsirunko, pääosa alapohjarakenteista sekä todennäköisesti yläpohjarakenteet ovat alkuperäisiä yli 115 vuotta vanhoja rakenteita. Rakenteissa on paikoin havaittavissa vanhoja kosteusvaurioita ja etenkin alapohjien osalta rakenteen kosteustekninen toiminta on osin heikkoa. Rakenteet ovat monilta osin elinkaarensa lopussa. Ala- ja yläpohjarakenteet sekä vesikate ovat selkeästi uusimisen tarpeessa. Lisäksi sisäilmassa aistittu haju on osin saattanut tarttua huokoisiin materiaaleihin, vaikka materiaali itsessään ei olisikaan vaurioitunut. Kiinteistö on laajan peruskorjauksen tarpeessa, mikä tarkoittaa käytännössä purkutöitä siten, että jäljelle jää vain hirsirunko ja osa rakenteista. Sisätilat Molemmissa rakennuksissa kuivien tilojen pintarakenteet ovat pääosin kunnossa ja niiden kunnostustarve olisi ajankohtaista noin 5-10 vuoden kuluessa. Kosteuden tilojen muovimattopinnat alkavat olla käyttöikänsä loppupuolella ja niiden uusiminen on ajankohtaista lähivuosina. Rakenteissa havaittujen ongelmien vuoksi pintarakenteet joudutaan uusimaan seuraavassa peruskorjauksessa käytännössä kokonaan. Sisäilman epäpuhtaudet A-rakennuksen kellaritiloissa sekä yläpohjaan vievässä porrashuoneessa havaittiin tarkastushetkellä selkeä hajupoikkeama. Muilta osin tilojen sisäilmassa ei yleistesti ollut aistittavissa hajupoikkeamia. Rakenteiden kuntotutkimuksen perusteella rakenteissa on paikoin sellaisia vaurioita ja puutteita, jotka voivat ajoittain heikentää sisäilman laatua. B-rakennuksen sisäilmassa oli osassa tiloista havaittavissa selkeä mikrobivaurioon viittaava hajupoikkeama. Kuntotutkimuksien perusteella todennäköisen aiheuttaja on alapohjan kosteus- ja mikrobivauriot. Vaurioiden ja tiloissa aistitun hajun vuoksi korjaustarve alkaa olla akuutti. Kiinteistön turvallisuus ja esteettömyys Kiinteistön suunnittelussa ei ole aikanaan otettu huomioon liikuntarajoitteisten kulkua tiloissa. Tulevassa peruskorjauksessa tämä tulee huomioida. Lisäksi kiinteistö tulee varustaa tulevaan käyttötarkoitukseen soveltuvilla paloilmoitinjärjestelmillä. Ilmanlaatu ja vaihtuvuus A-osalla ei tarkastushetkellä ollut havaittavissa selkeitä ilman vaihtuvuuteen viittaavia puutteita, mutta ulkopuoliset hajut tulivat selkeästi tiloihin ilmavaihdon ja rakenteiden kautta (ulkopuolella oli tarkastushetkellä voimakas lannoitteen haju). Käyttäjiltä saadun tiedon mukaan selkeitä puutteita ilman vaihtuvuudessa on etenkin B- rakennuksen päiväkodissa, jossa ei ole ilmanvaihtojärjestelmää. Tarkastushetkellä B- rakennuksen koulun tiloissa IV-kojeet eivät olleet käynnissä ja sisäilma oli tunkkainen ja raskas. Melu Tiloihin ei aiheutunut tarkastushetkellä selkeää ulkopuolista meluhaittaa. Luokkatilojen välillä ääneneristys on osin heikko, joten äänet esimerkiksi liikuntasalista, musiikkiluokasta tai teknisentyönluokasta saattavat ajoittain häiritä muiden tilojen käyttöä. Sisävalaistustasot Sisävalaistustaso on tyydyttävällä tasolla ja sitä on parannettu tarpeen mukaan.

6 5 (32) LVI-tekniikka Rakennuksessa on öljykattila, vesikiertoinen patterilämmitys sekä koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Rakennus on liitetty paikalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Rakennuksen vesi- ja viemärijärjestelmät ovat pääosin uusittu 1990-luvulla ja kokonaisuutena niillä on teknistä käyttöikää jäljellä noin 20 vuotta. Lämmitysjärjestelmä alkaa olla kokonaisuutena teknisen käyttöikänsä lopulla. Käyttöiän päässä alkavat olla lämmitysputkisto ja -patterit, patteritermostaatit sekä öljykattila varusteineen. Seuraavassa peruskorjauksessa on syytä harkita öljylämmityksen korvaamista maalämmöllä. Ilmanvaihtojärjestelmä on muutettu koneellisesti 2000-luvulla ja sillä on käyttöikää jäljellä noin 20 vuotta. Ilmanvaihtojärjestelmien äänenvaimentimet voivat sisältää mineraalivillavaimentimia, jotka voivat heikentää sisäilman laatua. Äänenvaimentimien materiaali- ja kunto tulee selvittää. Kohteeseen joudutaan tekemään rakennustekniikan osalle merkittävä peruskorjaus lähivuosina, joten samassa yhteydessä on syytä harkita lvi-järjestelmien uusimista kokonaisuudessaan. Lvi-järjestelmien uusimiskustannusarvio on noin (200 /m2), josta A-rakennus ja B-rakennus Sähkö- ja automaatiojärjestelmät Rakennus on liitetty paikalliseen sähköverkkoon sekä alueelliseen kuitukaapeliverkkoon. Sähkö- ja tietotekniset järjestelmät ovat monen ikäisiä ja sekavia, joten järjestelmien jäljellä olevan käyttöiän arvioiminen kokonaisuutena on hankalaa. Järjestelmät ovat kokonaisuudessa tyydyttävässä - välttävässä kunnossa ja ne toimivat nykyisellä käyttöasteella sekä kuormituksella vielä noin 10 vuotta. Seuraavan sisätiloihin kohdistuvan korjauksen yhteydessä sähkö- ja tietotekniset järjestelmät on suositeltavaa uusia kokonaisuudessaan. Kohteeseen joudutaan tekemään rakennustekniikan osalle merkittävä peruskorjaus lähivuosina, joten samassa yhteydessä on syytä uusia sähköjärjestelmät kokonaisuudessaan. Sähköjärjestelmien uusimiskustannusarvio on noin (250 /m 2 ), josta A-rakennus ja B-rakennus Energiatalous Kiinteistön energiankulutustietoja ei ollut käytettävissä.

7 6 (32) 2.2 Yhteenveto kunnossapitotoimenpiteistä ja lisätutkimustarpeesta Yhteenveto kunnossapitokustannuksista RAK LVI SÄ Rakennustekniikan kustannukset LVI-tekniikan kustannukset Sähkötekniikan kustannukset Kunnossapitosuunnitelmaehdotus on raportin liitteenä 1.

8 7 (32) Suositeltavat kuntotutkimukset ja selvitykset Tarkastetaan pihan päällysteiden kunto lumien sulettua. Ilmanvaihdon äänenvaimentimien tarkastus (mahdolliset kuitulähteet) 500 Pohjaviemärin kuvaus ja materiaalin varmistus Lämmitysputkiston kuntotutkimus (mikäli ei uusita peruskorjauksessa) Kuntoarvion päivitys 10 vuoden kuluessa Peruskorjauksen hankesuunnittelu Heti tehtävät ja huoltoluonteiset toimenpiteet Siivotaan A-osan yläpohja, portaikot ja kellarivarastot käytöstä poistetusta tavarasta välittömästi Märkätilojen ja keittiön mattosaumojen kunnostus välittömästi. 150 Hehkulamppujen tarkastus ja suojakupujen tai valaisimien uusiminen Vanhat valurautaviemärit poistetaan rakenteista ja rakenteet tiivistetään 500

9 8 (32) 3 KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT 3.1 Kiinteistön perustiedot Kiinteistön nimi: Kalmarin kyläkoulu, A- ja B-rakennus Kiinteistön osoite: Kalmaritie 117, KALMARI Rakennuksia: 2 kpl A-rakennus: Kerrosluku (kpl): 2 + kellari Tilavuus: - Kerrosala: noin 550 m 2 Valmistumisvuosi: 1956 Pääasiallinen rakennusaine: puu Kattotyyppi: Harjakatto Kate: Peltikate B-rakennus: Kerrosluku (kpl): 1 Tilavuus: - Kerrosala: noin 270 m 2 Valmistumisvuosi: 1897 Pääasiallinen rakennusaine: puu Kattotyyppi: Harjakatto Kate: Tiilikate Lämmitysjärjestelmä: Öljylämpö Ilmanvaihto: Koneellinen tulo/poisto 3.2 Korjaushistoria Kohteesta ei ollut tarkempia korjaushistoriatietoja käytettävissä. Paikalla tehtyjen havaintojen perusteella kohteissa on tehty seuraavia korjauksia: - A-rakennuksen vesikate on uusittu - Yksittäisien tilojen pintaremontteja molemmissa rakennuksissa. - Vesi- ja viemärijärjestelmät, kalusteet 1990-luku - Lämmitysputkisto, patterit,1950-luku - Termostaatit, Öljykattila, poltin Automaatio 2010-luku - Koneellinen iv 2000-luku - Sähköt luvulla - Kuitu/yleiskaapeli 2000-luvulla 3.3 Asiakirjaluettelo Kohteesta oli käytettävissä seuraavia lähtötietoja: Vahanen Oy:n laatima kuntoarvioraportti ( ). Vahanen Oy:n laatima kuntotutkimus ( ). Pohjapiirustukset ja asemapiirros. 3.4 Käyttäjäkyselyn keskeiset tulokset Tarkastuksen aikana haastateltiin käyttäjiä ja saatiin seuraavia lähtötietoja: B-rakennuksessa epäillään olevan sisäilmaongelmia. Henkilökunnalla ollut mm. ääniongelmia tiloissa sekä osa kokee väsähtävänsä tiloissa ollessa. B-rakennuksessa on vanhan rakennuksen hajua. B-rakennuksen päiväkodin puolella homeen hajua ja raskas sisäilma. Ilmanvaihto rakennuksissa on ajoin riittämättömän tuntuinen. A-rakennuksen ullakkotila haisee. Maanantaiaamuisin lämmityskaudella tilat ovat monesti kylmiä. Tyttöjen pukutilassa on ollut poikkeavaa hajua.

10 9 (32) 4 ALUERAKENTEIDEN JA RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO 4.1 Alueosat Kuntoluokka 1 Kuva 1. Asemapiirros Päällysteet Piha-alueen pysäköintialueet ja kulkuväylät ovat sora- ja hiekkapintaisia. Viheralueet ovat pääasiassa nurmipinnalla ja tontti on osin luonnontilassa. Tontilla on lisäksi jonkin verran puustoa ja istutuksia. Tarkastushetkellä päällysteet olivat osin lumen peitossa, joten niiden kuntoa ei voitu arvioida kattavasti. Tarkastetaan päällysteiden kunto lumien sulettua. Kuva 2. Päällysteitä A-rakennuksen edustalla. Kuva 3. Päällystietä B-rakennuksen edustalla.

11 10 (32) Alueen varusteet Pihan aluevarusteita ovat pihalla oleva jätepiste, päiväkodin puolella olevat leikkivälineet, lipputanko ja pyörätelineet. Lisäksi tontin sivustalla on kaukalo. Lipputanko on ruosteinen ja kunnostuksen tarpeessa. Pyörätelineissä on pieniä vääntymiä ja ruostetta. Keinuista puuttuvat ketjusuojaukset ja leikkivälineiden puuosissa on kunnostusarvetta. Kaukalon osalta mahdollista uusimistarvetta tulee pohtia erikseen. Leikkivälineiden ja aluevarusteiden kunnostustyöt Kuva 4. Lipputanko on ruosteinen. Kuva 5. Pihan pyörätelineitä. Kuva 6. Keinuista puuttuvat ketjujen sormisuojat. Kuva 7. Pihalla oleva kaukalo Alueen rakenteet Päiväkodin puolella rakennuksen takasivusta on rajattu puurakenteisella aidalla ja pihaalueella on lisäksi puurakenteinen jätekatos (ekopiste), jääkiekkokaukalon pukukoppi, puurunkoinen piharakennus ja maakellari. Sisäänkäyntien yhteydessä on betoni / luonnonkiviperusteiset katokset. Piharakennuksien osalta uusimis- / kunnostustarvetta tulee pohtia erikseen. Puinen aitarakenne on kunnossa ja siihen ei kohdistu kunnostustarvetta lähivuosina. Sisäänkäyntikatoksien puupilarit ja kaiteiden puuosat ovat huonokuntoisia ja kärsineet paikoin lahovaurioista. Korjaustarve alkaa olla akuutti.

12 11 (32) Katoksien kunnostukset Kuva 8. Piha-aita. Kuva 9. Katoksien puuosissa on kunnostustarvetta Kuivatusosat Piha-alueella vedenpoisto on toteutettu pääasiassa maanpinnan kallistuksilla / imeytetään maaperään. Sadevesi- tai salaojajärjestelmiä ei ole. Tontti on tasainen ja maanpinnat eivät juuri vietä rakennuksista poispäin. Rakennuksien vierustoilla on paikoin painanteita, johon vesi pääsee lammikoitumaan. Syöksytorvien alapuolelta vedenpoisto ei ole hallittua. Kokonaisuudessaan tontin pintavesijärjestelyt ovat puutteelliset ja ne on syytä laittaa kuntoon viimeistään seuraavan laajemman peruskorjauksen yhteydessä. A-rakennuksen kellarissa oli havaittavissa selkeät viitteet ulkopuolisesta kosteusrasituksesta, joten jos tilat halutaan kunnostaa käyttöön, on syytä varautua laajempaan korjaukseen pintavesijärjestelmien osalta. Piha-alueen kuivatussuunnitelman laatiminen. Piha-alueen vedenpoiston perusparannus ja kellarin kuivatus sekä salaojitus. Kustannus tarkentuu vasta kuivatussuunnitelmien laatimisen myötä Kuva 10. Vedenpoisto syöksyntorvien alapuolelta ei ole hallittua. Kuva 11. Painumaa/vesilammikoita B-rakennuksen vierustalla.

13 12 (32) Talo-osat Perustukset Kuntoluokka 3 A-rakennuksessa on teräsbetonianturat ja betonirakenteiset perusmuurit, jotka toimivat osin kellaritiloissa maanvastaisina ulkoseininä. Kellarin perusmuurirakenteissa vedeneristystä ei havaittu. B-rakennuksessa on luonnonkiviperustus. A-rakennuksen perusmuurirakenteissa on pieniä yksittäisiä halkeamia sekä paikoin kosteusrasituksen aiheuttamia pinnoitevikoja. Merkittävä rakenteiden painumiseen viittaavia vaurioita ei havaittu. Takasivustalla on vanha halkokuilu, jonka poistamista tulevassa peruskorjauksessa on syytä harkita. B-rakennuksen perustuksissa on yksittäisiä painuneita kiviä, laajempaa perustusrakenteiden painumaa ei kuitenkaan ollut havaittavissa. B-osassa alapohjan tuuletus on puutteellinen ja asiaa on käsitelty tarkemmin kohteeseen laaditussa kuntotutkimusraportissa ja kohdassa 122 Alapohjat. A-rakennuksen sokkelin pintarakenteiden kunnostus julkisivurakenteiden maalauskorjauksien yhteydessä. Kustannus on huomioitu kohdassa 124 Julkisivut. Kuva 12. A-osan sokkelissa on rapautumakohtia ja paikoin pieniä halkeamia. Kuva 13. Yleiskuva, B-rakennuksen luonnonkiviperustus Alapohjat Kuntoluokka 1 A-rakennuksen kellarissa on maanvastaiset lämmöneristämättömät betonialapohjat. A- rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa alapohjat muodostuvat hiekkamaan päälle valetusta betonilaatasta, bitumisivelystä ja koolatusta puulattiasta, jonka eristeenä on pääosin sahanpuru (liikuntasalissa eristeitä on uusittu). B-rakennuksessa on ryömintätilallinen, tuulettuva puualapohja. Alapohjarakenteet ovat pääosin alkuperäiskunnossa ja eristeenä ovat luonnoneristeet (sammal, puru). Kuntotutkimuksen perusteella A-osan kellarin alapohjarakenteet olisi suositeltavinta uusia kokonaisuudessaan. Lisäksi 1. kerroksen osalta rakenne on riskialtis ja mikäli kiinteistöön tehdään laajempi peruskorjaus, olisi rakenne suositeltavinta uusia kokonaan.

14 13 (32) B-osan alapohjarakenne on kuntotutkimuksen perusteella heikkokuntoinen, siinä on kosteus- ja mikrobivaurioita, lahoa, lattiasienikasvusta ja rakenne itsessään käyttöikänsä lopussa. A-osan kellarin peruskorjaus (alapohjat + perusmuuri), alustava korjauskustannusarvio A-osan 1.krs alapohjien uusiminen seuraavassa laajemmassa peruskorjauksessa B-osan alapohjarakenteiden uusiminen kokonaisuudessaan Runko Kuntoluokka Kantavat seinät ja pilarit A-rakennuksen kellaritiloissa rakennusrunko muodostuu teräsbetoniseinistä ja muilta osin rakennuksen kantavina pysytyssuuntaisina rakenteina toimivat puurankarakenteiset ulkoseinät sekä osa väliseinistä. B-rakennuksen kantavan rakennusrungon muodostaa hirsikehikko. Kantavien rakenteiden osalta ei havaittu painumia tai muita merkittäviä korjaustarpeita liittyen rakenteiden kantavuuteen. Tarkistetaan rakennusrungon kunto peruskorjauksen yhteydessä Välipohjat A-rakennuksen kellarin ja ensimmäisen kerroksen välinen rakenne muodostuu betonirakenteisesta alalaattapalkistosta ja sen päälle koolatusta puulattiasta. Lämmöneristeinä ovat alkuperäiset purueristeet. Ensimmäisen ja toisen kerroksen välipohjarakenne on alkuperäinen, puurakenteinen ja lämmöneristeenä on sahanpuru. Kuntotutkimuksen perusteella välipohjissa on paikoin ulkoseinien vierustoilla mikrobivaurioita ja lisäksi 1.kerroksessa on tiettävästi ollut vesivuotoja. Välipohjien osalta korjaustarve ei ole akuutti, mutta kuntotutkimuksen perusteella vanhat purueristeet on syytä uusia tulevassa peruskorjauksessa. Välipohjien korjaus tulevassa peruskorjauksessa, kustannusarvio Yläpohjat A-rakennuksessa yläpohjarakenne muodostuu: laudoituksesta, mm hiekkakerroksesta, paperista, mm purueristeestä, paperista ja sisäverhouslaudoituksesta. Yläpohjaa kannattelevat kappaletavarasta tehdyt kattotuolit. B-rakennuksessa yläpohjarakenteen eristevahvuus vaihtelee mm välillä. Eristeen yläpinnassa on hiekkaa/purua ja pohjalla sammaleristeet. Sammaleristeen alla on katon kannatinlaudoitus. Yläpohjan kantavina rakenteina toimivat hirsipalkeista tehdyt kattotuolit. A-osan yläpohjassa on runsaasti käytöstä poistettua tavaraa, mikä olisi syytä poistaa tilasta. Tavara lisää rakenteen palokuormaa ja heikentää rakenteiden kosteusteknistä toimintaa. Yläpohjissa ei havaittu tuulettuvuuden puutteeseen viittaavia vaurioita tai rakenteiden kantavuuden heikentymiseen viittaavia vikoja tai vaurioita. Molempien rakennuksien yläpohjissa on paikoin vanhoja kosteusjälkiä. Rakennuksiin tehdyn kuntotutkimuksen perusteella suositeltavin toimenpide yläpohjarakenteille seuraavassa peruskorjauksessa olisi uusia eristeet ja tehdä rakenteista tiivis. Samalla saadaan parannettua rakenteen lämmöneristävyyttä huomattavasti.

15 14 (32) Siivotaan A-osan yläpohja käytöstä poistetusta tavarasta välittömästi A-osan yläpohjan eristeiden uusiminen ja rakenteen perusparannus seuraavan peruskorjauksen yhteydessä, alustava kustannusarvio B-osan yläpohjan uusiminen, alustava kustannusarvio Kuva 14. Yleiskuva, A-osan yläpohja. Kuva 15. A-osan yläpohjassa on paikoin runsaasti käytöstä poistettua opetusvälineistöä. Kuva 16. Yleiskuva, B-osan yläpohja. Kuva 17. B-osan yläpohjaeristeitä Julkisivut 1241 Ulkoseinät Kuntoluokka 2 A-rakennuksen ulkoseinät ovat rankarakenteisia seiniä ja niissä on lämmöneristeenä purueristeet. Julkisivupinnat on verhoiltu pystyrimalomalaudoituksella. B-rakennuksen ulkoseinät ovat hirsirakenteiset ja ne on verhoiltu vaakapaneloinnilla. Ulkoseinärakenteita on käsitelty tarkemmin kuntotutkimusraportissa. A-rakennuksen julkisivut on verhoiltu pystyrimalomalaudoituksella, jonka takana on kreosootilla kyllästetty bitumihuopa, vinolaudoitus ja purueristeinen seinärakenne. Bitumihuopa on suojannut rakennetta viistosteelta, mutta samalla myös todennäköisesti aiheuttanut kosteuden tiivistymistä rakenteeseen. Kuntotutkimuksen perustella suositeltavin toimenpide olisi tehdä laajempi korjaus seinärakenteeseen, mikä tarkoittaa käytännössä rakenteen purkamista rungolleen. A-rakennuksen pystyrimalomalaudoitus on todennäköisesti alkuperäinen, lähes 60 vuotta vanha rakenne ja se on tavoitteellisen käyttöikänsä lopussa. Verhouksen takana ei ole tuuletusrakoa, mikä on todennäköisesti säilyvyyttä heikentävä tekijä. Seinien alaosien verhouksessa on pientä pehmentymää ja maalivikoja. Lisäksi

16 15 (32) julkisivua täydentävien osien kohdilla on paikoin maalivikoja. Kokonaisuudessaan maalipintojen yleiskunto on tyydyttävä ja nykykunnon perusteella seuraava laajempi korjaus olisi ajankohtaista 3-5 vuoden kuluessa. B-rakennuksen julkisivuverhouksen tarkka ikä ei ole tiedossa. Verhouksen takana ei ole tuulettuvaa rakoa, joten mahdolliset vesivuotojen aiheuttamat vauriot eristeisesti rakenteen koristelistojen, ikkunakarmien ja vastaavien kohdilla ovat mahdollisia. Paneeliverhouksessa on paikoin haalistumaa ja etenkin seinien alaosissa maali hilseilee paikoin irti. Nykykunnon perusteella julkisivun kunnostus olisi ajankohtaista 1-3 vuoden kuluessa. Paneeliverhouksien ikä ja nykykunto sekä kuntotutkimuksessa havaitut vauriot ja riskit huomioiden, suositeltavinta olisi seinärakenteiden laaja peruskorjaus. A- rakennuksessa korjaus tarkoittaisi käytännössä purkutöitä siten, että jäljelle jää vain puurangat ja B-osalla purkutyöt siten, että jäljelle jää hirsirunko. A-osan ulkoseinien peruskorjaus ja julkisivuverhouksen uusiminen. Nykykunnon perusteella korjaustoimenpiteet ovat ajankohtaisia viimeistään 3-5 vuoden kuluessa. Kustannukset tarkentuvat vasta korjaussuunnittelun myötä, alustava korjauskustannusarvio toimenpiteille on noin B-osan ulkoseinien peruskorjaus ja julkisivuverhouksen uusiminen. Alustava korjauskustannusarvio toimenpiteille on noin Lisäkustannuksia saattaa aiheuttaa mahdolliset hirsiseinien lahovaurioiden korjaukset. Kuva 18. Yleiskuva A-rakennuksen julkisivurakenteista. Kuva 19. Seinien alaosissa on paikoin haristumaa ja pehmentymää. Kuva 20. A-osa, ikkunan smyygilaudoissa on haristumaa ja maalin hilseilyä. Kuva 21. Seinien keskiosilla maali on paiko lohkeillut irti.

17 16 (32) Kuva 22. Yleiskuva, B-rakennuksen julkisivu. Kuva 23. Nurkkalaudoissa ja verhouksessa on paikoin maalin hilseilyä Ikkunat Kuntoluokka 4 Molemmissa rakennuksissa ikkunat on uusittu MSE-puuikkunoiksi. A-rakennuksessa ikkunapellit ovat alkuperäisiä ja B-rakennuksessa ne on uusittu. MSE-puuikkunoilla tavoitteellinen käyttöikä on noin vuotta. Ikkunoiden ulkopuitteissa on pientä huoltomaalaustarvetta ja muilta osin ne ovat kunnossa. Nykykunto huomioiden ikkunoilla on tavoitteellista käyttöikää jäljellä vielä noin vuotta. Ikkunatiivisteitä ei tiettävästi ole uusittu ja tarkastetuilta osin ne olivat paikoin kunnostuksen tarpeessa. Tulevan peruskorjauksen yhteydessä on syytä suorittaa pienimuotoinen ikkunoiden huolto/kunnostus. A-osan ikkunapellit ovat alkuperäiset ja ne on syytä uusia ulkoseinien korjaustöiden yhteydessä. B-osalla pellitykset ovat kunnossa, mutta ne joudutaan todennäköisesti uusimaan julkisivukorjauksien yhteydessä. MSE -puuikkunoiden tiivisteiden uusiminen, ulkopuitteiden kunnostus ja pellityksien uusiminen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä A-osa B-osa Kuva 24. Yleiskuva, A-osan ikkuna. Kuva 25. A-osan ikkunat ulkopuolelta.

18 17 (32) Kuva 26. B-osan ikkuna. Kuva 27. B-osan ikkunat ulkopuolelta Ulko-ovet Kuntoluokka 4 A-rakennuksen ulko-ovet sekä B-rakennuksen koulun tilojen puoleinen ovi on uusittu. Ovet ovat metallirunkoisia lasiaukollisia ovia. Päiväkodin puolella on vanha puurakenteinen ulkoovi. Uusituissa ovissa on pieniä mekaanisen rasituksen aiheuttamia kolhuja ja keittiön oven lasi oli tarkastushetkellä rikki. Muilta osin ovet ovat kunnossa ja laajempaa kunnostustarvetta ei ole. Päiväkodin puoleinen puuovi on haalistunut ja heikkokuntoinen. Ovi on syytä uusia tulevassa peruskorjauksessa. Ulko-ovien huolto/kunnostustyöt ja lukkojen kunnostus tarpeen mukaan. B-osan päiväkodin oven uusiminen Kuva 28. A-osan pääsisäänkäynnin ovi. Kuva 29. A-osan keittiön ovi.

19 18 (32) Kuva 30. B-osan päiväkodin ovi. Kuva 31. B-osan koulun ovi Vesikatot Kuntoluokka 3 (A-osa) ja 1 (B-osa) A-rakennuksessa on jyrkkä harjakatto ja vesikaton kantavina rakenteina toimivat kappaletavarasta tehdyt kattotuolit. Vesikatteena on profiilipeltikate. Vesikate on laitettu vanhan pärekaton päälle ja varsinaista aluskatetta ei ole. Katon varusteisiin kuuluvat lumiesteet, kulkusillat, talotikkaat, räystäskourut ja syöksytorvet. B-rakennuksessa on jyrkkä harjakatto ja vesikaton kantavina rakenteina toimivat kappaletavarasta tehdyt kattotuolit. Vesikatteena on betonitiilikate. Aluskatteena toimii vanha pärekatto. Vesikatolta puuttuvat räystäskourut ja syöksytorvet. Tarkastushetkellä vesikattorakenteet olivat osin lumen peitossa, joten tarkastusta ei voitu tehdä kattavasti. A-rakennuksen osalta peltikate vaikutti hyväkuntoiselta ja todennäköisesti laajempiin korjaustoimenpiteisiin ei ole lähivuosina aihetta. Varsinaista alustakatetta ei ole, joten läpivientien tiiveyttä tulee tarkkailla. B-osalla vesikate on sammaloitunut ja heikkokuntoinen. Yläpohjarakenteissa on paikoin havaittavissa vuotojälkiä. Suositeltavinta olisi uusia vesikatto alusrakenteineen viimeistään seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. A-osan katteen ja varusteiden normaalit vuosihuoltotyöt. B-osan vesikatteen uusiminen varusteineen 1-3 vuoden kuluessa Kuva 32. Yleiskuva, B-osan vesikatto. Kuva 33. B-osan vesikatto.

20 19 (32) 4.3 Tilojen rakennustekninen kuntoarvio Tilan jako-osat Kuntoluokka 3 A-osalla sisäovet ovat puisia peiliovia ja B-osalla ne ovat pääasiassa vakiolaakaovia. Kevyet väliseinät ovat pääasiassa rankarakenteisia seiniä. Sisäovissa on yksittäistä kulumaa ja huoltotarvetta, laajempaan uusimiseen ei ole kuitenkaan ole välitöntä tarvetta. Sisäovien uusimista tulevissa peruskorjauksissa on syytä harkita. Kevyiden välisienien pintarakenteet on syytä kunnostaa tulevassa peruskorjauksessa. B-osalla korjaustyö on laaja ja väliseinät on syytä uusia kokonaisuudessaan. Kustannuksen on huomioitu kohdassa Tilat ja Tilapinnat Ovien uusimistarve riippuu tulevista korjauksista ja mahdollisista käyttötarkoituksen muutoksista. Kuva 34. A-osan sisäovia. Kuva 35. B-osan sisäovia Tilat ja tilapinnat Kuntoluokka 3 A-rakennus Sisätilojen lattiat ovat puurakenteisia ja pääasiassa maalattuja lankkulattioita. Märkätilojen ja keittiön tiloissa on erilaisia muovimattopinnoitteita. Seinäpinnat ovat pääosin maalattuja levypintoja tai paneloituja. Märkätilojen seinissä on muovimattopintoja. Sisäkatoissa on paneeliverhous tai haltex-levytys. Kuivien tilojen puulattiat ja maalatut pinnat ovat kokonaisuudessaan tyydyttävässä kunnossa. Pintarakenteisiin ei kohdistu välitöntä uusimistarvetta ja laajempi kunnostus olisi ajankohtaista 10 vuoden kuluessa. Märkätilojen, pukutilojen ja keittiön muovimattopinnat alkavat monilta osin olla käyttöikänsä lopussa. Mattosaumat ovat paikoin halkeilleet ja kosteusvaurioriski on merkittävä etenkin suihkutiloissa. Nykykunnon perusteella tilojen pintamateriaalien uusiminen alkaa olla ajankohtaista. Tilojen käyttöikää on mahdollista jatkaa muutamia vuosia, mikäli mattosaumat kunnostetaan ja niiden kuntoa seurataan säännöllisesti. Kiinteistön kellaritilat alkavat olla laajemman peruskorjauksen tarpeessa.

21 20 (32) Kokonaisuudessaan tilapintojen osalta laajempi peruskorjaus alkaisi olla ajankohtaista 5-10 vuoden kuluessa ja kuntotutkimuksen perusteella suositeltavinta olisi tehdä kiinteistöön laaja korjaus, jossa uusitaan riskialttiit rakenteet. Käytännössä korjaustyö tarkoittaa sisäpuolen pintarakenteiden kokonaisvaltaista uusimista. Märkätilojen ja keittiön mattosaumojen kunnostus välittömästi. 150 Tilapintojen uusiminen peruskorjauksen yhteydessä Kuva 36. A-osa, liikuntasali. Kuva 37. A-osa. Luokkatila. Kuva 38. A-osa, wc. Kuva 39. A-osa, pukutila suihkuhuone. Kuva 40. Mattosaumat ovat kovettuneet ja halkeilleet. Kuva 41. Kellarin pesutilat ovat käyttöikänsä lopussa.

22 21 (32) B-rakennus Sisätilojen lattiat ovat puurakenteisia. Koulun tilojen puolella lattiat ovat maalatuja lankkulattioita ja päiväkodissa sekä märkätiloissa on muovimattopintoja. Seinäpinnat ovat pääosin maalattuja levypintoja. Sisäkatoissa on pääasiassa levyverhous. Tilojen pintarakenteet ovat pääasiassa ikäisekseen kunnossa ja niiden osalta akuuttia kunnostustarvetta ei ole. Pintarakenteiden nykykunnon perusteella seuraava laajempi korjaus olisi ajankohtaista kuivissa tiloissa vuoden kuluessa ja märkätiloissa 5-10 vuoden kuluessa. Kiinteistössä on kuntotutkimuksessa havaittu viitteitä sisäilmaongelmasta ja rakenteiden korjaustarve on laaja. Tulevassa peruskorjauksessa joudutaan uusimaan käytännössä sisäpinnat kokonaisuudessaan. Lopullinen kustannusarvio riippuu tilojen tulevasta käyttötarkoituksesta. Tilapintojen uusiminen peruskorjauksessa. Kustannuksia on osin huomioitu rakenteisiin kohdistuvissa korjaustoimenpiteissä Kuva 42. B-osa, päiväkodin tiloja. Kuva 43. B-osa, päiväkodin wc. Kuva 44. B-osa, musiikkiluokka. Kuva 45. B-osa, aulatila.

23 22 (32) Tilavarusteet Kuntoluokka 2-3 Tilavarusteita kohteessa ovat luokkien kiintokalusteet, naulakot sekä keittiön kalusteet. A-osan keittiön kaapistot ovat käyttöikänsä loppupuolella ja uusiminen alkaa olla lähivuosina ajankohtaista. Tilavarusteita tiloissa on uusittu tarpeen mukaan ja laajempaa uusimistarvetta niiden osalle ei ole. Alkuperäisten kalusteiden ja kaapistojen uusiminen peruskorjauksessa. Tilavarusteiden uusimistarvetta tulee pohtia erikseen. Lopulliset kustannukset tarkentuvat, kun tilojen tuleva käyttötarkoitus on selvillä. Alustava kustannusarvio on noin Kuva 46. A-osa, keittiön kaapistot. Kuva 47. Alkuperäisiä komerokaappeja.

24 23 (32) 5 LVIA- JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO LVI-perusjärjestelmät Lämmitysjärjestelmät Kuntoluokka Lämmityksen keskusosat Rakennuksissa on vesikeskuslämmitys ja lämmöntuotto tapahtuu öljykattilan (arimax) avulla. Öljysäiliö on sijoitettu sisätiloihin kellarissa. Öljykattila laitteistoineen oli kunnossa. Öljykattila ja öljypoltin ovat vuodelta Öljykattilalla on teknistä käyttöikää jäljellä noin vuotta ja öljypolttimella 5-10 vuotta. Öljysäiliö on asennettu kellaritilaan ja se on asennettu vuonna Säiliöllä on teknistä käyttöikää jäljellä noin vuotta. Öljysäiliöön tulee tehdä säännölliset tarkastukset. Öljysäiliön tarkastus Tukes ohjeen mukaan Öljypolttimen uusiminen 5 10 vuoden kuluessa Paisunta-astian esipaineen tarkastus vuosittain (ei pts) 200 /a Öljylämmityksen muuttamista esim. maalämmöksi on syytä harkita Lämmityksen siirto-osat Rakennusten väliset lämpöputket ovat eristettyjä putkielementtejä. Lämmitysputket ovat pääosin teräsputkia. Lämmitysputket kulkevat osin pinta-asennuksena ja osin rakenteissa. Rakennusten väliset lämpöputket on uusittu 2012 ja niillä on teknistä käyttöikää jäljellä noin 40 vuotta. Lämmitysputkistot ovat pääosin alkuperäisiä 1950-luvulta luvun lämpöputket alkavat olla teknisen käyttöikänsä päässä. Lämmönjakohuoneessa olevat sulut ja linjasäätöventtiilit on uusittu 2010-luvulla. Katselmushetkellä lämpöjohdoissa ei havaittu vuotoja. Käyttöveden lämmönsiirrin on 2010-luvulta ja sillä on teknistä käyttöikää jäljellä noin 20 vuotta. Lämmitysputkiston ja pattereiden sekä patteritermostaattien uusiminen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä o A-rakennus o B-rakennus Vaihtoehtoisesti lämpöjohtojen jättämistä voi harkita, jos niihin suoritetaan kuntotutkimus ja kunto todetaan hyväksi Lämmitysputkiston kuntotutkimus Lämmityksen pääteosat Lämmityspatterit ovat teräslevypattereita. Pattereissa on termostaattiset patteriventtiilit. Lämmityspatterit ovat pääosin alkuperäiset 1950-luvulta ja ne alkavat olla teknisen elinkaarensa päässä. Patteritermostaatit ovat monen ikäisiä, mutta pääosin 1990-luvulta. Muutamia patteritermostaatteja oli rikki ja joitain oli uusittu 2000-luvulla. Kokonaisuutena patteritermostaatit alkavat olla teknisen elinkaarensa päässä. Lämmönjakohuoneessa putkieristeet ovat muovipintaisia mineraalivillaeristeitä. Rikkoutuneiden patteritermostaattien uusiminen (ei pts) 100 /kpl

25 24 (32) Patteritermostaattien uusiminen peruskorjauksen yhteydessä. Hinta ks. edellinen kohta. Kuva 48. Lämmityskattila ja öljypoltin sekä paisunta-astiat Kuva 49. Käyttöveden lämmönsiirrin Kuva 50. Monen ikäisiä patteritermostaatteja Kuva 51. Rakennusten välisen putkielementin lähtö lämmönjakohuoneessa Vesi- ja viemärijärjestelmät Kuntoluokka 3 Viemärit Rakennuksen sisäiset viemärit on uusittu ja ne ovat muovia. Pohjaviemärin uusimisesta tai materiaalista ei ole varmuutta. Viemärin tarkastuskaivo oli katselmushetkellä lumen peitossa, joten materiaalia ei voitu varmistaa. Viemäriverkostossa ei tarkastuksen yhteydessä havaittu puutteita. Muoviviemäreillä on käyttöikää jäljellä noin 25 vuotta. Vanha valurataviemäri oli jätetty rakenteisiin kellarin katossa. Vanhat valurautaviemärit poistetaan rakenteista ja rakenteet tiivistetään 500 Pohjaviemärin kuvaus ja materiaalin varmistus 1 000

26 25 (32) Kuva 52. Muoviviemäreitä kellarissa. Kuva 53. Todennäköisesti myös pohjaviemäri on muovia Vesijohdot A-rakennuksen lämmönjakohuoneessa on erillinen lämmönsiirrin A-rakennuksen lämpimälle käyttövedelle. B-rakennuksessa lämmin käyttövesi tuotetaan sähkökäyttöisellä lämminvesivaraajalla. Rakennuksen tonttijohto on muovia. Tonttivesijohto, -sulku ja vesimittari sijaitsevat lämmönjakohuoneessa. Rakennuksen sisäiset vesiputket ovat kuparia ja ne pinta-asenteisia. Tonttivesijohto on arviolta 1990-luvulta ja sillä on teknistä käyttöikää jäljellä noin vuotta. Vesijohtoverkosto on arviolta 1990-luvun alusta ja sillä on käyttöikää jäljellä noin 20 vuotta. Vesijohtoverkostossa ei havaittu vuotoja tai vikoja. Ei välittömiä toimenpiteitä. Käyttövesiverkoston uusimista seuraavan peruskorjauksen yhteydessä on syytä harkita. Kuva 54. Talosulku ja vesimittari Kuva 55. Tonttivesijohdot ovat muovia

27 26 (32) Vesi- ja viemärikalusteiden pääteosat Vesikalusteet ovat pääosin 1990-luvulta ja viemärikalusteet ovat pääosin 1980-luvulta. Osin sekoittajia on uusittu rikkoontumisen myötä. Vesi- ja viemärikalusteet ovat kunnossa. Käyttäjäkyselyn perusteella merkittäviä puutteita ei ole ollut. Teknisen käyttöiän perusteella osa vesi- ja viemärikalusteista alkaa olla käyttöikänsä päässä, mutta vähäisestä käytöstä johtuen ne voivat toimia vielä vuosia. B-rakennuksen oppilas-wc on rakennettu 2000-luvulla ja kalusteet ovat sen ikäiset. Vesi- ja viemärikalusteita uusitaan/kunnostetaan tarpeen mukaan normaalin huoltotoiminnan yhteydessä. Vaihtoehtoisesti kalusteet uusitaan seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. Kuva 56. Käytävän vesipisteiden kalusteita Kuva 57. Suihkussa yksiotesekoittaja Kuva 58. Wc-istuin 1970-luvulta Kuva 59. B-rakennuksen uusi wc

28 27 (32) Ilmastointijärjestelmät Kuntoluokka 3 Ilmanvaihdon keskusosat Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Ilmanvaihto on toteutettu usealla pienemmällä iv-koneella (Vallox Ilmava). Koneet on varustettu lämmöntalteenotolla ja lämmitysjärjestelmään kytketyillä esilämmityspattereilla sekä huonekohtaisilla säätimillä. Ilmanvaihtokanavat ovat kierresaumaputkea ja pääte-elimet nykyaikaisia ja käyttöön soveltuvia. Koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä on asennettu 2000-luvulla. Päiväkodin tiloissa ei ole koneellista ilmanvaihtoa, vaan painovoimainen järjestelmä Päiväkodin ilmanvaihto on heikko. Koneelliseen järjestelmään liityttäessä vanhoja rakennusaineisia ilmanvaihtohormeja ei ole kaikilta osin poistettu käytöstä eikä rakenteita ole tiivistetty. Vanhat ilmanvaihtohormit voivat toimia ajoittain korvausilmareitteinä ja korvausilmaa voi tulla epätiiviiden rakenteiden kautta, mikäli ilmanvaihto ei ole tasapainossa. Tarkastushetkellä ilmanvaihtojärjestelmissä ei havaittu vikoja tai puutteita ja sisäilmanlaatu oli hyvä. Ilmanvaihtokojeilla on käyttöikää jäljellä noin vuotta. Kanavistot on eristetty yläpohjassa mineraalivillalla. Järjestelmän puhdistusajankohdasta ei ole varmuutta. Ilmanvaihtokanavien kanavavaimentimien ääneneristeet voivat sisältää mineraalivilla. Mineraalivillavaimentimista voi levitä kuituja ja mineraalivillapölyä huoneilmaan. Äänenvaimentimien tarkastus 500 Tarvittaessa mineraalivillavaimentimet korvataan esim. Dacronilla Ilmanvaihtokanaviston puhdistus ja ilmamäärien tasapainotus, mikäli edellisestä yli 5 vuotta o A-rakennus 3 000, B-rakennus o Ilmanvaihto säädetään vain hivenen alipaineiseksi. Liiallinen alipaine mahdollistaa epäpuhtauksien kulkeutumisen sisäilmaan rakenteista ilmavirtojen mukana. Päiväkotiin suositellaan koneellisen ilmanvaihdon asentamista Kuva 60. Iv-koneita A-rakennuksen käytävällä Kuva 61. Kanavavaimentimet voivat sisältää mineraalivillaeristeitä

Kuntoarvio. Kolkanlahden koulu Kolkanrinteentie 5 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Kolkanlahden koulu Kolkanrinteentie 5 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Kolkanrinteentie 5 43100 Saarijärvi Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010521600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 0105216002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (28) Sisällysluettelo:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Kuntoarvio. Lanneveden koulu Koulukuja 1 41270 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Lanneveden koulu Koulukuja 1 41270 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Koulukuja 1 41270 Saarijärvi Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010521600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 0105216002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (30) Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Kuntoarvio. Linnan koulu Maksalantie 9 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Linnan koulu Maksalantie 9 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Maksalantie 9 43100 Saarijärvi Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (30) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntoarvio. Saarijärven lukio Lukiontie 3 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 9138 / 04.05.2015

Kuntoarvio. Saarijärven lukio Lukiontie 3 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 9138 / 04.05.2015 Lukiontie 3 43100 Saarijärvi Hanke nro: 9138 / 04.05.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (33) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Kuntoarvio. Tarvaalan koulu Satosuontie 2 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Tarvaalan koulu Satosuontie 2 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Satosuontie 2 43100 Saarijärvi Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010521600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 0105216002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (30) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010521600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 0105216002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30 1 7 Knuuttilantie 5 B, 61600 Jalasjärvi Rivitalorakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 12.30 2 7 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä

KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä Tämä korjaustarveselvitys pohjautuu kiinteistöstä 2010 laadittuun kuntoarvioon. Kiinteistön perustiedot löytyvät isännöitsijätodistuksesta. Kiinteistön

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta.

Lisätiedot

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00 1 9 Kurikantie 7, 61300 Kurikka Liikerakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 10.00 2 9 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

Selvitys korjauskustannuksista

Selvitys korjauskustannuksista Selvitys korjauskustannuksista Johdanto Tässä arviossa tarkastellaan SR-raudan rakennusta jossa toimii rautakauppa sekä vuokralaisina muita pienyrittäjiä. Arviossa otetaan kantaa rakennuksen kunnon rapistuneisuuteen

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien. KUNTOTARKASTUKSEN KIRJALLINEN HAASTATTELUOSA Kuntotarkastuksessa myyjälle ja ostajalle parhaimman hyödyn saamiseksi, toivomme teidän vastaavan kysymyksiin huolellisesti ja parhaanne mukaan. Täytetty lomake

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 13.08.2007 Raportin päiväys: 23.08.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan Kaupungin tilakeskus, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Harri

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Kohde Suomen kasarmit Varastorakennus 20 Vuorikatu, Hämeenlinna

Kohde Suomen kasarmit Varastorakennus 20 Vuorikatu, Hämeenlinna 1 1. KOHTEEN TIEDOT Kohde Vuorikatu, Hämeenlinna Tilaaja Asko Taskila, Senaatti-kiinteistöt Myyntipäällikkö Kehityskiinteistöt PL 237 (Lintulahdenkatu 5 A) 00531 Helsinki gsm. 040 511 2157 2. TEKNINEN

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS Svapa Oy Muurarinkatu 2, 92120 Paavo Koskela p. 050 529 0012, paavo.koskela@svapa.fi www.svapa.fi 1(4) Pikku Soini Tontti 1,, kuntoarvio hinnan määritystä varten

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00 1 8 Knuuttilantie 5 C, 61600 Jalasjärvi Asuinrakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 15.00 2 8 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

Kuntoselvitys. Rakennustekniikka

Kuntoselvitys. Rakennustekniikka LIITE C2 KUNTOSELVITYS Kuntoselvitys Rakennustekniikka Rasumovo Kauppatie 6 43 Raporttipäivä: 2.1.213 Tarkastuspäivä: 1.9.213 Rekisteröity osoite ja kotipaikka: Pihlajistonkuja 4, 71 HELSINKI / Y tunnus

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 940 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Hanke 6670. Kiratek Oy Asko Karvonen, puh. 040 769 0340 29.11.2012 KUNTOARVIO. Metsähallitus, Hyrynsalmen kiinteistö Kiviöntie 12, 89400 Hyrynsalmi

Hanke 6670. Kiratek Oy Asko Karvonen, puh. 040 769 0340 29.11.2012 KUNTOARVIO. Metsähallitus, Hyrynsalmen kiinteistö Kiviöntie 12, 89400 Hyrynsalmi Hanke 6670 Kiratek Oy Asko Karvonen, puh. 040 769 0340 29.11.2012 KUNTOARVIO Kiviöntie 12, 89400 Hyrynsalmi 1 SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 KUVALUETTELO... 3 JOHDANTO... 4 1. YHTEENVETO, SUOSITELLUT

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset mineraalivillalähteet

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Viemäreiden toiminnallinen tarkastus 17.9.2015

Viemäreiden toiminnallinen tarkastus 17.9.2015 Viemäreiden toiminnallinen tarkastus 17.9.2015 Lamminpään palvelutalo Valtimo Inspecta Oy Y-tunnus: 1787853-0 PL 1000 (Sörnäistenkatu 2) PL 7 (Sentnerikuja 3) Puh. 010 521 600 00581 Helsinki 00441 Helsinki

Lisätiedot

Ark Rak LVI Sah Rau. uusi IV-konehuone liikuntasalin alle. Pilarit, palkit myös uusi laatta, uusi välipohja vanhaan

Ark Rak LVI Sah Rau. uusi IV-konehuone liikuntasalin alle. Pilarit, palkit myös uusi laatta, uusi välipohja vanhaan Kommentoitu: Ark Rak LVI Sah Rau Munkkivuoren alaaste, PERUSPARANNUS Raumantie 2, 00350 Helsinki Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Kinnunen Vesa PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN. TYÖKOHDE Kukkula Koulutie Eura

Kinnunen Vesa PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN. TYÖKOHDE Kukkula Koulutie Eura PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 17.04.13 7522 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Pl 22 27511 Eura TYÖKOHDE Kukkula Koulutie 2 27510 Eura VAKUUTUSYHTIÖ ISÄNNÖITSIJÄ KIINTEISTÖVÄLITYS

Lisätiedot

Liite kuntotarkastusraporttiin

Liite kuntotarkastusraporttiin Liite kuntotarkastusraporttiin Tarkastuspäivä 19.2.2014 Liite kuntotarkastusraporttiin 2 LIITE RS-3 RAPORTTIIN Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Päivitys: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Pasi Saarenheimo

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 17.10.2007 Raportin päiväys: 16.11.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Harri Makkonen Kari

Lisätiedot

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki Väliraportti, (alustavia käsityksiä rakennuksen kunnosta) 19.4.2017 Työnro 3512584 Ins. Petri Sippola Ins. Henrik Turtinen 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...5 1.1 Tilaaja...5 1.2 Tutkimuksen tekijät...5

Lisätiedot

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41 / 2006 Raportin päiväys: 19.10.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

Heka Vartioharju, Rekitie 4

Heka Vartioharju, Rekitie 4 2 HANKESELOSTUS 1 / 10 Heka Vartioharju, Rekitie 4 hnro 7303001 18.11.2013 Heka Vartioharju, Rekitie 4 Luonnokset 21.10.2013 Sijainti Kohde Rekitie 4, 00950 Helsinki Vartiokylä, kortteli 45330, tontti

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 1(6) HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 2(6) Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Tiivistelmä... 3 1.2 Yhteenveto... 3 1.3 Hankesuunnittelutyöryhmä...

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, Isnäs

Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, Isnäs 1510021097 23.9.2015 Loviisan kaupunki Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, 07750 Isnäs Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Opinnäytetyö, seminaari Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta 7-8.6.2017 Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Työn aihe Koulurakennuksen kellarin (osa rakennuksesta) sisäilma ja kosteustekninen

Lisätiedot

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012

Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 KORJAUSEHDOTUKSET VUOSILLE 2011 2020... 4 2.1.

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Kirkkotie 17 Kirkkotie 17 01510 Vantaa. Tarkastuspäivä 17.8.2012

Kuntoarvio Start. Kirkkotie 17 Kirkkotie 17 01510 Vantaa. Tarkastuspäivä 17.8.2012 Kuntoarvio Start Kirkkotie 17 Kirkkotie 17 01510 Vantaa Tarkastuspäivä 17.8.2012 Kuntoarvio Start 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

KUUSKAJASKARIN KIINTEISTÖIDEN KUNTOKARTOITUS

KUUSKAJASKARIN KIINTEISTÖIDEN KUNTOKARTOITUS KUUSKAJASKARIN KIINTEISTÖIDEN KUNTOKARTOITUS Rivitalorakennukset 1-3 Kasarmirakennus J.Kekki Vahinkokartoittaja YLEISTÄ Kuuskajaskarin kiinteistöt Kolme puurunkoista lautaverhoiltua yhteen asuinkerrokseen

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7 Aulavan Huvikeskus Rannankyläntie, 63340 Sapsalampi Huvikeskuksen kuntokatselmus 25.4.2017 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 2/7 Tilaus 10.4.2017: Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8 Honkiniementie 79, 62295 Kauhajärvi Omakotitalon kuntokartoitus 16.6.2017 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 2/8 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Tapiolan uimahalli. TIIVISTELMÄ KORJAUSHANKKEESTA Kimmo Martinsen

Tapiolan uimahalli. TIIVISTELMÄ KORJAUSHANKKEESTA Kimmo Martinsen Tapiolan uimahalli TIIVISTELMÄ KORJAUSHANKKEESTA 8.1.2018 Kimmo Martinsen 1 Tiivistelmä hankkeesta Korjaushankkeen ensimmäisessä vaiheessa v. 2014 2016 on jo toteutettu uimahallin vanhan osan puku- ja

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 1(28) LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 2(28) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA KOHTEESTA... 3 2 YLEISTIETOA KUVAUKSESTA JA KUVAUSOLOSUHTEET... 3 2.1 Yleistietoa kuvauksesta... 3 2.2 Kuvausolosuhteet... 4 3

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 3kpl paritaloja 1 autokatosta sekä jätekatos. RS uudiskohde. Oma tontti (3107m2).

Lisätiedot

REMONTTIKUVAUS YLÄKERRAN WC YLÄPOHJAN ERISTEET VESIKATE SAVUPIIPPU

REMONTTIKUVAUS YLÄKERRAN WC YLÄPOHJAN ERISTEET VESIKATE SAVUPIIPPU REMONTTIKUVAUS Kiinteistö: rv. 1954 (laajennusosa 1987). Kiinteistön vanha osa 2krs. Kiinteistöä ei ole aikaisemmin peruskorjattu. Remontti käsittää: - 1. Yläkerran wc:n remontointi, yläpohjan eristeen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 Tammisentie 4, 63700 Ähtäri Omakotitalon kuntokartoitus 4.12.2015 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 2/9 Tilaus 18.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin viherkoulujen kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten esittely

Saarijärven kaupungin viherkoulujen kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten esittely Saarijärven kaupungin viherkoulujen kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten esittely 9.2.2015 Esittelijä Tekninen johtaja Vesa Ronkainen Tutkimukset Tutkimusten suorittaja : Inspecta Oy, Oulu Kuntoarviot valmistui

Lisätiedot

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Tilakeskus Kohteen nimi ja osoite Toivolan lastenkoti, talousrakennus TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Vesikaton uusiminen ja savupiipun purku Hankenumero 8033053 Tilakeskus

Lisätiedot

Esiselvitys Korjaustarvearvio. Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka

Esiselvitys Korjaustarvearvio. Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Esiselvitys Korjaustarvearvio Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke 8671/2014 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus:

Lisätiedot

31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN

31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE. Karhiniementie 22 32730

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti

Lisätiedot

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 15.10.15 10105 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori kirsi.sjogren@oikeus.fi TYÖKOHDE Enäjärventie 37 28370 Pori VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

Teutjärven koulu Turkkilantie 167, Ruotsinkylä

Teutjärven koulu Turkkilantie 167, Ruotsinkylä 1510021097 13.10.2015 Loviisan kaupunki Teutjärven koulu Turkkilantie 167, 07990 Ruotsinkylä Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot