Kuntoarvio. Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie Kalmari. Hanke nro: 9124 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntoarvio. Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015"

Transkriptio

1 Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie Kalmari Hanke nro: 9124 / Inspecta Puh Y-tunnus: Sörnäistenkatu 2 Fax Helsinki

2 1 (32) Sisällysluettelo 1 Johdanto Yhteenveto, suositellut lisätutkimukset ja muut jatkotoimenpiteet Yhteenveto kiinteistöstä ja kiireellisimmät toimenpiteet Yhteenveto kunnossapitotoimenpiteistä ja lisätutkimustarpeesta Suositeltavat kuntotutkimukset ja selvitykset Heti tehtävät ja huoltoluonteiset toimenpiteet Kuntoarvion lähtötiedot Kiinteistön perustiedot Korjaushistoria Asiakirjaluettelo Käyttäjäkyselyn keskeiset tulokset Aluerakenteiden ja rakennustekniikan kuntoarvio Alueosat Päällysteet Alueen varusteet Alueen rakenteet Kuivatusosat Talo-osat Perustukset Alapohjat Runko Julkisivut Vesikatot Tilojen rakennustekninen kuntoarvio Tilan jako-osat Tilat ja tilapinnat Tilavarusteet LVIA- Järjestelmien kuntoarvio LVI-perusjärjestelmät Lämmitysjärjestelmät Vesi- ja viemärijärjestelmät Ilmastointijärjestelmät Jäähdytysjärjestelmät SÄHKÖTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO S1 Asennus ja apujärjestelmät S2 Sähkönjakelu ja siihen liitetyt kuormitukset S22 Sähköenergian pääjakelu S23 Laitteiden ja laitteistojen sähköistys S24 Sähköliitäntäjärjestelmät S25 Valaisujärjestelmä S26 Sähkölämmitysjärjestelmät Tietoteknisten järjestelmien kuntoarvio T810 Rakennusautomaatiojärjestelmä...32 Liite 1, Kunnossapitosuunnitelmaehdotus Paperiniteen liitteenä on lisäksi CD-levy jolle on tallennettu raportti liitteineen PDF-muodossa ja kaikki tarkastusten aikana otetut valokuvat

3 2 (32) 1 JOHDANTO Tällä kuntoarviolla on tavoitteena selvittää Kalmarin kyläkoulun rakenteiden ja rakennusosien sekä lämmitys-, ilmanvaihto- ja sähköteknisten järjestelmien silmämääräinen kunto sekä uusimistarve, korjaustoimenpiteet, niiden aikataulu ja kustannusarviot. Kuntoarvio on laadittu RT-ohjekortin Liike- ja palvelurakennuksen kuntoarvion suoritusohje RT nimikkeistöä ja periaatteita mukaillen. Huomiota on myös kiinnitetty rakennusten turvallisuuteen, terveellisyyteen ja viihtyvyyteen. Kuntoarviota on täydennettävä kuntotutkimuksilla, jolloin rahoituksen kannalta tärkeät rakennusosien ja järjestelmien korjausajankohdat ja kustannukset tarkentuvat. Ajoissa tehty korjaus säästää aina kunnossapidon kokonaiskustannuksia. Kustannusarviot on laadittu ROK 2014 Rakennusosien kustannuksia ja KOR 2014 Korjausrakentamisen kustannuksia kirjoja apuna käyttäen. Raporttiin liitetyn PTS-ehdotuksen tavoitteena on kiinteistön arvon säilyttäminen, käyttöviihtyvyyden lisääminen sekä huolto- ja ylläpitokustannuksien säästöt. Kuntoarvion tilaajana on Saarijärven Kaupunki ja yhteyshenkilöinä toimi Vesa Ronkainen. Kuntoarvion on laatinut Henri Käyrä ja Jaakko Niskanen Inspecta Oy:stä. LVI-järjestelmien osalta käytettiin konsulttiapuna Kari Heiskaria IV-tieto Oy:stä. Tarkastukset suoritettiin Yhteystiedot: Inspecta Oy Inspecta Oy IV-tieto Oy Henri Käyrä Jaakko Niskanen Kari Heiskari Myyntimiehenkuja 4 Myyntimiehenkuja 4 Solkitie OULU OULU OULU puh puh puh Oulussa Inspecta Oy Henri Käyrä, RI Tekninen asiantuntija Rakennusten ja rakenteiden tarkastukset

4 3 (32) 2 YHTEENVETO, SUOSITELLUT LISÄTUTKIMUKSET JA MUUT JATKOTOIMENPITEET Tämä kuntoarvioraportti koostuu yhteenvedosta, 10 vuoden elinkaariennusteesta ja rakennusosakuntoarvioista, joita voidaan täydentää kuntotutkimuksilla ja tarvittaessa jalostaa huoltokirjaksi. Suosittelemme raportissa mainittujen kuntotutkimusten teettämistä täydentämään tehtyä silmä-määräistä kuntoarviota sekä huoltokirjan laatimista kiinteistön huollon ja ylläpidon apuvälineeksi. PTS-ohjelman ajan tasalla pitämiseksi kuntoarviota tulee päivittää noin 5-7 vuoden välein. Rakennusosien kunto on arvioitu RT Kiinteistön kuntoarvio, kuntoluokan määräytyminen apuna käyttäen. Kuntoluokka: 5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana 4 = hyvä, kevyt huoltokorjaus 6 10 vuoden kuluessa 3 = tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1 5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6 10 vuoden kuluessa 2 = välttävä, peruskorjaus 1 5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6 10 vuoden kuluessa 1 = heikko, uusitaan 1 5 vuoden kuluessa. 2.1 Yhteenveto kiinteistöstä ja kiireellisimmät toimenpiteet. Tarkastuksen kohteena on Kalmarin kyläkoulu, joka käsittää kaksi erillistä rakennusta. A- rakennus on valmistunut 1956 ja sen kerrosala on noin 550 m 2. Rakennuksessa on kellari ja kaksi käyttökerrosta sekä ullakkotila. B-rakennus on valmistunut vuonna 1897 ja sen kerrosala on noin 270 m 2. Rakennus on yksikerroksinen. Rakennukset toimivat koulukäytössä ja lisäksi B-rakennuksen päädyssä on tiloja päiväkotikäytössä. Kuntoarvion ja kiinteistöihin tehdyn kuntotutkimuksen perusteella kohteisiin kohdistuu laajoja korjaustoimenpiteitä tarkastusjaksolla. A-rakennuksessa korjaustyöt ovat ajankohtaisia viimeistään 5-10 vuoden kuluessa, tai mikäli kiinteistön käyttötarkoitusta halutaan muuttaa. B-rakennuksen osalta korjaustarve alkaa olla akuutti, sillä kohteessa oli havaittavissa selkeitä viitteitä sisäilmaongelmista. Piha-alueet ja ulkopuoliset osat Piha-alueen päällysteet ovat pääosin hiekkapinnalla ja viheralueet ovat nurmipinnalla. Kohteen aluevarusteisiin kohdistuu lähivuosina huoltoluoneista kunnostustarvetta ja merkittävin toimenpide on pintavesijärjestelyiden perusparannus, joka on syytä ajoittaa seuraavan laajemman peruskorjauksen yhteyteen. Rakennustekniikka A-rakennus A-rakennuksessa on betonianturaperustus ja kantavina rakenteina toimivat kellarissa betonirakenteiset perusmuurit. Ylemmissä kerroksissa rakennusrunko on puurankarakenteinen. Alapohjat ovat maanvaraisia rakenteita. Kellarin välipohja muodostuu betonirakenteisesta alalaattapalkistosta ja toisen kerroksen välipohja sekä rakennuksen yläpohja on puurakenteinen. Julkisivupinnat ovat rimalomalaudoitettuja maalattuja pintoja. Lämmöneristeenä rakenteissa on pääosin sahanpuru. Vesikatto rakennuksessa on harjakaton muotoinen ja katteena on profiilipeltikate. Ikkunat ovat MSE-puuikkunoita ja ovet metallirunkoisia lasiaukollisia ulko-ovia. Rakennuksen pintarakenteita on paikoin uusittu, mutta rakennusosat (alapohja, ulkoseinät, välipohja ja yläpohja) ovat pääosin alkuperäisiä, lähes 60 vuotta vanhoja rakenteita ja ne alkavat olla niiden elinkaarensa loppupuolella. Vanhat rakenteet ovat toteutustavaltaan paikoin riskialttiita rakenneratkaisuja ja kohteeseen tehtyjen tutkimuksien perusteella niissä on kosteus- ja mikrobivaurioita. Rakenteiden toteutustavasta johtuen kevyemmillä, tiivistyskorjausluontoisilla toimenpiteillä tai pelkällä pintarakenteiden uusimisella ei saada todennäköisesti hyvää lopputulosta. Mikäli kiinteistö halutaan peruskorjata siten, että sisäilmariskit saadaan hallintaan ja kiinteistölle tavoitellaan vuoden elinkaarta, on laaja peruskorjaus välttämätön.

5 4 (32) B-rakennus Rakennuksessa on luonnonkiviperustus ja ryömintätilallinen tuulettuva puualapohja. Rakennusrunko muodostuu hirsikehikosta, jonka ulkopinnassa on paneeliverhous ja sisäpuolella on levyrakenteita. Lämmöneristeenä ylä - ja alapohjissa on pääosin alkuperäiset luonnoneristeet (puru, sammal) ja seiniä on paikoin lisäeristetty sisäpuolelta villaeristeillä. Rakennuksessa on harjakatto ja katteena on tiilikate. Ikkunat ovat MSE-puuikkunoita. Päiväkodin puolella on vanha ulko-ovi ja koulun puoleinen ovi on uusittu. Rakennuksen sisä- ja ulkopuolen pintarakenteita on osin uusittu, mutta ulkoseinien hirsirunko, pääosa alapohjarakenteista sekä todennäköisesti yläpohjarakenteet ovat alkuperäisiä yli 115 vuotta vanhoja rakenteita. Rakenteissa on paikoin havaittavissa vanhoja kosteusvaurioita ja etenkin alapohjien osalta rakenteen kosteustekninen toiminta on osin heikkoa. Rakenteet ovat monilta osin elinkaarensa lopussa. Ala- ja yläpohjarakenteet sekä vesikate ovat selkeästi uusimisen tarpeessa. Lisäksi sisäilmassa aistittu haju on osin saattanut tarttua huokoisiin materiaaleihin, vaikka materiaali itsessään ei olisikaan vaurioitunut. Kiinteistö on laajan peruskorjauksen tarpeessa, mikä tarkoittaa käytännössä purkutöitä siten, että jäljelle jää vain hirsirunko ja osa rakenteista. Sisätilat Molemmissa rakennuksissa kuivien tilojen pintarakenteet ovat pääosin kunnossa ja niiden kunnostustarve olisi ajankohtaista noin 5-10 vuoden kuluessa. Kosteuden tilojen muovimattopinnat alkavat olla käyttöikänsä loppupuolella ja niiden uusiminen on ajankohtaista lähivuosina. Rakenteissa havaittujen ongelmien vuoksi pintarakenteet joudutaan uusimaan seuraavassa peruskorjauksessa käytännössä kokonaan. Sisäilman epäpuhtaudet A-rakennuksen kellaritiloissa sekä yläpohjaan vievässä porrashuoneessa havaittiin tarkastushetkellä selkeä hajupoikkeama. Muilta osin tilojen sisäilmassa ei yleistesti ollut aistittavissa hajupoikkeamia. Rakenteiden kuntotutkimuksen perusteella rakenteissa on paikoin sellaisia vaurioita ja puutteita, jotka voivat ajoittain heikentää sisäilman laatua. B-rakennuksen sisäilmassa oli osassa tiloista havaittavissa selkeä mikrobivaurioon viittaava hajupoikkeama. Kuntotutkimuksien perusteella todennäköisen aiheuttaja on alapohjan kosteus- ja mikrobivauriot. Vaurioiden ja tiloissa aistitun hajun vuoksi korjaustarve alkaa olla akuutti. Kiinteistön turvallisuus ja esteettömyys Kiinteistön suunnittelussa ei ole aikanaan otettu huomioon liikuntarajoitteisten kulkua tiloissa. Tulevassa peruskorjauksessa tämä tulee huomioida. Lisäksi kiinteistö tulee varustaa tulevaan käyttötarkoitukseen soveltuvilla paloilmoitinjärjestelmillä. Ilmanlaatu ja vaihtuvuus A-osalla ei tarkastushetkellä ollut havaittavissa selkeitä ilman vaihtuvuuteen viittaavia puutteita, mutta ulkopuoliset hajut tulivat selkeästi tiloihin ilmavaihdon ja rakenteiden kautta (ulkopuolella oli tarkastushetkellä voimakas lannoitteen haju). Käyttäjiltä saadun tiedon mukaan selkeitä puutteita ilman vaihtuvuudessa on etenkin B- rakennuksen päiväkodissa, jossa ei ole ilmanvaihtojärjestelmää. Tarkastushetkellä B- rakennuksen koulun tiloissa IV-kojeet eivät olleet käynnissä ja sisäilma oli tunkkainen ja raskas. Melu Tiloihin ei aiheutunut tarkastushetkellä selkeää ulkopuolista meluhaittaa. Luokkatilojen välillä ääneneristys on osin heikko, joten äänet esimerkiksi liikuntasalista, musiikkiluokasta tai teknisentyönluokasta saattavat ajoittain häiritä muiden tilojen käyttöä. Sisävalaistustasot Sisävalaistustaso on tyydyttävällä tasolla ja sitä on parannettu tarpeen mukaan.

6 5 (32) LVI-tekniikka Rakennuksessa on öljykattila, vesikiertoinen patterilämmitys sekä koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Rakennus on liitetty paikalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Rakennuksen vesi- ja viemärijärjestelmät ovat pääosin uusittu 1990-luvulla ja kokonaisuutena niillä on teknistä käyttöikää jäljellä noin 20 vuotta. Lämmitysjärjestelmä alkaa olla kokonaisuutena teknisen käyttöikänsä lopulla. Käyttöiän päässä alkavat olla lämmitysputkisto ja -patterit, patteritermostaatit sekä öljykattila varusteineen. Seuraavassa peruskorjauksessa on syytä harkita öljylämmityksen korvaamista maalämmöllä. Ilmanvaihtojärjestelmä on muutettu koneellisesti 2000-luvulla ja sillä on käyttöikää jäljellä noin 20 vuotta. Ilmanvaihtojärjestelmien äänenvaimentimet voivat sisältää mineraalivillavaimentimia, jotka voivat heikentää sisäilman laatua. Äänenvaimentimien materiaali- ja kunto tulee selvittää. Kohteeseen joudutaan tekemään rakennustekniikan osalle merkittävä peruskorjaus lähivuosina, joten samassa yhteydessä on syytä harkita lvi-järjestelmien uusimista kokonaisuudessaan. Lvi-järjestelmien uusimiskustannusarvio on noin (200 /m2), josta A-rakennus ja B-rakennus Sähkö- ja automaatiojärjestelmät Rakennus on liitetty paikalliseen sähköverkkoon sekä alueelliseen kuitukaapeliverkkoon. Sähkö- ja tietotekniset järjestelmät ovat monen ikäisiä ja sekavia, joten järjestelmien jäljellä olevan käyttöiän arvioiminen kokonaisuutena on hankalaa. Järjestelmät ovat kokonaisuudessa tyydyttävässä - välttävässä kunnossa ja ne toimivat nykyisellä käyttöasteella sekä kuormituksella vielä noin 10 vuotta. Seuraavan sisätiloihin kohdistuvan korjauksen yhteydessä sähkö- ja tietotekniset järjestelmät on suositeltavaa uusia kokonaisuudessaan. Kohteeseen joudutaan tekemään rakennustekniikan osalle merkittävä peruskorjaus lähivuosina, joten samassa yhteydessä on syytä uusia sähköjärjestelmät kokonaisuudessaan. Sähköjärjestelmien uusimiskustannusarvio on noin (250 /m 2 ), josta A-rakennus ja B-rakennus Energiatalous Kiinteistön energiankulutustietoja ei ollut käytettävissä.

7 6 (32) 2.2 Yhteenveto kunnossapitotoimenpiteistä ja lisätutkimustarpeesta Yhteenveto kunnossapitokustannuksista RAK LVI SÄ Rakennustekniikan kustannukset LVI-tekniikan kustannukset Sähkötekniikan kustannukset Kunnossapitosuunnitelmaehdotus on raportin liitteenä 1.

8 7 (32) Suositeltavat kuntotutkimukset ja selvitykset Tarkastetaan pihan päällysteiden kunto lumien sulettua. Ilmanvaihdon äänenvaimentimien tarkastus (mahdolliset kuitulähteet) 500 Pohjaviemärin kuvaus ja materiaalin varmistus Lämmitysputkiston kuntotutkimus (mikäli ei uusita peruskorjauksessa) Kuntoarvion päivitys 10 vuoden kuluessa Peruskorjauksen hankesuunnittelu Heti tehtävät ja huoltoluonteiset toimenpiteet Siivotaan A-osan yläpohja, portaikot ja kellarivarastot käytöstä poistetusta tavarasta välittömästi Märkätilojen ja keittiön mattosaumojen kunnostus välittömästi. 150 Hehkulamppujen tarkastus ja suojakupujen tai valaisimien uusiminen Vanhat valurautaviemärit poistetaan rakenteista ja rakenteet tiivistetään 500

9 8 (32) 3 KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT 3.1 Kiinteistön perustiedot Kiinteistön nimi: Kalmarin kyläkoulu, A- ja B-rakennus Kiinteistön osoite: Kalmaritie 117, KALMARI Rakennuksia: 2 kpl A-rakennus: Kerrosluku (kpl): 2 + kellari Tilavuus: - Kerrosala: noin 550 m 2 Valmistumisvuosi: 1956 Pääasiallinen rakennusaine: puu Kattotyyppi: Harjakatto Kate: Peltikate B-rakennus: Kerrosluku (kpl): 1 Tilavuus: - Kerrosala: noin 270 m 2 Valmistumisvuosi: 1897 Pääasiallinen rakennusaine: puu Kattotyyppi: Harjakatto Kate: Tiilikate Lämmitysjärjestelmä: Öljylämpö Ilmanvaihto: Koneellinen tulo/poisto 3.2 Korjaushistoria Kohteesta ei ollut tarkempia korjaushistoriatietoja käytettävissä. Paikalla tehtyjen havaintojen perusteella kohteissa on tehty seuraavia korjauksia: - A-rakennuksen vesikate on uusittu - Yksittäisien tilojen pintaremontteja molemmissa rakennuksissa. - Vesi- ja viemärijärjestelmät, kalusteet 1990-luku - Lämmitysputkisto, patterit,1950-luku - Termostaatit, Öljykattila, poltin Automaatio 2010-luku - Koneellinen iv 2000-luku - Sähköt luvulla - Kuitu/yleiskaapeli 2000-luvulla 3.3 Asiakirjaluettelo Kohteesta oli käytettävissä seuraavia lähtötietoja: Vahanen Oy:n laatima kuntoarvioraportti ( ). Vahanen Oy:n laatima kuntotutkimus ( ). Pohjapiirustukset ja asemapiirros. 3.4 Käyttäjäkyselyn keskeiset tulokset Tarkastuksen aikana haastateltiin käyttäjiä ja saatiin seuraavia lähtötietoja: B-rakennuksessa epäillään olevan sisäilmaongelmia. Henkilökunnalla ollut mm. ääniongelmia tiloissa sekä osa kokee väsähtävänsä tiloissa ollessa. B-rakennuksessa on vanhan rakennuksen hajua. B-rakennuksen päiväkodin puolella homeen hajua ja raskas sisäilma. Ilmanvaihto rakennuksissa on ajoin riittämättömän tuntuinen. A-rakennuksen ullakkotila haisee. Maanantaiaamuisin lämmityskaudella tilat ovat monesti kylmiä. Tyttöjen pukutilassa on ollut poikkeavaa hajua.

10 9 (32) 4 ALUERAKENTEIDEN JA RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO 4.1 Alueosat Kuntoluokka 1 Kuva 1. Asemapiirros Päällysteet Piha-alueen pysäköintialueet ja kulkuväylät ovat sora- ja hiekkapintaisia. Viheralueet ovat pääasiassa nurmipinnalla ja tontti on osin luonnontilassa. Tontilla on lisäksi jonkin verran puustoa ja istutuksia. Tarkastushetkellä päällysteet olivat osin lumen peitossa, joten niiden kuntoa ei voitu arvioida kattavasti. Tarkastetaan päällysteiden kunto lumien sulettua. Kuva 2. Päällysteitä A-rakennuksen edustalla. Kuva 3. Päällystietä B-rakennuksen edustalla.

11 10 (32) Alueen varusteet Pihan aluevarusteita ovat pihalla oleva jätepiste, päiväkodin puolella olevat leikkivälineet, lipputanko ja pyörätelineet. Lisäksi tontin sivustalla on kaukalo. Lipputanko on ruosteinen ja kunnostuksen tarpeessa. Pyörätelineissä on pieniä vääntymiä ja ruostetta. Keinuista puuttuvat ketjusuojaukset ja leikkivälineiden puuosissa on kunnostusarvetta. Kaukalon osalta mahdollista uusimistarvetta tulee pohtia erikseen. Leikkivälineiden ja aluevarusteiden kunnostustyöt Kuva 4. Lipputanko on ruosteinen. Kuva 5. Pihan pyörätelineitä. Kuva 6. Keinuista puuttuvat ketjujen sormisuojat. Kuva 7. Pihalla oleva kaukalo Alueen rakenteet Päiväkodin puolella rakennuksen takasivusta on rajattu puurakenteisella aidalla ja pihaalueella on lisäksi puurakenteinen jätekatos (ekopiste), jääkiekkokaukalon pukukoppi, puurunkoinen piharakennus ja maakellari. Sisäänkäyntien yhteydessä on betoni / luonnonkiviperusteiset katokset. Piharakennuksien osalta uusimis- / kunnostustarvetta tulee pohtia erikseen. Puinen aitarakenne on kunnossa ja siihen ei kohdistu kunnostustarvetta lähivuosina. Sisäänkäyntikatoksien puupilarit ja kaiteiden puuosat ovat huonokuntoisia ja kärsineet paikoin lahovaurioista. Korjaustarve alkaa olla akuutti.

12 11 (32) Katoksien kunnostukset Kuva 8. Piha-aita. Kuva 9. Katoksien puuosissa on kunnostustarvetta Kuivatusosat Piha-alueella vedenpoisto on toteutettu pääasiassa maanpinnan kallistuksilla / imeytetään maaperään. Sadevesi- tai salaojajärjestelmiä ei ole. Tontti on tasainen ja maanpinnat eivät juuri vietä rakennuksista poispäin. Rakennuksien vierustoilla on paikoin painanteita, johon vesi pääsee lammikoitumaan. Syöksytorvien alapuolelta vedenpoisto ei ole hallittua. Kokonaisuudessaan tontin pintavesijärjestelyt ovat puutteelliset ja ne on syytä laittaa kuntoon viimeistään seuraavan laajemman peruskorjauksen yhteydessä. A-rakennuksen kellarissa oli havaittavissa selkeät viitteet ulkopuolisesta kosteusrasituksesta, joten jos tilat halutaan kunnostaa käyttöön, on syytä varautua laajempaan korjaukseen pintavesijärjestelmien osalta. Piha-alueen kuivatussuunnitelman laatiminen. Piha-alueen vedenpoiston perusparannus ja kellarin kuivatus sekä salaojitus. Kustannus tarkentuu vasta kuivatussuunnitelmien laatimisen myötä Kuva 10. Vedenpoisto syöksyntorvien alapuolelta ei ole hallittua. Kuva 11. Painumaa/vesilammikoita B-rakennuksen vierustalla.

13 12 (32) Talo-osat Perustukset Kuntoluokka 3 A-rakennuksessa on teräsbetonianturat ja betonirakenteiset perusmuurit, jotka toimivat osin kellaritiloissa maanvastaisina ulkoseininä. Kellarin perusmuurirakenteissa vedeneristystä ei havaittu. B-rakennuksessa on luonnonkiviperustus. A-rakennuksen perusmuurirakenteissa on pieniä yksittäisiä halkeamia sekä paikoin kosteusrasituksen aiheuttamia pinnoitevikoja. Merkittävä rakenteiden painumiseen viittaavia vaurioita ei havaittu. Takasivustalla on vanha halkokuilu, jonka poistamista tulevassa peruskorjauksessa on syytä harkita. B-rakennuksen perustuksissa on yksittäisiä painuneita kiviä, laajempaa perustusrakenteiden painumaa ei kuitenkaan ollut havaittavissa. B-osassa alapohjan tuuletus on puutteellinen ja asiaa on käsitelty tarkemmin kohteeseen laaditussa kuntotutkimusraportissa ja kohdassa 122 Alapohjat. A-rakennuksen sokkelin pintarakenteiden kunnostus julkisivurakenteiden maalauskorjauksien yhteydessä. Kustannus on huomioitu kohdassa 124 Julkisivut. Kuva 12. A-osan sokkelissa on rapautumakohtia ja paikoin pieniä halkeamia. Kuva 13. Yleiskuva, B-rakennuksen luonnonkiviperustus Alapohjat Kuntoluokka 1 A-rakennuksen kellarissa on maanvastaiset lämmöneristämättömät betonialapohjat. A- rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa alapohjat muodostuvat hiekkamaan päälle valetusta betonilaatasta, bitumisivelystä ja koolatusta puulattiasta, jonka eristeenä on pääosin sahanpuru (liikuntasalissa eristeitä on uusittu). B-rakennuksessa on ryömintätilallinen, tuulettuva puualapohja. Alapohjarakenteet ovat pääosin alkuperäiskunnossa ja eristeenä ovat luonnoneristeet (sammal, puru). Kuntotutkimuksen perusteella A-osan kellarin alapohjarakenteet olisi suositeltavinta uusia kokonaisuudessaan. Lisäksi 1. kerroksen osalta rakenne on riskialtis ja mikäli kiinteistöön tehdään laajempi peruskorjaus, olisi rakenne suositeltavinta uusia kokonaan.

14 13 (32) B-osan alapohjarakenne on kuntotutkimuksen perusteella heikkokuntoinen, siinä on kosteus- ja mikrobivaurioita, lahoa, lattiasienikasvusta ja rakenne itsessään käyttöikänsä lopussa. A-osan kellarin peruskorjaus (alapohjat + perusmuuri), alustava korjauskustannusarvio A-osan 1.krs alapohjien uusiminen seuraavassa laajemmassa peruskorjauksessa B-osan alapohjarakenteiden uusiminen kokonaisuudessaan Runko Kuntoluokka Kantavat seinät ja pilarit A-rakennuksen kellaritiloissa rakennusrunko muodostuu teräsbetoniseinistä ja muilta osin rakennuksen kantavina pysytyssuuntaisina rakenteina toimivat puurankarakenteiset ulkoseinät sekä osa väliseinistä. B-rakennuksen kantavan rakennusrungon muodostaa hirsikehikko. Kantavien rakenteiden osalta ei havaittu painumia tai muita merkittäviä korjaustarpeita liittyen rakenteiden kantavuuteen. Tarkistetaan rakennusrungon kunto peruskorjauksen yhteydessä Välipohjat A-rakennuksen kellarin ja ensimmäisen kerroksen välinen rakenne muodostuu betonirakenteisesta alalaattapalkistosta ja sen päälle koolatusta puulattiasta. Lämmöneristeinä ovat alkuperäiset purueristeet. Ensimmäisen ja toisen kerroksen välipohjarakenne on alkuperäinen, puurakenteinen ja lämmöneristeenä on sahanpuru. Kuntotutkimuksen perusteella välipohjissa on paikoin ulkoseinien vierustoilla mikrobivaurioita ja lisäksi 1.kerroksessa on tiettävästi ollut vesivuotoja. Välipohjien osalta korjaustarve ei ole akuutti, mutta kuntotutkimuksen perusteella vanhat purueristeet on syytä uusia tulevassa peruskorjauksessa. Välipohjien korjaus tulevassa peruskorjauksessa, kustannusarvio Yläpohjat A-rakennuksessa yläpohjarakenne muodostuu: laudoituksesta, mm hiekkakerroksesta, paperista, mm purueristeestä, paperista ja sisäverhouslaudoituksesta. Yläpohjaa kannattelevat kappaletavarasta tehdyt kattotuolit. B-rakennuksessa yläpohjarakenteen eristevahvuus vaihtelee mm välillä. Eristeen yläpinnassa on hiekkaa/purua ja pohjalla sammaleristeet. Sammaleristeen alla on katon kannatinlaudoitus. Yläpohjan kantavina rakenteina toimivat hirsipalkeista tehdyt kattotuolit. A-osan yläpohjassa on runsaasti käytöstä poistettua tavaraa, mikä olisi syytä poistaa tilasta. Tavara lisää rakenteen palokuormaa ja heikentää rakenteiden kosteusteknistä toimintaa. Yläpohjissa ei havaittu tuulettuvuuden puutteeseen viittaavia vaurioita tai rakenteiden kantavuuden heikentymiseen viittaavia vikoja tai vaurioita. Molempien rakennuksien yläpohjissa on paikoin vanhoja kosteusjälkiä. Rakennuksiin tehdyn kuntotutkimuksen perusteella suositeltavin toimenpide yläpohjarakenteille seuraavassa peruskorjauksessa olisi uusia eristeet ja tehdä rakenteista tiivis. Samalla saadaan parannettua rakenteen lämmöneristävyyttä huomattavasti.

15 14 (32) Siivotaan A-osan yläpohja käytöstä poistetusta tavarasta välittömästi A-osan yläpohjan eristeiden uusiminen ja rakenteen perusparannus seuraavan peruskorjauksen yhteydessä, alustava kustannusarvio B-osan yläpohjan uusiminen, alustava kustannusarvio Kuva 14. Yleiskuva, A-osan yläpohja. Kuva 15. A-osan yläpohjassa on paikoin runsaasti käytöstä poistettua opetusvälineistöä. Kuva 16. Yleiskuva, B-osan yläpohja. Kuva 17. B-osan yläpohjaeristeitä Julkisivut 1241 Ulkoseinät Kuntoluokka 2 A-rakennuksen ulkoseinät ovat rankarakenteisia seiniä ja niissä on lämmöneristeenä purueristeet. Julkisivupinnat on verhoiltu pystyrimalomalaudoituksella. B-rakennuksen ulkoseinät ovat hirsirakenteiset ja ne on verhoiltu vaakapaneloinnilla. Ulkoseinärakenteita on käsitelty tarkemmin kuntotutkimusraportissa. A-rakennuksen julkisivut on verhoiltu pystyrimalomalaudoituksella, jonka takana on kreosootilla kyllästetty bitumihuopa, vinolaudoitus ja purueristeinen seinärakenne. Bitumihuopa on suojannut rakennetta viistosteelta, mutta samalla myös todennäköisesti aiheuttanut kosteuden tiivistymistä rakenteeseen. Kuntotutkimuksen perustella suositeltavin toimenpide olisi tehdä laajempi korjaus seinärakenteeseen, mikä tarkoittaa käytännössä rakenteen purkamista rungolleen. A-rakennuksen pystyrimalomalaudoitus on todennäköisesti alkuperäinen, lähes 60 vuotta vanha rakenne ja se on tavoitteellisen käyttöikänsä lopussa. Verhouksen takana ei ole tuuletusrakoa, mikä on todennäköisesti säilyvyyttä heikentävä tekijä. Seinien alaosien verhouksessa on pientä pehmentymää ja maalivikoja. Lisäksi

16 15 (32) julkisivua täydentävien osien kohdilla on paikoin maalivikoja. Kokonaisuudessaan maalipintojen yleiskunto on tyydyttävä ja nykykunnon perusteella seuraava laajempi korjaus olisi ajankohtaista 3-5 vuoden kuluessa. B-rakennuksen julkisivuverhouksen tarkka ikä ei ole tiedossa. Verhouksen takana ei ole tuulettuvaa rakoa, joten mahdolliset vesivuotojen aiheuttamat vauriot eristeisesti rakenteen koristelistojen, ikkunakarmien ja vastaavien kohdilla ovat mahdollisia. Paneeliverhouksessa on paikoin haalistumaa ja etenkin seinien alaosissa maali hilseilee paikoin irti. Nykykunnon perusteella julkisivun kunnostus olisi ajankohtaista 1-3 vuoden kuluessa. Paneeliverhouksien ikä ja nykykunto sekä kuntotutkimuksessa havaitut vauriot ja riskit huomioiden, suositeltavinta olisi seinärakenteiden laaja peruskorjaus. A- rakennuksessa korjaus tarkoittaisi käytännössä purkutöitä siten, että jäljelle jää vain puurangat ja B-osalla purkutyöt siten, että jäljelle jää hirsirunko. A-osan ulkoseinien peruskorjaus ja julkisivuverhouksen uusiminen. Nykykunnon perusteella korjaustoimenpiteet ovat ajankohtaisia viimeistään 3-5 vuoden kuluessa. Kustannukset tarkentuvat vasta korjaussuunnittelun myötä, alustava korjauskustannusarvio toimenpiteille on noin B-osan ulkoseinien peruskorjaus ja julkisivuverhouksen uusiminen. Alustava korjauskustannusarvio toimenpiteille on noin Lisäkustannuksia saattaa aiheuttaa mahdolliset hirsiseinien lahovaurioiden korjaukset. Kuva 18. Yleiskuva A-rakennuksen julkisivurakenteista. Kuva 19. Seinien alaosissa on paikoin haristumaa ja pehmentymää. Kuva 20. A-osa, ikkunan smyygilaudoissa on haristumaa ja maalin hilseilyä. Kuva 21. Seinien keskiosilla maali on paiko lohkeillut irti.

17 16 (32) Kuva 22. Yleiskuva, B-rakennuksen julkisivu. Kuva 23. Nurkkalaudoissa ja verhouksessa on paikoin maalin hilseilyä Ikkunat Kuntoluokka 4 Molemmissa rakennuksissa ikkunat on uusittu MSE-puuikkunoiksi. A-rakennuksessa ikkunapellit ovat alkuperäisiä ja B-rakennuksessa ne on uusittu. MSE-puuikkunoilla tavoitteellinen käyttöikä on noin vuotta. Ikkunoiden ulkopuitteissa on pientä huoltomaalaustarvetta ja muilta osin ne ovat kunnossa. Nykykunto huomioiden ikkunoilla on tavoitteellista käyttöikää jäljellä vielä noin vuotta. Ikkunatiivisteitä ei tiettävästi ole uusittu ja tarkastetuilta osin ne olivat paikoin kunnostuksen tarpeessa. Tulevan peruskorjauksen yhteydessä on syytä suorittaa pienimuotoinen ikkunoiden huolto/kunnostus. A-osan ikkunapellit ovat alkuperäiset ja ne on syytä uusia ulkoseinien korjaustöiden yhteydessä. B-osalla pellitykset ovat kunnossa, mutta ne joudutaan todennäköisesti uusimaan julkisivukorjauksien yhteydessä. MSE -puuikkunoiden tiivisteiden uusiminen, ulkopuitteiden kunnostus ja pellityksien uusiminen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä A-osa B-osa Kuva 24. Yleiskuva, A-osan ikkuna. Kuva 25. A-osan ikkunat ulkopuolelta.

18 17 (32) Kuva 26. B-osan ikkuna. Kuva 27. B-osan ikkunat ulkopuolelta Ulko-ovet Kuntoluokka 4 A-rakennuksen ulko-ovet sekä B-rakennuksen koulun tilojen puoleinen ovi on uusittu. Ovet ovat metallirunkoisia lasiaukollisia ovia. Päiväkodin puolella on vanha puurakenteinen ulkoovi. Uusituissa ovissa on pieniä mekaanisen rasituksen aiheuttamia kolhuja ja keittiön oven lasi oli tarkastushetkellä rikki. Muilta osin ovet ovat kunnossa ja laajempaa kunnostustarvetta ei ole. Päiväkodin puoleinen puuovi on haalistunut ja heikkokuntoinen. Ovi on syytä uusia tulevassa peruskorjauksessa. Ulko-ovien huolto/kunnostustyöt ja lukkojen kunnostus tarpeen mukaan. B-osan päiväkodin oven uusiminen Kuva 28. A-osan pääsisäänkäynnin ovi. Kuva 29. A-osan keittiön ovi.

19 18 (32) Kuva 30. B-osan päiväkodin ovi. Kuva 31. B-osan koulun ovi Vesikatot Kuntoluokka 3 (A-osa) ja 1 (B-osa) A-rakennuksessa on jyrkkä harjakatto ja vesikaton kantavina rakenteina toimivat kappaletavarasta tehdyt kattotuolit. Vesikatteena on profiilipeltikate. Vesikate on laitettu vanhan pärekaton päälle ja varsinaista aluskatetta ei ole. Katon varusteisiin kuuluvat lumiesteet, kulkusillat, talotikkaat, räystäskourut ja syöksytorvet. B-rakennuksessa on jyrkkä harjakatto ja vesikaton kantavina rakenteina toimivat kappaletavarasta tehdyt kattotuolit. Vesikatteena on betonitiilikate. Aluskatteena toimii vanha pärekatto. Vesikatolta puuttuvat räystäskourut ja syöksytorvet. Tarkastushetkellä vesikattorakenteet olivat osin lumen peitossa, joten tarkastusta ei voitu tehdä kattavasti. A-rakennuksen osalta peltikate vaikutti hyväkuntoiselta ja todennäköisesti laajempiin korjaustoimenpiteisiin ei ole lähivuosina aihetta. Varsinaista alustakatetta ei ole, joten läpivientien tiiveyttä tulee tarkkailla. B-osalla vesikate on sammaloitunut ja heikkokuntoinen. Yläpohjarakenteissa on paikoin havaittavissa vuotojälkiä. Suositeltavinta olisi uusia vesikatto alusrakenteineen viimeistään seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. A-osan katteen ja varusteiden normaalit vuosihuoltotyöt. B-osan vesikatteen uusiminen varusteineen 1-3 vuoden kuluessa Kuva 32. Yleiskuva, B-osan vesikatto. Kuva 33. B-osan vesikatto.

20 19 (32) 4.3 Tilojen rakennustekninen kuntoarvio Tilan jako-osat Kuntoluokka 3 A-osalla sisäovet ovat puisia peiliovia ja B-osalla ne ovat pääasiassa vakiolaakaovia. Kevyet väliseinät ovat pääasiassa rankarakenteisia seiniä. Sisäovissa on yksittäistä kulumaa ja huoltotarvetta, laajempaan uusimiseen ei ole kuitenkaan ole välitöntä tarvetta. Sisäovien uusimista tulevissa peruskorjauksissa on syytä harkita. Kevyiden välisienien pintarakenteet on syytä kunnostaa tulevassa peruskorjauksessa. B-osalla korjaustyö on laaja ja väliseinät on syytä uusia kokonaisuudessaan. Kustannuksen on huomioitu kohdassa Tilat ja Tilapinnat Ovien uusimistarve riippuu tulevista korjauksista ja mahdollisista käyttötarkoituksen muutoksista. Kuva 34. A-osan sisäovia. Kuva 35. B-osan sisäovia Tilat ja tilapinnat Kuntoluokka 3 A-rakennus Sisätilojen lattiat ovat puurakenteisia ja pääasiassa maalattuja lankkulattioita. Märkätilojen ja keittiön tiloissa on erilaisia muovimattopinnoitteita. Seinäpinnat ovat pääosin maalattuja levypintoja tai paneloituja. Märkätilojen seinissä on muovimattopintoja. Sisäkatoissa on paneeliverhous tai haltex-levytys. Kuivien tilojen puulattiat ja maalatut pinnat ovat kokonaisuudessaan tyydyttävässä kunnossa. Pintarakenteisiin ei kohdistu välitöntä uusimistarvetta ja laajempi kunnostus olisi ajankohtaista 10 vuoden kuluessa. Märkätilojen, pukutilojen ja keittiön muovimattopinnat alkavat monilta osin olla käyttöikänsä lopussa. Mattosaumat ovat paikoin halkeilleet ja kosteusvaurioriski on merkittävä etenkin suihkutiloissa. Nykykunnon perusteella tilojen pintamateriaalien uusiminen alkaa olla ajankohtaista. Tilojen käyttöikää on mahdollista jatkaa muutamia vuosia, mikäli mattosaumat kunnostetaan ja niiden kuntoa seurataan säännöllisesti. Kiinteistön kellaritilat alkavat olla laajemman peruskorjauksen tarpeessa.

21 20 (32) Kokonaisuudessaan tilapintojen osalta laajempi peruskorjaus alkaisi olla ajankohtaista 5-10 vuoden kuluessa ja kuntotutkimuksen perusteella suositeltavinta olisi tehdä kiinteistöön laaja korjaus, jossa uusitaan riskialttiit rakenteet. Käytännössä korjaustyö tarkoittaa sisäpuolen pintarakenteiden kokonaisvaltaista uusimista. Märkätilojen ja keittiön mattosaumojen kunnostus välittömästi. 150 Tilapintojen uusiminen peruskorjauksen yhteydessä Kuva 36. A-osa, liikuntasali. Kuva 37. A-osa. Luokkatila. Kuva 38. A-osa, wc. Kuva 39. A-osa, pukutila suihkuhuone. Kuva 40. Mattosaumat ovat kovettuneet ja halkeilleet. Kuva 41. Kellarin pesutilat ovat käyttöikänsä lopussa.

22 21 (32) B-rakennus Sisätilojen lattiat ovat puurakenteisia. Koulun tilojen puolella lattiat ovat maalatuja lankkulattioita ja päiväkodissa sekä märkätiloissa on muovimattopintoja. Seinäpinnat ovat pääosin maalattuja levypintoja. Sisäkatoissa on pääasiassa levyverhous. Tilojen pintarakenteet ovat pääasiassa ikäisekseen kunnossa ja niiden osalta akuuttia kunnostustarvetta ei ole. Pintarakenteiden nykykunnon perusteella seuraava laajempi korjaus olisi ajankohtaista kuivissa tiloissa vuoden kuluessa ja märkätiloissa 5-10 vuoden kuluessa. Kiinteistössä on kuntotutkimuksessa havaittu viitteitä sisäilmaongelmasta ja rakenteiden korjaustarve on laaja. Tulevassa peruskorjauksessa joudutaan uusimaan käytännössä sisäpinnat kokonaisuudessaan. Lopullinen kustannusarvio riippuu tilojen tulevasta käyttötarkoituksesta. Tilapintojen uusiminen peruskorjauksessa. Kustannuksia on osin huomioitu rakenteisiin kohdistuvissa korjaustoimenpiteissä Kuva 42. B-osa, päiväkodin tiloja. Kuva 43. B-osa, päiväkodin wc. Kuva 44. B-osa, musiikkiluokka. Kuva 45. B-osa, aulatila.

23 22 (32) Tilavarusteet Kuntoluokka 2-3 Tilavarusteita kohteessa ovat luokkien kiintokalusteet, naulakot sekä keittiön kalusteet. A-osan keittiön kaapistot ovat käyttöikänsä loppupuolella ja uusiminen alkaa olla lähivuosina ajankohtaista. Tilavarusteita tiloissa on uusittu tarpeen mukaan ja laajempaa uusimistarvetta niiden osalle ei ole. Alkuperäisten kalusteiden ja kaapistojen uusiminen peruskorjauksessa. Tilavarusteiden uusimistarvetta tulee pohtia erikseen. Lopulliset kustannukset tarkentuvat, kun tilojen tuleva käyttötarkoitus on selvillä. Alustava kustannusarvio on noin Kuva 46. A-osa, keittiön kaapistot. Kuva 47. Alkuperäisiä komerokaappeja.

24 23 (32) 5 LVIA- JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO LVI-perusjärjestelmät Lämmitysjärjestelmät Kuntoluokka Lämmityksen keskusosat Rakennuksissa on vesikeskuslämmitys ja lämmöntuotto tapahtuu öljykattilan (arimax) avulla. Öljysäiliö on sijoitettu sisätiloihin kellarissa. Öljykattila laitteistoineen oli kunnossa. Öljykattila ja öljypoltin ovat vuodelta Öljykattilalla on teknistä käyttöikää jäljellä noin vuotta ja öljypolttimella 5-10 vuotta. Öljysäiliö on asennettu kellaritilaan ja se on asennettu vuonna Säiliöllä on teknistä käyttöikää jäljellä noin vuotta. Öljysäiliöön tulee tehdä säännölliset tarkastukset. Öljysäiliön tarkastus Tukes ohjeen mukaan Öljypolttimen uusiminen 5 10 vuoden kuluessa Paisunta-astian esipaineen tarkastus vuosittain (ei pts) 200 /a Öljylämmityksen muuttamista esim. maalämmöksi on syytä harkita Lämmityksen siirto-osat Rakennusten väliset lämpöputket ovat eristettyjä putkielementtejä. Lämmitysputket ovat pääosin teräsputkia. Lämmitysputket kulkevat osin pinta-asennuksena ja osin rakenteissa. Rakennusten väliset lämpöputket on uusittu 2012 ja niillä on teknistä käyttöikää jäljellä noin 40 vuotta. Lämmitysputkistot ovat pääosin alkuperäisiä 1950-luvulta luvun lämpöputket alkavat olla teknisen käyttöikänsä päässä. Lämmönjakohuoneessa olevat sulut ja linjasäätöventtiilit on uusittu 2010-luvulla. Katselmushetkellä lämpöjohdoissa ei havaittu vuotoja. Käyttöveden lämmönsiirrin on 2010-luvulta ja sillä on teknistä käyttöikää jäljellä noin 20 vuotta. Lämmitysputkiston ja pattereiden sekä patteritermostaattien uusiminen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä o A-rakennus o B-rakennus Vaihtoehtoisesti lämpöjohtojen jättämistä voi harkita, jos niihin suoritetaan kuntotutkimus ja kunto todetaan hyväksi Lämmitysputkiston kuntotutkimus Lämmityksen pääteosat Lämmityspatterit ovat teräslevypattereita. Pattereissa on termostaattiset patteriventtiilit. Lämmityspatterit ovat pääosin alkuperäiset 1950-luvulta ja ne alkavat olla teknisen elinkaarensa päässä. Patteritermostaatit ovat monen ikäisiä, mutta pääosin 1990-luvulta. Muutamia patteritermostaatteja oli rikki ja joitain oli uusittu 2000-luvulla. Kokonaisuutena patteritermostaatit alkavat olla teknisen elinkaarensa päässä. Lämmönjakohuoneessa putkieristeet ovat muovipintaisia mineraalivillaeristeitä. Rikkoutuneiden patteritermostaattien uusiminen (ei pts) 100 /kpl

25 24 (32) Patteritermostaattien uusiminen peruskorjauksen yhteydessä. Hinta ks. edellinen kohta. Kuva 48. Lämmityskattila ja öljypoltin sekä paisunta-astiat Kuva 49. Käyttöveden lämmönsiirrin Kuva 50. Monen ikäisiä patteritermostaatteja Kuva 51. Rakennusten välisen putkielementin lähtö lämmönjakohuoneessa Vesi- ja viemärijärjestelmät Kuntoluokka 3 Viemärit Rakennuksen sisäiset viemärit on uusittu ja ne ovat muovia. Pohjaviemärin uusimisesta tai materiaalista ei ole varmuutta. Viemärin tarkastuskaivo oli katselmushetkellä lumen peitossa, joten materiaalia ei voitu varmistaa. Viemäriverkostossa ei tarkastuksen yhteydessä havaittu puutteita. Muoviviemäreillä on käyttöikää jäljellä noin 25 vuotta. Vanha valurataviemäri oli jätetty rakenteisiin kellarin katossa. Vanhat valurautaviemärit poistetaan rakenteista ja rakenteet tiivistetään 500 Pohjaviemärin kuvaus ja materiaalin varmistus 1 000

26 25 (32) Kuva 52. Muoviviemäreitä kellarissa. Kuva 53. Todennäköisesti myös pohjaviemäri on muovia Vesijohdot A-rakennuksen lämmönjakohuoneessa on erillinen lämmönsiirrin A-rakennuksen lämpimälle käyttövedelle. B-rakennuksessa lämmin käyttövesi tuotetaan sähkökäyttöisellä lämminvesivaraajalla. Rakennuksen tonttijohto on muovia. Tonttivesijohto, -sulku ja vesimittari sijaitsevat lämmönjakohuoneessa. Rakennuksen sisäiset vesiputket ovat kuparia ja ne pinta-asenteisia. Tonttivesijohto on arviolta 1990-luvulta ja sillä on teknistä käyttöikää jäljellä noin vuotta. Vesijohtoverkosto on arviolta 1990-luvun alusta ja sillä on käyttöikää jäljellä noin 20 vuotta. Vesijohtoverkostossa ei havaittu vuotoja tai vikoja. Ei välittömiä toimenpiteitä. Käyttövesiverkoston uusimista seuraavan peruskorjauksen yhteydessä on syytä harkita. Kuva 54. Talosulku ja vesimittari Kuva 55. Tonttivesijohdot ovat muovia

27 26 (32) Vesi- ja viemärikalusteiden pääteosat Vesikalusteet ovat pääosin 1990-luvulta ja viemärikalusteet ovat pääosin 1980-luvulta. Osin sekoittajia on uusittu rikkoontumisen myötä. Vesi- ja viemärikalusteet ovat kunnossa. Käyttäjäkyselyn perusteella merkittäviä puutteita ei ole ollut. Teknisen käyttöiän perusteella osa vesi- ja viemärikalusteista alkaa olla käyttöikänsä päässä, mutta vähäisestä käytöstä johtuen ne voivat toimia vielä vuosia. B-rakennuksen oppilas-wc on rakennettu 2000-luvulla ja kalusteet ovat sen ikäiset. Vesi- ja viemärikalusteita uusitaan/kunnostetaan tarpeen mukaan normaalin huoltotoiminnan yhteydessä. Vaihtoehtoisesti kalusteet uusitaan seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. Kuva 56. Käytävän vesipisteiden kalusteita Kuva 57. Suihkussa yksiotesekoittaja Kuva 58. Wc-istuin 1970-luvulta Kuva 59. B-rakennuksen uusi wc

28 27 (32) Ilmastointijärjestelmät Kuntoluokka 3 Ilmanvaihdon keskusosat Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Ilmanvaihto on toteutettu usealla pienemmällä iv-koneella (Vallox Ilmava). Koneet on varustettu lämmöntalteenotolla ja lämmitysjärjestelmään kytketyillä esilämmityspattereilla sekä huonekohtaisilla säätimillä. Ilmanvaihtokanavat ovat kierresaumaputkea ja pääte-elimet nykyaikaisia ja käyttöön soveltuvia. Koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä on asennettu 2000-luvulla. Päiväkodin tiloissa ei ole koneellista ilmanvaihtoa, vaan painovoimainen järjestelmä Päiväkodin ilmanvaihto on heikko. Koneelliseen järjestelmään liityttäessä vanhoja rakennusaineisia ilmanvaihtohormeja ei ole kaikilta osin poistettu käytöstä eikä rakenteita ole tiivistetty. Vanhat ilmanvaihtohormit voivat toimia ajoittain korvausilmareitteinä ja korvausilmaa voi tulla epätiiviiden rakenteiden kautta, mikäli ilmanvaihto ei ole tasapainossa. Tarkastushetkellä ilmanvaihtojärjestelmissä ei havaittu vikoja tai puutteita ja sisäilmanlaatu oli hyvä. Ilmanvaihtokojeilla on käyttöikää jäljellä noin vuotta. Kanavistot on eristetty yläpohjassa mineraalivillalla. Järjestelmän puhdistusajankohdasta ei ole varmuutta. Ilmanvaihtokanavien kanavavaimentimien ääneneristeet voivat sisältää mineraalivilla. Mineraalivillavaimentimista voi levitä kuituja ja mineraalivillapölyä huoneilmaan. Äänenvaimentimien tarkastus 500 Tarvittaessa mineraalivillavaimentimet korvataan esim. Dacronilla Ilmanvaihtokanaviston puhdistus ja ilmamäärien tasapainotus, mikäli edellisestä yli 5 vuotta o A-rakennus 3 000, B-rakennus o Ilmanvaihto säädetään vain hivenen alipaineiseksi. Liiallinen alipaine mahdollistaa epäpuhtauksien kulkeutumisen sisäilmaan rakenteista ilmavirtojen mukana. Päiväkotiin suositellaan koneellisen ilmanvaihdon asentamista Kuva 60. Iv-koneita A-rakennuksen käytävällä Kuva 61. Kanavavaimentimet voivat sisältää mineraalivillaeristeitä

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö Hanke 6159 Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö 1 SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 KUVALUETTELO... 3 JOHDANTO... 4 1. YHTEENVETO...

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI KUNTOARVIO Tarkastuspäivä 6.7.2009 R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I

Lisätiedot

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat:

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat: SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399 Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO Kuntoarvion suorittajat: Aluerakenteet ja rakennustekniikka: Jarmo Majuri, Sakipa Oy LVI -järjestelmät:

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011 RS 15 Kuntoarvio Sepänkatu 7 08100 Lohja RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 7 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 8 2.4. VÄLITTÖMÄSTI

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 Karkkila KUNTOARVIO. YIT Kiinteistötekniikka Oy Kiinteistöpalvelut. Kuntoarvion suorittajat:

KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 Karkkila KUNTOARVIO. YIT Kiinteistötekniikka Oy Kiinteistöpalvelut. Kuntoarvion suorittajat: KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 KUNTOARVIO n suorittajat: Rakennustekniikka: Kiinteistökäynti: 08.10.2010 Matti Ruotsala Raportti laadittu: 23.12.2010 LVI tekniikka: Marko Lukkari Sähkötekniikka:

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio Taalintehtaan kunnantoimisto Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS Tarkastuspäivä 1.6.2010 RS 15 Kuntoarvio 2/47 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 27.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 05.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Tarkastuspäivä 8.2.2011

Kuntoarvio Start. Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Tarkastuspäivä 8.2.2011 Kuntoarvio Start Luhtitie 11 01660 VANTAA Kuntoarvio Start 2/19 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 5 2.3. LVI-JÄRJESTELMIEN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54)

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54) Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/54) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 12 (1/54) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (1/54) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI MANNILANTIE 4 44100

Lisätiedot

Merimaskun terveystalo

Merimaskun terveystalo K u n t o t a r k a s t u s Kuntotarkastusraportti 11.6.2012 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa. Tarkastuspäivä 18.4.2013

Kuntoarvio Start. Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa. Tarkastuspäivä 18.4.2013 Kuntoarvio Start Martinkyläntie 3 01670 Vantaa Kuntoarvio Start 2/23 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 5 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 6 2.3.

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 08.10.2009 Raportin päiväys: 12.11.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI 1 SUOVUOREN KARTANON TALOUSKESKUS Suovuoren kaupunginosassa Myllärinmäessä Rakennukset sijaitsevat 8 389 m²:n

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS

TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS PYYNIKIN UIMAHALLI Pirkankatu 10 33230 Tampere Korjaustarveselvitys 25.1.2003

Lisätiedot

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS Lampikatu 5, 18100 Heinola 16.2.2009 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 YHTEENVETO...4 2.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja toimenpide-ehdotuksista...4

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA. Tarkastuspäivä 24.9.2013

Kuntoarvio Start. Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA. Tarkastuspäivä 24.9.2013 Kuntoarvio Start Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntoarvio Start 2/17 Latvan Koulu, yläkoulurakennus

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu KUNTOTARKASTUS Lielahden koulu Rövarnäsintie 13 21630 LIELAX KUNTOTARKASTUS LIELAHDEN KOULU, RÖVARNÄSINTIE 13, 21630 LIELAX 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen kohteena

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt 24.6.2015 Senaatti-kiinteistöt Jääkärinkatu 14 50100 Mikkeli Luottamuksellinen Ramboll Finland Oy PL 25, Säterinkatu 6, 02601 Espoo, SUOMI Puh. +358 20 755 611, Fax. +358 20 755 6201 Sisällysluettelo LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

Kuntokortti Kaunialan sotavammasairaala 30.06.2006 Rakennus: Sairaalarakennukset ja vanha Tilaryhmä:

Kuntokortti Kaunialan sotavammasairaala 30.06.2006 Rakennus: Sairaalarakennukset ja vanha Tilaryhmä: Koodi: D Aluerakenteet Laite/Tila: Ylläpito-osa A- JA B-SIIPI Rakennusta ympäröivät pihan pintarakenteet ovat pääosin nurmi- ja asfalttipintaisia. Asfalttipintaisia ovat pääsisäänkäynnin edusta ja lastauspihan

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS Mallitie 22 18.8.2008 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 1.1. Kohde Pientalo Osoite XXX, 00430 Helsinki Kohteen pinta-ala 117 + 50 m 2 Tontin pinta-ala 1000 m 2 Kohteen tilavuus

Lisätiedot

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO Vastaanottaja Luhangan kunta Asiakirjatyyppi Kuntoarvioraportti Päivämäärä 28.08.2014 Viite 1510012871 TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO VANHA OSA KUNTOARVIO 1. Perustiedot 3 2. ASIAKIRJATARKASTELUN

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013 TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS 2 (37) Tiivistelmä Yksi merkittävä sisäilmanlaadun epäpuhtauslähde on tutkimuksen perusteella

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 BJÖRKBODAN KOULU, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Björkbodan koulurakennus, Kemiönsaari

Lisätiedot