Kuntoarvio. Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie Kalmari. Hanke nro: 9124 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntoarvio. Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015"

Transkriptio

1 Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie Kalmari Hanke nro: 9124 / Inspecta Puh Y-tunnus: Sörnäistenkatu 2 Fax Helsinki

2 1 (32) Sisällysluettelo 1 Johdanto Yhteenveto, suositellut lisätutkimukset ja muut jatkotoimenpiteet Yhteenveto kiinteistöstä ja kiireellisimmät toimenpiteet Yhteenveto kunnossapitotoimenpiteistä ja lisätutkimustarpeesta Suositeltavat kuntotutkimukset ja selvitykset Heti tehtävät ja huoltoluonteiset toimenpiteet Kuntoarvion lähtötiedot Kiinteistön perustiedot Korjaushistoria Asiakirjaluettelo Käyttäjäkyselyn keskeiset tulokset Aluerakenteiden ja rakennustekniikan kuntoarvio Alueosat Päällysteet Alueen varusteet Alueen rakenteet Kuivatusosat Talo-osat Perustukset Alapohjat Runko Julkisivut Vesikatot Tilojen rakennustekninen kuntoarvio Tilan jako-osat Tilat ja tilapinnat Tilavarusteet LVIA- Järjestelmien kuntoarvio LVI-perusjärjestelmät Lämmitysjärjestelmät Vesi- ja viemärijärjestelmät Ilmastointijärjestelmät Jäähdytysjärjestelmät SÄHKÖTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO S1 Asennus ja apujärjestelmät S2 Sähkönjakelu ja siihen liitetyt kuormitukset S22 Sähköenergian pääjakelu S23 Laitteiden ja laitteistojen sähköistys S24 Sähköliitäntäjärjestelmät S25 Valaisujärjestelmä S26 Sähkölämmitysjärjestelmät Tietoteknisten järjestelmien kuntoarvio T810 Rakennusautomaatiojärjestelmä...32 Liite 1, Kunnossapitosuunnitelmaehdotus Paperiniteen liitteenä on lisäksi CD-levy jolle on tallennettu raportti liitteineen PDF-muodossa ja kaikki tarkastusten aikana otetut valokuvat

3 2 (32) 1 JOHDANTO Tällä kuntoarviolla on tavoitteena selvittää Kalmarin kyläkoulun rakenteiden ja rakennusosien sekä lämmitys-, ilmanvaihto- ja sähköteknisten järjestelmien silmämääräinen kunto sekä uusimistarve, korjaustoimenpiteet, niiden aikataulu ja kustannusarviot. Kuntoarvio on laadittu RT-ohjekortin Liike- ja palvelurakennuksen kuntoarvion suoritusohje RT nimikkeistöä ja periaatteita mukaillen. Huomiota on myös kiinnitetty rakennusten turvallisuuteen, terveellisyyteen ja viihtyvyyteen. Kuntoarviota on täydennettävä kuntotutkimuksilla, jolloin rahoituksen kannalta tärkeät rakennusosien ja järjestelmien korjausajankohdat ja kustannukset tarkentuvat. Ajoissa tehty korjaus säästää aina kunnossapidon kokonaiskustannuksia. Kustannusarviot on laadittu ROK 2014 Rakennusosien kustannuksia ja KOR 2014 Korjausrakentamisen kustannuksia kirjoja apuna käyttäen. Raporttiin liitetyn PTS-ehdotuksen tavoitteena on kiinteistön arvon säilyttäminen, käyttöviihtyvyyden lisääminen sekä huolto- ja ylläpitokustannuksien säästöt. Kuntoarvion tilaajana on Saarijärven Kaupunki ja yhteyshenkilöinä toimi Vesa Ronkainen. Kuntoarvion on laatinut Henri Käyrä ja Jaakko Niskanen Inspecta Oy:stä. LVI-järjestelmien osalta käytettiin konsulttiapuna Kari Heiskaria IV-tieto Oy:stä. Tarkastukset suoritettiin Yhteystiedot: Inspecta Oy Inspecta Oy IV-tieto Oy Henri Käyrä Jaakko Niskanen Kari Heiskari Myyntimiehenkuja 4 Myyntimiehenkuja 4 Solkitie OULU OULU OULU puh puh puh Oulussa Inspecta Oy Henri Käyrä, RI Tekninen asiantuntija Rakennusten ja rakenteiden tarkastukset

4 3 (32) 2 YHTEENVETO, SUOSITELLUT LISÄTUTKIMUKSET JA MUUT JATKOTOIMENPITEET Tämä kuntoarvioraportti koostuu yhteenvedosta, 10 vuoden elinkaariennusteesta ja rakennusosakuntoarvioista, joita voidaan täydentää kuntotutkimuksilla ja tarvittaessa jalostaa huoltokirjaksi. Suosittelemme raportissa mainittujen kuntotutkimusten teettämistä täydentämään tehtyä silmä-määräistä kuntoarviota sekä huoltokirjan laatimista kiinteistön huollon ja ylläpidon apuvälineeksi. PTS-ohjelman ajan tasalla pitämiseksi kuntoarviota tulee päivittää noin 5-7 vuoden välein. Rakennusosien kunto on arvioitu RT Kiinteistön kuntoarvio, kuntoluokan määräytyminen apuna käyttäen. Kuntoluokka: 5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana 4 = hyvä, kevyt huoltokorjaus 6 10 vuoden kuluessa 3 = tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1 5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6 10 vuoden kuluessa 2 = välttävä, peruskorjaus 1 5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6 10 vuoden kuluessa 1 = heikko, uusitaan 1 5 vuoden kuluessa. 2.1 Yhteenveto kiinteistöstä ja kiireellisimmät toimenpiteet. Tarkastuksen kohteena on Kalmarin kyläkoulu, joka käsittää kaksi erillistä rakennusta. A- rakennus on valmistunut 1956 ja sen kerrosala on noin 550 m 2. Rakennuksessa on kellari ja kaksi käyttökerrosta sekä ullakkotila. B-rakennus on valmistunut vuonna 1897 ja sen kerrosala on noin 270 m 2. Rakennus on yksikerroksinen. Rakennukset toimivat koulukäytössä ja lisäksi B-rakennuksen päädyssä on tiloja päiväkotikäytössä. Kuntoarvion ja kiinteistöihin tehdyn kuntotutkimuksen perusteella kohteisiin kohdistuu laajoja korjaustoimenpiteitä tarkastusjaksolla. A-rakennuksessa korjaustyöt ovat ajankohtaisia viimeistään 5-10 vuoden kuluessa, tai mikäli kiinteistön käyttötarkoitusta halutaan muuttaa. B-rakennuksen osalta korjaustarve alkaa olla akuutti, sillä kohteessa oli havaittavissa selkeitä viitteitä sisäilmaongelmista. Piha-alueet ja ulkopuoliset osat Piha-alueen päällysteet ovat pääosin hiekkapinnalla ja viheralueet ovat nurmipinnalla. Kohteen aluevarusteisiin kohdistuu lähivuosina huoltoluoneista kunnostustarvetta ja merkittävin toimenpide on pintavesijärjestelyiden perusparannus, joka on syytä ajoittaa seuraavan laajemman peruskorjauksen yhteyteen. Rakennustekniikka A-rakennus A-rakennuksessa on betonianturaperustus ja kantavina rakenteina toimivat kellarissa betonirakenteiset perusmuurit. Ylemmissä kerroksissa rakennusrunko on puurankarakenteinen. Alapohjat ovat maanvaraisia rakenteita. Kellarin välipohja muodostuu betonirakenteisesta alalaattapalkistosta ja toisen kerroksen välipohja sekä rakennuksen yläpohja on puurakenteinen. Julkisivupinnat ovat rimalomalaudoitettuja maalattuja pintoja. Lämmöneristeenä rakenteissa on pääosin sahanpuru. Vesikatto rakennuksessa on harjakaton muotoinen ja katteena on profiilipeltikate. Ikkunat ovat MSE-puuikkunoita ja ovet metallirunkoisia lasiaukollisia ulko-ovia. Rakennuksen pintarakenteita on paikoin uusittu, mutta rakennusosat (alapohja, ulkoseinät, välipohja ja yläpohja) ovat pääosin alkuperäisiä, lähes 60 vuotta vanhoja rakenteita ja ne alkavat olla niiden elinkaarensa loppupuolella. Vanhat rakenteet ovat toteutustavaltaan paikoin riskialttiita rakenneratkaisuja ja kohteeseen tehtyjen tutkimuksien perusteella niissä on kosteus- ja mikrobivaurioita. Rakenteiden toteutustavasta johtuen kevyemmillä, tiivistyskorjausluontoisilla toimenpiteillä tai pelkällä pintarakenteiden uusimisella ei saada todennäköisesti hyvää lopputulosta. Mikäli kiinteistö halutaan peruskorjata siten, että sisäilmariskit saadaan hallintaan ja kiinteistölle tavoitellaan vuoden elinkaarta, on laaja peruskorjaus välttämätön.

5 4 (32) B-rakennus Rakennuksessa on luonnonkiviperustus ja ryömintätilallinen tuulettuva puualapohja. Rakennusrunko muodostuu hirsikehikosta, jonka ulkopinnassa on paneeliverhous ja sisäpuolella on levyrakenteita. Lämmöneristeenä ylä - ja alapohjissa on pääosin alkuperäiset luonnoneristeet (puru, sammal) ja seiniä on paikoin lisäeristetty sisäpuolelta villaeristeillä. Rakennuksessa on harjakatto ja katteena on tiilikate. Ikkunat ovat MSE-puuikkunoita. Päiväkodin puolella on vanha ulko-ovi ja koulun puoleinen ovi on uusittu. Rakennuksen sisä- ja ulkopuolen pintarakenteita on osin uusittu, mutta ulkoseinien hirsirunko, pääosa alapohjarakenteista sekä todennäköisesti yläpohjarakenteet ovat alkuperäisiä yli 115 vuotta vanhoja rakenteita. Rakenteissa on paikoin havaittavissa vanhoja kosteusvaurioita ja etenkin alapohjien osalta rakenteen kosteustekninen toiminta on osin heikkoa. Rakenteet ovat monilta osin elinkaarensa lopussa. Ala- ja yläpohjarakenteet sekä vesikate ovat selkeästi uusimisen tarpeessa. Lisäksi sisäilmassa aistittu haju on osin saattanut tarttua huokoisiin materiaaleihin, vaikka materiaali itsessään ei olisikaan vaurioitunut. Kiinteistö on laajan peruskorjauksen tarpeessa, mikä tarkoittaa käytännössä purkutöitä siten, että jäljelle jää vain hirsirunko ja osa rakenteista. Sisätilat Molemmissa rakennuksissa kuivien tilojen pintarakenteet ovat pääosin kunnossa ja niiden kunnostustarve olisi ajankohtaista noin 5-10 vuoden kuluessa. Kosteuden tilojen muovimattopinnat alkavat olla käyttöikänsä loppupuolella ja niiden uusiminen on ajankohtaista lähivuosina. Rakenteissa havaittujen ongelmien vuoksi pintarakenteet joudutaan uusimaan seuraavassa peruskorjauksessa käytännössä kokonaan. Sisäilman epäpuhtaudet A-rakennuksen kellaritiloissa sekä yläpohjaan vievässä porrashuoneessa havaittiin tarkastushetkellä selkeä hajupoikkeama. Muilta osin tilojen sisäilmassa ei yleistesti ollut aistittavissa hajupoikkeamia. Rakenteiden kuntotutkimuksen perusteella rakenteissa on paikoin sellaisia vaurioita ja puutteita, jotka voivat ajoittain heikentää sisäilman laatua. B-rakennuksen sisäilmassa oli osassa tiloista havaittavissa selkeä mikrobivaurioon viittaava hajupoikkeama. Kuntotutkimuksien perusteella todennäköisen aiheuttaja on alapohjan kosteus- ja mikrobivauriot. Vaurioiden ja tiloissa aistitun hajun vuoksi korjaustarve alkaa olla akuutti. Kiinteistön turvallisuus ja esteettömyys Kiinteistön suunnittelussa ei ole aikanaan otettu huomioon liikuntarajoitteisten kulkua tiloissa. Tulevassa peruskorjauksessa tämä tulee huomioida. Lisäksi kiinteistö tulee varustaa tulevaan käyttötarkoitukseen soveltuvilla paloilmoitinjärjestelmillä. Ilmanlaatu ja vaihtuvuus A-osalla ei tarkastushetkellä ollut havaittavissa selkeitä ilman vaihtuvuuteen viittaavia puutteita, mutta ulkopuoliset hajut tulivat selkeästi tiloihin ilmavaihdon ja rakenteiden kautta (ulkopuolella oli tarkastushetkellä voimakas lannoitteen haju). Käyttäjiltä saadun tiedon mukaan selkeitä puutteita ilman vaihtuvuudessa on etenkin B- rakennuksen päiväkodissa, jossa ei ole ilmanvaihtojärjestelmää. Tarkastushetkellä B- rakennuksen koulun tiloissa IV-kojeet eivät olleet käynnissä ja sisäilma oli tunkkainen ja raskas. Melu Tiloihin ei aiheutunut tarkastushetkellä selkeää ulkopuolista meluhaittaa. Luokkatilojen välillä ääneneristys on osin heikko, joten äänet esimerkiksi liikuntasalista, musiikkiluokasta tai teknisentyönluokasta saattavat ajoittain häiritä muiden tilojen käyttöä. Sisävalaistustasot Sisävalaistustaso on tyydyttävällä tasolla ja sitä on parannettu tarpeen mukaan.

6 5 (32) LVI-tekniikka Rakennuksessa on öljykattila, vesikiertoinen patterilämmitys sekä koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Rakennus on liitetty paikalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Rakennuksen vesi- ja viemärijärjestelmät ovat pääosin uusittu 1990-luvulla ja kokonaisuutena niillä on teknistä käyttöikää jäljellä noin 20 vuotta. Lämmitysjärjestelmä alkaa olla kokonaisuutena teknisen käyttöikänsä lopulla. Käyttöiän päässä alkavat olla lämmitysputkisto ja -patterit, patteritermostaatit sekä öljykattila varusteineen. Seuraavassa peruskorjauksessa on syytä harkita öljylämmityksen korvaamista maalämmöllä. Ilmanvaihtojärjestelmä on muutettu koneellisesti 2000-luvulla ja sillä on käyttöikää jäljellä noin 20 vuotta. Ilmanvaihtojärjestelmien äänenvaimentimet voivat sisältää mineraalivillavaimentimia, jotka voivat heikentää sisäilman laatua. Äänenvaimentimien materiaali- ja kunto tulee selvittää. Kohteeseen joudutaan tekemään rakennustekniikan osalle merkittävä peruskorjaus lähivuosina, joten samassa yhteydessä on syytä harkita lvi-järjestelmien uusimista kokonaisuudessaan. Lvi-järjestelmien uusimiskustannusarvio on noin (200 /m2), josta A-rakennus ja B-rakennus Sähkö- ja automaatiojärjestelmät Rakennus on liitetty paikalliseen sähköverkkoon sekä alueelliseen kuitukaapeliverkkoon. Sähkö- ja tietotekniset järjestelmät ovat monen ikäisiä ja sekavia, joten järjestelmien jäljellä olevan käyttöiän arvioiminen kokonaisuutena on hankalaa. Järjestelmät ovat kokonaisuudessa tyydyttävässä - välttävässä kunnossa ja ne toimivat nykyisellä käyttöasteella sekä kuormituksella vielä noin 10 vuotta. Seuraavan sisätiloihin kohdistuvan korjauksen yhteydessä sähkö- ja tietotekniset järjestelmät on suositeltavaa uusia kokonaisuudessaan. Kohteeseen joudutaan tekemään rakennustekniikan osalle merkittävä peruskorjaus lähivuosina, joten samassa yhteydessä on syytä uusia sähköjärjestelmät kokonaisuudessaan. Sähköjärjestelmien uusimiskustannusarvio on noin (250 /m 2 ), josta A-rakennus ja B-rakennus Energiatalous Kiinteistön energiankulutustietoja ei ollut käytettävissä.

7 6 (32) 2.2 Yhteenveto kunnossapitotoimenpiteistä ja lisätutkimustarpeesta Yhteenveto kunnossapitokustannuksista RAK LVI SÄ Rakennustekniikan kustannukset LVI-tekniikan kustannukset Sähkötekniikan kustannukset Kunnossapitosuunnitelmaehdotus on raportin liitteenä 1.

8 7 (32) Suositeltavat kuntotutkimukset ja selvitykset Tarkastetaan pihan päällysteiden kunto lumien sulettua. Ilmanvaihdon äänenvaimentimien tarkastus (mahdolliset kuitulähteet) 500 Pohjaviemärin kuvaus ja materiaalin varmistus Lämmitysputkiston kuntotutkimus (mikäli ei uusita peruskorjauksessa) Kuntoarvion päivitys 10 vuoden kuluessa Peruskorjauksen hankesuunnittelu Heti tehtävät ja huoltoluonteiset toimenpiteet Siivotaan A-osan yläpohja, portaikot ja kellarivarastot käytöstä poistetusta tavarasta välittömästi Märkätilojen ja keittiön mattosaumojen kunnostus välittömästi. 150 Hehkulamppujen tarkastus ja suojakupujen tai valaisimien uusiminen Vanhat valurautaviemärit poistetaan rakenteista ja rakenteet tiivistetään 500

9 8 (32) 3 KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT 3.1 Kiinteistön perustiedot Kiinteistön nimi: Kalmarin kyläkoulu, A- ja B-rakennus Kiinteistön osoite: Kalmaritie 117, KALMARI Rakennuksia: 2 kpl A-rakennus: Kerrosluku (kpl): 2 + kellari Tilavuus: - Kerrosala: noin 550 m 2 Valmistumisvuosi: 1956 Pääasiallinen rakennusaine: puu Kattotyyppi: Harjakatto Kate: Peltikate B-rakennus: Kerrosluku (kpl): 1 Tilavuus: - Kerrosala: noin 270 m 2 Valmistumisvuosi: 1897 Pääasiallinen rakennusaine: puu Kattotyyppi: Harjakatto Kate: Tiilikate Lämmitysjärjestelmä: Öljylämpö Ilmanvaihto: Koneellinen tulo/poisto 3.2 Korjaushistoria Kohteesta ei ollut tarkempia korjaushistoriatietoja käytettävissä. Paikalla tehtyjen havaintojen perusteella kohteissa on tehty seuraavia korjauksia: - A-rakennuksen vesikate on uusittu - Yksittäisien tilojen pintaremontteja molemmissa rakennuksissa. - Vesi- ja viemärijärjestelmät, kalusteet 1990-luku - Lämmitysputkisto, patterit,1950-luku - Termostaatit, Öljykattila, poltin Automaatio 2010-luku - Koneellinen iv 2000-luku - Sähköt luvulla - Kuitu/yleiskaapeli 2000-luvulla 3.3 Asiakirjaluettelo Kohteesta oli käytettävissä seuraavia lähtötietoja: Vahanen Oy:n laatima kuntoarvioraportti ( ). Vahanen Oy:n laatima kuntotutkimus ( ). Pohjapiirustukset ja asemapiirros. 3.4 Käyttäjäkyselyn keskeiset tulokset Tarkastuksen aikana haastateltiin käyttäjiä ja saatiin seuraavia lähtötietoja: B-rakennuksessa epäillään olevan sisäilmaongelmia. Henkilökunnalla ollut mm. ääniongelmia tiloissa sekä osa kokee väsähtävänsä tiloissa ollessa. B-rakennuksessa on vanhan rakennuksen hajua. B-rakennuksen päiväkodin puolella homeen hajua ja raskas sisäilma. Ilmanvaihto rakennuksissa on ajoin riittämättömän tuntuinen. A-rakennuksen ullakkotila haisee. Maanantaiaamuisin lämmityskaudella tilat ovat monesti kylmiä. Tyttöjen pukutilassa on ollut poikkeavaa hajua.

10 9 (32) 4 ALUERAKENTEIDEN JA RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO 4.1 Alueosat Kuntoluokka 1 Kuva 1. Asemapiirros Päällysteet Piha-alueen pysäköintialueet ja kulkuväylät ovat sora- ja hiekkapintaisia. Viheralueet ovat pääasiassa nurmipinnalla ja tontti on osin luonnontilassa. Tontilla on lisäksi jonkin verran puustoa ja istutuksia. Tarkastushetkellä päällysteet olivat osin lumen peitossa, joten niiden kuntoa ei voitu arvioida kattavasti. Tarkastetaan päällysteiden kunto lumien sulettua. Kuva 2. Päällysteitä A-rakennuksen edustalla. Kuva 3. Päällystietä B-rakennuksen edustalla.

11 10 (32) Alueen varusteet Pihan aluevarusteita ovat pihalla oleva jätepiste, päiväkodin puolella olevat leikkivälineet, lipputanko ja pyörätelineet. Lisäksi tontin sivustalla on kaukalo. Lipputanko on ruosteinen ja kunnostuksen tarpeessa. Pyörätelineissä on pieniä vääntymiä ja ruostetta. Keinuista puuttuvat ketjusuojaukset ja leikkivälineiden puuosissa on kunnostusarvetta. Kaukalon osalta mahdollista uusimistarvetta tulee pohtia erikseen. Leikkivälineiden ja aluevarusteiden kunnostustyöt Kuva 4. Lipputanko on ruosteinen. Kuva 5. Pihan pyörätelineitä. Kuva 6. Keinuista puuttuvat ketjujen sormisuojat. Kuva 7. Pihalla oleva kaukalo Alueen rakenteet Päiväkodin puolella rakennuksen takasivusta on rajattu puurakenteisella aidalla ja pihaalueella on lisäksi puurakenteinen jätekatos (ekopiste), jääkiekkokaukalon pukukoppi, puurunkoinen piharakennus ja maakellari. Sisäänkäyntien yhteydessä on betoni / luonnonkiviperusteiset katokset. Piharakennuksien osalta uusimis- / kunnostustarvetta tulee pohtia erikseen. Puinen aitarakenne on kunnossa ja siihen ei kohdistu kunnostustarvetta lähivuosina. Sisäänkäyntikatoksien puupilarit ja kaiteiden puuosat ovat huonokuntoisia ja kärsineet paikoin lahovaurioista. Korjaustarve alkaa olla akuutti.

12 11 (32) Katoksien kunnostukset Kuva 8. Piha-aita. Kuva 9. Katoksien puuosissa on kunnostustarvetta Kuivatusosat Piha-alueella vedenpoisto on toteutettu pääasiassa maanpinnan kallistuksilla / imeytetään maaperään. Sadevesi- tai salaojajärjestelmiä ei ole. Tontti on tasainen ja maanpinnat eivät juuri vietä rakennuksista poispäin. Rakennuksien vierustoilla on paikoin painanteita, johon vesi pääsee lammikoitumaan. Syöksytorvien alapuolelta vedenpoisto ei ole hallittua. Kokonaisuudessaan tontin pintavesijärjestelyt ovat puutteelliset ja ne on syytä laittaa kuntoon viimeistään seuraavan laajemman peruskorjauksen yhteydessä. A-rakennuksen kellarissa oli havaittavissa selkeät viitteet ulkopuolisesta kosteusrasituksesta, joten jos tilat halutaan kunnostaa käyttöön, on syytä varautua laajempaan korjaukseen pintavesijärjestelmien osalta. Piha-alueen kuivatussuunnitelman laatiminen. Piha-alueen vedenpoiston perusparannus ja kellarin kuivatus sekä salaojitus. Kustannus tarkentuu vasta kuivatussuunnitelmien laatimisen myötä Kuva 10. Vedenpoisto syöksyntorvien alapuolelta ei ole hallittua. Kuva 11. Painumaa/vesilammikoita B-rakennuksen vierustalla.

13 12 (32) Talo-osat Perustukset Kuntoluokka 3 A-rakennuksessa on teräsbetonianturat ja betonirakenteiset perusmuurit, jotka toimivat osin kellaritiloissa maanvastaisina ulkoseininä. Kellarin perusmuurirakenteissa vedeneristystä ei havaittu. B-rakennuksessa on luonnonkiviperustus. A-rakennuksen perusmuurirakenteissa on pieniä yksittäisiä halkeamia sekä paikoin kosteusrasituksen aiheuttamia pinnoitevikoja. Merkittävä rakenteiden painumiseen viittaavia vaurioita ei havaittu. Takasivustalla on vanha halkokuilu, jonka poistamista tulevassa peruskorjauksessa on syytä harkita. B-rakennuksen perustuksissa on yksittäisiä painuneita kiviä, laajempaa perustusrakenteiden painumaa ei kuitenkaan ollut havaittavissa. B-osassa alapohjan tuuletus on puutteellinen ja asiaa on käsitelty tarkemmin kohteeseen laaditussa kuntotutkimusraportissa ja kohdassa 122 Alapohjat. A-rakennuksen sokkelin pintarakenteiden kunnostus julkisivurakenteiden maalauskorjauksien yhteydessä. Kustannus on huomioitu kohdassa 124 Julkisivut. Kuva 12. A-osan sokkelissa on rapautumakohtia ja paikoin pieniä halkeamia. Kuva 13. Yleiskuva, B-rakennuksen luonnonkiviperustus Alapohjat Kuntoluokka 1 A-rakennuksen kellarissa on maanvastaiset lämmöneristämättömät betonialapohjat. A- rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa alapohjat muodostuvat hiekkamaan päälle valetusta betonilaatasta, bitumisivelystä ja koolatusta puulattiasta, jonka eristeenä on pääosin sahanpuru (liikuntasalissa eristeitä on uusittu). B-rakennuksessa on ryömintätilallinen, tuulettuva puualapohja. Alapohjarakenteet ovat pääosin alkuperäiskunnossa ja eristeenä ovat luonnoneristeet (sammal, puru). Kuntotutkimuksen perusteella A-osan kellarin alapohjarakenteet olisi suositeltavinta uusia kokonaisuudessaan. Lisäksi 1. kerroksen osalta rakenne on riskialtis ja mikäli kiinteistöön tehdään laajempi peruskorjaus, olisi rakenne suositeltavinta uusia kokonaan.

14 13 (32) B-osan alapohjarakenne on kuntotutkimuksen perusteella heikkokuntoinen, siinä on kosteus- ja mikrobivaurioita, lahoa, lattiasienikasvusta ja rakenne itsessään käyttöikänsä lopussa. A-osan kellarin peruskorjaus (alapohjat + perusmuuri), alustava korjauskustannusarvio A-osan 1.krs alapohjien uusiminen seuraavassa laajemmassa peruskorjauksessa B-osan alapohjarakenteiden uusiminen kokonaisuudessaan Runko Kuntoluokka Kantavat seinät ja pilarit A-rakennuksen kellaritiloissa rakennusrunko muodostuu teräsbetoniseinistä ja muilta osin rakennuksen kantavina pysytyssuuntaisina rakenteina toimivat puurankarakenteiset ulkoseinät sekä osa väliseinistä. B-rakennuksen kantavan rakennusrungon muodostaa hirsikehikko. Kantavien rakenteiden osalta ei havaittu painumia tai muita merkittäviä korjaustarpeita liittyen rakenteiden kantavuuteen. Tarkistetaan rakennusrungon kunto peruskorjauksen yhteydessä Välipohjat A-rakennuksen kellarin ja ensimmäisen kerroksen välinen rakenne muodostuu betonirakenteisesta alalaattapalkistosta ja sen päälle koolatusta puulattiasta. Lämmöneristeinä ovat alkuperäiset purueristeet. Ensimmäisen ja toisen kerroksen välipohjarakenne on alkuperäinen, puurakenteinen ja lämmöneristeenä on sahanpuru. Kuntotutkimuksen perusteella välipohjissa on paikoin ulkoseinien vierustoilla mikrobivaurioita ja lisäksi 1.kerroksessa on tiettävästi ollut vesivuotoja. Välipohjien osalta korjaustarve ei ole akuutti, mutta kuntotutkimuksen perusteella vanhat purueristeet on syytä uusia tulevassa peruskorjauksessa. Välipohjien korjaus tulevassa peruskorjauksessa, kustannusarvio Yläpohjat A-rakennuksessa yläpohjarakenne muodostuu: laudoituksesta, mm hiekkakerroksesta, paperista, mm purueristeestä, paperista ja sisäverhouslaudoituksesta. Yläpohjaa kannattelevat kappaletavarasta tehdyt kattotuolit. B-rakennuksessa yläpohjarakenteen eristevahvuus vaihtelee mm välillä. Eristeen yläpinnassa on hiekkaa/purua ja pohjalla sammaleristeet. Sammaleristeen alla on katon kannatinlaudoitus. Yläpohjan kantavina rakenteina toimivat hirsipalkeista tehdyt kattotuolit. A-osan yläpohjassa on runsaasti käytöstä poistettua tavaraa, mikä olisi syytä poistaa tilasta. Tavara lisää rakenteen palokuormaa ja heikentää rakenteiden kosteusteknistä toimintaa. Yläpohjissa ei havaittu tuulettuvuuden puutteeseen viittaavia vaurioita tai rakenteiden kantavuuden heikentymiseen viittaavia vikoja tai vaurioita. Molempien rakennuksien yläpohjissa on paikoin vanhoja kosteusjälkiä. Rakennuksiin tehdyn kuntotutkimuksen perusteella suositeltavin toimenpide yläpohjarakenteille seuraavassa peruskorjauksessa olisi uusia eristeet ja tehdä rakenteista tiivis. Samalla saadaan parannettua rakenteen lämmöneristävyyttä huomattavasti.

15 14 (32) Siivotaan A-osan yläpohja käytöstä poistetusta tavarasta välittömästi A-osan yläpohjan eristeiden uusiminen ja rakenteen perusparannus seuraavan peruskorjauksen yhteydessä, alustava kustannusarvio B-osan yläpohjan uusiminen, alustava kustannusarvio Kuva 14. Yleiskuva, A-osan yläpohja. Kuva 15. A-osan yläpohjassa on paikoin runsaasti käytöstä poistettua opetusvälineistöä. Kuva 16. Yleiskuva, B-osan yläpohja. Kuva 17. B-osan yläpohjaeristeitä Julkisivut 1241 Ulkoseinät Kuntoluokka 2 A-rakennuksen ulkoseinät ovat rankarakenteisia seiniä ja niissä on lämmöneristeenä purueristeet. Julkisivupinnat on verhoiltu pystyrimalomalaudoituksella. B-rakennuksen ulkoseinät ovat hirsirakenteiset ja ne on verhoiltu vaakapaneloinnilla. Ulkoseinärakenteita on käsitelty tarkemmin kuntotutkimusraportissa. A-rakennuksen julkisivut on verhoiltu pystyrimalomalaudoituksella, jonka takana on kreosootilla kyllästetty bitumihuopa, vinolaudoitus ja purueristeinen seinärakenne. Bitumihuopa on suojannut rakennetta viistosteelta, mutta samalla myös todennäköisesti aiheuttanut kosteuden tiivistymistä rakenteeseen. Kuntotutkimuksen perustella suositeltavin toimenpide olisi tehdä laajempi korjaus seinärakenteeseen, mikä tarkoittaa käytännössä rakenteen purkamista rungolleen. A-rakennuksen pystyrimalomalaudoitus on todennäköisesti alkuperäinen, lähes 60 vuotta vanha rakenne ja se on tavoitteellisen käyttöikänsä lopussa. Verhouksen takana ei ole tuuletusrakoa, mikä on todennäköisesti säilyvyyttä heikentävä tekijä. Seinien alaosien verhouksessa on pientä pehmentymää ja maalivikoja. Lisäksi

16 15 (32) julkisivua täydentävien osien kohdilla on paikoin maalivikoja. Kokonaisuudessaan maalipintojen yleiskunto on tyydyttävä ja nykykunnon perusteella seuraava laajempi korjaus olisi ajankohtaista 3-5 vuoden kuluessa. B-rakennuksen julkisivuverhouksen tarkka ikä ei ole tiedossa. Verhouksen takana ei ole tuulettuvaa rakoa, joten mahdolliset vesivuotojen aiheuttamat vauriot eristeisesti rakenteen koristelistojen, ikkunakarmien ja vastaavien kohdilla ovat mahdollisia. Paneeliverhouksessa on paikoin haalistumaa ja etenkin seinien alaosissa maali hilseilee paikoin irti. Nykykunnon perusteella julkisivun kunnostus olisi ajankohtaista 1-3 vuoden kuluessa. Paneeliverhouksien ikä ja nykykunto sekä kuntotutkimuksessa havaitut vauriot ja riskit huomioiden, suositeltavinta olisi seinärakenteiden laaja peruskorjaus. A- rakennuksessa korjaus tarkoittaisi käytännössä purkutöitä siten, että jäljelle jää vain puurangat ja B-osalla purkutyöt siten, että jäljelle jää hirsirunko. A-osan ulkoseinien peruskorjaus ja julkisivuverhouksen uusiminen. Nykykunnon perusteella korjaustoimenpiteet ovat ajankohtaisia viimeistään 3-5 vuoden kuluessa. Kustannukset tarkentuvat vasta korjaussuunnittelun myötä, alustava korjauskustannusarvio toimenpiteille on noin B-osan ulkoseinien peruskorjaus ja julkisivuverhouksen uusiminen. Alustava korjauskustannusarvio toimenpiteille on noin Lisäkustannuksia saattaa aiheuttaa mahdolliset hirsiseinien lahovaurioiden korjaukset. Kuva 18. Yleiskuva A-rakennuksen julkisivurakenteista. Kuva 19. Seinien alaosissa on paikoin haristumaa ja pehmentymää. Kuva 20. A-osa, ikkunan smyygilaudoissa on haristumaa ja maalin hilseilyä. Kuva 21. Seinien keskiosilla maali on paiko lohkeillut irti.

17 16 (32) Kuva 22. Yleiskuva, B-rakennuksen julkisivu. Kuva 23. Nurkkalaudoissa ja verhouksessa on paikoin maalin hilseilyä Ikkunat Kuntoluokka 4 Molemmissa rakennuksissa ikkunat on uusittu MSE-puuikkunoiksi. A-rakennuksessa ikkunapellit ovat alkuperäisiä ja B-rakennuksessa ne on uusittu. MSE-puuikkunoilla tavoitteellinen käyttöikä on noin vuotta. Ikkunoiden ulkopuitteissa on pientä huoltomaalaustarvetta ja muilta osin ne ovat kunnossa. Nykykunto huomioiden ikkunoilla on tavoitteellista käyttöikää jäljellä vielä noin vuotta. Ikkunatiivisteitä ei tiettävästi ole uusittu ja tarkastetuilta osin ne olivat paikoin kunnostuksen tarpeessa. Tulevan peruskorjauksen yhteydessä on syytä suorittaa pienimuotoinen ikkunoiden huolto/kunnostus. A-osan ikkunapellit ovat alkuperäiset ja ne on syytä uusia ulkoseinien korjaustöiden yhteydessä. B-osalla pellitykset ovat kunnossa, mutta ne joudutaan todennäköisesti uusimaan julkisivukorjauksien yhteydessä. MSE -puuikkunoiden tiivisteiden uusiminen, ulkopuitteiden kunnostus ja pellityksien uusiminen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä A-osa B-osa Kuva 24. Yleiskuva, A-osan ikkuna. Kuva 25. A-osan ikkunat ulkopuolelta.

18 17 (32) Kuva 26. B-osan ikkuna. Kuva 27. B-osan ikkunat ulkopuolelta Ulko-ovet Kuntoluokka 4 A-rakennuksen ulko-ovet sekä B-rakennuksen koulun tilojen puoleinen ovi on uusittu. Ovet ovat metallirunkoisia lasiaukollisia ovia. Päiväkodin puolella on vanha puurakenteinen ulkoovi. Uusituissa ovissa on pieniä mekaanisen rasituksen aiheuttamia kolhuja ja keittiön oven lasi oli tarkastushetkellä rikki. Muilta osin ovet ovat kunnossa ja laajempaa kunnostustarvetta ei ole. Päiväkodin puoleinen puuovi on haalistunut ja heikkokuntoinen. Ovi on syytä uusia tulevassa peruskorjauksessa. Ulko-ovien huolto/kunnostustyöt ja lukkojen kunnostus tarpeen mukaan. B-osan päiväkodin oven uusiminen Kuva 28. A-osan pääsisäänkäynnin ovi. Kuva 29. A-osan keittiön ovi.

19 18 (32) Kuva 30. B-osan päiväkodin ovi. Kuva 31. B-osan koulun ovi Vesikatot Kuntoluokka 3 (A-osa) ja 1 (B-osa) A-rakennuksessa on jyrkkä harjakatto ja vesikaton kantavina rakenteina toimivat kappaletavarasta tehdyt kattotuolit. Vesikatteena on profiilipeltikate. Vesikate on laitettu vanhan pärekaton päälle ja varsinaista aluskatetta ei ole. Katon varusteisiin kuuluvat lumiesteet, kulkusillat, talotikkaat, räystäskourut ja syöksytorvet. B-rakennuksessa on jyrkkä harjakatto ja vesikaton kantavina rakenteina toimivat kappaletavarasta tehdyt kattotuolit. Vesikatteena on betonitiilikate. Aluskatteena toimii vanha pärekatto. Vesikatolta puuttuvat räystäskourut ja syöksytorvet. Tarkastushetkellä vesikattorakenteet olivat osin lumen peitossa, joten tarkastusta ei voitu tehdä kattavasti. A-rakennuksen osalta peltikate vaikutti hyväkuntoiselta ja todennäköisesti laajempiin korjaustoimenpiteisiin ei ole lähivuosina aihetta. Varsinaista alustakatetta ei ole, joten läpivientien tiiveyttä tulee tarkkailla. B-osalla vesikate on sammaloitunut ja heikkokuntoinen. Yläpohjarakenteissa on paikoin havaittavissa vuotojälkiä. Suositeltavinta olisi uusia vesikatto alusrakenteineen viimeistään seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. A-osan katteen ja varusteiden normaalit vuosihuoltotyöt. B-osan vesikatteen uusiminen varusteineen 1-3 vuoden kuluessa Kuva 32. Yleiskuva, B-osan vesikatto. Kuva 33. B-osan vesikatto.

20 19 (32) 4.3 Tilojen rakennustekninen kuntoarvio Tilan jako-osat Kuntoluokka 3 A-osalla sisäovet ovat puisia peiliovia ja B-osalla ne ovat pääasiassa vakiolaakaovia. Kevyet väliseinät ovat pääasiassa rankarakenteisia seiniä. Sisäovissa on yksittäistä kulumaa ja huoltotarvetta, laajempaan uusimiseen ei ole kuitenkaan ole välitöntä tarvetta. Sisäovien uusimista tulevissa peruskorjauksissa on syytä harkita. Kevyiden välisienien pintarakenteet on syytä kunnostaa tulevassa peruskorjauksessa. B-osalla korjaustyö on laaja ja väliseinät on syytä uusia kokonaisuudessaan. Kustannuksen on huomioitu kohdassa Tilat ja Tilapinnat Ovien uusimistarve riippuu tulevista korjauksista ja mahdollisista käyttötarkoituksen muutoksista. Kuva 34. A-osan sisäovia. Kuva 35. B-osan sisäovia Tilat ja tilapinnat Kuntoluokka 3 A-rakennus Sisätilojen lattiat ovat puurakenteisia ja pääasiassa maalattuja lankkulattioita. Märkätilojen ja keittiön tiloissa on erilaisia muovimattopinnoitteita. Seinäpinnat ovat pääosin maalattuja levypintoja tai paneloituja. Märkätilojen seinissä on muovimattopintoja. Sisäkatoissa on paneeliverhous tai haltex-levytys. Kuivien tilojen puulattiat ja maalatut pinnat ovat kokonaisuudessaan tyydyttävässä kunnossa. Pintarakenteisiin ei kohdistu välitöntä uusimistarvetta ja laajempi kunnostus olisi ajankohtaista 10 vuoden kuluessa. Märkätilojen, pukutilojen ja keittiön muovimattopinnat alkavat monilta osin olla käyttöikänsä lopussa. Mattosaumat ovat paikoin halkeilleet ja kosteusvaurioriski on merkittävä etenkin suihkutiloissa. Nykykunnon perusteella tilojen pintamateriaalien uusiminen alkaa olla ajankohtaista. Tilojen käyttöikää on mahdollista jatkaa muutamia vuosia, mikäli mattosaumat kunnostetaan ja niiden kuntoa seurataan säännöllisesti. Kiinteistön kellaritilat alkavat olla laajemman peruskorjauksen tarpeessa.

21 20 (32) Kokonaisuudessaan tilapintojen osalta laajempi peruskorjaus alkaisi olla ajankohtaista 5-10 vuoden kuluessa ja kuntotutkimuksen perusteella suositeltavinta olisi tehdä kiinteistöön laaja korjaus, jossa uusitaan riskialttiit rakenteet. Käytännössä korjaustyö tarkoittaa sisäpuolen pintarakenteiden kokonaisvaltaista uusimista. Märkätilojen ja keittiön mattosaumojen kunnostus välittömästi. 150 Tilapintojen uusiminen peruskorjauksen yhteydessä Kuva 36. A-osa, liikuntasali. Kuva 37. A-osa. Luokkatila. Kuva 38. A-osa, wc. Kuva 39. A-osa, pukutila suihkuhuone. Kuva 40. Mattosaumat ovat kovettuneet ja halkeilleet. Kuva 41. Kellarin pesutilat ovat käyttöikänsä lopussa.

22 21 (32) B-rakennus Sisätilojen lattiat ovat puurakenteisia. Koulun tilojen puolella lattiat ovat maalatuja lankkulattioita ja päiväkodissa sekä märkätiloissa on muovimattopintoja. Seinäpinnat ovat pääosin maalattuja levypintoja. Sisäkatoissa on pääasiassa levyverhous. Tilojen pintarakenteet ovat pääasiassa ikäisekseen kunnossa ja niiden osalta akuuttia kunnostustarvetta ei ole. Pintarakenteiden nykykunnon perusteella seuraava laajempi korjaus olisi ajankohtaista kuivissa tiloissa vuoden kuluessa ja märkätiloissa 5-10 vuoden kuluessa. Kiinteistössä on kuntotutkimuksessa havaittu viitteitä sisäilmaongelmasta ja rakenteiden korjaustarve on laaja. Tulevassa peruskorjauksessa joudutaan uusimaan käytännössä sisäpinnat kokonaisuudessaan. Lopullinen kustannusarvio riippuu tilojen tulevasta käyttötarkoituksesta. Tilapintojen uusiminen peruskorjauksessa. Kustannuksia on osin huomioitu rakenteisiin kohdistuvissa korjaustoimenpiteissä Kuva 42. B-osa, päiväkodin tiloja. Kuva 43. B-osa, päiväkodin wc. Kuva 44. B-osa, musiikkiluokka. Kuva 45. B-osa, aulatila.

23 22 (32) Tilavarusteet Kuntoluokka 2-3 Tilavarusteita kohteessa ovat luokkien kiintokalusteet, naulakot sekä keittiön kalusteet. A-osan keittiön kaapistot ovat käyttöikänsä loppupuolella ja uusiminen alkaa olla lähivuosina ajankohtaista. Tilavarusteita tiloissa on uusittu tarpeen mukaan ja laajempaa uusimistarvetta niiden osalle ei ole. Alkuperäisten kalusteiden ja kaapistojen uusiminen peruskorjauksessa. Tilavarusteiden uusimistarvetta tulee pohtia erikseen. Lopulliset kustannukset tarkentuvat, kun tilojen tuleva käyttötarkoitus on selvillä. Alustava kustannusarvio on noin Kuva 46. A-osa, keittiön kaapistot. Kuva 47. Alkuperäisiä komerokaappeja.

24 23 (32) 5 LVIA- JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO LVI-perusjärjestelmät Lämmitysjärjestelmät Kuntoluokka Lämmityksen keskusosat Rakennuksissa on vesikeskuslämmitys ja lämmöntuotto tapahtuu öljykattilan (arimax) avulla. Öljysäiliö on sijoitettu sisätiloihin kellarissa. Öljykattila laitteistoineen oli kunnossa. Öljykattila ja öljypoltin ovat vuodelta Öljykattilalla on teknistä käyttöikää jäljellä noin vuotta ja öljypolttimella 5-10 vuotta. Öljysäiliö on asennettu kellaritilaan ja se on asennettu vuonna Säiliöllä on teknistä käyttöikää jäljellä noin vuotta. Öljysäiliöön tulee tehdä säännölliset tarkastukset. Öljysäiliön tarkastus Tukes ohjeen mukaan Öljypolttimen uusiminen 5 10 vuoden kuluessa Paisunta-astian esipaineen tarkastus vuosittain (ei pts) 200 /a Öljylämmityksen muuttamista esim. maalämmöksi on syytä harkita Lämmityksen siirto-osat Rakennusten väliset lämpöputket ovat eristettyjä putkielementtejä. Lämmitysputket ovat pääosin teräsputkia. Lämmitysputket kulkevat osin pinta-asennuksena ja osin rakenteissa. Rakennusten väliset lämpöputket on uusittu 2012 ja niillä on teknistä käyttöikää jäljellä noin 40 vuotta. Lämmitysputkistot ovat pääosin alkuperäisiä 1950-luvulta luvun lämpöputket alkavat olla teknisen käyttöikänsä päässä. Lämmönjakohuoneessa olevat sulut ja linjasäätöventtiilit on uusittu 2010-luvulla. Katselmushetkellä lämpöjohdoissa ei havaittu vuotoja. Käyttöveden lämmönsiirrin on 2010-luvulta ja sillä on teknistä käyttöikää jäljellä noin 20 vuotta. Lämmitysputkiston ja pattereiden sekä patteritermostaattien uusiminen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä o A-rakennus o B-rakennus Vaihtoehtoisesti lämpöjohtojen jättämistä voi harkita, jos niihin suoritetaan kuntotutkimus ja kunto todetaan hyväksi Lämmitysputkiston kuntotutkimus Lämmityksen pääteosat Lämmityspatterit ovat teräslevypattereita. Pattereissa on termostaattiset patteriventtiilit. Lämmityspatterit ovat pääosin alkuperäiset 1950-luvulta ja ne alkavat olla teknisen elinkaarensa päässä. Patteritermostaatit ovat monen ikäisiä, mutta pääosin 1990-luvulta. Muutamia patteritermostaatteja oli rikki ja joitain oli uusittu 2000-luvulla. Kokonaisuutena patteritermostaatit alkavat olla teknisen elinkaarensa päässä. Lämmönjakohuoneessa putkieristeet ovat muovipintaisia mineraalivillaeristeitä. Rikkoutuneiden patteritermostaattien uusiminen (ei pts) 100 /kpl

25 24 (32) Patteritermostaattien uusiminen peruskorjauksen yhteydessä. Hinta ks. edellinen kohta. Kuva 48. Lämmityskattila ja öljypoltin sekä paisunta-astiat Kuva 49. Käyttöveden lämmönsiirrin Kuva 50. Monen ikäisiä patteritermostaatteja Kuva 51. Rakennusten välisen putkielementin lähtö lämmönjakohuoneessa Vesi- ja viemärijärjestelmät Kuntoluokka 3 Viemärit Rakennuksen sisäiset viemärit on uusittu ja ne ovat muovia. Pohjaviemärin uusimisesta tai materiaalista ei ole varmuutta. Viemärin tarkastuskaivo oli katselmushetkellä lumen peitossa, joten materiaalia ei voitu varmistaa. Viemäriverkostossa ei tarkastuksen yhteydessä havaittu puutteita. Muoviviemäreillä on käyttöikää jäljellä noin 25 vuotta. Vanha valurataviemäri oli jätetty rakenteisiin kellarin katossa. Vanhat valurautaviemärit poistetaan rakenteista ja rakenteet tiivistetään 500 Pohjaviemärin kuvaus ja materiaalin varmistus 1 000

26 25 (32) Kuva 52. Muoviviemäreitä kellarissa. Kuva 53. Todennäköisesti myös pohjaviemäri on muovia Vesijohdot A-rakennuksen lämmönjakohuoneessa on erillinen lämmönsiirrin A-rakennuksen lämpimälle käyttövedelle. B-rakennuksessa lämmin käyttövesi tuotetaan sähkökäyttöisellä lämminvesivaraajalla. Rakennuksen tonttijohto on muovia. Tonttivesijohto, -sulku ja vesimittari sijaitsevat lämmönjakohuoneessa. Rakennuksen sisäiset vesiputket ovat kuparia ja ne pinta-asenteisia. Tonttivesijohto on arviolta 1990-luvulta ja sillä on teknistä käyttöikää jäljellä noin vuotta. Vesijohtoverkosto on arviolta 1990-luvun alusta ja sillä on käyttöikää jäljellä noin 20 vuotta. Vesijohtoverkostossa ei havaittu vuotoja tai vikoja. Ei välittömiä toimenpiteitä. Käyttövesiverkoston uusimista seuraavan peruskorjauksen yhteydessä on syytä harkita. Kuva 54. Talosulku ja vesimittari Kuva 55. Tonttivesijohdot ovat muovia

27 26 (32) Vesi- ja viemärikalusteiden pääteosat Vesikalusteet ovat pääosin 1990-luvulta ja viemärikalusteet ovat pääosin 1980-luvulta. Osin sekoittajia on uusittu rikkoontumisen myötä. Vesi- ja viemärikalusteet ovat kunnossa. Käyttäjäkyselyn perusteella merkittäviä puutteita ei ole ollut. Teknisen käyttöiän perusteella osa vesi- ja viemärikalusteista alkaa olla käyttöikänsä päässä, mutta vähäisestä käytöstä johtuen ne voivat toimia vielä vuosia. B-rakennuksen oppilas-wc on rakennettu 2000-luvulla ja kalusteet ovat sen ikäiset. Vesi- ja viemärikalusteita uusitaan/kunnostetaan tarpeen mukaan normaalin huoltotoiminnan yhteydessä. Vaihtoehtoisesti kalusteet uusitaan seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. Kuva 56. Käytävän vesipisteiden kalusteita Kuva 57. Suihkussa yksiotesekoittaja Kuva 58. Wc-istuin 1970-luvulta Kuva 59. B-rakennuksen uusi wc

28 27 (32) Ilmastointijärjestelmät Kuntoluokka 3 Ilmanvaihdon keskusosat Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Ilmanvaihto on toteutettu usealla pienemmällä iv-koneella (Vallox Ilmava). Koneet on varustettu lämmöntalteenotolla ja lämmitysjärjestelmään kytketyillä esilämmityspattereilla sekä huonekohtaisilla säätimillä. Ilmanvaihtokanavat ovat kierresaumaputkea ja pääte-elimet nykyaikaisia ja käyttöön soveltuvia. Koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä on asennettu 2000-luvulla. Päiväkodin tiloissa ei ole koneellista ilmanvaihtoa, vaan painovoimainen järjestelmä Päiväkodin ilmanvaihto on heikko. Koneelliseen järjestelmään liityttäessä vanhoja rakennusaineisia ilmanvaihtohormeja ei ole kaikilta osin poistettu käytöstä eikä rakenteita ole tiivistetty. Vanhat ilmanvaihtohormit voivat toimia ajoittain korvausilmareitteinä ja korvausilmaa voi tulla epätiiviiden rakenteiden kautta, mikäli ilmanvaihto ei ole tasapainossa. Tarkastushetkellä ilmanvaihtojärjestelmissä ei havaittu vikoja tai puutteita ja sisäilmanlaatu oli hyvä. Ilmanvaihtokojeilla on käyttöikää jäljellä noin vuotta. Kanavistot on eristetty yläpohjassa mineraalivillalla. Järjestelmän puhdistusajankohdasta ei ole varmuutta. Ilmanvaihtokanavien kanavavaimentimien ääneneristeet voivat sisältää mineraalivilla. Mineraalivillavaimentimista voi levitä kuituja ja mineraalivillapölyä huoneilmaan. Äänenvaimentimien tarkastus 500 Tarvittaessa mineraalivillavaimentimet korvataan esim. Dacronilla Ilmanvaihtokanaviston puhdistus ja ilmamäärien tasapainotus, mikäli edellisestä yli 5 vuotta o A-rakennus 3 000, B-rakennus o Ilmanvaihto säädetään vain hivenen alipaineiseksi. Liiallinen alipaine mahdollistaa epäpuhtauksien kulkeutumisen sisäilmaan rakenteista ilmavirtojen mukana. Päiväkotiin suositellaan koneellisen ilmanvaihdon asentamista Kuva 60. Iv-koneita A-rakennuksen käytävällä Kuva 61. Kanavavaimentimet voivat sisältää mineraalivillaeristeitä

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, Isnäs

Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, Isnäs 1510021097 23.9.2015 Loviisan kaupunki Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, 07750 Isnäs Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012

Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 KORJAUSEHDOTUKSET VUOSILLE 2011 2020... 4 2.1.

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Teutjärven koulu Turkkilantie 167, Ruotsinkylä

Teutjärven koulu Turkkilantie 167, Ruotsinkylä 1510021097 13.10.2015 Loviisan kaupunki Teutjärven koulu Turkkilantie 167, 07990 Ruotsinkylä Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS Satamatie 13 90520 Oulu 12.10.2006 Satamatie 13, 90520 Oulu 12.10.2006 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...3 1. KIINTEISTÖN KUNTO

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin viherkoulujen kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten esittely

Saarijärven kaupungin viherkoulujen kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten esittely Saarijärven kaupungin viherkoulujen kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten esittely 9.2.2015 Esittelijä Tekninen johtaja Vesa Ronkainen Tutkimukset Tutkimusten suorittaja : Inspecta Oy, Oulu Kuntoarviot valmistui

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 Kallionpääntie 11, 62190 Ruha Omakotitalon kuntokartoitus 5.8 ja 11.8.2016 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 2/8 Tilaus 27.7.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Länsitie 73 A, Laihia 1/5 Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku:

Lisätiedot

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys Alustatilaselvitys Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Alustatilaselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

Kuntoarvio Peltokaari Aarnenkatu 26

Kuntoarvio Peltokaari Aarnenkatu 26 arvio 1.6.2016 Peltokaari Aarnenkatu 26 49400 Hamina Petri Karnaattu p. 0400 579 310 Kuva 1. Etujulkisivu Peltokaari 1.6.2016 JOHDANTO... 1 1. YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET... 2 RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 Säntinkatu 18, 64700 Teuva Omakotitalon kuntokartoitus 10.3.2016 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 2/8 Tilaus 25.2.2016: Etelä-Pohjanmaan Ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korjattavuusarvio 1 (19) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUUSNIEMEN KUNTA Kirkonkylän alakoulu Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 22 Vierasniemen sauna Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

Kuntotarkastus Asuinrakennus

Kuntotarkastus Asuinrakennus 1 (6) Kuntotarkastus Asuinrakennus Talonmiehen asunto Urheilukatu 3 18100 HEINOLA Sisällysluettelo 2 (6) 1 TARKASTUSKOHDE... 3 1.1 Yleistiedot... 3 1.2 Lähtötiedot ja katselmuksen tarkoitus... 3 2 HAVAINNOT...

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9 Kaartotie 16, 60800 ILMAJOKI Omakotitalon kuntokartoitus 21.4.2015 klo 14.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 2/9 Tilaus 21.4.2015: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 04.07.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 12.05.16 10658 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Pöröläntie 1 27500 Kauttua

Lisätiedot

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8.

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. 2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. Yläpohjat 9. Julkisivu 10. Välipohjat 11. Rakennuksen

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET 20.12.2013 1 Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Suutarila Oy / Aisatie 8 Osoite: Aisatie 8, 00750 HELSINKI Kaupunginosa 40 Suutarila, kortteli 40162, tontti

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA TONI LAMMI EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA Tutkimuksen taustaa Suomalaisessa rakennuskannassa on paljon korjattavaa, kun samaan aikaan taloudelliset resurssit ovat kaikkialla

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, 04320 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.11.2016 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: RS uudiskohde, jossa 4 kpl paritaloja, 7 asunnon rivitalo. 1 autokatos,

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET

KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET 6.3.2009 1. Paikantamispiirustus 3 kpl 2. Valokuvia tutkimuksista 6 s. 3. Lämpökuvasivut 1-10 s. 4. Analyysivastaukset

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

RS15 Kuntoarvio. SÄÄKSMÄEN VANHAINKOTI Sääksmäentie 771 37700 Sääksmäki. Tarkastuspäivä 27.10.2015

RS15 Kuntoarvio. SÄÄKSMÄEN VANHAINKOTI Sääksmäentie 771 37700 Sääksmäki. Tarkastuspäivä 27.10.2015 RS15 Kuntoarvio SÄÄKSMÄEN VANHAINKOTI Sääksmäentie 771 37700 Sääksmäki Haarlankatu 1 E FI-33230 Tampere p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS 15 Kuntoarvio 2/50 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot