Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014"

Transkriptio

1 Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a Pylkönmäki Hanke nro: 8520 / Inspecta Puh Y-tunnus: Sörnäistenkatu 2 Fax Helsinki

2 1 (34) Sisällysluettelo 1 Johdanto Yhteenveto, suositellut lisätutkimukset ja muut jatkotoimenpiteet Yhteenveto kiinteistöstä ja kiireellisimmät toimenpiteet Yhteenveto kunnossapitotoimenpiteistä ja lisätutkimustarpeesta Suositeltavat kuntotutkimukset ja selvitykset Kuntoarvion lähtötiedot Kiinteistön perustiedot Korjaushistoria Asiakirjaluettelo Käyttäjäkyselyn keskeiset tulokset Aluerakenteiden ja rakennustekniikan kuntoarvio Alueosat Päällysteet Alueen varusteet Alueen rakenteet Kuivatusosat Talo-osat Perustukset Alapohjat Runko Julkisivut Vesikatot Tilojen rakennustekninen kuntoarvio Tilan jako-osat Tilat ja tilapinnat Tilavarusteet LVIA - Järjestelmien kuntoarvio LVI-perusjärjestelmät Lämmitysjärjestelmät Vesi- ja viemärijärjestelmät Ilmastointijärjestelmät Jäähdytysjärjestelmät Palontorjuntajärjestelmät Väestönsuojan LVI-järjestelmät Sähköteknisten järjestelmien kuntoarvio S1 Asennus ja apujärjestelmät S2 Sähkönjakelu ja siihen liitetyt kuormitukset S22 Sähköenergian pääjakelu S23 Laitteiden ja laitteistojen sähköistys S24 Sähköliitäntäjärjestelmät S25 Valaisujärjestelmä S26 Sähkölämmitysjärjestelmät S610 Poistumisvalaistusjärjestelmä Tietoteknisten järjestelmien kuntoarvio T1 Viestintä- ja tietoverkkojärjestelmät T3 Merkinanto ja kutsujärjestelmä T4 Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät... 34

3 2 (34) 1 Tällä kuntoarviolla on tavoitteena selvittää en rakenteiden ja rakennusosien sekä lämmitys-, ilmanvaihto- ja sähköteknisten järjestelmien silmämääräinen kunto sekä uusimistarve, korjaustoimenpiteet, niiden aikataulu ja kustannusarviot. Kuntoarvio on laadittu RT-ohjekortin Liike- ja palvelurakennuksen kuntoarvion suoritusohje RT nimikkeistöä ja periaatteita mukaillen. Huomiota on myös kiinnitetty rakennusten turvallisuuteen, terveellisyyteen ja viihtyvyyteen. Kuntoarviota on täydennettävä kuntotutkimuksilla, jolloin rahoituksen kannalta tärkeät rakennusosien ja järjestelmien korjausajankohdat ja kustannukset tarkentuvat. Ajoissa tehty korjaus säästää aina kunnossapidon kokonaiskustannuksia. Kustannusarviot on laadittu ROK 2013 Rakennusosien kustannuksia ja KOR 2013 Korjausrakentamisen kustannuksia kirjoja apuna käyttäen. Raporttiin liitetyn PTS-ehdotuksen tavoitteena on kiinteistön arvon säilyttäminen, käyttöviihtyvyyden lisääminen sekä huolto- ja ylläpitokustannuksien säästöt. Kuntoarvion tilaajana on Saarijärven Kaupunki ja yhteyshenkilöinä toimi Erkki Autio. Rakenteiden ja rakennusosien, sähköjärjestelmien, sekä lämmitys-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmien kuntoarvion on tehnyt on tehnyt Henri Käyrä ja Jaakko Niskanen Inspecta Oy:stä. LVI-järjestelmien osalta käytettiin konsulttiapuna Kari Heiskaria IV-tieto Oy:stä. Tarkastukset suoritettiin Yhteystiedot: Inspecta Oy Inspecta Oy IV-tieto Oy Henri Käyrä Jaakko Niskanen Kari Heiskari Myyntimiehenkuja 4 Myyntimiehenkuja 4 Solkitie OULU OULU OULU puh puh p uh Oulussa Inspecta Oy Henri Käyrä, RI

4 3 (34) 2 Tämä kuntoarvioraportti koostuu yhteenvedosta, 10 vuoden elinkaariennusteesta ja rakennusosakuntoarvioista, joita voidaan täydentää kuntotutkimuksilla ja tarvittaessa jalostaa huoltokirjaksi. Suosittelemme raportissa mainittujen kuntotutkimusten teettämistä täydentämään tehtyä silmä-määräistä kuntoarviota sekä huoltokirjan laatimista kiinteistön huollon ja ylläpidon apuvälineeksi. PTS-ohjelman ajan tasalla pitämiseksi kuntoarviota tulee päivittää noin 5-7 vuoden välein. Rakennusosien kunto on arvioitu RT Kiinteistön kuntoarvio, kuntoluokan määräytyminen apuna käyttäen. Kuntoluokka: 5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana 4 = hyvä, kevyt huoltokorjaus vuoden kuluessa 3 = tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus vuoden kuluessa tai peruskorjaus vuoden kuluessa 2 = välttävä, peruskorjaus vuoden kuluessa tai uusiminen vuoden kuluessa 1 = heikko, uusitaan vuoden kuluessa. 2.1 Tarkastuksen kohteena on Pylkömäen ala-aste. Kohteen vanhempi osa on valmistunut arviolta 1960-luvulla ja liikuntasalia on laajennettu vuonna Kiinteistön kerrosala on kokonaisuudessaan 2474 m 2. Kiinteistöjen kuntoa on ylläpidetty ja viimeisin laajempi sisäpuolen peruskorjaus on tehty muutamia vuosia sitten. Seuraavan 10-vuotisjakson aikana kohteeseen kohdistuu vesikaton uusimisen ja muutamien yksittäisien tilojen korjauksia lukuun ottamatta lähinnä huoltoluonteista korjaustarvetta. Seuraava laajempi peruskorjaus on ajankohtaista noin vuoden kuluttua. Piha-alueet ja ulkopuoliset osat Pihan kulkualueet on asfaltoitu ja rakennuksen vierustalla on nurmialueita. Pihalla on muutamia leikkivälineitä. Kestopäällysteet ovat tyydyttävässä kunnossa ja niiden seuraava laajempi uusimistarve ajoittuu vuoden päähän. Rakennuksen vierustoilla vedenpoistossa on paikoin puutteita ja niille osin on syytä suorittaa korjaustoimenpiteitä. Rakennustekniikka Molemmissa rakennusosissa on anturaperustus ja alapohjat ovat maanvaraisia rakenteita. Rakennusrunko muodostuu pääosin pilari- palkki rakenteesta. Vanhalla osalla ylä- ja välipohjien kantavat rakenteet ovat paikalla valettuja teräsbetonirakenteita. Liikuntasalissa yläpohjaa kannattelevat tehdasvalmisteiset kattoristikot. Rakennuksen julkisivut vanhalla osalla on levyverhoiltu sekä osin puhtaaksimuuratulla tiilipinnalla. Levyverhoillut julkisivut on uusittu 2000-luvun alussa. Liikuntasalin osalla julkisivupinnat on tiiliverhoiltu. Rakennuksen ulkoseinät ovat villaeristeisiä ja sisäverhoukset ovat pääosin tiiltä. Rakennuksen ikkunat ovat uusittuja MSEAl-ikkunoita ja ne on uusittu 2000-luvulla. Ulko-ovet ovat osin vanhoja teräsrakenteisia ovia, joita on kunnostettu sekä osin vanhoja puu-paneeliovia. Rakennuksessa on harja/pulpettikatto ja vesikatteina on rivipeltikate. Vanhemmalla osalla on alkuperäinen rivipeltikate, joka on heikkokuntoinen ja vuotanut useasta kohdasta. Merkittävin lähivuosien korjaustoimenpide on katteen uusiminen ja yläpohjarakenteiden kunnostus vuotoalueilta. Muilta osin kohteeseen kohdistuu lähinnä pintarakenteiden huoltoluonteista kunnostustarvetta. Sisätilat Vanhemmalla osalla sisätilat ovat pääosalla rakennusta kunnostettu muutama vuosi sitten ja ne ovat hyväkuntoisia. Tilojen pintamateriaaleilla on käyttöikää jäljellä vielä vuotta. Liikuntasalin kuivien tilojen pinnat ovat vuodelta 1995 ja niillä on käyttöikää jäljellä keskimäärin 20 vuotta. Liikuntasalin puulattian kunnostukseen on kuitenkin syytä varautua seuraavalla 10- vuotisjaksolla.

5 4 (34) Toisen kerroksen osalla on muutamia märkätiloja, joissa on mahdollisesti alkuperäiskuntoiset tilapinnat ja niiden uusiminen alkaa olla ajankohtaista lähivuosina. Liikuntasalin pesutilojen peruskorjauksiin on myös syytä varautua tarkastelujakson lopulla. Kiinteistön turvallisuus ja esteettömyys Kohteessa on tiloja kahdessa kerroksessa ja tiloissa ei ole hissiä, mikä rajoittaa liikuntarajoitteisten kulkemista tiloissa. Pihan leikkivälineissä on pientä kunnostustarvetta ja putoamissuojaukset ovat osin puutteelliset. Käyttäjäkyselyn mukaan viereisen kiinteistön terassin kannattajat ovat heikkokuntoiset ja katossa on sortumavaara. Koulun oppilaat oleskelevat kyseisen katoksen alla, joten asian suhteen on syytä tehdä lisäselvityksiä. Ilmanlaatu ja vaihtuvuus Käytössä olevissa tiloissa ei havaittu merkittäviä puutteita ilman vaihtuvuudessa. Sisäilman epäpuhtaudet Keittiön puoleisen porrashuoneen alimmalla tasolla oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua, mikä oli paikannettavissa kellaritiloihin. Lisäksi muutamassa tilassa oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua alapohjan tarkastuskanaaleista sekä alapohjaan liittyvien rakenteiden liittymäkohdista. Rakennuksen päädyssä olevassa poikein wc-tilassa oli aistittavissa erittäin voimakas haju, jonka lähde on syytä selvittää. Sähköpääkeskustilassa oli aistittavissa kreosootin hajua. Melu Tiloihin ei aiheudu merkittävää ulkopuolista meluhaittaa. Käyttäjäkyselyn mukaan etenkin ruokala- ja käytävätiloissa melu kaikuu seinistä ja akustoivia katto- ja seinäpinnoitteita on toivottu. Sisävalaistustasot Sisävalaistustaso on riittävä. LVI-tekniikka Rakennuksessa on vesikiertoinen patterilämmitys sekä koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Rakennus on liitetty paikalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Lämpölaitos sijaitsee toisessa rakennuksessa ja lämpö tuotetaan hakkeella sekä öljyllä. Rakennuksen lämmitys- vesi ja viemärijärjestelmät ovat pääosin uusittu 1980, -90 tai luvulla ja kokonaisuutena niillä on teknistä käyttöikää jäljellä noin vuotta. Lähivuosien merkittävin ylläpitotoimenpide kohdistuu 1990-luvun patteritermostaattien uusimiseen lämmitysjärjestelmien tasapainotukseen. Kouluosan ilmanvaihtojärjestelmä on muutettu koneellisesti 2000-luvulla ja liikuntasalin ilmanvaihto on 1990-luvulta. Kokonaisuutena ilmanvaihtojärjestelmillä on teknistä käyttöikää jäljellä noin vuotta. Liikuntasalin säätöautomatiikka joudutaan uusimaan lähivuosina. Ilmanvaihtojärjestelmien äänenvaimentimet voivat sisältää mineraalivillavaimentimia, jotka voivat heikentää sisäilman laatua. Äänenvaimentimien materiaali- ja kunto tulee selvittää. Sähkö- ja automaatiojärjestelmät Rakennus on liitetty paikalliseen sähköverkkoon. Sähkö- ja tietotekniset järjestelmät ovat monen ikäisiä ja sekavia, joten järjestelmien jäljellä olevan käyttöiän arvioiminen kokonaisuutena on hankalaa. Järjestelmät ovat kokonaisuudessa tyydyttävässä-välttävässä kunnossa ja ne toimivat nykyisellä käyttöasteella sekä kuormituksella vielä noin vuotta. Seuraavan sisätiloihin kohdistuvan korjauksen yhteydessä sähkö- ja tieto-tekniset järjestelmät on suositeltavaa uusia kokonaisuudessaan. Lähivuosina suositeltava toimenpide on 1990-luvun turvavalaistusjärjestelmien uusiminen. Energiatalous Kiinteistön kulutustietoja ei ollut käytettävissä.

6 5 (34) Yhteenveto kunnossapitokustannuksista RAK LVI SÄ Rakennustekniikan kustannukset LVI-tekniikan kustannukset Sähkötekniikan kustannukset Kunnossapitosuunnitelmaehdotus on raportin liitteenä 1.

7 6 (34) Suositeltavat kuntotutkimukset ja selvitykset Lähivuosina tehtävät lisätutkimukset: o Yläpohjan kuntotutkimus. Tarkoituksen selvittää vanhan osan rakenne, vaurioiden laajuus ja sen tiiveys korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi. o Puutyöluokan alapohjan tutkiminen o Alapohjarakenteiden ja rakenteiden liittymäkohtien tiiveys o Selvitetään poikien vessassa havaitun hajun aiheuttaja Asbesti ja haitta-aine kartoitus Tarkastetaan viereisen rakennuksen terassin kunto (sortumavaara?) Ennen seuraavaa peruskorjausta on syytä tehdä tarkemmat rakenteelliset tutkimukset koko kiinteistöön (alapohjat, ulkoseinät) Tukkeutuvan viemärin kuvaus ja korjaaminen Äänenvaimentimien tarkastus 500 o Tarvittaessa mineraalivillavaimentimet korvataan esim. Dacronilla Kuntoarvion päivitys 10 vuoden kuluessa 2 500

8 7 (34) Kiinteistön nimi: Pylkömäen ala-aste Kiinteistön osoite: Rahikaisentie 5a, Pylkönmäki Rakennuksen tyyppi: Koulu Tontti: - Tontin pinta-ala: - Koulurakennus: Kerrosluku (kpl): 2 Tilavuus: - Kerrosala: 2474 m2 Valmistumisvuosi: 1960-luvulla, liikuntasali 1995 Pääasiallinen rakennusaine: Betoni Kattotyyppi: Harja Kate: Pelti Lämmitysjärjestelmä: Hake Ilmanvaihto: Koneellinen tulo/poisto Kohteesta ei ollut tarkempaa korjaushistoriaa käytettävissä. Paikan päällä tehdyn tarkastuksen perusteella kohteessa on tehty ainakin seuraavia toimenpiteitä: Julkisivusaneeraus 2000-luvun alussa. Peruskorjaus 2000-luvulla. Liikuntasalin varaston katto uusittu Vesi- ja viemärijärjestelmät, kalusteet, 1980, 1990, 2000 Lämmitysputkisto, patterit ja termostaatit, 1960, 2000 Öljykattila, poltin ja automaatio 2000-luvulla. Sähköjärjestelmät Kuituliitäntä/yleiskaapelointi 2000-luvulla. Pohjaviemäri 2000-luvulla. Kohteesta oli käytettävissä seuraavia lähtötietoja: Kiinteistökortti Pohjapiirustukset, julkisivupiirrokset ja rakenneleikkaus. Kyselytulokset poistettu julkisesta julkaisusta. Ennen kuntoarvion tarkastuksia haastateltiin kiinteistön käyttäjiä. Kyselyyn vastasi kahdeksan henkilöä. Vastaajien lisäkommentteja: Vesivuodot ja vauriot Ikkunalaudoissa on halkeamia. Betonipalasia irronnut koulun seinistä (enkunluokka, 2-4 luokka, 5-6 luokka) Vesiläikkiä yläkerran käytävän katossa. Ulkoverhouslevyissä muutamia lohkeamia. Lämpötila Yläkerran luokat kylmiä talviaikaan. Alakerran luokissa on kuuma. Talvella ulko-ovet vetävät.

9 8 (34) Osa ikkunoista on vääntynyt ja niistä tulee kylmää. Keittiö ja ruokasali ovat talvella kylmiä. Osa pattereista on tulikuumia osa kylmiä. Lämpötilaongelmia tiloissa. Hajuhaitat Keittiön ikkunana takana on hajuhaitta ulkona (rasvakaivo) Poikien ulkovessassa haisee. Yläkerran poikien vessassa virtsa haisee. Viemärit haisee ajoittain. Opettajien huoneessa kassakaapissa tunkkainen haju. Luokissa on huono ilma. Paperivarastossa tunkkainen haju. Opettajienhuone on tunkkainen aamuisin. Esikoululaisten wc:t haisevat ja lattiamatot ovat vanhat. Terveys Talvella niska- ja hartiakipuja, jotka johtuvat vedosta. Muita havaintoja Ruokasali on meluinen ja ilmastointi hurisee kovaa. Lasten syödessä äänet kaikuvat seinistä tosi kovasti. Voisiko tilaan laittaa akustiikkalevyjä? Puutyöluokassa ei taida olla kunnollista ilmastointia. Puupöly tulee myös käytävään. Ruuan haju tulee erittäin voimakkaasti porrashuoneen kautta eskarin keittiötiloihin. Siihen olisi hyvä saada uusi ovi, jota voisi pitää kiinni siten, että se ei mene aina lukkoon. Välituntikello ei kuulu kunnolla. Yläkerran käytävän kello ei toimi. Metallityöntilat ovat hyvin sekaisat. Salissa pystypilarin pehmuste on irronnut. Pitäjäntuvan katon yksi kannatinpalkki on lahonnut ja saattaa mennä poikki, jolloin koko katos romahtaa. Lapset käyttävät aluetta välituntien aikana.

10 9 (34) Kuntoluokka 3 Kuva 1. Asemapiirros Päällysteet Pihan kulkualueet on asfaltoitu ja muilta osin rakennuksen viereiset alueet ovat nurmipinnalla. Rakennuksen vierustalla on muutamia pensasistutuksia. Pihan asfalttialuissa on karhentumaa ja muutamissa kohdissa halkeamia ja pieniä routaheittoja. Päällysteitä on paikoin myös kunnostettu. Kokonaisuudessaan asfalttipäällysteiden yleiskunto on tyydyttävä ja seuraava laajempi uusiminen ajankohtaista vuoden kuluessa. Muutamassa kohtaa päällysteet rakennuksen vierustalla ovat sammaloituneet. Pihan päällysteet ovat pääosin tarkoituksenmukaisessa kunnossa ja laajempaa uusimistarvetta ei ole. Kunnostustarvetta on lähinnä rakennuksen vierustoilla, missä vedenpoistossa on puutteita ja päällysteitä joudutaan sen vuoksi uusimaan. Asiaan on käsitelty tarkemmin kohdassa 1116 Kuivatusosat. Asfalttialueiden huolto/kunnostustyöt. 500 o Sammaleen poisto, halkeamien juotto. Kuva 2. Etupihan päällysteitä. Kuva 3. Yleiskuva piha-alueesta.

11 10 (34) Alueen varusteet Pihan alueella on, pyörätelineitä, keinuja ja muutamia kiipeilytelineitä. Leikkivälineet eivät kaikilta osin täytä niille asetettuja turvamääräyksiä. Puutteita on mm. paikoin putoamissuojissa ja keinujen ketjuista puuttuu sormisuojat. Pyörätelineet ovat osin vääntyneet ja uusimista on syytä harkita. Leikkivälineiden kunnostus ja SFS-standardin mukainen turvatarkastus Uusitaan pyörätelineitä. 500 Kuva 4. Keinuista puuttuu sormisuojat. Kuva 5. Pyörätelineet rakennuksen päädyssä Alueen rakenteet Kiinteistön välittömässä läheisyydessä olevia aluerakenteita on lähinnä urheilukentän vierustan puuaita. Aidan maalipinta on kulunut ja huoltomaalaus on ajankohtaista noin 5 vuoden kuluessa. Samassa yhteydessä on syytä oikaista aitaa ja korjata pienet mekaaniset vauriot. Piha-aidan maalaus ja kunnostus 5 vuoden kuluessa Kuva 6. Aita palloilukentän vieressä.

12 11 (34) Kuivatusosat Piha-alueella vedenpoisto on toteutettu maanpinnan kallistuksilla pois tontilta tai sadevesikaivoihin. Vanhalla osalla syöksytorvien alapuolella on paikoin betoniloiskekouruja ja liikuntasalin osalla syöksytorvien alapuolella on rännikaivoja. Piha-alueella on lisäksi muutamia sadevesikaivoja. Salaojien olemassaolosta ei ole tietoa. Piirustustietoa sadevesi- ja salaojajärjestelmistä ei ollut käytettävissä. Vanhalla puolella etenkin länsisivustan nurmipäällysteisillä alueilla veden poisohjaus syöksytorvien alapuolilta ei ole hallittua. Pintamaat ovat rakennuksen vierustalla painuneet ja pintavesistä aiheutuu ylimääräistä kosteusrasitusta rakenteille. Liikuntasalin takanurkalla rinne viettää loivasti pitkältä matkalta rakennusta kohti (kuva 8). Pihalla on muutamia ritiläkaivoja, joista osa on painunut. Liikuntasalin osalla on syöksytorvien alla rännikaivoja ja niiden purkupaikka ei ole tiedossa. Vedenpoiston parantaminen rakennuksen vierustalta, kustannusarvio o Pintamaiden muotoilu rakennuksen vierustoilta o Vedenpoiston poisohjaus hallitusti syöksytorvien alapuolelta. o Varmistetaan sadevesijärjestelmien toiminta ja huuhdellaan ne tarvittaessa o Varmistetaan salaojien olemassaolo ja kunto. Kuva 7. Pintamaat ovat painuneet rakennuksen vierustalla vanhalla osalla. Kuva 8. Liikuntasalin takanurkalla pintamaat viettävät rakennusta kohti pitkällä matkalla. Kuva 9. Liikuntasalin osalla syöksytorvien alapuolella on sadevesikaivoja. Kuva 10. Pihalla on muutamia sadevesikaivoja.

13 12 (34) Perustukset Kuntoluokka 3 Piirustustietoa perustusrakenteista oli käytettävissä ainoastaan liikuntasalin osalta. Liikuntasalissa on betonianturaperustus ja kantavia linjoja ovat ulkoseinät, osa väliseinistä ja pilarilinjat. Vanhemmalla osalla on todennäköisesti vastaava rakenne. Merkittäviä perustuksien painumiseen viittaavia vaurioita ei havaittu. Vanhalla osalla betonisokkeli on maalattu ja maali on osin hilseillyt irti. Todennäköisesti syynä on ulkopuolinen kosteusrasitus. Maalipinnat on syytä kunnostaa pihan vedenpoiston parannustöiden yhteydessä ja samassa yhteydessä kannattaa asentaa seinän vierustoille patolevytys. Sokkelin huoltomaalaus ja patolevyn asennus (vedenpoiston parannuksen yhteydessä). Kustannusarvio Kuva 11. Vanhan sokkelin maalipinnat ovat paikoin hilseilleet irti. Kuva 12. Liikuntasalin sokkeli. Muutamassa kohtaa on pieniä halkeamia, jotka eivät kuitenkaan vaadi jatkotoimenpiteitä Alapohjat Kuntoluokka 3 Alapohjarakenteet ovat maanvaraisia rakenteita ja tarkempaa piirustustietoa rakenteista ei ollut käytettävissä. Liikuntasalin osalta olleiden leikkauspiirustuksien perusteella osa alapohjista koostuu työlaatasta, lämmöneristeestä ja pintalaatasta. Liikuntasalissa ja teknisen työn tilassa pintalaatta on korvattu puulattialla. Kellarin alapohja- ja seinärakenteista oli mitattavissa koholla olevia pintakosteusarvoja ja tilapinnoissa on viitteitä ulkopuolisesta kosteusrasituksesta. Muilta osin kohonneita pintakosteusarvoja ei pistokoeluontoisessa tarkastuksessa havaittu. Paikoin lattioiden ja seinien liitoskohdissa on rakoja. Ainakin liikuntasalin käytävän osalla seinien ja lattioiden liitoskohdista sekä putkiläpivienneistä oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua. Haju tulee todennäköisesti alapohjarakenteista. Alapohjien osalta piirustustietoa ei ollut käytettävissä ja vanhemmilla osilla rakenteiden kunto on syytä tutkia tarkemmin viimeistään ennen seuraavaa peruskorjausta. Puutyöluokan lattia alkaa olla uusimisen tarpeessa ja rakenteiden kunto on syytä selvittää ennen korjauksiin ryhtymistä. Teknisentyön metallipuolen lattioissa on muutamia halkeamia. Muilta osin merkittävää halkeilua ei havaittu.

14 13 (34) Tiivistetään alapohjaliittymät pohjakerroksen osalta o Liikuntasalin käytävä o Tarpeen mukaan myös muissa tiloissa, mikäli hajuhaittoja esiintyy. Teknisentyön tilan puulattian kuntotutkimus ja uusiminen Alapohjien kuntotutkimus ennen seuraavaa laajempaa peruskorjausta. Kuva 13. Liikuntasalin käytävä. Putkiläpiviennin liittymästä on aistittavissa selkeä mikrobiperäinen haju. Hajut tulee alapohjarakenteista. Kuva 14. Halkeamia metallityöluokan betonilattiassa. Kuva 15. Puutyöluokan puulattia. Lattian alla kanaali, jossa oli havaittavissa viitteitä kosteudesta. Kanaalista tuli maakellarimaista hajua. Kuva 16. Vanhan osan käytävä. Viemärin tarkastuskaivo keskilattialla oli kuiva ja viitteitä kosteusrasituksesta ei ollut havaittavissa Runko Kuntoluokka Kantavat seinät ja pilarit Pääosalla kiinteistössä on pilari-palkki runko ja todennäköisesti osa ulko- ja väliseinistä on myös kantavia rakenteita. Kantavien rakenteiden osalta ei havaittu korjaustarvetta. Ei toimenpide-ehdotuksia.

15 14 (34) 1235 Välipohjat Välipohjarakenteet ovat paikalla valettuja ylälaattapalkistoja. Välipohjarakenteista ei ollut tarkempaa piirustustietoa. Välipohjissa ei havaittu korjaustarvetta. Ei toimenpide-ehdotuksia Yläpohjat Yläpohjarakenteista ei ollut piirustustietoa käytettävissä. Paikan päällä tehtyjen havaintojen perusteella vanhalla osalla yläpohja koostuu todennäköisesti ylälaattapalkistosta, lämmöneristeestä (tojalevy) ja pintavalusta. Liikuntasalin yläpohjan kantavat rakenteet koostuvat tehdasvalmisteisista kattoristikoista ja eristeenä on puhallettu mineraalivillaeriste. Yläpohjien tuuletus on toteutettu räystäänalusrakojen kautta. Vanhalla osalla yläpohjan lämmöneristyskyky on heikko. Käyttäjät ovat havainneet kylmyyttä etenkin 2. krs tiloissa, mikä saattaa osin johtua heikosta lämmöneristyksestä. Vesikatto on vuotanut useasta kohdasta ja vuotojälkiä on havaittavissa palopermannon pinnassa sekä paikoin myös sisätiloissa. Mahdolliset lämmöneristeet ovat suurella todennäköisyydellä paikoin mikrobivaurioituneet. Rakenne on massiivinen/tiivis, joten mahdollisten vaurioiden vaikutus on sisäverhousmateriaaleissa olevia vaurioita lukuun ottamatta todennäköisesti vähäinen. Ongelmia saattaa esiintyä lähinnä yläpohjan läpivientien läheisyydessä. Liikuntasalin päädyn osalla sisäkatossa on vuotojälkiä. Katto on kyseiseltä osalta uusittu vuonna 2013 ja sen jälkeen vaurioita ei ole käyttäjiltä saadun tiedon mukaan tullut lisää. Yläpohjissa ei havaittu tuulettuvuuden puutteeseen viittaavia vaurioita. Kohteeseen joudutaan tekemään vesikattoremontti, joten samassa yhteydessä on syytä korjata yläpohjissa olevat vauriot, tiivistää läpiviennit sekä parantaa rakenteen lämmöneristävyyttä. Korjauksien yhteydessä kannattaa harkita myös liikuntasalin osalta lisälämmöneristystä. Sisäkattoverhouksena on vanhalla osalla todennäköisesti alkuperäinen puukuitulevy (Haltex tai vastaava). Levyt on maalattu, mutta osassa levyistä on havaittavissa turpoamista sekä vuotojälkiä ja etenkin 2.krs osalla levyt ovat paikoin huonosti kiinni. Mahdollisten piiloon jääneiden vaurioiden vuoksi sisäverhouksien uusimista katoista kannattaa harkita. Yläpohjan kuntotutkimus. Tarkoituksen selvittää vanhan osan rakenne, vaurioiden laajuus ja sen tiiveys korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi Vanhan osan yläpohjien kunnostus vesikattoremontin yhteydessä. Kustannusarvio tarkentuu kuntotutkimuksen myötä. Alustava kustannusarvio o Vanhan osan yläpohjan vauriokorjaukset o Vanhan osan lisälämmöneristys Mikäli sisäverhoukset uusitaan, on niiden uusimiskustannus noin

16 15 (34) Kuva 17. Yleiskuva, vanhan osan yläpohja. Kuva 18. Liikuntasalin yläpohja. Kuva 19. Vuotojälkiä liikuntasalin katossa. Kuva 20. Vuotojälkiä vanhan osan 2.krs katossa käytävällä Julkisivut 1241 Ulkoseinät Kuntoluokka 4 Vanhalla osalla on tehty julkisivusaneeraus noin vuotta sitten. Pitkien sivujen julkisivupinnat on saneerauksessa levyverhoiltu kivirouhepintaisella julkisivulevyllä. Levyn takana on havaittavissa ilmarako, kipsilevy ja koolaus. Sisäpinnat seinissä ovat kivirakenteiset. Päätyseinien julkisivut ovat puhtaaksimuuratulla tiilipinnalla. Tarkempaa tietoa rakenteiden toteutustavasta ei ole käytettävissä. Liikuntasalin julkisivut ovat pääosin puhtaaksimuuratulla tiilipinnalla. Seinärakenne liikuntasalissa on tiili-villa-tiili -rakenne. Liikuntasalin julkisivumuurauksessa on toiseksi alimmalla rivillä jätetty muurauksen pystysaumoja paikoin auki rakenteen tuulettuvuuden parantamiseksi. Kokonaisuudessaan julkisivurakenteiden yleiskunto on hyvä/tyydyttävä ja laajempaan saneeraukseen ei ole tarkastelujaksoilla aihetta. Levypintaisissa julkisivuissa on muutamissa kohdissa mekaanisen rasituksen aiheuttamia vaurioita ja vanhan osan päätyjulkisin muurauksessa on paikoin kunnostettavaa. Ulkoseinärakenteiden eristeiden kunto ja rakenteen tarkka toteutustapa ei ole tiedossa. Rakenteiden kuntoa on syytä tutkia tarkemmin ennen seuraavaa, laajempaa peruskorjausta. Julkisivun pienimuotoiset huolto/kunnostustyöt Ulkoseinien kuntotutkimus ennen seuraavaa peruskorjausta.

17 16 (34) Kuva 21. Yleiskuva vanhan osan levyjulkisivusta. Kuva 22. Vanhan osan tiilimuurattua julkisivua. Kuva 23. Seinärakennettavanhalla osalla. Kuva 24. Länsisivustalla julkisivusta puuttuu pala peltiä. Kuva 25. Levyverhouksissa on paikoin pieniä mekaanisia vaurioita. Kuva 26. Muutamissa kohdissa vahan osan muurauksissa on vaurioita Ikkunat Kuntoluokka 4 Rakennuksen ikkunat on uusittu MSEAl-ikkunoiksi. Ikkunat on todennäköisesti uusittu julkisivusaneerauksen aikoihin. Samassa yhteydessä on uusittu myös pellitykset. Ikkunoiden ulko- ja sisäpuitteiden pinnat ovat hyväkuntoiset. Pistokoeluonteisesti tarkasteltuna käyntivikoja tai puutteita tiivisteiden kunnossa ei havaittu. Ikkunoilla on tavoitteellista käyttöikää jäljellä vielä noin vuotta. Tiivisteiden uusiminen on ajankohtaista noin vuoden kuluessa.

18 17 (34) Ikkunatiivisteiden uusiminen 10 vuoden kuluessa Kuva 27. Ikkuna ulkopuolelta. Kuva 28. Ikkuna sisältäpäin Ulko-ovet Kuntoluokka 3 Vanhemman osan pääsisäänkäyntien ovet ovat vanhoja teräsrunkoisia lasiovia. Liikuntasalin päädyn ovi sekä päädyn wc-tilojen ovet ovat uusittuja nykymallin ovia. Tallissa on vanha puupaneeliverhoiltu pariovi ja liikuntasalin varastossa on vanha paneeliovi. Pääsisäänkäyntien ulko-ovia on kunnostettu ja niihin ei kohdistu laajempaa korjaustarvetta. Ovien tiivisteitä on syytä kunnostaa tarpeen mukaan. Uusitut ovet ovat kunnossa ja niihin ei kohdistu toimenpiteitä. Tallin ovi on heikkokuntoinen ja suositeltavinta uusia. Liikuntasalin varaston ovi on samassa yhteydessä syytä kunnostaa tai uusia. Ulko-ovien uusiminen/kunnostukset o Uusitaan autotallin ovi o Kunnostetaan varaston ovi. Kuva 29. Vanhan osan pääsisäänkäynnin ovi ja liikuntasalin varaston ovi. Kuva 30. Vanhan osan keittiön puoleisen päädyn ulko-ovi.

19 18 (34) Kuva 31. Liikuntasalin uusittu ovi. Kuva 32. Tallin puu-paneeliovi. 125 Katokset Pääsisäänkäyntien yhteydessä on puurunkoiset katokset, joissa on alkuperäinen rivipeltikate. Katoksien pilarien puuosissa maalipinnat ovat irtoilleet ja niissä on mekaanisesta rasituksesta aiheutuneita kolhuja. Katoksissa on alkuperäinen rivipeltikate. Katteet on suositeltavaa kunnostaa tai vaihtoehtoisesti uusia kokonaan vanhan osan vesikattoremontin yhteydessä. Katoksien puuosien maalaus ja vesikatteiden pinnoitus Kuva 33. Pääsisäänkäynnin katos. Kuva 34. Pääsisäänkäynnin katoksen vesikate Vesikatot Kuntoluokka 1-4 Vanhemmalla osalla on pulpetti/harjakate ja katteena todennäköisesti alkuperäinen rivipeltikate 1960-luvulta. Aluskatetta ei ole. Katon varusteisiin kuuluu räystäskourut ja syöksytorvet. Liikuntasalin katteena on alkuperäinen rivipeltikate vuodelta Katteen alla on aluskate. Katon varusteita ovat räystäskourut ja syöksytorvet. Liikuntasalin varaston rivipeltikate on uusittu 2013 ja varustettu kulkusilloilla, lapetikkailla ja vedenpoistovarusteilla. Katteen alla on aluskate.

20 19 (34) Vanhalla osalla rivipeltikatteen pinnassa on paikoin ruostetta ja yläpohjatilassa oli havaittavissa runsaasti vuotojälkiä. Läpivientien kohdilta puuttuu kunnolliset vastakaadot ja vuotoja on etenkin niiden kohdilla. Katolta puuttuu asianmukaiset turvavarusteet huoltotöitä varten. Katteen laskennallinen käyttöikä on loppupuolella ja nykykunnon perusteella uusiminen on ajankohtaista. Vanhan osan tiilihormien päällä ei ole piipunhattuja, joten sadevesi ja lumi ovat päässeet hormien sisälle ja sisätiloissa on paikoin havaittavissa kosteusjälkiä. Liikuntasalin vuonna 1995 rakennettu katto on kunnossa ja sillä on käyttöikää jäljellä vielä arviolta vuotta, mikä edellyttää että pinnoitteet pysyvät kunnossa. Vanhan osan vesikattoremontin yhteydessä katolle on syytä asentaa asianmukaiset kulkusillat. Liikuntasalin vuonna 2013 uusitulle vesikatolle ei kohdistu kunnostustarvetta. Vanhan vesikatteen uusiminen varusteineen. Kustannusarvio Kuva 35. Vanhan osan vesikatto. Kuva 36. Hormeissa ei ole piipunhattuja. Kuva 37. Läpivientien kohdilla ei ole vastakaatoja. Kuva 38. Vuotojälkiä vanhalla osalla.

21 20 (34) Kuva 39. Vuotojälkiä vanhalla osalla. Kuva 40. Liikuntahallin vesikatto Tilan jako-osat Kuntoluokka 4 Vanhemmalla osalla luokkatilojen ovet on uusittu. Käytävillä sekä muutamissa yksittäisissä tiloissa on vanhempia puisia laakaovia. Liikuntasalin puoleisella osalla sisäovet ovat alkuperäisiä vuodelta Sisällä väliseinät ovat pääasiassa kivirakenteisia. Vanhalla osalla ovia on kunnostettu ja mm. lukituslaitteet on uusittu. Oviin ei kohdistu laajempaa kunnostustarvetta. Yksittäisissä tiloissa ovien uusimista tulee harkita tarpeen mukaan. Vuonna 1995 valmistuneella osalla oviin ei kohdistu kunnostustarvetta. Väliseiniin ei kohdistu laajempaa kunnostustarvetta. Ei toimenpide-ehdotuksia Tilat ja tilapinnat Kuntoluokka 3 Vanhan osan luokkatilat, käytävät ja keittiö Lattiapinnoitteena luokka- ja käytävätiloissa on pääasiassa muovimatto ja seinät ovat maalattuja kivipintoja. Ruokasalin lattiassa on vinyylilaattalattia ja teknisen työn tiloissa on lautalattia sekä osin lattiat ovat maalatulla betonipinnalla. Luokka- ja toimistotilojen lattiamatot on uusittu muutama vuosi sitten ja seiniä maalattu. Kokonaisuudessaan pintarakenteiden kunto on hyvä ja seuraava laajempi peruskorjaus on ajankohtaista vuoden kuluttua. Keittiön lattia on uusittu muutama vuosi sitten ja tilapinnoilla on käyttöikää jäljellä vielä noin 15 vuotta. Ruokasalissa on vanhempi vinyylilaattalattia. Pinnat ovat kunnossa ja kunnostustarve ajoittuu vuoden päähän. Käyttäjien mukaan tila on meluisa ja ääntä vaimentavia materiaaleja katto- ja seinäpintoihin on toivottu. Teknisentyön luokassa on vanha puulattia mikä alkaa olla uusimisen tarpeessa. Samassa yhteydessä on syytä kunnostaa metallityöntilojen betonilattioita. Kunnostustarvetta on käsitelty raportin kohdassa 122 Alapohjat. Toisen kerroksen kirjastossa on vanhempia mattopintoja lattioissa. Mattojen uusiminen on ajankohtaista viimeistään vuoden kuluessa.

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, Isnäs

Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, Isnäs 1510021097 23.9.2015 Loviisan kaupunki Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, 07750 Isnäs Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin viherkoulujen kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten esittely

Saarijärven kaupungin viherkoulujen kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten esittely Saarijärven kaupungin viherkoulujen kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten esittely 9.2.2015 Esittelijä Tekninen johtaja Vesa Ronkainen Tutkimukset Tutkimusten suorittaja : Inspecta Oy, Oulu Kuntoarviot valmistui

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 Kallionpääntie 11, 62190 Ruha Omakotitalon kuntokartoitus 5.8 ja 11.8.2016 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 2/8 Tilaus 27.7.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51 P T S 2017-2046, euroina KOHDE Vapaat kohteet As-m2: 4889,5 As-kpl: 78 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 YHTEENSÄ YHTEENSÄ eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS JUHA SYRJÄMÄKI RAPORTTI KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN HIRVIJOENTIE 158, KAUHAVA

KOSTEUSKARTOITUS JUHA SYRJÄMÄKI RAPORTTI KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN HIRVIJOENTIE 158, KAUHAVA RAPORTTI 11712 KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 11.5.2016 HIRVIJOENTIE 158, KAUHAVA RAPORTTI 11712 1/10 Työn tilaaja: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Läsnä: rakennuksen omistaja, ulosottoviraston

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

Kuntoarvio Peltokaari Aarnenkatu 26

Kuntoarvio Peltokaari Aarnenkatu 26 arvio 1.6.2016 Peltokaari Aarnenkatu 26 49400 Hamina Petri Karnaattu p. 0400 579 310 Kuva 1. Etujulkisivu Peltokaari 1.6.2016 JOHDANTO... 1 1. YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET... 2 RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportin liite

Kuntotutkimusraportin liite Lämpökuvasivu 1 Liikuntasali,7 C 21 19 17,3 C,1 C 15,9 C 21,0 C Todennäköisimmin ilmavuoto. Lämpökuvasivu 2 Liikuntasali 28,9 C 28 26,0 C,0 C 17,0 C,3 C Mahdollisesti kostunut seinän alaosa. (ei tarkastettu

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

Teutjärven koulu Turkkilantie 167, Ruotsinkylä

Teutjärven koulu Turkkilantie 167, Ruotsinkylä 1510021097 13.10.2015 Loviisan kaupunki Teutjärven koulu Turkkilantie 167, 07990 Ruotsinkylä Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm: Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Valhallavägen 9, 10360 Mustio Tutkimus pvm: 6.9.16 Raportointi pvm: 15.9.16 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Walve 050-340

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

PEIPPOLA SYDÄNMAANTIE 10

PEIPPOLA SYDÄNMAANTIE 10 RAPORTTI 11583 KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS 16.2.2016 PEIPPOLA SYDÄNMAANTIE 10 RAPORTTI 11583 1/19 Työn tilaaja: Työkohde: Läsnä: Seinäjoen kaupunki, Tekniikkakeskus / Tiisijärvi Jouni Sydänmaantie 10, Peräseinäjoki

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Kuntoarviot ja muut selvitykset

Kuntoarviot ja muut selvitykset Kuntoarviot ja muut selvitykset Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Tero Pyykkönen RKM, RI Kuntotarkastaja AKK Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA Kunnossapitotarveselvitys Oulu Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 Säntinkatu 18, 64700 Teuva Omakotitalon kuntokartoitus 10.3.2016 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 2/8 Tilaus 25.2.2016: Etelä-Pohjanmaan Ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys Alustatilaselvitys Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Alustatilaselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Läsnä olleet: Jukka Tolvanen ja Riitta-Liisa Saastamoinen ( ).

Läsnä olleet: Jukka Tolvanen ja Riitta-Liisa Saastamoinen ( ). 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Tuhkalantie 8, 83900 Juuka Kiinteistötunnus: 176-403-27-54 Kohteen pinta-ala: 175 m 2 (huoneistoala) 246 m 2 (kerrosala) Tilavuus: 1230 m³ Kerrosluku: 2 Rakennusvuosi:

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Kuntotarkastus Asuinrakennus

Kuntotarkastus Asuinrakennus 1 (6) Kuntotarkastus Asuinrakennus Talonmiehen asunto Urheilukatu 3 18100 HEINOLA Sisällysluettelo 2 (6) 1 TARKASTUSKOHDE... 3 1.1 Yleistiedot... 3 1.2 Lähtötiedot ja katselmuksen tarkoitus... 3 2 HAVAINNOT...

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5709/2014 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 5709/2014 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 5709/2014 1/9 Kohde: Lukkarintie 2 64900 Isojoki Tilaus 26.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Santtila Merja Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 10 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Piia 040 520 4517 KOHDE: Pitkäkarintie 21 Pitkäkarintie 21 29100 LUVIA Vakuutusyhtiö: Vahinkonumero:

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5. Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korjattavuusarvio 1 (19) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUUSNIEMEN KUNTA Kirkonkylän alakoulu Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9 Kaartotie 16, 60800 ILMAJOKI Omakotitalon kuntokartoitus 21.4.2015 klo 14.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 2/9 Tilaus 21.4.2015: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

,... SAAPUNUT RAPORTTI , I:LI" -' "'!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2.

,... SAAPUNUT RAPORTTI , I:LI -' '!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2. - KOSTEUSKARTOITUS JUHASYRJ.ÅMÅKI,... 0500",263 722... ~ SAAPUNUT 2 7-02- 2015 RAPORTTI 11072..., I:LI" -' "'!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2.2015 TEORANTIE 9A3 KOSTEUSKAR"rOITUS.JUHA

Lisätiedot

1.1 Perustiedot. Ohjeita lomakkeen täyttämiseen:

1.1 Perustiedot. Ohjeita lomakkeen täyttämiseen: 1.1 Perustiedot Ohjeita lomakkeen täyttämiseen: Ilmoita, miltä vuodelta kulutustiedot ovat ja, onko lämmön ominaiskulutus lämmitystarvekorjattu (kohdat 16,17 ja 19). Mikäli tieto on saatu suoraan isännöintitodistuksesta,

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 22 Vierasniemen sauna Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 12.05.16 10658 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Pöröläntie 1 27500 Kauttua

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Länsitie 73 A, Laihia 1/5 Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku:

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot