Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014"

Transkriptio

1 Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a Pylkönmäki Hanke nro: 8520 / Inspecta Puh Y-tunnus: Sörnäistenkatu 2 Fax Helsinki

2 1 (34) Sisällysluettelo 1 Johdanto Yhteenveto, suositellut lisätutkimukset ja muut jatkotoimenpiteet Yhteenveto kiinteistöstä ja kiireellisimmät toimenpiteet Yhteenveto kunnossapitotoimenpiteistä ja lisätutkimustarpeesta Suositeltavat kuntotutkimukset ja selvitykset Kuntoarvion lähtötiedot Kiinteistön perustiedot Korjaushistoria Asiakirjaluettelo Käyttäjäkyselyn keskeiset tulokset Aluerakenteiden ja rakennustekniikan kuntoarvio Alueosat Päällysteet Alueen varusteet Alueen rakenteet Kuivatusosat Talo-osat Perustukset Alapohjat Runko Julkisivut Vesikatot Tilojen rakennustekninen kuntoarvio Tilan jako-osat Tilat ja tilapinnat Tilavarusteet LVIA - Järjestelmien kuntoarvio LVI-perusjärjestelmät Lämmitysjärjestelmät Vesi- ja viemärijärjestelmät Ilmastointijärjestelmät Jäähdytysjärjestelmät Palontorjuntajärjestelmät Väestönsuojan LVI-järjestelmät Sähköteknisten järjestelmien kuntoarvio S1 Asennus ja apujärjestelmät S2 Sähkönjakelu ja siihen liitetyt kuormitukset S22 Sähköenergian pääjakelu S23 Laitteiden ja laitteistojen sähköistys S24 Sähköliitäntäjärjestelmät S25 Valaisujärjestelmä S26 Sähkölämmitysjärjestelmät S610 Poistumisvalaistusjärjestelmä Tietoteknisten järjestelmien kuntoarvio T1 Viestintä- ja tietoverkkojärjestelmät T3 Merkinanto ja kutsujärjestelmä T4 Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät... 34

3 2 (34) 1 Tällä kuntoarviolla on tavoitteena selvittää en rakenteiden ja rakennusosien sekä lämmitys-, ilmanvaihto- ja sähköteknisten järjestelmien silmämääräinen kunto sekä uusimistarve, korjaustoimenpiteet, niiden aikataulu ja kustannusarviot. Kuntoarvio on laadittu RT-ohjekortin Liike- ja palvelurakennuksen kuntoarvion suoritusohje RT nimikkeistöä ja periaatteita mukaillen. Huomiota on myös kiinnitetty rakennusten turvallisuuteen, terveellisyyteen ja viihtyvyyteen. Kuntoarviota on täydennettävä kuntotutkimuksilla, jolloin rahoituksen kannalta tärkeät rakennusosien ja järjestelmien korjausajankohdat ja kustannukset tarkentuvat. Ajoissa tehty korjaus säästää aina kunnossapidon kokonaiskustannuksia. Kustannusarviot on laadittu ROK 2013 Rakennusosien kustannuksia ja KOR 2013 Korjausrakentamisen kustannuksia kirjoja apuna käyttäen. Raporttiin liitetyn PTS-ehdotuksen tavoitteena on kiinteistön arvon säilyttäminen, käyttöviihtyvyyden lisääminen sekä huolto- ja ylläpitokustannuksien säästöt. Kuntoarvion tilaajana on Saarijärven Kaupunki ja yhteyshenkilöinä toimi Erkki Autio. Rakenteiden ja rakennusosien, sähköjärjestelmien, sekä lämmitys-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmien kuntoarvion on tehnyt on tehnyt Henri Käyrä ja Jaakko Niskanen Inspecta Oy:stä. LVI-järjestelmien osalta käytettiin konsulttiapuna Kari Heiskaria IV-tieto Oy:stä. Tarkastukset suoritettiin Yhteystiedot: Inspecta Oy Inspecta Oy IV-tieto Oy Henri Käyrä Jaakko Niskanen Kari Heiskari Myyntimiehenkuja 4 Myyntimiehenkuja 4 Solkitie OULU OULU OULU puh puh p uh Oulussa Inspecta Oy Henri Käyrä, RI

4 3 (34) 2 Tämä kuntoarvioraportti koostuu yhteenvedosta, 10 vuoden elinkaariennusteesta ja rakennusosakuntoarvioista, joita voidaan täydentää kuntotutkimuksilla ja tarvittaessa jalostaa huoltokirjaksi. Suosittelemme raportissa mainittujen kuntotutkimusten teettämistä täydentämään tehtyä silmä-määräistä kuntoarviota sekä huoltokirjan laatimista kiinteistön huollon ja ylläpidon apuvälineeksi. PTS-ohjelman ajan tasalla pitämiseksi kuntoarviota tulee päivittää noin 5-7 vuoden välein. Rakennusosien kunto on arvioitu RT Kiinteistön kuntoarvio, kuntoluokan määräytyminen apuna käyttäen. Kuntoluokka: 5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana 4 = hyvä, kevyt huoltokorjaus vuoden kuluessa 3 = tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus vuoden kuluessa tai peruskorjaus vuoden kuluessa 2 = välttävä, peruskorjaus vuoden kuluessa tai uusiminen vuoden kuluessa 1 = heikko, uusitaan vuoden kuluessa. 2.1 Tarkastuksen kohteena on Pylkömäen ala-aste. Kohteen vanhempi osa on valmistunut arviolta 1960-luvulla ja liikuntasalia on laajennettu vuonna Kiinteistön kerrosala on kokonaisuudessaan 2474 m 2. Kiinteistöjen kuntoa on ylläpidetty ja viimeisin laajempi sisäpuolen peruskorjaus on tehty muutamia vuosia sitten. Seuraavan 10-vuotisjakson aikana kohteeseen kohdistuu vesikaton uusimisen ja muutamien yksittäisien tilojen korjauksia lukuun ottamatta lähinnä huoltoluonteista korjaustarvetta. Seuraava laajempi peruskorjaus on ajankohtaista noin vuoden kuluttua. Piha-alueet ja ulkopuoliset osat Pihan kulkualueet on asfaltoitu ja rakennuksen vierustalla on nurmialueita. Pihalla on muutamia leikkivälineitä. Kestopäällysteet ovat tyydyttävässä kunnossa ja niiden seuraava laajempi uusimistarve ajoittuu vuoden päähän. Rakennuksen vierustoilla vedenpoistossa on paikoin puutteita ja niille osin on syytä suorittaa korjaustoimenpiteitä. Rakennustekniikka Molemmissa rakennusosissa on anturaperustus ja alapohjat ovat maanvaraisia rakenteita. Rakennusrunko muodostuu pääosin pilari- palkki rakenteesta. Vanhalla osalla ylä- ja välipohjien kantavat rakenteet ovat paikalla valettuja teräsbetonirakenteita. Liikuntasalissa yläpohjaa kannattelevat tehdasvalmisteiset kattoristikot. Rakennuksen julkisivut vanhalla osalla on levyverhoiltu sekä osin puhtaaksimuuratulla tiilipinnalla. Levyverhoillut julkisivut on uusittu 2000-luvun alussa. Liikuntasalin osalla julkisivupinnat on tiiliverhoiltu. Rakennuksen ulkoseinät ovat villaeristeisiä ja sisäverhoukset ovat pääosin tiiltä. Rakennuksen ikkunat ovat uusittuja MSEAl-ikkunoita ja ne on uusittu 2000-luvulla. Ulko-ovet ovat osin vanhoja teräsrakenteisia ovia, joita on kunnostettu sekä osin vanhoja puu-paneeliovia. Rakennuksessa on harja/pulpettikatto ja vesikatteina on rivipeltikate. Vanhemmalla osalla on alkuperäinen rivipeltikate, joka on heikkokuntoinen ja vuotanut useasta kohdasta. Merkittävin lähivuosien korjaustoimenpide on katteen uusiminen ja yläpohjarakenteiden kunnostus vuotoalueilta. Muilta osin kohteeseen kohdistuu lähinnä pintarakenteiden huoltoluonteista kunnostustarvetta. Sisätilat Vanhemmalla osalla sisätilat ovat pääosalla rakennusta kunnostettu muutama vuosi sitten ja ne ovat hyväkuntoisia. Tilojen pintamateriaaleilla on käyttöikää jäljellä vielä vuotta. Liikuntasalin kuivien tilojen pinnat ovat vuodelta 1995 ja niillä on käyttöikää jäljellä keskimäärin 20 vuotta. Liikuntasalin puulattian kunnostukseen on kuitenkin syytä varautua seuraavalla 10- vuotisjaksolla.

5 4 (34) Toisen kerroksen osalla on muutamia märkätiloja, joissa on mahdollisesti alkuperäiskuntoiset tilapinnat ja niiden uusiminen alkaa olla ajankohtaista lähivuosina. Liikuntasalin pesutilojen peruskorjauksiin on myös syytä varautua tarkastelujakson lopulla. Kiinteistön turvallisuus ja esteettömyys Kohteessa on tiloja kahdessa kerroksessa ja tiloissa ei ole hissiä, mikä rajoittaa liikuntarajoitteisten kulkemista tiloissa. Pihan leikkivälineissä on pientä kunnostustarvetta ja putoamissuojaukset ovat osin puutteelliset. Käyttäjäkyselyn mukaan viereisen kiinteistön terassin kannattajat ovat heikkokuntoiset ja katossa on sortumavaara. Koulun oppilaat oleskelevat kyseisen katoksen alla, joten asian suhteen on syytä tehdä lisäselvityksiä. Ilmanlaatu ja vaihtuvuus Käytössä olevissa tiloissa ei havaittu merkittäviä puutteita ilman vaihtuvuudessa. Sisäilman epäpuhtaudet Keittiön puoleisen porrashuoneen alimmalla tasolla oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua, mikä oli paikannettavissa kellaritiloihin. Lisäksi muutamassa tilassa oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua alapohjan tarkastuskanaaleista sekä alapohjaan liittyvien rakenteiden liittymäkohdista. Rakennuksen päädyssä olevassa poikein wc-tilassa oli aistittavissa erittäin voimakas haju, jonka lähde on syytä selvittää. Sähköpääkeskustilassa oli aistittavissa kreosootin hajua. Melu Tiloihin ei aiheudu merkittävää ulkopuolista meluhaittaa. Käyttäjäkyselyn mukaan etenkin ruokala- ja käytävätiloissa melu kaikuu seinistä ja akustoivia katto- ja seinäpinnoitteita on toivottu. Sisävalaistustasot Sisävalaistustaso on riittävä. LVI-tekniikka Rakennuksessa on vesikiertoinen patterilämmitys sekä koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Rakennus on liitetty paikalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Lämpölaitos sijaitsee toisessa rakennuksessa ja lämpö tuotetaan hakkeella sekä öljyllä. Rakennuksen lämmitys- vesi ja viemärijärjestelmät ovat pääosin uusittu 1980, -90 tai luvulla ja kokonaisuutena niillä on teknistä käyttöikää jäljellä noin vuotta. Lähivuosien merkittävin ylläpitotoimenpide kohdistuu 1990-luvun patteritermostaattien uusimiseen lämmitysjärjestelmien tasapainotukseen. Kouluosan ilmanvaihtojärjestelmä on muutettu koneellisesti 2000-luvulla ja liikuntasalin ilmanvaihto on 1990-luvulta. Kokonaisuutena ilmanvaihtojärjestelmillä on teknistä käyttöikää jäljellä noin vuotta. Liikuntasalin säätöautomatiikka joudutaan uusimaan lähivuosina. Ilmanvaihtojärjestelmien äänenvaimentimet voivat sisältää mineraalivillavaimentimia, jotka voivat heikentää sisäilman laatua. Äänenvaimentimien materiaali- ja kunto tulee selvittää. Sähkö- ja automaatiojärjestelmät Rakennus on liitetty paikalliseen sähköverkkoon. Sähkö- ja tietotekniset järjestelmät ovat monen ikäisiä ja sekavia, joten järjestelmien jäljellä olevan käyttöiän arvioiminen kokonaisuutena on hankalaa. Järjestelmät ovat kokonaisuudessa tyydyttävässä-välttävässä kunnossa ja ne toimivat nykyisellä käyttöasteella sekä kuormituksella vielä noin vuotta. Seuraavan sisätiloihin kohdistuvan korjauksen yhteydessä sähkö- ja tieto-tekniset järjestelmät on suositeltavaa uusia kokonaisuudessaan. Lähivuosina suositeltava toimenpide on 1990-luvun turvavalaistusjärjestelmien uusiminen. Energiatalous Kiinteistön kulutustietoja ei ollut käytettävissä.

6 5 (34) Yhteenveto kunnossapitokustannuksista RAK LVI SÄ Rakennustekniikan kustannukset LVI-tekniikan kustannukset Sähkötekniikan kustannukset Kunnossapitosuunnitelmaehdotus on raportin liitteenä 1.

7 6 (34) Suositeltavat kuntotutkimukset ja selvitykset Lähivuosina tehtävät lisätutkimukset: o Yläpohjan kuntotutkimus. Tarkoituksen selvittää vanhan osan rakenne, vaurioiden laajuus ja sen tiiveys korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi. o Puutyöluokan alapohjan tutkiminen o Alapohjarakenteiden ja rakenteiden liittymäkohtien tiiveys o Selvitetään poikien vessassa havaitun hajun aiheuttaja Asbesti ja haitta-aine kartoitus Tarkastetaan viereisen rakennuksen terassin kunto (sortumavaara?) Ennen seuraavaa peruskorjausta on syytä tehdä tarkemmat rakenteelliset tutkimukset koko kiinteistöön (alapohjat, ulkoseinät) Tukkeutuvan viemärin kuvaus ja korjaaminen Äänenvaimentimien tarkastus 500 o Tarvittaessa mineraalivillavaimentimet korvataan esim. Dacronilla Kuntoarvion päivitys 10 vuoden kuluessa 2 500

8 7 (34) Kiinteistön nimi: Pylkömäen ala-aste Kiinteistön osoite: Rahikaisentie 5a, Pylkönmäki Rakennuksen tyyppi: Koulu Tontti: - Tontin pinta-ala: - Koulurakennus: Kerrosluku (kpl): 2 Tilavuus: - Kerrosala: 2474 m2 Valmistumisvuosi: 1960-luvulla, liikuntasali 1995 Pääasiallinen rakennusaine: Betoni Kattotyyppi: Harja Kate: Pelti Lämmitysjärjestelmä: Hake Ilmanvaihto: Koneellinen tulo/poisto Kohteesta ei ollut tarkempaa korjaushistoriaa käytettävissä. Paikan päällä tehdyn tarkastuksen perusteella kohteessa on tehty ainakin seuraavia toimenpiteitä: Julkisivusaneeraus 2000-luvun alussa. Peruskorjaus 2000-luvulla. Liikuntasalin varaston katto uusittu Vesi- ja viemärijärjestelmät, kalusteet, 1980, 1990, 2000 Lämmitysputkisto, patterit ja termostaatit, 1960, 2000 Öljykattila, poltin ja automaatio 2000-luvulla. Sähköjärjestelmät Kuituliitäntä/yleiskaapelointi 2000-luvulla. Pohjaviemäri 2000-luvulla. Kohteesta oli käytettävissä seuraavia lähtötietoja: Kiinteistökortti Pohjapiirustukset, julkisivupiirrokset ja rakenneleikkaus. Kyselytulokset poistettu julkisesta julkaisusta. Ennen kuntoarvion tarkastuksia haastateltiin kiinteistön käyttäjiä. Kyselyyn vastasi kahdeksan henkilöä. Vastaajien lisäkommentteja: Vesivuodot ja vauriot Ikkunalaudoissa on halkeamia. Betonipalasia irronnut koulun seinistä (enkunluokka, 2-4 luokka, 5-6 luokka) Vesiläikkiä yläkerran käytävän katossa. Ulkoverhouslevyissä muutamia lohkeamia. Lämpötila Yläkerran luokat kylmiä talviaikaan. Alakerran luokissa on kuuma. Talvella ulko-ovet vetävät.

9 8 (34) Osa ikkunoista on vääntynyt ja niistä tulee kylmää. Keittiö ja ruokasali ovat talvella kylmiä. Osa pattereista on tulikuumia osa kylmiä. Lämpötilaongelmia tiloissa. Hajuhaitat Keittiön ikkunana takana on hajuhaitta ulkona (rasvakaivo) Poikien ulkovessassa haisee. Yläkerran poikien vessassa virtsa haisee. Viemärit haisee ajoittain. Opettajien huoneessa kassakaapissa tunkkainen haju. Luokissa on huono ilma. Paperivarastossa tunkkainen haju. Opettajienhuone on tunkkainen aamuisin. Esikoululaisten wc:t haisevat ja lattiamatot ovat vanhat. Terveys Talvella niska- ja hartiakipuja, jotka johtuvat vedosta. Muita havaintoja Ruokasali on meluinen ja ilmastointi hurisee kovaa. Lasten syödessä äänet kaikuvat seinistä tosi kovasti. Voisiko tilaan laittaa akustiikkalevyjä? Puutyöluokassa ei taida olla kunnollista ilmastointia. Puupöly tulee myös käytävään. Ruuan haju tulee erittäin voimakkaasti porrashuoneen kautta eskarin keittiötiloihin. Siihen olisi hyvä saada uusi ovi, jota voisi pitää kiinni siten, että se ei mene aina lukkoon. Välituntikello ei kuulu kunnolla. Yläkerran käytävän kello ei toimi. Metallityöntilat ovat hyvin sekaisat. Salissa pystypilarin pehmuste on irronnut. Pitäjäntuvan katon yksi kannatinpalkki on lahonnut ja saattaa mennä poikki, jolloin koko katos romahtaa. Lapset käyttävät aluetta välituntien aikana.

10 9 (34) Kuntoluokka 3 Kuva 1. Asemapiirros Päällysteet Pihan kulkualueet on asfaltoitu ja muilta osin rakennuksen viereiset alueet ovat nurmipinnalla. Rakennuksen vierustalla on muutamia pensasistutuksia. Pihan asfalttialuissa on karhentumaa ja muutamissa kohdissa halkeamia ja pieniä routaheittoja. Päällysteitä on paikoin myös kunnostettu. Kokonaisuudessaan asfalttipäällysteiden yleiskunto on tyydyttävä ja seuraava laajempi uusiminen ajankohtaista vuoden kuluessa. Muutamassa kohtaa päällysteet rakennuksen vierustalla ovat sammaloituneet. Pihan päällysteet ovat pääosin tarkoituksenmukaisessa kunnossa ja laajempaa uusimistarvetta ei ole. Kunnostustarvetta on lähinnä rakennuksen vierustoilla, missä vedenpoistossa on puutteita ja päällysteitä joudutaan sen vuoksi uusimaan. Asiaan on käsitelty tarkemmin kohdassa 1116 Kuivatusosat. Asfalttialueiden huolto/kunnostustyöt. 500 o Sammaleen poisto, halkeamien juotto. Kuva 2. Etupihan päällysteitä. Kuva 3. Yleiskuva piha-alueesta.

11 10 (34) Alueen varusteet Pihan alueella on, pyörätelineitä, keinuja ja muutamia kiipeilytelineitä. Leikkivälineet eivät kaikilta osin täytä niille asetettuja turvamääräyksiä. Puutteita on mm. paikoin putoamissuojissa ja keinujen ketjuista puuttuu sormisuojat. Pyörätelineet ovat osin vääntyneet ja uusimista on syytä harkita. Leikkivälineiden kunnostus ja SFS-standardin mukainen turvatarkastus Uusitaan pyörätelineitä. 500 Kuva 4. Keinuista puuttuu sormisuojat. Kuva 5. Pyörätelineet rakennuksen päädyssä Alueen rakenteet Kiinteistön välittömässä läheisyydessä olevia aluerakenteita on lähinnä urheilukentän vierustan puuaita. Aidan maalipinta on kulunut ja huoltomaalaus on ajankohtaista noin 5 vuoden kuluessa. Samassa yhteydessä on syytä oikaista aitaa ja korjata pienet mekaaniset vauriot. Piha-aidan maalaus ja kunnostus 5 vuoden kuluessa Kuva 6. Aita palloilukentän vieressä.

12 11 (34) Kuivatusosat Piha-alueella vedenpoisto on toteutettu maanpinnan kallistuksilla pois tontilta tai sadevesikaivoihin. Vanhalla osalla syöksytorvien alapuolella on paikoin betoniloiskekouruja ja liikuntasalin osalla syöksytorvien alapuolella on rännikaivoja. Piha-alueella on lisäksi muutamia sadevesikaivoja. Salaojien olemassaolosta ei ole tietoa. Piirustustietoa sadevesi- ja salaojajärjestelmistä ei ollut käytettävissä. Vanhalla puolella etenkin länsisivustan nurmipäällysteisillä alueilla veden poisohjaus syöksytorvien alapuolilta ei ole hallittua. Pintamaat ovat rakennuksen vierustalla painuneet ja pintavesistä aiheutuu ylimääräistä kosteusrasitusta rakenteille. Liikuntasalin takanurkalla rinne viettää loivasti pitkältä matkalta rakennusta kohti (kuva 8). Pihalla on muutamia ritiläkaivoja, joista osa on painunut. Liikuntasalin osalla on syöksytorvien alla rännikaivoja ja niiden purkupaikka ei ole tiedossa. Vedenpoiston parantaminen rakennuksen vierustalta, kustannusarvio o Pintamaiden muotoilu rakennuksen vierustoilta o Vedenpoiston poisohjaus hallitusti syöksytorvien alapuolelta. o Varmistetaan sadevesijärjestelmien toiminta ja huuhdellaan ne tarvittaessa o Varmistetaan salaojien olemassaolo ja kunto. Kuva 7. Pintamaat ovat painuneet rakennuksen vierustalla vanhalla osalla. Kuva 8. Liikuntasalin takanurkalla pintamaat viettävät rakennusta kohti pitkällä matkalla. Kuva 9. Liikuntasalin osalla syöksytorvien alapuolella on sadevesikaivoja. Kuva 10. Pihalla on muutamia sadevesikaivoja.

13 12 (34) Perustukset Kuntoluokka 3 Piirustustietoa perustusrakenteista oli käytettävissä ainoastaan liikuntasalin osalta. Liikuntasalissa on betonianturaperustus ja kantavia linjoja ovat ulkoseinät, osa väliseinistä ja pilarilinjat. Vanhemmalla osalla on todennäköisesti vastaava rakenne. Merkittäviä perustuksien painumiseen viittaavia vaurioita ei havaittu. Vanhalla osalla betonisokkeli on maalattu ja maali on osin hilseillyt irti. Todennäköisesti syynä on ulkopuolinen kosteusrasitus. Maalipinnat on syytä kunnostaa pihan vedenpoiston parannustöiden yhteydessä ja samassa yhteydessä kannattaa asentaa seinän vierustoille patolevytys. Sokkelin huoltomaalaus ja patolevyn asennus (vedenpoiston parannuksen yhteydessä). Kustannusarvio Kuva 11. Vanhan sokkelin maalipinnat ovat paikoin hilseilleet irti. Kuva 12. Liikuntasalin sokkeli. Muutamassa kohtaa on pieniä halkeamia, jotka eivät kuitenkaan vaadi jatkotoimenpiteitä Alapohjat Kuntoluokka 3 Alapohjarakenteet ovat maanvaraisia rakenteita ja tarkempaa piirustustietoa rakenteista ei ollut käytettävissä. Liikuntasalin osalta olleiden leikkauspiirustuksien perusteella osa alapohjista koostuu työlaatasta, lämmöneristeestä ja pintalaatasta. Liikuntasalissa ja teknisen työn tilassa pintalaatta on korvattu puulattialla. Kellarin alapohja- ja seinärakenteista oli mitattavissa koholla olevia pintakosteusarvoja ja tilapinnoissa on viitteitä ulkopuolisesta kosteusrasituksesta. Muilta osin kohonneita pintakosteusarvoja ei pistokoeluontoisessa tarkastuksessa havaittu. Paikoin lattioiden ja seinien liitoskohdissa on rakoja. Ainakin liikuntasalin käytävän osalla seinien ja lattioiden liitoskohdista sekä putkiläpivienneistä oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua. Haju tulee todennäköisesti alapohjarakenteista. Alapohjien osalta piirustustietoa ei ollut käytettävissä ja vanhemmilla osilla rakenteiden kunto on syytä tutkia tarkemmin viimeistään ennen seuraavaa peruskorjausta. Puutyöluokan lattia alkaa olla uusimisen tarpeessa ja rakenteiden kunto on syytä selvittää ennen korjauksiin ryhtymistä. Teknisentyön metallipuolen lattioissa on muutamia halkeamia. Muilta osin merkittävää halkeilua ei havaittu.

14 13 (34) Tiivistetään alapohjaliittymät pohjakerroksen osalta o Liikuntasalin käytävä o Tarpeen mukaan myös muissa tiloissa, mikäli hajuhaittoja esiintyy. Teknisentyön tilan puulattian kuntotutkimus ja uusiminen Alapohjien kuntotutkimus ennen seuraavaa laajempaa peruskorjausta. Kuva 13. Liikuntasalin käytävä. Putkiläpiviennin liittymästä on aistittavissa selkeä mikrobiperäinen haju. Hajut tulee alapohjarakenteista. Kuva 14. Halkeamia metallityöluokan betonilattiassa. Kuva 15. Puutyöluokan puulattia. Lattian alla kanaali, jossa oli havaittavissa viitteitä kosteudesta. Kanaalista tuli maakellarimaista hajua. Kuva 16. Vanhan osan käytävä. Viemärin tarkastuskaivo keskilattialla oli kuiva ja viitteitä kosteusrasituksesta ei ollut havaittavissa Runko Kuntoluokka Kantavat seinät ja pilarit Pääosalla kiinteistössä on pilari-palkki runko ja todennäköisesti osa ulko- ja väliseinistä on myös kantavia rakenteita. Kantavien rakenteiden osalta ei havaittu korjaustarvetta. Ei toimenpide-ehdotuksia.

15 14 (34) 1235 Välipohjat Välipohjarakenteet ovat paikalla valettuja ylälaattapalkistoja. Välipohjarakenteista ei ollut tarkempaa piirustustietoa. Välipohjissa ei havaittu korjaustarvetta. Ei toimenpide-ehdotuksia Yläpohjat Yläpohjarakenteista ei ollut piirustustietoa käytettävissä. Paikan päällä tehtyjen havaintojen perusteella vanhalla osalla yläpohja koostuu todennäköisesti ylälaattapalkistosta, lämmöneristeestä (tojalevy) ja pintavalusta. Liikuntasalin yläpohjan kantavat rakenteet koostuvat tehdasvalmisteisista kattoristikoista ja eristeenä on puhallettu mineraalivillaeriste. Yläpohjien tuuletus on toteutettu räystäänalusrakojen kautta. Vanhalla osalla yläpohjan lämmöneristyskyky on heikko. Käyttäjät ovat havainneet kylmyyttä etenkin 2. krs tiloissa, mikä saattaa osin johtua heikosta lämmöneristyksestä. Vesikatto on vuotanut useasta kohdasta ja vuotojälkiä on havaittavissa palopermannon pinnassa sekä paikoin myös sisätiloissa. Mahdolliset lämmöneristeet ovat suurella todennäköisyydellä paikoin mikrobivaurioituneet. Rakenne on massiivinen/tiivis, joten mahdollisten vaurioiden vaikutus on sisäverhousmateriaaleissa olevia vaurioita lukuun ottamatta todennäköisesti vähäinen. Ongelmia saattaa esiintyä lähinnä yläpohjan läpivientien läheisyydessä. Liikuntasalin päädyn osalla sisäkatossa on vuotojälkiä. Katto on kyseiseltä osalta uusittu vuonna 2013 ja sen jälkeen vaurioita ei ole käyttäjiltä saadun tiedon mukaan tullut lisää. Yläpohjissa ei havaittu tuulettuvuuden puutteeseen viittaavia vaurioita. Kohteeseen joudutaan tekemään vesikattoremontti, joten samassa yhteydessä on syytä korjata yläpohjissa olevat vauriot, tiivistää läpiviennit sekä parantaa rakenteen lämmöneristävyyttä. Korjauksien yhteydessä kannattaa harkita myös liikuntasalin osalta lisälämmöneristystä. Sisäkattoverhouksena on vanhalla osalla todennäköisesti alkuperäinen puukuitulevy (Haltex tai vastaava). Levyt on maalattu, mutta osassa levyistä on havaittavissa turpoamista sekä vuotojälkiä ja etenkin 2.krs osalla levyt ovat paikoin huonosti kiinni. Mahdollisten piiloon jääneiden vaurioiden vuoksi sisäverhouksien uusimista katoista kannattaa harkita. Yläpohjan kuntotutkimus. Tarkoituksen selvittää vanhan osan rakenne, vaurioiden laajuus ja sen tiiveys korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi Vanhan osan yläpohjien kunnostus vesikattoremontin yhteydessä. Kustannusarvio tarkentuu kuntotutkimuksen myötä. Alustava kustannusarvio o Vanhan osan yläpohjan vauriokorjaukset o Vanhan osan lisälämmöneristys Mikäli sisäverhoukset uusitaan, on niiden uusimiskustannus noin

16 15 (34) Kuva 17. Yleiskuva, vanhan osan yläpohja. Kuva 18. Liikuntasalin yläpohja. Kuva 19. Vuotojälkiä liikuntasalin katossa. Kuva 20. Vuotojälkiä vanhan osan 2.krs katossa käytävällä Julkisivut 1241 Ulkoseinät Kuntoluokka 4 Vanhalla osalla on tehty julkisivusaneeraus noin vuotta sitten. Pitkien sivujen julkisivupinnat on saneerauksessa levyverhoiltu kivirouhepintaisella julkisivulevyllä. Levyn takana on havaittavissa ilmarako, kipsilevy ja koolaus. Sisäpinnat seinissä ovat kivirakenteiset. Päätyseinien julkisivut ovat puhtaaksimuuratulla tiilipinnalla. Tarkempaa tietoa rakenteiden toteutustavasta ei ole käytettävissä. Liikuntasalin julkisivut ovat pääosin puhtaaksimuuratulla tiilipinnalla. Seinärakenne liikuntasalissa on tiili-villa-tiili -rakenne. Liikuntasalin julkisivumuurauksessa on toiseksi alimmalla rivillä jätetty muurauksen pystysaumoja paikoin auki rakenteen tuulettuvuuden parantamiseksi. Kokonaisuudessaan julkisivurakenteiden yleiskunto on hyvä/tyydyttävä ja laajempaan saneeraukseen ei ole tarkastelujaksoilla aihetta. Levypintaisissa julkisivuissa on muutamissa kohdissa mekaanisen rasituksen aiheuttamia vaurioita ja vanhan osan päätyjulkisin muurauksessa on paikoin kunnostettavaa. Ulkoseinärakenteiden eristeiden kunto ja rakenteen tarkka toteutustapa ei ole tiedossa. Rakenteiden kuntoa on syytä tutkia tarkemmin ennen seuraavaa, laajempaa peruskorjausta. Julkisivun pienimuotoiset huolto/kunnostustyöt Ulkoseinien kuntotutkimus ennen seuraavaa peruskorjausta.

17 16 (34) Kuva 21. Yleiskuva vanhan osan levyjulkisivusta. Kuva 22. Vanhan osan tiilimuurattua julkisivua. Kuva 23. Seinärakennettavanhalla osalla. Kuva 24. Länsisivustalla julkisivusta puuttuu pala peltiä. Kuva 25. Levyverhouksissa on paikoin pieniä mekaanisia vaurioita. Kuva 26. Muutamissa kohdissa vahan osan muurauksissa on vaurioita Ikkunat Kuntoluokka 4 Rakennuksen ikkunat on uusittu MSEAl-ikkunoiksi. Ikkunat on todennäköisesti uusittu julkisivusaneerauksen aikoihin. Samassa yhteydessä on uusittu myös pellitykset. Ikkunoiden ulko- ja sisäpuitteiden pinnat ovat hyväkuntoiset. Pistokoeluonteisesti tarkasteltuna käyntivikoja tai puutteita tiivisteiden kunnossa ei havaittu. Ikkunoilla on tavoitteellista käyttöikää jäljellä vielä noin vuotta. Tiivisteiden uusiminen on ajankohtaista noin vuoden kuluessa.

18 17 (34) Ikkunatiivisteiden uusiminen 10 vuoden kuluessa Kuva 27. Ikkuna ulkopuolelta. Kuva 28. Ikkuna sisältäpäin Ulko-ovet Kuntoluokka 3 Vanhemman osan pääsisäänkäyntien ovet ovat vanhoja teräsrunkoisia lasiovia. Liikuntasalin päädyn ovi sekä päädyn wc-tilojen ovet ovat uusittuja nykymallin ovia. Tallissa on vanha puupaneeliverhoiltu pariovi ja liikuntasalin varastossa on vanha paneeliovi. Pääsisäänkäyntien ulko-ovia on kunnostettu ja niihin ei kohdistu laajempaa korjaustarvetta. Ovien tiivisteitä on syytä kunnostaa tarpeen mukaan. Uusitut ovet ovat kunnossa ja niihin ei kohdistu toimenpiteitä. Tallin ovi on heikkokuntoinen ja suositeltavinta uusia. Liikuntasalin varaston ovi on samassa yhteydessä syytä kunnostaa tai uusia. Ulko-ovien uusiminen/kunnostukset o Uusitaan autotallin ovi o Kunnostetaan varaston ovi. Kuva 29. Vanhan osan pääsisäänkäynnin ovi ja liikuntasalin varaston ovi. Kuva 30. Vanhan osan keittiön puoleisen päädyn ulko-ovi.

19 18 (34) Kuva 31. Liikuntasalin uusittu ovi. Kuva 32. Tallin puu-paneeliovi. 125 Katokset Pääsisäänkäyntien yhteydessä on puurunkoiset katokset, joissa on alkuperäinen rivipeltikate. Katoksien pilarien puuosissa maalipinnat ovat irtoilleet ja niissä on mekaanisesta rasituksesta aiheutuneita kolhuja. Katoksissa on alkuperäinen rivipeltikate. Katteet on suositeltavaa kunnostaa tai vaihtoehtoisesti uusia kokonaan vanhan osan vesikattoremontin yhteydessä. Katoksien puuosien maalaus ja vesikatteiden pinnoitus Kuva 33. Pääsisäänkäynnin katos. Kuva 34. Pääsisäänkäynnin katoksen vesikate Vesikatot Kuntoluokka 1-4 Vanhemmalla osalla on pulpetti/harjakate ja katteena todennäköisesti alkuperäinen rivipeltikate 1960-luvulta. Aluskatetta ei ole. Katon varusteisiin kuuluu räystäskourut ja syöksytorvet. Liikuntasalin katteena on alkuperäinen rivipeltikate vuodelta Katteen alla on aluskate. Katon varusteita ovat räystäskourut ja syöksytorvet. Liikuntasalin varaston rivipeltikate on uusittu 2013 ja varustettu kulkusilloilla, lapetikkailla ja vedenpoistovarusteilla. Katteen alla on aluskate.

20 19 (34) Vanhalla osalla rivipeltikatteen pinnassa on paikoin ruostetta ja yläpohjatilassa oli havaittavissa runsaasti vuotojälkiä. Läpivientien kohdilta puuttuu kunnolliset vastakaadot ja vuotoja on etenkin niiden kohdilla. Katolta puuttuu asianmukaiset turvavarusteet huoltotöitä varten. Katteen laskennallinen käyttöikä on loppupuolella ja nykykunnon perusteella uusiminen on ajankohtaista. Vanhan osan tiilihormien päällä ei ole piipunhattuja, joten sadevesi ja lumi ovat päässeet hormien sisälle ja sisätiloissa on paikoin havaittavissa kosteusjälkiä. Liikuntasalin vuonna 1995 rakennettu katto on kunnossa ja sillä on käyttöikää jäljellä vielä arviolta vuotta, mikä edellyttää että pinnoitteet pysyvät kunnossa. Vanhan osan vesikattoremontin yhteydessä katolle on syytä asentaa asianmukaiset kulkusillat. Liikuntasalin vuonna 2013 uusitulle vesikatolle ei kohdistu kunnostustarvetta. Vanhan vesikatteen uusiminen varusteineen. Kustannusarvio Kuva 35. Vanhan osan vesikatto. Kuva 36. Hormeissa ei ole piipunhattuja. Kuva 37. Läpivientien kohdilla ei ole vastakaatoja. Kuva 38. Vuotojälkiä vanhalla osalla.

21 20 (34) Kuva 39. Vuotojälkiä vanhalla osalla. Kuva 40. Liikuntahallin vesikatto Tilan jako-osat Kuntoluokka 4 Vanhemmalla osalla luokkatilojen ovet on uusittu. Käytävillä sekä muutamissa yksittäisissä tiloissa on vanhempia puisia laakaovia. Liikuntasalin puoleisella osalla sisäovet ovat alkuperäisiä vuodelta Sisällä väliseinät ovat pääasiassa kivirakenteisia. Vanhalla osalla ovia on kunnostettu ja mm. lukituslaitteet on uusittu. Oviin ei kohdistu laajempaa kunnostustarvetta. Yksittäisissä tiloissa ovien uusimista tulee harkita tarpeen mukaan. Vuonna 1995 valmistuneella osalla oviin ei kohdistu kunnostustarvetta. Väliseiniin ei kohdistu laajempaa kunnostustarvetta. Ei toimenpide-ehdotuksia Tilat ja tilapinnat Kuntoluokka 3 Vanhan osan luokkatilat, käytävät ja keittiö Lattiapinnoitteena luokka- ja käytävätiloissa on pääasiassa muovimatto ja seinät ovat maalattuja kivipintoja. Ruokasalin lattiassa on vinyylilaattalattia ja teknisen työn tiloissa on lautalattia sekä osin lattiat ovat maalatulla betonipinnalla. Luokka- ja toimistotilojen lattiamatot on uusittu muutama vuosi sitten ja seiniä maalattu. Kokonaisuudessaan pintarakenteiden kunto on hyvä ja seuraava laajempi peruskorjaus on ajankohtaista vuoden kuluttua. Keittiön lattia on uusittu muutama vuosi sitten ja tilapinnoilla on käyttöikää jäljellä vielä noin 15 vuotta. Ruokasalissa on vanhempi vinyylilaattalattia. Pinnat ovat kunnossa ja kunnostustarve ajoittuu vuoden päähän. Käyttäjien mukaan tila on meluisa ja ääntä vaimentavia materiaaleja katto- ja seinäpintoihin on toivottu. Teknisentyön luokassa on vanha puulattia mikä alkaa olla uusimisen tarpeessa. Samassa yhteydessä on syytä kunnostaa metallityöntilojen betonilattioita. Kunnostustarvetta on käsitelty raportin kohdassa 122 Alapohjat. Toisen kerroksen kirjastossa on vanhempia mattopintoja lattioissa. Mattojen uusiminen on ajankohtaista viimeistään vuoden kuluessa.

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö Hanke 6159 Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö 1 SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 KUVALUETTELO... 3 JOHDANTO... 4 1. YHTEENVETO...

Lisätiedot

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI KUNTOARVIO Tarkastuspäivä 6.7.2009 R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011 RS 15 Kuntoarvio Sepänkatu 7 08100 Lohja RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 7 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 8 2.4. VÄLITTÖMÄSTI

Lisätiedot

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat:

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat: SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399 Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO Kuntoarvion suorittajat: Aluerakenteet ja rakennustekniikka: Jarmo Majuri, Sakipa Oy LVI -järjestelmät:

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54)

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54) Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/54) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 12 (1/54) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (1/54) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI MANNILANTIE 4 44100

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio Taalintehtaan kunnantoimisto Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS Tarkastuspäivä 1.6.2010 RS 15 Kuntoarvio 2/47 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 08.10.2009 Raportin päiväys: 12.11.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa. Tarkastuspäivä 18.4.2013

Kuntoarvio Start. Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa. Tarkastuspäivä 18.4.2013 Kuntoarvio Start Martinkyläntie 3 01670 Vantaa Kuntoarvio Start 2/23 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 5 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 6 2.3.

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 Karkkila KUNTOARVIO. YIT Kiinteistötekniikka Oy Kiinteistöpalvelut. Kuntoarvion suorittajat:

KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 Karkkila KUNTOARVIO. YIT Kiinteistötekniikka Oy Kiinteistöpalvelut. Kuntoarvion suorittajat: KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 KUNTOARVIO n suorittajat: Rakennustekniikka: Kiinteistökäynti: 08.10.2010 Matti Ruotsala Raportti laadittu: 23.12.2010 LVI tekniikka: Marko Lukkari Sähkötekniikka:

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 27.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 05.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Tarkastuspäivä 8.2.2011

Kuntoarvio Start. Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Tarkastuspäivä 8.2.2011 Kuntoarvio Start Luhtitie 11 01660 VANTAA Kuntoarvio Start 2/19 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 5 2.3. LVI-JÄRJESTELMIEN

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS Lampikatu 5, 18100 Heinola 16.2.2009 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 YHTEENVETO...4 2.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja toimenpide-ehdotuksista...4

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS

TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS PYYNIKIN UIMAHALLI Pirkankatu 10 33230 Tampere Korjaustarveselvitys 25.1.2003

Lisätiedot

Merimaskun terveystalo

Merimaskun terveystalo K u n t o t a r k a s t u s Kuntotarkastusraportti 11.6.2012 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA. Tarkastuspäivä 24.9.2013

Kuntoarvio Start. Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA. Tarkastuspäivä 24.9.2013 Kuntoarvio Start Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntoarvio Start 2/17 Latvan Koulu, yläkoulurakennus

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI 1 SUOVUOREN KARTANON TALOUSKESKUS Suovuoren kaupunginosassa Myllärinmäessä Rakennukset sijaitsevat 8 389 m²:n

Lisätiedot

Kuntokortti Kaunialan sotavammasairaala 30.06.2006 Rakennus: Sairaalarakennukset ja vanha Tilaryhmä:

Kuntokortti Kaunialan sotavammasairaala 30.06.2006 Rakennus: Sairaalarakennukset ja vanha Tilaryhmä: Koodi: D Aluerakenteet Laite/Tila: Ylläpito-osa A- JA B-SIIPI Rakennusta ympäröivät pihan pintarakenteet ovat pääosin nurmi- ja asfalttipintaisia. Asfalttipintaisia ovat pääsisäänkäynnin edusta ja lastauspihan

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt 24.6.2015 Senaatti-kiinteistöt Jääkärinkatu 14 50100 Mikkeli Luottamuksellinen Ramboll Finland Oy PL 25, Säterinkatu 6, 02601 Espoo, SUOMI Puh. +358 20 755 611, Fax. +358 20 755 6201 Sisällysluettelo LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu KUNTOTARKASTUS Lielahden koulu Rövarnäsintie 13 21630 LIELAX KUNTOTARKASTUS LIELAHDEN KOULU, RÖVARNÄSINTIE 13, 21630 LIELAX 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen kohteena

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS Mallitie 22 18.8.2008 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 1.1. Kohde Pientalo Osoite XXX, 00430 Helsinki Kohteen pinta-ala 117 + 50 m 2 Tontin pinta-ala 1000 m 2 Kohteen tilavuus

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 BJÖRKBODAN KOULU, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Björkbodan koulurakennus, Kemiönsaari

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet.

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013 TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS 2 (37) Tiivistelmä Yksi merkittävä sisäilmanlaadun epäpuhtauslähde on tutkimuksen perusteella

Lisätiedot