Kuntoarvio. Kolkanlahden koulu Kolkanrinteentie Saarijärvi. Hanke nro: 8520 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntoarvio. Kolkanlahden koulu Kolkanrinteentie 5 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014"

Transkriptio

1 Kolkanrinteentie Saarijärvi Hanke nro: 8520 / Inspecta Puh Y-tunnus: Sörnäistenkatu 2 Fax Helsinki

2 1 (28) Sisällysluettelo: 1. Johdanto Yhteenveto, suositellut lisätutkimukset ja muut jatkotoimenpiteet Yhteenveto kiinteistöstä ja kiireellisimmät toimenpiteet Yhteenveto kunnossapitotoimenpiteistä ja lisätutkimustarpeesta Suositeltavat kuntotutkimukset ja selvitykset Heti tehtävät ja huoltoluonteiset toimenpiteet Kuntoarvion lähtötiedot Kiinteistön perustiedot Korjaushistoria Asiakirjaluettelo Käyttäjäkyselyn keskeiset tulokset Aluerakenteiden ja rakennustekniikan kuntoarvio Alueosat Päällysteet Alueen varusteet Alueen rakenteet Kuivatusosat Talo-osat Perustukset Alapohjat Runko Julkisivut Vesikatot Tilojen rakennustekninen kuntoarvio Tilan jako-osat Tilat ja tilapinnat Tilavarusteet LVIA - Järjestelmien kuntoarvio LVI-perusjärjestelmät Lämmitysjärjestelmät Vesi- ja viemärijärjestelmät Ilmastointijärjestelmät Jäähdytysjärjestelmät Palontorjuntajärjestelmät Väestönsuojan LVI-järjestelmät SÄHKÖTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO S1 Asennus ja apujärjestelmät S2 Sähkönjakelu ja siihen liitetyt kuormitukset S22 Sähköenergian pääjakelu S23 Laitteiden ja laitteistojen sähköistys S24 Sähköliitäntäjärjestelmät S25 Valaisujärjestelmä S26 Sähkölämmitysjärjestelmät TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO T810 Rakennusautomaatiojärjestelmä LIITTEET Liite 1, Kunnossapitosuunnitelmaehdotus Paperiniteen liitteenä on lisäksi CD-levy jolle on tallennettu raportti liitteineen PDF-muodossa ja kaikki tarkastusten aikana otetut valokuvat.

3 2 (28) 1. JOHDANTO Tällä kuntoarviolla on tavoitteena selvittää n rakenteiden ja rakennusosien sekä lämmitys-, ilmanvaihto- ja sähköteknisten järjestelmien silmämääräinen kunto sekä uusimistarve, korjaustoimenpiteet, niiden aikataulu ja kustannusarviot. Kuntoarvio on laadittu RTohjekortin Liike- ja palvelurakennuksen kuntoarvion suoritusohje RT nimikkeistöä ja periaatteita mukaillen. Huomiota on myös kiinnitetty rakennusten turvallisuuteen, terveellisyyteen ja viihtyvyyteen. Kuntoarviota on täydennettävä kuntotutkimuksilla, jolloin rahoituksen kannalta tärkeät rakennusosien ja järjestelmien korjausajankohdat ja kustannukset tarkentuvat. Ajoissa tehty korjaus säästää aina kunnossapidon kokonaiskustannuksia. Kustannusarviot on laadittu ROK 2013 Rakennusosien kustannuksia ja KOR 2013 Korjausrakentamisen kustannuksia kirjoja apuna käyttäen. Raporttiin liitetyn PTS-ehdotuksen tavoitteena on kiinteistön arvon säilyttäminen, käyttöviihtyvyyden lisääminen sekä huolto- ja ylläpitokustannuksien säästöt. Kuntoarvion tilaajana on Saarijärven Kaupunki ja yhteyshenkilöinä toimi Erkki Autio. Rakenteiden ja rakennusosien, sähköjärjestelmien, sekä lämmitys-, vesi, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmien kuntoarvion on tehnyt on tehnyt Henri Käyrä ja Jaakko Niskanen Inspecta Oy:stä. LVI-järjestelmien osalta käytettiin konsulttiapuna Kari Heiskaria IV-tieto Oy:stä. Tarkastukset suoritettiin Yhteystiedot: Inspecta Oy Inspecta Oy IV-tieto Oy Henri Käyrä Jaakko Niskanen Kari Heiskari Myyntimiehenkuja 4 Myyntimiehenkuja 4 Solkitie OULU OULU OULU puh puh puh Oulussa Inspecta Oy Henri Käyrä, RI

4 3 (28) 2. YHTEENVETO, SUOSITELLUT LISÄTUTKIMUKSET JA MUUT JATKOTOI- MENPITEET. Tämä kuntoarvioraportti koostuu yhteenvedosta, 10 vuoden elinkaariennusteesta ja rakennusosakuntoarvioista, joita voidaan täydentää kuntotutkimuksilla ja tarvittaessa jalostaa huoltokirjaksi. Suosittelemme raportissa mainittujen kuntotutkimusten teettämistä täydentämään tehtyä silmämääräistä kuntoarviota sekä huoltokirjan laatimista kiinteistön huollon ja ylläpidon apuvälineeksi. PTS-ohjelman ajan tasalla pitämiseksi kuntoarviota tulee päivittää noin 5-7 vuoden välein. Rakennusosien kunto on arvioitu RT Kiinteistön kuntoarvio, kuntoluokan määräytyminen apuna käyttäen. Kuntoluokka: 5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana 4 = hyvä, kevyt huoltokorjaus 6D10 vuoden kuluessa 3 = tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1D5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6D10 vuoden kuluessa 2 = välttävä, peruskorjaus 1D5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6D10 vuoden kuluessa 1 = heikko, uusitaan 1D5 vuoden kuluessa. 2.1 Yhteenveto kiinteistöstä ja kiireellisimmät toimenpiteet Tarkastuksen kohteena on rakennus. Kiinteistö toimii kyläkouluna ja tiloja käyttää keskimäärin 30 henkilöä. Kohteen vanha osa on valmistunut 1914 ja sitä on laajennettu arviota 60- tai 70-luvulla. Kohteessa on neljä luokkatilaa, opettajien huone, keittiö sekä puku ja wc-tilat. Kohteen kerrosala on noin 750 m 2. Kiinteistön kuntoa on ylläpidetty ja viimeisin laajempi peruskorjaus on tehty arviolta 80/90-luvun vaihteessa. Seuraavan 10- vuotisjakson aikana kohteeseen kohdistuu lähinnä huoltoluonteista korjaustarvetta ja laajempi peruskorjaus on ajankohtaista noin vuoden kuluttua. Piha-alueet ja ulkopuoliset osat Piha-alueen kulkutiet ovat hiekka/sorapinnalla, leikkivälineiden kohdilla on hiekkapäällysteitä ja muilta osin viheralueet ovat nurmipinnalla. Piha-alueella on erilaisia leikkivälineitä, palloilukenttä ja kaukalo. Lisäksi pihapiirissä on vanha navettarakennus tai vastaava sekä muutama pienempi rakennus. Piha-alueen päällysteissä etenkin etupihan osalla on hieman kunnostettavaa ja suurin ongelma on puutteellinen vedenpoisto. Osa pihan leikkivälineistä on heikkokuntoisia ja niiden korjauksiin on syytä ryhtyä pikaisesti, sillä ne aiheuttavat turvallisuuspuutteita. Rakennustekniikka Vanhemmalla, 1914 valmistuneella osalla on ryömintätilallinen alapohjarakenne ja rakennus on perustettu luonnonkivien varaan. Laajennusosalla on maanvarainen alapohjarakenne ja betoniperustus. Julkisivupinnat kohteessa on rimalomalautaverhoiltu ja sisäpintaan on asennettu lisälämmöneristys ja lastulevyverhous. Vanhemmalla osalla on hirsirunko ja laajennusosalla seinät ovat rankarakenteisia sekä purueristeisiä. Rakennuksen ikkunat ovat vanhoja kaksilehtisiä puuikkunoita. Ulko-ovet ovat pääosin uusittuja. Rakennuksessa on harjakatto ja katteena on profiilipeltikate, joka on uusittu 2000-luvun lopulla. Puuverhoillut julkisivupinnat alkavat olla maalauksen tarpeessa ja samassa yhteydessä on syytä kunnostaa ikkunoiden ulkopuoliset puuosat. Vanhan osan alapohjarakenteissa on runsaasti orgaanista aineista ja tilan puhdistus olisi suositeltavaa. Muilta osin laajempia korjauksia kohteeseen ei rakennustekniikan osalle kohdistu lähivuosina. Kiinteistön seuraava laajempi peruskorjaus on ajankohtaista vuoden kuluessa ja ennen sitä kohteeseen on syytä tehdä tarkempi rakenteiden kuntotutkimus, jolla selvitetään tulevan peruskorjauksen lopullinen laajuus.

5 4 (28) Sisätilat Sisätilat on remontoitu luvun vaihteessa. Märkätiloissa on muovimattopintoja ja muissa tiloissa lattiapinnat ovat maalattuja puulattioita ja seinissä on lastulevyverhous. Tilapinnoissa havaittiin lähinnä tavanomaista kulumaa ja pintarakenteet ovat tyydyttävässä kunnossa. Seuraava laajempi peruskorjaus on ajankohtaista noin vuoden kuluttua. Kiinteistön turvallisuus ja esteettömyys Turvallisuus ja esteettömyys Sisäänkäyntien yhteydessä ei ole kulkuluiskia, joten liikuntarajoitteisten kulku kohteessa on haastavaa. Liikuntarajoitteisten liikkuminen on syytä huomioida tulevissa korjauksissa. Piha-alueella on ekopiste, minkä vuoksi piha-alueella tapahtuu koulun ulkopuolista liikennettä aiheuttaen selkeän turvallisuuspuutteen. Lisäksi pihan leikkivälineet ovat osin heikkokuntoiset sekä putoamissuojaukset ovat osin puutteelliset. Leikkivälineet on syytä kunnostaa ja pihaalueen liikenteen rajoittamiseksi on syytä pohtia toimenpiteitä. Ilmanlaatu ja vaihtuvuus Käytössä olevissa tiloissa ei havaittu merkittäviä puutteita ilman vaihtuvuudessa. Tunkkaisuutta oli havaittavissa lähinnä varastokäytössä olevassa pukutilassa. Sisäilman epäpuhtaudet Keittiön vieressä käytävällä oli tarkastushetkellä havaittavissa lievää, mikrobivaurioon viittaavaa hajua. Hajun lähdettä ei saatu aistinvaraisesti paikallistettua ja sen lähde on syytä selvittää lisätutkimuksin. Melu Tiloihin ei aiheudu merkittävää ulkopuolista meluhaittaa. Sisävalaistustasot Sisäilman valaistustaso on riittävä. Pihan valaistus on käyttäjien mukaan puutteellinen ja sitä olisi syytä parantaa. LVI-tekniikka Rakennuksessa on öljykattila, vesikiertoinen patterilämmitys sekä koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Rakennus on liitetty paikalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Rakennuksen lämmitys- vesi ja viemärijärjestelmät ovat pääosin uusittu luvulla ja kokonaisuutena niillä on teknistä käyttöikää jäljellä noin 10 vuotta. Lähivuosien merkittävin ylläpitotoimenpide kohdistuu patteritermostaattien uusimiseen lämmitysjärjestelmien tasapainotukseen sekä pohjaviemärin kunnon selvittämiseen. Ilmanvaihtojärjestelmä on muutettu koneellisesti 2000-luvulla ja sillä on käyttöikää jäljellä noin vuotta. Ilmanvaihtojärjestelmien äänenvaimentimet voivat sisältää mineraalivillavaimentimia, jotka voivat heikentää sisäilman laatua. Äänenvaimentimien materiaali- ja kunto tulee selvittää. Sähkö- ja automaatiojärjestelmät Rakennus on liitetty paikalliseen sähköverkkoon sekä alueelliseen kuitukaapeliverkkoon. Sähkö- ja tietotekniset järjestelmät ovat monen ikäisiä ja sekavia, joten järjestelmien jäljellä olevan käyttöiän arvioiminen kokonaisuutena on hankalaa. Järjestelmät ovat kokonaisuudessa tyydyttävässä-välttävässä kunnossa ja ne toimivat nykyisellä käyttöasteella sekä kuormituksella vielä noin 10 vuotta. Seuraavan sisätiloihin kohdistuvan korjauksen yhteydessä sähkö- ja tietotekniset järjestelmät on suositeltavaa uusia kokonaisuudessaan Energiatalous Kiinteistön kulutustietoja ei ollut käytettävissä.

6 5 (28) 2.2 Yhteenveto kunnossapitotoimenpiteistä ja lisätutkimustarpeesta Yhteenveto kunnossapitokustannuksista RAK LVI SÄ Rakennustekniikan kustannukset LVI-tekniikan kustannukset Sähkötekniikan kustannukset Kunnossapitosuunnitelmaehdotus on raportin liitteenä 1.

7 6 (28) Suositeltavat kuntotutkimukset ja selvitykset Selvitetään keittiön edustalla aistitun hajun lähde Varmistetaan rossipohjan tuenta ryömintätilassa (ks. kohta 122 Alapohjat). Leikkivälineiden turvatarkastus Ennen seuraavaa peruskorjausta on syytä tutkia rakenteiden kuntoa o Alapohjarakenteet o Ulkoseinät o Yläpohjarakenteet Kuntoarvion päivitys 10 vuoden kuluessa Peruskorjauksen hankesuunnittelu 5 10 vuoden kuluessa Heti tehtävät ja huoltoluonteiset toimenpiteet Takapihan huonokuntoisen aidan purku. 300 Siivotaan yläpohjatilasta roskat/muovit. 200 Asennetaan yläpohjatilaan pieneläinverkot räystäälle. 500 Puhdistetaan räystäskourut lehdistä. Hehkulamppujen tarkastus ja suojakupujen tai valaisimien uusiminen 1 000

8 7 (28) 3. KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT 3.1 Kiinteistön perustiedot Kiinteistön nimi: Kiinteistön osoite: Rakennuksen tyyppi: Kolkanrinteentie 5, Saarijärvi Koulu Tontti: - Tontin pinta-ala: Kolkanlahti-tila 52,46 ha Kerrosluku (kpl): 2 Tilavuus: - Kerrosala: 750 m 2 Valmistumisvuosi: 1914 Pääasiallinen rakennusaine: Puu Kattotyyppi: Harja Kate: Pelti Lämmitysjärjestelmä: Öljy Ilmanvaihto: Koneellinen tulo/poisto 3.2 Korjaushistoria Kohteesta ei ollut tarkempaa korjaushistoriaa käytettävissä. Paikan päällä tehdyn tarkastuksen perusteella kohteessa on tehty ainakin seuraavia toimenpiteitä: 3.3 Asiakirjaluettelo Laajennusosa rakennettu arviolta 60- tai 70-luvulla. Peruskorjaus arviolta 70- tai 80-luvulla (tilapinnat ja LVIS) Öljykattila, poltin ja automaatio 2005 Koneellinen ilmanvaihto 2000-luvulla. Yleiskaapelointi ja valokuitu 2000-luvulla. Vesikatto uusittu 2000-luvun lopulla. Julkisivurakenteiden maalauskorjauksia. Kohteesta oli käytettävissä seuraavia lähtötietoja: Kiinteistökortti Pohjapiirustukset 3.4 Käyttäjäkyselyn keskeiset tulokset Ennen kuntoarvion tarkastuksia haastateltiin kiinteistön käyttäjiä. Haastattelussa saatiin seuraavia lähtötietoja: Poistettu julkisesta julkaisusta. Ikkunat ovat vetoisat, mikä haittaa lähinnä talvella. Kohteessa on käyttäjiä noin 30 henkilöä. Pihan ekopiste on hankala, sillä se aiheuttaa ylimääräistä kulkua koulun pihaalueella. Ajoin liikenne on runsasta. Pihavalaistus ei ole riittävä. Tiloissa ei ole ollut puutteita sisäilman laadussa tai muitakaan käyttöä haittaavia puutteita.

9 8 (28) 4. ALUERAKENTEIDEN JA RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO Alueosat Kuntoluokka Päällysteet Piha-alueen pysäköintialueet sekä kulkuväylät ovat hiekkapinnalla. Muilta osin piha-alue on pääsiassa nurmipinnalla. Pihan päällysteet ovat pääosin tarkoituksenmukaisessa kunnossa ja laajempaa uusimistarvetta ei ole. Kunnostustarvetta on lähinnä rakennuksen vierustoilla, missä pintamaiden kallistuksissa on puutteita ja nurmi on levinnyt päällysteiden puolelle. Etupihan puolella pihan vedenpoistossa on puutteita, minkä vuoksi vesi lammikoituu piha-alueelle. Asiaa on käsitelty tarkemmin kohdassa 1116 Kuivautusosat. Leikkialueella nurmi on levinnyt putoamissuojahiekan sekaan ja turvavaatimukset eivät kaikilta osin täyty (ks. kohta 114 Alueen varusteet). Päällysteiden kunnostus rakennuksen vierustalta ja pintamaiden muotoilu Leikkialueen putoamissuoja-alustojen kunnostus Kuva 1. Etupihan päällysteitä. Kuva 2. Takapiha Alueen varusteet Pihan aluevarusteita ovat pyörätelineet, jätevarusteet sekä pihan leikkivälineet. Leikkivälineet ovat osin heikkokuntoiset ja ne eivät täytä niille asetettuja turvamääräyksiä. Puutteita on varusteiden kunnossa sekä putoamissuojauksissa. Pyörätelineet ovat ruosteiset ja niiden uusimista on syytä harkita. Leikkivälineiden kunnostus/uusiminen ja jäljelle jääviin laitteisiin on syytä tehdä SFSstandardin mukainen turvatarkastus, jonka pohjalta tarkemmat toimenpidesuositukset selviävät

10 9 (28) Kuva 3. Leikkikatos. Rakennelma on heikkokuntoinen ja siinä on turvallisuuspuutteita. Kuva 4. Keinut ja riipuntatelineet. Varusteet ovat kunnostuksen tarpeessa. Kuva 5. Kiipeilyteline. Putoamissuojaukset ovat puutteelliset ja teline on ruosteinen. Kuva 6. Pyörätelineet Alueen rakenteet Pihapiirissä olevia rakennuksia ovat ekopiste, kaukalon vieressä oleva kontti, pihalla oleva vanha rakennus sekä sen yhteydessä oleva pienempi rakennus. Ko. tiloja ei ole käsitelty tässä kuntoarviossa. Pihan takasivustalla on pienellä osaa puinen aitarakenne. Rakennuksen sisäänkäyntien edustoilla on betoniportaat, joissa on puu- ja teräskaiteita. Puuaita on heikkokuntoinen ja se olisi suositeltavaa purkaa. Muiden piharakennuksien kunnostus ja uusimistarvetta tulee tarkastella erikseen. Sisäänkäyntien portaikoissa ei ole kulkuluiskia liikuntarajoitteisille. Takapihan huonokuntoisen aidan purku. 300 Rakennettaan invaluiska pihaportaisiin (ei huomioitu PTS-ehdotuksessa)

11 10 (28) Kuva 7. Piha-aita on huonokuntoinen. Kuva 8. Tontilla olevia rakennuksia. Kuva 9. Takapihan portaat. Kuva 10. Etupihan portaat Kuivatusosat Piha-alueella vedenpoisto on toteutettu pääasiassa maanpinnan kallistuksilla sekä osin pintavedet imeytetään maahan. Syöksytorvien alla on betonisia vesikouruja. Varsinaisia salaoja- tai sadevesijärjestelmiä ei ole. Syöksytorvien alapuolella olevat betonikourut ovat painuneet ja eivät vietä kunnolla rakennuksesta poispäin. Etupihalla vesi lammikoituu piha-alueelle ja käyttäjiltä saadun tiedon mukaan se haittaa pihan käytettävyyttä. Käyttäjiltä saadun tiedon mukaan piha menee mäskille/liejuksi sateisena aikana/keväällä. Kunnostetaan loiskekourut ja muotoillaan pihan päällysteitä siten, että vedenpoistoa pihalta saadaan parannettua. Kustannus on huomioitu kohdassa 113 Päällysteet.

12 11 (28) Kuva 11. Etupihalla vesi lammikoituu.. Kuva 12. Betonirakenteinen vedenohjainkouru on painunut Talo-osat Perustukset Kuntoluokka 3 Vanhempi hirsirakenteinen osa on perustettu luonnonkivien varaan. Kivet kiertävät sokkelilinjan ympäri ja keskiosalla on lisäksi kiviä tukemassa rossipohjaa. Laajennusosalla on betonirakenteinen sokkeli ja todennäköisesti anturaperustus. Ryömintätilassa ainakin yhdessä kohtaa kannatinkivi on kaatunut. Tilaan ei ole kulkuluukkua ja tarkastus tehtiin tuultusaukoista tähystämällä. Betoninsokkelissa on muutamia halkeamia, mutta ainakaan toistaiseksi ole tarvetta. Varmistetaan rossipohjan tuenta ryömintätilassa (ks. kohta 122 Alapohjat). Rakennetaan kulkuaukko rossipohjaan. Kuva 13. Ryömintätilassa perustuskivi on kaatunut. Kuva 14. Halkeama betonisokkelissa.

13 12 (28) Alapohjat Kuntoluokka 3 Vanhemmalla hirsirakenteisella osalla on tuulettuva puurakenteinen alapohja. Alapohjan tuuletus on toteutettu sokkelissa olevien tuuletusaukkojen kautta. Laajennusosan alapohjarakenne on maanvarainen ja tarkempi rakenne ei ole tiedossa. Ryömintätilallisessa alapohjassa on havaittavissa puunsälettä, roskia ja muuta orgaanista ainesta. Tila olisi suositeltavaa puhdistaa, sillä maata vasten oleva orgaaninen aines saattaa aiheuttaa hajuhaittoja. Rossin tuuletusaukoista puuttuu pieneläinverkot. Ryömintätilallisen osan alapohjaa on muutamista kohdin korjattu ja vanhat turve- sekä purueristeet on tiputettu ryömintätilaan. Ryömintätilan aluslaudoitus on vanhaa tupeensahattua lautaa, joten rakenne saattaa olla jopa alkuperäinen. Puhdistetaan ryömintätila orgaanisesta aineksesta ja varmistetaan samalla rakenteiden kunto. Asennetaan pieneläinverkot tuuletusaukkoihin Molempien rakennusosien alapohjien kunto on syytä varmistaa viimeistään ennen seuraavaa peruskorjausta. Kuva 15. Rossipohjan tuuletusaukoissa ei ole pieneläinverkkoja. Kuva 16. Takasivustalla rossipohjassa on paikoin roskia. Kuva 17. Rossipohjaa on korjattu ja vanhat eristeet on jätetty ryömintätilaan. Kuva 18. Etenkin pihan puolella rossipohjassa on paljon orgaanista tavaraa.

14 13 (28) Runko Kuntoluokka Väestönsuojat Rakennuksessa ei ole väestönsuojaa Kantavat seinät ja pilarit Vanhalla osalla on hirsirunko ja laajennusosalla kantavat seinät ovat rankarakenteisia. Kantavien rakenteiden osalta ei havaittu korjaustarvetta. Ei toimenpide-ehdotuksia Yläpohjat Rakennuksessa on harjakatto ja ns. käyttöullakko. Yläpohjaan/ullakolle kulku tapahtuu rakennuksen keskiosalla olevan portaikon kautta. Yläpohjarakenteet on kannatettu kappaletavarasta tehtyjen hirsipalkkien varaan. Yläpohjissa eristeenä on alkuperäiset puru- ja turve-eristeet. Kulkuosilla eristeen päälle on laitettu laudoitus. Yläpohjatilan tuuletus on toteutettu räystäänalusraon kautta. Yläpohjassa ilman vaihtuvuus oli aistinvaraisesti tarkasteltuna riittävä ja tuulettuvuuden puutteeseen viittaavia vaurioita ei havaittu. Vesikattokannattajissa on paikoin vanhoja vuotojälkiä, lahovikoja tai akuutteja korjaustarpeita ei havaittu. Yläpohjatilassa on runsaasti säilössä käytöstä poistettua tavaraa, jotka olisi suositeltavaa poistaa tilasta. Yläpohjatilassa oli tarkastushetkellä lintuja, joten pieneläinverkkojen asentamista räystään tuuletusrakoihin kannattaa harkita. Siivotaan yläpohjatilasta roskat/muovit/ylimääräinen tavara. 200 Asennetaan yläpohjatilaan pieneläinverkot räystäälle. 500 Kuva 19. Yleiskuva, yläpohja. Kuva 20. Yläpohjatila, laajennusosa.

15 14 (28) Julkisivut 1241 Ulkoseinät Kuntoluokka 2 Vanhemmalla osalla ulkoseinät ovat hirsirunkoiset ja laajennusosalla seinät ovat rankarakenteisia ja purueristeisiä. Julkisivuissa on pystyrimalomalaudoitus ja rakennuksen sisäpuolella on koolaus, lisälämmöneriste ja levyverhous. Lisäeristys on kohteeseen tehty arviolta 70- tai 80-luvulla. Julkisivuverhouksen tuulettuvuus on heikko. Julkisivun maalipinnat ovat monin paikoin hilseilleet irti ja huoltomaalaus koko rakennukseen alkaa olla ajankohtaista. Julkisivun puuosien huoltomaalaus Kuva 21. Päätyjulkisivu ja takasivusta. Kuva 22. Maalin hilseilyä julkisivussa Ikkunat Kuntoluokka 2 Rakennuksen ikkunat ovat kaksilehtisiä puuikkunoita. Vanhalla osalle ikkunat ovat MSpuuikkunoita ja laajennusosalla sisäpuitteeseen on vaihdettu eristyslasi. Laskennallisesti ikkunat alkavat olla teknisen käyttöikänsä lopussa ja niiden energiatehokkuus on heikko. Ikkunoita on kuitenkin kunnostettu ja niissä kunnostustarvetta lähinnä ulkopuitteissa sekä pieniä yksittäisiä paikkakorjauksia karmeissa. Ikkunoiden kunnostus on mahdollista kohtuullisin kustannuksin ja se kannatta tehdä julkisivun maalauskorjauksen yhteydessä. Kunnostuksen myötä käyttöikää saadaan jatkettua ja uusiminen on ajankohtaista noin vuoden kuluessa. Ikkunoiden ulkopuitteiden maalaus JS maalauksen yhteydessä. Samalla kunnostetaan karmit ja uusitaan tiivisteet

16 15 (28) Kuva 23. Ikkuna ulkopuolelta. Ulkopuitteessa haristumaa. Kuva 24. Yleiskuva ikkunasta Ulko-ovet Kuntoluokka 4 Ulko-ovet ovat lasiaukollisia ovia. Pääsisäänkäyntien ovet on uusittu ja muilta osin ovet on kunnostettu. Ovien osalle ei kohdistu laajempaa kunnostustarvetta tarkastelujaksolla. Ei toimenpide-ehdotuksia. Kuva 25. Pääsisäänkäynnin ulko-ovi. Kuva 26. Parvekeovi Vesikatot Kuntoluokka 5 Vesikatto on harjakaton mallinen ja katteena on profiilipeltikate. Vesikatto on uusittu varusteineen 2000-luvun lopulla ja katteen alle on asennettu aluskate. Yläpohjatilassa ei havaittu viitteitä tuoreista kattovuodoista. Vesikatteella on tavoitteellista käyttöikää jäljellä vielä noin vuotta. Vesikattovarusteet ovat kunnossa ja niihin ei kohdistu laajempaa kunnostustarvetta. Räystäskouruissa oli havaittavissa hieman roskia. Puhdistetaan räystäskourut lehdistä.

17 16 (28) Kuva 27. Yleiskuva vesikatosta. Kuva 28. Kouruissa on lehtiä Tilojen rakennustekninen kuntoarvio Tilan jako-osat Kuntoluokka 3 Sisäovet ovat puisia maalattuja laakaovia. Vanhemmalla osalla osa väliseinistä on hirsirunkoisia, jotka on levyverhoiltu. Pääosa väliseinistä on rankarakenteisia levyverhoiltuja seiniä. Laajempaa korjaustarvetta ei ole. Pintarakenteiden kuntoa on käsitelty kohdassa 132 Tilat ja tilapinnat. Ei toimenpide-ehdotuksia Tilat ja tilapinnat Kuntoluokka 3 Märkätilat, wc:t, pesutilat ja pukuhuoneet. Rakennuksen päädyssä on naisten ja miesten pukutilat, joissa on myös suihkuhuoneet. Suihkutiloissa on lattia- ja seinäpinnat muovimattoa ja katossa on panelointi. Pukutilojen lattioissa on muovimatto. Pukutiloja vastapäätä on kaksi wc-tilaa ja siivouskomero. Tilojen lattiat ja seinät ovat muovimattopinnalla. Tilat on remontoitu todennäköisesti 80-luvun peruskorjauksessa. Pintarakenteet ovat ehyet ja nykykunto huomioiden niillä on tavoitteellista käyttöikää jäljellä vielä noin vuotta. Suihkutiloissa käyttöaste on vähäinen ja tilat toimivat lähinnä varastokäytössä. Tiloissa muovimattopinnat alkavat olla tavoitteellisen käyttöikänsä loppupuolella ja uusimiseen on syytä varautua, mikäli käyttöaste lisääntyy. Nykykäytössä riittää että tilapintojen (mattosaumat) kuntoa seurataan. Tyttöjen pukutilassa oli tarkastushetkellä aistittavissa hieman tunkkainen haju, mikä viittaa lähinnä puutteelliseen ilman vaihtuvuuteen. Tilassa oli lisäksi lämmintä noin 25 C, mikä usein korostaa tunkkaisuuden tunnetta. Hajua saattaa osin aiheuttaa myös vanhat muovitapettipinnat. Haju saattaa tulla myös tilassa olevasta viemörin tarkastusluukusta. Ei toimenpide-ehdotuksia.

18 17 (28) Kuva 29. Yleiskuva, wc. Kuva 30. Pukuhuoneen suihkuosasto. Kuivat tilat (luokkatilat, opettajienhuone, käytävät) Käytävillä ja luokkatiloissa lattiat ovat pääosin maalattuja lankkulattioita. Seinä- ja kattopinnat ovat maalattuja lastulevypintoja. Kuivien tilojen pintarakenteet ovat yleisesti ottaen kunnossa ja seuraava laajempi kunnostustarve on ajankohtaista noin vuoden kuluessa. Tiloissa havaittiin lähinnä käytöstä ja kulumisesta aiheutuneita pieniä vaurioita. Keittiön puoleisessa aulatilassa oli tarkastushetkellä aistittavissa lievä, mahdollisesti mikrobivaurioon viittaava haju. Hajun lähdettä ei kuitenkaan saatu paikallistettua. Selvitetään aulassa aistitun hajun aiheuttaja. Ensisijaisesti tutkimukset kannattaa kohdistaa alapohjarakenteisiin, ellei hajun lähdettä muuten saada paikallistettua. Kuva 31. Käytävä. Kuva 32. Opettajienhuone.

19 18 (28) Keittiö Keittiö on remontoitu 80/90-luvun vaihteessa. Tilan lattiassa on muovimatto ja seinät ovat maalattuja levyrakenteita. Kalustevälissä on laatoitus. Tila toimii ns. lämmityskeittiönä. Tilapinnat ovat kokonaisuudessaan tyydyttävässä kunnossa ja seuraava laajempi peruskorjaus on ajankohtaista noin vuoden kuluessa Tilavarusteet Ei toimenpide-ehdotuksia. Kuntoluokka 3 Kohteen tilavarusteita ovat luokkien kiintokalusteet, naulakot ja keittiökalusteet. Luokkatiloissa on mahdollisesti alkuperäisiä komerokaappeja käytössä. Ovia on maalauskorjattu ja ne palvelevat käyttötarkoitustaan. Käytävien naulakoita ja säilytysvarusteita on uusittu ja niihin ei kohdistu laajempaa uusimistarvetta. Keittiökaapistot ovat arviolta 80/90-luvun vaihteesta. Kaapistoissa on pientä kulumaa ja ovat tyydyttävässä kunnossa. Uusiminen alkaa olla ajankohtaista seuraavan 10- vuoden kuluessa. Ei toimenpide-ehdotuksia. Kuva 33. Keittiökalusteita. Kuva 34. Naulakot ja penkit pukutilassa.

20 19 (28) 5. LVIA - JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO LVI-perusjärjestelmät Lämmitysjärjestelmät Kuntoluokka Lämmityksen keskusosat Rakennuksissa on vesikeskuslämmitys ja lämmöntuotto tapahtuu öljykattilan (arimax) avulla. Öljysäiliö on sijoitettu maahan rakennuksen vierustalla. Öljykattila laitteistoineen oli kunnossa. Öljykattila ja öljypoltin ovat vuodelta 2005 ja niillä on teknistä käyttöikää jäljellä noin 20 vuotta. Paisunta-astia on vuodelta Paisunta-astian esipaine tulisi tarkistaa aina lämmityskauden alussa. Öljysäiliö on todennäköisesti luvulta. Säiliöllä on teknistä käyttöikää jäljellä noin 10 vuotta. Öljysäiliöön tulee tehdä säännölliset tarkastukset. Öljysäiliön tarkastus Tukes ohjeen mukaan 1000 Öljysäiliön uusiminen 10 vuoden kuluessa 8000 Paisunta-astian esipaineen tarkastus vuosittain (ei pts) 200 /a 2112 Lämmityksen siirto-osat Lämmitysputket ovat pääosin teräsputkia, joitakin uusia asennuksia on tehty kupariosista. Lämmitysputket kulkevat pääosin rakenteissa sekä osin pinta-asennuksena. Lämmitysputkistot ovat monen ikäisiä. Pääosa putkista on todennäköisesti luvulta. Iv-koneiden esilämmityspattereille tulevat putket ovat kuparia ja ne ovat 2000-luvulta. Vanhoilla lämpöputkilla on teknistä käyttöikää jäljellä noin 20 vuotta, uusituilla putkilla noin vuotta. Sulut ja linjasäätöventtiilit ovat osin 2000-luvulta ja osin vanhempia. Vanhat sulut ovat käyttöikänsä lopussa. Lämmönjakohuoneessa olevissa lämpöputkissa esiintyi pintaruostetta. Katselmushetkellä lämpöjohdoissa ei havaittu vuotoja. Ei välittömiä toimenpiteitä 2113 Lämmityksen pääteosat Lämmityspatterit ovat teräslevypattereita. Pattereissa on termostaattiset patteriventtiilit. Patterit ja termostaatit ovat pääosin luvulta. Patteritermostaatteja on osin uusittu 2000-luvulla. Pattereilla on teknistä käyttöikää jäljellä noin 20 vuotta luvun termostaatit ovat käyttöikänsä lopussa. Osin termostaatit on asennettu pystyasentoon. Pystyasennossa olevat termostaatit eivät toimi suunnitellusti. Putkieristeet ovat muovipintaisia mineraalivillaeristeitä. Käyttäjähaastattelun mukaan rakennuksessa on ollut lämpöviihtyvyysongelmia, joten huonelämpötilojen tarkastusmittaus ja lämmitysjärjestelmän säätö- sekä tasapainotus ovat ajankohtaisia.

21 20 (28) Huonelämpötilojen tarkastusmittaus, termostaattiventtiilien, linjasäätö- ja sulkuventtiilien uusiminen, lämmitysjärjestelmän säätö- sekä tasapainotus Kuva 35. Öljysäiliön tarkastusluukku ja täyttöputki Kuva 36. Monen ikäisiä patteritermostaatteja Kuva 37. Öljykattila on uusittu 2005, paisunta-astia on vanha Kuva 38. Sulut ja linjasäätöventtiilit ovat monen ikäisiä Vesi- ja viemärijärjestelmät Viemärit Kuntoluokka 3 Rakennuksen sisäiset viemärit ovat muovia, pohjaviemäri on valurautaa. Viemärin liitoskaivo ja tarkastusluukku sijaitsevat pukuhuoneessa. Viemäriverkostossa ei tarkastuksen yhteydessä havaittu puutteita. Muoviviemärit ovat arviolta luvulta ja niillä on käyttöikää jäljellä noin vuotta. Valurautainen pohjaviemäri on todennäköisesti vanhempi ja sen käyttöikä voi olla lopussa. Pohjaviemärin uusiminen 5 10 vuoden kuluessa 5 000

22 21 (28) Kuva 39. Muovi- ja valurautaviemärin liitoskohta pukuhuoneen tarkastuskaivossa Vesijohdot Kuva 40. Viemärin tarkastusputki pihalla Rakennuksen tonttijohto on muovia. Tonttivesijohto, -sulku ja vesimittari sijaitseva keittiön lattiassa olevassa tarkastuskaivossa. Rakennuksen sisäiset vesiputket ovat kuparia. Tonttivesijohto on arviolta 1990-luvulta ja sillä on teknistä käyttöikää jäljellä noin vuotta. Vesijohtoverkosto on arviolta luvulta ja sillä on käyttöikää jäljellä noin vuotta. Vesijohtoverkostossa ei havaittu vuotoja tai vikoja. Joitakin putkiasennuksia on uusittu tai korjattu. Ei välittömiä toimenpiteitä. Kuva 41. Tonttivesijohto, -sulku ja vesimittari Kuva 42. Käyttövesiputkia wc-tilassa Vesi- ja viemärikalusteiden pääteosat Vesi- ja viemärikalusteet ovat pääosin 1980-luvulta. Osin sekoittajia on uusittu rikkoontumisen myötä. Vesi- ja viemärikalusteet ovat kunnossa. Käyttäjäkyselyn perusteella merkittäviä puutteita ei ole ollut. Teknisen käyttöiän perusteella vesi- ja viemärikalusteet alkavat olla käyttöikänsä päässä, mutta vähäisestä käytöstä johtuen ne voivat toimia vielä vuosia. Siivouskomerossa on lämpimän veden kiertoon kytketty kuivauspatteri.

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, Isnäs

Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, Isnäs 1510021097 23.9.2015 Loviisan kaupunki Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, 07750 Isnäs Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS Satamatie 13 90520 Oulu 12.10.2006 Satamatie 13, 90520 Oulu 12.10.2006 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...3 1. KIINTEISTÖN KUNTO

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.11.15 10150 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori pirjo.karilahti@oikeus.fi TYÖKOHDE Tuorintie 8 28260 Harjunpää

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

Kuntoarvio Peltokaari Aarnenkatu 26

Kuntoarvio Peltokaari Aarnenkatu 26 arvio 1.6.2016 Peltokaari Aarnenkatu 26 49400 Hamina Petri Karnaattu p. 0400 579 310 Kuva 1. Etujulkisivu Peltokaari 1.6.2016 JOHDANTO... 1 1. YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET... 2 RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8.

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. 2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. Yläpohjat 9. Julkisivu 10. Välipohjat 11. Rakennuksen

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku:

Lisätiedot

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51 P T S 2017-2046, euroina KOHDE Vapaat kohteet As-m2: 4889,5 As-kpl: 78 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 YHTEENSÄ YHTEENSÄ eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin viherkoulujen kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten esittely

Saarijärven kaupungin viherkoulujen kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten esittely Saarijärven kaupungin viherkoulujen kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten esittely 9.2.2015 Esittelijä Tekninen johtaja Vesa Ronkainen Tutkimukset Tutkimusten suorittaja : Inspecta Oy, Oulu Kuntoarviot valmistui

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korjattavuusarvio 1 (19) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUUSNIEMEN KUNTA Kirkonkylän alakoulu Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET 20.12.2013 1 Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Suutarila Oy / Aisatie 8 Osoite: Aisatie 8, 00750 HELSINKI Kaupunginosa 40 Suutarila, kortteli 40162, tontti

Lisätiedot

Teutjärven koulu Turkkilantie 167, Ruotsinkylä

Teutjärven koulu Turkkilantie 167, Ruotsinkylä 1510021097 13.10.2015 Loviisan kaupunki Teutjärven koulu Turkkilantie 167, 07990 Ruotsinkylä Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5709/2014 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 5709/2014 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 5709/2014 1/9 Kohde: Lukkarintie 2 64900 Isojoki Tilaus 26.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Santtila Merja Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 22 Vierasniemen sauna Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

1.1 Perustiedot. Ohjeita lomakkeen täyttämiseen:

1.1 Perustiedot. Ohjeita lomakkeen täyttämiseen: 1.1 Perustiedot Ohjeita lomakkeen täyttämiseen: Ilmoita, miltä vuodelta kulutustiedot ovat ja, onko lämmön ominaiskulutus lämmitystarvekorjattu (kohdat 16,17 ja 19). Mikäli tieto on saatu suoraan isännöintitodistuksesta,

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 Kallionpääntie 11, 62190 Ruha Omakotitalon kuntokartoitus 5.8 ja 11.8.2016 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 2/8 Tilaus 27.7.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN VEHNÄTIEN PÄIVÄKOTI IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN Tutkimuksen ajankohta: vko 14, 32, 41, 44 / 2005 Raportin päiväys: 13.12.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys Alustatilaselvitys Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Alustatilaselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm: Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Valhallavägen 9, 10360 Mustio Tutkimus pvm: 6.9.16 Raportointi pvm: 15.9.16 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Walve 050-340

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 10 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Piia 040 520 4517 KOHDE: Pitkäkarintie 21 Pitkäkarintie 21 29100 LUVIA Vakuutusyhtiö: Vahinkonumero:

Lisätiedot

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012

Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 KORJAUSEHDOTUKSET VUOSILLE 2011 2020... 4 2.1.

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

DICKURSBY SKOLA. Urheilutie 4 01370 Vantaa KIINTEISTÖN KUNTOARVIO IN S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y

DICKURSBY SKOLA. Urheilutie 4 01370 Vantaa KIINTEISTÖN KUNTOARVIO IN S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y DICKURSBY SKOLA Urheilutie 4 01370 Vantaa KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 4.6.2007 W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 7-4 95 555 01370

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

KRV - KUNTOTARKASTUS Omakotitalo Kajaanintie 23, Vuolijoki

KRV - KUNTOTARKASTUS Omakotitalo Kajaanintie 23, Vuolijoki 1 (11) KRV - KUNTOTARKASTUS Omakotitalo Kajaanintie 23, 88270 Vuolijoki sivu 1. Yleistiedot 2 2. Pääasialliset rakennetyypit ja Lvi-tekniikka 3 3. Käyttäjän havainnot ja tiedot korjauksista 3 4. Havainnot

Lisätiedot

Rivitalohuoneisto 4h+k+kph+s+wc+vh+ak+lasitettu terassi... 88,0 m² Asunto Oy Lahden Jahtikatu 12 -nimisen yhtiön osakkeet nrot...

Rivitalohuoneisto 4h+k+kph+s+wc+vh+ak+lasitettu terassi... 88,0 m² Asunto Oy Lahden Jahtikatu 12 -nimisen yhtiön osakkeet nrot... MYYNTIESITE v.164 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Jahtikatu 12 as 4, 15610 Lahti Nikkilä, Ala-Nikkilä Rivitalohuoneisto

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, 04320 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.11.2016 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: RS uudiskohde, jossa 4 kpl paritaloja, 7 asunnon rivitalo. 1 autokatos,

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS JUHA SYRJÄMÄKI RAPORTTI KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN HIRVIJOENTIE 158, KAUHAVA

KOSTEUSKARTOITUS JUHA SYRJÄMÄKI RAPORTTI KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN HIRVIJOENTIE 158, KAUHAVA RAPORTTI 11712 KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 11.5.2016 HIRVIJOENTIE 158, KAUHAVA RAPORTTI 11712 1/10 Työn tilaaja: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Läsnä: rakennuksen omistaja, ulosottoviraston

Lisätiedot

Läsnä olleet: Jukka Tolvanen ja Riitta-Liisa Saastamoinen ( ).

Läsnä olleet: Jukka Tolvanen ja Riitta-Liisa Saastamoinen ( ). 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Tuhkalantie 8, 83900 Juuka Kiinteistötunnus: 176-403-27-54 Kohteen pinta-ala: 175 m 2 (huoneistoala) 246 m 2 (kerrosala) Tilavuus: 1230 m³ Kerrosluku: 2 Rakennusvuosi:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo - 1 - 1 Yleistietoa tarkastuksesta Kohde Kohteen pinta-ala: 161 / 113 m 2 Omakotitalo Kohteen tilavuus: Kaskistentie 386 Kerrosluku: 1 64700 Teuva Rakennusvuosi:

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Länsitie 73 A, Laihia 1/5 Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot