Läpinäkyvyys ja jäljitettävyys pienten yritysten tuotestrategioissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Läpinäkyvyys ja jäljitettävyys pienten yritysten tuotestrategioissa"

Transkriptio

1 FOODWEST OY Läpinäkyvyys ja jäljitettävyys pienten yritysten tuotestrategioissa Loppuraportti Jouko Kirjavainen Raportti kuvaa projektin päävaiheet

2 LÄPINÄKYVYYS JA JÄLJITETTÄVYYS PIENTEN YRITYSTEN TUOTESTRATEGIOISSA 1. Projektin tiedot Projektin nimi Läpinäkyvyys ja jäljitettävyys pienten yritysten tuotestrategioissa Käyttöön valittu nimi Origo - Alkuperä jäljitettävissä Toteuttaja Foodwest Oy Osoite Vaasantie 1 C, Seinäjoki Yhteyshenkilö Jouko Kirjavainen, puhelin Vastuullinen johtaja Antti Väliaho, puhelin Hankeaika (lopetettu ) Rahoittaja MMM Laatuketju 2. Ohjausryhmä Seija Ahonen-Siivola Kimmo Mylläri Hanna Mäkimantila Päivi Töyli Jyri Ojaluoma Vesa Ojala Jouko Kirjavainen Salme Haapala Antti Väliaho Maa- ja metsätalousministeriö Osuuskauppa EePee ELY Seinäjoki Turun Yliopisto Lakeuden Panimo Oy Ojalan Pakari ky Foodwest Oy, hankevetäjä Foodwest Oy (asiantuntijajäsen) Foodwest Oy (asiantuntijajäsen) Projektin etenemisen seuraamiseksi järjestettiin kaksi ohjausryhmän kokousta ja viisi Foodwestin sisäistä palaveria. 3. Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on kehittää pienten yritysten toimintamalleja luonnontuote-, vilja- ja kasvissektoreilla tuomaan esille vastuullisen toiminnan elementtejä kuten jäljitettävyystietoa ja ketjun läpinäkyvyyttä. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja, mittareita ja työkaluja käytettäväksi pienen yrityksen toiminnassa asiakkaaseen päin. Tavoitteena on hyödyntää jo olemassa olevaa tutkimusta ja mittareita, mutta muotoilla niitä pienen yrityksen tarpeisiin sopiviksi ja tarpeeksi kevyiksi toteuttaa ja tarvittaessa kehittää uusia pieneen mittakaavaan sopivia mittareita. Mittareilla ja malleilla voidaan tuoda esille esim. veden tai sähkön käytössä tapahtunutta parantumista vastuullisen toiminnan lisääntyessä osana yrityksen toimintaa. o Mallien käyttö niiden valmistuttua on kaikille vapaata ja jo pilotointivaiheessa monet yritykset saavat ne käytettäväkseen tarkoituksena käytännössä todeta niiden toimivuus yritysympäristössä.

3 Tavoitteena on myös auttaa pieniä toimijoita läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden osalta hyvien toimintamallien luomisessa. Tavoitteena on, että pieni yritys saa tuotua esille omat lisäarvotekijänsä vastuullisuuskentässä tehokkaasti ja asiakaspinnan arvostamalla tavalla erikseen ensisijaiselle asiakkaalle ja erikseen kuluttajalle. 4. Hankeosapuolet ja yhteistyö Toiminnan mahdollistamiseksi luotiin verkosto, jonka avulla osaltaan tavoitettiin ja tiedotettiin hankkeesta kohderyhmään kuuluville yrityksille. Verkostojen luomisessa olivat keskeisessä asemassa seuraavat organisaatiot. Muitakin kontakteja tässä tarkoituksessa luotiin. Elintarvikekehitysklusteri Ruoka-Suomi teemaryhmä Aitojamakuja.fi Eko Centria Suomalaisen ruuan ystävät eduskunnassa Luontoyrittäjyysverkosto Arktiset Aromit Osaamiskeskusten yhteyshenkilöt Heidi Valtari Päivi Töyli Irma Ikäheimo Anne Kalmari Juha Rutanen Simo Moisio Verkostoille tiedotettiin hankkeesta ja tavoiteltavasta yhteistyöstä. Hankesisältö tarjottiin levitettäväksi kattavasti laajalle kohderyhmälle. Verkostoyhteistyö sujui kitkattomasti ja sen avulla päästiin mukaan käyttämään monia tiedotuskanavia. Verkostoyhteistyö lisäsi merkittävästi tiedonvaihtoa ja se toimi erittäin hyvänä yhteistyöalustana. 5. Kohdeyritykset Hankesuunnitelmassa kohdeyrityksiksi määritettiin pienet yritykset luonnontuote-, vilja- ja kasvissektoreilla. Luonnontuotteilla tarkoitetaan sekä luonnonvaraisia että puoliviljeltyjä marjoja, sieniä ja yrttejä sekä erikoisluonnontuotteita. Myös luomutuottajat kuuluivat kohdeyrityksiin. Yrityskoko rajattiin kokoluokkaan alle 10 henkilöä. Hankkeen toiminta-alue oli koko Suomi. Erityistä maantieteellistä keskittymää kohdeyritysten sijainnilla ei ole vaan ne ovat sijoittuneena ympäri Suomen. 6. Yritysten rekrytointi Koska yritysten rekrytointia varten ei ollut käytettävissä sopivia ja riittävän kattavia osoitetietoja, hankittiin Tilastokeskuksesta toimialaluokkiin perustuvat kohdeyritysten postiosoitteet. Tarkasta fokusoinnista huolimatta saadut osoitetiedot sisälsivät runsaasti yrityksiä, jotka eivät olleet suunnitellun kohteen mukaisia. Tilastokeskuksesta ostetun tietokannan epätarkkuudesta aiheutui paljon lisäselvitystarvetta.

4 Tarkennustyön tuloksena syntyi koko Suomea kattava kohdennettu yritystiedosto, jossa on noin 850 kontaktia. Koska tämä yritystietokanta on tarkasti fokusoitu, se on arvokas projektitulos ja jää palvelemaan hyvin myös tulevia tarpeita ja tarvitsijoita. Yrityksiä lähestyttiin postittamalla hanke-esitteet maapostina. Postituksen avulla tieto hankkeesta saatiin leviämään kohdeyrityksiin tehokkaasti ja laajasti koko Suomeen. Pirkanmaan alueen yrityksille tiedotettiin hankkeesta sähköpostilla, kontakteja oli noin 115. Samoin Salofood hankkeen sähköpostiosoitteet selvitettiin ja näille tiedotettiin hankkeen palveluista. Kontakteja oli noin kolmekymmentä. Pirkanmaan alueen yrittäjiä, hanketoimijoita ja food-service alan edustajia kutsuttiin hankkeen avausseminaariin Tampereelle Ilmoittautumisia vauhditettiin suorittamalla soittokierros kaikille kutsun saaneille. Seminaariin tuli 11 henkilöä, joista viisi oli yritysten edustajia ja yksi ilmoittautui mukaan hankkeeseen. Rekrytointeja jatkettiin selvittämällä kohdeyritysten sähköpostit ja puhelinnumerot. Tuloksena oli noin 500 kontaktitietoa, joka on projektissa tuotettu yhtenäinen toimialoittain jaettu merkittävä tietokanta. Näille yrittäjille tiedotettiin hankkeesta sähköpostilla. Tietokannalle on jatkokäyttöä ja käyttäjiä. Lisäjulkisuutta hankkeelle hankittiin suorittamalla Digium-työkalun avulla yrittäjäkysely hankkeen kiinnostavuudesta ja mielenkiintoisimmista aiheista sen perusteella, mitä oli ilmoitettu hankkeen sisällöksi. Kyselyyn saatiin noin sata vastausta. Erittäin rohkaisevaa oli, että noin 60 yritystä ilmoitti tässä vaiheessa olevansa periaatteessa kiinnostunut läpinäkyvyydestä. Kiinnostuksensa ilmaisseihin yrityksiin otettiin yhteys puhelimitse ja tiedusteltiin, haluavatko he sitoutua hankkeeseen. Monet yrittäjät kertoivat valmistautuvansa joulusesonkiin eikä heillä ollut aikaa paneutua yrityksen kehittämisen miettimiseen. Osaksi tästä johtuen vain kymmenen yrittäjää olisi ollut valmis jatkamaan hankkeessa. Foodwestin sisäisessä kokouksessa päätettiin, että rekrytointia jatketaan. Valittiin sata yritystä, joihin soitettiin ja soiton jälkeen lähetettiin sähköposti. Soittokierros ei tuonut lisämielenkiintoa eikä ponnisteluista huolimatta saatu aikaan riittävän laajaa mielenkiintoa hankkeeseen. Myllyliiton kanssa suunniteltiin hankkeen toteuttamista viljasektorilla arvoketjuperiaatteella. Arvoketjuun oli tarkoitus saada mukaan pienmyllärit ja näiden jatkoksi lähileipää leipovat leipurit. Tällä arvoketjulla olisi ollut mylläreitä ja leipureita yhdistävä piirre koska toimijat olisivat määrätyllä tavalla voineet kokea yhteenkuuluvuutta. Jatkoajatus oli saada ketjuun mukaan myös alkutuotantoa sekä kauppaa. Yhteistyö mylläreiden ja leipureiden kanssa ei lähtenyt liikkeelle. Lähileipä-brändin oikeudet ovat hankittavissa yksittäisen leipomoliikkeen kautta ja leipurit vierastavat

5 ajatusta että yksittäinen leipuri tavallaan hallinnoi brändioikeuksia vaikka kriteeristö onkin tästä riippumaton. Pienleipureilla ei ole yhteistä kattojärjestöä, joka olisi voinut olla mukana taustavoimana. Alkuun arvoketjupohjainen lähestymistapa vaikutti lupaavalle, mutta kariutui ulkoisiin seikkoihin. Vaikka rekrytointi ei onnistunut, se tuotti monipuolista tietoa kohdeyrityksistä. Työn tuloksena syntyi osoiterekisteri ja sähköpostitietokanta, joita pystytään käyttämään jatkossa. Tämä oli merkittävä tulos, joka jää hyödyttämään tarvitsijoita. Lisähyötynä syntyi monipuolista verkostoitumista. 7. Hankeviestintä Hankkeen viestimistä varten on laadittu suunnitelma. Ensisijainen viestintäkanava oli suora viestintä kohdeyrityksiin kirjeinä, sähköposteina ja puheluina. Tampereen seudun lehdistölle tiedotettiin Pikku Palatsissa Tampereella järjestetystä hankkeen avausseminaarista. Hankkeesta annettiin lehdistötiedote kesäkuussa alueelliseen mediaan kautta Suomen. Lehdistöä kutsuttiin mukaan pakkausmerkintäseminaariin syyskuussa. Tässä yhteydessä luvattiin antaa tietoja hankkeesta. Hankkeesta tiedotettiin Foodwest Oy:n kotisivujen lisäksi Luontoyrittäjyysverkosto, Ruoka-Suomi, Aitojamakuja ja Arktiset aromit internetsivuilla. 8. Muu hanketiedotus Hillamarkkinat Ranua toimitettiin valmiit materiaalit jaettavaksi Herkkujen Suomi Helsinki fyysinen hanke-esittely ja yritysten informointi Kauhajoen Ruokamessut fyysinen hanke-esittely ja yritysten informointi Lähiruoka seminaari Elimäki toimitettiin valmiit materiaalit jaettavaksi Meri-Lapin Ruokamessut , toimitettiin valmiit materiaalit jaettavaksi Luonnontuotealojen valtakunnallinen -seminaari Seinäjoki esitelmä läpinäkyvyydestä ja hanke-esitteiden jakoa Herkku Messut Seinäjoki fyysinen hanke-esittely ja yritysten informointi Valtakunnallinen luomuseminaari Mikkeli toimitettiin valmiit materiaalit jaettavaksi Tietoprovinssi, Seinäjoki esitelmä läpinäkyvyydestä Tiedottamista on suoritettu monipuolisesti, useita kanavia käyttäen ja kattavasti. Viestinnän tuloksena suunnitellut kohdeyritykset ovat olleet tietoisia hankkeesta.

6 9. Rahoitus Hankkeen budjetti rakennettiin siten, että se toteutuu, jos osallistujayrityksiä saadaan 40 ja jokaiselta laskutetaan hankemaksua 600 euroa. Budjetissa jäi tämän jälkeen avoimeksi rahoituksen osalta yli euroa. Rahoituksen hankkimista varten tunnistettiin tahoja, joiden uskottiin olevan kiinnostuneita tukemaan hanketta taloudellisesti. Muun rahoituksen järjestämiseksi lähetettiin rahoitusanomus seuraaville organisaatioille: Elintarvikekehityksen osaamiskeskuksen yksiköt Paikallisosuuspankit Paikalliset osuuskaupat MTK:n alueelliset järjestöt Alueelliset yrittäjäjärjestöt Lisäksi joitain säätiöitä Kun anomuskirjeet oli lähetty maapostina, otettiin vastaanottajiin yhteys puhelimitse ja tiedusteltiin, olisiko heillä mahdollisuutta tukea hankkeen toimintaa. Kaikkia maapostin saaneita ei tavoitettu. Kontakteihin valmistauduttiin selvittämällä niiden kohdeyritysten nimet, jotka sijaitsevat tukijaorganisaation alueella jotta voitiin esittää tuttujen yritysten ja mahdollisesti tuttujen yrittäjien nimiä. Hankkeen tukeminen oli organisaatioille vieras ajatus, eikä rahaa ponnisteluista huolimatta onnistuttu kokoamaan. Hanke esiteltiin Sitrassa johtava asiantuntija Jyri Arposelle. Sitrassa hankkeen tukemiseen suhtauduttiin myönteisesti ja saatiin lupaus noin 4000 euron avustusmahdollisuudesta. Myllyliitossa rahoitusyhteistyötarjous otettiin vastaan myönteisesti. Liiton budjetti- ja muista aikatauluista aiheutuen tuen varmuus olisi voinut varmistua vasta talvella Tämän vuoksi hankkeen osarahoitusta ei voinut laskea tämän varaan ja yhteistyö oli lopulta tuloksetonta. Rahoitusta kerättiin maksullisella pakkauspäällysmerkintäseminaarilla syyskuussa Seinäjoella. 10. Hankkeen toteutussuunnitelma Hankkeessa oli tarkoitus tuottaa seminaareja ja niihin liittyviä työpajoja. Seminaarien pitopaikoiksi päätettiin Helsinki Turku Jyväskylä Seinäjoki Joensuu Oulu

7 Seminaarien pääpuheenvuorojen aiheiksi suunniteltiin 1. Läpinäkyvyyden tunnusluvut ja jäljitettävyys 2. Tuotekehitys 3. Aistinvarainen arviointi 4. Tuoteturvallisuus 5. Tarinallisuus Seminaarit ovat tehokkaita tiedonjakotilaisuuksia ja niihin sisältyy myös samaa tai vastaavaa polkua kulkevien ihmisten toisilleen tarjoama vertaistuki ja esikuvat. Seminaarien 1-4 sisällöt oli suunniteltu tuotettavaksi Foodwestin asiantuntijoiden toimesta. Tarinallisuuden toteuttamista suunniteltiin tapahtuvaksi asiantuntijan johtamana seminaareissa ja työpajoissa tai verkossa puhuva pää menetelmällä. Seminaarien sisältöä suunniteltiin niin, että niissä olisi mukana puhumassa myös arvoketjuun kuuluvia toimijoita, kuten alkutuotantoa ja kauppaa. Seminaarien suunnittelu oli hyödyllistä ja opettavaista koska materiaalia koostaessa teemoja oli lähestyttävä pienen yrittäjän näkökulmasta. Materiaalit ovat merkittävä tulos, jotka ovat syntyneet projektissa. Jatkossa ne ovat tarvitsevien käytössä. 11. Hankkeen aktiviteetit Aloitusseminaari Tampereella Hankkeen esittely K-kauppias, joka on poikkeuksellisen kiinnostunut paikallisesta ruuasta Maivian Pidot, joka painottaa lähiruuan ja tarinallisuuden merkitystä Lapin Marian yritystarina o Mukana 11 henkilöä joista viisi yrittäjiä Pakkausmerkintäseminaari Seinäjoella Teemana pakkausmerkintälainsäädännön muutokset o Mukana 24 henkilöä, seminaari sai hyvän arvostelun Kuluttajatutkimus läpinäkyvyydestä 300 suomalaiselle kuluttajalle Mitä läpinäkyvyys ja jäljitettävyys merkitsevät Mitkä tekijät kuvaavat läpinäkyvyyttä ruokaketjussa Kuinka hyvin läpinäkyvyys toteutuu eri toimijoilla Kuinka tarpeellisena läpinäkyvyyttä pidetään eri toimijoilla Millainen vaikutus läpinäkyvyydellä on yrityskuvaan Miten läpinäkyvyys vaikuttaa kuluttajan ostopäätöksiin Kuinka tärkeinä pidetään pakkausten päällysmerkintöjä jäljitettävyyden kannalta Origo-logon herättämät mielikuvat

8 Yrittäjäkysely Digium-menetelmällä Yrityksen perustiedot Hankeaihioiden kiinnostavuus Soveltuvat seminaariajat ja viikonpäivät Vapaakenttävastaukset kehitystarpeista 12. Hankkeessa kehitetyt mallit ja tuotteet Hankkeen suunnitteluvaiheessa valmisteltiin rekrytoinnin ja muiden toimenpiteiden rinnalla seminaarimateriaaleja. Materiaalit kattavat seuraavat kokonaisuudet Läpinäkyvyyden tunnusluvut Jäljitettävyysmalli Tuotekehitysmalli Omavalvonnan tarkastusmalli Aistinvaraisen arvioinnin malli Kuluttajatutkimus läpinäkyvyydestä Materiaalit hyödyttävät merkittävästi vastaavien kokonaisuuksien kanssa toimivia henkilöitä ja yrityksiä. Hankkeessa kehitetyt mallit jäävät tarvitsevien käytettäväksi. 13. Hankkeen toteuttamiseen liittyvät vaikeudet Pienen yrityksen kehitysmahdollisuuksia rajoittaa jo sinänsä sen pieni koko. Pieni yritys on usein riippuvainen vain tärkeimmistä asiakkaistaan ja ennen kaikkea se on riippuvainen omistaja-johtajan kyvyistä. Yrityksen kasvu ei välttämättä ole lainkaan tavoitteena vaan pyritään jatkamaan toimintaa sellaisena, kuin se on. Uusien ajatusten kokeileminen ei tunnu houkuttelevalta vaan kaikki resurssit pyritään suuntaamaan tuotannon varmistamiseen ja asiakkuuksien säilyttämiseen. Hankesuunnitelmassa määritettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi työskenneltiin määrätietoisesti. Vaikeutta aiheutti, että yrittäjät kokivat hankkeen sisällöltään abstraktiksi. Läpinäkyvyyden merkitys ja mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä eivät avautuneet pienille yrittäjille eikä niitä pystytty riittävän selkeästi kommunikoimaan. Pieni yrityskoko toi vastaan arkipäivän tosiasiat yrittäjän ajankäytön sekä rahallisen panostamisen mahdollisuuksien suhteen. Kohdeyrityksistä 62 % oli 1-2 henkilöä työllistäviä ja korkeintaan viisi henkilöä työllistäviä oli 87 %. Tällaisissa yrityksissä yhden henkilön poisjääminen tuotannosta esimerkiksi koulutuspäivän vuoksi aiheuttaa muille työpanoksen kasvua. Pahimmassa tapauksessa olisi tuotanto ajettava ja toimitukset jaettava etukäteen kokonaisuudessaan. Lisäksi yritykset ovat tyypillisesti tiukasti yrittäjävetoisia ja vetäjän poissaolo tuotannosta koettiin mahdottomana ajatuksena. Ajan puute oli yleinen syy, johon vedottiin miksi hankkeeseen ei haluta osallistua. Tiedusteltaessa muita syitä joiden vuoksi hankkeeseen ei haluta osallistua, mainittiin että hinta, 600, on liian korkea. Sopivana hintatasona pidettiin euroa.

9 14. Hankkeen lopetuspäätös Ohjausryhmän kokouksessa 29. lokakuuta 2012 käsiteltiin hankkeen käynnistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä ja yleistilannetta. Ohjausryhmä ehdotti, että Foodwest Oy harkitsisi, onko hanketta järkevää jatkaa, kun kohderyhmäyrityksiä ei ole saatu hankkeeseen mukaan huolimatta monenlaisista rekrytointiyrityksistä. Lisäksi todettiin, että hankkeen yritys- ja yksityisrahaosuuden hankinnassa on epävarmuutta. Harkittuaan asiaa, Foodwest Oy:n johtoryhmä päätti lopettaa hankkeen Tulosten arviointi Hankkeen aihe Läpinäkyvyys ja jäljitettävyys pienten yritysten tuotestrategioissa on ajankohtainen. Molemmat teemat puhuttavat tällä hetkellä yritysmaailmaa sekä kauppaa ja niiden edistämiseksi tehdään toimenpiteitä laajalla rintamalla. Läpinäkyvyyden tematiikka liittyy laajemmin vastuullisuuskäsitteeseen. Vastuullisuuden on koettu olevan lähinnä suurten toimijoiden kuten kaupan ja teollisuuden asiaa. Hankkeen suunnitteluvaiheessa mietittiin vastuullisuutta ja siitä saatavaa etua pienen yrittäjän suunnasta ja oletettiin, että läpinäkyvyys ja jäljitettävyys ovat yrittäjiä kiinnostavia aiheita. Keskusteluissa yrittäjien kanssa osoittautui, että jäljitettävyys on yrityksissä yleisellä tasolla lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa käytössä. Jäljitettävyyttä, paikallisuutta ja lähiajattelua ei nähty sellaisena tekijänä, joita yrittäjät haluaisivat nostaa markkinointiargumentiksi. Läpinäkyvyys ja siihen liittyvä tarinallisuus oli jo oivallettu varsin monissa kohdeyrityksissä. Yritykseen ja yrittäjän persoonaan liittyviä tarinoita oli tuotettu yrityksen nettisivuille. Osa yrittäjistä piti tarinan kertomista hankalana ja työläänä eikä siihen erityisesti innostuttu. Vaikka hanketta ei onnistuttu viemään yrityksiin, se oli hyödyllinen oppimistapahtuma ja sen tuloksena syntyi useita jatkossa hyödynnettäviä tietokantoja ja menetelmäkuvauksia. Käyttäjinä voivat olla hankkeeseen suunnitellun kohderyhmän yritykset tai hanketoimijat. 16. Huomioitavaa Hankkeen osuminen sisällön ja aikataulun osalta yrityksen tarpeisiin voidaan varmistaa suorittamalla kattava selvitys kohderyhmän yrityksissä. Ennakkovalmisteluun on kiinnitettävä huomiota. Hankkeen esittely sähköpostin avulla tai puhelimessa on haasteellista. Sähköpostit voidaan jättää lukematta ja puhelu voi tulla yritykseen huonona hetkenä jolloin keskittyminen hankkeessa tarjottaviin palveluihin voi olla häiriöaltista. Aloitusseminaari on hyvä tapa saada hankkeen sisältö yhdellä kertaa yrittäjien tietoisuuteen samansisältöisenä. Jos kuitenkin jostain syystä aloitusseminaari ei ole

10 mahdollinen, on harkittava, olisiko perusteltua suorittaa käynti suunnitelluissa yrityksissä. Vaikka tämä on työläs ja kallis tapa, kontaktimuotona se on ylivertainen muihin menetelmiin verrattuna. On tärkeää selvittää luotettavasti, että hankkeen suunnitelluille lopputuloksille on aito tarve yritysten kehittymisessä Yritysten sitoutuminen hankkeeseen ajallisesti ja rahallisesti kannattaa varmistaa etukäteen. Jos mahdollista, ennen hankehakemusta muodostetaan yritysryhmä jonka kanssa hanke viedään läpi. Hankkeen rahoitusmahdollisuudet yksityisrahan saamisen suhteen selvitetään ennen hankehakemuksen jättämistä. Hankkeen laajuuden on oltava hallittavissa ja sen suunnitellun toteutustavan on oltava realistinen. 17. Materiaalien säilytys Hankkeeseen liittyvät materiaalit säilytetään Foodwest Oy:n arkistossa. Sähköiset versiot ovat ladattavissa Foodwest Oy:n nettisivuilta.

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE Yhdessä tehden parempiin tuloksiin Päivi Töyli Heidi Valtari paivi.toyli@utu.fi heidi.valtari@utu.fi 040 189 1929 0400 487 160 Turun yliopiston Brahea-keskus 27.10.2015 Hankkeen

Lisätiedot

Lähiruoan koordinaatiohanke

Lähiruoan koordinaatiohanke Lähiruoan koordinaatiohanke Yhdessä tehden parempiin tuloksiin Päivi Töyli Heidi Valtari paivi.toyli@utu.fi heidi.valtari@utu.fi 040 189 1929 0400 487 160 Turun yliopiston Brahea-keskus 15.11.2017 Yhdessä

Lisätiedot

28.10.2013 Ari Hiltunen

28.10.2013 Ari Hiltunen 28.10.2013 Ari Hiltunen Kaupunginhallituksen kokous 28.10.2013 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Mitattavuus ja vaikuttavuus Välittömät vaikutukset eli mitä tehdään ja välilliset tulokset muiden toimijoiden

Lisätiedot

Perusteita lähiruoan kestävyysvaikutuksista viestimiseen. Argumenttipankki

Perusteita lähiruoan kestävyysvaikutuksista viestimiseen. Argumenttipankki Perusteita lähiruoan kestävyysvaikutuksista viestimiseen Argumenttipankki Tämän argumenttipankin tarkoituksena on helpottaa lähiruokaketjuun kuuluvia yrityksiä tunnistamaan, kehittämään ja parantamaan

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen viljaketjussa Hankeseminaari 28.11.2013, Säätytalo

Vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen viljaketjussa Hankeseminaari 28.11.2013, Säätytalo Vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen viljaketjussa Hankeseminaari 28.11.201, Säätytalo Jaana Kotro Hankkeen koordinaattori, tutkija MTT jaana.kotro@mtt.fi p. 0295 17 91 Agroteknologiaverkosto

Lisätiedot

Lähiruoan koordinaatiohanke

Lähiruoan koordinaatiohanke Lähiruoan koordinaatiohanke Yhdessä tehden parempiin tuloksiin Päivi Töyli Heidi Valtari paivi.toyli@utu.fi heidi.valtari@utu.fi 040 189 1929 0400 487 160 Turun yliopiston Brahea-keskus 15.11.2017 Yhdessä

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE Yhdessä tehden parempiin tuloksiin Päivi Töyli Heidi Valtari paivi.toyli@utu.fi heidi.valtari@utu.fi 040 189 1929 0400 487 160 Turun yliopiston Brahea-keskus 5.10.2015 Hankkeen

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Läpinäkyvyys kuluttajatutkimus. Tutkimusraportti 09/2012

Läpinäkyvyys kuluttajatutkimus. Tutkimusraportti 09/2012 Läpinäkyvyys kuluttajatutkimus Tutkimusraportti 09/2012 Johdanto TAUSTA Maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun ja Foodwest Oy:n rahoittama projekti, jonka tarkoituksena on edistää läpinäkyvyyttä ja

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti Tiivistelmä Huhtikuu 2007 1 1 Hankkeen tausta ja tarpeet EU:n ympäristösäätely

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Näistä olisin valmis maksamaan enemmän Kuluttajatutkimus kertoo viljaketjuun suuntautuvista toiveista

Näistä olisin valmis maksamaan enemmän Kuluttajatutkimus kertoo viljaketjuun suuntautuvista toiveista Näistä olisin valmis maksamaan enemmän Kuluttajatutkimus kertoo viljaketjuun suuntautuvista toiveista Terhi Latvala MTT Taloustutkimus Uudet tietosisällöt Testattiin 24 uutta tietosisältöä liittyen tuotteeseen

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden nostaminen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

RUOKAKETJU. Hämeen alueellinen maaseutuverkostopäivä,

RUOKAKETJU. Hämeen alueellinen maaseutuverkostopäivä, RUOKAKETJU Hämeen alueellinen maaseutuverkostopäivä, 20.1.2016 Heidi Valtari heidi.valtari@utu.fi Lähiruokakoordinaatio Turun yliopiston Brahea-keskus 8.12.2015 Lähiruoan koordinaatiohanke Yhdessä tehden

Lisätiedot

Valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden arviointi. Valtakunnallisten ja koordinaatiohankkeiden info-päivä Helsinki 1.11.

Valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden arviointi. Valtakunnallisten ja koordinaatiohankkeiden info-päivä Helsinki 1.11. Valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden arviointi Valtakunnallisten ja koordinaatiohankkeiden info-päivä Helsinki 1.11.2017 Arvioinnin fokus 2007-2013 valtakunnalliset hankkeet 23 hanketta

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus 1. EAKR-projektihakemuksessa oli lueteltu ryhmä yrityksiä esimerkkeinä. Onko kyseisiltä yrityksiltä tai laajemmin suoritettu tarkempaa

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13->

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13-> Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Ritva Jäättelä, puheenjohtaja Päivi Mantere, sihteeri Kestävää liiketoimintaa lähiruoasta hanke, Laurea-ammattikorkeakoulu Uudenmaan Ruoka-Suomi- ja Aitojamakuja

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Kuljetusyritysten kehittäminen (verkostoissa). 11.10.2011

Kuljetusyritysten kehittäminen (verkostoissa). 11.10.2011 Juha Keskitalo: Kuljetusyritysten kehittäminen (verkostoissa). 11.10.2011 1 Mitä Onway Oy on tehnyt kuljetusyritysten kanssa 2009-2011? 1 LIIKETOIMINTA-ANALYYSIT -60 UUSMAALAISELLE KULJETUSYRITYKSELLE

Lisätiedot

Elintarvikealan mikroyritysten verkosto varteenotettava yhteistyökumppani kaupalle

Elintarvikealan mikroyritysten verkosto varteenotettava yhteistyökumppani kaupalle Elintarvikealan mikroyritysten verkosto varteenotettava yhteistyökumppani kaupalle Johanna Mattila Turun yliopiston koulutus ja kehittämiskeskus Brahea LounaFood Aitoa Makua Varsinais Suomesta hanke LOUNAFOOD

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Työpajan 1 (laatu) yhteenveto. RUOKA JA MATKAILU -seminaari

Työpajan 1 (laatu) yhteenveto. RUOKA JA MATKAILU -seminaari Työpajan 1 (laatu) yhteenveto 1. Alkuperä esiin ja sille arvostus 2. Ammattitaito ja osaaminen 3. Luokitus ja kriteerit 4. Palvelu 5. Tietologistiikka KOKONAISUUDEN MERKITYS = ELÄMYS Työpaja 2, jakelutiet

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 (5) SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 Yleistä SosKanta-hankkeessa viestitään sekä organisaation sisällä että ulkoisesti. THL vastaa Kansa-hankkeen ja Kanta-palveluiden käyttöönoton kansallisesta

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Ruokajärjestelmien kestävät ja tehokkaat ratkaisut Biotalouden INKA-ohjelma (Seinäjoki) 17.3.2015 INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Pääkaupunkiseutu VAASA OULU Turku Kestävät energiaratkaisut Kuopio

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä 1. vaiheen toiminnallisuudet Järjestelmän käyttäjät Olen Palveluntuottaja Olen Palvelun järjestämisestä vastaava Olen Asiakas Olen Palvelun myöntäjä Copyright Kuntien

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 HANKKEEN STARTTITILAISUUS TAMPEREELLA 3.2.2016 Yhteyshenkilöt Eeva-Liisa Lehto, puh 040 8255056, sähköposti eeva-liisa.lehto@foodwest.fi

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään

Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään Lähde: HY Ruralia-instituutti; Ruokatuotannon aluetaloudellisen vaikuttavuuden selvitys Hämeessä, 2012 MTK Häme Ohjelmapäällikkö Päivi Rönni Lähiruoka on.. MTK:n

Lisätiedot

Koulujen kerhotoiminnan esiselvitys 2010

Koulujen kerhotoiminnan esiselvitys 2010 Koulujen kerhotoiminnan esiselvitys 2010 Sisällysluettelo Kaverin Kanssa Kalaan sivu 1. Tausta 3 2. Kerhojen perustaminen 3 3. Pilottikerhot 4 3.1 Kerhonohjaajat 5 3.2 Rahoitus 5 4. Huomioitavia asioita

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi POIMU -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti Ohjausryhmän tehtävät Hankesuunnitelman tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne Rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen Hankkeen

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Agenda Kampanjan eteneminen ja tulokset kesän toimista Paikallisen markkinoinnin ja vies7nnän ak7voin7 Kampanja aikajana Tavoitteet, strateginen viesti, visuaalisuus, mediasuunnitelma

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Valtakunnallinen yhteistyö alueiden vahvuudeksi

Valtakunnallinen yhteistyö alueiden vahvuudeksi Valtakunnallinen yhteistyö alueiden vahvuudeksi case Herkkujen Suomen maakuntaosastot Päivi Töyli projektipäällikkö, Aitoja makuja II -hanke Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea 040 189

Lisätiedot

Luomuliiketoiminnan kehittäminen. Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Luomuliiketoiminnan kehittäminen. Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Luomuliiketoiminnan kehittäminen Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miksi luomuliiketoimintaa pitää kehittää nyt? LUOMUMYÖNTEISYYS

Lisätiedot

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia ERIHYVÄ ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 HANKKEEN STARTTITILAISUUS TAMPEREELLA 3.2.2016 YHTEYSHENKILÖT EEVA-LIISA LEHTO Hankkeen projektipäällikkö puh 040 8255056

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Luomukoordinaatiohankkeen kick off - työpaja

Luomukoordinaatiohankkeen kick off - työpaja Luomukoordinaatiohankkeen kick off - työpaja 10.00 Tervetuloa, päivän tarkoitus ja ohjelman esittely (Marja-Riitta Kottila) 10.10 Keitä me olemme, esittäytyminen 10.30 Alueiden suunnitelmat 11.00 Luomualan

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1.2012 Rovaniemi,

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -projekti Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki Diakin Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät Nina Törhönen, Fazer Mitä on Elämän Eväät? Ohjelma luotiin vuonna 2007 herättämään nuorten tulevaisuuden työntekijöiden mielenkiintoa uudella tavalla.

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari Verkkopalvelu suomalaisille museoille tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari 1.2.2013 Kuinka kaikki alkoikaan? Suomen valokuvataiteen museolla mietittiin - miten palveltaisiin

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM 1 Sisältö Hankehaku 2014 painoalueet Taustalla vaikuttavat asiakirjat Elintarviketurvallisuuselonteko

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

SUVALI- hankkeet sianlihan kansallisen laatujärjestelmän mahdollistajana. Sikatalouden Tulosseminaari 12.11.2013 Kati Kastinen, LTK

SUVALI- hankkeet sianlihan kansallisen laatujärjestelmän mahdollistajana. Sikatalouden Tulosseminaari 12.11.2013 Kati Kastinen, LTK SUVALI- hankkeet sianlihan kansallisen laatujärjestelmän mahdollistajana Sikatalouden Tulosseminaari 12.11.2013 Kati Kastinen, LTK Suvali3 Lihaketjun alkutuotannon laatujärjestelmät -hanke Toteuttajat

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi?

Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi? Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi? TUNTEMINEN AUTTAA mainoskampanjoissa suorapostituskampanjoissa puhelinmyynnissä henkilökohtaisessa myynnissä messuilla ja näyttelyissä parantaa ajankäyttöä tehostaa

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA

TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA TALOKS www.taloks.fi TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA 2008 Hankkeen tavoitteet Kehittää alan koulutustarjontaa siten että pystytään vastaaman työelämän osaamistarpeisiin riippumatta siitä missä päin Suomea

Lisätiedot

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, TY Aitoja makuja -hanke (2009-2011) toteuttaa Manner-Suomen

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tutkimusaineiston toimialoittainen yritysjakauma Toimiala N % vastanneista Ruoka-Suomi 2012 Leipomotuotteet 41 15,9 % 33 % Maidon jatkojalostus 14 5,4

Lisätiedot