Läpinäkyvyys ja jäljitettävyys pienten yritysten tuotestrategioissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Läpinäkyvyys ja jäljitettävyys pienten yritysten tuotestrategioissa"

Transkriptio

1 FOODWEST OY Läpinäkyvyys ja jäljitettävyys pienten yritysten tuotestrategioissa Loppuraportti Jouko Kirjavainen Raportti kuvaa projektin päävaiheet

2 LÄPINÄKYVYYS JA JÄLJITETTÄVYYS PIENTEN YRITYSTEN TUOTESTRATEGIOISSA 1. Projektin tiedot Projektin nimi Läpinäkyvyys ja jäljitettävyys pienten yritysten tuotestrategioissa Käyttöön valittu nimi Origo - Alkuperä jäljitettävissä Toteuttaja Foodwest Oy Osoite Vaasantie 1 C, Seinäjoki Yhteyshenkilö Jouko Kirjavainen, puhelin Vastuullinen johtaja Antti Väliaho, puhelin Hankeaika (lopetettu ) Rahoittaja MMM Laatuketju 2. Ohjausryhmä Seija Ahonen-Siivola Kimmo Mylläri Hanna Mäkimantila Päivi Töyli Jyri Ojaluoma Vesa Ojala Jouko Kirjavainen Salme Haapala Antti Väliaho Maa- ja metsätalousministeriö Osuuskauppa EePee ELY Seinäjoki Turun Yliopisto Lakeuden Panimo Oy Ojalan Pakari ky Foodwest Oy, hankevetäjä Foodwest Oy (asiantuntijajäsen) Foodwest Oy (asiantuntijajäsen) Projektin etenemisen seuraamiseksi järjestettiin kaksi ohjausryhmän kokousta ja viisi Foodwestin sisäistä palaveria. 3. Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on kehittää pienten yritysten toimintamalleja luonnontuote-, vilja- ja kasvissektoreilla tuomaan esille vastuullisen toiminnan elementtejä kuten jäljitettävyystietoa ja ketjun läpinäkyvyyttä. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja, mittareita ja työkaluja käytettäväksi pienen yrityksen toiminnassa asiakkaaseen päin. Tavoitteena on hyödyntää jo olemassa olevaa tutkimusta ja mittareita, mutta muotoilla niitä pienen yrityksen tarpeisiin sopiviksi ja tarpeeksi kevyiksi toteuttaa ja tarvittaessa kehittää uusia pieneen mittakaavaan sopivia mittareita. Mittareilla ja malleilla voidaan tuoda esille esim. veden tai sähkön käytössä tapahtunutta parantumista vastuullisen toiminnan lisääntyessä osana yrityksen toimintaa. o Mallien käyttö niiden valmistuttua on kaikille vapaata ja jo pilotointivaiheessa monet yritykset saavat ne käytettäväkseen tarkoituksena käytännössä todeta niiden toimivuus yritysympäristössä.

3 Tavoitteena on myös auttaa pieniä toimijoita läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden osalta hyvien toimintamallien luomisessa. Tavoitteena on, että pieni yritys saa tuotua esille omat lisäarvotekijänsä vastuullisuuskentässä tehokkaasti ja asiakaspinnan arvostamalla tavalla erikseen ensisijaiselle asiakkaalle ja erikseen kuluttajalle. 4. Hankeosapuolet ja yhteistyö Toiminnan mahdollistamiseksi luotiin verkosto, jonka avulla osaltaan tavoitettiin ja tiedotettiin hankkeesta kohderyhmään kuuluville yrityksille. Verkostojen luomisessa olivat keskeisessä asemassa seuraavat organisaatiot. Muitakin kontakteja tässä tarkoituksessa luotiin. Elintarvikekehitysklusteri Ruoka-Suomi teemaryhmä Aitojamakuja.fi Eko Centria Suomalaisen ruuan ystävät eduskunnassa Luontoyrittäjyysverkosto Arktiset Aromit Osaamiskeskusten yhteyshenkilöt Heidi Valtari Päivi Töyli Irma Ikäheimo Anne Kalmari Juha Rutanen Simo Moisio Verkostoille tiedotettiin hankkeesta ja tavoiteltavasta yhteistyöstä. Hankesisältö tarjottiin levitettäväksi kattavasti laajalle kohderyhmälle. Verkostoyhteistyö sujui kitkattomasti ja sen avulla päästiin mukaan käyttämään monia tiedotuskanavia. Verkostoyhteistyö lisäsi merkittävästi tiedonvaihtoa ja se toimi erittäin hyvänä yhteistyöalustana. 5. Kohdeyritykset Hankesuunnitelmassa kohdeyrityksiksi määritettiin pienet yritykset luonnontuote-, vilja- ja kasvissektoreilla. Luonnontuotteilla tarkoitetaan sekä luonnonvaraisia että puoliviljeltyjä marjoja, sieniä ja yrttejä sekä erikoisluonnontuotteita. Myös luomutuottajat kuuluivat kohdeyrityksiin. Yrityskoko rajattiin kokoluokkaan alle 10 henkilöä. Hankkeen toiminta-alue oli koko Suomi. Erityistä maantieteellistä keskittymää kohdeyritysten sijainnilla ei ole vaan ne ovat sijoittuneena ympäri Suomen. 6. Yritysten rekrytointi Koska yritysten rekrytointia varten ei ollut käytettävissä sopivia ja riittävän kattavia osoitetietoja, hankittiin Tilastokeskuksesta toimialaluokkiin perustuvat kohdeyritysten postiosoitteet. Tarkasta fokusoinnista huolimatta saadut osoitetiedot sisälsivät runsaasti yrityksiä, jotka eivät olleet suunnitellun kohteen mukaisia. Tilastokeskuksesta ostetun tietokannan epätarkkuudesta aiheutui paljon lisäselvitystarvetta.

4 Tarkennustyön tuloksena syntyi koko Suomea kattava kohdennettu yritystiedosto, jossa on noin 850 kontaktia. Koska tämä yritystietokanta on tarkasti fokusoitu, se on arvokas projektitulos ja jää palvelemaan hyvin myös tulevia tarpeita ja tarvitsijoita. Yrityksiä lähestyttiin postittamalla hanke-esitteet maapostina. Postituksen avulla tieto hankkeesta saatiin leviämään kohdeyrityksiin tehokkaasti ja laajasti koko Suomeen. Pirkanmaan alueen yrityksille tiedotettiin hankkeesta sähköpostilla, kontakteja oli noin 115. Samoin Salofood hankkeen sähköpostiosoitteet selvitettiin ja näille tiedotettiin hankkeen palveluista. Kontakteja oli noin kolmekymmentä. Pirkanmaan alueen yrittäjiä, hanketoimijoita ja food-service alan edustajia kutsuttiin hankkeen avausseminaariin Tampereelle Ilmoittautumisia vauhditettiin suorittamalla soittokierros kaikille kutsun saaneille. Seminaariin tuli 11 henkilöä, joista viisi oli yritysten edustajia ja yksi ilmoittautui mukaan hankkeeseen. Rekrytointeja jatkettiin selvittämällä kohdeyritysten sähköpostit ja puhelinnumerot. Tuloksena oli noin 500 kontaktitietoa, joka on projektissa tuotettu yhtenäinen toimialoittain jaettu merkittävä tietokanta. Näille yrittäjille tiedotettiin hankkeesta sähköpostilla. Tietokannalle on jatkokäyttöä ja käyttäjiä. Lisäjulkisuutta hankkeelle hankittiin suorittamalla Digium-työkalun avulla yrittäjäkysely hankkeen kiinnostavuudesta ja mielenkiintoisimmista aiheista sen perusteella, mitä oli ilmoitettu hankkeen sisällöksi. Kyselyyn saatiin noin sata vastausta. Erittäin rohkaisevaa oli, että noin 60 yritystä ilmoitti tässä vaiheessa olevansa periaatteessa kiinnostunut läpinäkyvyydestä. Kiinnostuksensa ilmaisseihin yrityksiin otettiin yhteys puhelimitse ja tiedusteltiin, haluavatko he sitoutua hankkeeseen. Monet yrittäjät kertoivat valmistautuvansa joulusesonkiin eikä heillä ollut aikaa paneutua yrityksen kehittämisen miettimiseen. Osaksi tästä johtuen vain kymmenen yrittäjää olisi ollut valmis jatkamaan hankkeessa. Foodwestin sisäisessä kokouksessa päätettiin, että rekrytointia jatketaan. Valittiin sata yritystä, joihin soitettiin ja soiton jälkeen lähetettiin sähköposti. Soittokierros ei tuonut lisämielenkiintoa eikä ponnisteluista huolimatta saatu aikaan riittävän laajaa mielenkiintoa hankkeeseen. Myllyliiton kanssa suunniteltiin hankkeen toteuttamista viljasektorilla arvoketjuperiaatteella. Arvoketjuun oli tarkoitus saada mukaan pienmyllärit ja näiden jatkoksi lähileipää leipovat leipurit. Tällä arvoketjulla olisi ollut mylläreitä ja leipureita yhdistävä piirre koska toimijat olisivat määrätyllä tavalla voineet kokea yhteenkuuluvuutta. Jatkoajatus oli saada ketjuun mukaan myös alkutuotantoa sekä kauppaa. Yhteistyö mylläreiden ja leipureiden kanssa ei lähtenyt liikkeelle. Lähileipä-brändin oikeudet ovat hankittavissa yksittäisen leipomoliikkeen kautta ja leipurit vierastavat

5 ajatusta että yksittäinen leipuri tavallaan hallinnoi brändioikeuksia vaikka kriteeristö onkin tästä riippumaton. Pienleipureilla ei ole yhteistä kattojärjestöä, joka olisi voinut olla mukana taustavoimana. Alkuun arvoketjupohjainen lähestymistapa vaikutti lupaavalle, mutta kariutui ulkoisiin seikkoihin. Vaikka rekrytointi ei onnistunut, se tuotti monipuolista tietoa kohdeyrityksistä. Työn tuloksena syntyi osoiterekisteri ja sähköpostitietokanta, joita pystytään käyttämään jatkossa. Tämä oli merkittävä tulos, joka jää hyödyttämään tarvitsijoita. Lisähyötynä syntyi monipuolista verkostoitumista. 7. Hankeviestintä Hankkeen viestimistä varten on laadittu suunnitelma. Ensisijainen viestintäkanava oli suora viestintä kohdeyrityksiin kirjeinä, sähköposteina ja puheluina. Tampereen seudun lehdistölle tiedotettiin Pikku Palatsissa Tampereella järjestetystä hankkeen avausseminaarista. Hankkeesta annettiin lehdistötiedote kesäkuussa alueelliseen mediaan kautta Suomen. Lehdistöä kutsuttiin mukaan pakkausmerkintäseminaariin syyskuussa. Tässä yhteydessä luvattiin antaa tietoja hankkeesta. Hankkeesta tiedotettiin Foodwest Oy:n kotisivujen lisäksi Luontoyrittäjyysverkosto, Ruoka-Suomi, Aitojamakuja ja Arktiset aromit internetsivuilla. 8. Muu hanketiedotus Hillamarkkinat Ranua toimitettiin valmiit materiaalit jaettavaksi Herkkujen Suomi Helsinki fyysinen hanke-esittely ja yritysten informointi Kauhajoen Ruokamessut fyysinen hanke-esittely ja yritysten informointi Lähiruoka seminaari Elimäki toimitettiin valmiit materiaalit jaettavaksi Meri-Lapin Ruokamessut , toimitettiin valmiit materiaalit jaettavaksi Luonnontuotealojen valtakunnallinen -seminaari Seinäjoki esitelmä läpinäkyvyydestä ja hanke-esitteiden jakoa Herkku Messut Seinäjoki fyysinen hanke-esittely ja yritysten informointi Valtakunnallinen luomuseminaari Mikkeli toimitettiin valmiit materiaalit jaettavaksi Tietoprovinssi, Seinäjoki esitelmä läpinäkyvyydestä Tiedottamista on suoritettu monipuolisesti, useita kanavia käyttäen ja kattavasti. Viestinnän tuloksena suunnitellut kohdeyritykset ovat olleet tietoisia hankkeesta.

6 9. Rahoitus Hankkeen budjetti rakennettiin siten, että se toteutuu, jos osallistujayrityksiä saadaan 40 ja jokaiselta laskutetaan hankemaksua 600 euroa. Budjetissa jäi tämän jälkeen avoimeksi rahoituksen osalta yli euroa. Rahoituksen hankkimista varten tunnistettiin tahoja, joiden uskottiin olevan kiinnostuneita tukemaan hanketta taloudellisesti. Muun rahoituksen järjestämiseksi lähetettiin rahoitusanomus seuraaville organisaatioille: Elintarvikekehityksen osaamiskeskuksen yksiköt Paikallisosuuspankit Paikalliset osuuskaupat MTK:n alueelliset järjestöt Alueelliset yrittäjäjärjestöt Lisäksi joitain säätiöitä Kun anomuskirjeet oli lähetty maapostina, otettiin vastaanottajiin yhteys puhelimitse ja tiedusteltiin, olisiko heillä mahdollisuutta tukea hankkeen toimintaa. Kaikkia maapostin saaneita ei tavoitettu. Kontakteihin valmistauduttiin selvittämällä niiden kohdeyritysten nimet, jotka sijaitsevat tukijaorganisaation alueella jotta voitiin esittää tuttujen yritysten ja mahdollisesti tuttujen yrittäjien nimiä. Hankkeen tukeminen oli organisaatioille vieras ajatus, eikä rahaa ponnisteluista huolimatta onnistuttu kokoamaan. Hanke esiteltiin Sitrassa johtava asiantuntija Jyri Arposelle. Sitrassa hankkeen tukemiseen suhtauduttiin myönteisesti ja saatiin lupaus noin 4000 euron avustusmahdollisuudesta. Myllyliitossa rahoitusyhteistyötarjous otettiin vastaan myönteisesti. Liiton budjetti- ja muista aikatauluista aiheutuen tuen varmuus olisi voinut varmistua vasta talvella Tämän vuoksi hankkeen osarahoitusta ei voinut laskea tämän varaan ja yhteistyö oli lopulta tuloksetonta. Rahoitusta kerättiin maksullisella pakkauspäällysmerkintäseminaarilla syyskuussa Seinäjoella. 10. Hankkeen toteutussuunnitelma Hankkeessa oli tarkoitus tuottaa seminaareja ja niihin liittyviä työpajoja. Seminaarien pitopaikoiksi päätettiin Helsinki Turku Jyväskylä Seinäjoki Joensuu Oulu

7 Seminaarien pääpuheenvuorojen aiheiksi suunniteltiin 1. Läpinäkyvyyden tunnusluvut ja jäljitettävyys 2. Tuotekehitys 3. Aistinvarainen arviointi 4. Tuoteturvallisuus 5. Tarinallisuus Seminaarit ovat tehokkaita tiedonjakotilaisuuksia ja niihin sisältyy myös samaa tai vastaavaa polkua kulkevien ihmisten toisilleen tarjoama vertaistuki ja esikuvat. Seminaarien 1-4 sisällöt oli suunniteltu tuotettavaksi Foodwestin asiantuntijoiden toimesta. Tarinallisuuden toteuttamista suunniteltiin tapahtuvaksi asiantuntijan johtamana seminaareissa ja työpajoissa tai verkossa puhuva pää menetelmällä. Seminaarien sisältöä suunniteltiin niin, että niissä olisi mukana puhumassa myös arvoketjuun kuuluvia toimijoita, kuten alkutuotantoa ja kauppaa. Seminaarien suunnittelu oli hyödyllistä ja opettavaista koska materiaalia koostaessa teemoja oli lähestyttävä pienen yrittäjän näkökulmasta. Materiaalit ovat merkittävä tulos, jotka ovat syntyneet projektissa. Jatkossa ne ovat tarvitsevien käytössä. 11. Hankkeen aktiviteetit Aloitusseminaari Tampereella Hankkeen esittely K-kauppias, joka on poikkeuksellisen kiinnostunut paikallisesta ruuasta Maivian Pidot, joka painottaa lähiruuan ja tarinallisuuden merkitystä Lapin Marian yritystarina o Mukana 11 henkilöä joista viisi yrittäjiä Pakkausmerkintäseminaari Seinäjoella Teemana pakkausmerkintälainsäädännön muutokset o Mukana 24 henkilöä, seminaari sai hyvän arvostelun Kuluttajatutkimus läpinäkyvyydestä 300 suomalaiselle kuluttajalle Mitä läpinäkyvyys ja jäljitettävyys merkitsevät Mitkä tekijät kuvaavat läpinäkyvyyttä ruokaketjussa Kuinka hyvin läpinäkyvyys toteutuu eri toimijoilla Kuinka tarpeellisena läpinäkyvyyttä pidetään eri toimijoilla Millainen vaikutus läpinäkyvyydellä on yrityskuvaan Miten läpinäkyvyys vaikuttaa kuluttajan ostopäätöksiin Kuinka tärkeinä pidetään pakkausten päällysmerkintöjä jäljitettävyyden kannalta Origo-logon herättämät mielikuvat

8 Yrittäjäkysely Digium-menetelmällä Yrityksen perustiedot Hankeaihioiden kiinnostavuus Soveltuvat seminaariajat ja viikonpäivät Vapaakenttävastaukset kehitystarpeista 12. Hankkeessa kehitetyt mallit ja tuotteet Hankkeen suunnitteluvaiheessa valmisteltiin rekrytoinnin ja muiden toimenpiteiden rinnalla seminaarimateriaaleja. Materiaalit kattavat seuraavat kokonaisuudet Läpinäkyvyyden tunnusluvut Jäljitettävyysmalli Tuotekehitysmalli Omavalvonnan tarkastusmalli Aistinvaraisen arvioinnin malli Kuluttajatutkimus läpinäkyvyydestä Materiaalit hyödyttävät merkittävästi vastaavien kokonaisuuksien kanssa toimivia henkilöitä ja yrityksiä. Hankkeessa kehitetyt mallit jäävät tarvitsevien käytettäväksi. 13. Hankkeen toteuttamiseen liittyvät vaikeudet Pienen yrityksen kehitysmahdollisuuksia rajoittaa jo sinänsä sen pieni koko. Pieni yritys on usein riippuvainen vain tärkeimmistä asiakkaistaan ja ennen kaikkea se on riippuvainen omistaja-johtajan kyvyistä. Yrityksen kasvu ei välttämättä ole lainkaan tavoitteena vaan pyritään jatkamaan toimintaa sellaisena, kuin se on. Uusien ajatusten kokeileminen ei tunnu houkuttelevalta vaan kaikki resurssit pyritään suuntaamaan tuotannon varmistamiseen ja asiakkuuksien säilyttämiseen. Hankesuunnitelmassa määritettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi työskenneltiin määrätietoisesti. Vaikeutta aiheutti, että yrittäjät kokivat hankkeen sisällöltään abstraktiksi. Läpinäkyvyyden merkitys ja mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä eivät avautuneet pienille yrittäjille eikä niitä pystytty riittävän selkeästi kommunikoimaan. Pieni yrityskoko toi vastaan arkipäivän tosiasiat yrittäjän ajankäytön sekä rahallisen panostamisen mahdollisuuksien suhteen. Kohdeyrityksistä 62 % oli 1-2 henkilöä työllistäviä ja korkeintaan viisi henkilöä työllistäviä oli 87 %. Tällaisissa yrityksissä yhden henkilön poisjääminen tuotannosta esimerkiksi koulutuspäivän vuoksi aiheuttaa muille työpanoksen kasvua. Pahimmassa tapauksessa olisi tuotanto ajettava ja toimitukset jaettava etukäteen kokonaisuudessaan. Lisäksi yritykset ovat tyypillisesti tiukasti yrittäjävetoisia ja vetäjän poissaolo tuotannosta koettiin mahdottomana ajatuksena. Ajan puute oli yleinen syy, johon vedottiin miksi hankkeeseen ei haluta osallistua. Tiedusteltaessa muita syitä joiden vuoksi hankkeeseen ei haluta osallistua, mainittiin että hinta, 600, on liian korkea. Sopivana hintatasona pidettiin euroa.

9 14. Hankkeen lopetuspäätös Ohjausryhmän kokouksessa 29. lokakuuta 2012 käsiteltiin hankkeen käynnistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä ja yleistilannetta. Ohjausryhmä ehdotti, että Foodwest Oy harkitsisi, onko hanketta järkevää jatkaa, kun kohderyhmäyrityksiä ei ole saatu hankkeeseen mukaan huolimatta monenlaisista rekrytointiyrityksistä. Lisäksi todettiin, että hankkeen yritys- ja yksityisrahaosuuden hankinnassa on epävarmuutta. Harkittuaan asiaa, Foodwest Oy:n johtoryhmä päätti lopettaa hankkeen Tulosten arviointi Hankkeen aihe Läpinäkyvyys ja jäljitettävyys pienten yritysten tuotestrategioissa on ajankohtainen. Molemmat teemat puhuttavat tällä hetkellä yritysmaailmaa sekä kauppaa ja niiden edistämiseksi tehdään toimenpiteitä laajalla rintamalla. Läpinäkyvyyden tematiikka liittyy laajemmin vastuullisuuskäsitteeseen. Vastuullisuuden on koettu olevan lähinnä suurten toimijoiden kuten kaupan ja teollisuuden asiaa. Hankkeen suunnitteluvaiheessa mietittiin vastuullisuutta ja siitä saatavaa etua pienen yrittäjän suunnasta ja oletettiin, että läpinäkyvyys ja jäljitettävyys ovat yrittäjiä kiinnostavia aiheita. Keskusteluissa yrittäjien kanssa osoittautui, että jäljitettävyys on yrityksissä yleisellä tasolla lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa käytössä. Jäljitettävyyttä, paikallisuutta ja lähiajattelua ei nähty sellaisena tekijänä, joita yrittäjät haluaisivat nostaa markkinointiargumentiksi. Läpinäkyvyys ja siihen liittyvä tarinallisuus oli jo oivallettu varsin monissa kohdeyrityksissä. Yritykseen ja yrittäjän persoonaan liittyviä tarinoita oli tuotettu yrityksen nettisivuille. Osa yrittäjistä piti tarinan kertomista hankalana ja työläänä eikä siihen erityisesti innostuttu. Vaikka hanketta ei onnistuttu viemään yrityksiin, se oli hyödyllinen oppimistapahtuma ja sen tuloksena syntyi useita jatkossa hyödynnettäviä tietokantoja ja menetelmäkuvauksia. Käyttäjinä voivat olla hankkeeseen suunnitellun kohderyhmän yritykset tai hanketoimijat. 16. Huomioitavaa Hankkeen osuminen sisällön ja aikataulun osalta yrityksen tarpeisiin voidaan varmistaa suorittamalla kattava selvitys kohderyhmän yrityksissä. Ennakkovalmisteluun on kiinnitettävä huomiota. Hankkeen esittely sähköpostin avulla tai puhelimessa on haasteellista. Sähköpostit voidaan jättää lukematta ja puhelu voi tulla yritykseen huonona hetkenä jolloin keskittyminen hankkeessa tarjottaviin palveluihin voi olla häiriöaltista. Aloitusseminaari on hyvä tapa saada hankkeen sisältö yhdellä kertaa yrittäjien tietoisuuteen samansisältöisenä. Jos kuitenkin jostain syystä aloitusseminaari ei ole

10 mahdollinen, on harkittava, olisiko perusteltua suorittaa käynti suunnitelluissa yrityksissä. Vaikka tämä on työläs ja kallis tapa, kontaktimuotona se on ylivertainen muihin menetelmiin verrattuna. On tärkeää selvittää luotettavasti, että hankkeen suunnitelluille lopputuloksille on aito tarve yritysten kehittymisessä Yritysten sitoutuminen hankkeeseen ajallisesti ja rahallisesti kannattaa varmistaa etukäteen. Jos mahdollista, ennen hankehakemusta muodostetaan yritysryhmä jonka kanssa hanke viedään läpi. Hankkeen rahoitusmahdollisuudet yksityisrahan saamisen suhteen selvitetään ennen hankehakemuksen jättämistä. Hankkeen laajuuden on oltava hallittavissa ja sen suunnitellun toteutustavan on oltava realistinen. 17. Materiaalien säilytys Hankkeeseen liittyvät materiaalit säilytetään Foodwest Oy:n arkistossa. Sähköiset versiot ovat ladattavissa Foodwest Oy:n nettisivuilta.

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE Yhdessä tehden parempiin tuloksiin Päivi Töyli Heidi Valtari paivi.toyli@utu.fi heidi.valtari@utu.fi 040 189 1929 0400 487 160 Turun yliopiston Brahea-keskus 5.10.2015 Hankkeen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus 1. EAKR-projektihakemuksessa oli lueteltu ryhmä yrityksiä esimerkkeinä. Onko kyseisiltä yrityksiltä tai laajemmin suoritettu tarkempaa

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

RUOKAKETJU. Hämeen alueellinen maaseutuverkostopäivä,

RUOKAKETJU. Hämeen alueellinen maaseutuverkostopäivä, RUOKAKETJU Hämeen alueellinen maaseutuverkostopäivä, 20.1.2016 Heidi Valtari heidi.valtari@utu.fi Lähiruokakoordinaatio Turun yliopiston Brahea-keskus 8.12.2015 Lähiruoan koordinaatiohanke Yhdessä tehden

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Ruokajärjestelmien kestävät ja tehokkaat ratkaisut Biotalouden INKA-ohjelma (Seinäjoki) 17.3.2015 INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Pääkaupunkiseutu VAASA OULU Turku Kestävät energiaratkaisut Kuopio

Lisätiedot

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja 24.11.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu HANKKEEN SUUNNITELLUT JA TOTEUTUNEET TOIMENPITEET (1) Naisyrittäjien rekrytointi ja kumppanien etsiminen opiskelijoille

Lisätiedot

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari Verkkopalvelu suomalaisille museoille tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari 1.2.2013 Kuinka kaikki alkoikaan? Suomen valokuvataiteen museolla mietittiin - miten palveltaisiin

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 HANKKEEN STARTTITILAISUUS TAMPEREELLA 3.2.2016 Yhteyshenkilöt Eeva-Liisa Lehto, puh 040 8255056, sähköposti eeva-liisa.lehto@foodwest.fi

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia ERIHYVÄ ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 HANKKEEN STARTTITILAISUUS TAMPEREELLA 3.2.2016 YHTEYSHENKILÖT EEVA-LIISA LEHTO Hankkeen projektipäällikkö puh 040 8255056

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012 Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012 Mistä voi olla ylpeä ja missä kehitettävää! Hyvät järjestelmät Pitkä ketju osataan Hygienia ja puhtaus Koulutus

Lisätiedot

Aika: Maanantaina 22.2.2016, klo 9-15. Pohjaesitys: Kuullaan kaupungin tuoma tervehdys Huippukokoukselle.

Aika: Maanantaina 22.2.2016, klo 9-15. Pohjaesitys: Kuullaan kaupungin tuoma tervehdys Huippukokoukselle. 3/2016 Aika: Maanantaina 22.2.2016, klo 9-15 Paikka: Veturitallit, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Olli Lintu avaa kokouksen klo 9.02 2. Kaupungin tervehdys

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE Loppuraportti 10.6.2014 Tommi Autio ja Janne Sinisammal 1. Hankkeen tavoitteet Työhyvinvoinnin ja tuotantotyön kehittämisen foorumi -hankkeen

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset. Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, Kulttuurikeskus, Iisalmi

MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset. Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, Kulttuurikeskus, Iisalmi MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, 18.4.2013 Kulttuurikeskus, Iisalmi Kansallinen kaupunkipolitiikka Ohjelmat: Kaupunkipoliittinen toimenpideohjelma, liikennepol. selonteko,

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Projektia hallinnoi Varsinais-Suomen maakuntamuseo ja se toteutetaan yhteistyössä Kemiönsaaren kunnan, Varsinais-Suomen liiton,

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla Ruokaketjun vastuullisuuspäivä 19.4.2012 Säätytalolla 10.30- Avaussanat, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja 1. sessio: Elintarvikeketjun ruokahävikki Ruokahävikin määrä, syyt, vähentämiskeinot

Lisätiedot

RATKAISUJA HAASTEISIIN

RATKAISUJA HAASTEISIIN RATKAISUJA HAASTEISIIN EduFuturan Nopeat startit 2017 Aiheet Haku Rahoitus Johtoryhmän linjaus 18.1.2017 EduFutura Jyväskylä muodostaa tunnustetuilla kärkialoilla Suomeen merkittävän oppimisen, tutkimuksen,

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

Tehtävä 3. Inga Mukku 6.-7.9.2012

Tehtävä 3. Inga Mukku 6.-7.9.2012 Tehtävä 3 Inga Mukku 6.-7.9.2012 Käytä ä työssäsi jotakin osallistavaa työmenetelmää. Kuvaa kokousta/tapahtumaa/tilannetta Sopiko käyttämäsi osallistava menetelmä asian käsittelyyn/edistämiseen? Mitä uutta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu!

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu! Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu Mika Mars Account Manager, FM epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 Arviointiverkosto Toimintasuunnitelma Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 SISÄLTÖ 1 Arviointiverkoston tausta ja tarve... 3 2 Arviointiverkoston toiminta-alue ja kohderyhmät... 5 3 Arviointiverkoston

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke 1 2016 LOPPURAPORTTI DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke DNA Kauppa järjesti yhdessä valmennusyritys Kaswun kanssa henkilöstön kehittämishankkeen. Tästä syntyi oppimisen iloa, sitoutumista ja tuloksia.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jussi Salo 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kouluttajien täydennyskoulutushanke

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kouluttajien täydennyskoulutushanke Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kouluttajien täydennyskoulutushanke Paula Vaskuri Opetuksen kehittämisyksikkö Oulun yliopisto Taustaa suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen suomen kielen

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Helsinki 21.1.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 24.1.2016 Maaseutuverkosto Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa verkoston osapuolten

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille?

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Jyri Seppälä, SYKE 5.5.2014 Jyväskylä RESURSSITEHOKKUUS JA VÄHÄHIILISYYS EU:n tiekartat

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin OKM/209/523/2016 AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITTAMASSA HANKKEESSA Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1 OSAPUOLET Tämä

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2014

Asuntotuotantokysely 3/2014 Asuntotuotantokysely 3/2014 Sami Pakarinen Lokakuu 2014 1 (3) Lokakuun 2014 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia LÄHELTÄ JA LUOMUA, Seinäjoki 30.11.2016 Projektipäällikkö Leena Viitaharju 2.12.2016 1 Esityksen sisältö: Taustaa: Luomun käyttö

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia MUISTIO Lasten maaseutuparlamentti suunnittelupalaveri 2 Paikka: Etelä-Savon ELY- keskus Aika: 8.10.2013 klo 9:00-11:15 Paikalla: Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry.

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. Kaupunginhallitus 151 16.04.2013 Kaupunginhallitus 289 05.08.2014 Kaupunginhallitus 68 10.03.2015 Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. 71/02.45/2013, 348/02.45/2014,

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Ohjaamo-toiminnan arviointi miten mitataan moninaisuutta? Mirja Määttä tutkija, Kohtaamo-hanke

Ohjaamo-toiminnan arviointi miten mitataan moninaisuutta? Mirja Määttä tutkija, Kohtaamo-hanke Ohjaamo-toiminnan arviointi miten mitataan moninaisuutta? Mirja Määttä tutkija, Kohtaamo-hanke Ohjaamot nyt Ohjaamoja tällä hetkellä n. 35. Tulossa lisää. Suurin osa saa rahoitusta myös Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätiedot

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä Kysely Suomen yrityskummeille Selvityksen aineisto Yrityskummit alueilla 45 35 3 25 15 1 5 17 Yrityskummit suuralueittain* 19 Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi

Lisätiedot