+ 0,5 Nm (0.96 ti 0.4 Ibf ft).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "+ 0,5 Nm (0.96 ti 0.4 Ibf ft)."

Transkriptio

1

2 473-2 Tasauspyörastö ja pikkuvetopyörä - lautaspyöra Toimenpiteet ennen mittausta Pikkuvetopyörän säätöä mitattaessa on otettava huomioon seuraavaa: Käsivalintaiset vaihteistot: Pikkuvetopyörän akselin laakerien pitää olla esijännitettyjä siten, että akselin pyörintämomentti pesässään on uusille, kevyesti öljytyille laakereille 2,5 t_ 0,5 Nm (1.8 t_ 0.4 Ibf ft). Vanhoille laakereille (ajettu yli 2000 km) arvo on 1,3 + 0,5 Nm (0.96 ti 0.4 Ibf ft). Tasauspyörästön tulee olla poistettuna, jotta mittatyökalu voidaan asentaa. Mittatyökalu muodostuu mittajalasta, johon mittakello on kiinnitetty. Mittakellon säätöa varten on hiottu mittapala, joka asetetaan mittajalan vastinpintoja vasten, jaetäisyys näiden sekälautaspyörän keskiön ' välillä on aina 60,000 mm, ks. kuvaa. Pikkuve- ( topyörän sijainnin mittaus tapahtuu seuraavasti: Mittaus 1 Tarkasta mittakello siten, että osoittimet näyttävät 0,00 mittakärjen ollessa mittapalaa vasten. 2 Aseta mittatyökalu tasauspyörästön laakerien aukkoihin ja mittakärki pikkuvetopyörän päätytasoa vasten sekä lue arvo. 3 Pikkuvetopyörän säadön ollessa oikea pitää mittakellon osoittaa pikkuvetopyörän päätyyn meistetty määrä sadasosamillimetrejä (+ tai -1, sallittu poikkeama on IT 0,05 mm (0.002 in). Saatö valilevyilla Jos mitattu arvo poikkeaa oikeasta enemmän kuin toleranssi sallii, on säät6 suoritettava. Säätö tehdään välilevyilla, jotka sijoitetaan pikkuvetopyörän laakeripesan ja vaihteiston kotelon väliin.

3 Tasauspyörastö ja pikkuvetopyörä - lautaspyörä Säatölevytaulukko, käsivalintainen vaihteisto Sijainti Säätölevy Paksuus mm (in) Tuoten:o Pikkuvetopyöran 0,10 (0.003) akselin laakeripesän 0,15 (0.005) ja vaihteiston 0,30 (0.012) kotelon välissä 0,50 (0.020) Menettelytapa säätölevyillä säädettäessä on seuraava: 1 Avaa neljä ruuvia, jotka kiinnittävät pikkuvetopyörän akselia ja naputa varovasti pikkuvetopyörän akseli irti vaihteiston kotelosta. 2 Muuta säätölevyjä, tässä yhteydessä noudatetaan seuraavia sääntöjä: Jos kello mitattaessa näyttää liian suurta arvoa, pitaä säatölevyjä lisätä. Jos mitattu arvo on liian pieni, pitää levyjä vähentää. HUOM! + lasketaan vastapäivään ja - myötäpäivään. Säätölevyjen muutosmääräsaadaan mitatun ja oikean arvon erotuksena. Jos pikkuvetopyörässä on merkintä -7, pitää osoittimien näyttää -0,07 mm ( in). Tähän arvoon sallitaan poikkeamaa Iit 0,05 mm (0.002 in). 3 Kun oikea säätölevy-yhdistelmä on valittu, ne asetetaan vaihteiston koteloon kahden ohjaustapin avulla. Pikkuvetopyöran akseli asennetaan vaihteistoon holkilla ja tuurnalla Asenna kaksi ruuviaja kiristä ne löysästi. Poista ohjaustapit, asenna toiset kaksi ruuvia ja kiristä kaikki ruuvit vaiheittain ilmoitettuun momenttiin. Kiris~smomentti: Nm (17-21 Ibf ft) Pikkuvetopyöran saatö, kasivalintainen vaihteisto 1 Saatölevvt 3 Laakeripesa 4 Pikkuvetopyöra 'm

4 473-4 Tasauspyörastö ja pikkuvetopyörä - lautaspyöra Tarkastusmittaus Aseta säätölevyjen asennuksen jalkeen mittajalka uudelleen vetopyörästön laakerien aukkoihin ja tarkasta, että mittakello näyttää oikeaa arvoa (+_ 0,05 mm) ( in). Jos näin ei ole, suorita säatö uudelleen. Jos pikkuvetopyörässä on merkintä t3, pitaa osoittimen näyttää t0,03 mm ( in). Tähän arvoon sallitaan poikkeamaa? 0,05 mm (0.002 in). Mittatyökalun tarkastus Mittatyökalu on valmistettu erittäin tarkasti. Sitä pitää käsitellä varovasti, ettei se saa iskuja tai taivu. Jos mittatyökalun epäillään vaurioituneen siten, että se antaa vääriä tuloksia, voidaan työkalu tarkastaa. Tällöin tarkastetaan kuvassa ilmoitettu mitta. Lautaspyöran hammasvälyksen saatö Lautaspyörän hammasvälyksen säätöä varten on eräitä tietoja meistetty lautaspyörään kuvan mukaisesti. Huomaa Uusilla osilla hammasvälys pitaa säätää arvoon 0,l 10,05 mm (0.004 f in). Jos osilla on ajettu alle km, säädetään välys arvoon 0,17 it 0,05 mm ( in). Lautaspyöran mehinta = Osanumero (ei tuotenumero) 9:33 = Välityssuhde = Valmistus- ja tunnistepaivamäarä 02 = Materiaalikoodi -17 = Hammasvälys 0,17 mm (0.006 in) Huom! Jos tätä tietoa ei ole annettu, on voimassa 0,17 t 0,05 mm ( c in) 1330 = Parinumero, joka on myös pikkuvetopyörässä

5 Tasauspyörastö ja pikkuvetopyörä - lautaspyörä Hammasvalys pitää tarkastaa neljästä kohtaa lautaspyörän kehältä ja poikkeama nimellismitasta saa olla korkeintaan + 0,05 mm (0.002 in). Säätö suoritetaan säatölevyillä. Säätöön käytetään enintään neljää levyä sopivana yhdistelmänä. Säatölevytaulukko Sijainti Säätölevy Paksuus mm (in) Tuoten:o Tasauspyörastön 0,10 (0.003) laakeripesan ja 0,15 (0.005) vaihteiston kotelon 0,30 (0.01 1) välissä 0,50 (0.01 9) Lautaspyörän hammasvälyksen säätö 1 Laita tasauspyörastö lautaspyörineen vaihteistoon. 2 Asenna vasen laakeripesä (nopeusmittarin kayttövälityksella varustettu) ilman saatölevyjä ja oikea laakeripesä aiemmin valitun säatölevyyhdistelman kanssa. Kiristä ilmoitettuun momenttiin. Vasemman ja oikean laakeripesän kiristysmomentti: Nm (17-21 Ibf ft) 3 Asenna mittakello kuvan mukaisesti ja mittaa hammasvalys. 4 Laske mitatun ja halutun hammasvälyksen erotus. Siirrä sopiva osa säätölevyistä vasempaan laakeripesaän. Tämän jälkeen suoritetaan tarkastusmittaus. Huomaa Hammasvälystä säädettäessä on käytettävä aiemmin valittua stiätölevykokonaisuutta. Säätölevyjen kokonaispaksuutta ei saa muuttaa.

6 473-6 Tasauspyörastö ja pikkuvetopyörä - lautaspyöra Mittaus - saatö levyilla Tasauspyörastön kannatinlaakerien säatö Huomaa Saatö pitaasuorittaaennen pikkuvetopyöran akselin asennusta. (Jos vain vetopyörastö on irrotettu ennen tasauspyörastön kannatinlaakerien vaihtamiseksi, pitää lautaspyörii irrottaa kannatinlaakerien esijannitystä säädettäessä.) 1 Aseta tasauspyörastö vaihteiston koteloon. 2 Asenna vasen laakeripesä (nopeusmittarin käyttövalityksella varustettu) ilman säätölevyjä ( ja kirista ilmoitettuun momenttiin. Vasemman laakeripesan kiristysmomentti: Nm ( Ibf ft) 3 Öljyä tasauspyörastön laakerit ja asenna oikea laakeripesa. Kiristä ruuvit kahdessa tai kolmessa vaiheessa. Pyöritä tasauspyörastöa ruuveja kiristettaessa. Oikean laakeripesan kiristysmomentti: 2,2 Nm (1.6 Ibf ft) 4 Mittaavälys rakomitalla kahdestavastakkaisesta kohdasta vaihteiston kotelon ja laakeripesan välistä ja laske keskiarvo. Tämän perusteella valitaan saatölevyt, joiden paksuus on 0,20 mm (0.008 in) suurempi kuin saatu mitta. Näin saadaan laakereille oikea esijannitys. Huomaa Yllä selostettu menetelmä koskee seka uusia että vanhoja laakereita,

7 Tasauspyörastö ja pikkuvetopyörä - lautaspyöra Näin saatu esijännitys voidaan mitata momenttiavaimella ja vaantiölla Suorita säätö oikeaan arvoon. Seuraavat arvot koskevat pyörintämomenttia: Uudet kevyesti öljytyt laakerit: 1,8-2,8 Nm ( Ibf ft) Yli 2000 km ajetut laakerit: 0,8-1,3 Nm ( lbf ft) Säädettäessä käytetään neljää saatölevypaksuutta sopivina yhdistelmina. Saätölevyjen paksuudet ilmenevät taulukosta. Sijainti Säätölevy Paksuus mm (in) Tuoten:o Huomaa Saatu saätölevykokonaisuus pitää vielä jakaaoikean ja vasemman puolen kesken siten, että oikea hammasvälys saavutetaan. Tasauspyörästön 0,10 (0.003) laakeripesan ja 0,15 (0.005) vaihteiston kotelon 0,30 (0.012) välissä 0,50 (0.020) II Tasauspyörastö Irrotus. Vanhempi malli Tasauspyörastön sisäisten osien vaihtamiseksi irrotetaan yksi lukkorenkaista, jotka kiinnittävat tasaushammaspyörien akselia. Akseli, hammaspyörät ja kulutuslevyt voidaan poistaa lautaspyörää irrottamatta. 1 Irrota vetopyörästön kansi. 2 Irrota molemmat tasauspyörästön laakeripesat sisempine vetoakseleineen. Ota talteen säatölevyt ja poista tasauspyörastö. 3 Jos tarvitaan, purista laakerien ulkokehat irti laakeripesista. (Ks. "Sisempien vetoakseleiden ja tasauspyörästön laakeripesien purkaminen".) Poista nopeusmittarin käyttövälitys ja purista molemmat kannatinlaakerit irti tasauspyörästön kotelosta työkaluilla , ja

8 473-8 Tasauspyörastö ja pikkuvetopyörä - lautaspyöra 4 Irrota lautaspyörän ruuvit ja poista lautaspyörä. 5 Purista tasaushammaspyörien akseli irti. Valkoisella pisteellä merkitty reikä on hieman pienempi, joten akseli pitää puristaa irti tältä suunnalta. 6 Poista hammaspyörät ja kulutuslevyt tasauspyörastöstä. i Asennus Tär keaa Lautaspyörää ei saavaihtaa ilman, että myös pikkuvetopyöravaihdetaan samanaikaisesti, koska nämä kaksi osaa on sovitettu pareiksi. 1 1 Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat. 2 Laita hammaspyörät ja kulutuslevyt paikoilleen tasauspyör&stön pesään sekä purista tasauspyörien akseli paikalleen. Akseli pitääpuristaa sisään siltä puolelta, jolla ei ole valkoista merkkipistettä 3 Asenna lautaspyörä ja kiristä ruuvit momenttiin 50 Nm (37 Ibf ft). Lautaspyörän ruuvit tukitaan lukitusnesteellä. Kiristysmomentti: 50 Nm (37 Ibf ft) Vuosimallista 1982 alkaen, vetopyörästön välityssuhteella 9:33, ruuvit Ml 0 x 1,25 kiristetään momenttiin Nm (66 & 7 Ibf ft).

9 Tasauspyörastö ja pikkuvetopyörä - lautaspyöra Purista kannatinlaakerit paikoilleen ja asenna nopeusmittarin käyttövälitys, jos ne ovat olleet irrotetiuina. Käytä työkalua Laita tasauspyörastö vaihteiston koteloon. Jos jokin tasauspyörastön kokonaisleveyteen vaikuttavaosa, esim. laakeri, on vaihdettu, pitää lautaspyörän hammasvalys säätää. Tämä tehdään muuttamalla säätölevy-yhdistelmää. Ks. osaa "Lautaspyörän hammasvälyksen säätö". 6 Laakerien ulkokehien asennus laakeripesiin, ks. "Sisemmat vetoakselit ja laakeripesat, kokoaminen". Asenna tasauspyörastön laakeripesät sisempien vetoakseleiden kanssa. Sivele tiivistysainetta 12 ruuvin kierteisiin. Tasauspyörastön laakeripesien kiristysmomentti: Nm (17-21 Ibf ft) 7 Asenna tasauspyörästön kotelon kansi.

10 Tasauspyörastö ja pikkuvetopyörä - lautaspyöra Tasauspyörastö Uudempi malli Irrotus, asennus 1 Irrota vetopyörastön kansi. 2 Irrota molemmat tasauspyörastön laakeripesat sisempine vetoakseleineen. Ota talteen saatölevyt ja poista tasauspyörastö. 3 Irrota nopeusmittarin kayttöpyöra seka purista tasauspyörastön kannatinlaakerit irti. Käytä työkaluja , ja Ulompien laakerikehien vaihto, ks. "Sisernman vetoakselin purkaminen". 4 Poistatasauspyörastön lukkorenkaatja naputa akseli varovasti irti siltä suunnalta, joka on merkitty valkoisella pisteellä. 5 Irrota lukitustappi, joka kiinnittää tasauspyörien akselin ja naputavarovastiakselirti. Ota talteen hammaspyörat ja kulutuslevyt. 6 Irrota lautaspyöran ruuvit ja poista Iautaspyöra. Kokoaminen, asennus 1 Vaihda kuluneet tai vaurioitunee!t osat. 2 Purista kannatinlaakerit paikoilleen ja asenna nopeusmittarin käyttöhammaspyörä. Käytä työkalua ja vastinta Asenna tasauspyörastö ja sen laakeripesat vaihteistoon. Tarkasta laakerien esijannitys ja saada tarvittaessa säätölevyillä (ks. "Sisemmat vetoakselit ja laakeripesat"). 4 Irrota tacauspyörastö ja laakeripesät. 5 Asenna lautaspyöraja kirista ruuvit momenttiin. Ruuvit lukitaan lukitusnesteella. Kiristysmomentti, M10-ruuvit: 90-t10Nm(66f 7lbf ft) Kiristysmomentti, M8-ruuvit: 50-t5Nm(37rt4Ibfft)

11 Tasauspyörastö ja pikkuvetopyöra - lautaspyöra Naputa tasauspyörien akseli varovasti sisaan siltä puolelta, jota ei ole merkitty valkoisella pisteellä, ja asenna lukkorenkaat. Laita tasaushammaspyörat ja kulutuslevyt paikoilleen ja työnnä tasaushammaspyörien akseli sisaan. Kiinnitä lukitustapilla. Asenna tasauspyörastö ja tasauspyörastön laakeripesät vaihteistoon. Tarkasta ja saada tarvittaessa lautaspyöran hammasvalys. (Ks. "Sisemmat vetoakselit ja tasauspyörastön laakeripesat".) Tasauspyörästön laakeripesien lopullisessa asennuksessa pitää 12 ruuviin sivellä tiivistysainetta. Kiristysmomentti: Nm (17-21 Ibf ft) 11 Asenna vetopyörastön kansi. Sisemmat vetoakselit ja tasauspyörastön laakeripesat Irrotus Avaa tasauspyörästön laakerikilven kiinnitysruuvit ja irrota kilpi yhdessä sisemman vetoakselin kanssa ulosvetimella ja vetovasaralla Ota saätölevyt talteen. Purkaminen 1 Irrota lukkorengas vääntiösta.

12 Tasauspyörästö ja pikkuvetopyörä - lautaspyöra 2 Purista vaantiö irti tasauspyörastön laakeripesastii. 3 Irrota tiivisterengas ruuvirneisselilla vaurioittamatta laakeripesäa. 4 Irrotanopeusrnittarin käyttövälitys vasemmasta laakeripesastä. 5 Purista kuulalaakeri irti puristusholkilla Irrota tasauspyörästön laakerien laakerikehät sopivalla tuurnalla. Oikeanpuoleisessa laakeripesassa (ilman nopeusmittarin kilyttövalitysta) on laakerikehän sisäpuolella aluslevy, jonka tarkoituksena on parantaa kuulalaakerin voitelua. 7 Irrota 0-rengas laakeripesän urasta. Sisempi vetoakseli laakereineen 1 Sisernpi vetoakseli 2 Jousi ja tappi 3 Tiivisterengas 4 Laakeripesa 5 Kuulalaakeri 6 Lukkorengas 7 Öljyntasolevy 8 Laakerikeha 9 0-rengas

13 4 I, Tasauspyörästö ja pikkuvetopyörä - lautaspyöra * Kokoaminen 1 Purista kuulalaakeri laakeripesäan puristusholkilla Aseta öijynohjausaluslevy laakeripesan uraan oikeanpuoleisessa pesassa ja purista laakerikehä paikalleen puristusholkilla Purista tiivisterenkaat sisään tuurnalla , jolloin renkaat tulevat n. 2 mm laakeripesan tason sisäpuolelle. Sääda laakerien esijännitys ja hammasvalys. Ks. sivu

14 Tasauspyörastö ja pikkuvetopyörä - lautaspyöra 5 Purista laakeripesa vääntiöakselille puristusholkilla Asenna lukkorengas lukkorengaspihdeilla. 7 Asenna nopeusmittarin käyttövälitys. 8 Asenna 0-rengas laakeripesän uraan. Asennus Tasauspyörastön laakerien esijannityksen ja hammasvalykijen säädöt, ks. sivu Katso, ettalaakeripesän 0-rengas on asennettu j,a. laita jousi tappeineen vaantiön paassa olevaan reikään. 2 Aseta mitattu saätölevy-yhdistelmä molemmille laakeripesille ja asenna pesät täydellisina sisempine vetoakseleineen vaihteistoon. Sivele kierteentiivistysainetta 12 ruuvin kierteisiin. 3 Tarkasta ruuveja kiristettäessa, että hammasviilystä on. Kiristä ruuvit momenttiin. Tasauspyörastön laakeripesien kiristysmomentti: Nm (17-21 Ibf ft) 4 Tarkasta hammasvälys neljästä kohdasta.

15 Vetonivelet Vetonivelet Sisempi vetonivel Vetoakseli , Sisempi vetonivel Sisempi vetonivel muodostuu väantiöstä, joka on kuulalaakerilla laakeroitu tasauspyörästön laakeripesään ja yhdistetty urituksella tasauspyöriin. Väantiö lukitaan akselin suunnassa lukkorenkaalla kuulalaakerin sisäpuolelta sekä jousella ja tapilla vääntiön päästä, joka tukeutuu tasauspyörien akseliin. Vaäntiö irrotetaan vai~ktei$%osta -y.hdessa tasauspyörastön laakeripesän kanssa. Vaäntiö on muotoiltu Mijaksi, jonka cisalla cm kolot vetoakselin kolmilaakerisehe niv~l~lle. Neulalaakeroitu nivel voi ajon aikana~6~~9&ksiaalisesti vääntiön sisään murtokulmm mmdlta muuttuessa. Nivel on täytetty rasvalla ja slil~jatt~ 'kumipalkeella. Voitelu suoritetaan vain kunnostdksen yhteydessä tai jos nivel muusta syystä on avattu. Vetoakseli Sisempi vetonivel oa sisernpi vetoakseli) Huomaa Uudelle vetoakselille saa asentaa vain uuden väanti6n. Käyttöön on otettu uusi (keskimmäinen) vetoakseli. Uuden vaäntiön voi sitävastoin asentaa myös Uusi akseli on varustettu olakkeella, joka toimii vanhalle väantiön sisempänä rajoittimena aikaisemmin käytetyn lukkorenkaan asemesta. OJake on hieman Pohjoismaihin tarkoitetuissa GL-malleissa muutos kartiomainen vaäntiön suuntaan. on otettu käyttöön seuraavista alustanumeroista * alkaen: ViMntiön urituksessa on vastaava kartio. AC , AC20Q7941, A C , AC Muut mallit:

16 475-2 Vetonivelet Suurempi sisempi vetoakseli (vetonivel),jossaon tilaa suuremmalle kolmehaaraiselle vääntiölle on otettu käyttöön seuraavista alustanumeroistaalkaen: Alkaen vaihteistonumeroista: , Näillä muutoksilla ovat vaihteistot GM tuoten:o GM tuoten:o GM tuoten:o GM tuoten:o saaneet uudet numerot seuraavasti Irrotus, etuakselikokonaisuus Kumipalkeiden, vaantiön, vetoakselin tai sisemmän vetoakselin vaihtoa varten: 1 Aseta välikappale, työkalu , ylätukivarren alasivun ja korin väliin. (Laita työkalu paikalleen pyöränkotelon puolelta.) Välikappale poistaa etujousituksen kuormituksen auton ollessa nostettuna. 2 Nosta auton etupäa ylös ja aseta se pukeille. Irrota pyörä. 3 Irrota palkeen kiristin ja palje sisemmaltä vetoakselilta.

17 Vetonivelet 4 Irrota jarrurunko ja ripusta se pyöränkoteloon siten, ettei jarruletku vaurioidu. Irrota raidetanko ohjausvarresta työkalulla Irrota ruuvit alatukivarren kiinnityksestä ja avaa yläpallonivelen mutteri. 6 Vedä etuakselikokonaisuus pois. Sisemmän vetoakselin (nivelvaantiön) irrotus ja asennus vaihteistoon, ks. osaa Irrota kolmihaarainen väantiö. 8 Irrota kumipalkeet. 9 Laajenna lukkorengasta ja vec akselista. vetonivel irti Alustanumeroihin , asti. Irrota ensin rajoitinrengas, kuper kartiolevy (ei asenneta uudelleen) , jousilevyt ja 1 Nämä levyt on poistettu 2 Rajoitinrenkaan ura on poistetiu Saab 906

18 475-4 Vetonivelet Kokoaminen 1 Asenna keskimmäinen vetoakseli ulompaan vetoniveleen seuraavasti: a Täyta nivel rasvalia. b Työnnä akseli vetoniveleen siten, että navassa oleva lukkorengas tarttuu akselin uraan. Tarkasta lukkiutuminen akselista nykäisemällä. Huomaa Täyta nivel rasvalla ennen keskimmäisen akselin asentamista. Asennakumipalkeetjakolmihaarainen vaantiö. Nosta etuakselikokonaisuus paikalleen. Kiinnitä yläpallonivel ja alatukivarsi. Asenna ja kiristä raidetangonpää. Asenna ja kiristä jarrurunko. (Käytä uutta lukituslevyä.) Vuosimalliin 1987 asti: Tarkasta, ettei käsijarruvivun välys ole liian pieni. Tassä tapauksessa pitää sisempi jarrupala irrottaa ja mäntä säätää työkalulla Kiinnitä palkeen kiristin. Asennaja kiristä pyörä. Laske auto alas ja poista välikappale. Pumppaajarrupoljinta muutamia kertoja ennen kuin autolla ajetaan.

024 Tekniset tiedot 104 Eri koistyökalut 261 Jaahdytysjarjestelma 400 Tekniset selostukset 440 Vianetsinta 442 Vaihteiston irrotus ja asennus 4:s Automaattivai hteisto 472-1 Osien irrotus ja asennus 472-47

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06- SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Sport-alusta Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 55

Lisätiedot

Ohjausvaihde, tavallinen

Ohjausvaihde, tavallinen Ohjausvaihde tavallinen Yleista Ohjausvaihde on hammastankotyyppinen se on varustettu vinoon asennetulla spiraalihammaspyoralla joka kayttaa hammastankoa taman hampaiden valityksella. Hammastanko on laakeroitu

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Työsylinteri. 41 2-6 Kytkimen käyttölaitteet. Työsylinteri, muutettu malli. Yleistä

Työsylinteri. 41 2-6 Kytkimen käyttölaitteet. Työsylinteri, muutettu malli. Yleistä 41 2-6 Kytkimen käyttölaitteet Työsylinteri Yleistä Työsylinteri on rengasmainen hydraulisylinteri, joka on sijoitettu kytkimen koteloon kytkinakselin ympärille. Työsylinteri muodostuu ulkopuolella olevasta

Lisätiedot

Polestar Performance Intake and Exhaust kit

Polestar Performance Intake and Exhaust kit Installation instructions, accessories Ohje nro 31664128 Versio 1.0 Osa nro 31664126, 31664125, 31664522, 31664523 Polestar Performance Intake and Exhaust kit Volvo Car Corporation Polestar Performance

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Alustasarja Polestar. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , ,

Installation instructions, accessories. Alustasarja Polestar. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31454807 Versio 1.0 Osa nro 31454590, 31454591, 31650299, 31650300 Alustasarja Polestar Volvo Car Corporation Alustasarja Polestar- 31454807 - V1.0 Sivu

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Tasonsäätö. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 17

Installation instructions, accessories. Tasonsäätö. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 17 Installation instructions, accessories Ohje nro 8685630 Versio 1.1 Osa nro 8685627 Tasonsäätö Volvo Car Corporation Tasonsäätö- 8685630 - V1.1 Sivu 1 / 17 Varuste A0000162 A0000161 A0000197 A0800088 A0800625

Lisätiedot

Saab 900 M94-, 9-3 -M03 (9400)

Saab 900 M94-, 9-3 -M03 (9400) SCdefault -3 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Vetokoukku, kiinteä ja irrotettava Accessories Part No. Group Date Instruction

Lisätiedot

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907 Form No. Vetokoneiston päivityssarja GreensPro 00 -viheriöjyrä, mallit 44905, 44906 tai 44907 Mallinro: 7-5899 Mallinro: 7-5907 8-69 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Lisätiedot

Ohje nro Versio Osa nro

Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 9172671 1.1 Hälytin, perussarja D3902161 Sivu 1 / 13 Varuste A0000162 D3902162 Sivu 2 / 13 A8901293 Sivu 3 / 13 IMG-213320 Sivu 4 / 13 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 32

Lisätiedot

Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl V1.

Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl V1. Installation instructions, accessories Ohje nro 31359457 Versio 1.0 Osa nro 31359437 Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. IMG-265587 Volvo Car Corporation Sähköinen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

1. Nosta etupaa pukeille. Laske jaahdytysneste pois ja johtimet. Irrota ja poista akku. irrota akku-

1. Nosta etupaa pukeille. Laske jaahdytysneste pois ja johtimet. Irrota ja poista akku. irrota akku- 201-2 Moottorivaihteisto 1. Nosta etupaa pukeille. Laske jaahdytysneste pois ja johtimet. Irrota ja poista akku. irrota akku- Moottorivaihteisto 201-3 4. Irrota vesiletku pumpun ylemmästä ulostulosta.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, Hitch. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 21 IMG

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, Hitch. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 21 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 30796885 Versio 1.1 Osa nro 30796880 Vetokoukku, Hitch IMG-228967 Volvo Car Corporation Vetokoukku, Hitch- 30796885 - V1.1 Sivu 1 / 21 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 30756782 1.3 30660691 Vetokoukku, kiinteä IMG-218040 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 A0000161 A0000165 IMG-217920 IMG-308223 Sivu 2 / 14 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31269488 Versio 1.5 Osa nro 31269508, 31269514, 31269512, 31269510, 31269516, 31269539 Vetokoukku, irrotettava IMG-260235 Volvo Car Corporation Vetokoukku,

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl.

Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl. Installation instructions, accessories Ohje nro 31359444 Versio 1.2 Osa nro 31359438 Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl. IMG-247665 Volvo Car Corporation Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia,

Lisätiedot

Lisätietoja SKF:n tuotevalikoimasta saat Pole Position -ohjelmasta. Pyydä lisätietoja ja kysy jäsenyydestä SKF-edustajaltasi.

Lisätietoja SKF:n tuotevalikoimasta saat Pole Position -ohjelmasta. Pyydä lisätietoja ja kysy jäsenyydestä SKF-edustajaltasi. Lisätietoja SKF:n tuotevalikoimasta saat Pole Position -ohjelmasta. Pyydä lisätietoja ja kysy jäsenyydestä SKF-edustajaltasi. vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 FI 06 SKF:n vetonivelsarjat UUTTA

Lisätiedot

Suojuspelti, moottorin alle

Suojuspelti, moottorin alle Installation instructions, accessories Ohje nro 31269439 Versio 1.2 Osa nro 31269431, 31269432, 31269433, 31269434 Suojuspelti, moottorin alle IMG-328898 Volvo Car Corporation Suojuspelti, moottorin alle-

Lisätiedot

Radion kauko-ohjaus ohjauspyörässä

Radion kauko-ohjaus ohjauspyörässä Ohje nro Versio Osa nro 9172666 1.0 Radion kauko-ohjaus ohjauspyörässä M3903274 Sivu 1 / 8 Varuste A0000162 A0000161 M8802509 Sivu 2 / 8 M3903275 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen

Lisätiedot

Yläkantava liukuovi HUOM! Yläkantava liukuovi soveltuu erinomaisesti myös tilanjako-oveksi HUOM! Seinä- ja kattokiinnikkeiden asennus 15 cm välein

Yläkantava liukuovi HUOM! Yläkantava liukuovi soveltuu erinomaisesti myös tilanjako-oveksi HUOM! Seinä- ja kattokiinnikkeiden asennus 15 cm välein Yläkantava liukuovi U-tiiviste 4 mm U-tiiviste 6 mm Peitetulppa Alaohjain Koodi Kuvaus Pakkaus TR D0108225 U-TIIVISTE 4 MM 50M / RLL 0325 D0108818 U-TIIVISTE 6 MM 50M / RLL 0325 D0208212 PEITETULPPA Ø

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EQRB Jaettu roottori, koot eq- 056, 068, 079, 090

Pyörivä lämmönsiirrin EQRB Jaettu roottori, koot eq- 056, 068, 079, 090 Toimitusyksiköt Koot 056, 068, 079 ja 090 toimitetaan aina kahtena osana ja roottori jaettuna, ks. kuva 2. Mittausyhteet 1830 1835 Fig. 1 Kuva 2 Mitat ja painot Nosto ja kuljetus 3352 Huoltotila D/2 Kunkin

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 33

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 33 Installation instructions, accessories Ohje nro 31408664 Versio 1.7 Osa nro 31414929 Vetokoukku, kiinteä Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31408664 - V1.7 Sivu 1 / 33 Materiaali Nimike Osanumero

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

SCdefault. 9-5 Asennusohje

SCdefault. 9-5 Asennusohje SCdefault 9-5 Asennusohje SITdefault (EC 94/20, E4 00 1379) (EC 94/20, E4 00 2485) Vetokoukku, kiinteä MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories

Lisätiedot

SANTA FE / ETUPYÖRÄNTUENNAN 14/03 Ryhmä 0

SANTA FE / ETUPYÖRÄNTUENNAN 14/03 Ryhmä 0 Huolto-osasto/ J. Pirilä/JP HUOLTOTIEDOTE 16.4..2003 SANTA FE / ETUPYÖRÄNTUENNAN 14/03 Ryhmä 0 ALAPALLONIVELTEN RAKENNE Malli: Santa Fe Santa Fe autoihin on turhaan vaihdettu etupyöräntuennan alapalloniveliä

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31359727 Versio 1.3 Osa nro 31414266, 31359740, 31359718 Vetokoukku, kiinteä Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31359727 - V1.3 Sivu 1 / 41 Materiaali

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 31265459 1.4 31265663, 31265673, 31265668 Vetokoukku, kiinteä J8903199 Sivu 1 / 11 Varuste A0000162 IMG-281883 IMG-239664 IMG-240693 IMG-261183 Sivu 2 / 11 IMG-262084 Sivu 3 / 11

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Ford Galaxy (WRG) 2000 2006, 1,9 l 85 kw, moottorikoodi AUY, mallivuodesta 2003 alkaen Hammashihnasarjat CT1028K3,

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31269485 Versio 1.6 Osa nro 31269502, 31269500 Vetokoukku, irrotettava IMG-225145 Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31269485 - V1.6 Sivu 1 /

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

SCdefault. 9-5 Asennusohje. Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces :60-45 Nov

SCdefault. 9-5 Asennusohje. Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces :60-45 Nov SCdefault -5 Asennusohje SITdefault Vetokoukku, irrotettava MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

Vetokoukun ohjausyksikkö (TRM)

Vetokoukun ohjausyksikkö (TRM) Ohje nro Versio Osa nro 31201696 1.0 31257593 Vetokoukun ohjausyksikkö (TRM) Sivu 1 / 18 Varuste A0000162 A0801178 IMG-239664 IMG-271243 M3603593 Sivu 2 / 18 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen

Lisätiedot

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVU

Lisätiedot

Saab 900 M94-, Saab 9-3

Saab 900 M94-, Saab 9-3 SCdefault 9-5 Asennusohje SITdefault Vetokoukku, irrotettava MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , , Installation instructions, accessories Ohje nro 30796884 Versio 1.3 Osa nro 30796879, 30796876, 31359712, 31359714 Vetokoukku, kiinteä IMG-211570 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 30796884 - V1.3

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31454381 Versio 1.3 Osa nro 31454379 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)-

Lisätiedot

Osa 7-1 750 SARJA PROLENC MANUFACTURING INC.

Osa 7-1 750 SARJA PROLENC MANUFACTURING INC. Osa 7-1 750 SARJA 7-1- Snubber Kokoonpano ja Varaosat 7-1-3 Asennnus ja Käyttöohjeet 7-1-5 B3750 7-1-7 B3750-1 7-1-9 B3750-7-1-11 B3750-3 7-1-13 B3750-4 Snubber 7-1-1 revised 09-1-8 SNUBBER KOKOONPANO

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat 500 1,2 l, moottorikoodi 169 A4.000 ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä Hammashihnan

Lisätiedot

kokoamiseen tarvittavat osat

kokoamiseen tarvittavat osat RAKENNUSOHJE Kaikki toisen takaiskunvaimentimen kokoamiseen tarvittavat osat 273 Lehden nro 64 mukana sait kaikki toisen takaiskunvaimentimen osat. Näillä osilla voit koota takaiskunvaimentimen ja saat

Lisätiedot

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa.

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa. Harjoitus 2 Vetoakseleiden huolto ja rakenteen tutkiminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä nivelvetoakseleiden rakenteeseen, huoltokohteisiin, sekä tutustua tehonsiirtotöiden työturvallisuusnäkökohtiin.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Diffuser. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Diffuser. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31428862 1.1 Osa nro 39847341, 39847325, 39847323, 39847321, 39847319, 39847339, 39847336, 39847330, 39847333, 39847317, 39847313, 39847307, 39847315

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA jaettu roottori, koko 50 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA jaettu roottori, koko 50 53 Toimitettavat Koko 50 53 toimitetaan aina kahtena osana ja roottori jaettuna, katso kuvaa 2. Mittausnipat 1835 Kuva 1 Kuva 2 Mitta- ja painotiedot 3348 ø D Huoltotila D/2 Nosto ja kuljetus Kunkin laiteryhmän

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen

Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen Installation instructions, accessories Ohje nro 31324633 Versio 1.0 Osa nro 31414859, 31373184 Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen IMG-264110 Volvo Car Corporation Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen-

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, CT884 K1 automallissa 1997 Opel Omega B (25_,26_,27_) 2,5 l V6, moottorikoodi X25XE ContiTech ohjeistaa, miten välttää

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31414350 Versio 1.0 Osa nro 31359397 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378302 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories - Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö

Installation instructions, accessories - Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö S60 / S80 / V70 / V70 XC / XC70 Section Group Weight(Kg/Pounds) Year Month 3 36 2004 05 S60 2001, S60 2002, S60 2003, S60 2004, S60 2005, S60 2006, S60 2007, S60 2008, S60 2009, S80 (-06) 1999, S80 (-06)

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30668471 1.2 30682095, 30682096 Vetokoukku, kiinteä M8901547 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sivu 2 / 16 IMG-223189 Sivu 3 / 16 IMG-213320

Lisätiedot

Ohje nro Versio Osa nro

Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 9172663 1.0 Hattuhyllyn kaiutin M3903198 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 M3903199 Sivu 2 / 10 M3903381 Sivu 3 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Installation instructions, accessories Ohje nro 31316253 Versio 1.2 Osa nro 31316217, 31316219, 31414750, 31428180 Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Volvo Car Corporation Hälytin, Volvo Guard

Lisätiedot

KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6. SKS-mekaniikka Oy. Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh.

KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6. SKS-mekaniikka Oy. Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh. KIINNITYSHOKIT KORJATTU PAINOS maaliskuu 1998 KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6 SKS-mekaniikka Oy artinkyläntie 50, P 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh. *852 661 Etelä-Suomi artinkyläntie

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Akkulaturi. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 46 IMG

Installation instructions, accessories. Akkulaturi. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 46 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 31399588 Versio 1.0 Osa nro 31408281, 31373734 Akkulaturi IMG-378240 Volvo Car Corporation Akkulaturi- 31399588 - V1.0 Sivu 1 / 46 Erikoistyökalut 951 2782

Lisätiedot

Navigointijärjestelmä, RTI

Navigointijärjestelmä, RTI Installation instructions, accessories Ohje nro 30660446 Versio 1.0 Osa nro Navigointijärjestelmä, RTI Volvo Car Corporation Navigointijärjestelmä, RTI- 30660446 - V1.0 Sivu 1 / 28 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Saab 9-3 4D M Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault.

Saab 9-3 4D M Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Takaspoileri MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Akkulaturi. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 48 IMG

Installation instructions, accessories. Akkulaturi. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 48 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 31373736 Versio 1.0 Osa nro 31373734 Akkulaturi IMG-279201 Volvo Car Corporation Akkulaturi- 31373736 - V1.0 Sivu 1 / 48 Erikoistyökalut 951 2782 Niittimutterityökalut

Lisätiedot

Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö

Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö Installation instructions, accessories Ohje nro 30660544 Versio 1.0 Osa nro Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö Volvo Car Corporation Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö- 30660544 - V1.0 Sivu 1

Lisätiedot

Maantiepyörän Asennusohjeet

Maantiepyörän Asennusohjeet n Asennusohjeet n Asennusohjeet I. Laatikon purkaminen 4 II. Etupyörän valmistelut 4 III. Etupyörän asennus 5 IV. Etupyörän kiinnitys haarukkaan 8 V. Ohjaustangon säätäminen 8 VI. Satulan asennus 9 VII.

Lisätiedot

Saab 9-5 B205, B Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-5 B205, B Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 9-5 Asennusohje SITdefault Moottorinlämmitin MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

KORJAAMO-OHJE. Rumpujarruille S-nokka-akseleilla. (napavälitteisissä taka-akseleissa vuodesta 1992)

KORJAAMO-OHJE. Rumpujarruille S-nokka-akseleilla. (napavälitteisissä taka-akseleissa vuodesta 1992) KORJAAMO-OHJE Rumpujarruille S-nokka-akseleilla (napavälitteisissä taka-akseleissa vuodesta 1992) Sisu Akselit Oy Autotehtaantie 1 PL 189 FIN-13101 Hämeenlinna Puh 020 455 2999 Fax 020 455 2900 JARR-FI,pdf

Lisätiedot

FORD ETUKEHTO, KESKITAPIT, VÄÄNTIÖT

FORD ETUKEHTO, KESKITAPIT, VÄÄNTIÖT FORD ETUKEHTO, KESKITAPIT, VÄÄNTIÖT 01.12.2009 11 12 3 1 7 2 4 6 15 8 9 16 OSA DEXTA MAJORIT 2000, 3000, 3930, 4000, 5000, 7000, SUPER DEXTA 52-64 3600, 4100, 4600, 4610, 5600, 6600, 3910, 4110 4130, 4630,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä Installation instructions, accessories Ohje nro 30698770 Versio 1.3 5 Osa nro 30698764, 30754576, 30754968 Vetokoukku, kiinteä IMG-211570 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 30698770 - V1.3 Sivu

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Alcoguard. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 IMG

Installation instructions, accessories. Alcoguard. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 31316158 Versio 1.3 Osa nro 30756974, 30758207 Alcoguard IMG-335486 Volvo Car Corporation Alcoguard- 31316158 - V1.3 Sivu 1 / 22 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Koristekehys. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 16

Installation instructions, accessories. Koristekehys. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 16 Installation instructions, accessories Ohje nro 31650499 Versio 1.0 Osa nro 31650496 Koristekehys Volvo Car Corporation Koristekehys- 31650499 - V1.0 Sivu 1 / 16 Varuste IMG-345497 IMG-239667 IMG-263203

Lisätiedot

Kattospoileri lisäjarruvalolla

Kattospoileri lisäjarruvalolla Ohje nro Versio Osa nro 30664254 1.0 Kattospoileri lisäjarruvalolla M8400560 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000180 A0000214 A0000177 M0000232 M8903187 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Koneen valmistelu. Ohjeet VAARA. Asennusohjeet

Koneen valmistelu. Ohjeet VAARA. Asennusohjeet Form No. 3416-605 Rev A Turvakehikkosarja Groundsmaster 4500/4700/ -sarjan tai Reelmaster 7000 -sarjan ajoyksikkö, jossa on kaksipylväisen kaatumissuojausjärjestelmän Mallinro: 136-2030 Asennusohjeet VAARA

Lisätiedot

Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen

Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen Installation instructions, accessories Ohje nro 31324634 Versio 1.0 Osa nro 31414859, 31373184 Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen Volvo Car Corporation Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen- 31324634

Lisätiedot

Maastopyörän Asennusohjeet

Maastopyörän Asennusohjeet n Asennusohjeet n asennusohjeet I. Laatikon purkaminen 4 II. Etupyörän valmistelut 4 III. Etupyörän asennus 5 IV. Etupyörän kiinnitys haarukkaan 8 V. Ohjaustangon säätäminen 9 VI. Satulan asennus 9 VII.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Mediasoitin 7" Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 24

Installation instructions, accessories. Mediasoitin 7 Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 24 Installation instructions, accessories Ohje nro 31664205 Versio 1.1 Osa nro 31659996, 31659052 Mediasoitin 7" Volvo Car Corporation Mediasoitin 7"- 31664205 - V1.1 Sivu 1 / 24 Varuste A0000162 IMG-239664

Lisätiedot

Moottorisarja GreensPro viheriöjyrä

Moottorisarja GreensPro viheriöjyrä Moottorisarja GreensPro 00 -viheriöjyrä Mallinro: 36-689 Form No. 344-75 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lukulaite, pidin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 25

Installation instructions, accessories. Lukulaite, pidin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 25 Installation instructions, accessories Ohje nro 32204221 Versio 1.1 Osa nro 31470777 Lukulaite, pidin Volvo Car Corporation Lukulaite, pidin- 32204221 - V1.1 Sivu 1 / 25 Varuste A0000162 IMG-239664 IMG-431285

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. BeQuem 30-poltin ketjuvetoiseksi

ASENNUSOHJE. BeQuem 30-poltin ketjuvetoiseksi ASENNUSOHJE BeQuem 30-poltin ketjuvetoiseksi YLEISTÄ Lue asennusohje huolellisesti läpi ennen työn aloittamista ja seuraa sitä tarkasti vaihe vaiheelta työn etenemisen aikana Varmista, että olet saanut

Lisätiedot

Saab 900 2,0/2,3 M94-, Saab 9-3 2,0/2,3

Saab 900 2,0/2,3 M94-, Saab 9-3 2,0/2,3 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 126 611 9:87-18 Dec 99 51

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lisäbasso. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 17

Installation instructions, accessories. Lisäbasso. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 17 Installation instructions, accessories Ohje nro 8698415 Versio 1.0 Osa nro Lisäbasso Volvo Car Corporation Lisäbasso- 8698415 - V1.0 Sivu 1 / 17 Varuste A0000162 A0000161 A0801178 J3904777 Sivu 2 / 17

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

OHJAUS / RIPUSTUS T-1

OHJAUS / RIPUSTUS T-1 T-1 >67 C. D. A. I. J. B. T-1 68> G. H. E. K. L. F. 4192-1 4192-5 OHJAUS / RIPUSTUS T-1 RAIDETANGON PÄÄT A. 4192-1 T-1-68 ulompi vasen B. 4192-2 T-1-68 ulompi oikea C. 4192-5 T-1-68 sisempi vasen D. 4192-6

Lisätiedot

R19 Highline -ohjaamon kattohylly ja integroidut osat

R19 Highline -ohjaamon kattohylly ja integroidut osat R9 Highline -ohjaamon kattohylly ja integroidut osat Työselostuksessa kuvataan koko kattohyllyn irrotus ja asennus. Noudata työselostusta komponenttiosien vaihdon tai korjauksen yhteydessä. Irrota ensin

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53 Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 0 5 Kuva Perussäätö Vakionopeusroottori: Tarkista, että roottori pyörii oikeaan suuntaan. Pyörimissuunta on merkitty vaippaan. Jos käytetään puhtaaksipuhallussektoria, sen asetuskulma

Lisätiedot

Kojetaulu. Kojetaulu, yleistä. Pehmeä kojetaulu. Kytkimen vaihto TÄRKEÄÄ!

Kojetaulu. Kojetaulu, yleistä. Pehmeä kojetaulu. Kytkimen vaihto TÄRKEÄÄ! Kojetaulu, yleistä Kojetaulu, yleistä Pehmeä kojetaulu 3 4 1 5 TÄRKEÄÄ! Käsittele pehmeää kojetaulua varoen. Osat ovat herkkiä, erityisesti koristelistat. Koristelistat on kiinnitetty useilla voimakkaasti

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna Tuotenumero 4200 080 560 Sisällys 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja säätäminen...

Lisätiedot

Polkupyöränpidin, kattoasennus

Polkupyöränpidin, kattoasennus Ohje nro Versio Osa nro 30664232 1.0 Polkupyöränpidin, kattoasennus Sivu 1 / 6 Varuste A0000162 J8903383 Sivu 2 / 6 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

SCdefault. 9-5 Asennusohje. Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces :87-19 Oct Sep 99

SCdefault. 9-5 Asennusohje. Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces :87-19 Oct Sep 99 SCdefault 9-5 Asennusohje SITdefault Moottorinlämmitin MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava, EU

Vetokoukku, irrotettava, EU Ohje nro Versio Osa nro 8682344 1.2 30763398 Vetokoukku, irrotettava, EU IMG-219257 Sivu 1 / 11 Varuste A0000162 A0000161 A0000165 J8903469 Sivu 2 / 11 IMG-219256 Sivu 3 / 11 IMG-213320 Sivu 4 / 11 JOHDANTO

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot