Ohjausvaihde, tavallinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjausvaihde, tavallinen"

Transkriptio

1 Ohjausvaihde tavallinen Yleista Ohjausvaihde on hammastankotyyppinen se on varustettu vinoon asennetulla spiraalihammaspyoralla joka kayttaa hammastankoa taman hampaiden valityksella. Hammastanko on laakeroitu kevytmetallista valettuu pesaan jonka sisaan on puristettu terasputki. Hammaspyoran kohdalla oleva laakerointi on varustettu jousikuormitteisella mannalla joka painaa hammastankoa hammaspyoraa vasten. Toisesta paastaan on hammastanko laakeroitu holkilla. Ohjausliike ohjauspyorasta valittyy kaksiosaisen ohjausakselin ja ja kahden nivelen kautta hammaspyoraan. Hammaspyoran avulla saadaan hammastangon edestakainen liike joka vaikuttaa mo- A lempiin raidetankoihin jotka puolestaan on ' yhdistett y pallonivelilla hammastangon paihin. Raidetangoista luke siirtyy ohjausvarsiin jotka on kiinnitetty olkavarsiin. Ohjausvarret ja raidetangot on yhdistetty pallonivelilla. Ohjausvaihde on tehtaalla tarkasti saadetty eika sita pida tarpeettomasti purkaa. Ohjausvaihde on kestovoideltu. Vuosimallin 1978 keskivaiheilta alkaen on ohjausvaihde voideltu juoksevalla rasvalla kun taas aikaisemmat ohjausvaihteet olivat Oljyvoideltuja. Juoksevaa rasvaa tulee kayttaa (koskee myos aikaisemmin oljyvoideltuja ohjausvaihteita) ohjausvaihteiden korjauksen yhteydessa. Juokseva rasva sekoittuu Oljyn kanssa. Tarkasta silloin talloin ohjausvaihteen kumipalkeiden kunto. Jos ohjausvaihteessa syntyy aanta pitaa se saataa. Ks. kohtaa "Saato". Kuluneet ja vaurioituneet osat pitaa vaihtaa. Kuvassa nahdaan vasemmalta ohjattavan auton ohjausvaihde. Koska oikealta ohjattavan auton ohjausvaihde on periaatteessa samanlainen pate vat selostukset molemmille malleille. Tehostettu ohjausvaihde ks. sivu SAAB - 6-Etuaksellsto 642-1

2 ~ 37 ~. 27 ~ iq r--rd'1.. ~. L )~35.~ :: 364/ ~ '1'" ). "!Tin '7/;0 7?\~ ~j ii >..J \' ~~ - V! j (f ':f1!j t Q 20 -Jq; 21 J ~ S&"'8 Ohjausvaihde hajoituskuva 1. Ohjausvaihteen pesa 2. Hammastanko 3. Kuulalaakeri 4. Hammaspyora 5. Tiivisterengas 6. Kuulalaakeri 7. Saatolevy 8. Valilevy 9. Tiiviste 10. Kansi 11. Aluslevy 12. Ruuvi rrotus 13. Tiivisterengas 14. Kiristin 15. Palje 16. Kiristin 17. Manta 18. Jousi 19. Saatolevy 20. Tiiviste 21. Kansi 22. Aluslevy 23. Ruuvi 24. Mutteri 25. Palje 26. Rengas 27. Raidetangonpaa 28. Mutteri 29. Raidetanko 30. Ulompi laakeri 31. Lukkomutteri 32. Sisempi laakeri 33. Aluslevy 34. Jousi 35. Holkki 36. Lukkotappi 37. Kumiholkki 1. rrota vasen suojus kojelaudan alta ja irrota valiakselin viennista. kumisuojus korin lap i- 2. Nosta auto ylos ja irrota kiristysruuvi joka pitaa nivelen kiinni ohjausvaihteen hammaspyorassa. 3. rrota ohjausputki korista ja erota ohjausakselin nivel ohjausvaihteen hammaspyorasta. Ripusta ohjausakseli siten ettei johtosarja vaurioidu. 4. rrota etupyorat. 5. rrota raidetangonpaat ohjausvarsista tyokalulla rrota keet. ohjausvaihteen molemmat kiinnik- 7. Tyonna hammastanko mahdollisimman pitkalle oikealle (oikealta autoissa vasemmalle). ohjattavissa Huomaa Varo etteivat kumisuojukset vaurioidu korin reunoja vasten.

3 8. Nosta ohjausvaihdetta niin pitkalle oikealle etta raidetanko voidaan taivuttaa alas moottoritilan lattian aukosta (oikealta ohjattavissa autoissa vasemmal- e) ja nosta ohjausvaihde aukon lapi.. 9. Veda hammastanko mahdollisimman pitkalle vasemmalle (oikealta ohjattavissa autoissa oikealle) ja nosta se alas lattiaaukosta. Asennus (Oikealta ohjattavissa autoissa suunnat 0- vat painvastaisia.) 1. Tyonna hammastanko mahdollisimman pitkalle vasemmalle ja nosta ohjausvaihde moottoritilan lattia-aukon lapi. 2. Tyonna hammastanko mahdollisimman " pitkalle oikealle ja taivuta vasen raide-. tankalattia-aukonlapi ylos. 3. Nasta ohjausvaihde paikalleen ja asenna kiinnikkeet. 4. Kiinnita ohjausakselin nivel ohjausvaih- " teeseen. Katso etta kiristysruuvi tulee ohjausvaihteen hammaspyoran akselin u- raan. Kiinnita ohjausputki koriin. 5. Kiinnita raidetangonpaat ohjausvarsiin ja asenna pyorat. 6. Kiinnita valiakselin kumisuojus ja asenna suojus kojelaudan alle. 7. Tarkasta auraus (toe-in) ja ohjauspyoran asento seka saada tarvittaessa

4 Varoitus Kokoonpainuva ohjausakseli vaatii varovaista kasittelya. Akselia ei saa lyoda iskea eika tehda muuta mika vaikuttaa teleskooppiosan saadettyyn pituuteen tai sen iskunvaimennuskykyyn. Ohjausakselia asennettaessa on erityisesti huomioitava etta uritettu nivel tyontyy ohjausvaihteen akselille niin pitkalle etta kirist ysruuvi tulee akselin uran keskelle. Nivelen pitaa normaalisti menna akselille helposti. Jos uritus takertelee ei missaan tapauksessa saa lyoda akselin ylapaahan. Tama koskee ohjauspyoran irrotusta ja asennusta. Ohjauspyoraa ei saa lyoda irti tai kiiilni. Auton ollessa nostettuna ylos ei etupyoria saa kaantaa rajusti aariasentoihin pyorasta vaantaen. Nain tehden on ohjasulaitteiden vaurioitumisen vaara hyvin suuri. Em. toimenpide saa hammastangon valityksella aikaan nopean pyorimisliikkeen ohjauspyoralle ja kun liike pysahtyy nopeasti ohjausvaihteen rajoittimeen vaikuttaa ohjausakseliin suuri vaantomomentti. Purkaminen 1. rrota lukkomutterit ja kierra raidetangonpaat irti. 2. Avaa kiristimet ja poista kumipalkeet. 3. Poraa lukkotapit pois sisemmista pallonivelista. Poraa lapimitaltaan 4 mm:n reika. Lukkotapin pituus on 94 mm. Varoitus fl.la poraa liian syvalle.

5 4. rrota ulommat laakerikehat ja lukkomut-.~ terit tyokalulla ja moniotepihdeilla. 5. rrota hammastangon saatoruuvit ja irrota kansi saatolevyt jousi ja manta. 6. rrota hammaspyoran ruuvit ja poista hammaspyora seka kansi tiiviste saatolevyt ylempi laakeri ja aluslevy. JJ Veda rrota hammastanko hammaspyoranulos. alempi laakeri koputtamalla pesaa huokoista alustaa vasten. Ohjausvaihteen pesan paassa oleva holkki voidaan tarvittaessa vaihtaa. - S Paina hammaspyoran alempi laakeri pai- kalleen. f 1 Kokoaminen Noudata kokoamisessa mita suurinta puhtautta. Voitele osat EP 90-oljylla. Ohjausvaihteen pitaa koottaessa olla hyvin puhdistettu. Voitelu Voitele ohjausvaihteen liikkat osat ja tayta vaihteeseen 150 em (15 dl) juoksevaa rasvaa (Fluid Grease) varaosanumero (45) Varoitus Aseta hammaspyoran molemmat laakerit oikeaan asentoon. Sisempien laakerikehien pidennetyt osat pitaa kaantaa toisiaan vasten. 2. Asenna sisempi pallonivel hammastangon hammaspyoran puoleiseen paahan seuraavasti: Kierra lukkomutteri hammastangolle. Pujota ulompi laakerikeha hammastangon paalle. Aseta jousi aluslevy ja sisempi laakerikeha paikoilleen ja kirista laakerikeha. Voitelu Voitele pallo ja laakerikehat Molybdeenipastalla varaosan:o (45)

6 3. Laakerikehaa kiristetaan siten etta pallonivel tulee taysin valyksettomaksi. Se ei kuitenkaan saa tulla liian jaykaksi missaan asennossa. Jos hammastankoa raidetankoineen pidetaan vaakasuorassa pitaa pa110nivelen ol1a kiristetty siten etta raidetanko ja siihen kiinnitetty raidetangonpaa voidaan asettaa mihin asentoon tahansa niiden laskematta omasta painostaan. Varoitus Raidetanko ei missaan olosuhteissa saa takerrella jossain asennossa. Sita pitaa kevyesti kadella voida liikuttaa aariasentoihinsa kaikkiin suuntiin. 4. Kirista lukkomutteri laakerikehaa vast en haka-avaime11a ja moniotepihdeilla. Tarkasta viela etta pallonivel on asettunut oikein. Poraa lukitustapille uusi lapimitaltaan 4 mm oleva reika syvyys 94 mm ja asenna uusi lukitustappi. Tappi varmistetaan lyomalla pistepuikolla neljaan kohtaan reian reunaan. Ole e- rittain huole11inen ja esta porausjatteita paasemasta ohjausvaihteeseen. 5. Aseta hammastanko pesaan. Asenna taman jalkeen hammaspyora aluslevy ja ylempi laakeri. Saada saatolevyilla siten etta paittaisvalys poistuu tiivisteen ja kannen ollessa asennettuina. SaatOlevyja on paksuuksia ja 025 mm. Taman lisaksi on 233 mm:n valirengas. 6. Saada hammastangon sateisvalys vasti: seuraa- a. Asenna manta ilman jousta. Kierra kansi kiinni (ilman tiiv istetta) kasin siten etta se on mantaa vasten. (Jos kiristyksessa kaytetaan avainta si taipuu.) Ks. piirrosta. kan- Hammastangon sateisvalys voidaan saataa myos ohjausvaihteen asennettuna autoon. ollessa 2 Kannen ja mannan asennus valyksen mittaamista varten 1. Rakomitalla 2. Kansi 3. Manta mitattava valys 642-6

7 b. Mittaa kannen ja pesan valys rakomitala c. Mitattuun arvoon lisataan mm joka muodostaa mannan ja kannen valyksen asentamisen jalkeen. Jos esim. rakomitala mitattu arvo on 055 mm pitaa tiivisteen ja saatolevyjen kokonaispaksuuden ola mm. Tiiviste ja saatolevyt mitataan mikrometrilla. Ks. kuvaa. Saatolevyja on paksuuksia ja 051 mm. 7. Asenna manta jousi saatolevyt tiiviste ja kansi. 8. Tarkasta ettei hammastanko takertele missaan asennossa kaantamala hammaspyoraa tyokalula Oikein saadetyssa ohjausvaihteessa pitaa hammaspyoran pyorimismomentin ola 11-2 Nm ( kpcm). Tama tarkastetaan jousivaa' ala jarrujousit yokalula ja tyokalula Sijoita jarrujousityokalu kuvan mukaisesti. TalOin saadaan vipu pituudeltaan n. 16 cm joka vastaa jousivaa'ala arvoa 7-14 N (07-14 kp) ""

8 10. Asenna toinen pallonivel ja saada se samalla tava11a kuin ensimmainen. 11. Asenna kumipalkeet ja kiinnita kiristimet. Voitele raidetankojen ja palkeiden vastinpinnat silikonirasva11a. Kiristimien ruuvien paiden pitaa ol1a varustettu kumihatuilla jotka suojaavat palkeita kulumiselta. 12. Kierra lukkomutterit paikoilleen ja asenna raidetangonpaat raidetangoille. Ohiausvaihteen kumipalkeiden vaihto Jos jokin palkeista pitaa vaihtaa suositellaan ohjausvaihteen irrottamista paljetta vaihdettaessa. Voitelu Uuden kumipalkeen asel}tamisen yhteydessa lisataan n. 50 em juoksevaa rasvaa puolta kohti. Varaosanumero on (45) Asenna kumihatut kiristimien ruuvien paihin suojaksi kulumista vastaan. Sisemman pa110nivelen kuluneisuuden tarkastus Liikenneturvallisuussyista on erityisen tarkeaa etta vanhemmissa autoissa tarkastetaan sisempien pa110nivelien kuluneisuus. Tarkastus kasittaa seka pallonivelen valyksen etta kuluneisuuden tutkimisen. Jos kulumisraja ylitetaan on olemassa vaara etta raidetanko irtoaa hammastangosta. Huomaa Myos ohjausnivelen ol1essa valykseton pitaa kuluneisuus tarkastaa. Ohjausnivel voi aikaisemmin ol1a "saadetty yli'~ lat- V81ys: Ravista pyorista auton seistessa tialla. Suurin sallittu valys 10 mm (Aanta ilmenee jo valykse11a mm) " Tarkempaan mittaamiseen kaytetaan magneettijalustaan kiinnitettya mittakelloa. Kiinnita ke110raidetangonpaan ylapuole11e mittakarki pyorankoteloa vast en. Nosta etuakselistoa siten etta raidetanko tulee linjaan hammastangon kanssa

9 Kuluneisuus: Tunnustele ulkoapain tyontyyko ohjausnivelen pallo ulos u- lommasta laakerikehasta. Huomioi raidetangon kallistuma. -! Tarkempaa tutkimusta varten irrotetaan paljekumi ja nivelpallon asema mitataan tyontomitalla. Kulumisraja 30 mm. Valysta saadettaessa vaihdetaan osia jos pallo on yli 2 mm ulkona. Ohiausvaihteen saato Mahdollisesti tarvittavat saadot ovat: A. Hammastangon sateisvalyksen saato. B. Raidetangon sisempien nivelten saato. Sisempia pallonivelia saadettaessa pitaa ohjausvaihteen olla irrotettuna kun taas sateisvalyksen saato suoritetaan yksinkertaisimmin autossa mikali ohjausvaihdetta ei muusta syysta tarvitse irrottaa. Sisempien pallonivelien saatoa tarvitsee suorittaa hyvin harvoin koska kuluminen on vahaista. Pallonivelet ovat sitapaitsi jossain maarin itsesaatyvat...(s. ohjausvaihteen kokoaminen. ~rt Pallonivel purettuna 1. Hammastanko 2. Jousi 3. Aluslevy 4. Laakerikeha 5. Raidetanko 6. Ulompi laakerikeha 642-9

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 9/03 1/12 02.04.07 HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Asennus 3. Käyttöönotto 4. Käynnistys 5. Valvonta käynnin aikana 6. Huolto 6.1 Siipipyörä 6.2

Lisätiedot

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa.

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tunnukset... 4 Varoitusmerkit... 4 Turvamääräykset...

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS Pyörän Omistajan Opas 9:s painos, 2007 Tämä opas täyttää EN Standardit 14764, 14765, 14766 ja 14781. TÄRKEÄÄ: Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja, jotka koskevat pyörän

Lisätiedot

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Symbolit MERKKIEN SELITYKSET VAROITUS! Moottorisahat saattavat olla vaarallisia!

Lisätiedot

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D KÄYTTÖOHJE FI -D Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 20 -pyörätuoli on Handicare:n valmistama. Oman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

TOHATSU MFS 15C, 20C OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 15C MFS 20C

TOHATSU MFS 15C, 20C OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 15C MFS 20C TOHATSU MFS 15C, 20C OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 15C MFS 20C 1520141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT 4 3. MOOTTORIN OSAT 5 4. MOOTTORIN ASENNUS

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 10 -pyörätuoli on Handicare: n valmistama. Oman turvallisuutesi

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B 30141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT 4 3. MOOTTORIN OSAT 5 4. MOOTTORIN ASENNUS 6 MOOTTORIN

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CHAMBERLAIN 5580 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2851747

Käyttöoppaasi. CHAMBERLAIN 5580 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2851747 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR SC1809 12 EN 1298 - IM - fi TURVALLISUUTTA JOKA ASKELEELLA wibeladders.fi

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Hanat ja Venttiilit Huolto 20. Oras hanat ja venttiilit Huolto 19/2

Hanat ja Venttiilit Huolto 20. Oras hanat ja venttiilit Huolto 19/2 Hanat ja Venttiilit Huolto 0 Oras hanat ja venttiilit Huolto 9/ Sisällysluettelo hanahuolto Tärkeää Oras-tuotehuollosta... 8 Takuuehdot... Määräykset... Hanojen asennus... Rajoitukset...7 Virtaaman rajoitus...

Lisätiedot

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia

Lisätiedot

AMMUNTATEKNIIKKA YLEISTÄ

AMMUNTATEKNIIKKA YLEISTÄ TALJAJOUSI Tämän taljajousiosion on tarkoitus tulla osaksi SJAL:n valmentajakoulutusmateriaalia täydentämään sitä taljajousen osalta. Materiaalin kirjoittamiseen ovat osallistuneet mm. Jouni Väre, Anne

Lisätiedot

VALMET 702 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 702 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 702 703 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 702, 703 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot

määrä yksityiskohtaista tietoa ovelta-ovelle kuljetukseen tarkoitetuista

määrä yksityiskohtaista tietoa ovelta-ovelle kuljetukseen tarkoitetuista Ensin oli TUB Vuonna 1935 Citroënilla huomattiin, että markkinoilla ei ollut tarjolla etuvetoista kantavuudeltaan 500 850 kg olevaa tavarankuljetusautoa. 500 kg kantavuuden osalta tyydyttiin kehittämään

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA!

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA! ESIPUHE Kiitos että valitsitte yrityksemme valmistaman ajoneuvon. Olemme varmoja, että valintasi oli oikea. Ennen ensimmäistä ajoonlähtöä suosittelemme, että luet tämän omistajan käsikirjan huolellisesti

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat KYSYTTÄVÄÄ? VAROITUS

Ennen kuin aloitat KYSYTTÄVÄÄ? VAROITUS Mallin no. PETL84909.0 Sarja no. Kirjoita sarjanumero tyhjälle riville yläpuolelle viittaukseksi. Ennen kuin aloitat KYSYTTÄVÄÄ? Jos Teillä on kysyttävää tai laitteesta puuttuu osia, olkaa hyvä, ja ottakaa

Lisätiedot