Osa3. Liuosten väkevyyden esittäminen Hapot ja Emäkset, ph-asteikko Neutraloitumisreaktiot Puskuriliuokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osa3. Liuosten väkevyyden esittäminen Hapot ja Emäkset, ph-asteikko Neutraloitumisreaktiot Puskuriliuokset"

Transkriptio

1 Osa3 Liuosten väkevyyden esittäminen Hapot ja Emäkset, ph-asteikko Neutraloitumisreaktiot Puskuriliuokset

2 Liuoksen väkevyyden esitystavat 1. Konsentraatio (mol/l) 2. Massaprosentti (%) 3. Tilavuusprosentti (%Vol) Hapot, emäkset ja ph 1. Hapot, emäkset ja ph-asteikko 2. ph :n laskeminen 3. Neutralointi 4. Puskuriliuokset 5. Happo- ja emäsanhydridit

3 Kolloidisten ja karkeajakoisten liuosten jaottelu väliaine sekoittunut aine nimitys neste kiinteä suspensio neste neste emulsio neste kaasu vaahto kaasu kiinteä savu kaasu neste sumu

4 Liuoksen pitoisuuden esitystavat 1. Konsentraatio c ilmoittaa pitoisuuden mooleina litrassa c = n / V 2. Tilavuusprosentit * käytetään esim. alkoholijuomissa 3. Massaprosentit * esim. 5 % NaCl -liuos 1 M = 1 mol/l [K + ] = 3.5 [Chol]=4.7 Oluen vahvuus 4.7% Vol Juusto 18% rasvaa

5 Muunnostehtäviä 1. Määritä 5.0 % ruokasuolaliuoksen konsentraatio (mol/l). => Konsentraatio c = 0.85 mol/l n = m M 2. Määritä 1.0 M (M=mol/l) rikkihappoliuoksen väkevyys massaprosentteina. Muunnetaan 1 mol rikkihappoa grammoiksi: m = n M = 1 mol*(2*1+32+4*16) g/mol = 98 g Massaprosenteina 98g/1000g *100% = 10 %

6 Liuoksen pitoisuuden mittaamisesta Nesteliuoksissa pitoisuus tilavuusprosentteina riippuu usein lineaarisesti tiheydestä => Pitoisuuden mittaaminen tapahtuu tiheysmittarilla (areometrillä) esim. pakkasneste, akun varaus, juoman alkoholipitoisuus areometrimittaus

7 Tilavuusprosentin määritys tiheysmittauksella Esim. Akkuveden tiheydeksi määritettiin 1.40 g/cm 3. Määritä sen rikkihappopitoisuus, kun veden tiheys on 1.0 g/cm 3 ja puhtaan rikkihapon 1.83 g/cm 3 tiheys Kuvan perusteella pitoisuus =n. 46 % väkevyys Tarkempi tapa on piirtää jana jonka toisella puolella on % asteikko, toiselle tiheysasteikko. Janan osan suhde molemmilla asteikoilla on sama, josta saadaan verranto x 100% x *100% 48.2%

8 Lisäesimerkkejä: 1. Puhtaan etanolin tiheys = 0,79 g/cm 3. Puhtaan veden tiheys = 1,0 g/cm 3 Määritä alkoholijuoman väkevyys, kun sen tiheys on 0,91 g/cm x 100% x % % 2. Glykolin (pakkasneste) tiheys = 1.12 g/cm 3. Puhtaan veden tiheys = 1,0 g/cm 3 Määritä 30% glykoliliuoksen tiheys. x % 100% x 1 0.3* x 1.036

9 Hapot, emäkset ja ph Engl. happo = acid, emäs = base, alkaline Hapon ja emäksen määritelmä (Brönstedtin happo-emäs teorian mukaan) Jos aine A luovuttaa aineelle B vetyionin H +, reaktiota sanotaan protolyysireaktioksi eli protoninluovutusreaktioksi. (H+ on käytännössä vain yksi protoni, siksi nimi protolyysi) Määrittelemme, että happo = aine, joka luovuttaa H+ -ionin emäs = aine, joka vastaanottaa H+ -ionin

10 HAPOT * synnyttävät vedessä H+ -ioneja (, jotka veden kanssa muodostavat oksoniumioneja H 3 O + ) * reaktiota kutsutaan protolyysiksi: esim. HCl => H + + Cl - * happojen kationi on vety-ioni (poikkeuksiakin on) Taulukkokirjassa on happoluettelo, jossa hapot ovat järjestyksessä vahvimmasta heikoimpaan. Happoluettelossa on kunkin hapon happovakio Ka, joka on sen protolyysin tasapainovakio. Vahvoja happoja: Heikkoja happoja: HCl suolahappo H 2 CO 3 hiilihappo HNO 3 typpihappo H 3 PO 4 fosforihappo H 2 SO 4 rikkihappo CH 3 COOH etikkahappo Happoluettelossa 7 ensimmäistä happoa ovat vahvoja Happo on vahva, jos sen happovakio K a >1 Vahva happo hajoaa 100%:sti ioneiksi vedessä (ts. Protolysoituu vedessä täydellisesti) Heikko happo (Ka<1) protolysoituu erittäin vähän, alle 1% molekyyleistä luovuttaa H+:n, loput jäävät liukenematta

11 EMÄKSET * synnyttävät vedessä hydroksidi-ioneja (OH - ) NaOH => Na + + OH - (NaOH = lipeä) CO H 2 O => OH - + HCO 3 - Vahvoja emäksiä NaOH natriumhydroksidi KOH kaliumhydroksidi Ca(OH) 2 kalsiumhydroksidi ym. hydroksidit (karbonaatit ovat emäksiä) Heikkoja emäksiä NH 3 ammoniakki Na 2 CO 3 sooda eli natriumkarbonaatti KCN kaliumsyanidi ym. emäksiset suolat Vahvan emäksen emäsvakio Kb>1. Vain hydroksidit (OH - ) ovat vahvoja emäksiä. Heikon emäksen Kb<1. Tyypillisiä heikkoja emäksiä ovat heikkojen happojen anionit, kuten karbonaatti-ioni CO 3 2-.

12 Happojen ja emästen ominaisuuksia Hapot: - syövyttävät metalleja, puuta, paperia, ihoa, - Hapan, kirpeä maku HCl = suolahappo (vatsahapot) H 2 SO 4 = rikkihappo (akussa) HCOOH = muurahaishappo Emäkset: -väkevät emäkset syövyttäviä, NaOH syövyttää mm. alumiinia -erityisesti rasva liukenee niihin -käyttö pesuaineina, orgaanisen jätteen liuottamisessa (NaOH = Kodin putkimies ) liukkaita, pintajännitys alhainen AMFOLYYTTI = aine, joka voi olla joskus happo, joskus emäs Vesi on amfolyytti: HCl + H 2 O -> H 3 O + + Cl - (vesi emäksenä, koska ottaa H+:n) NH 3 + H 2 O -> NH 4+ + OH - (vesi happona, koska luovuttaa H+:n)

13 Luokittelutehtävä (malli) Sijoita seuraavat yhdisteet ja ionit johonkin seuraavista luokista. A=vahva happo, B = vahva emäs, C = heikko happo, D= heikko emäs a) vetybromidi HBr b) kaliumsulfidi K 2 S Vahva happo (A) Heikko emäs (D) (S 2- emäsluettelossa) c) muurahaishappo HCOOH Heikko happo (C) (happoluettelossa) d) natriumvetysulfaatti NaHSO 4 Heikko happo (C) *) *) HSO 4 - on vetysulfaatti-ioni, joka löytyy sekä happo- että emäsluettelosta : happovakio ~ 10-2 ja emäsvakio Koska happovakio on suurempi kuin emäsvakio, reaktio jossa se luovuttaa H+:n on hallitseva, joten se on happo

14 ph -asteikko Happamuuden mittana on liuoksen H+ -ionipitoisuus, jonka asteikko on logaritminen ph -asteikko ph:n määritelmä: ph = -log[h + ] missä [H+] = vetyionikonsentraatio liuoksessa Veden autoprotolyysi: Puhdas vesi hajoaa vedessä itsestään ioneiksi: H 2 O => H + + OH - ( autoprotolyysi ) Hajoaminen etenee niin, että kummankin ionin pitoisuudeksi tulee 10-7 mol/l. Tällöin ph = -log(10-7 ) = 7 Neutraalin liuoksen ph = 7, siinä H + ja OH - ioneja yhtä paljon

15 Eräitten aineiden ph-arvoja ph kertoo veden happamuudesta tai emäksisyydestä. Luonnon vesien ph on noin 6.5. Verkostoon johdettavan veden ph:ta nostetaan :een kalkilla (CaO) kalkkikivellä (CaCO 3 ) tai lipeällä (NaOH ja KOH) Luonnonvesiä korkeampi ph ehkäisee putkien korroosiota eli pidentää vesijohtoverkostomme käyttöikää.

16 Veden ionitulo: * Kaikissa liuoksissa on sekä [H+], että [OH-] -ioneja * Ne ovat tasapainossa siten, että [H + ] [OH - ]=10-14 (veden ionitulo) Happamissa liuoksissa [H + ] > [OH - ], emäksisissä [OH - ]>[H + ] Neutraalissa liuoksessa [H + ] = [OH - ] = 10-7 mol/l OH - -pitoisuutta mittaa poh-luku poh = -log[oh - ] Koska ionien välillä on riippuvuus [H + ] [OH - ]=10-14, voidaan helposti osoittaa, että ph + poh = 14 kaikissa liuoksissa. ph + poh=14

17 Liuosten ph:n laskeminen 1. Vahvan hapon ph Esim. Laske 0.5 M HCl- liuoksen ph (ts. Väkevyys = 0.5 mol/l ) protolyysireaktio: HCl => H + + Cl- (hajoaa 100%) alussa lopussa ph = -log[h + ]= -log(0.5)= 0.3 Koska vahvat hapot liukenevat täysin ioneiksi, H + -pitoisuudeksi tulee hapon alkuperäinen konsentraatio vedessä : Vahvan hapon ph Kaava: ph=- log[happo] MaoL:n taulukossa happo- ja emäsvakioita vahvoja happoja on 7 kpl: kaikki typpihaposta ylöspäin.

18 2. Vahvan emäksen ph Esim. Laske 0.2 M NaOH- liuoksen ph reaktio vedessä NaOH => Na + + OH- (hajoaa 100%) alussa lopussa poh = -log[oh - ]= -log 0.2= 0.7 ph = 14 - poh = 13.3 Vahvat emäkset liukenevat myös täysin ioneiksi, OH - pitoisuudeksi tulee emäksen alkuperäinen konsentraatio. Vahvan emäksen ph poh=-log[emäs] ph = 14 poh => KAAVA ph = 14 + log[emäs] Poikkeus kaavaan: Jos kyseessä on 2- arvoinen emäs, jossa on 2 kpl OHioneja, kuten Ca(OH) 2, niin OH ioneja syntyy emäksen konsentraation nähden 2 kertainen määrä ja tällöin ph = 14 + log(2*[emäs]) MaoL:n taulukossa happo- ja emäsvakioita vahvoja emäksiä on vain 1 kpl. OH - -ioni. Ts. kaikki hydroksidit ovat vahvoja emäksiä. NaOH, Ca(OH) 2, KOH, Ba(OH) 2, j.n.e

19 1. Heikon hapon ph Esim. Laske 0.5 M H 2 CO 3 - liuoksen ph protolyysireaktio: H 2 CO 3 => H + + HCO 3 - (hajoaa <1%) alussa lopussa 0.5(-x) x x Happovakio Ka = 4.3 * 10-7 (MaoL) x 2 /(0.5-x) = K a. Koska x on hyvin pieni, x 2 /0.5 = K a => x= [H+] = (0.5*Ka)= (0.5*4.3*10-7 ) ph = -log[h + ]= -log (0.5* 4.3*10-7 ) = 3.3 Heikko happo hajoaa vedessä erittäin vähän, josta syystä liukenemisen tapahduttua kokonaisten happomolekyylien konsentraatio on likimain sama kuin alkuperäinen hapon konsentraatio heikon hapon ph kaava ph = - log ([happo]*ka) Ka = taulukkokirjasta löytyvä happovakio *) [happo] = tehtävässä annettu hapon väkevyys *) Happovakio tarkoittaa lopputilanteessa olevaa osamäärän arvoa: Ka [ H ][ HCO [ H 2 CO 3 ] ]

20 1. Heikon emäksen ph Esim. Laske 0.4 M NH 3 - liuoksen ph protolyysireaktio: H 2 O + NH 3 => NH OH- (hajoaa <1%) alussa lopussa 0.4-x x x Emäsvakio Kb = 1.8 * 10-5 (MaoL) lopputilanteessa: x 2 /(0.4-x) = K b. Koska x on hyvin pieni, x 2 /0.4 = K b => x= [OH - ] = (0.4*K b )= (0.4*1.8*10-5 ) poh = -log[oh - ]= -log (0.4* 1.8*10-5 ) = 2.6 ph = = 11.4 Heikko emäs hajoaa vedessä erittäin vähän, joten ph:n kaava on samantapainen kuin heikolla hapolla Heikon emäksen ph poh=- log ([emäs]*k b ) Kaava: ph = 14 +log ([emäs]*k b )

21 ph -kaavojen yhteenveto vahvan hapon ph=-log[happo] vahva emäs ph = 14 + log[emäs] heikko happo ph=log ([happo]*k a ) heikko emäs ph = 14 + log ([emäs]*k b ) Kaavoissa [happo] ja [emäs] tarkoittavat hapon/emäksen konsentraatiota yksikössä mol/l.

22 Veden kovuus dh-asteikko Veden kovuudella tarkoitetaan veden sisältämien kalsiumja magnesiumsuolojen määrää. Käyttöveden kovuus saattaa ilmetä: * Veden jättäminä kalkkitahroina esimerkiksi pesutiloissa, tukkeumina putkissa suolan saostuessa. * Ns. kattilakivenä lämmönvaihtimissa ym. vesilaitteissa. * Huonona pyykinpesutuloksena kovan veden sitoessa pesuainetta. Mitä kovempaa talousvesi on, sitä enemmän pesuainetta tarvitaan, jotta vesi saadaan vaahtoamaan ja pesemään kunnolla. Vedessä oleva kalsium muodostaa saippuan kanssa kalkkisaippuaa, joka ei pese, vaan saostuu. Veden kovuuden yksikkönä käytetään usein saksalaisia kovuusasteita ( dh), jossa 1 aste vastaa 10 mg/l CaO:ta. SI-järjestelmän mukainen yksikkö on mmol/l. 1 dh = 0,178 mmol/l Suomessa kallioperä on yleensä hapanta ja maasto karua ja soista, ja vesi siksi pehmeää. Kovaa vettä on kalkkipitoisilla alueilla, esim. Lohjalla.

23 Suolaliuosten ph Suoloissa joko kationi tai anioni määrää, mihin em. tapauksista suolaliuos kuuluu. Esim. salmiakki NH 4 Cl on hapan, koska sen kationin NH 4+ happovakio Ka =5.6*10-10 > kloridi-ionin emäsvakio ph lasketaan siis heikon hapon kaavalla käyttäen ammoniumionin happovakiota. Eräät ionit, kuten HCO - 3 löytyvät sekä happojen ja emästen joukosta. Sen Kb 2.3*10-8 on suurempi kuin Ka. Tästä syystä esim. NaHCO 3 -liuoksen ph lasketaan heikon emäksen kaavalla käyttäen HCO - 3 ionin emäsvakiota Kb.

24 Tehtäviä: 1. Luokittele yhdisteet seuraaviin luokkiin: A=vahva happo, B=vahva emäs, C= heikko happo, D= heikko emäs a) Ca(OH) 2 b) HCN c) KHCO 3 d) Na 2 SO 4 e) HNO 3 f) CH 3 COOK 2. Laske ph seuraaville liuoksille a) 0.05 M rikkihappo b) 0.15 M KOH c) 0.01 M Na 2 CO 3 d) 0.04 M NH 4 Br

25 Neutraloituminen happo + emäs => suola + vesi Esim. HCl + NaOH => NaCl + H 2 O HCl + NH 3 => NH 4 Cl H 3 PO NaOH => Na 3 PO H 2 O Neutraloitumisessa ph lähestyy arvoa 7. Huom! 1 mooli suolahappoa vaatii 1 moolin NaOH:ia neutraloituakseen täydellisesti, mutta 1 mooli fosfori- happoa vaatii 3 moolia NaOH:ia. HCl on yksiarvoinen happo, fosforihappo on kolmi- arvoinen happo. Kolmiarvoinen happo vaatii siis 3 moolia yksiarvoista emästä. Usein neutraloitumisessa moolit korvataankin yksiköllä ekvivalentti. 1 mol kolmiarvoista happoa = 3 ekvivalenttia (3 val) 1 mol rikkihappoa H 2 SO 4 on vastaavasti 2 ekvivalenttia (2 val). 1 ekvivalentti happoa neutraloituu aina 1 ekvivalentilla emästä.

26 Puskuriliuokset LIUOS, JOSSA ON VALMIKSI HEKKOA HAPPOA JA HEIKON HAPON SUOLAA, ON NIMELTÄÄN PUSKURILIUOS. Puskuriliuoksessa ph- arvo pysyy stabiilina, vaikka siihen lisättäisiin vahvaa happoa. Tämä johtuu siitä, että liuos sitoo tehokkaasti lisättävät H+ - ionit eikä niiden pitoisuus pääse nousemaan nopeasti. Vesitutkijat mittaavat vesistöistä ko. anionien lukumäärää, jota sanotaan puskurikyvyksi. Kun anionit loppuvat, vesistö on suojaton happosateita vastaan. Veri on myös esimerkki puskuriliuoksesta. Esim. Valmistetaan asetaattipuskuri lisäämällä 0,50 mol CH 3 COOH ja 0,30 mol CH 3 COONa litraan vettä. Mikä on liuoksen ph, kun K a (CH 3 COOH ) = 1.8*10-5? CH 3 COOH => CH3COO - + H + alussa Lopussa 0.5-x 0.3+x x x = [H+] = =>ph = 4.5 Jos liuokseen lisätään rikkihappoa esim. 0.2 mol/l, mikä on ph lisäyksen jälkeen CH 3 COOH => CH3COO - + H + alussa Lopussa 0.5-(x-0.2) 0.3+(x-0.2) x x = [H+] = =>ph = 3.9 Rikkihapon lisääminen ei siis laske ph:ta lähelle nollaa, vaan maltillisesti

27 Happoanhydridit Eräät epämetallioksidit ovat itse asiassa vedettömiä (100%) happoja. Niitä sanotaankin happojen anhydrideiksi. Niiden liuotessa veteen syntyy happoja, kuten näemme seuraavista esimerkeistä: CO 2 + H 2 O => H 2 CO 3 SO 3 + H 2 O => H 2 SO 4 N 2 O 5 + H 2 O => 2 HNO 3 Seurauksia: hiilihappoa voidaan siten valmistaa liuottamalla hiilihappoa veteen. Rikkipitoista polttoainetta käytettäessä ilmaan pääsee rikkidioksidia SO 2 joka hapettuu edelleen ilmassa rikkitrioksidiksi SO 3. Vesisateella tämä sataa rikkihappona alas. Alkalimetallit ja niiden oksidit muodostavat emäksiä 2 Na + 2 H 2 O => 2 NaOH + H 2 K 2 O + H 2 O => 2 KOH CaO + H 2 O => Ca(OH) 2 Puhtaan natriumin laittaminen veteen on vaarallista, koska se reagoi veden kanssa lähes räjähdysmäisesti muodostaen vetyä.

28 Metallien ominaisuuksia - Siirtymäalkuaineisiin kuuluvat metallit - Muita metalleja: Alumiini, Tina ja Lyijy Metallit voidaan jakaa raskasmetalleihin (tiheys > 5000 kg/m 3 ja kevytmetalleihin (tiheys <5000 kg/m 3 )

29 Kulta (lat. Aurum, engl. Gold) Tiheys kg/m 3 Sp o C Esiintyminen: puhtaana kultana, kuten jalometallit yleensä seoksena esim. Hopean kanssa Kaivoksia: Kittilä, Sodankylä, Raahe, Ilomantsi Koko maailman vuosituotanto 2700 tn (tilavuutena 137 m 3 = n. pieni luokkahuone) Rikastus: Liuotus natriumsyanidiin (em. Kittilä) Liukenee myös kuningasveteen: 3 osaa HCl, 1 osa HNO 3 Käyttö: kultaesineet Tiheys kg/m 3 Sp. 962 o C Hopea (engl. Silver) Esiintyminen: harvemmin vapaana hopeana kuin kulta sulfidimineraaleina: esim. Ag 2 S Suomessa Sotkamo Silver kaivos on käynnistymässä Käyttö: hopeaesineet, kolikot, mitalit,...

30 Molemmat ao. jalometallit ovat arvoltaan kullan hintaluokassa. Platina (engl. Platinum) Tiheys kg/m 3 Sp o C Esiintyminen: Käyttö: puhtaana ja platinamineraaleina Suomessa ei toimivia platinakaivoksia pakokaasujen puhdistus auton katalysaattorissa tietokoneen kiintolevyn päällystys, nestekidenäytöt korroosionkestävää => platinakorut, platinaelektrodit Palladium (engl. Palladium) Tiheys kg/m 3 Sp o C Esiintyminen: Käyttö: puhtaana ja mineraaleina Ranuan Suhankoon suunnitellaan kaivosta päätuotteena Pd elektroniikassa mm. kännyköiden ja tietokoneiden kondensaattoreissa

31 Kupari (engl. Copper) Tiheys 8960 kg/m 3 Sp o C Mineraalit: kuparikiisu CuFeS 2 muut oksidi - ja sulfidimalmit Kaivoksia: Kevitsan Ni, Cu -kaivos Seokset: Kupari ja Tina (Sn) = PRONSSI Kupari ja Sinkki (Zn) = MESSINKI Käyttö: hyvä sähkönjohtokyky => kupariset sähköjohdot korroosionkestävyys => vesiputket

32 RAUTA (lat. Ferrum, engl. Iron) Tiheys 7860 kg/m 3 Sp o C Mineraalit: magnetiitti Fe 3 O 4 (mm. Kiiruna) hematiitti Fe 2 O 3 (yleisin) rikkikiisu FeS 2 Valmistus masuunissa. Hiili pelkistää raudan muututtuaan ensi häkäkaasuksi 2 Fe 2 O CO => 4 Fe + 3CO 2 - Rauta on puhtaana pehmeää - Kun rautaan lisätäään hiiltä, syntyy terästä tai valurautaa - Teräs: alle 1.7% hiiltä - Valurauta : yli 1.7% hiiltä

33 Kromi Nikkeli Vanadiini Tih kg/m 3 Sp o C Tih kg/m 3 Sp o C Tih kg/m 3 Sp o C Esiintyminen: oksidimalmina EU:n ainoa kaivos on Kemissä Käyttö: *pinnoitusmateriaali (pinta kirkas eikä hapetu) Ruostumaton teräs sisältää >10% Cr Työkaluissa 3-5 % kromia Esiintyminen: sulfidimalmina Sotkamon Talvivaara Ni, Zn, U, Co Kevitsa: Cu ja Ni Käyttö: * Aseiden luodeissa ja ammuksissa Nikkeliparistot ja akut Ruostumattomissa teräslaaduissa Esiintyminen: 50 eri mineraalissa Yleisempi kuin Ni ja Cu Taivalkosken Mustavaaran kaivos loppui kannattamattomana Käyttö: Ferrovanadiinia käytetään lujien teräslaatujen valmistukseen (vanadiiniteräksessä > 5% vanadiinia) Vanadiiniterästä käytetään lujuuden takia aseteollisuudessa

34 Volframi Koboltti Kadmium Tih kg/m 3 Sp o C Tih kg/m 3 Sp o C Tih kg/m 3 Sp. 321 o C Esiintyminen: mm. Wolframiitti mineraalissa - Lupaavia esiintymiä Hämeessä Käyttö: * Kovametalli (Wolframikarbidi WC) työkaluteräkset Hehkulampun hehkulanka Esiintyminen: Arseenimalmeissa (Kongon pahamaineiset kaivokset) Sotkamon Talvivaaran sivutuote Käyttö: Litiumakuissa (esim. Iphone, Samsung,...) Akkumetallien hinnat nousussa Suihkumoottorit, magneetit Esiintyminen: mineraalit, kuten sinkkivälke Sotkamon Talvivaaran sivutuote Käyttö: Nikkeli- Kadmium paristot ja akut Laakereissa (pieni kitka) Myrkyllinen aine. Mm. NiCd akut kielletty kulutustavaroissa EU:ssa

35 Molybdeeni Sinkki Titaani Tih kg/m 3 Sp o C Esiintyminen: mineraaleissa Ei kaivoksia suomessa Käyttö: * Haponkestävä jaloteräs Tih kg/m 3 Sp. 419 o C Esiintyminen: Sulfidimineraaleina Talvivaaran kaivos Käyttö: Kuumasinkityt ja galvanoidut naulat, katot, sadevesikourut Auton ruostesuojaus, sinkkipalat Messinki ( Cu + Zn seos) Tih kg/m 3 Sp o C Esiintyminen: oksidina FeTiO 3 Ei kaivoksia Suomessa Käyttö: Valkoisen maalin pigmentti on TiO 2 Korroosionkesto, lähes teräksen lujuus, mutta puolta keveämpi, sitkeys => tekonivelet (lääketeoll.) Tih kg/m 3 Sp o C Esiintyminen: oksidimineraaleissa mm. Uraniitti UO 2 ja UO 3 Talvivaaran kaivoksella lupa ottaa talteen Uraania sivutuotteena kaivostoiminnasta Radioaktiivista. Säteilyvaara Isotoopit: U235 luonnonuraanista 0.7% (ydinreaktorit ja pommit) U238 luonnonuraanista 99.3% (suuri tiheys => ammuksissa)

36 Alumiini Tih kg/m 3 Sp. 660 o C Tina Tih kg/m 3 Sp. 292 o C Lyijy Tih kg/m 3 Sp. 327 o C Esiintyminen: mm. Bauksiitti Al(OH) 3 Kaivoksia Australiassa, Venäjällä, Kiinassa, Islannissa Käyttö: * Korroosionkestävä (pintaan syntyy suojaava oksidikerros) Eritt. Hyvä sähkön- ja lämmönjohtokyky Keveys => - voimalinjat, lentokoneet, veneet, moottorit, vanteet Esiintyminen: kassiteriitti SnO 2 Kaivoksia Kaakkois-Aasiassa (Koreat, Thaimaa, Malesia, Indonesia) Käyttö: Juotostina ( Sn + Pb) Pronssi (Cu + Sn) Tinapaperi, tinamukit, säilyketölkit Esiintyminen: sulfiittina lyijyhohde PbS Kaivoksia ei Suomessa Käyttö: Aseiden luodeissa Lyijyakut autoissa Suojautuminen säteilyltä esim. röntgenissä Myrkyllinen aine: sisäelinvauriot, käytöshäiriöt, kehitysvammat, syöpä Litium Tih. 534 kg/m 3 Sp. 181 o C Esiintyminen: Litium mineraaleja erityisesti suola-aavikoilla ja suola-järvissä. Suomessa: Kaustiselle ja Kokkolaan suunnitteilla EU:n suurin Litium- kaivos Käyttö: Litium-ioni paristot ja akut. Tämän hetken tärkein akkumetalli.

Seokset ja liuokset. 1. Seostyypit 2. Aineen liukoisuus 3. Pitoisuuden yksiköt ja mittaaminen

Seokset ja liuokset. 1. Seostyypit 2. Aineen liukoisuus 3. Pitoisuuden yksiköt ja mittaaminen Seokset ja liuokset 1. Seostyypit 2. Aineen liukoisuus 3. Pitoisuuden yksiköt ja mittaaminen Hapot, emäkset ja ph 1. Hapot, emäkset ja ph-asteikko 2. ph -laskut 3. Neutralointi 4. Puskuriliuokset Seostyypit

Lisätiedot

Määritelmät. Happo = luovuttaa protonin H + Emäs = vastaanottaa protonin

Määritelmät. Happo = luovuttaa protonin H + Emäs = vastaanottaa protonin Hapot ja emäkset Määritelmät Happo = luovuttaa protonin H + Emäs = vastaanottaa protonin Happo-emäsreaktioita kutsutaan tästä johtuen protoninsiirto eli protolyysi reaktioiksi Protolyysi Happo Emäs Emäs

Lisätiedot

Luku 3. Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph

Luku 3. Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph Luku 3 Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph 1 MIKÄ ALKUAINE? Se ei ole metalli, kuten alkalimetallit, se ei ole jalokaasu, vaikka onkin kaasu. Kevein, väritön, mauton, hajuton, maailmankaikkeuden yleisin

Lisätiedot

3. Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph

3. Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph 3. Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph Happo Happo on protonin (H+) luovuttaja Esim. suolahappo (tässä vesi on emäs) Happo luovuttaa vetyionin ja syntyy oksoniumioni H₃O+ Maistuu happamalta, esim. karboksyylihapot

Lisätiedot

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Vahvat&heikot protolyytit (vesiliuoksissa) ja protolyysireaktiot

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Vahvat&heikot protolyytit (vesiliuoksissa) ja protolyysireaktiot REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Vahvat&heikot protolyytit (vesiliuoksissa) ja protolyysireaktiot Kertausta: Alun perin hapot luokiteltiin aineiksi, jotka maistuvat happamilta. Toisaalta karvaalta maistuvat

Lisätiedot

Osio 1. Laskutehtävät

Osio 1. Laskutehtävät Osio 1. Laskutehtävät Nämä palautetaan osion1 palautuslaatikkoon. Aihe 1 Alkuaineiden suhteelliset osuudet yhdisteessä Tehtävä 1 (Alkuaineiden suhteelliset osuudet yhdisteessä) Tarvitset tehtävään atomipainotaulukkoa,

Lisätiedot

Liuos voi olla hapan, emäksinen tai neutraali

Liuos voi olla hapan, emäksinen tai neutraali Hapot ja emäkset 19 Liuos voi olla hapan, emäksinen tai neutraali happamuuden aiheuttavat oksoniumionit Monet marjat, hedelmät ja esimerkiksi piimä maistuvat happamilta. Happamuus seuraa siitä kun happo

Lisätiedot

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Vahvat&heikot protolyytit (vesiliuoksissa) ja protolyysireaktiot

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Vahvat&heikot protolyytit (vesiliuoksissa) ja protolyysireaktiot REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Vahvat&heikot protolyytit (vesiliuoksissa) ja protolyysireaktiot Kertausta: Alun perin hapot luokiteltiin aineiksi, jotka maistuvat happamilta. Toisaalta karvaalta maistuvat

Lisätiedot

Veden ionitulo ja autoprotolyysi TASAPAINO, KE5

Veden ionitulo ja autoprotolyysi TASAPAINO, KE5 REAKTIOT JA Veden ionitulo ja autoprotolyysi TASAPAINO, KE5 Kun hapot ja emäkset protolysoituvat, vesiliuokseen muodostuu joko oksoniumioneja tai hydroksidi-ioneja. Määritelmä: Oksoniumionit H 3 O + aiheuttavat

Lisätiedot

Neutraloituminen = suolan muodostus

Neutraloituminen = suolan muodostus REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Neutraloituminen = suolan muodostus Taustaa: Tähän asti ollaan tarkasteltu happojen ja emästen vesiliuoksia erikseen, mutta nyt tarkastellaan mitä tapahtuu, kun happo ja emäs

Lisätiedot

MOOLIMASSA. Vedyllä on yksi atomi, joten Vedyn moolimassa M(H) = 1* g/mol = g/mol. ATOMIMASSAT TAULUKKO

MOOLIMASSA. Vedyllä on yksi atomi, joten Vedyn moolimassa M(H) = 1* g/mol = g/mol. ATOMIMASSAT TAULUKKO MOOLIMASSA Moolimassan symboli on M ja yksikkö g/mol. Yksikkö ilmoittaa kuinka monta grammaa on yksi mooli. Moolimassa on yhden moolin massa, joka lasketaan suhteellisten atomimassojen avulla (ATOMIMASSAT

Lisätiedot

Jaksollinen järjestelmä

Jaksollinen järjestelmä Jaksollinen järjestelmä (a) Mikä on hiilen järjestysluku? (b) Mikä alkuaine kuuluu 15:een ryhmään ja toiseen jaksoon? (c) Montako protonia on berylliumilla? (d) Montako elektronia on hapella? (e) Montako

Lisätiedot

Kemian koe kurssi KE5 Reaktiot ja tasapaino koe

Kemian koe kurssi KE5 Reaktiot ja tasapaino koe Kemian koe kurssi KE5 Reaktiot ja tasapaino koe 1.4.017 Tee kuusi tehtävää. 1. Tämä tehtävä koostuu kuudesta monivalintaosiosta, joista jokaiseen on yksi oikea vastausvaihtoehto. Kirjaa vastaukseksi numero-kirjainyhdistelmä

Lisätiedot

Kemiallinen tasapaino 3: Puskuriliuokset Liukoisuustulo. Luento 8 CHEM-A1250

Kemiallinen tasapaino 3: Puskuriliuokset Liukoisuustulo. Luento 8 CHEM-A1250 Kemiallinen tasapaino 3: Puskuriliuokset Liukoisuustulo Luento 8 CHEM-A1250 Puskuriliuokset Puskuriliuos säilyttää ph:nsa, vaikka liuosta väkevöidään tai laimennetaan tai siihen lisätään pieniä määriä

Lisätiedot

( ) Oppikirjan tehtävien ratkaisut. Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph

( ) Oppikirjan tehtävien ratkaisut. Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph Oppikirjan tehtävien ratkaisut Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph 45. Laske liuosten hydroksidi-ionikonsentraatio (5 C), kun liuosten oksoniumionikonsentraatiot ovat a) [H O + ] 1, 1 7 mol/dm b) [H

Lisätiedot

POHDITTAVAKSI ENNEN TYÖTÄ

POHDITTAVAKSI ENNEN TYÖTÄ MUSTIKKATRIO KOHDERYHMÄ: Työ voidaan suorittaa kaikenikäisten kanssa, jolloin teoria sovelletaan osaamistasoon. KESTO: n. 1h MOTIVAATIO: Arkipäivän ruokakemian ilmiöiden tarkastelu uudessa kontekstissa.

Lisätiedot

KE5 Kurssikoe Kastellin lukio 2014

KE5 Kurssikoe Kastellin lukio 2014 KE5 Kurssikoe Kastellin lukio 014 Valitse kuusi (6) tehtävää. Piirrä pisteytystaulukko. 1. a) Selvitä, mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä lyhyesti sanallisesti ja esimerkein: 1) heterogeeninen tasapaino

Lisätiedot

joka voidaan määrittää esim. värinmuutosta seuraamalla tai lukemalla

joka voidaan määrittää esim. värinmuutosta seuraamalla tai lukemalla REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Happo-emästitraukset Määritelmä, titraus: Titraus on menetelmä, jossa tutkittavan liuoksen sisältämä ainemäärä määritetään lisäämällä siihen tarkkaan mitattu tilavuus titrausliuosta,

Lisätiedot

KE5 Kurssikoe Kastellin lukio 2012 Valitse kuusi (6) tehtävää. Piirrä pisteytystaulukko.

KE5 Kurssikoe Kastellin lukio 2012 Valitse kuusi (6) tehtävää. Piirrä pisteytystaulukko. KE5 Kurssikoe Kastellin lukio 01 Valitse kuusi (6) tehtävää. Piirrä pisteytystaulukko. 1. a) Selvitä, mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä lyhyesti sanallisesti ja esimerkein: 1) heikko happo polyproottinen

Lisätiedot

KE4, KPL. 3 muistiinpanot. Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen

KE4, KPL. 3 muistiinpanot. Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen KE4, KPL. 3 muistiinpanot Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen KPL 3: Ainemäärä 1. Pohtikaa, miksi ruokaohjeissa esim. kananmunien ja sipulien määrät on ilmoitettu kappalemäärinä, mutta makaronit on ilmoitettu

Lisätiedot

a) Puhdas aine ja seos b) Vahva happo Syövyttävä happo c) Emäs Emäksinen vesiliuos d) Amorfinen aine Kiteisen aineen

a) Puhdas aine ja seos b) Vahva happo Syövyttävä happo c) Emäs Emäksinen vesiliuos d) Amorfinen aine Kiteisen aineen 1. a) Puhdas aine ja seos Puhdas aine on joko alkuaine tai kemiallinen yhdiste, esim. O2, H2O. Useimmat aineet, joiden kanssa olemme tekemisissä, ovat seoksia. Mm. vesijohtovesi on liuos, ilma taas kaasuseos

Lisätiedot

Metallit materiaaleina. kappale 4

Metallit materiaaleina. kappale 4 Metallit materiaaleina kappale 4 1 Pääryhmien metallit Hapetusluvut samat kuin ryhmän numero (ulkoelektronien määrä) eli +I, +II ja +III Reaktiokyky kasvaa atomikoon kasvaessa Ionisoitumisenergia kasvaa

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

17VV VV 01021

17VV VV 01021 Pvm: 4.5.2017 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, huhtikuu Näytteenottopvm: 4.4.2017 Näyte saapui: 6.4.2017 Näytteenottaja: Mika

Lisätiedot

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus Huomaat, että vedenkeittimessäsi on valkoinen saostuma. Päättelet, että saostuma on peräisin vedestä. Haluat varmistaa, että vettä on turvallista juoda ja viet sitä tutkittavaksi laboratorioon. Laboratoriossa

Lisätiedot

Seoksen pitoisuuslaskuja

Seoksen pitoisuuslaskuja Seoksen pitoisuuslaskuja KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Analyyttinen kemia tutkii aineiden määriä ja pitoisuuksia näytteissä. Pitoisuudet voidaan ilmoittaa: - massa- tai tilavuusprosentteina - promilleina tai

Lisätiedot

Veden kovuus. KOHDERYHMÄ: Työ on suunniteltu lukiolaisille. Se voidaan tehdä esimerkiksi kursseilla KE5 ja työkurssi.

Veden kovuus. KOHDERYHMÄ: Työ on suunniteltu lukiolaisille. Se voidaan tehdä esimerkiksi kursseilla KE5 ja työkurssi. KOHDERYHMÄ: Työ on suunniteltu lukiolaisille. Se voidaan tehdä esimerkiksi kursseilla KE5 ja työkurssi. KESTO: n. 60 min. Työn kesto riippuu käsittelylaajuudesta ja ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Huomaat,

Lisätiedot

Oppikirjan tehtävien ratkaisut

Oppikirjan tehtävien ratkaisut Oppikirjan tehtävien ratkaisut Suolojen liukeneminen veteen 79. Tutki, mitkä seuraavista suoloista ovat niukkaliukoisia ja kirjoita kaikkien suolojen liukenemista kuvaava yhtälö. Suola KCl SrF CaSO NaOH

Lisätiedot

Teollinen kaivostoiminta

Teollinen kaivostoiminta Teollinen kaivostoiminta Jouni Pakarinen Kuva: Talvivaara 2007 -esite Johdanto Lähes kaikki käyttämämme tavarat tai energia on tavalla tai toisella sijainnut maan alla! Mineraali = on luonnossa esiintyvä,

Lisätiedot

125,0 ml 0,040 M 75,0+125,0 ml Muodostetaan ionitulon lauseke ja sijoitetaan hetkelliset konsentraatiot

125,0 ml 0,040 M 75,0+125,0 ml Muodostetaan ionitulon lauseke ja sijoitetaan hetkelliset konsentraatiot 4.4 Syntyykö liuokseen saostuma 179. Kirjoita tasapainotettu nettoreaktioyhtälö olomuotomerkintöineen, kun a) fosforihappoliuokseen lisätään kaliumhydroksidiliuosta b) natriumvetysulfaattiliuokseen lisätään

Lisätiedot

Suolaliuoksen ph

Suolaliuoksen ph Suoaiuoksen ph REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Liuoksen ph-arvoon vaikuttaa oksonium- ja hydroksidi-ionien ainemäärien isäksi neutraoitumisessa muodostuvan suoan protoyysi sen mukaan mistä suoasta on kyse.

Lisätiedot

Liukoisuus

Liukoisuus Liukoisuus REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Kertausta: Eri suolojen liukeneminen veteen on tärkeä arkipäivän ilmiö. Yleensä suolan liukoisuus veteen kasvaa, kun lämpötila nousee. Tosin esimerkiksi kalsiumkarbonaatti,

Lisätiedot

HIILIVOIMA JA HAPPAMAT SATEET

HIILIVOIMA JA HAPPAMAT SATEET Johdanto HIILIVOIMA JA HAPPAMAT SATEET Happosateesta alettiin huolestua 1960- luvulla. Pohjois- Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa havaittiin järvieliöiden kuolevan ja metsien vahingoittuvan happosateiden

Lisätiedot

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ensimmäinen sivu on työskentelyyn orientoiva johdatteluvaihe, jossa annetaan jotain tietoja ongelmista, joita happamat sateet aiheuttavat. Lisäksi esitetään

Lisätiedot

Tehtävä 1. Avaruussukkulan kiihdytysvaiheen kiinteänä polttoaineena käytetään ammonium- perkloraatin ja alumiinin seosta.

Tehtävä 1. Avaruussukkulan kiihdytysvaiheen kiinteänä polttoaineena käytetään ammonium- perkloraatin ja alumiinin seosta. Helsingin yliopiston kemian valintakoe 10.5.2019 Vastaukset ja selitykset Tehtävä 1. Avaruussukkulan kiihdytysvaiheen kiinteänä polttoaineena käytetään ammonium- perkloraatin ja alumiinin seosta. Reaktio

Lisätiedot

NIMI: Luokka: c) Atomin varaukseton hiukkanen on nimeltään i) protoni ii) neutroni iii) elektroni

NIMI: Luokka: c) Atomin varaukseton hiukkanen on nimeltään i) protoni ii) neutroni iii) elektroni Peruskoulun kemian valtakunnallinen koe 2010-2011 NIMI: Luokka: 1. Ympyröi oikea vaihtoehto. a) Ruokasuolan kemiallinen kaava on i) CaOH ii) NaCl iii) KCl b) Natriumhydroksidi on i) emäksinen aine, jonka

Lisätiedot

2. Suolahappoa lisättiin: n(hcl) = 100,0 ml 0,200 mol/l = 20,0 mmol. Neutralointiin kulunut n(hcl) = (20,0 2,485) mmol = 17,515 mmol

2. Suolahappoa lisättiin: n(hcl) = 100,0 ml 0,200 mol/l = 20,0 mmol. Neutralointiin kulunut n(hcl) = (20,0 2,485) mmol = 17,515 mmol KEMIAN KOE 17.3.2008 Ohessa kovasti lyhennettyjä vastauksia. Rakennekaavoja, suurelausekkeita ja niihin sijoituksia ei ole esitetty. Useimmat niistä löytyvät oppikirjoista. Hyvään vastaukseen kuuluvat

Lisätiedot

Kemiallisia reaktioita ympärillämme Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet

Kemiallisia reaktioita ympärillämme Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet Kemiallisia reaktioita ympärillämme Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet Kari Sormunen Syksy 2014 Kemiallinen reaktio Kemiallinen reaktio on prosessi, jossa aineet muuttuvat toisiksi aineiksi: atomien

Lisätiedot

luku2 Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen

luku2 Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen 1 Ennakkokysymyksiä 2 Metallien reaktioita ja jännitesarja Fe(s) + CuSO 4 (aq) Cu(s) + AgNO 3 (aq) taulukkokirja s.155 3 Metallien

Lisätiedot

Yhdisteiden nimeäminen

Yhdisteiden nimeäminen Yhdisteiden nimeäminen Binääriyhdisteiden nimeäminen 1. Ioniyhdisteet 2. Epämetallien väliset yhdisteet Kompleksiyhdisteiden nimeäminen Kemiallinen reaktio 1. Reaktioyhtälö 2. Määrälliset laskut 3. Reaktionopeuteen

Lisätiedot

Oppikirjan tehtävien ratkaisut

Oppikirjan tehtävien ratkaisut Oppikirjan tehtävien ratkaisut Liukoisuustulon käyttö 10. a) Selitä, mitä eroa on käsitteillä liukoisuus ja liukoisuustulo. b) Lyijy(II)bromidin PbBr liukoisuus on 1,0 10 mol/dm. Laske lyijy(ii)bromidin

Lisätiedot

Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot. CHEM-A1250 Luento

Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot. CHEM-A1250 Luento Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot CHEM-A1250 Luento 9 Sisältö ja oppimistavoitteet Johdanto sähkökemiaan Hapetusluvun ymmärtäminen Hapetus-pelkistys reaktioiden kirjoittaminen 2 Hapetusluku

Lisätiedot

luku 1.notebook Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio

luku 1.notebook Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio 1 Kemian kvantitatiivisuus = määrällinen t ieto Kemian kaavat ja reaktioyhtälöt sisältävät tietoa aineiden rakenteesta ja aineiden määristä esim. 2 H 2 + O 2 2

Lisätiedot

HAPPO-EMÄSTITRAUS ANALYYSIMENETELMÄNÄ. Copyright Isto Jokinen

HAPPO-EMÄSTITRAUS ANALYYSIMENETELMÄNÄ. Copyright Isto Jokinen HAPPO-EMÄSTITRAUS ANALYYSIMENETELMÄNÄ HAPPO-EMÄSTITRAUS ANALYYSINÄ PINTAKÄSITTELYLINJOILLA Happo-emäs-titraus on yksinkertainen analyysikeino jolla voidaan selvittää pintakäsittelyissä käytettävien kylpyjen

Lisätiedot

kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm. höyrysilitysraudoissa (saostumien ehkäisy)

kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm. höyrysilitysraudoissa (saostumien ehkäisy) Pesukemian perusteet Veden pesuominaisuudet 1. kostuttaa 2. liuottaa (dipoli) 3. laimentaa 4. liikkuva vesi tekee mekaanista työtä 5. kuljettaa kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm.

Lisätiedot

Käsitteitä. Hapetusluku = kuvitteellinen varaus, jonka atomi saa elektronin siirtyessä

Käsitteitä. Hapetusluku = kuvitteellinen varaus, jonka atomi saa elektronin siirtyessä Sähkökemia Nopea kertaus! Mitä seuraavat käsitteet tarkoittivatkaan? a) Hapettuminen b) Pelkistyminen c) Hapetusluku d) Elektrolyytti e) Epäjalometalli f) Jalometalli Käsitteitä Hapettuminen = elektronin

Lisätiedot

(Huom! Oikeita vastauksia voi olla useita ja oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen)

(Huom! Oikeita vastauksia voi olla useita ja oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen) KE2-kurssi: Kemian mikromaalima Osio 1 (Huom! Oikeita vastauksia voi olla useita ja oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen) Monivalintatehtäviä 1. Etsi seuraavasta aineryhmästä: ioniyhdiste molekyyliyhdiste

Lisätiedot

Sähkökemiaa. Hapettuminen Jännitesarja Elektrolyysi Faradayn laki Korroosio

Sähkökemiaa. Hapettuminen Jännitesarja Elektrolyysi Faradayn laki Korroosio Sähkökemiaa Hapettuminen Jännitesarja Elektrolyysi Faradayn laki Korroosio Hapettuminen ja pelkistyminen 1. Hapetin ja pelkistin 2. Hapetusluku Sähkökemiaa 1. Sähköpari 2. Metallien jännitesarja 3. Elektrolyysi

Lisätiedot

Hapetus-pelkistymisreaktioiden tasapainottaminen

Hapetus-pelkistymisreaktioiden tasapainottaminen Hapetus-pelkistymisreaktioiden tasapainottaminen hapetuslukumenetelmällä MATERIAALIT JA TEKNO- LOGIA, KE4 Palataan hetkeksi 2.- ja 3.-kurssin asioihin ja tarkastellaan hapetus-pelkistymisreaktioiden tasapainottamista.

Lisätiedot

Workshop: Tekniikan kemia OAMK:ssa

Workshop: Tekniikan kemia OAMK:ssa 1 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kemian opetuksen päivät Tekniikan yksikkö OULU 2012 Workshop: Tekniikan kemia OAMK:ssa Miksi betonissa rauta ruostuu ulkopuolelta ja puussa sisäpuolelta? Rautatanko betonissa:

Lisätiedot

c) Tasapainota seuraava happamassa liuoksessa tapahtuva hapetus-pelkistysreaktio:

c) Tasapainota seuraava happamassa liuoksessa tapahtuva hapetus-pelkistysreaktio: HTKK, TTY, LTY, OY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 26.05.2004 1. a) Kun natriumfosfaatin (Na 3 PO 4 ) ja kalsiumkloridin (CaCl 2 ) vesiliuokset sekoitetaan keske- nään, muodostuu

Lisätiedot

2. Reaktioyhtälö 3) CH 3 CH 2 COCH 3 + O 2 CO 2 + H 2 O

2. Reaktioyhtälö 3) CH 3 CH 2 COCH 3 + O 2 CO 2 + H 2 O 2. Reaktioyhtälö 11. a) 1) CH 3 CH 2 OH + O 2 CO 2 + H 2 O Tasapainotetaan CH 3 CH 2 OH + O 2 CO 2 + H 2 O C, kpl 1+1 1 kerroin 2 CO 2 :lle CH 3 CH 2 OH + O 2 2 CO 2 + H 2 O H, kpl 3+2+1 2 kerroin 3 H

Lisätiedot

Metallien ominaisuudet ja rakenne

Metallien ominaisuudet ja rakenne Metallien Kemia 25 Metallien ominaisuudet ja rakenne Metallit ovat käyttökelpoisia materiaaleja. Niiden ominaisuudet johtuvat metallin rakennetta koossa pitävästä metallisidoksesta. Metalleja käytetään

Lisätiedot

TKK, TTY, LTY, OY, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 31.5.2006

TKK, TTY, LTY, OY, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 31.5.2006 TKK, TTY, LTY, Y, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 1.5.006 1. Uraanimetallin valmistus puhdistetusta uraanidioksidimalmista koostuu seuraavista reaktiovaiheista: (1) U (s)

Lisätiedot

JÄTTEET HARVINAISTEN LUONNONVAROJEN LÄHTEENÄ

JÄTTEET HARVINAISTEN LUONNONVAROJEN LÄHTEENÄ JÄTTEET HARVINAISTEN LUONNONVAROJEN LÄHTEENÄ Ari Väisänen 8.5.2019 Sisältö Kriittisten materiaalien tuotanto Potentiaalisia raaka-ainelähteitä Raaka-aineiden talteenotto lietteestä 3D tulostetut metallisiepparit

Lisätiedot

5 LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät

5 LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät Esimerkki 1. a) 100 ml:ssa suolaista merivettä on keskimäärin 2,7 g NaCl:a. Mikä on meriveden NaCl-pitoisuus ilmoitettuna molaarisuutena? b) Suolaisen meriveden MgCl 2 -pitoisuus

Lisätiedot

Johdantoa. Kemia on elektronien liikkumista/siirtymistä. Miksi?

Johdantoa. Kemia on elektronien liikkumista/siirtymistä. Miksi? Mitä on kemia? Johdantoa REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Kemia on elektronien liikkumista/siirtymistä. Miksi? Kaikissa kemiallisissa reaktioissa tapahtuu energian muutoksia, jotka liittyvät vanhojen sidosten

Lisätiedot

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT H.Honkanen Kemiallisessa sähköparissa ( = paristossa ) ylempänä oleva, eli negatiivisempi, metalli syöpyy liuokseen. Akussa ei elektrodi syövy pois, vaan esimerkiksi lyijyakkua

Lisätiedot

VÄRIKÄSTÄ KEMIAA. MOTIVAATIO: Mitä tapahtuu teelle kun lisäät siihen sitruunaa? Entä mitä havaitset kun peset mustikan värjäämiä sormia saippualla?

VÄRIKÄSTÄ KEMIAA. MOTIVAATIO: Mitä tapahtuu teelle kun lisäät siihen sitruunaa? Entä mitä havaitset kun peset mustikan värjäämiä sormia saippualla? VÄRIKÄSTÄ KEMIAA KOHDERYHMÄ: Työ voidaan suorittaa kaikenikäisten kanssa, jolloin teoria sovelletaan osaamistasoon. Parhaiten työ soveltuu alakouluun kurssille aineet ympärillämme tai yläkouluun kurssille

Lisätiedot

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten

Lisätiedot

Maan happamuus ja kalkitus. Ravinnepiika, kevätinfo Helena Soinne

Maan happamuus ja kalkitus. Ravinnepiika, kevätinfo Helena Soinne Maan happamuus ja kalkitus Ravinnepiika, kevätinfo 23.3.2016 Helena Soinne Happo, emäs ja ph H(happo) E(emäs) + (protoni) liuoksen ph on -ionien aktiivisuuden negatiivinen logaritmi ph = -log [ ] [H+]

Lisätiedot

Alikuoret eli orbitaalit

Alikuoret eli orbitaalit Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä Alkuaineen kemialliset ominaisuudet määräytyvät sen ulkokuoren elektronirakenteesta. Seuraus: Samanlaisen ulkokuorirakenteen omaavat alkuaineen ovat kemiallisesti sukulaisia

Lisätiedot

Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö

Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö Kemia 3 op Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut Kurssin sisältö 1. Peruskäsitteet ja atomin rakenne 2. Jaksollinen järjestelmä,oktettisääntö 3. Yhdisteiden nimeäminen 4. Sidostyypit 5. Kemiallinen

Lisätiedot

Kemia s10 Ratkaisut. b) Kloorin hapetusluvun muutos: +VII I, Hapen hapetusluvun muutos: II 0. c) n(liclo 4 ) = =

Kemia s10 Ratkaisut. b) Kloorin hapetusluvun muutos: +VII I, Hapen hapetusluvun muutos: II 0. c) n(liclo 4 ) = = 1. 2. a) Yhdisteen molekyylikaava on C 6 H 10 : A ja E b) Yhdisteessä on viisi CH 2 yksikköä : D ja F c) Yhdisteet ovat tyydyttyneitä ja syklisiä : D ja F d) Yhdisteet ovat keskenään isomeereja: A ja E

Lisätiedot

YLEINEN KEMIA. Alkuaineiden esiintyminen maailmassa. Alkuaineet. Alkuaineet koostuvat atomeista. Atomin rakenne. Copyright Isto Jokinen

YLEINEN KEMIA. Alkuaineiden esiintyminen maailmassa. Alkuaineet. Alkuaineet koostuvat atomeista. Atomin rakenne. Copyright Isto Jokinen YLEINEN KEMIA Yleinen kemia käsittelee kemian perusasioita kuten aineen rakennetta, alkuaineiden jaksollista järjestelmää, kemian peruskäsitteitä ja kemiallisia reaktioita. Alkuaineet Kaikki ympärillämme

Lisätiedot

strategiset metallit 24.2.2011 Marjo Matikainen-Kallström

strategiset metallit 24.2.2011 Marjo Matikainen-Kallström EU:n mineraalipolitiikka ja strategiset metallit Maan alla ja päällä -seminaari i 24.2.2011 EU:n määrittelemät kriittiset raaka-aineet KRIITTISET Metalli/mineraali Kaivostuotanto Löytymispotentiaali Suomessa

Lisätiedot

ATOMIN JA IONIN KOKO

ATOMIN JA IONIN KOKO ATOMIN JA IONIN KOKO MATERIAALIT JA TEKNOLOGIA, KE4 Alkuaineen sijainti jaksollisessa järjestelmässä ja koko (atomisäde ja ionisäde) helpottavat ennustamaan kuinka helposti ja miten ko. alkuaine reagoi

Lisätiedot

2CHEM-A1210 Kemiallinen reaktio Kevät 2017 Laskuharjoitus 7.

2CHEM-A1210 Kemiallinen reaktio Kevät 2017 Laskuharjoitus 7. HEM-A0 Kemiallinen reaktio Kevät 07 Laskuharjoitus 7.. Metalli-ioni M + muodostaa ligandin L - kanssa : kompleksin ML +, jonka pysyvyysvakio on K ML + =,00. 0 3. Mitkä ovat kompleksitasapainon vapaan metalli-ionin

Lisätiedot

Puskuriliuokset ja niiden toimintaperiaate

Puskuriliuokset ja niiden toimintaperiaate Puskuriiuokset ja niiden toimintaperiaate REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Määritemä, puskuriiuos: Liuoksia, joiden ph-arvo ei merkittävästi muutu, kun niihin isätään pieniä määriä happoa tai emästä tai vettä

Lisätiedot

Sähkökemiaa. Hapettuminen Jännitesarja Elektrolyysi Korroosio

Sähkökemiaa. Hapettuminen Jännitesarja Elektrolyysi Korroosio Sähkökemiaa Hapettuminen Jännitesarja Elektrolyysi Korroosio Hapettuminen ja pelkistyminen 1. Määritelmät 2. Hapetusluku Sähkökemiaa 1. Sähköpari 2. Metallien jännitesarja 3. Elektrolyysi ja sen sovelluksia

Lisätiedot

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tarkoituksena on tuoda esiin, että kemia on osa arkipäiväämme, siksi opiskeltavat asiat kytketään tuttuihin käytännön tilanteisiin. Ympärillämme on erilaisia kemiallisia

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset Booriryhmä Hiiliryhmä Typpiryhmä Happiryhmä Halogeenit Jalokaasut Jaksollinen järjestelmä ja sidokset 13 Jaksollinen järjestelmä on tärkeä kemian työkalu. Sen avulla saadaan tietoa alkuaineiden rakenteista

Lisätiedot

CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen

CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen Hapot, Emäkset ja pk a Opettava tutkija Pekka M Joensuu Jokaisella hapolla on: Arvo, joka kertoo meille kuinka hapan kyseinen protoni on. Helpottaa valitsemaan

Lisätiedot

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Document name: METALLITASE, Version: 1 KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Creation time: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. Date: Virhe.

Lisätiedot

COLAJUOMAN HAPPAMUUS

COLAJUOMAN HAPPAMUUS COLAJUOMAN HAPPAMUUS KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu lukion viidennelle kurssille KE5. KESTO: 90 min MOTIVAATIO: Juot paljon kolajuomia, miten ne vaikuttavat hampaisiisi? TAVOITE: Opiskelija pääsee titraamaan.

Lisätiedot

Kaikki ympärillämme oleva aine koostuu alkuaineista.

Kaikki ympärillämme oleva aine koostuu alkuaineista. YLEINEN KEMIA Yleinen kemia käsittelee kemian perusasioita kuten aineen rakennetta, alkuaineiden jaksollista järjestelmää, kemian peruskäsitteitä ja kemiallisia reaktioita. Alkuaineet Kaikki ympärillämme

Lisätiedot

EPÄORGAANINEN KEMIA HARJOITUKSIA. Jaksollinen järjestelmä

EPÄORGAANINEN KEMIA HARJOITUKSIA. Jaksollinen järjestelmä EPÄORGAANINEN KEMIA HARJOITUKSIA Jaksollinen järjestelmä Mitkä alkuaineet ovat oheisesta jaksollisesta järjestelmästä peitetyt A ja B? Mitkä ovat A:n ja B:n muodostamien kloridien stoikiometriat? Jos alkuaineita

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden KEMIAN KOE 22.3.2013 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden ja sisältöjen luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua.

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste

Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste P3-topax 56 Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste OMINAISUUDET Erinomainen poistamaan mineraalisaostumia Poistaa hyvin rasvaa ja proteiinia Erittäin tehokas matalissa konsentraateissa Parannellut

Lisätiedot

SUMUINEN AAMU METALLINKIERRÄTYSLAITOKSELLA

SUMUINEN AAMU METALLINKIERRÄTYSLAITOKSELLA sivu 1/6 KOHDERYHMÄ: Työ on suunniteltu lukion kurssille KE4, jolla käsitellään teollisuuden tärkeitä raaka-aineita sekä hapetus-pelkitysreaktioita. Työtä voidaan käyttää myös yläkoululaisille, kunhan

Lisätiedot

Kemian tehtävien vastaukset ja selitykset Lääketieteen ilmainen harjoituskoe, kevät 2017

Kemian tehtävien vastaukset ja selitykset Lääketieteen ilmainen harjoituskoe, kevät 2017 Kemian tehtävien vastaukset ja selitykset Lääketieteen ilmainen harjoituskoe, kevät 2017 Alla on esitetty vastaukset monivalintaväittämiin ja lyhyet perustelut oikeille väittämille. Tehtävä 3 A 2 B 5,8

Lisätiedot

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin.

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin. KERTAUSKOE, KE1, SYKSY 2013, VIE Tehtävä 1. Kirjoita kemiallisia kaavoja ja olomuodon symboleja käyttäen seuraavat olomuodon muutokset a) etanolin CH 3 CH 2 OH höyrystyminen b) salmiakin NH 4 Cl sublimoituminen

Lisätiedot

Reaktiosarjat

Reaktiosarjat Reaktiosarjat Usein haluttua tuotetta ei saada syntymään yhden kemiallisen reaktion lopputuotteena, vaan monen peräkkäisten reaktioiden kautta Tällöin edellisen reaktion lopputuote on seuraavan lähtöaine

Lisätiedot

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon A. Mikä seuraavista hapoista on heikko happo? a) etikkahappo b) typpihappo c) vetykloridihappo d) rikkihappo

Lisätiedot

COLAJUOMAN HAPPAMUUS

COLAJUOMAN HAPPAMUUS COLAJUOMAN HAPPAMUUS Juot paljon kolajuomia, miten ne vaikuttavat hampaisiisi? TAUSTA Cola-juomien voimakas happamuus johtuu pääosin niiden sisältämästä fosforihaposta. Happamuus saattaa laskea jopa ph

Lisätiedot

Tutkimusmateriaalit -ja välineet: kaarnan palaset, hiekan murut, pihlajanmarjat, juuripalat, pakasterasioita, vettä, suolaa ja porkkananpaloja.

Tutkimusmateriaalit -ja välineet: kaarnan palaset, hiekan murut, pihlajanmarjat, juuripalat, pakasterasioita, vettä, suolaa ja porkkananpaloja. JIPPO-POLKU Jippo-polku sisältää kokeellisia tutkimustehtäviä toteutettavaksi perusopetuksessa, kerhossa tai kotona. Polun tehtävät on tarkoitettu suoritettavaksi luonnossa joko koulun tai kerhon lähimaastossa,

Lisätiedot

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Uraani talteen Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Talvivaaran alueella esiintyy luonnonuraania pieninä pitoisuuksina Luonnonuraani ei säteile merkittävästi - alueen taustasäteily ei poikkea

Lisätiedot

Tekniikan valintakokeen laskutehtävät (osio 3): Vastaa kukin tehtävä erilliselle vastauspaperille vastaukselle varattuun kohtaan

Tekniikan valintakokeen laskutehtävät (osio 3): Vastaa kukin tehtävä erilliselle vastauspaperille vastaukselle varattuun kohtaan Tekniikan valintakokeen laskutehtävät (osio 3): Vastaa kukin tehtävä erilliselle vastauspaperille vastaukselle varattuun kohtaan 1. Kolmiossa yksi kulma on 60 ja tämän viereisten sivujen suhde 1 : 3. Laske

Lisätiedot

Elektrolyysi Anodilla tapahtuu aina hapettuminen ja katodilla pelkistyminen!

Elektrolyysi Anodilla tapahtuu aina hapettuminen ja katodilla pelkistyminen! Elektrolyysi MATERIAALIT JA TEKNOLOGIA, KE4 Monet kemialliset reaktiot ovat palautuvia eli reversiibeleitä. Jo sähkökemian syntyvaiheessa oivallettiin, että on mahdollista rakentaa kahdenlaisia sähkökemiallisia

Lisätiedot

Malmi Orig_ENGLISH Avolouhos Kivilajien kerrosjärjestys S Cu Ni Co Cr Fe Pb Cd Zn As Mn Mo Sb

Malmi Orig_ENGLISH Avolouhos Kivilajien kerrosjärjestys S Cu Ni Co Cr Fe Pb Cd Zn As Mn Mo Sb 11.2 Malmi % % % ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm Orig_ENGLISH Avolouhos Kivilajien kerrosjärjestys S Cu Ni Co Cr Fe Pb Cd Zn As Mn Mo Sb Konttijärvi Kattopuoli 0,20 0,14 0,07 48,97 376,76 4,33

Lisätiedot

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi KOVAJUOTTEET 2009 fosforikupari hopea messinki alumiini juoksutteet Somotec Oy www.somotec.fi SISÄLLYSLUETTELO FOSFORIKUPARIJUOTTEET Phospraz AG 20 Ag 2% (EN 1044: CP105 ). 3 Phospraz AG 50 Ag 5% (EN 1044:

Lisätiedot

Fysiikan, kemian ja matematiikan kilpailu lukiolaisille

Fysiikan, kemian ja matematiikan kilpailu lukiolaisille Fysiikan, kemian ja matematiikan kilpailu lukiolaisille 28.1.2016 Kemian tehtävät Kirjoita nimesi, luokkasi ja lukiosi tähän tehtäväpaperiin. Kirjoita vastauksesi selkeällä käsialalla tehtäväpaperiin vastauksille

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 2 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kemian valintakoe. Keskiviikkona klo Vastausselvitykset: Tehtävät:

Helsingin yliopiston kemian valintakoe. Keskiviikkona klo Vastausselvitykset: Tehtävät: 1 elsingin yliopiston kemian valintakoe Keskiviikkona 9.5.2018 klo 10-13. Vastausselvitykset: Tehtävät: 1. Kirjoita seuraavat reaktioyhtälöt olomuotomerkinnöin: a. Sinkkipulveria lisätään kuparisulfaattiliuokseen.

Lisätiedot

Lasku- ja huolimattomuusvirheet - ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2½ p. = 2 p.

Lasku- ja huolimattomuusvirheet - ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2½ p. = 2 p. Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2017 DI-kemian valintakoe 31.5. Malliratkaisut Lasku- ja huolimattomuusvirheet - ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim.

Lisätiedot

TYÖYMPÄRISTÖN MATERIAALIT

TYÖYMPÄRISTÖN MATERIAALIT TYÖYMPÄRISTÖN MATERIAALIT keittiössä ja ravintolasalissa työskentelevän on tunnettava materiaalien kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet ja tiedettävä mihin ja miten niitä käytetään väärillä valinnoilla

Lisätiedot