KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ"

Transkriptio

1 KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ Osa 1 Kouluttajana Suomen Punaisessa Ristissä Kouluttajan rooli ja tehtävät Tuki kouluttajan tehtävään Yhteisymmärrys, sopiminen tehtävistä Kouluttajakoulutuksen rakenne ja toteutus Ennakkovaatimukset Kouluttajakoulutuksen sisällöt Opetusnäytekäytännöt Kouluttajapätevyys, todistus ja kouluttajakortti Kustannukset Kouluttajataitojen ylläpito ja kehittäminen Parityöskentely Täydennyskoulutus, kouluttajapäivät Lisäkoulutusmahdollisuudet o OK-opintokeskus o Liiton verkkokurssit Koulutusaineistot ja niiden päivittäminen Omien koulutusaineistojen tuottaminen Kurssikuvaukset ja opintopisteet Koulutuksen mallipohjat ja logot 1 Osa 2 Kurssin tai koulutustilaisuuden järjestäminen Talousarvio, kurssin tuotot ja kulut OK opintokeskusyhteistyö Kurssin kouluttajat Kurssipaikan valinta Kurssin markkinointi Ilmoittautumiskäytännöt Kurssikutsu ja ohjelma Kurssin aikana huomioitavaa Kurssitodistukset Kurssin arviointi Laskutus Koulutuksen tilastointi Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset Liitteet Koulutuksen järjestäjän muistilista Kurssikutsu/mainos: malli Kurssiohjelma: malli Todistuspohjan malli Arviointilomakemalli Opetusharjoituksen arviointilomake Yhteisymmärrys / Roolikuvaus (Kouluttajakoulutuksen linjakohtaiset opintojaksojen kuvaukset)

2 OSA 1 KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ VAPAAEHTOISKOULUTTAJAN ROOLI JA TEHTÄVÄT SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisia toimijoita kouluttavat Punaisen Ristin osaston tai piirin valitsemat kouluttajatehtäviin soveltuvat ja Punaisen Ristin kouluttajapätevyyden saaneet kouluttajat. Punainen Risti kouluttaa vapaaehtoistoimijansa järjestämällä heille tehtäväkohtaista valmennusta, joka sisältää varsinaisen tehtävään perehdyttämisen lisäksi tiiviin paketin Punaisen Ristin perustietoutta. Kouluttajien osaamistavoitteissa painotetaankin tämän vuoksi koulutuslinjakohtaisen sisällöllisen osaamisen lisäksi myös järjestön toiminnan periaatteiden ja yhteiskunnallisen roolin tuntemista sekä henkilökohtaisten kouluttajataitojen kehittämistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiskouluttaja toimii vapaaehtoistehtävässä kuten esimerkiksi promot, ohjaajat ja osastojen luottamushenkilöt. Kouluttajan tehtävänä on järjestää Punaisen Ristin perus- ja täydennyskoulutusta vapaaehtoisille toimijoille Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisten koulutusmallien mukaisesti. Kouluttajan tärkeä tehtävä on tukea osastojen vapaaehtoisten osaamista, tietoa, taitoa ja motivaatiota tehtävissään. Kouluttaja on lisäksi usein ensimmäinen Punaisen Ristin edustaja uudelle jäsenelle tai vapaaehtoiselle, jolloin kouluttajan erityisenä tehtävänä on uuden vapaaehtoisen innostaminen mukaan toimintaan. Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan kouluttaja kouluttaa myös järjestön ulkopuolisille tahoille suunnatuissa koulutuksissa. Kouluttajalla on osaaminen ja mahdollisuus soveltaa valtakunnallisia koulutusmalleja kulloisenkin koulutuksen kohderyhmän tarpeiden mukaisesti. Kouluttajat toimivat Suomen Punaisen Ristin keskeisillä ohjelma-aloilla, jotka ovat: Ensiapu/Ensivastetoiminta, Henkinen tuki, Humanitaarinen oikeus, Järjestötyö, Nuorisotoiminta, Maahanmuutto- ja monikulttuurisuustyö, Päihdetyö, Valmiustoiminta ja Vapaaehtoiset sosiaalipalvelut. Kouluttajan tehtävä edellyttää kiinnostusta toimia ihmisten parissa, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä oppia ja opettaa, motivoida ja innostaa. Tämän lisäksi kouluttajakoulutukseen pääsyn edellytyksenä on 18 vuoden ikä sekä suoritettu oman koulutuslinjan peruskurssi. Kouluttajan tehtävään valittavalta edellytetään, että hän on kiinnostunut toimimaan ihmisten parissa haluaa itse oppia ja kehittyä, osaa opettaa, motivoida ja innostaa on valmis monimuoto-opiskeluun on suorittanut oman koulutuslinjansa peruskurssin ennen kouluttajakoulutuksen alkua on vähintään 18 v. Kouluttajan tehtävään valituilta edellytetään; että hän suorittaa Punaisen Ristin kouluttajavalmennukseen sisältyvät, henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa kirjatut osiot tutustuu/osallistuu Punaisen Ristin paikalliseen toimintaan osastossa tai muussa Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan yksikössä. Kouluttajan tehtävässä toimivalta edellytetään, että hän osallistuu vapaaehtoisten koulutustoimintaan omalla alueellaan siten kun piirin tai osaston kanssa on sovittu noudattaa Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiskoulutuksen toteutusmalleja ja -linjauksia; kuten esimerkiksi - koulutuskohtaisia toteutusohjeita ja kurssiohjeita - koulutusten järjestämiseen liittyvää ohjeistusta (kouluttajan ohje) käyttää koulutuksissaan valtakunnallisesti hyväksyttyjä koulutusmateriaaleja osallistuu täydennyskoulutukseen vähintään kerran kolmessa vuodessa sisällyttää Punaisen Ristin perustiedon oman koulutuslinjansa peruskurssiin tai järjestää 2

3 tarvittaessa esimerkiksi yhden illan mittaisen Yhteisen lipun alla kurssin osana oman koulutuslinjansa peruskurssia. informoi piiritoimistoa järjestämistään koulutuksista etukäteen kerää palautteen koulutuksistaan ja välittää oman kouluttajatoiminnan kautta saamansa kehittämisideat koulutuksista vastaaville toimihenkilöille piiritoimistossa. Tuki kouluttajan tehtävään Punainen Risti tarjoaa: laadukkaan koulutuksen ja valmennuksen kouluttajan tehtävään, koulutusmateriaalia ja välineitä, jatkokoulutusta kouluttajataitojen ja muun osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen, verkostoja, asiantuntija- ja vertaistukea, mahdollisuuden yhteistoimintaan samanhenkisten ihmisten kanssa inhimillisyyden ja auttamisen aatetta edistäen, korvauksen tehtävän aiheuttamista kuluista. Yhteisymmärrys ja tehtävistä sopiminen Kouluttajien koulutusta tuetaan järjestön varoista kuten muidenkin vapaaehtoisten koulutusta. Kouluttajan tulevista tehtävistä sovitaan paikallisesti piirin ja/tai osaston kanssa ennen kouluttajakoulutuksen aloittamista. Sovitut asiat kirjataan esimerkiksi kouluttajan yhteisymmärryslomakkeeseen samalla kun täytetään kouluttajan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Yhteisymmärryksessä sovitaan tehtävistä, joita kouluttaja sitoutuu hoitamaan sekä tuesta, jota kouluttajalle tarjotaan. Kouluttaja sitoutuu oman koulutuslinjan koulutusten toteuttamiseen piirin alueella pyydettäessä vähintään neljä kertaa koulutuspätevyyden voimassaoloaikana. Mikäli kouluttaja ei voi hoitaa tehtäväänsä tarjotuista mahdollisuuksista huolimatta, voidaan kouluttajakoulutuksesta aiheutuneet kustannukset periä kouluttajalta takaisin. Kouluttaja huolehtii koulutustilaisuuden sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta valtakunnallisten kurssimallien ja toteutusohjeiden tuella. Hän vastaa myös henkilökohtaisen opetusmateriaalinsa ajan tasalla pitämisestä ja muista sovituista asioista. Opetusnäytteen suoritettuaan kouluttaja liittyy Punaisen Ristin vapaaehtoisten kouluttajin yhteiseen ja koulutuslinjakohtaiseen RedNet-ryhmään. 3

4 KOULUTTAJAKOULUTUKSEN RAKENNE JA TOTEUTUS Ennakkovaatimukset koulutuslinjoittain Kouluttajan tehtävät koulutuslinjoittain Valmiuskouluttaja (SPR/Vapepa) Vetää vapaaehtoisen pelastuspalvelun peruskursseja alueellaan vapaaehtoistoimijoille. Ennakkovaatimukset Etsintä-, ensihuolto- ja viestilinjan hakijalta edellytetään, että hän hallitsee perustiedot pelastuspalvelusta ja että hän on osallistunut toimintaan alueellaan. Järjestökouluttaja Toimii järjestöperuskurssien vetäjänä vapaaehtoisille sekä myös järjestön ulkopuolisille tahoille. Jatkokoulutuksen saatuaan voi toimia Promokoulutuksen yhteisen osan vetäjänä. Oman linjan peruskurssi on suoritettava ennen sisältöosaa. Järjestötuntemus (esim. Punaisen Ristin peruskurssi sekä toiminta osastossa). Sosiaalipalvelukouluttaja Kouluttaa vapaaehtoisia toimijoita SPR:n ystäviksi ja tukihenkilöiksi. Nuorisokouluttaja Toimii kouluttajana järjestön nuorisotoiminnan kursseilla (esim. "Reddie Kids"). Humanitaarisen oikeuden kouluttaja Vetää humanitaarisen oikeuden peruskoulutusta järjestön vapaaehtoisryhmille ja tarvittaessa järjestää infotilaisuuksia järjestön ulkopuolisille tahoille. Henkisen tuen kouluttaja Vetää henkisen tuen peruskursseja järjestön omille vapaaehtoisille sekä väestölle. Päihdetyön kouluttaja Kouluttaa järjestön päihdetyön peruskursseja: päihdeneuvoja- ja päihteiden käyttöön puuttumiseen valmentava koulutus (Varhainen Puuttuminen). Sosiaali- tai terveysalan ammattitutkinto / soveltuva koulutus ja kokemus. Ystävätoiminnan peruskurssi suoritettu. Suomen Punaisen Ristin nuorisotoiminnan tuntemus. Kansainvälisen oikeuden tuntemus tai vankka kenttäkokemus humanitaariseen oikeuteen liittyen. Humanitaarisen oikeuden peruskurssi suoritettu. Soveltuva sosiaali- ja terveysalan peruskoulutus ja kokemus. Henkisen tuen peruskurssi suoritettu. Päihdetyön sisältöosion koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on suoritettu Varhaisen Puuttumisen tai Päihdeneuvojan koulutus. Kouluttaa ja tukee esim. kouluyhteistyötä. Ensivastekouluttaja Toimii kouluttajana ensivastekurssilla, päivystäjien PPE-D kurssilla sekä PPE-D peruskurssilla. Monikulttuurisuuskouluttaja Kouluttaa monikulttuurisen toiminnan herätekursseja ja Tulijan ystävänä ja tukena ystävätoiminnan peruskurssin täydennysosiota. Seksuaaliterveyskouluttaja Toimii kouluttajana ehkäisevään seksuaaliterveysvalistukseen liittyvissä tehtävissä - erityisesti kumikoulun kouluttajana. (kohderyhmänä nuoret) Terveydenhuollon ammattihenkilö (sairaanhoitaja, lääkäri, ensihoitaja tai sairaankuljettaja), joka on viimeiset kaksi vuotta toiminut sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa, päivystyspoliklinikalla, leikkaussalissa tai teho-osastolla. Sosiaali- tai kasvatusalan/yhteiskunnallinen koulutus, tai vankka monikulttuurinen kenttäkokemus. Hiv/seksuaaliterveystyön peruskurssi 4

5 Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiskouluttajien opintojaksojen sisällöt on suunniteltu siten, että aikaa voi käyttää opiskeluun juuri sen verran kuin on tarpeen. Pitkän linjan toimijalle tai vasta järjestötoiminnan peruskurssille osallistuneelle ensimmäinen etäjakso saattaa toimia lähinnä osaamisen ja tietojen tarkistamisen ja päivittämisen välineenä. Uusi tulokas Punaisen Ristin toiminnassa tulee todennäköisesti viettämään hiukan enemmän aikaa verkkotehtävien ja tukimateriaalien parissa. Hyvä järjestötietous on jokaiselle Punaisen Ristin ja Vapepan kouluttajalle yksi keskeinen osaamisalue. Kouluttaja on usein uudelle vapaaehtoiselle ensimmäinen linkki järjestöön ja siksi hänen roolinsa Punaisen Ristin edustajana ja viestinviejänä on ratkaisevan tärkeä! Yhteinen osa Etäjakso (1 kk) Ainutlaatuinen Punainen Risti Välineosa Lähijakso ( 2 pv) Oppimisen ohjaaminen Sisältöosat Lähijakso (2 pv) Opetusnäyte 2-3 h Punainen Risti Vapepa Vuorovaikutus koulutustapahtumassa Oppimisen ohjaaminen Peruskurssien sisällöt Tiedon syventäminen Sovitaan piirin kanssa. Oman toimintalinjan kurssilla. Opetusmenetelmät Kouluttajakoulutuksen sisällöt ja toteutusmallit Kouluttajakoulutuksen ensimmäinen osio Ainutlaatuinen Punainen Risti on kaikille osallistujille yhteinen ja se toteutetaan verkkokoulutuksena vuosittain. Sen kesto on noin 1 kuukausi. Kouluttajakoulutuksen kokonaisuuteen kuuluu lisäksi kaksi lähijaksoa: 1. Oppimisen ohjaaminen ( välineosa ), jolla keskitytään koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen ja 2. Sisältöosa, joka keskittyy ohjelmakohtaisiin kurssisisältöihin ja niiden vetämiseen sekä taustatietojen syventämiseen. Nämä lähijaksot ovat kestoltaan 2 päivää ja sisältävät ennakkotehtäviä, jotka suoritetaan useimmiten verkkotehtävinä. Opintojaksot suoritetaan kaavion mukaisessa järjestyksessä. Erityistapauksissa voidaan koulutusvastaavan kanssa neuvotella ja sopia muusta suoritusjärjestyksestä. Välineosa Oppimisen ohjaaminen voidaan hyväksi lukea osallistujan aiempaan koulutukseen ja työkokemukseen perustuen. Päätös tästä tehdään piirissä koulutus- ja ohjelmavastaavan toimesta. Tässä tapauksessa järjestetään alueellisia tilaisuuksia, joissa käydään läpi Punaisen Ristin koulutustoiminnan käytännön asioita. Näihin alueellisiin tilaisuuksiin voivat osallistua kaikki kouluttajat. Opetusnäyte Kouluttajapätevyyden edellytyksenä on kaikkien kouluttajakoulutuksen osioiden suorittaminen. Viimeinen osio on opetusnäyte, joka arvioidaan järjestössä yhdessä sovittujen kriteerien mukaisesti. Opetusnäytteessä kouluttajalta edellytetään järjestön toiminnan periaatteiden tuntemista, opetusmenetelmien hallintaa sekä koulutuslinjakohtaista sisällön hallintaa. Opetusnäytteestä, sen ajankohdasta ja vastaanottajasta sovitaan piirin koulutusvastaavan kanssa ja se suoritetaan jossain soveltuvassa oman koulutuslinjan koulutuksessa. Sen kesto on vähintään 2 oppituntia ja sisällön tulee olla sopusoinnussa koulutuslinjan valtakunnallisen mallin kanssa. Opetusnäyte tulee suorittaa vuoden sisällä viimeisen koulutusosion päätyttyä. Opetusnäytteen sisällön suunnitelma tulee toimittaa vastaanottajalle, tutorille, noin kaksi viikkoa ennen opetusnäytetilaisuutta arvioitavaksi. Opetusrungon suunnittelupohja löytyy mm. RedNetistä kouluttajien sivustolta. Opetusnäytelomake jää arkistoitavaksi piiriin. 5

6 Kouluttajapätevyys, todistus ja kouluttajakortti Hyväksytyn opetusnäytteen jälkeen kouluttajalle myönnetään todistus suoritetusta koulutuskokonaisuudesta. Suomen Punaisen Ristin kouluttajakoulutus on opintopisteytetty oppilaitoksissa yleisesti käytettyä pisteytysmallia noudattaen. Halutessaan kouluttaja saa kuvallisen kouluttajakortin. Kouluttajakorttihakemus täytetään piiritoimistossa tai yhdessä opetusnäytteen vastaanottajan kanssa ja toimitetaan keskustoimistoon koulutuskoordinaattorille. Kortti on kouluttajalle maksuton. Uudelle sisältöosalle voi hakeutua vasta kun edellisen kouluttajasisällön opetusnäyte on suoritettu hyväksytysti. Kouluttajakoulutuksen kustannukset Lähettävä osasto tai piiri kustantaa yleensä kouluttajakoulutuksesta aiheutuneet kurssimaksut ja majoituskulut sekä matkakulujen omavastuuosuuden. Kouluttaja voi myös sitoutua toimimaan kouluttajatehtävissään koko piirin tai useamman osaston alueella, jolloin kouluttajakoulutuksen kustannukset voidaan jakaa piirin ja osastojen kesken! Sekä etä- että lähijaksojen hinta on 70 ( ). Kurssihinta sisältää koulutuksen, ohjauksen, materiaalit sekä ateriat. Matkakustannusten omavastuu on 40 kutakin koulutusosiota (lähijaksoa) kohden. Kouluttajakoulutukseen osallistuville, omalla autolla saapuville korvataan matkakulut Matkahuollon kilometritaulukon mukaan (pikavuorohinnasto). KOULUTTAJATAITOJEN YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN Parityöskentely Hyviin kokemuksiin ja käytäntöihin perustuen Punaisen Ristin kouluttajia kannustetaan toimimaan kouluttajapareina kurssien vetämisessä. Tämä työskentelymalli mahdollistaa tehtävien järkevän jakamisen, vertaistuen ja arvioinnin koulutusten toteutuksessa. Sopiva kouluttajapari voi löytyä kouluttajakoulutuksen lähijaksoilta tai piiritoimiston yhdyshenkilön avustuksella! Täydennyskoulutus ja kouluttajapäivät Kouluttajapätevyyden säilymisen edellytyksenä on vähintään joka kolmas vuosi suoritettu oman koulutuslinjan täydennyskoulutus. Kolmen vuoden jakso tarkoittaa tässä aikaväliä hyväksytystä opetusnäytteestä sen kalenterivuoden loppuun, jolloin kolme vuotta täyttyy. (Esimerkki: opetusnäyte suoritettu helmikuussa 2012, täydennyskoulutus viimeistään vuoden 2015 loppuun mennessä.) Kouluttajille tarjotaan vuosittain mahdollisuus päivittää kouluttajapätevyytensä valtakunnallisilla kouluttajapäivillä. Keskustoimiston ja piirien toimesta voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää alueellista täydennyskoulutusta kouluttajille lähiopetuksena tai verkkokoulutuksena siten kuin koulutuslinjakohtaisesti on sovittu. Valmiuskouluttajien täydennyskoulutusten osalta on sovittu, että alueellisesti järjestettävä täydennyskoulutus jatkaa kouluttajapätevyyttä yhdellä vuodella eteenpäin. Lisäkoulutusmahdollisuudet OK opintokeskus OK opintokeskus tarjoaa Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisille ja työntekijöille edullista ja laadukasta kouluttaja- ja ohjaajataitoja kehittävää valmennusta. Kouluttajille erityisesti suositeltavat koulutukset löytyvät kouluttajien RedNet sivustolta (http://rednet.punainenristi.fi/) 6

7 sekä OK:n verkkosivuilta (www.ok-opintokeskus.fi). Tarkempaa tietoa koulutuksista löytyy OK:n omilta sivuilta (www.ok-opintokeskus.fi) Liiton verkkokurssit Punaisen Ristin ja Puolikuun kansainvälinen liitto (IFRC) tarjoaa maksuttomia koulutuskokonaisuuksia vapaaehtoisille ja työntekijöille kaikilta keskeisiltä Punaisen Ristin toiminta-aloilta. Liiton verkkokoulutusympäristöön voi kirjautua osoitteesta https://ifrc.csod.com/client/ifrc/default.aspx. Koulutusaineistot ja niiden päivittäminen Kouluttaja saa koulutuslinjakohtaisen taustamateriaalin käyttöönsä kouluttajakoulutuksen aikana sekä osallistuessaan täydennyskoulutuksiin. Tämän lisäksi kouluttajalle tarjotaan päivitettyä tausta-aineistoa vapaaehtoisten RedNet-verkossa kouluttajien omissa ryhmissä. Omien koulutusaineistojen tuottaminen Peruskursseilla on tärkeää käyttää Punaisen Ristin koulutuslinjakohtaisia, päivitettyjä materiaaleja. Punaisen Ristin kouluttajat voivat myös itse tuottaa tai muokata määrättyyn tilanteeseen tai määrätylle kohderyhmälle tarkoitettua materiaalia. Tällöin on tärkeää, että materiaali on Punaisen Ristin ilmeen mukaista ja tuotettu järjestön omia mallipohjia ja -logoja hyödyntäen. Asiasisällöt on tärkeää tarkistuttaa oman koulutuslinjan asiantuntijalla piiritoimistossa tai keskustoimistossa. Kurssikuvaukset ja opintopisteet Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisten, vähintään yhden opintopisteen laajuisten koulutuskokonaisuuksien opintopisteytys on aloitettu vuoden 2013 aikana. Tavoitteena on Punaisen Ristin koulutuksen vertailtavuus muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Osallistujillamme on näin mahdollisuus saada meillä hankittu osaaminen hyväksi luettua osana muita opintoja järjestön ulkopuolella. Koulutuksen mallipohjat ja logot (myös liitteenä) Koulutusten järjestämisen tueksi ja avuksi on tuotettu erilaisia mallipohjia ja lomakkeita, jotka löytyvät kouluttajien sivuilta Rednetistä, keskeiset mallit myös tämän dokumentin liitteinä. Koulutuksen järjestäjän muistilista Koulutuksen talousarviomalli Kurssikutsu/mainos malli Kurssiohjelman malli Todistuspohja monisteena (ei verkkosivuilla) Arviointilomakemalli (valtakunnallinen) Opetusharjoituksen arviointilomake Lisätietoja: piirin koulutusvastaava, ohjelmavastaava, i tai koulutuskoordinaattori Sole Noranta 7

8 OSA 2 OHJE KOULUTTAJALLE KURSSIN TAI KOULUTUSTILAISUUDEN JÄRJESTÄMINEN Suomen Punaisen Ristin kursseja järjestetään sekä piirin että osaston toimesta. Punaisen Ristin osasto voi järjestää koulutusta itsenäisesti tai yhteistyössä piiritoimiston tai toisten osastojen kanssa. Kouluttajan rooli ja vastuu oman alueen vapaaehtoiskoulutuksen toteuttamisesta määritellään kouluttajan yhteisymmärrys lomakkeessa. Koulutustilaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa voi hyödyntää tämän ohjeen liitteenä olevaa muisti- / työnjakolistaa. Lista pitää sisällään mm. seuraavia koulutuksen järjestämiseen liittyviä toimenpiteitä: Talousarvio, kurssin tuotot ja kulut Vapaaehtoistoiminnan herätetason (infot) kurssit sekä usein myös peruskurssit ovat luonteeltaan järjestön ja sen vapaaehtoistoiminnan markkinointia tavoitteenaan uusien vapaaehtoisten ja jäsenten hankinta. Koulutuksen ei ole tarkoitus tuottaa taloudellista voittoa. Vapaaehtoiskoulutuksen hinnoittelun perusteena on omakatteisuus eli kurssimaksuilla katetaan kurssin kulut. Kurssille voidaan määritellä myös valtakunnallinen, yhtenäinen kurssimaksu. Tällöin valtakunnalliset kurssihinnat vahvistetaan vuosittain kyseisen ohjelmalinjan suunnittelijoiden työkokouksissa ja kurssihinnat kirjataan kurssiohjeisiin. Kurssin talousarvion pohjana voidaan käyttää kurssin talousarviolomaketta (liite). Kurssipaikat, majoitukset ja ruokailut valitaan siten, että kurssihinta voidaan pitää kohtuullisena. Kurssin kulut Kouluttajan matkat ja majoitus Kurssilla toimiville Punaisen Ristin kouluttajille maksetaan matkat ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaisesti ellei muuta ole sovittu. Myös hänen ruokailu- ja majoituskulunsa kirjataan kuluarvioon. Majoitus ja ruoka Kurssilaisten ruokailukulut (sekä joissakin tapauksissa majoituskulut) kirjataan talousarvioon siinä tapauksessa, että ne laskutetaan järjestäjältä. Matkakulujen korvaus Punaisen Ristin vapaaehtoisten kursseille osallistuville voidaan korvata matkakuluja budjetin salliessa. Huom. nämä kulut ovat vähennyskelpoisia OK tilitystä tehtäessä! Koulutusmateriaalit ja muut tarvikkeet Vapaaehtoisten koulutuksessa kurssilaisille jaettava materiaali on järjestäville osastoille ja piireille pääsääntöisesti maksutonta. Materiaalikuluihin kirjataan kynät, muistiinpanopaperit yms. 8

9 Monistuskulut Vuonna kulut on arvioitu seuraavasti: mustavalko kopio à 0,05 /kpl värikopio à 0,15 /kpl Monistuskulut voidaan ilmoittaa OK tilityksessä. Markkinointi ja tiedotus sisältäen postikulut Kirjataan mainos- ja markkinointikulut kuten lehti-ilmoituksista aiheutuneet kustannukset. Punaisen Ristin kirjekuoria saa tilata maksutta piiristä / keskustoimistosta. Keskimääräinen postituskulu vuonna on 0,65 /kpl sisältäen kirjekuoren. Tilavuokrat Kirjataan talousarvioon ulkopuolisia, maksullisia tiloja käytettäessä. Arvioon ei kirjata laskennallisia, omien tilojen käytöstä aiheutuvia kuluja (huom. kurssin päätyttyä OK-tilityksessä nämäkin kulut voidaan toki ilmoittaa). Palkkiot ulkopuolisille asiantuntijoille Opetuspalkkioita voidaan maksaa ulkopuolisille luennoitsijoille tai asiantuntijoille. Talousarviossa tulee huomioida myös sotumaksut omassa sarakkeessaan. Järjestön omille kouluttajille ja esimerkiksi delegaateille ei pääsääntöisesti makseta palkkioita järjestön omissa sisäisissä koulutuksissa. Muut kulut Esim. Opetus- tai harjoitusvälineet ja tarvikkeet Kurssin tuotot a) Kurssimaksut: Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiskursseilla suositus on, että kurssimaksuilla katetaan tarjottavat ateriat ja kahvit. Kurssimaksun määräytymisen voit tarkistaa kurssiohjeesta/-kuvauksesta, joka jaetaan kouluttajakoulutuksen sisältöosiolla. b) OK-tuki (Maksimissaan 55 % kurssin valtionapuun oikeuttavista kuluista, ks. 9

10 OK opintokeskusyhteistyö Tulevan vuoden koulutustoimintaa suunniteltaessa tulee huomioida, että OK tukitunnit haetaan vuosittain jo edellisen syksyn aikana. Vuosittainen tuntihaku on hyvä sopia yhteistyössä piiritoimiston kanssa. Järjestämisilmoitus Opintojakson toteuttaja tekee opintojakson suunnitelman (ks. Opintojaksojen ohjeet) OK-opintokeskukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen jakson (=kurssin) alkua OK:n verkkosivuilla (www.ok-opintokeskus.fi) tai toimittamalla lomakkeen sähköpostilla, faksilla tai postitse opintokeskukseen. OK-tuki voi olla enintään 55 % opintojakson toteutuksesta aiheutuneista hyväksyttävistä kuluista. Jos opintojakson kuluihin kohdistuu muuta julkista tukea, yhteenlaskettu summa ei saa olla yli 100 %. OK-tuki on enintään 21 euroa/opetustunti, jos opintojakson toteuttaja hoitaa asioinnin paperilomakkeilla tai osittain Okryverkossa. OK-tuki on enintään 24 euroa/opetustunti, jos opintojakson toteuttaja hoitaa kaiken asioinnin sähköisesti Okryverkossa. Kurssin kouluttajat Kouluttajina kurssilla voivat toimia asianomaisen linjan kouluttajapätevyyden suorittaneet kouluttajat. Tässä yhteydessä on hyvä selvittää, onko piirin alueella opetusnäytettään odottavia kouluttajakokelaita, joita voidaan kutsua kurssille apukouluttajiksi tai mahdollisesti suorittamaan opetusnäytettään. Kurssille määritellään "kurssinjohtaja" tai pääkouluttaja, joka kokoaa kouluttajat suunnittelupalaveriin ja vastaa siitä, että kurssiin liittyvät valmistelut ja tehtävät tulevat hoidetuksi. Kurssipaikan valinta Punaisen Ristin koulutukset toteutetaan järjestön omissa tiloissa silloin kun se on mahdollista. Tämän lisäksi voidaan käyttää yritysyhteistyö- ja muiden kumppaneiden tiloja sopimusten mukaan. Mahdolliset kurssitilasta aiheutuvat kustannukset ilmoitetaan OK-tilityksessä. Kurssin markkinointi Kurssin markkinointitoimenpiteet riippuvat koulutuksen kohderyhmistä, jotka on määritelty mm. kurssiohjeessa tai koulutuksen kuvauksessa, joka jaetaan kouluttajakoulutuksen sisältöosalla. Mainos tai ilmoitus laaditaan mieluiten järjestön omalle kurssimainospohjalle (Liite), jonka löydät sähköisessä muodossa kouluttajien yhteisiltä aineistosivuilta RedNetistä. RedNetin ja Punaisen Ristin verkkosivujen uutis- ja ilmoitustoimintoja kannattaa hyödyntää. Kurssi-ilmoitusten ja mainosten luontevimmat paikat ovat RedNetissä osaston ja piirin omat sivut sekä järjestötiedote Tässä ja Nyt. Ilmoittautumiskäytännöt Kurssi-ilmoittautumisten vastaanottoon suositellaan työkaluksi RedNetin ilmoittautumistyökalua. Ilmoittautumistyökalun voi ottaa käyttöön samalla kun aloittaa kurssin markkinoinnin järjestön verkkosivuilla / RedNetissä (= Tapahtuman luonti ). Sähköistä ilmoittautumistyökalua käytettäessä osallistujat ilmoittautuvat koulutukseen itse ja erillistä jälkikäteen tapahtuvaa kurssilaisten rekisteröintiä ei tarvita. Apua RedNetin ilmoittautumistoiminnon käyttöön saat osastosi Admin oikeuksien haltijalta tai piiritoimistosta. 10

11 Kurssikutsu ja -ohjelma Kurssikutsua ja -ohjelmaa varten on myös olemassa valmiit pohjat/mallit (Liitteenä, sähköiset pohjat Rednetissä). Kutsussa on oleellista, että se on laadittu Punaisen Ristin virallisella logolla varustetulle lomakkeelle ja että se sisältää vähintään seuraavat tiedot: - aika, paikka ja tulo-ohjeet - pääsisällöt ja tavoitteet - kurssimaksu ja laskutustiedot - ohjeistus mahdollisiin ennakkotehtäviin - majoitustarve, erikoisruokavaliot (jos ei tietoja saatu jo ilmoittautumisen yhteydessä) - kurssin ohjelma aikatauluineen - tieto siitä, että kurssi järjestetään yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa Kurssin aikana huomioitavia käytännön asioita - kurssilaisten iloinen ja myönteinen vastaanotto - ruokailuista ja tauoista huolehtiminen - kopiointi ja muut juoksevat asiat - OK-lomakkeiden kierrättäminen (ks. OK-ohjeistus) - laskutuslomakkeen kierrättäminen (ellei tietoja saatu jo ilmoittautumisen yhteydessä) - palautelomakkeiden jakaminen (Huom. osallistavaa / suullista arviointia ei pidä unohtaa) - lisäkoulutusmahdollisuuksista ja toiminnan mahdollisuuksista valistaminen - SPR:n jäsenyyteen innostaminen, jos kurssilaisten joukossa on vielä ei-jäseniä! - uuden vapaaehtoisen eteenpäin ohjaaminen tarvittaessa (toiseen osastoon, toimintamuo toon ) Kurssitodistukset Punaisen Ristin virallisen todistuspohjan saat piiritoimistosta koulutusvastaavalta. Mallit todistuksiin ja niiden kirjoittamiseen annetaan kouluttajakoulutuksen toisella lähijaksolla, jolloin käydään läpi kurssien sisältöjä ja toteutusmalleja. Todistus tulee allekirjoittaa Punaisen Ristin kouluttajanimekkeellä. Viralliselle Punaisen Ristin todistuslomakkeelle kirjataan vain valtakunnalliset Punaisen Ristin koulutukset. Muiden koulutusten osalta voidaan käyttää osallistumistodistuksena esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin kirjelomaketta. Todistuksen kirjoittajalla on aina oltava kouluttajapätevyys voimassa. Kurssin arviointi Kurssin vetäjinä toimineet kouluttajat pitävät yhteisen jälkiarviointipalaverin joko heti kurssin päätyttyä tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Arviointipalaverissa käydään läpi sekä kouluttajien omat että kurssilaisten arvioinnit ja kirjalliset kurssipalautteet. On suositeltavaa, että kooste kurssipalautteista toimitetaan piirin koulutus- tai ohjelmavastaavalle. Palautekoostetta voi hyödyntää seuraavalla kerralla kyseistä kurssia suunniteltaessa. Laskutus Kurssi voidaan laskuttaa etukäteen, kerätä kurssimaksut käteismaksuina kuittia vastaan tai laskuttaa jälkikäteen piirin tai osaston käytäntöjen mukaan. OK-tilitys Selvitys kurssista tehdään viimeistään neljän viikon sisällä koulutuksen päättymisestä (ks. Liite Opintojaksojen ohjeet tai Koulutuksen kirjaaminen toimintakalenteriin / tilastointi Koulutus ja sen osallistujamäärä kirjataan osaston toimintapäiväkirjaan. Vuoden vaihteessa valtakunnallisen toiminta- ja koulutustietojen keruun yhteydessä kirjataan kaikki osaston järjestämät 11

12 koulutustilaisuudet tilastopohjaan. Mikäli järjestetyn koulutuksen nimekettä (tai sitä vastaavaa) ei löydy tilastopohjasta, se kirjataan kohtaan "osaston muu koulutus". 12

13 Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset Suomen Punaisessa Ristissä Suomen Punaisen Ristin toiminnan vastuuvakuutus sekä vapaaehtoistoiminnan vakuutukset ovat Tapiola-ryhmässä. Suomen Punaisella Ristillä on vapaaehtoistoimintaa varten kaksi valtakunnallista vakuutusta: a) Ryhmätapaturmavakuutus, joka korvaa Punaisen Ristin vapaaehtoisille sattuneet tapaturmat ja niiden hoitokulut. Vapaaehtoiset ovat vakuutettuja kaikkien SPR:n toimintamuotojen vapaaehtoistehtävissä, myös kokouksissa, koulutuksissa, kursseilla, vuosittaisilla leireillä, Konteissa, Turvataloissa, keräyksissä ja harjoituksissa sekä näihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla. Vakuutus kattaa vapaaehtoisten henkilötapaturmat (ei kata esinevahinkoja eikä sairastapauksia). b) Järjestön toiminnan vastuuvakuutus Vakuutus korvaa vakuutetussa toiminnassa toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista toiminnan järjestäjänä SPR on korvausvastuussa. Tämä tarkoittaa ns. kolmannelle osapuolelle sattuneita vahinkoja. Vakuutus kattaa kaikki Suomen Punaisen Ristin toimintamuodot Vahingon satuttua, toimi seuraavasti: Ilmoita vahingosta viipymättä tapahtuman / tilaisuuden vastuuhenkilölle. Puhelimitse Soita numeroon (ma - pe klo 8-20) Kerää vahinkoon liittyvät tiedot sekä asiapaperit ja varaudu kertomaan: - omat yhteystietosi - selostus vahinkotapahtumasta (tapaturma, aika, paikka) - tilinumero, jolle korvaus maksetaan - vahingosta aiheutuneet kulut (määrä, ajankohta) Internetissä Vahingosta voi ilmoittaa sähköisellä lomakkeella osoitteessa käyttämällä hakusanaa ilmoita vahingosta lomake löytyy helposti. Tarvittavat liitteet lähetetään erikseen Tapiolaan. Liitteet sekä valtakirjalomakkeen Kelaa varten voi lähettää palautuskuoressa, joka on tulostettavissa sähköisen vahinkoilmoituksen yhteydessä. Postitse Vahinkoilmoituksen voi noutaa Tapiolan toimistosta tai tulostaa Tapiolan Internet-sivuilta. Korvaushakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen: Tapiola-ryhmä, TAPIOLA 13

14 LIITE 1 KURSSIN TAI KOULUTUSTILAISUUDEN SUUNNITTELU (muistilista) Koulutustilaisuuden järjestäminen ja toteuttaminen on projekti, joka vaatii tarkan suunnittelun ja työnjaon kouluttajien ja muiden resurssihenkilöiden kesken. Tämän ohjeen tarkoitus on toimia kouluttajan muistilistana kurssin tai koulutustilaisuuden käytännön järjestelyissä. Täydennä listaa omien kurssiesi erityispiirteiden ja -tarpeiden mukaan. Ennen kurssia Koulutustarpeen kartoitus omalle osastolle yhteistyössä naapuriosastojen kanssa? ulkopuolinen tilaaja? yhdessä esim. toisen järjestön kanssa? Huom. Jos mahdollista, alueellinen ja paikallinen kurssitarjonta suunnitellaan yhdessä vastaavan piirin ohjelmatyöntekijän kanssa muun toiminnan suunnittelun yhteydessä. Kurssin suunnittelu kouluttajien rekrytointi kouluttajapalaveri: kohderyhmä tavoitteen kirkastaminen kurssipaikka aikataulu ja ohjelmasisällön suunnittelu, työnjako kurssiohjeen läpikäyminen materiaali, laitteet ja välineet matkustus ja majoittuminen palkkiot ja maksutapa sijaistus turvallisuussuunnitelma, vakuutukset tarvittaessa vähimmäisosanottajamäärä ja peruutusehdot (sisältyy kurssiohjeeseen) ruokavaliot yhteiset pelisäännöt kurssilla Budjetointi menot (palkkiot, matkakulut, materiaalit, tilat, mainonta ja postitus/markkinointi) tulot (kurssimaksut, OK-tuki) OK-opintokeskus: järjestämisilmoitus viimeistään 2 viikkoa ennen kurssia Kuka vastaa Mihin mennessä Huom. * Kouluttaja osaltaan toimii osastonsa tai alueensa kurssitarpeen kartoittajana. * Kurssi voi olla toimintasuunnitelman / koulutusaikataulun mukainen tai akuuttiin paikalliseen tarpeeseen vastaava. * Ilmoitus kurssista aina myös omaan piiriin koulutus- tai ohjelmavastaavalle. *Jokaisesta valtakunnallisesti järjestettävästä kurssista on kurssiohje, joka pitää tiivistetysti sisällään kyseisen kurssin sisältöön ja toteutukseen liittyvät seikat. *Käytännöt sovitaan tarkemmin oman piirin kanssa. 14

15 Markkinointi kenelle? mille alueelle? millä välineillä? (suoramarkkinointi, piiritiedote, paikallislehdet, Rednet) kurssimainoksen/alustavan ohjelman tuottaminen ilmoittautumistapa Kutsut ilmoittautuneille ennakkotehtävät tarvittaessa kartta ja tulo-ohjeet Punaisen Ristin omat nettisivut on tehokkaimmaksi todettu kurssien markkinointikanava! kts. kurssimainospohja Rednet.punainenristi.fi Todistukset (valtakunnallinen pohja piiristä) Koulutustilanteen valmistelu laitteet ja muut välineet opasteet tarvittaessa materiaali valmiiksi koulutustila kuntoon istumajärjestys järjestön tunnukset, liput, julisteet Kurssin aikana Kurssilaisten / kouluttajien vastaanotto Ruokailuista ja tauoista huolehtiminen Kopiointi ja muut juoksevat asiat Tuotemyynti OK-lomakkeet kiertoon Laskutuslomake kiertoon tarvittaessa Palaute ja arviointi Kuka vastaa Mihin mennessä Huom. Kurssin jälkeen Kouluttajapalaveri, arviointi Kurssipalautteiden arviointi /yhteenveto Muutokset ohjelmaan/ toteutukseen Kurssimaksut Palkkiot Matkalaskut OK-tilitys (kts. ohje) Tieto piiriin toteutetusta koulutuksesta Kuka vastaa Mihin mennessä Huom. 15

16 16

KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ

KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ Osa 1 Kouluttajana Suomen Punaisessa Ristissä Kouluttajan rooli ja tehtävät Tuki kouluttajan tehtävään Yhteisymmärrys, sopiminen tehtävistä Kouluttajakoulutuksen

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri 2015

Tapahtumakalenteri 2015 Tapahtumakalenteri 2015 Tammikuu 9.1. Järjestötiedotteen 1/2014 materiaali piiritoimistoon 12.1. SPR-info, Uusikaupunki 12.1. SPR-info, Salo 14.1. SPR-info, Loimaa 15.1. SPR-info, Turku 16.-17.1. Ensiapupäivystäjien

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

ETSINNÄN PERUSKURSSI IKAALISISSA 26.-27.8.2011

ETSINNÄN PERUSKURSSI IKAALISISSA 26.-27.8.2011 KURSSITIEDOTE JA OHJELMA 26.7.2011 ETSINNÄN PERUSKURSSI IKAALISISSA 26.-27.8.2011 Kurssin järjestää Punaisen Ristin Satakunnan piiri yhteistyössä Opintotoiminnan Keskusliiton kanssa. Aika Perjantai 26.8.

Lisätiedot

TJS Opintokeskus tukee järjestöjen. Edellytykset TJS-tuen saamiselle

TJS Opintokeskus tukee järjestöjen. Edellytykset TJS-tuen saamiselle TJS-tukiohje 2016 TJS Opintokeskus tukee järjestöjen koulutustoimintaa TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka perustehtävänä on tukea liittojen, yhdistysten,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry KOULUTUKSET 2016 Apuohjaajakoulutus - UUTUUS! 23.1. Helsinki, 20.2. Tampere, 12.3. Oulu, 6.8. Seinäjoki Active Cheer ohjaajakoulutus 9.1. Jyväskylä, 16.1. Pori, 6.2. Helsinki,

Lisätiedot

Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille

Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta koostuu seitsemästä eri toimintamuodosta (ryhmästä):

Lisätiedot

ETSINNÄN MAASTOJOHTAJAKURSSI LOPEN RÄYSKÄLÄSSÄ

ETSINNÄN MAASTOJOHTAJAKURSSI LOPEN RÄYSKÄLÄSSÄ KURSSITIEDOTE 18.3.2011 ETSINNÄN MAASTOJOHTAJAKURSSI LOPEN RÄYSKÄLÄSSÄ 21.-22.5.2011 Kurssin järjestää Punaisen Ristin Hämeen piiri yhteistyössä Opintotoiminnan Keskusliiton kanssa. Aika Lauantai 21.5.

Lisätiedot

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Kansanopistokokous 21.9.2010 Lapuan kristillinen opisto Paula Ilén Toiminnanjohtaja SPR:n Satakunnan piiri - Yksinäinen vanhus - Turvapaikanhakijoiden määrän nopea

Lisätiedot

Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1

Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1 Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1 KURSSIN JÄRJESTÄMISEN VAIHEET 3.3.2015 Opas kurssin järjestämiseksi 2 Kurssin järjestämisen vaiheet 1. Kurssituntivaraus Ideat

Lisätiedot

Vertaisopintoryhmien ohjeet vuonna 2014

Vertaisopintoryhmien ohjeet vuonna 2014 2014 Vertaisopintoryhmien ohjeet vuonna 2014 Hyvä opintoryhmän yhteyshenkilö! Nämä ohjeet kertovat, miten toteutat taloudellista tukea saavan vertaisopintoryhmän OK-opintokeskuksen kanssa onnistuneesti.

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 FUTUREX Sopimukset korkea-asteen oppisopimustyyppisessä koulutuksessa 9.-10.10.2012 Tarita Tuomola,

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5

EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5 EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm Muutoksen sisältö nro 1.0 30.3.2009 1.1 26.11.2009 Koulutuksen kokemusten

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Uudistuksen mukanaan tuomat järjestelmät ja toimintatavat. Verkko-oppimisympäristö Moodle

Uudistuksen mukanaan tuomat järjestelmät ja toimintatavat. Verkko-oppimisympäristö Moodle Uudistuksen mukanaan tuomat järjestelmät ja toimintatavat Verkko-oppimisympäristö Moodle Koulutusuudistusseminaari 15.4.2015 Sokos Hotel Vantaa Koulutussuunnittelija Otto Ripatti Moodle-verkko-oppimisympäristön

Lisätiedot

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun Toimintamuodot Reddie Kids -varhaisnuorten kerhotoiminta Nuorisoryhmä Narikka: lyhytkestoinen vapaaehtoistoiminta Leiritoiminta Kansainvälinen nuorisotoiminta Spray-lehden toimitustyö Koulutus Reddie Kids

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017

VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017 VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017 Mikä muuttuu? Vertaisopintoryhmät asioivat sähköisesti Sivisverkossa. Yhteyshenkilöllä on henkilökohtainen Sivisverkon käyttäjätunnus. Yhteyshenkilö voi samalla Sivisverkon käyttäjätunnuksella

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Viestintä ja tiedotus hankkeessa. 1 Hanna Laaksonen

Viestintä ja tiedotus hankkeessa. 1 Hanna Laaksonen Viestintä ja tiedotus hankkeessa 1 Viestintäsuunnitelma Monissa hankkeissa on tarpeen tehdä myös erillinen viestintä- ja tiedotussuunnitelma. Tiedotussuunnitelma tukee ja konkretisoi hankkeen toteutusta

Lisätiedot

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm Muutoksen sisältö nro 1.0 26.11.2009 1.1 31.5.2010 Lisätty kokeeseen

Lisätiedot

Kannen kuvat: Turun Naiskeskus, Actiontime ja KSL

Kannen kuvat: Turun Naiskeskus, Actiontime ja KSL KURSSITUEN OPAS Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry ja KSL-opintokeskus Lintulahdenkatu 10, 4. krs, 00500 Helsinki ksl@ksl.fi, etunimi.sukunimi@ksl.fi p. 040 197 4209 ksl.fi facebook.com/kslry @kslopintokeskus

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Taina Eriksson, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu lito.fi

Koulutuspäällikkö Taina Eriksson, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu lito.fi Koulutuspäällikkö Taina Eriksson, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu 13.10.2017 LITO-hanke OKM:n erityisavustus vuosille 2017-2019 Hankkeessa mukana 10 yliopistoa, joista 9 toteuttaa opetusta pilottilukuvuonna.

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Osaavien auttajien verkosto (päivitetty 4.11.2015) 19.11.2015 1 Apua tarvitaan 19.11.2015 2 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) historiaa Enontekiö, Kerässieppi 24.5.1963

Lisätiedot

PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE

PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE Piirin tapahtumia ovat piirin toimintasuunnitelmaan kirjatut tai piirin ryhmien erikseen järjestettäväksi päättämät tapahtumat, jotka piirihallitus on vahvistanut järjestettäväksi. Muiden tapahtumien osalta

Lisätiedot

TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE

TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE 26.11.2013 Toimintatilasto 2013 TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE Toimintatilasto palvelee ensisijaisesti nais-, varhaisnuoriso- ja nuoriso-osastoja, mutta myös alueellisia pelastusliittoja ja valtakunnallista

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Miksi rekrytoimme nyt?

Miksi rekrytoimme nyt? Miksi rekrytoimme nyt? Kouluttaja- ja PROMO-päivät 31.1.-1.2.2015 Oulu Rekrytoimme lisää vapaaehtoisia, koska Uuden toimintalinjauksen keskeisin ja kriittisin kehityskohde on vapaaehtoisten määrän kasvattaminen

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle

Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle Varpu Salmenrinne ja Siina Lepola 2015 Laitosystävätoiminta...1 Laitosystävien tehtävät ja toimintamuodot...2 Laitosystävätoiminnan

Lisätiedot

Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta

Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta Toimintamuodot Ystävätoiminta Suomen- ja ruotsin kielen kerho LäksyHelppi Kansainvälinen klubi Leiritoiminta Asumisapu Toiminta vastaanottokeskuksissa Koulutus Makupaloja monikulttuurisuudesta Ystävätoiminnan

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUKSET 2014

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUKSET 2014 VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUKSET 2014 I-TASON VALMENTAJAKOULUTUKSET: Tennisohjaaja Kaikkiin koulutuksiin on mahdollista osallistua, ei ainoastaan oman alueen koulutuksiin. Seuralla tai useammalla alueen

Lisätiedot

TUKEA JÄRJESTÖSI OMILLE KURSSEILLE

TUKEA JÄRJESTÖSI OMILLE KURSSEILLE KURSSITUEN OPAS Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry ja KSL-opintokeskus Lintulahdenkatu 10, 4. krs, 00500 Helsinki ksl@ksl.fi, etunimi.sukunimi@ksl.fi p. 040 197 4209 ksl.fi facebook.com/kslry @kslopintokeskus

Lisätiedot

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2018

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2018 MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2018 Henkilökunnan ja toimintaan osallistuvien luottamushenkilöiden (toimielinten jäsenet, kansainvälisten elinten edustajat, edustusurheilijat, yms.) matkakustannusten

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1 LIITE 1 Työssäoppimisen alueelliseen sopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN. TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS PUNAINEN RISTI TOIMII Suomen Punaisen Ristin toiminnan rahoitus Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Sivu 1 SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

Koeajotilaisuuden voi järjestää SML:n jäsenkerho

Koeajotilaisuuden voi järjestää SML:n jäsenkerho SML:n koeajoilmoitus ja vakuutus 2015 Tämä ohje on laadittu koeajotilaisuuksia varten, joissa jäsenkerho käyttää koeajoon osallistuville henkilöille kertaluontoisen tapaturmavakuutuksen koeajon aikana

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN PALLO RY. Rahastonhoitajien koulutus kevät 2015

HAUKIPUTAAN PALLO RY. Rahastonhoitajien koulutus kevät 2015 HAUKIPUTAAN PALLO RY Rahastonhoitajien koulutus kevät 2015 RAHASTONHOITAJAN PÄÄASIALLISENA TEHTÄVÄNÄ ON HUOLEH- TIA JOUKKUEEN RAHALIIKENTEEN SUJUVUUDESTA JA LASKUJEN AJANTASAISESTA MAKSATUKSESTA. MUITA

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Matkustusohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Matkustusohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Matkustusohjesääntö 11.11.2014 Sivu 1 / 4 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan matkustusohjesääntö 1 Soveltaminen Sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi

Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi Vertaisopintoryhmien ohjeet vuonna 2015 2 Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi Hyvä opintoryhmän yhteyshenkilö! Tervetuloa toteuttamaan

Lisätiedot

Metallityöväen Liitto ry. Seuturyhmien toimintaohje

Metallityöväen Liitto ry. Seuturyhmien toimintaohje Metallityöväen Liitto ry Seuturyhmien toimintaohje Sisältö Seuturyhmien toimintaohje Seuturyhmien toimintaohje...3 Seuturyhmän organisoituminen...4 Seututoimikuntien jaostot...6 Seuturyhmäkoulutus...8

Lisätiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot 2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot MIKÄ ON GLT:N PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA? Tämän ohjelman kautta tarjotaan taloudellista tukea tärkeiden koulutus-

Lisätiedot

Anita Johansson. Käyttöönotto. Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä , Anita Johansson

Anita Johansson. Käyttöönotto. Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä , Anita Johansson Anita Johansson Käyttöönotto Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä 22.3.2013, Anita Johansson Käyttöönoton periaatteet Palveluiden käyttöönotto tehdään kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET

LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET 2011 2012 Määräykset ja ohjeet 2011:7 Opetushallitus

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 9.4.2015 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS KOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

Head of delegation -opas

Head of delegation -opas Head of delegation -opas HEAD OF DELEGATION Sinut on valittu head of delegation (HoD) tehtäviin eli Suomen joukkueenjohtajaksi kansainvälisiin kilpailuihin. Tästä joukkueenjohtajan oppaasta löydät ohjeistuksen

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 Punaisen

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN Perusedellytys vapaaehtoistoiminnalle VAPAAEHTOINEN ITSE (1/2) Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus on tuoda iloa ihmisten elämään, myös vapaaehtoiselle itselleen. Mukaan

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 10.12.2011 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen piiri. kuva: Niklas Meltio

Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen piiri. kuva: Niklas Meltio Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen piiri kuva: Niklas Meltio KOULUTUS- JA TAPAHTUMAKALENTERI 2015 KOULUTUS JA TAPAHTUMAKALENTERI 2015 Kädessäsi on SPR Kaakkois-Suomen piirin koulutus- ja tapahtumakalenteri.

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa MÄÄRÄYS 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Voimassaoloaika: 15.1.2018 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu: L 531/2017, 60 Kumoaa

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

Opintokeskus Siviksen ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet Ohjeet päivitetty

Opintokeskus Siviksen ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet Ohjeet päivitetty Opintokeskus Siviksen ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet Ohjeet päivitetty 11.1.2018 OK-opintokeskuksen 70-vuotisjuhlakuosi Hyvä koulutuksen toteuttaja! Tervetuloa toteuttamaan ammatillista lisäkoulutusta

Lisätiedot

SEL KOULUTTAJAKOULUTUS OPETUSOHJELMA

SEL KOULUTTAJAKOULUTUS OPETUSOHJELMA SEL KOULUTTAJAKOULUTUS OPETUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Koulutuksen perusteet ja tavoitteet 2. Koulutustaidot 3. Koulutusmenetelmät 3.1. Perinteiset koulutusmenetelmät 3.2. Etä- ja verkko-opetus 4. Koulutuksen

Lisätiedot

Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen

Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen Sininen Kolmio Oy järjestää psyko-ja sosiodraamamenetelmien koulutusta vuonna 2013-14. Koulutuskokonaisuus käsittää 1. Perusvalmiudet psyko-

Lisätiedot

2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA

2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA 2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA MIKÄ ON MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA? Ohjelman puitteissa on haettavissa rajoitettu määrä apurahaa

Lisätiedot

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Tässä raportissani visualisoin koko Perhekurssiprosessin kulun kurssin suunnittelusta jälkimarkkinointiin Kurssin suunnittelu ja kalenterointi Perhe On

Lisätiedot

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus 1 Taitoni.fi ohjeet Mikä Taitoni.fi on? Taitoni.fi on lääkäreille tarkoitettu verkkosovellus, joka tarjoaa työvälineitä osaamisen kuvaamiseen ja arviointiin. Palvelu sijaitsee osoitteessa www.taitoni.fi

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Leonardo da Vinci -liikkuvuushankkeiden koulutus 2013 Hankkeen elinkaari Hankekausi 1.6.2013 31.5.2015 2014 2015 Mahdollinen paikan päällä tehtävä tarkastus Mahdollinen

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa Kokemuksia ja käytännön ohjeita 2 SISÄLTÖ 1 KesäJeesi -toiminnan taustaa... 3 2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten... 4 3 Uraohjaus osana

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

OK-opintokeskuksen. ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015

OK-opintokeskuksen. ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015 OK-opintokeskuksen ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015 ohjeet päivitetty 16.1.2015 OK-opintokeskuksen 70-vuotisjuhlakuosi Hyvä koulutuksen toteuttaja! Tervetuloa toteuttamaan ammatillista lisäkoulutusta

Lisätiedot

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä?

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Olen saanut ystäviä Tapaa kavereita Oppii uutta Saa tehdä Saa kokemuksia Saa auttaa Pääsee vaikuttamaan ja tekemään

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

1. Yleistä ohjeistusta

1. Yleistä ohjeistusta Suomen Lions-liitto Kokoukseen ilmoittautuminen OHJE Sisällysluettelo 1. Yleistä ohjeistusta...1 2. Kirjautuminen...2 3. Osallistujatyypin valinta...3 4. Osallistujan tiedot...4 5. Ilmoittautumisen vahvistaminen/peruminen...5

Lisätiedot

Kouluttajakoulutus Partiokouluttaja -koulutus (PKK) Ryhmänohjaajakouluttaja -koulutus (ROKK) Kisa Rastipäällikkö -koulutus

Kouluttajakoulutus Partiokouluttaja -koulutus (PKK) Ryhmänohjaajakouluttaja -koulutus (ROKK) Kisa Rastipäällikkö -koulutus Viimeksi päivitetty 31.5.2017 PIKAOPAS SUOMEN PARTIOLAISTEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 2017 Koulutusjärjestelmä on päivitetty KoJ-peruskorjausprojektin aikana vuosina 2016-2017. Kaikkia partiokoulutuksen järjestäjiä

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2017 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1 Liite 2 Työssäoppimisen alueellisen yhteistyösopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan tällä

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE

PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE Hämeen Partiopiiri ry 2014 YLEISTÄ PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUKSESTA Partionjohtajan peruskoulutus tukee kaikkia vaeltajan ja aikuisen vastuulla olevia lippukunnan

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot