POIKKITIEN(Mt145) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SIBELIUKSENVÄYLÄ- POHJOISVÄYLÄ VAIHE 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POIKKITIEN(Mt145) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SIBELIUKSENVÄYLÄ- POHJOISVÄYLÄ VAIHE 2"

Transkriptio

1 TRJOUSPYYNTÖ, lisäkirje ( 1/1) POIKKITIEN(Mt145) PRNTMINEN VÄLILLÄ SIELIUKSENVÄYLÄ- POHJOISVÄYLÄ VIHE 2 LISÄKIRJE 1 Liittyen päivättyyn tarjouspyyntöön koskien Järvenpään kaupungin Poikkitien(Mt145)parantaminen välillä Sibeliuksenväylä-Pohjoisväylä vaihe 2 - urakan tarjouspyyntöasiakirjoihin pyydämme Teitä ottamaan huomioon tarjouksessanne seuraavat täsmennykset. 1. Tarkennuksena urakkarajoihin todetaan seuraavaa: Tässä urakassa rakennetaan katujen kaikki rakennekerrokset(myös ylin sidottukerros) Järvenpään kaupunki rakentaa samanaikaisesti vesihuoltolinjaa Sibeliuksenväylän itäpuolella, välillä Mattilanpolku- Sibeliuksenväylän paalu 304 (urakkaraja). Urakoitsijan tulee huomioida tarjouksessaan että em. alueen työt voi tehdä vasta jälkeen. Töiden yhteensovittaminen kuuluu tähän urakkaan. 2. Tarjouspyyntöön lisätään seuraavat asiakirjat: - ympäristöselvitys 2/2014, liite1 - muutos valasinluetteloon 2R11-6.2/ sekä muutos tarvikeluetteloon 2R11-6.3/ , liite2 - muutokset siltasuunnitelmiin, liite3(14 revisiota) - meluesteiden päivitetyt suunnitelmat, liite 4( 4 revisiota). Meluesteiden värisävy on RL Tämän lisäkirjeen liitteenä 5 on luettelo urakkalaskennan aikana Poikkitien(Mt145) parantaminen välillä Sibeliuksenväylä-Pohjoisväylä, vaihe2 urakkaan liittyvistä esitetyistä kysymyksistä ja niiden vastauksista. siakirja on päivätty Järvenpään kaupunki Tekninen palvelukeskus Liitteet: liite 1, Ympäristöselvitys 2/2014 liite 2, muutokset valasinluetteloon 2R11-6.2/ sekä muutos tarvikeluetteloon 2R11-6.3/ liite 3, muutokset siltasuunnitelmiin liite 4; meluesteiden päivitetyt suunnitelmat liite 5, Vastaukset määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin. JÄRVENPÄÄN KUPUNKI, Tekninen palvelukeskus Seutulantie 12, PL 41, Järvenpää Puhelin (09) Faksi (09)

2 Vastaukset kysymyksiin Liite Tarjouspyynnön kohdassa 4. Lisätiedot mukaisesti hankintaa koskevat lisätietopyynnöt ja kysymykset toimitetaan klo mennessä sähköpostitse osoitteeseen Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan viitteeksi: Lisätietopyyntö / Poikkitien(Mt145) parantaminen välillä Sibeliuksenväylä- Pohjoisväylä vaihe2. Vastaukset lisäkysymyksiin annetaan kaikille yhteisesti ja ne ovat nähtävillä kaupungin internetsivuilla osoitteessa -> kaupungin hankinnat -> avoimet tarjouspyynnöt mennessä. Kyseiseen määräaikaan mennessä tulivat seuraavat kysymykset, joihin vastaukset ohessa: 1. Kysymys: Tuleeko K2 Sibeliuksenväylälle (plv 0-304) sekä M1 Poikkitielle (plv 0-400) uudet sidotut päällysrakenteet (2 x + K) koko tien leveydelle koko urakka-alueen pituudelle? Paalukohtaisissa poikkileikkauksissa näyttäisi siltä, että koko katuosalle ei uusittaisi kaikkia sidottuja kerroksia Vastaus: joradan osalle tehdään tasausjyrsintä siten, että päällystekerros 2:n vähimmäispaksuus on 50 mm. 2. Kysymys: Rakennetyyppileikkauksissa (M1, M2 ja K2) on ylimmän päällysteen - päällyste 3 (SM/) kohdalla huomautus 6 v. kuluttua. Mitä tämä huomautus tarkoittaa? Eikös kaikki päällysteet tehdä tässä urakassa, urakka-aikana?? Vastaus: Kaikki päällysteet tehdään tässä urakassa. 3. Kysymys: Missä korkeustasossa kallio on meluesteen ME4 linjalla? Mikä on meluesteen porapaalujen pituudet tällä osuudella? (suunnitelmapiirustuksessa 2R16/2-04 ei ole esitetty arvioitua kalliopintaa) Vastaus: Lähimmät tutkimuspisteet on esitetty tarjouspyyntöaineiston piirustuksessa 2R13/ Kysymys: Jyrsitäänkö urakka-alueella vanhat tiepinnat reunasta reunaan? Vastaus: Levitysosien liittämisestä nykyiseen ajorataan on detalji tyyppipoikkileikkauksessa. Muun ajoradan osalta suunnittelussa on ajateltu, että tehdään tarvittaessa tasausjyrsintä siten, että päällystekerros 2:n paksuus on vähintään 50 mm. 5. Kysymys: Onko mahdollista tehdä vihertyöt ja kivityöt tehdä vuoden 2015 kesäkuun loppuun mennessä? Vastaus: Vihertyöt voidaan tehdä 6/2015 mennessä. JÄRVENPÄÄN KUPUNKI, Tekninen palvelukeskus Seutulantie 12, PL 41, Järvenpää Puhelin (09) Faksi (09)

3 Vastaukset kysymyksiin Liite Kysymys: Mitä materiaalia meluaidan kasetit tarkalleen ovat. Ovatko ne pelti-villapelti elementtejä? Onko mahdollisuutta saada kasetista tyyppikuvaa? Vastaus: Tuotevaatimukset sisältyvät tarjouspyyntöasiakirjoihin. Urakoitsijan on hyväksytettävä käytettävät rakenteet rakennuttajalla. 7. Kysymys: Onko meluaidan betonielementeistä tyyppikuvaa? Vastaus: Ei ole. rakenne on hyväksytettävä rakennuttajalla. 8. Kysymys: Kuuluvatko operaattorien suojaputket tonttien osalta urakkaan? Esimerkiksi Mallitilanpolun kohdalla uudet sähkösuojaputket. Vastaus: Ei kuulu. 9. Kysymys: Voidaanko rakentaa kiertotie ympyrän eteläpuolelle urakka-alueen ulkopuoleiselle pellolle? Vastaus: Urakoitsijan käytössä on urakkarajapiirustuksen mukainen alue. 10. Kysymys: Meluseinän porapaalujen halkaisija ja ainevahvuus? (Suunnitelmissa eri kokoja). Vastaus: Porapaalujen koko on Kysymys: Tarkoitetaanko suunnitelmissa (esim. 2R15/19616 c-1) olevalla tekstillä laatan katto alikulun kannen alapintaa? Kyseiseen paikkaan on suunnitelmissa merkitty pintakäsittelyksi: StoCryl HG (impregnointigeeli) + StoPax WL100 (epoksihartsipinnoite) + StoPur V600 (antigraffitisuojapinnoite) + maalaus, vaalean harmaa. Pyydämme varmistusta tehdäänkö kyseisen paikan pintakäsittelyt kyseisen suunnitelman mukaan? Vastaus: Pintakäsittelyt betonipinnoille on määritelty siltojen mittakuvissa. 12. Kysymys: em. kohteen asiakirjoissa on esitetty bussipysäkki katoksia. Onko olemassa tarkempaa mallia/ tyyppiä em. katoksille vai toimittaako tilaaja katokset ja urakoitsija vain pystyttää katokset? Vastaus: Katokset eivät kuulu urakkaan. 13. Kysymys: löytyykö tarkempia tietoja ilmanpoistopostista Vastaus: Ei löydy. JÄRVENPÄÄN KUPUNKI, Tekninen palvelukeskus Seutulantie 12, PL 41, Järvenpää Puhelin (09) Faksi (09)

4 Vastaukset kysymyksiin Liite Kysymys: Laitetaanko vesipostin ympärille betonirengas sekä kansisto Vastaus: Laitetaan. 15. Kysymys: mikä on ilmanpoistopostin koko (50, 80)? Vastaus: Koko on jääkö vanhat valaisinpylväät ja valaisimet tilaajalle? Vastaus: ks. Urakkaohjelman kohta Kysymys: Saisiko(siltojen) määräluetteloja? Ihan vaikka Tilaajaa sitomattomina? Vastaus: Ei saa. 18. Kysymys: Onko kaikki viimeistely saatava valmiiksi vuoden 2014 loppuun mennessä? Vastaus: Vihertyöt voi tehdä 6/2015 mennessä. 19. Kysymys: Saako massanvaihdon täytöissä käyttää etorocia? Vastaus: etonimursketta ei saa käyttää massanvaihdossa. 20. Kysymys: Kuuluuko urakkaan bussipysäkkien katokset? Vastaus: Ei kuulu. 21. Kysymys: Kiertoliittymän keskiosan massanvaihdon louhetäytön päälle tulevat kerrokset. Mitä tulee louhetäytön ja kasvualustan väliin? Vastaus: Tehdään InfraRyl 6 mukaisesti. JÄRVENPÄÄN KUPUNKI, Tekninen palvelukeskus Seutulantie 12, PL 41, Järvenpää Puhelin (09) Faksi (09)

5 1 POIKKITIEN (Mt 145) PRNTMINEN VIHE 2 JÄRVENPÄÄ Ympäristöselvitys 2/2014

6 2 Sisällysluettelo 3 ympäristöselvitys 11..kartta, selvitys- ja tärinämittauskohteet 12...selvityskohteet

7 3 LOUHINT-,PLUTUS- J MNRKENNUSTÖIDEN YMPÄRISTÖSELVITYS 2/ YLEISTÄ Räjäytyskonsultit Oy on laatinut tämän alkavan louhinta-, paalutus- ja maanrakennustyökohteen, Poikkitie-Sibeliuksenväylä, Järvenpää (Poikkitien parantaminen, vaihe 2), ympäristöselvityksen Järvenpään kaupungin toimeksiannosta. Ympäristöselvitys on laadittu ajalla helmikuu 2014, noin m säteellä työkohteesta, lisäksi huomioiden säteen ulkopuolelta kulttuurihistoriallinen museokohde inola (etäisyys 120- m). Ympäristöselvityksen sisältämät tiedot on päivitettävä ennen töiden alkamista ja kuluessa reaaliaikaisiksi. Ympäristöselvitys on laadittu kiertämällä alkavan työkohteen ympäristön kiinteistöissä, haastattelemalla kiinteistöjen omistajia/omistajien edustajia ja käyttäjiä. Ympäristöselvityksen tarkoituksena on ollut kartoittaa ja selvittää ympäristön rakenteiden, laitteiden, toimintojen sekä mahdollisten muiden tekijöiden asettamat rajoitukset ja vaatimukset työn suoritukselle. Ympäristöselvityksessä ei ole selvitetty olemassa olevien putkien ja kaapeleiden

8 4 sijainteja. Räjäytys ja paalutustöissä syntyvän tärinän vahinkovaikutuksen rajoittamiseksi on ympäristön rakenteille sekä laitteille määritetty ohjeelliset tärinän raja-arvot. Ympäristöselvityksessä on määritetty ennakkoon suoritettavat tärinävaimennus- ja mahdolliset muut suojaustoimenpiteet. 2. RKENTEET J SLLITUT TÄRINÄN RJ-RVOT Ympäristöselvityksen kohdekohtaisissa liitteissä on määritetty rakennuksille/rakenteille ohjeelliset tärinän heilahdusnopeuden raja-arvot (v sall = mm/s) niin paalutustärinän kuin louhintatärinänkin osalta (RIL , Rakentamisen aiheuttamat tärinät). Tärinän raja-arvomäärityksessä on etäisyyden lisäksi huomioitu perustamistapa, rakennuksen kunto sekä käytetyt rakennusmateriaalit sekä mahdolliset muut selvitystyön yhteydessä esille tulleet asiat. Ennen räjäytystöitä suoritettavissa yksityiskohtaisissa katselmuksissa voidaan annettuja tärinän heilahdusnopeuden raja-arvoja tarkentaa mahdollisesti katselmuksessa esille tulevien asioiden perusteella. Koska kiinteistökanta alueella on pääsääntöisesti hyvin vanhaa, sijoittuen lukujen vaihteeseen, ei varmuutta perustamistavasta kaikkien kohteiden osalta ole, mutta tärinämittaustulosten perusteella, tärinäasiantuntijan suorittamilla tärinäanalyyseillä, perustamistapavastaavuus voidaan selvittää. Vanhat 1800-luvun lopun 1900-luvun alun rakennukset ovat pääsääntöisesti hirsirunkoisia ja luonnonkiviperustuksilla. Kohteiden 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 (osin, hola) rakennukset ovat museoviraston suojelukohteita.

9 5 Sallitut tärinän heilahdusnopeuden arvot eri perustamistavoilla ja etäisyyksillä, rakennustapakerroin 1 3. LITTEET Laitteille ensisijaisesti määritetyt tärinän kiihtyvyyden ( a = g ) raja-arvot on asetettu laitteiden valmistajilta, huoltoyhtiöiltä ja käyttäjiltä saatujen tietojen sekä käytännön laajan kokemusperäisen tietouden perusteella. Laitteiden arvioidut määrät, sallitut ohjeelliset tärinän raja-arvot, suositeltavat toimenpiteet sekä yhteyshenkilöt on esitetty kohdeliitteissä. lueella sijaitsevat laitteet ovat pääsääntöisesti ns. Pc-kokoluokan tietokoneita. Sibeliuksenväylän reunassa sijatsee muuntamo, jolle sallittu kiihtyvyyden raja-arvo on 1,0 g, ominaistaajuusalueella alle 100 Hz. Taajuusalueella 100 Hz arvo on 2,0 g ja yli Hz:n taajuudella 3,0 g. Huomioitavaa on, että kaikista kiinteistöistä ei ole saatu tarkkoja laitetietoja, joten määrät ovat suuntaa-antavia.

10 6 4. KIINTEISTÖKTSELMUKSET Ennen louhintatöiden alkamista suoritetaan vähintään ympäristöselvityksen kohdeliitteiden kohteissa 1,2, 4-9 kiinteistökohtaiset alkukatselmukset mahdollisten louhinta- ja paalutustöiden aiheuttamien vahinkojen sekä rakenteissa mahdollisesti havaittavien tärinänkeston kannalta oleellisten seikkojen selvittämiseksi. Katselmussäde on noin m mitattuna räjäytyskohteista. Kiinteistöt katselmoidaan kokonaisuutena, vaikka osa jäisikin säteen ulkopuolelle. Työn kuluessa suoritetaan välitarkastuksia, mikäli siihen tarvetta ilmenee. Töiden päätyttyä suoritetaan samoissa kohteissa lopputarkastukset, joissa todetaan mahdollisesti louhintatöiden aiheuttamat vauriot tai vaatimukset. Katselmukset suorittaa ulkopuolinen alan asiantuntijayritys. lku- ja loppukatselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat katselmuksen suorittajan lisäksi vähintään kiinteistön omistaja/edustaja sekä katselmuksen suorittanut asiantuntijakonsultti. Katselmuspöytäkirjoista toimitetaan kopiot kiinteistöille ( 1 sarja) sekä urakoitsijalle (2 sarjaa ), joka toimittaa toisen sarjoistaan rakennuttajalle. Katselmukset suoritetaan ensisijaisesti piirtämismenetelmällä ja niitä täydennetään tarvittaessa joko valo- tai videokuvauksella. Näistä valokuvaus on suositeltavampi huomattavasti suuremman tarkkuutensa johdosta. Loppukatselmuspöytäkirjoissa tulee ilmetä mahdolliset kiinteistön omistajan/edustajan esittämät vaatimukset sekä selkeästi katselmusmiehen arvio esitetystä. Katselmuksen suorittaja on velvollinen varmistamaan, ettei katselmussäteellä esiinny muita katselmuksen piiriin kuuluvia rakennuksia, rakenteita tai vastaavia, kuin tässä ympäristöselvityksessä on mainittu. lkukatselmusten yhteydessä kartoitetaan myös mahdolliset pora- ja rengakaivot, joista rakennuttaja otattaa vesinäytteet ennen räjäytystöiden alkamista. Huomioitavaa on, että kohteen 6 piha-alueella, talon ja tien välissä sijaitsee maalämpöpumppu, omistajalla ei ole sijainnista tarkkaa tietoa, koska on ostanut kiinteistön runsas vuosi sitten. 5. TÄRINÄVIMENNUKSET Ennen louhintatöiden alkamista suoritetaan tärinäherkkien laitteiden (pc:t, serverit yms.) tärinävaimennustyö erityisin tärinävaimentimin (mm. kumi-,

11 7 solumuovimateriaalit) ulkopuolisen asiantuntijan toimesta katselmusalueella. Vaimennustyö suunnitellaan ja toteutetaan seuraavin periaattein: - käytettävä vaimenninmateriaali valitaan aina laitteen todellisen painon sekä kuormitussuhteiden mukaisesti vaimentimien painuman on sijoituttava materiaalin valmistajan antamien suositusten rajoihin laitteen alustaan kohdistuvat tärinän amplitudi-, kiihtyvyys- sekä ominaistaajuusarvot ovat myös mitoitusperuste Kun tärinänvaimennus suoritetaan asiantuntevasti, vaimenee laitteisiin kohdistuva tärinän kiihtyvyys n % ( vaihdellen ominaistaajuuden mukaan )verrattuna laitteen alustasta, vaimentimien alapuolelta mitattuihin kiihtyvyysarvoihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oikeaoppisella vaimennustyöllä voidaan laitteen alusrakenteelle, mitattuna vaimenninkumien alapuolelta, sallia tärinän kiihtyvyyden arvo a = 1,5 g. 6. TÄRINÄMITTUKSET TYÖN IKN Tärinän raja-arvojen valvomiseksi ja olosuhteisiin sopivien poraus-, panostus- ja sytytystapojen työnaikaista suunnittelua ja toteutusta varten suoritetaan koko louhintatyön ajan tärinäteknisesti rajoittavissa rakennuksissa ja rakenteissa sekä herkkiä laitteita sijaitsevissa tiloissa jatkuvaa tärinävalvontaa. Myös paalutus- ja maanrakennustöiden aikana suoritetaan tärinämittauksia. Tärinämittaukset suoritetaan 3D-mittauksina (tärinän x, y ja z-komponentit). Tärinämittareiden mittausvirhe on max +5 %. Mittareiden on rekisteröitävä kaikki tärinän suureet ( v=mm/s, a = g, =mm) ja ominaistaajuus sekä tallennettava jokaisesta räjäytyksestä aika-historia (Time History) sekä tallennetusta mittausdatasta on pystyttävä suorittamaan tarvittavat analyysit. Rakenteista ensisijaisesti määräävä mitattava tärinän suure on heilahdusnopeus, v = mm/s. Tärinäherkille laitteille ensisijaisesti määräävä mitattava tärinän suure on kiihtyvyys, a = g, jollei toisin ole ilmoitettu. Mittarit liitetään kaukovalvontajärjestelmään kaikissa mittauspisteissä, missä se tiedonsiirron kannalta on mahdollista ja järkevää. Näin urakoitsija sekä rakennuttaja saavat reaaliaikaisen tiedon räjäytys- ja paalutustärinän suuruudesta eri mittauspisteissä. Tärinämittausantureiden asennus noudattelee RIL 253:2010 asettamaa ohjetta, eli pääsääntöisesti mittausanturit asennetaan kantavaan rakenteeseen, mahdollisimman lähelle perustuksia.

12 8 Mittauspaikkojen sijainnin määrittelee tärinätekninen asiantuntija. Tärinämittauspisteiden sijainnit merkitään esim. karttapohjaan, mittauspisteet dokumentoidaan valokuvin ja niiden kordinaatit merkitään muistiin. Edellämainitut tiedot ja valokuvat voidaan syöttää esimerkiksi tärinämittausten internetpohjaiseen kaukovalvontaohjelmaan, josta ne on helposti saatavilla mittaustulosten kanssa. Tärinämittauksia suoritetaan samanaikaisesti vähintään neljästä ( 4 ) eri mittauspisteestä koko työn ajan. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista, inola ja Juhola mittausta suoritetaan koko työn keston ajan, kahta muuta mittauspistettä siirretään työn etenemisen mukaisesti siten, että aina voidaan selvittää suurimmat ympäristöön aiheutuvat tärinät. Tarkennetut mittauspisteiden paikat määritetään katselmusten ja työn edistymisen ja sijainnin perusteella. Tärinämittauspisteen etäisyys räjäytyskohteesta min. 10 m. Huomioitavaa: Kuten aiemmin on todettu, useista ympäristön rakennuksista ei ole olemassa varmaa perustamistapatietoa, jolloin voidaan tärinämittaustulosten perusteella tehtävillä taajuusanalyyseillä tärinäteknisen asiantuntijan toimesta (aa-vaativuusluokan tärinäasiantuntija, FISE) määritellä tärinän raja-arvolle perustamistapavastaavuus. 7. YLEISTÄ RÄJÄYTYSTYÖN SUORITUKSEST loitusräjäytykset Ennen räjäytystöiden alkamista on urakoitsijan jaettava vähintäänkin ympäristöselvitysalueen kiinteistöille tiedote alkavista kallionräjäytystöistä. Tiedotteista on ilmettävä minimissään; urakoitsijan yhteystiedot, työn alkamisajankohta ja arvioitu kesto, päivittäiset työskentelyajat ja poikkeamat niistä, tärinämittausten suorituksesta yleistä tietoa sekä työmaan valvojan yhteystiedot. Räjäytystyöt aloitetaan ns. koeräjäytyksillä, jolloin tärinäteknisen asiantuntijan toimesta määritetään aloitusräjäytyksen suuruus ( mm. samanaikaisesti räjähtävä räjähdysainemäärä, kentän koko yms.). loitusräjäytyksen jälkeen luetaan tärinämittaustulokset ja niiden perusteella

13 9 lasketaan todelliset K:n arvot ja määritetään tärinänjohtuvuusolosuhteet tärinäteknisesti rajoittaviin kohteisiin. Seuraava räjäytys mitoitetaan todellisten tärinänjohtuvuusolosuhteiden sekä sallittujen tärinän raja-arvojen mukaisesti. Räjäytystyö suoritetaan aina siten, etteivät asetetut suurimmat sallitut tärinän rajaarvot edes hetkellisesti ylity. Mahdollisista ylityksistä (yli 15 %) urakoitsijan tulee välittömästi ilmoittaa työkohteen valvojalle. Panostus Panostus suoritetaan vain patruunoihin pakattua räjähdysainetta käyttäen. Panostus suoritetaan aina kallion todellisen jääneen edun mukaisesti. Sytytys Sytytys suoritetaan joko sähköisellä sytytyksellä, V-lh-nallit, tai sähköttömällä, esim. Nonel. Suojaus Räjäytettävien kenttien suojaukseen kiinnitetään erityistä huomiota: kentät peitetään raskain kumimatoin ja teollisuushuovin kenttien eteen louhetäkkäys panostus aina todellisen jääneen edun mukainen syttymisaikaero vierekkäisissä ja peräkkäisissä reiissä enintään ms. ominaispanostus oikeansuuruinen, avolouhinnassa noin 0,35...0,5 kg /m 3 räjäytyksistä varoitetaan virallisella äänimerkillä Suojaukseen kuuluu myös riittävän vartioinnin järjestäminen lähialueille sekä liikenteen pysäytys. Lisäksi räjäytyksistä ilmoitetaan ennakkoon, myöhemmin tarkennettaville osapuolille. Räjäytystyön valvonta Työmaalla on asetusten vaatima räjäytystyönjohtaja, joka vastaa työn suunnittelusta ja toteutuksesta. Jokaisesta räjäytyksestä laaditaan reaaliaikainen räjäytyssuunnitelma viralliselle kaavakkeelle. Räjäytettävien kenttien sijainti merkitään esimerkiksi louhintakuvaan ja ne numeroidaan juoksevin numeroin. Tärinämittaustulokset luetaan aina välittömästi räjäytysten jälkeen ja työtä jatketaan siten, etteivät suurimmat sallitut tärinän raja-arvot ylity edes hetkellisesti.

14 10 Tärinämittaustulokset merkitään esim. räjäytyssuunnitelmiin ja työmaapäiväkirjaan. Tärinäylityksistä ( yli 15%) ilmoitetaan välittömästi työn valvojalle. Ilmanpaine Tarvittaessa voidaan suorittaa lähiympäristössä kontrolloivia ilmanpainemittauksia. Ennakkoon arvioituna, kokemusperäisen tiedon perusteella, on oletettavaa, ettei ilmanpaine aiheuta ympäristölleen vahinkovaaraa. Ilmanpaineiskut eivät saa ylittää raja-arvoa 5 mbar. Pöly Porauskalusto on varustettava pölynkeräyslaittein ja mikäli työtä suoritetaan pölyävissä ilmasto-olosuhteissa, sitä sidotaan esim. vesihuuhtelulla. Melu Melu ei saa ylittää arvoa 85 d alueilla, joilla työmaahan kuulumaton ihminen voi oleskella. Tarvittaessa voidaan suorittaa lähikiinteistöissä melumittauksia. Lainsäädäntö Räjäytystyön suorituksessa noudatetaan urakka-asiakirjojen vaatimusten lisäksi alan määräyksiä ja lakiasetuksia. Helsingissä Räjäytyskonsultit Oy ntero Määttä

15 11 YMPÄRISTÖSELVITYSKOHTEET J TÄRINÄMITTUSPISTEET: ympäristöselvityskohde tärinämittauspiste (siirretään työn kuluessa) tärinämittauspiste, kiinteä 8 2

16 12 Selvityskohde 1 1 Omistaja: Kohteen käyttötarkoitus Perustamistapa: Rakentamisvuosi Rakenteet: Yhteyshenkilö : Huomioitavaa: inolantie 2 Dresel, Koivu Omakotitalo Maanvarainen n luku Perusmuuri betonia, puurunko, mineriittiverhous Dresel, Koivu, puh. Piharakennus: hirsi/puurakenteinen Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, räjäytystyöt v=mm/s: Etäisyys V = mm/s 20 m 28 mm/s 30 m 25 mm/s 50 m 21 mm/s 100 m 17 mm/s Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, paalutus-, maanrakennustyöt, v = 7 mm/s Tärinäherkät laitteet: Laite pc Määrä a sall [g] 0,25 g Toimenpide vaimennus Yhteyshenkilö asukkaat Puh.

17 13 Selvityskohde 2 2 Omistaja: Kohteen käyttötarkoitus Perustamistapa: Rakentamisvuosi Rakenteet: Yhteyshenkilö : Huomioitavaa: inolantie 5 Lehtinen Richard Omakotitalo Maanvarainen n luku Perusmuuri betonia, rapattu, puurunko, lautaverhous Lehtinen Richards, puh Piharakennus: hirsi/puurakenteinen Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, räjäytystyöt v=mm/s: Etäisyys V = mm/s 30 m 25 mm/s 50 m 21 mm/s 100 m 17 mm/s Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, paalutus-, maanrakennustyöt, v = 7 mm/s Tärinäherkät laitteet: Laite pc Määrä a sall [g] 0,25 g Toimenpide vaimennus Yhteyshenkilö asukkaat Puh.

18 14 Selvityskohde 3 3 Omistaja: Kohteen käyttötarkoitus Perustamistapa: Rakentamisvuosi Rakenteet: Yhteyshenkilö : Huomioitavaa: inolantie 1 Suomen Valtio Kotimuseo, inola Maanvarainen/kallio 1904 inola:perusmuuri luonnonkiveä, hirsirunko Kahvila ulis: Perusmuuri betonia, puurunko Hilkka Helminen, puh Piharakennukset: Hirsi-/puurunko Kahvila ulis Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, räjäytystyöt v=mm/s: Etäisyys V = mm/s 120 m 10 mm/s / 18 mm/s m 9 mm/s / 13 mm/s Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, paalutus-, maanrakennustyöt, v = 4 mm/s Tärinäherkät laitteet: Laite mahd. pc Määrä a sall [g] 0,25 g Toimenpide --- Yhteyshenkilö Hilkka Helminen Puh

19 15 Selvityskohde 4 4 Omistaja: Kohteen käyttötarkoitus Perustamistapa: Rakentamisvuosi Rakenteet: Yhteyshenkilö : Huomioitavaa: Sibeliuksenväylä 42 Suomen Valtio/Senaatti-kiinteistöt Omakotitalo Maanvarainen/kallio 1900-luvun alku Perusmuuri luonnonkiveä, puu-/hirsirunko Taimi Iter, puh Talousrakennus: Perusmuuri tiili, puu-/hirsirunko Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, räjäytystyöt v=mm/s: Etäisyys V = mm/s 40 m 23 mm/s / 42 mm/s 50 m 21 mm/s / 38 mm/s 100 m 17 mm/s / 28 mm/s Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, paalutus-, maanrakennustyöt, v = 7 mm/s Tärinäherkät laitteet: Laite Määrä a sall [g] Toimenpide Yhteyshenkilö Puh.

20 16 Selvityskohde 5 5 Omistaja: Kohteen käyttötarkoitus Perustamistapa: Rakentamisvuosi Rakenteet: Yhteyshenkilö : Huomioitavaa: Sibeliuksenväylä 42 (D) Matti Ihalainen ja Meri Kukkurainen Omakotitalo Maanvarainen/kallio 1890-luku Perusmuuri luonnonkiveä, puu-/hirsirunko Meri Kukkurainen, puh Öljysäiliö talon vieressä maanalla (talon ja tien välissä) Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, räjäytystyöt v=mm/s: Etäisyys V = mm/s 30 m 23 mm/s / 42 mm/s 50 m 21 mm/s / 38 mm/s 100 m 17 mm/s / 28 mm/s Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, paalutus-, maanrakennustyöt, v = 7 mm/s Tärinäherkät laitteet: Laite Määrä a sall [g] Toimenpide Yhteyshenkilö Puh.

21 17 Selvityskohde 6 6 Omistaja: Kohteen käyttötarkoitus Perustamistapa: Rakentamisvuosi Rakenteet: Yhteyshenkilö : Huomioitavaa: Sibeliuksenväylä 48 as. 2 lomster Kenneth Omakotitalo Maanvarainen/kallio 1890-luku Perusmuuri luonnonkiveä, puu-/hirsirunko Patrick lomster, puh Maalämpöpumppu talon ja Sibeliuksenväylän välissä, asukas ostanut talon noin 1 v sitten, ei osannut ihan tarkkaa sijaintia kertoa Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, räjäytystyöt v=mm/s: Etäisyys V = mm/s 30 m 23 mm/s / 42 mm/s 50 m 21 mm/s / 38 mm/s 100 m 17 mm/s / 28 mm/s Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, paalutus-, maanrakennustyöt, v = 7 mm/s Tärinäherkät laitteet: Laite pc Määrä n. 2-4 a sall [g] 0,25 g Toimenpide vaimennus Yhteyshenkilö asukkaat Puh.

22 18 Selvityskohde 7 7 Omistaja: Kohteen käyttötarkoitus Perustamistapa: Rakentamisvuosi Rakenteet: Yhteyshenkilö : Huomioitavaa: Sibeliuksenväylä 48 Lassi Markkanen Omakotitalo Maanvarainen/kallio (kallio tontilla pinnassa) 1890-luku Perusmuuri betonia, puu-/hirsirunko Lassi Markkanen, puh Laajennusosa ja sisäpuolinen remontti, mm. uusi tulisija v Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, räjäytystyöt v=mm/s: Etäisyys V = mm/s 30 m 23 mm/s / 42 mm/s 50 m 21 mm/s / 38 mm/s 100 m 17 mm/s / 28 mm/s Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, paalutus-, maanrakennustyöt, v = 7 mm/s Tärinäherkät laitteet: Laite pc Määrä n. 1-2 a sall [g] 0,25 g Toimenpide vaimennus Yhteyshenkilö Lassi Markkanen Puh

23 19 Selvityskohde 8

24 20 8 Sibeliuksenväylä 55 Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä(hola vuokrattu kaupungille 50 Omistaja: vuodeksi) Kohteen käyttötarkoitus Koulu, asuntola, kotimuseo Maanvarainen/kallio Perustamistapa: :Päärakennus: 1934 Rakentamisvuosi :hola:1800-luku,1995 laajennus, C:Puistola:1927, D:suntolat:1981 E:utotalli: Perusmuuri betonia, puurunko, kellarillinen aivan tien vieressä Päärakennus:Perusmuuri betonia, tiili, julkisivut rapattu Rakenteet: hola: Perusmuuri luonnonkivi, hirsi-/puurunko suntolat: Perusmuuri harkkoa, puurunko Kiinteistöpääll.Vesa Kakko, puh , kiint. hoitaja Jyrki Yhteyshenkilö : Lehikoinen, puh holassa taidekoulu, museo ja taidenäyttelyitä (kohde ) Huomioitavaa: Kellarillinen autotallirakennus tien reunassa(kohde E) Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, räjäytystyöt v=mm/s: Etäisyys V = mm/s 10 m 35 mm/s / 70 mm/s 30 m 25 mm/s / 45 mm/s 50 m 21 mm/s / 38 mm/s 100 m 17 mm/s / 28 mm/s

25 21 Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, paalutus-, maanrakennustyöt, v = 7 mm/s Tärinäherkät laitteet: Laite pc Määrä n. 50 a sall [g] 0,25 g Toimenpide vaimennus Yhteyshenkilö Jyrki Lehikoinen Puh

26 22 Selvityskohde 9 9 Omistaja: Kohteen käyttötarkoitus Perustamistapa: Rakentamisvuosi Rakenteet: Yhteyshenkilö : Huomioitavaa: Muuntamo Muuntamo Maanvarainen luvut Näkyvillä osin pelti Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, räjäytystyöt v=mm/s: Etäisyys V = mm/s 10 m 35 mm/s 20 m 28 mm/s 30 m 25 mm/s 50 m 21 mm/s Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, paalutus-, maanrakennustyöt, v=mm/s: 7 mm/s Tärinäherkät laitteet: Laite muuntamo Määrä 1 a sall [g] 1,0 g, alle 100 Hz 2,0 g, 100- Hz 3,0 g, yli Hz Toimenpide tärinämittaus Yhteyshenkilö Puh.

27 23

28 Muutos valaisinluetteloon 2R / Pos Valaisin Valonjako Valmistaja Valaisimen väri Lamppu Valovirta (KLM) Värilämpötila (K) Määrä (kpl) 7 Hestia Mini Schreder Vakio (KZO grey 900) MT-50 W***) 4, ***) GE StreetWise 50W, tuotenumero 77400, sähkönumero Muutos tarvikeluetteloon 2R / Pos Tyyppi Väri Valmistaja Määrä / kpl Huom. 34 Erikoispylväs *) Tehomet 9 Ks. Piirustus R / *) Pylväs maalataan samaan väriin valaisimen kanssa, värinä KZO grey 900 sanded Sibeliuksenväylän länsipuolella olevat nykyiset kevytväylän valaisinpylväät N ja N3 (4 kpl) uusitaan nykyisille paikoilleen pos 7, 34 ja 52 mukaisiksi K. Paappanen

29 TSOKUV 1:100-1:100 PISTE PÄÄPISTEIDEN KOORDINTIT X P P P P P P P P Y KIINTOPISTEET NRO X Y Z KUIVTUS TIESUUNNITTELIJN MUKN ETONI: Päällysrakenne Ro20, R1 C30/37-3, P30, c nom = 40 mm Reunapalkki Ro22, R1 C35/45-3, P50, c nom = 45 mm Yläpinta ja näkyvät pystypinnat: Impregnointi geelimäisellä impregnointiaineella Siipimuurit Ro12, R1 C30/37-3, P30, c nom = 45 mm Siirtymälaatat Ro23, R1 C30/37-3, P50, Yleensä c nom = 40 mm Maatavasten valettaessa c nom = 50 mm Peruslaatat Ro03, R4 C30/37-2 Yleensä c nom = 50 mm Maata vasten valettaessa c nom = 100 mm Pilarit Ro11, R1 C35/45-3, P50 c nom = 45 mm Pilareihin rst-verhous etonipintojen laatuluokat (by 40 mukaisesti), Paikallavaletut pinnat: Reunapalkin yläpinta ja eristettävät pinnat (PHI) Näkyviin jäävät pinnat (MUO J MUK) C Näkymättömiin jäävät pinnat (MUO J MUK) KIDE: TIEH H2 sillankaide, korkea suojaverkko 2-putkijohde, ei hattumuttereita. CE-merkitty (EN ) törmäysluokan H2 teräksinen harva kaide, joka täyttää Siltojen kaiteet ohjeen (LO 25/2012) vaatimukset. Suunnitelma on täydennettävä toimitettavan kaiteen valmistajan vaatimusten mukaiseksi ennen sillan rakentamista. VLISTUS: Valaistussuunnitelman mukaan LUISKIEN VERHOUKSET: Sillan etuluiskissa kiveys ympäristösuunnitelman mukaisesti, muutoin luiskissa ja keiloissa nurmiverhous Rakennustyössä noudatettava infraryl:n vaatimuksia Koordinaattijärjestelmä: Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 N60 TERÄS: HW - 1:100 PÄÄLLYSRKENNE: sfalttibetoni 16/ mm sfalttibetoni 11/70 30 mm Suojakerros 5/50 20 mm Pintakermi (kl. 1) 5 mm luskermi (kl. 1) 5 mm Epoksitiivistys Yhteensä 140 mm VÄRISÄVYT: ( pinnoitteet ja maalaukset ) - reunapalkit ja siipimuurit näkyvät vaaka- ja pystypinnat : StoCryl HG, värisävy betonin harmaa (tai vastaava tuote) - laatan katto : StoCryl HG + StoPax WL100 + StoPur V600, vaaleanharmaa (Sto tai vastaava tuote) - päätypalkin vinot pinnat : StoCryl HG + StoPax WL100 + StoPur V600, betonin harmaa (tai vastaava tuote) kaikki rst-pinnat : Cerakote-kirkaspinnoite (tai vastaava tuote) S1 HOLN LIKULKUKÄYTÄVÄ MML 2013 PIIRUSTUSLUETTELO N:O NIMI Lisätty kaapelikaivot ja pohjaveden korkeus Poikkitien (Mt145) parantaminen, Vaihe 2 S1 holan alikulkukäytävä, Järvenpää Teräsbetoninen ulokelaattasilta (ul) LIIKENNEVIRSTON TYYPPIPIIRUSTUKSET Yleispiirustus (2,5) + 11,0 + (2,5) m m LM1/LM gon, 9.7gon MUUT PIIRUSTUKSET SILLNSUUNNITTELU Seppo Raitio Esko Rechardt Kari Niemi GEO-SUUNNITTELU SILTTEKNIIKK, SUUNNITTELU R15/19615 a-1

KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017. Louhintatyön riskianalyysi

KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017. Louhintatyön riskianalyysi KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017 Louhintatyön riskianalyysi 1.7.2014 Helsinki 2 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto ja lähtötiedot... 3 2. Rakennukset ja rakenteet sekä ympäristön tärinäherkät

Lisätiedot

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet 30.12.2002 Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2002 ISBN 951-726-749-5 TIEH 2100003-01 Multiprint Oy Vaasa 2003 Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

liikenneviraston OhjEiTA

liikenneviraston OhjEiTA 25 2012 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 25/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Arvo Heikkinen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA 44 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA Tien rakennussuunnitelma Sisältö ja esitystapa Liikenneviraston ohjeita 44/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva:

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

Liikennemerkkien rakenne ja pystytys

Liikennemerkkien rakenne ja pystytys 20 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikennemerkkien rakenne ja pystytys RAKENTEITA JA LAATUA KOSKEVAT VAATIMUKSET 18.6.2013 Liikennemerkkien rakenne ja pystytys Rakenteita ja laatua koskevat vaatimukset

Lisätiedot

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-817-3 TIEH 2100007-01 Edita

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA

VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA 8.4.2014 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUN KOHDE... 2 2.1 Suunnittelualue... 2 2.2 Suunniteltavat kadut, katuaukiot ja torit...

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys

Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys 1 2012 Savitaipale 2 Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys Käsittely: Lupa- ja toimitusjaosto: 10.05.2012 Tekninen lautakunta: 10.05.2012 Kunnanhallitus: 14.05.2012 Kunnanvaltuusto: 21.05.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ VANTAAN KAUPUNKI KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ KUNTATEKNIIKAN KESKUS KATUTEKNIIKKA 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ... 3 2.1. KATUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810. Sillan laatuvaatimukset. KaS (Kaakkois-Suomi)

Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810. Sillan laatuvaatimukset. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (10) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810 Teräksinen holvisilta Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 12,75 Vapaa-aukko (m) 4,6 Vinous

Lisätiedot