POIKKITIEN(Mt145) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SIBELIUKSENVÄYLÄ- POHJOISVÄYLÄ VAIHE 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POIKKITIEN(Mt145) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SIBELIUKSENVÄYLÄ- POHJOISVÄYLÄ VAIHE 2"

Transkriptio

1 TRJOUSPYYNTÖ, lisäkirje ( 1/1) POIKKITIEN(Mt145) PRNTMINEN VÄLILLÄ SIELIUKSENVÄYLÄ- POHJOISVÄYLÄ VIHE 2 LISÄKIRJE 1 Liittyen päivättyyn tarjouspyyntöön koskien Järvenpään kaupungin Poikkitien(Mt145)parantaminen välillä Sibeliuksenväylä-Pohjoisväylä vaihe 2 - urakan tarjouspyyntöasiakirjoihin pyydämme Teitä ottamaan huomioon tarjouksessanne seuraavat täsmennykset. 1. Tarkennuksena urakkarajoihin todetaan seuraavaa: Tässä urakassa rakennetaan katujen kaikki rakennekerrokset(myös ylin sidottukerros) Järvenpään kaupunki rakentaa samanaikaisesti vesihuoltolinjaa Sibeliuksenväylän itäpuolella, välillä Mattilanpolku- Sibeliuksenväylän paalu 304 (urakkaraja). Urakoitsijan tulee huomioida tarjouksessaan että em. alueen työt voi tehdä vasta jälkeen. Töiden yhteensovittaminen kuuluu tähän urakkaan. 2. Tarjouspyyntöön lisätään seuraavat asiakirjat: - ympäristöselvitys 2/2014, liite1 - muutos valasinluetteloon 2R11-6.2/ sekä muutos tarvikeluetteloon 2R11-6.3/ , liite2 - muutokset siltasuunnitelmiin, liite3(14 revisiota) - meluesteiden päivitetyt suunnitelmat, liite 4( 4 revisiota). Meluesteiden värisävy on RL Tämän lisäkirjeen liitteenä 5 on luettelo urakkalaskennan aikana Poikkitien(Mt145) parantaminen välillä Sibeliuksenväylä-Pohjoisväylä, vaihe2 urakkaan liittyvistä esitetyistä kysymyksistä ja niiden vastauksista. siakirja on päivätty Järvenpään kaupunki Tekninen palvelukeskus Liitteet: liite 1, Ympäristöselvitys 2/2014 liite 2, muutokset valasinluetteloon 2R11-6.2/ sekä muutos tarvikeluetteloon 2R11-6.3/ liite 3, muutokset siltasuunnitelmiin liite 4; meluesteiden päivitetyt suunnitelmat liite 5, Vastaukset määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin. JÄRVENPÄÄN KUPUNKI, Tekninen palvelukeskus Seutulantie 12, PL 41, Järvenpää Puhelin (09) Faksi (09)

2 Vastaukset kysymyksiin Liite Tarjouspyynnön kohdassa 4. Lisätiedot mukaisesti hankintaa koskevat lisätietopyynnöt ja kysymykset toimitetaan klo mennessä sähköpostitse osoitteeseen Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan viitteeksi: Lisätietopyyntö / Poikkitien(Mt145) parantaminen välillä Sibeliuksenväylä- Pohjoisväylä vaihe2. Vastaukset lisäkysymyksiin annetaan kaikille yhteisesti ja ne ovat nähtävillä kaupungin internetsivuilla osoitteessa -> kaupungin hankinnat -> avoimet tarjouspyynnöt mennessä. Kyseiseen määräaikaan mennessä tulivat seuraavat kysymykset, joihin vastaukset ohessa: 1. Kysymys: Tuleeko K2 Sibeliuksenväylälle (plv 0-304) sekä M1 Poikkitielle (plv 0-400) uudet sidotut päällysrakenteet (2 x + K) koko tien leveydelle koko urakka-alueen pituudelle? Paalukohtaisissa poikkileikkauksissa näyttäisi siltä, että koko katuosalle ei uusittaisi kaikkia sidottuja kerroksia Vastaus: joradan osalle tehdään tasausjyrsintä siten, että päällystekerros 2:n vähimmäispaksuus on 50 mm. 2. Kysymys: Rakennetyyppileikkauksissa (M1, M2 ja K2) on ylimmän päällysteen - päällyste 3 (SM/) kohdalla huomautus 6 v. kuluttua. Mitä tämä huomautus tarkoittaa? Eikös kaikki päällysteet tehdä tässä urakassa, urakka-aikana?? Vastaus: Kaikki päällysteet tehdään tässä urakassa. 3. Kysymys: Missä korkeustasossa kallio on meluesteen ME4 linjalla? Mikä on meluesteen porapaalujen pituudet tällä osuudella? (suunnitelmapiirustuksessa 2R16/2-04 ei ole esitetty arvioitua kalliopintaa) Vastaus: Lähimmät tutkimuspisteet on esitetty tarjouspyyntöaineiston piirustuksessa 2R13/ Kysymys: Jyrsitäänkö urakka-alueella vanhat tiepinnat reunasta reunaan? Vastaus: Levitysosien liittämisestä nykyiseen ajorataan on detalji tyyppipoikkileikkauksessa. Muun ajoradan osalta suunnittelussa on ajateltu, että tehdään tarvittaessa tasausjyrsintä siten, että päällystekerros 2:n paksuus on vähintään 50 mm. 5. Kysymys: Onko mahdollista tehdä vihertyöt ja kivityöt tehdä vuoden 2015 kesäkuun loppuun mennessä? Vastaus: Vihertyöt voidaan tehdä 6/2015 mennessä. JÄRVENPÄÄN KUPUNKI, Tekninen palvelukeskus Seutulantie 12, PL 41, Järvenpää Puhelin (09) Faksi (09)

3 Vastaukset kysymyksiin Liite Kysymys: Mitä materiaalia meluaidan kasetit tarkalleen ovat. Ovatko ne pelti-villapelti elementtejä? Onko mahdollisuutta saada kasetista tyyppikuvaa? Vastaus: Tuotevaatimukset sisältyvät tarjouspyyntöasiakirjoihin. Urakoitsijan on hyväksytettävä käytettävät rakenteet rakennuttajalla. 7. Kysymys: Onko meluaidan betonielementeistä tyyppikuvaa? Vastaus: Ei ole. rakenne on hyväksytettävä rakennuttajalla. 8. Kysymys: Kuuluvatko operaattorien suojaputket tonttien osalta urakkaan? Esimerkiksi Mallitilanpolun kohdalla uudet sähkösuojaputket. Vastaus: Ei kuulu. 9. Kysymys: Voidaanko rakentaa kiertotie ympyrän eteläpuolelle urakka-alueen ulkopuoleiselle pellolle? Vastaus: Urakoitsijan käytössä on urakkarajapiirustuksen mukainen alue. 10. Kysymys: Meluseinän porapaalujen halkaisija ja ainevahvuus? (Suunnitelmissa eri kokoja). Vastaus: Porapaalujen koko on Kysymys: Tarkoitetaanko suunnitelmissa (esim. 2R15/19616 c-1) olevalla tekstillä laatan katto alikulun kannen alapintaa? Kyseiseen paikkaan on suunnitelmissa merkitty pintakäsittelyksi: StoCryl HG (impregnointigeeli) + StoPax WL100 (epoksihartsipinnoite) + StoPur V600 (antigraffitisuojapinnoite) + maalaus, vaalean harmaa. Pyydämme varmistusta tehdäänkö kyseisen paikan pintakäsittelyt kyseisen suunnitelman mukaan? Vastaus: Pintakäsittelyt betonipinnoille on määritelty siltojen mittakuvissa. 12. Kysymys: em. kohteen asiakirjoissa on esitetty bussipysäkki katoksia. Onko olemassa tarkempaa mallia/ tyyppiä em. katoksille vai toimittaako tilaaja katokset ja urakoitsija vain pystyttää katokset? Vastaus: Katokset eivät kuulu urakkaan. 13. Kysymys: löytyykö tarkempia tietoja ilmanpoistopostista Vastaus: Ei löydy. JÄRVENPÄÄN KUPUNKI, Tekninen palvelukeskus Seutulantie 12, PL 41, Järvenpää Puhelin (09) Faksi (09)

4 Vastaukset kysymyksiin Liite Kysymys: Laitetaanko vesipostin ympärille betonirengas sekä kansisto Vastaus: Laitetaan. 15. Kysymys: mikä on ilmanpoistopostin koko (50, 80)? Vastaus: Koko on jääkö vanhat valaisinpylväät ja valaisimet tilaajalle? Vastaus: ks. Urakkaohjelman kohta Kysymys: Saisiko(siltojen) määräluetteloja? Ihan vaikka Tilaajaa sitomattomina? Vastaus: Ei saa. 18. Kysymys: Onko kaikki viimeistely saatava valmiiksi vuoden 2014 loppuun mennessä? Vastaus: Vihertyöt voi tehdä 6/2015 mennessä. 19. Kysymys: Saako massanvaihdon täytöissä käyttää etorocia? Vastaus: etonimursketta ei saa käyttää massanvaihdossa. 20. Kysymys: Kuuluuko urakkaan bussipysäkkien katokset? Vastaus: Ei kuulu. 21. Kysymys: Kiertoliittymän keskiosan massanvaihdon louhetäytön päälle tulevat kerrokset. Mitä tulee louhetäytön ja kasvualustan väliin? Vastaus: Tehdään InfraRyl 6 mukaisesti. JÄRVENPÄÄN KUPUNKI, Tekninen palvelukeskus Seutulantie 12, PL 41, Järvenpää Puhelin (09) Faksi (09)

5 1 POIKKITIEN (Mt 145) PRNTMINEN VIHE 2 JÄRVENPÄÄ Ympäristöselvitys 2/2014

6 2 Sisällysluettelo 3 ympäristöselvitys 11..kartta, selvitys- ja tärinämittauskohteet 12...selvityskohteet

7 3 LOUHINT-,PLUTUS- J MNRKENNUSTÖIDEN YMPÄRISTÖSELVITYS 2/ YLEISTÄ Räjäytyskonsultit Oy on laatinut tämän alkavan louhinta-, paalutus- ja maanrakennustyökohteen, Poikkitie-Sibeliuksenväylä, Järvenpää (Poikkitien parantaminen, vaihe 2), ympäristöselvityksen Järvenpään kaupungin toimeksiannosta. Ympäristöselvitys on laadittu ajalla helmikuu 2014, noin m säteellä työkohteesta, lisäksi huomioiden säteen ulkopuolelta kulttuurihistoriallinen museokohde inola (etäisyys 120- m). Ympäristöselvityksen sisältämät tiedot on päivitettävä ennen töiden alkamista ja kuluessa reaaliaikaisiksi. Ympäristöselvitys on laadittu kiertämällä alkavan työkohteen ympäristön kiinteistöissä, haastattelemalla kiinteistöjen omistajia/omistajien edustajia ja käyttäjiä. Ympäristöselvityksen tarkoituksena on ollut kartoittaa ja selvittää ympäristön rakenteiden, laitteiden, toimintojen sekä mahdollisten muiden tekijöiden asettamat rajoitukset ja vaatimukset työn suoritukselle. Ympäristöselvityksessä ei ole selvitetty olemassa olevien putkien ja kaapeleiden

8 4 sijainteja. Räjäytys ja paalutustöissä syntyvän tärinän vahinkovaikutuksen rajoittamiseksi on ympäristön rakenteille sekä laitteille määritetty ohjeelliset tärinän raja-arvot. Ympäristöselvityksessä on määritetty ennakkoon suoritettavat tärinävaimennus- ja mahdolliset muut suojaustoimenpiteet. 2. RKENTEET J SLLITUT TÄRINÄN RJ-RVOT Ympäristöselvityksen kohdekohtaisissa liitteissä on määritetty rakennuksille/rakenteille ohjeelliset tärinän heilahdusnopeuden raja-arvot (v sall = mm/s) niin paalutustärinän kuin louhintatärinänkin osalta (RIL , Rakentamisen aiheuttamat tärinät). Tärinän raja-arvomäärityksessä on etäisyyden lisäksi huomioitu perustamistapa, rakennuksen kunto sekä käytetyt rakennusmateriaalit sekä mahdolliset muut selvitystyön yhteydessä esille tulleet asiat. Ennen räjäytystöitä suoritettavissa yksityiskohtaisissa katselmuksissa voidaan annettuja tärinän heilahdusnopeuden raja-arvoja tarkentaa mahdollisesti katselmuksessa esille tulevien asioiden perusteella. Koska kiinteistökanta alueella on pääsääntöisesti hyvin vanhaa, sijoittuen lukujen vaihteeseen, ei varmuutta perustamistavasta kaikkien kohteiden osalta ole, mutta tärinämittaustulosten perusteella, tärinäasiantuntijan suorittamilla tärinäanalyyseillä, perustamistapavastaavuus voidaan selvittää. Vanhat 1800-luvun lopun 1900-luvun alun rakennukset ovat pääsääntöisesti hirsirunkoisia ja luonnonkiviperustuksilla. Kohteiden 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 (osin, hola) rakennukset ovat museoviraston suojelukohteita.

9 5 Sallitut tärinän heilahdusnopeuden arvot eri perustamistavoilla ja etäisyyksillä, rakennustapakerroin 1 3. LITTEET Laitteille ensisijaisesti määritetyt tärinän kiihtyvyyden ( a = g ) raja-arvot on asetettu laitteiden valmistajilta, huoltoyhtiöiltä ja käyttäjiltä saatujen tietojen sekä käytännön laajan kokemusperäisen tietouden perusteella. Laitteiden arvioidut määrät, sallitut ohjeelliset tärinän raja-arvot, suositeltavat toimenpiteet sekä yhteyshenkilöt on esitetty kohdeliitteissä. lueella sijaitsevat laitteet ovat pääsääntöisesti ns. Pc-kokoluokan tietokoneita. Sibeliuksenväylän reunassa sijatsee muuntamo, jolle sallittu kiihtyvyyden raja-arvo on 1,0 g, ominaistaajuusalueella alle 100 Hz. Taajuusalueella 100 Hz arvo on 2,0 g ja yli Hz:n taajuudella 3,0 g. Huomioitavaa on, että kaikista kiinteistöistä ei ole saatu tarkkoja laitetietoja, joten määrät ovat suuntaa-antavia.

10 6 4. KIINTEISTÖKTSELMUKSET Ennen louhintatöiden alkamista suoritetaan vähintään ympäristöselvityksen kohdeliitteiden kohteissa 1,2, 4-9 kiinteistökohtaiset alkukatselmukset mahdollisten louhinta- ja paalutustöiden aiheuttamien vahinkojen sekä rakenteissa mahdollisesti havaittavien tärinänkeston kannalta oleellisten seikkojen selvittämiseksi. Katselmussäde on noin m mitattuna räjäytyskohteista. Kiinteistöt katselmoidaan kokonaisuutena, vaikka osa jäisikin säteen ulkopuolelle. Työn kuluessa suoritetaan välitarkastuksia, mikäli siihen tarvetta ilmenee. Töiden päätyttyä suoritetaan samoissa kohteissa lopputarkastukset, joissa todetaan mahdollisesti louhintatöiden aiheuttamat vauriot tai vaatimukset. Katselmukset suorittaa ulkopuolinen alan asiantuntijayritys. lku- ja loppukatselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat katselmuksen suorittajan lisäksi vähintään kiinteistön omistaja/edustaja sekä katselmuksen suorittanut asiantuntijakonsultti. Katselmuspöytäkirjoista toimitetaan kopiot kiinteistöille ( 1 sarja) sekä urakoitsijalle (2 sarjaa ), joka toimittaa toisen sarjoistaan rakennuttajalle. Katselmukset suoritetaan ensisijaisesti piirtämismenetelmällä ja niitä täydennetään tarvittaessa joko valo- tai videokuvauksella. Näistä valokuvaus on suositeltavampi huomattavasti suuremman tarkkuutensa johdosta. Loppukatselmuspöytäkirjoissa tulee ilmetä mahdolliset kiinteistön omistajan/edustajan esittämät vaatimukset sekä selkeästi katselmusmiehen arvio esitetystä. Katselmuksen suorittaja on velvollinen varmistamaan, ettei katselmussäteellä esiinny muita katselmuksen piiriin kuuluvia rakennuksia, rakenteita tai vastaavia, kuin tässä ympäristöselvityksessä on mainittu. lkukatselmusten yhteydessä kartoitetaan myös mahdolliset pora- ja rengakaivot, joista rakennuttaja otattaa vesinäytteet ennen räjäytystöiden alkamista. Huomioitavaa on, että kohteen 6 piha-alueella, talon ja tien välissä sijaitsee maalämpöpumppu, omistajalla ei ole sijainnista tarkkaa tietoa, koska on ostanut kiinteistön runsas vuosi sitten. 5. TÄRINÄVIMENNUKSET Ennen louhintatöiden alkamista suoritetaan tärinäherkkien laitteiden (pc:t, serverit yms.) tärinävaimennustyö erityisin tärinävaimentimin (mm. kumi-,

11 7 solumuovimateriaalit) ulkopuolisen asiantuntijan toimesta katselmusalueella. Vaimennustyö suunnitellaan ja toteutetaan seuraavin periaattein: - käytettävä vaimenninmateriaali valitaan aina laitteen todellisen painon sekä kuormitussuhteiden mukaisesti vaimentimien painuman on sijoituttava materiaalin valmistajan antamien suositusten rajoihin laitteen alustaan kohdistuvat tärinän amplitudi-, kiihtyvyys- sekä ominaistaajuusarvot ovat myös mitoitusperuste Kun tärinänvaimennus suoritetaan asiantuntevasti, vaimenee laitteisiin kohdistuva tärinän kiihtyvyys n % ( vaihdellen ominaistaajuuden mukaan )verrattuna laitteen alustasta, vaimentimien alapuolelta mitattuihin kiihtyvyysarvoihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oikeaoppisella vaimennustyöllä voidaan laitteen alusrakenteelle, mitattuna vaimenninkumien alapuolelta, sallia tärinän kiihtyvyyden arvo a = 1,5 g. 6. TÄRINÄMITTUKSET TYÖN IKN Tärinän raja-arvojen valvomiseksi ja olosuhteisiin sopivien poraus-, panostus- ja sytytystapojen työnaikaista suunnittelua ja toteutusta varten suoritetaan koko louhintatyön ajan tärinäteknisesti rajoittavissa rakennuksissa ja rakenteissa sekä herkkiä laitteita sijaitsevissa tiloissa jatkuvaa tärinävalvontaa. Myös paalutus- ja maanrakennustöiden aikana suoritetaan tärinämittauksia. Tärinämittaukset suoritetaan 3D-mittauksina (tärinän x, y ja z-komponentit). Tärinämittareiden mittausvirhe on max +5 %. Mittareiden on rekisteröitävä kaikki tärinän suureet ( v=mm/s, a = g, =mm) ja ominaistaajuus sekä tallennettava jokaisesta räjäytyksestä aika-historia (Time History) sekä tallennetusta mittausdatasta on pystyttävä suorittamaan tarvittavat analyysit. Rakenteista ensisijaisesti määräävä mitattava tärinän suure on heilahdusnopeus, v = mm/s. Tärinäherkille laitteille ensisijaisesti määräävä mitattava tärinän suure on kiihtyvyys, a = g, jollei toisin ole ilmoitettu. Mittarit liitetään kaukovalvontajärjestelmään kaikissa mittauspisteissä, missä se tiedonsiirron kannalta on mahdollista ja järkevää. Näin urakoitsija sekä rakennuttaja saavat reaaliaikaisen tiedon räjäytys- ja paalutustärinän suuruudesta eri mittauspisteissä. Tärinämittausantureiden asennus noudattelee RIL 253:2010 asettamaa ohjetta, eli pääsääntöisesti mittausanturit asennetaan kantavaan rakenteeseen, mahdollisimman lähelle perustuksia.

12 8 Mittauspaikkojen sijainnin määrittelee tärinätekninen asiantuntija. Tärinämittauspisteiden sijainnit merkitään esim. karttapohjaan, mittauspisteet dokumentoidaan valokuvin ja niiden kordinaatit merkitään muistiin. Edellämainitut tiedot ja valokuvat voidaan syöttää esimerkiksi tärinämittausten internetpohjaiseen kaukovalvontaohjelmaan, josta ne on helposti saatavilla mittaustulosten kanssa. Tärinämittauksia suoritetaan samanaikaisesti vähintään neljästä ( 4 ) eri mittauspisteestä koko työn ajan. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista, inola ja Juhola mittausta suoritetaan koko työn keston ajan, kahta muuta mittauspistettä siirretään työn etenemisen mukaisesti siten, että aina voidaan selvittää suurimmat ympäristöön aiheutuvat tärinät. Tarkennetut mittauspisteiden paikat määritetään katselmusten ja työn edistymisen ja sijainnin perusteella. Tärinämittauspisteen etäisyys räjäytyskohteesta min. 10 m. Huomioitavaa: Kuten aiemmin on todettu, useista ympäristön rakennuksista ei ole olemassa varmaa perustamistapatietoa, jolloin voidaan tärinämittaustulosten perusteella tehtävillä taajuusanalyyseillä tärinäteknisen asiantuntijan toimesta (aa-vaativuusluokan tärinäasiantuntija, FISE) määritellä tärinän raja-arvolle perustamistapavastaavuus. 7. YLEISTÄ RÄJÄYTYSTYÖN SUORITUKSEST loitusräjäytykset Ennen räjäytystöiden alkamista on urakoitsijan jaettava vähintäänkin ympäristöselvitysalueen kiinteistöille tiedote alkavista kallionräjäytystöistä. Tiedotteista on ilmettävä minimissään; urakoitsijan yhteystiedot, työn alkamisajankohta ja arvioitu kesto, päivittäiset työskentelyajat ja poikkeamat niistä, tärinämittausten suorituksesta yleistä tietoa sekä työmaan valvojan yhteystiedot. Räjäytystyöt aloitetaan ns. koeräjäytyksillä, jolloin tärinäteknisen asiantuntijan toimesta määritetään aloitusräjäytyksen suuruus ( mm. samanaikaisesti räjähtävä räjähdysainemäärä, kentän koko yms.). loitusräjäytyksen jälkeen luetaan tärinämittaustulokset ja niiden perusteella

13 9 lasketaan todelliset K:n arvot ja määritetään tärinänjohtuvuusolosuhteet tärinäteknisesti rajoittaviin kohteisiin. Seuraava räjäytys mitoitetaan todellisten tärinänjohtuvuusolosuhteiden sekä sallittujen tärinän raja-arvojen mukaisesti. Räjäytystyö suoritetaan aina siten, etteivät asetetut suurimmat sallitut tärinän rajaarvot edes hetkellisesti ylity. Mahdollisista ylityksistä (yli 15 %) urakoitsijan tulee välittömästi ilmoittaa työkohteen valvojalle. Panostus Panostus suoritetaan vain patruunoihin pakattua räjähdysainetta käyttäen. Panostus suoritetaan aina kallion todellisen jääneen edun mukaisesti. Sytytys Sytytys suoritetaan joko sähköisellä sytytyksellä, V-lh-nallit, tai sähköttömällä, esim. Nonel. Suojaus Räjäytettävien kenttien suojaukseen kiinnitetään erityistä huomiota: kentät peitetään raskain kumimatoin ja teollisuushuovin kenttien eteen louhetäkkäys panostus aina todellisen jääneen edun mukainen syttymisaikaero vierekkäisissä ja peräkkäisissä reiissä enintään ms. ominaispanostus oikeansuuruinen, avolouhinnassa noin 0,35...0,5 kg /m 3 räjäytyksistä varoitetaan virallisella äänimerkillä Suojaukseen kuuluu myös riittävän vartioinnin järjestäminen lähialueille sekä liikenteen pysäytys. Lisäksi räjäytyksistä ilmoitetaan ennakkoon, myöhemmin tarkennettaville osapuolille. Räjäytystyön valvonta Työmaalla on asetusten vaatima räjäytystyönjohtaja, joka vastaa työn suunnittelusta ja toteutuksesta. Jokaisesta räjäytyksestä laaditaan reaaliaikainen räjäytyssuunnitelma viralliselle kaavakkeelle. Räjäytettävien kenttien sijainti merkitään esimerkiksi louhintakuvaan ja ne numeroidaan juoksevin numeroin. Tärinämittaustulokset luetaan aina välittömästi räjäytysten jälkeen ja työtä jatketaan siten, etteivät suurimmat sallitut tärinän raja-arvot ylity edes hetkellisesti.

14 10 Tärinämittaustulokset merkitään esim. räjäytyssuunnitelmiin ja työmaapäiväkirjaan. Tärinäylityksistä ( yli 15%) ilmoitetaan välittömästi työn valvojalle. Ilmanpaine Tarvittaessa voidaan suorittaa lähiympäristössä kontrolloivia ilmanpainemittauksia. Ennakkoon arvioituna, kokemusperäisen tiedon perusteella, on oletettavaa, ettei ilmanpaine aiheuta ympäristölleen vahinkovaaraa. Ilmanpaineiskut eivät saa ylittää raja-arvoa 5 mbar. Pöly Porauskalusto on varustettava pölynkeräyslaittein ja mikäli työtä suoritetaan pölyävissä ilmasto-olosuhteissa, sitä sidotaan esim. vesihuuhtelulla. Melu Melu ei saa ylittää arvoa 85 d alueilla, joilla työmaahan kuulumaton ihminen voi oleskella. Tarvittaessa voidaan suorittaa lähikiinteistöissä melumittauksia. Lainsäädäntö Räjäytystyön suorituksessa noudatetaan urakka-asiakirjojen vaatimusten lisäksi alan määräyksiä ja lakiasetuksia. Helsingissä Räjäytyskonsultit Oy ntero Määttä

15 11 YMPÄRISTÖSELVITYSKOHTEET J TÄRINÄMITTUSPISTEET: ympäristöselvityskohde tärinämittauspiste (siirretään työn kuluessa) tärinämittauspiste, kiinteä 8 2

16 12 Selvityskohde 1 1 Omistaja: Kohteen käyttötarkoitus Perustamistapa: Rakentamisvuosi Rakenteet: Yhteyshenkilö : Huomioitavaa: inolantie 2 Dresel, Koivu Omakotitalo Maanvarainen n luku Perusmuuri betonia, puurunko, mineriittiverhous Dresel, Koivu, puh. Piharakennus: hirsi/puurakenteinen Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, räjäytystyöt v=mm/s: Etäisyys V = mm/s 20 m 28 mm/s 30 m 25 mm/s 50 m 21 mm/s 100 m 17 mm/s Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, paalutus-, maanrakennustyöt, v = 7 mm/s Tärinäherkät laitteet: Laite pc Määrä a sall [g] 0,25 g Toimenpide vaimennus Yhteyshenkilö asukkaat Puh.

17 13 Selvityskohde 2 2 Omistaja: Kohteen käyttötarkoitus Perustamistapa: Rakentamisvuosi Rakenteet: Yhteyshenkilö : Huomioitavaa: inolantie 5 Lehtinen Richard Omakotitalo Maanvarainen n luku Perusmuuri betonia, rapattu, puurunko, lautaverhous Lehtinen Richards, puh Piharakennus: hirsi/puurakenteinen Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, räjäytystyöt v=mm/s: Etäisyys V = mm/s 30 m 25 mm/s 50 m 21 mm/s 100 m 17 mm/s Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, paalutus-, maanrakennustyöt, v = 7 mm/s Tärinäherkät laitteet: Laite pc Määrä a sall [g] 0,25 g Toimenpide vaimennus Yhteyshenkilö asukkaat Puh.

18 14 Selvityskohde 3 3 Omistaja: Kohteen käyttötarkoitus Perustamistapa: Rakentamisvuosi Rakenteet: Yhteyshenkilö : Huomioitavaa: inolantie 1 Suomen Valtio Kotimuseo, inola Maanvarainen/kallio 1904 inola:perusmuuri luonnonkiveä, hirsirunko Kahvila ulis: Perusmuuri betonia, puurunko Hilkka Helminen, puh Piharakennukset: Hirsi-/puurunko Kahvila ulis Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, räjäytystyöt v=mm/s: Etäisyys V = mm/s 120 m 10 mm/s / 18 mm/s m 9 mm/s / 13 mm/s Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, paalutus-, maanrakennustyöt, v = 4 mm/s Tärinäherkät laitteet: Laite mahd. pc Määrä a sall [g] 0,25 g Toimenpide --- Yhteyshenkilö Hilkka Helminen Puh

19 15 Selvityskohde 4 4 Omistaja: Kohteen käyttötarkoitus Perustamistapa: Rakentamisvuosi Rakenteet: Yhteyshenkilö : Huomioitavaa: Sibeliuksenväylä 42 Suomen Valtio/Senaatti-kiinteistöt Omakotitalo Maanvarainen/kallio 1900-luvun alku Perusmuuri luonnonkiveä, puu-/hirsirunko Taimi Iter, puh Talousrakennus: Perusmuuri tiili, puu-/hirsirunko Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, räjäytystyöt v=mm/s: Etäisyys V = mm/s 40 m 23 mm/s / 42 mm/s 50 m 21 mm/s / 38 mm/s 100 m 17 mm/s / 28 mm/s Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, paalutus-, maanrakennustyöt, v = 7 mm/s Tärinäherkät laitteet: Laite Määrä a sall [g] Toimenpide Yhteyshenkilö Puh.

20 16 Selvityskohde 5 5 Omistaja: Kohteen käyttötarkoitus Perustamistapa: Rakentamisvuosi Rakenteet: Yhteyshenkilö : Huomioitavaa: Sibeliuksenväylä 42 (D) Matti Ihalainen ja Meri Kukkurainen Omakotitalo Maanvarainen/kallio 1890-luku Perusmuuri luonnonkiveä, puu-/hirsirunko Meri Kukkurainen, puh Öljysäiliö talon vieressä maanalla (talon ja tien välissä) Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, räjäytystyöt v=mm/s: Etäisyys V = mm/s 30 m 23 mm/s / 42 mm/s 50 m 21 mm/s / 38 mm/s 100 m 17 mm/s / 28 mm/s Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, paalutus-, maanrakennustyöt, v = 7 mm/s Tärinäherkät laitteet: Laite Määrä a sall [g] Toimenpide Yhteyshenkilö Puh.

21 17 Selvityskohde 6 6 Omistaja: Kohteen käyttötarkoitus Perustamistapa: Rakentamisvuosi Rakenteet: Yhteyshenkilö : Huomioitavaa: Sibeliuksenväylä 48 as. 2 lomster Kenneth Omakotitalo Maanvarainen/kallio 1890-luku Perusmuuri luonnonkiveä, puu-/hirsirunko Patrick lomster, puh Maalämpöpumppu talon ja Sibeliuksenväylän välissä, asukas ostanut talon noin 1 v sitten, ei osannut ihan tarkkaa sijaintia kertoa Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, räjäytystyöt v=mm/s: Etäisyys V = mm/s 30 m 23 mm/s / 42 mm/s 50 m 21 mm/s / 38 mm/s 100 m 17 mm/s / 28 mm/s Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, paalutus-, maanrakennustyöt, v = 7 mm/s Tärinäherkät laitteet: Laite pc Määrä n. 2-4 a sall [g] 0,25 g Toimenpide vaimennus Yhteyshenkilö asukkaat Puh.

22 18 Selvityskohde 7 7 Omistaja: Kohteen käyttötarkoitus Perustamistapa: Rakentamisvuosi Rakenteet: Yhteyshenkilö : Huomioitavaa: Sibeliuksenväylä 48 Lassi Markkanen Omakotitalo Maanvarainen/kallio (kallio tontilla pinnassa) 1890-luku Perusmuuri betonia, puu-/hirsirunko Lassi Markkanen, puh Laajennusosa ja sisäpuolinen remontti, mm. uusi tulisija v Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, räjäytystyöt v=mm/s: Etäisyys V = mm/s 30 m 23 mm/s / 42 mm/s 50 m 21 mm/s / 38 mm/s 100 m 17 mm/s / 28 mm/s Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, paalutus-, maanrakennustyöt, v = 7 mm/s Tärinäherkät laitteet: Laite pc Määrä n. 1-2 a sall [g] 0,25 g Toimenpide vaimennus Yhteyshenkilö Lassi Markkanen Puh

23 19 Selvityskohde 8

24 20 8 Sibeliuksenväylä 55 Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä(hola vuokrattu kaupungille 50 Omistaja: vuodeksi) Kohteen käyttötarkoitus Koulu, asuntola, kotimuseo Maanvarainen/kallio Perustamistapa: :Päärakennus: 1934 Rakentamisvuosi :hola:1800-luku,1995 laajennus, C:Puistola:1927, D:suntolat:1981 E:utotalli: Perusmuuri betonia, puurunko, kellarillinen aivan tien vieressä Päärakennus:Perusmuuri betonia, tiili, julkisivut rapattu Rakenteet: hola: Perusmuuri luonnonkivi, hirsi-/puurunko suntolat: Perusmuuri harkkoa, puurunko Kiinteistöpääll.Vesa Kakko, puh , kiint. hoitaja Jyrki Yhteyshenkilö : Lehikoinen, puh holassa taidekoulu, museo ja taidenäyttelyitä (kohde ) Huomioitavaa: Kellarillinen autotallirakennus tien reunassa(kohde E) Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, räjäytystyöt v=mm/s: Etäisyys V = mm/s 10 m 35 mm/s / 70 mm/s 30 m 25 mm/s / 45 mm/s 50 m 21 mm/s / 38 mm/s 100 m 17 mm/s / 28 mm/s

25 21 Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, paalutus-, maanrakennustyöt, v = 7 mm/s Tärinäherkät laitteet: Laite pc Määrä n. 50 a sall [g] 0,25 g Toimenpide vaimennus Yhteyshenkilö Jyrki Lehikoinen Puh

26 22 Selvityskohde 9 9 Omistaja: Kohteen käyttötarkoitus Perustamistapa: Rakentamisvuosi Rakenteet: Yhteyshenkilö : Huomioitavaa: Muuntamo Muuntamo Maanvarainen luvut Näkyvillä osin pelti Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, räjäytystyöt v=mm/s: Etäisyys V = mm/s 10 m 35 mm/s 20 m 28 mm/s 30 m 25 mm/s 50 m 21 mm/s Rakenteille sallitut suositeltavat tärinän raja-arvot, paalutus-, maanrakennustyöt, v=mm/s: 7 mm/s Tärinäherkät laitteet: Laite muuntamo Määrä 1 a sall [g] 1,0 g, alle 100 Hz 2,0 g, 100- Hz 3,0 g, yli Hz Toimenpide tärinämittaus Yhteyshenkilö Puh.

27 23

28 Muutos valaisinluetteloon 2R / Pos Valaisin Valonjako Valmistaja Valaisimen väri Lamppu Valovirta (KLM) Värilämpötila (K) Määrä (kpl) 7 Hestia Mini Schreder Vakio (KZO grey 900) MT-50 W***) 4, ***) GE StreetWise 50W, tuotenumero 77400, sähkönumero Muutos tarvikeluetteloon 2R / Pos Tyyppi Väri Valmistaja Määrä / kpl Huom. 34 Erikoispylväs *) Tehomet 9 Ks. Piirustus R / *) Pylväs maalataan samaan väriin valaisimen kanssa, värinä KZO grey 900 sanded Sibeliuksenväylän länsipuolella olevat nykyiset kevytväylän valaisinpylväät N ja N3 (4 kpl) uusitaan nykyisille paikoilleen pos 7, 34 ja 52 mukaisiksi K. Paappanen

29 TSOKUV 1:100-1:100 PISTE PÄÄPISTEIDEN KOORDINTIT X P P P P P P P P Y KIINTOPISTEET NRO X Y Z KUIVTUS TIESUUNNITTELIJN MUKN ETONI: Päällysrakenne Ro20, R1 C30/37-3, P30, c nom = 40 mm Reunapalkki Ro22, R1 C35/45-3, P50, c nom = 45 mm Yläpinta ja näkyvät pystypinnat: Impregnointi geelimäisellä impregnointiaineella Siipimuurit Ro12, R1 C30/37-3, P30, c nom = 45 mm Siirtymälaatat Ro23, R1 C30/37-3, P50, Yleensä c nom = 40 mm Maatavasten valettaessa c nom = 50 mm Peruslaatat Ro03, R4 C30/37-2 Yleensä c nom = 50 mm Maata vasten valettaessa c nom = 100 mm Pilarit Ro11, R1 C35/45-3, P50 c nom = 45 mm Pilareihin rst-verhous etonipintojen laatuluokat (by 40 mukaisesti), Paikallavaletut pinnat: Reunapalkin yläpinta ja eristettävät pinnat (PHI) Näkyviin jäävät pinnat (MUO J MUK) C Näkymättömiin jäävät pinnat (MUO J MUK) KIDE: TIEH H2 sillankaide, korkea suojaverkko 2-putkijohde, ei hattumuttereita. CE-merkitty (EN ) törmäysluokan H2 teräksinen harva kaide, joka täyttää Siltojen kaiteet ohjeen (LO 25/2012) vaatimukset. Suunnitelma on täydennettävä toimitettavan kaiteen valmistajan vaatimusten mukaiseksi ennen sillan rakentamista. VLISTUS: Valaistussuunnitelman mukaan LUISKIEN VERHOUKSET: Sillan etuluiskissa kiveys ympäristösuunnitelman mukaisesti, muutoin luiskissa ja keiloissa nurmiverhous Rakennustyössä noudatettava infraryl:n vaatimuksia Koordinaattijärjestelmä: Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 N60 TERÄS: HW - 1:100 PÄÄLLYSRKENNE: sfalttibetoni 16/ mm sfalttibetoni 11/70 30 mm Suojakerros 5/50 20 mm Pintakermi (kl. 1) 5 mm luskermi (kl. 1) 5 mm Epoksitiivistys Yhteensä 140 mm VÄRISÄVYT: ( pinnoitteet ja maalaukset ) - reunapalkit ja siipimuurit näkyvät vaaka- ja pystypinnat : StoCryl HG, värisävy betonin harmaa (tai vastaava tuote) - laatan katto : StoCryl HG + StoPax WL100 + StoPur V600, vaaleanharmaa (Sto tai vastaava tuote) - päätypalkin vinot pinnat : StoCryl HG + StoPax WL100 + StoPur V600, betonin harmaa (tai vastaava tuote) kaikki rst-pinnat : Cerakote-kirkaspinnoite (tai vastaava tuote) S1 HOLN LIKULKUKÄYTÄVÄ MML 2013 PIIRUSTUSLUETTELO N:O NIMI Lisätty kaapelikaivot ja pohjaveden korkeus Poikkitien (Mt145) parantaminen, Vaihe 2 S1 holan alikulkukäytävä, Järvenpää Teräsbetoninen ulokelaattasilta (ul) LIIKENNEVIRSTON TYYPPIPIIRUSTUKSET Yleispiirustus (2,5) + 11,0 + (2,5) m m LM1/LM gon, 9.7gon MUUT PIIRUSTUKSET SILLNSUUNNITTELU Seppo Raitio Esko Rechardt Kari Niemi GEO-SUUNNITTELU SILTTEKNIIKK, SUUNNITTELU R15/19615 a-1

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5.

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5. KUUNSILTA ESPOO SUUNNITELMASELOSTUS 7031-400 29.04.2016 Jatkuva kaukalopalkkisilta Jännemitat (m) Hyödyllinen leveys (m) Kokonaispituus (m) 13,10+13,50+12,80+13,20 +12,00+15,80+21,50+5,50m=107,40m 3,50

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen

Lisätiedot

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli yit.fi Pasila kesällä 2014 YIT 2 Pasila 28.8.2015 YIT 3 Company presentation Pasila tulevaisuudessa YIT 4 Company presentation Mikä on Tripla?

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: yleissuunnitteluvaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti 3.11.2016 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Alusrakenne...3 2.1 Etumuurit, siipimuurit, otsamuurit ja laakeritasot...3 2.2 Alusrakenteen reunapalkit...3

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

TÄRINÄ JA MUUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET. Lyöntipaalutustärinä Tärinän ohjearvot Tärinämittauskohde, Lahti Maan tiivistyminen Maan syrjäytyminen

TÄRINÄ JA MUUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET. Lyöntipaalutustärinä Tärinän ohjearvot Tärinämittauskohde, Lahti Maan tiivistyminen Maan syrjäytyminen TÄRINÄ JA MUUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Lyöntipaalutustärinä Tärinän ohjearvot Tärinämittauskohde, Lahti Maan tiivistyminen Maan syrjäytyminen Lyöntipaalutustärinä Tärinä on hukkaan mennyttä energiaa Tärinä

Lisätiedot

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 Urakan nimi: Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Teräsrunkoisen. perustaminen,

Teräsrunkoisen. perustaminen, Teräsrunkoisen kangaskatteisen hallin perustaminen, kun perustaminen tehdään ankkuroimalla pilarin pohjalevy terästangoilla maahan asfaltin päältä. FISE-PÄIVÄ 1.11.2006 Pentti Äystö 1 Luvanvaraiset rakennustoimenpiteet:

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

KATKEAMATON KETJU. tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja

KATKEAMATON KETJU. tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja KEURUUN SEMINAARISTA KATKEAMATON KETJU tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja Lopputuloksena saada tilaaja tilaamaan oikein ja teettämään hyvät suunnitelma-asiakirjat, jotta urakoitsijan ja

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

LIITE 4. Hankekortit

LIITE 4. Hankekortit LIITE 4 Hankekortit Hankekortti, kohde 1 Rajatorpantie välillä Viisaritie-Köysikuja 5.3.2013 Nykytilanne Melulähde KVL 2012 Nopeus km/h Katuluokka Huom. KAVL 2030 Rajatorpantie 12 880 50 2 18 900 Vihdintie

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 5 5.3.2014 Pöyry Finland Oy / Aki Leislahti, Ilkka Puustinen, Harri Sivonen, Markus Lakanen, 1 (16) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

Liite ELY-keskuksen lausunto (PIRELY/905/07.01/2010)

Liite ELY-keskuksen lausunto (PIRELY/905/07.01/2010) Liite 8 Muistutukset, lausunnot ja vastineet. Kaava nro 8246, Teiskontien ja Kuntokadun liikennejärjestelyt sekä TAYS:n pääsisäänkäynnin pysäköintijärjestelyt. Kaavaehdotus nro 8246 oli virallisesti nähtävillä

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Koordinointimallin lokitiedosto

Koordinointimallin lokitiedosto 1 PÄIVITYKSET Pvm. Viite / huomautus 2.12.2011 Mallin (esittely2) läpikäynti sisäisesti. 7.12.2011 Mallin (esittely2) läpikäynti suunnittelukokouksessa Vaasassa. 15.12.2011 Malliin saa viedä E2R1 ja E2R4

Lisätiedot

Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl)

Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl) 1 (5) Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl) Mallisuunnitelma Jm 2,50 + 30.00 + 2,50 m Hl 7,5 M Tiehallinto Helsinki 2005 2 (5) ALKUSANAT Tiehallinto on teettänyt päällysrakenteen

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Kangasalan kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Rev A 27.10.2015 GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS TARASTENJÄRVEN ASEMA- KAAVA-ALUE 740 KANGASALA TÄMÄ RAPORTTI KORVAA

Lisätiedot

Pirkkahalli, pysäköintialue

Pirkkahalli, pysäköintialue Työnro 070012 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere POHJARAKENNESUUNNITELMA 1 (5) RI Tiina Ärväs 11.01.2008 Työnro 070012 Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Kotimaista laatua rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Machinery ja Vepe ovat solmineet yhteistyösopimuksen Vepe-tuotteiden myynnistä. Machinery

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

KATUTYÖ KURSSI Katutilavalvonta

KATUTYÖ KURSSI Katutilavalvonta KATUTYÖ KURSSI 27.3.15 Katutilavalvonta Pakolliset katselmukset on määritelty katuluvassa (alku-, vastaanotto-, päällyste- ja liikennejärjestelykatselmus) Katselmukset kutsuu aina koolle katuluvan hakija

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2 Nro 33 12.9.2014 1.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 3 2.1 Kalliokärkien mitat... 3 2.2 Materiaalit...

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN

LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 7.3.2017 1/1 LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN KASAVUOREN KOULUKESKUS - LIIKUNTASALIN LATTIAN SANEERAUS

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSURAKASTA (RU)

TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSURAKASTA (RU) TARJOUSPYYNTÖ 1 (2) Tekninen lautakunta 21.3.2014 Hanke: NYHKÄLÄN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSURAKASTA (RU) Karkkilan kaupunki pyytää Teiltä urakkatarjousta rakennusteknisten

Lisätiedot

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET 2 1. YLEISTÄ Tämä ohje on teleoperaattoreiden (dna, Elisa, Finnet ja Sonera) yhteistyössä laatima ja sen tarkoituksena on

Lisätiedot

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1 (5) KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1. Yleistä Tällä ohjeella pyritään selventämään kaivettavien ja louhittavien massojen sekä kaadettavien puiden osalta vuokraehtoja

Lisätiedot

SILATEKNIIKAN PÄIVÄT 2016 Georakentamisen näkökulmia

SILATEKNIIKAN PÄIVÄT 2016 Georakentamisen näkökulmia SILATEKNIIKAN PÄIVÄT 2016 Georakentamisen näkökulmia Sisältö Geosuunittelun ohjeet Eurokoodi 7 ja NCCI7:n päivitys Ankkurit Siltojen kantavuuslaskenta ja korjauksiin liittyvä suunnittelu Kitkapaalut Rata-

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 1 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Pääasiallinen alue: Kuopio Leppävirta Varkaus Siilinjärvi

Lisätiedot

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla.

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla. RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RLA-nostoankkureiden materiaalit ja

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus Sivu 1 (1) Tulostettu: 12.4.2016 Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1 Rakennussuunnitelmaselostus Teräksinen palkkisilta, puukantinen (Tpp) Jännemitta (m) 7.385 Hyödyllinen leveys (m)

Lisätiedot

HPKM -pilarikenkien asentaminen. Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus

HPKM -pilarikenkien asentaminen. Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen HPKM -pilarikenkiä on saatavana vakiomalleina (16, 20, 24, 30 ja 39), jotka vastaavat HPM -ankkurointipulttien kierrekokoja. Pilarikengän

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 -seminaari. Miten kaivantojen turvallisuus on varmistettava?

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 -seminaari. Miten kaivantojen turvallisuus on varmistettava? Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 -seminaari Miten kaivantojen turvallisuus on varmistettava? Lähtökohta? Rakennuskaivanto on välivaihe, jonka kustannukset halutaan minimoida Välivaiheen hinta 2 kuolemantapausta

Lisätiedot

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa 1 (1) Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelijoilla Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa varten. Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu on tehtävä Liikenneviraston

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Kehä I, Vallikallio STU1

Kehä I, Vallikallio STU1 Kehä I Vallikallio Kehä I, Vallikallio STU1 Tilaaja Rakennuttaja Pääurakoitsija Espoon kaupunki Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri YIT Rakennus Oy Infrapalvelut IMP (Maa-, vesi- ja pohjarakentaminen) IKR

Lisätiedot

PALVELUMAKSUHINNASTO

PALVELUMAKSUHINNASTO 1 liikelaitoksen 16.10.2014 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 TONTTIJOHTOMAKSU 1.1 Vesijohto Laitoksen suorittamasta tonttivesijohdon hankkimisesta, asentamisesta ja liittämisestä laitoksen vesijohtoverkostoon

Lisätiedot

1 Rakennettavuusselvitys

1 Rakennettavuusselvitys 1 Rakennettavuusselvitys 1.1 Toimeksianto Rakennettavuusselvityksen tavoitteena on ollut selvittää kaavarunko-/asemakaava-alueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä antaa yleispiirteiset

Lisätiedot

Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011

Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011 Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011 Tiina Vasko 2011 Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2 Sisällysluettelo Arkisto- ja rekisteritiedot

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 3 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT... 3 4. MITOITUS... 4 5. LIITTYMINEN OLEVAAN TIEVERKKOON...

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS PANK-4122 PANK PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 9.5.2008 26.10.1999 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 13250 Porapaalut. Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012.

InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 13250 Porapaalut. Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012. InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012. Tässä luvussa käsitellään poraamalla asennettavia teräspaaluja. Käsiteltävät

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 11 Tekniset vaatimukset 31000 Vesihuolto.............................

Lisätiedot