Teknologiayrittäjyyspäivät Case: Teknologiateollisuus. Toimitusjohtaja Jorma Turunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknologiayrittäjyyspäivät Case: Teknologiateollisuus. Toimitusjohtaja Jorma Turunen 24.10.2014"

Transkriptio

1 Teknologiayrittäjyyspäivät Case: Teknologiateollisuus Toimitusjohtaja Jorma Turunen

2 Esityksen sisältö Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne Teknologiateollisuuden Yrittäjyysohjelma Kasvutiimi-toiminta Uusia liiketoimintamahdollisuuksia Edunvalvonnan tavoitteita

3 Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 50 % Suomen koko viennistä. 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry:llä on yli jäsenyritystä

4 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Rautaruukki, Sacotec Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, STX Finland, Valmet, Valtra, Wärtsilä Suunnittelu ja konsultointi A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP... Tietotekniikka-ala Affecto, Basware, CGI, Codebakers, Codenomicon, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto

5 Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista lähes eniten

6 Suomi ei pääse kasvuun tänäkään vuonna (Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu heinäkuussa 2014) Pohjois-Amerikka: +1,7 % USA +1,6 % Kanada +2,2 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +1,9 % Brasilia +1,1 % Meksiko +2,6 % Argentiina -1,2 % Venezuela -2,2 % Kolumbia +4,9 % Chile +2,8 % Peru +4,7 % Bkt:n kehitys 2014/2013, % Länsi-Eurooppa: +1,5 % Saksa +2,0 % Iso-Britannia +3,0 % Ranska +0,7 % Italia +0,3 % Espanja +1,1 % Alankomaat +0,5 % Sveitsi +2,0 % Ruotsi +2,5 % Belgia +1,2 % Norja +2,0 % Itävalta +1,5 % Tanska +1,3 % Kreikka +0,2 % Suomi +0,1 % Portugali +0,9 % Irlanti +1,8 % Afrikka Etelä-Afrikka +1,9 % Nigeria +6,8 % Egypti +2,3 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +1,5 % Venäjä +0,2 % Turkki +3,0 % Puola +3,3 % Tšekki +2,5 % Romania +3,1 % Ukraina -5,3 % Unkari +2,8 % Slovakia +2,5 % Slovenia +0,4 % Liettua +3,1 % Latvia +3,4 % Viro +0,5 % Lähi-ja Keski-Itä Saudi Arabia +4,1 % Israel +3,2 % Aasia: +4,6 % Kiina +7,3 % Japani +1,5 % Intia +5,4 % Australia +3,1 % Etelä-Korea +3,6 % Indonesia +5,3 % Taiwan +3,3 % Thaimaa +1,1 % Malesia +5,3 % Singapore +3,7 % Uusi Seelanti +3,6 % Filippiinit +6,2 % Vietnam +5,6 % Lähde: Consensus Forecasts, July

7 Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa

8 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa lähes viimevuotisella tasolla = 100 Muutos: 1-4,2014 / 1-4,2013, % % Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 4/2014. Lähde: Tilastokeskus

9 Teknologiateollisuudessa epäyhtenäinen kehitys jatkunut = 100 Muutos: 1-4,2014 / 1-4,2013, % Tietotekniikka-ala +13 % Suunnittelu ja konsultointi 0 % Kone- ja metallituoteteollisuus -1 % Metallien jalostus -7 % Elektroniikka- ja sähköteollisuus -6 % Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto 4/2014. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2013: kone- ja metallituoteteollisuus 42 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 25 %, metallien jalostus 13 %, tietotekniikka-ala 13 %, suunnittelu ja konsultointi 7 %. Lähde: Tilastokeskus

10 Julkisten menojen bkt-osuuden palauttaminen 2008 tasolle edellyttää noin 10 miljardin euron leikkauksia Verojen kiristäminen ei ole oikea ratkaisu tähän ongelmaan Julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta, % e 2014e 2015e Suomi Ruotsi Saksa Lähde: OECD, Economic Outlook, May

11 Teollisuus tuo lähes 90 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria Työpaikkojen määrä Suomessa Teollisuus Julkinen sektori Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

12 Investoinnit Suomessa kehittyvät heikosti myös koko elinkeinoelämässä Yritysten kiinteät investoinnit Indeksi, 2005=100 Saksa Alankomaat Ruotsi USA Sveitsi e 2014e 2015e Suomi Lähde: OECD, Economic Outlook, May

13 Yrittäjyysohjelma Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

14 Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten parantamiseksi ja kilpailukyvyn palauttamiseksi Suomessa. Ohjelmassa esitetään konkreettisia ratkaisuja, jotta pk-yritykset voisivat vastata odotuksiin kasvun, uudistumisen ja työllisyyden parantamiseksi. Suomeen on palautettava kilpailukykyinen toimintaympäristö. Pk-sektorin kasvua ja kansainvälistymistä on edistettävä. Yrittäjävaliokunta edustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä omistajayrittäjyyttä koskevaa asiantuntemusta Teknologiateollisuudessa. Sen puheenjohtaja toimii Teknologiateollisuuden hallituksen varapuheenjohtajana.

15 Yrittäjyysohjelman painopisteet Toimintaympäristö - Verotus kannustamaan investointeja ja uudistumista. - Palautetaan suomalaisen työn kilpailukyky. - Kevennetään hallinnollista taakkaa. - Turvataan yritysten rahoitus. Liiketoiminnan strategia ja johtaminen - Panostetaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä strategiseen erikoistumiseen. Vienti ja kansainvälistyminen - Tuetaan yritysten kansainvälistymistä. - Nostetaan myynti- ja markkinointiosaaminen kansainväliselle tasolle. Operatiivinen toiminta - Parannetaan tuottavuutta ja kilpailukykyä investointilaman jäljiltä. - Lisätään tietotekniikan hyödyntämistä tuotteissa ja toiminnan tehostamisessa.

16 Toimintaympäristö kuntoon ONGELMA Kasvava sääntely kiristää yritysrahoituksen ehtoja. Julkisilla rahoitusinstrumenteilla ei oteta riskiä. RATKAISU Julkista rahoitusta on kohdistettava myös uudistaviin ja riskipitoisiin hankkeisiin sekä viennin käynnistämiseen. Työvoimakustannusten nousu ja jäykät työehdot ovat heikentäneet kilpailukykyä. Alan koulutuksen vetovoimaisuus on heikkoa. Koulutuksen niukat resurssit ovat säästöjen kohteena. Hallinnollinen taakka sekä viranomaisten päällekkäinen toiminta aiheuttavat tehottomuutta. Uudistuminen on hidasta. Julkiset menot ovat kasvaneet 49 %:sta 58 %:iin bkt:sta vuoden 2008 jälkeen. Taso on OECD-maiden korkein. Veroratkaisut ovat olleet lyhytjänteisiä ja poukkoilevia. Verotuksella ei vieläkään kannusteta investoimaan Suomeen. Työn hintaa ei saa nostaa lähivuosien aikana ja tuottavuus on otettava työehtojen kehittämisen tavoitteeksi. Opetussisältöjä on uudistettava tarpeita vastaaviksi, yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä sekä työssä oppimista on lisättävä. Informaation keräämistä ja hallintaa on yksinkertaistettava ja sähköistettävä. Viranomainen saa kysyä yksittäistä tietoa vain kerran. Julkisten menojen osuus bkt:stä on palautettava vuoden 2008 tasolle. Ns. Viron yritysveromalli sekä sukupolvenvaihdosten perintö- ja lahjaverotuksen poisto kannustaisivat investointeja Suomeen.

17 Vienti ja kansainvälistyminen tuo kasvun ONGELMA Pk-yrityksillä ei ole valmiuksia eikä riittävää tukea kansainvälistymiseen. RATKAISU Pk-yritysten on kehitettävä omia vientituotteita ja vähennettävä riippuvuuttaan päähankkijoista. Julkinen kansainvälistymisrahoitus ja palvelut ovat uhattuina. Kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin koulutus ovat täysin riittämättömiä, eikä niitä arvosteta etenkään tekniikan alojen opinnoissa. Pk-yrityksillä on heikko osaaminen innovaatioiden suojaamisesta esim. patentilla tai mallisuojalla. Viennin rahoitus on turvattava. Pk-palveluja ja rahoitusinstrumentteja on kehitettävä vastaamaan yritysten tarpeita ja niiden tunnettuutta on parannettava. Myynti- ja markkinointitaitojen on kuuluttava opetukseen kaikilla koulutusasteilla. Yhteistyötä oppilaitosten, yritysten ja ulkomaisten osaajien kanssa on syvennettävä. Pk-yritysten IPR-osaamista ja IPR-järjestelmän strategista hyödyntämistä on parannettava.

18 Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi ONGELMA Tuottavuuskehitys ja kilpailukyky ovat rapautuneet tuotantokoneiston ikääntyessä. Liiketoimintaosaamisessa on puutteita ansaintalogiikassa, talouden hallinnassa sekä johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyssä. Laadun ja prosessien kehittämisessä on heikkouksia verrattuna keskeisiin kilpailijamaihin. RATKAISU Yritykset investoivat, kun kannustimet saadaan kuntoon (verotus ja rahoitus). Kehitetään ja otetaan käyttöön uusia liiketoimintakonsepteja ja johtamisjärjestelmiä. Hallituksiin monipuolista osaamista. Pk-yritysten on panostettava t&k&i-toimintaan ja omien tuotteiden kaupallistamiseen. Hyödynnetään tietotekniikan kasvavat mahdollisuudet tuotteissa ja palveluissa. Käynnistetään teollisen internetin ohjelma, jossa painopisteenä ovat pk-yritykset yli toimialarajojen. Yrityksillä ei ole tarpeeksi hankintaosaamista. Hankintakoulutus on vähäistä eikä vastaa yritysten tarpeita. Hankintaosaaminen on sisällyttävä opetukseen ja sitä on kehitettävä yhteistyössä yritysten kanssa.

19 Koulutusohjelma kasvu- ja uudistumishaluisten pk-yritysten johtoryhmille Tavoite: nostaa strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Ohjelma alkaa tammikuussa 2015 ja päättyy syyskuussa 2015 Kehittämisohjelmaan kuuluu kuusi 1,5 2 päivän oppimismoduulia eli yhteensä 9 päivää sekä yrityksen oma kasvuprojekti Investointi ohjelmaan euroa + alv 24 %/yritys sekä ruokailut ja majoituskulut noin euroa + alv/ henkil Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Hanken & SSE:n kanssa Ilmoittautuminen lokakuun loppuun mennessä: Eira Yrttiaho, , Liiketoiminnan kokonaiskenttä Johtoryhmätyöskentely ja muutos Talous, kasvu ja kannattavuus Asiakasfokus ja arvonluonti Hankinta, toimitusketju ja jatkuva parantaminen Follow-up 01/2015 1,5 päivää 03/ päivää 04/2015 1,5 päivää 06/2015 1,5 päivää 08/2015 1,5 päivää 09/2015 0,5 1 päivä Johdanto Globaalit trendit Toimialaskenaariot Strategiset lähestymistavat Erilaiset strategiatyökalut Workshop Johtoryhmien analyysi Johtoryhmän rooli ja tehtävät Strategian elävöittäminen Virtuaalisuus ja matriisissa johtaminen Muutoksen johtaminen ja vaikuttaminen Kasvu ja kannattavuus Mitä tunnusluvut kertovat? Miten luomme taloudellista arvoa Mitkä ovat päätöstemme taloudelliset vaikutukset Asiakasfokus ja digitaalisuus Arvonluonti asiakkaalle Ratkaisuliiketoiminta Mielikuvat ja brändi Ulkoinen viestintä ja vaikuttaminen Tehokas hankinta Toimitusketjun hallinta Jatkuva parantaminen ja erinomaisuus Laadun ja imagon varmistus Kasvuprojektien esittely ja palaute

20 Kasvuryhmä

21 Toiminnan lähtökohdat 1. Nopeimmin hyödynnettävä kasvupotentiaali Suomessa löytyy jo olemassa olevista ja markkinoilla hyvin pärjäävistä yrityksistä. 2. Voimakkaan kehittämisen ja kasvun hakeminen ja vaatiminen on yritysten pääomistajien ja hallitusten tärkein vastuu omistajilleen, työntekijöilleen ja yhteiskunnalle. 3. Kasvun ylläpitäminen vaatii uutta nopeampaa ja hajautetumpaa johtamistapaa perinteiseen johtamiseen verrattuna. 4. Menestyneiden kasvuyritysten kokemuksista voi olla merkittävää hyötyä muille kasvuyrityksille ja kasvuyrityksiksi haluaville

22 Kasvun lähteet Suomessa Pörssiyhtiöt -- Keskisuuret Merkittävä kasvupotentiaali ja nopeimmin hyödynnettävät kasvumahdollisuudet olemassa olevissa Meur yhtiöissä. Vaikuttavuus 5 vuoden sisällä. Startupit Startup Sauna, Slush, Taivas&Helvetti yms. toiminta. Hyvä työ. Vaikuttavuus +10 vuoden päästä

23 Kasvun lähteet Suomessa Pk-yrityskentässä 1. Kasvun tavoittelu tulee olla YRITYSVASTUU omistajille, työntekijöille, kumppaneille ja yhteiskunnalle Kasvun mahdollisuuksien etsiminen ja hyödyntäminen tulisi olla erityisesti yritysten omistajille, mutta myös hallituksille ja johdolle keskeisin osa ammattimaista ja vastuullista omistamista ja johtamista Yrityksen jatkuva kehittäminen ja kasvu ovat nykyisessä globaalissa ympäristössä myös parempaa riskien hallintaa kuin perinteinen pyrkimys riskien välttämiseen ja vanhassa pysymiseen 2. Kasvun ylläpitäminen vaatii uutta erilaista tapaa toimia ja johtaa verrattuna perinteiseen yritykseen esim. Uusien mahdollisuuksien jatkuva etsiminen ja arviointi, Asiat suunnitellaan, analysoidaan ja päätetään nopeammin, vastuuta hajautetaan laajemmalle, epäonnistuminen OK Tehdään yhdessä jotain merkittävää onnistumisten kautta syntyvä innostus vie voimakkaasti eteenpäin 3. Menestyneiden kasvuyritysten kokemuksista voi olla merkittävää apua toisille kasvuyrityksille ja kasvuyrityksiksi haluaville

24 Toiminnan tavoitteet 1. Saada potentiaalisten kasvuyhtiöiden omistajat ja johto ymmärtämään rohkean kehittämisen välttämättömyys ja nostamaan yhdeksi päätavoitteekseen jatkuvan aktiivisen liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun 2. Synnyttää positiivinen ja innostava kasvuyrityskulttuuri Kasvuryhmän yrityksissä ja laajemminkin Suomessa 3. Löytää konkreettisia keinoja ja menetelmiä, joita hyödyntämällä Kasvuryhmän jäsenet kasvavat nopeammin kuin ne kasvaisivat ilman tiimin muodostaman verkoston apua ja tukea. Kasvutiimi-yritysten liikevaihto 2X viidessä vuodessa Lukumääräisesti Suomeen syntyy useita yli 100mEur yrityksiä ja muutama yli 1mrEurn yritys

25 Mihin osallistujina uskomme? 1. Suomi kaipaa positiivista kulttuurimuutosta ja nykyistä rohkeampaa kasvuhakuisuutta - Paras kasvupotentiaali ja nopeimmin hyödynnettävät mahdollisuudet ovat jo olemassa olevissa kypsemmän vaiheen yrityksissä Meur yhtiöissä - Kasvuyrityksen johtaminen on erilaista kuin perinteisen yrityksen 2. Lähden avoimin mielin etsimään uusia kasvu- ja toimintamahdollisuuksia Kasvuryhmän kanssa - Positiivinen organisaation kulttuurimuutos ja asenne lähtee omistajista, hallituksesta ja johdosta, mutta koskee koko organisaatiota 3. Haluan auttaa myös muita kasvamaan Olen valmis jakamaan omia kokemuksiani - onnistumisia ja epäonnistumisia- ja annan ideoitani muiden hyödynnettäväksi Käytössäni on valtava määrä kumuloitunutta kokemusperäistä tietoa erilaisista kasvuun liittyvistä onnistumisista ja epäonnistumisista 4. Toiminnan kulmakivenä on keskustelujen luottamuksellisuus Toiminnan osana saamme tietoomme kokemuksia ja näkemyksiä, jotka eivät ole sellaisenaan julkisia (Chatham House Rules)

26 Kasvuryhmä I. selvityksen aihepiiri Miten etsiä kasvumahdollisuuksia ja hyödyntää nämä? r Mitä yritys on tehnyt kasvun käynnistämiseksi, miksi ja mitä johtopäätöksiä&oppeja näihin liitttyy???? t

27 Kasvuryhmän laajentuminen 2013 => Ydinryhmä 15 yritystä ja 14 yksityishenkilöä Kokoontuu 2 kk välein Etsii kasvumekanismeja (ts. Kasvutiimin I. selvitys) Kasva Suomi! -tapahtuma (käynnistää Kasvuryhmän laajentumisen) Tavoite: Saada mahdollisimman moni yrittäjä kiinnostumaan kasvusta ja Kasvuryhmä-toiminnasta Osallistujat: 500 yrittäjää Teema: Kasvuryhmän I. selvitys: Miten Kasvuryhmä-yritykset ovat etsineet ja hyödyntäneet kasvumahdollisuuksia Joulukuu 2014 => Ydinryhmä 15 yritystä ja 11 yksityishenkilöä Kokoontuu 2 kk:n välein Vastaa Kasvuryhmä-selvitysten aiheiden kartoittamisesta ja pohjustamisesta Kasvuryhmän Kasva Suomi! -ohjelma 0,5 päivän tapahtumat eri paikkakunilla Tavoite: 1. Saada laaja joukko yrittäjiä osaksi Kasvuryhmä-toimintaa 2. Löytää konkreettisia keinoja ja mekanismeja kasvun löytämiseksi Laajempi Kasvuryhmä-toiminta

28 Uusia liiketoimintamahdollisuuksia

29 Uusia liiketoimintamahdollisuuksia Cleantech energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Ohjelmistot ja pelit Lääketieteellinen teknologia ja palvelut Suomi dataliiketoiminnan keskuksena Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Teollinen internet (anturit, iso data) Arktinen ulottuvuus

30 Innovation networks... Energy efficiency trends Regulations Efficiency requirements for electric motors such as fans and pumps CO 2 emission limits for non-road vehicles such as port cranes Technologies Energy storages such as batteries, super capacitors, and fuel cells wiser energy usage provided by electrification and hybridization alternatives for fossil fuel Energy-efficient components such as LED lights Materials such as permanent magnets Kuvat: Konecranes Sähköinen liikenne Electro Mobility toimialaryhmä Valaisinvalmistajat -toimialaryhmä

31 Finland: Hub of Data Business? Data-Switzerland? Via Finland Forerunner in internet security Geologigal, -graphical and -polical stability Low corruption (Transparency International) Ubiqituos broadband penetration (+ new cabels coming) Tecno-oriented and Internet-literate consumers (pilots) Neutral country acting as a mediator and example Leadership in innovations and education Internet based on Finniss Software (e.g. Linux, MySQL, IRC, SSH) -> Data Business to become the national strategy Undustrial Internet Cost of cyber crime $400 billion Service Bus Data storage $67.2 billlion Size Cost of global network security 2013 Innovation 8.7% annually Growth

32 Courtesy of photo: Aker Arctic Arktiset liiketoimintamahdollisuudet 240 miljardia euroa! Suomi on edistynyt arktisen teknologian ja ammattiosaamisen maa, jonka osaamisella voidaan merkittävästi hyödyntää arktisessa avautuvia taloudellisia mahdollisuuksia ja tukea herkän arktisen luonnon ympäristönsuojelua ja luonnonvarojen kestävän käytön mukaista hyödyntämistä Team Arctic Arktinen liiketoiminta edellyttää suomalaisilta yrityksiltä yhteistyötä sekä arktisen osaamisen ja kestävien ratkaisujen näkyvää markkinointia maailmalla. Team Arctic kokoaa yhteen merkittävät yritykset kehittämään ratkaisuja ja yhteisiä liiketoimintakonsepteja arktisen alueen investointikohteisiin. Arktisen alueen markkinoiden kokonaisarvon nykyhetkestä vuoteen 2020 arvioidaan olevan noin 240 miljardia euroa. Arktisella alueella tarvitaan tulevaisuudessa kuljetus- ja jäänmurtopalveluiden lisäksi kaikkea televiestinnästä ja tietotekniikasta sää- ja olosuhdepalveluihin, uusiin satamakonsepteihin, rakentamiseen ja tilaratkaisuihin, teräsrakenteisiin ja niiden valmistusprosessiin, automaatioon, uusiin kuljetusratkaisuihin ja laivakonsepteihin, turvallisuuteen ja öljyntorjuntaan sekä uusiin energiaratkaisuihin

33 INDUSTRIAL INTERNET IMPACT ON EUROPE (BY GENERAL ELECTRIC 6/2013) Adoption of the Industrial Internet could add $2.8 Trillion to Europe s GDP*) by 2030 European productivity growth would be boosted by 0.75 percentage points over a baseline where the Industrial Internet has no impact. According to the European Commission 50% of jobs today require technology skills, and 77% of all jobs will require these skills within the next decade. *) The IMF (April 2013 WEO) estimates that nominal GDP in the Euro Area amounted to $ 12.2 T in 2012.

34 Edunvalvonnan tavoitteita

35 Teknologiateollisuus ry:n strategia Vaikuttavin suunnannäyttäjä TeknologiaSuomi nousuun! Kilpailukyky ja uudistuminen Toimintaympäristö kilpailukykyiseksi Osaamisesta kasvua ja työllisyyttä Innovaatioista eväitä kansainväliseen liiketoimintaan Digitalisaatiolla tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa Työmarkkinoiden uudistaminen Kustannuskilpailukyvyn palauttaminen vientisektorivetoisesti Yrityskohtaisuuden lisääminen Työrauha pitäväksi Kasvun ja menestyksen rakentaja

36 Kolme tavoitetta Valtiovalta pitää lupauksensa elinkeinoelämälle Luottamus ja ennustettavuus Kannusteita ja ennustettavuutta investointien saamiseksi Suomeen Luodaan kasvun edellytyksiä Suomeen Mahdollistetaan yritysten uusiutuminen, kasvu ja nopea kansainvälistyminen Uusia työpaikkoja Suomeen

37 TeknologiaSuomi nousuun!

MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15

MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15 MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15 KILPAILUKYKYISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ YRITYKSET VOIVAT KASVAA JA KANSAINVÄLISTYÄ TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA

Lisätiedot

Ajankohtaisia teemoja Lahden SKOL-tapaaminen 11.5.2015

Ajankohtaisia teemoja Lahden SKOL-tapaaminen 11.5.2015 Ajankohtaisia teemoja Lahden SKOL-tapaaminen 11.5.2015 Vaikuttaminen toimintaympäristön kehittämiseen Lainsäädäntöön, erityisesti hankintalain valmisteluun vaikuttaminen Nykyisten julkisen hankinnan käytäntöjen

Lisätiedot

Osaamisen rima korkealle

Osaamisen rima korkealle Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta 2015 2019 Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

Menestyvä alihankkija 2015

Menestyvä alihankkija 2015 Menestyvä alihankkija 2015 Visio ja toimenpiteet Hannu Hernesniemi (toim.) Menestyvä alihankkija 2015 Menestyvä alihankkija 2015 Visio ja toimenpiteet Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Puhtaasti asiakkaalle

Puhtaasti asiakkaalle Tekesin katsaus 268/2010 Puhtaasti asiakkaalle suomalaisen kemianteollisuuden menestyksen tekijät globaalissa kilpailussa Marja Mäenpää, Jani Saarinen, Peter Sikow, Pekka Pesonen Marja Mäenpää Jani Saarinen

Lisätiedot

Insinöörikoulutukseen kohdistuvat elinkeinoelämän tulevaisuuden odotukset. 25.1.2013 TAF-seminaari Mervi Karikorpi, johtaja

Insinöörikoulutukseen kohdistuvat elinkeinoelämän tulevaisuuden odotukset. 25.1.2013 TAF-seminaari Mervi Karikorpi, johtaja Insinöörikoulutukseen kohdistuvat elinkeinoelämän tulevaisuuden odotukset 25.1.2013 TAF-seminaari Mervi Karikorpi, johtaja Sisältö Toimintaympäristö Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Osaamis- ja

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Perusteollisuuden kuolema ja uusi nousu. Hyvinvointi-Suomi ja pk-teknologiayritykset, yhteen sidottu kohtalo

Perusteollisuuden kuolema ja uusi nousu. Hyvinvointi-Suomi ja pk-teknologiayritykset, yhteen sidottu kohtalo Hyvinvointi-Suomi ja pk-teknologiayritykset, yhteen sidottu kohtalo Heikki Lindevall Yrittäjä, kehitysveturi Huhtikuussa 2014 Sisällysluettelo Vastarannan kiisket valloillaan... 2 Hyvinvointi-Suomi uhattuna...

Lisätiedot

Rankattu Suomi. Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka kansainvälisessä vertailussa

Rankattu Suomi. Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka kansainvälisessä vertailussa Rankattu Suomi Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka kansainvälisessä vertailussa Sisällys Suomen kilpailukyky 2012 6 9 Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka 1. Elämä

Lisätiedot

Digipalveluiden Suomi. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2012

Digipalveluiden Suomi. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2012 Digipalveluiden Suomi Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2012 Sisällys Esipuhe 4 5 1. Muutos on alkanut 6 1.1 Nokia-kivijalka ohenee 6 1.2 Uudet idut aukeavat 7 10 1.3 Suomi ja ICT 10 2. Tieto- ja

Lisätiedot

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Sisällysluettelo Tiivistelmä...5 1. Johdanto...6

Lisätiedot

palveluiden suomi Heli Arantola

palveluiden suomi Heli Arantola palveluiden suomi Heli Arantola www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi:

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Arvomme Yhdessä onnistumme. Meillä on yhteiset tavoitteet. Jaamme tietomme ja taitomme. Autamme toisiamme menestymään. Panostamme huippusuorituksiin. Toimintamme

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1)

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1) LEONARDO DA VINCI Community Vocational Training Action Programme Guidance and Counselling for Selfemployment. SELF-EMPLOYMENT Agreement No 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Second phase: 2000-2006 State-of-the-art

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/1/2003 KOM(2002) 27 Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN (Komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto - Yrittäjyys on haaste Euroopalle...5 II. Yrittäjyyden

Lisätiedot

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn 1/2013 Tukijalka suomelle 4 Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! 6 Liikennenörtti sai likaisen työn 16 Projektiosaamisella kilpailukykyä yrityksille ja koko Suomelle 22 Investointi voi olla itu uudelle

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot