TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin käyttötarkoituksesta kohdassa 3 Hankinnan kohde. Hankinnan tekemisessä noudatetaan seuraavia säännöksiä niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: Hankintalaki (laki julkisista hankinnoista 348/2007) Hankinta-asetus (Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 6140/2007) Julkisuuslaki (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999) Tarjottavien tuotteiden on täytettävä vaatimukset, jotka laki terveydenhuollon tarvikkeista ja laitteista (629/2010) niille asettaa. Hankinnassa sovelletaan julkisten hankintojen sopimusehtoja (JYSE 2014 Tavarat) siltä osin kuin tarjouspyynnössä ei toisin mainita. Hankinnassa toteutettava hankintamenettely on avoin. Hankinta on kokonaisarvoltaan kansallisen kynnysarvon alittava tavarahankinta. Hankinnasta on ilmoitettu Hilma-ilmoituspalvelussa osoitteessa Akaan kaupungin kotisivuilla Hankintasopimus tehdään valitun toimittajan kanssa. Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole mahdollisia. 2. Hankintayksikkö Akaan kaupunki järjestää kuntalain 76.2 :n tarkoittaman yhteistoimintasopimuksen nojalla mm. Akaan kaupungin ja Urjalan kunnan perusterveydenhuollon palvelut. Yhteistoiminta-alueen kunnissa on yhteensä neljä terveysasemaa, joissa kussakin on hammashoitola.

2 3. Hankinnan kohde 4. Tarjous Pyytämämme hammashoitoyksikkö sijoitetaan osoitteeseen Viialan terveysasema, Koivistontie 3, Akaa Hammashoitoyksikköön tulee sisältyä seuraavat laitteet ja varusteet: koneyksikkö potilastuoli, jossa käsinojat, taittuva jalkalippa ja geelipehmuste potilasvalaisin kolmitoimiruisku valollinen hammaskivenpoistolaite, piezovärähtelijä valomikromoottori valoturbiiniliitäntä instrumenttitarjotin amalgaamierotin tehoimulaitteisto valokovetin LED vesilinjojen puhdistusjärjestelmä Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoajan on oltava rekisteröity kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Hankintayksikkö tarkistaa tarjoajien rekisteröitymisen YTJ-järjestelmästä. selvitys rekisteröimättömyyden perusteista on liitettävä tarjoukseen, jos tarjoaja ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. Tarjoajan tulee olla suorittanut veronsa, eläkevakuutusmaksunsa ja muut lakisääteiset maksunsa. Sen osoittamiseksi tarjoukseen tulee liittää veroviranomaisen todistus verojen ja maksujen suorittamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty työeläkekassan tai vakuutusyhtiön todistus työeläke- ja tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja vakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty Lisäksi tarjoukseen tulee liittää vakuutusyhtiön todistus toiminnan vastuuvakuutuksen ja tuotevastuuvakuutuksen voimassa olosta ja maksetuista vakuutusmaksuista.

3 Edellä mainitut selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia laskettuna tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava edellä esitettyjen vaatimusten mukaiset todistukset ja selvitykset sijoittumismaansa mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten antamalla sijoittumismaansa lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Tarjouksen pitää lisäksi sisältää: tarjous, tarjousten vertailussa käytettävät tiedot tarjoajan lyhyt yleisesittely esitemateriaali suomenkielisenä. tiedot takuuajasta ja takuuajan huoltopalvelusta Tieto takuuajasta on ilmoitettava kuukausina ja takuuajan tulee olla vähintään kaksi vuotta (24 kuukautta). Takuun on koskettava kaikkia hammashoitokoneyksikön laitteita ja varusteita lukuun ottamatta kuluvia osia, esimerkiksi polttimoita. Takuuaikainen huolto suoritetaan pääsääntöisesti laitteen sijoituspaikalla. Takuun tulee sisältää laitteet ja varusteet sekä vikojen korjauskustannukset työaikaja matkakustannuksineen. Tieto puhelintuen päivittäisestä toiminta-ajasta on ilmoitettava. Huoltopalveluun on saatava välitön yhteys arkipäivisin vähintään kello 8 16 välisenä aikana. Tarjoajan on sitouduttava siihen, että takuuhuolto suoritetaan viivytyksettä ja laite saatetaan käyttökuntoon kiireellisissä tapauksissa viimeistään seuraavana työpäivänä, kun huoltokutsu on esitetty arkipäivänä kello 15 mennessä. Ei-kiireellisissä tapauksissa takuuhuolto suoritetaan viimeistään kahden työpäivän kuluessa huoltokutsun esittämisestä tai yhteisesti sovittuna aikana. Huoltokutsun esittämispäivää ei lasketa mukaan. Huoltokutsu tehdään puhelimitse arkipäivisin kello 8 16 välisenä aikana. tarjoaja voi esittää tarjouksessaan myös takuuhuollon jälkeisen huollon toimintatavat ja hintatiedot. Tilaaja päättää takuuajan jälkeisen huoltopalvelun järjestämisestä erikseen. toimitusaika kirjallisen tilauksen jälkeen. Toimitusaika saa olla enintään neljä viikkoa tilauksesta. referenssilista vuosina aikana toimitetuista vastaavista tuotteista. allekirjoitukset, lisätietojen antajat, tarjoajan sähköpostiosoite

4 Muut vaatimukset: Toimitusehto on TOP (FIN 01) Akaan terveyskeskus, Viialan terveysasema, Koivistontie 3, Akaa. Toimitusehto on käyttökuntoon paikalleen asennettuna Toimittaja vie pois asennuspaikalta laitteidensa pakkaus-, asennus- ym. roskat Toimittaja jälkipuhdistaa laitteet loppusiivouksen jälkeen Varaosia tulee olla saatavissa 10 vuotta laitteen toimittamisesta Toimitukseen sisältyvät suomenkieliset käyttöohjeet Toimittaja antaa käyttäjäkoulutuksen Viialan terveysasemalla. Toimittaja antaa tarvittavan huoltokoulutuksen yhdelle terveyskeskuksen huoltohenkilölle. Hinta: Hinta on ilmoitettava arvonlisäverottomana nettohintana (alv 0 %) siten, että hinnasta on vähennetty kaikki myönnettävät alennukset. Hinnan tulee sisältää kaikki tilauksen käsittelystä, pakkaamisesta, toimituksesta, asennuksesta, laskutuksesta, koulutuksesta, takuuhuollosta sekä puhelimitse tapahtuvasta käyttötuesta aiheutuvat kustannukset. Hinnan varaumia, erillisiä toimitus-, kuljetus-, vakuutus-, laskutus- ja muita lisiä ei hyväksytä. 5. Tarjousten käsittely Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin tarjoajan soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja. Tarjouksen tulee sisältää vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Akaan kaupungilla on oikeus luottaa siihen, että jättämällä tarjouksen tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjouksen pitää olla suomenkielinen. Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan, arvioidaan ja vertaillaan hankintalain mukaisesti seuraavasti: tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen tarjousten vertailu 5.1. Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Tarjoajan soveltuvuutta arvioitaessa tarjouskilpailusta suljetaan pois hankintalain 71 :n mukaisesti tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 53 :n mukainen poissulkemisperuste.

5 Tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan sulkea tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee muu hankintalain 54 :n mukainen poissulkemisperuste Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä esitettyjä vaatimuksia, jotta tarjous pääsisi mukaan varsinaiseen tarjousten vertailuun. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään Tarjousten vertailu ja valintaperusteet Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, johon sisältyvät hinta ja toiminnalliset ominaisuudet. Vertailupisteiden mennessä tasan ratkaistaan hankinta sen eduksi, jolla on korkeammat pisteet toiminnallisten ominaisuuksien suhteen. Tarjousten arviointikriteerit on painotettu ja pisteytetty seuraavasti: 1) Hankinnan kokonaiskustannukset (40 prosenttia), enintään 40 pistettä Halvin hammashoitoyksikön hankintahinta saa 40 pistettä, muut tarjoukset suhteessa vähemmän. Laskentakaava on: halvin hinta/tarjottu hinta*40. 2) Toiminnalliset ominaisuudet (60 prosenttia), enintään 60 pistettä Toiminnallisia ominaisuuksia arvioidaan tarjouksesta saatujen tietojen, tarjottuihin laitteisiin tutustumisen ja aikaisempien kokemusten perusteella. Arvion suorittavat johtava hammaslääkäri ja hoitokoneen tulevat käyttäjät. Laitteen on oltava nähtävissä ja tutustuttavissa kohtuullisella etäisyydellä, joko Pirkanmaalla, pääkaupunkiseudulla tai Turun seudulla. Hammashoitokoneyksikön käyttöominaisuudet arvioidaan seuraavia vertailuperusteita käyttäen: 1) Ergonomisuus Laatupisteet: a. poranvarsien käyttömukavuus 0-5 pistettä b. jalkaohjaimen toimivuus ja turvallisuus 0-5 pistettä c. lähityöskentelyn helppous 0-5 pistettä d. instrumenttisillaan liikuteltavuus 0-5 pistettä 2) Potilasmukavuus (esim. tuolin pehmeys) 0-5 pistettä 3) Potilastuolin asennon ja korkeuden säädettävyys 0-5 pistettä 4) Hammashoitokoneyksikön muunnosmahdollisuudet 0-5 pistettä (esim. soveltuvuus vasenkätisen hammaslääkärin työskentelyyn ja yksintyöskentelyyn) 5) Imurien helppokäyttöisyys 0-5 pistettä (esim. riittävän kevyt ja mahdollisuus liikutella eri asentoihin)

6 6) Hoitokoneiden puhdistettavuus 0-5 pistettä (esim. tarvittavat osat voidaan irrottaa ja autoklaavata, pinnat kestävät puhdistusta) 7) Toimintavarmuus 0-5 pistettä (aikaisemmat kokemukset ko. toimittajan koneyksiköistä) Arviointiryhmän antamat laatupisteet lasketaan yhteen. Eniten pisteitä saanut tarjous saa 60 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan siten, että laatupisteet jaetaan eniten laatupisteitä saaneen tarjouksen laatupisteillä ja kerrotaan 60 pisteellä. 6. Hankintapäätös ja sopimuksen syntyminen Hankinnasta päättää Akaan kaupungin ma. perusturvajohtaja. Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella hankintapäätöksen jälkeen. Tarjouspyyntö ja tarjous muodostavat hankintasopimuksen perustan. Niiden asioiden osalta, joita ei ole määritelty edellä mainituissa asiakirjoissa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja. Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä: 1. Hankintasopimus 2. Tarjouspyyntö 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014) 4. Tarjous liitteineen. 7. Sopimusehdot Maksuehto on 30 päivää netto siitä, kun laite on sopimusehtojen mukaisesti toimitettu ja asennettu, käyttöönottotarkastus suoritettu ja lasku saapunut ostajalle. Viivästyskorko on enintään voimassa olevan korkolain (633/1982) mukainen. Mikäli toimitus viivästyy toimittajasta johtuvista syistä, tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon, joka määritellään JYSE 2014 ehtojen mukaan. Viivästymiseksi katsotaan myös asentamisen ja käyttöönoton viivästyminen sekä toimituksen osan viivästyminen kuten toimitukseen liittyvän ohjelmiston, laitteiston osayksikön ja muun osatoiminnon viivästyminen, joka merkittävästi haittaa tai estää päivittäistä työskentelyä.

7 8. Asiakirjojen julkisuus Tarjouskilpailuun viranomaisille toimitetut tarjousasiakirjat liitteineen tulevat julkisiksi, kun sopimus hankinnasta on tehty. Asianosaisilla, esim. tarjoajalla on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista, kun hankintapäätös on tehty. Asianosaisilla ei ole kuitenkaan oikeutta saada tietoa muiden tarjoajien tarjousten sisältämistä liike- tai ammattisalaisuuksista. Tarjoajan salaisiksi luokittelema aineisto on merkittävä selvästi ja erotettava muusta tarjouksesta omaksi liitteeksi. Akaan kaupunki harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi esitetyt tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. 9. Muut ehdot Akaan kaupunki pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustelluista syistä. Akaan kaupunki ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. 10. Tarjouksen toimittaminen Tarjous pyydetään toimittamaan klo mennessä. Suomenkielinen allekirjoitettu tarjous liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Akaan kaupunki Perusturvatoimen hallinto Haittilantie 4 A AKAA Tarjouskuoreen ja tarjoukseen on merkittävä tarjoajan nimi ja teksti: Tarjous hammashoitoyksiköstä Tarjouksen toimittaminen annettuun määräaikaan mennessä on tarjoajan vastuulla. Tarjousajan päättymisen jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon. Huomatkaa, että perusturvatoimen hallinnon toimisto on suljettuna aj , jolloin tarjouksia ei voi jättää henkilökohtaisesti. Tarjouksen on oltava voimassa saakka.

8 11. Lisätiedot Tarjoajien syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin vastataan ainoastaan kirjallisesti. Hankintaa koskevat tiedustelut pyydetään esittämään sähköpostitse viimeistään osoitteeseen: Viestin otsikkokenttään pyydetään kirjoittamaan: Hammashoitoyksikkö. Yhteenveto hankintaa koskevista tiedusteluista ja vastauksista julkaistaan viimeistään Akaan kaupungin -sivuilla osoitteessa: Akaassa Elina Anttila ma. Perusturvajohtaja

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015.

YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015. 9.3.2015 1 (15) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOKONEIDEN HANKINNASTA YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10)

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10) 6.3.2015 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N PANORAAMATOMOGRAFIALAITTEESTA TURUN TERVEYSPALVELUYKSIKKÖÖN YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne yhden panoraamatomografialaitteiston toimittamisesta ja asentamisesta.

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO

ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO 1 ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kuuden (6) öljyntorjuntaveneen kausihuolloista. Sopimuskausi on 2015-2018. Veneiden sijoituspaikat ovat: 1) Porvoo IU108

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot