Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa"

Transkriptio

1 Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa Hyvinvointialan kehittäjäseminaari HYVÄ-aluefoorum, Projektipäällikkö Päivi Penkkala-Arikka Gsm: , s-posti:

2 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) Valtakunnallisen sosiaali- ja terveyspolitiikan lakisääteinen ohjausväline, valtioneuvosto vahvistanut Hallitusohjelman täsmentäjä Toimii sateenvarjona muille ohjelmille Ohjelmassa kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen kansalliset tavoitteet ja toimenpiteet Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon pitkäkestoinen muutos-, modernisointi- ja innovaatioprosessi

3 Valtiontalouden kehykset Hallitusohjelma Lainsäädäntöhankkeet Peruspalveluohjelma Paras- hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) Politiikkaohjelmat - Terveyden edistäminen - Lapset, nuoret ja perheet - Työ, yrittäminen, työelämä Alueelliset kuulemistilaisuudet Järjestöjen kuuleminen Kansalaismielipide

4 Tavoitteet 19 tavoiteosoitinta 1. Osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee 2. Hyvinvointi ja terveys lisääntyvät, hyvinvointija terveyserot kaventuvat 3. Palvelujen laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat, alueelliset erot kapenevat Keinot 39 toimenpidettä 1. Ehkäistään ennalta ja puututaan varhain 2. Varmistetaan henkilöstön riittävyys ja osaaminen 3. Luodaan sosiaalija terveydenhuollon eheät palvelukokonaisuudet ja vaikuttavat toimintamallit Teema-alueet Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet ja prosessit Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon vahvistaminen Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy (sis. pitkäaikaisasunnottomuus, vaikeasti työllistyvien kuntoutus)

5 Kaste-ohjelman alueellisten johtoryhmien toiminta-alueet Länsi-Pohjan shp Lapin shp Pohjois-Suomi Väli-Suomi Pohjois-Pohjanmaan shp Keski-Pohjanmaan shp Kainuun shp Itä- ja Keski-Suomi Vaasan shp Etelä-Pohjanmaan shp Pohjois-Savon shp Pohjois-Karjalan shp Länsi-Suomi Keski-Suomen shp Itä-Savon shp Pirkanmaan shp Etelä-Savon shp Satakunnan shp Päijät-Hämeen shp Etelä-Karjalan shp Kanta-Hämeen shp Varsinais-Suomen shp Kymenlaakson shp Helsingin ja Uudenmaan shp Genimap Etelä-Suomi /AA

6 Alueellisten johtoryhmien tehtävät Edistää ja seurata Kaste-ohjelman toteutumista alueella. Laatia alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelma, jonka avulla voidaan edistää kansallisten tavoitteiden toteutumista johtoryhmän toimialueella. Tehdä esityksiä neuvottelukunnalle toimenpiteistä, joilla voidaan edistää kansallisen kehittämisohjelman toimeenpanoa.

7 Länsi-Suomen Kastealuejohtoryhmän jäsenet Maija Kyttä, apulaiskaupunginjohtaja, Turun kaupunki, puheenjohtaja, Aulis Laaksonen, apulaiskaupunginjohtaja, Porin kaupunki, varapuheenjohtaja Aki Lindén, sairaanhoitopiirin johtaja, V-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP), (Hanna Mäkäräinen, tulosaluejohtaja,vsshp) Alpo Komminaho, projektipäällikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri, (Juhani Tynjälä, kunnanjohtaja, Marttila) Riitta Liuksa, peruspalvelujohtaja, Turun kaupunki, (Jaakko Kaunisto, sosiaalijohtaja, Loimaan kaupunki) Merja Anis, toimitusjohtaja, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso Oy, (Kristiina Laiho, toimitusjohtaja, Pikassos Oy) Helena Smirnoff, sektoripäällikkö, Länsi-Turunmaan kaupunki, (Inger Westerlund, yksikön päällikkö, Ammattikorkeakoulu Sydväst, Turku) Seija Hyvärinen, hallintoylihoitaja, Salon seudun terveyskeskus, (Ulla Tynni, johtava hoitaja, Maskun kansanterveystyön kuntayhtymä) Sakari Alhopuro, hallituksen puheenjohtaja, Lääkäriasema Pulssi, Turku, (Ritva Niemi, toimitusjohtaja, Saga Care Oy) Kimmo Rinne, vapaa-aikaviraston johtaja, Porin kaupunki, (Arto Sinkkonen, liikuntatoimen johtaja, Turun kaupunki) Sirpa Rantanen, johtava lääkäri, Härkätien terveyskeskus, (Jorma Hannukainen, tulosaluejohtaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri) Kaija Hauta-aho, vs. kehittämispäällikkö, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, (Pauli Heikkinen, aluejohtaja, SPR, Turku) Helena Leino-Kilpi, professori, Turun yliopisto, (Marjut Putkinen, koulutusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu) Helvi Heiniö, sosiaali- ja terveysjohtaja, Uudenkaupungin kaupunki, (Seija Sjöblom, vanhustyön johtaja, Kaarinan kaupunki) Terhi Lönnfors, johtaja, THL, (Pentti Huovinen, tutkimusprofessori, valmiuspäällikkö, THL) Sanna-Tuulia Lehtomäki, sosiaali- ja terveysjohtaja, Raision kaupunki, (Ritva Päivärinta, johtava hoitaja, Raision kaupunki) Raija Hurskainen, kehittämispäällikkö, Länsi-Suomen lääninhallitus, (Tuula Telin, aluekehityssuunnittelija, Satakuntaliitto) Mikko Pakarinen, Turun kaupunki, Kaste-suunnittelija, sihteeri, Jaana Räsänen-Nauska, Turun kaupunki, tiedottaja

8 Kolme tärkeintä painopistettä ohjaavat toimintaa ja hankehakuja Länsi-Suomessa 1. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Remontti-hanke (Turku) 2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet ja prosessit Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella hanke osana VeTe-hanketta (Vsshp) Vanhuspalveluiden palvelurakenteen kehittäminen -hanke (Salo, valmisteilla hakuun) 3. Osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy Länsi 2012 päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke (Satshp, valmisteilla hakuun)

9 Remontti-hanke - lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Länsi-Suomessa, Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnissa vuosina

10 Oikea-aikainen ja riittävä apu lapselle ja perheelle lapsen kehitysympäristössä Avoin dialogisuus ja verkostotyö IDEOLOGIA PERHE VAPAA- AIKA TAVOI TE LAPSI, NUORI KOULU VARHAIS- KASVATUS TOTEUTUS neuvola oppilashuolto perheneuvola Päihdepalvelut perhekeskus psykiatria Huolen herätessä kootaan apu lapsen omaan kehitysympäristöön perhetyö vammaispalvelut lastensuojelu MENETELMÄ Länsi-Suomen Kaste-ohjelma Remontti-hanke

11 Remontti-hanke Remontin toiminta tähtää Kaste-ohjelmasta kumpuavien kolmen painopisteen toteuttamiseen: asiakkaan osallisuuden lisäämiseen, varhaiseen tukemiseen ja ennaltaehkäisyyn painottamiseen sekä palvelurakenteiden kehittämiseen. Remontti-hanke koostuu yleisestä osuudesta, joka tarjotaan koko hankealueelle sekä piloteista, jotka toteutetaan alueellisesti ja/tai sisällöllisesti rajatummalla alueella. Hankkeeseen osallistuu Satakunnan ja Varsinais-Suomen kunnat (pl. Kaarina ja Somero), joille hanketavoitteiden tueksi järjestetään koulutusta, tarjotaan konsultaatiotukea sekä kehitetään tiedon käyttöä kehittämistyön tukena.

12 Remontti-hanke yhteystiedot Päivi Penkkala-Arikka projektipäällikkö Marlene Karlsson projektisihteeri Virpi Lyyra menetelmäkoordinaattori Tiina Ylä-Herranen rakennekoordinaattori Laura Käsmä tietokoordinaattori Sähköpostiosoite: Hankkeen www-sivut: Liity Remontti-hankkeen sähköpostilistalle:

13 VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO hanke (VeTe-hanke) 1.Vetovoimainen ja turvallinen sairaala - hanke PSSHP, ESSHP, PKSSK 2.Turvallinen ja vaikuttava henkilöstömitoitus - hanke PSSHP, PPSHP, VSSHP, PSHP, HUS, SatSHP 3.Yhdessä uudella tavalla. Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen - hanke PPSHP, VSSHP PSSHP, SatSHP 4.Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella - hanke VSSHP, SatSHP

14 Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Tavoitteet Integroida terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen hoitotyön johtamisen rakenteisiin ja käytäntöihin Luoda alueellisia toimenpiteitä ja tukirakenteita, joiden avulla hoitotyön johtajat: seuraavat kunnan asukkaiden terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä, osallistuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämissuunnitelman laatimiseen, edistävät poikkihallinnollista yhteistyötä ja seuraavat suunnitelman toteuttamista ja tuloksia Vahvistaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaamista hoitotyön käytännössä

15 Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Toimenpiteet Kartoitetaan alueellisesti sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä hoitotyön johtajien tieto ja toiminta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtamisessa. Määritetään ja testataan kartoituksen tuloksia hyödyntämällä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtamiskäytäntöjä ja rakenteita, niiden toimivuutta ja tuloksellisuutta käytännössä. Otetaan johtamisen testatut hyvät käytännöt ja rakenteet suunnitelmallisesti ja alueellisesti käyttöön osana hoitotyön johtamista. Siirto koulutukseen.

16 Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Yhteystiedot Projektipäällikkö Minna Pohjola Gsm S-posti:

17 Toimintakykyinen ikääntyminen - vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa ( ) Päätavoite: Ikääntyneillä on mahdollisuus asua kotonaan tai kodinomaisissa olosuhteissa mahdollisimman pitkään.

18 Tavoite Toimintakykyinen TOIMINTAKYKYINEN ikääntyminen IKÄÄNTYMINEN Ikäihmisten palveluiden laatusuosituksen toimeenpano Länsi-Suomessa Ikääntyneillä on mahdollisuus asua kotonaan tai 2012 kodinomaisissa olosuhteissa mahdollisimman pitkään. ja Kehittämisteemat toteuttamisperiaatteet Neuvontakeskuksen perustaminen Matalan kynnyksen neuvontakeskusten perustaminen/ toimintamallin kehittäminen Hyvinvointia edistävien kotikäyntien toimintamallin kehittäminen Toteuttamisperiaatteet toteutus lähipalveluina hyviä käytäntöjä hyödyntäen ikääntyvien osallisuutta tukien monituottajamallin mukaisesti omaishoidon roolia korostaen kolmannen sektorin osuutta lisäten yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa Rajapintakäytänteiden kehittäminen Kotiuttamiskäytäntöjen kehittäminen ja yhtenäistäminen Gerontologisen konsultointikäytännön kehittäminen SAS-ryhmien toiminnan ja työkalujen kehittäminen Kuntouttavan hoitotyön toimintamallin kehittäminen Yhteinen kehittämisosio Kehittyvä osaaminen Gerontologinen osaaminen Kehittämisosaaminen Ammattieettinen osaaminen Hyvien käytäntöjen tuntemus ja implementointiosaaminen

19 Osallistuvat kunnat Satakunta Eurajoki Pyhäjärviseutu: Eura, Köyliö ja Säkylä Huittinen Porin YTA: Pori, Noormarkku, Pomarkku, Luvia, Merikarvia ja Ulvila POSA: Kankaanpää, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia ja Siikainen Ksthky: Harjavalta, Kokemäki, Nakkila Rauma Satakunnan sairaanhoitopiiri Varsinais-Suomi Raisio, Salo

20 Yhteyshenkilöt Hannele Lyytinen, vanhuspalveluiden johtaja, Salon kaupunki, puh , s-posti: Alpo Komminaho, projektipäällikkö, Satakunnan shp, puh , s-posti: Heli Lukka, projektipäällikkö, Satakunnan shp, puh , s-posti: Mikko Pakarinen, Kaste-suunnittelija, puh , s- posti:

21 Länsi 2012 päihde- ja mielenterveyspalvelut ( ) Tavoitteet Mielenterveyden edistämisen sekä päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisyn toimintamallien ja palvelurakenteiden kehittäminen peruspalveluiden varhaisvaiheessa. Päihde- ja mielenterveysosaamisen vahvistaminen perustasolla. Vaikuttavien toimintatapojen levittäminen ja juurruttaminen perustason palveluihin. Alueellisten päihde- ja mielenterveyssuunnitelmien juurruttaminen ja niiden edelleen kehittäminen arjen toimintaa ohjaaviksi suunnittelutyövälineiksi. ASIAKKAIDEN OSALLISUUDEN varmistaminen kaikessa hankkeen valmistelussa, kehittämistyössä ja arvioinnissa

22 Konkreettiset kehittämistoimet kunnissa 1. Ehkäisevän työn konkretisoiminen 1. Alkoholin riskikäytön varhainen tunnistaminen ja mini-interventio 2. Paikallisen, vastuullisen alkoholipolitiikan kehittäminen 3. Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja pienten äitien tukeminen 4. Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveyshäiriöiden tunnistaminen ja varhainen auttaminen 5. Päihde- ja mielenterveysongelmien ylisukupolvisen siirtymisen ehkäiseminen 2. Ryhmämuotoisten toimintojen kehittäminen Nuorten stressinhallintakurssit ja aggressionhallintaryhmät, depressiokoulut, psyko- ja päihde-edukaatioryhmät, synnytyksen jälkeisestä masennuksesta kärsivien äitien ryhmät 3. Päihde- ja mielenterveyssuunnitelmien kehittäminen

23 Osallistuvat kunnat Satakunta käytännössä kaikki Eurajoki Huittinen Ksthky: Harjavalta, Kokemäki, Nakkila Porin YTA: Pori, Noormarkku, Pomarkku, Luvia, Merikarvia ja Ulvila POSA: Kankaanpää, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia ja Siikainen Pyhäjärviseutu: Eura, Köyliö ja Säkylä Rauma Varsinais-Suomi Naantali, Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Salo, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki, Vehmaa

24 Yhteyshenkilöt Hankkeen valmistelusta vastaa ja yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Alpo Komminaho Satakunnan sairaanhoitopiiristä s-posti: puh tai Kaikissa Länsi-Suomen Kaste-asioissa suunnittelija Mikko Pakarinen s-posti: puh

25 Mitä vielä tarvitaan? Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulee ottaa huomioon kuntien kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Kuntien eri hallintokuntien yhteistyö yli sektorirajojen sekä kuntien, järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyö. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen vuoropuhelu on avainasemassa. Perusterveydenhuolto on tukijalka ennaltaehkäisevän työn ja terveyden edistämisen kehittämisessä. Tavoitteena on kehittää matalankynnyksen palveluja -periaatetta perustasolle. Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön saatavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen liittyvät erottamattomasti palvelurakenteiden ja -prosessien kehittämiseen.

26 Kolme tärkeintä painopistettä ohjaavat toimintaa ja hankehakuja Länsi-Suomessa 1. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Remontti-hanke (Turku) 2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet ja prosessit Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella hanke osana VeTe-hanketta (Vsshp) Vanhuspalveluiden palvelurakenteen kehittäminen -hanke (Salo, valmisteilla hakuun) 3. Osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy Länsi 2012 päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke (Satshp, valmisteilla hakuun)

27 Kaste-ohjelman vuosi 2010 Länsi- Suomessa jottan tarttis tehrä? Aluesuunnitelman levittäminen ja Kaste-ohjelman tavoitteiden ja toiminnan tunnetuksi tekeminen Käyntiin saatujen hankkeiden tukeminen Hankevalmistelu Ovatko hankkeet hyvä toimintatapa? Yhteistyötapojen ja verkostomaisen työtavan tiivistäminen (maakunnalliset alatyöryhmät ) Mitä teemoja halutaan nostaa kehittämisen keskiöön vuodelle 2010? Mitkä ovat sopivia työtapoja, joihin lähdetään mukaan?

28 Lisätietoja Kansalliset internet-sivut: Alueelliset internet-sivut: Länsi-Suomen aluesuunnittelija Mikko Pakarinen, gsm , s-posti

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry Verkostotapaaminen 2.3.2009 Turku Päivi Nygren Hallintoylihoitaja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. YHDISTYKSEN HALLINTO Toimihenkilöt Astila Piia, SATSHP Järvi Leea, PPSHP Krogerus Sinikka, KSSHP Luhta Reetta-Maija, EPSHP Eeva Häkkinen, Kangasniemen kunta Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI Länsi 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke 1.10.2012 31.7.2013 Virpi Valiola, hanketyöntekijä Kokemäen perheja

Lisätiedot

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

Turun tilannekatsaus. Halko seminaari 7.4.2011

Turun tilannekatsaus. Halko seminaari 7.4.2011 Turun tilannekatsaus Halko seminaari 7.4.2011 Uuden ohjelman tausta asiakirjat Turku sopimus ja hyvinvointiohjelma: Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Työikäisten terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA?

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA? SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA? 3.2.2011 APisto 2 Kaskinen TOIMIALUE JA TOIMIPISTEET 1.1.2011 Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190 km Karvia Honkajoki Merikarvia Siikainen Pomarkku

Lisätiedot

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti

Lisätiedot

Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia

Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia HUITTISTEN KAUPUNKI Huittistenkaupungin päihde-jamielenterveysstrategia 2012 2017 Huittisten perusturvakeskus 27.4.2012 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavia taustatekijöitä...

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät Ehkäisevä työ näkyväksi! 18. 19.9.2013. Porin keskustan nuorisotalo, Isolinnankatu 12, Pori

Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät Ehkäisevä työ näkyväksi! 18. 19.9.2013. Porin keskustan nuorisotalo, Isolinnankatu 12, Pori Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät Ehkäisevä työ näkyväksi! 18. 19.9.2013 Porin keskustan nuorisotalo, Isolinnankatu 12, Pori Ehkäisevä työ näkyväksi! Aika 18.-19.9.2013 Paikka Porin keskustan nuorisotalo,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 (luonnosversio) Sisällys ESIPUHE... 5 TIIVISTELMÄ... 6 I STRATEGIA 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

MUUTOS NYT HYVINVOINTISOPIMUS 2013 2017

MUUTOS NYT HYVINVOINTISOPIMUS 2013 2017 MUUTOS NYT HYVINVOINTISOPIMUS 2013 2017 Muutos Nyt -hyvinvointisopimus 2013 2017 Pidämme huolta itsestämme, toisistamme ja ympäristöstämme ja tavoitteena on, että vuonna 2017 Olemme edelläkävijöitä ihmisen

Lisätiedot

Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010. 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tuula Partanen Vastaava projektipäällikkö

Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010. 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tuula Partanen Vastaava projektipäällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010 2011 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2011

Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2011 1 Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2011 Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittäminen Itä- ja Keski-Suomessa II Lapset ja perheet Kaste -hankkeessa tehtävä työ etenee hyvää vauhtia. Ehkäisevän

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi

Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:5 Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2003 Periaatepäätöksen taustaa Valtioneuvosto

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot