Khall , liite nro 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Khall 30.5.2013 180, liite nro 3"

Transkriptio

1 Khall , liite nro 3 LUONNOS OIKEUSM1JISTEfflÖN ASETUS OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA 1 Yleistä Valtion oikeusaputoimistoista annetun lain (258/2002) 2 :n mukaan oikeusaputoimistot sijaitsevat oikeusapupalveluiden alueelliseii tarpeen mukaan muodostettavissa oikeusapupiireissä. Oikeusaputoiinistolla voi tarvittaessa olla useampi kuin yksi toimipaikka. Saman säämiöksen nuikaan oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista säädetään tarkemmin oikeusniinisteriön asetuksella. Ennen toirnipaikkojen sijaintia koskevien säännösten antamista on kuultava kuntia, joita asia koskee. Voimassaoleva oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toiniipaikoista ja edunvalvonta-alueista on annettu (581/2012). Asetuksen mukaan oikeusaputoimistoja on 34 vuonna 2013 (33 vuoden 2014 alusta lukien) ja niillä on toimipaikkoja yhteensä 165. Oikeusministeriön toiminta ja taloussuunnitelniassa vuosille on linjattu, että oikeusaputoiinistojen määrää väheiuietään noin 30 oikeusaputoimistoon vuoteen 2014 mennessä. Asetusta on tarpeen muuttaa oilceusaputoimistojen toimistoverkostoii kehittämisen vuoksi. Koska asetuksen olennainen sisältö on pykälässä, jossa on lueteltu oikeusaputoimistojen toiinipaikat, on tarkoituksenmukaista antaa uusi asetus, jolla kumotaan asiassa aiemmin annettu oikeusministeriön asetus. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2014 alusta. Toimnistoverkoston kehittäininen Oikeusaputoimistojen hallinnollinen yhdistäminen vähentää näiden toimistojen haavoittuvuutta, hallinto kevenee ja henkilöstön työtehtävien jäijestelymahdollisuudet lisääntyvät. Muutoksen tavoitteena on keskittää hallintoa, jolloin varsinaiseen oikeusapupalveluun jää iuahdollisimnian paljon voimavaroja. Lisäksi esitetään, että uusien muodostettavien oikeusaputoirnistojen nimet määräytyisivät lähtökohtaisesti maakuntapohjaisesti, kuten useissa muissakin valtion virastoissa on tehty. Esityksessä ehdotetaan seuraavia muutoksia: Turun ja Varsinais-Suoineii oikeusaputoiniistot yhdistetään ja muodostetaan Varsinais- Suomen Kankaanpään ja Porin oikeusaputoiniistot yhdistetään ja muodostetaan Satakuiman Kankaanpään oikeusaputoimiston Ikaalisten toimipaikka esitetään siirrettäväksi Pirkanmaan oikeusaputoimistoon.

2 Uudemnnaan oi.keusaputoumsto. Mikkelin ja Savonlinnan oikeusaputoimistot yhdistetään ja muodostetaan Etelä-Savon Iisalmen ja Kuopion oikeusaputounistot yhdistetään ja muodostetaan Pohjois-Savon Hyvinkään ja Järvenpään oikeusaputoiinistot yhdistetään ja muodostetaan Keski oikeusaputoftnisto. Yleinen edunvalvonta Esityksen vaikutukset 2 Oikeusaputoimnistojen toiniipaikat 2 Yksityiskohtaiset perustelut 1 Oikeusapupiirit maa jaetaan edunvalvonta-alueisiiti, joista kuliunkin kuuluu yksi tai useampi kunta. Edirnvalvontapalveluiden järjestämisestä edunvalvonta-alueella vastaa valtion Saman la inkohdan mukaan edunvalvonta-alueista säädetään Päijät-Hämeen oikeusaputoimistoksi. Kotkan ja Kouvolan oikeusaputoiniistot yhdistetään ja muodostetaan Kymenlaakson Muutokseim jälkeen oikeusaputoimistojen määrä vähenisi kuudella. Tässä yhteydessä yhdistettävien toimistojen toimipaikat säilyisivät kuitenkin entisellään. Lisäksi Lahden oikeusaputoimistomi nimi esitetään muutettavaksi maakuntapohjaisesti Yleisen edunvalvonnan osalta oikeusa)utonnisfoille on määritelty alueelliset toiniivaltarajat. Oikeusavun osalta oikeusaputoiinistoilla ei sen sijaan ole alueellisia Oikeusaputoimnistojen tehtäväksi on vuoden 2009 alusta lukien tullut yleisen edunvalvonnami palvelujen jäijestäminen. Asiasta säädetäämi laissa hoihoustoililen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä (575/2008). Lain 1 :n 2 momentin mukaan Muutoksessa asiakkaiden saamat palvelut säilyvät vähintään nykyisellä tasolla. Valtion oikeusaputoiniistojen toirnipaikat ja niiden henkilöstö säilyvät nykyisinä. Toimipaikkoja toimnivaltarajoja, vaan oikeusaputoimistot voivat antaa oikeusapua riippumatta siltä, oikeusministeriön asetuksella. minkä kunnan asukas henkilö on. yhclistyvien toimnistojen osalta. Oikeusaputoimistojen yhdistymisten vuoksi tulee myös edunvalvonta-alueita tarkistaa ei tämän esityksen yhteydessä lakkauteta eikä henkilöstövähennyksiä tehdä. Pykälä vastaa sisällöltäämi voinmassaolevaa asetusta oikeusapupiireistä.

3 Pykälässä säädetään oikeusapupiireittäin niissä sijaitsevista oikeusaputoimistoista sekä niiden toimipaikoista. Toimipaikoissa otetaan vastaan sekä oikeusavun että edunvalvonnan asiakkaita. Toimipaikkoja määriteltäessä on otettu huomioon palvelun tarve paikkakunnalla, toimipaikkaverkoston kattavuus ja palvelujen saatavuus, kustannusvaikutukset, toiminnallinen tarkoituksenmukaisuus sekä paikkakunnan erityisolot. pykälän 2 momentti vastaa sisällöltään voimassaolevaa asetusta. Toisen moinentin mukaan asiakkaita voidaan ottaa vastaan myös muualla kuin asetuksessa mainituissa toimipaikoissa. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi yhteispalvelupisteet ja laitokset. Asiakkaita voidaan tavata myös videon välityksellä. Turun oikeusapupiiri Pirkanmaan oikeusaputoimisto Kankaanpään oikeusaputoiiniston Ikaalisten toimipaikka esitetään siirrettäväksi Pirkanmaan oikeusaputoimistoon. Ikaalisten toiinipaikassa on päivittäin henkilökuntaa paikalla. Ikaalisten kunta siirtyisi Pirkanmaan oikeusaputoimiston edtmvalvonta-alueeseen. Varsinais- Suomen oikeusaputoiinisto Varsinais-Suomen o ikeusaputoimisto esitetään muodostettavaksi Turun ja Varsinais- Suomen oikeusaputoimistoista. Toimipailcat säilyisivät ennallaan eli toiinipaikat olisivat Loimaalla, Myiiämäellä, Salossa, S omerolla ja Turussa. Loimaan Salon ja Turun toiinipaikoissa on päivittäin henkilökuntaa paikalla. Mynäinäellä ja Soinerolla järjestetään vastaanotto. Varsinais-Suomen oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen muodostaisivat nykyisen Turun oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen kunnat Kemiönsaari, Parainen ja Turku, sekä Varsinais-Suomen oikeusaputoirniston edunvalvonta-alueen kunnat Aura, Kaarina, Koski TL, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paiinio, Oripää, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Somero ja Tarvasjoki. Esteellisyystilanteessa, ellei palvelua voida hankkia ostopalveluna, Varsinais-Suorneii oikeusaputoirniston edunvalvonta-alueeseen kuuluvien edunvalvontapalveluista vastaavat Kanta-Hämeen, Länsi-Uudenmaan, Rauman tai S atakimnan Yhdistymisestä neuvotellaan oikeusapiitoiinistojen henkilöstön kanssa Vaasan oikeusapupiiri Satakunnan o ikeusaputoirnisto

4 Satakunnan oikeusaputoimisto esitetään inuodostettavaksi Poriii ja Kankaanpään oikeusaputoiinistoista. Toimipaikat olisivat Haijavallassa, Huittisissa, Kankaanpäässä, Kokemäellä, Merikarvialla, Parkanossa, Porissa ja Säkylässä. Kankaanpään oikeusaputoimiston Ikaalisten toiinipaikka esitetään siirrettäväksi Pirkamnaau oikeusaputoimistoon. Ylidistymisen johdosta Kankaanpään oikeusaputoimisto siirtyisi Turun oikeusapupiiristä Vaasan oikeusapiipiiriin. Kankaanpään, Kokemäen ja Porin toiinipaikoissa on päivittäin henkilökuntaa paikalla. Harjavallassa, Huittisissa, Merikarvialla, Parkanossa ja Säkylässä järjestetään vastaanotto. Satakunnan oikeusaputoiiniston edunvalvonta-alueen inuodostaisivat nykyisen Porin oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen kunnat Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori ja Ulvila, sekä Kankaanpään oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen kunnat Honkajoki, Härneenkyrö, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Lavia, Parkano ja Siikainen. Esteellisyystilanteessa, ellei palvelua voida hankkia ostopalvelumia, Satakunnan oikeusaputoiiuiston edunvalvonta-alueeseen kuuluvien edunvalvontapalveluista vastaavat Etelä-Pohjanmaan. Pirkanmaan, Rauman tai Varsinais-Suomen oiketisaputoimisto. Yhdistymisestä neuvotellaan oikeusaputoiniistojen henkilöstön kanssa Itä-Suomen oikeusapupiiri Etelä-Savon oikeusaputoiinisto Etelä-Savon oikeusaputoimisto esitetään inuodostettavaksi Savonlinnan ja Mikkelin oikeusaputoiniistoista. Toiinipaikat säilyisivät ennallaan eli toimipaikat olisivat Juvalla, Kangasniemellä, Mikkelissä, Mäntyharjulla, Puumalassa, Rantasalmella, Savonlinnassa ja Sulkavalla. Mikkelin ja Savonlinnan toiinipaikoissa on päivittäin henkilökuntaa paikalla. Juvalla, Kangasniemellä, Mäntyharjulla, Puuinalassa, Rantasalmella ja Sulkavalla järjestetään vastaanotto. Etelä-Savon o ikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen nniodostaisivat nykyisen Mikkelin oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen kunnat Hirvensahni, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyliarju, Pertunmaa ja Puurnala, sekä Savonlinnan oikeusaputoiiniston edunvalvonta-alueen kunnat Enomikoski, Rantasahni, Savonlinna ja Sulkava. Esteellisyystilanteessa, ellei palvelua voida hankkia ostopalveluna, Etelä-Savon oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueeseen kuuluvien edunvalvontapalveluista vastaavat Keski-Savon. Keski-Suomen, Lappeenrannan, Polijois-Ka.tjalan tai Päijät Hämeen

5 Yhdistyinisestä on neuvoteltu Mikkelin oikeusaputoirniston henkilöstön kanssa Henkilöstö ei vastusta toimistojen yhdistämistä. Savonlinnan oikeusaputoimiston henkilöstön kanssa neuvotellaani Pohjois-Savon oikeusaputoimisto Pohjois-Savon oikeusaputoiniisto esitetään muodostettavaksi Iisalmen ja Kuopion oikeusaputoimistoista. Toimipaikat säilyisivät ennallaan eli toimipaikat olisivat Iisalmessa, Juankoskeila, Kaavilla. Kiuruvedellä, Kuopiossa (2), Maaningalla, Pielavedellä, Rautalammilla, Rautavaaralla, S iilinj ärvellä, Suonenjoella, Tervossa ja Tuusniernellä. Iisalmen, Kuopion, Pielavedenja Suonenjoen toimipaikoissa on päivittäin henkilökuntaa paikalla. Juankoskella, Kaavilla, Kiuruvedellä, Maaningalla, Rautalammilla, Rautavaaralla, Siilinjärvellä, Tervossa ja Tuusniemellä järjestetään vastaanotto. Pohjois-Savon oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen muodostaisivat nykyisen Iisahnen oikeusaputoiiniston edunvalvonta-alueeii kunnat Iisalmi, Keitele, Kiunivesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvija Vieremä, sekä Kuopion oikeusaputoiiniston edunvalvonta-alueen kunnat Juankoski, Kaavi. Kuopio, Maaninka, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusnienii ja Vesanto. Esteellisyystilanteessa, ellei palvelua voida hankkia ostopalveluna, Pohjois-Savon oikeusaputoiinistoii edunvalvonta-alueeseen kuuluvien edunvalvontapalveluista vastaavat Kainuun, Keski-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan tai Ylivieskan Yhdistymisestä oii neuvoteltu oikeusaputoirnistojen henkilöstön kanssa Henkilöstö ei vastusta toimistojen yhdistämistä. Helsingin oikeusapupiiri Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto Keski-Uudenmaan oikeusaputoirnisto esitetään inuodostettavaksi Hyvinkään ja Järvenpään oikeusapuloimistoista. Toimipaikat säilyisivät eiuiallaan eli toimipaikat olisivat Hyvinkäällä ja Järvenpäässä. Yhdistymisen johdosta Hyvinkään oikeusaputoimisto siirtyisi Kouvolan oikeusapupiiristä Helsingin oikeusapupiiriin. Hyvinkään ja Järvenpään toimipaikoissa on päivittäin henkilökuntaa paikalla. Nykyinen Järvenpään oikeusaputoimisto hankkii yleisen edunvalvonnan palvelut ostopalveluna. Keski-Uudenmaan oikeusaputoiuiiston edunvalvonta-alueen inuodostaisivat nykyisen Hyvinkään oikeusaputoiiniston eduiivalvonta-alueen kunnat Haiisjärvi, Hyvinkää, Loppi, Nurmijärvi ja Riihimäki, sekä Järvenpään oikeusaputoimiston edunvalvonta alueen kunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Pornainen ja Tuusula.

6 Esteellisyystilanteessa, ellei palvelua voida hankkia ostopalveluna, Keski-Uudenmaan oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueeseen kuuluvien edunvalvontapalveluista vastaavat Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen tai Länsi-Uudemnaan Yhdistymisestä on neuvoteltu Hyvinkään oikeusaputoimiston henkilöstön kanssa Hyvinkään oikeusaputoiniiston henkilöstö ei vastusta toimistojen yhdistämistä. Järvenpään oikeusaputoirniston henkilöstön kanssa neuvotellaan Rovaniemen oikeusapupiiri Ei esitetä muutoksia. Kouvolan oikeusapupiiri Kymenlaakson oikeusaputoimisto Kymenlaakson oikeusaputoimisto esitetään muodostettavaksi Kotkan ja Kouvolan oikeusaputoimistoista. Toiniipaikat säilyisivät ennallaan eli toimipaikat olisivat Hamninassa, Kotkassa ja Kouvolassa. Kotkan ja Kouvolan toimnipaikoissa on päivittäin henkilökuntaa paikalla. Haininassa jäjestetään vastaanotto. Kymenlaakson o ikeusaputoiiniston edunva lvonta-ahieen muodostaisivat nykyisen Kotkan oikeusaputoiniiston edunvalvonta-alueen kunnat Hamina, Kotka, Miehikkähi, Pyhtää ja Virolahti, sekä Kouvolan oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen kunnat litti ja Kouvola. Esteellisyystilanteessa, ellei palvelua voida hankkia ostopalveluna, Kymenlaaksomi oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueeseen kuuluvien edunvalvontapalveluista vastaavat Itä-Uudenmaan, Lappeenrannan tai Päijät-Härneen Yhdistymisestä on neuvoteltu oikeusaputoimistojen henkilöstön kanssa Henkilöstö ei vastusta toimistojen yhdistämistä. Päijät-Hämeen oikeusaputoimnisto Lahden oikeusaputoiniiston nimi esitetään muutettavaksi maakuntapohjaisesti Päijät Hämeen oikeusaputoimistoksi, koska nimi kuvaa paremmin oikeusaputoiiniston toiminta-aluetta. Valtion oikeusaputoimistojen nimet määräytyvät lähtökohtaisesti yhdistymisten jälkeen mnaakuntapohjaisesti. 3 Toiinipaikoissa annettavat palvelut Pykälä on sisällöllisesti sama kuin voimassaolevan asetuksen 3. Pykälässä säädetään, että oikeusaputoimisto määrää työjärjestyksessään, miten usein ja millä tavoin kullakin toimipaikalla otetaan vastaan asiakkaita. Harkinnassa tulee ottaa huomioon alueen asiakas- ja asukasmäärä, aikaisempien vuosien kysymitä sekä

7 vastaanotosta aiheutuvat kustannukset. Oikeusaputoimisto määrää siten, otetaanko tounipaikassa asiakkaita vastaan päivittäin vai jäij estetäänkö asiakkaiden vastaanotto erikseen oikeusaputoimiston määrääminä aikoina. 4 Edunvalvonta-alueet Pykälässä säädetään edunvalvonta-alueista. Pykälän 1 kuin voimassaolevan asetuksen. momentti on sisällöllisesti sama Pykälän 2 momentissa säädetään, minkä kunnan tai kuntien edunvalvonnan jäijestämisestä oikeusaputoimistot vastaavat. Momentin sisältö vastaa voimassa olevaa asetusta lukuuii ottamatta nyt ehdotettavan asetuksen 2 :n perustelujen kohdalla esitettyjä muutoksia, jotka johtuvat oikeusaputoimistojen yhdistämisestä. Lisäksi on huomioitu tapahtiumeet kuntaliitokset. 5 Esteellisyystilanteet Pykälä vastaa sisällöllisesti voimassa olevan asetuksen 5 :ää. Pykälän 2 momentin sisältö vastaa voimassa olevaa asetusta lukuun ottamatta nyt ehdotettavan asetuksen 2 :n perustelujen kohdalla esitettyjä mimuutoksia, jotka johtuvat oikeusaputoiinistojen yhdistämisestä

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013. 534/2013 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013. 534/2013 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013 534/2013 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Yliopiston Apteekki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jukka Niemi 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Vesannon kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Eerika Korhonen-Pellikka 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Forssan kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Saija Helenius 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 12/2013 258 Kunnanhallitus 20.05.2013 Aika Maanantai 20.05.2013 klo 19:00-20:38 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. Vastausaika 11.3.2014 15:47:48. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. Vastausaika 11.3.2014 15:47:48. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Lausuntopyyntö STM Vastausaika 11.3.2014 15:47:48 Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Rautjärven kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Annaleena Rita 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

25/2014. Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus

25/2014. Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus 25/2014 Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus 25/2014 Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Oikeusministeriö, Helsinki 2014 21.5.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Valtion

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 1.4.2010 Julkaisun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1273. Laki. tuloverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 1273. Laki. tuloverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1273 1280 SISÄLLYS N:o Sivu 1273 Laki tuloverolain muuttamisesta... 3579 1274 Vuoden 2005 tuloveroasteikkolaki... 3581 1275

Lisätiedot

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SELVITYS TEKNISEN HALLINNON BUDJETIN YLITYKSISTÄ VUONNA 2013 KP Kohde Tili Budjetti Toteutuma Ylitys Selite Kohteet 8000 Tekninen hallinto 4020 Siiviilipalvelumiesten

Lisätiedot

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014 Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013 Sirkka-Liisa Piipponen PÄÄTULOKSET Valtuutetun ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio valtuustokauden

Lisätiedot

Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella

Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Heinävesi 15.10.2014 Reijo Vuorento Kuntapalveluiden rahoituksesta Kuntapalveluiden rahoitus kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti on ratkaisevasti

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Dnro A188/200/2013 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 N:o 854 861. Laki. N:o 854. apteekkimaksusta annetun lain 2 :n muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 N:o 854 861. Laki. N:o 854. apteekkimaksusta annetun lain 2 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 N:o 854 861 SISÄLLYS N:o Sivu 854 Lakiapteekkimaksustaannetunlain2 :nmuuttamisesta... 4717 855 Laki toimeentulotuesta annetun

Lisätiedot

Lastensuojelu 2009 Barnskydd 2009 Child welfare 2009

Lastensuojelu 2009 Barnskydd 2009 Child welfare 2009 Sosiaaliturva 2010 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lastensuojelu 2009 Barnskydd 2009 Child welfare 2009 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1230 1238. Laki. N:o 1230. sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1230 1238. Laki. N:o 1230. sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1230 1238 SISÄLLYS N:o Sivu 1230 Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta... 3461 1231 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1062 1071. Laki. N:o 1062. valtion liikelaitoksista

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1062 1071. Laki. N:o 1062. valtion liikelaitoksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1062 1071 SISÄLLYS N:o Sivu 1062 Laki valtion liikelaitoksista... 3373 1063 Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1419 1424 SISÄLLYS N:o Sivu 1419 Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta... 3235

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Answer time

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

VÄLTÄ HAKEMUKSESI KÄSITTELYN VIIVÄSTYMISTÄ TUTUSTU TÄHÄN OHJEESEEN HUOLELLISESTI! ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELULUPIA KOSKEVA HAKUMENETTELY

VÄLTÄ HAKEMUKSESI KÄSITTELYN VIIVÄSTYMISTÄ TUTUSTU TÄHÄN OHJEESEEN HUOLELLISESTI! ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELULUPIA KOSKEVA HAKUMENETTELY VÄLTÄ HAKEMUKSESI KÄSITTELYN VIIVÄSTYMISTÄ TUTUSTU TÄHÄN OHJEESEEN HUOLELLISESTI! ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELULUPIA KOSKEVA HAKUMENETTELY Alkoholijuomien anniskelua saa harjoittaa vain se, jolle on myönnetty

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Metsäliitto Osuuskunta, englanniksi Metsäliitto Cooperative. Näissä säännöissä siitä jäljempänä käytetään nimitystä Metsäliitto.

Lisätiedot

Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti. Julkaisu 2010:3

Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti. Julkaisu 2010:3 Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti Julkaisu 2010:3 Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti Julkaisu 2010:3 KUVAILULEHTI Tekijät VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto

1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 2 1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi 3 VESILAHDEN KUNTA KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 100 Vaalit 1000 Vaalit

Lisätiedot