Mitä ehdittiin tehdä ja mitä jäi seuraavalle ohjelmakaudelle?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä ehdittiin tehdä ja mitä jäi seuraavalle ohjelmakaudelle?"

Transkriptio

1 1 Mitä ehdittiin tehdä ja mitä jäi seuraavalle ohjelmakaudelle? Sosiaalialan kehittämishankkeen päätösseminaari Haminassa neuvotteleva virkamies Pirjo Marjamäki, STM

2 2 Yhteistyö kuntien ja valtion kesken tiivistyi sosiaalialan hanke syntyi kenttää kuulemalla ja sitä toimeenpantiin yhteistyössä kuntien ja ministeriön kanssa alueelliset johtoryhmät tärkeitä toimijoita uutena työvälineenä kehittämistoiminnan suunnitelmat myös Stakesin asiantuntemus saatiin jossain määrin mukaan kehittämistoiminnan valtionavustukset voitiin suunnata aikaisempaa jäsentyneemmin

3 3 Kuntien välinen yhteistyö tiivistyi valtionavustuksin tuettiin kuntien yhteistä kehittämistä yhden kunnan hanke oli hyvin harvinainen poikkeus silta Paras-uudistukselle rakentui tehtiin lukuisia palvelurakenne selvityksiä, kehitettiin ja yhdenmukaistettiin työmenetelmiä alueellisten johtoryhmien työ vahvisti yhteistyötä

4 4 Sosiaalialan kehittämistoiminta vahvistui kehittämisyksiköiden valmistelu eteni koko maassa ja kaikkia sosiaalihuollon sektoreita koskien kehittämishankkeilla saatiin luoduksi pysyvä rakenne mm sosiaalipäivystykseen luotiin monia hyviä käytäntöjä, joiden juurruttaminen on haasteena seuraavalle ohjelmakaudelle sosiaalialan osaamiskeskustoiminta tuli näkyväksi

5 5 Ohjelmajohtamiselle luotiin hyvä pohja, jota päätettiin edelleen vahvistaa Ohjelmajohtamisen vahvistamista koskevat lainmuutokset tulivat voimaan sosiaali- ja terveydenhuolto nähdään yhtenä kokonaisuutena - alueellisille johtoryhmille vahva asema - Stakes, KTL ja TTL vahvasti mukaan kuntien rinnalla toteuttamaan ohjelmaa - kehittämistoiminta nähdään yhä vahvempana ohjauskeinona lainsäädäntö- tai resurssiohjauksen rinnalla

6 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma valmistelu alkoi laajalla eri tahojen kuulemisten sarjalla, 900 johtavaa alan asiantuntijaa tuotti 31 työryhmässä suuren joukon ehdotuksia tarpeellisista toimenpiteistä valmistelua jatkettu ministeriön johdolla yhdessä hallinnonalan laitosten, järjestöjen ja kuntien kanssa neuvottelukunta käsittelee ohjelmaluonnosta 30.11, tarkoitus viedä valtioneuvostoon 13.12

7 Neuvottelukunta asetettu Neuvottelukunta Pj Peruspalveluministeri Paula Risikko Vpj Vsi Terttu Savolainen Hallituspuolueet Kuntaliitto STM Konsernijaos STM, STAKES, KTL, TTL, TEO, LH Aluejaos STM, Kuntaliitto, LH sos.os.keskukset, sos, pth, esh Pääkaupunkiseutu, Tre, Tku, Oulu, Kuo Kansalaisjaos STM, RAY STKL, TEK, YTY täydennetään jatkossa Etelä-Suomen johtoryhmä pj. Juha Metso, Espoo Väli-Suomen johtoryhmä pj. Erkki Lehtomäki, Tampere Länsi-Suomen johtoryhmä pj. Kaija Hartiala, Turku Itä-Suomen johtoryhmä pj. Tuomo Meriläinen, Kuopio Pohjois-Suomen johtoryhmä pj. Päivi Laajala, Oulu Mahdolliset alaryhmät esim. maakunnalliset

8 8 Alueelliset johtoryhmät nimitetty Suomen Kuntaliiton esityksestä puheenjohtajina keskuskuntien sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaava henkilö kullakin viidellä on laaja alueellinen pohja suuri haaste työn organisoinnille kokoonpano hyvin kuntakeskeinen

9 9 Alueellisten johtoryhmien tehtävät Tukevat alueellaan ohjelman valmistelua Edistävät ja seuraavat ohjelman toteutumista Tekevät esityksiä neuvottelukunnalle toimenpiteistä, joilla voidaan edistää kansallisen kehittämisohjelman toimeenpanoa Laativat alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelman

10 10 Valtiontalouden kehykset Hallitusohjelma Peruspalveluohjelma Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma STM:n strategia PARAS-hanke Lainsäädäntöhankkeet Terveydenhuoltolaki Vammaislait Muut lakiuudistukset Ohjelmat - Terveyden edistämisen politiikkaohj. - Terveys Lapset, nuoret ja perheet politiikkaohj. - Muut ohjelmat - Työn, yrittämisen ja työelämän pol.ohj. - Palveluinnovaatiohanke

11 11 Tavoitteet Osallisuus lisääntyy, syrjäytyminen vähenee Hyvinvointi- ja terveys lisääntyvät, hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat Palveluiden laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat, alueelliset erot kaventuvat Keinoja PARAS-hanke Ohjelmat - Terveyden edistämisen politiikkaohj. - Lapset, nuoret ja perheet politiikkaohj. - Työn, yrittämisen ja työelämän pol.ohj. - Palveluinnovaatiohanke - Terveys Muut ohjelmat Lainsäädäntöhankkeet Terveydenhuoltolaki Vammaislait Muut lakiuudistukset Toimeenpano Alueelliset kehittämistoiminnan suunnitelmat

12 12 Tavoitteet esimerkiksi Koulupudokkaat Toimeentulotukea saavat nuoret Pitkäaikaistyöttömät Kodin ulkopuoliset sijoitukset Nuoreten tupakointi Alkoholi Ylipaino Ikääntyneiden toimintakyky saatavuus (hoitotakuu, kotihoito) laatu (asiakastyytyväisyys, henkilöstö, sähköiset työkalut vaikuttavuus tiedon kerääminen Keinot Kehittämisohjelma Toimeenpano Alueelliset kehittämistoiminnan suunnitelmat

13 13 Tavoitteet esimerkiksi Koulupudokkaat Toimeentulotukea saavat nuoret Pitkäaikaistyöttömät Kodin ulkopuoliset sijoitukset Terveyserot Tupakointi Alkoholi Ylipainoiset Palveluiden saatavuus (hoitotakuu, kotihoito) laatu (asiakastyytyväisyys, tk-lääkärit) vaikuttavuus (tiedon kerääminen) Keinot Paras-hanke Terveyden edistämisen pol.ohj Uusi terveydenhuolto laki Lasten-, nuorten ja perheiden pol.ohj Työelämän pol.ohj Sosiaaliturvan uudistamien Palveluinnovaatio-ohjelma Toimeenpano Alueelliset kehittämistoiminnan suunnitelmat

14 Kaste- ohjelma 14 Tavoitteet esimerkiksi Koulupudokkaat Toimeentulotuki nuoret Pitkäaikaistyöttömät Tupakointi Alkoholi Ylipainoiset Palveluiden saatavuus (hoitotakuu, kotihoito) laatu (asiakastyytyväisyys, tk-lääkärit) vaikuttavuus (tiedon kerääminen) Keinot Tuki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamiselle Henkilöstö Varhaisen puuttumisen menetelmät Välityömarkkinat Tietotuotanto Terveyskeskusten vahvistaminen Toimeenpano Alueelliset kehittämistoiminnan suunnitelmat

15 15 Kehittämisohjelmaan suunnattavat resurssit valtionavustuksia käytettävissä koko ohjelmakaudella noin 100 milj. euroa hallinnonalan laitosten asiantuntijapanosta suunnataan kuntin tueksi hyödynnetään eri kanavista tulevaa kehittämishankerahoitusta budjettiin sisältyy myös tasokorotusta erikseen mainittuihin asioihin

16 Valtakunnallinen asiantuntija tuki STM:n kehittämishankerahat EVOrahoitus ESRrahoitus Yleiset valtionosuudet Erityiset valtionosuudet Sitran, Tekesin yms. rahoitus Ray:n avustukset 16 Alueellinen kehittämistoiminnan suunnitelma Kuntalaiset Kunnat ja kuntayhtymät: perus- ja kehittämistyö Järjestöt Kolmas sektori Yksityinen sektori

17 17 Valtionavustusten suuntaaminen käytännössä nykyinen hakemis- ja myöntämiskäytäntö muutetaan kokonaan uusi laki voimaan kehittämishankkeiden rahoituksesta neuvotellaan alueellisten kehittämistoiminnan suunnitelmien pohjalta stm tekee vuosittain n 10 laajaa sopimusta kuntien ja kuntayhtymien kanssa sopimuksissa määritellään, mihin raha on tarkoitus käyttää, miten sen käyttöä seurataan ja tuloksia arvioidaan vuosittain käytössä milj. euroa

18 18 Harras toivomus kunnat, järjestöt ja muut alueelliset toimijat pystyvät suunnittelemaan laajoja yhteisiä hankkeita aikaisempi kehittämistyö pystytään ottamaan kivijalaksi ja hyvät käytännöt leviämään Stakes, KTL ja TTL pystyvät tarjoamaan kehittämistyölle asiantuntijatukea lyhytaikaisista projekteista päästään kohti pysyvää kehittämistyön rakennetta, kunnallinen kehittämistyö vahvistuu

19 19 Mitä painotetaan linjataan kehittämistoimintaa yleisesti ei todennäköisesti tehdä erikseen vanhustenhuoltoa, varhaiskasvatusta ym koskevia linjauksia toimenpiteet perustuvat eri tahojen yhteisen tekemiseen ei listata tehtäviä kunnille laitetaan liikkeelle prosesseja, jotka tähtäävät ohjelmakautta pidemmälle tulevaisuuteen luodaan rakenteita, joiden kautta syntyisi nykyistä paremmat mahdollisuudet ottaa uusia työmenetelmiä käyttöön, tuottaa tietoa palveluiden saatavuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta, levittää hyviä käytäntöjä

20 20 Mitä painotetaan? uudistetaan palvelurakenteita siten, että sosiaali- ja terveyspalvelut säilyvät eheänä kokonaisuutena luodaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet puututaan ongelmiin varhain vahvistetaan perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kehittämistoimintaa tehdään aktiivista sosiaalipolitiikkaa (katkaistaan syrjäytymiskierteitä) parannetaan kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon tietopohjaa kehitetään henkilöstövoimavaroja

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry Verkostotapaaminen 2.3.2009 Turku Päivi Nygren Hallintoylihoitaja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa

Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa Hyvinvointialan kehittäjäseminaari HYVÄ-aluefoorum, 10.12.2009 Projektipäällikkö Päivi Penkkala-Arikka Gsm: 040 766 1099, s-posti: etunimi.sukunimi@remontti-hanke.fi

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi

Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:5 Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2003 Periaatepäätöksen taustaa Valtioneuvosto

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB VASSO Toimintasuunnitelma 2013 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

KASTE-OHJELMA. Alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelma 2008 2011 Etelä-Suomi

KASTE-OHJELMA. Alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelma 2008 2011 Etelä-Suomi KASTE-OHJELMA Alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelma 8 11 Etelä-Suomi 1 Sisällys JOHDANTO... 1. KUVAUS ETELÄ-SUOMESTA SEUDUITTAIN... 1.1 KAAKKOIS-SUOMI... 1. KUVAUS ITÄ-UUDESTAMAASTA... 6 1.3 KUVAUS

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

VAKIINTUMISEN VUODET. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunnan toimintakausi 2006 2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

VAKIINTUMISEN VUODET. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunnan toimintakausi 2006 2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:60 VAKIINTUMISEN VUODET Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunnan toimintakausi 2006 2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2009 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

MUUTOS NYT HYVINVOINTISOPIMUS 2013 2017

MUUTOS NYT HYVINVOINTISOPIMUS 2013 2017 MUUTOS NYT HYVINVOINTISOPIMUS 2013 2017 Muutos Nyt -hyvinvointisopimus 2013 2017 Pidämme huolta itsestämme, toisistamme ja ympäristöstämme ja tavoitteena on, että vuonna 2017 Olemme edelläkävijöitä ihmisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

3/2007. syyskuu september

3/2007. syyskuu september 3/2007 syyskuu september Sisältö Perusturva / Grundtrygghet Nro / nr 3/2007 Tiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa Julkaisija Suomen Kuntaliitto Sosiaali ja terveys -yksikkö Toinen linja 14 00530 Helsinki

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI

EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:7 Selvityshenkilötyöryhmän EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Helsinki 2013 2 KUVAILULEHTI Julkaisija

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä Hankesuunnitelma Hyvä Potku - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä 30.09.2013 Tausta : Hyvä vastaanotto ja Potku hankkeet Saatavuus ia Hyvä vastaanotto Aiemmin toteutuneen Kaste

Lisätiedot

Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010. 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tuula Partanen Vastaava projektipäällikkö

Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010. 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tuula Partanen Vastaava projektipäällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010 2011 Etelä-Karjalan

Lisätiedot