Muuttaminen ja vanhuus: Asumisen ja hoivan siirtymiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muuttaminen ja vanhuus: Asumisen ja hoivan siirtymiä"

Transkriptio

1 Muuttaminen ja vanhuus: Asumisen ja hoivan siirtymiä Teppo Kröger ASU-LIVE vuosiseminaari 2014 Lahti,

2 MOVAGE Muuttaminen ja vanhuus: Asumisen ja hoivan siirtymiä Tutkimusryhmä Hankkeen johtaja: prof.teppo Kröger (JY) Tutkijat: Outi Jolanki (JY) Anu Leinonen (JY) Paula Vasara (JY) Anni Vilkko (THL) Jiby Mathews, (JY) Toteutuspaikka Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto (& THL) Yhteistyökumppanit Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Sotera, Aalto-yliopisto National Institute for the Study of Ageing and Later Life, University of Linköping, Sweden Centre for International Research on Care, Labour and Equalitites, University of Leeds, UK Institute of Health and Welfare Policy, National Yang-Ming University, Taiwan Social Policy Research Centre, University of New South Wales, Australia

3 MOVAGE-projekti Lähtökohtana havainto siitä, että monet vanhatkin ihmiset muuttavat: osa mielellään, osa vastentahtoisesti; tietoa tästä on kuitenkin niukasti Tutkimusprojekti keskittyy tutkimaan vanhojen ihmisten asumis- ja muuttopäätöksiä, muuttamisen syitä ja kokemuksia Kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia aineistoja Monitieteinen tarkastelu: yhteiskuntapolitiikka, terveystutkimus, sosiaali- ja ympäristögerontologia, asumistutkimus

4 Projektin käsitteelliset lähtökohdat Asumispolku (housing pathways) (Clapham 2005, 2010) Asumispäätöksiä tarkasteltava yksilön ja perheen/läheisten elämänhistorian kokonaisuudessa Otettava huomioon kodin ja asuinympäristön subjektiivinen merkitys Otettava huomioon sosiaalinen ja kulttuurinen konteksti, jossa päätöksiä tehdään

5 Projektin käsitteelliset lähtökohdat Toimijuus Huomio päätöksentekoon ja valintoihin Tarkastelussa kuitenkin myös, miten toimijuus toteutuu ( effective choice, Brown & King 2005), ja miten päätöksentekoa mahdollistaa tai rajoittaa esim. taloudelliset tekijät, terveydentila, asuinympäristön ominaisuudet, palvelujen ja avun saatavuus, perhesuhteet ja muut sosiaaliset suhteet Muuttaminen voi olla suunniteltua tai eitoivottua ja suunnittelematonta Terveystutkimus ja kriittinen vammaistutkimus osoittaneet, että huonontunut terveys ja toimintakyvy usein merkitsee täyden toimijaaseman menetystä

6 Projektin tutkimuskysymyksiä Miksi muutetaan tai päätetään jäädä nykyiseen asuntoon? Mistä minne muutetaan? Maaseudulta ja haja-asutusalueelta kaupungin keskustaan? Omakotitalosta kerrostaloon? Omasta kodista palvelutaloon? Mitä muutolla tavoitellaan ja mitä saavutetaan? Itsenäisyys ja omillaan pärjääminen? Avun ja palvelujen saaminen? Sosiaalisten verkostojen ylläpito ja sosiaalinen osallistuminen? Toimintakyvyn ja terveyden ylläpito? Hyvinvointi ja onnellisuus?

7 MOVAGE-projektin kvantiaineistot 75 + kyselyaineisto (Arki, apu ja palvelut 2010) Tampere N=742, Jyväskylä N= 694 (TaY & JY) Avun antaminen ja saaminen, palvelut, terveydentila, sosiaaliset suhteet, asumismuoto, toimeentulo Avun ja palvelujen tarpeen yhteys asumismuotoon Hyvinvointipalvelut (HYPA 2009, THL) N = 391 Asumistarpeet, palvelut ja hoiva

8 MOVAGE-projektin kvaliaineistot 75+ haastatteluaineisto (JY) syksy 2011 kevät 2012 puolistrukturoituja narratiivisia haastatteluja N = 47, naisia = 34, miehiä = 13 Yksin asuvia = 30, puolison kanssa = 17 Asumismuoto: palvelutalo (11), omakotitalo (8), omistusasunto kerrostalossa (13), vuokraasunto kerrostalossa (9), rivitalo (6) Haastatteluteemoja mm. asumishistoria, muuttamisen syyt ja muuttokokemukset avun- ja palveluiden tarve ja käyttö sosiaaliset suhteet (lapset, ystävät, muut sukulaiset ja naapurit) ja harrastukset asumisen unelma, minkälaisessa asunnossa ja asuinpaikalla asuisi, jos ei olisi mitään rajoitteita

9 MOVAGE-projektin kvaliaineistot 75+ haastatteluaineisto (JY) Useimmat muuttaneet useita kertoja elämänsä aikana, monet työn vuoksi ennen asettumista nykyiseen asuinpaikkaan Muuttosyitä: eläköitymisen jälkeen muutettu lasten lähelle (lastenlasten hoito), oma/puolison avun tarve ja terveysongelmat (nykyiset tai ennakoidut), nykyisen asunnon esteellisyys ja palvelujen puute Muuton suunta useimmiten omakotitalosta kerros-, rivi- tai palvelutaloon

10 MOVAGE-projektin kvaliaineistot Asumisyhteisö (Helsinki) 2012 yhteistyössä MOVAGE & MONA-hanke (Aalto yliopisto) Marraskuu 2012 ryhmäkeskustelut (2 X 6 hlöä, moderaattorit Anni Vilkko & Outi Jolanki) Asumisyhteisön synty ja kehitys Syyt muuttaa yhteisöön sekä kokemus asumisesta Palvelutarpeet ja palveluiden saatavuus alueella Ryhmäkeskustelujen pohjalta tehdään kaikille yhteisön asukkaille (N=70) palvelukysely tammikuussa 2013 Avun tarve ja palvelujen käyttö ja saatavuus

11 MOVAGE-projektin kvaliaineistot Aikuiset vanhoja omaisiaan auttavat/hoitavat henkilöt -haastatteluaineisto (JY, WOCAWOprojekti) 2009, N = 76 (72 naista, 4 miestä) Vanhempien avun tarpeella yhteys lasten muuttopäätöksiin Mm. vanhemmat muuttavat asumaan lapsen lähelle, aikuinen lapsi muuttaa lähelle vanhempaa, aikuinen lapsi kulkee oman kotinsa ja vanhemman kodin väliä ja asuu ajoittain vanhemman/vanhempien kanssa Lasten merkitys vanhojen vanhempien muuttopäätöksissä

12 MOVAGE-projektin kvaliaineistot Kirjoitettu aineisto kodin merkityksestä (SKS) , N = 227 (65+) Asumishistoria, nykyinen koti, muuttopäätökset, avun tarve

13 Julkaisuja Kröger, T. & Leinonen, A. (2012) Transformation by Stealth: The Retargeting of Home Care in Finland. Health and Social Care in the Community 20 (3), Yeandle, S. & Kröger, T. & Cass, B. (2012) Voice and Choice for Users and Carers? Developments in Patterns of Care for Older People in Australia, England and Finland. Journal of European Social Policy 22 (4), Kröger, T. & Yeandle, S. (eds.) (2013) Combining Paid Work and Family Care: Policies and Experiences in International Perspective. Bristol: Policy Press. Vasara, P. (2014) Hoivan kertomuksia. Tarinamallit ikääntyneestä äidistään huolehtivien tytärten narratiiveissa. Janus 22 (1), 3 18.

14 Julkaisuja (accepted & forthcoming) Jolanki, O. (2014) Whose business it is anyway? Distributing responsibilities between family members and formal carers. Journal of Applied Linguistics and Professional Practice. (+ laajempi versio Equinox-kustantajan kirjassa 2015) Chou, Y.-C. & Kröger, T. & Pu, C.-Y. (2014) Models of longterm care use among older people with disabilities in Taiwan. European Journal of Ageing. Jolanki, O. & Vilkko, A. (2015) The meaning of a sense of community in a Finnish senior cohousing community. Journal of Housing for the Elderly, Special Issue on Nordic housing research. Jolanki, O. (2015) Elderly parents need for help and adult children s moving decisions. Journal of Housing for the Elderly, Special Issue on Nordic housing research.

15 Julkaisuja (under review/revision) Jolanki, O. (2015) To work or to care? Working women s decision-making. Community, Work and Family (Revised version submitted in March 2014) Jolanki, O. (2015). Rooted in place and travelers and vagabonds : Housing pathways of older people. Journal of Aging Studies (Submitted in January 2014, under revision). Mathew Puthenparambil, J. & Kröger, T. & van Aerschot, L. (2015) Users of home care services in a Nordic welfare state under marketisation: The rich, the poor and the sick. Health and Social Care in the Community (Submitted in March 2014, under 2 nd revision).

16 Julkaisuja (full draft, to be submitted) Vasara, P. (2015) Not ageing in place: Negotiating meanings of residency in age-related housing. To be submitted in Journal of Aging Studies. Mathew Puthenparambil, J. (2015) Free or enforced choice? Older people and home care services in Finland. To be submitted in European Journal of Ageing.

17 Havaintoja Osa haastateltavista paikalleen juurtuneita ts. asuttu vuosia tai vuosikymmeniä samassa talossa ja naapurustossa, eikä haluta muuttaa Osa eläkkeelle jäämisen jälkeen tietoisesti etsinyt uutta asuinympäristöä ja muuttanut uuteen asuntoon. Osa viettänyt liikkuvaa elämää koko ikänsä ja vanhempanakin muuttaminen osana elämää. Vanhatkin ihmiset ovat heterogeeninen muuttajaryhmä, ja pitäisi ottaa huomioon, että siinä, missä toisille vanhassa kodissa pysyminen on tärkeää, toisille muutto merkitsee uutta mahdollisuutta löytää asuinpaikka, joka tukee omaa elämäntyyliä ja itsenäistä selviytymistä.

18 Havaintoja Vanhempien ja aikuisten lasten yhdessä asuminen on Suomessa harvinaista, mutta joidenkin ratkaisu Vanhojen vanhempien avuntarve keskeinen syy Julkisten hoivapalveluiden puute tai epäily hoivan laadusta, sekä muiden auttajien puute Oma elämäntilanne (esim. avioero, leskeytyminen, taloudelliset tekijät) Perheen perinne (sukupolvien yhteiselämä) Suhteen vastavuoroisuus ja emotionaalinen laatu Haastateltavat puolustelivat yhdessä asumista, mikä kertoo siitä, että se voidaan nähdä poikkeamana normaalista asumispolusta ja epäterveenä symbioottisena suhteena, jossa aikuinen lapsi ei ole itsenäistynyt omaan elämään.

19 Havaintoja Yhteisöllisyyden tukeminen vanhojen ihmisten asuinyhteisöissä on noussut viralliseksi tavoitteeksi. Asumisyhteisössä vuosia asuneille ikääntyneille henkilöille yhteisöllisyys merkitsi samanhenkisten ihmisten seuraa, asioiden jakamista sekä vastavuoroisuutta, mutta myös oman näkökulman laajenemista ja uuden oppimista erilaisten ihmisten tapaamisen kautta, ja sitä että tuntee tulevansa hyväksytyksi omana itsenään. Yhteisöllisyyden perusta oli yhteinen toiminta ja aktiviteetit ja se, että toiminnan kautta tunsi olevansa tarpeellinen ja tekevänsä mielekästä työtä. Yhteenkuuluvuuden tunne nousi toiminnasta työryhmissä, asioiden jakamisesta ja keskinäisestä avusta.

20 Havaintoja Palveluasumisen käyttäminen rikkoo ageing in place ajattelun mukaista vallalla olevaa narratiivia. Palveluasumisen käyttäjät antavat asumiselleen monia merkityksiä, joilla selitetään poikkeamista vallitsevasta ajatusmallista positiivisesti. Tätä tehtiin yhtäältä rakentamalla kuvaa itsestä eityypillisenä palvelutaloasukkaana ja toisaalta luomalla vastatarinoita, joissa korostuvat omat valinnat ja asumissiirtymien luonnollisuus Asukkaiden kertomuksissa palvelutalokin näyttäytyy hyvinvointia ja itsenäistä asumista tukevana asumismuotona asumisympäristön esteettömyyden ja avun saavutettavuuden ansiosta.

21 Asumisvalintakirja Läheinen yhteistyö Housing First -hankkeen kanssa (Kirsi Juhila, Tampereen yliopisto) Yhteinen kirjahanke: Juhila & Kröger (toim.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla, Vastapaino 2015 Kirsi Juhila & Outi Jolanki: Siirtymät ja valinnat vanhojen ihmisten ja asunnottomien asumispoluilla Suvi Raitakari, Kirsi Juhila & Anni Vilkko: Asumispolkujen tutkiminen rakenteiden ja toimijuuden vuorovaikutuksena Outi Jolanki: Ikäsopivat asumisen valinnat Anni Vilkko: Sosiaalinen ja fyysinen elinympäristö ikäännyttäessä törmäyskurssillako? Paula Vasara: Muuttamiseen liittyvät odotukset pitkään samassa kodissa asuneilla ikääntyneillä Teppo Kröger & Kirsi Juhila: Johtopäätökset

22 Järjestettyjä tapahtumia Sukupolvet, ikä ja asuminen -työryhmä, Sosiaalipolitiikan päivät, Jyväskylä (Jolanki & Leinonen) Vanhenemisen paikat -työryhmä, VIII Gerontologian päivät, Helsinki (Vilkko & Jolanki) Symposium Residential mobility and housing decisions in later life. 22nd Nordic Congress of Gerontology, Gothenburg (Jolanki & Abramsson) ARCH14 Health Care Architecture conference, Otaniemi (Vilkko ym.) Nordic Research Network on Housing for Older People, Nordic seminar, Jyväskylä (TBC)

23 Kansainvälisiä esityksiä th Annual ESPAnet Conference, Valencia CARDI 2011 Conference 'Ageing Globally, Ageing Locally', Dublin The Gerontological Society of America 64th Annual Scientific Meeting, Boston REASSESS Final International Conference x 2, Oslo ISA RC19 on Poverty, Social Welfare and Social Policy Conference, Oslo Global Center of Excellence International Conference, Kyoto University, Kyoto st Nordic Congress of Gerontology 'Dilemmas in Ageing Societies', Copenhagen The Gerontological Society of America 65th Annual Scientific Meeting, San Diego st Nordic Congress of Gerontology 'Dilemmas in Ageing Societies'. Copenhagen

24 Kansainvälisiä esityksiä 2013 European Conference for Social Work and Social Care Research, Jyväskylä Seminar at National Taiwan Normal University, Taipei Spring Workshop 'Policy Comparison on Care Policy in Different Welfare Regimes', National Yang-Ming University, Taipei Seminar 'Long-term Care Systems in Denmark, Finland & Germany', Kaohsiung Veterans General Hospital, Kaohsiung Fourth International and Interdisciplinary Conference on Emotional Geographies, University of Groningen, Groningen Carers and Work-Care Reconciliation International Conference, University of Leeds, Leeds The 11th ESA conference 'Crisis, critique and change', University of Turin, Turin Contemporary Narratives of Care, Medical Humanities Symposium, Birbeck, University of London, Lontoo

25 Kansainvälisiä esityksiä 2014 Care, Health and Well-being: the views of older people -conference, Faro AKTIVE 2014 conference Technology, Care and Ageing: Enhancing Independence, University of Leeds, Leeds th International Conference on Cultural Gerontology x 2, NUI, Galway nd Nordic Congress of Gerontology x 2, University of Gothenburg, Gothenburg COST Action IS 1102 Social Cohesion, Social Services, Welfare State and Places, WG2 Workshop x 2, University of Tampere, Tampere European Network for Housing Research Conference, Edinburgh RGS-IBG Annual International Conference, Royal Geographic Society, London st ESPAnet Poland conference New Horizons in social policy, Poznan University of Economic

26 Kansallisia esityksiä 2011 Sosiaalipolitiikan päivät, Turku Rakennusfoorumi "Seniorit voimavarana", Helsinki ASU-LIVE-tutkimusohjelman avajaisseminaari, SA, Helsinki Jyväskylän yliopiston ikääntymisen tutkimuksen foorumi 2011, Jyväskylä VASTUU kesäkoulu, Konnevesi Vammaistutkimuksen päivät, Turku Seminaari 'Keskustelua käsitteistä hoivan ja avun kentässä', THL, Helsinki Seniorimessut, Jyväskylä Sosiaalipolitiikan päivät x 3, Jyväskylä Seminaari 'Ikääntyneiden asuminen Suomessa, SA & TEKES & YM, Helsinki

27 2013 Kansallisia esityksiä GeroCenter-seminaari 'Kunta- ja palvelurakenteet uudistuvat vanhus uudistusten pyörteissä?', Jyväskylä WORK -tutkimusohjelman loppuarvioinnin julkistamisseminaari, SA, Helsinki DIAK Hyvinvointipalvelut muutoksessa -tutkijaryhmä, Diakoniaammattikorkeakoulu, Helsinki VIII Gerontologian päivät, Helsinki VASTUU kesäkoulu, Turku ASU-LIVE tutkimusohjelman vuosiseminaari, SA, Tampere Jämsän Muistiyhdistys, Jämsä Työ ja perhe-elämä -seminaari, Työterveyslaitos, Tampere Läheisenä elämän muutostilanteissa -seminaari, Heurekan tiedekeskus, Vantaa Vanhustyö & Gerontologia 2014, Helsinki

28 Muuta Anni Vilkko Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman (IKÄ-ASKE) yhteistyöryhmän jäseneksi alkaen MOVAGE-projektin pohjalta Jyväskylän yliopiston (Kröger) koordinoima, viiden Pohjoismaan tutkimusryhmien yhteinen projektihakemus Nordforskin Nordic Programme on Health and Welfare tutkimusohjelmaan

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

Sari Post & Tanja Tyvimaa Senioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa

Sari Post & Tanja Tyvimaa Senioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 3 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Eija Laitinen Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Joulukuu

Lisätiedot

Paikka asua ja elää? Näkökulmia asunnottomuuteen ja asumispalveluihin. Susanna Hyväri ja Sakari Kainulainen (toim.

Paikka asua ja elää? Näkökulmia asunnottomuuteen ja asumispalveluihin. Susanna Hyväri ja Sakari Kainulainen (toim. Diakonia-ammattikorkeakoulu A TUTKIMUKSIA 39 Susanna Hyväri ja Sakari Kainulainen (toim.) Paikka asua ja elää? Näkökulmia asunnottomuuteen ja asumispalveluihin Susanna Hyväri ja Sakari Kainulainen (toim.)

Lisätiedot

Sari Post & Tanja Tyvimaa Itsenäisesti asuville ikääntyneille suunnatut asumisratkaisut Eri mallien maksuperusteet ja ansaintamallit

Sari Post & Tanja Tyvimaa Itsenäisesti asuville ikääntyneille suunnatut asumisratkaisut Eri mallien maksuperusteet ja ansaintamallit Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 4 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste

Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste 1 Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot... 3 2 Arkiliikkumisen sosiologia... 5 3

Lisätiedot

Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book

Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book 1 Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot... 3 2 Arkiliikkumisen sosiologia... 5 3 Asumisen

Lisätiedot

Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta

Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 29 Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta Saila Korhonen ja Mali Soininen

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA Paula Vartiainen DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

Lisätiedot

Mitä vanhuudelle on tapahtunut?

Mitä vanhuudelle on tapahtunut? 2014 Mitä vanhuudelle on tapahtunut? Kiinnostukseni vanhuutta kohtaan alkoi sattumalta päästessäni 1980-luvulla tutkimusassistentiksi ryhmään, jossa tarkasteltiin 75-vuotiaiden helsinkiläisten naisten

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI RAPORTTEJA 11 SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI SINIKKA TYYNELÄ Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 11 Käyntiosoite Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä Postiosoite PL 35 (MaT),

Lisätiedot

HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA. Tuloksia HYVOPA-hankkeesta

HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA. Tuloksia HYVOPA-hankkeesta Pirjo Hartikainen (toim.) HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA Tuloksia HYVOPA-hankkeesta Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 61 MIKKELIN

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Koivula, Kirsi 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 110 Ikääntyvät, teknologia ja etiikka Näkökulmia ihmisen ja teknologian vuorovaikutustutkimukseen ja -suunnitteluun Jaana Leikas ISBN 978-951-38-7171-0 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA. Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa

SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA. Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa TEIJA LEHTINEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Nuorisotyön ja -tutkimuksen maisteriopinnot Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä Kirsi Manninen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE SENIOREILL Päivi Aro Panu Harmo Asta Kainulainen Matti Linnavuo Taija Pakarinen Sara Viitala Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan

Lisätiedot

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski.

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski. EN NC CIIE CEE SC S S TT S N N O O 155 AR EA RC SSE CH HH RREE HII YY HNOLOG C C EE TS S VVI HT IGH ISSI HL I G Ikäihmisten tarvelähtöisten tarvelähtöisten Ikäihmisten palveluiden kehittäminen kehittäminen

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Kaupunkimaantiede Aluetiede

Pro gradu -tutkielma Kaupunkimaantiede Aluetiede Pro gradu -tutkielma Kaupunkimaantiede Aluetiede MUUTTOLIIKE JA VETOVOIMATEKIJÄT HELSINGISSÄ KYSELYAINEISTON ANALYYSI MATS STJERNBERG 2010 Ohjaaja: MARI VAATTOVAARA HELSINGIN YLIOPISTO GEOTIETEIDEN JA

Lisätiedot

Työaika ja perheen aika Poisjättäytymistä vai ulosheittämistä?

Työaika ja perheen aika Poisjättäytymistä vai ulosheittämistä? Työaika ja perheen aika Poisjättäytymistä vai ulosheittämistä? Mia Tammelin: YTM (väit.), tutkija, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto mia.m.tammelin@jyu.fi Janus vol. 17 (2)

Lisätiedot

Työn eetoksena hyvä elämä tehostetun palveluasumisen yksikössä

Työn eetoksena hyvä elämä tehostetun palveluasumisen yksikössä ARJA KOSKI Työn eetoksena hyvä elämä tehostetun palveluasumisen yksikössä Uutta moniammatillista työyhteisöä rakentamassa AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla vapaaehtoistyöllä

Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla vapaaehtoistyöllä Vapaaehtoistyö, ulkoliikunta ja vanhusten hyvinvointi Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla vapaaehtoistyöllä Sini Honkala, Taina Rantanen 1. Lukijalle Laadukkaan vapaaehtoistoiminnan tärkeimpiä

Lisätiedot

Ajan merkit mahdolliset maailmat Signs of the times possible worlds

Ajan merkit mahdolliset maailmat Signs of the times possible worlds Ajan merkit mahdolliset maailmat Signs of the times possible worlds 5.-6.3.2015 Helsingissä Helsingin yliopisto Abstraktikooste / Abstract book Sisällys 1 Crossing boundaries when making sense of agency:

Lisätiedot

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN

Lisätiedot

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus 2014 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 131 Sari Kehusmaa Hoidon menoja hillitsemässä Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot