KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ"

Transkriptio

1 KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ YRITYKSEN AVAIN MENESTYKSEEN Johtaminen Toiminnan suunnittelu, ohjaus ja seuranta Henkilöstö ja osaaminen Resurssit Prosessit Tämä laatukriteeristö on tarkoitettu yrityksen ja auditoijan tukimateriaaliksi yrityksen toimintaa arvioitaessa ja yrityksen laatiessa omaa laatukäsikirjaa. Tavoitteena yrityksen laatusertifiointi. Lisätietoja antaa asiantuntija Kirsi Nikander tai puh , TTS - Työtehoseura

2 2 / 41 Sisältö KOTITYÖPALVELUALAN LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUS... 4 Taustaa... 4 Kenelle laatujärjestelmä on tarkoitettu ja mitä palveluita järjestelmä koskee?... 5 Kotityöpalvelun laadunhallintajärjestelmän rakenne... 5 Laatusertifioinnin edellyttämä koulutus ja sertifikaatin hakuprosessi... 7 Sertifikaatin myöntämisperusteet Todistus laatusertifikaatista ja sertifikaattitunnuksen käyttö Sertifikaatin kustannukset Laatujärjestelmän hallinnointi ja eri osapuolten rooli LAATUKRITEERIT KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN JOHTAMINEN Strateginen johtaminen Yrityksen arvot, toiminta-ajatus ja visio Yrityksen strategia ja liiketoimintasuunnitelma Toiminnan organisointi Markkinointi- ja myynti Viestintä Viestinnän ohjeistus Sähköinen viestintä Monikulttuurisuuden ja erityisryhmien huomioonottaminen Toiminnan suunnittelu, ohjaus ja seuranta Talouden suunnittelu ja seuranta Asiakkuuksien hallinta ja seuranta Aikataulujen ja ajankäytön hallinta ja seuranta Ympäristösuunnittelu KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN Henkilöstövoimavarat Rekrytointi ja perehdyttäminen Yrittäjä- ja työnantajavelvoitteet Työhyvinvointi, kannustaminen ja palaute Työturvallisuus ja työsuojelu Osaamisen kehittäminen Tieto- ja viestintätekninen osaaminen KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN RESURSSIT Koneet, laitteet ja välineet Tieto- ja viestintätekniset resurssit Verkostot KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN PROSESSIT Prosessikuvaukset ja prosessien kehittäminen Kirjalliset sopimukset yrityksen ja asiakkaan välillä Dokumentoidut työohjeet ja -suoritukset... 41

3 3 / 41 KOTITYÖPALVELUN LAATUJÄRJESTELMÄN MOTTO: Luotettavuus, laatu ja sen varmistus ovat kotityöpalvelun tulevaisuuden menestystekijöitä. Laatusertifioinnin kautta kotityöpalvelualan imago, palveluiden markkinointi ja tarvittavat yhteistyöverkostot kokonaisuutena kehittyvät alan yrittäjiä ja asiakkaita palveleviksi. Yrittäjien palautteita laatusertifikaatin tarjoamista hyödyistä Olo on kuin nojatuolissa istuisi. On kunnon selkänoja ja käsituet. Päässämme on ollut paljon tietoa ja ajatuksia laadusta, mutta emme ole osanneet laittaa niitä järjestykseen paperille saatikka toteuttaa niitä. Osallistuminen laatujärjestelmäkoulutukseen on auttanut asiassa. Asiat ovat selkeytyneet ja toiminta muuttunut selkeämmäksi. Olemme saaneet monia yritystä helpottavia työkaluja esimerkiksi palvelusopimus, asiakaspalautekysely, riskinhallintatyökalu, hinnoittelun perusteet, prosessinkuvausmalleja. Sertifikaatti on tehostanut mm. seuraavia toimintojamme: Toiminnan seuranta, suunnittelu ja ennakointi Tuotteistaminen ja hinnoittelu Markkinointi ja asiakaspalvelu Uusien tuotteiden / palveluiden kehittäminen Verkostoituminen, kumppanuus Alan uusin tutkimus- ja kehittämistieto hyödynnettävissä

4 4 / 41 KOTITYÖPALVELUALAN LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUS Taustaa Kotityöpalvelualan laadunhallintajärjestelmä on rakennettu vuosien aikana TTS - Työtehoseuran koordinoimana hanketyönä. Hankkeet ovat olleet valtakunnallisia ja niiden rahoittajina ovat toimineet ESR- rahoituksen osalta Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ja Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän osalta Opetushallitus, myöhemmin TYKEhankkeet siirtyneet Ely-keskuksille. Laatujärjestelmän rakentamistyössä ovat TTS Työtehoseuran lisäksi olleet mukana useita tutkimus ja asiantuntijaorganisaatioita kuten Kuluttajatutkimuskeskus, Vaasan yliopiston Levón-instituutti, Laurea ammattikorkeakoulu ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Laatujärjestelmän toimivuutta on lisäksi testattu 10 oppilaitoksen toteuttamassa pilottiyritysten koulutus- ja auditointihankkeissa. Nämä oppilaitokset tulevat toimimaan myös jatkossa kotityöpalvelun laatujärjestelmän kouluttajina, auditoijina sekä kehittäjinä. Oppilaitokset ovat Liikelaitos Edupoli, Etelä-Savon Ammattiopisto, Luksia, Länsi- Uudenmaan aikuisopisto, Kainuun ammattiopisto, Koulutuskeskus Tavastia, Lapin ammattiopisto, Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Ylä-Savon ammattiopisto ja Ylivieskan ammattiopisto. Oppilaitosverkostoa on tarkoitus laajentaa, jotta laatujärjestelmää saadaan levitettyä kaikkialle Suomessa. Laatujärjestelmälle on saatu Patentti- ja rekisterihallitukselta valtakunnallinen tarkastusmerkki, jonka haltijana on TTS. Tarkastusmerkki antaa TTS:n hallinnoimalle laatulautakunnalle oikeuden seurata ja valvoa laatujärjestelmän toteutumista. Riippumaton laatulautakunta myöntää laatumerkin kotityöpalvelun laadunhallintajärjestelmän kriteerit täyttäville yrityksille kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kotityöpalvelualan laatujärjestelmä toimii kotityöpalvelualan kehittämisen työkaluna ja se antaa mahdollisuuden seurata kotityöpalvelualan yritystoiminnan kehittymistä systemaattisesti. Laatujärjestelmän kohteena on koko yrityksen toiminta, ei vain tuotetun palvelun laatu. Laatujärjestelmä tarjoaa yritykselle välineen kehittää toimintaansa ja omaa osaamistaan. Laatujärjestelmän kohteena on koko yrityksen toiminta

5 5 / 41 Laatujärjestelmän avulla halutaan edistää ennen kaikkea sitä, että asiakas saisi laadukasta ja luotettavaa palvelua kotiinsa. Luotettavuus, laatu ja sen varmistus ovat kotityöpalvelun tulevaisuuden menestystekijöitä. Laatusertifioinnin kautta kotityöpalvelualan imago, palveluiden markkinointi ja tarvittavat yhteistyöverkostot kokonaisuutena kehittyvät alan yrittäjiä ja asiakkaita palveleviksi. Kenelle laatujärjestelmä on tarkoitettu ja mitä palveluita järjestelmä koskee? Kotityöpalvelun laatujärjestelmän ensisijaisena kohderyhmänä ovat yksityiset kotityö- ja hoivapalveluyritykset sekä muut kyseisiä palveluja tuottavat organisaatiot (esim. järjestöt tai yhdistykset), joiden tarpeita ja tarkoitusta tämä laatujärjestelmä palvelee. Laatujärjestelmän piiriin kuuluvat mm. seuraavat kotityöpalvelut: kotisiivouspalvelut kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelut kodin ruokapalvelut pihan- ja puutarhanhoitopalvelut kodin kunnostus- ja huoltopalvelut tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalvelut tilapäinen lastenhoito tilapäinen lemmikkieläinten hoito Lisäksi hoiva-alan avustamis- ja asiointipalvelut joita ovat esim. avustaminen henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa tai aterioinnissa avustaminen kodin ulkopuolella esimerkiksi ulkoilemisessa tai erilaisiin tilaisuuksiin, toimintoihin ja harrastuksiin osallistumisessa asiakkaan puolesta asiointi esimerkiksi virastossa, apteekissa, kaupassa, pankissa tai postissa Laatujärjestelmä ei koske sairaanhoidollisia palveluita, joissa tarvitaan sairaanhoidon koulutusta. Kotityöpalvelun laadunhallintajärjestelmän rakenne Kotityöpalvelun laadunhallintajärjestelmä koostuu seuraavista dokumenteista ja työkaluista: 1. Kotityöpalvelun laatukriteerit (tämä dokumentti)

6 6 / 41 Kirjallinen kuvaus arvioinnin kohteista ja kriteereistä kotityöpalvelualalla. Dokumentti on tarkoitettu yrityksen ja auditoijan tukimateriaaliksi yrityksen toiminnan arvioimisessa ja laatukäsikirjan laadinnassa. 2. Yrityksen arviointi sertifiointia varten (arviointilomake sähköisessä muodossa) Arviointi on 2-osioinen Osio 1) Yrityksen itsearviointi (koulutuksen aloitusvaiheessa ja uudelleenauditoinnissa) Yrittäjä/yrityksen edustaja tekee itsearvioinnin laatujärjestelmäkoulutuksen alussa,, jossa yrittäjä arvioi yrityksensä toimintaa tässä dokumentissa esitellyn laatukriteeristön pohjalta asteikolla 0-4. Itsearvioinnin pohjalta yrittäjä ja kouluttaja tekevät yhdessä kehittämissuunniteman. Ennen ensimmäistä auditointia yrittäjä tekee uudelleen itsearvioinnin (tarkistusitsearviointi) ja kirjaa laatukäsikirjaan kehittämistoimenpiteet. Itsearviointi tehdään aina ennen laatusertifikaatin uusimista. Osio 2) Auditoijan antama arvio (auditointivaiheessa) Auditoija perehtyy yrityksen tekemään itsearviointiin sekä yrityksen toimintaan laatukäsikirjan ym. dokumenttien perusteella. Auditoija antaa oman arviointinsa ja perustelut samaa itsearviointityökalua ja asteikkoa käyttäen. 3. Yrittäjän/yrityksen oma laatukäsikirja ja kehittämissuunnitelma Yrittäjä/yrityksen johto laatii yrityksen laatukäsikirjan, joka on kuvaus sen nykyisestä toiminnasta, toimintatavoista ja tarvittavista kehittämistoimenpiteistä. Laatukäsikirjan laatimisen pohjana käytetään itsearviointityökalua. Oppilaitoksen kouluttaja antaa tarvittaessa yritykselle ohjausta laatukäsikirjan laadintaan. Laatukäsikirjan liitteenä on yrityksen kehittämissuunnitelma, johon yritys/yrittäjä kirjaa kouluttajan/auditoijan kanssa yrityksen toiminnan tai henkilöstön kehittämiseksi suunitellut toimenpiteet, toteutustavan ja aikataulun. Kehittämissuunnitelma toimii yrityksen työkaluna sertifioinnin voimassaolokaudelle. Kehittämissuunnitelma käydään läpi seuraavan auditoinnin yhteydessä,.. 4. Auditoinnin / sertifioinnin hakulomake Auditoinnin /sertifioinnin hakulomakkeella yritys hakee yritykselleen auditointia ja samaa lomaketta täydentämällä auditoija hakee yritykselle sertifiointia.

7 7 / Auditoijan lausunto Auditoinnissa laatulautakunnan auktorisoima auditoija arvioi yrityksen toimintaa yrityksen itsearvioinnin, laatukäsikirjan ja muun dokumentaation pohjalta sekä pyytää yritykseltä tarvittavia perusteluja tai näyttöä arvioinnin tekemiseksi. Auditoija antaa oman arviointinsa arviointityökalun avulla sekä laatii audtioinnista lausunnon sitä tarkoitusta varten laaditulle lomakkeelle. Auditoija toimittaa laatulautakunnalle oman arviointinsa ja muut tarvittavat dokumentit laatulautakunnalle noin 3 vkoa ennen laatulautakunnan käsittelyä. Laatulautakunta arvioi laatusertifikaatin myöntämisen. 6. Yrityksen työkalut ja apulomakkeisto Laatusertifikaattikoulutuksessa yritys saa käyttöönsä yritystä helpottavia työkaluja ja lomakkeita esim. palvelusopimus, asiakaspalautelomake, riskinhallintatyökalu ja prosessimalleja. Lomakkeisto ja muu laatujärjestelmäaineisto ovat sertifioitiujen yritysten saatavilla portaalissa salasanojen takana. 7. Viiteohjeet ja linkit Yritys/yrittäjä saa käyttöönsä myös viiteohjeet ja linkkiluettelon, johon on koottu tärkeää tietoa yrityksen toiminnassa huomioitavista ohjeista ja säännöksistä. Laatusertifioinnin edellyttämä koulutus ja sertifikaatin hakuprosessi Ensimmäinen vaihe laatusertifikaatin hakemisessa on yrittäjän ja/tai yrityksen johdon osallistuminen laatusertifikaatin edellyttämään koulutukseen, jota kouluttamis- ja auditointioikeudet omaavat oppilaitokset järjestävät eri puolella Suomea. Koulutus sisältää 4-5 x ½ päivää lähikoulutusta, välitehtäviä sekä kouluttajien antaman ohjauksen. Koulutus on yritykselle maksullinen ja sen hinta riippuu yrityksen koosta ja yrityksen tarvitseman ohjauksen määrästä. Mahdollisesta lisäohjauksesta voi yritys sopia kouluttajan kanssa. Yrityksen sertifiointi ja vuosimaksu on hinnoiteltu erikseen.

8 8 / 41 Laatujärjestelmäkoulutuksesta on alla yksi malli. Koulutuksen toteutustapa voi vaihdella eri oppilaitosten välillä. Koulutuksessa osallistujat perehdytetään kotityöpalvelun laatujärjestelmään sekä laatujärjestelmän viiteen osa-alueeseen: 1) Johtaminen 2) Toiminnan suunnittelu, ohjaus ja seuranta 3) Henkilöstö ja osaaminen 4) Resurssit ja 5) Prosessit. Koulutuksen aikana yritykset täyttävät laatukäsikirjaa. Koulutusohjelman päätteeksi kouluttaja ja yritys arvioivat yhdessä, onko yritys valmis auditoitavaksi. Vaatimuksena hakemiselle on, että yritys on laatinut laatukäsikirjan, tehnyt itsearvioinnin ja yrityksellä on kouluttajan puolto hakemiselle. Mikäli yritys on valmis auditointiin, se toimittaa kouluttavalle oppilaitokselle auditoinnin hakulomakkeen tarvittavine liitteineen. Auditoinnin toteuttajana toimii kotityöpalvelun laatulautakunnan valtuuttama toisen oppilaitoksen auditoija. Ennen varsinaista auditointitilaisuutta, auditoija perehtyy hänelle toimitettuun auditointimateriaaliin. Auditoija käy läpi yrityksen itsearvioinnin, laatukäsikirjan ja analysoi yrityksen sertifiointivalmiutta. Auditoitavan yrityksen kanssa on sovittu etukäteen ajankohta ja paikka varsinaista auditointitilaisuutta varten, jossa läsnä ovat yrittäjä ja auditoija.

9 9 / 41 Auditointi tehdään tapauksesta riippuen joko yrityksen omissa tiloissa tai esimerkiksi alueen oppilaitoksen tiloissa. Auditointitilaisuuden kesto on noin 3 tuntia, jona aikana todennetaan se, että yritys täyttää laatusertifioinnin edellytykset. Auditoija voi pyytää yritykseltä tarvittaessa myös lisänäyttöä. Auditoinnin lopuksi auditoija käy yrittäjän kanssa palautekeskustelun, jossa sovitaan myös yrityksessä tehtävistä kehittämistoimenpiteistä seuraavien vuosien aikana ennen seuraavaa auditointia. Varsinaisen auditointitilaisuuden jälkeen auditoija antaa oman arvionsa yrityksen toiminnasta arviointityökalun avulla. Mikäli yritys saa vaadittavat pistemäärät auditoinnista, auditoija toimittaa arvion, lausunnon sekä sertifiointihakemuksen TTS:n hallinnoimalle riippumattomalle laatulautakunnalle, joka päättää lopullisesti sertifikaatin myöntämisestä. Laatulautakunta kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa. Sertifikaatin uusiminen tulee käynnistää riittävän ajoissa (noin 4-6 kk ennen) ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä. Uusiminen tapahtuu uudelleenauditoinnin ja sertifioinnin kautta. Ohessa vielä kuvattuna laatusertifikaatin hakuprosessi. Kuva 1: Laatusertifikaatin hakuprosessi

10 10 / 41 Sertifikaatin myöntämisperusteet Laatusertifikaatin myöntämisen yhtenä edellytyksenä on, että yrityksellä on auditoijan arvio laatujärjestelmässä vaadituista arviointikohteista, osakriteereistä ja niissä vaadituista välttämättömistä edellytyksistä. Apuna käytetään yrityksen itsearvioinnissa käyttämää työkalua, johon auditoija antaa oman arvionsa samalla arviointiasteikolla. 4 Esitetty asia on dokumentoitu ja se toteutuu tuloksellisesti ja vastuullisesti yrityksen toiminnassa eli toimintaa seurataan, mitataan, arvioidaan ja kehitetään pitkän tähtäimen suunnitelmalla (3-5 vuotta). 3 Esitetty asia on dokumentoitu ja se toteutuu yrityksen toiminnassa 2 Esitetty asia toteutuu satunnaisesti yrityksen toiminnassa. 1 Esitetty asia on huomioitu puheen tasolla. 0 Esitettyä asiaa ei ole lainkaan huomioitu yrityksen toiminnassa. Tähtiluokituksen tavoitteena on motivoida yritystä jatkuvaan toiminnan kehittämiseen myös laatusertifikaatin myöntämisen jälkeenkin. Indeksiluvun laskemisessa arviointityökalu painottaa kotityöpalveluyrityksille tärkeimpien arviointialueiden merkitystä. Yksinyrittäjälle ja työnantajayrittäjälle on määritelty omat painotukset. Jokaiselle arviointialueelle on määritelty myös laatusertifikaatin myöntämisen edellytyksenä olevat minimipisterajat.

11 11 / 41 Laskennassa käytetään seuraavia taulukossa esitettäviä painotuksia ja pisterajoja: Yksinyrittäjän arvioinnin painotukset: Arviointialue Painotus % Minimipisteet Johtaminen Toiminta Henkilöstö Resurssit Prosessit Yhteensä Työnantajayrityksen arvioinnin painotukset Arviointialue Painotus % Minimipisteet Johtaminen Toiminta Henkilöstö Resurssit Prosessit Yhteensä Tähdet Pisterajat Todistus laatusertifikaatista ja sertifikaattitunnuksen käyttö Laatusertifioitu yritys saa sertifikaattitodistuksen ja sen lisäksi käyttöönsä sertifikaattitunnuksen, jota yrityksellä on oikeus käyttää yrityksen mainonnassa esim. kotisivuilla, käyntikorteissa, tarjouksissa ja muissa virallisissa asiakirjoissa. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta sen myöntämisajankohdasta lähtien. Sertifioidut yritykset rekisteröidään TTS:n ylläpitämälle verkkosivustolle osoitteessa. Sertifioitu yritys maksaa sertifikaatin käyttöoikeudesta vuosimaksua,

12 12 / 41 jonka suuruus riippuu yrityksen henkilöstömäärästä. Vuosimaksu oikeuttaa myös Suomen kotityöpalveluyhdistys ry:n jäsenyyteen, josta yritysten ei tarvitse maksaa enää erikseen. Sertifioitujen yritysten sertifiointikelpoisuutta seurataan kolmen vuoden välein toteutettavilla auditoinneilla. Mikäli laatulautakunta toteaa, että yrityksen toiminta ei täytä sertifikaatin vaatimuksia, voi laatulautakunta peruuttaa sertifikaatin käyttöoikeuden. Peruutuksen jälkeen on tehtävä uusi auditointi, mikäli yritys hakee sertifikaatin uudelleen.

13 13 / 41 Sertifiointiin liittyvät kustannukset yritykselle 1. Laatujärjestelmän koulutuspaketti (sisältää 4-5x1/2 päivää, ryhmätapaamiset, etätyön ohjaus). Koulutuspaketin hinnat voivat vaihdella eri oppilaitosten välillä. Seuraavat hinnat ovat kotityöpalvelun laatulautakunnan hintasuosituksia: 500 yhden hengen yritykseltä hlön yritys 700 yli 6 hlön yritys Yritys voi halutessaan pyytää lisäohjausta, jonka kustannukset sovitaan erikseen Yritys maksaa koulutuspaketin kustannukset oppilaitokselle. 2. Auditoinnin kustannukset (myös uudelleenauditointi) 300 yhden hengen yritykseltä hlön yritys 500 yli 6 yritys Yritys maksaa auditoinnista aiheutuvat kustannukset TTS:lle. TTS toimittaa yritykselle laskun auditoinnin jälkeen. 3. Sertifiointi (laatulautakunta vastaa sertifioinnista, myöntää/hylkää yrityksen hakemuksen: 150 yhden hengen yritys hlön yritys 300 yli 6hlön yritys Yritys maksaa sertifioinnista aiheutuvat kustannukset TTS:lle. TTS toimittaa yritykselle laskun sertifioinnin jälkeen. 4. Pakollinen sertifikaatin vuosimaksu (hintaan sisältyy kotityöpalveluyhdistyksen yritysjäsenedut ja salasanan käyttöoikeus) 100 yhden hengen yritykseltä, hlön yritys hlön yritys 400 yli 9 hlön yritys Yritys maksaa sertifikaatin vuosimaksun TTS:lle. TTS toimittaa yritykselle vuosimaksusta laskun 2 kk kuluessa sertifikaattipäätöksestä. 5. Sertifikaatin uusiminen: 70 yhden hengen yritys hlöä 280 yli 6hlöä

14 14 / 41 Yritys maksaa sertifikaatin uusimisesta aiheutuvat kulut TTS:lle, TTS toimittaa yritykselle laskun uudelleen sertifioinnin jälkeen.

15 15 / 41 Laatujärjestelmän hallinnointi ja eri osapuolten rooli Kotityöpalvelun laatusertifikaatin omistajana toimii TTS Työtehoseura, jonka vastuulla on on myös laatujärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen. Lisäksi TTS vastaa laatujärjestelmän auditointikoulutuksesta ja uusien auditoijien perehdyttämisestä. TTS hallinnoima riippumaton laatulautakunta toimii sertifikaatin myöntäjänä ja valvojana. Laatulautakunta kokoontuu tarpeen mukaan noin 3-5 kertaa vuodessa. Lisäksi laatulautakunta myöntää oppilaitosten auditoijille auditointioikeudet ja valitsee yritysten auditoijat, joiden tulee olla eri oppilaitoksesta kuin missä yritys on saanut laatujärjestelmäkoulutuksen. Marraskuussa 2010 perustettiin Suomen kotityöpalveluyhdistys ry, jonka tehtävänä on yhdessä TTS:n ja yhdistyksen jäseninä toimivien oppilaitosten ja yritysten kanssa yhteistyössä edistää laatujärjestelmän levittämistä valtakunnallisesti sekä kehittää järjestelmää. TTS:n valtuuttamat oppilaitokset toimivat kotityöpalveluyritysten laatujärjestelmän kouluttajina ja kehittäjinä. Lisäksi jokaisessa oppilaitoksessa on auditoijaksi koulutettu henkilö/-t, jonka tehtävänä on laatulautakunnan niin määrätessä toimia auditoijana sertifioitavassa yrityksessä.

16 16 / 41 LAATUKRITEERIT 1. KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN JOHTAMINEN 1.1. Strateginen johtaminen Yrityksen arvot, toiminta-ajatus ja visio Yksinyrittäjä kohdat 1-3, työnantajayrittäjä kohdat Yritys on määritellyt, mitkä ovat sen toimintaa ohjaavat arvot ja ne näkyvät käytännön toiminnassa.. 2. Yrityksellä on selkeästi määritelty toiminta-ajatus. 3. Yritys on määritellyt itselleen vision 3-5 vuoden päähän ja sen perusteella on määritelty kehityssuunnitelmat. 4. Yrityksen henkilöstö toimii yrityksen arvojen mukaisesti. 5. Yrityksen koko henkilöstö on sisäistänyt toiminta-ajatuksen ja toimii sen mukaisesti. 6. Yrityksen henkilöstö on tietoinen vision sisällöstä. Yrityksen toimintaperiaatteet rakentuvat yrityksen valitsemille arvoille. Suomalaisissa yrityksissä pidetään arvoina yleisimmin yksilön ja ympäristön kunnioittamista, asiakaslähtöisyyttä, rehellisyyttä, tuottavuutta, sosiaalista vastuuta ja jatkuvaa oppimista. Arvoista täytyy käydä jatkuvaa keskustelua, jotta niistä voidaan määritellä toimintasääntöjä. Kehittyneet arvot ja eettiset periaatteet voidaan soveltaa osaksi liiketoimintaa ja käyttää niitä strategisena kilpailutekijänä. Toiminta-ajatus vastaa kysymyksiin: missä liiketoiminnassa olemme mukana, keitä ovat meidän asiakkaamme, miksi yritys on olemassa. Toiminta-ajatus pitää sisällään näkemyksen siitä, mitä yritys haluaa saavuttaa ja millaisten markkinoiden ja asiakkaiden kanssa yritys on tekemisissä nyt ja tulevaisuudessa. Toiminta-ajatuksen tulee olla riittävän laaja, jotta se ei rajoita toimintaa, mutta toisaalta niin selkeästi ilmaistu, että se ohjaa toimintaa. Visio on näkemys halutusta tulevaisuuden tilasta. Vision tarkoitus on ohjata yrityksen strategista toimintaa kohti tätä haluttua tulevaisuuden tilaa. Visio konkretisoi, millaista menestystä yritys haluaa pitkällä tähtäimellä saavuttaa. Visio ohjaa ja suuntaa strategista suunnittelua ja toteutusta.

17 17 / Yrityksen strategia ja liiketoimintasuunnitelma Yksinyrittäjä kohdat 1-3, työnantajayrittäjä kohdat Yrityksellä on kirjallisesti laadittu strategia(t), jo(i)lla mahdollistetaan yrityksen vision saavuttaminen. 2. Yrityksessä tarkistetaan tai päivitetään säännöllisesti strategioita. 3. Yrityksessä on kirjallisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti. 4. Henkilöstö tietää yrityksen keskeiset strategiat. 5. Yrityksen henkilökunta on osallistunut soveltuvin osin liiketoimintasuunnitelman laadintaan 6. Yrityksen henkilöstö on tietoinen liiketoimintasuunnitelman pääperiaatteista. Yritys tarvitsee pitkän aikavälin suunnitelmia varmistaakseen toimintansa jatkuvuuden. Strategiassa kiinnitetään huomiota yrityksen säilymisen ja menestyksen kannalta olennaisiin asioihin ja toimintoihin. Strategiatyössä on oleellista selvittää yrityksen sisäinen tila ja toimintaympäristön tilanne. Työkaluina tässä toiminnassa voidaan käyttää erilaisia analyysimenetelmiä, kuten nykytila- ja toimintaympäristöanalyysejä. Strategisten liiketoiminta-alueiden avulla määritetään, millä kilpailun alueilla yritys haluaa toimia nyt ja tulevaisuudessa. Strategian laatiminen ja toteuttaminen vaatii huolellista paneutumista. Strategiaa arvioidaan jatkuvasti toimintaympäristön muuttuessa. Liiketoimintasuunnitelma on tiivis, selkeä ja jäsennelty suunnitelma, joka kattaa riittävän läpileikkauksen yrityksen nykytilasta ja tulevista kehittämisasioista. Se on keskeinen väline myös perustamisvaiheen jälkeen yrityksen kehittämisessä. Yritys-Suomi tarjoaa kotisivuillaan maksuttoman sähköisen liiketoimintasuunnitelmatyökalun, jonka avulla voi pohtia yrityksen tilannetta, visioita ja strategioita. Kotityöpalvelun laatukäsikirjassa on valmis pohja liiketoimintasuunnitelman laadintaa varten. Lisäksi internetistä löytyy erilaisia liiketoimintasuunnitelma - malleja esimerkiksi osoitteesta: tai osoitteesta Ks. myös Kotityöpalvelun turvallisuusriskityökalussa mainittu kriteeri jatkuvuussuunnittelusta.

18 18 / Toiminnan organisointi Yksinyrittäjä kohdat 1-3, työnantajayrittäjä kohdat Yrityksen toiminta on organisoitu asiakaslähtöisesti. 2 Yrityksen toiminta on organisoitu yrityksen strategisten tavoitteiden mukaisesti. 3 Yrityksen toiminta on organisoitu kustannustehokkaasti. 4 Yrityksen toiminnasta on selkeä organisaatiokuvaus, jonka mukaan toimitaan. 5 Yrityksessä on organisoitu toiminnan laadun, taloudellisuuden ja tuottavuuden seuranta. 6 Yrityksessä on organisoitu henkilöstön valmiuksien kehittäminen vastaamaan asiakkaille tuotettuja palveluita. Yrityksen toiminnan organisoinnin tavoitteena täytyy olla, että yritys kykenee tuottamaan asiakkaiden tarpeisiin perustuvia laadukkaita palveluja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Yrityksen toiminnan organisoinnin täytyy myös olla eri strategioissa esitettyjen tavoitteiden edellyttämällä tasolla. Jos yrityksellä on esimerkiksi kunnianhimoisia kasvutavoitteita, täytyy valitun yritysmuodon ja henkilöstön valmiuksien olla näiden tavoitteiden mukaisia. Organisaatiokuvaus auttaa henkilöstöä ja ulkopuolisia sidosryhmiä sisäistämään helposti yrityksen valta- ja vastuusuhteet. Organisaatiokuvaukseen voi sisältää myös asiakasyhteyksien kuvauksen sekä ns. yrityksen tukipalvelut. Yrityksen toimintaa pitää arvioida kokonaisuutena, jotta voidaan seurata/mitata kuinka laadukasta, taloudellista, tuottavaa toiminta on. Vastaako henkilökunnan osaaminen asiakkaille suunniteltuja palveluita. Jokaiselle edellä mainitulle osa-alueelle yrityksen on hyvä luoda luotettavat tunnusluvut ja mittarit, joita voidaan käyttää toiminnan ohjauksen ja seurannan välineenä.

19 19 / Markkinointi- ja myynti Koskee kaikkia yrityksiä 1. Yrityksen tuottamista palveluista laaditaan kirjalliset palvelukuvaukset (mm. toiminta, laatutaso; hinnoittelun perusteet). 2. Yritys tiedostaa omat vahvuutensa ja kilpailukykynsä markkinoilla 3. Yritys tiedostaa markkinoinnin ja myynnin osaamisen merkityksen asiakashankinnassa ja osaa käyttää alan osaamista tarvittaessa ostopalveluna 4. Yrityksessä laaditaan markkinointi- ja myyntisuunnitelma ja seurataan tavoitteiden toteutumista. 5. Yrityksellä on ajan tasalla oleva hinnasto tarjoamistaan palveluista, jossa on huomioitu verolliset ja verottomat hinnat. 6. Yritys huolehtii siitä, että asiakas on tietoinen kotitalousvähennyksen mahdollisuuksista. 7. Yrityksessä on laadittu keskeisiä asiakasryhmiä koskevat asiakastavoitteet ja yrityksessä on olemassa mittarit/työkalut, joilla seurataan tavoitteiden saavuttamista. 8. Yrityksen tulee huolehtia siitä, että yrityksen edustaja antaa asiakkaalle hyvän kuvan työasullaan ja käytöksellään. Yrityksen menestymisen kannalta olennaisimpia alueita ovat myynti ja markkinointi. Markkinointi- ja myyntisuunnitelman laatiminen onkin yksi yrityksen ja yritysjohdon tärkeimmistä tehtävistä. Ensin laaditaan koko yritystä koskeva suunnitelma ja lopuksi erilliset palvelukohtaiset konkreettiset markkinointi- ja myyntisuunnitelmat. Jotta palvelukohtaisten markkinointi- ja myyntisuunnitelmien laatiminen olisi mahdollista, yrityksellä täytyy olla kirjalliset kuvaukset asiakkailleen tarjoamista palveluista ja niiden hinnoista kuluttajasuojalain mukaisesti. Yrityksellä täytyy myös olla käsitys siitä, mitkä ovat sen tarjoamien palvelujen vahvuudet kilpailijoihin verrattuna. Markkinointi- ja myyntisuunnitelman laatimisessa seurataan muistakin liiketoimintasuunnitelmista tuttua rakennetta. Suunnittelu aloitetaan nykytilanteen analysoinnilla, jonka jälkeen tehdään strategisia valintoja esimerkiksi siitä, tavoitellaanko kasvua vai kannattavuutta. Strategisten valintojen jälkeen asetetaan toiminnalle selkeät tavoitteet, aikataulut ja vastuualueet. Suunnitelmaa toteutetaan aikatauluttamalla esimerkiksi viikkomyyntitavoitteisiin, asiakaskontakteihin yms. liittyviä tehtäviä ja tavoitteita. Asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti ja tehdään tarvittavat muutokset suunnitelmaan. Yritysimagon luomisessa yrityksen logolla ja tunnuksilla varustettu työhön sopiva työasu on tärkeä tekijä. Työasulla yritys ja työntekijä viestivät kotityöpalvelualan ammatin arvostusta asiakkaalle.

20 20 / Viestintä Viestinnän ohjeistus Yksinyrittäjä kohta 1-2, työnantajayrittäjä kohdat Asiakas saa yhteyden yritykseen helposti ja nopeasti 2. Yrityksellä on ajantasaiset ohjeet/toimivat käytännöt ulkoisessa viestinnässä (asiakkaat, yhteistyökumppanit jne.) 3. Yrityksellä on ajantasaiset ohjeet/toimivat käytännöt sisäisessä viestinnässä. (työyhteisöviestintä). Asiakaspalveluun kuuluu kaikki, mitä asiakas saa varsinaisen tuotteen ja siihen liittyvän mielikuvan lisäksi. Parempi asiakaspalvelu erottaa yrityksen sen kilpailijoista, lisää asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta. Hyvää asiakaspalvelua on myös se, että asiakas saa yritykseen tarvittaessa yhteyden helposti (puhelin, sähköposti, verkkosivut) ja asiakkaan on helppo antaa yritykselle palautetta, johon hän saa myös vastauksen kohtuullisessa ajassa. Yrityksessä on olemassa työjako: millaisiin yhteydenottoihin vastaa työntekijä ja millaisiin esimies. Viestinnän suunnittelu ja johtaminen ovat tärkeitä liiketoimintaan keskeisesti vaikuttavia asioita kaikenkokoisille yrityksille. Viestinnässä toteutettavat painotukset riippuvat yrityksen koosta ja henkilöstömäärästä. Viestinnän toteuttamisessa on otettava huomioon viestinnän suunnittelu, johtaminen ja organisointi, viestinnän tulosten mittaaminen, muutosviestintään liittyvät asiat, viestintä kriisitilanteissa, verkkoviestinnän vaikutukset ja viestintä työyhteisön sisäisenä voimavarana. Ks. myös Kotityöpalvelun turvallisuusriskityökalussa mainittu kriteeri kriisiviestinnästä Sähköinen viestintä Koskee kaikkia yrityksiä 1. Yritys käyttää verkkoviestinnän mahdollisuuksia yhteydenpidossa, tiedotuksessa, markkinoinnissa ja palautekanavana. 2. Yrityksellä on sähköinen yhteydenpitoväline aktiivisessa käytössä esim. sähköposti tai kotisivulla sähköinen lomake.

21 21 / Yrityksellä on ajan tasalla olevat asiakasystävälliset verkkosivut, jossa on riittävästi tietoa yrityksestä ja sen palveluista. 4. Yrityksessä tunnetaan ja käytetään oman alan palveluportaaleja. Sähköpostilla on merkittävä rooli viestinnässä. Sen avulla voidaan lähettää viestejä yksittäisille vastaanottajille tai useille vastaanottajille yhtä aikaa. Sähköposti palvelee sekä tiedottamisen että markkinoinnin kanavana ja viestien liitteenä voidaan lähettää erilaisia asiakirjoja. Sähköpostin etuina ovat sen nopeus ja edullisuus. Sähköpostitse asiakkaan on helppo ottaa yhteyttä yritykseen. Yrittäjä on asiakkaan tavoitettavissa, mutta yrittäjän on helpompi hallita omaa ajankäyttöään, kun hän voi valita päivittäin sopivan ajankohdan/ajankohdat sähköpostiviestien käsittelylle. Verkkosivut (internet-sivut) ovat tärkeä tiedotus- ja markkinointikanava pienimmillekin yrityksille. Yrityksen verkkosivut ovat käyntikortti internetissä, joiden avulla niin nykyiset kuin uudetkin asiakkaat saavat helposti tietoa yrityksen toiminnasta ja tuotteista. Yleisemmän yrityksestä kertovan tiedon ja yhteystietojen lisäksi sivuilla on usein tiedot yrityksen tarjoamista ja palveluista ja hinnoista. Verkkosivuilla voidaan tarjota asiakkaille myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, mikä vähentää puhelintiedustelujen määrää. Verkkosivut ovat yksi, edullinen tapa mainostaa, mutta ne voivat myös toimia myynti-, tiedotus- tai rekrytointikanavana. Asiakkaille on hyvä tarjota mahdollisuus ottaa yritykseen yhteyttä myös suoraan verkkosivujen kautta. Sähköisen kaupankäynnin yleistymisen myötä osa asiakkaista on halukas hankkimaan tuotteita ja palveluja verkon välityksellä. Sertifioitujen yritysten palveluiden markkinoimiseksi ja sertifikaatin tunnettuuden lisäämiseksi on avattu TTS:n ja Suomen kotityöpalveluyhdistys ry:n yhteinen - portaali. Portaali tarjoaa palveluja tarvitseville asiakkaille ja palveluja tuottaville yrityksille valtakunnallisen kohtaamispaikan, jonka tunnusmerkkinä ovat kotityöpalvelujen hyvä laatu ja luotettavuus. Sivustolta löytyy mm. rekisteri sertifioiduista yrityksistä ja yritysten yhteystiedot. Sivusto palvelee erityisesti seuraavia kohderyhmiä: -Kotityöpalveluja ostavat asiakkaat (kotitaloudet, kunnat, kolmas sektori) -Sertifikaatin suorittaneet palveluyritykset -Laatujärjestelmästä ja alan kehittämisestä kiinnostuneet palveluyritykset ja muut sidosryhmät -Suomen kotityöpalveluyhdistys ry:n jäsenet Sivustolla on myös laatujärjestelmään liittyvä aineisto ja sertifioiduille yrityksille laadittuja yritystä helpottavia työkaluja ja lomakkeistoa. Sertifioiduille yrityksille ja laatujärjestelmäkoulutusta järjestävillä oppilaitoksilla käytössään salasanat, joilla aineiston saa käyttöönsä.

Yrityksemme LAATUKÄSIKIRJA. Yksinyrittäjä Päiväys

Yrityksemme LAATUKÄSIKIRJA. Yksinyrittäjä Päiväys Yrityksemme LAATUKÄSIKIRJA Yksinyrittäjä Päiväys 1 Yksinyrittäjä on yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan työsuhteessa olevia työntekijöitä. Yksinyrittäjät voivat toimia yhteisessä yrityksessä. Sisältö

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Tietosuojakysely 2016

Tietosuojakysely 2016 Tietosuojakysely 2016 Yksityinen terveydenhuolto Kansaneläkelaitos Tietosuojavaltuutetun toimisto Sisällys Tietosuojakysely 2016 tulokset yksityinen terveydenhuolto... 2 Yleistä... 2 Tietosuojavastaavat...

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävä kehitys on koulun yhteinen asia Kuvat: Keke koulussa -esite/seppo Leinonen Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Työelämä painopisteet 2016

Työelämä painopisteet 2016 Työelämä painopisteet 2016 VALTUUTETUN ROOLIN VAKIINNUTTAMINEN TYÖELÄMÄN TOIMIJANA Tiivis yhteistyö työsuojeluviranomaisen kanssa Sovinnollisten ratkaisujen edistäminen työelämän syrjintätapauksissa Neuvonta

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Lukijalle 8

Sisällysluettelo. Lukijalle 8 Sisällysluettelo Lukijalle 8 1 ASUKASTUPATOIMINNAN ESITTELY YLEISESTI 9 1.1 Toiminta-ajatus, toiminnan tavoitteet ja arvot 9 1.2 Alueellinen yhteistyö ja yhteisötoiminta Oulussa 11 1.3 Tupaverkosto 13

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot