Tiekkö-kirjastostrategia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiekkö-kirjastostrategia 2015 2020"

Transkriptio

1 Tiekkö-kirjastostrategia Uusi palvelukulttuuri 1

2 Julkaisija Tiekkö-kirjastojen johtoryhmä: Eila Ainali, Tuula Alin-Biari Musafiri, Päivi Holsti, Ulla-Mari Kivi, Taneli Kolppanen, Arja Nevanperä, Inga Petäjäsoja ja Anne Tihinen Teksti Tiekkö-kirjastojen johtoryhmä ja Pirjo Tuomimäki Etu- ja takakansi Tuula Alin-Biari Musafiri, Eläinten kirjasto 2015, kollaasi Kuvat Tiekkö-kirjastot Taitto Annelia Anneli Tervonen Paino Kirjapaino Kuki Ky Nivala 2015

3 Uuden Tiekkö-kirjastostrategian toiminnan painopistealueet Johdanto Tiekkö-kirjastot ovat yleisiä kirjastoja pienissä ja keskisuurissa kunnissa Oulun eteläisessä. Tiekkö-kirjastoihin kuuluu seitsemän kuntaa: Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Sievi ja Ylivieska. Alueella oli vuoden 2014 lopussa asukkaita Tiekkö-kirjastot ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta Uuden Tiekkö-strategian työstöprosessi alkoi marraskuussa 2014 Nivalan kaupunginkirjaston hallinnoimassa Tiekkö-kirjastojen uusi palvelukulttuuri - suunnitelma Tiekön toiminnan kehittämiseksi -hankkeessa. Strategia valmistui heinäkuussa Strategian pohjana on tutkimus, joka sisältää toimintaympäristön kuvauksen, tilastotietoa kirjastojen toiminnasta sekä henkilöstö- ja asiakaskyselyt. Tutkimus on luettavissa Tiekköverkkokirjaston sivustolla osoitteessa Tähän versioon on koottu strategian ydinasiat. Laadukkailla kirjasto- ja tietopalveluilla kehitetään yhteiskuntaa myönteisesti ja kestävästi. Kirjastojen kansallisen käyttäjäkyselyn (2013) mukaan lähes yhdeksän vastaajaa kymmenestä (88 %) kokee kirjaston parantaneen elämänlaatuaan. Lisäksi yleisillä kirjastoilla on erittäin merkittävä rooli kulttuuriharrastusten tukijana ja vapaa-ajan vinkkien tarjoajana. Kirjastosta saa vastauksia ja aineistoja kunkin omaan ajankohtaiseen tarpeeseen. Kirjasto säästää ihmisten aikaa: kun ammattitaitoinen henkilöstö on arvioinut ja seulonut aineistoa asiakkaiden puolesta, etsimisen ja löytämisen prosessi nopeutuu ja helpottuu. Kirjastojen avulla on elinikäinen oppiminen ja kirjallisuuden harrastus kaikille mahdollista. Kirjasto tukee ihmisten henkistä kasvua ja sosiaalista selviytymistä. Kirjastotoiminta tukee kestävää kehitystä. Kirjasto on edullinen ja ympäristöystävällinen keino välittää tietoa, kulttuuria ja elämyksiä. Tiekkö-kirjastostrategia koostuu neljästä toimintaa ohjaavasta painopistealueesta: ensimmäiseen kohtaan on koottu erilaisia lukemiseen ja lukemisen edistämiseen liittyviä teemoja, toiseen kohtaan yhteisöllisyyteen, kohtaamiseen ja kirjaston näkyvyyteen liittyviä teemoja, kolmanteen palveluiden kehittämiseen ja paikallisuuteen liittyviä teemoja ja neljänteen henkilökunnan kehittäminen ja jaksaminen. Tiekkö-kirjastostrategia ja Oulun eteläisen kirjastostrategia linjaavat alueemme yleisten ja oppilaskirjastojen yhteistoimintaa. 3

4 Merijärven kirjastossa voi lukea Tähtipuun alla. Kuva Hannele Saukko 4

5 Kirjallisuuden harrastus ja lukeminen nousuun Lukeminen lapselle, satutunnit ja kirjavinkkaus avaavat oven kirjojen maailmaan ja tukevat lukuharrastusta. Lastenkirjastotyö on kirjaston keskeinen ja tärkeä kehittämisalue. Kuva Ylivieskan kirjaston lastenosastolta. Kuva Elina Nurkkala Kirjallisuus ja lukeminen on keskeinen osa kirjastojen toimintaa ja tavoitteita. Tiekkö-kirjastojen tavoitteena on lukemisen arvon vahvistaminen. Kirjastot mahdollistavat kirjallisuuden laaja-alaisen harrastuksen. Kirjastoilla on tärkeä rooli lukemisen edistäjänä. Kirjasto tarjoaa sisältöjä kaikille, mutta erityispainopisteessä ovat lapset ja nuoret sekä seniorit ja erityisryhmät. Kokoelmien tulee olla hyvin hoidetut, ja niiden sisältöjä tulee avata. Kirjastot panostavat elektronisiin aineistoihin. Kokoelmia markkinoidaan monin eri keinoin: kirjastoissa on otettava käyttöön uudet esitys- ja viestintäteknologiat. Tavoitteena on niiden sekä kirjastojen verkkopalvelujen käytön opastus ja asiakkaiden mediataitojen tukeminen. Tiekkö-kirjastot järjestävät yhteisiä projekteja lukemisen edistämiseksi sekä alueen kirjallisen kulttuurin tukemiseksi ja markkinoimiseksi. 5

6 Nuorten fantasiaa Oulaisten kirjastossa. Kuva Juuso Vuoti Lukutaidon edistäminen ja lukemiskulttuurin synnyttäminen tarkoittaa konkreettisesti eri ryhmille seuraavaa: lapsille luettavan tarjoaminen, tutustuttaminen kirjoihin, eri tekstilajeihin ja erityisesti pitkiin teksteihin; nuorten lukutaidon monipuolistaminen; aikuisille luettavan tarjoaminen ja tutustuttaminen nuorten mediamaailmaan; ikäihmisille verkkolukutaitoa ja käyttäjäkoulutusta; maahanmuuttajille omakielistä aineistoa ja tukea kotimaisten kielten opiskelulle. Mediakasvatus on aloitettava jo lapsuudessa: käytännössä se on mediaympäristön huomioimista, näkemisen ja kuulemisen opettelua ja oman esityksen tuottamista. Mediataitojen oppimateriaalia löytyy paljon verkosta. Koko Tiekkö hyötyy kirjastohenkilöstön erityisosaamisesta ja asiantuntijuudesta. Se näkyy esimerkiksi verkkokirjaston päivityksessä ja sisällöntuotannossa. Tiekkö hyödyntää maakunnallisia ja valtakunnallisia sisällöntuotanto- ja digitointiprojekteja. Lukuinnon herättäminen ja lukemaan motivoiminen on merkittävä osa lasten- ja nuortenkirjastotyötä. Kirjasto tukee lasten lukuharrastusta huomioimalla perheiden tarpeet. Varhainen lukeminen lapselle edistää merkittävästi lukutaitoa jo ennen kuin lapsi itse osaa lukea. Lukemisen perusta rakennetaan 6

7 Lasten kirjauutuuksia Oulaisten kirjastossa. Kuva Juuso Vuoti päiväkoti- ja alakoulu-iässä. Tätä työtä tehdään perinteisesti yhteistyössä päiväkotien ja koulujen kanssa. Kirjastojen on kerrottava kouluille erilaisista aineistoista, korostettava kokoelman monipuolisuutta ja soveltumista opetuksen tueksi. Nuoriin pitää panostaa. Kirjaston tehtävänä on omalta osaltaan nuorten kasvun, hyvinvoinnin, osallisuuden ja elämänhallinnan edistäminen. Tarvitaan enemmän nuorilta nuorille -tyyppisen toiminnan kehittämistä. Tiekön kokoelmayhteistyön jatkaminen ja kehittäminen. Tiekkö-kirjastot tarjoavat asiakkaidensa käyttöön ajantasaiset, omaa kuntaa laajemmat kokoelmat. Kirjastojen kokoelmat mielletään osaksi seudullista kokoelmaa: kaikki kirjastot osallistuvat kokoelmien kehittämiseen hankkivina kumppaneina ja hoitavat osuutensa aineiston välityksestä ja varastoinnista Tiekössä. Seutulainauksen kehittämistä jatketaan. Kokoelmayhteistyössä pitää panostaa kokoelmien sisältöjen avaamiseen ja esittelyyn, sillä suositellut kirjat kiertävät hyvin. Kirjastojen perinteistä lainaustoimintaa voisi laajentaa asiakaskyselyssä esiin nousseiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kirjastojen palvelutarjonnasta kiinnostavat asiakaskyselyn perusteella eniten kaunokirjallisuus, aikakauslehdet, tietokirjallisuus, kaukolainapalvelu, 7

8 Kirjastojen palvelutarjontaan kuuluvat monenlaiset tapahtumat. Kalajoen kirjastossa järjestettiin hiihtolomaviikolla 2015 suosittu Lego-tapahtuma lapsille. Kuva Pirjo Tuomimäki, Teija Kurikkala elokuvat, henkilökohtainen palvelu, vinkkaus ja suositukset, musiikki ja tapahtumat ja näyttelyt. Näihin kannattaa suunnata resursseja. Myös muita kuin tavallisia lainattavia aineistoja kannattaa tarjota lainattavaksi. Asiakaskyselyssä toivotuimpia olivat e-kirjojen lukulaite, sähkönkulutusmittari, kannettava tietokone tai tabletti-tietokone, erilaiset pelit ja urheiluvälineet. Kalliita erikoisaineistoja, kuten elokuvat, pelit, kielikurssit ja vieraskielinen kirjallisuus, voitaisiin hankkia yhdessä erilaisina teemapaketteina ja kierrättää eri Tiekkö-kirjastoissa. Yhteisiä kokoelmahankkeita voisi olla esimerkiksi AV-aineiston varastointi- ja poistoperiaatteet, sillä pieniä kokoelmia uhkaa sisällöllinen pirstoutuminen. Tarvitaan Tiekkö-kirjastojen välistä erikoistumista ja musiikkikokoelmien kehittämistä. Internetin välityksellä ei saa kaikkea musiikkia. Musiikki on muutakin kuin äänitteitä pakattuna mahdollisimman nopeasti ladattavaan muotoon. Musiikin merkitys ihmisille ei ole vähenemässä, mutta äänentoistollisesti laadukkaiden julkaisujen saatavuus on epävarmaa. Kirjastot takaavat laadukkaan musiikin ja elokuvien saatavuuden. Kirjastot takaavat monipuolisesti kulttuurin eri osa-alueiden saatavuuden ihmisille heidän asuinpaikastaan ja varallisuudestaan riippumatta. 8

9 Mikko Mallikas ja Maisa Oulaisten kirjastossa. Kuva Juuso Vuoti Kirjastojen kotiseutukokoelmat vahvuudeksi Kirjastojen kotiseutukokoelmat tulisi tuoda paremmin esille. Yhteinen hanke voisi olla myös Tiekön vanhojen kirjakokoelmien evaluointi ja paikallisesti merkittävien vanhojen aineistojen digitointi. Yleisten kirjastojen digitoimaa aineistoa sisältävä Digi.kirjastot.fi tarjoaa julkaisualustan ja tukea kirjastojen tekemälle digitoinnille. Kirjastot tuottavat kotiseutukokoelmistaan näyttelyjä, esitteitä ja artikkeleita myös digitaalisina julkaisuina. Kirjastot panostavat Tiekkö-tietokannan aineistokuvailun informatiivisuuteen. Kirjastojärjestelmään tulisi liittää kotiseutukokoelmien teosten kansikuvat. Kotiseutukokoelmat vahvistavat paikallistuntemusta. Ikääntyneiden ja erityisryhmien palvelut Oletettavissa olevan eliniän pidetessä ikääntyneiden elämäntapa, ajankäyttö ja rooli yhteiskunnassa muuttuu. Ikääntyneiden toimintakyvyn odotetaan parantuvan. Hyvän elämän toteutumisessa suurimmat haasteet ovat yksinäisyys, mielekkään tekemisen puute, turvallisuus 9

10 Alavieskan kunnankirjastossa järjestetään taidenäyttely joka kuukausi. Kuvassa Alavieskan yhtenäiskoulun oppilaiden töitä. Kuva Ulla-Mari Kivi ja sosiaalisten suhteiden ylläpito. Kirjasto voi tukea hyvää vanhuutta ja erityspalvelutarpeita monin tavoin: kehittämällä kotipalvelutoimintaa, huolehtimalla vanhusväestön tietoyhteiskuntavalmiuksista, kehittämällä esimerkiksi Ruotsin ja Norjan mallin mukaan lukuasiamiestoimintaa sekä tarjoamalla mielekkäitä vapaaehtoistyömahdollisuuksia ja erilaista kirjastoon liittyvää ohjelmaa. sosiaalisten medioiden ja muunlaisen verkko-osaamisen merkityksen ja tärkeyden asiakkaille. Kirjasto opastaa kirjastopalvelujen käyttöön antamalla tiedonhaun ja sähköisten palvelujen opetusta. Kirjastojen kansallisen käyttäjäkyselyn (2013) mukaan yleisten kirjastojen verkkoaineistojen merkitys on keskimääräiselle asiakkaalle vielä vähäinen. Samansuuntainen tulos tuli myös Tiekön asiakaskyselystä keväällä 2015, sillä verkkoaineistot olivat huonosti tunnettuja (16 24 %). E-aineistot pitäisi saada kirjastoissa paremmin esille, ja niistä tulisi tiedottaa enemmän: kun sisällöistä ei tiedetä tarpeeksi, niin niitä ei osata käyttää tai kaivata. Kirjastoissa pitäisi järjestää enemmän opastustilaisuuksia kirjaston e-aineistojen käytöstä. Tiekkö-asiakasliittymän käytettävyyden parantaminen on tärkeää myös mobiililaitteissa. Tiekössä voitaisiin yhdessä tuottaa opastavia videoita kirjaston e-aineiston käytön opetuksen tueksi ja julkaista ne verkkokirjastossa tai muualla internetissä esim. YouTubessa ja Kirjastokaistalla. E-aineisto pitäisi myös tehdä kirjastossa paremmin näkyväksi. Virtuaaliset ja vuorovaikutteiset kirjastopalvelut Kirjaston tehtävänä on kansalaisten tasavertaisen kulttuurin ja tiedon lähteille pääsyn tukeminen. Kirjastot ymmärtävät 10

11 Tiekkö-kirjastojen Sähköisellä viikolla esitellään verkkopalveluja. Kuva Aila Krook Kirjailija Aleksi Delikouras suosittelee Oulaisten kirjastoa ja Pelihuonetta. Oulaisten kirjaston Pelihuone. Kuva Kalle Hautamäki 11

12 Tavataan kirjastossa Kirjasto rakentaa ja tukee yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa sekä oman alueensa hyvinvointia ja menestystä. Kirjasto edustaa hektisessä yhteiskunnassa jatkuvuutta, luotettavuutta, pitkäjänteisyyttä, yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kirjasto on yhtä aikaa yleinen tila ja kulttuuri-, sivistys- ja hyvinvointipalvelu. Ville, Iida ja Noora hakivat kesälomatekemistä Alavieskan kunnankirjastosta, jossa heitä palveli kirjastovirkailija Riikka Heikkilä. Kuva Ulla-Mari Kivi. Maaseudulla ja pienillä paikkakunnilla ei ole enää juuri yhteisiä tiloja, saati iltaisin auki olevaa tilaa, jossa voi oleskella ja viettää aikaa. Toisaalta kirjasto tarjoaa ainoita hiljaisia tiloja, joita tarvitaan keskittymiseen, opiskeluun ja työskentelyyn. Kirjastossa palvelujen käyttäjä voi toteuttaa itseään ja hyödyntää sisältöjä mielensä mukaan. Monipuolinen, esteettömästi saavutettava kokoelma on osa ns. kolmatta tilaa, joka sijaitsee kodin, työn ja koulun tai opiskelun ulkopuolella. Kirjaston palveluita ja kolmatta tilaa on osattava markkinoida. 12

13 Viihtyisät tilat äänivyöhykkeineen ovat tärkeitä. Ahtaat ja huonosti muunneltavat tilat osassa Tiekkö-kirjastoja on selvä heikkous. Tiekkö-kirjastojen näkyvyyttä parannetaan toimivalla aktiivisesti myös kirjaston ulkopuolella. Yhteistyötä tehdään kolmannen, neljännen ja yksityisen sektorin kanssa. Kirjasto menee mukaan paikallisiin tapahtumiin ja vierailee eri kohteissa tavoitellen uusia asiakasryhmiä. Asiakkaita kannustetaan mukaan kirjaston vapaaehtoistyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Näin kirjaston kynnys madaltuu, ja kirjastot saavat paremman käsityksen erilaisten asiakkaiden tarpeista. Tiekössä vaihtelevat käytänteet ovat edelleen heikkoutena. Käytäntöjen yhtenäistämistä jatketaan ja yhteistyötä tiivistetään yhteisen asiakaskunnan puolesta. Yhteistyöllä ja yhteisillä projekteilla tuotetaan parempia palveluja. Hankkeilla saadaan Tiekköön uutta osaamista, ja myös oman talon väkeä tulee osallistaa hankkeisiin, jotta osaaminen kirjastoissa karttuu. Tiekön yhteisiä hankeideoita ja tapahtumia voisivat olla esimerkiksi vuonna 2016 vietettävä Tiekkö-yhteistyön 25. juhlavuosi ja vuonna 2017 Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi identiteetti. Lapset ja nuoret ovat tärkeä asiakasryhmä Nivalan kaupunginkirjastolle. Kuva Irene Nevasaari Alavieskan kunnankirjasto on nimennyt lukuponikseen Moonan, jonka omistaa Mari Vaari. Kuva Ulla-Mari Kivi 13

14 Paikalliset palvelukirjastot vastaavat paikallisia tarpeita Tiekkö-kirjastojen arvoina ovat sivistys, tasa-arvo ja demokratia. Kirjasto ylläpitää yhteisönsä henkistä hyvinvointia, tukee elinikäistä oppimista, turvaa vapaan tiedonsaannin ja ehkäisee syrjäytymistä. Peruskirjastopalvelut ovat maksuttomia, ja muut palveluhinnat ovat kohtuulliset. Hyvä asiakaspalvelu on kirjastoille ykkösasia. Tähän kuuluu palvelukulttuurin hoito ja ylläpito sekä asiakaspalautteen keruu ja hyödyntäminen. Himangan kirjaston palvelutiskillä Helena ja Tuula. Kuva Aino-Marja Rovio Taloustutkimuksen tekemän vuoden 2014 Asiakaspalveluyritystutkimuksen mukaan yleiset kirjastot saivat kuluttajilta parhaan arvion, kuten edellisenäkin vuonna. Myös kirjastojen kansallisissa käyttäjäkyselyissä kirjastojen erityiseksi vahvuudeksi nousee asiakaspalvelu. Kehittämisen tulee olla asiakaslähtöistä. Useille asiakkaille kirjastokokemus ratkaisee sen, kannattaako kirjastoa käyttää. Asiakas päättää, käyttääkö hän palvelua (kirjastorakennuksessa tai verkossa) vai korvaako hän kirjaston palvelut muulla tarjonnalla. Kirjaston on siksi tulevaisuudessa ansaittava uudet asiakkaansa. Arkielämässä hyvä laatu on sitä, että palvelu vastaa asiakkaan tarpeita. Palvelulla, joka ei kohtaa kysyntää, ei ole arvoa. Asiakaskeskeisyyden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kirjastolta kykyä ennakoida 14

15 Nivalan kirjastoauto koulureitillä. Kuva Irene Nevasaari asiakkaiden tarpeita ja jatkuvasti muuttuvaa ympäristöä. Palvelutapahtuman tason nostamiseksi henkilökunnan asiakaspalvelutaitoihin ja palvelusasenteeseen kiinnitetään huomiota säännöllisesti. Kirjastossa kaikki saavat yhtä hyvää palvelua. Käyttäjän tulee tuntea olevansa tervetullut. Asiakkaan on nähtävä, kuka häntä palvelee. Henkilöstön on erotuttava ja oltava helposti lähestyttävää. Asiakkaaseen ja hänen tiedontarpeensa täyttämiseen on voitava keskittyä. Asiakkaat arvostavat henkilökohtaista palvelua ja huomaavat, jos heidän eteensä nähdään vaivaa. Asiakkaan tarpeisiin pitää vastata nopeasti, ja vasteaika tulee ilmoittaa. Hyvää asiakaspalvelua saanut asiakas levittää myönteistä palautetta ja toimii samalla palvelumarkkinoijana. Kirjastojen pitää miettiä, miten palvelutapahtumassa asiakkaiden yksityisyyttä voidaan paremmin varjella. Voidaanko 15

16 asiakaspalvelussa käyttää kiireaikoina isommissa kirjastoissa esim. vuoronumeroita? Asiakkaan kokemaan laatuun vaikuttavat myös ulkoiset tekijät. Nämä tekijät jäävät usein päällimmäisenä asiakkaan mieleen, vaikka ne eivät olekaan tärkein asia. Ulkoisiin tekijöihin voidaan lukea esim. asiakaspalvelijoiden ulkoinen olemus, toimitilojen viihtyisyys ja palvelun saavutettavuus. Kirjasto kuuntelee asiakasta. Asiakaspalautteen antaminen tulisi tehdä asiakkaalle mahdollisimman helpoksi, ja saatua palautetta tulee arvostaa. Palautteen antamisväyliä tulee olla useita, joista asiakas voi valita mieluisen. Palautteet käsitellään, ja tarvittaessa niiden mukaan toimitaan. Näin toimien palautteista opitaan. Samalla kysytään lupa julkaista myönteistä palautetta kirjaston mainoksissa ja esitteissä. Sievin kirjastoauto Pauliina 2 talvipakkasessa. Kuva Taneli Kolppanen 16

17 Kirjastoautopalvelun kehittäminen. Vuonna 2014 Lastenkirjainstituutin Onnimanni -palkinnon sai suomalainen kirjastoautotoiminta. Perusteena oli se, että kirjastoautotoiminta pitää huolen siitä, että lapset ja nuoret kaikkialla Suomessa pääsevät kohtaamaan kirjan ja lukemisen ilmaiseksi, mahdollisimman usein ja säännöllisesti. Lukijan ja kirjan saattaminen yhteen on tärkeintä lukemista edistävää työtä. Erityisesti lapsille tulee turvata lyhyt ja turvallinen matka kirjastopalveluiden äärelle. Tulisi tutkia saataisiinko mahdollisella yhteishankkeella lisää resursseja ja ideoita kirjastoautotoiminnan kehittämiseen. Kirjastoauto Tarinatoukka vie kirjastopalvelut kylille. Kirjastoauto toimii Ylivieskan alakoulujen oppilaskirjastona. Kirjastoautosta lainataan n. 26 prosenttia kaikista lainoista. Kuva Keijo Rutanen Kirjastoautosta löytyy monipuolisesti luettavaa, katseltavaa ja kuunneltavaa niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Kuvassa Kalajoen kirjastoauto Kirjameren aineistotarjontaa. Kuva Teija Kurikkala 17

18 Henkilökunta osaa ja kehittää kirjastoa Työelämän laadun ja innovatiivisuuden kehittäminen on tärkeä osa kirjastopalveluja. Osaava henkilökunta jaksaa ja kehittää kirjastopalveluja. Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan kirjastohenkilöstön tulee osallistua riittävästi suunnitelmalliseen täydennyskoulutukseen, mikä tarkoittaa vähintään 6 koulutuspäivää/ henkilö/ vuosi. Yleisten kirjastojen tilastotietokannan mukaan vuonna 2013 Oulaisten ja Kalajoen kirjastoissa ylitettiin minimitavoite Oulaisissa päästiin 9,07 ja Kalajoella 6,46 täydennyskoulutuspäivään/henkilötyövuosi. Jotta kirjasto kykenee vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, on sen välttämätöntä varmistaa sekä nykyinen että tulevaisuudessa tarvittava asiantuntemus ja osaaminen. Henkilöstön kehittäminen on joko ulkoista täydennys- tai jatkokoulutusta tai sisäistä henkilöstökoulutusta, joka voi olla esimerkiksi kokemuksen hyödyntämistä työparityöskentelynä. Kirjastot jakavat hyviä käytänteitä ja kiinnittävät erityistä huomiota hiljaisen tiedon siirtoon työtoverille ja uusille työntekijöille. Kirjastohenkilöstön eläkepoistumaan tulee varautua. Eläkkeelle siirtyvien osaaminen ja hiljainen tieto pitää saada ajoissa talteen. Eri-ikäisten yhdessä työskentely rikastuttaa kaikkia, ja kiinnostavia tehtäviä pitäisi olla tarjolla kaiken ikäisille. Kun työuria pidennetään, niin ihmisten kunto, jaksaminen ja työmotivaatio ovat avainasemassa. Kirjastoissa tarvitaan osaamistarpeiden säännöllistä kartoitusta ja erilaisia henkilöstön täydennyskoulutushankkeita. Tässä tehdään yhteistyötä muiden Oulun eteläisen kirjastojen kanssa. Minimimiehityksellä tuotetut kirjastopalvelut tarkoittavat sitä, että organisaatioissa ei ole liikkumavaraa ja ne ovat haavoittuvia. Varsinkin Tiekön pienimmät kirjastot ovat tällaisia. Pienissä kirjastoissa työskennellään usein yksin, ja siitä syystä on vaikea päästä täydennyskoulutukseen. Henkilöresursseja pitäisi olla riittävästi ja sijaispankille on tarve. Henkilöstökyselyssä ilmeni, että henkilöstön työssä jaksamista auttaisi, että ns. toimistotyöaikaa voisi olla vähän enemmän, jolloin voisi paneutua omiin tehtäviin esim. kokoelmatyöhön ja tulisi tunne, että voi tehdä työnsä hyvin. Omatahtinen työn tekeminen palauttaa. Seudullista henkilöstökiertoa osaamisen jakamiseksi kannattaisi kehittää. Siitä kirjastonjohtajat ovat yksimielisiä, mutta kokevat asian käytännössä vaikeaksi tai hankalaksi toteuttaa. 18

19 Kuvassa Tiekkö-kirjastojen henkilökuntaa Kirjastopäivillä Seinäjoella kesäkuussa Henkilökunnalla on vapaus kehitellä ja ideoida, ja lupa myös epäonnistua. Hyvä työilmapiiri on kaiken perusta. Se auttaa jaksamaan ja heijastuu myös asiakkaisiin. Työyhteisöihin pitää kehittää keskinäisen kannustamisen ja arvostuksen ilmapiiri. Tunnustusta tulisi voida antaa myös muut henkilökunnan jäsenet kuin johtaja. Palautteenanto on tärkeää päivittäisessä toiminnassa ja se luo pohjaa oppimiselle. Hyvä palaute annetaan suoraan, ja se on selkeää ja yksityiskohtaista. Oikea ja osuva palaute rakentaa molemminpuolista luottamusta ja arvostusta. Tiekössä voitaisiin valita vuoden asiakaspalvelija tai vuoden palvelukeksintö. 19

20 Lopuksi Muutoksen hallinta ja uudistuminen on tulevaisuudessa avainasemassa muuttuvassa toimintaympäristössä. Muutosta ja uudenlaisten palvelujen tuottamista ei voi tapahtua ilman, että jostain aikaisemmasta luovutaan. Kehityksessä pitää pysyä mukana, mutta aina ei tarvitse olla ensimmäinen tai edelläkävijä, siihen pienissä kirjastoissa resurssit ei riitä. Keskusteluun kirjastojen tehtävästä ja asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa liittyen voi todeta, että Tiekkö-kirjastot haluavat pysyä kehityksessä mukana, kukin omien resurssiensa mukaan. Modernit organisaatiot tarvitsevat selkeän päämäärän, jota kohti kulkea muuttuvissa oloissa. Perustehtävä, toimiminen kirjastona ja kirjasto-osaaminen, halutaan hoitaa hyvin ja tässä ajassa pysyen. Kirjastotyön keskiössä ovat jatkossakin kirjat ja kirjallisuus eri muodoissaan, lukemisen edistäminen ja sivistys. Tärkeää on kansalaisvalmiuksien edistäminen (mediataidot), hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukeminen. Tärkeää on myös taata paikalliset, maksuttomat kirjastopalvelut kaikille. Kirjastojen kehittäminen on kirjastojen omissa käsissä. Kehitykseen ei tule vain mukautua, vaan pyrkiä vaikuttamaan siihen ja tehdä omaa tulevaisuutta aktiivisesti. Tulevaisuus tehdään nykyhetken päätöksillä ja valinnoilla, joilla pidetään kirjasto elävänä ja tarpeellisena. Tulevaisuuden haasteisiin on vastattava niiden luonteesta riippumatta. Tavoitteena on, että uusi strategia pystytään siirtämään käytäntöä ohjaavaksi arkitoiminnaksi ja seudullinen kirjastoyhteistyö kehittyy ja syventyy entuudestaan. Kehittämistyö on jatkuva prosessi kirjasto ei ole koskaan valmis. Tiekkö-kirjastostrategian toteutumista seuraa ja arvioi Tiekkö-johtoryhmä. Tiekön johtoryhmän syksyn kokouksissa suunnitellaan toimenpiteiden tarkemmat aikataulut, avustusten hakemiseksi ja toteuttamiseksi. 20

21 Tiekkö-kirjastojen visio 2020 Tiekkö-kirjastot ovat laadukkaita tiedon ja kulttuurin keskuksia ja kuvastavat paikkakuntansa erityislaatua. Asiakkaita palvellaan ammattitaitoisesti ja tasavertaisesti. Tiekkö-kirjastot ovat alueensa aktiivisia kehittäjiä ja haluttuja yhteistyökumppaneita. Sievin viihtyisä ja valoisa kirjasto. Kuva Maria Isoaho 21

22 22 Merijärven kirjaston sisäremontin yhteydessä kattoon asennettiin sateenvarjoja verhoksi. Kuva Hannele Saukko

23 Kuva Irene Nevasaari

24 24

Tiekkö-kirjastojen uusi palvelukulttuuri suunnitelma Tiekön toiminnan kehittämiseksi Pirjo Tuomimäki

Tiekkö-kirjastojen uusi palvelukulttuuri suunnitelma Tiekön toiminnan kehittämiseksi Pirjo Tuomimäki Tiekkö-kirjastojen uusi palvelukulttuuri suunnitelma Tiekön toiminnan kehittämiseksi 6.10.2015 Pirjo Tuomimäki Nivalan kaupunginkirjaston hallinnoima hanke Yhteistyökumppaneina muut Tiekkö-kirjastot Vuoden

Lisätiedot

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto Johdannoksi Ei riitä, että kirjastolla on hyvät kokoelmat. Lisäksi asiakkaiden tulisi löytää niiden luo.

Lisätiedot

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Aluekirjastopäällikkö Päivi Rasinkangas Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kohti uutta

Lisätiedot

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle.

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Kirjasto on arjen luksusta Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Arvostettu edelläkävijä Lisää hyvinvointia Kirjasto on niin tuttu osa

Lisätiedot

Sisällys Palvelut... 3 Kaukopalvelut... 3 Tietopalvelu... 3 Laitteisto... 3 Asiakastietokoneet... 3 Kopiokone... 3 Mikrofilmin ja -korttien

Sisällys Palvelut... 3 Kaukopalvelut... 3 Tietopalvelu... 3 Laitteisto... 3 Asiakastietokoneet... 3 Kopiokone... 3 Mikrofilmin ja -korttien Sisällys Palvelut... 3 Kaukopalvelut... 3 Tietopalvelu... 3 Laitteisto... 3 Asiakastietokoneet... 3 Kopiokone... 3 Mikrofilmin ja -korttien lukulaitteet... 3 Tilat... 4 Kokoushuone... 4 Sukututkimustyöpiste...

Lisätiedot

PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO

PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO Hyvä kirjasto elävä alue Mikkeli 13.11.2012 13.11.2012 Kirjastotoimenjohtaja Eila Ainali 1 Kirja pienen kirjaston tarpeisiin - viime vuoden urakkana oli kirja 13.11.2012

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Kirjasto on osa arkea ja elämää

Kirjasto on osa arkea ja elämää Kirjasto on osa arkea ja elämää Satakunnan Kulttuurifoorumi 12.3.2014 Asko Hursti Kirjastotoimenjohtaja, Porin kaupunki Kirjaston tehtävä Satakunnan kulttuurin edistämisessä on... Toteuttaa Suomen perustuslain

Lisätiedot

Kirjaston palvelulupaus 2017

Kirjaston palvelulupaus 2017 Kirjaston palvelulupaus 2017 Mikä on palvelulupaus? Julkinen sitoutuminen palveluun, tästä pidämme kiinni. Oltava konkreettinen ja mitattavissa. Palvelulupaus yhdistää asiakkaan tarpeet ja tarjotun palvelun.

Lisätiedot

Informaatikot - Oulun kaupunginkirjasto

Informaatikot - Oulun kaupunginkirjasto Informaatikot - Oulun kaupunginkirjasto Informaatikot Oulussa muodostavat asiantuntijaryhmän Vastaava informaatikko 5 informaatikkoa 1 pääkirjastossa 2 aluekirjastoissa 2 kombikirjastoissa Koulukirjaston

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi Keskeisimmät asiat

Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi Keskeisimmät asiat Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi 2001-2004 Keskeisimmät asiat MIKSI ESITYS KIRJASTO- POLIITTISEKSI OHJELMAKSI Eduskunta on antanut kunnallisille kirjastoille tehtäväksi ottaa osavastuu kansalaisen

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Vantaan kaupunginkirjasto. Monipuolinen yhteistyökumppani

Vantaan kaupunginkirjasto. Monipuolinen yhteistyökumppani Vantaan kaupunginkirjasto Monipuolinen yhteistyökumppani Vantaan kaupunginkirjasto Tietoa ja teknologiaa Vantaan kaupunginkirjastolla on kymmenen toimipistettä ja kaksi kirjastoautoa. Ne tarjoavat kuntalaisten

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2016 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila. Salla Erho

Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila. Salla Erho Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila Salla Erho 9.5.2012 Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Kirjaston ulkoisen ilmeen määrittäjä: Alvar Aalto Aalto-sali, pääkirjaston keskus Pääkirjasto

Lisätiedot

Inga Petäjäsoja ja Saija Satomaa Avi

Inga Petäjäsoja ja Saija Satomaa Avi Inga Petäjäsoja ja Saija Satomaa Avi 29.9.2015 Vuoden 2014-15 Inga oli ohjausryhmässä Keväällä 2015 laitehankinnat VESO-päivillä kirjaston hankkeen esittely koulujen sähköinen kysely viranhaltijoille,

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia. Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti

Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia. Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti Sisältö 1 Johdanto 5 2 Laatusuositukset Satakirjastoissa 2014 6 3 Kokoelmien

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Suomen kansalliset tavoitteet ja linjaukset Hannu Sulin

Suomen kansalliset tavoitteet ja linjaukset Hannu Sulin XIII Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi Mordvan Tasavalta, Saransk Teemaseminaari 7.10.2011: Lasten ja nuorten informaatio- ja medialukutaitojen edistäminen yleisissä kirjastoissa Suomen kansalliset

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2014. Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2014. Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2014 Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä

Lisätiedot

Kirjasto 2016 18.8.2010

Kirjasto 2016 18.8.2010 1 Kirjasto 2016 18.8.2010 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjaston pitkän aikavälin toimintasuunnitelma 1. Toiminta-ajatus Kirjasto on jokaisen kansalaisen tieto- ja kulttuurikeskus. Se tarjoaa

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Tulevaisuuden kirjasto keskustelu Otakantaa.fi:ssä

Tulevaisuuden kirjasto keskustelu Otakantaa.fi:ssä Tulevaisuuden kirjasto keskustelu Otakantaa.fi:ssä Kooste keskustelun sisällöstä Oili Salminen Oikeusministeriö demokratian vastuualue 3.12.2008 Otakantaa.fi-esittely Verkkofoorumi, jossa kansalaiset voivat

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin

Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin ANU LAUKKANEN TOENPERÄN KIRJASTO/ JUVAN KIRJASTO Pohjaa opinnäytetyön toteuttamiselle theseus.fi --> Oulun ammattikorkeakoulu --> Kirjasto-

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot

RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely

RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely RATAMO-jen ja Lopen n asiakaskysely 15.3. 31.3.2010 1. Vastaajan sukupuoli: Nainen % Mies % Hausjärvi 136 83 % 28 17 % Hyvinkää 125 78 % 35 22 % Loppi 74 74 % 26 26 % Nurmijärvi 155 75 % 52 25 % Riihimäki

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Kaarinan kirjaston palvelut ikääntyville. Eilen Tänään - Huomenna

Kaarinan kirjaston palvelut ikääntyville. Eilen Tänään - Huomenna Kaarinan kirjaston palvelut ikääntyville Eilen Tänään - Huomenna Ikääntyvien palvelut Kotipalvelua on tehty yhtäjaksoisesti 1980- luvulta lähtien. Palvelujen nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Mitä uuden kirjastolain pitäisi mahdollistaa? Kirjastolain uudistamisen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi

Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi Taustaa 2006 Uimarengas mediatulvaan kirjastosta 2007 2008 Superkirtsin mediaopit 2008 2011 Lapset, media ja kirjastot - n. 20 aluekouluttajaa. Mediakasvatus

Lisätiedot

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Aija Laine Suunnittelija Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto / Helsingin kaupunginkirjasto 040 168 2636 aija.laine@turku.fi Taustaa

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

4 Opiskelutyyppi tällä hetkellä: oppilaitos, linja, vuosikurssi. 6 Tulevaisuuden suunnitelmasi ja tavoitteesi opiskelussa

4 Opiskelutyyppi tällä hetkellä: oppilaitos, linja, vuosikurssi. 6 Tulevaisuuden suunnitelmasi ja tavoitteesi opiskelussa AIKUISEN OPPIJAN MUOTOKUVA YLEISEN KIRJASTON TIETOPUOLISTEN PALVELUJEN KÄYTTÄJÄNÄ: Syventävä tutkimus teemahaastattelumenetelmällä Teemahaastattelurunko 4.8.2000 I Haastateltavan taustatiedot 1 Syntymävuosi

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2015. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2015. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2015 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjasto, Pudasjärven kaupunginkirjasto ja Iin kunnankirjasto Lukuiloa kaikille hanke, Isa Kotilaine 2016 Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Toimintamallin lähtökohdat

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI S2-oppilaiden diplomivihko 5. - 6. lk Tämän vihkon omistaa: OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Oulun kouluissa on mahdollisuus suorittaa kirjallisuusdiplomi. Diplomin

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot

KIRJASTON SUUNTA

KIRJASTON SUUNTA KIRJASTON SUUNTA 2015 2018 Rakennamme samaa kirjastoa KIRJASTON SUUNTA 2015-2018 VISIO: Kirjasto on ideoiden ja ajatusten rikastamo, jossa tietoja, taitoja ja tarinoita jakamalla luomme yhdessä uutta kansalaisyhteiskuntaa.

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Saavutettavuus saapui kirjastoihin Käytännön vinkkejä saavutettavalle kirjastolle. Kirjastopäivät Kirsi Ylänne ja Minna Katela, Celia

Saavutettavuus saapui kirjastoihin Käytännön vinkkejä saavutettavalle kirjastolle. Kirjastopäivät Kirsi Ylänne ja Minna Katela, Celia Saavutettavuus saapui kirjastoihin Käytännön vinkkejä saavutettavalle kirjastolle Kirjastopäivät 2017 9.6.2017 Kirsi Ylänne ja Minna Katela, Celia 1 Uusi kirjastolaki 1/2 10 Yleisen kirjaston toiminnan

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen 11.11.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu

Lisätiedot

Miksi nuorisotyöntekijän ammattiosaamista tarvitaan koululla?

Miksi nuorisotyöntekijän ammattiosaamista tarvitaan koululla? Miksi nuorisotyöntekijän ammattiosaamista tarvitaan koululla? Maija Lanas 3.10.2017 Oulun yliopisto University of Oulu Nuorisotyöllä on paljon annettavaa kouluun. Mitä? Uusille toimijoille ei kuitenkaan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU

YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU Marraskuu 2016 Päivi Litmanen-Peitsala Viestinnänsuunnittelija, Yleisten kirjastojen keskuskirjasto - Kirjastot.fi YKN:n viestintäryhmä Mukana:

Lisätiedot

Henkilöstöresurssisuunnitelma

Henkilöstöresurssisuunnitelma Henkilöstöresurssisuunnitelma TAE Kasvu TS TS 2011 2012 2013 2014 2013-2014 2015 2016 (31.12) (31.12) (Ennuste 31.12) (31.12) % (31.12) (31.12) YHTEENSÄ 508 472 12 484 509 482 11 493 509 455 11 466 509

Lisätiedot

Kirjasto kaikille. Projektipäällikkö Rauha Maarno

Kirjasto kaikille. Projektipäällikkö Rauha Maarno Kirjasto kaikille Projektipäällikkö Rauha Maarno Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 13.11.2014 Celian asiakas Antti Vuori heittää haasteen kirjastoille: https://www.dreambroker.com/cha nnel/0eoxq4uz/77ya3wv5

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta - hanke

Arjen tietoyhteiskunta - hanke Arjen tietoyhteiskunta - hanke 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010 Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava n päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 Strategia on syntynyt yhteistyössä Strategiaa on ollut valmistelemassa laaja ja moniammatillinen joukko peruspalvelukeskus Aavan työntekijöitä organisaation

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa

Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa Kirjaston monikulttuurinen palvelukonsepti Open Zone -hankkeen aikana 2008-2011 syntyneet hyvät käytännöt, joista on tullut

Lisätiedot

Yllättävän hyvä kirjasto!

Yllättävän hyvä kirjasto! Yllättävän hyvä kirjasto! Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden yleisten kirjastojen laatuprosessi Hanna Kaisti Kirjastopäivät 28.11.2013 Hanke-esittely Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille verkostoituen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Sanomalehtitietokannoilla monipuolisuutta kirjastojen ja tietopalveluiden tarjontaan. Aleksi Tykkä LM Tietopalvelut Oy

Sanomalehtitietokannoilla monipuolisuutta kirjastojen ja tietopalveluiden tarjontaan. Aleksi Tykkä LM Tietopalvelut Oy Sanomalehtitietokannoilla monipuolisuutta kirjastojen ja tietopalveluiden tarjontaan Aleksi Tykkä LM Tietopalvelut Oy Palvelukonsepti Taustaa Tilastokeskuksen Tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä Tieteiden talo 11.5.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen kirjastoseuran järjestämässä työpajassa

Lisätiedot

Lapset ja nuoret tulevaisuuden kunnassa - A1 Eräkorpi

Lapset ja nuoret tulevaisuuden kunnassa - A1 Eräkorpi Lapset ja nuoret tulevaisuuden kunnassa - A1 Eräkorpi tulevaisuuden kuva 1)Koulujen pihat systemaattisesti laadukkaiksi lähiliikuntapaikoiksi, koulujen tilat monipuoliseen yhteiskäyttöön 2) Vaatii asenteiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri. Torstai Lohjan kaupunginkirjasto

Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri. Torstai Lohjan kaupunginkirjasto Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri Torstai 29.9.2016 Lohjan kaupunginkirjasto Melina Aremaa esittäytyy Aloitin pedagogisena informaatikkona 1.7.2016 Koulutus: lastentarhanopettaja, kirjasto- ja tietopalvelualan

Lisätiedot