KÄYTTÖOHJE SHS-ohjain etämittarilla Ohjain: EPIP20-D-sarja Mittari: MT-2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE SHS-ohjain etämittarilla Ohjain: EPIP20-D-sarja Mittari: MT-2"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE SHS-ohjain etämittarilla Ohjain: EPIP20-D-sarja Mittari: MT-2 OMINAISUUDET LCD-näyttö: kaikki järjestelmän tiedot numeerisina tietoina, järjestelmän tilatiedot symbolein ilmaistuna Älykäs ohjelmapohjainen säätö PWM-lataustila Akkutyypin valintamahdollisuus Akun kapasiteetin (Ah) asetus Suojaus ylikuormaa, oikosulkua ja väärää napaisuutta vastaan, elektroninen sulake Lämpötilan kompensointitoiminto Asetuksien muokkaus neljällä painikkeella TEKNISET TIEDOT Tyyppi EPIP20-D(10 A) EPIP20-D(20 A) Järjestelmän jännite 12V/24VAUTOWORK Nimellinen latausvirta (IE) 10 A 20 A Nimellinen kuormavirta 10 A 20 A Ylikuorma- ja oikosulkusuojaus Virrankulutus Latauspiirin jännitehäviö Purkauspiirin jännitehäviö 1,25 kertaa IE 60 sekuntia, 1,5 kertaa IE 5 sekuntia ylikuormasuojaus; 3 kertaa IE oikosulkusuojaus 6 ma 0,26 V 0,15 V Toimintalämpötila Teollisuus (I sarja): ;kaupallinen : Lämpötilan kompensointi Ohjaustoiminto 0-10 mv / / 2 V PWM-lataustoiminto (pulssinleveysmodulointi) Etämittarin LCD-näytön tekniset tiedot Virrankulutus Vahva taustavalo < 23 ma, 15 sekuntia Matala taustavalo < 20 ma, 15 sekuntia

2 Taustavalo ja LED-merkkivalot pois päältä < 15 ma Toimintalämpötila Tiedonsiirtoportti Tiedonsiirtokaapeli RJ45(8-pinninen) 1,5 m ASENNUS Liitä yksittäiset komponentit asianomaisesti merkittyyn littimeen (aurinkopaneeli, akku ja kuorma, kts. oheinen kuva, liittimet 1-6). lämpötila anturi etämittarin liitäntä Säädin tulee asentaa lähelle akkua, kuivaan sisätilaan ja siten, että lähettyvillä ei ole herkästi syttyviä materiaaleja. Tilassa ei saa esiintyä herkästi syttyviä tai räjähtäviä kaasuja. Jos säädintä halutaan käyttää ulkotilasovelluksissa, säädin tulee koteloida sään- ja pölynkestävällä tavalla. Kaapelin tulee olla mahdollisimman lyhyt ja sen poikkipinta-alan tulee olla riittävän suuri häviöiden minimoimiseksi. Sopiva minimipoikkipinta-ala on 2,5 mm 2 per 10 A tai 5 mm 2 per 20 A. 1. Asenna säädin ja mittari tasaiselle tukevalle pinnalle. Säätimen ala- ja yläpuolelle tulee jättää riittävästi tilaa ilman vapaan virtaamisen mahdollistamiseksi. Liitä säädin ja mittari toisiinsa mukana toimitetun kaapelin avulla. 2. Liitä akku säätimeen. Tarkista, että polariteetti tulee oikein (plus plussaan ja miinus miinukseen). Jos liitäntä asennetaan oikein päin, akkua ilmaiseva symboli tulee näkyviin. Huom! Jos akun liitäntä kytketään väärin päin, lähdön polariteetti on myös väärin päin, älä kytke kuormia päälle. Sulakkeen suojausvirran tulee olla suurempi kuin säätimen nimellisvirran arvo. 3. Liitä aurinkopaneeli lataussäätimeen, tarkista polariteetin oikeellisuus. Jos paneeliin osuu auringonsäteilyä, latausta ilmaiseva symboli tulee näkyviin. Huom! Aurinkopaneelin tuottama jännite voi saavuttaa vaarallisen korkeita arvoja silloin, kun auringon säteily on erittäin voimakasta. 4. Liitä kuorma lataussäätimeen: paina ON/OFF-painiketta. Varmista, että säädin on OFF-tilassa ja tarkista kuorman liitännän polariteetti. 5. Lämpötila-anturi (RTS): Valinnaisen lämpötila-anturin liitäntä on merkitty tunnuksella RTS(OPTION). Paikallisen lämpötilan anturi: Mittaa ympäristön lämpötilaa. Akun latausta säädetään lämpötila huomioiden. Huom! Jos RTS-anturia ei ole käytettävissä, säädin laskee tarvitsemansa tiedot paikallisen lämpötila-anturin tietojen mukaan. Säädin huomioi RTS-säätimen tiedot automaattisesti mikäli ao. anturi on liitetty säätimeen.

3 MEKAANISET PIIRUSTUKSET 4 asennusreikää D = 4.0 (0.16) mm (tuumaa) 4 asennusreikää Ø 4.0 (0.16) mm (tuumaa) SISÄLTÖ Seinäasennus, voidaan asentaa seinän pintaan tai upottaa seinään. Kaapelin pituus 1,5 m. ETÄMITTARI Aurinkopaneeli Akku Kuorma Virhe Asetukset Yksiköt Numeeriset arvot LCD-näytön yläpuolella on kaksi LED-merkkivaloa, vihreä palaa kun lataus on päällä, keltainen ilmaisee virhetilaa. Mittarin taustavalon kirkkausasetuksia on 2 kpl, korkea kirkkaustaso palaa 15 sekunnin ajan, jonka jälkeen kirkkaustaso muuttuu matalammaksi 15 sekunnin ajaksi ja lopuksi taustavalo sammuu. ETÄMITTARIN KÄYTTÖOHJEET Painikkeet vasemmalta oikealle : K1~K4,Set Left Right ON/OFF/ESC 1. Mittarin näyttö näyttää tiedot seuraavassa järjestyksessä: (aurinkopaneelin jännite, aurinkopaneelin latausvirta), (akkujännite, latausvirta), (kuormajännite, kuormavirta), (akkukapasiteetti AH, akkulämpötila), (akkukapasiteetti %, lämpötilakompensointi), (akkukapasiteetti AH, akkutyyppi), (kertynyt latauskapasiteetti AH, kertynyt latausteho WH), (kertynyt purkauskapasiteetti AH, kertynyt purkausteho WH) kahdeksana erillisenä datanäkymänä. Voit selata tietoja käyttämällä K2-, K3-, tai

4 Left-, Right-painikkeita. Näkymät on näytetty vastaavassa järjestyksessä alla. on asetussymboli. Se tulee näkyviin asetustilassa ja poistuu lukemien näyttötilassa. 2. Datan asetustila: Kun näytössä on lukema, paina K1/SET-painiketta siirtyäksesi asetustilaan, paina K2, K3 kun haluat muokata asetuksia. Voit siirtyä takaisin lukemien näyttötilaan ja tallentaa muutokset K1-painikkeen avulla. Voit siirtyä takaisin lukemien näyttötilaan tallentamatta asetuksien muutoksia K4-painikkeen avulla. Akkujännitettä ja virtaa ei voida muuttaa. Toiminto on kuvattu alla. Seuraavat asetukset ovat muutettavissa: akkukapasiteetti AH, akkulämpötilan kompensointi, akkutyyppi. Kun näytössä on lukemia, voit vaihtaa asetustilaan painamalla K1/SET. 3. Dataasetukset Akkukapasiteetin muokkaaminen: kapasiteettiarvo voidaan asettaa välillä 10 AH AH, oletusasetus on 200 AH. Syötetyn tiedon tulee vastata todellista akkukapasiteettia mahdollisimman tarkasti. Kun näytössä näkyy akkukapasiteetti ja lämpötila, paina K1 siirtyäksesi asetustilaan, muokkaa asetusarvoa K2- ja K3-painikkeilla. Akkukapasiteetti kasvaa tai pienenee 10 AH per painallus, tallenna tiedot ja siirry takaisin lukematilaan painamalla K1. Jos haluat palata lukematilaan tallentamatta muutosta paina K4. Kapasiteettiarvo säilyy tällöin ennallaan. Akkulämpötilan kompensointi: asetusta on mahdollista muokata välillä mV/kenno/, jos arvona on 0, lämpötilakompensointi on poissa päältä. Kun näytössä näkyy akkukapasiteetti %, lämpötilan kompensointi, paina K1 siirtyäksesi asetustilaan, muokkaa asetusta K2- ja K3-painikkeilla. Arvo kasvaa tai pienenee 1 mv/kenno/. Akkutyyppi: akkutyyppiasetuksia on kolme: SEL - suljettu akku, GEL- geeliakku, FLD- märkäakku. Kun näytössä näkyy akkukapasiteetti %, lämpötilakompensointi, paina K1 siirtyäksesi asetustilaan, valitse sopiva akkutyyppiasetus K2- ja K3-painikkeilla. 4. Muut toiminnot:

5 Poista tallennetut tiedot: kun näytössä näkyy kertyneen latauksen ja purkauksen tiedot, paina K4 / SET ja sitten K1 / ESC, jolloin muisti tyhjentyy. Säädin poistaa automaattisesti tiedot jotka ovat järjestyksessä vanhimpia (yli 999 muistipaikan siirtyvät tiedot). Tallennus alkaa uudelleen seuraavan 24 tunnin kuluessa kun aurinkopaneelin jännite ylittää 8 V:n tason. MUITA OHJEITA Virhesymboli: punainen vilkkuva virhesymboli. Tarkista kuorman liitäntä, nollaa virheilmoitus painamalla K4. 1. Kun kuormavirta on yli 1,25 kertaa ja alle 1,5 kertaa nimellisvirran arvo, kuorman syöttö kytketään automaattisesti pois päältä 60 sekunnin kuluttua. 2. Kun kuormavirta on yli 1,5 kertaa nimellisvirran arvo mutta alle oikosulkuvirran arvon, kuorman syöttö kytketään automaattisesti pois päältä 5 sekunnin kuluttua. 3. Kun kuormavirta ylittää oikosulkuvirran, oikosulkusuojaus kytkee kuorman syötön pois päältä. LED-merkkivalo: Vihreä LED ilmaisee, että aurinkopaneeli lataa akkua, jos vihreä ei pala, paneeli ei lataa akkua. Keltainen LED ilmaisee virhettä. Jos keltainen ei pala, toiminta on normaalia. Tiedonsiirtoportti: Silloin, kun näyttö saa käyttövirtansa erillisestä jännitelähteestä tai tiedonsiirrossa ilmenee katkos, näyttöön tulee näkyviin graafiset symbolit. Jos painat painiketta, sillä ei ole vaikutusta. Näyttö jatkaa toimintaansa kun tiedonsiirto toimii jälleen. Huom! Jos näytössä näkyvät tiedot ovat vääriä, tarkista kaapelin liitännät ja kunto. Myös voimakkaat sähkömagneettiset häiriöt saattavat aiheuttaa vääriä lukemia. Pitkä kaapeli on alttiimpi häiriöille kuin lyhyt kaapeli. Akkukapasiteetin palkkinäyttö: Kukin palkki vastaa 20%:ia akun kapasiteetista. Huom! Laskenta perustuu siihen, että täyteen ladatun akun jännite vastaa arvoa 100%, ja täysin purkautuneen akun jännite vastaavasti arvoa 0%. Laskenta perustuu akkujännitteen arvoon, ei akun todelliseen kapasiteettiin. Tietojen päivitysnopeus: Sarjaliikenneväylä siirtää dataa säätimen ja etänäytön välillä 10 sekunnin välein, joten tietojen päivittyminen kestää sekuntia. Akkukapasiteetti AH: AH ilmaisee kertyneen varauksen, jokainen täysi minuutti huomioidaan laskentaan. Jos latausvirta on kovin pieni, lasketut arvot eivät ole tarkkoja. Minimiarvo on 1 AH, joka tarkoittaa yhden ampeerin latausvirtaa yhden tunnin ajan, näyttöön tulee näkyviin symboli AH. Kertynyt lataus ja purkaus WH: Aurinkopaneelin osalta näytetään avoimen virtapiirin jännite, jota ei voida laskea. WH-arvo saadaan akkujännitteen ja kertyneen latausvirran avulla.

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje 1706-20020 Woima NaturEnergy Systems Säädin 20A 12/24V 1. 2. 3. Näyttö Näytön valitsin Alhaisen lataustilan kuittauspainike ja virran syötön katkaisin 1 2 3 Asennus- ja käyttöohje 1706-20020 Woima NaturEnergy

Lisätiedot

TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa

TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa Käyttöohjekirja Malli n:o: CL 515T38+SE SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄOMINAISUUDET...1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET.....1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA INVERTTERI 12 VDC / 230 VAC 12 VDC - 230 VAC KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA KÄYTTÖKOHTEET PC-tietokoneet, TV-vastaanottimet, videolaitteet, DVD-soittimet, lamput, tuulettimet

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietojen löytäminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto s. iv ix Tiedätkö, mitä haluat tehdä, mutta et tiedä tarvittavan toiminnon

Lisätiedot

Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa.

Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa. Käsikirja Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa. R00 (EU) Tavaramerkit Bluetooth-tavaramerkin ja logot omistaa

Lisätiedot

Käyttöohje. FI Liite. Blue Power IP65 -laturi 12/7 24/5 12/10 24/8 12/15

Käyttöohje. FI Liite. Blue Power IP65 -laturi 12/7 24/5 12/10 24/8 12/15 Käyttöohje FI Liite Blue Power IP65 -laturi 12/7 24/5 12/10 24/8 12/15 2 Sisällys SisällysTOCTurvallisuusohjeet... 1 Turvallisuusohjeet... 2 1. Pikakäyttöopas... 1 FI 2. Tärkeät ominaisuudet ja tosiasiat...

Lisätiedot

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE 1. YLEISIÄ OHJEITA Tämä mittari täyttää IEC1010-standardin elektronisia mittalaitteita koskevat määräykset per CAT II / ympäristöhaittaluokka

Lisätiedot

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB - Therm 800 DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB-Therm 800 Kiitos, että valitsit Ebecon EB-Therm 800 -termostaatin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

LIFEPAK 15 -MONITORI/DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET

LIFEPAK 15 -MONITORI/DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET LIFEPAK 15 -MONITORI/DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET Tärkeitä tietoja!usa Rx Only!USA Laitteen seuranta Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviranomainen vaatii, että defibrillaattorien valmistajat ja jälleenmyyjät

Lisätiedot

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201).

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). SUOMI Kameran käyttöopas Aloitusopas s. 7 Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). Pakkauksen sisällön tarkastaminen Pakkaus sisältää seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteyttä

Lisätiedot

Käyttöohje. FI Liite. BlueSolar-lataussäädin MPPT 75/15

Käyttöohje. FI Liite. BlueSolar-lataussäädin MPPT 75/15 Käyttöohje FI Liite BlueSolar-lataussäädin MPPT 75/15 1 Yleiskuvaus 1.1 Ultra fast MPPT -seuranta Erityisesti, kun taivas on pilvinen ja valon intensiteetti vaihtelee jatkuvasti, nopea MPPT - algoritmi

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2 SISÄLLYS Yleistä... 4 Järjestelmän kuvaus... 5 Etupaneeli... 6 Asetukset... 7 Ohjaus-järjestelmät... 8 Yleistä asentajalle... 10 Valikko Asetukset... 11 Ohjaus-valikot...

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden

Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden FI Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden sulanapitoon (1-4 anturia) 1 Sisältö 1: Käyttöohje Järjestelmän kuvaus 3 Yleistä 5 Painikkeet 5 Näyttö 5 Valikko 6 Mahdolliset

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

Carrie. ST-P-100H -kuulokepuhelin KÄYTTÖOHJE

Carrie. ST-P-100H -kuulokepuhelin KÄYTTÖOHJE Carrie ST-P-100H -kuulokepuhelin KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Toivomme, että sinulle tulee olemaan paljon iloa valitsemastasi Carrie - puhelimesta. Tutustu puhelimen toimintoihin lukemalla ohjeet ja huoltovinkit.

Lisätiedot

TomTom Runner & Multi-Sport Viiteopas 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Viiteopas 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Viiteopas 1.8 Sisällys Tervetuloa 4 Uutta 5 Uutta tässä versiossa... 5 Aloittaminen 6 Kellosi 7 Tietoja kellosta... 7 Kellon käyttäminen... 7 Kellon puhdistaminen... 8 Sykemittari...

Lisätiedot

FI K ÄY T T Ö O HJ E

FI K ÄY T T Ö O HJ E FI KÄYTTÖOHJE PIKAOPAS Päivittäisen hälytyksen osoitin Sukellushälytyksen osoitin Lentokieltosymboli Turvapysähdyksen osoitin Säiliöpaineen pylväsnäyttö Langattoman lähettimen osoitin Päivämäärä Kaksoiskellonaika

Lisätiedot

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Käyttöohje

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Käyttöohje Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Käyttöohje Käyttöohje Jentafon Wireless Loopset LPS-6 on langaton induktiosilmukka, joka siirtää äänen matkapuhelimesta suoraan T-kelalla varustettuun kuulokojeeseen tai

Lisätiedot

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Tärkeitä turvallisuustietoja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU. Käyttöohje. Maalämpöpumppu. INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT G-10 (3x400V)

KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU. Käyttöohje. Maalämpöpumppu. INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT G-10 (3x400V) 1. Käyttöohje KÄYTTÖOHJE 1.9.2009 MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE Maalämpöpumppu MAALÄMPÖPUMPPU Innova Heat G-6 (3X400V) Innova Heat G-8 (3X400V) Innova Heat G-10 (3X400V) INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT

Lisätiedot

Hei ja lämpimästi tervetuloa Kippyn maailmaan! Ennen kuin käytät Kippyä ensimmäistä kertaa, pyydämme teitä tutustumaan tähän ohjekirjaan

Hei ja lämpimästi tervetuloa Kippyn maailmaan! Ennen kuin käytät Kippyä ensimmäistä kertaa, pyydämme teitä tutustumaan tähän ohjekirjaan Hei ja lämpimästi tervetuloa Kippyn maailmaan! Ennen kuin käytät Kippyä ensimmäistä kertaa, pyydämme teitä tutustumaan tähän ohjekirjaan huolellisesti. Kerromme tässä ohjekirjassa kuinka te saatte lemmikkinne

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Käyttöopas Lue käyttöohjeiden turvallisuushuomautukset ja tärkeät ohjeetennen kuin aloitat tietokoneesi käytön. Huomautukset Ennen tämän tuotteen käyttöä muista lukea ensin kappale

Lisätiedot