MS-ZMAN-SSD01-A. Asennus- ja käyttöohje. Aurinkokennosäädin kahdelle akkuryhmälle Asuntovaunut - Asuntoautot - Huviveneet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MS-ZMAN-SSD01-A. Asennus- ja käyttöohje. Aurinkokennosäädin kahdelle akkuryhmälle Asuntovaunut - Asuntoautot - Huviveneet"

Transkriptio

1 SUNSAVER DUO TM MS-ZMAN-SSD01-A Asennus- ja käyttöohje Aurinkokennosäädin kahdelle akkuryhmälle Asuntovaunut - Asuntoautot - Huviveneet 1098 Washington Crossing Road Washington Crossing, PA USA

2 SUNSAVER DUO MITAT - 2 -

3 1.0 Johdanto 1.1 Yleistä Kiitos että olet valinnut SunSaver Duo -aurinkokennosäätimen! SunSaver Duo on monipuolinen elektroninen PWM-tyyppinen (Pulse Width Modulation, pulssinleveysmodulaatio) asuntovaunu-, asuntoauto- ja vene-käyttöön soveltuva aurinkokennosäädin joka mahdollistaa kahden akkuryhmän samanaikaisen latauksen. Säädin on varustettu aurinkokennoliitännällä sekä kahdella erillisellä akkuliitännällä. LED-merkkivalo ilmaisee todellisen lataustilan sekä mahdolliset vikatilat. Akkujen lataukseen liittyvät parametrit asetetaan DIP-kytkimen (5 erillistä katkaisijaa) avulla. SunSaver Duo on varustettu vianmääritysdiagnostiikalla ja elektronisella vikasuojalla. Kaapeliliitännät ovat ruostumattomia ja elektroniikkakortit on valettu epoksimassaan joka takaa maksimaalisen luotettavuuden vaativissakin ympäristöissä. SunSaver Duo toimitetaan ulkoisella valvontapaneelilla (RemoteMeter RM-1) sekä liitäntäkaapelilla (RJ-11). Lisävarusteena (tilattava erikseen) on saatavissa myös ulkoinen lämpötila-anturi (RTS) sekä PC-adapteri (MSC). SunSaver Duon etupaneeli on kuvattu alla olevassa kuvassa. Etälämpötila-anturi (RTS) Paikallinen Status LED DIP-kytkin liitäntä lämpötila-anturi merkkivalo asetukset Kuva 1 Akku # 1 Aurinkopaneelin Akku # 2 RemoteMeter liitäntä liitäntä liitäntä liitäntä (RJ-11) - 3 -

4 Ulkoinen lämpötila-anturi (RTS) (Remote Temperature Sensor -liittimet). Ulkoisen lämpötila-anturin (RTS) liitäntä (tilattava erikseen) Akun lämpötilan mittaamiseen, parantaa latausparametrien tarkkuutta. Sisäänrakennettu lämpötila-anturi (Local Temperature Sensor) Mittaa (säätimen) ympäristön lämpötilaa. Akkujen latausta pyritään optimoimaan lämpötilatietojen avulla. Status-LED -merkkivalo Ilmaisee järjestelmän tilan eli statuksen ja mahdolliset vikailmoitukset. DIP-kytkimet (asetuksien määritys) Kytkimien asento määrittää SunSaver Duon latausasetukset. Liitäntä akkuryhmään 1 (Akku #1 teholiittimet) Kookkaat ruuviliitännät akkukaapeleille. Aurinkopaneelin liitäntä (teholiittimet) Kookkaat ruuviliitännät aurinkopaneelin kaapeleille. Liitäntä akkuryhmään 2 (Akku #2 teholiittimet) Kookkaat ruuviliitännät akkukaapeleille. Liitäntä ulkoiselle valvontapaneelille / PC-adapterille (Remote Meter Connection RJ-11) Liitäntä liitäntäkaapelille (RJ-11) valvontapaneelin (RM-1) tai PC-adapterin (MSC) liittämiseen (RM-1 / MSC tilattava erikseen). 1.2 Morningstar-tarvikkeet Ulkoinen valvontapaneeli (RM-1) RM-1 näyttää todellisen lataustilan, vikailmoitukset sekä vianmäärityksessä tarvittavia tietoja. Tiedot näytetään digitaalisesti 4-numeroisen näytön avulla. Näyttö on varustettu taustavalaistuksella. Luvut ja symbolit ovat helposti luettavissa ja kookkaat painikkeet helpottavat käyttöä. Lisäksi RM-1 on varustettu LED-merkkivalolla joka näyttää todellisen lataustilan sekä kolmella LEDmerkkivalolla jotka ilmaisevat akun sen hetkisen tilan. Paneeli voidaan asentaa kehyksellä varustettuna seinälle tai vaihtoehtoisesti uppoasentaa. RM-1:n mukana toimitetaan 10 metrin liitäntäkaapeli (RJ-11), asennuskehys sekä kiinnitysruuvit. RM-1 liitetään SunSaver Duoon RJ-11- kaapelilla. Liitäntäkaapeli (RJ-11) 10 metrin liitäntäkaapeli on tarkoitettu RM-1:n tai PC-adapterin liittämiseksi SunSaver Duoon. Ulkoinen lämpötila-anturi (RTS) - 4 -

5 Anturi mittaa akkulämpötilaa jolloin latausparametrit voidaan säätää tarkemmin. RTS:ää käytetään mikäli SunSaver Duon ja akkujen välinen lämpötila vaihtelee enemmän kuin +/-5 C. RTS voidaan liittää säätimeen jälkiasennuksena milloin tahansa. Säädin ottaa RTS:n lämpötilatiedon huomioon automaattisesti mikäli anturi on liitetty säätimeen. Vakiotoimituksen kaapelipituus on noin 7,5 metriä mutta kaapelia on mahdollisuus pidentää jopa yli 30 metriin. Asennusohjeet toimitetaan RTS:n mukana. PC-adapteri ( MSC) MSC muuntaa RJ-11:n sähköisen liitännän yhteensopivaksi vakiotyyppisen RS- 232-liitännän kanssa mikä mahdollistaa tiedonsiirron SunSaver Duon ja PCtietokoneen välillä. MSC:ää tarvitaan mikäli latausparametreja on tarve muokata tai mikäli halutaan kerätä tietoja lokitiedostoon. 2.0 Asetukset 2.2 DIP-kytkimet ja asetukset Akkutyyppi # 1 Akkutyyppi # 2 Latausprioriteetti Räätälöidyt asetukset Regulointitapa DIP-kytkimet 1 & 2 Akkutyypin valinta SunSaver Duo lataa sekä avoimia että suljettuja lyijyhappoakkuja (kts. taulukko 1 jäljempänä). Suljetut akut ovat yleensä ylläpitovapaita eikä niiden kennoihin tarvitse lisätä vettä. Avoimet akut on varustettu avattavilla kennotulpilla ja niihin täytyy aika ajoin lisätä akkuvettä mikäli kennossa - 5 -

6 olevan akkuveden taso laskee liian alas. Akkutyyppi voidaan valita DIP-kytkimillä 1 (RYHMÄ 1) & 2 (RYHMÄ 2). DIP-kytkin OFF-asennossa suljettu akku (oletusasetus) DIP-kytkin ON-asennossa avoin akku Akkutyyppi Latausasetus Suljettu Avoin Absorptionjännite 14,1 V 14,4 V Ylläpitojännite 13,7 V 13,7 V Tasausjännite ,8 V Tasausaika tuntia Tasausintervalli päivää Taulukko 1. Vakiotyyppiset latausasetukset. DIP-kytkin 3 Latausvirran priorisointi DIP-kytkin 3 OFF-asennossa : 90% / 10% (oletusasetus) Latausvirran jakosuhde akkuryhmien kesken 90%/10% eli akkuryhmää 1 ladataan 90%:lla ja akkuryhmää 2 10%:lla käytettävissä olevasta virrasta. Tämä asetus soveltuu erityisesti asuntoauto- ja huvivenekäyttöön silloin kun järjestelmässä on sekä kulutusakku että käynnistysakku. Kulutusakkua ladataan suuremmalla osuudella käytettävissä olevasta virrasta, käynnistysakkua ylläpitoladataan. Kun kulutusakku on täysin latautunut latausvirtaa syötetään käynnistysakulle siten että saavutetaan täysi varaus. DIP-kytkin 3 ON-asennossa: 50% / 50% Latausvirran jakosuhde 50%/50% tuottaa yhtä suuret latausvirrat molempiin akkuryhmiin. Tämä asetus soveltuu kahden yhtä suuren akkuryhmän lataamiseen samanaikaisesti. Kun toinen akkuryhmä on täysi latautunut toinen vielä täyttä varausta vailla oleva akkuryhmä saa käyttöön 100% käytettävistä olevasta latausvirrasta. DIP-kytkin 4 Räätälöidyt asetukset Mikäli oletusasetukset (kts. kohta 2.1, taulukko 1) eivät sovellus voidaan asetuksia muuttaa PC-tietokoneen ja PC-adapterin (MSC) avulla. DIP-kytkin 4 ON-asennossa Räätälöidyt asetukset DIP-kytkin 4 OFF-asennossa Vakio latausasetukset (kts. 2.1) (Oletusasetukset) - 6 -

7 DIP-kytkin 5 Latauksen säätö DIP-kytkin 5 OFF - PWM-säätö (oletusasetus) SunSaver Duo on PMW-lataussäädin. Tietyt herkät elektroniset laitteet saattavat häiriintyä PWM-säädintoiminnon tuottamista häiriöistä. Jos häiriötaso koetaan liian suureksi säädin voidaan asettaa nk. Slow Switching -säädintilaan. Vaikka Slow Switching -säädintoiminto tuottaa hieman PWM-säädintoimintoa heikomman tehon häiriöt vaimentuvat oleellisesti tai häipyvät kokonaan. DIP-kytkin 5 ON Slow Switching -toiminto 3.0 Asennus 3.1 Asennusohjeet 1. Asenna SunSaver Duo pystysuoraan seinään siten että siihen ei kohdistu suoraa auringonsäteilyä ja siten että se ei altistus korkeille lämpötiloille, kosteudelle tai vedelle. 2. Varmista, että sähkökaapeleille jää riittävästi tilaa ja että säätimen ylä- ja alapuolella on riittävästi tilaa tehokkaan jäähdytyksen takaamiseksi. ASENNUSREIÄT MINIMI 75 mm LÄMMIN ILMA JÄÄHDYTYSRIVAT MINIMI 75 mm KYLMÄ ILMA Kuva 3. Asennus ja jäähdytys - 7 -

8 3. Merkitse neljä (4) asennusreiän paikkaa seinään. 4. Ota säädin pois seinästä ja poraa reiät (4 kpl) (Ø 2,5 mm). 5. Sijoita säädin takaisin seinälle ja asenna ja kiristä ruuvit. 3.2 Liitännät Valittavissa on kolme erilaista asennus- ja liitäntätapaa: 3.2.A. 3.2.B. 3.2.C. Asuntovaunut ja -auto Huviveneet Mökit ja huvilat Valitse sopiva asennustapa. 3.2.A. ASENNUS ASUNTOVAUNUIHIN JA ASUNTOAUTOIHIN FUSE SULAKE BATTERY AKKU VEHICLE CHASSIS COMMON GROUND AJONEUVON RUNKO A Fuse 30A Fuse Vehicle Chassis Common Ground Battery Battery #1 #2 Kuva 4. Tyypillinen asennus asuntovaunuihin ja asuntoautoihin Vaihe 1: Miinusnavan (-) liitäntä Kaikki komponentit liitetään runkoon miinuskaapelilla (-). HUOM! SunSaver Duo on varustettu yhteismiinuksella (-). Mikä tahansa miinusliitännöistä voidaan liittää runkoon. Vaihe 2: Akkuryhmä 1 (kulutusakku) Liitä akkuryhmä 1 SunSaver Duoon kuvan 4 osoittamalla tavalla. Asuntovaunuissa ja asuntoautoissa tulee kulutusakku liittää aina akkuryhmä 1:een. Johtosulake on liitettävä positiiviseen (+) kaapeliin korkeintaan 300 mm:n etäisyydelle akun positiivisesta navasta. Älä asenna sulaketta vielä! - 8 -

9 Vaihe 3: Akkuryhmä 2 (käynnistysakku) Liitä akkuryhmä 2 SunSaver Duoon kuvan 4 osoittamalla tavalla. Asuntovaunuissa ja asuntoautoissa tulee käynnistysakku liittää aina akkuryhmä 1:een. Johtosulake on liitettävä positiiviseen (+) kaapeliin korkeintaan 300 mm:n etäisyydelle akun positiivisesta navasta. Älä asenna sulaketta vielä! Vaihe 4: Aurinkopaneeli Liitä aurinkopaneeli SunSaver Duoon, positiivinen (+) kaapeli säätimen positiiviseen (+) liittimeen. Useampi aurinkopaneeli voidaan liittää rinnakkain siten, että aurinkopaneelien positiiviset liitännät kytketään keskenään yhteen ja negatiiviset vastaavasti keskenään yhteen. Kun aurinkopaneelin positiivinen kaapeli liitetään SunSaver Duoon säädin alkaa toimia ja Status LED -merkkivalo välkähtää kolmesti. Vaihe 5: Sulakkeiden asennus Liitä 30 A:n sulake kunkin positiivisen (+) kaapelin sulakepitimeen. 3.2.B. ASENNUS HUVIVENEISIIN FUSE SULAKE BATTERY AKKU COMMON GROUND WIRE YHTEISMAA HOUSE BANK KULUTUSAKKU ENGINE STARTER BATTERY KÄYNNISTYSAKKU SOLAR PV ARRAY AURINKOPANEELI Kuva 5. Tyypillinen liitäntä huviveneissä. Vaihe 1: Miinusnavan (-) liitäntä Kaikki komponentit liitetään SunSaver Duon negatiiviseen (-) liitäntään kaapelilla. HUOM! SunSaver Duo on varustettu yhteismiinuksella (-). Mitä tahansa miinusliitännöistä voidaan käyttää

10 Vaihe 2: Akkuryhmä 1 (kulutusakku) Liitä akkuryhmä 1 SunSaver Duoon kuvan 5 osoittamalla tavalla. Huviveneiden tapauksessa kulutusakku tulee aina liittää akkuryhmään 1. Johtosulake on liitettävä positiiviseen (+) kaapeliin korkeintaan 300 mm:n etäisyydelle akun positiivisesta navasta. Älä asenna sulaketta vielä! Vaihe 3: Akkuryhmä 2 (käynnistysakku) Liitä akkuryhmä 2 SunSaver Duoon kuvan 5 osoittamalla tavalla. Huviveneiden tapauksessa käynnistysakku tulee aina liittää akkuryhmään 2. Johtosulake on liitettävä positiiviseen (+) kaapeliin korkeintaan 300 mm:n etäisyydelle akun positiivisesta navasta. Älä asenna sulaketta vielä! Vaihe 4: Aurinkopaneeli Liitä aurinkopaneeli SunSaver Duoon, positiivinen (+) kaapeli säätimen positiiviseen (+) liittimeen. Useampi aurinkopaneeli voidaan liittää rinnakkain siten, että aurinkopaneelien positiiviset liitännät kytketään keskenään yhteen ja negatiiviset vastaavasti keskenään yhteen. Kun aurinkopaneelin positiivinen kaapeli liitetään SunSaver Duoon säädin alkaa toimia ja Status LED -merkkivalo välkähtää kolmesti. Vaihe 5: Sulakkeiden asennus Liitä 30 A:n sulake kuhunkin positiivisen kaapelin sulakepitimeen. 3.2.C. ASENNUS MÖKKEIHIN JA HUVILOIHIN Solar PV Array FUSE SULAKE BATTERY AKKU EARTH GROUND MAADOITUS - + SOLAR PV ARRAY AURINKOPANEELI 30A Fuse 30A Fuse Earth Ground Battery Battery Kuva 6. Tyypillinen liitäntä mökeissä. #1 #2 Earth Earth Ground Ground

11 Vaihe 1: Negatiivisen (+) navan liitäntä Kaikki komponentit liitetään SunSaver Duon negatiiviseen (-) liitäntään kaapelilla. Täydennä maadoitus liittämällä maadoitus maahan kaivettuun maadoituselektrodiin. HUOM! SunSaver Duo on varustettu yhteismiinuksella (-). Mitä tahansa miinusliitännöistä voidaan käyttää. Vaihe 2: Akkuryhmä 1 Liitä akkuryhmä 1 SunSaver Duoon kuvan 6 osoittamalla tavalla. Vakioasetuksella akkuryhmää 1 ladataan 90%:lla käytettävissä olevasta latauskapasiteetista. Latauskapasiteetin muutos, kts. kohta 2.1 DIP-kytkin 3 Latausvirran priorisointi. Johtosulake on liitettävä positiiviseen (+) kaapeliin korkeintaan 300 mm:n etäisyydelle akun positiivisesta navasta. Älä asenna sulaketta vielä! Vaihe 3: Akkuryhmä 2 Liitä akkuryhmä 2 SunSaver Duoon kuvan 6 osoittamalla tavalla. Vakioasetuksella akkuryhmää 2 ladataan 10%:lla käytettävissä olevasta latauskapasiteetista. Latauskapasiteetin muutos, kts. kohta 2.1 DIP-kytkin 3 Latausvirran priorisointi. Johtosulake on liitettävä positiiviseen (+) kaapeliin korkeintaan 300 mm:n etäisyydelle akun positiivisesta navasta. Älä asenna sulaketta vielä! Vaihe 4: Aurinkopaneeli Liitä aurinkopaneeli SunSaver Duoon, positiivinen (+) kaapeli säätimen positiiviseen (+) liittimeen. Useampi aurinkopaneeli voidaan liittää rinnakkain siten, että aurinkopaneelien positiiviset liitännät kytketään keskenään yhteen ja negatiiviset vastaavasti keskenään yhteen. Kun aurinkopaneelin positiivinen kaapeli liitetään SunSaver Duoon säädin alkaa toimia ja Status LED -merkkivalo välkähtää kolmesti. Vaihe 5: Sulakkeiden asennus Liitä 30 A:n sulake kuhunkin positiivisen kaapelin sulakepitimeen

12 4.0 Merkkivalot 4.1 Status-LED - tilat Status-LED -merkkivalo ilmaisee nykyisen tilan sekä mahdolliset vikailmoitukset. Käytössä ovat seuraavat merkkivalomerkitykset: Status-LED Pois Lyhyt välkähdys joka 5. sekunti Vih Jatkuva valo (lyhyt välkähdys joka 5. sekunti) Vih Vilkkuu (akkuryhmien 1&2 tulee olla liitettyinä) Pun Vilkkuu Pun Jatkuva valo (lyhyt välkähdys joka 5. sekunti) Tila Yö Pakotettu lataus Absorptio-, ylläpito- &tasauslataus Vika Kriittinen vika VIKA - PUNAINEN - vilkkuva - mahdollinen syy: - väärä polariteetti akkuliitännässä - väärä polariteetti aurinkopaneeliliitännässä - liian suuri latausvirta aurinkopaneelilta - korkea lämpötila - likainen tai irronnut lämpötila-anturi (RTS) - irronnut akkuliitäntä KRIITTINEN VIKA - PUNAINEN - jatkuva valo lyhyellä välkähdyksellä - mahd. syy - likainen paikallinen lämpötila-anturi (LTS) - likainen jäähdytyslevyn lämpötila-anturi 0 Tekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellinen järjestelmäjännite Maks. latausvirta aurinkopaneeli Akkujännite Maks. jännite aurinkopaneeli Säätimen oma virrankulutus Tarkkuus Jännite 1,0 % Virta 2,0 % 12 V 25 A 1 15 V 30 V 5,5 ma (yö) 10,0 ma (lataus) Ylikuormasuojaus 1500 W

13 Akun lataus Säädintyyppi 300 Hz PWM tai Slow Switching (maks. 10 Hz) Lämpötilakerroin -30 mv / C (25 C referenssi) Lämpötila-alue - 30 C C Lämpötilakompensoitu lataus Absorptio, ylläpito, tasaus Latausasetukset (vakio) Avoin Suljettu Absorptiolataus 14,1 V 14,4 V Ylläpitolataus 13,7 V 13,7 V Aika kellutukseen 1 h 1 h Tasauslataus ,6 V Tasausintervalli vrk Maksimi säätö 15,0 V 15,0 V Korkeajännite irtikytkentä 15,5 V 15,5 V Korkeajännite takaisinkytkentä 14,0 V 14,0 V SunSaver Duo on akkujen lataamiseen tarkoitettu monipuolinen ja täysin automaattinen aurinkopaneelisäädin. Kukin akkuryhmä ladataan itsenäisesti. SunSaver Duo on varustettu 4-vaiheisella lataustoiminnolla (kts. alla oleva kuva). 4 BOOST JÄNNITE YÖ BULKKI ABSORPTIO KELLUTUS LATAUS YÖ AIKA 1. Pakotettu lataus - 100% käytettävissä olevasta latausvirrasta. 2. Absorptiolataus PWM- eli pulssinleveystyyppinen vakiojännitelataus, suojaa kuumentumiselta sekä liialliselta akkukaasujen muodostumiselta

14 3. Ylläpitolataus kun akku saavuttaa täyden varaustason säädin siirtyy ylläpitolataukseen. 4. Tasauslataus tasaa akun kennojen erilaiset varaukset ja pidentää akkujn käyttöikää. (Vain "avoimet" akkutyypit - 28 vuorokauden intervalli). Mekaaniset tiedot Liitäntäkaapelit Maks. poikkipinta-ala 16 mm 2 Maks. halkaisija Ø 5,4 mm Riviliittimen ruuvit, kiristysmomentti (maks.) 4 Nm Liitäntäkaapeli ulkoinen lämpötila-anturi (RTS) Min. poikkipinta-ala 0,3 mm 2 Maks. halkaisija 3,0 mm 2 Riviliittimen ruuvit, kiristysmomentti (maks.) 0,4 Nm Olosuhteet Toimintalämpötila Varastointilämpötila -40 C C -40 C C

KÄYTTÖOHJE SHS-ohjain etämittarilla Ohjain: EPIP20-D-sarja Mittari: MT-2

KÄYTTÖOHJE SHS-ohjain etämittarilla Ohjain: EPIP20-D-sarja Mittari: MT-2 KÄYTTÖOHJE SHS-ohjain etämittarilla Ohjain: EPIP20-D-sarja Mittari: MT-2 OMINAISUUDET LCD-näyttö: kaikki järjestelmän tiedot numeerisina tietoina, järjestelmän tilatiedot symbolein ilmaistuna Älykäs ohjelmapohjainen

Lisätiedot

MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V

MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Käyttöohje FI MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Copyrights 2008 Victr Energy B.V. Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje 1706-20020 Woima NaturEnergy Systems Säädin 20A 12/24V 1. 2. 3. Näyttö Näytön valitsin Alhaisen lataustilan kuittauspainike ja virran syötön katkaisin 1 2 3 Asennus- ja käyttöohje 1706-20020 Woima NaturEnergy

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA INVERTTERI 12 VDC / 230 VAC 12 VDC - 230 VAC KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA KÄYTTÖKOHTEET PC-tietokoneet, TV-vastaanottimet, videolaitteet, DVD-soittimet, lamput, tuulettimet

Lisätiedot

Käyttöohje. FI Liite. BlueSolar-lataussäädin MPPT 75/15

Käyttöohje. FI Liite. BlueSolar-lataussäädin MPPT 75/15 Käyttöohje FI Liite BlueSolar-lataussäädin MPPT 75/15 1 Yleiskuvaus 1.1 Ultra fast MPPT -seuranta Erityisesti, kun taivas on pilvinen ja valon intensiteetti vaihtelee jatkuvasti, nopea MPPT - algoritmi

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Käyttöohje. FI Liite. BlueSolar-lataussäädin MPPT 150/35

Käyttöohje. FI Liite. BlueSolar-lataussäädin MPPT 150/35 Käyttöohje FI Liite BlueSolar-lataussäädin MPPT 150/35 1. Yleiskuvaus 1.1 Latausvirta korkeintaan 35 A ja PV-jännite korkeintaan 150 V BlueSolar MPPT 150/35 lataussäädin pystyy lataamaan alhaisemman nimellisjännitteen

Lisätiedot

SW ENERGIA OY TUOTELUETTELO 2013/2014. Tykistökatu 4 D 20520 Turku Puh. 010 666 7696. info@swenergia.fi www.swenergia.fi. SW Energia Oy 2013-2014

SW ENERGIA OY TUOTELUETTELO 2013/2014. Tykistökatu 4 D 20520 Turku Puh. 010 666 7696. info@swenergia.fi www.swenergia.fi. SW Energia Oy 2013-2014 SW ENERGIA OY Tykistökatu 4 D 20520 Turku Puh. 010 666 7696 info@swenergia.fi www.swenergia.fi TUOTELUETTELO 2013/2014 SW Energia Oy 2013-2014 Sisällysluettelo SW ENERGIA 5 ENERGIA 8 Aurinkopaneelijärjestelmät

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

2. KUN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ KÄYNNISTETÄÄN ENSIMMÄISEN KERRAN.

2. KUN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ KÄYNNISTETÄÄN ENSIMMÄISEN KERRAN. Käyttöohje 67 Lämmitysjärjestelmän tarkastus ennen käyttöä 67 Kun lämmitysjärjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran 67 Lämmittimen käynnistys 68 Lepoasento 68 Asetusvalikko 68 Aktivoidut toiminnot 71

Lisätiedot

Mukavuuksia 2014/2015. mukavuuksia OSA GYLLING-YHTYMÄÄ

Mukavuuksia 2014/2015. mukavuuksia OSA GYLLING-YHTYMÄÄ Mukavuuksia 2014/2015 mukavuuksia...mökille...veneeseen...retkeilyyn OSA GYLLING-YHTYMÄÄ 1 MUKAVUUKSIA VAPAA-AIKAAN Mukavuuksia vapaa-aikaan jo vuodesta 1993 Sunwind on viimeisen 20 vuoden aikana ollut

Lisätiedot

Mukavamman mökkielämän puolesta!

Mukavamman mökkielämän puolesta! TUOTELUETTELO 2015 / 2016 ï $XULQNRSDQHHOLM UMHVWHOP W ï.ddvxodlwwhhw ï 2PD9RLPDODUDWNDLVXW ï 0 NNLN \P O W ï 9 M NDDSLW ï 0 NLQ O PPLW\V Mukavamman mökkielämän puolesta! Sisällysluettelo 5 ENERGIA 8 15

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 16 Suomi 2

Sisällysluettelo. 16 Suomi 2 SUOMI CONTROLS Sisällysluettelo 1. Innova Ohjauskeskusten Esittely 3 1.1 Varoitukset 3 2. Käyttöohjeet 2.1 Pikaohjeet 4 2.2 Käyttöohjeet 5 2.2.1 Kiuas päälle 5 2.2.2 Kiuas pois päältä 5 2.2.3 Esiajastus

Lisätiedot

CONTROLS KÄYTTÖOHJEET SUOMI. Höyrystimenohjaus: Mitat: Paino: Jännite/max. Teho. Tuulettime ohjaus: Lisävaruste. Valonohjaus:

CONTROLS KÄYTTÖOHJEET SUOMI. Höyrystimenohjaus: Mitat: Paino: Jännite/max. Teho. Tuulettime ohjaus: Lisävaruste. Valonohjaus: Mitat: Tehoyksikkö (L x K x S): Erillinen käyttöpaneli S-malleissa (L x K x S): Paino: S- tyyppi: Tehoyksikkö Käyttöpaneli B-tyyppi: Jännite/max. Teho 3-vaiheisena: Teho max 1-vaiheisena: Teho max Taajuus

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Huviveneiden 12 VDC sähköjärjestelmät 1 (23) HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Sisältö HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 1 1. Yleistä... 2 2. Sähkökeskus... 2 3. Pääsähköjakelu... 4 4. Kaapelointi...

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

SISÄLTÖ. PowerCheq, käsikirja ja käyttöohje

SISÄLTÖ. PowerCheq, käsikirja ja käyttöohje PowerCheq, käsikirja ja käyttöohje SISÄLTÖ Tärkeitä turvaohjeita 2 Tekniset tiedot 3 Johdanto 4 Pakkauksen sisältö 5 Käyttö 7 Huomattavaa 8 Asennusohjeet 8 Vianetsintä 11 Rajoitettu takuu 12 Yhteystiedot

Lisätiedot

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje 2 vacon NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 10 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI.

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Käyttöohjeiden laiminlyönti, korjaukset muilla kuin alkuperäisosilla tai lisäaineiden käyttö elektrolyyttissä, aiheuttavat takuun raukeamisen.

Käyttöohjeiden laiminlyönti, korjaukset muilla kuin alkuperäisosilla tai lisäaineiden käyttö elektrolyyttissä, aiheuttavat takuun raukeamisen. Käyttöohje Fiamm Motive Power Water Less / Water Less 20 FINNISH Trukkiakut positiivisilla putkilevyillä tyyppi PzM / PzMB Nimellisarvot 1. Nimelliskapasiteetti C 5 : katso tyyppikilpi 2. Nimellisjännite

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo / Tästä oppaasta. Tästä oppaasta

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo / Tästä oppaasta. Tästä oppaasta N 0 52 REFERENSSIESIVAHVISTIN pikaopas Sisällysluettelo / Tästä oppaasta Sisällysluettelo Tästä oppaasta 1 Huomioita laitteen käyttöönotosta 2 Pakkauksen avaaminen, laitteen sijoittaminen ja ilmankierto

Lisätiedot

FI FI Ohjauskeskus 0 2007

FI FI Ohjauskeskus 0 2007 FI Ohjauskeskus 11012007 SISÄLLYSLUETTELO FI FENIX-OHJAUSYKSIKKÖ... 3 PIKAKÄYTTÖOHJE... 4 ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYSKERTA... 4 KOSKETUSNÄYTÖN KALIBROINTI... 4 KÄYTTÖKIELEN VALINTA... 4 KELLONAJAN JA VIIKONPÄIVÄN

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

ACS A. Trimmiautomatiikka Käyttöohje. www.mente-marine.com. Mente Marine PL 472 FIN-65101 Vaasa, Suomi Sähköposti: info@mente-marine.

ACS A. Trimmiautomatiikka Käyttöohje. www.mente-marine.com. Mente Marine PL 472 FIN-65101 Vaasa, Suomi Sähköposti: info@mente-marine. ACS A Trimmiautomatiikka Käyttöohje Mente Marine PL 472 FIN-65101 Vaasa, Suomi Sähköposti: info@mente-marine.com www.mente-marine.com Copyright Mente Marine Sisällysluettelo JOHDANTO...3 SYMBOLIT JA LYHENTEET...3

Lisätiedot

ELTRIP-45nkl ELTRIP-45nkc ELTRIP-45nkg

ELTRIP-45nkl ELTRIP-45nkc ELTRIP-45nkg ELTRIP-45nkl ELTRIP-45nkc ELTRIP-45nkg matka-kitkamittarit Valmistaja 10.2011 Hevossuontie 50 Puh (08) 6121 651 Pilvitie 6 Puh. (08) 512 165 87100 Kajaani 90620 Oulu www.trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S 2014-06-1919 CZ06525 Ver B Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 6 2. Käyttöasetukset... 7 2.1. Näyttö... 7 2.2. Lisälämminvesi... 7 2.3.

Lisätiedot

Wave.com4 SAUNANOHJAUS

Wave.com4 SAUNANOHJAUS 1 Wave.com4 SAUNANOHJAUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Suomi Ainutlaatuinen ja laadukas patentoitu moduulirakenteinen saunanohjaus ulkoja sisäkäyttöön Painos 05/2012 50950035 Tunnusnumero 1 Sisällys 1.1.0 Yleiset

Lisätiedot