Kansallinen TULE-ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallinen TULE-ohjelma"

Transkriptio

1 Kansallinen TULE-ohjelma KTO Maria Valkama pääsihteeri

2 Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto - Suomen Tule ry on yhteistyöjärjestö on jäsenyhteisönsä yhteistyöelin päätehtävä on edistää tule-terveyttä kokoaa yhteen monipuolisen jäsenyhteisönsä osaamisen, kokemuksen ja asiantuntemuksen ja ajaa jäsenyhteisön yhteisiä tavoitteita luo edellytyksiä yy tule-terveyden edistämiseksi vaikuttamalla päättäjiin ja yleiseen mielipiteeseen, koordinoi Kansallisen TULE-ohjelman toteuttamista sekä seuraa ja arvioi tule-terveyden edistämistoimia.

3 Suomalaisten tule-vaivat lukuina 1 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vammat aiheuttavat suomalaisille enemmän kipua, toimintakyvyn i t alenemista ja työkyvyttömyyttä ttö ttä kuin mikään muu tauti- tai vammaryhmä. Yli 30-vuotiaista suomalaisista lähes miljoona kärsii pitkittyneistä tuki- ja liikuntaelinoireista Vähintään :lla on oireinen suurten nivelten,,polven ja lonkan nivelrikko Yli :lla kroonisia selkävaivoja.

4 Suomalaisten tule-vaivat lukuina 2 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisin alkavan sairauspäivärahajakson syy: noin sairauspäivärahajaksoa vuodessa. Tule-sairaudet ovat myös suurin syy alkaviin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Tule-sairauksien ja vammojen aiheuttamat välittömät hoitokustannukset ovat lähes 600 milj. euroa vuosittain. Kaikkiaan tule-sairauksien ja vammojen aiheuttamat työpanosmenetykset y ovat lähes 2 miljardia euroa vuosittain.

5 Professori Markku Hakala puheenjohtajaksi Tule-terveyden edistämisessä tarvitaan laajaa ja moniammatillista yhteistyötä

6 Suomen Tule ry yyhdistää kansalaisjärjestöjä, j j palveluntuottajia ja asiantuntijoita Suomen Tule ry KANSALAIS- JÄRJESTÖT: ry: t Invalidiliitto Suomen Osteoporoosiliitto Suomen Nivelyhdistys Suomen Reumaliitto Suomen Selkäliitto PALVELUJEN TUOTTAJAT Huoltoliitto ry Invalidisäätiö Reumasäätiö KTO AMMATTILAISET: ry:t Suomen Fysiatriyhdistys FYSI Suomen Kiropraktikkoliitto Suomen Ortopediyhdistys Suomen Osteopatiayhdistys Suomen Reumahoitajat Työfysioterapeutit MUUT Työterveyslaitos

7 Suomen Tule ry:ssä 16 jäsenyhteisöä Huoltoliitto ry, Invalidiliitto ry Invalidisäätiö Reumasäätiö Suomen fysiatriyhdistys ry Fysioterapia- ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry Suomen Kiropraktikkoliitto ry Suomen Nivelyhdistys ry Suomen Ortopediyhdistys y ry Suomen Osteopatiayhdistys ry Suomen Osteoporoosiliitto ry Suomen Reumahoitajat ry Suomen Reumaliitto ry Suomen Selkäliitto ry Työfysioterapeutit Työterveyslaitos

8 Kansallinen TULE-ohjelma käynnistyi v Sysäys: Bone and Joint Decade = Tules-vuosikymmen 2000: suositteli kansallisia ohjelmia. Suomen Tule ry:n perustaminen Toiminta: v RAY-projektirahoitus Tule ry:lle vuosiksi kansallisen ohjelman muodostamiseen laaja kansalaisten, järjestöaktiivien ja asiantuntijoiden kuuleminen

9 v yhteistyötä rakennusalan kanssa Rakennusalan ammattilaisista runsaalla 40 %:lla on niska-hartiavaivoja. Epämukavat työasennot koetaan hankalimmiksi. Olkanivelet ja hartiat rasittuvat työssä eniten.

10 Skanskalaisen kuntomitta Lähes joka kolmannella (28%) työkyvyttömyyseläkkeelle jäävällä ällä rakennusalan työntekijällä on syynä tuki- ja liikuntaelinongelma. Suomen Tule ry kehitteli Skanskan tyky-päiviin yksinkertaista kuntomittaa

11 Keveyttä työhön yhteistyö 2007

12 Suomen Tule ry:n väestökartoitus 5/2007 Taloustutkimus toteutti 107 ikk k ll paikkakunnalla (55 kaupunkia,57 muita kuntia) Haastattelututkimus, 55 haastattelijaa Otos 1002 henkilöä Ikäjakauma k v.

13 Miten tule-sairauksia i tai vaivoja voi estää? Selvä enemmistö vastaajista ilmoitti, että liikunnallisella elämäntavalla/liikunnalla/kävelyllä/voimistelulla voi ehkäistä näitä vaivoja Neljä vastaajaa kymmenestä ilmoitti, että terveellinen ja monipuolinen ravinto auttaa tule-sairauksien ehkäisyssä Viidennes vastaajista ilmoitti, että terveelliset elämäntavat auttavat tule-sairauksien estämisessä. Hyvät työskentelyasennot mainitsi 14 %:a vastaajista Keskimääräistä useammin tämän mainitsivat naiset, vuotiaat, Internetin käyttäjät, ammattikorkeakoulun käyneet ja Itä-Suomen läänissä asuvat

14 Miten itse huolehdit tule-terveydestäsi? Kävelen 48 Harrastan säännöllisesi liikuntaa/ m uu tapa liikkua/\liikunnallinen eläm äntapa 33 Lenkkeilen 30 Pyöräilen 24 Syön terveellisesti/m onipuolisesti 22 Voim istelen/jum ppaan 20 Uin 17 Kuntosali 13 Hiihdän 10 Pelaan pallopelejä 9 Hoidan itseäni/huolehdin itsestäni 7 Kiinnitän huomiota työasentoihin 5 Laihdutan/painonhallinta/lihavuuden välttäminen3 En tupakoi/lopetan/olen lopettanut tupakoinnin 2 Käyn fysioterapeutilla 2 Käyn hierojalla/jalkahoidossa 2 Vältän liiallista alkoholinkäyttöä 2 Vältän istum ista 0 Muu 2 Ei osaa sanoa 7 Miten itse huolehtii tuki- ja liikuntaelinterveydestä - Sukupuoli n=kaikki vastaajat Kaikki, n=1002 Sukupuoli Nainen, n=534 Mies, n=468 Omnibus touko II CN/ca/vpl % SUOMEN TULE RY Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

15 Kansallinen TULE ohjelma, KTO valmistui 11/ 2007 Ohjelman päämääränä on saada tule -terveyden edistäminen ja tule - sairauksien ehkäisy, hoito ja kuntoutus merkitystään vastaavaan asemaan suunnittelun, päätöksenteon ja toiminnan kaikilla tasoilla.

16 Peruspalveluministeri Paula Risikko avauspuheessaan Kansallisesta TULEohjelmasta TULE- parlamentissa uuden lisärakennuksen auditoriossa: Tämä on yksi tärkeimmistä tilaisuuksista, joka talossa on järjestetty.

17 Kansallisen TULE - ohjelman tarve 1 1. Tule - terveys on toiminta- ja työkyvyn perusta ja edellytys useimpien kansansairauksien ehkäisylle 2. Tuki- ja liikuntaelinten huono kunto, oireet, sairaudet, tapaturmat ja pysyvät vammat ovat yleisimpiä terveysongelmia 3. Tule - sairaudet ovat laaja ja moninainen ryhmä. Useimmilla sairauksilla on useita riskitekijöitä, osa niistä on yhteisiä useille tule - sairauksille. Vähentämisessä vaikutettava yleensä useisiin Vähentämisessä vaikutettava yleensä useisiin riskitekijöihin, mutta samalla vaikutukset kohdistuvat useisiin sairauksiin.

18 Kansallisen TULE - ohjelman tarve 2 4. Tule - sairauksien yleisyyden ja moninaisuuden takia niiden ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen osallistuu suuri määrä erilaisia ammattihenkilöitä ja järjestöjä tehokas toiminta edellyttää suunnitelmallista ja pitkäjänteistä yhteistoimintaa. 5. Tule - terveyden parantamiseen ja -sairauksien ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen t k on olemassa tehokkaita keinoja, mutta niiden käytön ajoituksessa, yhteensovittamisessa ja riittävyydessä on voimavarojen kohdentamisesta, organisoinnista, i i koulutuksesta ja rahoituksesta johtuvia puutteita.

19 KTO:ta toteutetaan vaiheittain Suomen Tule ry toteuttaa osaltaan, koordinoi ja seuraa KTO:n edistymistä vaiheittain itt i vuosina

20 Keskeiset ongelmat ikäryhmittäin Lapsilla ja nuorilla: koti-, koulu-, liikunta- ja liikennetapaturmat Työikäisillä: selän, niska-hartiaseudun ja yläraajan sairaudet, koti-, liikunta- ja liikennetapaturmat, nivelrikko, huono toimintakyky Iäkkäillä: nivelrikko, toimintakyvyn vajaukset sekä kaatumisista ja osteoporoosista aiheutuvat murtumat Kaikissa ikäryhmissä: pysyvien vammojen ehkäisy ja niiden haittojen vähentäminen

21 Toteutustapa ja toimintalinjat Ohjelman toimenpiteitä toteutetaan valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti lukuisten tahojen laajana yhteistoimintana. Keskeisiä toimintalinjoja ovat terveyden edistäminen; tule - oireiden, -sairauksien, - vammojen ja vammaisuuden ehkäisy, hoito ja kuntoutus; sekä näitä tukevat tutkimus, koulutus ja tiedotus.

22 Kansallinen TULE ohjelma, KTO TULE- ohjelman koordinaattori LKT emeritusprofessori Ilkka Vuori Ohjelma ladattavissa:

23 Kansallinen TULE ohjelma, KTO Valmiina on laaja Puiteohjelma, Ehdotusten (98 kpl) analysointi (mm. tärkeys, selkeys toiminnan pohjaksi, vaikuttavuus, toteutettavuus, ajankohtaisuus/kiireellisyys) Toimenpideohjelma id Seuranta ja arviointi Meneillään yhteydenotto- ja neuvottelukierros, ohjelman konkretisointi

24 KTO: n päämäärän edistymisen seuranta yhteiskunnassa Tiedot pitäisi saada kaikista ja kaikkien toteuttamista toiminnoista tule - terveyden edistämiseksi riippumatta KTO:n/ Suomen Tule ry:n osuudesta. Kategoriat: 1. KTO:n projektiorganisaation toteuttamat toiminnat ja hankkeet 2. KTO + Suomen Tule ry:n jäsenjärjestöt j j 3. KTO + muu yhteistyötaho 4. Jäsenjärjestöjen itsenäisesti osana toimintaansa toteuttamat toiminnat 5. Muiden tahojen toteuttamat toiminnat

25 Yhteistyötä ja verkostoitumista Yhteistyötä ja verkostoitumista tule-terveyden edistämiseksi

Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma

Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma Johanna Kujala Puh. 040 574 1922 johanna.kujala@suomentule.fi Innovaatio-projekti, kevät 2014 Metropolia, Vanha Viertotie 24, 7.2.2014 Vastuuopettaja: Mirka Peththahandi,

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan Vuosittain ilmestyvä Terveysliikunnan tutkimusuutiset

Lisätiedot

Valtuusto 2/09, 25.4.2009 Liite 6. Suunta. Suomen Reumaliitto ry reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden asialla

Valtuusto 2/09, 25.4.2009 Liite 6. Suunta. Suomen Reumaliitto ry reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden asialla Valtuusto 2/09, 25.4.2009 Liite 6 Suunta ry reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden asialla 1 sitoutumattomana kansanterveys-, vammais- ja liikuntajärjestönä edistää ehkäisee kehittää vaikuttaa

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Liikunta ja työurat työelämä kaipaa myös liikettä VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:3

Liikunta ja työurat työelämä kaipaa myös liikettä VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:3 Liikunta ja työurat työelämä kaipaa myös liikettä VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:3 1 Yleisimmät työkyvyttömyyden syyt ovat mielenterveyden häiriöt, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä sydän-

Lisätiedot

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. Tilastokatsaus 2010

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. Tilastokatsaus 2010 Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat Tilastokatsaus 2010 1 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tapaturmatilanne kansainvälisessä vertailussa... 4 3. Tapaturmakuolemat... 5 4. Sairaalahoitoa vaatineet tapaturmat... 8

Lisätiedot

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin Liikunta ja ikääntyminen liikkeellä voimaa vuosiin VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2013:5 1 LIIKUNNAN MONET HYÖDYT: Hidastaa lihasvoiman vähenemistä Ylläpitää tasapainoa, liikkuvuutta, notkeutta ja

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh.

Lisätiedot

Ihmiset tarvitsevat mahdollisuuksia tehdä terveellisiä valintoja työpaikalla vähentääkseen altistumistaan riskeille. Lisäksi ei-tarttuvien tautien

Ihmiset tarvitsevat mahdollisuuksia tehdä terveellisiä valintoja työpaikalla vähentääkseen altistumistaan riskeille. Lisäksi ei-tarttuvien tautien sneuvottelukunta on osaltaan edistänyt kansallista työtä suositusten toteuttamiseksi. Myös terveellisen liikunnan edistämiseksi on maassamme toteutettu monitahoista työtä. Työ on tuottanut hyviä tuloksia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2008:10 Valtioneuvoston periaatepäätös TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Periaatepäätöksen toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset Esipuhe Helsingin rautatieasemalla oli meneillään Maa ilman mielenterveys päivän vietto. Suomen Mielenterveysseuran

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN. - opas erityisliikunnan toimijoille

KAIKKI MUKAAN. - opas erityisliikunnan toimijoille KAIKKI MUKAAN - opas erityisliikunnan toimijoille Kaikki mukaan - opas erityisliikunnan toimijoille Hannu Itkonen (toim.) Kaikki mukaan opas erityisliikunnan toimijoille ISBN 978-952-68235-2-2 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 1 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Kts. myös Pohjanmaan maakuntaliiton strategia (www.obotnia.fi) Kts. myös Vaasan shp:n järjestämissuunnitelma

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot