Oivaltava päivät Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1"

Transkriptio

1 Oivaltava päivät Hotelli Arthur, Helsinki Avustus/Anne Kukkonen,

2 Esityksen sisältö Avustukset vuodelle 2015 Omaishoidon avustaminen Tavoitealueet ja teemarahoitus Yksinäisyys- teema vuodelle 2017 Avustus/Anne Kukkonen,

3 Avustukset 2015 (2014) Haettuja avustuksia yhteensä 504 milj. euroa (523) Hakijoita kpl (1 197) Hakemuskohteita kpl (2 654) Uusia avustuksenhakijoita (1.kerta) 135 kpl (162) Ehdotettuja avustuksia yhteensä 309,3 milj. euroa (308) Avustuksensaajia 790 kpl (797) Avustuskohteita kpl (1 676) Uusia avustuksensaajia 28 kpl (23) Avustus/Anne Kukkonen,

4 Suurimmat avustuksensaajat vuonna 2015 Järjestö Myönnetty tuki ( ) Y-SÄÄTIÖ SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA RY NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY MAASEUDUN TERVEYS-JA LOMAHUOLTO RY EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ EHYT RY ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO RY SOSTE SUOMEN SOSIAALI JA TERVEYS RY HYVINVOINTILOMAT RY KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ SUOMEN PUNAINEN RISTI YHTEENSÄ (10 suurinta) Avustus/Anne Kukkonen,

5 Pelitoiminnan tuotosta yli 426 miljoonaa euroa suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen RAY:n pelitoiminnan tuotosta jaetaan 309,3 miljoonaa euroa avustuksina sosiaali- ja terveysalan järjestöille. Lisäksi tuotoista ohjataan 117 miljoonaa euroa Valtiokonttorin kautta sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. Avustusten jakautuminen toimialoittain 2015 Sairaus- ja vammaisjärjestöt Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt Ikääntyneiden järjestöt Nuorisoalan järjestöt Lapsi- ja perhetyön järjestöt Monialajärjestöt Omaisjärjestöt Työllisyyden edistäminen ja työttömien järjestöt Pelastusalan vapaaehtoisjärjestöt 5

6 OMAISHOIDON AVUSTAMINEN 2015 Omaishoitoon kohdistuvat avustukset jakaantuvat: Omaisjärjestöt yht t Ikääntyneiden ja vammaisten omaisjärjestöt t Mielenterveystyön omaisjärjestöt t Muut omaisjärjestöt 274 t Monialajärjestöt yht. 803 t Sairaus- ja vammajärjestöt yht. 952 t Neurologisten sairauksien järjestöt yht. 436 t Ikääntyneiden järjestöt yht. 120 t YHTEENSÄ : t 6

7 Omaishoitoa avustetaan mm. Toiminnallisilla avustuksilla, esim. OmaisOiva Projektiavustuksilla Jäsenjärjestöavustuksilla Omaiset mielenterveystyön yhdistysten kautta Välillisesti muiden järjestöjen kautta esim. Muistiyhdistykset, eri sairaus- ja vammajärjestöt jne. Avustus/Anne Kukkonen,

8 Avustus/Anne Kukkonen,

9 Avustusten jakautuminen linjausten tavoitealueittain (2015, milj. euroa) Yhteisöllisyys ja osallistumismahdollisuudet 49,2 milj. Erityisryhmien asuminen 33 milj. Työelämäosallisuus 15,7 milj. Terveys ja toimintakyky 66,3 milj. Järjestötoiminnan edellytykset ja perusrahoitus 122,8 milj. Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuus 22,4 milj. 9

10 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Avustuksia suunnataan toimintoihin ja kehittämishankkeisiin, joiden tavoitteena on terveyden edistäminen sekä ihmisten ja heidän lähiyhteisöjensä omaehtoisen suoriutumisen ja jaksamisen tukeminen. Terveyden edistämisen osalla korostuvat eri sairauksien ehkäisemiseen tähtäävät toiminnot sekä terveydelle suotuisten elintapojen ja olosuhteiden vahvistaminen. Toimintakyky pitää sisällään sekä fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen että sosiaalisen ulottuvuuden. Kuntouttavilla toiminnoilla tuetaan ihmisiä, joiden toimintakyky syystä tai toisesta on jo alentunut ja rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan suoriutua omassa arjessaan. Toimintakyvyn edistämisellä tarkoitetaan myös ihmisten ja lähiyhteisöjen omaehtoisen suoriutumisen vahvistamista, itsenäisen selviytymisen turvaamista arkielämän askareissa, vanhemmuuden vahvistamista perheyhteisön toimintakykynä sekä omaishoitajien ja muiden läheistään huolehtivien ihmisten jaksamisen tukemista. Avustus/Anne Kukkonen,

11 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Avustettavia teemoja ovat mm: ihmisten ja perheiden toimintakyvyn ja arjessa suoriutumisen edistäminen omaishoitajien jaksamisen tukeminen ja vanhemmuuden vahvistaminen kansansairauksien ehkäisy, terveyden edistämiseen ja terveysongelmiin liittyvä neuvonta ja ohjaus päihdehaittojen ehkäisy sekä tupakoinnin ja toiminnallisten riippuvuuksien vähentäminen Avustus/Anne Kukkonen,

12 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen - esimerkkejä avustettavista toiminnoista Arjessa pärjäämisen edistäminen vanhemmuuden tukeminen omaishoitajien jaksamisen tukeminen erilainen löytävä toiminta toimintakykyä tukevien polkujen räätälöinti heikossa tilanteessa eläville ihmisille Terveyden edistäminen ja kuntouttava toiminta kansansairauksien ehkäisy ja terveysongelmiin liittyvä neuvonta ja ohjaus sopeutumisvalmennustoiminta sosiaalinen lomatoiminta eri-ikäisille päihdehaittojen ehkäisy sekä tupakoinnin ja toiminnallisten riippuvuuksien vähentäminen Mielen hyvinvointia tukeva toiminta erilaiset vertaistuelliset ryhmätoiminnot ja palvelevat puhelimet omien voimavarojen tukeminen ja vahvuuksien löytäminen Avustus/Anne Kukkonen,

13 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen - RAY ei avusta: virallisen kuntoutus- tai terveydenhuoltojärjestelmän piirissä säädeltyä toimintaa sellaista toimintakykyä edistävää toimintaa, jossa on olemassa olevat markkinat erilaisten tautirekisterien ylläpitoa tai hoitosuositusten tekoa liikunta- tai kulttuuritoimintaa muutoin kuin keinona toimintakyvyn edistämisessä. palvelutaloissa ja vastaavissa ei voida tukea liiketoiminnan kehittämistä tai laadun parantamista yhden toimijan osalta, vaan avustetun toiminnan hyödyt tulee saada mahdollisimman laajalti käyttöön. Palvelutoimintaa sivuavissa hankkeissa tulee olla mukana riittävän laaja hyödynsaajajoukko, joiden kautta toiminnan tuloksia voidaan levittää. Avustus/Anne Kukkonen,

14 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen - uusien avustusten painotukset arjessa suoriutumisen edistäminen terveydelle suotuisten elintapojen vahvistaminen Vuonna 2016 toivomme erityisesti uusia avauksia muistisairaiden parissa tehtävään toimintaan omaishoitajuuden tukemiseen. Avustus/Anne Kukkonen,

15 Ideoiden kartoittaminen yksinäisyys-teemasta Keräämme ja kartoitamme vuoden 2015 lopulla uusia ideoita yksinäisyyden vähentämiseksi Hyödynnämme sähköisiä kanavia ideoiden keruussa Järjestöt voivat lähettää max sivun pituisia ideapapereita RAY:lle Valitsemme kartoituksen perusteella vuoden 2016 alussa parhaat ja innovatiivisimmat ideat ja aloitamme neuvottelut ideoista vastaavien järjestöjen kanssa idean täsmentämiseksi hakemuskuntoon tähtäimenä toukokuun 2016 haku. Ideahaun aikatauluista ja käytännön toteutuksesta tarkempia tietoja RAY:n eri viestintäkanavissa alkusyksystä 2015 Avustus/Anne Kukkonen,

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014 Tyyne Hakkarainen SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 2014 1 Tässä selvityksessä tarkastellaan kuusikkokuntien

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

ray:n avustustoiminnan asiakaslehti 4/2007 Kumppanuuus kysyy tahtoa Järjestöt pantiin verolle Rahoituksen Painopisteenä päihteet

ray:n avustustoiminnan asiakaslehti 4/2007 Kumppanuuus kysyy tahtoa Järjestöt pantiin verolle Rahoituksen Painopisteenä päihteet ray:n avustustoiminnan asiakaslehti 4/2007 Kumppanuuus kysyy tahtoa Järjestöt pantiin verolle Rahoituksen Painopisteenä päihteet NÄKÖ kulmia Tiukka esitys tulossa Avustustenjaon lähtökohtia ovat tänä vuonna

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI RAY:n pelitoimintaa ohjaa pelaamisen sosiaalisten haittojen rajoittaminen. Pelitoiminnan tuotolla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä edistetään terveyttä ja hyvinvointia. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (AK4) toiminnanohjaajat Sari Tuikkanen ja Marjo Salmi Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 1 2 KOHDE JA

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Vuosikertomus Årsberättelse 2003 LUOTETTAVUUS ASIAKASLÄHTÖISYYS TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS IHMISEN ARVOSTAMINEN SISÄLLYS RAY LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 AVUSTUKSET 4 RAHAPELIT

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016 VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA Muistiliiton strategia 2013-2016 Sisältö 1. Johdanto 2. Katsaus toimintaympäristöön 3. Missio - Muistiliiton toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot 4. Visio 2016 - Välittävä vaikuttaja

Lisätiedot

VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI

VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI Sisältö Toimitusjohtajalta Haasteita edessä ja takana... 3 Yhteiskuntavastuuraportoinnin keskeiset tunnusluvut... 6 RAY TÄNÄÄN... 8 Strategia... 8 Odotukset 2015 ja toiminnan arviointi...

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I Yhteistä Hyvää Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015 luonnos I Hyvinvointialan järjestöstrategia TIIVISTELMÄ SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Strategian lähtökohdat 2.1 Strategian tarve ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

Yhdistysten asema hyvinvoinnin turvaamisessa. Erica Mäkipää, 4.5.2015 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Yhdistysten asema hyvinvoinnin turvaamisessa. Erica Mäkipää, 4.5.2015 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Yhdistysten asema hyvinvoinnin turvaamisessa Erica Mäkipää, 4.5.2015 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Vuodesta 2012 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö Jäseninä 199 valtakunnallista sote-järjestöä,

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio Vuosikertomus 2011 Toiminta-ajatus Tuemme epilepsiaa sairastavia henkilöitä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa sekä tuemme heitä ja heidän läheisiään tavoitteen saavuttamiseksi. Arvot Ihmisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014

Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014 Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014 HYVÄ LUKIJA! Tämä palveluopas on tarkoitettu vaalalaisille ikääntyneille ja heidän omaisilleen palveluiden ja muiden toimintojen hakulähteeksi. Palveluoppaasta löydät

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

JELE Ry:n toimintakertomus 2014. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

JELE Ry:n toimintakertomus 2014. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 2014-2015 JELE Ry:n toimintakertomus 2014 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. JELE Ry:n historia... 4 3. Toimintakertomus 2014... 6 4. Toimintasuunnitelma 2015... 8 5.

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot