Ehdotus HUS-alueen Savuton sairaala -toimintaohjelmaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdotus HUS-alueen Savuton sairaala -toimintaohjelmaksi"

Transkriptio

1

2 Ehdotus HUS-alueen Savuton sairaala -toimintaohjelmaksi Laatinut: HYKS-sairaanhoitoalueen tupakkatyöryhmä 3/2011-3/2012 yleisen Savuton sairaala ohjeistuksen pohjalta Eteneminen: esittely HYKS-sairaanhoitoalueen johtajalle , esittely edelleen HUSjohtoryhmälle kevään 2012 aikana Esitys: HUS:n savuton sairaala ohjausryhmä toimii yhtenä terveyden edistäminen yksikköön kuuluvana työryhmänä, alueelliset Savuton sairaala-työryhmät jokaisella HUS-piirin sairaanhoitoalueella Tavoite: savuton HUS

3 Sitoutuminen HUS-piirin julistautuminen Savuttomaksi sairaanhoitopiiriksi jo v.2004 Tupakkapoliittisen työryhmän mietintö vuosille HUSin liittyminen Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:n jäseneksi keväällä 2011 o liittyessään HUS on hyväksynyt järjestön ohjeet savuttoman sairaalan toteuttamiseksi (http://www.stes-hsf.fi/suomi/perustietoa-yhdistyksesta/toiminnanlahtokohdat/savuton-sairaalaohje) o ohjeiston mukaan johdon tulee nimetä Savuton sairaala työryhmä, jossa tulee olla organisaation johdon, henkilöstöhallinnon, tilahallinnon, työsuojeluvaltuutettujen, työterveyshuollon ja henkilökunnan edustaja, puheenjohtajana tulee olla johdon edustaja (liitteenä esimerkit Keski-Suomen keskussairaalasta ja OYSista, liite 1). Lisäksi ehdotetaan, että ryhmään otetaan mukaan tiedottaja. o HUS-piirin laajuus huomioiden ehdotetaan, että kullekin sairaanhoitoalueelle nimetään paikallinen Savuton sairaala työryhmä, ja HUS-tasolle toimintaa koordinoiva ohjausryhmä HYKS-sairaanhoitoalueen tupakkatyöryhmä nimetty 1/2011 o jatkossa ryhmän kokoonpanon tulee täydentää/muuttaa Savuton sairaala ohjeistuksen mukaiseksi => asian esittely HYKS-sha johdolle Savuton sairaala -toiminnan käynnistämiseksi vähintäänkin osa-aikainen Savuton sairaala koordinaattori olisi tarpeen (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ko. tehtävä terveyden edistämisen yksikössä ehkäisevän päihdetyön koordinaattorilla) Tiedottaminen Viestintäsuunnitelman laatiminen HUS:n savuton sairaala toiminnalle konkreettisten sairaanhoitoalue-kohtaisten viestintäsuunnitelmien laatiminen paikallisen Savuton sairaala-työryhmien toimesta o Viestintäsuunnitelman sisältö: projektitavoitteet, kohderyhmäkohtaiset informaatiokanavat, ydinviestit, tavoitteet, vastuuhenkilöt, mittarit, kustannukset, tuotteet, palautekanavat ja aikataulutus. o Viestintäsuunnitelmassa hyödynnetään SWOT-analyysin tuloksia, henkilökunnalle suunnattuja tupakkakyselyjä ja muita mahdollisia projektissa hyödynnettäviä tutkimuksia. o Viestintä sisältää myös toiminnan seuraamisen, analyysin ja kehittämisen viestinnän näkökulmasta. viestinnän yleisiä linjoja:

4 o HUS-tasolla johto tiedottaa aluksi esimiehille ja henkilökunnalle, myös yhteistyökumppaneille (perus- ja yksityinen terveydenhuolto) sekä yleisölle Savuton sairaala periaatteista/liittymisestä Terveyttä edistävät sairaalat ry:hyn Intranetissa ja HUSin internetsivuilla myös media huomioiden o HUSARIin tehty artikkeli asiasta 4/2011 toiminnan jatkuessa toistuva tiedottaminen o esimiehille: luonnolliset kokoukset, s-posti, intranet o henkilökunnalle: esimiesten välityksellä, Intranet ja Husari tiedotus potilaille ja vierailijoille: ilmoitukset sairaalassa, kutsukirjeissä, HUSin nettisivuilla ja erilliset toistuvat artikkelit päivälehdissä Savuton sairaala-periaatteet osaksi uuden työntekijän perehdytystä o Savuton sairaala periaatteella toimimisesta maininta työpaikkailmoituksissa (esitys HUS-johdolle jätetty) Koulutus ja ehkäisy sairaalan ja työterveyshuollon hoitohenkilökunnan tupakastavieroituskoulutus systemaattinen ja toistuva koulutus: o esimiestasolle henkilökunnan savuttomuuden tukemiseksi osana esimiesvalmennusta o potilastyötä tekevälle henkilökunnalle vuosittain vierotusosaamisen parantamiseksi ja ylläpitämseksi (kohdennetut koulutukset eri erikoisaloille, eri ammattiryhmille, työterveyshuollolle) o muulle henkilökunnalle ammattitaidon parantamiseksi (yleiskoulutusta savuttomuustyön merkityksestä) koulutuksen käytännön toteutus/koordinointi pohdittava minkä tahon toimesta? oman henkilökunnan osaamisen hyödyntäminen, tarvittaessa ulkopuolisia kouluttajia, esimerkkejä muista sairaanhoitopiireistä o info-materiaalia intranetiin (koko HUS-alueella hyödynnettävissä) o olemassa olevan materiaalin hyödyntäminen (Duodecimin verkkokurssi netissä, Hengitysliitto Helin ja THL:n ohjausmateriaalit linkkeinä info-sivuille) koulutuksen toteutumisen ja kävijämäärien seuranta vuosittain yksityiskohtaisemman koulutussuunnitelman laatiminen Tuki tupakoinnin lopettamiseksi tuki potilaille o käytäntöjen sopiminen, jotta potilasohjaus toteutuisi systemaattisesti ja muuttuisi luonnolliseksi osaksi potilasohjausta

5 o konsultaatiomahdollisuus vai vieroitusyksikkö (arviointi sairaanhoitopiirien omissa Savuton sairaala ryhmissä paikallisen tilanteen mukaan huomioiden mm. konsultaatiotarve ja toiminnan laajuus sekä sijainti organisaatiossa (esim. terveyden edistämisen yksikkö?, yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä) o tietojen ylläpito alueen vieroituspalveluista, tietojen helppo saatavuus Intranetistä suunniteltava nyt HUSin nettisivujen uudistuksen yhteydessä tuki henkilökunnalle o työterveyshuolto: terveystarkastusten ja vastaanottokäyntien yhteydessä tupakointitilanteen kartoitus, yksilöohjausta tupakoinnin lopettamisen suhteen, tarvittaessa nikotiinikorvaustuotteet (työnantaja tarjoaa 3 kk ajaksi), tarvittaessa ohjaaminen lääkärivastaanotolle, jos lääkehoitoa tarvitaan (lääkehoito ei toistaiseksi työnantajan tarjoamaa), tarvittaessa ohjaaminen vieroitusryhmiin (työterveyshuollon ulkopuolisia) liittenä HUS-työterveysyksikön kooste tupakoinnin lopettamisen tuesta henkilökunnalle (liite 2) Tupakoinnin valvonta Henkilökunnan tupakointi on työaikana kielletty jo v.2004 HUS-piirin julistautuessa savuttomaksi (HUSin ohjekirje 24/2004), ohjeistuksen päivitys HUS-johdon toimesta (liitteenä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin malli, liite 3a). Lähiesimiehet valvovat alaisiaan ensikädessä. Rikkomusten sattuessa on hyvä etukäteen sopia keskustelun sisällöstä ja jatkotoimista. Esimiehille koulutusta ja ohjeistusta/infoa johdon taholta (ks. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin malli, liite 3b). Tupakkalain mukaan työnantaja on velvollinen kieltämään tupakoinnin tai rajoittamaan sitä siten, etteivät työntekijät tahtomattaan altistu tupakansavulle. Tupakointi on jo HUSin ohjekirje 24/2004 mukaisesti kielletty 10 m etäisyydellä ulko-ovista, tätä määräystä rikotaan jatkuvasti ja ongelmapaikkoja on, tarkennettua ohjeistusta tarvitaan. Tupakointi on sallittu ainoastaan erikseen merkityillä tupakkapaikoilla, joiden tarve arvioidaan kiinteistö- /sairaalaaluekohtaisesti. Tiedottamisen lisäksi koko henkilökunta osallistuu ohjaamiseen. Ympäristö Kaikissa organisaation tiloissa on oltava merkintä, että kyseessä on Savuton sairaala (merkinnät Savuton sairaala-julistein). Julisteet ovat valmisteltavana, julisteita tässä vaiheessa tilattu HYKSsha:n kiinteistöihin. Jatkossa julisteet/merkinnät systemaattisesti kaikkiin HUS-piirin tiloihin.

6 Terveellisen työympäristön edistäminen Jotta työntekijä tietää jo työtä hakiessaan, että työpaikka on savuton, tulee asiasta ilmoittaa jo työpaikkailmoituksissa, tästä esitys tehty tupakkatyöryhmän toimesta, asia tulossa käsittelyyn HUSjohdossa. Työhönoton ja -haastattelun yhteydessä tuodaan esille, että työpaikalla toimitaan savuton sairaala käytäntöjen mukaisesti. Väestön terveyden edistäminen Organisaatio tukee eri tavoin terveyden edistämistä ja savuttomuutta toiminta-alueellaan HUSin terveyden edistämisen toiminta, terveyden edistämisen ohjausryhmä (perustettu 9/2010), yleislääketieteen yksikkö vastaa terveyden edistämisen toiminnan järjestämisestä yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa yhteistyö Savuton pääkaupunkiseutu hankkeen kanssa Toimintaperiaatteiden arviointi ja laaduntarkkailu Savuton sairaala työryhmä valvoo toimintaperiaatteiden noudattamista ja tekee sisäisen auditoinnin kerran vuodessa (ohjeistus auditoinnista Savuton sairaala verkostolta, ensimmäinen audit tehty 10/2011 HYKS-sha:n tupakkatyöryhmän toimesta). Savuttoman sairaalan toimintaperiaatteiden toteuttamisen seurantaa ja arviointia toteuttavat verkoston ohjeistuksen mukaisesti esimiehet yhteistyössä Savuton sairaala työryhmän kanssa. Toimintaperiaatteiden vakiinnuttaminen Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:n jäseniltä edellytetään Euroopan Savuton sairaala ohjelman periaatteiden toteutumista ja organisaation sitoutumista toteuttamisen eri vaiheisiin.

7 HYKS--sairaanhoitoalueen tupakkatyöryhmän puolesta Annamari Rouhos, työryhmän puheenjohtaja, erikoislääkäri, keuhkosairauksien klinikka, Meilahden sairaala Ursula Aaltonen, työsuojeluvaltuutettu, medisiininen tulosyksikkö Pia Hakala, sairaanhoitaja, keuhkosairauksien klinikka, Meilahden sairaala Pirjo Hakala, erikoislääkäri, keuhkosairauksien klinikka, Peijaksen sairaala Ritva Lehto, työsuojelupäällikkö, lasten- ja naistentautien tulosyksikkö Pia Luhti, työsuojeluvaltuutettu, operatiivinen tulosyksikkö Tarja Nordman, tiedottaja Leena Piironen, pääluottamusmies, henkilöstön edustaja Henrik Riska, ylilääkäri, keuhkosairauksien klinikka, Meilahden sairaala Seppo Ronkainen, turvallisuuspäällilkkö Anne Ranta, kehittämispäällikkö, HUS työterveysyksikkö Lauri Tammilehto, ylilääkäri, keuhkosairauksien klinikka, Jorvin sairaala

8 Liite 1. Esimerkkejä Savuton sairaala työryhmien kokoonpanosta Seinäjoki (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri) 20 jäsenkuntaa, 2297 työntekijää henkilöstöjohtaja Tero Järvinen (pj), johtoryhmän edustaja tupakastavieroitushoitaja Reetta-Maija Luhta (sihteeri), perusterveydenhuollon ja terveydenedistämisen yksikkö turvallisuuspäällikkö Harri Iskala tukipalvelujohtaja Tapio Niemi/ tilahallinto ylihoitaja Norma Mäkynen/ psykiatria sairaanhoitaja Sirpa Murtomäki-Vainio/ keuhkosairauksien osasto ylilääkäri Hannu Kankaanranta/ keuhkosairaudet työsuojeluvaltuutettu Kirsti Yli- Rahnasto työterveyshoitaja Emmi Tuomisto osastonhoitaja Päivi Ilkka/ sydänosasto luottamusmies Vesa Maunuksela Oulu (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri) 35 jäsenkuntaa, Terveyden edistämisen johtaja Veikko Kujala (pj) Huoltomestari Kauko Halmetoja Keuhkosair. apulaisylilääkäri Terttu Harju Terveyden edistämisen koordinaattori Leea Järvi Hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen Turvallisuuspäällikkö Jorma Korhonen Työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala Rekrytoija Marja-Liisa Pylväs Pääluottamusmies Aila Väisänen Henkilöstöjohtaja Jääskeläinen Juha, PPSHP Jyväskylä (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri) 23 jäsenkuntaa, 2964 työntekijää savuton sairaala työryhmää uusitaan lähes vuosittain keuhkosairauksien osastonhoitaja on yleensä suostunut toimimaan sihteerinä yleensä pari osastonhoitajaa psykiatrian puolelta, nyt yksi ylihoitaja yksi kirurgi, joka juuri on vaihtunut kaksi työsuojeluvaltuutettua teknisen puolen johtaja yksi ylihoitaja terveydenedistämisen keskuksesta

9 Liite 2. HUS-Työterveys HUS-Työterveyden ohjeistus tupakoinnin lopettamisesta: Asiakkaan tupakointi selvitetään jokaisen terveystarkastuksen yhteydessä osana elintapojen kartoitusta (työhönsijoitustarkastus, lakisääteiset määräaikaistarkastukset ja suunnatut terveystarkastukset). Tupakointi otetaan esille tarvittaessa myös muiden vastaanottokäyntien / terveystapaamisten yhteydessä (työterveyslääkärit ja työterveyshoitajat). Myös työfysioterapeutit ottavat asian esille kuntotestausten ym. terveystapaamisten yhteydessä. Työterveyshuollon ammattihenkilöiden (työterveyslääkärit ja työterveyshoitajat) tupakointiin liittyviä kliinisiä arviointeja / mittauksia terveystapaamisilla ovat mm: o Fagerströmin nikotiiniriippuvuustesti o Vitalograph-copd-6 minispirometri o PEF -mittaus Tupakoinnin lopettamista tuetaan työnantajan toimesta tarjoamalla motivoituneille nikotiinikorvaushoitoa. Nikotiinikorvaushoidon aloittaminen arvioidaan aina työterveyshoitajan vastaanotoilla. Ennen nikotiinikorvaushoidon aloittamista selvitetään asiakkaan motivaatio tupakoinnin lopettamiseen. o Lopetusmotivaation kartoitus o Tänään on hyvä päivä- kirjanen o Nikotiinikorvaus-tuotteita 3 kk (laastari, purukumi ja imeskelytabletit) Jos nikotiinikorvaushoito ei ole riittävä tukimuoto tupakoinnin lopettamiseen, ohjataan asiakas työterveyslääkärin vastaanotolle. Työterveyslääkäri voi alkuvaiheessa suositella asiakkaalle lääkitystä tupakoinnin lopettamisen tueksi. Lääkehoito ei ole työnantajan korvaamaa toimintaa. Lisäksi asiakas ohjataan tupakanvieroitusryhmiin (esim. Helsingin kaupungin järjestämiin). Lisäohjeistusta tupakoinnin lopettamisesta löytyy osoitteesta HUS-Työterveys ei järjestä omia tupakanvieroitusryhmiä.

10 ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 1 Ohje Liite 3a. Tupakointikielto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on :ssä tehnyt päätöksen, jonka mukaan henkilökunnan tupakointi on työaikana kielletty. Henkilökunnan omalla ajalla tapahtuva tupakointi on sallittu vain ja ainoastaan virallisissa tupakointikatoksissa sairaalaalueella. Tämä ohje korvaa ja päivätyt ohjeet. Säännöt EPSHP:n tavoitteena on henkilökunnan savuttomuus erityisesti työaikana. Henkilökunta toimii roolimallina myös potilaille ja vierailijoille. Hoitohenkilökunnan tehtäviin kuuluu vieroitustyö sairaalassa hoidossa oleville potilaille. EPSHP työnantajana myös edellyttää uusilta työntekijöiltä savuttomuuteen sitoutumista työaikana. Kaikilta työntekijöiltä odotetaan uusien työntekijöiden kannustamista savuttomuuteen. Tupakointi on kielletty työaikana. Sairaalan ydintehtävä, ja erityisesti potilasturvallisuus, ei saa koskaan vaarantua henkilökunnan väliaikaisen työpaikalta poistumisen vuoksi. Sairaala-alueella muualla kuin merkityissä tupakointikatoksissa ja -paikoissa tupakointi on ehdottomasti kiellettyä. Henkilökunnan tulee ystävällisesti ohjata potilaat, vierailijat ja työkaverit toimimaan ohjeen mukaisesti. Psykiatrisilla osastoilla on lisäksi ainoastaan potilaille tarkoitettuja tupakointihuoneita. Tupakointi muualla kuin merkityissä tupakointikatoksissa ja -paikoissa sekä tupakointihuoneissa vaarantaa sairaalakiinteistöjen turvallisuuden ja aiheuttaa mm. savuhaittaa. Erityisesti kaikkien lukittuna pidettävien ovien telkeäminen auki tupakointia tai muuta kulkemista varten on ehdottomasti kielletty. Ohjeen vastainen toiminta on virka- ja työsuhteen ehtojen rikkomista. Tupakointi ja tulenteko on ehdottomasti kielletty sairaalakiinteistöjen sisätiloissa, lastauslaiturilla, parvekkeilla, kattoterassilla ym. muissa vastaavissa paikoissa. Hätäpoistumisteiden ovet on pidettävä aina lukittuina, niitä ei saa tupakoinnin takia avata päiväajaksi. Hyväksyjä: Sairaanhoitopiirin johtoryhmä Laatijat: Tupakastavieroitushoitaja, lakimies Sijainti: Intranet, internet Tupakointikiellon noudattaminen O

11 ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 2 Ohje Vastuut Koko henkilökunnan vastuulla on ehdottomasti noudattaa potilas- ja kiinteistöturvallisuutta. Esimiehen velvollisuutena on valvoa edellä mainitussa kappaleessa mainittujen kieltojen noudattamista. Tämä ohje on käsiteltävä työyksikön yhteistoimintakokouksessa. Ongelmatilanteissa esimiehen tulee ohjata työntekijä savuttomuuteen työaikana. Turvallisuuden vaarantaminen ja/tai toistuva työehtojen laiminlyöminen voidaan tarvittaessa käsitellä varhaisen tuen mallin mukaisesti. Työnantaja voi käyttää työsopimuslain mukaisia sanktioita. Savuttomuuden tukeminen Esimies kannustaa työntekijää savuttomuuteen kertomalla työterveyshoitajalta tai tupakastavieroitushoitajalta saatavasta yksilö- tai ryhmätuesta, johon osallistumalla on mahdollisuus saada nikotiinikorvaus- tai lääkehoitoa. Koska tupakoinnin lopettaminen vaatii usein monta yritystä, on kahdeksan viikon pituinen hoitojakso mahdollista saada kolme kertaa. Champix-lääkehoidon aloittamista varten työntekijä käy myös lääkärin vastaanotolla. Champix-lääkehoitoa annetaan työntekijälle 8 viikon jatkohoitojakso sen jälkeen, kun hän on käyttänyt omakustanteisesti kolme viikkoa Champix-aloituspakkausta, jonka hinta on 105. Hyvää vertaistukea tupakoinnin lopettamiseen saa säännöllisesti järjestettävissä tupakastavieroitusryhmissä. Uudet työntekijät ja opiskelijat perehdytetään tupakointikieltoon työaikana. Tupakointikieltopäätöksen tarkoituksena on vähentää terveydenhuollon parissa toimivien työntekijöiden tupakointia. Muualla tehdyt tutkimukset osoittavat, että tupakoinnin kieltäminen työaikana vähentää tupakointia jopa % erityisesti tapa- ja ryhmässä tupakoivien osalta. Tarkoituksena ei ole aiheuttaa työyksiköille tai yksityisille työntekijöille kohtuutonta haittaa, vaikeuksia tai eripuraa. Lähiesimiehet voivat tukeutua omiin esimiehiinsä, mutta asioiden ratkaisut ja toimintatapojen valinta yksikössä on kuitenkin aina yhteinen päätös. JOHTORYHMÄ Hyväksyjä: Sairaanhoitopiirin johtoryhmä Laatijat: Tupakastavieroitushoitaja, lakimies Sijainti: Intranet, internet Tupakointikiellon noudattaminen O

12 Liite 3b. Hyvä esimies Johtoryhmä on hyväksynyt uudistetun tupakasta vieroitus -ohjeen ja uudistetun ohjeen tupakointikiellon noudattamisesta Nämä ohjeet on merkitty hyväksyen tiedoksi yhteistoimintaneuvoston kokouksessa Liitteet 1-3. (Ohjeet löytyvät myös intranetin asiakirjahausta). Ohjeista tiedotetaan nyt toiminta-aluejohtajille, toimintayksikköjohtajille, osastonhoitajille ja ylihoitajille. Ohjeet velvoitetaan käsittelemään työyksikköjen yhteistoimintakokouksissa ja pyydetään liittämään perehdytyskansioon. Tupakointi on kielletty työaikana. Sairaalan ydintehtävä, erityisesti potilasturvallisuus ei saa vaarantua henkilökunnan väliaikaisen työpaikalta poistumisen vuoksi. Erityisesti varhaisen tuen malli on ohjeessa esitetty positiivisena vaihtoehtona eikä rangaistusmenettelynä ja sitä käytetään harkiten. Ensisijaisesti työaikana tapahtuvaan tupakointiin puuttuminen on normaali työnjohtoasia. "Ongelmatilanteissa esimiehen tulee ohjata työntekijä savuttomuuteen työaikana. Turvallisuuden vaarantaminen ja/tai toistuva työehtojen laiminlyöminen voidaan tarvittaessa käsitellä varhaisen tuen mallin mukaisesti. Työnantaja voi käyttää työsopimuslain mukaisia sanktioita." Tukea tupakastavieroitukseen saa henkilökunnan työterveyshoitajilta ja ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattorilta. Työntekijällä on mahdollisuus saada em. tuen yhteydessä työuransa aikana kolme hoitojaksoa nikotiinikorvaus- tai lääkehoitoa tupakasta vieroittumiseen. Varenikliinihoidossa neljän viikon aloituspakkauksen työntekijä ostaa itse. Tiedotamme samalla, että asiakkailta on tullut palautetta, jonka mukaan sairaalan eri osastojen henkilökuntaa on näkynyt tupakoimassa päivystyspolin sisäpihalla. Muistutamme, että kaikki osallistuvat savuttoman sairaalan luomiseen ja henkilökunnan tupakointi on sallittu ainoastaan omalla ajalla tupakointikatoksissa. Savuton sairaala- työryhmä Yhteistyöterveisin Reetta-Maija Luhta Savuton sairaala työryhmän sihteeri ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori Terveyden edistämisen toimintayksikkö T/N Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Huhtalantie 53, SEINÄJOKI p

13 Savuttomuustilanne HUS-piirin kunnissa 2/2012 Karjalohja Nummi- Pusula Lohja Siuntio Karkkila Vihti Hyvinkää Nurmijärvi Espoo Kauniainen Helsinki Mäntsälä Järvenpää Askola Pornainen Tuusula Porvoo Kerava Vantaa Sipoo Lapinjärvi Loviisa Raasepori Inkoo Kirkkonummi savuton (15/26 kuntaa) Hanko savuttomuuspäätös valmisteilla 2012 savuttomuuspäätös valmisteilla 2013 Lähde: ei vielä savuton

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle 1 Julkaisija Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 aa 00250 Helsinki www.ttl.fi Työterveyslaitos ja kirjoittajat 2013 Alkoholihaitat hallintaan (AHA) -hanke

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti

Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti Vantaan kaupunki, mielenterveyspalvelut Mielen avain -hanke Milla Bergman Pihla Markkanen Hannu Ylönen Lauri Kuosmanen Marraskuu 2014 1 Sisällys 1.

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot