Opetus- ja ohjausmateriaalia opiskelijan hyvinvoinnin, oppimisen ja opiskelun tukemiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetus- ja ohjausmateriaalia opiskelijan hyvinvoinnin, oppimisen ja opiskelun tukemiseen"

Transkriptio

1 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Opetus- ja ohjausmateriaalia opiskelijan hyvinvoinnin, oppimisen ja opiskelun tukemiseen Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Tutkintotavoitteinen ammatillinen peruskoulutus: ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat; nk. ATTO-lisäosat

2 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Sisällysluettelo 2 Opetus- ja ohjausmateriaalin käyttö Ammattitaitoa täydentävät, valinnaiset tutkinnon osat 4 ov tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Ammattitaitoa täydentävien, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Äidinkieli 0-4 ov opintojaksot... 7 Opiskelutaidot 1 ov... 7 Opinnäyte 1 ov... 9 Ihmissuhdetaidot 1 ov Ilmaisutaidot 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon 0-4 ov opintojaksot Aloitusviikko 1 ov Arjentaidot 1 ov Asiointitaidot 1ov Osallisuus työelämässä 1 ov Urasuunnittelu 1 ov Liikunta 0-4 ov opintojaksot Aktiivinen vapaa-aika 1 ov Hyvät elämäntavat 1 ov Stressinhallinta 1 ov Ohjeita ja tehtäviä: Positiivinen ajattelu ja omien voimavarojen tunnistaminen Positiivinen ajattelu Positiivisuus minussa Positiivisen palautteen voima Aarrekartta-menetelmä Positiiviset ajatukset ja kuvat huoneentauluiksi Tien risteys Vahvuuspuu Omat harrasteet eri ikäkausina Tulevaisuuden haaveiden ja unelmien kirjaaminen Ohjeita ja tehtäviä: Stressi Uupumuksen tunnistaminen Metaforien käyttö oman jaksamisen tukena Stressin ilmenemismuodot... 45

3 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 4 Stressinhallinta eri elämäntilanteissa Rentoutumisen tunteen tunnistamisharjoitus Rentoutumisen havainnointi ja mittaaminen Rentoutusmenetelmien käyttö itsehoidon välineenä Ohjeita ja tehtäviä: Rentoutuminen Mitä rentoutuminen on? Rentoutusmenetelmät Mielikuvien avulla rentoutumien ja rentoutusharjoitukset Suggestiorentoutuminen Rentoutusharjoituksia Harjoitus 1: oma mielikuvapaikka Harjoitus 2: Rekiretki Harjoitus 3: Junamielikuva Harjoitus 4: Matka mahdollisuuksien merelle Harjoitus 5: Ihmeperhonen Kehonkuva 1 ov Ohjeita ja tehtäviä: Ihmisen kehityskaari: nuoruus Vaaleanpunainen ikkuna Muuttuva keho Positiivinen minäkuva Ohjeita ja tehtäviä: Tunnetaidot Huomaa hyvä itsessäsi Miltä minusta tuntuu Kehon tuntemus Ystävyyden puu Ystävyyden pelisäännöt Ystävä vai seurustelukumppani Ihastunut vai rakastunut? Rakkaus/tykkäämispäiväkirja Sanoja seurustelusta Seurustelu Parisuhteet lehtien sivuilla Kun sydän jäätyy, murskataan ja tallotaan palasiksi Ohjeita ja tehtäviä: Ihminen on seksuaalinen olento Masturbointi, Seksi Ehkäisy Seksitaudit Ohjeita ja tehtäviä: Vastuullinen seksuaalikäyttäytyminen... 69

4 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 1 Seksuaalioikeudet Uhkaavat tilanteet Henkilökohtainen tila Muuta materiaalia Elokuvan katselu: Ruoan valmistus Kädentaidot Tietovisa seksuaalioikeuksista... 80

5 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 2 Opetus- ja ohjausmateriaalin käyttö Materiaali soveltuu käytettäväksi ammatillisessa peruskoulutuksessa - valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa - tutkintotavoitteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa nk. ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaisina lisäosina, ATTO-lisäosina. Materiaalia on tuotettu Opetushallituksen projekteissa ja oppilaitoksen opetussuunnitelmatyönä: Mun Reitti projekti - Ihmissuhdetaidot 1 ov - Arjentaidot 1 ov - Asiointitaidot 1 ov - Stressinhallinta 1 ov - Kehonkuva 1 ov Opetussuunnitelmatyö - Opiskelutaidot 1 ov - Ilmaisutaidot 1 ov - Aloitusviikko 1 ov - Aktiivinen vapaa-aika 1 ov - Hyvät elämäntavat 1 ov - Opinnäyte 1 ov Aineisto täydentyy Urakompassi projektin tuotoksilla ja opetussuunnitelmatyössä. 3 Ammattitaitoa täydentävät, valinnaiset tutkinnon osat 4 ov tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu 4 ov ammattitaitoa täydentäviä, valinnaisia opintoja. Opiskelija valitsee yksikkönsä tai toimipisteensä tarjonnasta henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista tukevia opintoja. Henkilöstön tehtävänä on tiedottaa tarjolla olevista mahdollisuuksista ja ohjata opiskelijaa hänen valinnoissaan. Valinnaisten tutkinnon osien tavoitteet, sisällöt ja arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on laadittu 4 ov laajuiselle tutkinnon osalle. Opiskelija valitsee 0 4 ov kustakin tutkinnon osasta, yksikön tai toimipisteen tarjonnan mukaan. Yksikön tai toimipisteen tarjonta voi vaihdella myös lukuvuosittain. Tarkempia tietoja kunkin vuoden tarjonnasta antaa opetushenkilöstö. Opiskelijan arvioinnissa on huomioitava, että valinnaiset tutkinnon osat arvioidaan arvosanoin 1 3 ja sanallisesti, koska ne merkitään tutkintotodistukseen. Arvosanaa muodostettaessa arvioidaan opiskelijan osaamista arvioinnin kohteisiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin suhteutettuna. Yleensä tutkinnon osan arviointi tehdään opettajatiimissä. Tutkinnon osat koostuvat opintojaksoista. Opintojakson laajuus voi opiskelijakohtaisesti olla laajempi kuin oletusarvona esitetty 1 ov; esimerkiksi Arjen taitojen laajuus voi olla 4 ov, mikäli se on opiskelijan oppimistavoitteiden kannalta perusteltua. Opintojaksojen arviointi on oppimisen arviointia väliarviointia joka on sanallista ja kuvailevaa. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä numeerista arvosanaa.

6 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 4 Ammattitaitoa täydentävien, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Valinnaiset lisäosat ovat Ammattiopisto Luovissa laadittuja tutkinnon osia. Tutkinnon osien tavoitteet, sisältö ja arviointi on laadittu opiskelijapalvelut- ja opetushenkilöstön välisenä yhteistyönä. Tutkinnon osat on tarkoitettu käytettäväksi koko Luovin koulutustarjonnassa. Valinnaisten lisäosien tavoitteena on mm. tukea opiskelijan kehittymistä aikuisuuteen tukea oppimista ammattiin huomioida oppimisvaikeudet opetuksen sisällöissä edesauttaa opiskelijan sijoittumista ja työelämässä toimimista. Äidinkieli 0 4 ov Opiskelutaidot 1 ov tavoitteena oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja sopivien opiskelutaitojen löytäminen Opinnäyte 1ov tavoitteena tukea opinnäytteen ja siihen liittyvän tiedon hallintaa. Työn voi toteuttaa monella tavalla ja opiskelija saa tukea sen suunnitteluun, dokumentointiin ja esittämiseen. Ihmissuhdetaidot 1 ov tavoitteena kehittää viestintä- ja yhteistyötaitoja sekä valmiuksia toisten kanssa toimimiseen ristiriitatilanteissa Ilmaisutaidot 1 ov tavoitteena asiakaspalvelutilanteissa tarvittavien sekä omaan kielelliseen ja sanattomaan viestintään liittyvien taitojen kehittäminen, tunteiden käsittely ja ymmärtäminen Yhteiskunta-, yritys ja työelämätieto 0 4 ov Aloitusviikko 1 ov Tavoitteena tutustua omaan ryhmään, opiskeluun ja oppilaitokseen Arjen taidot 1 ov tavoitteena arjessa toimimisen harjoitteleminen työelämävalmiuksien näkökulmasta Asiointitaidot 1 ov tavoitteena eri elämäntilanteisiin ja työhön liittyvien palvelujen ja yhteistyöverkostojen tunteminen ja verkostoitumisen taitojen omaksuminen Osallisuus työelämässä 1 ov tavoitteena yhteisöllisen toiminnan ja työelämän pelisääntöjen oppiminen (kehityskeskustelut, palkitsemisjärjestelmät, osaamisen kehittäminen, työkierto, sijaisuudet, lomakertymät, tasa-arvoinen toiminta työyhteisössä) Urasuunnittelu 1 ov tavoitteena oman ammattiidentiteetin vahvistaminen henkilökohtaisia osaamisalueita kartoittamalla ja työnhakuprosessin oppiminen Liikunta 0 4 ov Aktiivinen vapaa-aika 1 ov tavoitteena harrastusten arvon ymmärtäminen työkyvyn edistämisessä ja niiden hyödyntäminen työssä jaksamisessa ja ammattiosaamisen kehittämisessä Hyvät elämäntavat 1 ov tavoitteena terveyttä edistävän toiminnan omaksuminen Stressinhallinta 1 ov tavoitteena rentoutumisen taidon harjoitteleminen tarkkuutta ja keskittymistä vaativissa työtehtävissä ja esiintymistilanteissa sekä valmiuksien saaminen työn henkisen kuormittavuuden hallintaan Kehonkuva 1 ov tavoitteena positiivisen kehonkuvan omaksuminen, luonteva seksuaalisuus ja korrekti toiminta työyhteisössä Opintojen toteuttamistavat, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät voivat vaihdella yksiköittäin ja toimipisteittäin. Opintojen toteuttamisessa moniammatillinen toimintatapa ja opiskelijan koko elinympäristön huomioiminen oppimisympäristönä tukee tavoitteiden saavuttamista. Opiskelijakohtaisesti opintojen laajuus, sijoittuminen opiskelun ajalle sekä sisällölliset painotukset vaihtelevat henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) mukaisesti.

7 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 5 Äidinkieli 0-4 ov opintojaksot Opiskelutaidot 1 ov tavoitteena oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja sopivien opiskelutaitojen löytäminen Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa ja hyväksyy ainutlaatuisuutensa oppijana on aktiivinen ja vastuullinen oman opiskelun suunnittelussa ja toteuttamisessa tietää oppimisprosessin vaiheet ja hyödyntää opiskelutekniikoita, oppimistaan edistäviä apuvälineitä ja aiempia kokemuksiaan Sisältö Minä oppijana Erilaiset oppijat Opiskelutaitojen tukemisen keinoja Materiaalit videot erilaisuuteen liittyen esim. Forrest Gump, Sademies alkukartoituspaketti valmiit oppimistyylitestit hojks- ja hops- pohja alan opetussuunnitelma (tavoitteet, toteutus ja arviointi) apuvälinepaketti korien esittely (lukuviivain, värillisiä kalvoja, värillisten paperien käyttäminen, opettaja testaa käsinkirjoitetun tekstin lukumahdollisuuden, erikoiskynät, valmiit muistiinpanot) oppimiskansion tekemiseen avuksi malleja eri opiskelualoilta valokuvien ja muiden kuvien käyttö opiskelussa opiskelijaoppaat kalenterit käyttöön Oppimismenetelmät keskustelut omassa ryhmässä oppimiskansioon liittyvän matkaraportin tekeminen esim. jakson aikana tehdystä retkestä tai opintokäynnistä yksin tai ryhmässä erilaiset ryhmäytymismenetelmät (esim. pelit tai joku muu valmis menetelmä) stressipallojen käyttö kalenterin käytön opettelu; oman opiskeluaikataulun jäsentäminen, kalenterien hankkiminen kaikille OPPI-sivujen käyttäminen itsearvioinnin harjoittelutilanteet muistiinpanotekniikoiden harjoittelu Oppimisympäristöt tutustumiskäynnit (erilaisuus-teemaan liittyen) videomateriaalit luokkaopetuksena oma luokka Luovin toisiin yksiköihin ja niiden toimintoihin tutustuminen (jopa yhdessä tekemistä; tukee erilaisuus ajattelua esim. kummiryhmien perustaminen) luontoretket ryhmäytymistä tukemaan Opetusjärjestelyt luokanvalvoja yhteistyössä muiden opettajien, ohjaajien ja opiskelun tukihenkilöiden kanssa alkukartoituksen tehtävät teettää ja tarkistaa luokanvalvojat, opiskelun tukihenkilöt keräävät tiedot ja käyvät ne läpi opiskelijoiden kanssa ATTO-opettaja Sijoittuminen opiskeluajalle Kaikki sisällöt käydään läpi aloitusjakson puitteissa heti opintojen alussa ja niitä harjaannutetaan opintojen ajan jos uusia opiskelijoita aloittaa kesken lukuvuoden, pyritään heillekin tarjoamaan nämä sisällöt

8 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Arviointimenetelmät Oppimisen arviointi itsearviointi (itsearviointilomake, jonka pohjalta palautekeskustelut opettajan kanssa) Osaamisen arviointi itsearviointi (itsearviointilomake, jonka pohjalta palautekeskustelut opettajan kanssa) jatkuva osaamisen näyttäminen (aktiivisuus, osallisuus, vuorovaikutus omalla yksilöllisellä tavalla) suullinen ja kirjallinen arviointi Arvioinninkohteet Opiskelutaidot Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tuntee oman tyylinsä oppia ja tietää oppimista tukevia apuvälineitä ja menetelmiä osaa soveltaa eri tilanteisiin sopivia opiskelutekniikoita kuten prosessikirjoitus ja luetun ymmärtämistä parantavia menetelmät osaa tietoisesti tarkastella oppimistaan ja kehittää oppimisstrategioitaan Esimerkki ryhmämuotoisen opetuksen, noin 32 tuntia, toteuttamiseksi: Tunteja Sisältö 2 h opiskelutaitojen alkukartoituspaketti 1 h oman oppimistyylin etsiminen 1 h opiskelua tukeviin apuvälinemahdollisuuksiin tutustuminen 1 h opetussuunnitelman sisältöjen läpikäyminen 1 h hojks:n ja hops:n aukaiseminen ja merkitys opiskelijoille työvälineenä 4-6 h erilaisuus-teema: ymmärretään, että opiskellaan eri tavoittein ja sisällöin 1 h arviointiin perehtyminen motivointikeinona 4-6 h oppimiskansion (portfolion) vastuullinen tekeminen ja sen eri muotojen läpikäyminen (ohjeistus ja harjoitustyön tekeminen ryhmässä) itsearvioinnin harjoittelu (sis. oppimiskansion läpikäymisen tunteihin) 1 h perusopiskelutaitojen harjaannuttaminen (vastuu opetukseen osallistumisesta, lukujärjestyksen käyttö, vastuu omista opiskelutarvikkeista ja muistiinpanotekniikoiden harjaannuttaminen) 10 h tunnistaa itsensä ryhmän jäsenenä (erilaiset roolit) 2 h internetin vastuullinen käyttö opiskelun tukena 1 h ruutuvihkopedagogiikka (muistiinpanoja ruutuvihkoon työtehtävistä; säilytetään työhaalarin taskussa)

9 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Opinnäyte 1 ov Tavoitteena tukea opinnäytteen ja siihen liittyvän tiedon hallintaa. Työn voi toteuttaa monella tavalla ja opiskelija saa tukea sen suunnitteluun, dokumentointiin ja esittämiseen. Sisältö Opiskelija hallitsee opinnäytteensä suunnittelun, aikatauluttamisen, dokumentoinnin ja raportoinnin osaa hakea, valikoida ja analysoida työssä tarvittavaa tietoa kykenee esittämään opinnäytetyönsä suullisesti osaa arvioida osaamistaan ja omaa työtään Materiaalit Oppimismenetelmät Oppimisympäristöt Opetusjärjestelyt Sijoittuminen opiskeluajalle Arviointimenetelmät Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Arvioinninkohteet Opiskelutaidot Työskentelytaidot Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tuntee oman tyylinsä oppia ja tietää oppimista tukevia apuvälineitä ja menetelmiä osaa suunnitella ajankäyttöä, asettaa välitavoitteita ja huolehtia tehtävän edellyttämistä opiskeluvälineistä osaa soveltaa eri tilanteisiin sopivia opiskelutekniikoita kuten prosessikirjoitus ja luetun ymmärtämistä parantavia menetelmät toimii tavoitteellisesti ja osaa valita tarkoituksenmukaisia menetelmiä ja välineitä opiskelussa sekä ylläpitää hyvää työilmapiiriä osaa tietoisesti tarkastella oppimistaan ja kehittää oppimisstrategioitaan osaa hyödyntää opiskelussa tarvittavat välineitä ja menetelmiä monipuolisesti sekä huolehtii työympäristöstään ja rakentaa osaltaan hyvää työilmapiiriä

10 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Esimerkki ryhmämuotoisen opetuksen, noin 32 tuntia, toteuttamiseksi: Tunteja Sisältö

11 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Ihmissuhdetaidot 1 ov Tavoitteena kehittää viestintä- ja yhteistyötaitoja sekä valmiuksia toisten kanssa toimimiseen ristiriitatilanteissa Sisältö Materiaalit Opiskelija oppii nuoren elämässä ja työssä tarvittavia tunnetaitoja toimii pareittain, ryhmässä, tiimin ja työryhmän jäsenenä erilaisissa rooleissa osaa toimia rakentavasti ristiriitatilanteissa Ihmissuhde- ja tunnetaitojen materiaalit tai Nuorten ihmissuhdetaitojen (Nuisku) koulutuspaketin sisällöt, jolloin kouluttajana Nuisku-ohjaaja -koulutuksen saanut henkilö. Lisätietoja Nuisku-ohjaaja koulutuksesta: Verkkomateriaali: Aggression portaat (kirja & CD): ggression_portaat/ Friends-materiaali (edellyttää Friends-koulutukseen osallistumista): Friskie oppimateriaali ja ohjelma, elämäntaitoja oppimaan (sivusto edellyttää kirjautumista): Gordonin toimivat ihmissuhteet: Kiva koulu-hanke Kosketus Kuinka opettaa seksuaaliterveydestä ja ihmissuhteista koulussa: Mielen hyvinvoinnin opetus: Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus: Tunne-etsivä: Tunteella, Terve minä ja Kassi täynnä asiaa - koulutusmateriaalit: Tunteesta tunteeseen Ihmismielen tarinat kuvin ja sanoin: Kirjallisuus: Aalto M Ryppäästä ryhmäksi Dunderflt T Henkilökemia: Yhteistyö erilaisten ihmisten välillä Dunderflt T Iloitse hyvistä ihmissuhteista Dunderflt T Iisi elämänasenne arkitaidoksi Goldstein et al ART- Aggression Replacement Training. Ryhmäharjoitusmenetelmä aggressiivisesti käyttäytyville nuorille Helenius E., Rautava M., Tuovinen R Eväitä elämään. Keinoja nuorten elämäntaitojen vahvistamiseksi. Itsetuntemus, vuorovaikutustaidot, Selviytymistaidot Isokorpi T Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut Isokorpi T Tunneoppia. Parempaan vuorovaikutukseen Kauppila R. A Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot Kiesiläinen L Vuorovaikutusvastuu. Ammatilliset vuorovaikutustaidot kasvatusyhteisössä

12 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Lappalainen R et al Sosiaaliset taidot työkirja. Tampereen yliopisto, Psykologipalveluiden kehittämisyksikön julkaisuja 5/2004 Leskinen E Ryhmä toimimaan! Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön Mattila K-P Arvostava kohtaaminen: arjessa, auttamistyössä ja työyhteisössä Oppimismenetelmät Oppimisympäristöt Opetusjärjestelyt Sijoittuminen opiskeluajalle Arviointimenetelmät Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Arvioinninkohteet Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot Suullinen ilmaisu Yhteistyötaidot Muu materiaali: Korttisarjoja työskentelyn avuksi: (esim. Nalle-kortit, Vahvuuskortit, Tunne tyypitkortit) -> Toiminnalliset välineet Kehitysvammaliiton Peili-ohjelma minäkuvan ja itsetietoisuuden kehittämistä varten. Sarjaan kuuluu ohjaajan opas, tehtävävihko, Peilari-korttipeli ja Peili-lautapeli. Toiminnallinen työskentely, yksilö- pari- ja ryhmätehtävät, reflektoiva oppimispäiväkirja, tarinallinen työskentely, kirjallisuus- ja elokuvatehtävät Oma luokka, ryhmätilat, ympäröivä luonto, vierailukohteet Nuisku - kouluttajat tai opettaja. Suositeltavaa, että kurssilla on kaksi kouluttajaa vuosi, 2-3 h viikko Itsearviointi ja ohjaajan arviointi. Itsearviointi ja vertaisarviointi. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija a) arvioi viestintäänsä, osaa käyttää sopivia toimii aktiivisesti kuuntelu-taitoaan ja vuorovaikutustaitoja vuorovaikutustilanteissa kykyään asettua toisen tilannekohtaisesti. Tuntee kokonaistilanteen asemaan vuorovaikutustilanteissa. erilaisia työyhteisön ymmärtäen. työskentelytapoja kuten b) ymmärtää erilais-ten tunteiden merki-tyksen viestintätilan-teissa ja toimii asian-mukaisella tavalla. a) osaa ilmaista asiansa asiallisesti sekä perustella mielipiteensä toimii yhteistyössä osana ryhmää. pari- ja tiimityö. osaa muuttaa toimintatapaansa tilannekohtaisesti. Tietää erilaisia toimintavaihtoehtoja ristiriitatilanteisiin. osaa ilmaista asiansa selkeästi ja itsenäisesti ja perustella mielipiteensä monipuolisesti sekä osoittaa ilmaisussaan tilannetajua ottaa muut huomioon, sitoutuu yhteistyöhön ja tunnistaa oman roolinsa ryhmän jäsenenä. Pystyy vastaamaan omasta työpanoksestaan. tietää viestinnän merkityksen osana ammattitaitoaan ja osaa toimia rakenta-vasti ristiriitatilan-teissa. toimii erilaisissa ilmaisutilanteissa tarkoituksenmukaisesti, huomioi sanattoman viestinnän merkityksen ja toisen osapuolen näkemykset rakentaa yhteistyökäytäntöjä, osallistaa muita, huolehtii yhteistyön tavoitteiden toteutumisesta.

13 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Esimerkki ryhmämuotoisen opetuksen, noin 32 tuntia, toteuttamiseksi: tunteja Sisältö 6 h Tutustuminen ja ryhmäytyminen erilaisilla ryhmäytymisharjoituksilla itseensä ja toisiinsa tutustumista - kuka minä olen kuka sinä olet? harjoitus korttien avulla (Kts: Aalto M Ryppäästä ryhmäksi ja Leskinen E Ryhmä toimimaan! Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön) itsetuntemus - elämänkaarityöskentely sosiaaliset suhteet - sosiaalisten suhteiden verkostokartta (Kts. Friskie oppimateriaali: 6 h Tunnetaidot (Kts. Tunne-etsivä: tunteiden tunnistaminen ja jäsentäminen - myönteiset ja kielteiset tunteet tunteiden hallitseminen - vastuullinen tunteiden ilmaiseminen tunteiden kehollistuminen - tunteiden ilmeneminen kehossa myötäelämisen taito - empatian osoittaminen (Kts. Tunteella- koulutusmateriaali: 6 h Viestintä ja yhteistyötaidot (Kts. Kiesiläinen L Vuorovaikutusvastuu. Ammatiliset vuorovaikutustaidot kasvatusyhteisössä ja Isokorpi T Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut) omien ajatusten ja mielipiteiden ilmaiseminen - minä -viestien käyttäminen vuorovaikutustaitojen kehittäminen - oman toiminnan merkitys ihmissuhteissa ja toimintaympäristöissä (oma sosiaalinen lähiverkosto, työelämä, harrastustoiminta) palautteen antaminen ja vastaanottaminen. - kielteinen ja myönteinen palaute (Kts. Helenius E., Rautava M., Tuovinen R Eväitä elämään. Keinoja nuorten elämäntaitojen vahvistamiseksi. Itsetuntemus, vuorovaikutustaidot, Selviytymistaidot.)

14 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 4 h Kuuntelemisen taito hyvän kuuntelijan ominaisuudet - toisen kuuleminen ja kuulluksi tuleminen (Kts. Helenius E., Rautava M., Tuovinen R Eväitä elämään. Keinoja nuorten elämäntaitojen vahvistamiseksi. Itsetuntemus, vuorovaikutustaidot, Selviytymistaidot) aito ja arvostava kohtaaminen - läsnäolon taidon kehittäminen (Kts. Mattila K-P Arvostava kohtaaminen: arjessa, auttamistyössä ja työyhteisössä) 4 h Erilaisten ihmisten kohtaaminen ja ristiriitojen ratkaiseminen (Kts. Isokorpi T Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut) erilaiset temperamentit, taustat ja kulttuurit - eri temperamenttityyppien tunnistaminen toisten ihmisten arvostaminen ja kunnioittaminen - erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen ristiriitojen käsittely - ristiriitojen ratkaisu ja sopimisen taito kiusaaminen - kiusatun ja kiusaajan kokemukset ja tunteet 4 h Ystävyyssuhteiden luominen (Kts. Isokorpi T Tunneoppia. Parempaan vuorovaikutukseen) ystävyys- ja seurustelusuhteet - ystävyys- ja seurustelusuhteiden aloittaminen ja ylläpitäminen ihmissuhteiden päättyminen - suhteen päättymiseen liittyvät tunteet ja niiden käsittely (Kts. 2 h Omien ihmissuhdetaitojen kehittäminen toimivat ihmissuhteet - omien ihmissuhdetaitojen arviointi ja kehittämissuunnitelma

15 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Ilmaisutaidot 1 ov Opiskelija Tavoitteena kykenee arvioimaan omaa ilmaisuaan ja kehittämään sitä asiakaspalvelutilanteissa saamansa palautteen pohjalta tarvittavien sekä omaan tunnistaa ja arvioi viestintää asiakaspalvelun kielelliseen ja sanattomaan vuorovaikutustilanteissa viestintään liittyvien taitojen löytää itselleen sopivimman tavan ilmaista itseään ja arvostaa ja kehittäminen, tunteiden käsittely ja ymmärtäminen kunnioittaa toisten ilmaisua Sisältö tunteet ja niiden ilmaiseminen kielellisessä ja sanattomassa viestinnässä asiakaspalvelutilanteessa viestiminen koko opintojakson 1 ov suorittaminen osallistumalla yhteisten tapahtumien, juhlien ja teemapäivien suunnitteluun ja ohjelman toteuttamiseen Materiaalit videomateriaaleja (sanattomaan ilmaisuun videot: esim. Kielipuoli potilas) netistä etsittyjen nuorten keskustelupalstojen tekstit (analysointiharjoitteet) KAH-kassi, ja sen eri harjoitteet tunteiden tunnistamiseen TV-ohjelmat ja muu media ja niiden vuorovaikutustilainteiden seuraaminen (keskusteluohjelmat, haastattelut, nuorten chatit jne) Oppimismenetelmät erilaisten työelämän tilanteiden harjoittelua (asiakaspalvelutilanteet ja työyhteisössä vuorovaikutustilanteet) tutustuminen kommunikaatiovaihtoehtoihin; esim. viittomakieliset uutiset televisiossa toisten ilmaisun tarkkaileminen esim. video tai tv-sarja mahdollisuus hyödyntää esim. tanssia, musiikkia tai taidetta (itsensä ilmaiseminen/esiintyminen oppilaitoksen juhlissa) haastattelu tekeminen asiakaspalvelun työntekijälle havainnointikäynti eri yrityksiin, esim. asiakaspalvelutilanteiden havainnointi huoltoaseman kahvilassa draamaharjoitukset ryhmän suunnittelema teema- tai juhlapäivä Oppimisympäristöt luokkatila oppilaitoksen juhlatilaisuudet oppilaitoksen teemapäivät ryhmävierailut yrityksiin opintokäynnit eri ilmaisumuotojen pariin esim. taidenäyttely, teatteriesitys, konsertit, viittomakielinen ympäristö jne. Opetusjärjestelyt sovittu henkilö/sovitut henkilöt, opetus ja ohjaus Sijoittuminen toisen vuoden keväällä (ennen työssäoppimista) opiskeluajalle Arviointimenetelmät Oppimisen arviointi itsearviointi palautekeskustelu opettajan kanssa, sekä ryhmän kesken Osaamisen arviointi itsearviointi jatkuva osaamisen näyttäminen (aktiivisuus, osallisuus, vuorovaikutus omalla yksilöllisellä tavalla) suullinen arviointi

16 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Arvioinninkohteet Opiskelija 4. Suullinen ilmaisu a) osaa ilmaista asiansa asiallisesti sekä perustella mielipiteensä 5. Yhteistyötaidot toimii yhteistyössä osana ryhmää. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 osaa ilmaista asiansa selkeästi ja itsenäisesti ja perustella mielipiteensä monipuolisesti sekä osoittaa ilmaisussaan tilannetajua ottaa muut huomioon, sitoutuu yhteistyöhön ja tunnistaa oman roolinsa ryhmän jäsenenä. Pystyy vastaamaan omasta työpanoksestaan. toimii erilaisissa ilmaisutilanteissa tarkoituksenmukaisesti, huomioi sanattoman viestinnän merkityksen ja toisen osapuolen näkemykset rakentaa yhteistyökäytäntöjä, osallistaa muita, huolehtii yhteistyön tavoitteiden toteutumisesta. Esimerkki ryhmämuotoisen opetuksen, noin 32 tuntia, toteuttamiseksi: Tunteja Sisältö 4 h tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen 4 h myönteinen viestintä esim. kasvokkain, puhelimessa 8 h kielenkäyttö, käyttäytyminen työpaikalla ja asiakastilanteissa: ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen yrityksen toiminnan kannalta 2 h palautteen vastaanottaminen ja palautteen antaminen toiselle 2 h oman mielipiteensä ilmaisu ja sen perusteleminen 2 h erilaisten kommunikaatiotapojen (esim.viittomakieli, kommunikaattori, pistekirjoitus, kuvat) tunnistaminen ja tiedostaminen 10 h koulun yhteisiin tapahtumiin, juhliin ja teemapäiviin osallistuminen: suunnitteluun ja/tai ohjelman järjestämiseen osallistuminen

17 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 6 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon 0-4 ov opintojaksot Aloitusviikko 1 ov Tavoitteena tutustua omaan ryhmään, opiskeluun ja oppilaitokseen Opiskelija oppii oppilaitoksen toimintatavat toimii pareittain, ryhmässä, tiimin ja työryhmän jäsenenä erilaisissa rooleissa osaa toimia rakentavasti vuorovaikutustilanteissa saa tietoa opiskelualastaan ja opintojen eri vaiheista oppii etsimään tarvitsemaansa opiskeluun ja oppilaitokseen liittyvää tietoa Sisältö Ryhmään tutustuminen ja ryhmäytymisharjoitteet. Hyvän käytöksen pelisäännöt kanssakäymisessä, ruokailussa, asuntolassa. Yhteistyön aloittaminen luokanvalvojan ja ohjaajan kanssa sekä henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelman laatiminen yhdessä heidän kanssaan. Opiskelijapalveluiden tarjoama tuki opintojen eri vaiheissa. Tukipalvelut kuten kiinteistö-, siivous- ja ruokalahenkilökunta osana oppimisympäristöä, opiskelija viihtyisän työyhteisön toimijana Opiskeluun liittyvät tarvikkeet ja lomakkeet. Oppilaitoksen tietoverkkopalvelut kuten Oppi-sivusto ja sähköposti. Turvallisuusohjeisiin tutustuminen. Opetussuunnitelma, työssäoppiminen ja työelämään perehtyminen sekä ammattiosaamisen näytöt. Materiaalit Opintojakson sisältöä painotetaan eri tavoin opintojen eri vaiheissa: Opintojen alussa 1. vuonna painotetaan tutustumista ryhmän jäseniin, oppilaitokseen ja opintoalaan sekä HOJKStyöskentelyyn vuonna sisällöissä painottuvat työelämätuntemukseen, työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin ja jatkosijoittumiseen liittyvät sisällöt sekä omien henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen HOJKStyöskentelyssä. Opintojen alkaessa lukuvuoden aikana mm. sairauslomalta, äitiyslomalta paluu tai opiskelijan siirtyessä lukuvuoden aikana tutkinnosta toiseen, valmentavasta koulutuksesta tutkintokoulutukseen tms. tilanteessa toteutetaan em. sisältöjä yksilöllisin järjestelyin (ks. suunnitelma Joustavasti aloittavan opiskelijan vastaanottamisesta). Opiskelijan opas, opetussuunnitelmat, ohjeet, lomakkeet ja yksiköissä laadittavat info- ja tehtävämateriaalit. Materiaali verkossa ja/tai muistitikku materiaaleista luokanvalvojalle tai ohjekansio. ATTO- lisäosien ohjaus- ja opetusmateriaali soveltuvin osin.

18 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Oppimismenetelmät Oppimisympäristöt Opetusjärjestelyt Sijoittuminen opiskeluajalle Arviointimenetelmät Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Arvioinninkohteet 1. Itsestä ja lähiympäristöstä huolehtiminen Toiminnallinen työskentely: yksilö- pari- ja ryhmätehtävät, pelit, Kokemuksellinen oppiminen esimerkiksi elämysretket, kaupunki- tai oppilaitossuunnistukset. Keskustelut erilaisista teemoista. Yksilö- ja ryhmänohjaus. Oma luokka ja muut oppilaitoksen oppimisympäristöt kuten asuntola ja ravintola; vierailukohteet, lähialueiden luontokohteet Luokanvalvoja, ohjaaja, tuki- ja opiskelijapalveluiden henkilöstö. Toteuttamistapa, teemat ja aikataulut vaihtelevat vuosittain ja yksiköittäin. Aloitusviikon laajuus voi olla 1-3 ov opiskeluaikana. 1. vuosi, noin 1 viikko lukuvuoden alussa / opintojen alkaessa Tarvittaessa 2. ja 3. vuonna lukuvuoden alussa. Luokanvalvojan ja ohjaajan havainnointi sekä itsearviointi Luokanvalvojan ja ohjaajan havainnointi sekä itsearviointi Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tunnistaa asiat, jotka edistävät omaa ja lähiympäristön hyvinvointia, ylläpitää oman hyvinvoinnin perustekijöitä (perustarpeet). osaa huolehtia itsestään sekä edistää omaa ja lähiympäristön hyvinvointia. huolehtii täysin itsenäisesti itsestään ja toimii omaa hyvinvointiaan edistävällä tavalla sekä tekee itsensä ja ympäristönsä kannalta perusteltuja valintoja, joissa ottaa huomioon ammattialansa vaatimukset. Esimerkki 1, Aloitusviikko 1 ov toteutuminen 1. vuoden opiskelijaryhmälle: tunteja Sisältö 6 h Tutustuminen ja ryhmäytyminen erilaisilla ryhmäytymisharjoituksilla itseensä ja toisiinsa tutustumista - kuka minä olen kuka sinä olet? harjoitus korttien avulla (Kts: Aalto M Ryppäästä ryhmäksi ja Leskinen E Ryhmä toimimaan! Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön) 6 h Järjestyssäännöt, ohjeet, lomakkeet ym. käytännön asiat (opiskelutodistukset, opiskelutarvikkeet, opiskelijan opas, ATK-sitoumus, avaimet, autopaikat ) Turvallisuus-/Pelastusasiat. Oppi-sivusto ja sähköposti. 6 h Oppilaitokseen tutustuminen: Opiskelijapalveluiden esittäytyminen ja palvelut opiskelijalle Tukipalvelut oppimisympäristönä ja työyhteisön osana Tutor- ja oppilaskuntatoiminta 6 h Opintoalaan tutustuminen 8 h Opiskelijan itsetuntemus Opiskelijan omien tavoitteiden tunnistaminen ja asettaminen Voimaantumisen itsearviointi Opiskelijan rooli oman HOJKS:sa toteuttajana