Opetus- ja ohjausmateriaalia opiskelijan hyvinvoinnin, oppimisen ja opiskelun tukemiseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetus- ja ohjausmateriaalia opiskelijan hyvinvoinnin, oppimisen ja opiskelun tukemiseen"

Transkriptio

1 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Opetus- ja ohjausmateriaalia opiskelijan hyvinvoinnin, oppimisen ja opiskelun tukemiseen Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Tutkintotavoitteinen ammatillinen peruskoulutus: ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat; nk. ATTO-lisäosat

2 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Sisällysluettelo 2 Opetus- ja ohjausmateriaalin käyttö Ammattitaitoa täydentävät, valinnaiset tutkinnon osat 4 ov tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Ammattitaitoa täydentävien, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Äidinkieli 0-4 ov opintojaksot... 7 Opiskelutaidot 1 ov... 7 Opinnäyte 1 ov... 9 Ihmissuhdetaidot 1 ov Ilmaisutaidot 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon 0-4 ov opintojaksot Aloitusviikko 1 ov Arjentaidot 1 ov Asiointitaidot 1ov Osallisuus työelämässä 1 ov Urasuunnittelu 1 ov Liikunta 0-4 ov opintojaksot Aktiivinen vapaa-aika 1 ov Hyvät elämäntavat 1 ov Stressinhallinta 1 ov Ohjeita ja tehtäviä: Positiivinen ajattelu ja omien voimavarojen tunnistaminen Positiivinen ajattelu Positiivisuus minussa Positiivisen palautteen voima Aarrekartta-menetelmä Positiiviset ajatukset ja kuvat huoneentauluiksi Tien risteys Vahvuuspuu Omat harrasteet eri ikäkausina Tulevaisuuden haaveiden ja unelmien kirjaaminen Ohjeita ja tehtäviä: Stressi Uupumuksen tunnistaminen Metaforien käyttö oman jaksamisen tukena Stressin ilmenemismuodot... 45

3 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 4 Stressinhallinta eri elämäntilanteissa Rentoutumisen tunteen tunnistamisharjoitus Rentoutumisen havainnointi ja mittaaminen Rentoutusmenetelmien käyttö itsehoidon välineenä Ohjeita ja tehtäviä: Rentoutuminen Mitä rentoutuminen on? Rentoutusmenetelmät Mielikuvien avulla rentoutumien ja rentoutusharjoitukset Suggestiorentoutuminen Rentoutusharjoituksia Harjoitus 1: oma mielikuvapaikka Harjoitus 2: Rekiretki Harjoitus 3: Junamielikuva Harjoitus 4: Matka mahdollisuuksien merelle Harjoitus 5: Ihmeperhonen Kehonkuva 1 ov Ohjeita ja tehtäviä: Ihmisen kehityskaari: nuoruus Vaaleanpunainen ikkuna Muuttuva keho Positiivinen minäkuva Ohjeita ja tehtäviä: Tunnetaidot Huomaa hyvä itsessäsi Miltä minusta tuntuu Kehon tuntemus Ystävyyden puu Ystävyyden pelisäännöt Ystävä vai seurustelukumppani Ihastunut vai rakastunut? Rakkaus/tykkäämispäiväkirja Sanoja seurustelusta Seurustelu Parisuhteet lehtien sivuilla Kun sydän jäätyy, murskataan ja tallotaan palasiksi Ohjeita ja tehtäviä: Ihminen on seksuaalinen olento Masturbointi, Seksi Ehkäisy Seksitaudit Ohjeita ja tehtäviä: Vastuullinen seksuaalikäyttäytyminen... 69

4 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 1 Seksuaalioikeudet Uhkaavat tilanteet Henkilökohtainen tila Muuta materiaalia Elokuvan katselu: Ruoan valmistus Kädentaidot Tietovisa seksuaalioikeuksista... 80

5 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 2 Opetus- ja ohjausmateriaalin käyttö Materiaali soveltuu käytettäväksi ammatillisessa peruskoulutuksessa - valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa - tutkintotavoitteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa nk. ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaisina lisäosina, ATTO-lisäosina. Materiaalia on tuotettu Opetushallituksen projekteissa ja oppilaitoksen opetussuunnitelmatyönä: Mun Reitti projekti - Ihmissuhdetaidot 1 ov - Arjentaidot 1 ov - Asiointitaidot 1 ov - Stressinhallinta 1 ov - Kehonkuva 1 ov Opetussuunnitelmatyö - Opiskelutaidot 1 ov - Ilmaisutaidot 1 ov - Aloitusviikko 1 ov - Aktiivinen vapaa-aika 1 ov - Hyvät elämäntavat 1 ov - Opinnäyte 1 ov Aineisto täydentyy Urakompassi projektin tuotoksilla ja opetussuunnitelmatyössä. 3 Ammattitaitoa täydentävät, valinnaiset tutkinnon osat 4 ov tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu 4 ov ammattitaitoa täydentäviä, valinnaisia opintoja. Opiskelija valitsee yksikkönsä tai toimipisteensä tarjonnasta henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista tukevia opintoja. Henkilöstön tehtävänä on tiedottaa tarjolla olevista mahdollisuuksista ja ohjata opiskelijaa hänen valinnoissaan. Valinnaisten tutkinnon osien tavoitteet, sisällöt ja arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on laadittu 4 ov laajuiselle tutkinnon osalle. Opiskelija valitsee 0 4 ov kustakin tutkinnon osasta, yksikön tai toimipisteen tarjonnan mukaan. Yksikön tai toimipisteen tarjonta voi vaihdella myös lukuvuosittain. Tarkempia tietoja kunkin vuoden tarjonnasta antaa opetushenkilöstö. Opiskelijan arvioinnissa on huomioitava, että valinnaiset tutkinnon osat arvioidaan arvosanoin 1 3 ja sanallisesti, koska ne merkitään tutkintotodistukseen. Arvosanaa muodostettaessa arvioidaan opiskelijan osaamista arvioinnin kohteisiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin suhteutettuna. Yleensä tutkinnon osan arviointi tehdään opettajatiimissä. Tutkinnon osat koostuvat opintojaksoista. Opintojakson laajuus voi opiskelijakohtaisesti olla laajempi kuin oletusarvona esitetty 1 ov; esimerkiksi Arjen taitojen laajuus voi olla 4 ov, mikäli se on opiskelijan oppimistavoitteiden kannalta perusteltua. Opintojaksojen arviointi on oppimisen arviointia väliarviointia joka on sanallista ja kuvailevaa. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä numeerista arvosanaa.

6 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 4 Ammattitaitoa täydentävien, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Valinnaiset lisäosat ovat Ammattiopisto Luovissa laadittuja tutkinnon osia. Tutkinnon osien tavoitteet, sisältö ja arviointi on laadittu opiskelijapalvelut- ja opetushenkilöstön välisenä yhteistyönä. Tutkinnon osat on tarkoitettu käytettäväksi koko Luovin koulutustarjonnassa. Valinnaisten lisäosien tavoitteena on mm. tukea opiskelijan kehittymistä aikuisuuteen tukea oppimista ammattiin huomioida oppimisvaikeudet opetuksen sisällöissä edesauttaa opiskelijan sijoittumista ja työelämässä toimimista. Äidinkieli 0 4 ov Opiskelutaidot 1 ov tavoitteena oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja sopivien opiskelutaitojen löytäminen Opinnäyte 1ov tavoitteena tukea opinnäytteen ja siihen liittyvän tiedon hallintaa. Työn voi toteuttaa monella tavalla ja opiskelija saa tukea sen suunnitteluun, dokumentointiin ja esittämiseen. Ihmissuhdetaidot 1 ov tavoitteena kehittää viestintä- ja yhteistyötaitoja sekä valmiuksia toisten kanssa toimimiseen ristiriitatilanteissa Ilmaisutaidot 1 ov tavoitteena asiakaspalvelutilanteissa tarvittavien sekä omaan kielelliseen ja sanattomaan viestintään liittyvien taitojen kehittäminen, tunteiden käsittely ja ymmärtäminen Yhteiskunta-, yritys ja työelämätieto 0 4 ov Aloitusviikko 1 ov Tavoitteena tutustua omaan ryhmään, opiskeluun ja oppilaitokseen Arjen taidot 1 ov tavoitteena arjessa toimimisen harjoitteleminen työelämävalmiuksien näkökulmasta Asiointitaidot 1 ov tavoitteena eri elämäntilanteisiin ja työhön liittyvien palvelujen ja yhteistyöverkostojen tunteminen ja verkostoitumisen taitojen omaksuminen Osallisuus työelämässä 1 ov tavoitteena yhteisöllisen toiminnan ja työelämän pelisääntöjen oppiminen (kehityskeskustelut, palkitsemisjärjestelmät, osaamisen kehittäminen, työkierto, sijaisuudet, lomakertymät, tasa-arvoinen toiminta työyhteisössä) Urasuunnittelu 1 ov tavoitteena oman ammattiidentiteetin vahvistaminen henkilökohtaisia osaamisalueita kartoittamalla ja työnhakuprosessin oppiminen Liikunta 0 4 ov Aktiivinen vapaa-aika 1 ov tavoitteena harrastusten arvon ymmärtäminen työkyvyn edistämisessä ja niiden hyödyntäminen työssä jaksamisessa ja ammattiosaamisen kehittämisessä Hyvät elämäntavat 1 ov tavoitteena terveyttä edistävän toiminnan omaksuminen Stressinhallinta 1 ov tavoitteena rentoutumisen taidon harjoitteleminen tarkkuutta ja keskittymistä vaativissa työtehtävissä ja esiintymistilanteissa sekä valmiuksien saaminen työn henkisen kuormittavuuden hallintaan Kehonkuva 1 ov tavoitteena positiivisen kehonkuvan omaksuminen, luonteva seksuaalisuus ja korrekti toiminta työyhteisössä Opintojen toteuttamistavat, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät voivat vaihdella yksiköittäin ja toimipisteittäin. Opintojen toteuttamisessa moniammatillinen toimintatapa ja opiskelijan koko elinympäristön huomioiminen oppimisympäristönä tukee tavoitteiden saavuttamista. Opiskelijakohtaisesti opintojen laajuus, sijoittuminen opiskelun ajalle sekä sisällölliset painotukset vaihtelevat henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) mukaisesti.

7 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 5 Äidinkieli 0-4 ov opintojaksot Opiskelutaidot 1 ov tavoitteena oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja sopivien opiskelutaitojen löytäminen Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa ja hyväksyy ainutlaatuisuutensa oppijana on aktiivinen ja vastuullinen oman opiskelun suunnittelussa ja toteuttamisessa tietää oppimisprosessin vaiheet ja hyödyntää opiskelutekniikoita, oppimistaan edistäviä apuvälineitä ja aiempia kokemuksiaan Sisältö Minä oppijana Erilaiset oppijat Opiskelutaitojen tukemisen keinoja Materiaalit videot erilaisuuteen liittyen esim. Forrest Gump, Sademies alkukartoituspaketti valmiit oppimistyylitestit hojks- ja hops- pohja alan opetussuunnitelma (tavoitteet, toteutus ja arviointi) apuvälinepaketti korien esittely (lukuviivain, värillisiä kalvoja, värillisten paperien käyttäminen, opettaja testaa käsinkirjoitetun tekstin lukumahdollisuuden, erikoiskynät, valmiit muistiinpanot) oppimiskansion tekemiseen avuksi malleja eri opiskelualoilta valokuvien ja muiden kuvien käyttö opiskelussa opiskelijaoppaat kalenterit käyttöön Oppimismenetelmät keskustelut omassa ryhmässä oppimiskansioon liittyvän matkaraportin tekeminen esim. jakson aikana tehdystä retkestä tai opintokäynnistä yksin tai ryhmässä erilaiset ryhmäytymismenetelmät (esim. pelit tai joku muu valmis menetelmä) stressipallojen käyttö kalenterin käytön opettelu; oman opiskeluaikataulun jäsentäminen, kalenterien hankkiminen kaikille OPPI-sivujen käyttäminen itsearvioinnin harjoittelutilanteet muistiinpanotekniikoiden harjoittelu Oppimisympäristöt tutustumiskäynnit (erilaisuus-teemaan liittyen) videomateriaalit luokkaopetuksena oma luokka Luovin toisiin yksiköihin ja niiden toimintoihin tutustuminen (jopa yhdessä tekemistä; tukee erilaisuus ajattelua esim. kummiryhmien perustaminen) luontoretket ryhmäytymistä tukemaan Opetusjärjestelyt luokanvalvoja yhteistyössä muiden opettajien, ohjaajien ja opiskelun tukihenkilöiden kanssa alkukartoituksen tehtävät teettää ja tarkistaa luokanvalvojat, opiskelun tukihenkilöt keräävät tiedot ja käyvät ne läpi opiskelijoiden kanssa ATTO-opettaja Sijoittuminen opiskeluajalle Kaikki sisällöt käydään läpi aloitusjakson puitteissa heti opintojen alussa ja niitä harjaannutetaan opintojen ajan jos uusia opiskelijoita aloittaa kesken lukuvuoden, pyritään heillekin tarjoamaan nämä sisällöt

8 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Arviointimenetelmät Oppimisen arviointi itsearviointi (itsearviointilomake, jonka pohjalta palautekeskustelut opettajan kanssa) Osaamisen arviointi itsearviointi (itsearviointilomake, jonka pohjalta palautekeskustelut opettajan kanssa) jatkuva osaamisen näyttäminen (aktiivisuus, osallisuus, vuorovaikutus omalla yksilöllisellä tavalla) suullinen ja kirjallinen arviointi Arvioinninkohteet Opiskelutaidot Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tuntee oman tyylinsä oppia ja tietää oppimista tukevia apuvälineitä ja menetelmiä osaa soveltaa eri tilanteisiin sopivia opiskelutekniikoita kuten prosessikirjoitus ja luetun ymmärtämistä parantavia menetelmät osaa tietoisesti tarkastella oppimistaan ja kehittää oppimisstrategioitaan Esimerkki ryhmämuotoisen opetuksen, noin 32 tuntia, toteuttamiseksi: Tunteja Sisältö 2 h opiskelutaitojen alkukartoituspaketti 1 h oman oppimistyylin etsiminen 1 h opiskelua tukeviin apuvälinemahdollisuuksiin tutustuminen 1 h opetussuunnitelman sisältöjen läpikäyminen 1 h hojks:n ja hops:n aukaiseminen ja merkitys opiskelijoille työvälineenä 4-6 h erilaisuus-teema: ymmärretään, että opiskellaan eri tavoittein ja sisällöin 1 h arviointiin perehtyminen motivointikeinona 4-6 h oppimiskansion (portfolion) vastuullinen tekeminen ja sen eri muotojen läpikäyminen (ohjeistus ja harjoitustyön tekeminen ryhmässä) itsearvioinnin harjoittelu (sis. oppimiskansion läpikäymisen tunteihin) 1 h perusopiskelutaitojen harjaannuttaminen (vastuu opetukseen osallistumisesta, lukujärjestyksen käyttö, vastuu omista opiskelutarvikkeista ja muistiinpanotekniikoiden harjaannuttaminen) 10 h tunnistaa itsensä ryhmän jäsenenä (erilaiset roolit) 2 h internetin vastuullinen käyttö opiskelun tukena 1 h ruutuvihkopedagogiikka (muistiinpanoja ruutuvihkoon työtehtävistä; säilytetään työhaalarin taskussa)

9 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Opinnäyte 1 ov Tavoitteena tukea opinnäytteen ja siihen liittyvän tiedon hallintaa. Työn voi toteuttaa monella tavalla ja opiskelija saa tukea sen suunnitteluun, dokumentointiin ja esittämiseen. Sisältö Opiskelija hallitsee opinnäytteensä suunnittelun, aikatauluttamisen, dokumentoinnin ja raportoinnin osaa hakea, valikoida ja analysoida työssä tarvittavaa tietoa kykenee esittämään opinnäytetyönsä suullisesti osaa arvioida osaamistaan ja omaa työtään Materiaalit Oppimismenetelmät Oppimisympäristöt Opetusjärjestelyt Sijoittuminen opiskeluajalle Arviointimenetelmät Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Arvioinninkohteet Opiskelutaidot Työskentelytaidot Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tuntee oman tyylinsä oppia ja tietää oppimista tukevia apuvälineitä ja menetelmiä osaa suunnitella ajankäyttöä, asettaa välitavoitteita ja huolehtia tehtävän edellyttämistä opiskeluvälineistä osaa soveltaa eri tilanteisiin sopivia opiskelutekniikoita kuten prosessikirjoitus ja luetun ymmärtämistä parantavia menetelmät toimii tavoitteellisesti ja osaa valita tarkoituksenmukaisia menetelmiä ja välineitä opiskelussa sekä ylläpitää hyvää työilmapiiriä osaa tietoisesti tarkastella oppimistaan ja kehittää oppimisstrategioitaan osaa hyödyntää opiskelussa tarvittavat välineitä ja menetelmiä monipuolisesti sekä huolehtii työympäristöstään ja rakentaa osaltaan hyvää työilmapiiriä

10 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Esimerkki ryhmämuotoisen opetuksen, noin 32 tuntia, toteuttamiseksi: Tunteja Sisältö

11 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Ihmissuhdetaidot 1 ov Tavoitteena kehittää viestintä- ja yhteistyötaitoja sekä valmiuksia toisten kanssa toimimiseen ristiriitatilanteissa Sisältö Materiaalit Opiskelija oppii nuoren elämässä ja työssä tarvittavia tunnetaitoja toimii pareittain, ryhmässä, tiimin ja työryhmän jäsenenä erilaisissa rooleissa osaa toimia rakentavasti ristiriitatilanteissa Ihmissuhde- ja tunnetaitojen materiaalit tai Nuorten ihmissuhdetaitojen (Nuisku) koulutuspaketin sisällöt, jolloin kouluttajana Nuisku-ohjaaja -koulutuksen saanut henkilö. Lisätietoja Nuisku-ohjaaja koulutuksesta: Verkkomateriaali: Aggression portaat (kirja & CD): ggression_portaat/ Friends-materiaali (edellyttää Friends-koulutukseen osallistumista): Friskie oppimateriaali ja ohjelma, elämäntaitoja oppimaan (sivusto edellyttää kirjautumista): Gordonin toimivat ihmissuhteet: Kiva koulu-hanke Kosketus Kuinka opettaa seksuaaliterveydestä ja ihmissuhteista koulussa: Mielen hyvinvoinnin opetus: Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus: Tunne-etsivä: Tunteella, Terve minä ja Kassi täynnä asiaa - koulutusmateriaalit: Tunteesta tunteeseen Ihmismielen tarinat kuvin ja sanoin: Kirjallisuus: Aalto M Ryppäästä ryhmäksi Dunderflt T Henkilökemia: Yhteistyö erilaisten ihmisten välillä Dunderflt T Iloitse hyvistä ihmissuhteista Dunderflt T Iisi elämänasenne arkitaidoksi Goldstein et al ART- Aggression Replacement Training. Ryhmäharjoitusmenetelmä aggressiivisesti käyttäytyville nuorille Helenius E., Rautava M., Tuovinen R Eväitä elämään. Keinoja nuorten elämäntaitojen vahvistamiseksi. Itsetuntemus, vuorovaikutustaidot, Selviytymistaidot Isokorpi T Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut Isokorpi T Tunneoppia. Parempaan vuorovaikutukseen Kauppila R. A Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot Kiesiläinen L Vuorovaikutusvastuu. Ammatilliset vuorovaikutustaidot kasvatusyhteisössä

12 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Lappalainen R et al Sosiaaliset taidot työkirja. Tampereen yliopisto, Psykologipalveluiden kehittämisyksikön julkaisuja 5/2004 Leskinen E Ryhmä toimimaan! Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön Mattila K-P Arvostava kohtaaminen: arjessa, auttamistyössä ja työyhteisössä Oppimismenetelmät Oppimisympäristöt Opetusjärjestelyt Sijoittuminen opiskeluajalle Arviointimenetelmät Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Arvioinninkohteet Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot Suullinen ilmaisu Yhteistyötaidot Muu materiaali: Korttisarjoja työskentelyn avuksi: (esim. Nalle-kortit, Vahvuuskortit, Tunne tyypitkortit) -> Toiminnalliset välineet Kehitysvammaliiton Peili-ohjelma minäkuvan ja itsetietoisuuden kehittämistä varten. Sarjaan kuuluu ohjaajan opas, tehtävävihko, Peilari-korttipeli ja Peili-lautapeli. Toiminnallinen työskentely, yksilö- pari- ja ryhmätehtävät, reflektoiva oppimispäiväkirja, tarinallinen työskentely, kirjallisuus- ja elokuvatehtävät Oma luokka, ryhmätilat, ympäröivä luonto, vierailukohteet Nuisku - kouluttajat tai opettaja. Suositeltavaa, että kurssilla on kaksi kouluttajaa vuosi, 2-3 h viikko Itsearviointi ja ohjaajan arviointi. Itsearviointi ja vertaisarviointi. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija a) arvioi viestintäänsä, osaa käyttää sopivia toimii aktiivisesti kuuntelu-taitoaan ja vuorovaikutustaitoja vuorovaikutustilanteissa kykyään asettua toisen tilannekohtaisesti. Tuntee kokonaistilanteen asemaan vuorovaikutustilanteissa. erilaisia työyhteisön ymmärtäen. työskentelytapoja kuten b) ymmärtää erilais-ten tunteiden merki-tyksen viestintätilan-teissa ja toimii asian-mukaisella tavalla. a) osaa ilmaista asiansa asiallisesti sekä perustella mielipiteensä toimii yhteistyössä osana ryhmää. pari- ja tiimityö. osaa muuttaa toimintatapaansa tilannekohtaisesti. Tietää erilaisia toimintavaihtoehtoja ristiriitatilanteisiin. osaa ilmaista asiansa selkeästi ja itsenäisesti ja perustella mielipiteensä monipuolisesti sekä osoittaa ilmaisussaan tilannetajua ottaa muut huomioon, sitoutuu yhteistyöhön ja tunnistaa oman roolinsa ryhmän jäsenenä. Pystyy vastaamaan omasta työpanoksestaan. tietää viestinnän merkityksen osana ammattitaitoaan ja osaa toimia rakenta-vasti ristiriitatilan-teissa. toimii erilaisissa ilmaisutilanteissa tarkoituksenmukaisesti, huomioi sanattoman viestinnän merkityksen ja toisen osapuolen näkemykset rakentaa yhteistyökäytäntöjä, osallistaa muita, huolehtii yhteistyön tavoitteiden toteutumisesta.

13 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Esimerkki ryhmämuotoisen opetuksen, noin 32 tuntia, toteuttamiseksi: tunteja Sisältö 6 h Tutustuminen ja ryhmäytyminen erilaisilla ryhmäytymisharjoituksilla itseensä ja toisiinsa tutustumista - kuka minä olen kuka sinä olet? harjoitus korttien avulla (Kts: Aalto M Ryppäästä ryhmäksi ja Leskinen E Ryhmä toimimaan! Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön) itsetuntemus - elämänkaarityöskentely sosiaaliset suhteet - sosiaalisten suhteiden verkostokartta (Kts. Friskie oppimateriaali: 6 h Tunnetaidot (Kts. Tunne-etsivä: tunteiden tunnistaminen ja jäsentäminen - myönteiset ja kielteiset tunteet tunteiden hallitseminen - vastuullinen tunteiden ilmaiseminen tunteiden kehollistuminen - tunteiden ilmeneminen kehossa myötäelämisen taito - empatian osoittaminen (Kts. Tunteella- koulutusmateriaali: 6 h Viestintä ja yhteistyötaidot (Kts. Kiesiläinen L Vuorovaikutusvastuu. Ammatiliset vuorovaikutustaidot kasvatusyhteisössä ja Isokorpi T Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut) omien ajatusten ja mielipiteiden ilmaiseminen - minä -viestien käyttäminen vuorovaikutustaitojen kehittäminen - oman toiminnan merkitys ihmissuhteissa ja toimintaympäristöissä (oma sosiaalinen lähiverkosto, työelämä, harrastustoiminta) palautteen antaminen ja vastaanottaminen. - kielteinen ja myönteinen palaute (Kts. Helenius E., Rautava M., Tuovinen R Eväitä elämään. Keinoja nuorten elämäntaitojen vahvistamiseksi. Itsetuntemus, vuorovaikutustaidot, Selviytymistaidot.)

14 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 4 h Kuuntelemisen taito hyvän kuuntelijan ominaisuudet - toisen kuuleminen ja kuulluksi tuleminen (Kts. Helenius E., Rautava M., Tuovinen R Eväitä elämään. Keinoja nuorten elämäntaitojen vahvistamiseksi. Itsetuntemus, vuorovaikutustaidot, Selviytymistaidot) aito ja arvostava kohtaaminen - läsnäolon taidon kehittäminen (Kts. Mattila K-P Arvostava kohtaaminen: arjessa, auttamistyössä ja työyhteisössä) 4 h Erilaisten ihmisten kohtaaminen ja ristiriitojen ratkaiseminen (Kts. Isokorpi T Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut) erilaiset temperamentit, taustat ja kulttuurit - eri temperamenttityyppien tunnistaminen toisten ihmisten arvostaminen ja kunnioittaminen - erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen ristiriitojen käsittely - ristiriitojen ratkaisu ja sopimisen taito kiusaaminen - kiusatun ja kiusaajan kokemukset ja tunteet 4 h Ystävyyssuhteiden luominen (Kts. Isokorpi T Tunneoppia. Parempaan vuorovaikutukseen) ystävyys- ja seurustelusuhteet - ystävyys- ja seurustelusuhteiden aloittaminen ja ylläpitäminen ihmissuhteiden päättyminen - suhteen päättymiseen liittyvät tunteet ja niiden käsittely (Kts. 2 h Omien ihmissuhdetaitojen kehittäminen toimivat ihmissuhteet - omien ihmissuhdetaitojen arviointi ja kehittämissuunnitelma

15 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Ilmaisutaidot 1 ov Opiskelija Tavoitteena kykenee arvioimaan omaa ilmaisuaan ja kehittämään sitä asiakaspalvelutilanteissa saamansa palautteen pohjalta tarvittavien sekä omaan tunnistaa ja arvioi viestintää asiakaspalvelun kielelliseen ja sanattomaan vuorovaikutustilanteissa viestintään liittyvien taitojen löytää itselleen sopivimman tavan ilmaista itseään ja arvostaa ja kehittäminen, tunteiden käsittely ja ymmärtäminen kunnioittaa toisten ilmaisua Sisältö tunteet ja niiden ilmaiseminen kielellisessä ja sanattomassa viestinnässä asiakaspalvelutilanteessa viestiminen koko opintojakson 1 ov suorittaminen osallistumalla yhteisten tapahtumien, juhlien ja teemapäivien suunnitteluun ja ohjelman toteuttamiseen Materiaalit videomateriaaleja (sanattomaan ilmaisuun videot: esim. Kielipuoli potilas) netistä etsittyjen nuorten keskustelupalstojen tekstit (analysointiharjoitteet) KAH-kassi, ja sen eri harjoitteet tunteiden tunnistamiseen TV-ohjelmat ja muu media ja niiden vuorovaikutustilainteiden seuraaminen (keskusteluohjelmat, haastattelut, nuorten chatit jne) Oppimismenetelmät erilaisten työelämän tilanteiden harjoittelua (asiakaspalvelutilanteet ja työyhteisössä vuorovaikutustilanteet) tutustuminen kommunikaatiovaihtoehtoihin; esim. viittomakieliset uutiset televisiossa toisten ilmaisun tarkkaileminen esim. video tai tv-sarja mahdollisuus hyödyntää esim. tanssia, musiikkia tai taidetta (itsensä ilmaiseminen/esiintyminen oppilaitoksen juhlissa) haastattelu tekeminen asiakaspalvelun työntekijälle havainnointikäynti eri yrityksiin, esim. asiakaspalvelutilanteiden havainnointi huoltoaseman kahvilassa draamaharjoitukset ryhmän suunnittelema teema- tai juhlapäivä Oppimisympäristöt luokkatila oppilaitoksen juhlatilaisuudet oppilaitoksen teemapäivät ryhmävierailut yrityksiin opintokäynnit eri ilmaisumuotojen pariin esim. taidenäyttely, teatteriesitys, konsertit, viittomakielinen ympäristö jne. Opetusjärjestelyt sovittu henkilö/sovitut henkilöt, opetus ja ohjaus Sijoittuminen toisen vuoden keväällä (ennen työssäoppimista) opiskeluajalle Arviointimenetelmät Oppimisen arviointi itsearviointi palautekeskustelu opettajan kanssa, sekä ryhmän kesken Osaamisen arviointi itsearviointi jatkuva osaamisen näyttäminen (aktiivisuus, osallisuus, vuorovaikutus omalla yksilöllisellä tavalla) suullinen arviointi

16 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Arvioinninkohteet Opiskelija 4. Suullinen ilmaisu a) osaa ilmaista asiansa asiallisesti sekä perustella mielipiteensä 5. Yhteistyötaidot toimii yhteistyössä osana ryhmää. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 osaa ilmaista asiansa selkeästi ja itsenäisesti ja perustella mielipiteensä monipuolisesti sekä osoittaa ilmaisussaan tilannetajua ottaa muut huomioon, sitoutuu yhteistyöhön ja tunnistaa oman roolinsa ryhmän jäsenenä. Pystyy vastaamaan omasta työpanoksestaan. toimii erilaisissa ilmaisutilanteissa tarkoituksenmukaisesti, huomioi sanattoman viestinnän merkityksen ja toisen osapuolen näkemykset rakentaa yhteistyökäytäntöjä, osallistaa muita, huolehtii yhteistyön tavoitteiden toteutumisesta. Esimerkki ryhmämuotoisen opetuksen, noin 32 tuntia, toteuttamiseksi: Tunteja Sisältö 4 h tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen 4 h myönteinen viestintä esim. kasvokkain, puhelimessa 8 h kielenkäyttö, käyttäytyminen työpaikalla ja asiakastilanteissa: ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen yrityksen toiminnan kannalta 2 h palautteen vastaanottaminen ja palautteen antaminen toiselle 2 h oman mielipiteensä ilmaisu ja sen perusteleminen 2 h erilaisten kommunikaatiotapojen (esim.viittomakieli, kommunikaattori, pistekirjoitus, kuvat) tunnistaminen ja tiedostaminen 10 h koulun yhteisiin tapahtumiin, juhliin ja teemapäiviin osallistuminen: suunnitteluun ja/tai ohjelman järjestämiseen osallistuminen

17 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 6 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon 0-4 ov opintojaksot Aloitusviikko 1 ov Tavoitteena tutustua omaan ryhmään, opiskeluun ja oppilaitokseen Opiskelija oppii oppilaitoksen toimintatavat toimii pareittain, ryhmässä, tiimin ja työryhmän jäsenenä erilaisissa rooleissa osaa toimia rakentavasti vuorovaikutustilanteissa saa tietoa opiskelualastaan ja opintojen eri vaiheista oppii etsimään tarvitsemaansa opiskeluun ja oppilaitokseen liittyvää tietoa Sisältö Ryhmään tutustuminen ja ryhmäytymisharjoitteet. Hyvän käytöksen pelisäännöt kanssakäymisessä, ruokailussa, asuntolassa. Yhteistyön aloittaminen luokanvalvojan ja ohjaajan kanssa sekä henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelman laatiminen yhdessä heidän kanssaan. Opiskelijapalveluiden tarjoama tuki opintojen eri vaiheissa. Tukipalvelut kuten kiinteistö-, siivous- ja ruokalahenkilökunta osana oppimisympäristöä, opiskelija viihtyisän työyhteisön toimijana Opiskeluun liittyvät tarvikkeet ja lomakkeet. Oppilaitoksen tietoverkkopalvelut kuten Oppi-sivusto ja sähköposti. Turvallisuusohjeisiin tutustuminen. Opetussuunnitelma, työssäoppiminen ja työelämään perehtyminen sekä ammattiosaamisen näytöt. Materiaalit Opintojakson sisältöä painotetaan eri tavoin opintojen eri vaiheissa: Opintojen alussa 1. vuonna painotetaan tutustumista ryhmän jäseniin, oppilaitokseen ja opintoalaan sekä HOJKStyöskentelyyn vuonna sisällöissä painottuvat työelämätuntemukseen, työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin ja jatkosijoittumiseen liittyvät sisällöt sekä omien henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen HOJKStyöskentelyssä. Opintojen alkaessa lukuvuoden aikana mm. sairauslomalta, äitiyslomalta paluu tai opiskelijan siirtyessä lukuvuoden aikana tutkinnosta toiseen, valmentavasta koulutuksesta tutkintokoulutukseen tms. tilanteessa toteutetaan em. sisältöjä yksilöllisin järjestelyin (ks. suunnitelma Joustavasti aloittavan opiskelijan vastaanottamisesta). Opiskelijan opas, opetussuunnitelmat, ohjeet, lomakkeet ja yksiköissä laadittavat info- ja tehtävämateriaalit. Materiaali verkossa ja/tai muistitikku materiaaleista luokanvalvojalle tai ohjekansio. ATTO- lisäosien ohjaus- ja opetusmateriaali soveltuvin osin.

18 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Oppimismenetelmät Oppimisympäristöt Opetusjärjestelyt Sijoittuminen opiskeluajalle Arviointimenetelmät Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Arvioinninkohteet 1. Itsestä ja lähiympäristöstä huolehtiminen Toiminnallinen työskentely: yksilö- pari- ja ryhmätehtävät, pelit, Kokemuksellinen oppiminen esimerkiksi elämysretket, kaupunki- tai oppilaitossuunnistukset. Keskustelut erilaisista teemoista. Yksilö- ja ryhmänohjaus. Oma luokka ja muut oppilaitoksen oppimisympäristöt kuten asuntola ja ravintola; vierailukohteet, lähialueiden luontokohteet Luokanvalvoja, ohjaaja, tuki- ja opiskelijapalveluiden henkilöstö. Toteuttamistapa, teemat ja aikataulut vaihtelevat vuosittain ja yksiköittäin. Aloitusviikon laajuus voi olla 1-3 ov opiskeluaikana. 1. vuosi, noin 1 viikko lukuvuoden alussa / opintojen alkaessa Tarvittaessa 2. ja 3. vuonna lukuvuoden alussa. Luokanvalvojan ja ohjaajan havainnointi sekä itsearviointi Luokanvalvojan ja ohjaajan havainnointi sekä itsearviointi Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tunnistaa asiat, jotka edistävät omaa ja lähiympäristön hyvinvointia, ylläpitää oman hyvinvoinnin perustekijöitä (perustarpeet). osaa huolehtia itsestään sekä edistää omaa ja lähiympäristön hyvinvointia. huolehtii täysin itsenäisesti itsestään ja toimii omaa hyvinvointiaan edistävällä tavalla sekä tekee itsensä ja ympäristönsä kannalta perusteltuja valintoja, joissa ottaa huomioon ammattialansa vaatimukset. Esimerkki 1, Aloitusviikko 1 ov toteutuminen 1. vuoden opiskelijaryhmälle: tunteja Sisältö 6 h Tutustuminen ja ryhmäytyminen erilaisilla ryhmäytymisharjoituksilla itseensä ja toisiinsa tutustumista - kuka minä olen kuka sinä olet? harjoitus korttien avulla (Kts: Aalto M Ryppäästä ryhmäksi ja Leskinen E Ryhmä toimimaan! Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön) 6 h Järjestyssäännöt, ohjeet, lomakkeet ym. käytännön asiat (opiskelutodistukset, opiskelutarvikkeet, opiskelijan opas, ATK-sitoumus, avaimet, autopaikat ) Turvallisuus-/Pelastusasiat. Oppi-sivusto ja sähköposti. 6 h Oppilaitokseen tutustuminen: Opiskelijapalveluiden esittäytyminen ja palvelut opiskelijalle Tukipalvelut oppimisympäristönä ja työyhteisön osana Tutor- ja oppilaskuntatoiminta 6 h Opintoalaan tutustuminen 8 h Opiskelijan itsetuntemus Opiskelijan omien tavoitteiden tunnistaminen ja asettaminen Voimaantumisen itsearviointi Opiskelijan rooli oman HOJKS:sa toteuttajana

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

OPPIMINEN TYÖPAIKALLA TAI TYÖPAJALLA

OPPIMINEN TYÖPAIKALLA TAI TYÖPAJALLA Äidinkielen osaamistavoitteiden toteutuminen Kaks`Kättä työpajan taloushallinnossa (Pyry Antola) Osaamistavoitteet: toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tulkita erilaisia

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011 OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Miksi mielen hyvinvointia kannattaa edistää? edistää tutkinnon suorittamista edistää työllistymistä tukee nuorten

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin)

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin) Kuvaukset 1 (5) Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) Tavoite tunnistaa elintapojen vaikutukset omaan sä oman vastuunsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa omaan sä hyvinvoinnista huolehtimisen osana ammattitaitoa

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Riina Sunila Hiusalan ja kauneudenhoitoalan tutkintojen kehittämispäivät

Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Riina Sunila Hiusalan ja kauneudenhoitoalan tutkintojen kehittämispäivät Sastamalan koulutuskuntayhtymä Riina Sunila Hiusalan ja kauneudenhoitoalan tutkintojen kehittämispäivät 13.-14.10.2016 Ammattiosaajan työkykypassin toteutus Työkykypassit ovat alakohtaisissa talousarvioinneissa

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II

Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II PCS-kuvasymbolien tekijänoikeudet omistaa Mayer- Johnson Inc.,

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

Äidinkielen osaamistavoitteiden toteutuminen Kaks`Kättä työpajan kierrätysmyymälässä, Ekocenter (Pyry Antola) OPPIMINEN TYÖPAIKALLA TAI TYÖPAJALLA

Äidinkielen osaamistavoitteiden toteutuminen Kaks`Kättä työpajan kierrätysmyymälässä, Ekocenter (Pyry Antola) OPPIMINEN TYÖPAIKALLA TAI TYÖPAJALLA Äidinkielen osaamistavoitteiden toteutuminen Kaks`Kättä työpajan kierrätysmyymälässä, Ekocenter (Pyry Antola) Osaamistavoitteet: toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tulkita

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa oppimisympäristöissä

Oppimisen arviointi uusissa oppimisympäristöissä Oppimisen arviointi uusissa oppimisympäristöissä Lehtori Sanna Ruhalahti, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oppimisen arviointi Tavoite on, että opiskelija tietää, mitä osaa ja mitä hänen on vielä

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen

Lisätiedot

Koulun nimi: Tiirismaan koulu

Koulun nimi: Tiirismaan koulu Koulun nimi: Tiirismaan koulu OPS2016 Arviointi, Tiirismaan peruskoulun ops-työpaja 28.10.2014 Mitä ovat uuden opetussuunnitelman (2016) mukaisen arvioinnin keskeiset tehtävät? Ohjata oppimaan Tukea kehitystä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Työpaikkaohjaus. Ydinosaajat. Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa

Työpaikkaohjaus. Ydinosaajat. Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa Työpaikkaohjaus Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa Sisältö 1. Pohjois-Suomen koulutusverkosto 2. Perehdyttämisen tavoitteet 3. Suomen koulutusjärjestelmä 4. Työpaikalla tapahtuva

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta OPO-ops 7.11.2015 T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta Osallisuus ja S1: Oppiminen ja opiskelu muodostamaan kokonaiskäsitys aktiivinen toiinta vuosiluokkien 7-9 -Nivelvaihe

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 8 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS Ammattitaitovaatimukset tuntee omat kulttuuriset arvonsa ja lähtökohtansa sekä tunnistaa kulttuuri-identiteetin merkityksen yksilölle hyväksyy itsensä ja toiset tasavertaisina

Lisätiedot

Pari sanaa arvioinnista

Pari sanaa arvioinnista Pari sanaa arvioinnista Joensuun seudun ops Jokaisella oppilaalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen jokaisena työpäivänä (Perusopetuslaki 30) Mitä minun tulee tehdä, liittyen oppiainekohtaisiin

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Opintojen ohjaus Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Taustaa Opintojen ohjaaminen on strategisesti yksi kriittisimmistä prosesseistamme. Laadukkaalla ohjausprosessilla

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira)

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Piippolan ammatti ja kulttuuriopisto Hyväksytty: 2 Sisällys... 1 JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot