Opetus- ja ohjausmateriaalia opiskelijan hyvinvoinnin, oppimisen ja opiskelun tukemiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetus- ja ohjausmateriaalia opiskelijan hyvinvoinnin, oppimisen ja opiskelun tukemiseen"

Transkriptio

1 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Opetus- ja ohjausmateriaalia opiskelijan hyvinvoinnin, oppimisen ja opiskelun tukemiseen Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Tutkintotavoitteinen ammatillinen peruskoulutus: ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat; nk. ATTO-lisäosat

2 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Sisällysluettelo 2 Opetus- ja ohjausmateriaalin käyttö Ammattitaitoa täydentävät, valinnaiset tutkinnon osat 4 ov tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Ammattitaitoa täydentävien, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Äidinkieli 0-4 ov opintojaksot... 7 Opiskelutaidot 1 ov... 7 Opinnäyte 1 ov... 9 Ihmissuhdetaidot 1 ov Ilmaisutaidot 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon 0-4 ov opintojaksot Aloitusviikko 1 ov Arjentaidot 1 ov Asiointitaidot 1ov Osallisuus työelämässä 1 ov Urasuunnittelu 1 ov Liikunta 0-4 ov opintojaksot Aktiivinen vapaa-aika 1 ov Hyvät elämäntavat 1 ov Stressinhallinta 1 ov Ohjeita ja tehtäviä: Positiivinen ajattelu ja omien voimavarojen tunnistaminen Positiivinen ajattelu Positiivisuus minussa Positiivisen palautteen voima Aarrekartta-menetelmä Positiiviset ajatukset ja kuvat huoneentauluiksi Tien risteys Vahvuuspuu Omat harrasteet eri ikäkausina Tulevaisuuden haaveiden ja unelmien kirjaaminen Ohjeita ja tehtäviä: Stressi Uupumuksen tunnistaminen Metaforien käyttö oman jaksamisen tukena Stressin ilmenemismuodot... 45

3 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 4 Stressinhallinta eri elämäntilanteissa Rentoutumisen tunteen tunnistamisharjoitus Rentoutumisen havainnointi ja mittaaminen Rentoutusmenetelmien käyttö itsehoidon välineenä Ohjeita ja tehtäviä: Rentoutuminen Mitä rentoutuminen on? Rentoutusmenetelmät Mielikuvien avulla rentoutumien ja rentoutusharjoitukset Suggestiorentoutuminen Rentoutusharjoituksia Harjoitus 1: oma mielikuvapaikka Harjoitus 2: Rekiretki Harjoitus 3: Junamielikuva Harjoitus 4: Matka mahdollisuuksien merelle Harjoitus 5: Ihmeperhonen Kehonkuva 1 ov Ohjeita ja tehtäviä: Ihmisen kehityskaari: nuoruus Vaaleanpunainen ikkuna Muuttuva keho Positiivinen minäkuva Ohjeita ja tehtäviä: Tunnetaidot Huomaa hyvä itsessäsi Miltä minusta tuntuu Kehon tuntemus Ystävyyden puu Ystävyyden pelisäännöt Ystävä vai seurustelukumppani Ihastunut vai rakastunut? Rakkaus/tykkäämispäiväkirja Sanoja seurustelusta Seurustelu Parisuhteet lehtien sivuilla Kun sydän jäätyy, murskataan ja tallotaan palasiksi Ohjeita ja tehtäviä: Ihminen on seksuaalinen olento Masturbointi, Seksi Ehkäisy Seksitaudit Ohjeita ja tehtäviä: Vastuullinen seksuaalikäyttäytyminen... 69

4 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 1 Seksuaalioikeudet Uhkaavat tilanteet Henkilökohtainen tila Muuta materiaalia Elokuvan katselu: Ruoan valmistus Kädentaidot Tietovisa seksuaalioikeuksista... 80

5 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 2 Opetus- ja ohjausmateriaalin käyttö Materiaali soveltuu käytettäväksi ammatillisessa peruskoulutuksessa - valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa - tutkintotavoitteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa nk. ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaisina lisäosina, ATTO-lisäosina. Materiaalia on tuotettu Opetushallituksen projekteissa ja oppilaitoksen opetussuunnitelmatyönä: Mun Reitti projekti - Ihmissuhdetaidot 1 ov - Arjentaidot 1 ov - Asiointitaidot 1 ov - Stressinhallinta 1 ov - Kehonkuva 1 ov Opetussuunnitelmatyö - Opiskelutaidot 1 ov - Ilmaisutaidot 1 ov - Aloitusviikko 1 ov - Aktiivinen vapaa-aika 1 ov - Hyvät elämäntavat 1 ov - Opinnäyte 1 ov Aineisto täydentyy Urakompassi projektin tuotoksilla ja opetussuunnitelmatyössä. 3 Ammattitaitoa täydentävät, valinnaiset tutkinnon osat 4 ov tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu 4 ov ammattitaitoa täydentäviä, valinnaisia opintoja. Opiskelija valitsee yksikkönsä tai toimipisteensä tarjonnasta henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista tukevia opintoja. Henkilöstön tehtävänä on tiedottaa tarjolla olevista mahdollisuuksista ja ohjata opiskelijaa hänen valinnoissaan. Valinnaisten tutkinnon osien tavoitteet, sisällöt ja arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on laadittu 4 ov laajuiselle tutkinnon osalle. Opiskelija valitsee 0 4 ov kustakin tutkinnon osasta, yksikön tai toimipisteen tarjonnan mukaan. Yksikön tai toimipisteen tarjonta voi vaihdella myös lukuvuosittain. Tarkempia tietoja kunkin vuoden tarjonnasta antaa opetushenkilöstö. Opiskelijan arvioinnissa on huomioitava, että valinnaiset tutkinnon osat arvioidaan arvosanoin 1 3 ja sanallisesti, koska ne merkitään tutkintotodistukseen. Arvosanaa muodostettaessa arvioidaan opiskelijan osaamista arvioinnin kohteisiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin suhteutettuna. Yleensä tutkinnon osan arviointi tehdään opettajatiimissä. Tutkinnon osat koostuvat opintojaksoista. Opintojakson laajuus voi opiskelijakohtaisesti olla laajempi kuin oletusarvona esitetty 1 ov; esimerkiksi Arjen taitojen laajuus voi olla 4 ov, mikäli se on opiskelijan oppimistavoitteiden kannalta perusteltua. Opintojaksojen arviointi on oppimisen arviointia väliarviointia joka on sanallista ja kuvailevaa. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä numeerista arvosanaa.

6 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 4 Ammattitaitoa täydentävien, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Valinnaiset lisäosat ovat Ammattiopisto Luovissa laadittuja tutkinnon osia. Tutkinnon osien tavoitteet, sisältö ja arviointi on laadittu opiskelijapalvelut- ja opetushenkilöstön välisenä yhteistyönä. Tutkinnon osat on tarkoitettu käytettäväksi koko Luovin koulutustarjonnassa. Valinnaisten lisäosien tavoitteena on mm. tukea opiskelijan kehittymistä aikuisuuteen tukea oppimista ammattiin huomioida oppimisvaikeudet opetuksen sisällöissä edesauttaa opiskelijan sijoittumista ja työelämässä toimimista. Äidinkieli 0 4 ov Opiskelutaidot 1 ov tavoitteena oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja sopivien opiskelutaitojen löytäminen Opinnäyte 1ov tavoitteena tukea opinnäytteen ja siihen liittyvän tiedon hallintaa. Työn voi toteuttaa monella tavalla ja opiskelija saa tukea sen suunnitteluun, dokumentointiin ja esittämiseen. Ihmissuhdetaidot 1 ov tavoitteena kehittää viestintä- ja yhteistyötaitoja sekä valmiuksia toisten kanssa toimimiseen ristiriitatilanteissa Ilmaisutaidot 1 ov tavoitteena asiakaspalvelutilanteissa tarvittavien sekä omaan kielelliseen ja sanattomaan viestintään liittyvien taitojen kehittäminen, tunteiden käsittely ja ymmärtäminen Yhteiskunta-, yritys ja työelämätieto 0 4 ov Aloitusviikko 1 ov Tavoitteena tutustua omaan ryhmään, opiskeluun ja oppilaitokseen Arjen taidot 1 ov tavoitteena arjessa toimimisen harjoitteleminen työelämävalmiuksien näkökulmasta Asiointitaidot 1 ov tavoitteena eri elämäntilanteisiin ja työhön liittyvien palvelujen ja yhteistyöverkostojen tunteminen ja verkostoitumisen taitojen omaksuminen Osallisuus työelämässä 1 ov tavoitteena yhteisöllisen toiminnan ja työelämän pelisääntöjen oppiminen (kehityskeskustelut, palkitsemisjärjestelmät, osaamisen kehittäminen, työkierto, sijaisuudet, lomakertymät, tasa-arvoinen toiminta työyhteisössä) Urasuunnittelu 1 ov tavoitteena oman ammattiidentiteetin vahvistaminen henkilökohtaisia osaamisalueita kartoittamalla ja työnhakuprosessin oppiminen Liikunta 0 4 ov Aktiivinen vapaa-aika 1 ov tavoitteena harrastusten arvon ymmärtäminen työkyvyn edistämisessä ja niiden hyödyntäminen työssä jaksamisessa ja ammattiosaamisen kehittämisessä Hyvät elämäntavat 1 ov tavoitteena terveyttä edistävän toiminnan omaksuminen Stressinhallinta 1 ov tavoitteena rentoutumisen taidon harjoitteleminen tarkkuutta ja keskittymistä vaativissa työtehtävissä ja esiintymistilanteissa sekä valmiuksien saaminen työn henkisen kuormittavuuden hallintaan Kehonkuva 1 ov tavoitteena positiivisen kehonkuvan omaksuminen, luonteva seksuaalisuus ja korrekti toiminta työyhteisössä Opintojen toteuttamistavat, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät voivat vaihdella yksiköittäin ja toimipisteittäin. Opintojen toteuttamisessa moniammatillinen toimintatapa ja opiskelijan koko elinympäristön huomioiminen oppimisympäristönä tukee tavoitteiden saavuttamista. Opiskelijakohtaisesti opintojen laajuus, sijoittuminen opiskelun ajalle sekä sisällölliset painotukset vaihtelevat henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) mukaisesti.

7 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 5 Äidinkieli 0-4 ov opintojaksot Opiskelutaidot 1 ov tavoitteena oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja sopivien opiskelutaitojen löytäminen Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa ja hyväksyy ainutlaatuisuutensa oppijana on aktiivinen ja vastuullinen oman opiskelun suunnittelussa ja toteuttamisessa tietää oppimisprosessin vaiheet ja hyödyntää opiskelutekniikoita, oppimistaan edistäviä apuvälineitä ja aiempia kokemuksiaan Sisältö Minä oppijana Erilaiset oppijat Opiskelutaitojen tukemisen keinoja Materiaalit videot erilaisuuteen liittyen esim. Forrest Gump, Sademies alkukartoituspaketti valmiit oppimistyylitestit hojks- ja hops- pohja alan opetussuunnitelma (tavoitteet, toteutus ja arviointi) apuvälinepaketti korien esittely (lukuviivain, värillisiä kalvoja, värillisten paperien käyttäminen, opettaja testaa käsinkirjoitetun tekstin lukumahdollisuuden, erikoiskynät, valmiit muistiinpanot) oppimiskansion tekemiseen avuksi malleja eri opiskelualoilta valokuvien ja muiden kuvien käyttö opiskelussa opiskelijaoppaat kalenterit käyttöön Oppimismenetelmät keskustelut omassa ryhmässä oppimiskansioon liittyvän matkaraportin tekeminen esim. jakson aikana tehdystä retkestä tai opintokäynnistä yksin tai ryhmässä erilaiset ryhmäytymismenetelmät (esim. pelit tai joku muu valmis menetelmä) stressipallojen käyttö kalenterin käytön opettelu; oman opiskeluaikataulun jäsentäminen, kalenterien hankkiminen kaikille OPPI-sivujen käyttäminen itsearvioinnin harjoittelutilanteet muistiinpanotekniikoiden harjoittelu Oppimisympäristöt tutustumiskäynnit (erilaisuus-teemaan liittyen) videomateriaalit luokkaopetuksena oma luokka Luovin toisiin yksiköihin ja niiden toimintoihin tutustuminen (jopa yhdessä tekemistä; tukee erilaisuus ajattelua esim. kummiryhmien perustaminen) luontoretket ryhmäytymistä tukemaan Opetusjärjestelyt luokanvalvoja yhteistyössä muiden opettajien, ohjaajien ja opiskelun tukihenkilöiden kanssa alkukartoituksen tehtävät teettää ja tarkistaa luokanvalvojat, opiskelun tukihenkilöt keräävät tiedot ja käyvät ne läpi opiskelijoiden kanssa ATTO-opettaja Sijoittuminen opiskeluajalle Kaikki sisällöt käydään läpi aloitusjakson puitteissa heti opintojen alussa ja niitä harjaannutetaan opintojen ajan jos uusia opiskelijoita aloittaa kesken lukuvuoden, pyritään heillekin tarjoamaan nämä sisällöt

8 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Arviointimenetelmät Oppimisen arviointi itsearviointi (itsearviointilomake, jonka pohjalta palautekeskustelut opettajan kanssa) Osaamisen arviointi itsearviointi (itsearviointilomake, jonka pohjalta palautekeskustelut opettajan kanssa) jatkuva osaamisen näyttäminen (aktiivisuus, osallisuus, vuorovaikutus omalla yksilöllisellä tavalla) suullinen ja kirjallinen arviointi Arvioinninkohteet Opiskelutaidot Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tuntee oman tyylinsä oppia ja tietää oppimista tukevia apuvälineitä ja menetelmiä osaa soveltaa eri tilanteisiin sopivia opiskelutekniikoita kuten prosessikirjoitus ja luetun ymmärtämistä parantavia menetelmät osaa tietoisesti tarkastella oppimistaan ja kehittää oppimisstrategioitaan Esimerkki ryhmämuotoisen opetuksen, noin 32 tuntia, toteuttamiseksi: Tunteja Sisältö 2 h opiskelutaitojen alkukartoituspaketti 1 h oman oppimistyylin etsiminen 1 h opiskelua tukeviin apuvälinemahdollisuuksiin tutustuminen 1 h opetussuunnitelman sisältöjen läpikäyminen 1 h hojks:n ja hops:n aukaiseminen ja merkitys opiskelijoille työvälineenä 4-6 h erilaisuus-teema: ymmärretään, että opiskellaan eri tavoittein ja sisällöin 1 h arviointiin perehtyminen motivointikeinona 4-6 h oppimiskansion (portfolion) vastuullinen tekeminen ja sen eri muotojen läpikäyminen (ohjeistus ja harjoitustyön tekeminen ryhmässä) itsearvioinnin harjoittelu (sis. oppimiskansion läpikäymisen tunteihin) 1 h perusopiskelutaitojen harjaannuttaminen (vastuu opetukseen osallistumisesta, lukujärjestyksen käyttö, vastuu omista opiskelutarvikkeista ja muistiinpanotekniikoiden harjaannuttaminen) 10 h tunnistaa itsensä ryhmän jäsenenä (erilaiset roolit) 2 h internetin vastuullinen käyttö opiskelun tukena 1 h ruutuvihkopedagogiikka (muistiinpanoja ruutuvihkoon työtehtävistä; säilytetään työhaalarin taskussa)

9 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Opinnäyte 1 ov Tavoitteena tukea opinnäytteen ja siihen liittyvän tiedon hallintaa. Työn voi toteuttaa monella tavalla ja opiskelija saa tukea sen suunnitteluun, dokumentointiin ja esittämiseen. Sisältö Opiskelija hallitsee opinnäytteensä suunnittelun, aikatauluttamisen, dokumentoinnin ja raportoinnin osaa hakea, valikoida ja analysoida työssä tarvittavaa tietoa kykenee esittämään opinnäytetyönsä suullisesti osaa arvioida osaamistaan ja omaa työtään Materiaalit Oppimismenetelmät Oppimisympäristöt Opetusjärjestelyt Sijoittuminen opiskeluajalle Arviointimenetelmät Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Arvioinninkohteet Opiskelutaidot Työskentelytaidot Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tuntee oman tyylinsä oppia ja tietää oppimista tukevia apuvälineitä ja menetelmiä osaa suunnitella ajankäyttöä, asettaa välitavoitteita ja huolehtia tehtävän edellyttämistä opiskeluvälineistä osaa soveltaa eri tilanteisiin sopivia opiskelutekniikoita kuten prosessikirjoitus ja luetun ymmärtämistä parantavia menetelmät toimii tavoitteellisesti ja osaa valita tarkoituksenmukaisia menetelmiä ja välineitä opiskelussa sekä ylläpitää hyvää työilmapiiriä osaa tietoisesti tarkastella oppimistaan ja kehittää oppimisstrategioitaan osaa hyödyntää opiskelussa tarvittavat välineitä ja menetelmiä monipuolisesti sekä huolehtii työympäristöstään ja rakentaa osaltaan hyvää työilmapiiriä

10 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Esimerkki ryhmämuotoisen opetuksen, noin 32 tuntia, toteuttamiseksi: Tunteja Sisältö

11 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Ihmissuhdetaidot 1 ov Tavoitteena kehittää viestintä- ja yhteistyötaitoja sekä valmiuksia toisten kanssa toimimiseen ristiriitatilanteissa Sisältö Materiaalit Opiskelija oppii nuoren elämässä ja työssä tarvittavia tunnetaitoja toimii pareittain, ryhmässä, tiimin ja työryhmän jäsenenä erilaisissa rooleissa osaa toimia rakentavasti ristiriitatilanteissa Ihmissuhde- ja tunnetaitojen materiaalit tai Nuorten ihmissuhdetaitojen (Nuisku) koulutuspaketin sisällöt, jolloin kouluttajana Nuisku-ohjaaja -koulutuksen saanut henkilö. Lisätietoja Nuisku-ohjaaja koulutuksesta: Verkkomateriaali: Aggression portaat (kirja & CD): ggression_portaat/ Friends-materiaali (edellyttää Friends-koulutukseen osallistumista): Friskie oppimateriaali ja ohjelma, elämäntaitoja oppimaan (sivusto edellyttää kirjautumista): Gordonin toimivat ihmissuhteet: Kiva koulu-hanke Kosketus Kuinka opettaa seksuaaliterveydestä ja ihmissuhteista koulussa: Mielen hyvinvoinnin opetus: Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus: Tunne-etsivä: Tunteella, Terve minä ja Kassi täynnä asiaa - koulutusmateriaalit: Tunteesta tunteeseen Ihmismielen tarinat kuvin ja sanoin: Kirjallisuus: Aalto M Ryppäästä ryhmäksi Dunderflt T Henkilökemia: Yhteistyö erilaisten ihmisten välillä Dunderflt T Iloitse hyvistä ihmissuhteista Dunderflt T Iisi elämänasenne arkitaidoksi Goldstein et al ART- Aggression Replacement Training. Ryhmäharjoitusmenetelmä aggressiivisesti käyttäytyville nuorille Helenius E., Rautava M., Tuovinen R Eväitä elämään. Keinoja nuorten elämäntaitojen vahvistamiseksi. Itsetuntemus, vuorovaikutustaidot, Selviytymistaidot Isokorpi T Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut Isokorpi T Tunneoppia. Parempaan vuorovaikutukseen Kauppila R. A Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot Kiesiläinen L Vuorovaikutusvastuu. Ammatilliset vuorovaikutustaidot kasvatusyhteisössä

12 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Lappalainen R et al Sosiaaliset taidot työkirja. Tampereen yliopisto, Psykologipalveluiden kehittämisyksikön julkaisuja 5/2004 Leskinen E Ryhmä toimimaan! Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön Mattila K-P Arvostava kohtaaminen: arjessa, auttamistyössä ja työyhteisössä Oppimismenetelmät Oppimisympäristöt Opetusjärjestelyt Sijoittuminen opiskeluajalle Arviointimenetelmät Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Arvioinninkohteet Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot Suullinen ilmaisu Yhteistyötaidot Muu materiaali: Korttisarjoja työskentelyn avuksi: (esim. Nalle-kortit, Vahvuuskortit, Tunne tyypitkortit) -> Toiminnalliset välineet Kehitysvammaliiton Peili-ohjelma minäkuvan ja itsetietoisuuden kehittämistä varten. Sarjaan kuuluu ohjaajan opas, tehtävävihko, Peilari-korttipeli ja Peili-lautapeli. Toiminnallinen työskentely, yksilö- pari- ja ryhmätehtävät, reflektoiva oppimispäiväkirja, tarinallinen työskentely, kirjallisuus- ja elokuvatehtävät Oma luokka, ryhmätilat, ympäröivä luonto, vierailukohteet Nuisku - kouluttajat tai opettaja. Suositeltavaa, että kurssilla on kaksi kouluttajaa vuosi, 2-3 h viikko Itsearviointi ja ohjaajan arviointi. Itsearviointi ja vertaisarviointi. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija a) arvioi viestintäänsä, osaa käyttää sopivia toimii aktiivisesti kuuntelu-taitoaan ja vuorovaikutustaitoja vuorovaikutustilanteissa kykyään asettua toisen tilannekohtaisesti. Tuntee kokonaistilanteen asemaan vuorovaikutustilanteissa. erilaisia työyhteisön ymmärtäen. työskentelytapoja kuten b) ymmärtää erilais-ten tunteiden merki-tyksen viestintätilan-teissa ja toimii asian-mukaisella tavalla. a) osaa ilmaista asiansa asiallisesti sekä perustella mielipiteensä toimii yhteistyössä osana ryhmää. pari- ja tiimityö. osaa muuttaa toimintatapaansa tilannekohtaisesti. Tietää erilaisia toimintavaihtoehtoja ristiriitatilanteisiin. osaa ilmaista asiansa selkeästi ja itsenäisesti ja perustella mielipiteensä monipuolisesti sekä osoittaa ilmaisussaan tilannetajua ottaa muut huomioon, sitoutuu yhteistyöhön ja tunnistaa oman roolinsa ryhmän jäsenenä. Pystyy vastaamaan omasta työpanoksestaan. tietää viestinnän merkityksen osana ammattitaitoaan ja osaa toimia rakenta-vasti ristiriitatilan-teissa. toimii erilaisissa ilmaisutilanteissa tarkoituksenmukaisesti, huomioi sanattoman viestinnän merkityksen ja toisen osapuolen näkemykset rakentaa yhteistyökäytäntöjä, osallistaa muita, huolehtii yhteistyön tavoitteiden toteutumisesta.

13 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Esimerkki ryhmämuotoisen opetuksen, noin 32 tuntia, toteuttamiseksi: tunteja Sisältö 6 h Tutustuminen ja ryhmäytyminen erilaisilla ryhmäytymisharjoituksilla itseensä ja toisiinsa tutustumista - kuka minä olen kuka sinä olet? harjoitus korttien avulla (Kts: Aalto M Ryppäästä ryhmäksi ja Leskinen E Ryhmä toimimaan! Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön) itsetuntemus - elämänkaarityöskentely sosiaaliset suhteet - sosiaalisten suhteiden verkostokartta (Kts. Friskie oppimateriaali: 6 h Tunnetaidot (Kts. Tunne-etsivä: tunteiden tunnistaminen ja jäsentäminen - myönteiset ja kielteiset tunteet tunteiden hallitseminen - vastuullinen tunteiden ilmaiseminen tunteiden kehollistuminen - tunteiden ilmeneminen kehossa myötäelämisen taito - empatian osoittaminen (Kts. Tunteella- koulutusmateriaali: 6 h Viestintä ja yhteistyötaidot (Kts. Kiesiläinen L Vuorovaikutusvastuu. Ammatiliset vuorovaikutustaidot kasvatusyhteisössä ja Isokorpi T Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut) omien ajatusten ja mielipiteiden ilmaiseminen - minä -viestien käyttäminen vuorovaikutustaitojen kehittäminen - oman toiminnan merkitys ihmissuhteissa ja toimintaympäristöissä (oma sosiaalinen lähiverkosto, työelämä, harrastustoiminta) palautteen antaminen ja vastaanottaminen. - kielteinen ja myönteinen palaute (Kts. Helenius E., Rautava M., Tuovinen R Eväitä elämään. Keinoja nuorten elämäntaitojen vahvistamiseksi. Itsetuntemus, vuorovaikutustaidot, Selviytymistaidot.)

14 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 4 h Kuuntelemisen taito hyvän kuuntelijan ominaisuudet - toisen kuuleminen ja kuulluksi tuleminen (Kts. Helenius E., Rautava M., Tuovinen R Eväitä elämään. Keinoja nuorten elämäntaitojen vahvistamiseksi. Itsetuntemus, vuorovaikutustaidot, Selviytymistaidot) aito ja arvostava kohtaaminen - läsnäolon taidon kehittäminen (Kts. Mattila K-P Arvostava kohtaaminen: arjessa, auttamistyössä ja työyhteisössä) 4 h Erilaisten ihmisten kohtaaminen ja ristiriitojen ratkaiseminen (Kts. Isokorpi T Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut) erilaiset temperamentit, taustat ja kulttuurit - eri temperamenttityyppien tunnistaminen toisten ihmisten arvostaminen ja kunnioittaminen - erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen ristiriitojen käsittely - ristiriitojen ratkaisu ja sopimisen taito kiusaaminen - kiusatun ja kiusaajan kokemukset ja tunteet 4 h Ystävyyssuhteiden luominen (Kts. Isokorpi T Tunneoppia. Parempaan vuorovaikutukseen) ystävyys- ja seurustelusuhteet - ystävyys- ja seurustelusuhteiden aloittaminen ja ylläpitäminen ihmissuhteiden päättyminen - suhteen päättymiseen liittyvät tunteet ja niiden käsittely (Kts. 2 h Omien ihmissuhdetaitojen kehittäminen toimivat ihmissuhteet - omien ihmissuhdetaitojen arviointi ja kehittämissuunnitelma

15 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Ilmaisutaidot 1 ov Opiskelija Tavoitteena kykenee arvioimaan omaa ilmaisuaan ja kehittämään sitä asiakaspalvelutilanteissa saamansa palautteen pohjalta tarvittavien sekä omaan tunnistaa ja arvioi viestintää asiakaspalvelun kielelliseen ja sanattomaan vuorovaikutustilanteissa viestintään liittyvien taitojen löytää itselleen sopivimman tavan ilmaista itseään ja arvostaa ja kehittäminen, tunteiden käsittely ja ymmärtäminen kunnioittaa toisten ilmaisua Sisältö tunteet ja niiden ilmaiseminen kielellisessä ja sanattomassa viestinnässä asiakaspalvelutilanteessa viestiminen koko opintojakson 1 ov suorittaminen osallistumalla yhteisten tapahtumien, juhlien ja teemapäivien suunnitteluun ja ohjelman toteuttamiseen Materiaalit videomateriaaleja (sanattomaan ilmaisuun videot: esim. Kielipuoli potilas) netistä etsittyjen nuorten keskustelupalstojen tekstit (analysointiharjoitteet) KAH-kassi, ja sen eri harjoitteet tunteiden tunnistamiseen TV-ohjelmat ja muu media ja niiden vuorovaikutustilainteiden seuraaminen (keskusteluohjelmat, haastattelut, nuorten chatit jne) Oppimismenetelmät erilaisten työelämän tilanteiden harjoittelua (asiakaspalvelutilanteet ja työyhteisössä vuorovaikutustilanteet) tutustuminen kommunikaatiovaihtoehtoihin; esim. viittomakieliset uutiset televisiossa toisten ilmaisun tarkkaileminen esim. video tai tv-sarja mahdollisuus hyödyntää esim. tanssia, musiikkia tai taidetta (itsensä ilmaiseminen/esiintyminen oppilaitoksen juhlissa) haastattelu tekeminen asiakaspalvelun työntekijälle havainnointikäynti eri yrityksiin, esim. asiakaspalvelutilanteiden havainnointi huoltoaseman kahvilassa draamaharjoitukset ryhmän suunnittelema teema- tai juhlapäivä Oppimisympäristöt luokkatila oppilaitoksen juhlatilaisuudet oppilaitoksen teemapäivät ryhmävierailut yrityksiin opintokäynnit eri ilmaisumuotojen pariin esim. taidenäyttely, teatteriesitys, konsertit, viittomakielinen ympäristö jne. Opetusjärjestelyt sovittu henkilö/sovitut henkilöt, opetus ja ohjaus Sijoittuminen toisen vuoden keväällä (ennen työssäoppimista) opiskeluajalle Arviointimenetelmät Oppimisen arviointi itsearviointi palautekeskustelu opettajan kanssa, sekä ryhmän kesken Osaamisen arviointi itsearviointi jatkuva osaamisen näyttäminen (aktiivisuus, osallisuus, vuorovaikutus omalla yksilöllisellä tavalla) suullinen arviointi

16 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Arvioinninkohteet Opiskelija 4. Suullinen ilmaisu a) osaa ilmaista asiansa asiallisesti sekä perustella mielipiteensä 5. Yhteistyötaidot toimii yhteistyössä osana ryhmää. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 osaa ilmaista asiansa selkeästi ja itsenäisesti ja perustella mielipiteensä monipuolisesti sekä osoittaa ilmaisussaan tilannetajua ottaa muut huomioon, sitoutuu yhteistyöhön ja tunnistaa oman roolinsa ryhmän jäsenenä. Pystyy vastaamaan omasta työpanoksestaan. toimii erilaisissa ilmaisutilanteissa tarkoituksenmukaisesti, huomioi sanattoman viestinnän merkityksen ja toisen osapuolen näkemykset rakentaa yhteistyökäytäntöjä, osallistaa muita, huolehtii yhteistyön tavoitteiden toteutumisesta. Esimerkki ryhmämuotoisen opetuksen, noin 32 tuntia, toteuttamiseksi: Tunteja Sisältö 4 h tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen 4 h myönteinen viestintä esim. kasvokkain, puhelimessa 8 h kielenkäyttö, käyttäytyminen työpaikalla ja asiakastilanteissa: ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen yrityksen toiminnan kannalta 2 h palautteen vastaanottaminen ja palautteen antaminen toiselle 2 h oman mielipiteensä ilmaisu ja sen perusteleminen 2 h erilaisten kommunikaatiotapojen (esim.viittomakieli, kommunikaattori, pistekirjoitus, kuvat) tunnistaminen ja tiedostaminen 10 h koulun yhteisiin tapahtumiin, juhliin ja teemapäiviin osallistuminen: suunnitteluun ja/tai ohjelman järjestämiseen osallistuminen

17 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 6 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon 0-4 ov opintojaksot Aloitusviikko 1 ov Tavoitteena tutustua omaan ryhmään, opiskeluun ja oppilaitokseen Opiskelija oppii oppilaitoksen toimintatavat toimii pareittain, ryhmässä, tiimin ja työryhmän jäsenenä erilaisissa rooleissa osaa toimia rakentavasti vuorovaikutustilanteissa saa tietoa opiskelualastaan ja opintojen eri vaiheista oppii etsimään tarvitsemaansa opiskeluun ja oppilaitokseen liittyvää tietoa Sisältö Ryhmään tutustuminen ja ryhmäytymisharjoitteet. Hyvän käytöksen pelisäännöt kanssakäymisessä, ruokailussa, asuntolassa. Yhteistyön aloittaminen luokanvalvojan ja ohjaajan kanssa sekä henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelman laatiminen yhdessä heidän kanssaan. Opiskelijapalveluiden tarjoama tuki opintojen eri vaiheissa. Tukipalvelut kuten kiinteistö-, siivous- ja ruokalahenkilökunta osana oppimisympäristöä, opiskelija viihtyisän työyhteisön toimijana Opiskeluun liittyvät tarvikkeet ja lomakkeet. Oppilaitoksen tietoverkkopalvelut kuten Oppi-sivusto ja sähköposti. Turvallisuusohjeisiin tutustuminen. Opetussuunnitelma, työssäoppiminen ja työelämään perehtyminen sekä ammattiosaamisen näytöt. Materiaalit Opintojakson sisältöä painotetaan eri tavoin opintojen eri vaiheissa: Opintojen alussa 1. vuonna painotetaan tutustumista ryhmän jäseniin, oppilaitokseen ja opintoalaan sekä HOJKStyöskentelyyn vuonna sisällöissä painottuvat työelämätuntemukseen, työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin ja jatkosijoittumiseen liittyvät sisällöt sekä omien henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen HOJKStyöskentelyssä. Opintojen alkaessa lukuvuoden aikana mm. sairauslomalta, äitiyslomalta paluu tai opiskelijan siirtyessä lukuvuoden aikana tutkinnosta toiseen, valmentavasta koulutuksesta tutkintokoulutukseen tms. tilanteessa toteutetaan em. sisältöjä yksilöllisin järjestelyin (ks. suunnitelma Joustavasti aloittavan opiskelijan vastaanottamisesta). Opiskelijan opas, opetussuunnitelmat, ohjeet, lomakkeet ja yksiköissä laadittavat info- ja tehtävämateriaalit. Materiaali verkossa ja/tai muistitikku materiaaleista luokanvalvojalle tai ohjekansio. ATTO- lisäosien ohjaus- ja opetusmateriaali soveltuvin osin.

18 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Oppimismenetelmät Oppimisympäristöt Opetusjärjestelyt Sijoittuminen opiskeluajalle Arviointimenetelmät Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Arvioinninkohteet 1. Itsestä ja lähiympäristöstä huolehtiminen Toiminnallinen työskentely: yksilö- pari- ja ryhmätehtävät, pelit, Kokemuksellinen oppiminen esimerkiksi elämysretket, kaupunki- tai oppilaitossuunnistukset. Keskustelut erilaisista teemoista. Yksilö- ja ryhmänohjaus. Oma luokka ja muut oppilaitoksen oppimisympäristöt kuten asuntola ja ravintola; vierailukohteet, lähialueiden luontokohteet Luokanvalvoja, ohjaaja, tuki- ja opiskelijapalveluiden henkilöstö. Toteuttamistapa, teemat ja aikataulut vaihtelevat vuosittain ja yksiköittäin. Aloitusviikon laajuus voi olla 1-3 ov opiskeluaikana. 1. vuosi, noin 1 viikko lukuvuoden alussa / opintojen alkaessa Tarvittaessa 2. ja 3. vuonna lukuvuoden alussa. Luokanvalvojan ja ohjaajan havainnointi sekä itsearviointi Luokanvalvojan ja ohjaajan havainnointi sekä itsearviointi Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tunnistaa asiat, jotka edistävät omaa ja lähiympäristön hyvinvointia, ylläpitää oman hyvinvoinnin perustekijöitä (perustarpeet). osaa huolehtia itsestään sekä edistää omaa ja lähiympäristön hyvinvointia. huolehtii täysin itsenäisesti itsestään ja toimii omaa hyvinvointiaan edistävällä tavalla sekä tekee itsensä ja ympäristönsä kannalta perusteltuja valintoja, joissa ottaa huomioon ammattialansa vaatimukset. Esimerkki 1, Aloitusviikko 1 ov toteutuminen 1. vuoden opiskelijaryhmälle: tunteja Sisältö 6 h Tutustuminen ja ryhmäytyminen erilaisilla ryhmäytymisharjoituksilla itseensä ja toisiinsa tutustumista - kuka minä olen kuka sinä olet? harjoitus korttien avulla (Kts: Aalto M Ryppäästä ryhmäksi ja Leskinen E Ryhmä toimimaan! Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön) 6 h Järjestyssäännöt, ohjeet, lomakkeet ym. käytännön asiat (opiskelutodistukset, opiskelutarvikkeet, opiskelijan opas, ATK-sitoumus, avaimet, autopaikat ) Turvallisuus-/Pelastusasiat. Oppi-sivusto ja sähköposti. 6 h Oppilaitokseen tutustuminen: Opiskelijapalveluiden esittäytyminen ja palvelut opiskelijalle Tukipalvelut oppimisympäristönä ja työyhteisön osana Tutor- ja oppilaskuntatoiminta 6 h Opintoalaan tutustuminen 8 h Opiskelijan itsetuntemus Opiskelijan omien tavoitteiden tunnistaminen ja asettaminen Voimaantumisen itsearviointi Opiskelijan rooli oman HOJKS:sa toteuttajana

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin)

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin) Kuvaukset 1 (5) Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) Tavoite tunnistaa elintapojen vaikutukset omaan sä oman vastuunsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa omaan sä hyvinvoinnista huolehtimisen osana ammattitaitoa

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira)

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Piippolan ammatti ja kulttuuriopisto Hyväksytty: 2 Sisällys... 1 JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa. Opetushallitus Kirsti Kupiainen

Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa. Opetushallitus Kirsti Kupiainen Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa Opetushallitus 4.12.2009 Kirsti Kupiainen Sisältö Säädökset ja määräykset Ohjaus käsitteenä ja toimintana Ohjausyhteistyö Ryhmänohjaus

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Lukio-opintojen säädöstaustaa

Lukio-opintojen säädöstaustaa Lukio-opintojen säädöstaustaa Marjaana Manninen KONSTIT hanke 2009 Lukiodiplomit verkkoon paja Osaamisen ja sivistyksen asialla LUKIOKOULUTUKSEN SÄÄTELYJÄRJESTELMÄ Lukiolaki Yleiset valtakunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu 1 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ kehittää oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ohjata kiinnostumaan

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNI TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS LAO C74/2015 LAMO C62/2015 UOPI C20/2015 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (7) Sisällys 1 Valitsit

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET

OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET Mitä on monialainen opiskelu? Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajakoulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Alla oleva video on kooste Helsingin

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry Ammattiosaajan työkykypassi 2.0 Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry L630/1998, Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 5 Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot