Opetus- ja ohjausmateriaalia opiskelijan hyvinvoinnin, oppimisen ja opiskelun tukemiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetus- ja ohjausmateriaalia opiskelijan hyvinvoinnin, oppimisen ja opiskelun tukemiseen"

Transkriptio

1 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Opetus- ja ohjausmateriaalia opiskelijan hyvinvoinnin, oppimisen ja opiskelun tukemiseen Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Tutkintotavoitteinen ammatillinen peruskoulutus: ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat; nk. ATTO-lisäosat

2 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Sisällysluettelo 2 Opetus- ja ohjausmateriaalin käyttö Ammattitaitoa täydentävät, valinnaiset tutkinnon osat 4 ov tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Ammattitaitoa täydentävien, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Äidinkieli 0-4 ov opintojaksot... 7 Opiskelutaidot 1 ov... 7 Opinnäyte 1 ov... 9 Ihmissuhdetaidot 1 ov Ilmaisutaidot 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon 0-4 ov opintojaksot Aloitusviikko 1 ov Arjentaidot 1 ov Asiointitaidot 1ov Osallisuus työelämässä 1 ov Urasuunnittelu 1 ov Liikunta 0-4 ov opintojaksot Aktiivinen vapaa-aika 1 ov Hyvät elämäntavat 1 ov Stressinhallinta 1 ov Ohjeita ja tehtäviä: Positiivinen ajattelu ja omien voimavarojen tunnistaminen Positiivinen ajattelu Positiivisuus minussa Positiivisen palautteen voima Aarrekartta-menetelmä Positiiviset ajatukset ja kuvat huoneentauluiksi Tien risteys Vahvuuspuu Omat harrasteet eri ikäkausina Tulevaisuuden haaveiden ja unelmien kirjaaminen Ohjeita ja tehtäviä: Stressi Uupumuksen tunnistaminen Metaforien käyttö oman jaksamisen tukena Stressin ilmenemismuodot... 45

3 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 4 Stressinhallinta eri elämäntilanteissa Rentoutumisen tunteen tunnistamisharjoitus Rentoutumisen havainnointi ja mittaaminen Rentoutusmenetelmien käyttö itsehoidon välineenä Ohjeita ja tehtäviä: Rentoutuminen Mitä rentoutuminen on? Rentoutusmenetelmät Mielikuvien avulla rentoutumien ja rentoutusharjoitukset Suggestiorentoutuminen Rentoutusharjoituksia Harjoitus 1: oma mielikuvapaikka Harjoitus 2: Rekiretki Harjoitus 3: Junamielikuva Harjoitus 4: Matka mahdollisuuksien merelle Harjoitus 5: Ihmeperhonen Kehonkuva 1 ov Ohjeita ja tehtäviä: Ihmisen kehityskaari: nuoruus Vaaleanpunainen ikkuna Muuttuva keho Positiivinen minäkuva Ohjeita ja tehtäviä: Tunnetaidot Huomaa hyvä itsessäsi Miltä minusta tuntuu Kehon tuntemus Ystävyyden puu Ystävyyden pelisäännöt Ystävä vai seurustelukumppani Ihastunut vai rakastunut? Rakkaus/tykkäämispäiväkirja Sanoja seurustelusta Seurustelu Parisuhteet lehtien sivuilla Kun sydän jäätyy, murskataan ja tallotaan palasiksi Ohjeita ja tehtäviä: Ihminen on seksuaalinen olento Masturbointi, Seksi Ehkäisy Seksitaudit Ohjeita ja tehtäviä: Vastuullinen seksuaalikäyttäytyminen... 69

4 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 1 Seksuaalioikeudet Uhkaavat tilanteet Henkilökohtainen tila Muuta materiaalia Elokuvan katselu: Ruoan valmistus Kädentaidot Tietovisa seksuaalioikeuksista... 80

5 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 2 Opetus- ja ohjausmateriaalin käyttö Materiaali soveltuu käytettäväksi ammatillisessa peruskoulutuksessa - valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa - tutkintotavoitteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa nk. ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaisina lisäosina, ATTO-lisäosina. Materiaalia on tuotettu Opetushallituksen projekteissa ja oppilaitoksen opetussuunnitelmatyönä: Mun Reitti projekti - Ihmissuhdetaidot 1 ov - Arjentaidot 1 ov - Asiointitaidot 1 ov - Stressinhallinta 1 ov - Kehonkuva 1 ov Opetussuunnitelmatyö - Opiskelutaidot 1 ov - Ilmaisutaidot 1 ov - Aloitusviikko 1 ov - Aktiivinen vapaa-aika 1 ov - Hyvät elämäntavat 1 ov - Opinnäyte 1 ov Aineisto täydentyy Urakompassi projektin tuotoksilla ja opetussuunnitelmatyössä. 3 Ammattitaitoa täydentävät, valinnaiset tutkinnon osat 4 ov tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu 4 ov ammattitaitoa täydentäviä, valinnaisia opintoja. Opiskelija valitsee yksikkönsä tai toimipisteensä tarjonnasta henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista tukevia opintoja. Henkilöstön tehtävänä on tiedottaa tarjolla olevista mahdollisuuksista ja ohjata opiskelijaa hänen valinnoissaan. Valinnaisten tutkinnon osien tavoitteet, sisällöt ja arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on laadittu 4 ov laajuiselle tutkinnon osalle. Opiskelija valitsee 0 4 ov kustakin tutkinnon osasta, yksikön tai toimipisteen tarjonnan mukaan. Yksikön tai toimipisteen tarjonta voi vaihdella myös lukuvuosittain. Tarkempia tietoja kunkin vuoden tarjonnasta antaa opetushenkilöstö. Opiskelijan arvioinnissa on huomioitava, että valinnaiset tutkinnon osat arvioidaan arvosanoin 1 3 ja sanallisesti, koska ne merkitään tutkintotodistukseen. Arvosanaa muodostettaessa arvioidaan opiskelijan osaamista arvioinnin kohteisiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin suhteutettuna. Yleensä tutkinnon osan arviointi tehdään opettajatiimissä. Tutkinnon osat koostuvat opintojaksoista. Opintojakson laajuus voi opiskelijakohtaisesti olla laajempi kuin oletusarvona esitetty 1 ov; esimerkiksi Arjen taitojen laajuus voi olla 4 ov, mikäli se on opiskelijan oppimistavoitteiden kannalta perusteltua. Opintojaksojen arviointi on oppimisen arviointia väliarviointia joka on sanallista ja kuvailevaa. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä numeerista arvosanaa.

6 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 4 Ammattitaitoa täydentävien, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Valinnaiset lisäosat ovat Ammattiopisto Luovissa laadittuja tutkinnon osia. Tutkinnon osien tavoitteet, sisältö ja arviointi on laadittu opiskelijapalvelut- ja opetushenkilöstön välisenä yhteistyönä. Tutkinnon osat on tarkoitettu käytettäväksi koko Luovin koulutustarjonnassa. Valinnaisten lisäosien tavoitteena on mm. tukea opiskelijan kehittymistä aikuisuuteen tukea oppimista ammattiin huomioida oppimisvaikeudet opetuksen sisällöissä edesauttaa opiskelijan sijoittumista ja työelämässä toimimista. Äidinkieli 0 4 ov Opiskelutaidot 1 ov tavoitteena oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja sopivien opiskelutaitojen löytäminen Opinnäyte 1ov tavoitteena tukea opinnäytteen ja siihen liittyvän tiedon hallintaa. Työn voi toteuttaa monella tavalla ja opiskelija saa tukea sen suunnitteluun, dokumentointiin ja esittämiseen. Ihmissuhdetaidot 1 ov tavoitteena kehittää viestintä- ja yhteistyötaitoja sekä valmiuksia toisten kanssa toimimiseen ristiriitatilanteissa Ilmaisutaidot 1 ov tavoitteena asiakaspalvelutilanteissa tarvittavien sekä omaan kielelliseen ja sanattomaan viestintään liittyvien taitojen kehittäminen, tunteiden käsittely ja ymmärtäminen Yhteiskunta-, yritys ja työelämätieto 0 4 ov Aloitusviikko 1 ov Tavoitteena tutustua omaan ryhmään, opiskeluun ja oppilaitokseen Arjen taidot 1 ov tavoitteena arjessa toimimisen harjoitteleminen työelämävalmiuksien näkökulmasta Asiointitaidot 1 ov tavoitteena eri elämäntilanteisiin ja työhön liittyvien palvelujen ja yhteistyöverkostojen tunteminen ja verkostoitumisen taitojen omaksuminen Osallisuus työelämässä 1 ov tavoitteena yhteisöllisen toiminnan ja työelämän pelisääntöjen oppiminen (kehityskeskustelut, palkitsemisjärjestelmät, osaamisen kehittäminen, työkierto, sijaisuudet, lomakertymät, tasa-arvoinen toiminta työyhteisössä) Urasuunnittelu 1 ov tavoitteena oman ammattiidentiteetin vahvistaminen henkilökohtaisia osaamisalueita kartoittamalla ja työnhakuprosessin oppiminen Liikunta 0 4 ov Aktiivinen vapaa-aika 1 ov tavoitteena harrastusten arvon ymmärtäminen työkyvyn edistämisessä ja niiden hyödyntäminen työssä jaksamisessa ja ammattiosaamisen kehittämisessä Hyvät elämäntavat 1 ov tavoitteena terveyttä edistävän toiminnan omaksuminen Stressinhallinta 1 ov tavoitteena rentoutumisen taidon harjoitteleminen tarkkuutta ja keskittymistä vaativissa työtehtävissä ja esiintymistilanteissa sekä valmiuksien saaminen työn henkisen kuormittavuuden hallintaan Kehonkuva 1 ov tavoitteena positiivisen kehonkuvan omaksuminen, luonteva seksuaalisuus ja korrekti toiminta työyhteisössä Opintojen toteuttamistavat, oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät voivat vaihdella yksiköittäin ja toimipisteittäin. Opintojen toteuttamisessa moniammatillinen toimintatapa ja opiskelijan koko elinympäristön huomioiminen oppimisympäristönä tukee tavoitteiden saavuttamista. Opiskelijakohtaisesti opintojen laajuus, sijoittuminen opiskelun ajalle sekä sisällölliset painotukset vaihtelevat henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) mukaisesti.

7 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 5 Äidinkieli 0-4 ov opintojaksot Opiskelutaidot 1 ov tavoitteena oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja sopivien opiskelutaitojen löytäminen Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa ja hyväksyy ainutlaatuisuutensa oppijana on aktiivinen ja vastuullinen oman opiskelun suunnittelussa ja toteuttamisessa tietää oppimisprosessin vaiheet ja hyödyntää opiskelutekniikoita, oppimistaan edistäviä apuvälineitä ja aiempia kokemuksiaan Sisältö Minä oppijana Erilaiset oppijat Opiskelutaitojen tukemisen keinoja Materiaalit videot erilaisuuteen liittyen esim. Forrest Gump, Sademies alkukartoituspaketti valmiit oppimistyylitestit hojks- ja hops- pohja alan opetussuunnitelma (tavoitteet, toteutus ja arviointi) apuvälinepaketti korien esittely (lukuviivain, värillisiä kalvoja, värillisten paperien käyttäminen, opettaja testaa käsinkirjoitetun tekstin lukumahdollisuuden, erikoiskynät, valmiit muistiinpanot) oppimiskansion tekemiseen avuksi malleja eri opiskelualoilta valokuvien ja muiden kuvien käyttö opiskelussa opiskelijaoppaat kalenterit käyttöön Oppimismenetelmät keskustelut omassa ryhmässä oppimiskansioon liittyvän matkaraportin tekeminen esim. jakson aikana tehdystä retkestä tai opintokäynnistä yksin tai ryhmässä erilaiset ryhmäytymismenetelmät (esim. pelit tai joku muu valmis menetelmä) stressipallojen käyttö kalenterin käytön opettelu; oman opiskeluaikataulun jäsentäminen, kalenterien hankkiminen kaikille OPPI-sivujen käyttäminen itsearvioinnin harjoittelutilanteet muistiinpanotekniikoiden harjoittelu Oppimisympäristöt tutustumiskäynnit (erilaisuus-teemaan liittyen) videomateriaalit luokkaopetuksena oma luokka Luovin toisiin yksiköihin ja niiden toimintoihin tutustuminen (jopa yhdessä tekemistä; tukee erilaisuus ajattelua esim. kummiryhmien perustaminen) luontoretket ryhmäytymistä tukemaan Opetusjärjestelyt luokanvalvoja yhteistyössä muiden opettajien, ohjaajien ja opiskelun tukihenkilöiden kanssa alkukartoituksen tehtävät teettää ja tarkistaa luokanvalvojat, opiskelun tukihenkilöt keräävät tiedot ja käyvät ne läpi opiskelijoiden kanssa ATTO-opettaja Sijoittuminen opiskeluajalle Kaikki sisällöt käydään läpi aloitusjakson puitteissa heti opintojen alussa ja niitä harjaannutetaan opintojen ajan jos uusia opiskelijoita aloittaa kesken lukuvuoden, pyritään heillekin tarjoamaan nämä sisällöt

8 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Arviointimenetelmät Oppimisen arviointi itsearviointi (itsearviointilomake, jonka pohjalta palautekeskustelut opettajan kanssa) Osaamisen arviointi itsearviointi (itsearviointilomake, jonka pohjalta palautekeskustelut opettajan kanssa) jatkuva osaamisen näyttäminen (aktiivisuus, osallisuus, vuorovaikutus omalla yksilöllisellä tavalla) suullinen ja kirjallinen arviointi Arvioinninkohteet Opiskelutaidot Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tuntee oman tyylinsä oppia ja tietää oppimista tukevia apuvälineitä ja menetelmiä osaa soveltaa eri tilanteisiin sopivia opiskelutekniikoita kuten prosessikirjoitus ja luetun ymmärtämistä parantavia menetelmät osaa tietoisesti tarkastella oppimistaan ja kehittää oppimisstrategioitaan Esimerkki ryhmämuotoisen opetuksen, noin 32 tuntia, toteuttamiseksi: Tunteja Sisältö 2 h opiskelutaitojen alkukartoituspaketti 1 h oman oppimistyylin etsiminen 1 h opiskelua tukeviin apuvälinemahdollisuuksiin tutustuminen 1 h opetussuunnitelman sisältöjen läpikäyminen 1 h hojks:n ja hops:n aukaiseminen ja merkitys opiskelijoille työvälineenä 4-6 h erilaisuus-teema: ymmärretään, että opiskellaan eri tavoittein ja sisällöin 1 h arviointiin perehtyminen motivointikeinona 4-6 h oppimiskansion (portfolion) vastuullinen tekeminen ja sen eri muotojen läpikäyminen (ohjeistus ja harjoitustyön tekeminen ryhmässä) itsearvioinnin harjoittelu (sis. oppimiskansion läpikäymisen tunteihin) 1 h perusopiskelutaitojen harjaannuttaminen (vastuu opetukseen osallistumisesta, lukujärjestyksen käyttö, vastuu omista opiskelutarvikkeista ja muistiinpanotekniikoiden harjaannuttaminen) 10 h tunnistaa itsensä ryhmän jäsenenä (erilaiset roolit) 2 h internetin vastuullinen käyttö opiskelun tukena 1 h ruutuvihkopedagogiikka (muistiinpanoja ruutuvihkoon työtehtävistä; säilytetään työhaalarin taskussa)

9 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Opinnäyte 1 ov Tavoitteena tukea opinnäytteen ja siihen liittyvän tiedon hallintaa. Työn voi toteuttaa monella tavalla ja opiskelija saa tukea sen suunnitteluun, dokumentointiin ja esittämiseen. Sisältö Opiskelija hallitsee opinnäytteensä suunnittelun, aikatauluttamisen, dokumentoinnin ja raportoinnin osaa hakea, valikoida ja analysoida työssä tarvittavaa tietoa kykenee esittämään opinnäytetyönsä suullisesti osaa arvioida osaamistaan ja omaa työtään Materiaalit Oppimismenetelmät Oppimisympäristöt Opetusjärjestelyt Sijoittuminen opiskeluajalle Arviointimenetelmät Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Arvioinninkohteet Opiskelutaidot Työskentelytaidot Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tuntee oman tyylinsä oppia ja tietää oppimista tukevia apuvälineitä ja menetelmiä osaa suunnitella ajankäyttöä, asettaa välitavoitteita ja huolehtia tehtävän edellyttämistä opiskeluvälineistä osaa soveltaa eri tilanteisiin sopivia opiskelutekniikoita kuten prosessikirjoitus ja luetun ymmärtämistä parantavia menetelmät toimii tavoitteellisesti ja osaa valita tarkoituksenmukaisia menetelmiä ja välineitä opiskelussa sekä ylläpitää hyvää työilmapiiriä osaa tietoisesti tarkastella oppimistaan ja kehittää oppimisstrategioitaan osaa hyödyntää opiskelussa tarvittavat välineitä ja menetelmiä monipuolisesti sekä huolehtii työympäristöstään ja rakentaa osaltaan hyvää työilmapiiriä

10 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Esimerkki ryhmämuotoisen opetuksen, noin 32 tuntia, toteuttamiseksi: Tunteja Sisältö

11 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Ihmissuhdetaidot 1 ov Tavoitteena kehittää viestintä- ja yhteistyötaitoja sekä valmiuksia toisten kanssa toimimiseen ristiriitatilanteissa Sisältö Materiaalit Opiskelija oppii nuoren elämässä ja työssä tarvittavia tunnetaitoja toimii pareittain, ryhmässä, tiimin ja työryhmän jäsenenä erilaisissa rooleissa osaa toimia rakentavasti ristiriitatilanteissa Ihmissuhde- ja tunnetaitojen materiaalit tai Nuorten ihmissuhdetaitojen (Nuisku) koulutuspaketin sisällöt, jolloin kouluttajana Nuisku-ohjaaja -koulutuksen saanut henkilö. Lisätietoja Nuisku-ohjaaja koulutuksesta: Verkkomateriaali: Aggression portaat (kirja & CD): ggression_portaat/ Friends-materiaali (edellyttää Friends-koulutukseen osallistumista): Friskie oppimateriaali ja ohjelma, elämäntaitoja oppimaan (sivusto edellyttää kirjautumista): Gordonin toimivat ihmissuhteet: Kiva koulu-hanke Kosketus Kuinka opettaa seksuaaliterveydestä ja ihmissuhteista koulussa: Mielen hyvinvoinnin opetus: Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus: Tunne-etsivä: Tunteella, Terve minä ja Kassi täynnä asiaa - koulutusmateriaalit: Tunteesta tunteeseen Ihmismielen tarinat kuvin ja sanoin: Kirjallisuus: Aalto M Ryppäästä ryhmäksi Dunderflt T Henkilökemia: Yhteistyö erilaisten ihmisten välillä Dunderflt T Iloitse hyvistä ihmissuhteista Dunderflt T Iisi elämänasenne arkitaidoksi Goldstein et al ART- Aggression Replacement Training. Ryhmäharjoitusmenetelmä aggressiivisesti käyttäytyville nuorille Helenius E., Rautava M., Tuovinen R Eväitä elämään. Keinoja nuorten elämäntaitojen vahvistamiseksi. Itsetuntemus, vuorovaikutustaidot, Selviytymistaidot Isokorpi T Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut Isokorpi T Tunneoppia. Parempaan vuorovaikutukseen Kauppila R. A Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot Kiesiläinen L Vuorovaikutusvastuu. Ammatilliset vuorovaikutustaidot kasvatusyhteisössä

12 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Lappalainen R et al Sosiaaliset taidot työkirja. Tampereen yliopisto, Psykologipalveluiden kehittämisyksikön julkaisuja 5/2004 Leskinen E Ryhmä toimimaan! Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön Mattila K-P Arvostava kohtaaminen: arjessa, auttamistyössä ja työyhteisössä Oppimismenetelmät Oppimisympäristöt Opetusjärjestelyt Sijoittuminen opiskeluajalle Arviointimenetelmät Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Arvioinninkohteet Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot Suullinen ilmaisu Yhteistyötaidot Muu materiaali: Korttisarjoja työskentelyn avuksi: (esim. Nalle-kortit, Vahvuuskortit, Tunne tyypitkortit) -> Toiminnalliset välineet Kehitysvammaliiton Peili-ohjelma minäkuvan ja itsetietoisuuden kehittämistä varten. Sarjaan kuuluu ohjaajan opas, tehtävävihko, Peilari-korttipeli ja Peili-lautapeli. Toiminnallinen työskentely, yksilö- pari- ja ryhmätehtävät, reflektoiva oppimispäiväkirja, tarinallinen työskentely, kirjallisuus- ja elokuvatehtävät Oma luokka, ryhmätilat, ympäröivä luonto, vierailukohteet Nuisku - kouluttajat tai opettaja. Suositeltavaa, että kurssilla on kaksi kouluttajaa vuosi, 2-3 h viikko Itsearviointi ja ohjaajan arviointi. Itsearviointi ja vertaisarviointi. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija a) arvioi viestintäänsä, osaa käyttää sopivia toimii aktiivisesti kuuntelu-taitoaan ja vuorovaikutustaitoja vuorovaikutustilanteissa kykyään asettua toisen tilannekohtaisesti. Tuntee kokonaistilanteen asemaan vuorovaikutustilanteissa. erilaisia työyhteisön ymmärtäen. työskentelytapoja kuten b) ymmärtää erilais-ten tunteiden merki-tyksen viestintätilan-teissa ja toimii asian-mukaisella tavalla. a) osaa ilmaista asiansa asiallisesti sekä perustella mielipiteensä toimii yhteistyössä osana ryhmää. pari- ja tiimityö. osaa muuttaa toimintatapaansa tilannekohtaisesti. Tietää erilaisia toimintavaihtoehtoja ristiriitatilanteisiin. osaa ilmaista asiansa selkeästi ja itsenäisesti ja perustella mielipiteensä monipuolisesti sekä osoittaa ilmaisussaan tilannetajua ottaa muut huomioon, sitoutuu yhteistyöhön ja tunnistaa oman roolinsa ryhmän jäsenenä. Pystyy vastaamaan omasta työpanoksestaan. tietää viestinnän merkityksen osana ammattitaitoaan ja osaa toimia rakenta-vasti ristiriitatilan-teissa. toimii erilaisissa ilmaisutilanteissa tarkoituksenmukaisesti, huomioi sanattoman viestinnän merkityksen ja toisen osapuolen näkemykset rakentaa yhteistyökäytäntöjä, osallistaa muita, huolehtii yhteistyön tavoitteiden toteutumisesta.

13 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Esimerkki ryhmämuotoisen opetuksen, noin 32 tuntia, toteuttamiseksi: tunteja Sisältö 6 h Tutustuminen ja ryhmäytyminen erilaisilla ryhmäytymisharjoituksilla itseensä ja toisiinsa tutustumista - kuka minä olen kuka sinä olet? harjoitus korttien avulla (Kts: Aalto M Ryppäästä ryhmäksi ja Leskinen E Ryhmä toimimaan! Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön) itsetuntemus - elämänkaarityöskentely sosiaaliset suhteet - sosiaalisten suhteiden verkostokartta (Kts. Friskie oppimateriaali: 6 h Tunnetaidot (Kts. Tunne-etsivä: tunteiden tunnistaminen ja jäsentäminen - myönteiset ja kielteiset tunteet tunteiden hallitseminen - vastuullinen tunteiden ilmaiseminen tunteiden kehollistuminen - tunteiden ilmeneminen kehossa myötäelämisen taito - empatian osoittaminen (Kts. Tunteella- koulutusmateriaali: 6 h Viestintä ja yhteistyötaidot (Kts. Kiesiläinen L Vuorovaikutusvastuu. Ammatiliset vuorovaikutustaidot kasvatusyhteisössä ja Isokorpi T Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut) omien ajatusten ja mielipiteiden ilmaiseminen - minä -viestien käyttäminen vuorovaikutustaitojen kehittäminen - oman toiminnan merkitys ihmissuhteissa ja toimintaympäristöissä (oma sosiaalinen lähiverkosto, työelämä, harrastustoiminta) palautteen antaminen ja vastaanottaminen. - kielteinen ja myönteinen palaute (Kts. Helenius E., Rautava M., Tuovinen R Eväitä elämään. Keinoja nuorten elämäntaitojen vahvistamiseksi. Itsetuntemus, vuorovaikutustaidot, Selviytymistaidot.)

14 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 4 h Kuuntelemisen taito hyvän kuuntelijan ominaisuudet - toisen kuuleminen ja kuulluksi tuleminen (Kts. Helenius E., Rautava M., Tuovinen R Eväitä elämään. Keinoja nuorten elämäntaitojen vahvistamiseksi. Itsetuntemus, vuorovaikutustaidot, Selviytymistaidot) aito ja arvostava kohtaaminen - läsnäolon taidon kehittäminen (Kts. Mattila K-P Arvostava kohtaaminen: arjessa, auttamistyössä ja työyhteisössä) 4 h Erilaisten ihmisten kohtaaminen ja ristiriitojen ratkaiseminen (Kts. Isokorpi T Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut) erilaiset temperamentit, taustat ja kulttuurit - eri temperamenttityyppien tunnistaminen toisten ihmisten arvostaminen ja kunnioittaminen - erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen ristiriitojen käsittely - ristiriitojen ratkaisu ja sopimisen taito kiusaaminen - kiusatun ja kiusaajan kokemukset ja tunteet 4 h Ystävyyssuhteiden luominen (Kts. Isokorpi T Tunneoppia. Parempaan vuorovaikutukseen) ystävyys- ja seurustelusuhteet - ystävyys- ja seurustelusuhteiden aloittaminen ja ylläpitäminen ihmissuhteiden päättyminen - suhteen päättymiseen liittyvät tunteet ja niiden käsittely (Kts. 2 h Omien ihmissuhdetaitojen kehittäminen toimivat ihmissuhteet - omien ihmissuhdetaitojen arviointi ja kehittämissuunnitelma

15 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Ilmaisutaidot 1 ov Opiskelija Tavoitteena kykenee arvioimaan omaa ilmaisuaan ja kehittämään sitä asiakaspalvelutilanteissa saamansa palautteen pohjalta tarvittavien sekä omaan tunnistaa ja arvioi viestintää asiakaspalvelun kielelliseen ja sanattomaan vuorovaikutustilanteissa viestintään liittyvien taitojen löytää itselleen sopivimman tavan ilmaista itseään ja arvostaa ja kehittäminen, tunteiden käsittely ja ymmärtäminen kunnioittaa toisten ilmaisua Sisältö tunteet ja niiden ilmaiseminen kielellisessä ja sanattomassa viestinnässä asiakaspalvelutilanteessa viestiminen koko opintojakson 1 ov suorittaminen osallistumalla yhteisten tapahtumien, juhlien ja teemapäivien suunnitteluun ja ohjelman toteuttamiseen Materiaalit videomateriaaleja (sanattomaan ilmaisuun videot: esim. Kielipuoli potilas) netistä etsittyjen nuorten keskustelupalstojen tekstit (analysointiharjoitteet) KAH-kassi, ja sen eri harjoitteet tunteiden tunnistamiseen TV-ohjelmat ja muu media ja niiden vuorovaikutustilainteiden seuraaminen (keskusteluohjelmat, haastattelut, nuorten chatit jne) Oppimismenetelmät erilaisten työelämän tilanteiden harjoittelua (asiakaspalvelutilanteet ja työyhteisössä vuorovaikutustilanteet) tutustuminen kommunikaatiovaihtoehtoihin; esim. viittomakieliset uutiset televisiossa toisten ilmaisun tarkkaileminen esim. video tai tv-sarja mahdollisuus hyödyntää esim. tanssia, musiikkia tai taidetta (itsensä ilmaiseminen/esiintyminen oppilaitoksen juhlissa) haastattelu tekeminen asiakaspalvelun työntekijälle havainnointikäynti eri yrityksiin, esim. asiakaspalvelutilanteiden havainnointi huoltoaseman kahvilassa draamaharjoitukset ryhmän suunnittelema teema- tai juhlapäivä Oppimisympäristöt luokkatila oppilaitoksen juhlatilaisuudet oppilaitoksen teemapäivät ryhmävierailut yrityksiin opintokäynnit eri ilmaisumuotojen pariin esim. taidenäyttely, teatteriesitys, konsertit, viittomakielinen ympäristö jne. Opetusjärjestelyt sovittu henkilö/sovitut henkilöt, opetus ja ohjaus Sijoittuminen toisen vuoden keväällä (ennen työssäoppimista) opiskeluajalle Arviointimenetelmät Oppimisen arviointi itsearviointi palautekeskustelu opettajan kanssa, sekä ryhmän kesken Osaamisen arviointi itsearviointi jatkuva osaamisen näyttäminen (aktiivisuus, osallisuus, vuorovaikutus omalla yksilöllisellä tavalla) suullinen arviointi

16 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Arvioinninkohteet Opiskelija 4. Suullinen ilmaisu a) osaa ilmaista asiansa asiallisesti sekä perustella mielipiteensä 5. Yhteistyötaidot toimii yhteistyössä osana ryhmää. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 osaa ilmaista asiansa selkeästi ja itsenäisesti ja perustella mielipiteensä monipuolisesti sekä osoittaa ilmaisussaan tilannetajua ottaa muut huomioon, sitoutuu yhteistyöhön ja tunnistaa oman roolinsa ryhmän jäsenenä. Pystyy vastaamaan omasta työpanoksestaan. toimii erilaisissa ilmaisutilanteissa tarkoituksenmukaisesti, huomioi sanattoman viestinnän merkityksen ja toisen osapuolen näkemykset rakentaa yhteistyökäytäntöjä, osallistaa muita, huolehtii yhteistyön tavoitteiden toteutumisesta. Esimerkki ryhmämuotoisen opetuksen, noin 32 tuntia, toteuttamiseksi: Tunteja Sisältö 4 h tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen 4 h myönteinen viestintä esim. kasvokkain, puhelimessa 8 h kielenkäyttö, käyttäytyminen työpaikalla ja asiakastilanteissa: ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen yrityksen toiminnan kannalta 2 h palautteen vastaanottaminen ja palautteen antaminen toiselle 2 h oman mielipiteensä ilmaisu ja sen perusteleminen 2 h erilaisten kommunikaatiotapojen (esim.viittomakieli, kommunikaattori, pistekirjoitus, kuvat) tunnistaminen ja tiedostaminen 10 h koulun yhteisiin tapahtumiin, juhliin ja teemapäiviin osallistuminen: suunnitteluun ja/tai ohjelman järjestämiseen osallistuminen

17 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) 6 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon 0-4 ov opintojaksot Aloitusviikko 1 ov Tavoitteena tutustua omaan ryhmään, opiskeluun ja oppilaitokseen Opiskelija oppii oppilaitoksen toimintatavat toimii pareittain, ryhmässä, tiimin ja työryhmän jäsenenä erilaisissa rooleissa osaa toimia rakentavasti vuorovaikutustilanteissa saa tietoa opiskelualastaan ja opintojen eri vaiheista oppii etsimään tarvitsemaansa opiskeluun ja oppilaitokseen liittyvää tietoa Sisältö Ryhmään tutustuminen ja ryhmäytymisharjoitteet. Hyvän käytöksen pelisäännöt kanssakäymisessä, ruokailussa, asuntolassa. Yhteistyön aloittaminen luokanvalvojan ja ohjaajan kanssa sekä henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelman laatiminen yhdessä heidän kanssaan. Opiskelijapalveluiden tarjoama tuki opintojen eri vaiheissa. Tukipalvelut kuten kiinteistö-, siivous- ja ruokalahenkilökunta osana oppimisympäristöä, opiskelija viihtyisän työyhteisön toimijana Opiskeluun liittyvät tarvikkeet ja lomakkeet. Oppilaitoksen tietoverkkopalvelut kuten Oppi-sivusto ja sähköposti. Turvallisuusohjeisiin tutustuminen. Opetussuunnitelma, työssäoppiminen ja työelämään perehtyminen sekä ammattiosaamisen näytöt. Materiaalit Opintojakson sisältöä painotetaan eri tavoin opintojen eri vaiheissa: Opintojen alussa 1. vuonna painotetaan tutustumista ryhmän jäseniin, oppilaitokseen ja opintoalaan sekä HOJKStyöskentelyyn vuonna sisällöissä painottuvat työelämätuntemukseen, työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin ja jatkosijoittumiseen liittyvät sisällöt sekä omien henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen HOJKStyöskentelyssä. Opintojen alkaessa lukuvuoden aikana mm. sairauslomalta, äitiyslomalta paluu tai opiskelijan siirtyessä lukuvuoden aikana tutkinnosta toiseen, valmentavasta koulutuksesta tutkintokoulutukseen tms. tilanteessa toteutetaan em. sisältöjä yksilöllisin järjestelyin (ks. suunnitelma Joustavasti aloittavan opiskelijan vastaanottamisesta). Opiskelijan opas, opetussuunnitelmat, ohjeet, lomakkeet ja yksiköissä laadittavat info- ja tehtävämateriaalit. Materiaali verkossa ja/tai muistitikku materiaaleista luokanvalvojalle tai ohjekansio. ATTO- lisäosien ohjaus- ja opetusmateriaali soveltuvin osin.

18 Opetus- ja ohjausmateriaali 0.6/ (80) Oppimismenetelmät Oppimisympäristöt Opetusjärjestelyt Sijoittuminen opiskeluajalle Arviointimenetelmät Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Arvioinninkohteet 1. Itsestä ja lähiympäristöstä huolehtiminen Toiminnallinen työskentely: yksilö- pari- ja ryhmätehtävät, pelit, Kokemuksellinen oppiminen esimerkiksi elämysretket, kaupunki- tai oppilaitossuunnistukset. Keskustelut erilaisista teemoista. Yksilö- ja ryhmänohjaus. Oma luokka ja muut oppilaitoksen oppimisympäristöt kuten asuntola ja ravintola; vierailukohteet, lähialueiden luontokohteet Luokanvalvoja, ohjaaja, tuki- ja opiskelijapalveluiden henkilöstö. Toteuttamistapa, teemat ja aikataulut vaihtelevat vuosittain ja yksiköittäin. Aloitusviikon laajuus voi olla 1-3 ov opiskeluaikana. 1. vuosi, noin 1 viikko lukuvuoden alussa / opintojen alkaessa Tarvittaessa 2. ja 3. vuonna lukuvuoden alussa. Luokanvalvojan ja ohjaajan havainnointi sekä itsearviointi Luokanvalvojan ja ohjaajan havainnointi sekä itsearviointi Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tunnistaa asiat, jotka edistävät omaa ja lähiympäristön hyvinvointia, ylläpitää oman hyvinvoinnin perustekijöitä (perustarpeet). osaa huolehtia itsestään sekä edistää omaa ja lähiympäristön hyvinvointia. huolehtii täysin itsenäisesti itsestään ja toimii omaa hyvinvointiaan edistävällä tavalla sekä tekee itsensä ja ympäristönsä kannalta perusteltuja valintoja, joissa ottaa huomioon ammattialansa vaatimukset. Esimerkki 1, Aloitusviikko 1 ov toteutuminen 1. vuoden opiskelijaryhmälle: tunteja Sisältö 6 h Tutustuminen ja ryhmäytyminen erilaisilla ryhmäytymisharjoituksilla itseensä ja toisiinsa tutustumista - kuka minä olen kuka sinä olet? harjoitus korttien avulla (Kts: Aalto M Ryppäästä ryhmäksi ja Leskinen E Ryhmä toimimaan! Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön) 6 h Järjestyssäännöt, ohjeet, lomakkeet ym. käytännön asiat (opiskelutodistukset, opiskelutarvikkeet, opiskelijan opas, ATK-sitoumus, avaimet, autopaikat ) Turvallisuus-/Pelastusasiat. Oppi-sivusto ja sähköposti. 6 h Oppilaitokseen tutustuminen: Opiskelijapalveluiden esittäytyminen ja palvelut opiskelijalle Tukipalvelut oppimisympäristönä ja työyhteisön osana Tutor- ja oppilaskuntatoiminta 6 h Opintoalaan tutustuminen 8 h Opiskelijan itsetuntemus Opiskelijan omien tavoitteiden tunnistaminen ja asettaminen Voimaantumisen itsearviointi Opiskelijan rooli oman HOJKS:sa toteuttajana

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin)

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin) Kuvaukset 1 (5) Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) Tavoite tunnistaa elintapojen vaikutukset omaan sä oman vastuunsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa omaan sä hyvinvoinnista huolehtimisen osana ammattitaitoa

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II

Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II PCS-kuvasymbolien tekijänoikeudet omistaa Mayer- Johnson Inc.,

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011 OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Miksi mielen hyvinvointia kannattaa edistää? edistää tutkinnon suorittamista edistää työllistymistä tukee nuorten

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Startti lokakuun alussa

Startti lokakuun alussa Ryhmät RAMKin ohjaussuunnitelmaan (opetuksen tukitoimet) ja ryhmän suunnitelma Yhteydenotto sähköpostitse loppuvaiheen opiskelijoihin ja markkinointi Ilmoittautuminen sähköpostitse ohjaajalle ja ryhmään

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Lukio-opintojen säädöstaustaa

Lukio-opintojen säädöstaustaa Lukio-opintojen säädöstaustaa Marjaana Manninen KONSTIT hanke 2009 Lukiodiplomit verkkoon paja Osaamisen ja sivistyksen asialla LUKIOKOULUTUKSEN SÄÄTELYJÄRJESTELMÄ Lukiolaki Yleiset valtakunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa. Opetushallitus Kirsti Kupiainen

Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa. Opetushallitus Kirsti Kupiainen Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa Opetushallitus 4.12.2009 Kirsti Kupiainen Sisältö Säädökset ja määräykset Ohjaus käsitteenä ja toimintana Ohjausyhteistyö Ryhmänohjaus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Opiskelen näyttötutkintona... Opiskelen ammatillisena peruskoulutuksena......haluan oppia työssä ammattiin, tarvitsen ohjausta. 2 Sisältö 1. Mitä työssäoppiminen

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Tiimityö- ja esiintymistaitojen kehittäminen

Tiimityö- ja esiintymistaitojen kehittäminen Tiimityö- ja esiintymistaitojen kehittäminen Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Sata vuotta suomalaista insinöörikoulutusta -seminaari 4. 5.10.2012 Forma Eeva-Leena Tiimityö ja esiintymistaidot Asiantuntijaviestinnässä

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta Nimi Ville Valmentautuja Henkilötunnus 031111-094W Valmennuksen järjestäjä Todistuksen

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA)

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI I HOJKS-palaveri Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.0 mennessä Alkutilanteen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Nuorten elämäntaitojen vahvistaminen 27.11.2013

Nuorten elämäntaitojen vahvistaminen 27.11.2013 Nuorten elämäntaitojen vahvistaminen 27.11.2013 Ulla Sirviö-Hyttinen, Suomen Lions liitto ry./ Lions Quest-ohjelmat Sanna Jattu, Nuorten keskus ry Anna-Maija Lahtinen, Suomen lasten ja nuorten säätiö Elämäntaidot

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Sähköiset välineet itsearvioinnin tukena

Sähköiset välineet itsearvioinnin tukena 1 2.5.2012 Sähköiset välineet itsearvioinnin tukena Sähköiset välineet itsearvioinnin tukena Ben Schrey WinNova 2 2.5.2012 Sähköiset välineet itsearvioinnin tukena Esimerkki opiskelijan itsearvioinnin

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Mitä arvioidaan ja milloin?

Mitä arvioidaan ja milloin? Koulun nimi: Ahtialan koulu Mitä arvioidaan ja milloin? Arviointi on monialaista ja jatkuvaa, sanallista arviointia ja arvosanoja annetaan lukukausittain. OPPIMINEN > välitön palaute onnistumisista ja

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu 1 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ kehittää oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ohjata kiinnostumaan

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Seija Eskola Julkaisun tarkoitus Tämä materiaali on tarkoitettu

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot