Toimintasuunnitelma 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2015

2 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö. Sen juuret ovat vuonna 1888 perustetussa Suomen Pyhäkouluyhdistyksessä. Järjestö kehittää ja tukee seurakuntien lapsi- ja perhetyötä sekä osallistuu ja vaikuttaa työhön lasten ja perheiden hyväksi kirkossa ja yhteiskunnassa. Järjestön jäseninä on 332 seurakuntaa ja 4 järjestöä (tilanne ). SLK kuuluu valtionapua nauttiviin nuorisotyön järjestöihin ja on opetusministeriön luokittelussa nimetty valtakunnallisten palvelujärjestöjen ryhmään. Toiminnan peruslähtökohtana ovat yhteiskunnan kasvatustyötä koskevat linjaukset ja päätökset. Toiminnan muotoutumista mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti seurakuntien hyväksi suuntaa Kirkkohallituksen kanssa solmittu yhteistyösopimus. Toiminnassa liitytään kirkon strategiaan, Kirkon kasvatuksen linjauksiin ja kehittämisasiakirjoihin sekä niiden teologiseen pohjaan. SLK omistaa 52,3 prosenttia Kustannusosakeyhtiö Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n osakkeista ja tuottaa yhdessä sen kanssa korkealaatuista sisältöä lapsille, perheille ja kasvattajille. Yhteistyöstä rakentuu arvostettu, lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja hyvää elämää vahvistava sisällöntuottaja ja kehittämiskeskus. SLK on yksi Suomen Kirkon Seurakuntaopiston perustajataho ja on sen vuoksi mukana Seurakuntaopiston ja Kirkkopalvelujen yhdistymisen kautta syntyneessä uudessa kokonaisuudessa. SLK nimittää yhden Kirkkopalvelujen hallituksen jäsenen, ja SLK:n edustaja on Seurakuntaopiston johtokunnassa. Kokonaisuuden osana on uusi Agricola, jonka toimikunnan puheenjohtajana on SLK:n pääsihteeri. SLK toimii tiiviissä yhteistyössä kirkkohallituksen sekä muiden kasvatuksen järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Toimintasuunnitelma perustuu vuonna 2012 hyväksyttyyn toimintastrategiaan. TOIMINNAN YDIN SLK edistää kristilliseltä arvopohjalta lapsen kokonaisvaltaista kasvua, erityisesti hengellisyyttä ja hyvää elämää kodissa, seurakunnassa ja yhteiskunnassa. Tavoite on jaettu seitsemään strategiseen tavoitteeseen. SLK:n arvoja ovat lapsilähtöisyys, dialogisuus ja innovatiivisuus. Toimintarooleja on kolme: kehittäjä, vaikuttaja ja seurakuntien palvelija. SLK on olemassa, jotta seurakunnilla olisi yhteinen foorumi kehittää lasten kristillistä kasvatusta. Haluamme tukea seurakuntia pitämällä yllä kristillisen kasvatuksen ja yhteiskunnan uskontokasvatuksen asiantuntijuutta sekä kouluttamalla ja tuottamalla materiaaleja. Valtakunnallisena järjestönä SLK:lla on myös mahdollisuus vaikuttaa asioihin paikallisseurakuntaa laajemmin ja puolustaa sekä lapsen hyvän kasvun edellytyksiä että lapsuutta niin kirkossa kuin yhteiskunnassa. Haluamme nähdä myös ne lapset, joilla on heikoimmat mahdollisuudet ehjään lapsuuteen. Järjestö osallistuu aktiivisesti yhteiskunnallisten ja kansalaisjärjestöjen toimintaan ja edustaa seurakunnallista näkökulmaa monissa valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa. 1

3 TOIMINTATAVAT Järjestön tehtäväkenttä on jaettu sisältövastuiden osalta kahdelle tiimille. Seurakunta ja koti -tiimin toiminnalla vahvistetaan lapsen kristillistä identiteettiä, kodin ja seurakunnan yhteyttä, seurakuntalaisten aktiivista osallisuutta (vapaaehtoistoiminta) sekä seurakunnan jäsenyyttä. Lapsen spiritualiteetin vahvistamiseksi ja kodin kristillisen kasvatuksen tueksi kehitetään toimintamalleja ja sisältöjä. Seurakuntia ja niiden työntekijöitä tuetaan tässä tehtävässä ja ammatillisessa kehittymisessä. Työssä tärkeää on kristillisen perinteen elävänä pitäminen, ja siihen luodaan ajankohtaista aineistoa ja menetelmiä. Erityisalueina tiimille kuuluvat kaste, lasten ja perheiden jumalanpalveluselämä, musiikki, pyhäkoulu sekä Lastenkirkko-verkkosivusto. Varhaiskasvatus-tiimi tukee ja kehittää seurakuntien varhaiskasvatusta ja yhteiskunnan varhaiskasvatusta, erityisesti uskontokasvatusta. Tämä tarkoittaa työn sisältöjen, toimintatapojen ja rakenteiden kehittämistä sekä seurakuntien työyhteisöjen tukemista. Tehtävä edellyttää lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja spiritualiteetin ymmärtämistä ja siihen liittyvän ajattelun kehittämistä. Työtä kehitetään seurakuntien muutosten keskellä vastaamaan ajankohtaisia haasteita esimerkiksi verkostoyhteistyön kautta. Yhteiskunnan kasvatustyötä tuetaan erityisesti uskonnollis-katsomuksellisen orientaation osalta sekä vaikuttamalla uskontokasvatuksen asemaan yhteiskunnan kasvatusjärjestelmässä. Erityisalueina tiimille kuuluvat päiväkerho, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, perhetyö sovitulta osin (perhekerhot / avoimet palvelut) sekä päivähoidon uskontokasvatuksen tukeminen. Lisäksi toimintaa suunnittelee ja toteuttaa * kouluttajakokous ja koulutuspalveluiden ohjausryhmä * viestintäryhmä * koulutusmarkkinointiryhmä * Pikkuväen toimitus * Pyhäkoululehden toimituskunta ja toimitus * Lasten Pyhäkoulu -lehden suunnitteluryhmä. SLK:n sekä Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n yhteisistä kysymyksistä sovitaan yhteistyöryhmässä. Järjestön keskeistä toimintaa ovat koulutusten ja neuvottelupäivien järjestäminen, uusien toimintamallien ja metodien kehittäminen ja edistäminen, materiaalien tuottaminen (lehdet, ohjelmistokokonaisuudet, verkkomateriaalit, kirjat), kehitystyö ja vaikuttaminen yhteistyöverkostoissa sekä viestintä. 2

4 VUODEN 2015 TOIMINTAAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ Yhteiskunnalliset muutokset *Varhaiskasvatuslainsäädänto uudistuu ja avaa osittain uudet lähtökohdat myös seurakuntien varhaiskasvatukselle ja yhteistyölle päivähoidon kanssa. *Yhteiskunnan uskontoon liittyvä ilmapiiri muuttuu, ja uskontokasvatuksen rooli yhteiskunnan järjestämässä toiminnassa on jatkuvan keskustelun alaisena. *Lapsi- ja nuorisopolitiikan teemat uudistuvat hallituskauden vaihtuessa. *Yhteiskunnan polarisoituminen jatkuu ja synnyttää köyhyyttä ja syrjäytymistä lapsiperheissä. *Mediamaailman muutos jatkuu. Tämä vaikuttaa lehtiin sekä haastaa kehittämään verkossa tapahtuvaa toimintaa. Seurakuntia koskevat muutokset *Seurakuntarakenne uudistuu kirkolliskokouksen päätöksen pohjalta, ja lasten parissa tehtävä työ muuttuu monella tavoin. *Seurakuntien jäsenmäärä pienenee, ja kasteet vähenevät erityisesti suurilla paikkakunnilla. *Kirkolliskokouksen päätös lapsivaikutusten arvioinnista astuu voimaan, ja seurakunnissa kehitetään lapsiasiahenkilöverkostoa. *Päiväkerhotyön 70-vuotisjuhlaa vietetään vuoden aikana eri tavoin, erityisesti Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivillä Turussa. *Reformaation merkkivuoden 2017 valmistelu etenee, ja siihen liittyy Suomi 100 vuotta -juhlavuoden valmistelu. Omaa toimintaa koskevat asiat *Yhteistyötä Poikien ja tyttöjen keskus PTK ry:n ja Nuorten Keskus ry:n kanssa tiivistetään vuonna 2014 työskennelleen ohjausryhmän ehdotuksen pohjalta. * Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n kehityksellä on suuri merkitys sekä omistajuuden että yhteistoiminnan ja työyhteisön kannalta. *Kirkkopalvelujen, Seurakuntaopiston ja sen osana olevan Agricola-yksikön kehitys vaikuttavat yhteistoimintaan niiden ja kirkkohallituksen kanssa. *Seurakuntien kiristyvä talous vaikuttaa järjestöön. Toiminnan yhteinen kärki vuonna 2015: LAPSEN ÄÄNEN KUULEMINEN Järjestön keskeisenä tavoitteena vuonna 2015 on vahvistaa lapsen äänen kuulumista ja kuulemista sekä muuta lapsen huomioimista. Se kulkee läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa. Merkittävän pohjan tälle antaa voimaan tuleva kirkolliskokouksen päätös lapsivaikutusten arvioinnista (LAVA). Kehitämme ajattelua, toimintaa ja materiaaleja lapsilähtöiseen suuntaan ja otamme lapsen mukaan toimintaan ja sen valmisteluun. LAVAa sovelletaan myös järjestön omassa hallinnossa. Teema on keskeisesti esillä SLK:n omilla neuvottelupäivillä, Lapsimessujen osastolla ja SLK:n ohjelmatuokioissa Varhaiskasvatusmessuilla. SLK:n verkkosivuille kerätään hyvien käytäntöjen työkalupakki, johon kootaan erilaisia metodeja ja konkreettisia esimerkkejä siitä, miten 0 6-vuotiaan lapsen ääntä voisi kuulla kotona ja seurakunnassa sekä miten lapsen aktiivista roolia eri toiminnoissa (esimerkiksi jumalanpalveluksessa tai pyhäkoulussa) voi vahvistaa. Lastenkirkko.fi-sivustolle kehitetään uutta tapaa toimia lasten kanssa verkossa. 3

5 MUITA KESKEISIÄ TEEMOJA Seurakuntien varhaiskasvatuksen kehittäminen Seurakuntien varhaiskasvatuksen kehittämisessä keskeistä on edistää lapsen osallisuutta ja hänen äänensä kuulemista. Työntekijöiden pedagogista osaamista vahvistetaan koulutusten, julkaisujen ja tapahtumien avulla. Yhteistyötä kunnan ja seurakunnan varhaiskasvatuspalvelujen välillä edistetään. Etsimme ja jaamme myös uusia, toimivia malleja avoimesta varhaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatuslain valmistelua ja vaikutuksia seurakuntien avoimeen varhaiskasvatukseen seurataan tarkasti. Toiminnan pohjana ovat Lapset seurakuntalaisina -kehittämisasiakirjan (Vake) linjaukset ja periaatteet. Tarjoamme seurakunnille koulutusta Vaken hyödyntämisestä seurakuntatyön kehittämisessä ja kasvatuksen yhteisen työnäyn kirkastamisessa. Asiakirjan teemoista nousevaa koulutusta valmistellaan moniammatillisissa, perinteiset työalajaot ylittävissä ryhmissä. Kehitystyö ja koulutus tapahtuu yhteistyössä Kirnujärjestöjen, Seurakuntaopiston ja Kirkkohallituksen kanssa. Seurakuntien päiväkerhotoimintaa tuetaan sisällöllisesti ja pedagogisesti koulutuksen ja materiaalin myötä. Varhaiskasvatusta seurakunnissa 70 vuotta Toimintakaudella vietetään seurakuntien ammatillisen varhaiskasvatuksen 70-vuotisjuhlaa teemalla Pieni on suurin. Toiminta alkoi päiväkerhotyöstä, jonka synnyttyä silloinen laajennettu piispainkokous antoi työn kehittämisen SLK:n edeltäjän, Suomen Pyhäkouluyhdistyksen vastuulle. SLK osallistuu aktiivisesti juhlavuoden koordinointiin. Juhlavuoden aikana kirkossa ja yhteiskunnassa nostetaan esiin seurakuntien varhaiskasvatuksen laadukkuus, monipuolisuus ja kehittyminen tapahtumien ja viestinnän kautta. Kirkkohallitus luo alkuvuonna kirkon varhaiskasvatukselle omat nettisivut, joilla esitellään seurakuntien monipuolista varhaiskasvatusta ja juhlavuoden tapahtumia. Seurakuntia kannustetaan paikalliseen, omannäköiseen juhlavuoden viettoon lasten ja perheiden kanssa Pikkuväki-lehden nostojen, juhlavuoden laulun ja videon sekä mikkelinpäivän virikemateriaalin (SLK) avulla. Työntekijöille juhlavuoden suurin tapahtuma on Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivien iltajuhla syyskuussa Turussa. Päivähoitoyhteistyö ja yhteiskunnan uskontokasvatus Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen tukemiseen päivähoidossa kehitetään edelleen koulutusta ja materiaaleja. Mentori- ja kouluttajakoulutukset jatkuvat. Kehittyvä mentori -seminaaripäiviä vahvistetaan vuosittaisina uskontokasvatuksen keskustelufoorumeina. Suunnitteilla on myös uudenlaisia avauksia siihen, miten tukea yhteiskunnassa tapahtuvaa lapsen kokonaisvaltaista kasvua yhteistyössä päivähoidon ja lapsen kasvua tukevien verkostojen kanssa. Tarkoituksena on vahvistaa paikallisia seurakuntia astumaan ulos kirkon kivijalasta ja suuntautumaan laajaalaisempaan yhteistyöhön. Lapsivaikutusten arviointi ja lapsiasiahenkilöt SLK on mukana lapsivaikutusten arviointiin (LAVA) liittyvän ajattelun edistämisessä ja koulutuksen kehittämisessä (Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa työryhmä, TPOK). Seurakunnille suunnattu LAVA-ohjeistus julkaistaan tammikuussa, ja LAVAa pidetään esillä eri tapahtumissa. LAVA-koulutuksia toteutetaan sekä valtakunnallisesti, hiippakunnallisesti että seurakuntatasolla. Yleinen LAVA-koulutus järjestetään maaliskuussa ja lapsiasiahenkilöiden vuosittainen seminaari marraskuussa. Vuoden aikana valmistellaan ja järjestetään LAVA-kouluttajakoulutus ja koulutusmateriaali. TPOK-työryhmä huolehtii myös siitä, että LAVA tulee osaksi kasvatuksen koulutustutkintoja. 4

6 Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy -hanke (PIKE) Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy -hankkeesta on laadittu erillinen suunnitelma, jonka toteuttamiseksi on jätetty avustusanomus Raha-automaattiyhdistykselle. Toteutuksen laajuus riippuu myönnettävästä avustuksesta. PIKE-toimintamallin materiaaleja valmistuu keväällä 2015 joka tapauksessa kolme: Lasten kuvakirja, varhaiskasvattajien ohjausmateriaali ja vanhempien opas. Ne jaetaan päiväkoteihin syksyllä. Vuosi 2015 keskittyy (saadun rahoituksen mukaisesti) hankkeen ja teeman esilläpitoon sekä pilotointikoulutuksiin ja niiden arviointiin. SLK järjestää Lapsimessuille luentotilaisuuden pienten lasten kiusaamisen ehkäisystä. Perhelähtöinen työ SLK jatkaa perhetyön kehittämistä koulutuksen ja materiaalisuunnittelun kautta. 0 3-vuotiaiden kanssa toimivien kehittämispäivän teemoina ovat vauvat seurakunnissa, kaste, perhekerhot, 2-vuotiaiden ryhmät, muskarit sekä kotikäyntityö, pienen lapsen hengellisyys, varhainen vuorovaikutus. Tavoitteena on, että seurakunnat selvittävät ko. ikäluokan ja heidän perheidensä osallisuuden tarpeita, ymmärtävät hengellisyyden tukemisen tarpeen syntymästä alkaen ja löytävät omalle paikkakunnalle sopivia toimintatapoja. Järjestö on tuottamassa materiaalia ja malleja, joiden avulla voidaan hyödyntää vanhemmuuden palikoita kasteessa ja perhetyössä. Yhteistyössä kirkkohallituksen kanssa kootaan perhetyön verkosto, jossa etsitään tuoreita, diakonian ja perhetyön välistä yhteyttä syventäviä toimintamalleja sekä edistetään niiden hyödyntämistä paikallisseurakunnissa. Keskiössä ovat myös diakonisen perhetyön mahdollisuuksien ja paikallistason verkostoitumisen kysymykset. Monimuotoisia perhekerhoja kehitetään osana kokonaisvaltaista perhetyötä. Tietoa kootaan ja jaetaan Pikkuväen, verkkosivujen ja koulutuksen kautta. Aamu- ja iltapäivätoiminta Yhteistyötä koulun kerhotoiminnan ja aip-toiminnan välille kehitetään edelleen. Samoin etsitään keinoja Vieraanvaraisuuden kirkko -painopisteen toteutumiseen, erilaisuuden hyväksymiseen ja kiusaamisen ehkäisyyn aip-toiminnassa. Varhaisiän musiikkikasvatus Seurakuntien musiikki lähtee liikkeelle jumalanpalveluselämästä. Toinen tärkeä näkökulma on lapsen kokonaisvaltainen tapa olla ja elää musiikin kautta ja musiikin vaikutuksesta. Toisaalta musiikki tukee varhaiskasvatuksen sisältöjä, toisaalta varhaisiän musiikkikasvatuksella on oma itsenäinen, tavoitteellinen arvonsa. Työntekijäryhmille järjestetäänkin kohdennettua musiikkikoulutusta eri teemoilla. Keskeinen työväline Lasten virsi edistää niin monimuotoisen jumalanpalveluselämän toteutumista kuin tukee seurakuntien kokoontuvan toiminnan muotoja. Parhaimmillaan sen laulut etenevät kotiin saakka, ja laulu ja musiikki tukevat perheen vuorovaikutusta sekä lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Lasten virsi välittää kristillistä kulttuuriperintöä ja on osa kastekumppanuutta. Kirkkomuskari-toimintaa tuetaan mm. uudella materiaalilla (Kirkkomuskari 2). Ensimmäistä kertaa järjestetään Muskarikuorojen laula ja leiki -päivä. Suunnitteilla on myös lapsikuorokanttoreiden opintomatka Saksaan vuodelle Kirkon koulutuskeskuksen kanssa tehdään jumalanpalvelusmusiikin erityiskoulutuksen moduuleita kasvatuksen näkökulmasta. Kirkkohallituksen/KJY:n ohjaaman työryhmän kanssa valmisteltu asiakirja Lapsi ja musiikki seurakunnassa ilmestyy alkuvuodesta. Musiikilla on myös keskeinen rooli SLK:n järjestämissä tapahtumissa. Virsivisa Syksyllä 2014 käynnistyi kolmas- ja neljäsluokkalaisille suunnatun Virsivisan seitsemäs kausi. Visan eri vaiheet toteutetaan keväällä Osallistujatavoite tälle kaudelle on koululaista. Virsivisalle on laadittu erillinen projektisuunnitelma. Yhteistyössä PTK:n kanssa Kipinä-leirillä toteutetaan kesällä 2015 Virsivisaan liittyvä ohjelmaosio. 5

7 Kaste Luterilaisessa teologiassa kaste ja lapsi liittyvät yhteen. Lasten kastaminen korostaa koko elämän mittaista hengellisen kasvun prosessia. SLK:ssa otetaan vakavasti tarve sanoittaa kasteen merkitystä ymmärrettävällä kielellä. SLK järjestää yhdessä KKP:n, KCSA:n, PTK:n ja SO:n kanssa työskentelyn, jossa jatketaan lapsiteologiakeskustelua. Työstämme yhdessä kasteen palikka -työskentelyjä, jotka liittyvät kirkkohallituksen vanhemmuuden palikat -materiaaliin. Perheiden kristillistä kasvatusta tukevat Pienelle parasta-, Aika pyhä!- sekä Kotien rukouskirja - materiaaleihin liittyvät seurakunnan työntekijöiden koulutukset jatkuvat. Ehtoolliskasvatus Lapsiteologiatyöskentelyssä perehdytään kasteen lisäksi lasten ehtoollisenviettoa koskeviin, seurakunnissa keskustelua herättäviin kysymyksiin. Seurakunnille tarjotaan koulutusta ja materiaaleja ehtoolliskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Ehtoollisen viettoa tehdään perheille tutuksi Lasten Pyhäkoulussa sekä kirkkohallituksen kanssa yhteistyössä toteutettavalla ehtoollisvideolla. Jumalanpalvelus SLK edistää kaikenikäisten seurakuntalaisten yhteisen jumalanpalveluselämän kehittämistä ja toteuttamista koulutusten ja materiaalien kautta. Seurakunnille tarjotaan aktiivisesti kouluttajan ohjaamia jumalanpalveluselämän kehittämisprosesseja. Pyrimme myös aktiivisesti edistämään musiikin monimuotoista ja eri-ikäiset huomioivaa käyttöä jumalanpalveluselämässä. Uudenlaista näkökulmaa työntekijöiden omaan jumalanpalvelusosaamiseen haetaan Skotlannissa toimivan Iona-yhteisön toiminnasta; kyseessä on hengellinen yhteisö, joka uudistaa kirkkoa yhdistämällä jumalanpalveluksen aktiiviseen toimintaan. SLK:n edustaja osallistuu myös Helsingissä järjestettävään Iona-seminaariin. Jokaisessa Pikkuväki-lehdessä julkaistaan ideoita jumalanpalveluksen suunnittelun tueksi. Mikkelinpäiväksi valmistetaan perinteiseen tapaan jumalanpalvelusaineisto, joka lähetetään kaikkiin seurakuntiin. Aineiston sisältöä, käytettävyyttä ja aikataulutusta kehitetään vuonna 2014 tehdyn kyselyn pohjalta. SLK myös toteuttaa perheille suunnatun Taaperokirkon Lapsimessuilla. Kirnu-järjestöjen jumalanpalveluselämän kehittämistyöryhmän ylläpitämä jumis.fi-verkkosivusto on päätetty lakkauttaa. SLK jatkaa jumalanpalvelukseen liittyvien verkkomateriaalien julkaisemista omalla sivustollaan. Pyhäkoulu Pyhäkoulutoimintaa kehitetään yhteistyössä Suomen Pyhäkoulun Ystävät SPY ry:n, Seurakuntaopiston ja kirkkohallituksen kanssa. Kehittämistarpeita selvitetään SPY:n toteuttaman kyselyn pohjalta. Pyhäkoululle kehitetään toimintamatriisi, jonka tarkoituksena on tarjota lapsille pyhäkoulussa mahdollisimman hyvät ja monipuoliset eväät hengellisen kasvun tueksi. Matriisin osa-alueet ovat Ihmettelen Jumalaa (kristinuskon tiedollinen sisältö raamatunkertomukset, kirkkovuosi ja katekismus); Minä ja muut (sosiaalisten ja eettisten taitojen harjaantuminen); Opin ja harjoittelen (lapsen taidot, joita voi käyttää kodin juhlissa ja arjessa, jumalanpalveluksessa ja diakoniassa); Ympäristö ja luonto (sitoutuminen luontoon ja sen suojeluun); Ilmaisen itseäni (tila omien ajatusten kertomiselle eri keinoin); Tapa kantaa (lapsen oma kristillinen identiteetti, rukous ja meditaatio); Nauran ja leikin (arvo ja tila lapsen omalle tavalla olla leikki, huumori, taide). Kehittelyn alla ovat monikulttuuriset pyhäkoulut (yhteydet maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välille). Monikulttuurisuus on teemana myös pyhäkoulunohjaajien ja lapsikuorolaisten yhteisellä taideleirillä. Uutta materiaalia tuotetaan etenkin taito- ja taidepainotteisten pyhäkoulujen järjestämiseen sekä apuohjaajatoiminnan edistämiseen. Lastenkirkko.fi Lastenkirkko.fi on ollut osa kirkkohallituksen Hengellinen elämä verkossa -hanketta. Hankkeen päätyttyä hankkeelle etsitään uutta rahoitusta ja toteutusmuotoa. Vantaan seurakuntayhtymän viestinnän hallinnoima siirtyy vuoden vaihteessa wordpress-pohjaiseksi verkkosivustoksi, josta alle 6

8 kouluikäiset lapset löytävät videoita ja tehtäviä. Koululaiset pääsevät lisäksi rakentamaan kirkkoa minecraft-pelin sisällä. Lapset löytävät uudelta sivustolta viisi polkua, joista yksi on Lasten Pyhäkoulu -lehden oma polku. SLK osallistuu sivuston sisältöjen tuottamiseen. Koulutustoiminta edistää SLK:n tavoitteiden toteuttamista koulutuksen ja neuvottelupäivien avulla. Toimintaympäristön haasteista johtuen koulutustoiminnan kysyntä on vähentynyt, mutta toiminnan volyymi pyritään pitämään lähellä entistä tasoa aktiivisen kehittämistoiminnan ja markkinoinnin avulla. Pieneen laskuun on kuitenkin varauduttava myös talouden osalta. Koulutustoiminnan kokonaisuutta, organisointia ja suunnittelua kehitetään toimintavuoden aikana. Tavoitteena on entistä systemaattisempi ja asiakaslähtöisempi toimintatapa, jolla selvitetään asiakkaiden koulutustarpeita ja kehitetään osaamistamme vastaamaan näihin tarpeisiin. Koulutuslupauksemme toteutumiseen liittyviä painotuksia seurataan kouluttajakokouksissa. Koulutuslupaus suunnittelemme ja toteutamme koulutukset työelämän tarpeista lähtien seuraamme ajan tuomia vaatimuksia ja tuomme uusia näkökulmia käytännön työhön kouluttajina kehitämme itseämme ja osallistumme aktiivisesti kasvatuksen kentällä tapahtuvaan kehittämiseen. Luettelo vuoden 2015 koulutuksista ja muusta toiminnasta löytyy toimintasuunnitelman lopusta. NEUVOTTELU- JA AJANKOHTAISPÄIVÄT Pyhäkoulusymposium Laula, leiki pyhäkoulu -teemainen symposium järjestetään Tavoitteena on lisätä leikkiä ja musiikkia pyhäkouluissa ja innostaa pyhäkoulunohjaajia kokeilemaan uusia toimintatapoja. Tapahtuman osallistujatavoite on 80 henkilöä. Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät järjestetään Turussa yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän, Turun arkkihiippakunnan, kirkkohallituksen sekä Kirkon Lastenohjaajat ry:n kanssa. Päivillä liitytään seurakuntien varhaiskasvatuksen 70-vuotisjuhlaan. Sisällöissä nostetaan esiin mm. varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus, miehet ja perheet varhaiskasvatuksessa, lapsivaikutusten arviointi, erotilanteet sekä pienten lasten kiusaamisen ehkäisy. Varhaiskasvatusta seurakunnissa 70 vuotta -juhlavuoden puitteissa järjestettävään iltajuhlaan kutsutaan yhteistyökumppaneita ja varhaiskasvatuksen pioneereja. Osallistujatavoite on 230 henkilöä. 7

9 Lapsityönohjaajien ja lapsityön teologien neuvottelupäivät Neuvottelupäivät pidetään Lahdessa teemalla Johtolankoja. Sisällöissä ovat esillä mm. varhaiskasvatuslaki, erilaiset johtamisen näkökulmat (työalajohtaminen, pedagoginen johtaminen, jumalanpalvelusjohtaminen), LAVA, Vieraanvaraisuuden kirkko, paikallisen tason yhteistyö verkostoissa perheiden hyväksi, PIKE ja kastekysymys. Neuvottelupäivät toteutetaan yhteistyössä KKP:n, Lahden seurakuntayhtymän, Kirkon Lapsityönohjaajat ry:n, Kirkon Lapsityön Teologit ry:n ja Seurakuntaopisto/Agricolan kanssa. Osallistujatavoite on 130 henkilöä AIP-neuvottelupäivät Valtakunnalliset koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan neuvottelupäivät järjestetään Helsingissä teemalla Erilaisuus ja elämän maku. Yhteistyökumppaneina ovat Poikien ja tyttöjen keskus sekä Helsingin seurakuntayhtymä. Osallistujatavoite on 80 henkilöä. Kirkkomuskarin ajankohtaispäivät Musisointia, demonstraatioita ja työpajoja on tarjolla Kirkkomuskarin ajankohtaispäivillä Jyväskylässä Musiikin aarteita etsimässä otsikoidun tapahtuman järjestävät SLK ja Jyväskylän seurakunta. Osallistujatavoite on 50 henkilöä. VIESTINTÄ, LEHDET JA MUU JULKAISUTOIMINTA Viestinnällä palvellaan jäseniä sekä muita lapsi- ja perhetyön kentässä toimivia. SLK osallistuu myös yleiseen keskusteluun perheiden ja lasten tukemiseksi sekä toimii seurakuntien lapsi- ja perhetyön äänitorvena. Tiedotuskanavina ovat järjestön lehdet, verkkosivut, uutiskirjeet ja muut postit. Järjestöllä on omat facebook-sivut, ja ajankohtaisia asioita jaetaan myös muilla sopivilla sivuilla (pyhäkoulufanit, lapsikuorokanttorit). Tiedotejakelua mediaan ja seurakuntien tiedottajille toteutetaan osin yhteistyössä Kirkon tiedotuskeskuksen sekä PTK:n ja NK:n viestinnän kanssa. Järjestöä, sen tavoitteita ja keskeisiä teemoja nostetaan esiin useiden tapahtumien näyttelyosastoilla. Sisäistä tiedotusta hoidetaan etenkin Intranetin, Yammerin, muiden verkon tarjoamien mahdollisuuksien sekä kokoontumistilojen infotaulun kautta. Toimintavuonna nostetaan yhteisen kärjen mukaisesti esiin erityisesti lapsen ääntä. Etsimme avainkasvoja viestiemme tehostamiseksi. Pyrimme myös lisäämään visuaalisen viestinnän (mm. videot) hyödyntämistä ja selvitämme kyselyllä seurakuntien tiedottajien palvelutarpeita. 8

10 LEHDET Järjestön julkaisemat lehdet tarjoavat toimivan pohjan esitellä ja käsitellä keskeisiä ajankohtaisia teemoja kohderyhmien tarpeiden mukaisesti ympäri vuoden. Ne toimivat myös tiedotuskanavana. Pikkuväki on järjestön jäsenlehti. Lehtien markkinointisuunnitelmat laaditaan yhteistyössä Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n kanssa. Pikkuväki Varhaiskasvatuksen ammattilehti Pikkuväki on koulutuksen, työn kehittämisen ja johtamisen kanava. Lehti tarjoaa työntekijälle aineksia ammatilliseen kehittymiseen ja käytännön toteutuksiin. Lehden kehittämisessä huomioidaan vuonna 2014 toteutetun lukijatutkimuksen tulokset, lapsen ääni -painopiste sekä päiväkerhon juhlavuosi. Pikkuväki 4/2015 toteutetaan seurakuntien ammatillisen varhaiskasvatuksen sekä päivähoitoyhteistyön juhlanumerona. Lehdestä ilmestyy kuusi sivuista numeroa, joista kolme liitteellisinä (perhekerholiite, päiväkerhon kausisuunnitelma, päivähoitoliite). Pyhäkoululehti Lehden yleistavoitteena koko vuodelle on, että pyhäkoulutoiminnassa mukana olevat herkistyvät kuulemaan ja nostavat esiin lasten ääntä. Lehden rakenne ja sisältö säilyy pääasiallisesti ennallaan. Keskeisessä asemassa ovat pyhäkoulusuunnitelmat (44 kpl), muu pyhäkoulutoteutuksia auttava materiaali ja pyhäkoulukentän kuulumiset. Mukana on myös muuta journalistista aineistoa. Lehdestä ilmestyy 6 numeroa (40 48 s.). Lasten Pyhäkoulu Lehdissä käsitellään lapsen näkökulmasta Pyhäkoululehden teemoja. Pyhäkoulusuunnitelmien ja Lasten Pyhäkoulun yhteistä käyttöä helpotetaan. Sisällön monipuolisuutta varmistaa matriisin käyttö suunnittelutyössä. Lehteä ilmestyy 8 numeroa. Kirkkomusiikki-lehti SLK on yksi Kirkkomusiikki-lehden julkaisijoista ja osallistuu toimituskuntatyöskentelyyn. Vuoden 2015 alusta Kirkkomusiikki-lehti alkaa jälleen ilmestyä omana lehtenä kuusi kertaa vuodessa; Kotimaa-lehden välissä neljä kertaa tullut tabloid-kokeilu päättyi vuoden jälkeen. SLK:n vakiopalstalla pidetään esillä erityisesti lapsen ääntä. MUU JULKAISUTOIMINTA Vuonna 2015 ilmestyvät seuraavat SLK:n julkaisemat ja Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n kustantamat tuotteet. Monet järjestön työntekijöistä osallistuvat julkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. * 10 teesiä lapsen hyvästä elämästä -materiaali * Jumalanpalveluskirja * Kirkkomuskari 2 * Pienten lasten kiusaamista ehkäisevän hankkeen materiaalit: Lasten kuvakirja, Varhaiskasvattajien ohjausmateriaali, Vanhempien opas (verkkojulkaisu) * Raamattuleikki-kirja * Pyhäkoulun apuopettajien materiaali 9

11 YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN Jäsenseurakunnat ja -yhdistykset, muut seurakuntayhteydet Yhteyttä jäsenseurakuntiin lisätään henkilökohtaisten kontaktien, jäsentapaamisten ja muun viestinnän avulla. Suurten seurakuntien ja seurakuntayhtymien edustajia tavataan alkuvuonna omassa neuvottelussa. Pyrimme palvelujärjestönä lisäämään entisestään asiakaslähtöistä toimintaa mm. selvittämällä jäsenten tarpeita erilaisten kyselyiden kautta. Myös erityisten jäsenetujen käyttöönottoa harkitaan. Yhteistyössä seurakuntien ja jäsenjärjestöjen kanssa järjestetään valtakunnallisia neuvottelupäiviä ja koulutuksia. Erityisesti ovat esillä lapsen äänen kuuleminen, lapsivaikutusten arviointi sekä lasten ja perheiden parissa tehtävän työn kehitys seurakuntarakenteiden muuttuessa. Pääsihteeri on Helsingin seurakuntayhtymän Pienelle parasta -työryhmän jäsen, ja hankkeen valtakunnallinen levittäminen on järjestön vastuulla. Kirnu Kirnu-yhteistyötä jatketaan PTK poikien ja tyttöjen keskuksen, Nuorten Keskuksen, Suomen Lähetysseuran, Kirkon kasvatus ja perheasioiden sekä kirkkohallituksen ruotsinkielisen työn kanssa kuukausittaisten johtajien kokousten sekä eri työryhmien muodossa. Lapsivaikutusten arviointia edistetään kirkolliskokouksen päätöksen pohjalta. Lapsiasiahenkilöiden verkostoa pyritään laajentamaan ja heidän työtään tuetaan. Kirnu-järjestöjen käynnistämä Yhdessä maailmassa -hanke on laajentunut kirkkohallituksen vastuulla olevaksi Vieraanvaraisuuden kirkko -hankkeeksi, jonka teemoja hyödynnetään lehdissä, neuvottelupäivillä ja koulutuksessa. Kirkkohallitus Yhteistyö kirkkohallituksen kanssa pohjautuu vuonna 2003 solmittuun yhteistyösopimukseen. Toiminnan yksityiskohdista ja työnjaosta sovitaan vuodelle 2015 solmitussa sopimuksessa. Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston kanssa tehdään yhteistyötä laajojen linjausten ja kannanottojen sekä koulutus- ja materiaalisuunnittelun osalta. Reformaation merkkivuoteen 2017 valmistaudutaan Kirnu-yhteistyössä sekä merkkivuoden työryhmien toiminnassa. Yhteistyötä tehdään myös Lastenkirkko.fi-palvelun osalta. Kirkkopalvelut ja Seurakuntaopisto Kirkkopalveluiden ja Seurakuntaopiston säätiön muodostama kokonaisuus on muodostettu yhteistyössä SLK:n kanssa. Pääsihteeri on Kirkkopalvelujen hallituksen jäsen, ja SLK:n edustaja on Seurakuntaopiston oppilaitoksen johtokunnassa. Pääsihteeri toimii Seurakuntaopiston yhteydessä olevan Agricola-yksikön toimikunnan puheenjohtajana. Agricolan kanssa jatketaan laajaa yhteistyötä erityisesti koulutustoiminnan osalta. Muut kirkolliset yhteydet Yhteistyössä hiippakuntasihteereiden kanssa kehitetään työn sisältöä, järjestetään koulutusta ja neuvottelupäiviä. Yksi hiippakuntasihteeri on järjestön johtokunnan jäsenenä, ja hiippakunnat tekevät ehdotuksen jäsenen valitsemisesta SLK:n neuvottelukuntaan. Hiippakuntasihteerien, KKP:n, seurakuntien ja seurakuntayhtymien sekä Kirnu-järjestöjen edustajat kokoontuvat vuosittain kasvatuksen verkostokokoukseen. Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy Järjestö toimii Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n kanssa samoissa toimitiloissa. Yhteistyötä tehdään julkaisujen, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon, tietojärjestelmien ja asiakaspalvelun osalta. Kustannustoiminta toteuttaa SLK:n tavoitteita erityisesti lastenkirjojen ja seurakuntien kasvatustyötä tukevan materiaalin avulla. Kustantamisen alueita ovat myös muu seurakunnallinen materiaali, yleinen kirjallisuus ja oppimateriaalit. Pääsihteeri toimii Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n hallituksen puheenjohtajana. 10

12 Yhteiskunnalliset yhteistyötahot SLK saa vuosittaisen toiminta-avustuksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Järjestön toiminta liittyy valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan sekä lapsen oikeuksien sopimukseen. Pääsihteeri on valtioneuvoston asettaman lapsiasianeuvottelukunnan varajäsen. Järjestön edustaja on myös Lastensuojelun Keskusliiton ehkäisevän työn neuvottelukunnassa. Näissä rakenteissa merkittäviä yhteistyötahoja ovat mm. lapsiasiavaltuutettu, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lastentarhaopettajaliitto, Suomen Vanhempainliitto, Väestöliitto ja monet kansalaisjärjestöt. Verkostoissa vaihdetaan ajankohtaista tietoa lasten ja perheiden tilanteesta ja sovitaan yhteisistä linjauksista toiminnalle. Yhteistyösuhteita rakennetaan lapsen hyvän elämän tukemiseksi. Yhteistyötä Opetushallituksen ja alakoulujen kanssa tehdään mm. Virsivisan osalta. Muut yhteistyötahot Yhteistyössä Suomen Messujen kanssa järjestetään huhtikuussa Lapsimessut. Jäsenyydet SLK on Kirkkopalvelut ry:n, Lastensuojelun Keskusliiton, Allianssi ry:n, Aikakauslehtien liiton ja Mediakasvatusseuran jäsen sekä Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) kumppanuusjäsen. Toimintaan osallistutaan ja niiden tarjoamia koulutus- ja neuvottelupäiväpalveluita käytetään tarpeen mukaan. Kansainväliset yhteydet SLK lähettää edustajansa pohjoismaiseen pyhäkoulutyön kokoukseen. Suomalais-saksalaisia yhteyksiä pidetään yllä mm. Suomessa pidettävän seminaarin ja koulutustapahtuman myötä. Erityisesti lasten spiritualiteettiin, teologiaan ja jumalanpalveluselämään liittyviä toimintoja kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä. Virikkeitä saadaan myös kansainvälisistä tapahtumista, kuten Saksan kirkkopäiviltä. Työryhmätyöskentely muiden samoja tavoitteita toteuttavien verkostojen kanssa Keskeinen osa järjestön vaikuttamistyötä on toiminta kirkon, yhteiskunnan ja järjestökentän verkostoissa. SLK on mukana seuraavien tahojen työskentelyssä: * Kirkkopalvelujen hallitus * Seurakuntaopiston oppilaitoksen johtokunta * Agricola-yksikön toimikunta * Lastensuojelun Keskusliiton ehkäisevän työn neuvottelukunta * Lapsiasianeuvottelukunta * LAVA-ohjaustyöryhmä * Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa (TPOK) -työryhmä * Varhaiskasvatuksen juhlavuoden työryhmä * Reformaation merkkivuoden kasvatuksen koordinaatioryhmä * Helsingin seurakuntayhtymän Pienelle parasta -työryhmä * Kirkkohallituksen jumalanpalveluselämän kehittämistyöryhmä * Kirkkomusiikin koulutusfoorumi * Kanttorien henkilöstökoulutus -työryhmä * Jumalanpalveluskouluttajien asiantuntijaseminaarin suunnitteluryhmä * Kirkon varhaiskasvatuksen koulutuksen seurantaryhmä * Kirkkohallituksen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan työryhmä * Kirkon vahvuudet -työryhmä * Pyhäkoulutoiminnan pohjoismainen yhteistyöverkosto * SENin kasvatusasiainjaosto. 11

13 TYÖYHTEISÖ Järjestön henkilökuntaan kuuluu 10 työntekijää, joista yksi on osaaikaeläkkeellä (työn osuus 60 %) ja yksi on osa-aikainen. Työpaikkakokous pidetään kerran kuukaudessa. Tiimit ja eri toimintojen työryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Työyhteisön toimintaa kehitetään oman toiminnan osana ja koulutuksen avulla. Vuonna 2014 toteutettu Parempi työyhteisö -kysely nosti esiin kehittämistarpeina työn kuormituksen vähentämisen, tuen ja palautteen antamisen sekä yhteistyön kehittämisen. Tiimitoimintaa ja tiiminvetäjien roolia vahvistetaan edelleen toiminnan perusmuotona. Eri toimintojen (koulutus, viestintä, lehdet) selkeyttä ja sujuvuutta kokonaisuuden osana parannetaan. Johtokunnan ja neuvottelukunnan työskentelyssä huomioidaan eri alueiden ja eri alojen asiantuntemus, jota hyödynnetään yhteisissä työskentelyissä. Talouden kysymyksiin kohdistetaan jatkuvasti erityistä huomiota. Työntekijöiden terveydenhoidosta on sopimus Diacor Oy:n kanssa. Henkilökunnan virkistys- ja tykytoimintaa järjestetään yhdessä Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n kanssa. Henkilökunnan hyvinvointia tuetaan myös liikunta- ja kulttuuriseteleillä. HALLINTO Järjestön vuosikokous pidetään 18. toukokuuta Helsingissä. Johtokunnalla on vähintään viisi kokousta. Yhdessä neuvottelukunnan kanssa pidetään kaksi kokousta, joihin liittyy ajankohtaista teemaa koskeva työskentely työntekijöiden kanssa. TALOUS Järjestön tulot muodostuvat avustuksista, kolehdeista, jäsenmaksuista ja omasta varainhankinnasta. Avustuksista merkittävin on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä yleisavustus, jonka toivotaan vuonna 2015 olevan euroa. Kirkkohallituksen myöntämän virallisen kolehdin tuotoksi arvioidaan euroa. Harkinnanvarainen suosituskolehti musiikkikasvatukselle tuottanee euroa. Kirkkohallitukselta saataneen yleisavustusta toimintaan euroa. Oman varainhankinnan merkittävimmän osan muodostaa koulutustoiminta. Kurssimaksutuotoiksi budjetoidaan euroa, mikä edellyttää suunnitellun koulutustoiminnan täysimääräistä toteutumista. Jäsenmaksuja kertynee euroa, vuokratuottoja euroa. Sijoitustoiminnan muita tuottoja kertynee euroa. Julkaisukorvauksia lehdistä, kirjoista ja heijastimista on budjetoitu euroa. Järjestön suurin kuluerä on henkilöstömenot euroa. Seurakuntien talouden kiristyminen asettaa suuria haasteita myös järjestön taloudelle. Kulurakenteeseen ja toiminnan kannattavuuteen on kiinnitettävä huomiota, ja lisärahoitusmahdollisuuksia on etsittävä aktiivisesti. Talousarvion loppusumma on euroa. 12

14 VARSINAINEN TOIMINTA 2015 KOULUTUSTOIMINTA JA MUU TOIMINTA KK15 Aika koulutu Kurssin nimi luokittelu Kurssipaikkakunta Pyhäkoulunohjaajakoulutus maahanmuuttajille Tilauskoulutus Helsinki Kasvatuksen päivät Tilauskoulutus Jyväskylä 3. * Espoon ja Helsingin hiippakuntien lapsi- ja perhetyöntekijöiden koulutus- ja neuvottelupäiväneuvottelupäivät Järvenpää Jumalanpalveluskouluttajien asiantuntijaseminaari Muu Järvenpää Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuskoulutus Tilauskoulutus Mäntäsälä 6. * l jakso Uskontokasvatuksen mentorointi varhaiskasvatuksessa Yhteistyökoulutus Järvenpää 7. * Pyhäkoulusymposium Laula, leiki pyhäkoulu! Neuvottelupäivät Järvenpää Hyvällä päällä vai pahalla tuulella Molli-koulutus Tilauskoulutus Lapua 9. * l jakso Lapsen ja perheen kohtaaminen kriisissä Yhteistyökoulutus Järvenpää Valtakunnalliset Kanttoripäivät / kanava: Lapsi ja musiikki seurakunnassa Muu Oulu Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuskoulutus Tilauskoulutus Mäntäsälä Godly Play -peruskurssi Tilauskoulutus Tallinna 13. * Godly Play -ohjaajan peruskurssi Yhteistyökoulutus Järvenpää II jakso Tunnetaidot ja haasteelliset lapset (alkanut 2014) Yhteistyökoulutus Järvenpää Lattiakuvat Tilauskoulutus Kalajoki Lattiakuvat Tilauskoulutus Kalajoki 17. * Vauvat seurakuntalaisina Yhteistyökoulutus Järvenpää I jakso Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen kouluttajakoulutus Yhteistyökoulutus Helsinki 19. * Lapsivaikutusten arviointi työväline lasten ja nuorten edun ja osallisuuden vahvistamiseksiyhteistyökoulutus Järvenpää 20. * l jakso Lattiakuvat-menetelmän peruskoulutus Yhteistyökoulutus Järvenpää 21. * Monikulttuurinen taideleiri pyhäkoulunohjaajille Oma Orivesi 22. * Soita ja laula -taideleiri Oma Orivesi 23. * Kehittyvä mentori -seminaari, Eteläisen Suomen koulutus Yhteistyökoulutus Helsinki Katsomuksen maailma Tilauskoulutus Oulu 25. * Kehittyvä mentori -seminaari, Pohjoisen Suomen koulutus Yhteistyökoulutus Oulu Lapsi ja suru -koulutus Tilauskoulutus Lapua 27. * Valokeilassa vanhemmuus Yhteistyökoulutus Järvenpää 28. * l jakso Lapsen ja perheen hengellisen kasvun tukeminen Yhteistyökoulutus Järvenpää 29. * Valtakunnalliset lapsityönohjaajien ja lapsityön teologien neuvottelupäivät Neuvottelupäivät Lahti 30. * ll jakso Lapsen ja perheen kohtaaminen kriisissä Yhteistyökoulutus Järvenpää Jumalanpalveluskasvatusta Tilauskoulutus Turku 32. * Muskarikuorojen laula ja leiki -päivä Oma Tampere 33. * ll jakso Uskontokasvatuksen mentorointi varhaiskasvatuksessa Yhteistyökoulutus Järvenpää 34. * ll jakso Lattiakuvat-menetelmän peruskoulutus Yhteistyökoulutus Järvenpää vuotiaiden toiminnan kehittämispäivä Oma Helsinki 36. * Seurakunnan musiikkikasvatuksen kokonaisuudet Luodut kaikki laulakaa! Oma Järvenpää PIKE-koulutus Tilauskoulutus Joensuu Tunnetaitokoulutus Tilauskoulutus Orimattila Uutta Kirkkomuskaria Tilauskoulutus Pori Varhaiskasvatuksen starttipäivät Tilauskoulutus Kalajoki Espoon mentorikoulutus, II osa Tilauskoulutus Espoo Laula ja leiki! Musiikkikasvatuspäivä lastenohjaajille Tilauskoulutus Kuopio PIKE-koulutus Tilauskoulutus Kuopio Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen koulutus Tilauskoulutus Lapinlahti Hyvällä päällä vai pahalla tuulella Tilauskoulutus Rautalampi 46. * Perkkakurssi lyömäsoittimet käyttöön Yhteistyökoulutus Järvenpää Jumalanpalveluskasvatusta Tilauskoulutus Turku 48. * Kirkkomuskaritoiminnan jatkokurssi Yhteistyökoulutus Järvenpää 49. * Luomisen päivät Oma Vantaa Saksalais-suomalainen seminaari Oma Vantaa 51. * Lapset ja messu Oma Haapajärvi PIKE-koulutus Tilauskoulutus Seinäjoki PIKE-koulutus Tilauskoulutus Ilmajoki 54. * l jakso Tunnetaidot ja lasten haastava käyttäytyminen Yhteistyökoulutus Järvenpää 55. * lll jakso Lapsen ja perheen kohtaaminen kriisissä Yhteistyökoulutus Järvenpää 56. * Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskavatuksen neuvottelupäivät Neuvottelupäivät Turku Pyhäkoulunohjaajien koulutuspäivä Tilauskoulutus Espoo 58. * ll jakso Lapsen ja perheen hengellisen kasvun tukeminen Yhteistyökoulutus Järvenpää Mikkelin hiippakunnan lapsityöstä vastaavien kokoontuminen tilauskoulutus Joensuu Kuopion hiippakunnan lapsityöstä vastaavien kokoontuminen Tilauskoulutus Joensuu ll jakso Varhaiskasvatuksen mentorikoulutus Tilauskoulutus Lapua 62. * Lasten ja perheiden hartaudet ja jumalanpalvelukset Yhteistyökoulutus Järvenpää 63. * Godly Play -retriitti Oma Nokia 64. * Kirkkomuskarin ajankohtaispäivät Musiikin aarteita etsimässä Neuvottelupäivät Jyväskylä 65. * Raamattuleikki-koulutus Tilauskoulutus Espoo, Olari 66. * Valtakunnalliset koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan neuvottelupäivät Neuvottelupäivät Helsinki 67. * Monimuotoinen perhekerho Yhteistyökoulutus Järvenpää Varhaiskasvatuksen mentorikoulutus Tilauskoulutus Lapua Lapsiasiahenkilöiden seminaari Yhteistyökoulutus Tampere 70. * Lasten virsi laulaen, leikkien, liikkuen, askarrellen Yhteistyökoulutus Järvenpää 71. * Raamattuleikki Oma Mäntsälä Valtakunnalliset Musiikkikasvatuspäivät / workshop Muu Helsinki 73. * Virsi kasvatuksessa Yhteistyökoulutus Järvenpää MUUTA TOIMINTAA *Näyttelyosasto tai vastaava 8.1. Pikkuväki ilmestyy Julkaisut Kasvatuksen päivät Viestintä* Pyhäkoululehti ilmestyy Julkaisut Educa-messut Muu Virsivisan kouluvisa Virsivisa Lasten Pyhäkoulu -lehti ilmestyy Julkaisut Kanttoripäivät Viestintä* Suurten seurakuntien ja srk-yhtymien tapaaminen Lasten Pyhäkoulu ilmestyy Julkaisut 3.3. Pikkuväki ilmestyy Julkaisut 3.3. Hgin yliopiston teol. tdk soveltavien harj. päivä Virsivisan paikallisvisa Virsivisa

15 11.3. Pyhäkoululehti ilmestyy Julkaisut Diakonisen perhetyön päivä Lasten Pyhäkoulu -lehti ilmestyy Julkaisut Lapsimessut; messuosasto, yleisöluento, Taaperokirkko Viestintä* Virsivisan aluevisa Virsivisa Pikkuväki ilmestyy (+päivähoidon kausisuunnitelma) Lasten Pyhäkoulu -lehti ilmestyy Julkaisut 6.5. Pyhäkoululehti ilmestyy Julkaisut SLK:n vuosikokous Kirkkopäivät (Kirkkotori) Viestintä* Virsivisan finaali Virsivisa Kipinä-leiri; "Virsivisa" Virsivisa Pikkuväki ilmestyy (+päivähoitoliite) Julkaisut Lasten Pyhäkoulu -lehti ilmestyy Julkaisut Pyhäkoululehti ilmestyy Julkaisut Lasten Pyhäkoulu -lehti ilmestyy Julkaisu Varhaiskasvatusmessut Viestintä* Lasten Pyhäkoulu -lehti ilmestyy Skandinaviska Netvärk Pikkuväki ilmestyy Pyhäkoululehti ilmestyy Julkaisut Lasten Pyhäkoulu -lehti ilmestyy Julkaisut

SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN KESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN KESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN KESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 YLEISTÄ Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö. Sen juuret ovat vuonna 1888 perustetussa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö. Se kuuluu valtionapua nauttiviin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö. SLK kuuluu valtionapua nauttiviin järjestöihin

Lisätiedot

Strategia KOSKA PIENET OVAT SUURIMPIA

Strategia KOSKA PIENET OVAT SUURIMPIA Strategia 2013 2020 KOSKA PIENET OVAT SUURIMPIA Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry. (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö; sen juuret

Lisätiedot

yvä elämä kokonaisvaltaisuus lapsilähtöisyys hteiskunnassa kasvu lapsilähtöisyys hyvä elämä hengellisyys kasvu asvu innovatiivisuus kehittää

yvä elämä kokonaisvaltaisuus lapsilähtöisyys hteiskunnassa kasvu lapsilähtöisyys hyvä elämä hengellisyys kasvu asvu innovatiivisuus kehittää na svu taa na ys kokonaisvaltaisuus kasvu palvelee llisyys lapsilähtöisyys hteiskunnassa yvä elämä asvu innovatiivisuus seurakunnassa hteiskunnassa palvelee yhteiskunnassa Seurakuntien kokonaisvaltaisuus

Lisätiedot

Koulutuskalenteri. Seurakuntaopisto Seurakuntien Lapsityön Keskus ry

Koulutuskalenteri. Seurakuntaopisto Seurakuntien Lapsityön Keskus ry Koulutuskalenteri Seurakuntaopisto Seurakuntien Lapsityön Keskus ry KASVATUKSEN PEDAGOGIIKKA JA TEOLOGIA...6 Uskontokasvatuksen mentorointi varhaiskasvatuksessa Kehittyvä mentori -seminaari Haastavat nuoret

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINNAN YDIN VUOTTA 2012 TAUSTOITTAVAT TEKIJÄT

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINNAN YDIN VUOTTA 2012 TAUSTOITTAVAT TEKIJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö. Se kuuluu valtionapua nauttiviin nuorisotyön

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS HYVÄÄN ELÄMÄÄN YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus 20 vuotta juhlavuoden avausseminaari 20.11.2008

LAPSEN OIKEUS HYVÄÄN ELÄMÄÄN YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus 20 vuotta juhlavuoden avausseminaari 20.11.2008 LAPSEN OIKEUS HYVÄÄN ELÄMÄÄN YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus 20 vuotta juhlavuoden avausseminaari 20.11.2008 Oikeus osallistua, vaikuttaa ja tulla kuulluksi - kirkon näkökulma ja puheenvuoro Marja-Leena

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kokemuksia lapsivaikutusten arvioinnista seurakunnissa. Hanna Pulkkinen/ Seurakuntaopisto/

Kokemuksia lapsivaikutusten arvioinnista seurakunnissa. Hanna Pulkkinen/ Seurakuntaopisto/ Kokemuksia lapsivaikutusten arvioinnista seurakunnissa Hanna Pulkkinen/ Seurakuntaopisto/ Lähtökohta Kirkkojärjestys 23 luku 3 Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

TAUSTAA TOIMINNAN YDIN TOIMINTATAVAT

TAUSTAA TOIMINNAN YDIN TOIMINTATAVAT SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN KESKUS Toimintasuunnitelma 2017 TAUSTAA Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö.

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Tenavat ryhmäperhepäiväkoti TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Tenavien ryhmäperhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017-2018

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.1.2017 LAPE muutostyöhön tukea Tuumasta toimeen Lape maakunnallinen

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015 su 5.7. Apostolien päivä Kadonnut ja jälleen löytynyt Seurakuntien diakoniatyötä tukevan Suurella Sydämellä -verkkopalvelun kehittämiseen Kirkkopalveluiden kautta. Kirkkopalvelut ry, PL 279, 00181 Helsinki,

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA

LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 14.11.2017 Projektipäällikkö Kati Honkanen, THL Hankepäällikkö

Lisätiedot

KIRKOT JA USKONNOLLISET YHTEISÖT TUKENA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ

KIRKOT JA USKONNOLLISET YHTEISÖT TUKENA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ KIRKOT JA USKONNOLLISET YHTEISÖT TUKENA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ JUHA ANTIKAINEN KUOPION HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI, SUOMEN EV.LUT. KIRKKO ARVOT Lapsen/nuoren etu etusijalla

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Miten uskontodialogi liittyy päiväkotiin? Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015.

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015. 1 Kolumbian kirkko Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) Hankkeen kuvaus: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko on vakiinnuttanut toimintansa, mutta tarvitsee edelleen tukea eri kirkollisilla

Lisätiedot

VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen kehittämisja koulutusyhteistyö

VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen kehittämisja koulutusyhteistyö Helsingin kaupungin aineistopankki /Comma Image Oy VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen kehittämisja koulutusyhteistyö Saila Nevanen, 1 Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen yhteinen kehittäminen

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N. leikin lumoa ja hiljaisuutta

S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N. leikin lumoa ja hiljaisuutta S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N leikin lumoa ja hiljaisuutta Kerhorepussa on tossut. Minulla on kiva kerhoreppu. Minä olen ihme Lapsi on seurakunnan päiväkerhossa aikuisten silmäterä. Päiväkerho

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Mikä on pikkuklusteri? Kuvaus Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen ehkäisevän toiminnan rahoitusta saavien järjestöjen pikkuklusterin toiminnasta

Mikä on pikkuklusteri? Kuvaus Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen ehkäisevän toiminnan rahoitusta saavien järjestöjen pikkuklusterin toiminnasta Mikä on pikkuklusteri? Kuvaus Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen ehkäisevän toiminnan rahoitusta saavien järjestöjen pikkuklusterin toiminnasta Pikkuklusterin toiminnan tarkoituksena on: OUKA:n varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin!

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Miksi olemme koonneet verkoston? Olemme yhteisellä tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Johtajuuden uudet haasteet

Johtajuuden uudet haasteet Johtajuuden uudet haasteet Diakoniatyöntekijöiden neuvottelupäivät 28.9.2011 Oulu Riitta Helosvuori Sisältöalueet Muuttuvat toiminta-alueet Muutosjohtaminen - diakonaatti - työyhteisön hengellisyyden hoitaminen

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen KOULUTUSKALENTERI 2016 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen Sisällys sisällys SINULLE JA TYÖYHTEISÖLLESI koulutuksen laajuus ja vaativuus KOULUTTAJIEN YHTEYSTIEDOT yhteys- ja hintatiedot KASVATUKSEN

Lisätiedot

1. KAHDEN TIIMIN SISÄLTÖVASTUU

1. KAHDEN TIIMIN SISÄLTÖVASTUU Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTAKERTOMUS 2016 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö. Sen juuret

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina

Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina Kumppanuuden korit kutsuvat monipuoliseen yhteistyöhön. Niiden avulla kerrotaan yhteistyön tarkoituksesta ja pelisäännöistä. Esite on suunnattu

Lisätiedot

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta hanke 2016-2017 Hankkeen esittely 2.9.2016 Hanketyöryhmä Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella tavoitellaan

Lisätiedot

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Orientaatioseminaari Mikko Ojala 15.01.2010 Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Tukevasti alkuun,vahvasti kasvuun Kehittämishanketta

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

MITÄ OLEMME OPPINEET VARHAISKASVATUKSESTA. Kohti elinikäistä oppimista 24.9.2015 Päivi Lindberg

MITÄ OLEMME OPPINEET VARHAISKASVATUKSESTA. Kohti elinikäistä oppimista 24.9.2015 Päivi Lindberg MITÄ OLEMME OPPINEET VARHAISKASVATUKSESTA Kohti elinikäistä oppimista 24.9.2015 Päivi Lindberg 1 Esityksen sisältö Varhaiskasvatus 2000 luvulla VASU strategisena ohjauksen välineenä Varhaiskasvatussuunnitelmatyön

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu

Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu JANE TYÖSKENTELY Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu Järjestöasiain neuvottelukunta TVK + JANE: JANEn kokoukset Tutustumisvierailut kokousten yhteydessä Kokouksissa yhteistä työskentelyä JANEn työvaliokunta

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

LAPE- päivät Kansallinen ja maakunnallinen kehittämistyö varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos kokonaisuudessa

LAPE- päivät Kansallinen ja maakunnallinen kehittämistyö varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos kokonaisuudessa LAPE- päivät 30.5.2017 Kansallinen ja maakunnallinen kehittämistyö varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos kokonaisuudessa Kehittämistyön suuntaviivat Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten

Lisätiedot

Armoa 2017! REFORMAATION MERKKIVUOSI. Projektikoordinaattori Katariina Ylikännö Turun kaupunki / Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Armoa 2017! REFORMAATION MERKKIVUOSI. Projektikoordinaattori Katariina Ylikännö Turun kaupunki / Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Armoa 2017! REFORMAATION MERKKIVUOSI Projektikoordinaattori Katariina Ylikännö Turun kaupunki / Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Wittenberg, 31.10.1517 Kirkon todellinen aarre on Jumalan kunnian ja armon

Lisätiedot

Lapsivaikutusten arviointi lasten ja nuorten parhaaksi

Lapsivaikutusten arviointi lasten ja nuorten parhaaksi Lapsivaikutusten arviointi lasten ja nuorten parhaaksi Seurakuntien LAVA-työkalu lapsivaikutusten arviointiin hiippakuntasihteeri Ari Tähkäpää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli Kirkolliskokouksen päätös

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena

LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Kehittämistyön suuntaviivat Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Kehittämispäivä Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Kehittämispäivä Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015 Kehittämispäivä 20.8.2014 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten

Lisätiedot

Lasten mediankäyttö ja avaimia mediakasvatukseen varhaiskasvatuksessa. koordinaattori Rauna Rahja Varhaiskasvatusmessut, Wanha Satama 5.10.

Lasten mediankäyttö ja avaimia mediakasvatukseen varhaiskasvatuksessa. koordinaattori Rauna Rahja Varhaiskasvatusmessut, Wanha Satama 5.10. Lasten mediankäyttö ja avaimia mediakasvatukseen varhaiskasvatuksessa koordinaattori Rauna Rahja Varhaiskasvatusmessut, Wanha Satama 5.10.2012 Mikä Mediakasvatusseura? Mediakasvatusseura Perustettu 2005

Lisätiedot

Venninen, Leinonen 2013

Venninen, Leinonen 2013 Varhaiskasvatuksen seudullinen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden yksikkö Tampereen kaupunkiseutu/varhaiskasvatuspalvelut Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset. Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast

Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset. Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast Huomionosoitusten ilo vaikkei innostuisikaan juuri siitä mitä saa, ani harvaa oikeasti

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Lastensuojelun haasteet 2015 kehittämistyöllä tuloksiin 9.6.2015 Oulu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Millaisena suomalainen perhekeskus

Lisätiedot

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi NOPUS Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi Organisaatio Pohjoismaisen Ministerineuvoston alainen laitos Suomessa Nopus-toiminta perustuu Stakesin ja Vaasan kaupungin väliseen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot