BRÄNDIJOHTAMINEN LUJA-YHTIÖISSÄ Konsernin brändi- ja viestintäjohtaja Jussi Hirvelä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BRÄNDIJOHTAMINEN LUJA-YHTIÖISSÄ 10.2.2015. Konsernin brändi- ja viestintäjohtaja Jussi Hirvelä"

Transkriptio

1 BRÄNDIJOHTAMINEN LUJA-YHTIÖISSÄ Konsernin brändi- ja viestintäjohtaja Jussi Hirvelä

2 Suomen suurimpia rakennusalan konserneja Emoyhtiö Tytäryhtiö Liikevaihto 332 M - Uudis- ja korjausrakentaminen - Asunnot ja toimitilat - Hanke- ja kiinteistökehitys Liikevaihto 17 M - Rakentamisen kuivatuotteet Sisaryhtiö Liikevaihto 129 M - Rungot - Laatat - Julkisivut - Maatalouselementit - Valmisbetonit - Paalut - Ratapölkyt - Luja-kivitalot - Muut betonituotteet - Valmisbetoni Ruotsissa Liikevaihto 478 M Henkilöstö Valmisbetoni Venäjällä 43 toimipistettä 31 toimipaikkakuntaa 2

3 Luja brändihierarkia

4 Perheyhtiön missiona on liiketoiminnan jatkuvuus. Jatkuvuuden varmistaa kestävän liiketoiminnan periaatteet.

5 Vain markkinaohjautuva ja vastuullinen liiketoiminta on jatkossa kestävää "Markkinaohjautuva yhtiö luo tuotteita, palveluita ja ideoita sisältäviä tarjoomia, tuoden asiakkaille lisäarvoa, menestymisen mahdollisuuksia ja ratkaisuja asiakkaan ongelmiin." Vastuullinen yritys huolehtii kannattavuudestaan sekä kehittää ja johtaa läpinäkyvästi toiminta- ja tuotantotapojaan ottamalla samanaikaisesti huomioon taloudellisen vastuun sekä ympäristö- ja sosiaalisen vastuun, lainsäädännölliset ja sopimusperäiset vaatimukset ylittäen.

6 Brändi ja maine

7

8 Luja-brändi rakentuu sanoista ja teoista Miltä näytetään Tuotekokemus Mitä sanotaan Lupaus Palvelukokemus Lunastus Maine

9 Brändi ja teot Mikään ei ole niin suurta tuhlausta kuin rakentaa brändi tyhjän lupauksen ympärille. David A. Aaker Professor Emeritus, University of California at Berkeley

10 Brändi on myös Lujan muutosajuri, joka ohjaa toimintaa entistä asiakaskeskeisempään suuntaan

11 Brändi on Lujan johtamisväline Henkilöstö Viestintä Laatu Strategia Asiakastyö Markkinointi Lupaus Asiakas

12 Brändijohtamisen funktiot ja yhteistyö muiden funktioiden kanssa Konseptointi ja tuotteistaminen

13 MAINOSRYHMÄ Markkinointiryhmän organisoituminen Konsernin johtoryhmät Brändijohtaja Jussi Hirvelä Päävastuualue: Konsernin markkinointiviestinnän johtaminen Lujatalon alueyksiköt LB:n liiketoimintayksiköt Päätoimittaja Petra Nikkinen Päävastuualue: Konsernin lehdet Mainospäällikkö Tuija Räisänen Päävastuualue: Mainonta Viestintäpäällikkö Paula Lahdenperä Päävastuualue: Konsernin sisäinen ja ulkoinen viestintä Mainspäällikkö Janne Markkanen Päävastuualue: Mainonta Lujakoti- ja Luja-kivitalon markkinointiryhmät

14 Luja-työnantajabrändi ja -yritysbrändi Yritysbrändi Oikeanlaiset tekijät Työnantajabrändi

15 Brändi integroi strategian, henkilöstön ja asiakkaat Strategia Brändi- johtaminen Henkilöstö Lupausten lunastus Asiakkaat

16

17 Toimialan halutuin

18 Toimialan halutuin

19 Arvontuotantotaloudessa henkilöstön rooli kasvaa Arvoa ei luoda vain pääoman tai työvoiman allokoinnilla, vaan tuottavuudella, uudistumiskyvyllä ja innovaatioilla. Nämä kolme liittyvät yhteen. Kriittisintä on ihmisten johtaminen: miten rakentaa yrityskulttuuri joka tukee ja hyödyntää työntekijöiden luovuutta, tuottavuutta ja viestintätaitoja. Vastaus perustuu paljolti motivoitumisen ja innostuksen lähteiden ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen. Lähde: Pirjo Ståhle, TuKKK

20 Vastuullisuus sitouttaa MORIn tutkimuksen mukaan vain 50% työntekijöistä puhuu yrityksestään hyvää silloin, kun he eivät ole tietoisia yritysvastuuasioista. Vastuullisuudesta tietoisista työntekijöistä jo 65% puhuu myönteisesti yrityksestään. Jos henkilöstö pääsee itse osallistumaan yritysvastuun toteuttamiseen, hyvää puhuvien osuus on peräti 82%

21 Hierarkiset kytkökset Luja brändi, lujat arvot ja etiikka Vastuullisuusstrategia Luja-yhtiöiden strategiat

22 Yritysvastuustrategialla haetaa Lujayhtiöissä entistä parempaa kilpailukykyä 1. YMPÄRISTÖ 2. KILPAILUYMPÄRISTÖ Kestävään rakentamiseen kilpailijoita paremmat ratkaisut aktiivisen innovoinnin ja yhteistyöverkostojen avulla. Henkilöstö tärkein voimavara. Kaikissa Luja-yhtiöissä yhdenmukaiset ja hyvät edut. Laadukas ja innostava johtaminen. Luja-akatemia. Lujan yritysvastuustrategia Uusien markkinoiden luominen. Verkostotalouden syndikaattori. 3. TYÖPAIKKA 4. YHTEISKUNTA Aktiivisen roolin ottaminen koko alan liiketoimintakäyntäntöjen vastuullisuuden kehittäjänä. Äänitorvi & esimerkki. VASTUULLINEN BRÄNDIJOHTAMINEN SIDOSRYHMÄ- VUOROPUHELU JA VERKOSTOITUMINEN VASTUULLINEN TOIMINTA. KESTÄ- VÄT TUOTTEET JA PALVELUT MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ BRÄNDI JA MAINE INHIMILLINEN PÄÄOMA. (HALUTTU TYÖPAIKKA) Yritysvastuustrategian osa-alueet Toteutus arjessa Vaikutus yrityksen arvoon ja kilpailukykyyn *) Suomessa tehtyjen tutkimusten mukaan vastuullisella liiketoiminnalla ja kyvyllä luoda ja ylläpitää sidosryhmäsuhteita on kilpailukykyä lisäävä ja kannattavuutta parantava vaikutus (Loikkanen ym.,2007), (Elo-Pärssinen, 2007). Lisäksi innovointi lisääntyy, mikä taas puolestaan vaikuttaa kilpailukykyyn.

23

24

25

26

27 Kestävä brändi syntyy siitä kun sanat ja teot vastaavat toisiaan Paljon Vastuullisuusviestinnän volyymi Vähän Päälle liimattua viherpesua, joka tuhoaa brändiä Perässähiihtämistä, joka heikentää brändin arvoa Edelläkävijyys. Kestävän brändin rakentamista. Hiljaista puurtamista, joka ei kasvata brändipääomaa Vähän Yritysvastuuseen liittyvä toiminnan määrä Paljon

28 HYVÄLLÄ MAINEELLA ON ISO ROOLI Yritysten maineella ja asiakkaiden käytöksellä on voimakas vuorovaikutussuhde. Näin ollen yrityksen maineella on suora vaikutus yrityksen liiketoimintaan. MITATUN MAINEEN JA SIDOSRYHMIEN KÄYTÖKSEN VÄLINEN KORRELAATIO o.78 LUOTTAMUS MITATTU YRITYSTEN MAINE MITATTU SIDOSRYHMI EN KÄYTÖS SUOSITTELU OSTAMINEN HALU HAKEA TÖIHIN Parantamalla mainetta yritys voi parantaa myös asiakkaiden ostohaluja, suosittelua, työvoiman saatavuutta, positiivisia viestejä sekä yleisön luottamusta kriisien aikana. LUOTTAMUS KRIISISSÄ

29 Yksikön muutos maineessa nostaa tai laskee sidosryhmätukea 1.22 yksikköä. 4,5 4 SIDOSRYHMÄTUKI 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 LUOTTAMUS & MAINE

30 Maine vaikuttaa liiketoimintaan Yhden prosentin parannus maineessamme parantaa tulostamme7% Alberto Andreu Pinillos Managing Director Corporate Reputation, Identity & Sustainablity TELEFONICA, S.A. 30

31

32 Osuus asiakkaista (%), joilla on vahva tunneside brändiin B2C brandit B2B brandit Syy vahvaan tunnesiteeseen B2B-brändien osalta liittyy ostajan mahdolliseen menestykseen, uskottavuuteen ja urakehitykseen organisaationsa sisällä Source: CEB/Motista/Google B2B Branding Survey; n=3,000 B2B buyers

33 B2B-asiakkaat, joilla on tunneside brändiin ostavat, suosittelevat ja puhuvat yrityksesi puolesta muita enemmän Verrattuna B2B-asiakkaisiin keskimäärin, tunnesiteen omaavat asiakkaat: Try this brand! It s a great brand! 3x Todennäisemmin suosittelevat yritystä muille 5x Todennäköisemmin puhuvat yrityksesi puolesta Source: CEB/Motista/Google B2B Branding Survey; n=3,000 B2B buyers; compared to the B2B prospects who are satisfied, i.e. have category connection

34 Asiakassuhteen syventymisen kannata myyjän fokus on usein väärissä asioissa Asiakkaaseen vaikuttavat tekijät Emotionaaliset tekijät Suhteenlaatu Vuorovaikutus Tekninen suoritus Toiminnallinen laatu Tukipalvelut Ydintuote ja palvelut Tekninen laatu Myyjän fokus

35 Markkinointi

36 Markkinointiviestinnän kenttä Digitaalisen markkinoinnin rajapinnat Markkinoinnin ja myynnin automaatio Omat kanavat ja oma data Mediamainonta

37 Markkinointiviestinnän kenttä 2004 Digitaalisen markkinoinnin rajapinnat Markkinoinnin ja myynnin automaatio Omat kanavat ja oma data Mediamainonta

38 Markkinointiviestinnän kenttä 2014 Digitaalisen markkinoinnin rajapinnat Markkinoinnin ja myynnin automaatio Omat kanavat ja oma data Mediamainonta

39 Markkinointiviestinnän evoluutio Massamediamainonta Kohdistettu mainonta Aktivoivamainonta Osallistava mainonta KUSTANNUS Massoille Segmenteille Aidosti kiinnostuneille Vertaisryhmille TEHO

40 Digitaalisten kanavien merkitys kysynnän luojana on keskeinen Outboundilla synnytetyn kuuman B2Bliidin hinta ***): B2B-ostajista käyttää Googlea taustatiedon keruuseen ja hankintapäätöksen tueksi *) B2B-ostajista käyttää älypuhelinta tutkiessaan tavarantoimittajien nettisivustoja **) Inboundilla synnytetyn kuuman B2Bliidin hinta ***): Potentiaaliset B2B-asiakkaat etenevät itsenäisesti ostorosessista ennen kuin ottavat yhteyttä alihankkijaan / toimittajaan **) B2B-ostajista aloittaa ostoprosessin hakukoneen kautta **) Globaaleista Googlehauista mobiilisti ****): *) Buyersphere 2012: The annual surevey of changing B2B buyer behaviour **) CMO Council 2013 ***) Hubspot.com/SOIM, The 2012 state of inbound marketing: Inbound vs Outbound ****) Cuutio Software, 2014

41 Lujan näkyvyyden ja kohtaamisten rakentaminen netissä OMA - luja - Lujatalo - Lujakoti - Lujabetoni RAHALLA MAKSETTU Google AdWords Bannerit Rakennusalan sivustot Hakukoneoptimointi Google SELKÄ- NAHALLA MAKSETTU Blogit, yhteisöt Videot TOIMINNAL- LAMME ANSAITTU

42 Inboundista liidiksi ja asiakkaaksi Entry (mistä tullaan) Digin sisältö (oma www + SOME) Exit / Konversio (mitä tapahtuu) Hakukoneesta luonnollinen hakutulos Tarjotaan ratkaisuja, ei tuotteita Asiakas tekee tarjouspyynnön AdWords-mainos tai bannerimainos Yhteystiedot löytyvät ja ovat kunnossa Asiakas lataa materiaalia Sosiaalinen media Hakemisto Kirjoittaa osoitteen Hyvää ladattavaa sisältöä Relevanttia ja lisäarvoa tuovaa sisältöä Asiakas jättää tai päivittää yhteystietonsa Asiakas jakaa tiedon eteenpäin

43 Sisältö hunajapurkkina Sosiaalinen media Vierailija tulee nettisivulle Tunnistautuminen Yrityksen omat blogit Yrityksen oma netti Vuoropuhelu Tarjous Kaupat Markkinointiautomatiikalla mahdollista kymmenkertaistaa hit rate

44 Some-markkinoinnin trendit 2015 Toiminnan luonnetta muutettava jatkuvammaksi ja ketterämmäksi: Some-sisältöä tuotettava siellä ja silloin, missä sitä syntyy Sisällöntuotantoryhmän laajentaminen yritysten sisällä Sisältömarkkinointia nostettava seuraavalle tasolle Hyvä sisältö hyödyttää, viihdyttää, informoi Koko kansan some (mm. FB) -> edelläkävijät pakanevat Sosiaalisen median pirstaloituminen Video lyö läpi Käyttäjät mobiili edellä Keskeisin SOME-hyöty on asiakkaiden ostoprosessin boostaaminen. Vaikuttaa myös mm. työnantajamielikuvaan

45 Sisältömarkkinointi Sisältömarkkinointi on tämän päivän kuumin markkinointi-ilmiö B2Bliiketoiminnassa. Sisältömarkkinoinnin tarkoituksena on tuottaa potentiaalisille B2B-asiakkaille kiinnostavaa sisältöä, joka kouluttaa, tiedottaa, viihdyttää ja ohjaa heitä eteenpäin pitkin ostoprosessia saaden heidät valitsemaan meidät kilpailijoiden sijaan. Käytännössä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi asiakaslehteen tehty sisältö jaetaan digitaalisesti myös erilaisiin Lujan sosiaalisen median kanaviin. Sisältöä voidaan luoda myös kaupallisiin asumisen lehtiin lifestyle-juttujen muodossa.

46 Lujaa sisältöä SoMessa Flickr Facebook Twitter Google+ Youtube

47 Työntekijälähettilyys Sosiaalisen median uusin megatrendi Nimetty seuraavaksi sosiaalisen median megatrendiksi Työntekijälähettilyys tarkoittaa sitä, että yritykset kannustavat työntekijöitään osallistumaan viestintään sosiaalisessa mediassa ja jakamaan/tuottamaan mielenkiintoista ammatillista sisältöä omille verkostoilleen. Yhä useammat yritykset ymmärtävät, että heidän työntekijöillään on paljon laajemmat sosiaalisen median verkostot kuin mitkä yritys voi ikinä omien profiileidensa kautta tavoittaa. Lisäksi tuttavalta tulevat viestit ovat tutkitusti monin verroin uskottavampia ja kiinnostavampia kuin suoraan yritykseltä tulevat viestit Yritykset ovatkin alkaneet siirtyä tottelevaisuuden valvomisesta ja varoittelusta vapaampaan ilmapiiriin, missä työntekijöitä kannustetaan aloittamaan keskusteluja sosiaalisessa mediassa aidosti ja spontaanisti.

48 Menestyvä yritys ja vuorovaikutus Kyky muutokseen Kattava vuorovaikutus kaikkien sidosryhmien kanssa Yrityksen sisällä vuorovaikutusta Siiloutuneet osastot Tuotantoorientoituneet Eilisen tähdet Suuntaa hakevat Selviytyjät Asiakasorientoituneet Arvontuotannon mestarit Matala Kyky innovoida Korkea

49 Markkinoinnin evoluutio 2 4P -> 4E Product = tuote Experience = asiakaskokemus Price = hinta Earnings model =Ansaintamalli Place= ostopaikka Easy to find = löydettävyys Promotion= menekinedistäminen Engagement = sitouttaminen

50 Arvon luominen yhdessä asiakkaan kanssa Asiakkaan kokema arvo on subjektiivista. Arvo koetaan suhteessa kilpailuun tai vaihtoehtoon Arvoa on vaikea luoda ilman asiakasymmärrystä Arvon yhteisluonti on hyvän asiakaskokemuksen edellytys ja vahvistaa asiakkuuden arvoa Asiakkaita tulee rohkaista osallistumaan eli sitouttaa yhdessä tekemiseen Pretail ja joukkoistaminen Co-creation Aiakaspalveluchatti

51 Esimerkki Lujatalon Co-creation hankkeesta: Case Borgströminmäki Asuinrakentamisen yksisuuntainen suunnittelu- ja markkinointiprosessi muutetaan kaksisuuntaiseksi potentiaaliset asukkaat osallistavaksi toimintamalliksi. Luodaan käyttäjälähtöistä kulttuuria ja synnytetään ilmiö, joka saa ihmiset kiinnostumaan Borgstrominmäen kohteesta. Lujatalo Alueen asukkaat Varjoryhmä 15/30 Research ideat ja konseptit ilmiö ja pöhinä Normaali tapa: Borgströminmäki: Suunnittelu & Tuotanto Markkinointi & Viestintä Asiakas

52 Borgströminmäen prosessi tuloksineen tammikuu 2014 maaliskuu 2015 Hankesuunnittelu Luonnossuunnittelu Pääpiirustukset Rakentaminen Käyttöönotto Työpaja 1 Kodin henki Työpaja 2 Yhteisöllisyys Työpaja 3 Kodin tunnelma PITCH #1 Isot, suojaisat parvekkeet 3h+k pohjan muutos Talon historia PITCH #2 Lounge Tuunaamo Tapahtumaalue Viljelypalsta Kuraeteinen Oma nettisivu PITCH #3 Uusi keittiöpohja Myyntiesitteen uusiminen Käytönopastusvideo

53 Konkreettisia tuloksia itse tilaan liittyen Yhteistilojen sijaan Lounge ja Tuunaamo, joista muodostuu taloyhtiön sydän pihan yhteyteen Talon katto yhteiskäyttöön: mm. kesäkahvila, kaupunkiviljely, oleskelua, grillausta Pihalle tapahtuma-alue, oleskelutilaa lapsille ja vanhuksille, kivipuutarha, viljelypalsta sekä sähkö- & pesupiste Kuraeteinen pihan puolelle Huoneistopohjan 3h+k muuttaminen, isommat ja suojaisammat parvekkeet Talon historia kuvataan yhdyskäytävän seinille Taloyhtiön oma nettisivu rakentamisen ja käytön ajalle

54 Tuloksia kuvina: lounge ja tuunaamo

55 Tuloksia kuvina: pihan tunnelmaa

56

57 O S A A V A S U O M A L A I N E N P E R H E Y H T I Ö

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook

Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anni Mielityinen 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALVELUN MERKITYS YRITYSKUVAN LUOJANA Case: Sampo Pankki Oyj Jane Ora Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2008 Työn ohjaaja: Liisa Heinonen

Lisätiedot

APTEEKKIEN INTERNETMARKKINOINTI

APTEEKKIEN INTERNETMARKKINOINTI APTEEKKIEN INTERNETMARKKINOINTI Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD, projektityö Proviisori, Hanna Halonen Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maaliskuu 2015

Lisätiedot

Terhi Kukkonen FACEBOOK BRÄNDIYHTEISÖN ARVONLUONTIPROSESSIN YMPÄRISTÖNÄ. Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Markkinointi Kevät 2012

Terhi Kukkonen FACEBOOK BRÄNDIYHTEISÖN ARVONLUONTIPROSESSIN YMPÄRISTÖNÄ. Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Markkinointi Kevät 2012 Terhi Kukkonen FACEBOOK BRÄNDIYHTEISÖN ARVONLUONTIPROSESSIN YMPÄRISTÖNÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Markkinointi Kevät 2012 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Facebook

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA Case: Outdoors Finland LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Johtaminen ja viestintä Opinnäytetyö 2014 Carita Hinkka

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili 2 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI OIKEA IHMINEN OIKEAAN TYÖHÖN Snoobin analytiikka auttaa myös rekrytoinnissa TIEDOSTA TOIMINTAA Fonectan uusi palveluyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaisen markkinointipaketin

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma

Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma Talouselämän viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Jane Ora 2014 Johtamisen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Helmikuu 2014 DIGITAALINEN MARKKINOINTI. OSA 1: Oma media. DICOLE - Digitaalisen liiketoiminnan kiihdyttämö

Helmikuu 2014 DIGITAALINEN MARKKINOINTI. OSA 1: Oma media. DICOLE - Digitaalisen liiketoiminnan kiihdyttämö Helmikuu 2014 DIGITAALINEN MARKKINOINTI OSA 1: Oma media DICOLE - Digitaalisen liiketoiminnan kiihdyttämö 1 Oma media Rakenna vetovoimainen verkkopresenssi 1.1 Mikä on digitaalista markkinointia? 2 1.2

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA [ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA YHTEISKUNTAVASTUU JA VIESTINTÄ...3 YHTEISKUNTA VASTUUVIESTINTÄ LAAJENTAA SIDOSRYHMIÄ...16 VIESTINNÄN TAUSTALLA ON TODENNETTUJA FAKTOJA...24 AVAINVIESTIT

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa?

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen, Atso Hepolehto, Iida 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen,

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

FINTOTO VERKKOTIEDON OHJAKSISSA. MITEN TUNNISTAA 150 000 FANIA? Yhteisön rakentamista ja tunnesiteen tiivistämistä

FINTOTO VERKKOTIEDON OHJAKSISSA. MITEN TUNNISTAA 150 000 FANIA? Yhteisön rakentamista ja tunnesiteen tiivistämistä 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI MITEN TUNNISTAA 150 000 FANIA? Yhteisön rakentamista ja tunnesiteen tiivistämistä ASIAKKUUSMARKKINOINNIN POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ 25 miljoonaa kuluttajaa

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen SUORA YHTEYS Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset Antti Isokangas Petteri Kankkunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa

Lisätiedot

Verkkopalvelun sisällönanalyysi Case: Valio ja Arla Foods

Verkkopalvelun sisällönanalyysi Case: Valio ja Arla Foods Verkkopalvelun sisällönanalyysi Case: Valio ja Arla Foods Paula Parkkila Yhteisöviestinnän sivulaudatur-tutkielma Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos Kesäkuu 2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vilppula Falun Västerås Helsinki Göteborg Tukholma Toimipaikat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernilla on lisäksi yksiköt Ukrainassa ja Intiassa Helsingborg Sisältö 2009

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu Ari-Pekka Kervinen 16.05.2014 2 Tiivistelmä Tässä tutkielmassa esitetään myyntiprosessimalli business-to-business

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot