Yhtymähallitus Yhtymähallitus Lasten sijaishuollon palvelujen hankinta 48/ /2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus 93 23.08.2011 Yhtymähallitus 126 22.11.2011. Lasten sijaishuollon palvelujen hankinta 48/02.08.00/2011"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Lasten sijaishuollon palvelujen hankinta 48/ /2011 Kyh 93 Palveluhankinnan kokonaiskustannustaso, hintakehityksen hallinta ja laadun valvonta edellyttävät lastensuojelun sijaishuoltopalvelujen kilpailuttamista. Vuonna 2010 perusturvakuntayhtymä Karviaisessa ostettiin yhteensä hoitovuorokautta lastensuojelun laitoksista ja ammatillisista perhekodeista. Avoimessa tarjouskilpailussa kilpailutetaan perusturvakuntayhtymä Karviaisen lastensuojelulain 49 :n mukaiset sijaishuoltopalvelut ammatillisen perhehoidon ja laitoshoidon osalta. Kilpailutus tehdään yhdessä Hangon kaupungin ja Raaseporin kaupungin sekä Lohjan kaupungin kanssa kanssa. Hankintaprosessin koordinaattorina toimii Lohjan kaupunki. Lastensuojelun sijaishuollon palvelujen tuottaminen on painottunut 1990-luvulta alkaen markkinaperusteiseksi yksityisyrittäjyydeksi. Ammatillinen perhekotitoiminta on käytännössä kokonaan yksityisten henkilöiden tai yhteisöjen tuottamaa. Hankinnan kohteena ovat: 1. Lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautinen ammatilli nen perhekotihoito 2. Lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautinen laitoshoito 3. Lastensuojelun erityisyksikköjen tuottama ympärivuorokauti nen laitoshoito Hankittavien palvelujen kuvaukset ja palveluntarjoajaa sekä palvelutoimintaa koskevat ehdottomat vaatimukset on kuvattu liitteissä. Palvelut ostetaan palveluntuottajan tiloissa tuotettuna. Koska toimintayksikön etäisyys vaikuttaa muun muassa asiakkaan sosiaalisten verkostojen ylläpitämiseen ja jatkuvuuteen sekä palvelun kokonaiskustannuksiin, toteutumisen ja laadun seurantaan, tulee palveluntuottajan toimintayksikön sijaita seuraavalla alueella (maakuntarajaus): Uusimaa, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme tai Varsinais-Suomi. Tarjouspyyntö ei koske valtion koulukotitoimintaa. Palvelua tulee tarjota suomenkielisenä. Sijoitettavan lapsen opetus on järjestettävä perusopetuslain mukaisena yksikön sijaintikunnan järjestämänä perusopetuksena (valtionosuuteen oikeuttavaa opetusta). Tarjouskilpailu koskee sopimuskaudella tehtäviä uusia sijoituksia. Aiemmin

2 tehdyt sijoitukset jatkuvat aiemmin tehtyjen sopimusten mukaisesti. Osatarjoukset otetaan huomioon siten, että tarjoaja voi tarjota yhtä, kahta tai kaikkia kolmea palvelukokonaisuutta (ammatillinen perhekotihoito, laitoshoito ja erityisyksikköjen tuottama laitoshoito). Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankintalain liitteen B mukainen toissijainen palveluhankinta. Hankinnassa noudatetaan voimassa olevaa lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja lakia täydentävää asetusta (614/2007). Hankittavan palvelun perusteena on halvin hinta. Tilaajalla on oikeus käydä tutustumassa palvelutarjoajan toimintaan ja palveluyksikköön ennen hankintapäätöksen tekoa. Puitejärjestely Hankintaa koskevat kirjalliset puitesopimukset valittujen palveluntuottajan kanssa tehdään ajalle Sopimuskautta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Kukin kunta tekee omat puitesopimuksensa kilpailutuksen perusteella valittujen palvelutuottajien kanssa. Kunnat eivät ole yhteisvastuullisia sopimuksen ehtojen täyttämisestä, vaan kukin tilaajakunta omalta osaltaan erikseen. Sijoituksia tehtäessä otetaan huomioon lastensuojelulain vaatimukset lapsen yksilöllisistä tarpeista. Lapselle valitaan hänen tarpeitaan parhaiten vastaava sijaishuoltopaikka lastensuojelulain edellyttämin perustein palveluntuottajan vapaan kapasiteetin mukaan tarjouskilpailussa hyväksytyiltä palveluntuottajilta hankintapäätöksen mukaisessa edullisuusjärjestyksessä. Puitesopimuksilla kunta ei sitoudu ostamaan tiettyä paikkamäärää, vaan palveluja ostetaan tarpeen mukaan ottaen huomioon asiakkaan yksilöllinen palvelutarve. Puitesopimuskumppaneiksi valitaan riittävä määrä palveluntuottajia kattamaan arvioitu palvelutarve. Uusien palveluntuottajien tai uusien toimintayksikköjen tulee aloittaa toimintansa viimeistään Tilaajalla on oikeus sijoittaa yksittäistapauksissa asiakkaita myös puitesopimusten ulkopuoliseen hoitopaikkaan, mikäli sijoitus on asiakkaan tarpeen ja edun mukaisesti perusteltu. Oheismateriaali (ei julkinen): Kilpailutusasiakirjat Valmistelija: Satu Karppanen

3 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä lastensuojelun sijaishuollon kilpailuttamisen esitetyllä tavalla ja oheismateriaalista ilmenevillä kilpailutuskriteereillä. Päätös: Tiedoksianto: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hangon, Raaseporin ja Lohjan kaupungit Kyh 126 Lohjan kaupunki, perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Han gon kaupunki pyysivät tarjouksia lastensuojelun sijaishuollon palveluista klo mennessä. Tarjoukset pyydettiin avoimella hankinta menettelyllä ja hankintailmoitus julkaistiin sähköisessä julkisten hankinto jen ilmoituskanavassa HILMA:ssa Tarjouspyyntöasiakirjat oli vat saatavilla hankintailmoituksen liitteenä. Palveluntuottajilla oli mahdolli suus tehdä tarkentavia lisäkysymyksiä mennessä. Vastaukset kysymyksiin julkaistiin perusturvakuntayhtymä Karviaisen internet-sivuilla Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat palve luntuottajat (63 kpl): Ryhmäkoti Tinttaralla Oy Pienryhmäkoti Harmony Oy Tukikoti Kaislikko Oy Mansikkapuisto Oy Kerinkoto Oy Kiviranta Kodit Oy Pienryhmäkoti Silmula Oy Desiker-Aurinkomäki Oy Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry Nuorten Ystävät -Palvelut Oy SOS-Lapsikylä ry Carema Oy Paasikiven Nuorisokylän Säätiö Katrin Palvelukoti Oy Pienryhmäkoti Havumäki Oy Romano Missio ry Lilja Kodit Oy Laaban Oy Satu-Koti Oy Nevalanmäen Perhekodit Oy Pienryhmäkoti Eppu Oy Aulangon Nuorisokoti Oy Yhteiset Lapsemme ry Pienryhmäkoti Romppu Oy Huoltsikka Oy Folkhälsan Syd Ab Vantaan Palmukoti Oy Palmukoti Oy Töölön Palmukoti Oy Saava Oy Jyväskylän Hoitokoti Ankkuri Oy Kuntoutuskoti Kasvun Portaat Oy Aapelus Oy

4 Osmanpolku Oy Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö Mainio Vire Oy CTM Oy Sivukadun Nuorisokoti Oy Vihdin sosiaali- ja kuntoutusalan Tukikohta Oy MerTer Oy Lahden NMKY ry Mediverkko Lasten ja nuorten palvelut Oy LapsiperhePalvelu Stark Oy Perhekuntoutuskeskus Kepilä Oy Meppi Oy Vanhakallion perhekoti Oy Pienryhmäkoti Helmi Oy Myötämieli Oy Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy Perhetukipiste Oy Lukkarinoja Oy Perhekoti Aurinkopiha Oy Konstan Koti ja Koulu Oy Keravan Palmukoti Oy Aarni-Hoiva Oy (Attendo MedOne Hoiva Oy) Suojaverkko Oy Sipilän Varakoti Oy Saverola Oy Mervi Jaako Oy Temakodit Oy Hyvinkään lasten ja nuorten psykiatrinen hoito- ja kuntoutusyksikkö Oy Pienryhmäkoti Arjen Sydän Oy Pikonharju Oy Suomen Hyvinvointipalvelut Oy Ammatillista perhekotihoitoa koskevia tarjouksia saatiin 9 toimintayksiköstä. Laitoshoitoa koskevia tarjouksia saatiin 70 toimintayksiköstä. Erityisyksikköjen tuottaman laitoshoidon osalta tarjouksia saatiin 32 toimintayksiköstä. Tarjousten avaamisen jälkeen tarjoukset käsiteltiin palvelukokonaisuuksittain kolmessa vaiheessa: 1) tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen, 2) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen sekä 3) tarjousten vertailu. Ammatillisen perhekotihoidon osalta kaikki tarjoajat todettiin soveltuvuusehdot täyttäviksi ja kaikki tarjoukset tarjouspyynnön mukaisiksi. Hy väksyttäväksi esitettävistä toimintayksiköistä (9 kpl) edullisin vuorokausi hinta on 165 euroa ja kallein 215 euroa. Keskimääräinen hinta on 191,33 euroa. Laitoshoidon tarjoajien soveltuvuutta arvioitaessa todettiin, että seuraavat tarjoajat eivät täytä tarjouspyynnössä asetettuja ehdottomia vähimmäisvaatimuksia, joten niitä ei voida hyväksyä mukaan tarjouskilpailuun: - Suomen Hyvinvointipalvelut Oy, Ermi Oy (tarjoaja ei täytä taloudellista asemaa koskevaa vaatimusta, hankintalain 54 :n 1 momentin 5 kohdan mukainen poissulkemisperuste) - Jyväskylän Hoitokoti Ankkuri Oy, Nuorisokoti Maininki (tarjoaja ei täytä taloudellista asemaa koskevaa vaatimusta, hankintalain 54 :n 1 momentin 5 kohdan mukainen poissulkemisperuste) - Lahden NMKY ry, Namikan pienryhmäkoti (tarjoaja ei täytä taloudellista

5 asemaa koskevaa vaatimusta, hankintalain 54 :n 1 momentin 5 kohdan mukainen poissulkemisperuste) - Lukkarinoja Oy, Lastensuojeluyksikkö Lukkarinoja (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Meppi Oy, Lastensuojeluyksikkö Pirttikoski (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Saava Oy, Keminmaan nuorisokoti (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry, Kaarikodon pienryhmäkoti (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Nevalanmäen Perhekodit Oy, Nevalanmäen perhekoti (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille Laitoshoidon tarjousten tarjouspyynnönmukaisuutta tarkastettaessa todettiin, että kaikki tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastusvaiheeseen edenneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia, joten ne otettiin mu kaan tarjousten vertailuun. Hyväksyttäväksi esitettävistä toimintayksiköis tä (62 kpl) edullisin vuorokausihinta on 190 euroa ja kallein 355 euroa. Keskimääräinen hinta on 265,26 euroa. Erityisyksikköjen tuottaman laitoshoidon osalta todettiin, että seuraavat tarjoajat eivät täytä tarjouspyynnössä asetettuja ehdottomia vähimmäisvaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle, joten niitä ei voida hyväksyä mu kaan tarjouskilpailuun: - Jyväskylän Hoitokoti Ankkuri Oy, Nuorisokoti Maininki (tarjoaja ei täytä taloudellista asemaa koskevaa vaatimusta, hankintalain 54 :n 1 momentin 5 kohdan mukainen poissulkemisperuste) - Pikonharju Oy, Pikonharju (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Kartano, lähihoito), Pisan Ilmaria-koti/Kartano (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille asetettua vaatimusta) - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Kartano, erityinen huolenpito, tehostettu lähihoito ja arviointijaksot), Pisan Ilmaria-koti/Kartano (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Kartano, kuntoutumishoito), Pisan Ilmaria-koti/Kartano (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Pisa, lähihoito), Pisan Ilmaria-koti/Pisa (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille asetet tua vaatimusta) - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Pisa, erityinen huolenpito, te hostettu lähihoito ja arviointijaksot), Pisan Ilmaria-koti/Pisa (tarjoaja ei täy tä toimintayksikön sijainnille - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Pisa, kuntoutumis-hoito), Pisan Ilmaria-koti/Pisa (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Saava Oy, Kuntoutuskoti Sateenkaari (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille Laitoshoidon erityisyksikköjen tarjousten tarjouspyynnönmukaisuutta tarkastettaessa todettiin, että kaikki tarjouspyynnönmukaisuuden tarkas tusvaiheeseen edenneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia, joten ne otettiin mukaan tarjousten vertailuun. Hyväksyttäväksi esitettävistä toimintayksiköistä (23 kpl) edullisin vuorokausihinta on 280 euroa ja kallein 418 euroa. Keskimääräinen hinta on 342,57 euroa.

6 (Lisätiedot: lasten ja nuorten palvelulinjajohtaja Satu Karppanen) Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää Lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokauti sen ammatillisen perhekotihoidon osalta: 1. valita seuraavat tarjoajat (kilpailutuksen edullisuusvertailun mukaisessa järjestyksessä): - Perhekoti Aurinkopiha Oy, Perhekoti Aurinkopiha - Lilja Kodit Oy, Perhekoti Kuusikko - SOS-Lapsikylä ry, Tapiolan SOS-lapsikylä - Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Lapsi- ja perhetyö, ammatillinen perhehoito - Katrin palvelukoti Oy, Vanhakartanon perhekoti - Katrin palvelukoti Oy, Pietolan perhekoti - Kiviranta Kodit Oy, Perhekoti Mattila - Perhetukipiste Oy, Perhekoti Mukulamäki - Temakodit Oy, Perhekoti Veerala 2. valtuuttaa lasten ja nuorten palvelulinjajohtajan tekemään puitesopimukset va lit tu jen pal ve lun tuot ta jien kans sa Lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisen laitoshoidon osalta: 1. hylätä seuraavat tarjoajat: - Suomen Hyvinvointipalvelut Oy, Ermi Oy (tarjoaja ei täytä taloudellista asemaa koskevaa vaatimusta, hankintalain 54 :n 1 momentin 5 kohdan mukainen poissulkemisperuste) - Jyväskylän Hoitokoti Ankkuri Oy, Nuorisokoti Maininki (tarjoaja ei täytä taloudellista asemaa koskevaa vaatimusta, hankintalain 54 :n 1 momentin 5 kohdan mukainen poissulkemisperuste) - Lahden NMKY ry, Namikan pienryhmäkoti (tarjoaja ei täytä taloudellista asemaa koskevaa vaatimusta, hankintalain 54 :n 1 momentin 5 kohdan mukainen poissulkemisperuste) - Lukkarinoja Oy, Lastensuojeluyksikkö Lukkarinoja (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Meppi Oy, Lastensuojeluyksikkö Pirttikoski (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Saava Oy, Keminmaan nuorisokoti (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry, Kaarikodon pienryhmäkoti (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Nevalanmäen Perhekodit Oy, Nevalanmäen perhekoti (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille 2. valita seuraavat tarjoajat (kilpailutuksen edullisuusvertailun mukaisessa järjestyksessä): - Ryhmäkoti Tinttaralla Oy, Ryhmäkoti Tinttaralla - Pienryhmäkoti Eppu Oy, Pienryhmäkoti Eppu

7 - Lilja Kodit Oy, Pienryhmäkoti Peippo - Paasikiven Nuorisokylän Säätiö, Paasikiven Nuorisokylä - Perhekuntoutuskeskus Kepilä Oy, Perhekuntoutuskeskus Kepilä - Carema Oy, Mehiläinen lastensuojeluyksikkö Karjaa - Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Lapsi- ja perhetyö, ALATALO - Mainio Vire Oy, Kiva Koti Hausjärvi - Vanhakallion perhekoti Oy, Vanhakallion perhekoti - Mervi Jaako Oy, Pienryhmäkoti Unikko - Pienryhmäkoti Harmony Oy, Pienryhmäkoti Harmony - Folkhälsan Syd Ab, Vastaanotto ja ryhmäkoti Kotipesä - Kiviranta Kodit Oy, Ryhmäkoti Kiviranta - Sipilän Varakoti Oy, Itsenäistymisyksikkö Myötätuuli - Huoltsikka Oy, Nuorisokoti Veikkola - Suojaverkko Oy, Nuorisokoti Villa Dorothea - Pienryhmäkoti Havumäki Oy, Pienryhmäkoti Havumäki - Pienryhmäkoti Havumäki Oy, Pienryhmäkoti Hima - Yhteiset Lapsemme ry, Monikulttuurinen Koti Ilola - Yhteiset Lapsemme ry, Monikulttuurinen Koti Laurila - Pienryhmäkoti Arjen Sydän Oy, Pienryhmäkoti Arjen Sydän - Vantaan Palmukoti Oy, Vantaan Palmukoti - Pienryhmäkoti Helmi Oy, Pienryhmäkoti Aatu - Folkhälsan Syd Ab, Villa Familia - Keravan Palmukoti Oy, Keravan Palmukoti - Palmukoti Oy, Palmukoti - Kuntoutuskoti Kasvun Portaat Oy, Ryhmäkoti Kasvun Portaat - Sivukadun Nuorisokoti Oy, Nuorisokoti Hessu - Sivukadun Nuorisokoti Oy, Nuorisokoti Hopo - Osmanpolku Oy, Lastenkoti Aallonharja - Kiviranta Kodit Oy, Kontiomäki - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut Oy, Lastensuojeluyksikkö Kotirinne - Sipilän Varakoti Oy, Pienryhmäkoti Jokihelmi/Jokituuli - Saverola Oy, Nuorisokoti Saverola - Saverola Oy, Nuorisokoti Saviniemi - Aulangon Nuorisokoti Oy, Nuorisokoti Aulis - Pienryhmäkoti Romppu Oy, Pienryhmäkoti Romppu - Töölön Palmukoti Oy, Töölön Palmukoti - Mansikkapuisto Oy, Perheryhmäkoti Mansikkapuisto - Myötämieli Oy, Tuulenpesäkoti - Romano Missio ry, Kotimäen pienryhmäkoti - Romano Missio ry, Päiväkummun lastenkoti - Pienryhmäkoti Silmula Oy, Pienryhmäkoti Silmula - Folkhälsan Syd Ab, Kansainvälinen lastenkoti - CTM Oy Sosiaali- ja terveyspalvelut, Pienryhmäkoti Hovilinna - CTM Oy Sosiaali- ja terveyspalvelut, Pienryhmäkoti Myllylinna - CTM Oy Sosiaali- ja terveyspalvelut, Pienryhmäkoti Merilinna - Tukikoti Kaislikko Oy, Tukikoti Kaislikko - Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy, Metsäapila - Satu-Koti Oy, Lasten ja nuorten koti Lopen Kauppila - Aapelus Oy, Aapeluskoti Riihinen - Aapelus Oy, Aapeluskoti Tuohinen - Konstan Koti ja Koulu Oy, Hollolan toimipiste - Konstan Koti ja Koulu Oy, Heinolan toimipiste - Laaban Oy, Riihenmäen ryhmäkoti - Laaban Oy, Ryhmäkoti Metsäpolku - Desiker-Aurinkomäki Oy, Nuorisokoti Harakkamäki - Desiker-Aurinkomäki Oy, Pienryhmäkoti Ilvesmäki - Desiker-Aurinkomäki Oy, Nuorisokoti Siilimäki

8 - Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Lapsi- ja perhetyö, OTSO - LapsiperhePalvelu Stark Oy, Tukikoti Tasapaino - Temakodit Oy, Lastenkoti Veera 3. valtuuttaa lasten ja nuorten palvelulinjajohtajan tekemään puitesopimukset va lit tu jen pal ve lun tuot ta jien kans sa Lastensuojelun erityisyksikköjen tuottaman ympärivuorokautisen laitoshoidon osalta: 1. hylätä seuraavat tarjoajat: - Jyväskylän Hoitokoti Ankkuri Oy, Nuorisokoti Maininki (tarjoaja ei täytä taloudellista asemaa koskevaa vaatimusta, hankintalain 54 :n 1 momentin 5 kohdan mukainen poissulkemisperuste) - Pikonharju Oy, Pikonharju (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Kartano, lähihoito), Pisan Ilmaria-koti/Kartano (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille asetettua vaatimusta) - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Kartano, erityinen huolenpito, tehostettu lähihoito ja arviointijaksot), Pisan Ilmaria-koti/Kartano (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Kartano, kuntoutumishoito), Pisan Ilmaria-koti/Kartano (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Pisa, lähihoito), Pisan Ilmaria-koti/Pisa (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille asetettua vaatimusta) - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Pisa, erityinen huolenpito, tehostettu lähihoito ja arviointijaksot), Pisan Ilmaria-koti/Pisa (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Pisa, kuntoutumishoito), Pisan Ilmaria-koti/Pisa (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Saava Oy, Kuntoutuskoti Sateenkaari (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille 2. valita seuraavat tarjoajat (kilpailutuksen edullisuusvertailun mukaisessa järjestyksessä): - Vihdin sosiaali- ja kuntoutusalan Tukikohta Oy, Pienryhmäkoti Katinhäntä - Vihdin sosiaali- ja kuntoutusalan Tukikohta Oy, Pienryhmäkoti Lintsu - Pienryhmäkoti Helmi Oy, Pienryhmäkoti Helmi - Kerinkoto Oy, Muorinpuiston pienryhmäkoti - Aarnihoiva Oy (Attendo MedOne Hoiva Oy), Aarnisampo - Myötämieli Oy, Tuulenpesäkoti - Carema Oy, Kiljavan Majakka - Carema Oy, Mehiläinen Salon lastensuojeluyksikkö - Hyvinkään lasten ja nuorten psykiatrinen hoito- ja kuntoutusyksikkö Oy, Peiponpesä - Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy, Metsätähti - Sipilän Varakoti Oy, Pienryhmäkoti Vilttitossu - Sipilän Varakoti Oy, Herkkumäen Pienryhmäkoti/Pikku-Herkkumäki - Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Lapsi- ja perhetyö SYLVESTERI - LapsiperhePalvelu Stark Oy, Tukikoti Tasapaino - Kiviranta Kodit Oy, Esko Perheen Monipalvelukeskus - Temakodit Oy, Lastenkoti Veera

9 - Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Lapsi- ja perhetyö AINOLINA - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Varatie Oy, Varatie - CTM Oy Sosiaali- ja terveyspalvelut, Kuntouttava Erityisyksikkö Niittylinna / Nuppu - CTM Oy Sosiaali- ja terveyspalvelut, Kuntouttava Erityisyksikkö Niittylinna / Verso - MerTer Oy, Vastaanottokoti Täyskäännös - Nuorten Ystävät -palvelut Oy, VillaAura - Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Lapsi- ja perhetyö NUOTTI 3. valtuuttaa lasten ja nuorten palvelulinjajohtajan tekemään puitesopi mukset va lit tu jen pal ve lun tuot ta jien kans sa Valmistelija: Satu Karppanen Käsittely: Päätös: Tiedoksianto: Pia Penttala poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä klo Hän palasi kokoustilaan klo sen jälkeen, kun hallitus oli tehnyt asiasta päätöksen (osallisuusjäävi). Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. tarjouksen tehneille

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna.

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna. OSALLISTUMISPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N JA KIINTEISTÖ OY AURORANLINNAN HUONEISTOREMONTIT, KEITTIÖIDEN UUSIMISTYÖT SEKÄ KYLPYHUONEREMONTIT PUITEJÄRJESTELYNÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Oy

Lisätiedot

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600 Petu 16.10.2013 118 Liite 1. Kansallinen hankintailmoitus: n kunta : Osallistumispyyntö :Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoituspalveluiden hankinta 17.1.2013 8:00 Osallistumishakemukset 26.2.2013

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 48 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus... 7 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE OSA I YLEISET HANKINTAOHJEET (hankintalain soveltaminen) OSA II HANKINTOJEN MENETTELYOHJEET (mm. kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen ohjeistus) Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014

Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014 Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014 HANKINTAPÄÄTÖS KURKIAURAN KOULUN KOULUKULJETUKSISTA KOHDE 3, REITTIEN 3C, 3D, 3G JA 3K OSALTA, KEVÄTLUKUKAUDELLE 2015 JA LV. 2015-2016

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 LÄHIRUOKAHANKINNAN SUUNNITTELU Tavoite perehtyä julkisiin hankintoihin sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta löytää hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/5 15.12.2011

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/5 15.12.2011 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) 5 Pilaantuneiden maiden sekä muiden materiaalien vastaanotto ja loppusijoitus vuonna 2012, puitesopimus HEL 2011-003643 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättänee

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot