Yhtymähallitus Yhtymähallitus Lasten sijaishuollon palvelujen hankinta 48/ /2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus 93 23.08.2011 Yhtymähallitus 126 22.11.2011. Lasten sijaishuollon palvelujen hankinta 48/02.08.00/2011"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Lasten sijaishuollon palvelujen hankinta 48/ /2011 Kyh 93 Palveluhankinnan kokonaiskustannustaso, hintakehityksen hallinta ja laadun valvonta edellyttävät lastensuojelun sijaishuoltopalvelujen kilpailuttamista. Vuonna 2010 perusturvakuntayhtymä Karviaisessa ostettiin yhteensä hoitovuorokautta lastensuojelun laitoksista ja ammatillisista perhekodeista. Avoimessa tarjouskilpailussa kilpailutetaan perusturvakuntayhtymä Karviaisen lastensuojelulain 49 :n mukaiset sijaishuoltopalvelut ammatillisen perhehoidon ja laitoshoidon osalta. Kilpailutus tehdään yhdessä Hangon kaupungin ja Raaseporin kaupungin sekä Lohjan kaupungin kanssa kanssa. Hankintaprosessin koordinaattorina toimii Lohjan kaupunki. Lastensuojelun sijaishuollon palvelujen tuottaminen on painottunut 1990-luvulta alkaen markkinaperusteiseksi yksityisyrittäjyydeksi. Ammatillinen perhekotitoiminta on käytännössä kokonaan yksityisten henkilöiden tai yhteisöjen tuottamaa. Hankinnan kohteena ovat: 1. Lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautinen ammatilli nen perhekotihoito 2. Lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautinen laitoshoito 3. Lastensuojelun erityisyksikköjen tuottama ympärivuorokauti nen laitoshoito Hankittavien palvelujen kuvaukset ja palveluntarjoajaa sekä palvelutoimintaa koskevat ehdottomat vaatimukset on kuvattu liitteissä. Palvelut ostetaan palveluntuottajan tiloissa tuotettuna. Koska toimintayksikön etäisyys vaikuttaa muun muassa asiakkaan sosiaalisten verkostojen ylläpitämiseen ja jatkuvuuteen sekä palvelun kokonaiskustannuksiin, toteutumisen ja laadun seurantaan, tulee palveluntuottajan toimintayksikön sijaita seuraavalla alueella (maakuntarajaus): Uusimaa, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme tai Varsinais-Suomi. Tarjouspyyntö ei koske valtion koulukotitoimintaa. Palvelua tulee tarjota suomenkielisenä. Sijoitettavan lapsen opetus on järjestettävä perusopetuslain mukaisena yksikön sijaintikunnan järjestämänä perusopetuksena (valtionosuuteen oikeuttavaa opetusta). Tarjouskilpailu koskee sopimuskaudella tehtäviä uusia sijoituksia. Aiemmin

2 tehdyt sijoitukset jatkuvat aiemmin tehtyjen sopimusten mukaisesti. Osatarjoukset otetaan huomioon siten, että tarjoaja voi tarjota yhtä, kahta tai kaikkia kolmea palvelukokonaisuutta (ammatillinen perhekotihoito, laitoshoito ja erityisyksikköjen tuottama laitoshoito). Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankintalain liitteen B mukainen toissijainen palveluhankinta. Hankinnassa noudatetaan voimassa olevaa lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja lakia täydentävää asetusta (614/2007). Hankittavan palvelun perusteena on halvin hinta. Tilaajalla on oikeus käydä tutustumassa palvelutarjoajan toimintaan ja palveluyksikköön ennen hankintapäätöksen tekoa. Puitejärjestely Hankintaa koskevat kirjalliset puitesopimukset valittujen palveluntuottajan kanssa tehdään ajalle Sopimuskautta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Kukin kunta tekee omat puitesopimuksensa kilpailutuksen perusteella valittujen palvelutuottajien kanssa. Kunnat eivät ole yhteisvastuullisia sopimuksen ehtojen täyttämisestä, vaan kukin tilaajakunta omalta osaltaan erikseen. Sijoituksia tehtäessä otetaan huomioon lastensuojelulain vaatimukset lapsen yksilöllisistä tarpeista. Lapselle valitaan hänen tarpeitaan parhaiten vastaava sijaishuoltopaikka lastensuojelulain edellyttämin perustein palveluntuottajan vapaan kapasiteetin mukaan tarjouskilpailussa hyväksytyiltä palveluntuottajilta hankintapäätöksen mukaisessa edullisuusjärjestyksessä. Puitesopimuksilla kunta ei sitoudu ostamaan tiettyä paikkamäärää, vaan palveluja ostetaan tarpeen mukaan ottaen huomioon asiakkaan yksilöllinen palvelutarve. Puitesopimuskumppaneiksi valitaan riittävä määrä palveluntuottajia kattamaan arvioitu palvelutarve. Uusien palveluntuottajien tai uusien toimintayksikköjen tulee aloittaa toimintansa viimeistään Tilaajalla on oikeus sijoittaa yksittäistapauksissa asiakkaita myös puitesopimusten ulkopuoliseen hoitopaikkaan, mikäli sijoitus on asiakkaan tarpeen ja edun mukaisesti perusteltu. Oheismateriaali (ei julkinen): Kilpailutusasiakirjat Valmistelija: Satu Karppanen

3 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä lastensuojelun sijaishuollon kilpailuttamisen esitetyllä tavalla ja oheismateriaalista ilmenevillä kilpailutuskriteereillä. Päätös: Tiedoksianto: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hangon, Raaseporin ja Lohjan kaupungit Kyh 126 Lohjan kaupunki, perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Han gon kaupunki pyysivät tarjouksia lastensuojelun sijaishuollon palveluista klo mennessä. Tarjoukset pyydettiin avoimella hankinta menettelyllä ja hankintailmoitus julkaistiin sähköisessä julkisten hankinto jen ilmoituskanavassa HILMA:ssa Tarjouspyyntöasiakirjat oli vat saatavilla hankintailmoituksen liitteenä. Palveluntuottajilla oli mahdolli suus tehdä tarkentavia lisäkysymyksiä mennessä. Vastaukset kysymyksiin julkaistiin perusturvakuntayhtymä Karviaisen internet-sivuilla Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat palve luntuottajat (63 kpl): Ryhmäkoti Tinttaralla Oy Pienryhmäkoti Harmony Oy Tukikoti Kaislikko Oy Mansikkapuisto Oy Kerinkoto Oy Kiviranta Kodit Oy Pienryhmäkoti Silmula Oy Desiker-Aurinkomäki Oy Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry Nuorten Ystävät -Palvelut Oy SOS-Lapsikylä ry Carema Oy Paasikiven Nuorisokylän Säätiö Katrin Palvelukoti Oy Pienryhmäkoti Havumäki Oy Romano Missio ry Lilja Kodit Oy Laaban Oy Satu-Koti Oy Nevalanmäen Perhekodit Oy Pienryhmäkoti Eppu Oy Aulangon Nuorisokoti Oy Yhteiset Lapsemme ry Pienryhmäkoti Romppu Oy Huoltsikka Oy Folkhälsan Syd Ab Vantaan Palmukoti Oy Palmukoti Oy Töölön Palmukoti Oy Saava Oy Jyväskylän Hoitokoti Ankkuri Oy Kuntoutuskoti Kasvun Portaat Oy Aapelus Oy

4 Osmanpolku Oy Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö Mainio Vire Oy CTM Oy Sivukadun Nuorisokoti Oy Vihdin sosiaali- ja kuntoutusalan Tukikohta Oy MerTer Oy Lahden NMKY ry Mediverkko Lasten ja nuorten palvelut Oy LapsiperhePalvelu Stark Oy Perhekuntoutuskeskus Kepilä Oy Meppi Oy Vanhakallion perhekoti Oy Pienryhmäkoti Helmi Oy Myötämieli Oy Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy Perhetukipiste Oy Lukkarinoja Oy Perhekoti Aurinkopiha Oy Konstan Koti ja Koulu Oy Keravan Palmukoti Oy Aarni-Hoiva Oy (Attendo MedOne Hoiva Oy) Suojaverkko Oy Sipilän Varakoti Oy Saverola Oy Mervi Jaako Oy Temakodit Oy Hyvinkään lasten ja nuorten psykiatrinen hoito- ja kuntoutusyksikkö Oy Pienryhmäkoti Arjen Sydän Oy Pikonharju Oy Suomen Hyvinvointipalvelut Oy Ammatillista perhekotihoitoa koskevia tarjouksia saatiin 9 toimintayksiköstä. Laitoshoitoa koskevia tarjouksia saatiin 70 toimintayksiköstä. Erityisyksikköjen tuottaman laitoshoidon osalta tarjouksia saatiin 32 toimintayksiköstä. Tarjousten avaamisen jälkeen tarjoukset käsiteltiin palvelukokonaisuuksittain kolmessa vaiheessa: 1) tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen, 2) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen sekä 3) tarjousten vertailu. Ammatillisen perhekotihoidon osalta kaikki tarjoajat todettiin soveltuvuusehdot täyttäviksi ja kaikki tarjoukset tarjouspyynnön mukaisiksi. Hy väksyttäväksi esitettävistä toimintayksiköistä (9 kpl) edullisin vuorokausi hinta on 165 euroa ja kallein 215 euroa. Keskimääräinen hinta on 191,33 euroa. Laitoshoidon tarjoajien soveltuvuutta arvioitaessa todettiin, että seuraavat tarjoajat eivät täytä tarjouspyynnössä asetettuja ehdottomia vähimmäisvaatimuksia, joten niitä ei voida hyväksyä mukaan tarjouskilpailuun: - Suomen Hyvinvointipalvelut Oy, Ermi Oy (tarjoaja ei täytä taloudellista asemaa koskevaa vaatimusta, hankintalain 54 :n 1 momentin 5 kohdan mukainen poissulkemisperuste) - Jyväskylän Hoitokoti Ankkuri Oy, Nuorisokoti Maininki (tarjoaja ei täytä taloudellista asemaa koskevaa vaatimusta, hankintalain 54 :n 1 momentin 5 kohdan mukainen poissulkemisperuste) - Lahden NMKY ry, Namikan pienryhmäkoti (tarjoaja ei täytä taloudellista

5 asemaa koskevaa vaatimusta, hankintalain 54 :n 1 momentin 5 kohdan mukainen poissulkemisperuste) - Lukkarinoja Oy, Lastensuojeluyksikkö Lukkarinoja (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Meppi Oy, Lastensuojeluyksikkö Pirttikoski (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Saava Oy, Keminmaan nuorisokoti (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry, Kaarikodon pienryhmäkoti (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Nevalanmäen Perhekodit Oy, Nevalanmäen perhekoti (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille Laitoshoidon tarjousten tarjouspyynnönmukaisuutta tarkastettaessa todettiin, että kaikki tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastusvaiheeseen edenneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia, joten ne otettiin mu kaan tarjousten vertailuun. Hyväksyttäväksi esitettävistä toimintayksiköis tä (62 kpl) edullisin vuorokausihinta on 190 euroa ja kallein 355 euroa. Keskimääräinen hinta on 265,26 euroa. Erityisyksikköjen tuottaman laitoshoidon osalta todettiin, että seuraavat tarjoajat eivät täytä tarjouspyynnössä asetettuja ehdottomia vähimmäisvaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle, joten niitä ei voida hyväksyä mu kaan tarjouskilpailuun: - Jyväskylän Hoitokoti Ankkuri Oy, Nuorisokoti Maininki (tarjoaja ei täytä taloudellista asemaa koskevaa vaatimusta, hankintalain 54 :n 1 momentin 5 kohdan mukainen poissulkemisperuste) - Pikonharju Oy, Pikonharju (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Kartano, lähihoito), Pisan Ilmaria-koti/Kartano (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille asetettua vaatimusta) - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Kartano, erityinen huolenpito, tehostettu lähihoito ja arviointijaksot), Pisan Ilmaria-koti/Kartano (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Kartano, kuntoutumishoito), Pisan Ilmaria-koti/Kartano (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Pisa, lähihoito), Pisan Ilmaria-koti/Pisa (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille asetet tua vaatimusta) - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Pisa, erityinen huolenpito, te hostettu lähihoito ja arviointijaksot), Pisan Ilmaria-koti/Pisa (tarjoaja ei täy tä toimintayksikön sijainnille - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Pisa, kuntoutumis-hoito), Pisan Ilmaria-koti/Pisa (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Saava Oy, Kuntoutuskoti Sateenkaari (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille Laitoshoidon erityisyksikköjen tarjousten tarjouspyynnönmukaisuutta tarkastettaessa todettiin, että kaikki tarjouspyynnönmukaisuuden tarkas tusvaiheeseen edenneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia, joten ne otettiin mukaan tarjousten vertailuun. Hyväksyttäväksi esitettävistä toimintayksiköistä (23 kpl) edullisin vuorokausihinta on 280 euroa ja kallein 418 euroa. Keskimääräinen hinta on 342,57 euroa.

6 (Lisätiedot: lasten ja nuorten palvelulinjajohtaja Satu Karppanen) Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää Lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokauti sen ammatillisen perhekotihoidon osalta: 1. valita seuraavat tarjoajat (kilpailutuksen edullisuusvertailun mukaisessa järjestyksessä): - Perhekoti Aurinkopiha Oy, Perhekoti Aurinkopiha - Lilja Kodit Oy, Perhekoti Kuusikko - SOS-Lapsikylä ry, Tapiolan SOS-lapsikylä - Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Lapsi- ja perhetyö, ammatillinen perhehoito - Katrin palvelukoti Oy, Vanhakartanon perhekoti - Katrin palvelukoti Oy, Pietolan perhekoti - Kiviranta Kodit Oy, Perhekoti Mattila - Perhetukipiste Oy, Perhekoti Mukulamäki - Temakodit Oy, Perhekoti Veerala 2. valtuuttaa lasten ja nuorten palvelulinjajohtajan tekemään puitesopimukset va lit tu jen pal ve lun tuot ta jien kans sa Lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisen laitoshoidon osalta: 1. hylätä seuraavat tarjoajat: - Suomen Hyvinvointipalvelut Oy, Ermi Oy (tarjoaja ei täytä taloudellista asemaa koskevaa vaatimusta, hankintalain 54 :n 1 momentin 5 kohdan mukainen poissulkemisperuste) - Jyväskylän Hoitokoti Ankkuri Oy, Nuorisokoti Maininki (tarjoaja ei täytä taloudellista asemaa koskevaa vaatimusta, hankintalain 54 :n 1 momentin 5 kohdan mukainen poissulkemisperuste) - Lahden NMKY ry, Namikan pienryhmäkoti (tarjoaja ei täytä taloudellista asemaa koskevaa vaatimusta, hankintalain 54 :n 1 momentin 5 kohdan mukainen poissulkemisperuste) - Lukkarinoja Oy, Lastensuojeluyksikkö Lukkarinoja (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Meppi Oy, Lastensuojeluyksikkö Pirttikoski (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Saava Oy, Keminmaan nuorisokoti (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry, Kaarikodon pienryhmäkoti (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Nevalanmäen Perhekodit Oy, Nevalanmäen perhekoti (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille 2. valita seuraavat tarjoajat (kilpailutuksen edullisuusvertailun mukaisessa järjestyksessä): - Ryhmäkoti Tinttaralla Oy, Ryhmäkoti Tinttaralla - Pienryhmäkoti Eppu Oy, Pienryhmäkoti Eppu

7 - Lilja Kodit Oy, Pienryhmäkoti Peippo - Paasikiven Nuorisokylän Säätiö, Paasikiven Nuorisokylä - Perhekuntoutuskeskus Kepilä Oy, Perhekuntoutuskeskus Kepilä - Carema Oy, Mehiläinen lastensuojeluyksikkö Karjaa - Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Lapsi- ja perhetyö, ALATALO - Mainio Vire Oy, Kiva Koti Hausjärvi - Vanhakallion perhekoti Oy, Vanhakallion perhekoti - Mervi Jaako Oy, Pienryhmäkoti Unikko - Pienryhmäkoti Harmony Oy, Pienryhmäkoti Harmony - Folkhälsan Syd Ab, Vastaanotto ja ryhmäkoti Kotipesä - Kiviranta Kodit Oy, Ryhmäkoti Kiviranta - Sipilän Varakoti Oy, Itsenäistymisyksikkö Myötätuuli - Huoltsikka Oy, Nuorisokoti Veikkola - Suojaverkko Oy, Nuorisokoti Villa Dorothea - Pienryhmäkoti Havumäki Oy, Pienryhmäkoti Havumäki - Pienryhmäkoti Havumäki Oy, Pienryhmäkoti Hima - Yhteiset Lapsemme ry, Monikulttuurinen Koti Ilola - Yhteiset Lapsemme ry, Monikulttuurinen Koti Laurila - Pienryhmäkoti Arjen Sydän Oy, Pienryhmäkoti Arjen Sydän - Vantaan Palmukoti Oy, Vantaan Palmukoti - Pienryhmäkoti Helmi Oy, Pienryhmäkoti Aatu - Folkhälsan Syd Ab, Villa Familia - Keravan Palmukoti Oy, Keravan Palmukoti - Palmukoti Oy, Palmukoti - Kuntoutuskoti Kasvun Portaat Oy, Ryhmäkoti Kasvun Portaat - Sivukadun Nuorisokoti Oy, Nuorisokoti Hessu - Sivukadun Nuorisokoti Oy, Nuorisokoti Hopo - Osmanpolku Oy, Lastenkoti Aallonharja - Kiviranta Kodit Oy, Kontiomäki - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut Oy, Lastensuojeluyksikkö Kotirinne - Sipilän Varakoti Oy, Pienryhmäkoti Jokihelmi/Jokituuli - Saverola Oy, Nuorisokoti Saverola - Saverola Oy, Nuorisokoti Saviniemi - Aulangon Nuorisokoti Oy, Nuorisokoti Aulis - Pienryhmäkoti Romppu Oy, Pienryhmäkoti Romppu - Töölön Palmukoti Oy, Töölön Palmukoti - Mansikkapuisto Oy, Perheryhmäkoti Mansikkapuisto - Myötämieli Oy, Tuulenpesäkoti - Romano Missio ry, Kotimäen pienryhmäkoti - Romano Missio ry, Päiväkummun lastenkoti - Pienryhmäkoti Silmula Oy, Pienryhmäkoti Silmula - Folkhälsan Syd Ab, Kansainvälinen lastenkoti - CTM Oy Sosiaali- ja terveyspalvelut, Pienryhmäkoti Hovilinna - CTM Oy Sosiaali- ja terveyspalvelut, Pienryhmäkoti Myllylinna - CTM Oy Sosiaali- ja terveyspalvelut, Pienryhmäkoti Merilinna - Tukikoti Kaislikko Oy, Tukikoti Kaislikko - Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy, Metsäapila - Satu-Koti Oy, Lasten ja nuorten koti Lopen Kauppila - Aapelus Oy, Aapeluskoti Riihinen - Aapelus Oy, Aapeluskoti Tuohinen - Konstan Koti ja Koulu Oy, Hollolan toimipiste - Konstan Koti ja Koulu Oy, Heinolan toimipiste - Laaban Oy, Riihenmäen ryhmäkoti - Laaban Oy, Ryhmäkoti Metsäpolku - Desiker-Aurinkomäki Oy, Nuorisokoti Harakkamäki - Desiker-Aurinkomäki Oy, Pienryhmäkoti Ilvesmäki - Desiker-Aurinkomäki Oy, Nuorisokoti Siilimäki

8 - Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Lapsi- ja perhetyö, OTSO - LapsiperhePalvelu Stark Oy, Tukikoti Tasapaino - Temakodit Oy, Lastenkoti Veera 3. valtuuttaa lasten ja nuorten palvelulinjajohtajan tekemään puitesopimukset va lit tu jen pal ve lun tuot ta jien kans sa Lastensuojelun erityisyksikköjen tuottaman ympärivuorokautisen laitoshoidon osalta: 1. hylätä seuraavat tarjoajat: - Jyväskylän Hoitokoti Ankkuri Oy, Nuorisokoti Maininki (tarjoaja ei täytä taloudellista asemaa koskevaa vaatimusta, hankintalain 54 :n 1 momentin 5 kohdan mukainen poissulkemisperuste) - Pikonharju Oy, Pikonharju (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Kartano, lähihoito), Pisan Ilmaria-koti/Kartano (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille asetettua vaatimusta) - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Kartano, erityinen huolenpito, tehostettu lähihoito ja arviointijaksot), Pisan Ilmaria-koti/Kartano (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Kartano, kuntoutumishoito), Pisan Ilmaria-koti/Kartano (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Pisa, lähihoito), Pisan Ilmaria-koti/Pisa (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille asetettua vaatimusta) - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Pisa, erityinen huolenpito, tehostettu lähihoito ja arviointijaksot), Pisan Ilmaria-koti/Pisa (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Ilmaria Oy (Pisa, kuntoutumishoito), Pisan Ilmaria-koti/Pisa (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille - Saava Oy, Kuntoutuskoti Sateenkaari (tarjoaja ei täytä toimintayksikön sijainnille 2. valita seuraavat tarjoajat (kilpailutuksen edullisuusvertailun mukaisessa järjestyksessä): - Vihdin sosiaali- ja kuntoutusalan Tukikohta Oy, Pienryhmäkoti Katinhäntä - Vihdin sosiaali- ja kuntoutusalan Tukikohta Oy, Pienryhmäkoti Lintsu - Pienryhmäkoti Helmi Oy, Pienryhmäkoti Helmi - Kerinkoto Oy, Muorinpuiston pienryhmäkoti - Aarnihoiva Oy (Attendo MedOne Hoiva Oy), Aarnisampo - Myötämieli Oy, Tuulenpesäkoti - Carema Oy, Kiljavan Majakka - Carema Oy, Mehiläinen Salon lastensuojeluyksikkö - Hyvinkään lasten ja nuorten psykiatrinen hoito- ja kuntoutusyksikkö Oy, Peiponpesä - Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy, Metsätähti - Sipilän Varakoti Oy, Pienryhmäkoti Vilttitossu - Sipilän Varakoti Oy, Herkkumäen Pienryhmäkoti/Pikku-Herkkumäki - Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Lapsi- ja perhetyö SYLVESTERI - LapsiperhePalvelu Stark Oy, Tukikoti Tasapaino - Kiviranta Kodit Oy, Esko Perheen Monipalvelukeskus - Temakodit Oy, Lastenkoti Veera

9 - Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Lapsi- ja perhetyö AINOLINA - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Varatie Oy, Varatie - CTM Oy Sosiaali- ja terveyspalvelut, Kuntouttava Erityisyksikkö Niittylinna / Nuppu - CTM Oy Sosiaali- ja terveyspalvelut, Kuntouttava Erityisyksikkö Niittylinna / Verso - MerTer Oy, Vastaanottokoti Täyskäännös - Nuorten Ystävät -palvelut Oy, VillaAura - Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Lapsi- ja perhetyö NUOTTI 3. valtuuttaa lasten ja nuorten palvelulinjajohtajan tekemään puitesopi mukset va lit tu jen pal ve lun tuot ta jien kans sa Valmistelija: Satu Karppanen Käsittely: Päätös: Tiedoksianto: Pia Penttala poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä klo Hän palasi kokoustilaan klo sen jälkeen, kun hallitus oli tehnyt asiasta päätöksen (osallisuusjäävi). Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. tarjouksen tehneille

Optiokausi otetaan käyttöön Optiokautta ei oteta käyttöön

Optiokausi otetaan käyttöön Optiokautta ei oteta käyttöön Optiokausi otetaan käyttöön Optiokautta ei oteta käyttöön 1 Perhekuntoutus Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö 1 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö 2 Helsingin ensikoti maahanmuuttajatyö Helsingin ensikoti

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 65 25.08.2015

Perusturvalautakunta 65 25.08.2015 Perusturvalautakunta 65 25.08.2015 Hankintapäätös, puitejärjestely Loviisan kaupungin lastensuojelun sijaishuollon palveluiden hankinta, osatarjouspyyntö 1 - Lastensuojelun sijaishuollon luvanvarainen

Lisätiedot

Yhteisesti hankittavat palvelut osioittain ovat:

Yhteisesti hankittavat palvelut osioittain ovat: Sosiaali- ja terveyslautakunta 50 19.05.2015 Lastensuojelun sijaishuollon hankinta 130/02.08.00/2015 SOTE 50 Hankinnan kohde Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala järjesti keväällä 2015

Lisätiedot

Lastensuojelun sijaishuollon palvelujen hankinta

Lastensuojelun sijaishuollon palvelujen hankinta Perusturvalautakunta 79 15.11.2016 Kaupunginhallitus 395 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 114 14.12.2016 Lastensuojelun sijaishuollon palvelujen hankinta 673/05.09.00/2014 PERLJ 15.11.2016 79 Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Valmistelijat: Marketta Roinisto ja Päivi Känkänen

Valmistelijat: Marketta Roinisto ja Päivi Känkänen Yhtymähallitus 55 30.08.2016 Yhtymähallitus 93 13.12.2016 Lastensuojelun sijaishuollon hankinta 48/02.08.00/2011 Yhtymähallitus 30.08.2016 55 Ptky Karviaisen lastensuojelun sijaishuollon edellinen hankintapäätös

Lisätiedot

Lastensuojelun sijaishuollon palvelujen hankinta/hankintaoikaisupyyntö

Lastensuojelun sijaishuollon palvelujen hankinta/hankintaoikaisupyyntö Kaupunginhallitus 39 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 20 15.02.2017 Lastensuojelun sijaishuollon palvelujen hankinta/hankintaoikaisupyyntö 102/05.09.00/2017 PERLJ 15.11.2016 79 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

1. Lastensuojelun sijaishuollon laitoshoito. 3. Erityisyksikköjen tuottama laitoshoito

1. Lastensuojelun sijaishuollon laitoshoito. 3. Erityisyksikköjen tuottama laitoshoito Sosiaali- ja terveysltk. 96 06.09.2016 LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 06.09.2016 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, p. 0400 1261 51, suunnittelija Mervi Makkonen,

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelujen hankinta 4. Laitoshoito HEL 2012-006951 Liite 4. Laitoskoulu: 10 p, jos laitoskoulu käytettäviss ä

Lastensuojelupalvelujen hankinta 4. Laitoshoito HEL 2012-006951 Liite 4. Laitoskoulu: 10 p, jos laitoskoulu käytettäviss ä Lastensuojelujen hankinta 4. Laitoshoito HEL 2012-006951 Tarjoaja Hintap Laatup Tarjouksia i ste* POISSULJETUT 1 Kastarin Pienryhmkodit Oy Henkilöstömitoituks eivt tyty. 2 3 4 Jrvikunnassö lapinjrven Lastentalo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 267 27.10.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 320 08.12.2010 STLTK 267

Sosiaali- ja terveyslautakunta 267 27.10.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 320 08.12.2010 STLTK 267 Sosiaali- ja terveyslautakunta 267 27.10.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 320 08.12.2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymän lasten/nuorten pitkäaikaista asumista ja hoitoa ammatillisessa perhekodissa/lastensuojelulaitoksessa

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja osahankinnat

Hankinnan kohde ja osahankinnat Yhtymähallitus 114 09.12.2014 Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden hankinta 26/05.02.04/2014 Yhtymähallitus 114 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus päätti 20.5.2014 jatkaa kehitysvammaisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 3/2017 1 (5) Päätöshistoria Sosiaali- ja terveysvirasto Perhe- ja sosiaalipalvelut Osastopäällikkö 01.12.2016 62 HEL 2016-008415 T 02 08 02 00 Päätös Sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

Yhteisesti hankittavia palveluja ovat: 1. Lastensuojelun sijaishuollon laitoshoito (Liite 1)

Yhteisesti hankittavia palveluja ovat: 1. Lastensuojelun sijaishuollon laitoshoito (Liite 1) TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON PALVELUJEN HANKINTA ESPOON, KAUNIAISTEN JA VANTAAN KAUPUNGEILLE Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungeille lastensuojelun

Lisätiedot

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa Yhtymähallitus 72 26.08.2014 Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014 Yhtymähallitus 72 1.Taustaa A-Klinikkasäätiö on tehnyt markkinaoikeuteen valituksen, joka koskee Espoon

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Perusturvalautakunta 111 09.12.2014 Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Ptltk 111 Lumijoen kunta on hankkinut kehitysvammaisten palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta. Hankintalaki (

Lisätiedot

Upphandling av barnskyddets vård utom hemmet

Upphandling av barnskyddets vård utom hemmet Stadsfullmäktige 114 14.12.2016 Upphandling av barnskyddets vård utom hemmet Grundtrygghetsnämnden 15.11.2016 79 Lojo stad har i samarbete med samkommunen Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Ingå kommun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen. Laakkonen Janne jäsen Lackman Taina jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen. Laakkonen Janne jäsen Lackman Taina jäsen PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginvaltuusto 15.02.2017 AIKA 15.02.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Herpiö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 267 27.10.2010 STLTK 267

Sosiaali- ja terveyslautakunta 267 27.10.2010 STLTK 267 Sosiaali- ja terveyslautakunta 267 27.10.2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymän lasten/nuorten pitkäaikaista asumista ja hoitoa ammatillisessa perhekodissa/lastensuojelulaitoksessa koskeva hankinta puitesopimuksella

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ..2012

TARJOUSPYYNTÖ ..2012 1 TARJOUSPYYNTÖ..2012 LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON HANKINTA Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupungit ja Nurmijärven, Kirkkonummen, Sipoon ja Tuusulan kunnat (jatkossa tilaaja ) pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) 5 Opioidiriippuvaisten korvaushoidon hankinta Pöydälle 29.09.2015 HEL 2015-005714 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää opioidiriippuvaisten korvaushoidon hankinnasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (6) 4 Palvelumuotoilupalveluiden hankinta Oiva Akatemialle, hankinnan kilpailutus H153-15 HEL 2015-011778 T 02 08 02 00 Päätös Oiva Akatemian johtokunta päätti esittelijän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (9) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (9) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 1 (9) Päätöshistoria 26.02.2013 29 HEL 2012-006951 T 02 08 02 00 Päätös päätti hallintolain 51 :n nojalla korjata sosiaalilautakunnan hankintapäätöksessä 30.10.2012

Lisätiedot

Hintavertailu Laatuvertailu Kokonaisvertailu

Hintavertailu Laatuvertailu Kokonaisvertailu Paikkalk Piste, ainots 25 * Piste, Laitoskol: 0/10 Melmällin erhyö, 0/5 Moniklttrisst yön osaamin: Hoitojatkmo, 5 Lastsojeljan hankinta 5. Vaativa laitoshoito HEL 2012-006951 vertail Laatvertail Kokonaisvertail

Lisätiedot

Loviisan kaupungin päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden puitejärjestely

Loviisan kaupungin päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden puitejärjestely Perusturvalautakunta 60 17.06.2014 Loviisan kaupungin päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden puitejärjestely 558/02.08.00/2013 PL 60 Hankintapäätös päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 10/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1.krs, Asemantie 30 B, Nummela

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 10/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1.krs, Asemantie 30 B, Nummela PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 10/2016 1 Yhtymähallitus 13.12.2016 AIKA 13.12.2016 klo 17:00-17:37 PAIKKA Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1.krs, Asemantie 30 B, Nummela KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 1 (6) 328 Painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelu ja hankinta HEL 2015-006533 T 02 08 01 00 Päätös päätti käydyn tarjouskilpailun ja esityslistalla

Lisätiedot

20. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Kauklahden Validia-talo)

20. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Kauklahden Validia-talo) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) 23 Vaikeavammaisten palveluasumisen hankinta HEL 2015-011023 T 02 08 02 00 Päätös Päätettävä tässä kokouksessa päätti tarjouskilpailun perusteella valita seuraavat

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Porin kaupungin hankintapalvelut. Tarjouspyyntö PETU_LS_laitoshoito Päiväys 24.02.2014

Porin kaupungin hankintapalvelut. Tarjouspyyntö PETU_LS_laitoshoito Päiväys 24.02.2014 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Asia ja sen selvitys PETU_LS_laitoshoito Lastensuojelulain mukainen ympärivuorokautinen laitoshoito Hankinnan kohde: Porin kaupungin hankintatoimi pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

1. Laitoskatkaisuhoito alkoholivieroitusoireiden hoitamiseksi ja alkoholin käytön katkaisemiseksi

1. Laitoskatkaisuhoito alkoholivieroitusoireiden hoitamiseksi ja alkoholin käytön katkaisemiseksi Sosiaali- ja terveysltk. 134 03.11.2016 PÄIHDEHOITOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 03.11.2016 134 Valmistelu ja lisätiedot: aikuissosiaalityön päällikkö Anne Green 040 512 9694, hankintapäällikkö Tuure Marku

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 106

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 106 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 106 Perusturvalautakunta AIKA 25.08.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa LÄSNÄ Stenvall Patrik puheenjohtaja Bärlund Päivi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa:

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa: Sosiaali- ja terveysltk. 132 03.11.2016 TULKKAUSPALVELUJEN HANKINTA SOTEL 03.11.2016 132 Valmistelu ja lisätiedot: maahanmuuttajatyöpäällikkö Sirkka Valta 040 531 2660, hankintapäällikkö Tuure Marku 040

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (10) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (10) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (10) 385 Alle 65-vuotiaiden monisairaiden palveluasumisen hankinta HEL 2013-004418 T 02 08 02 00 Päätös päätti käydyn tarjouskilpailun tuloksena: Todeta, että tarjouskilpailussa

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 83 28.10.2014 TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN KILPAILUTUS 377/232/2014 SOSTERV 83 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 116/232/2014 SOSTERV

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 20/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 20/2016 1 (6) Päätöshistoria Sosiaali- ja terveysvirasto Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut Osastopäällikkö 20.10.2016 57 HEL 2016-006352 T 02 08 02 00 Päätös Sosiaali-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 2/2016 1 (5) 20 Palvelutalojen siivouspalvelujen hankinta HEL 2015-011341 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää - hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston palvelutalojen siivouspalveluihin

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta pyytää tarjousta

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Kilpailutuksen piirissä on noin 50 asiakaspaikkaa.

Kilpailutuksen piirissä on noin 50 asiakaspaikkaa. Vaikeavammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailutus Sotela 118/16.8.2016 Sotela 56/26.4.2016 Sotela 112/23.6.2015 Riihimäen kaupunki ostaa vaikeavammaisten ympärivuorokautista palveluasumista

Lisätiedot

ESITYSLISTA 3/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja

ESITYSLISTA 3/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja ESITYSLISTA 3/2017 1 AIKA 06.02.2017 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja Kokouksen alussa hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell esittelee luonnoksen äänestysalueiden vähentämiseksi

Lisätiedot

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankintasopimukset - hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Pääasiallinen osoite

Lisätiedot

Tarjoajien valintaa koskeva päätös tehtiin 9.9.2015 180 ja annettiin sähköpostitse tiedoksi tarjoajille 10.9.2015.

Tarjoajien valintaa koskeva päätös tehtiin 9.9.2015 180 ja annettiin sähköpostitse tiedoksi tarjoajille 10.9.2015. Kunnanhallitus 192 28.09.2015 TARJOAJIEN VALINTAA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ITSEOIKAISU SIIKALATVAN KUNNAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON ULKOISTUKSEN HANKINTAA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA Kunnanhallitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (11) 29 Hankintapäätöksen virheen korjaaminen HEL 2012-006951 T 02 08 02 00 Päätös päätti hallintolain 51 :n nojalla korjata sosiaalilautakunnan hankintapäätöksessä

Lisätiedot

4 Lastensuojelulain mukaisen ympärivuorokautisen laitoshoidon, ammatillisen perhekotihoidon, erityisyksikkö hoidon ja koulukoti hoidon hankinta

4 Lastensuojelulain mukaisen ympärivuorokautisen laitoshoidon, ammatillisen perhekotihoidon, erityisyksikkö hoidon ja koulukoti hoidon hankinta Lasten ja nuorten lautakunta 4 22.11.2017 4 Lastensuojelulain mukaisen ympärivuorokautisen laitoshoidon, ammatillisen perhekotihoidon, erityisyksikkö hoidon ja koulukoti hoidon hankinta 1690/02.07.01/2017

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (8) 5 Kotihoidon kotisiivouspalvelut HEL 2015-007254 T 02 08 02 00 Päätös päätti - hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston kotihoidon kotisiivouspalveluihin sen kohderyhmien

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 126 Ikkunan tiivistys- ja korjaustyöt, puitejärjestely 1.4.2016-31.3.2018 HEL 2015-013851 T 02 08 03 00 Päätös päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen

Lisätiedot

Osa A: Vartiointipalvelu Karkkilan kaupungin alueella Osa B: Vartiointipalvelu Vihdin kunnan (pääosin Nummelan) alueella

Osa A: Vartiointipalvelu Karkkilan kaupungin alueella Osa B: Vartiointipalvelu Vihdin kunnan (pääosin Nummelan) alueella VARTOINTIPALVELUN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 24.10.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

A. Terveyskeskuslääkäri palvelut B. Hoitajat C. Hammaslääkärit D. Hammashoitajat ja suuhygienistit E. Työterveyslääkärit

A. Terveyskeskuslääkäri palvelut B. Hoitajat C. Hammaslääkärit D. Hammashoitajat ja suuhygienistit E. Työterveyslääkärit Yhtymähallitus 73 26.06.2012 Lääkäri- ja hoitajatyövoiman hankinta 17/02.08.00/2012 Kyh 73 Terveydenhuollon ammattihenkilöitä ei ole saatu rekrytoitua kaikkiin Ptky Karviaisessa avoinna oleviin vakansseihin,

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde. TERVEYSASEMAPÄIVYSTYSPALVELUT Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (6) 5 Monivuotisten kasvien taimihankinnan puitejärjestely 2017 2018 hankintayhteistyössä Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) kanssa HEL 2017-001449

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Asian valmistelija: talouspäällikkö Markku Liimatainen Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta

Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta Perusturvalautakunta 101 27.10.2015 Kaupunginhallitus 405 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 148 11.11.2015 Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta 329/05.05.00/2015 PERLJ 27.10.2015 101 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 64/2014 1 (5) Hankintakeskus 19.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 64/2014 1 (5) Hankintakeskus 19.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 64/2014 1 (5) 64 Suojaus ja peittely H074-14 HEL 2014-010142 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä Emicaid Oy, Mölnlycke Health Care Oy, OneMed Oy (1),

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Hankinnassa palvelut luokitellaan kohderyhmien tarpeiden mukaisesti eri osioihin. Hoito toteutetaan palveluntuottajan laitoksessa.

Hankinnassa palvelut luokitellaan kohderyhmien tarpeiden mukaisesti eri osioihin. Hoito toteutetaan palveluntuottajan laitoksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 18.12.2012 Päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon hankinta 276/551/2012 SOTE 155 Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli viime kokouksessaan päihdehuol lon kun touttavan

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (6) 138 Päätös kuntouttavan työtoiminnan hankinnasta HEL 2015-000198 T 02 08 01 00 Päätös päätti tarjouskilpailun perusteella valita seuraavat palveluntarjoajat palvelukokonaisuuksittain

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 82 28.10.2014 KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUN KILPAILUTUS 116/232/2014 SOSTERV 82 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 SOSTERV 20 Valmistelu:

Lisätiedot

Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta

Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta Perusturvalautakunta 101 27.10.2015 Kaupunginhallitus 405 02.11.2015 Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta 329/05.05.00/2015 PERLJ 27.10.2015 101 Perusturvalautakunta päätti 16.6.2015 60 käynnistää

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Vammaisten asumispalvelujen hankkiminen/oma-aloitteinen hankintaoikaisu

Vammaisten asumispalvelujen hankkiminen/oma-aloitteinen hankintaoikaisu Sosiaalilautakunta 85 16.09.2016 Sosiaalilautakunta 96 29.09.2016 Vammaisten asumispalvelujen hankkiminen/oma-aloitteinen hankintaoikaisu 2337/02.08.00/2016 SOSLA 16.09.2016 85 Hankinnan toteutus: Uudenkaupungin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (8) 106 Vanhusten päivätoiminnan hankinta HEL 2014-010586 T 02 08 02 00 Päätös päätti käydyn tarjouskilpailun tuloksena valita kohderyhmittäin seuraavat tarjoajat

Lisätiedot

3. Luvanvarainen perhehoito KORJATTU LIITE. Suositushinnan (180 /vrk) ylitys**

3. Luvanvarainen perhehoito KORJATTU LIITE. Suositushinnan (180 /vrk) ylitys** Lastensuojelujen hankinta Tarjouksia POIS SULJETUT Perhekoti Kuutinpesä Oy / Perhekoti Kuutinpesä Oy Perhekoti Juolukka Oy / Perhekoti Juolukka Perhekoti Lähde Ky / Perhekoti Lähde (an hinnan kohdalle

Lisätiedot

Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan järjestettävien asumisja hoivapalvelujen hankinta puitesopimuksella

Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan järjestettävien asumisja hoivapalvelujen hankinta puitesopimuksella Sosiaali- ja terveyslautakunta 266 27.10.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 318 08.12.2010 Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan järjestettävien asumisja hoivapalvelujen hankinta puitesopimuksella

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Hankintakeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Hankintakeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (6) 3 Liikkumisen apuvälineet H018-14 HEL 2014-011257 T 02 08 01 00 Päätös päätti hyväksyä seuraavat tarjoukset kolmeksi (3) vuodeksi hinnaltaan edullisimpina. Algol-Trehab

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (6) 348 Suun terveydenhuollon ostopalvelut HEL 2014-002411 T 02 08 02 00 Päätös päätti esityslistalla esitetyin perusteluin seuraavaa: 1. Valita suun terveydenhuollon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta

Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta Perusturvalautakunta 101 27.10.2015 Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta 329/05.05.00/2015 PERLJ 27.10.2015 101 Perusturvalautakunta päätti 16.6.2015 60 käynnistää vanhusten te hos tetun palveluasumisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta To/16 12.11.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta To/16 12.11.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (6) 522 Verkkosaaren kunnostusurakan jätettä sisältävän pilaantuneen maan vastaanoton ja loppusijoituksen puitesopimus HEL 2015-011434 T 02 08 02 00 Päätös A B päätti

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 1 (5) 3 Sosiaali- ja terveysvirasto, vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinta 2017-2020 HEL 2016-001793 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Lohjan kaupunki Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelun hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Lohjan kaupunki Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelun hankinta MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUN HANKINTA A: TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN ASUMISPALVELU B: PALVELUASUMINEN Perusturvakuntayhtymä Karviainen sekä Lohjan kaupunki (jäljempänä tilaaja

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja hoivapalvelujen hankinta puitesopimuksella

Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja hoivapalvelujen hankinta puitesopimuksella Sosiaali- ja terveyslautakunta 268 27.10.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 319 08.12.2010 Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja hoivapalvelujen hankinta puitesopimuksella 628/41/411/2010 STLTK 268 Kainuun

Lisätiedot

Hankintapäätös, perusterveydenhuollon puheterapiapalveluiden puitejärjestelyn hankinnasta Loviisan kaupungille

Hankintapäätös, perusterveydenhuollon puheterapiapalveluiden puitejärjestelyn hankinnasta Loviisan kaupungille Perusturvalautakunta 3 12.01.2017 Hankintapäätös, perusterveydenhuollon puheterapiapalveluiden puitejärjestelyn hankinnasta Loviisan kaupungille 500/02.08.00/2016 PL 3 Valmistelijat: palvelupäällikkö,

Lisätiedot

40 02.06.2010 70 09.12.2010. Tehostetunpalveluasumisen tarjouskilpailu / Anbudstävlan om effektiverat serviceboende

40 02.06.2010 70 09.12.2010. Tehostetunpalveluasumisen tarjouskilpailu / Anbudstävlan om effektiverat serviceboende Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 40 02.06.2010 70 09.12.2010 Tehostetunpalveluasumisen tarjouskilpailu / Anbudstävlan om effektiverat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/ Helsingin kaupunki Esityslista 3/2017 1 (5) 1 Teolliset elintarvikkeet yhteishankinta H121-16 HEL 2016-008264 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hyväksyä Kespro Oy:n, Lihel Oy Solinan,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 7 Projektinhallinnan konsultointipalvelut sosiaali- ja terveysvirastoa varten HEL 2016-002088 T 02 08 02 00 H041-16 Päätös Päätöksen perustelut Hankinnan kohde Hankintamenettely

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 (6) 408 Lääkärityövoiman vuokraaminen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston päivystysyksiköihin HEL 2014-009676 T 02 08 02 00 Päätös Käsittely päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (6) 29 Teolliset elintarvikkeet yhteishankinta H121-16 HEL 2016-008264 T 02 08 01 00 Päätös päätti hyväksyä Kespro Oy:n, Lihel Oy Solinan, Valio Oy:n, Suomen Iglu

Lisätiedot