VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI"

Transkriptio

1 VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI

2 Sisältö Toimitusjohtajalta Haasteita edessä ja takana... 3 Yhteiskuntavastuuraportoinnin keskeiset tunnusluvut... 6 RAY TÄNÄÄN... 8 Strategia... 8 Odotukset 2015 ja toiminnan arviointi... 8 Organisaatio Yhteiskuntavastuun johtaminen Sponsorointi...12 Hallintomalli...12 RAY:n johtoryhmä RAY:n hallitus Henkilöstö...19 Yhteiskunnallista vuorovaikutusta...21 PELAAJAN MAAILMA...23 RAY Etuasiakkuus...24 Pelaajakäyttäytyminen...24 Tunnistettu pelaaminen...26 Vastuullisuus pelitoiminnassa...26 Alaikäispelaamisen estäminen...27 Pelihaittojen ehkäisy...29 LIIKETOIMINTA...31 Pelitoiminnan tuotto...31 Tutkimus ja tuotekehitys...34 Pelitoiminnan tuoton käyttö...35 Ympäristövastuu...35 AVUSTUSTOIMINTA...37 Avustusten jako Avustuslinjauksia uudistettiin...39 Neuvontaa, koulutusta ja uudistuneita verkkopalveluita...39 Vaikuttavaa järjestötyötä AVUNSAAJAN MAAILMA...41 Avustusohjelmilla parannetaan vaikuttavuutta...41 Kansalliset rahoitusohjelmat...43 RAY:n vastuu- ja vuosiraportti 2014 Tekijät RAY: Anna-Maria Halle, Pirjo Ilves, Sanna Kontkanen, Jaana Korkiakoski, Jenni Mutka. Exove Design Oy: Aki-Ville Pöykiö ja Topias Dean Visuaalinen ilme: Topias Dean, Exove, Pirre Liukka, RAY Kuvat: Wilma Hurskainen (valokuvat), Vesa Sammalisto (piirroskuvat) GRI (G3) ohjeiston mukainen raportointi luettavissa osoitteessa:

3 Toimitusjohtajalta Haasteita edessä ja takana Suomen rahapelaamisessa oli vuonna 2014 historian siipien havinaa. Olemme tottuneet jatkuvaan pelaamisen kasvuun, mutta viime vuoden kasvuluku oli kutakuinkin nolla. Syyt nollakasvuun olivat ilmeiset: talouden alakulo ja kansalaisten käytettävissä olevien tulojen lasku. Näistä ei ole myöskään odotettavissa vetoapua rahapelaamiseen tulevina vuosina. Oman tekemisen täytyy olla parasta A-ryhmää, jotta edunsaajille voidaan turvata myös jatkossa riittävät voimavarat. RAY osallistui tärkeään työhön nuorten työllistämismahdollisuuksien edistämiseksi. Uudella Paikka Auki avustusohjelmalla mahdollistetaan usealle sadalle nuorelle työllistyminen sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Tämä työ jatkuu myös vuonna Vuoden lopulla maan hallitus käynnisti työn Suomen rahapelijärjestelmän erilaisten tulevaisuuden mallien hahmottamiseksi. Työn tavoitteena on ennen kaikkea yksinoikeusjärjestelmän säilyttäminen. Tässä työssä on tärkeää turvata edunsaajien asema ja rahoitus. On syytä muistaa, että koko Suomen rahapelijärjestelmän ovat perustaneet vapaaehtoistyötä tekevät järjestöt, RAY:llä sosiaali- ja terveysalan järjestöt. Suomessa on periaatteessa yksinoikeusjärjestelmä, mutta verkossa eletään käytännössä avoimessa kilpailussa. Suomalaiset pelaavat ulkomaisilla nettisivuilla noin 130 miljoonaa euroa vuodessa. Yksinoikeustoimijoilla ei ole vastuullisuudestaan johtuen käytössään sellaisia työkaluja kuin ulkomaisilla toimijoilla. Olemme nyrkkeilykehässä toinen käsi taakse sidottuna. Suomalaisten toimijoiden kykyä kanavoida pelaamista kotimaiseen tarjontaan on myös pohdittava hallituksen käynnistämässä hankkeessa. "RAY osallistui tärkeään työhön nuorten työllistämismahdollisuuksien edistämiseksi. Uudella Paikka Auki -avustusohjelmalla mahdollistetaan usealle sadalle nuorelle työllistyminen sosiaalija terveysalan järjestöissä. Tämä työ jatkuu myös vuonna 2015." Velipekka Nummikoski RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti

4 Kannattavuus 60% 1632 Avustukset 308,0milj. Veteraanien kuntoutukseen 113,7milj. Pelitoiminnan tuotto vuonna 2014 (milj. euroa) Pelitoiminnan tuoton jakautuminen vuonna 2014 (milj. euroa) 1,8%0,2% 7,7% 3,6% 8,7% 4,5% 12,2% 8,9% 12,0% 53,0% 74,6% 12,9% Pelipisteet 579,4 RAY-pelisalit 94,6 Digitaaliset kanavat 59,5 Casino Helsinki 27,7 Ravintolakasinopelit 13,5 Myynti ja vuokraus 1,7 Tilitetty STM:lle avustuksina 411,2 Sijoituspaikkamaksut 100,2 Arpajaisvero 93,0 Nettoivestoinnit 35,2 Muut kulut 67,6 4 RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti 2014

5 Pelitoiminnan tuoton kehittyminen vuosina (milj. euroa) ,4-1,9% ,4 +2,1% ,1 +4,9% ,1 +9,6% ,5 +3,7% Suurimmat avustuksensaajat vuonna 2014 (milj. euroa) Suomen Mielenterveysseura ry 6,2 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry6 Maaseudun Terveysja Lomahuolto ry RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti

6 Yhteiskuntavastuuraportoinnin keskeiset tunnusluvut RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti 2014

7 RAY:n vaikutukset yhteiskuntaan RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti

8 RAY TÄNÄÄN RAY:ssä tehdään päivittäin töitä, jotta vastuullisen rahapelaamisen tuotoilla voidaan tukea suomalaista hyvinvointia. RAY:n arvoketju alkaa pelaajasta ja päättyy yksittäisen ihmisen hyvinvoinnin edistämiseen myös tänään. Strategia RAY:n strategia valmistui vuonna Vuoteen 2017 ulottuvan strategian ydin on, että Suomessa säilyy nykyinen rahapelien yksinoikeusjärjestelmä ja RAY jatkaa itsenäisenä rahapelitoimijana. RAY:n toiminta on tehokasta ja pelit järjestetään vastuullisesti. Tavoitteena on mahdollisimman mittavan yhteiskunnallisen kokonaishyödyn aikaansaaminen. Rahapeli- ja avustustoiminnan muodostama kokonaisuus tiivistyy tunnukseen Huviksi ja hyödyksi. Tarkasteluvuonna RAY:ssä jatkettiin määrätietoisesti voimassa olevan strategian toteuttamista. RAY:n hallitus hyväksyi uuden strategian mukaiset rahapelitoiminnan, avustustoiminnan, henkilöstöpolitiikan, viestinnän sekä ICT-linjaukset. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta avasi loppuvuodesta keskustelun suomalaisen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista malleista. Sisäministeriö käynnisti laaja-alaisen selvitystyön yhteistyössä rahapeliministeriöiden ja edunsaajien kanssa siten, että myös muita toimijoita kuullaan. Odotukset 2015 ja toiminnan arviointi Odotettavissa vuonna 2015 Suomen ja koko euroalueen taloutta viime vuosina leimannut epävarmuus jatkuu vuonna Tämä heijastuu myös kuluttajien käyttäytymiseen. Palkansaajien käytettävissä olevat reaalitulot näyttävät alenevan edelleen. Myös kuluttajien vapaa-ajankulutus on muuttumassa. Sen lisäksi Euroopan rahapelimarkkinat ovat alkaneet osoittaa saturoitumisen merkkejä. Rahapelitoiminnan tärkein lyhyen ja pitkän tähtäyksen tavoite on pelaajakunnan supistumisen pysäyttäminen ja kääntäminen kasvuun kasvattamalla uusien vuosipelaajien määrää sekä aktivoimalla harvoin pelaavia asiakkaita. Vapaaehtoisuuteen perustuvaa tunnistettua pelaamista pyritään lisäämään debit-korttien käytön edistämisen sekä vuoden 2014 lopussa päivitetyn RAY Etuasiakkuuskonseptin avulla. Avustamisen tarve ei ole vähenemässä. Julkisen talouden tasapainottamisen tarve lisää kysyntää sosiaali- ja terveysjärjestöjen auttamistyölle, jonka tärkein rahoittaja RAY on. Vuoden 2015 haasteita ovat uusien avustuslinjausten toteuttaminen ja niitä tukevien käytäntöjen kehittäminen. RAY:n oman ohjelmarahoituksen kehittäminen on tärkeä osa avustuslinjausten ohjaavuuden vahvistamista. EU:ssa valmistellaan parhaillaan uutta, ns. neljättä rahanpesudirektiiviä. Näyttäisi siltä, että EU-käsittelyn myötä direktiiviin soveltamisalaan voidaan tehdä rahapeleissä kansallisesti poikkeuksia (pl. kasinot). Poissuljennan on perustuttava kansalliseen riskiarvioon ja siitä on ilmoitettava komissiolle. Uu- Tunnistettua pelaamista pyritään lisäämään. 8 RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti 2014 RAY TÄNÄÄN

9 Kansalaisten mielipide raha-automaattien määrästä vuosina "Onko rahavoittoja antavien automaattien määrä maassamme mielestänne sopiva vai pitäisikö niiden määrää muuttaa? Suomi RAY:n yksinoikeuden kannatus vuosina Kansainvälisessä vertailussa on käytössä uusimmat käytössä olevat tutkimusluvut. Lähde: Taloustutkimuksen Omnibus-väestökysely Norja Tanska Ruotsi Britannia Hollanti Espanja Viro Saksa Tsekki Italia % 50% 100% Sopiva Ei osaa sanoa Raha-automaattitoiminnan harjoittamisen yksinoikeus on säilytettävä nykyisellään Rahaautomaattiyhdistyksellä RAY:llä % 25% 50% 75% 100% Ei osaa sanoa RAY TÄNÄÄN RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti

10 si direktiivi julkaistaneen maaliskuussa 2015, mistä alkaa kahden vuoden siirtymäaika kansalliselle täytäntöönpanolle. Uusi lainsäädäntö astunee voimaan aikaisintaan Toimintaa arvioidaan RAY:n toiminnan onnistumista mitataan säännöllisesti muun muassa kysymällä kansalaisten mielipidettä yksinoikeusjärjestelmästä ja pelitoiminnan hyväksyttävyydestä, luottamuksesta raha-automaattitoimintaan ja pelitoiminnan mieltämisestä yhteiskunnallisesti vastuulliseksi. Yksinoikeusjärjestelmän kannatus on perinteisesti pysytellyt 70 prosentin paremmalla puolella, mutta vuonna 2014 kannatus laski 69 prosenttiin. Sen sijaan suhtautuminen raha-automaattien määrään parani kolmatta vuotta peräkkäin. RAY keskustelee säännöllisesti eri sidosryhmiensä kanssa sekä liiketoimintansa, avustustoimintansa että vastuullisuutensa kehittämisestä. Organisaatio 2014 RAY on julkisoikeudellinen yhdistys, johon vuonna 2014 kuului 94 sosiaali- ja terveysalalla toimivaa jäsenjärjestöä. Järjestöt ovat edustettuina ylintä toimivaltaa käyttävässä yhdistyksen kokouksessa. RAY:n hallituksen muodostavat seitsemän valtioneuvoston ja seitsemän yhdistyksen kokouksen valitsemaa edustajaa. RAY:ssä työskentelee yli koko- tai osa-aikaista henkilöä. Yhteiskuntavastuun johtaminen RAY:n yhteiskuntavastuu sisältää hyvän hallintotavan, peli- ja avustustoiminnan vastuullisuuden, ympäristövastuun ja vastuun omasta henkilöstöstä. Tämän lisäksi RAY:ssä seurataan aktiivisesti rahapelialan kansainvälistä kehitystä. RAY:n toimintaa ohjaavat lainsäädännön lisäksi RAY:n hallituksen vahvistamat erilliset ohjeet ja linjaukset, joilla vastuullisuutta johdetaan. Corporate Governance (CG) -ohjeistus varmistaa, että johtamisessa otetaan huomioon valtiovallan, yhdistyksen kokouksen ja RAY:n hallituksen asettamat tavoitteet ja arvot ja että toiminnassa noudatetaan muutoinkin hyvää hallintotapaa. 78 % kansalaisista luottaa RAY:n toimintaan. 10 RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti 2014 RAY TÄNÄÄN

11 Hankinnoissaan RAY huomioi mahdollisuuksiensa mukaan Valtioneuvoston periaatepäätöksen kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa. RAY edellyttää, että hankintaketjussa toimitaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla, kunnioitetaan kansainvälisiä ihmisoikeuksia eikä pakko- tai lapsityövoiman käyttöä hyväksytä. Hankinnoissa noudatetaan RAY:n eettisiä ohjeita. Rahapelitoimintaa ohjaavat rahapelilinjaukset, riskienhallintaperiaatteet sekä vastuullisuusnormit ja ohjelma. RAY on sitoutunut huomioimaan vastuullisuuden liiketoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä päivittäisessä päätöksenteossa. Rahapelitoiminnan vastuullisuuskonseptin kehitystyö käynnistettiin syksyllä. Sen tarkoituksena on kirkastaa RAY:n tekemää vastuullisuustyötä sekä löytää uusia tapoja sen toteuttamiseksi. Toimintavuonna RAY:n hallitus hyväksyi uudet avustuslinjaukset vuosille Niiden tehtävänä on suunnata avustukset toimintoihin, joille on aitoa kysyntää ja tarvetta, ja jotka edistävät parhaiten ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että Suomen monipuolisen ja aktiivisen sosiaali- ja terveysalan järjestökentän toimintaedellytykset turvataan myös jatkossa. RAY:n kaikkia työsuhdeautoja ja tuotannon henkilöautoja sekä yhdistyksen lainoittamia henkilökunnan autoja koskevat samat päästörajat ja -tavoitteet. Kiinteistöjen sähkön ostamisessa RAY on sitoutunut Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaan päästöttömään Ekoenergiaan. Pääkonttori kuuluu Green Office verkostoon. Toimintavuonna Euroopan kattojärjestö European Lotteries hyväksyi auditoinnissaan RAY:n rahapelitoiminnan vastuullisuuden standardien mukaiseksi. Auditoinnissa määriteltyjen kehittämiskohteiden etenemistä tarkastellaan seuraavan kerran kahden vuoden kuluttua. RAY:n tiivis yhteistyö auttavan puhelimen Peluurin kanssa jatkuu edelleen. Toimintavuonna vietettiin Peluurin kymmenvuotisjuhlia. Palvelun rahoittavat suomalaiset peliyhteisöt RAY, Fintoto Oy ja Veikkaus Oy. Oma henkilökunta ja yhteiskuntavastuuyksikkö Oman henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin kohdistetut tavoitteet on kirjattu henkilöstöpoliittisiin linjauksiin. RAY allekirjoitti toimintavuonna FIBS:in monimuotoisuussitoumuksen, jolla se sitoutuu henkilöstön moniarvoiseen ja yhdenvertaiseen johtamiseen. Pelaamisen hallinnan ohjelma toteutettiin toimintavuonna yhteistyössä työterveyshuollon ja auttavan puhelimen Peluurin kanssa. Ohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä oman henkilökunnan peliongelmia ja auttaa ongelmissa olevia. Kaikki esimiehet ovat perehtyneet koulutukseen toimintavuoden aikana. Vuonna 2014 valmistuivat omalle henkilökunnalle suunnatut vastuullisuusja eettiset periaatteet verkkokurssit. Niillä halutaan varmistaa, että oma henkilökunta tuntee vastuunsa ja osaa noudattaa pelisääntöjä työssään. Kaikkien työntekijöiden tulee suorittaa vuonna 2015 verkkokurssi. Jos tavoite toteutuu, palkitaan koko henkilökunta strategiapalkkiolla. RAY:n hallitus hyväksyy RAY:n vastuullisuutta ohjaavat yhteiskuntavastuumittarit ja seuraa mittarien toteutumista vuosittain. Vuosi- ja vastuuraportin hyväksyy RAY:n johtoryhmä. Yhdistyksen kokoukselle raportti jaetaan tiedoksi tilinpäätöskokouksessa. RAY TÄNÄÄN RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti

12 Avutukset yhteensä (tuhatta ) * VTKL:n koordinaatiohanke Yhteiskuntavastuun johtaminen RAY Yhteiskuntavastuumittarit RAY tulee tunnetuksi vastuullisena, tehokkaana ja luotettavana organisaationa (%) * Kansalaiset kannattavat RAY:n rahapelitoiminnan yksinoikeutta (%) ** Kansalaisten mielestä RAY:n avustukset menevät oikeisiin kohteisiin, täysin samaa mieltä (%) ** Alaikäispelaamisen valvonta onnistuu, erittäin & melko huonosti (%) ** Ongelmapelaamista pystytään rajoittamaan, pelaa väestöstä ongelmallisen paljon raha-automaatteja (%) ** ,7 1,8 Pelaajamäärän kehitys, vuosi ja viikko kuukausi (%) ** 34,5 ja 15,1 35,0 ja 15,6 RAY:n panostukset pelihaittojen ehkäisyyn ( ) * TNS Gallupin Yritysten maine- ja vastuullisuustutkimus (TRIM-indeksi) ** Taloustutkimuksen Omnibus -väestökysely Avainlukutaulukko RAY:n yhteiskuntavastuuyksikkö koordinoi ja kehittää yhteiskuntavastuuta yhdessä muiden yksiköiden kanssa. Se osallistuu rahapelitoiminnan projekteihin, Page 1 of 10 toimii vastuullisuuden asiantuntijana sisäisissä hankkeissa ja kehittää vastuullisuutta. Yksikössä työskentelevät yhteiskuntavastuupäällikkö ja asiantuntija. Se toimii toimitusjohtajalle raportoivan viestintä- ja vastuullisuusjohtajan alaisuudessa. Toimitusjohtaja raportoi vastuullisuusasioista säännöllisesti RAY:n hallitukselle. Sponsorointi Vuonna 2014 RAY:n viestintäyhteistyökumppaneita olivat Helsingin Juhlaviikot, LUX Helsinki, Flow Festival ja oikeusministeriön Demokratiapalkinto. Lisäksi viestintäyhteistyötä tehtiin Helsingissä järjestetyn World NGO Dayn kanssa. Yhteistyössä Helsingin Juhlaviikkojen kanssa herätettiin keskustelua nuorten työllistymisestä Paikka auki -avustusohjelman teeman mukaisesti. LUX Helsingin yhteistyö tarjosi kaupunkilaisille Urban Flipper -valoteoksen, ja Flow-festivaalien tapahtumapisteellä kerrottiin Inhimilliset Uutiset -kampanjasta. Demokratiapalkinnon teemana olivat lähidemokratia ja kansalaisten osallistumisoikeudet. Sponsorointikohteet valitaan RAY:n sponsorointiohjetta noudattaen. Yhteistyö on RAY:lle investointi, joka tukee viestinnän tavoitteiden saavuttamista. Se eroaa hyväntekeväisyydestä ja avustustoiminnasta. Toimintavuonna sponsorointiin käytettiin hieman alle euroa. Hallintomalli Lainsäädännöllinen perusta RAY:n toiminnan taustalla on runsaasti lainsäädännöllistä ohjausta, joka määrittelee sekä peli- että avustustoiminnan raamit ja organisaation hallinnon. Vuodesta 2014 alkaen myönnettyihin raha-automaattiavustuksiin sovellettiin edellisen vuoden kesäkuussa voimaan tullutta raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) osittaisuudistusta (366/2013). Päätös avustusten jaosta siirtyi Valtioneuvostolta sosiaali- ja terveysministeriöön. Raha-automaattiyhdistyksestä annettuun valtioneuvoston asetukseen teh- 12 RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti 2014 RAY TÄNÄÄN

13 tiin alkaen muutoksia, jotka koskevat RAY:n jäsenyydestä erottamista sekä johtoryhmän jäsenten nimittämistä. Asetusmuutoksen jälkeen yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä ilman kuulemista, jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksua kahtena peräkkäisenä vuonna, katsotaan se eronneeksi yhdistyksestä (asetuksen 3 ). Toimialajohtaja-termi korvattiin asetuksessa johtoryhmän jäsen -termillä. Hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet (asetuksen 12 :n 3 kohta). RAY noudattaa hankinnoissaan hankintalakia. Hankintalain kokonaisuudistus käynnistyi marraskuussa Uudistuksen taustalla ovat Euroopan komission hankintadirektiiviehdotukset, jotka hyväksyttiin tammikuussa RAY:n hankintaohje uudistettiin vastaamaan hankintalinjauksia ja nykyorganisaatiota. Hankintalain edellyttämistä kilpailuttamisprosesseista vastaa RAY:n hankintakeskus ja hankintojen sopimusasioista lakiasiainyksikkö yhteistyössä RAY:n yksiköiden kanssa. EU:ssa on kesken ns. neljännen rahanpesudirektiivin käsittely. Näyttäisi siltä, että EU-käsittelyn myötä direktiiviin soveltamisalaan voidaan tehdä rahapelien osalta kansallisesti poikkeuksia (pl. kasinot). Poissuljennan on perustuttava kansalliseen riskiarvioon ja siitä on ilmoitettava komissiolle. Uusi direktiivi julkaistaneen maaliskuussa 2015, josta alkaa kahden vuoden siirtymäaika kansalliselle täytäntöönpanolle. Suomessa kansallista lainsäädäntöä aletaan valmistella tammikuussa 2015 valtiovarainministeriön vetämässä työryhmässä. Lakiesitysluonnos lienee valmis lausunnolle syksyllä RAY:n kokeminen yhteiskunnallisesti vastuulliseksi vuosina Luottamus RAY:n toimintaan vuosina "Raha-automaattiyhdistyksen toiminta on luotettavaa. "Kuinka hyvin Rahaautomaattiyhdistykseen sopii arvio yhteiskunnallisesti vastuuntuntoinen?" % 25% 50% 75%1 00% % 25% 50% 75%1 00% Sopii hyvin Sopii melko hyvin Ei osaa sanoa Sopii melko huonosti Ei sovi lainkaan Ei osaa sanoa RAY TÄNÄÄN RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti

14 EU:ssa on valmisteilla tietosuoja-asetus, joka aiheuttaa muutoksia myös RAY:n toimintaan. Se on varautunut jo muutoksiin, vaikka asetusta ei vielä ole hyväksytty. Komissio julkaisi sähköistä rahapelaamista koskevat suositukset. Komissio kannustaa jäsenvaltioita suojelemaan tehokkaasti kuluttajia, pelaajia ja alaikäisiä hyväksymällä periaatteet, jotka koskevat sähköisiä rahapelipalveluja sekä niiden vastuullista mainontaa ja sponsorointia. Periaatteiden tavoitteena on suojella kuluttajien terveyttä ja minimoida mahdolliset taloudelliset vahingot, joita pakonomainen tai liiallinen rahapelaaminen voi aiheuttaa. Suositukset eivät ole juridisesti sitovaa sääntelyä, mutta esimerkiksi RAY pyrkii osaltaan noudattamaan niitä. Sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäasiainministeriön asettama rahapelien arviointityöryhmä aloitti työnsä vuonna Työ jatkui vuoden 2014 kesäkuuhun. Työryhmä esitti , että sosiaali- ja terveysministeriö perustaa arviointiryhmän rahapelien toimeenpanoa koskevien haittariskien ja haittojen arviointia varten. RAY:n toimintaa ohjaa vastuullisuus. Pelitoiminnassa vastuullisuus todentuu siten, että RAY huolehtii pelaajien oikeusturvasta, varmistaa pelien rehellisyyden ja pyrkii estämään rikollisen toiminnan. Vastuullisuus on myös pelaamisesta aiheutuvien taloudellisten ja sosiaalisten haittojen ehkäisyä. RAY mittaa vastuullisuuden toteutumista ja raportoi hallitukselle säännöllisesti. Vuonna 2014 RAY:n yhteiskuntavastuuyksikössä työskenteli kaksi henkilöä. RAY:n toimintaa ohjaa vastuullisuus. Omistajaohjaus RAY on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toimintaa säätelevät lait ja asetukset. RAY:n toimintaa valvovat sisäministeriö ja sen alaisuudessa toimiva poliisihallitus sekä sosiaali- ja terveysministeriö, yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus. Valtiovallalla on määräysvalta yhdistyksen hallituksessa. Johtoryhmä ja hallitus RAY:n johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja ja kuusi muuta johtajaa. RAY:n hallitukseen kuuluu 14 jäsentä, joista yhdistyksen kokous on valinnut seitsemän ja valtioneuvosto nimittänyt seitsemän. Johtoryhmän kokoonpano muuttui vuoden 2014 aikana. Viestintäjohtajan tehtävistä strategiajohtajaksi siirtyneen Matti Hokkasen työsuhde päättyi marraskuun lopussa. Viestintä- ja vastuullisuusjohtajaksi nimitetty Jari Elo liittyi samaan aikaan johtoryhmään. Hallintojohtaja Alpo Rivinojan titteli muuttui sisäisten palvelujen johtajaksi Rivinoja toimii toimitusjohtajan sijaisena. Johtoryhmässä muutoksia vuonna RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti 2014 RAY TÄNÄÄN

15 RAY:n johtoryhmä Velipekka Nummikoski, toimitusjohtaja, VTM, s RAY:n palvelukseen Johtoryhmän jäsen alk. Jari Elo, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, KTM, s RAY:n palvelukseen Johtoryhmän jäsen alk. Timo Kiiskinen, liiketoimintajohtaja, DI, s RAY:n palvelukseen Johtoryhmän jäsen alk. Mari Mustakoski, lakiasiainjohtaja, OTK, VT, LLM, s RAY:n palvelukseen Johtoryhmän jäsen alk. Henrik Niinimäki, kehitysjohtaja, MA, s RAY:n palvelukseen Johtoryhmän jäsen alk. Alpo Rivinoja, sisäisten palvelujen johtaja, ekonomi, VTM, s RAY:n palvelukseen Johtoryhmän jäsen Tj:n sijainen alk. Sisko Seppä, avustustoiminnan johtaja, VTK, s RAY:n palvelukseen Johtoryhmän jäsen alk. RAY TÄNÄÄN RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti

16 RAY:n hallitus Valtioneuvoston nimeämät jäsenet: Hanna Tainio puheenjohtaja palkitsemis- ja nimitysvaliokunta, puheenjohtaja lääketieteen tohtori, dosentti, kansanedustaja s Hallituksen jäsen vuodesta 2013 Sampsa Kataja varapuheenjohtaja varatuomari, kansanedustaja s Hallituksen jäsen vuodesta 2013 Jukka Aalto talousjohtaja, SM s Hallituksen jäsen vuodesta 2013 Olli Kerola tarkastusvaliokunta, puheenjohtaja HTM, apulaisosastopäällikkö, STM s Hallituksen jäsen vuodesta 2010 Raine Vairimaa VT, OTL, hallitusneuvos, VM s Hallituksen jäsen vuodesta 2013 Anu Vehviläinen FM, kansanedustaja s Hallituksen jäsen vuodesta 2013 Ville Vähämäki tarkastusvaliokunnan jäsen diplomi-insinööri, kansanedustaja s Hallituksen jäsen vuodesta 2013 Yhdistyksen kokouksen nimeämät jäsenet: Pekka Lapinleimu 2. varapuheenjohtaja, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen LL, toiminnanjohtaja Kuuloliitto ry s Hallituksen jäsen vuodesta RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti 2014 RAY TÄNÄÄN

17 Lisbeth Hemgård VTM, toiminnanjohtaja, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl s Hallituksen jäsen vuodesta 2013 Vertti Kiukas tarkastusvaliokunnan jäsen FM, pääsihteeri, SOSTE ry s Hallituksen jäsen vuodesta 2010 Hanna Markkula-Kivisilta tarkastusvaliokunnan jäsen VTM, pääsihteeri, Pelastakaa Lapset ry s Hallituksen jäsen vuodesta 2013 Hannu Partanen sosionomi, toiminnanjohtaja, Eläkeläiset ry s Hallituksen jäsen vuodesta 2010 Ilkka Repo KTM, toimitusjohtaja, Allergia- ja astmaliitto ry s Hallituksen jäsen vuodesta 2013 Marita Ruohonen YTM, toiminnanjohtaja, Suomen Mielenterveysseura ry s Hallituksen jäsen vuodesta 2010 Henkilöstön edustajat: Heikki Kupiainen Huoltoedustaja s.1954 Hallituksen jäsen vuodesta 2013 Kristiina Lindroos Toimistoassistentti s Hallituksen jäsen vuodesta 2010 RAY TÄNÄÄN RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti

18 GraaÞt 2014 Sisäinen tarkastus RAY:n sisäisen tarkastuksen järjestämisen periaatteista päättää RAY:n hallitus. Sisäisestä tarkastuksesta vastaa toimitusjohtaja. Käytännön tarkastustoiminnasta vastaa sisäisen tarkastuksen yksikkö, jota johtaa tarkastuspäällikkö. RAY:n hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman tarkastusvaliokunnan esityksestä. Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti puolivuosittain tarkastusvaliokunnalle ja toimitusjohtajalle sekä tarvittaessa johtoryhmälle sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman toteutumisesta sekä yhteenvedon tarkastushavainnoista. Vuonna 2014 sisäinen tarkastus teki toimintasuunnitelmansa mukaiset tarkastukset sekä konsultoi ja tuki eri yksiköitä sisäisessä valvonnassa. Riskienhallinta Riskienhallinnan menetelmiä kehitettiin kaikilla osa-alueilla. Käytössä olevat 04/03/15 15:26 toimintatavat ja hallintatyökalut tukivat päätöksentekoa käytännön tasolla, kuten pelisaliuudistuksessa, sekä strategisia tavoitteita saavuttavissa hankkeissa. Vastuuhenkilöille järjestettiin koulutustilaisuuksia, joissa perehdyttiin muuttuvaan toimintaympäristöön. Näin saatiin parannettua myös hallintatoimien vaikuttavuutta. Strategisten riskien painopisteitä ja hallintatoimia selkiytettiin strategiatyön yhteydessä vuotiaita (%) vuotiaita (%) yli 50-vuotiaita (%) Henkilöstön keski-ikä (v) Miesten ja naisten osuudet eri tehtävissä Palkitseminen RAY:ssä on käytössä koko henkilöstöä 2014 koskeva strategiapalkkiojärjestelmä Palkitsemisjärjestelmä miehet/naiset on sama sekä johdolle miehet/naiset että muulle henkilöstölle. miehet/naiset Strategiapalkkion enimmäismäärä lkm on % molemmille lkm kahdeksan % prosenttia lkm vuosiansiosta. % Strategiapalkkion mittaristo koostuu sekä RAY:n yhteisistä että yksikkökohtaisista tavoitteista. Kaikille yhteisillä RAY-tason mittareilla mitattiin vuonna 2014 taloudellista tulosta ja vastuullisuutta. Yksikkötasolla on strategiaa tukevien mittareiden ohella käytössä myös pikapalkitseminen. Hallitus 9/5 64/36 9/5 64/36 9/5 64/36 Johtoryhmä 5/2 71/29 5/2 71/29 4/2 67/33 Muu johto 10/1 91/9 10/2 83/17 8/1 89/11 Esimiehet 85/56 60/40 86/50 63/37 88/57 61/39 Muut toimihenkilöt ja työntekijät 861/612 58/42 856/620 58/42 838/620 57/43 Strategiapalkkio Maksettu strategiapalkkio kokonaisuudessaan ( ) Palkittujen määrä (hlö) Johdolle maksetut palkkiot Kiinteä osa Muuttuva osa Kiinteä osa Muuttuva osa Toimitusjohtaja Muu johtoryhmä Yhteensä Koulutuskustannukset Palvelupelihenkilökunnan peruskoulutus (hlö) Sisäinen koulutus ( ) Ulkoinen koulutus ( ) Koulutusmateriaali ja -välineet ( ) RAY:n Vastuu- ja 6 vuosiraportti RAY TÄNÄÄN Page 8 of 10

19 GraaÞt 2014 Henkilöstö Vuonna 2014 RAY:n palveluksessa työskenteli rahapelien 2,8 ammattilaista. 2,7 2,8 6,6 Työntekijöistä yli puolet työskentelee pelinhoitajina ja muissa asiakaspalvelutehtävissä RAY:n pelisaleissa, Casino Helsingissä ja ravintoloissa. RAY:ssä Ympäristövastuun avainluvut työskentelee myös muun muassa pelien 1) kehittäjiä Sähkönkulutus ja avustustoiminnan kiinteistöissä (MWh) asiantunti joita. Vihreän Lisäksi sähkön RAY:ssä osuus on kiinteistöjen vahvat omat sähköstä tukitoiminnot ja sisäiset palvelut. (%) Sähkönkulutus sijoituspaikka-automaateissa (MWh) * Valtaosa RAY:n palveluksessa työskentelevistä on vakituisessa ja kokoai kaisessa työsuhteessa. Kokoaikaisia 2) Kaukolämmönkulutus (MWh) työntekijöitä oli 995 ja osa-aikaisia Osa-aikaisten työntekijöiden määrää selittää pitkälti osa-aikaisesti työskenteleviekm) 3) pelinhoitajien määrä. Työsuhde- ja tuotannon autojen ajetut kilometrit (milj. ajoneuvo- 4,8 4,2 4,6 Toimintavuonna valmistuivat henkilöstöpoliittiset linjaukset. RAY:n tavoitteena on osaava ja sitoutunut henkilöstö. Autojen keskimääräinen päästö (gco2/km) Green Keväällä Office RAY:ssä (pääkonttori) käytiin palvelupelitoiminnassa YT- neuvottelut, joissa järjesteltiin uudelleen esimies- ja tukitoimintoja. Kesällä ja syksyllä RAY:ssä käytiin YT-neuvottelut, joiden seurauksena muodostettiin uusi yksikkö nimeltään Sähkönkulutus (MWh) liikepaikkojen Toimistopaperin kehitys. kulutus Entisen (arkkia/hlö) tuotantoyksikön nimi muuttui liiketoiminnan tu ki yksiköksi. Siihen liitettiin myös asiakaspalvelu ja palvelukeskus. Työntekijöiden uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön RAY:n toimihenkilöiden ja työntekijöiden nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 3) saakka. RAY:n ensimmäinen Talentohjelma saatiin päätökseen. 04/03/15 15:26 Tutkimukseen ja tuotekehitykseen (milj. ) * Luku korjattu laskennan tarkentuessa. 1) Sisältää sähkön pelipaikoissa, toimistoissa sekä loma- ja edustuskiinteistöissä. 2) Sisältää kaukolämmön pääkonttorilla ja Casino Helsingissä, jotka ovat RAY:n kiinteistöpinta-alasta yhteensä lähes 50 %. Useissa kohteissa lämmitys kuuluu vuokraan, joten RAY ei saa tietoja. Sisältää tuotannon ja huollon autot sekä RAY:n omistamat autoetuautot (vapaassa autoedussa on mukana kokonaiskilometrit, käyttöetuautoissa vain työajo). Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstö (lkm) Vakituiset (%) Määräaikaiset (%) Kokoaikaiset (%) Osa-aikaiset (%) Vaihtuvuus (%) Tulovaihtuvuus (%) Uudet työsuhteet (lkm) Lähtövaihtuvuus (%) GraaÞt /03/15 15: vuotiaita (%) Page 7 of vuotiaita (%) yli 50-vuotiaita (%) Henkilöstön keski-ikä (v) Miesten ja naisten osuudet RAY:ssä eri on tehtävissä voimassa vuonna 2014 miehet/naiset päivitetty tasa-arvosuunnitelma. miehet/naiset Sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu RAY:ssä parhaiten työntekijöillä ja toimi- miehet/naiset lkm % lkm % lkm % henkilöillä. Johtotehtävissä ja esimiesasemassa työskentelevistä valtaosa on sen Hallitus sijaan edelleen miehiä. 9/5 64/36 9/5 64/36 9/5 64/36 Johtoryhmä 5/2 71/29 5/2 71/29 4/2 67/33 Muu johto 10/1 91/9 10/2 83/17 8/1 89/11 Esimiehet 85/56 60/40 86/50 63/37 88/57 61/39 RAY TÄNÄÄN RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti Muut toimihenkilöt ja 861/612 58/42 856/620 58/42 838/620 57/43 työntekijät

20 GraaÞt /03/15 15:26 Miesten ja naisten osuudet eri tehtävissä 2014 miehet/naiset Vuonna 2014 syntyi uusi ammatti: kasinopelijuontaja vuotiaita (%) vuotiaita Koulutus (%) ja osaamisen kehittäminen yli 50-vuotiaita Osaava (%) henkilöstö on RAY:lle tärkeää. Vuonna RAY:ssä 16keskityttiin edelleen 17 esimiesten työn kehittämiseen ja palvelukulttuurin vahvistamiseen. Henkilöstön keski-ikä (v) Henkilökunnan verkkokoulutusta tehostettiin. Verkkokurssin voi suorittaa muun muassa RAY:n vastuullisuudesta, eettisistä ohjeista, tietoturvasta ja tuotetietoudesta. Uudet työntekijät perehtyvät RAY:hyn miehet/naiset Meidän kaikkien miehet/naiset RAY verkkokurssilla. lkm % lkm % lkm % Edellisvuoden tapaan pidettiin sisäisiä esimiesfoorumeita. 9/5 Sekä 64/36asiantuntijoille 9/5 että 64/36 esimiehille oli 9/5omia 64/36 Hallitus mento- Johtoryhmä rointiryhmiä. Esimiehillä oli lisäksi mahdollisuus osallistua vertaistukiryhmien 5/2 71/29 5/2 71/29 4/2 67/33 työskentelyyn. Muu johto Esimiehet RAY:n ensimmäinen 10/1 tulevaisuuden 91/9 10/2 tekijöitä 83/17 valmentava Talent 8/1 ohjelma 89/11 saatiin päätökseen. 85/56 Vuonna 60/ aloittavan 86/50 uuden 63/37Talent-ohjelman 88/57 osallistujat 61/39 valittiin. Muut toimihenkilöt ja Yli 55 -vuotiaiden 861/612 ikäohjelma 58/42 jatkui. 856/620 Ohjelman 58/42 teemoja ovat 838/620 työn tekeminen, 57/43 työntekijät osaaminen ja kehittyminen sekä työterveys ja työkyky. Myös nuorille suunnatun ikäohjelman suunnittelu alkoi. Tämän ohjelman tavoitteena on antaa ensimmäisessä työpaikassaan olevalle nuorelle käsitys 2014 hyvän työpaikan 2013 toiminnasta Strategiapalkkio Syksyllä 2013 valmistunut päihde- ja pelaamisenhallintaohjelma otettiin Maksettu strategiapalkkio kokonaisuudessaan ( ) käyttöön. Esimiehet perehdytettiin vuoden 2014 aikana ohjelmaan. Se on herättänyt (hlö) kiinnostusta myös RAY:n ulkopuolella Palkittujen määrä RAY tarjoaa edelleen koulutuksen rahapelialalle. Se kouluttaa itse noin henkilöä vuosittain pelihoitajan ammattiin ja muihin asiakaspalvelutehtäviin pelisaleihin ja Casino Helsinkiin. Koulutus antaa uudelle työntekijälle am- Johdolle maksetut palkkiot matilliset valmiudet Kiinteä pelinhoitajan osa Muuttuva työhön. osa Kiinteä osa Muuttuva osa Vuonna 2014 koulutukset jatkuivat entiseen tapaan. Uusi ammattinimike, Toimitusjohtaja kasinopelijuontaja, otettiin käyttöön, kun RAY avasi elokuussa livekasinon. Li- pöytäpelejä pelataan verkossa oikean 995 ja 550 ilmielävän kasinopeli Muu johtoryhmävekasinossa Yhteensä juontajan johdolla Koulutuskustannukset GraaÞt /03/15 15: Palvelupelihenkilökunnan -vuotiaita (%) peruskoulutus (hlö) Sisäinen -vuotiaita koulutus (%) ( ) yli Ulkoinen 50-vuotiaita koulutus (%)( ) Henkilöstön Koulutusmateriaali keski-ikä ja -välineet (v) ( ) Miesten ja naisten osuudet eri tehtävissä 2014 miehet/naiset 2013 miehet/naiset Page 8 of miehet/naiset lkm % lkm % lkm % Hallitus 9/5 64/36 9/5 64/36 9/5 64/36 Johtoryhmä 5/2 71/29 5/2 71/29 4/2 67/33 Muu johto 10/1 91/9 10/2 83/17 8/1 89/11 Esimiehet 85/56 60/40 86/50 63/37 88/57 61/39 Muut toimihenkilöt ja työntekijät 861/612 58/42 856/620 58/42 838/620 57/43 Strategiapalkkio Maksettu strategiapalkkio kokonaisuudessaan ( ) RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti 2014 RAY TÄNÄÄN Palkittujen määrä (hlö)

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI

VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI Sisältö Toimitusjohtajalta Haasteita edessä ja takana... 3 Yhteiskuntavastuuraportoinnin keskeiset tunnusluvut... 6 RAY TÄNÄÄN... 8 Strategia... 8 Odotukset 2015 ja toiminnan arviointi...

Lisätiedot

Edunsaajien asema rahapeliuudistuksessa

Edunsaajien asema rahapeliuudistuksessa Edunsaajien asema rahapeliuudistuksessa 13.3.2015 Rahapelijärjestelmän vahva perusta Suomessa rahapelipolitiikasta päättävät eduskunta ja valtioneuvosto Suomen rahapelijärjestelmästä ja sen eri toimijoista

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI

VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI Sisältö Toimitusjohtajalta Kohti uutta... 3 RAY:N VUOSI 2016... 4 RAY:n arvot... 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 7 Yksinoikeus velvoitti vastuuseen... 8 Odotukset vuodelle 2017 ja toiminnan

Lisätiedot

Iholiiton kevätpäivät 19.3.2016 Tampere-talo Ilkka Repo toimitusjohtaja Allergia- ja astmaliitto ry

Iholiiton kevätpäivät 19.3.2016 Tampere-talo Ilkka Repo toimitusjohtaja Allergia- ja astmaliitto ry Iholiiton kevätpäivät 19.3.2016 Tampere-talo Ilkka Repo toimitusjohtaja Allergia- ja astmaliitto ry 7.4.2016 Ilkka Repo 1 Agenda 1. RAY kuulumisia rahamonopoliyhtiöiden fuusio 1. Lähtökohta 2. Ratkaisu

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät Vantaa, 30.10.2014 Sini Toikka 24.10.2014 1 MEIDÄN KAIKKIEN RAY Avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016-2019 2

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Antti Murto, THL

Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Antti Murto, THL Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi 12.3.2013 Esityksen kulku Suomen rahapelijärjestelmä ja tulokulmia rahapelikysymykseen Paljonko suomalaiset pelaavat rahapelejä Mitä pelejä pelataan ja missä

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys SOK:n palkka- ja palkkioselvitys 2015 Palkitsemisen periaatteet SOK:ssa SOK:n hallintoneuvosto on asettanut pysyvän palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää koko S-ryhmän ylimmän

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen Rahapelihaittojen ehkäisy Esityksen sisältö Yleistä rahapelaamisesta Rahapelihaittojen ehkäisy yhteisössä Rahapeliongelmien ehkäisy yksilötyössä Rahapelaamisesta yleisesti Rahapeleillä tarkoitetaan kaikkea

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN HALLINTO-, OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN HALLINTO-, OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ CG OHJE 1 (15) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN HALLINTO-, OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ CORPORATE GOVERNANCE OHJEISTUS RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, 02650 ESPOO Puhelin 09 43 701 www.ray.fi PL 32, 02601

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Ensi- ja turvakotien liitto ry 10.12.2009 Mika Pyykkö, 9.12.2009 1 Alustuksen rakenne Lähtökohdista Haasteista ja mahdollisuuksista

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Pakkatoimintamalli. Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn PAKKA-TOIMINTAMALLI

Pakkatoimintamalli. Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn PAKKA-TOIMINTAMALLI Pakkatoimintamalli Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn Pakka-toiminta kannattaa! Monialainen yhteistyö tekee Pakka-toiminnasta vaikuttavaa: alkoholin, tupakan

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto: HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Asiantuntijalausunto: HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 (5) Hallintovaliokunta Eduskunta Viite: Hallintovaliokunnan asiantuntijakutsu 26.10.2016 Asiantuntijalausunto: HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 6.4.2011 Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 2 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2010.. 2 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva lausunto

Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva lausunto 1 Lausunto 1 (7) kirjaamo@intermin.fi lainsaadantoyksikko_poliisiosasto@intermin.fi kirjaamo@stm.fi Viite: SMDno-2015-1557 ja STM 3351/2015 Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva

Lisätiedot

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus.

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Mitä strategia tarkoittaa? Kuka tarvitsee strategiaa? Strategiatyön tavoitteet

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma

Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma Vantaa 4.11.2015 Suunnittelija Minna Kesänen Koske/THL Pakka toimintamalli Vaikuttavaksi todettu käytännönläheinen toimintamalli paikallisten alkoholi-,

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 Visio Toimintakykyisenä kotona Perustehtävämme Järjestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Päivi Heikkinen 8.1.2016. Julkinen

Päivi Heikkinen 8.1.2016. Julkinen Muistio 1 (5) Käteistä kaupan kassalta - yleinen palvelukuvaus 1 Käteisen saatavuus Suomessa 2 Käteistä kaupan kassalta Käteisen jakelukanavista merkittävin on Otto.-automaattiverkko, jonka kautta jaetaan

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke 2011-2014 Kaiku-hankkeiden teemapäivä / Hotelli Seurahuone Marianne Turja 4/6/2014 KEHITTÄMISHANKKEEN PÄÄKOHDAT Tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvointijohtaminen,

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1 (6) KUNTARAHOITUS Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1.3.2016 2 (6) 1 TAUSTA JA TARKOITUS Kuntarahoitus Oyj antaa vuosittain tällä palkka- ja palkkioselvityksellä tiedot luottolaitoksia koskevassa sääntelyssä

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Vastine 1 (5) HE 132/2016 vp - Hallituksen esitys eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Vastine 1 (5) HE 132/2016 vp - Hallituksen esitys eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Vastine 1 (5) Hallitusneuvos Jouni Laiho 12.10.2016 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta HE 132/2016 vp - Hallituksen esitys eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto: HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Asiantuntijalausunto: HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 (6) Sosiaali- ja terveysvaliokunta Eduskunta Viite: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu 23.9.2016 Asiantuntijalausunto: HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke

Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto 18.9.2014 Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke Laatua nuorisotyöhön hankkeessa toteutettiin elo-syyskuun 2014 vaihteessa arviointia ja laatutyötä järjestöissä

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Pelastustoimen naisverkosto Tampere

Pelastustoimen naisverkosto Tampere Pelastustoimen naisverkosto Tampere 14.11.2015 Tervehdys verkoston suojelijalta Arvoisat Pelastustoimen naisverkoston puuhanaiset, verkoston jäsenet On hienoa saada kutsu tulla tämän verkoston suojelijaksi.

Lisätiedot