VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI"

Transkriptio

1 VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI

2 Sisältö Toimitusjohtajalta Haasteita edessä ja takana... 3 Yhteiskuntavastuuraportoinnin keskeiset tunnusluvut... 6 RAY TÄNÄÄN... 8 Strategia... 8 Odotukset 2015 ja toiminnan arviointi... 8 Organisaatio Yhteiskuntavastuun johtaminen Sponsorointi...12 Hallintomalli...12 RAY:n johtoryhmä RAY:n hallitus Henkilöstö...19 Yhteiskunnallista vuorovaikutusta...21 PELAAJAN MAAILMA...23 RAY Etuasiakkuus...24 Pelaajakäyttäytyminen...24 Tunnistettu pelaaminen...26 Vastuullisuus pelitoiminnassa...26 Alaikäispelaamisen estäminen...27 Pelihaittojen ehkäisy...29 LIIKETOIMINTA...31 Pelitoiminnan tuotto...31 Tutkimus ja tuotekehitys...34 Pelitoiminnan tuoton käyttö...35 Ympäristövastuu...35 AVUSTUSTOIMINTA...37 Avustusten jako Avustuslinjauksia uudistettiin...39 Neuvontaa, koulutusta ja uudistuneita verkkopalveluita...39 Vaikuttavaa järjestötyötä AVUNSAAJAN MAAILMA...41 Avustusohjelmilla parannetaan vaikuttavuutta...41 Kansalliset rahoitusohjelmat...43 RAY:n vastuu- ja vuosiraportti 2014 Tekijät RAY: Anna-Maria Halle, Pirjo Ilves, Sanna Kontkanen, Jaana Korkiakoski, Jenni Mutka. Exove Design Oy: Aki-Ville Pöykiö ja Topias Dean Visuaalinen ilme: Topias Dean, Exove, Pirre Liukka, RAY Kuvat: Wilma Hurskainen (valokuvat), Vesa Sammalisto (piirroskuvat) GRI (G3) ohjeiston mukainen raportointi luettavissa osoitteessa:

3 Toimitusjohtajalta Haasteita edessä ja takana Suomen rahapelaamisessa oli vuonna 2014 historian siipien havinaa. Olemme tottuneet jatkuvaan pelaamisen kasvuun, mutta viime vuoden kasvuluku oli kutakuinkin nolla. Syyt nollakasvuun olivat ilmeiset: talouden alakulo ja kansalaisten käytettävissä olevien tulojen lasku. Näistä ei ole myöskään odotettavissa vetoapua rahapelaamiseen tulevina vuosina. Oman tekemisen täytyy olla parasta A-ryhmää, jotta edunsaajille voidaan turvata myös jatkossa riittävät voimavarat. RAY osallistui tärkeään työhön nuorten työllistämismahdollisuuksien edistämiseksi. Uudella Paikka Auki avustusohjelmalla mahdollistetaan usealle sadalle nuorelle työllistyminen sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Tämä työ jatkuu myös vuonna Vuoden lopulla maan hallitus käynnisti työn Suomen rahapelijärjestelmän erilaisten tulevaisuuden mallien hahmottamiseksi. Työn tavoitteena on ennen kaikkea yksinoikeusjärjestelmän säilyttäminen. Tässä työssä on tärkeää turvata edunsaajien asema ja rahoitus. On syytä muistaa, että koko Suomen rahapelijärjestelmän ovat perustaneet vapaaehtoistyötä tekevät järjestöt, RAY:llä sosiaali- ja terveysalan järjestöt. Suomessa on periaatteessa yksinoikeusjärjestelmä, mutta verkossa eletään käytännössä avoimessa kilpailussa. Suomalaiset pelaavat ulkomaisilla nettisivuilla noin 130 miljoonaa euroa vuodessa. Yksinoikeustoimijoilla ei ole vastuullisuudestaan johtuen käytössään sellaisia työkaluja kuin ulkomaisilla toimijoilla. Olemme nyrkkeilykehässä toinen käsi taakse sidottuna. Suomalaisten toimijoiden kykyä kanavoida pelaamista kotimaiseen tarjontaan on myös pohdittava hallituksen käynnistämässä hankkeessa. "RAY osallistui tärkeään työhön nuorten työllistämismahdollisuuksien edistämiseksi. Uudella Paikka Auki -avustusohjelmalla mahdollistetaan usealle sadalle nuorelle työllistyminen sosiaalija terveysalan järjestöissä. Tämä työ jatkuu myös vuonna 2015." Velipekka Nummikoski RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti

4 Kannattavuus 60% 1632 Avustukset 308,0milj. Veteraanien kuntoutukseen 113,7milj. Pelitoiminnan tuotto vuonna 2014 (milj. euroa) Pelitoiminnan tuoton jakautuminen vuonna 2014 (milj. euroa) 1,8%0,2% 7,7% 3,6% 8,7% 4,5% 12,2% 8,9% 12,0% 53,0% 74,6% 12,9% Pelipisteet 579,4 RAY-pelisalit 94,6 Digitaaliset kanavat 59,5 Casino Helsinki 27,7 Ravintolakasinopelit 13,5 Myynti ja vuokraus 1,7 Tilitetty STM:lle avustuksina 411,2 Sijoituspaikkamaksut 100,2 Arpajaisvero 93,0 Nettoivestoinnit 35,2 Muut kulut 67,6 4 RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti 2014

5 Pelitoiminnan tuoton kehittyminen vuosina (milj. euroa) ,4-1,9% ,4 +2,1% ,1 +4,9% ,1 +9,6% ,5 +3,7% Suurimmat avustuksensaajat vuonna 2014 (milj. euroa) Suomen Mielenterveysseura ry 6,2 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry6 Maaseudun Terveysja Lomahuolto ry RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti

6 Yhteiskuntavastuuraportoinnin keskeiset tunnusluvut RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti 2014

7 RAY:n vaikutukset yhteiskuntaan RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti

8 RAY TÄNÄÄN RAY:ssä tehdään päivittäin töitä, jotta vastuullisen rahapelaamisen tuotoilla voidaan tukea suomalaista hyvinvointia. RAY:n arvoketju alkaa pelaajasta ja päättyy yksittäisen ihmisen hyvinvoinnin edistämiseen myös tänään. Strategia RAY:n strategia valmistui vuonna Vuoteen 2017 ulottuvan strategian ydin on, että Suomessa säilyy nykyinen rahapelien yksinoikeusjärjestelmä ja RAY jatkaa itsenäisenä rahapelitoimijana. RAY:n toiminta on tehokasta ja pelit järjestetään vastuullisesti. Tavoitteena on mahdollisimman mittavan yhteiskunnallisen kokonaishyödyn aikaansaaminen. Rahapeli- ja avustustoiminnan muodostama kokonaisuus tiivistyy tunnukseen Huviksi ja hyödyksi. Tarkasteluvuonna RAY:ssä jatkettiin määrätietoisesti voimassa olevan strategian toteuttamista. RAY:n hallitus hyväksyi uuden strategian mukaiset rahapelitoiminnan, avustustoiminnan, henkilöstöpolitiikan, viestinnän sekä ICT-linjaukset. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta avasi loppuvuodesta keskustelun suomalaisen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista malleista. Sisäministeriö käynnisti laaja-alaisen selvitystyön yhteistyössä rahapeliministeriöiden ja edunsaajien kanssa siten, että myös muita toimijoita kuullaan. Odotukset 2015 ja toiminnan arviointi Odotettavissa vuonna 2015 Suomen ja koko euroalueen taloutta viime vuosina leimannut epävarmuus jatkuu vuonna Tämä heijastuu myös kuluttajien käyttäytymiseen. Palkansaajien käytettävissä olevat reaalitulot näyttävät alenevan edelleen. Myös kuluttajien vapaa-ajankulutus on muuttumassa. Sen lisäksi Euroopan rahapelimarkkinat ovat alkaneet osoittaa saturoitumisen merkkejä. Rahapelitoiminnan tärkein lyhyen ja pitkän tähtäyksen tavoite on pelaajakunnan supistumisen pysäyttäminen ja kääntäminen kasvuun kasvattamalla uusien vuosipelaajien määrää sekä aktivoimalla harvoin pelaavia asiakkaita. Vapaaehtoisuuteen perustuvaa tunnistettua pelaamista pyritään lisäämään debit-korttien käytön edistämisen sekä vuoden 2014 lopussa päivitetyn RAY Etuasiakkuuskonseptin avulla. Avustamisen tarve ei ole vähenemässä. Julkisen talouden tasapainottamisen tarve lisää kysyntää sosiaali- ja terveysjärjestöjen auttamistyölle, jonka tärkein rahoittaja RAY on. Vuoden 2015 haasteita ovat uusien avustuslinjausten toteuttaminen ja niitä tukevien käytäntöjen kehittäminen. RAY:n oman ohjelmarahoituksen kehittäminen on tärkeä osa avustuslinjausten ohjaavuuden vahvistamista. EU:ssa valmistellaan parhaillaan uutta, ns. neljättä rahanpesudirektiiviä. Näyttäisi siltä, että EU-käsittelyn myötä direktiiviin soveltamisalaan voidaan tehdä rahapeleissä kansallisesti poikkeuksia (pl. kasinot). Poissuljennan on perustuttava kansalliseen riskiarvioon ja siitä on ilmoitettava komissiolle. Uu- Tunnistettua pelaamista pyritään lisäämään. 8 RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti 2014 RAY TÄNÄÄN

9 Kansalaisten mielipide raha-automaattien määrästä vuosina "Onko rahavoittoja antavien automaattien määrä maassamme mielestänne sopiva vai pitäisikö niiden määrää muuttaa? Suomi RAY:n yksinoikeuden kannatus vuosina Kansainvälisessä vertailussa on käytössä uusimmat käytössä olevat tutkimusluvut. Lähde: Taloustutkimuksen Omnibus-väestökysely Norja Tanska Ruotsi Britannia Hollanti Espanja Viro Saksa Tsekki Italia % 50% 100% Sopiva Ei osaa sanoa Raha-automaattitoiminnan harjoittamisen yksinoikeus on säilytettävä nykyisellään Rahaautomaattiyhdistyksellä RAY:llä % 25% 50% 75% 100% Ei osaa sanoa RAY TÄNÄÄN RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti

10 si direktiivi julkaistaneen maaliskuussa 2015, mistä alkaa kahden vuoden siirtymäaika kansalliselle täytäntöönpanolle. Uusi lainsäädäntö astunee voimaan aikaisintaan Toimintaa arvioidaan RAY:n toiminnan onnistumista mitataan säännöllisesti muun muassa kysymällä kansalaisten mielipidettä yksinoikeusjärjestelmästä ja pelitoiminnan hyväksyttävyydestä, luottamuksesta raha-automaattitoimintaan ja pelitoiminnan mieltämisestä yhteiskunnallisesti vastuulliseksi. Yksinoikeusjärjestelmän kannatus on perinteisesti pysytellyt 70 prosentin paremmalla puolella, mutta vuonna 2014 kannatus laski 69 prosenttiin. Sen sijaan suhtautuminen raha-automaattien määrään parani kolmatta vuotta peräkkäin. RAY keskustelee säännöllisesti eri sidosryhmiensä kanssa sekä liiketoimintansa, avustustoimintansa että vastuullisuutensa kehittämisestä. Organisaatio 2014 RAY on julkisoikeudellinen yhdistys, johon vuonna 2014 kuului 94 sosiaali- ja terveysalalla toimivaa jäsenjärjestöä. Järjestöt ovat edustettuina ylintä toimivaltaa käyttävässä yhdistyksen kokouksessa. RAY:n hallituksen muodostavat seitsemän valtioneuvoston ja seitsemän yhdistyksen kokouksen valitsemaa edustajaa. RAY:ssä työskentelee yli koko- tai osa-aikaista henkilöä. Yhteiskuntavastuun johtaminen RAY:n yhteiskuntavastuu sisältää hyvän hallintotavan, peli- ja avustustoiminnan vastuullisuuden, ympäristövastuun ja vastuun omasta henkilöstöstä. Tämän lisäksi RAY:ssä seurataan aktiivisesti rahapelialan kansainvälistä kehitystä. RAY:n toimintaa ohjaavat lainsäädännön lisäksi RAY:n hallituksen vahvistamat erilliset ohjeet ja linjaukset, joilla vastuullisuutta johdetaan. Corporate Governance (CG) -ohjeistus varmistaa, että johtamisessa otetaan huomioon valtiovallan, yhdistyksen kokouksen ja RAY:n hallituksen asettamat tavoitteet ja arvot ja että toiminnassa noudatetaan muutoinkin hyvää hallintotapaa. 78 % kansalaisista luottaa RAY:n toimintaan. 10 RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti 2014 RAY TÄNÄÄN

11 Hankinnoissaan RAY huomioi mahdollisuuksiensa mukaan Valtioneuvoston periaatepäätöksen kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa. RAY edellyttää, että hankintaketjussa toimitaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla, kunnioitetaan kansainvälisiä ihmisoikeuksia eikä pakko- tai lapsityövoiman käyttöä hyväksytä. Hankinnoissa noudatetaan RAY:n eettisiä ohjeita. Rahapelitoimintaa ohjaavat rahapelilinjaukset, riskienhallintaperiaatteet sekä vastuullisuusnormit ja ohjelma. RAY on sitoutunut huomioimaan vastuullisuuden liiketoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä päivittäisessä päätöksenteossa. Rahapelitoiminnan vastuullisuuskonseptin kehitystyö käynnistettiin syksyllä. Sen tarkoituksena on kirkastaa RAY:n tekemää vastuullisuustyötä sekä löytää uusia tapoja sen toteuttamiseksi. Toimintavuonna RAY:n hallitus hyväksyi uudet avustuslinjaukset vuosille Niiden tehtävänä on suunnata avustukset toimintoihin, joille on aitoa kysyntää ja tarvetta, ja jotka edistävät parhaiten ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että Suomen monipuolisen ja aktiivisen sosiaali- ja terveysalan järjestökentän toimintaedellytykset turvataan myös jatkossa. RAY:n kaikkia työsuhdeautoja ja tuotannon henkilöautoja sekä yhdistyksen lainoittamia henkilökunnan autoja koskevat samat päästörajat ja -tavoitteet. Kiinteistöjen sähkön ostamisessa RAY on sitoutunut Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaan päästöttömään Ekoenergiaan. Pääkonttori kuuluu Green Office verkostoon. Toimintavuonna Euroopan kattojärjestö European Lotteries hyväksyi auditoinnissaan RAY:n rahapelitoiminnan vastuullisuuden standardien mukaiseksi. Auditoinnissa määriteltyjen kehittämiskohteiden etenemistä tarkastellaan seuraavan kerran kahden vuoden kuluttua. RAY:n tiivis yhteistyö auttavan puhelimen Peluurin kanssa jatkuu edelleen. Toimintavuonna vietettiin Peluurin kymmenvuotisjuhlia. Palvelun rahoittavat suomalaiset peliyhteisöt RAY, Fintoto Oy ja Veikkaus Oy. Oma henkilökunta ja yhteiskuntavastuuyksikkö Oman henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin kohdistetut tavoitteet on kirjattu henkilöstöpoliittisiin linjauksiin. RAY allekirjoitti toimintavuonna FIBS:in monimuotoisuussitoumuksen, jolla se sitoutuu henkilöstön moniarvoiseen ja yhdenvertaiseen johtamiseen. Pelaamisen hallinnan ohjelma toteutettiin toimintavuonna yhteistyössä työterveyshuollon ja auttavan puhelimen Peluurin kanssa. Ohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä oman henkilökunnan peliongelmia ja auttaa ongelmissa olevia. Kaikki esimiehet ovat perehtyneet koulutukseen toimintavuoden aikana. Vuonna 2014 valmistuivat omalle henkilökunnalle suunnatut vastuullisuusja eettiset periaatteet verkkokurssit. Niillä halutaan varmistaa, että oma henkilökunta tuntee vastuunsa ja osaa noudattaa pelisääntöjä työssään. Kaikkien työntekijöiden tulee suorittaa vuonna 2015 verkkokurssi. Jos tavoite toteutuu, palkitaan koko henkilökunta strategiapalkkiolla. RAY:n hallitus hyväksyy RAY:n vastuullisuutta ohjaavat yhteiskuntavastuumittarit ja seuraa mittarien toteutumista vuosittain. Vuosi- ja vastuuraportin hyväksyy RAY:n johtoryhmä. Yhdistyksen kokoukselle raportti jaetaan tiedoksi tilinpäätöskokouksessa. RAY TÄNÄÄN RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti

12 Avutukset yhteensä (tuhatta ) * VTKL:n koordinaatiohanke Yhteiskuntavastuun johtaminen RAY Yhteiskuntavastuumittarit RAY tulee tunnetuksi vastuullisena, tehokkaana ja luotettavana organisaationa (%) * Kansalaiset kannattavat RAY:n rahapelitoiminnan yksinoikeutta (%) ** Kansalaisten mielestä RAY:n avustukset menevät oikeisiin kohteisiin, täysin samaa mieltä (%) ** Alaikäispelaamisen valvonta onnistuu, erittäin & melko huonosti (%) ** Ongelmapelaamista pystytään rajoittamaan, pelaa väestöstä ongelmallisen paljon raha-automaatteja (%) ** ,7 1,8 Pelaajamäärän kehitys, vuosi ja viikko kuukausi (%) ** 34,5 ja 15,1 35,0 ja 15,6 RAY:n panostukset pelihaittojen ehkäisyyn ( ) * TNS Gallupin Yritysten maine- ja vastuullisuustutkimus (TRIM-indeksi) ** Taloustutkimuksen Omnibus -väestökysely Avainlukutaulukko RAY:n yhteiskuntavastuuyksikkö koordinoi ja kehittää yhteiskuntavastuuta yhdessä muiden yksiköiden kanssa. Se osallistuu rahapelitoiminnan projekteihin, Page 1 of 10 toimii vastuullisuuden asiantuntijana sisäisissä hankkeissa ja kehittää vastuullisuutta. Yksikössä työskentelevät yhteiskuntavastuupäällikkö ja asiantuntija. Se toimii toimitusjohtajalle raportoivan viestintä- ja vastuullisuusjohtajan alaisuudessa. Toimitusjohtaja raportoi vastuullisuusasioista säännöllisesti RAY:n hallitukselle. Sponsorointi Vuonna 2014 RAY:n viestintäyhteistyökumppaneita olivat Helsingin Juhlaviikot, LUX Helsinki, Flow Festival ja oikeusministeriön Demokratiapalkinto. Lisäksi viestintäyhteistyötä tehtiin Helsingissä järjestetyn World NGO Dayn kanssa. Yhteistyössä Helsingin Juhlaviikkojen kanssa herätettiin keskustelua nuorten työllistymisestä Paikka auki -avustusohjelman teeman mukaisesti. LUX Helsingin yhteistyö tarjosi kaupunkilaisille Urban Flipper -valoteoksen, ja Flow-festivaalien tapahtumapisteellä kerrottiin Inhimilliset Uutiset -kampanjasta. Demokratiapalkinnon teemana olivat lähidemokratia ja kansalaisten osallistumisoikeudet. Sponsorointikohteet valitaan RAY:n sponsorointiohjetta noudattaen. Yhteistyö on RAY:lle investointi, joka tukee viestinnän tavoitteiden saavuttamista. Se eroaa hyväntekeväisyydestä ja avustustoiminnasta. Toimintavuonna sponsorointiin käytettiin hieman alle euroa. Hallintomalli Lainsäädännöllinen perusta RAY:n toiminnan taustalla on runsaasti lainsäädännöllistä ohjausta, joka määrittelee sekä peli- että avustustoiminnan raamit ja organisaation hallinnon. Vuodesta 2014 alkaen myönnettyihin raha-automaattiavustuksiin sovellettiin edellisen vuoden kesäkuussa voimaan tullutta raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) osittaisuudistusta (366/2013). Päätös avustusten jaosta siirtyi Valtioneuvostolta sosiaali- ja terveysministeriöön. Raha-automaattiyhdistyksestä annettuun valtioneuvoston asetukseen teh- 12 RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti 2014 RAY TÄNÄÄN

13 tiin alkaen muutoksia, jotka koskevat RAY:n jäsenyydestä erottamista sekä johtoryhmän jäsenten nimittämistä. Asetusmuutoksen jälkeen yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä ilman kuulemista, jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksua kahtena peräkkäisenä vuonna, katsotaan se eronneeksi yhdistyksestä (asetuksen 3 ). Toimialajohtaja-termi korvattiin asetuksessa johtoryhmän jäsen -termillä. Hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet (asetuksen 12 :n 3 kohta). RAY noudattaa hankinnoissaan hankintalakia. Hankintalain kokonaisuudistus käynnistyi marraskuussa Uudistuksen taustalla ovat Euroopan komission hankintadirektiiviehdotukset, jotka hyväksyttiin tammikuussa RAY:n hankintaohje uudistettiin vastaamaan hankintalinjauksia ja nykyorganisaatiota. Hankintalain edellyttämistä kilpailuttamisprosesseista vastaa RAY:n hankintakeskus ja hankintojen sopimusasioista lakiasiainyksikkö yhteistyössä RAY:n yksiköiden kanssa. EU:ssa on kesken ns. neljännen rahanpesudirektiivin käsittely. Näyttäisi siltä, että EU-käsittelyn myötä direktiiviin soveltamisalaan voidaan tehdä rahapelien osalta kansallisesti poikkeuksia (pl. kasinot). Poissuljennan on perustuttava kansalliseen riskiarvioon ja siitä on ilmoitettava komissiolle. Uusi direktiivi julkaistaneen maaliskuussa 2015, josta alkaa kahden vuoden siirtymäaika kansalliselle täytäntöönpanolle. Suomessa kansallista lainsäädäntöä aletaan valmistella tammikuussa 2015 valtiovarainministeriön vetämässä työryhmässä. Lakiesitysluonnos lienee valmis lausunnolle syksyllä RAY:n kokeminen yhteiskunnallisesti vastuulliseksi vuosina Luottamus RAY:n toimintaan vuosina "Raha-automaattiyhdistyksen toiminta on luotettavaa. "Kuinka hyvin Rahaautomaattiyhdistykseen sopii arvio yhteiskunnallisesti vastuuntuntoinen?" % 25% 50% 75%1 00% % 25% 50% 75%1 00% Sopii hyvin Sopii melko hyvin Ei osaa sanoa Sopii melko huonosti Ei sovi lainkaan Ei osaa sanoa RAY TÄNÄÄN RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti

14 EU:ssa on valmisteilla tietosuoja-asetus, joka aiheuttaa muutoksia myös RAY:n toimintaan. Se on varautunut jo muutoksiin, vaikka asetusta ei vielä ole hyväksytty. Komissio julkaisi sähköistä rahapelaamista koskevat suositukset. Komissio kannustaa jäsenvaltioita suojelemaan tehokkaasti kuluttajia, pelaajia ja alaikäisiä hyväksymällä periaatteet, jotka koskevat sähköisiä rahapelipalveluja sekä niiden vastuullista mainontaa ja sponsorointia. Periaatteiden tavoitteena on suojella kuluttajien terveyttä ja minimoida mahdolliset taloudelliset vahingot, joita pakonomainen tai liiallinen rahapelaaminen voi aiheuttaa. Suositukset eivät ole juridisesti sitovaa sääntelyä, mutta esimerkiksi RAY pyrkii osaltaan noudattamaan niitä. Sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäasiainministeriön asettama rahapelien arviointityöryhmä aloitti työnsä vuonna Työ jatkui vuoden 2014 kesäkuuhun. Työryhmä esitti , että sosiaali- ja terveysministeriö perustaa arviointiryhmän rahapelien toimeenpanoa koskevien haittariskien ja haittojen arviointia varten. RAY:n toimintaa ohjaa vastuullisuus. Pelitoiminnassa vastuullisuus todentuu siten, että RAY huolehtii pelaajien oikeusturvasta, varmistaa pelien rehellisyyden ja pyrkii estämään rikollisen toiminnan. Vastuullisuus on myös pelaamisesta aiheutuvien taloudellisten ja sosiaalisten haittojen ehkäisyä. RAY mittaa vastuullisuuden toteutumista ja raportoi hallitukselle säännöllisesti. Vuonna 2014 RAY:n yhteiskuntavastuuyksikössä työskenteli kaksi henkilöä. RAY:n toimintaa ohjaa vastuullisuus. Omistajaohjaus RAY on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toimintaa säätelevät lait ja asetukset. RAY:n toimintaa valvovat sisäministeriö ja sen alaisuudessa toimiva poliisihallitus sekä sosiaali- ja terveysministeriö, yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus. Valtiovallalla on määräysvalta yhdistyksen hallituksessa. Johtoryhmä ja hallitus RAY:n johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja ja kuusi muuta johtajaa. RAY:n hallitukseen kuuluu 14 jäsentä, joista yhdistyksen kokous on valinnut seitsemän ja valtioneuvosto nimittänyt seitsemän. Johtoryhmän kokoonpano muuttui vuoden 2014 aikana. Viestintäjohtajan tehtävistä strategiajohtajaksi siirtyneen Matti Hokkasen työsuhde päättyi marraskuun lopussa. Viestintä- ja vastuullisuusjohtajaksi nimitetty Jari Elo liittyi samaan aikaan johtoryhmään. Hallintojohtaja Alpo Rivinojan titteli muuttui sisäisten palvelujen johtajaksi Rivinoja toimii toimitusjohtajan sijaisena. Johtoryhmässä muutoksia vuonna RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti 2014 RAY TÄNÄÄN

15 RAY:n johtoryhmä Velipekka Nummikoski, toimitusjohtaja, VTM, s RAY:n palvelukseen Johtoryhmän jäsen alk. Jari Elo, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, KTM, s RAY:n palvelukseen Johtoryhmän jäsen alk. Timo Kiiskinen, liiketoimintajohtaja, DI, s RAY:n palvelukseen Johtoryhmän jäsen alk. Mari Mustakoski, lakiasiainjohtaja, OTK, VT, LLM, s RAY:n palvelukseen Johtoryhmän jäsen alk. Henrik Niinimäki, kehitysjohtaja, MA, s RAY:n palvelukseen Johtoryhmän jäsen alk. Alpo Rivinoja, sisäisten palvelujen johtaja, ekonomi, VTM, s RAY:n palvelukseen Johtoryhmän jäsen Tj:n sijainen alk. Sisko Seppä, avustustoiminnan johtaja, VTK, s RAY:n palvelukseen Johtoryhmän jäsen alk. RAY TÄNÄÄN RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti

16 RAY:n hallitus Valtioneuvoston nimeämät jäsenet: Hanna Tainio puheenjohtaja palkitsemis- ja nimitysvaliokunta, puheenjohtaja lääketieteen tohtori, dosentti, kansanedustaja s Hallituksen jäsen vuodesta 2013 Sampsa Kataja varapuheenjohtaja varatuomari, kansanedustaja s Hallituksen jäsen vuodesta 2013 Jukka Aalto talousjohtaja, SM s Hallituksen jäsen vuodesta 2013 Olli Kerola tarkastusvaliokunta, puheenjohtaja HTM, apulaisosastopäällikkö, STM s Hallituksen jäsen vuodesta 2010 Raine Vairimaa VT, OTL, hallitusneuvos, VM s Hallituksen jäsen vuodesta 2013 Anu Vehviläinen FM, kansanedustaja s Hallituksen jäsen vuodesta 2013 Ville Vähämäki tarkastusvaliokunnan jäsen diplomi-insinööri, kansanedustaja s Hallituksen jäsen vuodesta 2013 Yhdistyksen kokouksen nimeämät jäsenet: Pekka Lapinleimu 2. varapuheenjohtaja, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen LL, toiminnanjohtaja Kuuloliitto ry s Hallituksen jäsen vuodesta RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti 2014 RAY TÄNÄÄN

17 Lisbeth Hemgård VTM, toiminnanjohtaja, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl s Hallituksen jäsen vuodesta 2013 Vertti Kiukas tarkastusvaliokunnan jäsen FM, pääsihteeri, SOSTE ry s Hallituksen jäsen vuodesta 2010 Hanna Markkula-Kivisilta tarkastusvaliokunnan jäsen VTM, pääsihteeri, Pelastakaa Lapset ry s Hallituksen jäsen vuodesta 2013 Hannu Partanen sosionomi, toiminnanjohtaja, Eläkeläiset ry s Hallituksen jäsen vuodesta 2010 Ilkka Repo KTM, toimitusjohtaja, Allergia- ja astmaliitto ry s Hallituksen jäsen vuodesta 2013 Marita Ruohonen YTM, toiminnanjohtaja, Suomen Mielenterveysseura ry s Hallituksen jäsen vuodesta 2010 Henkilöstön edustajat: Heikki Kupiainen Huoltoedustaja s.1954 Hallituksen jäsen vuodesta 2013 Kristiina Lindroos Toimistoassistentti s Hallituksen jäsen vuodesta 2010 RAY TÄNÄÄN RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti

18 GraaÞt 2014 Sisäinen tarkastus RAY:n sisäisen tarkastuksen järjestämisen periaatteista päättää RAY:n hallitus. Sisäisestä tarkastuksesta vastaa toimitusjohtaja. Käytännön tarkastustoiminnasta vastaa sisäisen tarkastuksen yksikkö, jota johtaa tarkastuspäällikkö. RAY:n hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman tarkastusvaliokunnan esityksestä. Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti puolivuosittain tarkastusvaliokunnalle ja toimitusjohtajalle sekä tarvittaessa johtoryhmälle sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman toteutumisesta sekä yhteenvedon tarkastushavainnoista. Vuonna 2014 sisäinen tarkastus teki toimintasuunnitelmansa mukaiset tarkastukset sekä konsultoi ja tuki eri yksiköitä sisäisessä valvonnassa. Riskienhallinta Riskienhallinnan menetelmiä kehitettiin kaikilla osa-alueilla. Käytössä olevat 04/03/15 15:26 toimintatavat ja hallintatyökalut tukivat päätöksentekoa käytännön tasolla, kuten pelisaliuudistuksessa, sekä strategisia tavoitteita saavuttavissa hankkeissa. Vastuuhenkilöille järjestettiin koulutustilaisuuksia, joissa perehdyttiin muuttuvaan toimintaympäristöön. Näin saatiin parannettua myös hallintatoimien vaikuttavuutta. Strategisten riskien painopisteitä ja hallintatoimia selkiytettiin strategiatyön yhteydessä vuotiaita (%) vuotiaita (%) yli 50-vuotiaita (%) Henkilöstön keski-ikä (v) Miesten ja naisten osuudet eri tehtävissä Palkitseminen RAY:ssä on käytössä koko henkilöstöä 2014 koskeva strategiapalkkiojärjestelmä Palkitsemisjärjestelmä miehet/naiset on sama sekä johdolle miehet/naiset että muulle henkilöstölle. miehet/naiset Strategiapalkkion enimmäismäärä lkm on % molemmille lkm kahdeksan % prosenttia lkm vuosiansiosta. % Strategiapalkkion mittaristo koostuu sekä RAY:n yhteisistä että yksikkökohtaisista tavoitteista. Kaikille yhteisillä RAY-tason mittareilla mitattiin vuonna 2014 taloudellista tulosta ja vastuullisuutta. Yksikkötasolla on strategiaa tukevien mittareiden ohella käytössä myös pikapalkitseminen. Hallitus 9/5 64/36 9/5 64/36 9/5 64/36 Johtoryhmä 5/2 71/29 5/2 71/29 4/2 67/33 Muu johto 10/1 91/9 10/2 83/17 8/1 89/11 Esimiehet 85/56 60/40 86/50 63/37 88/57 61/39 Muut toimihenkilöt ja työntekijät 861/612 58/42 856/620 58/42 838/620 57/43 Strategiapalkkio Maksettu strategiapalkkio kokonaisuudessaan ( ) Palkittujen määrä (hlö) Johdolle maksetut palkkiot Kiinteä osa Muuttuva osa Kiinteä osa Muuttuva osa Toimitusjohtaja Muu johtoryhmä Yhteensä Koulutuskustannukset Palvelupelihenkilökunnan peruskoulutus (hlö) Sisäinen koulutus ( ) Ulkoinen koulutus ( ) Koulutusmateriaali ja -välineet ( ) RAY:n Vastuu- ja 6 vuosiraportti RAY TÄNÄÄN Page 8 of 10

19 GraaÞt 2014 Henkilöstö Vuonna 2014 RAY:n palveluksessa työskenteli rahapelien 2,8 ammattilaista. 2,7 2,8 6,6 Työntekijöistä yli puolet työskentelee pelinhoitajina ja muissa asiakaspalvelutehtävissä RAY:n pelisaleissa, Casino Helsingissä ja ravintoloissa. RAY:ssä Ympäristövastuun avainluvut työskentelee myös muun muassa pelien 1) kehittäjiä Sähkönkulutus ja avustustoiminnan kiinteistöissä (MWh) asiantunti joita. Vihreän Lisäksi sähkön RAY:ssä osuus on kiinteistöjen vahvat omat sähköstä tukitoiminnot ja sisäiset palvelut. (%) Sähkönkulutus sijoituspaikka-automaateissa (MWh) * Valtaosa RAY:n palveluksessa työskentelevistä on vakituisessa ja kokoai kaisessa työsuhteessa. Kokoaikaisia 2) Kaukolämmönkulutus (MWh) työntekijöitä oli 995 ja osa-aikaisia Osa-aikaisten työntekijöiden määrää selittää pitkälti osa-aikaisesti työskenteleviekm) 3) pelinhoitajien määrä. Työsuhde- ja tuotannon autojen ajetut kilometrit (milj. ajoneuvo- 4,8 4,2 4,6 Toimintavuonna valmistuivat henkilöstöpoliittiset linjaukset. RAY:n tavoitteena on osaava ja sitoutunut henkilöstö. Autojen keskimääräinen päästö (gco2/km) Green Keväällä Office RAY:ssä (pääkonttori) käytiin palvelupelitoiminnassa YT- neuvottelut, joissa järjesteltiin uudelleen esimies- ja tukitoimintoja. Kesällä ja syksyllä RAY:ssä käytiin YT-neuvottelut, joiden seurauksena muodostettiin uusi yksikkö nimeltään Sähkönkulutus (MWh) liikepaikkojen Toimistopaperin kehitys. kulutus Entisen (arkkia/hlö) tuotantoyksikön nimi muuttui liiketoiminnan tu ki yksiköksi. Siihen liitettiin myös asiakaspalvelu ja palvelukeskus. Työntekijöiden uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön RAY:n toimihenkilöiden ja työntekijöiden nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 3) saakka. RAY:n ensimmäinen Talentohjelma saatiin päätökseen. 04/03/15 15:26 Tutkimukseen ja tuotekehitykseen (milj. ) * Luku korjattu laskennan tarkentuessa. 1) Sisältää sähkön pelipaikoissa, toimistoissa sekä loma- ja edustuskiinteistöissä. 2) Sisältää kaukolämmön pääkonttorilla ja Casino Helsingissä, jotka ovat RAY:n kiinteistöpinta-alasta yhteensä lähes 50 %. Useissa kohteissa lämmitys kuuluu vuokraan, joten RAY ei saa tietoja. Sisältää tuotannon ja huollon autot sekä RAY:n omistamat autoetuautot (vapaassa autoedussa on mukana kokonaiskilometrit, käyttöetuautoissa vain työajo). Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstö (lkm) Vakituiset (%) Määräaikaiset (%) Kokoaikaiset (%) Osa-aikaiset (%) Vaihtuvuus (%) Tulovaihtuvuus (%) Uudet työsuhteet (lkm) Lähtövaihtuvuus (%) GraaÞt /03/15 15: vuotiaita (%) Page 7 of vuotiaita (%) yli 50-vuotiaita (%) Henkilöstön keski-ikä (v) Miesten ja naisten osuudet RAY:ssä eri on tehtävissä voimassa vuonna 2014 miehet/naiset päivitetty tasa-arvosuunnitelma. miehet/naiset Sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu RAY:ssä parhaiten työntekijöillä ja toimi- miehet/naiset lkm % lkm % lkm % henkilöillä. Johtotehtävissä ja esimiesasemassa työskentelevistä valtaosa on sen Hallitus sijaan edelleen miehiä. 9/5 64/36 9/5 64/36 9/5 64/36 Johtoryhmä 5/2 71/29 5/2 71/29 4/2 67/33 Muu johto 10/1 91/9 10/2 83/17 8/1 89/11 Esimiehet 85/56 60/40 86/50 63/37 88/57 61/39 RAY TÄNÄÄN RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti Muut toimihenkilöt ja 861/612 58/42 856/620 58/42 838/620 57/43 työntekijät

20 GraaÞt /03/15 15:26 Miesten ja naisten osuudet eri tehtävissä 2014 miehet/naiset Vuonna 2014 syntyi uusi ammatti: kasinopelijuontaja vuotiaita (%) vuotiaita Koulutus (%) ja osaamisen kehittäminen yli 50-vuotiaita Osaava (%) henkilöstö on RAY:lle tärkeää. Vuonna RAY:ssä 16keskityttiin edelleen 17 esimiesten työn kehittämiseen ja palvelukulttuurin vahvistamiseen. Henkilöstön keski-ikä (v) Henkilökunnan verkkokoulutusta tehostettiin. Verkkokurssin voi suorittaa muun muassa RAY:n vastuullisuudesta, eettisistä ohjeista, tietoturvasta ja tuotetietoudesta. Uudet työntekijät perehtyvät RAY:hyn miehet/naiset Meidän kaikkien miehet/naiset RAY verkkokurssilla. lkm % lkm % lkm % Edellisvuoden tapaan pidettiin sisäisiä esimiesfoorumeita. 9/5 Sekä 64/36asiantuntijoille 9/5 että 64/36 esimiehille oli 9/5omia 64/36 Hallitus mento- Johtoryhmä rointiryhmiä. Esimiehillä oli lisäksi mahdollisuus osallistua vertaistukiryhmien 5/2 71/29 5/2 71/29 4/2 67/33 työskentelyyn. Muu johto Esimiehet RAY:n ensimmäinen 10/1 tulevaisuuden 91/9 10/2 tekijöitä 83/17 valmentava Talent 8/1 ohjelma 89/11 saatiin päätökseen. 85/56 Vuonna 60/ aloittavan 86/50 uuden 63/37Talent-ohjelman 88/57 osallistujat 61/39 valittiin. Muut toimihenkilöt ja Yli 55 -vuotiaiden 861/612 ikäohjelma 58/42 jatkui. 856/620 Ohjelman 58/42 teemoja ovat 838/620 työn tekeminen, 57/43 työntekijät osaaminen ja kehittyminen sekä työterveys ja työkyky. Myös nuorille suunnatun ikäohjelman suunnittelu alkoi. Tämän ohjelman tavoitteena on antaa ensimmäisessä työpaikassaan olevalle nuorelle käsitys 2014 hyvän työpaikan 2013 toiminnasta Strategiapalkkio Syksyllä 2013 valmistunut päihde- ja pelaamisenhallintaohjelma otettiin Maksettu strategiapalkkio kokonaisuudessaan ( ) käyttöön. Esimiehet perehdytettiin vuoden 2014 aikana ohjelmaan. Se on herättänyt (hlö) kiinnostusta myös RAY:n ulkopuolella Palkittujen määrä RAY tarjoaa edelleen koulutuksen rahapelialalle. Se kouluttaa itse noin henkilöä vuosittain pelihoitajan ammattiin ja muihin asiakaspalvelutehtäviin pelisaleihin ja Casino Helsinkiin. Koulutus antaa uudelle työntekijälle am- Johdolle maksetut palkkiot matilliset valmiudet Kiinteä pelinhoitajan osa Muuttuva työhön. osa Kiinteä osa Muuttuva osa Vuonna 2014 koulutukset jatkuivat entiseen tapaan. Uusi ammattinimike, Toimitusjohtaja kasinopelijuontaja, otettiin käyttöön, kun RAY avasi elokuussa livekasinon. Li- pöytäpelejä pelataan verkossa oikean 995 ja 550 ilmielävän kasinopeli Muu johtoryhmävekasinossa Yhteensä juontajan johdolla Koulutuskustannukset GraaÞt /03/15 15: Palvelupelihenkilökunnan -vuotiaita (%) peruskoulutus (hlö) Sisäinen -vuotiaita koulutus (%) ( ) yli Ulkoinen 50-vuotiaita koulutus (%)( ) Henkilöstön Koulutusmateriaali keski-ikä ja -välineet (v) ( ) Miesten ja naisten osuudet eri tehtävissä 2014 miehet/naiset 2013 miehet/naiset Page 8 of miehet/naiset lkm % lkm % lkm % Hallitus 9/5 64/36 9/5 64/36 9/5 64/36 Johtoryhmä 5/2 71/29 5/2 71/29 4/2 67/33 Muu johto 10/1 91/9 10/2 83/17 8/1 89/11 Esimiehet 85/56 60/40 86/50 63/37 88/57 61/39 Muut toimihenkilöt ja työntekijät 861/612 58/42 856/620 58/42 838/620 57/43 Strategiapalkkio Maksettu strategiapalkkio kokonaisuudessaan ( ) RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti 2014 RAY TÄNÄÄN Palkittujen määrä (hlö)

vastuu- ja vuosiraportti 09

vastuu- ja vuosiraportti 09 vastuu- ja vuosiraportti 09 Lukijalle Raha-automaattiyhdistys on suomalaisen hyvinvoinnin tukija. RAY :n koko voitto käytetään sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä sotiemme veteraanien hyväksi.

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI RAY:n pelitoimintaa ohjaa pelaamisen sosiaalisten haittojen rajoittaminen. Pelitoiminnan tuotolla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä edistetään terveyttä ja hyvinvointia. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004

Lisätiedot

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013. RAY:n TILINPÄÄTÖS

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013. RAY:n TILINPÄÄTÖS RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 12 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 15 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 18 Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 22 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 2 SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 10 Tuloslaskelma 11 Tase 12 Rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 15 Tuloslaskelman liitetiedot 16 Taseen liitetiedot 19 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Vuosikertomus Årsberättelse 2003 LUOTETTAVUUS ASIAKASLÄHTÖISYYS TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS IHMISEN ARVOSTAMINEN SISÄLLYS RAY LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 AVUSTUKSET 4 RAHAPELIT

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS 2006 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2006 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI LUKIJALLE Veikkauksen toiminta ja olemassaolo perustuu vastuullisuuteen. Tässä raportissa kerromme vuoden 2006 tapahtumien ja tilinpäätöksen lisäksi ennen

Lisätiedot

VEIKKAUKSEN VUOSI 2007 VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VEIKKAUKSEN VUOSI 2007 VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VEIKKAUKSEN VUOSI 2007 VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI LUKIJALLE Veikkauksen rahapelit ovat tarjonneet haaveita, huvia ja hyötyä jo melkein 70 vuoden ajan. Veikkaus on mukana lähes kaikkien aikuisikäisten

Lisätiedot

Vuonna 2010 Veikkaus juhlii 70. toimintavuottaan. Suomalainen voittaa aina. Veikkaus Oy

Vuonna 2010 Veikkaus juhlii 70. toimintavuottaan. Suomalainen voittaa aina. Veikkaus Oy VEIKKAUksen vuosi yhteiskuntavastuuraportti vuosikertomus VEIKKAUKSEN VUOSI 2009 Veikkauksen toiminnan ja olemassaolon perustana on vastuullisuus. Veikkauksen vuosi 2009 on yhdistetty vuosikertomus ja

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

ASIAKASLEHTI RAY:N YHTEISTYÖYRITYKSILLE. Hyväntekeväisyydestä. vastapainoa ravintolayrittäjän arkeen SIVU 8 SIVU 10 SIVU 16.

ASIAKASLEHTI RAY:N YHTEISTYÖYRITYKSILLE. Hyväntekeväisyydestä. vastapainoa ravintolayrittäjän arkeen SIVU 8 SIVU 10 SIVU 16. ASIAKASLEHTI RAY:N YHTEISTYÖYRITYKSILLE Hyväntekeväisyydestä vastapainoa ravintolayrittäjän arkeen 02 10 SIVU 8 SIVU 10 SIVU 16 SIVU 20 Ole hereillä: Rautaista Löydä oma tapasi estä skimmaus kumppanuutta

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Palvelu asuu Alkossa Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Alko lyhyesti Alko on asiantunteva ja vastuullinen erikoisliike. Tuotevalikoima on laaja ja laadukas. Vuoden 2010 teeman mukaan Palvelu

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1994 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

VUOSIKERTOMUS 1994 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS VUOSIKERTOMUS 1994 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoiminta 6 Kehittämistoiminta 8 Raha-automaatit 11 Kasinopelit ja Täyspotit 11 Casino RAY 12 Viihde- ja musiikkiautomaatit

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013

VUOSIKERTOMUS JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 VUOSIKERTOMUS JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 1 Sisältö ALKO YRITYKSENÄ 3 Tervetuloa 4 Alko lyhyesti 5 Alkolla on kansan tuki 6 Toimitusjohtajan puheenvuoro..................... 7 Alkon strategia 8 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT

SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT Arto Kuuluvainen, Aki Koponen, Elias Oikarinen, Antti Ranki, Arto Ryömä, Pasi Laihinen & Annina Lehtonen Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics FI-20014 Turun yliopisto,

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj

Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Vuosikertomus 2013 1 sisältö Oral lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 5 toimintaympäristö 7 liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 15 kliinisen hoidon neuvottelukunta 18 Hallinto 19

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Sisältö 4 Etera on asiantuntija työeläkkeissä 6 Avainlukuja 2009 7 Eteran uutisvuosi 2009 8 Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä GRI-ohjeistoa 9 Talous

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

YHTEISYMMÄRRYSPÖYTÄKIRJA RAHAPELIYHTEISÖJEN RAHAPELITOIMINTOJEN YHDIS- TÄMISESTÄ

YHTEISYMMÄRRYSPÖYTÄKIRJA RAHAPELIYHTEISÖJEN RAHAPELITOIMINTOJEN YHDIS- TÄMISESTÄ 1 14.8.2015 YHTEISYMMÄRRYSPÖYTÄKIRJA RAHAPELIYHTEISÖJEN RAHAPELITOIMINTOJEN YHDIS- TÄMISESTÄ 1 Yhteisymmärryspöytäkirjan tarkoitus ja tavoitteet Tämän pöytäkirjan ovat laatineet Fintoto Oy:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy julkaisee vuodesta 2012 vuosiraportin, jossa on kaksi erillistä osaa. Toinen on yritysvastuun raportti ja toinen hallituksen toimintakertomus.

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 2 SISÄLTÖ Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen ja tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia ostoskokemuksia. Voimme ottaa vastuullisuusnäkökulmat huomioon läpi koko arvoketjun

Lisätiedot

Miksi Epilepsiasäätiö keikahti? Hallituksen jäsenen vastuut. Ikäihmiset liikkeelle

Miksi Epilepsiasäätiö keikahti? Hallituksen jäsenen vastuut. Ikäihmiset liikkeelle R A Y : N A V U S T U S T O I M I N N A N A S I A K A S L E H T I 3 2 0 0 8 Miksi Epilepsiasäätiö keikahti? Hallituksen jäsenen vastuut Ikäihmiset liikkeelle hyvän tekijä Kuva: Jari Härkönen Ohjaaja Erkko

Lisätiedot