vastuu- ja vuosiraportti 09

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vastuu- ja vuosiraportti 09"

Transkriptio

1 vastuu- ja vuosiraportti 09

2

3 Lukijalle Raha-automaattiyhdistys on suomalaisen hyvinvoinnin tukija. RAY :n koko voitto käytetään sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä sotiemme veteraanien hyväksi. Tämän tekevät mahdolliseksi lähes kaksi miljoonaa suomalaista, joille pelimme tarjoavat jännitystä ja viihdettä. RAY :n yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopeleihin perustuu vastuulliseen toimintaan. RAY on raportoinut yhteiskuntavastuustaan vuodesta Raportointi kattaa kansainvälistä GRI (Global Reporting Initiative) G3-ohjeistoa mukaillen RAY :n taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun keskeisimmät osa-alueet ja tiedot. Raportointi on vuonna 2009 vain osittain tässä painetussa raportissa. Kattavasti tiedot löytyvät RAY :n internetsivuilta osoitteesta Yhteiskuntavastuun tunnuslukuja ei ole varmennettu ulkopuolisen varmentajan toimesta. Sisältö Johdanto 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Yhdessä asiakkaiden kanssa 10 Vahvasti kotimainen 24 Reilusti vastuullinen 36 RAY :n hallinto- ja valvontajärjestelmät 47

4 RAY:n vuosi 2009 Pelitoimintaan terävöitetty strategia RAY:n pelitoiminnan strategian kärkinä pysyvät asiakkuus, taloudellinen tulos ja yhteiskuntavastuu. Tavoitteita hiottiin vastaamaan rahapelaamisen toimintaympäristön muutoksia, joihin reagoiminen edellyttää aiempaa aktiivisempaa liiketoiminnan harjoittamista. Vuotta 2010 leimaavatkin RAY:n historian suurimmat haasteet, joihin kuuluvat niin sähköisen jakelun aloittaminen kuin organisaation ja liiketoiminnan uudistaminen alkaneella vuosikymmenellä. Asiakkuus Yhteiskuntavastuu Taloudellinen tulos Tavoitteet vuodelle 2010 RAY-pelimaailma Tuotteet ja jakelutiet yhdeksi kokonaisuudeksi. RAY-asiakkuus Tuotekeskeisestä toimintatavasta asiakaskeskeiseen. RAY-kumppanuus Yhteinen liiketoiminnan kehittäminen ja vastuullinen toteuttaminen. Kehitystoiminnan nopeuttaminen Koko kehitystoiminta yhden johdon alle. Asiakkaat ja kumppanit mukaan kehitystyöhön. Joustava operointi Organisaation ketteröittäminen vastaamaan liiketoiminnan haasteita. Strategiset panostukset Panostetaan kehitykseen lisäämällä kuluja strategisiin hankkeisiin. Toiminnan yleisiä kuluja leikataan. RAY käy läpi avustuslinjauksiaan Avustuslinjausten tarkastelu aloitetaan yleisavustuksista, joita saa valtaosa kansallisista sosiaali- ja terveysjärjestöistä. Työ jatkuu 2010 muiden avustuslajien osalta. Tämä on osa meneillään olevaa avustuksen strategiakautta, jonka tavoitteena on rahoituslinjausten selkiyttäminen ja näin toiminnan tulosten ja vaikutusten varmistaminen ja näkyväksi tekeminen, toiminnan läpinäkyvyyden edistäminen sekä kumppanuuksien tiivistäminen asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Avustustoiminnan strategiset linjaukset Hyvinvoinnin edistäminen ja järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen Järjestöjen perustoiminnan turvaaminen. Hyvinvoinnin ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen. Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäiseminen Merkittävien kansanterveysongelmien ehkäiseminen. Sosiaalisen ja taloudellisen syrjäytymiskehityksen katkaiseminen. Ongelmia kohdanneiden kansalaisten ja perheiden auttaminen Muita heikommassa asemassa olevien väestöryhmien auttaminen. Palvelujen ja palvelujärjestelmien kehittäminen. 4

5 Pelitoiminnan tuotto vuonna 2009 (milj. euroa) RAY valmistautuu pelien internetjakeluun RAY linjaa vastuutaan ympäristölle Valtion rahapelityöryhmä kehottaa keväällä 2009 RAY :tä käynnistämään peliensä tarjonnan internetissä. RAY aloittaa hankkeen ja valmistautuu pelisivuston avaamiseen elokuussa Hankkeeseen rekrytoidaan jo alkuvaiheessa reilut 10 henkilöä. RAY linjaa monia uudistuksia ympäristövastuussaan. Elokuussa RAY valitsi ympäristöystävällisen Ekoenergian kaikkiin toimipaikkoihinsa ja marraskuussa allekirjoitettiin Green Office -sitoumus. Raha-automaatit 512,9 Pelisalit 89,7 Grand Casino Helsinki 29,7 Ravintolakasinopelit 18,3 Yhteensä 650,8 Raha-automaattien päävoitot nousevat RAY korottaa automaattien päävoittoja maksimissaan 100 euroon. Maksimipanokset ovat 1-2 euroa. Pajatson neljännet MM-kisat RAY:n pelisalit 20 vuotta RAY juhlii pelisalien 20-vuotista taivalta. Ensimmäinen pelisali avattiin Jyväskylään 20 vuotta sitten. Tänään pelaajia palvelee yli 70 pelisalia ympäri maata. Avustuksia reilulle 800 järjestölle Pelitoiminnan tuoton jakautuminen vuonna 2009 (milj. euroa) RAY järjestää lajissaan neljännet Pajatson MM-kisat. Koko syksyn kestäneen kisan päätteeksi uudeksi maailmanmestariksi kruunataan Juha Jukkala Jyväskylästä. RAY:n avustuksia maksetaan 806 järjestölle kohteeseen yhteensä 278,2 miljoonaa euroa. Lisäksi Valtiokonttorille osoitetaan kuluvana vuonna 102,8 miljoonaa euroa sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. Yleisavustukset suunnataan uudelleen Vastuullista pelitoimintaa RAY:n yleisavustukset suunnataan jatkossa valtakunnallisesti toimiville, kansallisesti merkittäville sosiaali- ja terveysalan yleishyödyllisille yhteisöille. RAY:n kokonaiskustannukset pelitoiminnan vastuullisuuteen ovat 3,2 miljoonaa euroa. Lue lisää raportin sivulta 42. Avustuksiin ja Valtiokonttorille 375,1 Sijoituspaikkamaksut 89,9 Arpajaisvero 53,6 Palkat ja sosiaalikulut 54,0 Investoinnit 28,0 Muut kulut 50,2 Yhteensä 650,8 5

6 Yhteiskuntavastuu pelaamisen valvonta -koulutuksen suorittanutta Vuoden 2009 loppuun mennessä lähes kaupan- ja ravintola-alan työntekijää on suorittanut RAY :n pelaamisen valvonta -koulutuksen. Oppimateriaali on suunnattu yhteistyökumppaneiden pelaamisen ikärajavalvontaan osallistuville henkilöille. Henkilökunnan verenluovutuskampanja RAY teki tiivistä yhteistyötä SPR:n Veripalvelun kanssa. Lähes 200 RAY-laista luovutti verta vuoden 2009 aikana. Ravintoloiden raha-automaattipelaamisen ikäraja 18 vuoteen Ikärajan noustessa päivitettiin yhteistyössä yrittäjien kanssa yli ravintolan valvontasuunnitelmat ja suunniteltiin valvonta uusien vaatimusten mukaiseksi. Yhteiskuntavastuuraportoinnin kehittäminen aloitetaan Yhteistyötä tehtiin PricewaterhouseCoopersin kanssa. Liittyminen Green Officeen RAY liittyi Green Office -ympäristöjärjestelmään syksyllä Green Office -standardit otetaan käyttöön pääkonttorilla. Pelaamisen valvontaa tehostettiin Pelaamisen valvontaa kohdistettiin haasteellisiin pelipaikkoihin, joissa on havaittu alaikäispelaamista. Tarkastuskäyntejä tehtiin yhteensä ja niitä suorittivat RAY:n oma valvontayksikkö sekä sopimuspaikoissa Securitaksen henkilökunta. Ekoenergiaan siirtyminen RAY siirtyi Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaan Ekoenergiaan. Noin 90 % RAY:n käyttämästä sähköstä on nyt Ekoenergiaa. Korttimaksamisen käynnistäminen Vuoden aikana asennettiin korttimaksupäätettä. Korttimaksaminen tarjoaa enemmän mahdollisuuksia pelaamisen kontrollointiin kuin kolikkomaksaminen, esimerkiksi ikärajan tarkistamisen ja vuorokausikohtaisen saldorajan. Pelauksenestojärjestelmää kehitetään suuntaan, jossa pelaaja vahvistaa ennen pelaamista ikänsä ja vasta tämän jälkeen automaatti avautuu pelattavaksi. Uuden teknologian on tarkoitus korvata vuonna 2010 vanhat laitteet 600 valvonnallisesti haasteellisessa pelipisteessä. Kattavien työkalujen kehittäminen oman pelaamisen hallintaan. Korostuu erityisesti avautuvassa internetpelipalvelussa. European Lotteries -vastuullisen rahapelaamisen standardien ulkopuolinen varmentaminen. Myyntihenkilökunnan valvontakoulutuksen materiaalien uudistaminen vastaamaan uutta pelaamisen 18 vuoden ikärajaa. Hiilijalanjäljen mittaaminen ja pienentäminen esimerkiksi lisäämällä etäneuvottelun mahdollisuuksia ja määrittelemällä autojen päästörajat. 6

7 Yhteiskuntavastuuraportoinnin keskeiset tunnusluvut Muutos % Sosiaalinen vastuu Ikärajatarkastukset pelisaleissa, kpl ,0 RAY :n vastuullisen pelaamisen ohjelma 1. RAY ei tavoittele voiton maksimointia sosiaalisten haittojen kasvun kustannuksella, vaan suhteuttaa taloudelliset tavoitteensa kansalaisten ansiotasossa sekä pelaajakunnan rakenteessa tapahtuvaan kehitykseen. 2. RAY haluaa ylläpitää kattavaa ja turvallista pelitarjontaa yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa. Tämä vaatii yhteistä sitoutumista yhteiskunnan asettamiin velvoitteisiin ja yhteisesti sovittuihin vastuullisuustavoitteisiin. 3. RAY :n tavoitteena on laaja, kohtuullisesti pelaava asiakaskunta. Tämä edellyttää kattavia ja monipuolisia jakeluratkaisuja ja erilaisille kohderyhmille kehitettyjä pelipalveluja ja kiinnostavia pelejä. 4. Ennen uusien peli- ja jakeluratkaisujen käyttöönottoa RAY testaa ja arvioi niiden sosiaaliset vaikutukset ja seuraa niiden kehitystä. 5. RAY haluaa estää alaikäisten pelaamisen. Pelitilojen valvottavuutta parannetaan ja alaikäisten pelaamisen seurantaa tehostetaan. Pelaamisen kasvu suunnataan pelipaikkoihin, joissa ikärajaa valvotaan RAY :n toimesta ja pelipalveluihin, joissa ikärajan valvonta tapahtuu automaattisesti. 6. Pelien jakelua, ominaisuuksia ja pelisalien sekä kasinon toimintaa kehitetään siten, että pelaajan mahdollisuus kontrolloida omaa pelaamistaan paranee. Pelaamisen painopisteen siirtyminen tunnistamattomasta pelaamisesta tunnistettuun pelaamiseen palvelee tätä tarkoitusta. 7. RAY :n markkinointiviestintää ohjaavat lainsäädäntö ja RAY :n omat markkinointiviestinnän eettiset periaatteet. Yrityskuvamainonnalla kerrotaan RAY :n toiminnasta. Pelien ominaisuuksista, voitoista, pelipaikoista yms. kertovaa tuoteinformaatiota lisätään. Markkinointiviestintä tukee maltilliseen ja turvalliseen pelaamiseen pohjautuvaa pelikulttuuria. 8. RAY lisää henkilökuntansa tietoa peliongelmista ja huolehtii pelihenkilökuntansa valmiuksista tukea ja antaa informaatiota peliongelmiinsa apua etsiville henkilöille. 9. RAY osallistuu ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen tarkoitetun auttavan puhelimen Peluurin rahoittamiseen ja kehittämiseen sekä tiedottaa Peluurin palveluista kaikkialla, missä RAY :n pelejä on. RAY tukee hankkeita, joilla pyritään ehkäisemään ongelmapelaamista ja kehittämään peliongelmien hoitomuotoja. Peliestolaitteen käyttökerrat pelipisteissä ,5 Sijoituspaikkatarkastukset, kpl ,9 Pelikiellot ja -rajoitukset peliongelmaan liittyen, kpl ,7 Avustuksen tarkastuskäynnit ,2 Sairauspoissaoloprosentti Terveydenhoitoon käytetyt varat/henkilötyövuosi, euroa* ,5 Henkilöstömäärä Taloudellinen vastuu, milj. euroa Pelitoiminnan tuotto ,4 Arpajaisvero Sijoituspaikkamaksut ,1 Palkka- ja sosiaalikulut ,0 Tilikauden voitto ,9 Avustukset järjestöille ,3 Veteraanien kuntoutus ,9 Ympäristövastuu Sähkön kulutus, MWh** ,9 Veden kulutus, m3*** ,2 Kaukolämmön kulutus, MWh**** ,5 Ajetut kilometrit, milj. km *Vuonna 2008 raportoitu terveydenhuoltoon käytetyt varat/ henkilö, vuodesta 2009 eteenpäin käytetyt varat/henkilötyövuosi **Pääkonttori, edustus- ja lomakiinteistöt sekä Grand Casino Helsinki ***Pääkonttori sekä edustus- ja lomakiinteistöt ****Pääkonttori 7

8 Taantumasta nousuun Kohtasimme Raha-automaattiyhdistyksessä vuonna 2009 aivan uuden tilanteen. Pelaamisen määrä väheni samalla kun edessämme ovat merkittävät investoinnit peliemme tulevaisuuteen ja erityisesti uuteen teknologiaan. Taloudellisen taantuman keskellä tuottomme eteni edelliseen vuoteen verrattuna miinusmerkkisenä kesän lopulle asti. Valtiovalta selkiinnytti keväällä tahtotilansa arpajaislain uudistuksen suhteen. Viesti oli lain valmistelijoille selkeä; nykyisten rahapeliyhteisöjen yksinoikeudet kirjoitetaan lain tasolle ja erikseen toivottiin ray:n aloittavan peliensä tarjonnan internetissä. ray:n on oltava mukana kaikissa jakeluteissä kanavoimassa pelaamista vastuulliseen pelien maailmaan. Myös eurooppalaisessa ympäristössä on käsitelty rahapelejä useissa yhteyksissä. Euroopan parlamentti, ey-tuomioistuin ja tuomioistuimen julkisasiamies ovat kukin linjanneet jäsenmaiden rahapelijärjestelyjä. Niille yhteistä on, että jäsenmaat voivat antaa yksinoikeuksia eri rahapelimuotoihin riippumatta, pelataanko niitä perinteisessä ympäristössä vai esimerkiksi internetissä. Suomen rahapelilinja on saanut vankan selkänojan. Tuotto kääntyi syksyllä kasvuun Toimintaympäristömme selkiinnyttyä etenimme määrätietoisesti hyväksytyn rahapelistrategiamme mukaisesti. Päävoittojen korotukset tehtiin, pelisaleja uudistettiin, automaatteja liitettiin laajakaistaverkkoon ja sähköisen maksamisen mahdollisuus laajeni vauhdilla. Lisäksi internetprojekti käynnistettiin ja saatiin hyvään vauhtiin. Syksyn kuluessa tehdyn työn tulokset alkoivat näkyä. Tuottokehitys kääntyi pelipisteissä ja pelisaleissa selkeästi positiiviseksi. Kasinon ja ravintolapelaamisen kehitystä on hidastanut talouden tilanne ja kuluttajien varovaisuus. Kasinon tuottokehitystä vaikeutti myös tupakkalain viimeisen vaiheen voimaantulo. Jäimme lopulta kuitenkin vain niukasti alle edellisen vuoden tuoton. Tosin järjestöjen avustuksiin on käytettävissä edellisvuotta vähemmän, koska tulevien tuottojen varmistaminen ja vastuullisuusvaatimusten täyttäminen edellyttävät tavanomaista suurempia investointeja. Avustusuudistukset vauhtiin Avustusstrategian päivitys vuodesta 2011 eteenpäin on käynnistetty. Yleisavustusuudistuksen periaatteet on hyväksytty, ja niiden toteuttaminen aloitettu. Uudistuksille syntyikin erityinen tarve, kun jouduimme syksyllä vaalirahakohun yhteydessä selvittäjän rooliin. Kävi ilmi, että yleisavustustamme saaneita oli ollut mukana vaalirahoituksessa, vaikka ei voitukaan osoittaa, että ray:n avustuksia olisi vaalitukeen käytetty yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Jouduimme selvitysten jälkeen esittämään sosiaali- ja terveysministeriölle Nuorisosäätiön avustusten takaisinperintää aiemmilta vuosilta. Avustusehdotuksessamme säätiön aiemmin saama yleisavustus muutettiin kohdennetuksi toiminta-avustukseksi, jonka käyttöä valvotaan kuluperusteisesti. Käyty keskustelu selkiinnytti ja antoi lisämotiivia käynnissä oleville avustusuudistuksillemme ja hyvän hallintotavan käytäntöjen varmistamiselle. Henkilöstöön panostetaan Henkilöstöhallinnossa olemme käynnistäneet työnantajakuvan kirkastamisen periaatteella Pelaamme reilua peliä joka jaolla. Työhyvinvoinnissa keskitymme erityisesti työntekijän omaan jaksamiseen ja sen tukemiseen. Pitkäaikaisia työntekijöitä on palkittu ja tänäkin vuonna mukana oli jopa 40 vuotta taloa palvelleita. Hallituksemme päätti myös viimeisessä kokouksessaan koko henkilöstön strategiapalkkiosta. Vuosi 2009 on ollut historiassamme ainutlaatuinen. Taantuman keskellä ray valmistautui tulevaisuuteen investoimalla peliensä teknologian kehittämiseen, uudistamalla avustusjärjestelmää ja panostamalla henkilöstöön. Tämä työ jatkuu haasteellisena myös vuonna Sinikka Mönkäre toimitusjohtaja 8

9

10 s.14 Monet pelaajat ovat jo pelanneet maksukortilla uutta peliä uudessa pelisalissa ja voittaneet korotetun päävoiton. Nämä vuonna 2009 näkyneet uudistukset ovat osia rakentumassa olevasta yhtenäisestä ray-kokonaisuudesta. s.20 Keväällä 2009 tehty mittava henkilöstötutkimus osoitti, että henkilöstö on keskimääräistä tyytyväisempää ja sitoutuneempaa työhönsä. Henkilöstö arvostaa ray:n arvoja ja toiminnan päämääriä. s.21 ray-asiakkuuden kehitystyö tähtää palvelukokonaisuuteen, jossa asiakkaan kannattaa rekisteröityä pelatessaan. s.22 ray:n avustamassa toiminnassa korostuu tuloksellinen yhteistyö. Vuonna 2010 aloitetaan reilut 70 uutta hanketta, joissa toimijoina on samaan aikaan useita tahoja. 10

11 RAY ON NYKYAIKAISESTI ASIAKASKESKEINEN Yhdessä asiakkaiden kanssa RAY :n pelitoiminta perustuu viihdyttävien ja jännittävien pelien tarjoamiseen vastuullisesti. Suomalaiset odottavat palveluilta, elämyksiltä ja vapaaajaltaan yhä enemmän. Siksi RAY :n pelit ja palvelut suunnitellaan asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Uuden rahapelistrategian yhtenä kulmakivenä ovat asiakkuus ja kumppanuus. Pelien kiinnostavuuden sekä pelipaikkojen toiminnallisuuden ja palvelujen kehittämiseksi tehdään pitkäjänteisesti työtä. Yhtenäisen RAY-pelimaailman tavoitteena on säilyttää laajan pelaajakunnan kiinnostus sekä ehkäistä pelaamisen keskittymistä ja ongelmapelaamisen lisääntymistä. Tahtotilana on taata tulevaisuudessakin huipputulos huippuvastuullisesti ja näin rahoitus lukuisiin tärkeisiin hankkeisiin. Yhtenä tärkeimmistä Suomen laajan järjestökentän rahoittajista RAY on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja. RAY-avustuksin liitetään yhteen toimijoita ja käynnistetään hankkeita, joilla saavutetaan merkittäviä tuloksia. Motivoitunut ja osaava henkilöstö on avain onnistumiseen. Huipulle pääsy edellyttää panosta jokaiselta ja RAY-laiset ovat valmiita suuntaamaan askeleet uuteen suuntaan. 11

12

13 ASIAKASKESKEISYYS Hyvää palvelua osataan jo odottaa Gold Dust -peliklubilla asiakaspalvelua pidetään tosi tärkeänä. Me kaikki klubin työntekijät olemme nimikkeeltämme hosteja. Pelien hoitamisen lisäksi me siis emännöimme ja isännöimme salissa. Opastamme ja autamme ja olemme aina tarvittaessa läsnä. Tässä työssä kohteliaisuudet kuuluvat tietysti asiaan, mutta asiakkaalle ei aina kannata esimerkiksi mennä juttelemaan. Jotkut haluavat pelata omissa oloissaan. Toisaalta jotkut meidän asiakkaista oikein huokuvat tyytyväisyyttä, jos heiltä kyselee kuulumisia tai vaikkapa opastaa uusissa peleissä. Pöytäpeleissä täytyy osata hoitaa myös tilanteita, jotka eivät ole mukavia. Asiakkaat saattavat toimia väärin tahallaan tai tahattomasti, silloin pitää olla jämäkkä ja pitää malttinsa. Muut asiakkaat on aina osattava huomioida. Ennen klubin avaamista me kävimme palveluun liittyvän koulutuksen. Hiljattain pidimme toisen koulutustapaamisen, jossa käytiin läpi sitä, miten toiminta on lähtenyt liikkeelle. Olemme saaneet tosi hyvää palautetta. Tieto hyvästä palvelusta leviää ihmisten keskuudessa, ja sitä osataan jo odottaa meille tullessa. Se, että palvelee hyvin asiakkaita, parantaa myös omaa viihtyvyyttä töissä. Minua motivoi, kun lähtiessään asiakas kiittää hyvästä palvelusta, vaikkei olisikaan voittanut. Me tarjoamme ihmisille elämyksiä. Meri-Jenna Lappalainen Gold Dust Host ray, Tampere 13

14 Kumppaneille 90 miljoonaa euroa Vuonna 2009 raha-automaattien sijoituspaikkojen määrä laski pelipisteiden lopettamisen tai heikon tuoton vuoksi :sta :aan. Sijoituspaikkakorvaukset pysyivät ennallaan. Yrittäjä saa tiloissaan olevan raha-automaatin tuotosta 17 prosenttia. Vuonna 2009 korvauksia maksettiin yhteensä 89,9 miljoonaa euroa, jossa on mukana myös ravintolakasinopelien korvaukset. Yhtenäinen pelimaailma rakentuu hyvää vauhtia Vuoteen 2011 ulottuvassa rahapelistrategiassa pelaajaasiakas on nostettu vahvasti esiin. Lähivuosina pelaajille tuotetaan pelimaailma, jossa eri pelit ja jakelutiet kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi, ja jossa asiakas voi joustavasti liikkua ja löytää itselleen sopivimmat vaihtoehdot. Internetpelit tulevat osaksi ray-pelimaailmaa. Uudet digitaaliset raha-automaatit, pelisalit, ravintolakasinopelit, Grand Casino Helsinki ja internetpelit tulevat muodostamaan entistä kiinnostavamman ja asiakkaalle yhtenäisemmän ray-pelimaailman. Kokonaisuuden kietoo yhteen laajakaistaverkko, johon kaikki automaatit, kasinoa lukuun ottamatta, liitetään vuoden 2010 loppuun mennessä. Uuden rahapelistrategian mukaisesti pelaajia on otettu pelien kehitystyöhön entistä enemmän mukaan. Peliideoita on testattu ryhmähaastatteluissa, ja pelaajien käyttäytymistä ja toiveita tutkitaan uusitussa Pelaamopalvelussa. ray:n rahapelitoimintaa sävyttivät vuonna 2009 uuden rahapelistrategian kirkastaminen ja taloustaantuma. Samaan aikaan kun tuleville vuosille laadittiin strategian mukaisia askelmerkkejä, taustalla tehtiin jo paljon pohjatyötä uusien askelten ottamiseksi. Taantuma painoi rahapelien tuottoa erityisesti alkuvuonna. Kesällä tilannetta saatiin korjattua tuotemuutoksilla, kuten päävoittojen korottamisella sekä toimintaa tehostamalla. Vuoden 2009 tuotto 651 milj. euroa jäi edellisvuodesta lopulta 1,3 prosenttia. Taantuma laski erityisesti Grand Casino Helsingin, pelisaleihin sijoitettujen pöytäpelien sekä ravintoloihin sijoitettujen pöytäpelien ja automaattien tuottoja. Loppuvuonna kaupan vilkastuessa pelipisteiden eli esimerkiksi kioskeihin ja kauppoihin sijoitettujen automaattien tuotto nousi jo edellisvuotta paremmaksi. Katse kohti pelaajaa Kumppaniyritykset vahvemmin mukaan Asiakkuuden lisäksi yrityskumppanuus on yksi uuden rahapelistrategian kulmakivistä. ray:n tuhannet yrityskumppanit mahdollistavat raha-automaattien laajan sijoittelun ja sitä kautta valtaosan ray:n tuotosta. ray kääntyy yhä enemmän pelaaja-asiakkaan suuntaan yhdessä yrityskumppaneiden kanssa. Vuonna 2009 kumppanuutta tiivistettiin uuden kumppanuusstrategian mukaisesti. Kumppaneita kutsutaan entistä enemmän mukaan ray-pelimaailman kehitystyöhön. Esimerkiksi ravintolayrittäjien kanssa järjestettiin ensimmäiset työpajat, joissa pohdittiin yhdessä pelipisteiden kehittämistä. Tulokset olivat rohkaisevia. 14

15 Korttipääte automaatissa Vuonna 2009 maksukorttipäätteitä asennettiin lähes raha-automaattiin. Vuoden 2011 loppuun mennessä maksukorttipääte löytyy jo automaatista. Pelaaja saa päätteen myötä paitsi uuden palvelun, myös lisää mahdollisuuksia kontrolloida pelaamistaan. Kortilla maksettaessa kertasiirron yläraja on kymmenen euroa. Lisäksi pelaaja voi itse asettaa päiväkohtaisen pelirajan, joka on maksimissaan 100 euroa. Raha-automaattien ja kasinopelipöytien määrä* Raha-automaattien määrä Pelipisteet Pelisalit Kasino Yhteensä Kasinopelipöytien määrä Ravintolat Pelisalit Kasino Yhteensä Se, että ray katsoo rahapelitoimintaa aiempaa enemmän pelaajan näkökulmasta, edellyttää organisaatiolta joustavuutta: pelaajan odotuksiin on kyettävä reagoimaan herkästi. Oikeiden pelien tulee olla oikeissa paikoissa ja kannattamattomat pelit tulee poistaa tai korvata nopeasti paremmilla. Pelien sijoittelussa otettiin onnistuneita askelia vuonna Kesällä huonosti kannattavia kasinopelipöytiä ja raha-automaatteja keskitettiin tuottavampiin paikkoihin. Onnistuneet keskittämiset näkyivät syksyllä kohentuneessa tuloksessa. Vuonna 2010 joustavuutta kehitetään edelleen. Kasinopelipöytien sijoittelussa on aina huomioitava, että ray:n pöydillä ehkäistään laittoman pelaamisen leviämistä. Pelaaminen monipuolistuu Vuonna 2009 automaattipelien kehityksessä rakennettiin uusia tekemisen malleja. Perinteisten mekaanisten hedelmäpelien rinnalla on nyt selvä tilaus uudentyyppisille videohedelmäpeleille, joita markkinoille tuotiin kaksi. Yksi vuoden merkittävimmistä automaattiuutuuksista oli osittain digitaalinen Pajatso, jolla käytiin loppuvuonna Pajatson *Rahapeliluvan mukaan raha-automaatteja saa olla enintään ja kasinopelejä 500 kappaletta. Kasinoon saadaan sijoittaa enintään 60 ruletti-, kortti-, noppa- ja onnenpöytää sekä enintään 400 raha-automaattia ja numeroarvontapeliä. Rahapelituotto (milj. euroa) Pelisalit Raha-automaatit 82,7 77,7 Kasinopelit 7 7,8 Yhteensä 89,7 85,5 Pelipisteet Raha-automaatit 512,9 516,9 Kasinopelit 18,3 21,7 Yhteensä 531,2 538,6 Kasino Raha-automaatit 21,1 26,9 Kasinopelit 8,6 8,4 Yhteensä 29,7 35,3 Yhteensä 650,6 659,4 15

16 Asiakaskäynnit Pelisalit Kasino Pelipaikkojen määrä Raha-automaattien sijoituspaikat Ravintolakasinopelien sijoituspaikat Pelisalit Täyspotti Potti Club Ray 2 2 Gold Dust 2 1 Pelikioski 6 4 Kasino 1 1 Yhteensä Asiakaspalvelulla tuloksiin Vuonna 2009 asiakaspalvelua parannettiin lukuisin keinoin, ja vuonna 2010 kehitystyö jatkuu. Ravintolakasinopelien hoitajille ja Potti-pelisalien työntekijöille laaditaan palvelukäsikirjat, jotka valmistuvat koulutuksen tueksi vuonna Uusituissa Täyspoteissa ja Gold Dust -saleissa omat palvelukäsikirjat ovat jo käytössä. Myös Grand Casino Helsingin panostus asiakaspalveluun näkyy, sillä se sai historiansa parhaat arviot palvelumittauksessa. Kattavan koulutuksen lisäksi ravintoloiden pelinhoitajia ryhdyttiin vuonna 2009 kannustamaan parempaan palveluun palkitsemalla parhaita asiakaspalvelijoita. mm-kilpailut. Vuoden 2010 alussa lanseerataan lisää sekä uusia video- että mekaanisia hedelmäpelejä. Maksukorttipäätteiden asennus automaattiin sekä päävoittojen korotus olivat menneen vuoden huomattavimmat raha-automaatteihin tehdyt uudistukset. Pelipisteissä päävoitot korotettiin 20 eurosta 50 euroon ja anniskeluravintoloissa 40 eurosta 75 euroon. ray:n pelisaleissa suurimmat voitot nousivat sataan euroon. Asiakaspalvelu esiin Uusi ray-pelimaailma näkyy myös uudistuvissa pelisaleissa. Vuoden 2009 loppuun mennessä kaikki 42 Pottia saivat uuden entistä valoisamman ilmeen ja asiakaspalvelupiste siirtyi sisäänkäynnin tuntumaan. Poriin avattiin syksyllä kolmas uuden konseptin mukainen Täyspotti. Uudet Täyspotit ovat entistä valoisampia ja tilavampia. Niissä asiakas voi viihtyä, vaikkei pelaisikaan. Keväällä Vantaan Gold Dust sai seuraajan, kun konseptin toinen sali avattiin Tampereen keskustaan. Gold Dusteissa panostetaan erityisesti asiakaspalveluun ja laajaan pelivalikoimaan. Gold Dustien alkutaival on ollut haastava. Vantaan Gold Dust sijaitsee viihdekeskus Flamingossa, jossa asiakasvirrat eivät ole olleet toivottuja. Myöskään Tampereen sali ei ole alkutaipaleellaan täyttänyt tuottoodotuksia, vaikka asiakkailta saatu palaute pelisaleista on ollut erittäin myönteistä. Vuonna 2010 konseptin kehittämistä jatketaan. Grand Casino Helsingin historiassa vuosi 2009 oli taantuman ja tupakkalain voimaan tulon vuoksi poikkeuksellinen. Kasinon muututtua savuttomaksi peliautomaattien tuotto väheni jopa 30 prosenttia. Luku on linjassa ulkomaisilta kasinoilta saatujen kokemusten kanssa. Kokemusten mukaan tuotto voidaan kuitenkin saada muutamassa vuodessa palaamaan ennalleen. Kaikkiaan asiakaskäynnit laskivat kasinolla vuonna 2009 noin kuusi prosenttia. Vähennystä oli erityisesti viihdeasiakkaissa ja satunnaiskävijöissä. 16

17 RAY:n pelit Hedelmäpelit, kuten Tähti ja Mansikka ovat tunnetuimpia raha-automaatteja. Yksinkertaisimmillaan ideana on, että kolmen pyörivän arvontakiekon kuvioista tavoitellaan voittolinjalle voittavaa yhdistelmää. Rulettiautomaatit tuovat perinteisen pöytäpelin rahaautomaatiksi. Täyspoteista ja Gold Dusteista löytyvää automaattista rulettipöytää Megastaria voi pelata kahdeksan pelaajaa yhtä aikaa. Pajatso on Suomen vanhin ja tunnetuin raha-automaattipeli. Siinä kolikkoa yritetään lyödä sormella voittoporttiin. Vuonna 2009 tuotiin pelattavaksi uusi, osittain digitaalinen Pajatso. Pöytäpeleihin kuuluvat kasinopelit, kuten Black Jack ja Ruletti, joissa pelataan pelinhoitajaa vastaan. Turnauspokerissa pelataan toisia pelaajia vastaan. Pöytäpelejä voi pelata RAY :n pelisaleissa, kasinolla ja ravintoloissa. Kasino järjestää ainoana Suomessa kansainvälisiä pokeriturnauksia. Erikoispelit ovat videopelejä, joita voi pelata kosketusnäytöillä varustetuilla Monipeli2, Loisto ja Paletti-automaateilla. Korttipeleissä, kuten Jokeripokerissa ja Korttikenossa, pelataan erilaisia automaattipelejä pelikorteilla. Jokeripokeri on kaikista automaattipeleistä suosituin. Tutustu peleihin tarkemmin osoitteessa 17

18 NYKYAIKAINEN Korttimaksupääte on osa hyvää palvelua Korttimaksupäätettä käytetään pelaamiseen meillä koko ajan enemmän. Luottamus uuteen maksutapaan on syntynyt, kun pelaajat ovat huomanneet, että voitot tulevat aina varmasti tilille. Olen jutellut asiasta pelaajien kanssa, eikä mitään negatiivista ole tullut vastaan. Laitteissa on selkeät ohjeet, ja ne toimivat hyvin. Raha-automaatit ovat osa ravintolan asiakaspalvelua. Ne tuovat asiakkaille viihdykettä varsinkin hiljaisiin aikoihin. Samalla kun nauttii oluen, voi vaikka pelata. Korttimaksaminen on tähän palveluun erittäin hyvä lisä. Jos joskus kassasta loppuu kolikot, asiakas voi edelleen pelata kortilla. Työntekijöidenkin kannalta maksupäätteet ovat pelkästään hyvä juttu. Joskus meillä vaihdetaan kovastikin seteleitä kolikoiksi, ja sitten asiakas saattaa tuoda takaisin sata euroa kolikkoja, jotka pitää vaihtaa taas seteleiksi. Hektiseen aikaan tämä hidastaa asiakaspalvelua. Päätteiden ansiosta rahanvaihto ravintoloissa vähenee. Korttimaksaminen vähentää myös vaivaa automaattien tyhjentämisen yhteydessä. Laskemiseen kuluu vähemmän aikaa, jos kortilla pelataan enemmän. Esko Karikoski ravintoloitsija Espoo 18

19

20 Henkilöstöstä 93 % pitää RAY :n arvoja ja päämääriä tavoittelemisen arvoisina. 84 % viihtyy omassa työssään. 76 % suosittelee RAY :tä työpaikaksi työelämään astuville. 67 % pitää työtään haastavana ja mielenkiintoisena. 68 % on sitoutunut työhönsä. Peliammattilaiset ottavat haasteen vastaan ray:ssä työskentelee rahapelien ammattilaista. Vuoden 2009 henkilöstötutkimuksen perusteella raylaiset ovat valmiita rahapelistrategian viitoittamaan uudistustyöhön. Henkilöstöjohtamisen haasteet korostuvat ray:n viedessä läpi strategisia muutoksia, sillä niitä ei voida toteuttaa ilman henkilöstön aktiivisuutta. Vuoden 2010 aikana toteutettavassa henkilöstöstrategiatyössä keskitytäänkin tarkastelemaan sitä, millaisin toimin haluttuihin tavoitteisiin päästään. Asiakkaat keskiöön ray:ssä on perinteisesti keskitytty teknisesti korkeatasoiseen pelitoimintaan. Uusi strategia kääntää katseet asiakkuuteen. Tämä edellyttää koko henkilökunnalta, mutta erityisesti lähes pelinhoitajalta uudenlaista toimintaja ajattelumallia. Pelinhoitajien työn kehittämiseksi on käynnistymässä palvelupelihanke, joka sisältää työroolien kehittämistä, tuoteosaamisen lisäämistä sekä asiakaspalvelukoulutusta. Esimies on jatkossa yhä vahvemmin asiakaspalvelutyön valmentaja. Kasinolla ja uusissa pelisaleissa on jo parin viime vuoden aikana koulutettu henkilöstöä käytännön asiakaspalveluun. Esimiehet etulinjassa Esimiesten työtä tuettiin vuonna 2009 esimerkiksi jetkoulutuksilla ja säännöllisellä viestinnällä. Elokuun esimiespäivillä rahapelistrategiaa avattiin esimiestyön näkökulmasta. Jatkossakin esimiesten johtamistyötä tuetaan monin tavoin. Esimiesten hallinnollisia töitä pyritään helpottamaan kehittämällä työprosesseja ja tietojärjestelmiä. Esimiehillä on ratkaiseva rooli henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukemisessa. Vuonna 2010 esimiehet koulutetaan mm. työkyky-, päihde- ja ongelmapelaamiseen liittyvien haasteiden varhaiseen käsittelyyn. Henkilöstötutkimuksesta avaimia Keväällä 2009 tehty mittava henkilöstötutkimus tuki hyvin jo aloitettuja muutostoimia. Tulosten mukaan henkilöstön muutoshalukkuus oli poikkeuksellisen vahvaa: perinteiden ja tapojen sekä liiallisen byrokratian koettiin haittaavan toiminnan kehittymistä. 20

RAY:n yhteiskuntavastuu 2004. 16.6.2005 RAY, Saija Hotti

RAY:n yhteiskuntavastuu 2004. 16.6.2005 RAY, Saija Hotti RAY:n yhteiskuntavastuu 2004 1 Miksi RAY julkaisee yhteiskuntavastuuraportin? Vastuullisuus on edellytys rahapelitoiminnan järjestämiselle yhteiskunnan antamalla yksinoikeudella Mukana jo toiminnan perusperiaatteissa

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Ensi- ja turvakotien liitto ry 10.12.2009 Mika Pyykkö, 9.12.2009 1 Alustuksen rakenne Lähtökohdista Haasteista ja mahdollisuuksista

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan perusedellytysten turvaaminen

Vapaaehtoistoiminnan perusedellytysten turvaaminen Vapaaehtoistoiminnan perusedellytysten turvaaminen osastopäällikkö Mika Pyykkö Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden voimaantumispäivä II 4.5.2009 Helsinki Avustusosasto, Mika Pyykkö, 23.4.2009 1 Alustuksen

Lisätiedot

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 RAY:N TOIMINTA JA SEN PERUSTA 4 1.1 RAY:n asema 4 1.2 RAY:n tehtävä 5 1.3 RAY:n päämäärät 5 1.4 RAY:n ydintoiminnat 5 1.4.1 Rahapelitoiminta

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia osastopäällikkö Mika Pyykkö Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelma 2010 2014 tutuksi järjestöille 28.1.2011 Helsinki Mika Pyykkö, 27.1.2011 1

Lisätiedot

Sisältö. Johdanto 3. RAY tuntuu ja näkyy Suomessa 13

Sisältö. Johdanto 3. RAY tuntuu ja näkyy Suomessa 13 v a s t u u - r a p o r t t i 08 v u o s i k e r t o m u s Sisältö Johdanto 3 Yksinoikeus velvoittaa vastuuseen 4 Vastuullisuus erottamaton osa strategiaa ja arvoja 5 Vuoden 2008 tapahtumia 8 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kohtaamispaikkojen tulevaisuus pysyvinä rakenteina

Kohtaamispaikkojen tulevaisuus pysyvinä rakenteina Kohtaamispaikkojen tulevaisuus pysyvinä rakenteina osastopäällikkö Mika Pyykkö Kohtaamispaikkojen valtakunnallinen seminaari 15. 16.2.2010 Oulu Mika Pyykkö, 11.2.2010 1 Yhteiskunnan ja kuluttajan suojeleminen

Lisätiedot

Sisältö. Johdanto 3. RAY tuntuu ja näkyy Suomessa 13

Sisältö. Johdanto 3. RAY tuntuu ja näkyy Suomessa 13 v a s t u u - r a p o r t t i 08 v u o s i k e r t o m u s Sisältö Johdanto 3 Yksinoikeus velvoittaa vastuuseen 4 Vastuullisuus erottamaton osa strategiaa ja arvoja 5 Vuoden 2008 tapahtumia 8 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin:

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin: 1 (6) RAY:n avustuslajikohtaiset periaatteet ja avustuskriteerit Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 1 Yleisavustus (Ay)... 1 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)... 2 Investointiavustus (B)...

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät Vantaa, 30.10.2014 Sini Toikka 24.10.2014 1 MEIDÄN KAIKKIEN RAY Avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016-2019 2

Lisätiedot

Avustusten suuntaaminen ja RAY:n odotukset hankkeille

Avustusten suuntaaminen ja RAY:n odotukset hankkeille Avustusten suuntaaminen ja RAY:n odotukset hankkeille Kehittämispäällikkö Elina Varjonen, RAY Uusien avustuksensaajien koulutus Maaliskuu 2009 1 Alustuksen rakenne 1. Avustustoiminnan lähtökohtia ja lukemia

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan tulevaisuus. Sisko Seppä Avustustoiminnan johtaja 12.3.2014

Kansalaistoiminnan tulevaisuus. Sisko Seppä Avustustoiminnan johtaja 12.3.2014 Kansalaistoiminnan tulevaisuus Sisko Seppä Avustustoiminnan johtaja 12.3.2014 1 Järjestöjen toiminnan rahoittamisen ajankohtaiset tavoitteet RAY:n näkökulmasta Raha-automaattiyhdistyksen arvoketju AVUN/TUEN

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen markkinointi: valistusta vai vaikuttamista?

Yhteiskunnallinen markkinointi: valistusta vai vaikuttamista? Yhteiskunnallinen markkinointi: valistusta vai vaikuttamista? Marja Konttinen Viestintäpäällikkö (avustustoiminta), RAY 22.11.2012 Marja Konttinen, 22.11.2012 1 Aiheena tänään Pari sanaa RAY:stä Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Arpa-projekti Arpa-projekti tukee aikuisten rahapelaamisen hallintaa Tietoa ja välineitä

Lisätiedot

Hyvinvointia kohtaamisesta

Hyvinvointia kohtaamisesta Kohtaamispaikkojen valtakunnallinen seminaari 9.-10.2.2009 Turku Hyvinvointia kohtaamisesta Ilkka Repo avustusvalmistelija 09 4370 2798 ilkka.repo@ray.fi www.ray.fi Avustusosasto, Ilkka Repo, 10.2.2009

Lisätiedot

Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva lausunto

Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva lausunto 1 Lausunto 1 (7) kirjaamo@intermin.fi lainsaadantoyksikko_poliisiosasto@intermin.fi kirjaamo@stm.fi Viite: SMDno-2015-1557 ja STM 3351/2015 Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

RAY:n VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI 2013 TERVETULOA VUOTEEN RAY TÄNÄÄN PELAAJAN MAAILMA LIIKETOIMINTA AVUSTUSTOIMINTA AVUNSAAJAN MAAILMA

RAY:n VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI 2013 TERVETULOA VUOTEEN RAY TÄNÄÄN PELAAJAN MAAILMA LIIKETOIMINTA AVUSTUSTOIMINTA AVUNSAAJAN MAAILMA TERVETULOA RAY :n VUOTEEN 2013 TERVETULOA RAY :n VUOTEEN 2013 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, 02650 Espoo PL 32, 02601 Espoo Vaihde 09 437 01 Faksi 09 4370 2458 www.ray.fi RAY:n vastuu- ja vuosiraportti

Lisätiedot

Oiva-hankepoliklinikka

Oiva-hankepoliklinikka Oiva-hankepoliklinikka 23.4.2014 Helsinki Anne Kukkonen, 22.4.2014 1 Avustukset 2014 (2013) Haettuja avustuksia yhteensä 523 milj. euroa (494) Hakijoita 1 197 kpl (1 115) Hakemuskohteita 2 654 kpl (2 396)

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V MYÖNTÄMINEN

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V MYÖNTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen 20.1.2016 RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V. 2016 MYÖNTÄMINEN 1. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TOIMIVALTA JA AVUSTUSSÄÄNNÖKSET Valtioneuvosto

Lisätiedot

Iholiiton kevätpäivät 19.3.2016 Tampere-talo Ilkka Repo toimitusjohtaja Allergia- ja astmaliitto ry

Iholiiton kevätpäivät 19.3.2016 Tampere-talo Ilkka Repo toimitusjohtaja Allergia- ja astmaliitto ry Iholiiton kevätpäivät 19.3.2016 Tampere-talo Ilkka Repo toimitusjohtaja Allergia- ja astmaliitto ry 7.4.2016 Ilkka Repo 1 Agenda 1. RAY kuulumisia rahamonopoliyhtiöiden fuusio 1. Lähtökohta 2. Ratkaisu

Lisätiedot

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Oivaltava päivät 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Esityksen sisältö Avustukset vuodelle 2015 Omaishoidon avustaminen Tavoitealueet ja teemarahoitus Yksinäisyys- teema

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

RAY kerää vastuullisella rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen

RAY kerää vastuullisella rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen RAY kerää vastuullisella rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. RAY:n tuki auttaa ihmisiä huolehtimaan itsestään ja muista. RAHA-AUTOMAAT TIYHDIST

Lisätiedot

Blackjack on korttipeli, jossa pelaajan tavoitteena on voittaa pelinhoitaja.

Blackjack on korttipeli, jossa pelaajan tavoitteena on voittaa pelinhoitaja. POHDIN projekti Blackjack Blackjack on pelinhoitajaa vastaan pelattava korttipeli mutta myös ns. uhkapeli 1. Kun kyseessä on ns. rahapeli, niin ikäraja Suomessa on tällaiselle pelille K-18. Blackjackissä

Lisätiedot

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1 OHJE 1 (5) PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Projektin perustiedot... 1 2 Projektin toteutus ja eteneminen... 2 3 Projektin seuranta ja arviointi... 3 4

Lisätiedot

Sisältö. 4 RAY lyhyesti. 12 Huippupelit ja -palvelut. 24 Huippuvastuullisuus. 38 Huipputuotto. 48 Organisaatio

Sisältö. 4 RAY lyhyesti. 12 Huippupelit ja -palvelut. 24 Huippuvastuullisuus. 38 Huipputuotto. 48 Organisaatio VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI 2010 Sisältö 4 RAY lyhyesti 12 Huippupelit ja -palvelut 24 Huippuvastuullisuus 38 Huipputuotto 48 Organisaatio 2 Kohti huippua 2010 Me RAY:ssä olemme hyvän tekijöitä. Pelimme ja

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnasta

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnasta Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnasta Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät 8.-9.11.2012 Vantaa Sini Toikka, kehittämiskoordinaattori, RAY 1 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoittaja RAY

Lisätiedot

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Lasten, nuorten ja perheiden palveluja uudistetaan Työseminaari Mikkeli, MAMK-kampus 20.3.2013 Avustusosasto, Anne-Mari Tuominiemi, 20.3.2013

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peluurin sidosryhmäseminaari 1.3.2006 Tapio Jaakkola projektipäällikkö Peluuri Liikaa pelissä? Soita Peluuri 0800 100 101 - www.peluuri.fi Motto: Some dance to

Lisätiedot

VUOSI 2007 VUOSI 2007 1

VUOSI 2007 VUOSI 2007 1 VUOSI 2007 VUOSI2007 1 RAY VUOSI 2007 2 VUOSI2007 RAY VUOSI 2007 Raha-automaattiyhdistys RAY-talo Turuntie 42, PL 32, 02601 Espoo p. 09 437 01, faksi 09 4370 2458 www.ray.fi Grand Casino Helsinki Mikonkatu

Lisätiedot

Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme

Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme Rahapelit (1) Rahapeli pelin voitto tai tappio on rahaa tai rahan arvoinen, perustuu pääosin sattumaan.

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Toimitus: RAY / Matti Hokkanen, Saija Hotti ja Pirjo Ilves Graafinen suunnittelu ja toteutus: Mainostoimisto Seven-1 Tekstit: Mainostoimisto Seven-1

Toimitus: RAY / Matti Hokkanen, Saija Hotti ja Pirjo Ilves Graafinen suunnittelu ja toteutus: Mainostoimisto Seven-1 Tekstit: Mainostoimisto Seven-1 VU O S I K E R T O M U S 2005 Å R S B E R Ä T T E L S E Toimitus: RAY / Matti Hokkanen, Saija Hotti ja Pirjo Ilves Graafinen suunnittelu ja toteutus: Mainostoimisto Seven-1 Tekstit: Mainostoimisto Seven-1

Lisätiedot

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ 1 2 3 Mitä on yrityksen vastuullisuusviestintä? Miten Veikkaus viestii vastuullisuutta? Lessons learned Miten viestitään? Kenelle viestitään? Mitä viestitään? Kuvaja

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (7) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Tiedot hakijasta ja haettavasta avustuksesta... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen. Keskustelutilaisuus 25.1.2011

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen. Keskustelutilaisuus 25.1.2011 Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen Keskustelutilaisuus 25.1.2011 Keskustelutilaisuus 25.1.2011 OHJELMA 18.00 Avustustoiminnan kehittämistarve ja -suunnitelma - alustajana Oskari Auvinen, kansliapäällikkö

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

RAY-SANASTO 71 Raha-automaattiyhdistys Pääkonttori, RAY-talo Turuntie 42, PL 32, 02601 Espoo Puh. (09) 437 01, faksi (09) 4370 2458 www.ray.

RAY-SANASTO 71 Raha-automaattiyhdistys Pääkonttori, RAY-talo Turuntie 42, PL 32, 02601 Espoo Puh. (09) 437 01, faksi (09) 4370 2458 www.ray. Sisältö TAPAHTUMIA VUONNA 2006 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 RAY LYHYESTI 6 Pelieuron matka 8 YHTEISKUNTAVASTUU 9 AVUSTUSTOIMINTA 14 RAHAPELITOIMINTA 20 HENKILÖSTÖ 28 JÄSENJÄRJESTÖT 32 HALLINTO JA ORGANISAATIO

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys: yksi työkalu. Marja-Leena Pellikka Case Manna ry 14.10.2015

Yhteiskunnallinen yritys: yksi työkalu. Marja-Leena Pellikka Case Manna ry 14.10.2015 Yhteiskunnallinen yritys: yksi työkalu Minkälainen olisi suomalainen yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintamalli? Marja-Leena Pellikka Case Manna ry 14.10.2015 Manna ry 1995-2015 => 2016 MannaPalvelut

Lisätiedot

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö rahoittajan näkökulmasta

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö rahoittajan näkökulmasta Yhdessä enemmän käytäntöjä ja kokemuksia kumppanuuden rakentamisesta kuntien ja järjestöjen välillä Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt Järjestöjen ja kuntien yhteistyö rahoittajan näkökulmasta Elina

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Pelieuroillako sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon?

Pelieuroillako sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon? Pelieuroillako sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon? Hannu Salokorpi Varatoimitusjohtaja Raha-automaattiyhdistys 12.4.2010 Hotelli Presidentti HS 12.4.2010 1 Toimintaa säädellään laeilla ja asetuksilla

Lisätiedot

Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma

Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma Vantaa 4.11.2015 Suunnittelija Minna Kesänen Koske/THL Pakka toimintamalli Vaikuttavaksi todettu käytännönläheinen toimintamalli paikallisten alkoholi-,

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI RAY:n pelitoimintaa ohjaa pelaamisen sosiaalisten haittojen rajoittaminen. Pelitoiminnan tuotolla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä edistetään terveyttä ja hyvinvointia. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS LUOTETTAVUUS ASIAKASLÄHTÖISYYS TOIMINNALLINENTEHOKKUUS IHMISEN ARVOSTAMINEN RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Vuosikertomus 2002 SISÄLLYS RAY LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 AVUSTUKSET 4 RAHAPELIT 12 Raha-automaatit

Lisätiedot

VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI

VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI Sisältö Toimitusjohtajalta Haasteita edessä ja takana... 3 Yhteiskuntavastuuraportoinnin keskeiset tunnusluvut... 6 RAY TÄNÄÄN... 8 Strategia... 8 Odotukset 2015 ja toiminnan arviointi...

Lisätiedot

ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016

ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle VIITE: Kuulemistilaisuus ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

KAIKILLE SOPIVA TYÖ! 19.5.2015 Heikki Pitkänen 24.6.2015 1

KAIKILLE SOPIVA TYÖ! 19.5.2015 Heikki Pitkänen 24.6.2015 1 KAIKILLE SOPIVA TYÖ! 19.5.2015 Heikki Pitkänen 24.6.2015 1 Lasten Päivän Säätiö Linnanmäen huvipuisto avattiin 27.5.2015 Lasten Päivän Säätiö perustettiin 1956 Perustajina keskeiset lastensuojelujärjestöt

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana Yhteisöllisyys ja osallisuus voimavara ja tuki KAMPA III seminaari Kokkola 24.10.2011 Kehittämispäällikkö Elina Varjonen Raha-automaattiyhdistys 1 Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Esitykseni 8.12.2014 Diacor terveyspalvelut Oy osana Suomen suurinta yhteiskunnallista

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tilannekatsaus

Hyvinvoinnin tilannekatsaus Hyvinvoinnin tilannekatsaus Hyvinvointikertomus 2014 Tytti Solankallio-Vahteri Hyvinvointikoordinaattori 26.10.2015 26.10.2015 Hyvinvoinnin edistäminen kunnan tehtävänä Kunnan tehtävänä on (Kuntalaki 410/2015)

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Ikäihmisten rahapelaaminen

Ikäihmisten rahapelaaminen Ikäihmisten rahapelaaminen TERVE-SOS 2009, Helsinki Johanna Järvinen-Tassopoulos, erikoistutkija Päihteiden ja ehkäisevän päihdetyön yksikkö 14.5.2009 Johanna Järvinen-Tassopoulos 1 1. Aluksi Marketin

Lisätiedot

Erkki Moisander 27.5.2015

Erkki Moisander 27.5.2015 Erkki Moisander 27.5.2015 Haluamme siirtää vakuutusyhtiöt sairauksien ja tapaturmien korvaamisesta hoitoketjun alkupäähän ennakoimiseen ja hyvinvoinnin luomiseen. Uskomme, että suomalaiset saavat parhaat

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Yhdistystoiminnan rahoitus Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Selvitys 2/2014. Asunnottomat 2013 14.2.2014

Selvitys 2/2014. Asunnottomat 2013 14.2.2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Saara Nyyssölä Puh. 4 172 4917 Selvitys 2/214 Asunnottomat 213 14.2.214 Asunnottomuustiedot perustuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

SivuT 10 15 SivuT 16 21 SivuT 22 28 SivuT 29 33 SivuT 33 40 Pelaaminen voi olla harrastus, puheenaihe,

SivuT 10 15 SivuT 16 21 SivuT 22 28 SivuT 29 33 SivuT 33 40 Pelaaminen voi olla harrastus, puheenaihe, Vastuu- ja vuosiraportti 2011 1 Sisältö RAY lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus...3 RAY lyhyesti...4 Avainluvut 2011...5 6 Arvot ja strategiat...7 Päättäjät... 8 9 1 Pelaajan maailma 2 RAY:n pelitoiminta

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa koulutus 24.4.2012 Helsinki Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, THL 25.4.2012 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN

TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN Arpajaislakiin on tehty muutoksia, jotka koskevat erityisesti rahapelien alaikärajaa ja rahapelien markkinointia. Arpajaislain muutokset tulevat

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12.

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12. HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla Hankesuunnitelma 18.12.2014 KASTE-ohjelma VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti Projektipäällikkö Antti Honkarinta 31.10.2013 Projektin toteuttajaorganisaatio on Oulun kaupunki. Projekti sijoittuu konsernipalvelujen

Lisätiedot

A v u s t u s s t r a t e g i a. Avustustoiminnan suuntaviivat ja painoalueet

A v u s t u s s t r a t e g i a. Avustustoiminnan suuntaviivat ja painoalueet A v u s t u s s t r a t e g i a Avustustoiminnan suuntaviivat ja painoalueet sisällys 1 LUKIJALLE 3 2 JÄRJESTÖT JA KANSALAISYHTEISKUNTA 4 3 AVUSTUSTOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT JA PERIAATTEET 6 4 STRATEGISET LINJAUKSET

Lisätiedot

Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi. 31.10.2013 Saila Tykkyläinen

Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi. 31.10.2013 Saila Tykkyläinen Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi 31.10.2013 Saila Tykkyläinen ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä on yhteiskunnallinen yritystoiminta? Miksi yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta kannattaa innostua? Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN HALLINTO-, OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN HALLINTO-, OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ CG OHJE 1 (15) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN HALLINTO-, OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ CORPORATE GOVERNANCE OHJEISTUS RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, 02650 ESPOO Puhelin 09 43 701 www.ray.fi PL 32, 02601

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Ylin johto yritysvastuun suunnannäyttäjänä. Ratkaisun paikka 2013. Anni Vepsäläinen 14.5.2013

Ylin johto yritysvastuun suunnannäyttäjänä. Ratkaisun paikka 2013. Anni Vepsäläinen 14.5.2013 Ylin johto yritysvastuun suunnannäyttäjänä Ratkaisun paikka 2013 Anni Vepsäläinen 14.5.2013 Esityksen rakenne Lyhyt yrityksen ja sen taustan esittely Vastuuajattelu Diacorissa Yritysjohdon roolista yritysvastuussa

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot