vastuu- ja vuosiraportti 09

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vastuu- ja vuosiraportti 09"

Transkriptio

1 vastuu- ja vuosiraportti 09

2

3 Lukijalle Raha-automaattiyhdistys on suomalaisen hyvinvoinnin tukija. RAY :n koko voitto käytetään sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä sotiemme veteraanien hyväksi. Tämän tekevät mahdolliseksi lähes kaksi miljoonaa suomalaista, joille pelimme tarjoavat jännitystä ja viihdettä. RAY :n yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopeleihin perustuu vastuulliseen toimintaan. RAY on raportoinut yhteiskuntavastuustaan vuodesta Raportointi kattaa kansainvälistä GRI (Global Reporting Initiative) G3-ohjeistoa mukaillen RAY :n taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun keskeisimmät osa-alueet ja tiedot. Raportointi on vuonna 2009 vain osittain tässä painetussa raportissa. Kattavasti tiedot löytyvät RAY :n internetsivuilta osoitteesta Yhteiskuntavastuun tunnuslukuja ei ole varmennettu ulkopuolisen varmentajan toimesta. Sisältö Johdanto 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Yhdessä asiakkaiden kanssa 10 Vahvasti kotimainen 24 Reilusti vastuullinen 36 RAY :n hallinto- ja valvontajärjestelmät 47

4 RAY:n vuosi 2009 Pelitoimintaan terävöitetty strategia RAY:n pelitoiminnan strategian kärkinä pysyvät asiakkuus, taloudellinen tulos ja yhteiskuntavastuu. Tavoitteita hiottiin vastaamaan rahapelaamisen toimintaympäristön muutoksia, joihin reagoiminen edellyttää aiempaa aktiivisempaa liiketoiminnan harjoittamista. Vuotta 2010 leimaavatkin RAY:n historian suurimmat haasteet, joihin kuuluvat niin sähköisen jakelun aloittaminen kuin organisaation ja liiketoiminnan uudistaminen alkaneella vuosikymmenellä. Asiakkuus Yhteiskuntavastuu Taloudellinen tulos Tavoitteet vuodelle 2010 RAY-pelimaailma Tuotteet ja jakelutiet yhdeksi kokonaisuudeksi. RAY-asiakkuus Tuotekeskeisestä toimintatavasta asiakaskeskeiseen. RAY-kumppanuus Yhteinen liiketoiminnan kehittäminen ja vastuullinen toteuttaminen. Kehitystoiminnan nopeuttaminen Koko kehitystoiminta yhden johdon alle. Asiakkaat ja kumppanit mukaan kehitystyöhön. Joustava operointi Organisaation ketteröittäminen vastaamaan liiketoiminnan haasteita. Strategiset panostukset Panostetaan kehitykseen lisäämällä kuluja strategisiin hankkeisiin. Toiminnan yleisiä kuluja leikataan. RAY käy läpi avustuslinjauksiaan Avustuslinjausten tarkastelu aloitetaan yleisavustuksista, joita saa valtaosa kansallisista sosiaali- ja terveysjärjestöistä. Työ jatkuu 2010 muiden avustuslajien osalta. Tämä on osa meneillään olevaa avustuksen strategiakautta, jonka tavoitteena on rahoituslinjausten selkiyttäminen ja näin toiminnan tulosten ja vaikutusten varmistaminen ja näkyväksi tekeminen, toiminnan läpinäkyvyyden edistäminen sekä kumppanuuksien tiivistäminen asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Avustustoiminnan strategiset linjaukset Hyvinvoinnin edistäminen ja järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen Järjestöjen perustoiminnan turvaaminen. Hyvinvoinnin ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen. Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäiseminen Merkittävien kansanterveysongelmien ehkäiseminen. Sosiaalisen ja taloudellisen syrjäytymiskehityksen katkaiseminen. Ongelmia kohdanneiden kansalaisten ja perheiden auttaminen Muita heikommassa asemassa olevien väestöryhmien auttaminen. Palvelujen ja palvelujärjestelmien kehittäminen. 4

5 Pelitoiminnan tuotto vuonna 2009 (milj. euroa) RAY valmistautuu pelien internetjakeluun RAY linjaa vastuutaan ympäristölle Valtion rahapelityöryhmä kehottaa keväällä 2009 RAY :tä käynnistämään peliensä tarjonnan internetissä. RAY aloittaa hankkeen ja valmistautuu pelisivuston avaamiseen elokuussa Hankkeeseen rekrytoidaan jo alkuvaiheessa reilut 10 henkilöä. RAY linjaa monia uudistuksia ympäristövastuussaan. Elokuussa RAY valitsi ympäristöystävällisen Ekoenergian kaikkiin toimipaikkoihinsa ja marraskuussa allekirjoitettiin Green Office -sitoumus. Raha-automaatit 512,9 Pelisalit 89,7 Grand Casino Helsinki 29,7 Ravintolakasinopelit 18,3 Yhteensä 650,8 Raha-automaattien päävoitot nousevat RAY korottaa automaattien päävoittoja maksimissaan 100 euroon. Maksimipanokset ovat 1-2 euroa. Pajatson neljännet MM-kisat RAY:n pelisalit 20 vuotta RAY juhlii pelisalien 20-vuotista taivalta. Ensimmäinen pelisali avattiin Jyväskylään 20 vuotta sitten. Tänään pelaajia palvelee yli 70 pelisalia ympäri maata. Avustuksia reilulle 800 järjestölle Pelitoiminnan tuoton jakautuminen vuonna 2009 (milj. euroa) RAY järjestää lajissaan neljännet Pajatson MM-kisat. Koko syksyn kestäneen kisan päätteeksi uudeksi maailmanmestariksi kruunataan Juha Jukkala Jyväskylästä. RAY:n avustuksia maksetaan 806 järjestölle kohteeseen yhteensä 278,2 miljoonaa euroa. Lisäksi Valtiokonttorille osoitetaan kuluvana vuonna 102,8 miljoonaa euroa sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. Yleisavustukset suunnataan uudelleen Vastuullista pelitoimintaa RAY:n yleisavustukset suunnataan jatkossa valtakunnallisesti toimiville, kansallisesti merkittäville sosiaali- ja terveysalan yleishyödyllisille yhteisöille. RAY:n kokonaiskustannukset pelitoiminnan vastuullisuuteen ovat 3,2 miljoonaa euroa. Lue lisää raportin sivulta 42. Avustuksiin ja Valtiokonttorille 375,1 Sijoituspaikkamaksut 89,9 Arpajaisvero 53,6 Palkat ja sosiaalikulut 54,0 Investoinnit 28,0 Muut kulut 50,2 Yhteensä 650,8 5

6 Yhteiskuntavastuu pelaamisen valvonta -koulutuksen suorittanutta Vuoden 2009 loppuun mennessä lähes kaupan- ja ravintola-alan työntekijää on suorittanut RAY :n pelaamisen valvonta -koulutuksen. Oppimateriaali on suunnattu yhteistyökumppaneiden pelaamisen ikärajavalvontaan osallistuville henkilöille. Henkilökunnan verenluovutuskampanja RAY teki tiivistä yhteistyötä SPR:n Veripalvelun kanssa. Lähes 200 RAY-laista luovutti verta vuoden 2009 aikana. Ravintoloiden raha-automaattipelaamisen ikäraja 18 vuoteen Ikärajan noustessa päivitettiin yhteistyössä yrittäjien kanssa yli ravintolan valvontasuunnitelmat ja suunniteltiin valvonta uusien vaatimusten mukaiseksi. Yhteiskuntavastuuraportoinnin kehittäminen aloitetaan Yhteistyötä tehtiin PricewaterhouseCoopersin kanssa. Liittyminen Green Officeen RAY liittyi Green Office -ympäristöjärjestelmään syksyllä Green Office -standardit otetaan käyttöön pääkonttorilla. Pelaamisen valvontaa tehostettiin Pelaamisen valvontaa kohdistettiin haasteellisiin pelipaikkoihin, joissa on havaittu alaikäispelaamista. Tarkastuskäyntejä tehtiin yhteensä ja niitä suorittivat RAY:n oma valvontayksikkö sekä sopimuspaikoissa Securitaksen henkilökunta. Ekoenergiaan siirtyminen RAY siirtyi Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaan Ekoenergiaan. Noin 90 % RAY:n käyttämästä sähköstä on nyt Ekoenergiaa. Korttimaksamisen käynnistäminen Vuoden aikana asennettiin korttimaksupäätettä. Korttimaksaminen tarjoaa enemmän mahdollisuuksia pelaamisen kontrollointiin kuin kolikkomaksaminen, esimerkiksi ikärajan tarkistamisen ja vuorokausikohtaisen saldorajan. Pelauksenestojärjestelmää kehitetään suuntaan, jossa pelaaja vahvistaa ennen pelaamista ikänsä ja vasta tämän jälkeen automaatti avautuu pelattavaksi. Uuden teknologian on tarkoitus korvata vuonna 2010 vanhat laitteet 600 valvonnallisesti haasteellisessa pelipisteessä. Kattavien työkalujen kehittäminen oman pelaamisen hallintaan. Korostuu erityisesti avautuvassa internetpelipalvelussa. European Lotteries -vastuullisen rahapelaamisen standardien ulkopuolinen varmentaminen. Myyntihenkilökunnan valvontakoulutuksen materiaalien uudistaminen vastaamaan uutta pelaamisen 18 vuoden ikärajaa. Hiilijalanjäljen mittaaminen ja pienentäminen esimerkiksi lisäämällä etäneuvottelun mahdollisuuksia ja määrittelemällä autojen päästörajat. 6

7 Yhteiskuntavastuuraportoinnin keskeiset tunnusluvut Muutos % Sosiaalinen vastuu Ikärajatarkastukset pelisaleissa, kpl ,0 RAY :n vastuullisen pelaamisen ohjelma 1. RAY ei tavoittele voiton maksimointia sosiaalisten haittojen kasvun kustannuksella, vaan suhteuttaa taloudelliset tavoitteensa kansalaisten ansiotasossa sekä pelaajakunnan rakenteessa tapahtuvaan kehitykseen. 2. RAY haluaa ylläpitää kattavaa ja turvallista pelitarjontaa yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa. Tämä vaatii yhteistä sitoutumista yhteiskunnan asettamiin velvoitteisiin ja yhteisesti sovittuihin vastuullisuustavoitteisiin. 3. RAY :n tavoitteena on laaja, kohtuullisesti pelaava asiakaskunta. Tämä edellyttää kattavia ja monipuolisia jakeluratkaisuja ja erilaisille kohderyhmille kehitettyjä pelipalveluja ja kiinnostavia pelejä. 4. Ennen uusien peli- ja jakeluratkaisujen käyttöönottoa RAY testaa ja arvioi niiden sosiaaliset vaikutukset ja seuraa niiden kehitystä. 5. RAY haluaa estää alaikäisten pelaamisen. Pelitilojen valvottavuutta parannetaan ja alaikäisten pelaamisen seurantaa tehostetaan. Pelaamisen kasvu suunnataan pelipaikkoihin, joissa ikärajaa valvotaan RAY :n toimesta ja pelipalveluihin, joissa ikärajan valvonta tapahtuu automaattisesti. 6. Pelien jakelua, ominaisuuksia ja pelisalien sekä kasinon toimintaa kehitetään siten, että pelaajan mahdollisuus kontrolloida omaa pelaamistaan paranee. Pelaamisen painopisteen siirtyminen tunnistamattomasta pelaamisesta tunnistettuun pelaamiseen palvelee tätä tarkoitusta. 7. RAY :n markkinointiviestintää ohjaavat lainsäädäntö ja RAY :n omat markkinointiviestinnän eettiset periaatteet. Yrityskuvamainonnalla kerrotaan RAY :n toiminnasta. Pelien ominaisuuksista, voitoista, pelipaikoista yms. kertovaa tuoteinformaatiota lisätään. Markkinointiviestintä tukee maltilliseen ja turvalliseen pelaamiseen pohjautuvaa pelikulttuuria. 8. RAY lisää henkilökuntansa tietoa peliongelmista ja huolehtii pelihenkilökuntansa valmiuksista tukea ja antaa informaatiota peliongelmiinsa apua etsiville henkilöille. 9. RAY osallistuu ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen tarkoitetun auttavan puhelimen Peluurin rahoittamiseen ja kehittämiseen sekä tiedottaa Peluurin palveluista kaikkialla, missä RAY :n pelejä on. RAY tukee hankkeita, joilla pyritään ehkäisemään ongelmapelaamista ja kehittämään peliongelmien hoitomuotoja. Peliestolaitteen käyttökerrat pelipisteissä ,5 Sijoituspaikkatarkastukset, kpl ,9 Pelikiellot ja -rajoitukset peliongelmaan liittyen, kpl ,7 Avustuksen tarkastuskäynnit ,2 Sairauspoissaoloprosentti Terveydenhoitoon käytetyt varat/henkilötyövuosi, euroa* ,5 Henkilöstömäärä Taloudellinen vastuu, milj. euroa Pelitoiminnan tuotto ,4 Arpajaisvero Sijoituspaikkamaksut ,1 Palkka- ja sosiaalikulut ,0 Tilikauden voitto ,9 Avustukset järjestöille ,3 Veteraanien kuntoutus ,9 Ympäristövastuu Sähkön kulutus, MWh** ,9 Veden kulutus, m3*** ,2 Kaukolämmön kulutus, MWh**** ,5 Ajetut kilometrit, milj. km *Vuonna 2008 raportoitu terveydenhuoltoon käytetyt varat/ henkilö, vuodesta 2009 eteenpäin käytetyt varat/henkilötyövuosi **Pääkonttori, edustus- ja lomakiinteistöt sekä Grand Casino Helsinki ***Pääkonttori sekä edustus- ja lomakiinteistöt ****Pääkonttori 7

8 Taantumasta nousuun Kohtasimme Raha-automaattiyhdistyksessä vuonna 2009 aivan uuden tilanteen. Pelaamisen määrä väheni samalla kun edessämme ovat merkittävät investoinnit peliemme tulevaisuuteen ja erityisesti uuteen teknologiaan. Taloudellisen taantuman keskellä tuottomme eteni edelliseen vuoteen verrattuna miinusmerkkisenä kesän lopulle asti. Valtiovalta selkiinnytti keväällä tahtotilansa arpajaislain uudistuksen suhteen. Viesti oli lain valmistelijoille selkeä; nykyisten rahapeliyhteisöjen yksinoikeudet kirjoitetaan lain tasolle ja erikseen toivottiin ray:n aloittavan peliensä tarjonnan internetissä. ray:n on oltava mukana kaikissa jakeluteissä kanavoimassa pelaamista vastuulliseen pelien maailmaan. Myös eurooppalaisessa ympäristössä on käsitelty rahapelejä useissa yhteyksissä. Euroopan parlamentti, ey-tuomioistuin ja tuomioistuimen julkisasiamies ovat kukin linjanneet jäsenmaiden rahapelijärjestelyjä. Niille yhteistä on, että jäsenmaat voivat antaa yksinoikeuksia eri rahapelimuotoihin riippumatta, pelataanko niitä perinteisessä ympäristössä vai esimerkiksi internetissä. Suomen rahapelilinja on saanut vankan selkänojan. Tuotto kääntyi syksyllä kasvuun Toimintaympäristömme selkiinnyttyä etenimme määrätietoisesti hyväksytyn rahapelistrategiamme mukaisesti. Päävoittojen korotukset tehtiin, pelisaleja uudistettiin, automaatteja liitettiin laajakaistaverkkoon ja sähköisen maksamisen mahdollisuus laajeni vauhdilla. Lisäksi internetprojekti käynnistettiin ja saatiin hyvään vauhtiin. Syksyn kuluessa tehdyn työn tulokset alkoivat näkyä. Tuottokehitys kääntyi pelipisteissä ja pelisaleissa selkeästi positiiviseksi. Kasinon ja ravintolapelaamisen kehitystä on hidastanut talouden tilanne ja kuluttajien varovaisuus. Kasinon tuottokehitystä vaikeutti myös tupakkalain viimeisen vaiheen voimaantulo. Jäimme lopulta kuitenkin vain niukasti alle edellisen vuoden tuoton. Tosin järjestöjen avustuksiin on käytettävissä edellisvuotta vähemmän, koska tulevien tuottojen varmistaminen ja vastuullisuusvaatimusten täyttäminen edellyttävät tavanomaista suurempia investointeja. Avustusuudistukset vauhtiin Avustusstrategian päivitys vuodesta 2011 eteenpäin on käynnistetty. Yleisavustusuudistuksen periaatteet on hyväksytty, ja niiden toteuttaminen aloitettu. Uudistuksille syntyikin erityinen tarve, kun jouduimme syksyllä vaalirahakohun yhteydessä selvittäjän rooliin. Kävi ilmi, että yleisavustustamme saaneita oli ollut mukana vaalirahoituksessa, vaikka ei voitukaan osoittaa, että ray:n avustuksia olisi vaalitukeen käytetty yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Jouduimme selvitysten jälkeen esittämään sosiaali- ja terveysministeriölle Nuorisosäätiön avustusten takaisinperintää aiemmilta vuosilta. Avustusehdotuksessamme säätiön aiemmin saama yleisavustus muutettiin kohdennetuksi toiminta-avustukseksi, jonka käyttöä valvotaan kuluperusteisesti. Käyty keskustelu selkiinnytti ja antoi lisämotiivia käynnissä oleville avustusuudistuksillemme ja hyvän hallintotavan käytäntöjen varmistamiselle. Henkilöstöön panostetaan Henkilöstöhallinnossa olemme käynnistäneet työnantajakuvan kirkastamisen periaatteella Pelaamme reilua peliä joka jaolla. Työhyvinvoinnissa keskitymme erityisesti työntekijän omaan jaksamiseen ja sen tukemiseen. Pitkäaikaisia työntekijöitä on palkittu ja tänäkin vuonna mukana oli jopa 40 vuotta taloa palvelleita. Hallituksemme päätti myös viimeisessä kokouksessaan koko henkilöstön strategiapalkkiosta. Vuosi 2009 on ollut historiassamme ainutlaatuinen. Taantuman keskellä ray valmistautui tulevaisuuteen investoimalla peliensä teknologian kehittämiseen, uudistamalla avustusjärjestelmää ja panostamalla henkilöstöön. Tämä työ jatkuu haasteellisena myös vuonna Sinikka Mönkäre toimitusjohtaja 8

9

10 s.14 Monet pelaajat ovat jo pelanneet maksukortilla uutta peliä uudessa pelisalissa ja voittaneet korotetun päävoiton. Nämä vuonna 2009 näkyneet uudistukset ovat osia rakentumassa olevasta yhtenäisestä ray-kokonaisuudesta. s.20 Keväällä 2009 tehty mittava henkilöstötutkimus osoitti, että henkilöstö on keskimääräistä tyytyväisempää ja sitoutuneempaa työhönsä. Henkilöstö arvostaa ray:n arvoja ja toiminnan päämääriä. s.21 ray-asiakkuuden kehitystyö tähtää palvelukokonaisuuteen, jossa asiakkaan kannattaa rekisteröityä pelatessaan. s.22 ray:n avustamassa toiminnassa korostuu tuloksellinen yhteistyö. Vuonna 2010 aloitetaan reilut 70 uutta hanketta, joissa toimijoina on samaan aikaan useita tahoja. 10

11 RAY ON NYKYAIKAISESTI ASIAKASKESKEINEN Yhdessä asiakkaiden kanssa RAY :n pelitoiminta perustuu viihdyttävien ja jännittävien pelien tarjoamiseen vastuullisesti. Suomalaiset odottavat palveluilta, elämyksiltä ja vapaaajaltaan yhä enemmän. Siksi RAY :n pelit ja palvelut suunnitellaan asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Uuden rahapelistrategian yhtenä kulmakivenä ovat asiakkuus ja kumppanuus. Pelien kiinnostavuuden sekä pelipaikkojen toiminnallisuuden ja palvelujen kehittämiseksi tehdään pitkäjänteisesti työtä. Yhtenäisen RAY-pelimaailman tavoitteena on säilyttää laajan pelaajakunnan kiinnostus sekä ehkäistä pelaamisen keskittymistä ja ongelmapelaamisen lisääntymistä. Tahtotilana on taata tulevaisuudessakin huipputulos huippuvastuullisesti ja näin rahoitus lukuisiin tärkeisiin hankkeisiin. Yhtenä tärkeimmistä Suomen laajan järjestökentän rahoittajista RAY on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja. RAY-avustuksin liitetään yhteen toimijoita ja käynnistetään hankkeita, joilla saavutetaan merkittäviä tuloksia. Motivoitunut ja osaava henkilöstö on avain onnistumiseen. Huipulle pääsy edellyttää panosta jokaiselta ja RAY-laiset ovat valmiita suuntaamaan askeleet uuteen suuntaan. 11

12

13 ASIAKASKESKEISYYS Hyvää palvelua osataan jo odottaa Gold Dust -peliklubilla asiakaspalvelua pidetään tosi tärkeänä. Me kaikki klubin työntekijät olemme nimikkeeltämme hosteja. Pelien hoitamisen lisäksi me siis emännöimme ja isännöimme salissa. Opastamme ja autamme ja olemme aina tarvittaessa läsnä. Tässä työssä kohteliaisuudet kuuluvat tietysti asiaan, mutta asiakkaalle ei aina kannata esimerkiksi mennä juttelemaan. Jotkut haluavat pelata omissa oloissaan. Toisaalta jotkut meidän asiakkaista oikein huokuvat tyytyväisyyttä, jos heiltä kyselee kuulumisia tai vaikkapa opastaa uusissa peleissä. Pöytäpeleissä täytyy osata hoitaa myös tilanteita, jotka eivät ole mukavia. Asiakkaat saattavat toimia väärin tahallaan tai tahattomasti, silloin pitää olla jämäkkä ja pitää malttinsa. Muut asiakkaat on aina osattava huomioida. Ennen klubin avaamista me kävimme palveluun liittyvän koulutuksen. Hiljattain pidimme toisen koulutustapaamisen, jossa käytiin läpi sitä, miten toiminta on lähtenyt liikkeelle. Olemme saaneet tosi hyvää palautetta. Tieto hyvästä palvelusta leviää ihmisten keskuudessa, ja sitä osataan jo odottaa meille tullessa. Se, että palvelee hyvin asiakkaita, parantaa myös omaa viihtyvyyttä töissä. Minua motivoi, kun lähtiessään asiakas kiittää hyvästä palvelusta, vaikkei olisikaan voittanut. Me tarjoamme ihmisille elämyksiä. Meri-Jenna Lappalainen Gold Dust Host ray, Tampere 13

14 Kumppaneille 90 miljoonaa euroa Vuonna 2009 raha-automaattien sijoituspaikkojen määrä laski pelipisteiden lopettamisen tai heikon tuoton vuoksi :sta :aan. Sijoituspaikkakorvaukset pysyivät ennallaan. Yrittäjä saa tiloissaan olevan raha-automaatin tuotosta 17 prosenttia. Vuonna 2009 korvauksia maksettiin yhteensä 89,9 miljoonaa euroa, jossa on mukana myös ravintolakasinopelien korvaukset. Yhtenäinen pelimaailma rakentuu hyvää vauhtia Vuoteen 2011 ulottuvassa rahapelistrategiassa pelaajaasiakas on nostettu vahvasti esiin. Lähivuosina pelaajille tuotetaan pelimaailma, jossa eri pelit ja jakelutiet kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi, ja jossa asiakas voi joustavasti liikkua ja löytää itselleen sopivimmat vaihtoehdot. Internetpelit tulevat osaksi ray-pelimaailmaa. Uudet digitaaliset raha-automaatit, pelisalit, ravintolakasinopelit, Grand Casino Helsinki ja internetpelit tulevat muodostamaan entistä kiinnostavamman ja asiakkaalle yhtenäisemmän ray-pelimaailman. Kokonaisuuden kietoo yhteen laajakaistaverkko, johon kaikki automaatit, kasinoa lukuun ottamatta, liitetään vuoden 2010 loppuun mennessä. Uuden rahapelistrategian mukaisesti pelaajia on otettu pelien kehitystyöhön entistä enemmän mukaan. Peliideoita on testattu ryhmähaastatteluissa, ja pelaajien käyttäytymistä ja toiveita tutkitaan uusitussa Pelaamopalvelussa. ray:n rahapelitoimintaa sävyttivät vuonna 2009 uuden rahapelistrategian kirkastaminen ja taloustaantuma. Samaan aikaan kun tuleville vuosille laadittiin strategian mukaisia askelmerkkejä, taustalla tehtiin jo paljon pohjatyötä uusien askelten ottamiseksi. Taantuma painoi rahapelien tuottoa erityisesti alkuvuonna. Kesällä tilannetta saatiin korjattua tuotemuutoksilla, kuten päävoittojen korottamisella sekä toimintaa tehostamalla. Vuoden 2009 tuotto 651 milj. euroa jäi edellisvuodesta lopulta 1,3 prosenttia. Taantuma laski erityisesti Grand Casino Helsingin, pelisaleihin sijoitettujen pöytäpelien sekä ravintoloihin sijoitettujen pöytäpelien ja automaattien tuottoja. Loppuvuonna kaupan vilkastuessa pelipisteiden eli esimerkiksi kioskeihin ja kauppoihin sijoitettujen automaattien tuotto nousi jo edellisvuotta paremmaksi. Katse kohti pelaajaa Kumppaniyritykset vahvemmin mukaan Asiakkuuden lisäksi yrityskumppanuus on yksi uuden rahapelistrategian kulmakivistä. ray:n tuhannet yrityskumppanit mahdollistavat raha-automaattien laajan sijoittelun ja sitä kautta valtaosan ray:n tuotosta. ray kääntyy yhä enemmän pelaaja-asiakkaan suuntaan yhdessä yrityskumppaneiden kanssa. Vuonna 2009 kumppanuutta tiivistettiin uuden kumppanuusstrategian mukaisesti. Kumppaneita kutsutaan entistä enemmän mukaan ray-pelimaailman kehitystyöhön. Esimerkiksi ravintolayrittäjien kanssa järjestettiin ensimmäiset työpajat, joissa pohdittiin yhdessä pelipisteiden kehittämistä. Tulokset olivat rohkaisevia. 14

15 Korttipääte automaatissa Vuonna 2009 maksukorttipäätteitä asennettiin lähes raha-automaattiin. Vuoden 2011 loppuun mennessä maksukorttipääte löytyy jo automaatista. Pelaaja saa päätteen myötä paitsi uuden palvelun, myös lisää mahdollisuuksia kontrolloida pelaamistaan. Kortilla maksettaessa kertasiirron yläraja on kymmenen euroa. Lisäksi pelaaja voi itse asettaa päiväkohtaisen pelirajan, joka on maksimissaan 100 euroa. Raha-automaattien ja kasinopelipöytien määrä* Raha-automaattien määrä Pelipisteet Pelisalit Kasino Yhteensä Kasinopelipöytien määrä Ravintolat Pelisalit Kasino Yhteensä Se, että ray katsoo rahapelitoimintaa aiempaa enemmän pelaajan näkökulmasta, edellyttää organisaatiolta joustavuutta: pelaajan odotuksiin on kyettävä reagoimaan herkästi. Oikeiden pelien tulee olla oikeissa paikoissa ja kannattamattomat pelit tulee poistaa tai korvata nopeasti paremmilla. Pelien sijoittelussa otettiin onnistuneita askelia vuonna Kesällä huonosti kannattavia kasinopelipöytiä ja raha-automaatteja keskitettiin tuottavampiin paikkoihin. Onnistuneet keskittämiset näkyivät syksyllä kohentuneessa tuloksessa. Vuonna 2010 joustavuutta kehitetään edelleen. Kasinopelipöytien sijoittelussa on aina huomioitava, että ray:n pöydillä ehkäistään laittoman pelaamisen leviämistä. Pelaaminen monipuolistuu Vuonna 2009 automaattipelien kehityksessä rakennettiin uusia tekemisen malleja. Perinteisten mekaanisten hedelmäpelien rinnalla on nyt selvä tilaus uudentyyppisille videohedelmäpeleille, joita markkinoille tuotiin kaksi. Yksi vuoden merkittävimmistä automaattiuutuuksista oli osittain digitaalinen Pajatso, jolla käytiin loppuvuonna Pajatson *Rahapeliluvan mukaan raha-automaatteja saa olla enintään ja kasinopelejä 500 kappaletta. Kasinoon saadaan sijoittaa enintään 60 ruletti-, kortti-, noppa- ja onnenpöytää sekä enintään 400 raha-automaattia ja numeroarvontapeliä. Rahapelituotto (milj. euroa) Pelisalit Raha-automaatit 82,7 77,7 Kasinopelit 7 7,8 Yhteensä 89,7 85,5 Pelipisteet Raha-automaatit 512,9 516,9 Kasinopelit 18,3 21,7 Yhteensä 531,2 538,6 Kasino Raha-automaatit 21,1 26,9 Kasinopelit 8,6 8,4 Yhteensä 29,7 35,3 Yhteensä 650,6 659,4 15

16 Asiakaskäynnit Pelisalit Kasino Pelipaikkojen määrä Raha-automaattien sijoituspaikat Ravintolakasinopelien sijoituspaikat Pelisalit Täyspotti Potti Club Ray 2 2 Gold Dust 2 1 Pelikioski 6 4 Kasino 1 1 Yhteensä Asiakaspalvelulla tuloksiin Vuonna 2009 asiakaspalvelua parannettiin lukuisin keinoin, ja vuonna 2010 kehitystyö jatkuu. Ravintolakasinopelien hoitajille ja Potti-pelisalien työntekijöille laaditaan palvelukäsikirjat, jotka valmistuvat koulutuksen tueksi vuonna Uusituissa Täyspoteissa ja Gold Dust -saleissa omat palvelukäsikirjat ovat jo käytössä. Myös Grand Casino Helsingin panostus asiakaspalveluun näkyy, sillä se sai historiansa parhaat arviot palvelumittauksessa. Kattavan koulutuksen lisäksi ravintoloiden pelinhoitajia ryhdyttiin vuonna 2009 kannustamaan parempaan palveluun palkitsemalla parhaita asiakaspalvelijoita. mm-kilpailut. Vuoden 2010 alussa lanseerataan lisää sekä uusia video- että mekaanisia hedelmäpelejä. Maksukorttipäätteiden asennus automaattiin sekä päävoittojen korotus olivat menneen vuoden huomattavimmat raha-automaatteihin tehdyt uudistukset. Pelipisteissä päävoitot korotettiin 20 eurosta 50 euroon ja anniskeluravintoloissa 40 eurosta 75 euroon. ray:n pelisaleissa suurimmat voitot nousivat sataan euroon. Asiakaspalvelu esiin Uusi ray-pelimaailma näkyy myös uudistuvissa pelisaleissa. Vuoden 2009 loppuun mennessä kaikki 42 Pottia saivat uuden entistä valoisamman ilmeen ja asiakaspalvelupiste siirtyi sisäänkäynnin tuntumaan. Poriin avattiin syksyllä kolmas uuden konseptin mukainen Täyspotti. Uudet Täyspotit ovat entistä valoisampia ja tilavampia. Niissä asiakas voi viihtyä, vaikkei pelaisikaan. Keväällä Vantaan Gold Dust sai seuraajan, kun konseptin toinen sali avattiin Tampereen keskustaan. Gold Dusteissa panostetaan erityisesti asiakaspalveluun ja laajaan pelivalikoimaan. Gold Dustien alkutaival on ollut haastava. Vantaan Gold Dust sijaitsee viihdekeskus Flamingossa, jossa asiakasvirrat eivät ole olleet toivottuja. Myöskään Tampereen sali ei ole alkutaipaleellaan täyttänyt tuottoodotuksia, vaikka asiakkailta saatu palaute pelisaleista on ollut erittäin myönteistä. Vuonna 2010 konseptin kehittämistä jatketaan. Grand Casino Helsingin historiassa vuosi 2009 oli taantuman ja tupakkalain voimaan tulon vuoksi poikkeuksellinen. Kasinon muututtua savuttomaksi peliautomaattien tuotto väheni jopa 30 prosenttia. Luku on linjassa ulkomaisilta kasinoilta saatujen kokemusten kanssa. Kokemusten mukaan tuotto voidaan kuitenkin saada muutamassa vuodessa palaamaan ennalleen. Kaikkiaan asiakaskäynnit laskivat kasinolla vuonna 2009 noin kuusi prosenttia. Vähennystä oli erityisesti viihdeasiakkaissa ja satunnaiskävijöissä. 16

17 RAY:n pelit Hedelmäpelit, kuten Tähti ja Mansikka ovat tunnetuimpia raha-automaatteja. Yksinkertaisimmillaan ideana on, että kolmen pyörivän arvontakiekon kuvioista tavoitellaan voittolinjalle voittavaa yhdistelmää. Rulettiautomaatit tuovat perinteisen pöytäpelin rahaautomaatiksi. Täyspoteista ja Gold Dusteista löytyvää automaattista rulettipöytää Megastaria voi pelata kahdeksan pelaajaa yhtä aikaa. Pajatso on Suomen vanhin ja tunnetuin raha-automaattipeli. Siinä kolikkoa yritetään lyödä sormella voittoporttiin. Vuonna 2009 tuotiin pelattavaksi uusi, osittain digitaalinen Pajatso. Pöytäpeleihin kuuluvat kasinopelit, kuten Black Jack ja Ruletti, joissa pelataan pelinhoitajaa vastaan. Turnauspokerissa pelataan toisia pelaajia vastaan. Pöytäpelejä voi pelata RAY :n pelisaleissa, kasinolla ja ravintoloissa. Kasino järjestää ainoana Suomessa kansainvälisiä pokeriturnauksia. Erikoispelit ovat videopelejä, joita voi pelata kosketusnäytöillä varustetuilla Monipeli2, Loisto ja Paletti-automaateilla. Korttipeleissä, kuten Jokeripokerissa ja Korttikenossa, pelataan erilaisia automaattipelejä pelikorteilla. Jokeripokeri on kaikista automaattipeleistä suosituin. Tutustu peleihin tarkemmin osoitteessa 17

18 NYKYAIKAINEN Korttimaksupääte on osa hyvää palvelua Korttimaksupäätettä käytetään pelaamiseen meillä koko ajan enemmän. Luottamus uuteen maksutapaan on syntynyt, kun pelaajat ovat huomanneet, että voitot tulevat aina varmasti tilille. Olen jutellut asiasta pelaajien kanssa, eikä mitään negatiivista ole tullut vastaan. Laitteissa on selkeät ohjeet, ja ne toimivat hyvin. Raha-automaatit ovat osa ravintolan asiakaspalvelua. Ne tuovat asiakkaille viihdykettä varsinkin hiljaisiin aikoihin. Samalla kun nauttii oluen, voi vaikka pelata. Korttimaksaminen on tähän palveluun erittäin hyvä lisä. Jos joskus kassasta loppuu kolikot, asiakas voi edelleen pelata kortilla. Työntekijöidenkin kannalta maksupäätteet ovat pelkästään hyvä juttu. Joskus meillä vaihdetaan kovastikin seteleitä kolikoiksi, ja sitten asiakas saattaa tuoda takaisin sata euroa kolikkoja, jotka pitää vaihtaa taas seteleiksi. Hektiseen aikaan tämä hidastaa asiakaspalvelua. Päätteiden ansiosta rahanvaihto ravintoloissa vähenee. Korttimaksaminen vähentää myös vaivaa automaattien tyhjentämisen yhteydessä. Laskemiseen kuluu vähemmän aikaa, jos kortilla pelataan enemmän. Esko Karikoski ravintoloitsija Espoo 18

19

20 Henkilöstöstä 93 % pitää RAY :n arvoja ja päämääriä tavoittelemisen arvoisina. 84 % viihtyy omassa työssään. 76 % suosittelee RAY :tä työpaikaksi työelämään astuville. 67 % pitää työtään haastavana ja mielenkiintoisena. 68 % on sitoutunut työhönsä. Peliammattilaiset ottavat haasteen vastaan ray:ssä työskentelee rahapelien ammattilaista. Vuoden 2009 henkilöstötutkimuksen perusteella raylaiset ovat valmiita rahapelistrategian viitoittamaan uudistustyöhön. Henkilöstöjohtamisen haasteet korostuvat ray:n viedessä läpi strategisia muutoksia, sillä niitä ei voida toteuttaa ilman henkilöstön aktiivisuutta. Vuoden 2010 aikana toteutettavassa henkilöstöstrategiatyössä keskitytäänkin tarkastelemaan sitä, millaisin toimin haluttuihin tavoitteisiin päästään. Asiakkaat keskiöön ray:ssä on perinteisesti keskitytty teknisesti korkeatasoiseen pelitoimintaan. Uusi strategia kääntää katseet asiakkuuteen. Tämä edellyttää koko henkilökunnalta, mutta erityisesti lähes pelinhoitajalta uudenlaista toimintaja ajattelumallia. Pelinhoitajien työn kehittämiseksi on käynnistymässä palvelupelihanke, joka sisältää työroolien kehittämistä, tuoteosaamisen lisäämistä sekä asiakaspalvelukoulutusta. Esimies on jatkossa yhä vahvemmin asiakaspalvelutyön valmentaja. Kasinolla ja uusissa pelisaleissa on jo parin viime vuoden aikana koulutettu henkilöstöä käytännön asiakaspalveluun. Esimiehet etulinjassa Esimiesten työtä tuettiin vuonna 2009 esimerkiksi jetkoulutuksilla ja säännöllisellä viestinnällä. Elokuun esimiespäivillä rahapelistrategiaa avattiin esimiestyön näkökulmasta. Jatkossakin esimiesten johtamistyötä tuetaan monin tavoin. Esimiesten hallinnollisia töitä pyritään helpottamaan kehittämällä työprosesseja ja tietojärjestelmiä. Esimiehillä on ratkaiseva rooli henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukemisessa. Vuonna 2010 esimiehet koulutetaan mm. työkyky-, päihde- ja ongelmapelaamiseen liittyvien haasteiden varhaiseen käsittelyyn. Henkilöstötutkimuksesta avaimia Keväällä 2009 tehty mittava henkilöstötutkimus tuki hyvin jo aloitettuja muutostoimia. Tulosten mukaan henkilöstön muutoshalukkuus oli poikkeuksellisen vahvaa: perinteiden ja tapojen sekä liiallisen byrokratian koettiin haittaavan toiminnan kehittymistä. 20

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Ensi- ja turvakotien liitto ry 10.12.2009 Mika Pyykkö, 9.12.2009 1 Alustuksen rakenne Lähtökohdista Haasteista ja mahdollisuuksista

Lisätiedot

Edunsaajien asema rahapeliuudistuksessa

Edunsaajien asema rahapeliuudistuksessa Edunsaajien asema rahapeliuudistuksessa 13.3.2015 Rahapelijärjestelmän vahva perusta Suomessa rahapelipolitiikasta päättävät eduskunta ja valtioneuvosto Suomen rahapelijärjestelmästä ja sen eri toimijoista

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät Vantaa, 30.10.2014 Sini Toikka 24.10.2014 1 MEIDÄN KAIKKIEN RAY Avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016-2019 2

Lisätiedot

Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat

Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat 2.3.2012 Ajankohtaista avustusvalmistelusta tiimimuotoinen valmistelu ja yhteyshenkilöt RAY:n odotukset hankkeilta yhteistyö, tulosten juurtuminen Verkkoasioinnin

Lisätiedot

Avustusten suuntaaminen ja RAY:n odotukset hankkeille

Avustusten suuntaaminen ja RAY:n odotukset hankkeille Avustusten suuntaaminen ja RAY:n odotukset hankkeille Kehittämispäällikkö Elina Varjonen, RAY Uusien avustuksensaajien koulutus Maaliskuu 2009 1 Alustuksen rakenne 1. Avustustoiminnan lähtökohtia ja lukemia

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT SISÄLLYSLUETTELO Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 3 Yleisavustus (Ay)... 3 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)...

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Iholiiton kevätpäivät 19.3.2016 Tampere-talo Ilkka Repo toimitusjohtaja Allergia- ja astmaliitto ry

Iholiiton kevätpäivät 19.3.2016 Tampere-talo Ilkka Repo toimitusjohtaja Allergia- ja astmaliitto ry Iholiiton kevätpäivät 19.3.2016 Tampere-talo Ilkka Repo toimitusjohtaja Allergia- ja astmaliitto ry 7.4.2016 Ilkka Repo 1 Agenda 1. RAY kuulumisia rahamonopoliyhtiöiden fuusio 1. Lähtökohta 2. Ratkaisu

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Oiva-hankepoliklinikka

Oiva-hankepoliklinikka Oiva-hankepoliklinikka 23.4.2014 Helsinki Anne Kukkonen, 22.4.2014 1 Avustukset 2014 (2013) Haettuja avustuksia yhteensä 523 milj. euroa (494) Hakijoita 1 197 kpl (1 115) Hakemuskohteita 2 654 kpl (2 396)

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva lausunto

Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva lausunto 1 Lausunto 1 (7) kirjaamo@intermin.fi lainsaadantoyksikko_poliisiosasto@intermin.fi kirjaamo@stm.fi Viite: SMDno-2015-1557 ja STM 3351/2015 Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen Rahapelihaittojen ehkäisy Esityksen sisältö Yleistä rahapelaamisesta Rahapelihaittojen ehkäisy yhteisössä Rahapeliongelmien ehkäisy yksilötyössä Rahapelaamisesta yleisesti Rahapeleillä tarkoitetaan kaikkea

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V MYÖNTÄMINEN

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V MYÖNTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen 20.1.2016 RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V. 2016 MYÖNTÄMINEN 1. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TOIMIVALTA JA AVUSTUSSÄÄNNÖKSET Valtioneuvosto

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ 14.10.2016 AVUSTUSOSASTO HILPPA TERVONEN 14.10.2016 2 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 2016-2019 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUSTEN TAVOITEALUEIDEN MUKAISESTI (MILJ. EUROA)

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS Tuomas Koskela RAY:n avustuslinjaukset 2016-2019 7.10.2016 JÄRJESTÖ-KUNTA YHTEISTYÖLLÄ PYSYVIÄ TULOKSIA Korostamme järjestöjen ja kuntien

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peluurin sidosryhmäseminaari 1.3.2006 Tapio Jaakkola projektipäällikkö Peluuri Liikaa pelissä? Soita Peluuri 0800 100 101 - www.peluuri.fi Motto: Some dance to

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana Yhteisöllisyys ja osallisuus voimavara ja tuki KAMPA III seminaari Kokkola 24.10.2011 Kehittämispäällikkö Elina Varjonen Raha-automaattiyhdistys 1 Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma

Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma Vantaa 4.11.2015 Suunnittelija Minna Kesänen Koske/THL Pakka toimintamalli Vaikuttavaksi todettu käytännönläheinen toimintamalli paikallisten alkoholi-,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh 17.02.2016 Sivu 1 / 1 551/2016 02.05.01 24 terveyslautakunnan kohdeavustukset 1.1.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh. 050 359 9504 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK)

Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) Tekes on sitoutunut keskittymiin Tekes on auttanut keskittymien syntymistä kehittää niiden toiminnan edellytyksiä tukee niitä toiminnan kehittämisessä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Kuntoutusverkosto KUVE Sitaatit Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n kyselystä toukokuu 2016 1. Ihmiskeskeinen kuntoutus rakennetaan yhdessä

Lisätiedot

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti Projektipäällikkö Antti Honkarinta 31.10.2013 Projektin toteuttajaorganisaatio on Oulun kaupunki. Projekti sijoittuu konsernipalvelujen

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

HE 51/2011 vp. ja on tarkoitettu käsiteltäväk-

HE 51/2011 vp. ja on tarkoitettu käsiteltäväk- HE 51/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arpajaisverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioehdotukseen

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

RAY:N AVUSTUSTOIMINTA RAHAPELIYHTEISÖJEN YHDISTYMISEN JÄLKEEN RAY:N TILANNEKATSAUS KESÄKUU 2016

RAY:N AVUSTUSTOIMINTA RAHAPELIYHTEISÖJEN YHDISTYMISEN JÄLKEEN RAY:N TILANNEKATSAUS KESÄKUU 2016 RAY:N AVUSTUSTOIMINTA RAHAPELIYHTEISÖJEN YHDISTYMISEN JÄLKEEN RAY:N TILANNEKATSAUS KESÄKUU 2016 UUTEEN RAHAPELIYHTIÖÖN TÄHTÄÄVÄN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU Sisäministeriö valmisteli viime hallituskaudella

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Kuntoutusverkosto KUVE Sitaatit Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kyselystä toukokuu 2016 1. Ihmiskeskeinen kuntoutus rakennetaan yhdessä

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Palvelut asiakaslähtöisiksi

Palvelut asiakaslähtöisiksi Palvelut asiakaslähtöisiksi 2 Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeet 01/2017 Budjetti vahvistetaan vuositasolla Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessit - asiakas keskiöön Valtio,

Lisätiedot

Tilaajalautakuntien avustustoiminnan uudistaminen

Tilaajalautakuntien avustustoiminnan uudistaminen Tilaajalautakuntien avustustoiminnan uudistaminen Kehittämissuunnitelma 1 Kuvaus prosessista 2 Päätöksenteko Avustustoiminnan kehittämiseen liittyvät linjaukset Konsernihallinnon johtoryhmä 3.3.2014 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Tero Oinonen

Tero Oinonen Tekes ja Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelma 15.6.2011 Tero Oinonen DM 797721 Tekesin strategia DM 797721 Tekesin strategia Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa

Lisätiedot

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Osallisuus ja kumppanuus kuntoutuksen sosiaalisina mahdollisuuksina Janne Jalava & Ullamaija Seppälä 18. 19.3.2010 1 Johdanto 18. 19.3.2010 2 Kuntoutus on monitieteellinen

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 MIKSI TYÖPANKKITOIMINTAA? Luodaan hankalasti työllistyville väylä työttömyydestä avoimille työmarkkinoille:

Lisätiedot

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki HE 136/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtionavusta Urho

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Musan Salama. strategia

Musan Salama. strategia Musan Salama strategia 2016-2018 STRATEGIAN TAUSTAA Musan Salaman strategia on rakennettu seuran toimihenkilöille tehdyn kyselyn sekä johtokunnan ja Palloliiton määrittämien tavoitteiden pohjalta. Lähtökohtana

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot