MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 15 SISÄLTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 15 SISÄLTÖ"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 SISÄLTÖ Finnlines vuonna Toimitusjohtajan katsaus 5 Talous- ja rahoitusjohtajan katsaus 6 Toiminta-ajatus, arvot ja tavoitteet 9 Toimintaympäristö 10 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 12 Matkustajaliikenne 15 Satamatoiminnot 16 Ympäristö ja turvallisuus 19 Henkilöstö 21 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 24 Konsernin laaja tuloslaskelma 28 Konsernitase 29 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30 Konsernin rahavirtalaskelma 31 Emoyhtiön tuloslaskelma 32 Emoyhtiön tase 33 Emoyhtiön rahoituslaskelma 34 Viiden vuoden lukusarjat 35 Tunnuslukujen laskentakaavat 36 Neljännesvuosiluvut 37 Osakkeet ja osakkeenomistajat 38 Hallituksen voitonjakoehdotus 40 Tilintarkastuskertomus 41 Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 42 Hallitus 48 Johtoryhmä 49 Laivasto 50 Tietoa osakkeenomistajille 52 Yhteystiedot 52 Grimaldi-konserni 53 VARUSTAMOTOIMINTA JA MERI- KULJETUKSET, SIVU 12 MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 15 SATAMATOIMINNOT, SIVU 16

3 Finnlines on yksi Itämeren ja Pohjanmeren johtavia rahti- ja matkustajaliikennevarustamoita. Yhtiö on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja on osa italialaista Grimaldi-konsernia. Grimaldikonserni on yksi maailman suurimmista roro-varustamoista ja suurin matkustajia ja rahtia kuljettava Motorways of the Sea -operaattori Euroopassa. Tämän ansiosta Finnlines pystyy tarjoaman linjaliikennepalveluja Välimeren, Länsi- Afrikan sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikan itärannikon satamiin. Yhtiön merikuljetukset keskittyvät Itämerelle ja Pohjanmerelle. Finnlinesin matkustaja-rahtilaivat tarjoavat palveluja Suomesta Saksaan ja Ahvenanmaan kautta Ruotsiin, Ruotsista Saksaan ja Saksasta Venäjälle. Yhtiöllä on tytäryhtiöt tai myyntikonttorit Saksassa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Puolassa. Merikuljetusten lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingin ja Turun satamissa. FINNLINES

4 FINNLINES VUONNA 2014 Finnlines-konsernin tulos ennen veroja (EBT) parani 43,3 miljoonalla eurolla ja oli 36,6 miljoonaa euroa. Tärkein tuloksen paranemiseen vaikuttava tekijä oli yhtiön säästöohjelma sekä ylikapasiteetin purkaminen ja laivaston optimointi. Finnlines on myös tehnyt tarvittavat mukautustoimenpiteet, joita hidas kasvu EUalueella ja EU:n käyttöön ottamat sanktiot edellyttivät. Huolimatta epävarmasta taloudellisesta ympäristöstä, Finnlines pystyi parantamaan kannattavuuttaan tuntuvasti. Alhainen polttoainelisä alensi liikevaihtoa hieman. Suuremmat lastimäärät nostivat kuitenkin laivojen kapasiteetin käyttöastetta, mikä puolestaan alensi kulujamme ja paransi tehokkuuttamme. Toiminnan optimoinnin ansiosta polttoaineen kulutus laski 7 prosenttia, mistä hyötyi sekä ympäristö että yhtiön tulos. Finnlines-konsernin hyvän kassavirran ansiosta yhtiö on voinut alentaa korollista velkaansa huomattavasti 118,9 miljoonalla eurolla, minkä seurauksena omavaraisuusaste nousi 41,7 prosenttiin. Finnlinesin Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, ettei vuodelta 2013 makseta osinkoa. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän: Christer Backman, Tiina Bäckman, Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Tilintarkastajaksi vuodelle 2014 valittiin KPMG Oy Ab. Toukokuussa Finnlines julkisti ympäristöteknologiaan keskittyvän investointiohjelman. Yhtiö tilasi pakokaasujen puhdistusjärjestelmät, pakokaasupesurit, uusimmille vuosina rakennetuille kuudelle roro-alukselle sekä neljälle vuosina rakennetulle roro-alukselle. Myöhemmin elokuussa Finnlines tilasi vielä pesurit yhtiön neljälle Star-luokan ropax-laivalle, jotka on rakennettu vuosina Yhteensä 14 alukseen asennetaan pakokaasupesurit. Lisäksi Finnlines tilasi myös kuuteen alukseensa propulsio järjestelmän uudistuksen. Kesäkuussa Finnlines kaksinkertaisti Ahvenanmaan Långnäsissa käyntien määrän kesäkauden ajaksi. Elokuussa Finnlines avasi uudelleen viikottaisen yhteyden Kotkasta ja Helsingistä Tilburyyn Iso-Britanniaan. Tämä täydentää Finnlinesin liikennettä Imminghamiin ja Hulliin ja mahdollistaa koko Iso-Britannian kattavan palvelun. Lokakuussa Finnlines ilmoitti osallistumisestaan puolalaisen Polferries-varustamon yksityistämisprosessiin. Yhtiö operoi Puola Ruotsi-reitillä. Finnlines laajensi Pohjanmeren liikennettään lisäämällä siihen uuden käyntisataman Itämerellä, Paldiskissa Virossa. Paldiskin satamasta on erittäin hyvät raideyhteydet Keski-Aasiaan ja Siperiaan. Finnlines myi MS Finnhansan Grimaldi-konsernille 30 miljoonalla eurolla. Lisäksi Finnlines Oyj:n tytäryhtiö allekirjoitti 32,5 miljoonan euron myyntisopimuksen MS Euroferry Brindisistä (MS Finnarrow) ulkopuolisen tahon kanssa. Liikevaihto (Miljoonaa euroa) Liiketulos (EBIT) (Miljoonaa euroa) Liikevaihdon jakauma ,9 % 97,1 % Varustamotoiminta ja merikuljetukset Satamatoiminnot IFRS IFRS (Miljoonaa euroa) Liikevaihto 532,9 563,6 Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) 115,4 83,7 Liiketulos (EBIT) 58,6 18,1 Tilikauden tulos 41,7 6,0 Tulos per osake (EPS), EUR 0,81 0,12 Osinko per osake, EUR 0,00* 0,00 Omavaraisuusaste, % 41,7 35,7 Velkaantumisaste, % 113,0 149,1 * Hallituksen ehdotus 2

5 FINNLINESIN YMPÄRISTÖ- INVESTOINNIT Meriliikenteen aiheuttamat päästöt voivat kulkeutua pitkiä matkoja ja lisätä osaltaan ilmanlaadun ongelmia. Näiden epäpuhtauk sien vaikutusten vähentämiseksi Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) ja Euroopan Unioni ovat hyväksyneet uudet säädökset. Tammikuusta 2015 alkaen erityisvalvonta-alueilla (ECA) sovellettava polttoaineen rikkipitoisuuden uusi raja-arvo on 0,10 prosenttia. Tästä johtuen kaikkien Itämerellä, Pohjanmerellä ja Englannin Kanaalissa liikkuvien alusten on käytettävä polttoainetta, jonka rikkipitoisuus on korkeintaan 0,10 prosenttia, paitsi jos ne voivat poistaa rikkipäästöt pakokaasupesureiden avulla tai siirtyvät käyttämään kaasuöljyä (MGO, vähemmän kuin 0,1 prosenttia rikkiä) tai nesteytettyä maakaasua (LNG ei sisällä rikkiä). Finnlines keskittyy alustensa ympäristöystävällisyyteen ja talou dellisuuteen ja investoi innovatiiviseen teknologiaan. Vuonna 2014 kestävän kehityksen kannalta tärkeimmät investoinnit olivat päästönvähentämisteknologiaan perustuvat pakokaasupesurit ja tehokkaat potkurit. Yhtiö tilasi pesurit 14 keskipitkillä/pitkillä reiteillä liikennöivään alukseen ja se tulee vaihtamaan kuuteen alukseen energiatehokkuuden parantamiseksi alkuperäiset potkurilavat uudelleen suunnitelluilla lavoilla ja samalla niiden peräsimet varustetaan propulsiohyötysuhdetta parantavilla bulbeilla. Vuodesta 2008 lähtien Finnlinesin laivojen polttoaineen kulutus on laskenut yli 30 prosenttia. Suuremmat lastivolyymit ovat nostaneet yhtiön alusten kapasiteetin käyttöastetta, mikä on alentanut polttoaineiden kustannuksia kuljetettua lastiyksikköä kohden ja parantanut tehokkuutta. Finnlines tutkii edelleen kaikkia mahdollisuuksia vähentää alustensa polttoainekulutusta ja -kustannuksia entisestään. Lisäinvestoinnit pesureihin, potkureihin ja peräsimiin ovat myös tutkimuksen kohteena. Finnlines kuuluu varustamoihin, joiden laivoilla on käytössä toiminta-alueen modernein teknologia. FINNLINES

6 4

7 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS FINNLINES YKSI TEHOK- KAIMMISTA TOIMIJOISTA Viime vuosi 2014 oli Finnlinesille historiallinen vuosi. Teimme parhaan taloudellisen tuloksen sitten vuoden 2008 alussa alkaneen taloudellisen taantuman. Tiettyjen vuosineljännesten aikana saavutimme taloudellisen tuloksen, jota parempia tai jonka veroisia ei ole ollut tällä vuosisadalla. Vuoden 2014 aikana avattiin uusia linjoja: Tilburyyn Britanniassa ja Paldiskiin Virossa. Samaan aikaan Finnlines tilasi yli 65 miljoonan euron arvosta innovatiivisia varusteita. Potkurit, pakokaasupesurit ja informaatioteknologia auttavat yhtiötä uudistamaan laivastoaan ja tuottamaan tehokkuusetuja mahdollistamalla siten myös velan edelleen vähentämisen. Palatakseni nykyhetkeen voidaan jo varmuudella sanoa, että vuodesta 2015 näyttää tulevan haasteellinen. Pohjois-Euroopan merikuljetusmarkkinat joutuvat nyt noudattamaan Kansainvälisen Merenkuljetusjärjestön tiukkoja Marpol-säädöksiä, joiden tarkoituksena on alentaa polttoöljyn aiheuttamia rikkipäästöjä. Polttoaine on useiden markkinoillamme toimivien varustamoiden suurin yksittäinen kuluerä. Matalarikkisen polttoaineen lisähinta aiemmin Pohjanmerellä, Itämerellä ja Englannin Kanaalissa käytössä olleen, nykyvaatimusten vastaisen polttoaineen hintaan verrattuna on tällä hetkellä noin USD 300 tonnilta, kun perushinta kirjoitushetkellä oli noin USD 230 tonnilta. Monille yrityksille tämä lisähinta on tuoton tappaja. Näillä alueilla toimivat operaattorit ovat vaikean valinnan edessä: siirtääkö kaikki kustannusnousut asiakkaille ja tuhota heidän kilpailukykynsä vai ottaako kantaakseen kustannusnousut ja tuhota omat tuottonsa. Kaikki toimijat ovat ottaneet käyttöön erisuuruiset Marpol-lisät jakaakseen kustannustaakkaa asiakkaiden kanssa, vaikka useimmilla ei epäilemättä olisi varaakaan siirtää kaikkia kustannusnousuja edelleen. Vuoden 2014 lopulla alkanut ja vuoden 2015 alussa jatkunut polttoaineen jyrkkä hinnanlasku on hyvä uutinen markkinoille, sillä se on alentanut merikuljetusten kustannuksia sekä asiakkaiden polttoainelisiä. Kuitenkin Marpol-säädösten mukanaan tuomat haasteet ovat edelleen olemassa. Ainoastaan kaikkein tehokkaimmat toimijat pystyvät rakentamaan pitkäjänteisen kestävän konseptin ja säilyttämään kilpailukykynsä nykyisinä epävarmoina aikoina. Finnlines kuuluu näihin yhtiöihin, jonka osoituksena on se tosiseikka, että meidän Marpol-lisämme on yksi Itämeren alhaisimpia. Kunnianhimoinen tavoite vaatii kovaa työtä. Tekeillä olevat investoinnit energiatehokkuuteen merkitsevät väistämättä, että vuoden 2015 ensimmäinen neljännes tulee olemaan vaikea siirtymäkausi. Kaksi kolmasosaa Finnlinesin laivastosta on poissa liikenteestä porrastetusti usean kuukauden ajan, jolloin niihin tehdään tarvittavat asennukset ja parannukset. Tänä aikana niihin asennetaan neljätoista pakokaasupesuria ja kuusi uutta tehokasta potkuria ja peräsintä. Vastaavanlaiset investoinnit lopun kolmanneksen osalta ovat tutkimuksen kohteena ja voivat seurata pian tämän jälkeen. Finnlinesin johto on tehnyt kovasti työtä minimoidakseen liikenteelle aiheutuvat haitat, vaikka meidän onkin realistisesti myönnettävä, että jonkinasteiset häiriöt ovat mahdollisia. Toiminnan tulokseen sillä tulee olemaan vaikutuksia ainakin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Nämä muutokset auttavat yhtiötä pääsemään parempaan kuntoon, ja liiketoimintamallistamme tulee näin kannattavampi. Yhtiön kilpailuasemaa pitkällä tähtäimellä on vahvistettu edelleen siten, että on allekirjoitettu kolmen jäävahvisteisen roro-aluksen ostosopimukset. Finnlines on testannut ne kaikki rahdattuina aluksina ja todennut niiden olevan optimaalisia markkinoilleen. Sen jälkeen kun ne on luovutettu ja ajanmukaistettu, ne täydentävät tonnistoamme erinomaisesti. Meillä on silloin liikenteessämme yhteensä 13 roro-alusta, joiden kokonaiskapasiteetti on noin kaistametriä ja jotka kaikki on varustettu pesureilla ja viimeisimmällä polttoainetta säästävällä teknologialla. Joustavaan laivastoomme kuuluu kahdeksan kapasiteetiltaan yli kaistametrin laivaa ja viisi pienempää alusta. Koko laivastomme tulee käsittämään yksinomaan omistettuja aluksia. Haluamme tarjota vakaita, kestäviä palveluja, jotka ovat riippumattomia spekulatiivisten, epälikvidien roro-rahtausmarkkinoiden epävakaudesta. Tällä tavoin pystymme saamaan pitkäaikaisia sopimuksia ja kestäviä kumppanuuksia, jotka perustuvat avoimuudelle ja läpinäkyvyydelle. Tavoitteenamme on olla oman toimialamme markkinajohtaja. Sen jälkeen kun italialainen Grimaldi-konserni hankki määräysvallan yhtiössä, Finnlines on oppinut 2014 historiallinen vuosi Finnlinesille. seisomaan omilla jaloillaan. Siihen asti suurin osa aluksista oli rahdattuja. Liian suuri tonnisto sekä pienet ja vanhentuneet yksiköt heikensivät väistämättä kannattavuutta. Sen sijaan tällä hetkellä voimme olla ylpeitä siitä, että vuonna 2016 meillä on optimaalinen, tehokas ja täysin oma laivasto. Tämä merkitsee suurta vuorotiheyttä, suurta kapasiteettia ja korkeaa laatua kaikille asiakkaillemme. Haluan tässä yhteydessä kiittää asiakkaitamme kärsivällisyydestä tämän siirtymävaiheen aikana, jolloin uudistukset toteutetaan. Haluan myös ilmaista kiitollisuuteni päällystölle ja miehistölle, johdolle ja työntekijöille sekä satamahenkilöstölle ja esimiehille heidän panoksestaan menestystarinamme viimeisimmän vuoden hyväksi. Edessä olevat kuukaudet tulevat olemaan mielenkiintoisia. Meidän on suunnattava katseemme kohti uusia haasteita ja käännettävä menestystarinamme seuraava sivu, joka on aivan yhtä rohkaiseva. Emanuele Grimaldi FINNLINES

8 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJAN KATSAUS VAHVA TALOUDELLINEN TULOS JA KASVANUT OMISTAJA-ARVO TALOUDELLINEN TULOS Jokseenkin epävarmasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta olemme pystyneet parantamaan edelleen kannattavuuttamme, alentamaan kulujamme ja kasvattamaan tehokkuuttamme. Vuoden 2014 aikana liikevaihtomme laski 5,4 prosenttia 532,9 miljoonaan euroon, mutta positiivinen tuloskehitys jatkui läpi vuoden ja tulos ennen veroja oli 36,6 miljoonaa euroa. Tähän tuloksen vahvistumiseen vaikuttivat useat aikaisempien vuosien aikana tehdyt toimenpiteet, kuten alusten, reittien ja tavaravirtojen optimointi, korollisen velan vähentäminen, ylikapasiteetin purkaminen ropax-aluksia myymällä, kustannusvalvonta ja kulujen leikkaukset. Olemme vastuussa kannattavuudestamme ja meidän on tehtävä leikkauksia sekä mukautettava liiketoimintaamme uudella tavalla säilyttääksemme kilpailukykymme. PÄÄOMARAKENNE Yhtiö ei pyri ainoastaan toimintansa ja kannattavuutensa parantamiseen vaan myös pääomarakenteensa vahvistamiseen. Finnlines-konsernin hyvän kassavirran ansiosta olemme pystyneet alentamaan edelleen korollista velkaa huomattavasti, ja siksi omavaraisuusasteemme on noussut tuntuvasti peräti 41,7 prosenttiin. Ottaen huomioon, että konserni on toteuttanut 65 miljoonan euron investointiohjelman pakokaasupesureiden ja uusien potkuri- ja peräsinjärjestelmien asentamiseksi 14 alukseen, pystyimme kuitenkin alentamaan korollista velkaamme 119 miljoonalla eurolla. Finnlines-konsernin korollinen velka on lähes puolittunut viidessä vuodessa ja velanhoitokykymme on jatkanut vahvistumistaan. Nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde vuoden lopulla oli 4,8, mikä on huomattavasti parantanut luottokelpoisuuttamme. TEHOSTAMISOHJELMA Finnlines-konsernin tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) parani 31,7 miljoonalla eurolla ja oli 115,4 miljoonaa euroa. Tulosparannus saatiin aikaan kustannussäästöihin ja liiketoiminnan optimointiin painottuvalla tehostamisohjelmalla. Suuremmat lastimäärät nostivat myös alustemme kapasiteetin käyttöastetta. Liiketoiminnan optimoinnin seurauksena polttoaineen kulutus väheni vuoden 2014 aikana 7 prosenttia, mistä hyötyivät niin ympäristö kuin yhtiön tuloskin. Finnlines keskittyy edelleen sekä liiketoiminnan että kustannussäästöjen tehostamiseen. Analysoimme edelleen jokaisen aluksen, jokaisen linjan ja jokaisen toiminnon selvittääksemme, onko niissä vielä parantamisen varaa ja voimmeko saada toimintaa entistäkin kannattavammaksi, jotta voisimme edelleen menestyä hyvin erittäin kilpaillulla ja kansainvälisellä varustamotoimialalla. OMISTAJA-ARVO Viime tilikausi oli erittäin merkittävä sikäli, että se toi arvonlisäystä osakkeenomistajillemme. Parantuneen taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen ansiosta osakkeemme hinta nousi yli 113 prosenttia. Osakkeen hinnan nousua siivitti jokaisella vuosineljänneksellä aikaansaatu tulosparannus, ja koko vuoden tulos per osake oli 0,81 euroa verrattuna edellisen tilikauden tulokseen per osake 0,12 euroa. Tänä vuonna teemme lujasti töitä, jotta voisimme edelleen tuottaa arvonlisäystä omistajille ja keskitymme konsernimme kaikkiin toimintoihin ja prosesseihin Euroopassa. On mieluisaa päättää katsaus vakuuttuneena siitä, että Finnlines on muuttanut suuntaa ja toteamalla lisäksi, että tilikauden 41,7 miljoonan euron tuloksella aikaansaatu osakkeen 113 prosentin hinnannousu on merkittävä saavutus kaikilta konsernimme työntekijöiltä. Tom Pippingsköld EBITDA ja omavaraisuusaste Korollinen velka ja oma pääoma Nettovelka/ EBITDA Velkaantumisaste, % Milj. euroa % Milj. euroa Milj. euroa % % EBITDA Omavaraisuusaste Korollinen velka ilman rahoitusleasingvelkoja Oma pääoma Nettovelka Nettovelka/EBITDA 6

9 OMISTAJA-ARVO Kpl (miljoonaa) Euroa Finnlinesin osakkeen kuukausivaihto ja keskikurssi NASDAQ OMX Helsingissä * Osakekurssi Osakkeiden vaihto * Lähde: NASDAQ OMX Helsinki Oy FINNLINES

10 8

11 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA STRATEGISET TAVOITTEET TOIMINTA-AJATUS Finnlines edistää kansainvälistä kauppaa tarjoamalla tehokkaita ja laadukkaita merikuljetus- ja satamapalveluja lähinnä eurooppalaisen teollisuuden, kaupan ja kuljetusalan sekä tarvematkustajien tarpeisiin. TALOUDELLISET TAVOITTEET Finnlinesin tavoitteena on taata laadukkaalla liiketoiminnalla pitkän aikavälin kannattavuus, tuottaa omistajilleen lisäarvoa ja pitää rahoitusrakenne terveenä. Vuosittaisessa osingonjakoesityksessään hallitus ottaa huomioon konsernin rahoitusrakenteen, tulevaisuuden näkymät sekä investointi- ja kehittämistarpeet. ARVOT ASIAKASKESKEISYYS Asiakkaamme valitsevat meidät osaamisemme, kokemuksemme ja luotettavuutemme vuoksi. Tyytyväinen asiakas on Finnlinesin kestävän menestyksen perusedellytys. Tunnistamalla rahtiasiakkaiden sekä matkustajien tarpeet yhtiö pystyy jatkuvasti kehittämään palvelutuotteitaan ja tuomaan asiakkailleen konkreettista lisäarvoa. VASTUULLISUUS Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita. Ympäristövastuullisuus on osa yhtiömme päivittäistä toimintaa. Turvallisuusnäkökohdat huomioidaan yhtiön kaikessa toiminnassa. TULOKSELLISUUS Saavutamme tavoitteemme. Laadukkaalla liiketoiminnalla takaamme pitkän aikavälin kannattavuuden ja lisäarvon tuottamisen. STRATEGISET TAVOITTEET Nykyistä vahvempi asema Itämeren ja Pohjanmeren rahtiliikenteessä Panostamme toimintamme tehokkuuteen nykyisillä liikennealueillamme. Avaamme uusia reittejä markkinatilanteen mukaan. Olemme aktiivisesti mukana alan konsolidoitumiskehityksessä. Hyödynnämme Grimaldi-konsernin verkoston synergiaetuja. Nykyistä vahvempi asema Itämeren matkustajaliikenteessä Tarjoamme matkustajille nopeat ja vaivattomat yhteydet Suomen, Ruotsin, Saksan ja Venäjän välillä suurilla ja tehokkailla ropax-aluksillamme. Nykyistä vahvempi asema Venäjän tavaraliikenteessä Olemme johtava varustamo kauttakulkuliikenteessä. Kehitämme ja markkinoimme aktiivisesti Keski- Euroopan ja Venäjän Itämeren satamien välisiä suoria kuljetuksia. Kannattavuuden kasvu Pyrimme parantamaan tuottavuuttamme. Tärkeimpiä keinojamme on keskittyä liikenteessä reitteihin, joissa laivojen täyttöaste on mahdollisimman korkea sekä meno- että paluuliikenteessä. Tehostamme toimintajärjestelmien ja tietohallinnon tehokkuutta. Hoidamme hyvin ympäristö- ja turvallisuusasiat. Panostamme henkilöstön osaamiseen. HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYS Finnlines on luotettava ja innostava työnantaja, joka kohtelee henkilöstöään oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti ja palkitsee hyvästä suorituksesta. FINNLINES

12 TOIMINTAYMPÄRISTÖ FINNLINESIN LAIVASTO Vuoden 2014 aikana Finnlinesin laivastossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuoden lopussa laivaston kapasiteetti oli kaistametriä, josta metriä ropax-aluksilla ja metriä roro-aluksilla. MS Finnarrow, joka oli vuoden aikana ollut rahdattuna ulos, ja MS Finnhansa, joka toimi Helsinki Rostock-reitillä, myytiin vuoden 2014 lopulla. Konsernin alusten keski-ikä oli 10 vuotta. REITTIVERKOSTO Finnlinesin reittiverkostoon tehtiin vuoden 2014 aikana useita lisäyksiä. Heinäkuussa aloitettiin liikenne Tilburyyn. Tilburyn linja yhdistää Thamesin suistoalueen ja Kotkan, Rauman ja Helsingin satamat Suomessa sekä Pietarin sataman Venäjällä. Itään suuntautuvassa liikenteessä Tilburystä on myös yhteys Amsterdamiin Alankomaissa ja Antverpeniin Belgiassa. Paldiskin satama Virossa lisättiin Pohjanmeren liikenteeseen. Reitti tarjoaa yhteydet Virosta Espanjaan ja Belgiaan Pohjanmerellä sekä Suomeen ja Venäjälle Itämerellä. Länsi-Suomen liikennettä vahvistettiin siten, että vuorotiheyttä Uudenkaupungin ja Saksan välillä nostettiin suunnitellulle tasolle. Suomen ja Saksan välillä oli kaikkiaan noin 20 lähtöä viikossa kumpaankin suuntaan. Niihin sisältyy päivittäinen HansaLinkliikenne, yhdistetty rahti- ja matkustajaliikenne Helsingin ja Travemünden välillä. Liikennettä Rostockin satamaan Saksassa kehitettiin edelleen yhdistämällä se Tanskan Århusin ja Helsingin väliseen linjaan. Rauma Gdynia-linja lopetettiin mutta liikenne Helsingin ja Gdynian välillä jatkui kahdella viikkolähdöllä kumpaankin suuntaan. TransRussiaExpress-liikenteen lisäksi Pietarista Venäjältä oli viikottaiset yhteydet Iso-Britanniaan, Suomeen, Espanjaan, Belgiaan, Alankomaihin, Viroon ja Saksaan sekä Pohjanmeren että Itämeren liikenteiden puitteissa. Iso-Britannian ja Benelux-maiden välillä oli yksi lähtö viikossa, kuten myös Iso-Britannian ja Venäjän välillä. Suomesta Iso- Britanniaan ja päinvastaiseen suuntaan oli kaksi viikkolähtöä. Belgiasta oli yksi viikottainen lähtö Venäjälle sekä kaksi viikottaista lähtöä Suomeen ja Espanjaan. Alankomaista Venäjälle oli lähtö kerran viikossa ja Suomeen joka toinen viikko. Vuonna 2014 FinnLink jatkoi Naantali Kapellskär Naantaliliikenteen Långnäs-käyntejä Ahvenanmaalla. Lähtöjä oli molempiin suuntiin kolme päivässä. NordöLinkillä oli kolme päivittäistä lähtöä Malmöön ja Travemünden välillä kumpaankin suuntaan paitsi maanantaisin ja sunnuntaisin, jolloin niitä oli kaksi. TransRussiaExpress liikennöi Pietarin ja Lyypekin välillä yhdellä viikkovuorolla kumpaankin suuntaan. 10

13 Kapellskär Långnäs Rauma Uusikaupunki Naantali Helsinki Turku Kotka Paldiski Pietari Ust-Luga Aarhus Hull Immingham Malmö Tilbury Amsterdam Travemünde Lyypekki Rostock Gdynia Antwerpen Zeebrugge El Ferrol LINJALIIKENNEALUE Santander Bilbao FINNLINES

14 VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET Finnlines on alansa johtavia toimijoita Itämerellä, Pohjanmerellä ja Biskajanlahdella. Vahva asema perustuu erinomaisiin palveluihin ja asiakkaiden tarpeiden mukaisiin tuotekonsepteihin. Finnlinesin tarjoama suuri vuorotiheys, lastikapasiteetti ja informaatiopalvelut tuovat asiakkaille joustavuutta, toimitusvarmuutta ja hyvää ennakoitavuutta. Varustamotoiminta ja merikuljetukset -segmentin liikevaihto oli kertomusvuonna 517,4 (538,6 vuonna 2013) miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin (1 388) henkilöä. Tammi joulukuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 638 (632 vuonna 2013) tuhatta lastiyksikköä, 99 (66) tuhatta henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi (2 248) tuhatta tonnia yksiköissä määrittelemätöntä rahtia. Lisäksi kuljetettiin noin 561 (556) tuhatta yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa. Vuoden aikana Finnlinesin kilpailuasema vahvistui sen ansiosta, että yhtiö päätti asentaa laivoilleen pakokaasupesurit pystyäkseen noudattamaan laivojen rikkipäästöille asetettuja tiukempia määräyksiä, jotka astuivat voimaan vuoden 2015 alussa. Pesuritekniikkaan ja nykyaikaisiin potkureihin tehdyt investoinnit takaavat yhtiön kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. Syksyllä yleiset markkinanäkymät muuttuivat jossain määrin ennustamattomiksi, kun yleinen markkinoiden epävakaus lisääntyi erityisesti taloudellisten sanktioiden seurauksena yhdellä Finnlinesin tärkeällä potentiaalisella markkina-alueella, Venäjällä. Hieman epävakaa taloudellinen ympäristö tekee laivaliikennemarkkinoiden tulevan kehityksen ennustamisen jokseenkin haasteelliseksi. FINNLINES, ITÄMEREN JA POHJANMEREN RORO-LIIKENTEET Finnlinesin roro-liikenne Itämeren ja Pohjanmeren alueilla kattaa Suomen teollisuuden keskeisimmät kuljetustarpeet. Suomessa liikennöitiin Rauman, Uudenkaupungin, Turun, Helsingin ja Kotkan satamiin, joista on yhteydet Venäjän, Viron, Puolan, Saksan, Tanskan, Britannian, Alankomaiden, Belgian ja Espanjan satamiin. Liikennettä hoidettiin noin kymmenellä nykyaikaisella roro-aluksella, jotka kuljettivat rekkoja, perävaunuja, muuta liikkuvaa lastia, kontteja sekä kappaletavaraa. HANSALINK HansaLinkin kolme Star-luokan ropax-alusta liikennöivät Helsingin ja Travemünden välillä. HansaLink säilytti vahvan asemansa suurimpana yksikköliikenteen kuljettajana Saksan ja Suomen välillä. Matkustajille se oli ainoa suora meri yhteys Suomen ja Manner-Euroopan välillä. Liikenteellä oli kuusi lähtöä viikossa kumpaankin suuntaan nopealla aikataululla matka-ajan ollessa alle 30 tuntia. viikossa kumpaankin suuntaan. Keskimääräinen lastikapasiteetti oli noin kaistametriä viikossa. Marraskuun puolivälissä MS Nordlink siirrettiin konsernin sisällä toiselle reitille ilman että NordöLinkin vuorotiheys muuttui. Rahtiin liittymättömän matkustajaliikenteen liikevaihto jatkoi positiivista kehitystään ja parani 3,7 prosenttia. Lisäinvestoinneilla kansipalveluihin ja matkustajatiloihin sekä matkailualalle suunnatulla voimakkaalla markkinoinnilla pyritään parantamaan linjan tulosta entisestään. FINNLINK FinnLink liikennöi Naantalin (Suomi) ja Kapellskärin (Ruotsi) välillä pääasiassa kahdella Clipper-luokan ropax-aluksella (MS Finnfellow ja MS Finneagle) ja yhdellä pienemmällä ropax-aluksella (MS Finnsailor) asti. Nämä alukset tarjosivat yksikköliikenteelle yhteensä 19 viikottaista lähtöä kumpaankin suuntaan. Nopea kahdeksan tunnin yhteys ja rahtiasiakkaiden tarpeiden mukaan suunniteltu aikataulu ovat pitäneet reitin kilpailukykyisenä. Käyntejä Långnäsin satamassa Ahvenanmaalla jatkettiin koko vuoden ja niitä jopa lisättiin kesän huippusesongin ajaksi. Laivalla oli mahdollisuus verovapaisiin ostoksiin. Reitin matkustajamäärä oli 3,3 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. TRANSRUSSIAEXPRESS TransRussiaExpress (TRE) hoitaa säännöllistä suoraa linjaliikennettä Saksan ja Venäjän välillä (Lyypekki Pietari). Se tarjoaa yhden viikkolähdön kumpaankin suuntaan nykyaikaisilla ropax-laivoilla MS Finntrader, MS Finnpartner ja MS Finnclipper, jotka liikennöivät viikkorotaatiolla NordöLinkin liikenteestä. Konsernisynergian luomiseksi Saksan roro-liikenteen kanssa MS Finntrader ja MS Finnpartner poikkeavat Kotkan satamassa länteen suuntautuvalla matkallaan lähtien TransRussiaExpress liikennöi yksinomaan roro-aluksilla, mikä johtui telakoinneista, joita vuonna 2015 voimaan tulevat uudet rikkidirektiivisäädökset edellyttivät. Lastimäärät jäivät elokuusta 2014 lähtien odotettua heikommiksi, mihin vaikutti meneillään oleva Venäjän ja Ukrainan kriisi. TRE:llä on kuitenkin markkinajohtajan asema suorassa Saksan ja Venäjän välisessä meriliikenteessä. NORDÖLINK NordöLink harjoittaa ropax-liikennettä Malmön (Ruotsi) ja Travemünden (Saksa) välillä. Neljä alusta, MS Finnpartner, MS Finntrader, MS Nordlink ja MS Finnclipper, tarjosivat 19 lähtöä INTERCARRIERS Intercarriers, josta Finnlines omistaa 78,5 prosenttia, tarjosi pientonnistopalveluja Saimaalta ja joistakin Venäjän sisävesisatamista eri puolille Eurooppaa. 12

15 FINNLINES

16 14

17 MATKUSTAJALIIKENNE Finnlinesin kymmenen ropax-alusta liikennöivät seitsemän sataman ja neljän maan välillä. Yhtiö onkin vakiinnuttanut asemansa merkittävänä matkustajapalveluiden tarjoajana Itämerellä. Kaikilla reiteillä kuljetettujen matkustajien kokonaismäärä (yksityiset ja rahtiin liittyvät) lisääntyi 1 prosenttia ja oli 561 (556 vuonna 2013) tuhatta matkustajaa. Uusia asiakassegmenttejä, kuten risteilymatkustajia, saatiin houkuteltua liikenteen piiriin. Erityisesti Saksan ja Ruotsin välinen liikenne kehittyi hyvin, mutta valitettavasti Venäjän vaikea taloustilanne johti sieltä tulevien matkustajien määrän supistumiseen Saksa Suomi-reitillä. Tämä vaikutti matkustajaliikenteen kokonaisliikevaihtoon negatiivisesti. Vuorovaikutuskanavia kuluttajien kanssa laajennettiin edelleen sosiaaliseen mediaan tärkeimmillä markkina-alueilla ja valmistelut uuden asiakkaille suunnatun verkkosivun avaamiseksi aloitettiin. Matkustajaliikenteen palvelukonseptia kehitetään edelleen jatkuvasti kaikilla linjoilla tiiviissä yhteistyössä aluksilla työskentelevän henkilöstön kanssa. Tavoitteena on asiakastyytyväisyyden korkea taso sekä miellyttävä matkustuskokemus. Kun laivat alkoivat vuoden 2013 lopulla Naantalin ja Kapellskärin välisellä reitillä poiketa Långnäsissa, syntyi uusi markkinasegmentti, joka on kehittynyt odotusten mukaisesti. FINNLINES

18 SATAMATOIMINNOT Konsernin satamatoimintoja hoitaa Finnsteve-yhtiöt eli Finnsteve, Containersteve ja FS-Terminals. Finnsteve-yhtiöt on merkittävä säännöllisen linjaliikenteen tarvitsemia suuryksikköpalveluita tarjoava satamaoperaattori Helsingin, Turun ja Naantalin satamissa. Helsinki on Suomen tärkein kappaletavaraliikenteen vienti- ja tuontisatama. Turun ja Naantalin satamista on nopeimmat meritieyhteydet Suomen ja Ruotsin välillä. Helsingin Vuosaaren ja Turun satamissa yhtiö tarjoaa roropalveluja, konttiterminaali- ja varikkopalveluja sekä tuonti- ja vientiterminaalipalveluja. Vuonna 2014 Finnlinesin satamatoimintojen liikevaihto oli 36,9 (50,1 vuonna 2013) miljoonaa euroa ja ne työllistivät keskimäärin 330 (452) henkilöä. Satamatoiminnot-yksikkö kärsi alhaisista lastivolyymeista ja kovasta kilpailusta. Kotkassa käytiin vuoden alussa yt-neuvottelut, jotka päättyivät kaikkien Kotkan työsuhteiden lopettamiseen. Yhtiö päätti lakkauttaa liiketoimintansa Kotkassa. SATAMATOIMINNOT HELSINGISSÄ Vuoden 2008 lopulla toimintansa aloittanut Vuosaaren satama on osoittautunut tehokkaaksi maailmanluokan satamaksi nykyaikaisen ja pitkälle kehitetyn infrastruktuurinsa ansiosta. Yhtiön neljän konttinosturin kapasiteetti ja teho riittävät vaivattomasti hoitamaan konttimäärien tulevan kasvun. Vientiterminaalit mahdollistavat lastinkäsittelyn kaikissa sääolosuhteissa ja logistiikka-alueen tuontiterminaalilla on valmiudet monipuolistaa ja tehostaa lisäpalvelutarjontaa. LASTIMÄÄRIEN KEHITYS HELSINGISSÄ Finnsteve-yhtiöiden Vuosaaren satamassa käsittelemät kokonaislastimäärät laskivat edellisvuotisista ja joidenkin palveluiden hintataso oli edelleen jossain määrin epätyydyttävä sataman kireästä kilpailutilanteesta johtuen. Vuonna 2014 Helsingin sataman kautta kuljetetut kokonaislastimäärät kasvoivat 2,6 prosenttia 10,8 miljoonaan tonniin vuoden 2013 määriin verrattuna. Yksikökköliikenteen vientikuljetukset kasvoivat 7,2 prosenttia ja olivat 5,2 miljoonaa tonnia, ja tuontikuljetukset kasvoivat 1,0 prosenttia ollen 4,8 miljoonaa tonnia. Perävaunujen ja rekkojen määrä nousi 3,8 prosenttia ja olivat yksikköä. Konttiliikenne väheni 1,2 prosenttia TEU:hun. SATAMATOIMINNOT TURUSSA JA NAANTALISSA Yhtiöllä oli toimintoja Länsisatamassa, Pansion satamassa, Kantasatamassa ja Naantalin satamassa. Tarkastelukauden aikana yhtiön käsittelemät lastimäärät laskivat edellisestä vuodesta. Turun sataman kautta vuonna 2014 kuljetetut kokonaislastimäärät kasvoivat 1,9 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna ja olivat 2,7 miljoonaa tonnia. Konttiliikenteen vienti- ja tuontimäärät vähenivät 36,5 prosenttia TEU:hun, joka edustaa vain pientä osaa kokonaislastimäärästä. Perävaunujen ja rekkojen määrä väheni 3,4 prosenttia yksikköön vuonna Yhtiön Naantalin satamatoiminnot palvelivat konsernin FinnLink-liikennettä Naantalin, Långnäsin ja Kapellskärin välillä. 16

19 FINNLINES

20 18

Finnlines Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 (tilintarkastamaton)

Finnlines Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 (tilintarkastamaton) Home > Finnlines Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 (tilintarkastamaton) Finnlines Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 29.7.2014 klo 14.00 FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Finnlines Oyj Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2014 (tilintarkastamaton)

Finnlines Oyj Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2014 (tilintarkastamaton) Home > Finnlines Oyj Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2014 (tilintarkastamaton) Finnlines Oyj Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2014 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 6.11.2014 klo 15.55 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU

Lisätiedot

FINNLINES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2014 (tilintarkastamaton) TAMMI-JOULUKUU 2014: Tulos ennen veroja (EBT) parani yli 43 miljoonaa euroa

FINNLINES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2014 (tilintarkastamaton) TAMMI-JOULUKUU 2014: Tulos ennen veroja (EBT) parani yli 43 miljoonaa euroa Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Home > Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2014 Pörssitiedote 24.2.2015 klo 15.30 FINNLINES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2014 (tilintarkastamaton)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Home > Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Pörssitiedote 26.7.2012 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO Huhti kesäkuu 2012 - Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu 2014 24.2.2015 FINNLINES Q4

Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu 2014 24.2.2015 FINNLINES Q4 Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu 2014 24.2.2015 FINNLINES Q4 FINNLINES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2014 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 24.2.2015 klo 15.30 TAMMI-JOULUKUU 2014: Tulos ennen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 29.7.2014 FINNLINES Q2

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 29.7.2014 FINNLINES Q2 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 29.7.2014 FINNLINES Q2 FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2014 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 29.7.2014 klo 14.00 TAMMI KESÄKUU 2014: Tilikauden tulos parani

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 13.5.2015 FINNLINES Q1

Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 13.5.2015 FINNLINES Q1 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 13.5.2015 FINNLINES Q1 FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 13.5.2014 klo 13.00 TAMMI-MAALISKUU 2015: Raportointikauden

Lisätiedot

Finnlines Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2016 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote klo 13.15

Finnlines Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2016 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote klo 13.15 Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Home > Finnlines Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016 (tilintarkastamaton) Finnlines Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2016 (tilintarkastamaton)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu 2015 25.2.2016 FINNLINES Q4

Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu 2015 25.2.2016 FINNLINES Q4 Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu 2015 25.2.2016 FINNLINES Q4 FINNLINES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2015 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 25.2.2016 klo 15.45 TAMMI-JOULUKUU 2015: Tulos ennen

Lisätiedot

SISÄLTÖ MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 13 VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14

SISÄLTÖ MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 13 VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Finnlines vuonna 2013 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toiminta-ajatus, arvot ja tavoitteet 7 Toimintaympäristö 8 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 10 Matkustajaliikenne 13 Satamatoiminnot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Home > Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Finnlines Oyj Pörssitiedote 7.5.2008 klo 16.40 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-31.3.2008 (Tilintarkastamaton) Finnlines-konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2015 (tilintarkastamaton) klo 15.45

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2015 (tilintarkastamaton) klo 15.45 Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Home > Finnlines Oyj Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015 (tilintarkastamaton) Finnlines Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2015 (tilintarkastamaton)

Lisätiedot

Finnlines Oyj Osavuosikatsaus tammisyyskuu 2015 (tilintarkastamaton)

Finnlines Oyj Osavuosikatsaus tammisyyskuu 2015 (tilintarkastamaton) Home > Finnlines Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 (tilintarkastamaton) Finnlines Oyj Osavuosikatsaus tammisyyskuu 2015 (tilintarkastamaton) FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 (tilintarkastamaton)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Containerships Oyj Pörssitiedote klo 09:00

Containerships Oyj Pörssitiedote klo 09:00 Containerships Oyj Pörssitiedote 15.8.2017 klo 09:00 Containerships Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017 Tammi-kesäkuu 2017: Liikevaihto kasvoi lähes 12 prosenttia ja nettotulos parani 1,8 miljoonaa

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

vuosikertomus FINNLINES 2012

vuosikertomus FINNLINES 2012 vuosikertomus 2012 FINNLINES 2012 3 sisältö Finnlines vuonna 2012 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toiminta-ajatus, arvot ja tavoitteet 6 Toimintaympäristö 8 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 10 Matkustajaliikenne

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu 2013 (Tilintarkastamaton)

Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu 2013 (Tilintarkastamaton) Home > Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu 2013 (Tilintarkastamaton) Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu 2013 (Tilintarkastamaton) Pörssitiedote, 27. helmikuuta 2014 klo 16.40 Tilinpäätöstiedote Tammi Joulukuu

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 29.7.2015 FINNLINES Q2

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 29.7.2015 FINNLINES Q2 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 29.7.2015 FINNLINES Q2 FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 29.7.2015 klo 14.00 TAMMI-KESÄKUU 2015: Tilikauden tulos parani

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-06 / 2010 4.8.2010 TAMMI KESÄKUU KESÄKUU2010 Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi kesäkuun liikevaihto oli 48,3 milj. euroa (45,3), jossa oli

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2010 28.4.2010 Tammikuu maaliskuu 2010 Toimistokalustekysyntä laski viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 22,6 milj. euroa (24,0), jossa oli

Lisätiedot

VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 12 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14

VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 12 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14 VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Finnlines vuonna 2011 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toiminta-ajatus, arvot ja tavoitteet 6 Toimintaympäristö 8 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 10 Matkustajaliikenne 12 Satamatoiminnot

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

1 (16) Finnlines Oyj, Pörssitiedote, 27. helmikuuta 2014. TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO

1 (16) Finnlines Oyj, Pörssitiedote, 27. helmikuuta 2014. TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO 1 (16) Finnlines Oyj, Pörssitiedote, 27. helmikuuta 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO Tammi joulukuu 2013 - Liikevaihto oli 563,6 (609,3 ed. vuonna) milj. euroa,

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

MARTELA TILINPÄÄTÖS / TILINPÄÄTÖS 01-12 / 09.02.2011 TAMMI JOULUKUU Toimistokalustekysynnässä ei ole aikana tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 108,4 milj. euroa (95,3),

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 Home > Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 Finnlines Oyj Pörssitiedote 11.5.2010 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2010 (Tilintarkastamaton) TAMMI MAALISKUU 2010 LYHYESTI

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2015 Markkinakatsaus 1-3/2015 Vuosi 2015 käynnistyi joulun lomakauden jälkeen hitaasti. Suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Yhtiökokous

Yhtiökokous Yhtiökokous 31.3.2011 Toimintaympäristö 2010 Suunnittelupalveluiden kysyntä kääntyi kasvuun vuoden 2010 alussa ja kasvu jatkui koko vuoden. Kysynnän kasvu oli vuoden alkupuoliskolla epäyhtenäistä Etteplanin

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

1 (15) Finnlines Oyj Pörssitiedote OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2012 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO

1 (15) Finnlines Oyj Pörssitiedote OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2012 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO 1 (15) Finnlines Oyj Pörssitiedote 6.11.2012 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2012 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO Heinä syyskuu 2012 - Liikevaihto oli 161,3 (161,2 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 0,1 % -

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Q liiketoimintakatsaus Vt. toimitusjohtaja Harri Sivula ja talousjohtaja Markku Pirskanen

Q liiketoimintakatsaus Vt. toimitusjohtaja Harri Sivula ja talousjohtaja Markku Pirskanen Q3 2017 liiketoimintakatsaus Vt. toimitusjohtaja Harri Sivula ja talousjohtaja Markku Pirskanen KESKEISTÄ Q3 2017 HYVÄ LIIKEVAIHDON KASVU 4,5% Liikevaihto kasvoi 4,5% 195,4 milj. euroon (187,0) vertailukelpoinen

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Finnlinesin varatoimitusjohtaja Jukka Laaksovirta on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Hänen työsuhteensa päättyy

Finnlinesin varatoimitusjohtaja Jukka Laaksovirta on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Hänen työsuhteensa päättyy FINNLINES OYJ 25.04.2006 klo 17.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 200,5 (173,8) meur. Liikevoitto oli 9,5 (10,6) meur. Tulos ennen veroja oli 6,1 (9,7) meur. Omavaraisuusaste

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Talentum. Varsinainen yhtiökokous 22.3.2013

Talentum. Varsinainen yhtiökokous 22.3.2013 Talentum Varsinainen yhtiökokous Sisältö 1. Talentumin vuosi 2012 2. Toimintaympäristö 3. Taloudellinen katsaus 4. Näkymät 2 1. Talentumin vuosi 2012 3 Talentumin vuosi 2012 Suoramarkkinointi jatkoi sekä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Aspon Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 23-Aug-07

Aspon Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 23-Aug-07 Aspon Q2 2007 23.8.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q2 2007 Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu 11,6 %, yritysosto mukaanlukien 22,8 % Liikevoitto ilman kertaeriä 4,2 milj. euroa

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Containerships Oyj:n osavuosikatsaus Markkinatilanne ja keskeiset tapahtumat Tuloskatsaus Avainluvut, IFRS Q1/2017 Muutos 1-12/2016

Containerships Oyj:n osavuosikatsaus Markkinatilanne ja keskeiset tapahtumat Tuloskatsaus Avainluvut, IFRS Q1/2017 Muutos 1-12/2016 Containerships Oyj Pörssitiedote 16.5.2017 klo 09:00 Containerships Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017 - Liikevaihto 55,7 (49,1) milj. euroa - Käyttökate 3,5 milj. euroa (3,3 milj. euroa) - Nettotulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi maaliskuu FINNLINES Q1

Osavuosikatsaus tammi maaliskuu FINNLINES Q1 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2014 6.5.2014 FINNLINES Q1 FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2014 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 6.5.2014 klo 12.15 TAMMI MAALISKUU 2014: Vahva alku vuodelle

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 1.1.-31.12.2016 15.2.2017 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden suunta epävarma Rakentamisen aktiviteetti alhaisella tasolla kaikilla

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 29.10.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Olennaiset tapahtumat Finnlines osti helmikuussa ropax (roro-passenger) aluksen Stena Ferries Limitediltä. Alus on rakennettu Espanjassa vuonna

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 Home > Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 Finnlines Oyj Pörssitiedote 31.7.2008 klo 13.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.6.2008 (tilintarkastamaton) Finnlines-konsernin

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2013 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 26.4.2013 Atria-konserni Katsaus /2013 Milj. 2013 2012 2012 Liikevaihto 328,4 308,6 1 343,6 Liikevoitto 3,2 0,1 30,2 Liikevoitto-%

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q1/2013 Sisältö 1. Talentumin Q1/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q1/2013 Talentumin Q1/2013 Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 20,2 % mutta

Lisätiedot

Kiteen kalustetehdas yhtiöitettiin kuluvan vuoden alusta ja yhtiö on ryhtynyt sopimusvalmistajaksi myös konsernin ulkopuolisille asiakkaille.

Kiteen kalustetehdas yhtiöitettiin kuluvan vuoden alusta ja yhtiö on ryhtynyt sopimusvalmistajaksi myös konsernin ulkopuolisille asiakkaille. MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26 LOKAKUUTA 2004 MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.2004 30.09.2004 Martela-konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja kolmannelta vuosineljännekseltä nousi voitolliseksi

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot