MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 15 SISÄLTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 15 SISÄLTÖ"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 SISÄLTÖ Finnlines vuonna Toimitusjohtajan katsaus 5 Talous- ja rahoitusjohtajan katsaus 6 Toiminta-ajatus, arvot ja tavoitteet 9 Toimintaympäristö 10 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 12 Matkustajaliikenne 15 Satamatoiminnot 16 Ympäristö ja turvallisuus 19 Henkilöstö 21 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 24 Konsernin laaja tuloslaskelma 28 Konsernitase 29 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30 Konsernin rahavirtalaskelma 31 Emoyhtiön tuloslaskelma 32 Emoyhtiön tase 33 Emoyhtiön rahoituslaskelma 34 Viiden vuoden lukusarjat 35 Tunnuslukujen laskentakaavat 36 Neljännesvuosiluvut 37 Osakkeet ja osakkeenomistajat 38 Hallituksen voitonjakoehdotus 40 Tilintarkastuskertomus 41 Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 42 Hallitus 48 Johtoryhmä 49 Laivasto 50 Tietoa osakkeenomistajille 52 Yhteystiedot 52 Grimaldi-konserni 53 VARUSTAMOTOIMINTA JA MERI- KULJETUKSET, SIVU 12 MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 15 SATAMATOIMINNOT, SIVU 16

3 Finnlines on yksi Itämeren ja Pohjanmeren johtavia rahti- ja matkustajaliikennevarustamoita. Yhtiö on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja on osa italialaista Grimaldi-konsernia. Grimaldikonserni on yksi maailman suurimmista roro-varustamoista ja suurin matkustajia ja rahtia kuljettava Motorways of the Sea -operaattori Euroopassa. Tämän ansiosta Finnlines pystyy tarjoaman linjaliikennepalveluja Välimeren, Länsi- Afrikan sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikan itärannikon satamiin. Yhtiön merikuljetukset keskittyvät Itämerelle ja Pohjanmerelle. Finnlinesin matkustaja-rahtilaivat tarjoavat palveluja Suomesta Saksaan ja Ahvenanmaan kautta Ruotsiin, Ruotsista Saksaan ja Saksasta Venäjälle. Yhtiöllä on tytäryhtiöt tai myyntikonttorit Saksassa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Puolassa. Merikuljetusten lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingin ja Turun satamissa. FINNLINES

4 FINNLINES VUONNA 2014 Finnlines-konsernin tulos ennen veroja (EBT) parani 43,3 miljoonalla eurolla ja oli 36,6 miljoonaa euroa. Tärkein tuloksen paranemiseen vaikuttava tekijä oli yhtiön säästöohjelma sekä ylikapasiteetin purkaminen ja laivaston optimointi. Finnlines on myös tehnyt tarvittavat mukautustoimenpiteet, joita hidas kasvu EUalueella ja EU:n käyttöön ottamat sanktiot edellyttivät. Huolimatta epävarmasta taloudellisesta ympäristöstä, Finnlines pystyi parantamaan kannattavuuttaan tuntuvasti. Alhainen polttoainelisä alensi liikevaihtoa hieman. Suuremmat lastimäärät nostivat kuitenkin laivojen kapasiteetin käyttöastetta, mikä puolestaan alensi kulujamme ja paransi tehokkuuttamme. Toiminnan optimoinnin ansiosta polttoaineen kulutus laski 7 prosenttia, mistä hyötyi sekä ympäristö että yhtiön tulos. Finnlines-konsernin hyvän kassavirran ansiosta yhtiö on voinut alentaa korollista velkaansa huomattavasti 118,9 miljoonalla eurolla, minkä seurauksena omavaraisuusaste nousi 41,7 prosenttiin. Finnlinesin Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, ettei vuodelta 2013 makseta osinkoa. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän: Christer Backman, Tiina Bäckman, Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Tilintarkastajaksi vuodelle 2014 valittiin KPMG Oy Ab. Toukokuussa Finnlines julkisti ympäristöteknologiaan keskittyvän investointiohjelman. Yhtiö tilasi pakokaasujen puhdistusjärjestelmät, pakokaasupesurit, uusimmille vuosina rakennetuille kuudelle roro-alukselle sekä neljälle vuosina rakennetulle roro-alukselle. Myöhemmin elokuussa Finnlines tilasi vielä pesurit yhtiön neljälle Star-luokan ropax-laivalle, jotka on rakennettu vuosina Yhteensä 14 alukseen asennetaan pakokaasupesurit. Lisäksi Finnlines tilasi myös kuuteen alukseensa propulsio järjestelmän uudistuksen. Kesäkuussa Finnlines kaksinkertaisti Ahvenanmaan Långnäsissa käyntien määrän kesäkauden ajaksi. Elokuussa Finnlines avasi uudelleen viikottaisen yhteyden Kotkasta ja Helsingistä Tilburyyn Iso-Britanniaan. Tämä täydentää Finnlinesin liikennettä Imminghamiin ja Hulliin ja mahdollistaa koko Iso-Britannian kattavan palvelun. Lokakuussa Finnlines ilmoitti osallistumisestaan puolalaisen Polferries-varustamon yksityistämisprosessiin. Yhtiö operoi Puola Ruotsi-reitillä. Finnlines laajensi Pohjanmeren liikennettään lisäämällä siihen uuden käyntisataman Itämerellä, Paldiskissa Virossa. Paldiskin satamasta on erittäin hyvät raideyhteydet Keski-Aasiaan ja Siperiaan. Finnlines myi MS Finnhansan Grimaldi-konsernille 30 miljoonalla eurolla. Lisäksi Finnlines Oyj:n tytäryhtiö allekirjoitti 32,5 miljoonan euron myyntisopimuksen MS Euroferry Brindisistä (MS Finnarrow) ulkopuolisen tahon kanssa. Liikevaihto (Miljoonaa euroa) Liiketulos (EBIT) (Miljoonaa euroa) Liikevaihdon jakauma ,9 % 97,1 % Varustamotoiminta ja merikuljetukset Satamatoiminnot IFRS IFRS (Miljoonaa euroa) Liikevaihto 532,9 563,6 Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) 115,4 83,7 Liiketulos (EBIT) 58,6 18,1 Tilikauden tulos 41,7 6,0 Tulos per osake (EPS), EUR 0,81 0,12 Osinko per osake, EUR 0,00* 0,00 Omavaraisuusaste, % 41,7 35,7 Velkaantumisaste, % 113,0 149,1 * Hallituksen ehdotus 2

5 FINNLINESIN YMPÄRISTÖ- INVESTOINNIT Meriliikenteen aiheuttamat päästöt voivat kulkeutua pitkiä matkoja ja lisätä osaltaan ilmanlaadun ongelmia. Näiden epäpuhtauk sien vaikutusten vähentämiseksi Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) ja Euroopan Unioni ovat hyväksyneet uudet säädökset. Tammikuusta 2015 alkaen erityisvalvonta-alueilla (ECA) sovellettava polttoaineen rikkipitoisuuden uusi raja-arvo on 0,10 prosenttia. Tästä johtuen kaikkien Itämerellä, Pohjanmerellä ja Englannin Kanaalissa liikkuvien alusten on käytettävä polttoainetta, jonka rikkipitoisuus on korkeintaan 0,10 prosenttia, paitsi jos ne voivat poistaa rikkipäästöt pakokaasupesureiden avulla tai siirtyvät käyttämään kaasuöljyä (MGO, vähemmän kuin 0,1 prosenttia rikkiä) tai nesteytettyä maakaasua (LNG ei sisällä rikkiä). Finnlines keskittyy alustensa ympäristöystävällisyyteen ja talou dellisuuteen ja investoi innovatiiviseen teknologiaan. Vuonna 2014 kestävän kehityksen kannalta tärkeimmät investoinnit olivat päästönvähentämisteknologiaan perustuvat pakokaasupesurit ja tehokkaat potkurit. Yhtiö tilasi pesurit 14 keskipitkillä/pitkillä reiteillä liikennöivään alukseen ja se tulee vaihtamaan kuuteen alukseen energiatehokkuuden parantamiseksi alkuperäiset potkurilavat uudelleen suunnitelluilla lavoilla ja samalla niiden peräsimet varustetaan propulsiohyötysuhdetta parantavilla bulbeilla. Vuodesta 2008 lähtien Finnlinesin laivojen polttoaineen kulutus on laskenut yli 30 prosenttia. Suuremmat lastivolyymit ovat nostaneet yhtiön alusten kapasiteetin käyttöastetta, mikä on alentanut polttoaineiden kustannuksia kuljetettua lastiyksikköä kohden ja parantanut tehokkuutta. Finnlines tutkii edelleen kaikkia mahdollisuuksia vähentää alustensa polttoainekulutusta ja -kustannuksia entisestään. Lisäinvestoinnit pesureihin, potkureihin ja peräsimiin ovat myös tutkimuksen kohteena. Finnlines kuuluu varustamoihin, joiden laivoilla on käytössä toiminta-alueen modernein teknologia. FINNLINES

6 4

7 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS FINNLINES YKSI TEHOK- KAIMMISTA TOIMIJOISTA Viime vuosi 2014 oli Finnlinesille historiallinen vuosi. Teimme parhaan taloudellisen tuloksen sitten vuoden 2008 alussa alkaneen taloudellisen taantuman. Tiettyjen vuosineljännesten aikana saavutimme taloudellisen tuloksen, jota parempia tai jonka veroisia ei ole ollut tällä vuosisadalla. Vuoden 2014 aikana avattiin uusia linjoja: Tilburyyn Britanniassa ja Paldiskiin Virossa. Samaan aikaan Finnlines tilasi yli 65 miljoonan euron arvosta innovatiivisia varusteita. Potkurit, pakokaasupesurit ja informaatioteknologia auttavat yhtiötä uudistamaan laivastoaan ja tuottamaan tehokkuusetuja mahdollistamalla siten myös velan edelleen vähentämisen. Palatakseni nykyhetkeen voidaan jo varmuudella sanoa, että vuodesta 2015 näyttää tulevan haasteellinen. Pohjois-Euroopan merikuljetusmarkkinat joutuvat nyt noudattamaan Kansainvälisen Merenkuljetusjärjestön tiukkoja Marpol-säädöksiä, joiden tarkoituksena on alentaa polttoöljyn aiheuttamia rikkipäästöjä. Polttoaine on useiden markkinoillamme toimivien varustamoiden suurin yksittäinen kuluerä. Matalarikkisen polttoaineen lisähinta aiemmin Pohjanmerellä, Itämerellä ja Englannin Kanaalissa käytössä olleen, nykyvaatimusten vastaisen polttoaineen hintaan verrattuna on tällä hetkellä noin USD 300 tonnilta, kun perushinta kirjoitushetkellä oli noin USD 230 tonnilta. Monille yrityksille tämä lisähinta on tuoton tappaja. Näillä alueilla toimivat operaattorit ovat vaikean valinnan edessä: siirtääkö kaikki kustannusnousut asiakkaille ja tuhota heidän kilpailukykynsä vai ottaako kantaakseen kustannusnousut ja tuhota omat tuottonsa. Kaikki toimijat ovat ottaneet käyttöön erisuuruiset Marpol-lisät jakaakseen kustannustaakkaa asiakkaiden kanssa, vaikka useimmilla ei epäilemättä olisi varaakaan siirtää kaikkia kustannusnousuja edelleen. Vuoden 2014 lopulla alkanut ja vuoden 2015 alussa jatkunut polttoaineen jyrkkä hinnanlasku on hyvä uutinen markkinoille, sillä se on alentanut merikuljetusten kustannuksia sekä asiakkaiden polttoainelisiä. Kuitenkin Marpol-säädösten mukanaan tuomat haasteet ovat edelleen olemassa. Ainoastaan kaikkein tehokkaimmat toimijat pystyvät rakentamaan pitkäjänteisen kestävän konseptin ja säilyttämään kilpailukykynsä nykyisinä epävarmoina aikoina. Finnlines kuuluu näihin yhtiöihin, jonka osoituksena on se tosiseikka, että meidän Marpol-lisämme on yksi Itämeren alhaisimpia. Kunnianhimoinen tavoite vaatii kovaa työtä. Tekeillä olevat investoinnit energiatehokkuuteen merkitsevät väistämättä, että vuoden 2015 ensimmäinen neljännes tulee olemaan vaikea siirtymäkausi. Kaksi kolmasosaa Finnlinesin laivastosta on poissa liikenteestä porrastetusti usean kuukauden ajan, jolloin niihin tehdään tarvittavat asennukset ja parannukset. Tänä aikana niihin asennetaan neljätoista pakokaasupesuria ja kuusi uutta tehokasta potkuria ja peräsintä. Vastaavanlaiset investoinnit lopun kolmanneksen osalta ovat tutkimuksen kohteena ja voivat seurata pian tämän jälkeen. Finnlinesin johto on tehnyt kovasti työtä minimoidakseen liikenteelle aiheutuvat haitat, vaikka meidän onkin realistisesti myönnettävä, että jonkinasteiset häiriöt ovat mahdollisia. Toiminnan tulokseen sillä tulee olemaan vaikutuksia ainakin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Nämä muutokset auttavat yhtiötä pääsemään parempaan kuntoon, ja liiketoimintamallistamme tulee näin kannattavampi. Yhtiön kilpailuasemaa pitkällä tähtäimellä on vahvistettu edelleen siten, että on allekirjoitettu kolmen jäävahvisteisen roro-aluksen ostosopimukset. Finnlines on testannut ne kaikki rahdattuina aluksina ja todennut niiden olevan optimaalisia markkinoilleen. Sen jälkeen kun ne on luovutettu ja ajanmukaistettu, ne täydentävät tonnistoamme erinomaisesti. Meillä on silloin liikenteessämme yhteensä 13 roro-alusta, joiden kokonaiskapasiteetti on noin kaistametriä ja jotka kaikki on varustettu pesureilla ja viimeisimmällä polttoainetta säästävällä teknologialla. Joustavaan laivastoomme kuuluu kahdeksan kapasiteetiltaan yli kaistametrin laivaa ja viisi pienempää alusta. Koko laivastomme tulee käsittämään yksinomaan omistettuja aluksia. Haluamme tarjota vakaita, kestäviä palveluja, jotka ovat riippumattomia spekulatiivisten, epälikvidien roro-rahtausmarkkinoiden epävakaudesta. Tällä tavoin pystymme saamaan pitkäaikaisia sopimuksia ja kestäviä kumppanuuksia, jotka perustuvat avoimuudelle ja läpinäkyvyydelle. Tavoitteenamme on olla oman toimialamme markkinajohtaja. Sen jälkeen kun italialainen Grimaldi-konserni hankki määräysvallan yhtiössä, Finnlines on oppinut 2014 historiallinen vuosi Finnlinesille. seisomaan omilla jaloillaan. Siihen asti suurin osa aluksista oli rahdattuja. Liian suuri tonnisto sekä pienet ja vanhentuneet yksiköt heikensivät väistämättä kannattavuutta. Sen sijaan tällä hetkellä voimme olla ylpeitä siitä, että vuonna 2016 meillä on optimaalinen, tehokas ja täysin oma laivasto. Tämä merkitsee suurta vuorotiheyttä, suurta kapasiteettia ja korkeaa laatua kaikille asiakkaillemme. Haluan tässä yhteydessä kiittää asiakkaitamme kärsivällisyydestä tämän siirtymävaiheen aikana, jolloin uudistukset toteutetaan. Haluan myös ilmaista kiitollisuuteni päällystölle ja miehistölle, johdolle ja työntekijöille sekä satamahenkilöstölle ja esimiehille heidän panoksestaan menestystarinamme viimeisimmän vuoden hyväksi. Edessä olevat kuukaudet tulevat olemaan mielenkiintoisia. Meidän on suunnattava katseemme kohti uusia haasteita ja käännettävä menestystarinamme seuraava sivu, joka on aivan yhtä rohkaiseva. Emanuele Grimaldi FINNLINES

8 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJAN KATSAUS VAHVA TALOUDELLINEN TULOS JA KASVANUT OMISTAJA-ARVO TALOUDELLINEN TULOS Jokseenkin epävarmasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta olemme pystyneet parantamaan edelleen kannattavuuttamme, alentamaan kulujamme ja kasvattamaan tehokkuuttamme. Vuoden 2014 aikana liikevaihtomme laski 5,4 prosenttia 532,9 miljoonaan euroon, mutta positiivinen tuloskehitys jatkui läpi vuoden ja tulos ennen veroja oli 36,6 miljoonaa euroa. Tähän tuloksen vahvistumiseen vaikuttivat useat aikaisempien vuosien aikana tehdyt toimenpiteet, kuten alusten, reittien ja tavaravirtojen optimointi, korollisen velan vähentäminen, ylikapasiteetin purkaminen ropax-aluksia myymällä, kustannusvalvonta ja kulujen leikkaukset. Olemme vastuussa kannattavuudestamme ja meidän on tehtävä leikkauksia sekä mukautettava liiketoimintaamme uudella tavalla säilyttääksemme kilpailukykymme. PÄÄOMARAKENNE Yhtiö ei pyri ainoastaan toimintansa ja kannattavuutensa parantamiseen vaan myös pääomarakenteensa vahvistamiseen. Finnlines-konsernin hyvän kassavirran ansiosta olemme pystyneet alentamaan edelleen korollista velkaa huomattavasti, ja siksi omavaraisuusasteemme on noussut tuntuvasti peräti 41,7 prosenttiin. Ottaen huomioon, että konserni on toteuttanut 65 miljoonan euron investointiohjelman pakokaasupesureiden ja uusien potkuri- ja peräsinjärjestelmien asentamiseksi 14 alukseen, pystyimme kuitenkin alentamaan korollista velkaamme 119 miljoonalla eurolla. Finnlines-konsernin korollinen velka on lähes puolittunut viidessä vuodessa ja velanhoitokykymme on jatkanut vahvistumistaan. Nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde vuoden lopulla oli 4,8, mikä on huomattavasti parantanut luottokelpoisuuttamme. TEHOSTAMISOHJELMA Finnlines-konsernin tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) parani 31,7 miljoonalla eurolla ja oli 115,4 miljoonaa euroa. Tulosparannus saatiin aikaan kustannussäästöihin ja liiketoiminnan optimointiin painottuvalla tehostamisohjelmalla. Suuremmat lastimäärät nostivat myös alustemme kapasiteetin käyttöastetta. Liiketoiminnan optimoinnin seurauksena polttoaineen kulutus väheni vuoden 2014 aikana 7 prosenttia, mistä hyötyivät niin ympäristö kuin yhtiön tuloskin. Finnlines keskittyy edelleen sekä liiketoiminnan että kustannussäästöjen tehostamiseen. Analysoimme edelleen jokaisen aluksen, jokaisen linjan ja jokaisen toiminnon selvittääksemme, onko niissä vielä parantamisen varaa ja voimmeko saada toimintaa entistäkin kannattavammaksi, jotta voisimme edelleen menestyä hyvin erittäin kilpaillulla ja kansainvälisellä varustamotoimialalla. OMISTAJA-ARVO Viime tilikausi oli erittäin merkittävä sikäli, että se toi arvonlisäystä osakkeenomistajillemme. Parantuneen taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen ansiosta osakkeemme hinta nousi yli 113 prosenttia. Osakkeen hinnan nousua siivitti jokaisella vuosineljänneksellä aikaansaatu tulosparannus, ja koko vuoden tulos per osake oli 0,81 euroa verrattuna edellisen tilikauden tulokseen per osake 0,12 euroa. Tänä vuonna teemme lujasti töitä, jotta voisimme edelleen tuottaa arvonlisäystä omistajille ja keskitymme konsernimme kaikkiin toimintoihin ja prosesseihin Euroopassa. On mieluisaa päättää katsaus vakuuttuneena siitä, että Finnlines on muuttanut suuntaa ja toteamalla lisäksi, että tilikauden 41,7 miljoonan euron tuloksella aikaansaatu osakkeen 113 prosentin hinnannousu on merkittävä saavutus kaikilta konsernimme työntekijöiltä. Tom Pippingsköld EBITDA ja omavaraisuusaste Korollinen velka ja oma pääoma Nettovelka/ EBITDA Velkaantumisaste, % Milj. euroa % Milj. euroa Milj. euroa % % EBITDA Omavaraisuusaste Korollinen velka ilman rahoitusleasingvelkoja Oma pääoma Nettovelka Nettovelka/EBITDA 6

9 OMISTAJA-ARVO Kpl (miljoonaa) Euroa Finnlinesin osakkeen kuukausivaihto ja keskikurssi NASDAQ OMX Helsingissä * Osakekurssi Osakkeiden vaihto * Lähde: NASDAQ OMX Helsinki Oy FINNLINES

10 8

11 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA STRATEGISET TAVOITTEET TOIMINTA-AJATUS Finnlines edistää kansainvälistä kauppaa tarjoamalla tehokkaita ja laadukkaita merikuljetus- ja satamapalveluja lähinnä eurooppalaisen teollisuuden, kaupan ja kuljetusalan sekä tarvematkustajien tarpeisiin. TALOUDELLISET TAVOITTEET Finnlinesin tavoitteena on taata laadukkaalla liiketoiminnalla pitkän aikavälin kannattavuus, tuottaa omistajilleen lisäarvoa ja pitää rahoitusrakenne terveenä. Vuosittaisessa osingonjakoesityksessään hallitus ottaa huomioon konsernin rahoitusrakenteen, tulevaisuuden näkymät sekä investointi- ja kehittämistarpeet. ARVOT ASIAKASKESKEISYYS Asiakkaamme valitsevat meidät osaamisemme, kokemuksemme ja luotettavuutemme vuoksi. Tyytyväinen asiakas on Finnlinesin kestävän menestyksen perusedellytys. Tunnistamalla rahtiasiakkaiden sekä matkustajien tarpeet yhtiö pystyy jatkuvasti kehittämään palvelutuotteitaan ja tuomaan asiakkailleen konkreettista lisäarvoa. VASTUULLISUUS Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita. Ympäristövastuullisuus on osa yhtiömme päivittäistä toimintaa. Turvallisuusnäkökohdat huomioidaan yhtiön kaikessa toiminnassa. TULOKSELLISUUS Saavutamme tavoitteemme. Laadukkaalla liiketoiminnalla takaamme pitkän aikavälin kannattavuuden ja lisäarvon tuottamisen. STRATEGISET TAVOITTEET Nykyistä vahvempi asema Itämeren ja Pohjanmeren rahtiliikenteessä Panostamme toimintamme tehokkuuteen nykyisillä liikennealueillamme. Avaamme uusia reittejä markkinatilanteen mukaan. Olemme aktiivisesti mukana alan konsolidoitumiskehityksessä. Hyödynnämme Grimaldi-konsernin verkoston synergiaetuja. Nykyistä vahvempi asema Itämeren matkustajaliikenteessä Tarjoamme matkustajille nopeat ja vaivattomat yhteydet Suomen, Ruotsin, Saksan ja Venäjän välillä suurilla ja tehokkailla ropax-aluksillamme. Nykyistä vahvempi asema Venäjän tavaraliikenteessä Olemme johtava varustamo kauttakulkuliikenteessä. Kehitämme ja markkinoimme aktiivisesti Keski- Euroopan ja Venäjän Itämeren satamien välisiä suoria kuljetuksia. Kannattavuuden kasvu Pyrimme parantamaan tuottavuuttamme. Tärkeimpiä keinojamme on keskittyä liikenteessä reitteihin, joissa laivojen täyttöaste on mahdollisimman korkea sekä meno- että paluuliikenteessä. Tehostamme toimintajärjestelmien ja tietohallinnon tehokkuutta. Hoidamme hyvin ympäristö- ja turvallisuusasiat. Panostamme henkilöstön osaamiseen. HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYS Finnlines on luotettava ja innostava työnantaja, joka kohtelee henkilöstöään oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti ja palkitsee hyvästä suorituksesta. FINNLINES

12 TOIMINTAYMPÄRISTÖ FINNLINESIN LAIVASTO Vuoden 2014 aikana Finnlinesin laivastossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuoden lopussa laivaston kapasiteetti oli kaistametriä, josta metriä ropax-aluksilla ja metriä roro-aluksilla. MS Finnarrow, joka oli vuoden aikana ollut rahdattuna ulos, ja MS Finnhansa, joka toimi Helsinki Rostock-reitillä, myytiin vuoden 2014 lopulla. Konsernin alusten keski-ikä oli 10 vuotta. REITTIVERKOSTO Finnlinesin reittiverkostoon tehtiin vuoden 2014 aikana useita lisäyksiä. Heinäkuussa aloitettiin liikenne Tilburyyn. Tilburyn linja yhdistää Thamesin suistoalueen ja Kotkan, Rauman ja Helsingin satamat Suomessa sekä Pietarin sataman Venäjällä. Itään suuntautuvassa liikenteessä Tilburystä on myös yhteys Amsterdamiin Alankomaissa ja Antverpeniin Belgiassa. Paldiskin satama Virossa lisättiin Pohjanmeren liikenteeseen. Reitti tarjoaa yhteydet Virosta Espanjaan ja Belgiaan Pohjanmerellä sekä Suomeen ja Venäjälle Itämerellä. Länsi-Suomen liikennettä vahvistettiin siten, että vuorotiheyttä Uudenkaupungin ja Saksan välillä nostettiin suunnitellulle tasolle. Suomen ja Saksan välillä oli kaikkiaan noin 20 lähtöä viikossa kumpaankin suuntaan. Niihin sisältyy päivittäinen HansaLinkliikenne, yhdistetty rahti- ja matkustajaliikenne Helsingin ja Travemünden välillä. Liikennettä Rostockin satamaan Saksassa kehitettiin edelleen yhdistämällä se Tanskan Århusin ja Helsingin väliseen linjaan. Rauma Gdynia-linja lopetettiin mutta liikenne Helsingin ja Gdynian välillä jatkui kahdella viikkolähdöllä kumpaankin suuntaan. TransRussiaExpress-liikenteen lisäksi Pietarista Venäjältä oli viikottaiset yhteydet Iso-Britanniaan, Suomeen, Espanjaan, Belgiaan, Alankomaihin, Viroon ja Saksaan sekä Pohjanmeren että Itämeren liikenteiden puitteissa. Iso-Britannian ja Benelux-maiden välillä oli yksi lähtö viikossa, kuten myös Iso-Britannian ja Venäjän välillä. Suomesta Iso- Britanniaan ja päinvastaiseen suuntaan oli kaksi viikkolähtöä. Belgiasta oli yksi viikottainen lähtö Venäjälle sekä kaksi viikottaista lähtöä Suomeen ja Espanjaan. Alankomaista Venäjälle oli lähtö kerran viikossa ja Suomeen joka toinen viikko. Vuonna 2014 FinnLink jatkoi Naantali Kapellskär Naantaliliikenteen Långnäs-käyntejä Ahvenanmaalla. Lähtöjä oli molempiin suuntiin kolme päivässä. NordöLinkillä oli kolme päivittäistä lähtöä Malmöön ja Travemünden välillä kumpaankin suuntaan paitsi maanantaisin ja sunnuntaisin, jolloin niitä oli kaksi. TransRussiaExpress liikennöi Pietarin ja Lyypekin välillä yhdellä viikkovuorolla kumpaankin suuntaan. 10

13 Kapellskär Långnäs Rauma Uusikaupunki Naantali Helsinki Turku Kotka Paldiski Pietari Ust-Luga Aarhus Hull Immingham Malmö Tilbury Amsterdam Travemünde Lyypekki Rostock Gdynia Antwerpen Zeebrugge El Ferrol LINJALIIKENNEALUE Santander Bilbao FINNLINES

14 VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET Finnlines on alansa johtavia toimijoita Itämerellä, Pohjanmerellä ja Biskajanlahdella. Vahva asema perustuu erinomaisiin palveluihin ja asiakkaiden tarpeiden mukaisiin tuotekonsepteihin. Finnlinesin tarjoama suuri vuorotiheys, lastikapasiteetti ja informaatiopalvelut tuovat asiakkaille joustavuutta, toimitusvarmuutta ja hyvää ennakoitavuutta. Varustamotoiminta ja merikuljetukset -segmentin liikevaihto oli kertomusvuonna 517,4 (538,6 vuonna 2013) miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin (1 388) henkilöä. Tammi joulukuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 638 (632 vuonna 2013) tuhatta lastiyksikköä, 99 (66) tuhatta henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi (2 248) tuhatta tonnia yksiköissä määrittelemätöntä rahtia. Lisäksi kuljetettiin noin 561 (556) tuhatta yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa. Vuoden aikana Finnlinesin kilpailuasema vahvistui sen ansiosta, että yhtiö päätti asentaa laivoilleen pakokaasupesurit pystyäkseen noudattamaan laivojen rikkipäästöille asetettuja tiukempia määräyksiä, jotka astuivat voimaan vuoden 2015 alussa. Pesuritekniikkaan ja nykyaikaisiin potkureihin tehdyt investoinnit takaavat yhtiön kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. Syksyllä yleiset markkinanäkymät muuttuivat jossain määrin ennustamattomiksi, kun yleinen markkinoiden epävakaus lisääntyi erityisesti taloudellisten sanktioiden seurauksena yhdellä Finnlinesin tärkeällä potentiaalisella markkina-alueella, Venäjällä. Hieman epävakaa taloudellinen ympäristö tekee laivaliikennemarkkinoiden tulevan kehityksen ennustamisen jokseenkin haasteelliseksi. FINNLINES, ITÄMEREN JA POHJANMEREN RORO-LIIKENTEET Finnlinesin roro-liikenne Itämeren ja Pohjanmeren alueilla kattaa Suomen teollisuuden keskeisimmät kuljetustarpeet. Suomessa liikennöitiin Rauman, Uudenkaupungin, Turun, Helsingin ja Kotkan satamiin, joista on yhteydet Venäjän, Viron, Puolan, Saksan, Tanskan, Britannian, Alankomaiden, Belgian ja Espanjan satamiin. Liikennettä hoidettiin noin kymmenellä nykyaikaisella roro-aluksella, jotka kuljettivat rekkoja, perävaunuja, muuta liikkuvaa lastia, kontteja sekä kappaletavaraa. HANSALINK HansaLinkin kolme Star-luokan ropax-alusta liikennöivät Helsingin ja Travemünden välillä. HansaLink säilytti vahvan asemansa suurimpana yksikköliikenteen kuljettajana Saksan ja Suomen välillä. Matkustajille se oli ainoa suora meri yhteys Suomen ja Manner-Euroopan välillä. Liikenteellä oli kuusi lähtöä viikossa kumpaankin suuntaan nopealla aikataululla matka-ajan ollessa alle 30 tuntia. viikossa kumpaankin suuntaan. Keskimääräinen lastikapasiteetti oli noin kaistametriä viikossa. Marraskuun puolivälissä MS Nordlink siirrettiin konsernin sisällä toiselle reitille ilman että NordöLinkin vuorotiheys muuttui. Rahtiin liittymättömän matkustajaliikenteen liikevaihto jatkoi positiivista kehitystään ja parani 3,7 prosenttia. Lisäinvestoinneilla kansipalveluihin ja matkustajatiloihin sekä matkailualalle suunnatulla voimakkaalla markkinoinnilla pyritään parantamaan linjan tulosta entisestään. FINNLINK FinnLink liikennöi Naantalin (Suomi) ja Kapellskärin (Ruotsi) välillä pääasiassa kahdella Clipper-luokan ropax-aluksella (MS Finnfellow ja MS Finneagle) ja yhdellä pienemmällä ropax-aluksella (MS Finnsailor) asti. Nämä alukset tarjosivat yksikköliikenteelle yhteensä 19 viikottaista lähtöä kumpaankin suuntaan. Nopea kahdeksan tunnin yhteys ja rahtiasiakkaiden tarpeiden mukaan suunniteltu aikataulu ovat pitäneet reitin kilpailukykyisenä. Käyntejä Långnäsin satamassa Ahvenanmaalla jatkettiin koko vuoden ja niitä jopa lisättiin kesän huippusesongin ajaksi. Laivalla oli mahdollisuus verovapaisiin ostoksiin. Reitin matkustajamäärä oli 3,3 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. TRANSRUSSIAEXPRESS TransRussiaExpress (TRE) hoitaa säännöllistä suoraa linjaliikennettä Saksan ja Venäjän välillä (Lyypekki Pietari). Se tarjoaa yhden viikkolähdön kumpaankin suuntaan nykyaikaisilla ropax-laivoilla MS Finntrader, MS Finnpartner ja MS Finnclipper, jotka liikennöivät viikkorotaatiolla NordöLinkin liikenteestä. Konsernisynergian luomiseksi Saksan roro-liikenteen kanssa MS Finntrader ja MS Finnpartner poikkeavat Kotkan satamassa länteen suuntautuvalla matkallaan lähtien TransRussiaExpress liikennöi yksinomaan roro-aluksilla, mikä johtui telakoinneista, joita vuonna 2015 voimaan tulevat uudet rikkidirektiivisäädökset edellyttivät. Lastimäärät jäivät elokuusta 2014 lähtien odotettua heikommiksi, mihin vaikutti meneillään oleva Venäjän ja Ukrainan kriisi. TRE:llä on kuitenkin markkinajohtajan asema suorassa Saksan ja Venäjän välisessä meriliikenteessä. NORDÖLINK NordöLink harjoittaa ropax-liikennettä Malmön (Ruotsi) ja Travemünden (Saksa) välillä. Neljä alusta, MS Finnpartner, MS Finntrader, MS Nordlink ja MS Finnclipper, tarjosivat 19 lähtöä INTERCARRIERS Intercarriers, josta Finnlines omistaa 78,5 prosenttia, tarjosi pientonnistopalveluja Saimaalta ja joistakin Venäjän sisävesisatamista eri puolille Eurooppaa. 12

15 FINNLINES

16 14

17 MATKUSTAJALIIKENNE Finnlinesin kymmenen ropax-alusta liikennöivät seitsemän sataman ja neljän maan välillä. Yhtiö onkin vakiinnuttanut asemansa merkittävänä matkustajapalveluiden tarjoajana Itämerellä. Kaikilla reiteillä kuljetettujen matkustajien kokonaismäärä (yksityiset ja rahtiin liittyvät) lisääntyi 1 prosenttia ja oli 561 (556 vuonna 2013) tuhatta matkustajaa. Uusia asiakassegmenttejä, kuten risteilymatkustajia, saatiin houkuteltua liikenteen piiriin. Erityisesti Saksan ja Ruotsin välinen liikenne kehittyi hyvin, mutta valitettavasti Venäjän vaikea taloustilanne johti sieltä tulevien matkustajien määrän supistumiseen Saksa Suomi-reitillä. Tämä vaikutti matkustajaliikenteen kokonaisliikevaihtoon negatiivisesti. Vuorovaikutuskanavia kuluttajien kanssa laajennettiin edelleen sosiaaliseen mediaan tärkeimmillä markkina-alueilla ja valmistelut uuden asiakkaille suunnatun verkkosivun avaamiseksi aloitettiin. Matkustajaliikenteen palvelukonseptia kehitetään edelleen jatkuvasti kaikilla linjoilla tiiviissä yhteistyössä aluksilla työskentelevän henkilöstön kanssa. Tavoitteena on asiakastyytyväisyyden korkea taso sekä miellyttävä matkustuskokemus. Kun laivat alkoivat vuoden 2013 lopulla Naantalin ja Kapellskärin välisellä reitillä poiketa Långnäsissa, syntyi uusi markkinasegmentti, joka on kehittynyt odotusten mukaisesti. FINNLINES

18 SATAMATOIMINNOT Konsernin satamatoimintoja hoitaa Finnsteve-yhtiöt eli Finnsteve, Containersteve ja FS-Terminals. Finnsteve-yhtiöt on merkittävä säännöllisen linjaliikenteen tarvitsemia suuryksikköpalveluita tarjoava satamaoperaattori Helsingin, Turun ja Naantalin satamissa. Helsinki on Suomen tärkein kappaletavaraliikenteen vienti- ja tuontisatama. Turun ja Naantalin satamista on nopeimmat meritieyhteydet Suomen ja Ruotsin välillä. Helsingin Vuosaaren ja Turun satamissa yhtiö tarjoaa roropalveluja, konttiterminaali- ja varikkopalveluja sekä tuonti- ja vientiterminaalipalveluja. Vuonna 2014 Finnlinesin satamatoimintojen liikevaihto oli 36,9 (50,1 vuonna 2013) miljoonaa euroa ja ne työllistivät keskimäärin 330 (452) henkilöä. Satamatoiminnot-yksikkö kärsi alhaisista lastivolyymeista ja kovasta kilpailusta. Kotkassa käytiin vuoden alussa yt-neuvottelut, jotka päättyivät kaikkien Kotkan työsuhteiden lopettamiseen. Yhtiö päätti lakkauttaa liiketoimintansa Kotkassa. SATAMATOIMINNOT HELSINGISSÄ Vuoden 2008 lopulla toimintansa aloittanut Vuosaaren satama on osoittautunut tehokkaaksi maailmanluokan satamaksi nykyaikaisen ja pitkälle kehitetyn infrastruktuurinsa ansiosta. Yhtiön neljän konttinosturin kapasiteetti ja teho riittävät vaivattomasti hoitamaan konttimäärien tulevan kasvun. Vientiterminaalit mahdollistavat lastinkäsittelyn kaikissa sääolosuhteissa ja logistiikka-alueen tuontiterminaalilla on valmiudet monipuolistaa ja tehostaa lisäpalvelutarjontaa. LASTIMÄÄRIEN KEHITYS HELSINGISSÄ Finnsteve-yhtiöiden Vuosaaren satamassa käsittelemät kokonaislastimäärät laskivat edellisvuotisista ja joidenkin palveluiden hintataso oli edelleen jossain määrin epätyydyttävä sataman kireästä kilpailutilanteesta johtuen. Vuonna 2014 Helsingin sataman kautta kuljetetut kokonaislastimäärät kasvoivat 2,6 prosenttia 10,8 miljoonaan tonniin vuoden 2013 määriin verrattuna. Yksikökköliikenteen vientikuljetukset kasvoivat 7,2 prosenttia ja olivat 5,2 miljoonaa tonnia, ja tuontikuljetukset kasvoivat 1,0 prosenttia ollen 4,8 miljoonaa tonnia. Perävaunujen ja rekkojen määrä nousi 3,8 prosenttia ja olivat yksikköä. Konttiliikenne väheni 1,2 prosenttia TEU:hun. SATAMATOIMINNOT TURUSSA JA NAANTALISSA Yhtiöllä oli toimintoja Länsisatamassa, Pansion satamassa, Kantasatamassa ja Naantalin satamassa. Tarkastelukauden aikana yhtiön käsittelemät lastimäärät laskivat edellisestä vuodesta. Turun sataman kautta vuonna 2014 kuljetetut kokonaislastimäärät kasvoivat 1,9 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna ja olivat 2,7 miljoonaa tonnia. Konttiliikenteen vienti- ja tuontimäärät vähenivät 36,5 prosenttia TEU:hun, joka edustaa vain pientä osaa kokonaislastimäärästä. Perävaunujen ja rekkojen määrä väheni 3,4 prosenttia yksikköön vuonna Yhtiön Naantalin satamatoiminnot palvelivat konsernin FinnLink-liikennettä Naantalin, Långnäsin ja Kapellskärin välillä. 16

19 FINNLINES

20 18

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 29.7.2014 FINNLINES Q2

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 29.7.2014 FINNLINES Q2 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 29.7.2014 FINNLINES Q2 FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2014 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 29.7.2014 klo 14.00 TAMMI KESÄKUU 2014: Tilikauden tulos parani

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu 2014 24.2.2015 FINNLINES Q4

Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu 2014 24.2.2015 FINNLINES Q4 Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu 2014 24.2.2015 FINNLINES Q4 FINNLINES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2014 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 24.2.2015 klo 15.30 TAMMI-JOULUKUU 2014: Tulos ennen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 13.5.2015 FINNLINES Q1

Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 13.5.2015 FINNLINES Q1 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 13.5.2015 FINNLINES Q1 FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 13.5.2014 klo 13.00 TAMMI-MAALISKUU 2015: Raportointikauden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu 2015 25.2.2016 FINNLINES Q4

Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu 2015 25.2.2016 FINNLINES Q4 Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu 2015 25.2.2016 FINNLINES Q4 FINNLINES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2015 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 25.2.2016 klo 15.45 TAMMI-JOULUKUU 2015: Tulos ennen

Lisätiedot

SISÄLTÖ MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 13 VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14

SISÄLTÖ MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 13 VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Finnlines vuonna 2013 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toiminta-ajatus, arvot ja tavoitteet 7 Toimintaympäristö 8 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 10 Matkustajaliikenne 13 Satamatoiminnot

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

vuosikertomus FINNLINES 2012

vuosikertomus FINNLINES 2012 vuosikertomus 2012 FINNLINES 2012 3 sisältö Finnlines vuonna 2012 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toiminta-ajatus, arvot ja tavoitteet 6 Toimintaympäristö 8 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 10 Matkustajaliikenne

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 29.7.2015 FINNLINES Q2

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 29.7.2015 FINNLINES Q2 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 29.7.2015 FINNLINES Q2 FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 29.7.2015 klo 14.00 TAMMI-KESÄKUU 2015: Tilikauden tulos parani

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

1 (16) Finnlines Oyj, Pörssitiedote, 27. helmikuuta 2014. TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO

1 (16) Finnlines Oyj, Pörssitiedote, 27. helmikuuta 2014. TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO 1 (16) Finnlines Oyj, Pörssitiedote, 27. helmikuuta 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO Tammi joulukuu 2013 - Liikevaihto oli 563,6 (609,3 ed. vuonna) milj. euroa,

Lisätiedot

VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 12 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14

VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 12 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14 VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Finnlines vuonna 2011 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toiminta-ajatus, arvot ja tavoitteet 6 Toimintaympäristö 8 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 10 Matkustajaliikenne 12 Satamatoiminnot

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Talentum. Varsinainen yhtiökokous 22.3.2013

Talentum. Varsinainen yhtiökokous 22.3.2013 Talentum Varsinainen yhtiökokous Sisältö 1. Talentumin vuosi 2012 2. Toimintaympäristö 3. Taloudellinen katsaus 4. Näkymät 2 1. Talentumin vuosi 2012 3 Talentumin vuosi 2012 Suoramarkkinointi jatkoi sekä

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 6 Konsernitase, IFRS 7 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 8 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 12 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14

VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 12 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14 VUOSIKERTOMUS 2009 FinnlinES on PohjOIS-EUROOPan SUURIMPIa roro- ja matkustajaliikennevarustamoita. Yhtiö on listattu nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä ja se on osa italialaista Grimaldikonsernia, joka on maailman

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q1/2013 Sisältö 1. Talentumin Q1/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q1/2013 Talentumin Q1/2013 Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 20,2 % mutta

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Alkuvuoden matkustajamäärän kasvu vahvisti tulosta. Haasteena edelleen toimialan alhainen kannattavuus ja korkea investointitaso.

Alkuvuoden matkustajamäärän kasvu vahvisti tulosta. Haasteena edelleen toimialan alhainen kannattavuus ja korkea investointitaso. 1 (6) 8.5.2012 FINAVIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-31.3.2012 Alkuvuoden matkustajamäärän kasvu vahvisti tulosta. Haasteena edelleen toimialan alhainen kannattavuus ja korkea investointitaso. Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Erittäin haastava toimintaympäristö Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla, teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

1(15) Finnlines Oyj Pörssitiedote OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO

1(15) Finnlines Oyj Pörssitiedote OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO 1(15) Finnlines Oyj Pörssitiedote 26.7.2012 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO Huhti kesäkuu 2012 - Liikevaihto oli 164,6 (160,2 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 2,8 % -

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014

Talentum. Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014 Talentum Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014 Sisältö 1. Talentumin Q4/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q4/2013 Talentumin Q4/2013 Talentumin liikevaihto laski hieman neljännellä kvartaalilla

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2015 SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa Etteplan Q1/2014: Kysyntä parani katsauskauden lopussa Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2014 Toimintaympäristö Q1/2014 Euroopassa vuosi 2014 käynnistyi odotetusti heikossa kysyntätilanteessa. Katsauskauden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöstiedote. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, 12.2.2013

Vuoden 2012 tilinpäätöstiedote. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, 12.2.2013 Vuoden 212 tilinpäätöstiedote Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, 12.2.213 Keskeistä neljännellä vuosineljänneksellä Saadut tilaukset alenivat 16 %y-o-y 71 (842) milj. euroon Liikevaihto kasvoi 7

Lisätiedot

2 (12) TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA

2 (12) TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA 1 (12) Finnlines Oyj Pörssitiedote 19.5.2011 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 (Tilintarkastamaton) TAMMI MAALISKUU 2011, AVAINLUVUT MEUR 1-3 2011 1-3 2010 1-12 2010 Liikevaihto 139,0 121,5 561,1 EBITDA

Lisätiedot

Investoinnit olivat tarkastelukauden aikana 5,0 miljoonaa euroa (13,7). Poistot olivat 14,7 miljoonaa euroa (15,9).

Investoinnit olivat tarkastelukauden aikana 5,0 miljoonaa euroa (13,7). Poistot olivat 14,7 miljoonaa euroa (15,9). 1 (11) Finnlines Oyj Pörssitiedote 11.5.2010 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2010 (Tilintarkastamaton) TAMMI MAALISKUU 2010 LYHYESTI MEUR 1-3 2010 1-3 2009 1-12 2009 Liikevaihto 121,5 117,4 494,4 EBITDA

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

1Q 2013 Tulos. Finnair 1Q 2013 Tulos, 26.4.2013

1Q 2013 Tulos. Finnair 1Q 2013 Tulos, 26.4.2013 1Q 2013 Tulos 1 Markkinaympäristö edelleen haastava IATA:n mukaan, Tulosparannuskehitys pysähtyi Euroopassa jo Q4 2012 aikana, tulokset edellisvuoden tasolla Öljyn hinta laski maaliskuussa, hintataso kuitenkin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.7% edellisvuodesta ja oli EUR 31.3m (EUR 19.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Lehdistötiedote release

Lehdistötiedote release Lehdistötiedote release 7.4.2011 1 (6) Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. Kaikki luvut ja vertailutiedot on nyt esitetty IFRS:n mukaisina. TAMRO-KONSERNIN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Selkämeren satamien toimintaan ja merenkulkuun

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Selkämeren satamien toimintaan ja merenkulkuun @Finnlines @Bore Ilmastonmuutoksen vaikutukset Selkämeren satamien toimintaan ja merenkulkuun Kirsi-Maria Viljanen, MKK 0 Ilmastonmuutoksen vaikutukset merenkulkuun Globaali ilmiö Vaikutukset: Suorat vaikutukset

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004 Tilinpäätös 1.1. 31.12. Elisa Oyj Tilinpäätös 10.2.2005 1 Elisan vuosi Vuosi ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 3/2015. Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen

Osavuosikatsaus 1 3/2015. Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen Osavuosikatsaus 1 3/215 Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Toimintaympäristö Q1/215 Suomi Käynnissä suuria infrahankkeita.

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Tilitarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy ja varatilintarkastajaksi KTM Anneli Lindroos, KHT.

Tilitarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy ja varatilintarkastajaksi KTM Anneli Lindroos, KHT. Finnlines Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.5.2000, klo 11.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 173,8 (176,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 11,0 (19,2) meur. Tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

Finnlines Oyj Yhtiökokous Tom Pippingsköld, CFO

Finnlines Oyj Yhtiökokous Tom Pippingsköld, CFO Finnlines Oyj Yhtiökokous 12.4.2016 Tom Pippingsköld, CFO 1 Varustamoalan segmentit globaalisti 1.1.2015 Bulkkialukset Kuivarahtialukset Öljytankkerit Konttialukset Kemikaalitankkerit Roro- ja ropax-alukset,

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Fingrid konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011: Investoinnit ennätystasolla, tulos aleni

Fingrid konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011: Investoinnit ennätystasolla, tulos aleni 1 (5) Fingrid Oyj Tilinpäätöstiedote klo 11.00 EET Fingrid konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011: Investoinnit ennätystasolla, tulos aleni - konsernin liikevoitto 57 (74 vuonna 2010)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu FINNLINES Q2

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu FINNLINES Q2 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 28.7.2016 FINNLINES Q2 FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2016 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 28.7.2016 klo 15.00 TAMMI-KESÄKUU 2016: Tilikauden tulos parani

Lisätiedot