MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 15 SISÄLTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 15 SISÄLTÖ"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 SISÄLTÖ Finnlines vuonna Toimitusjohtajan katsaus 5 Talous- ja rahoitusjohtajan katsaus 6 Toiminta-ajatus, arvot ja tavoitteet 9 Toimintaympäristö 10 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 12 Matkustajaliikenne 15 Satamatoiminnot 16 Ympäristö ja turvallisuus 19 Henkilöstö 21 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 24 Konsernin laaja tuloslaskelma 28 Konsernitase 29 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30 Konsernin rahavirtalaskelma 31 Emoyhtiön tuloslaskelma 32 Emoyhtiön tase 33 Emoyhtiön rahoituslaskelma 34 Viiden vuoden lukusarjat 35 Tunnuslukujen laskentakaavat 36 Neljännesvuosiluvut 37 Osakkeet ja osakkeenomistajat 38 Hallituksen voitonjakoehdotus 40 Tilintarkastuskertomus 41 Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 42 Hallitus 48 Johtoryhmä 49 Laivasto 50 Tietoa osakkeenomistajille 52 Yhteystiedot 52 Grimaldi-konserni 53 VARUSTAMOTOIMINTA JA MERI- KULJETUKSET, SIVU 12 MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 15 SATAMATOIMINNOT, SIVU 16

3 Finnlines on yksi Itämeren ja Pohjanmeren johtavia rahti- ja matkustajaliikennevarustamoita. Yhtiö on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja on osa italialaista Grimaldi-konsernia. Grimaldikonserni on yksi maailman suurimmista roro-varustamoista ja suurin matkustajia ja rahtia kuljettava Motorways of the Sea -operaattori Euroopassa. Tämän ansiosta Finnlines pystyy tarjoaman linjaliikennepalveluja Välimeren, Länsi- Afrikan sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikan itärannikon satamiin. Yhtiön merikuljetukset keskittyvät Itämerelle ja Pohjanmerelle. Finnlinesin matkustaja-rahtilaivat tarjoavat palveluja Suomesta Saksaan ja Ahvenanmaan kautta Ruotsiin, Ruotsista Saksaan ja Saksasta Venäjälle. Yhtiöllä on tytäryhtiöt tai myyntikonttorit Saksassa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Puolassa. Merikuljetusten lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingin ja Turun satamissa. FINNLINES

4 FINNLINES VUONNA 2014 Finnlines-konsernin tulos ennen veroja (EBT) parani 43,3 miljoonalla eurolla ja oli 36,6 miljoonaa euroa. Tärkein tuloksen paranemiseen vaikuttava tekijä oli yhtiön säästöohjelma sekä ylikapasiteetin purkaminen ja laivaston optimointi. Finnlines on myös tehnyt tarvittavat mukautustoimenpiteet, joita hidas kasvu EUalueella ja EU:n käyttöön ottamat sanktiot edellyttivät. Huolimatta epävarmasta taloudellisesta ympäristöstä, Finnlines pystyi parantamaan kannattavuuttaan tuntuvasti. Alhainen polttoainelisä alensi liikevaihtoa hieman. Suuremmat lastimäärät nostivat kuitenkin laivojen kapasiteetin käyttöastetta, mikä puolestaan alensi kulujamme ja paransi tehokkuuttamme. Toiminnan optimoinnin ansiosta polttoaineen kulutus laski 7 prosenttia, mistä hyötyi sekä ympäristö että yhtiön tulos. Finnlines-konsernin hyvän kassavirran ansiosta yhtiö on voinut alentaa korollista velkaansa huomattavasti 118,9 miljoonalla eurolla, minkä seurauksena omavaraisuusaste nousi 41,7 prosenttiin. Finnlinesin Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, ettei vuodelta 2013 makseta osinkoa. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän: Christer Backman, Tiina Bäckman, Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Tilintarkastajaksi vuodelle 2014 valittiin KPMG Oy Ab. Toukokuussa Finnlines julkisti ympäristöteknologiaan keskittyvän investointiohjelman. Yhtiö tilasi pakokaasujen puhdistusjärjestelmät, pakokaasupesurit, uusimmille vuosina rakennetuille kuudelle roro-alukselle sekä neljälle vuosina rakennetulle roro-alukselle. Myöhemmin elokuussa Finnlines tilasi vielä pesurit yhtiön neljälle Star-luokan ropax-laivalle, jotka on rakennettu vuosina Yhteensä 14 alukseen asennetaan pakokaasupesurit. Lisäksi Finnlines tilasi myös kuuteen alukseensa propulsio järjestelmän uudistuksen. Kesäkuussa Finnlines kaksinkertaisti Ahvenanmaan Långnäsissa käyntien määrän kesäkauden ajaksi. Elokuussa Finnlines avasi uudelleen viikottaisen yhteyden Kotkasta ja Helsingistä Tilburyyn Iso-Britanniaan. Tämä täydentää Finnlinesin liikennettä Imminghamiin ja Hulliin ja mahdollistaa koko Iso-Britannian kattavan palvelun. Lokakuussa Finnlines ilmoitti osallistumisestaan puolalaisen Polferries-varustamon yksityistämisprosessiin. Yhtiö operoi Puola Ruotsi-reitillä. Finnlines laajensi Pohjanmeren liikennettään lisäämällä siihen uuden käyntisataman Itämerellä, Paldiskissa Virossa. Paldiskin satamasta on erittäin hyvät raideyhteydet Keski-Aasiaan ja Siperiaan. Finnlines myi MS Finnhansan Grimaldi-konsernille 30 miljoonalla eurolla. Lisäksi Finnlines Oyj:n tytäryhtiö allekirjoitti 32,5 miljoonan euron myyntisopimuksen MS Euroferry Brindisistä (MS Finnarrow) ulkopuolisen tahon kanssa. Liikevaihto (Miljoonaa euroa) Liiketulos (EBIT) (Miljoonaa euroa) Liikevaihdon jakauma ,9 % 97,1 % Varustamotoiminta ja merikuljetukset Satamatoiminnot IFRS IFRS (Miljoonaa euroa) Liikevaihto 532,9 563,6 Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) 115,4 83,7 Liiketulos (EBIT) 58,6 18,1 Tilikauden tulos 41,7 6,0 Tulos per osake (EPS), EUR 0,81 0,12 Osinko per osake, EUR 0,00* 0,00 Omavaraisuusaste, % 41,7 35,7 Velkaantumisaste, % 113,0 149,1 * Hallituksen ehdotus 2

5 FINNLINESIN YMPÄRISTÖ- INVESTOINNIT Meriliikenteen aiheuttamat päästöt voivat kulkeutua pitkiä matkoja ja lisätä osaltaan ilmanlaadun ongelmia. Näiden epäpuhtauk sien vaikutusten vähentämiseksi Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) ja Euroopan Unioni ovat hyväksyneet uudet säädökset. Tammikuusta 2015 alkaen erityisvalvonta-alueilla (ECA) sovellettava polttoaineen rikkipitoisuuden uusi raja-arvo on 0,10 prosenttia. Tästä johtuen kaikkien Itämerellä, Pohjanmerellä ja Englannin Kanaalissa liikkuvien alusten on käytettävä polttoainetta, jonka rikkipitoisuus on korkeintaan 0,10 prosenttia, paitsi jos ne voivat poistaa rikkipäästöt pakokaasupesureiden avulla tai siirtyvät käyttämään kaasuöljyä (MGO, vähemmän kuin 0,1 prosenttia rikkiä) tai nesteytettyä maakaasua (LNG ei sisällä rikkiä). Finnlines keskittyy alustensa ympäristöystävällisyyteen ja talou dellisuuteen ja investoi innovatiiviseen teknologiaan. Vuonna 2014 kestävän kehityksen kannalta tärkeimmät investoinnit olivat päästönvähentämisteknologiaan perustuvat pakokaasupesurit ja tehokkaat potkurit. Yhtiö tilasi pesurit 14 keskipitkillä/pitkillä reiteillä liikennöivään alukseen ja se tulee vaihtamaan kuuteen alukseen energiatehokkuuden parantamiseksi alkuperäiset potkurilavat uudelleen suunnitelluilla lavoilla ja samalla niiden peräsimet varustetaan propulsiohyötysuhdetta parantavilla bulbeilla. Vuodesta 2008 lähtien Finnlinesin laivojen polttoaineen kulutus on laskenut yli 30 prosenttia. Suuremmat lastivolyymit ovat nostaneet yhtiön alusten kapasiteetin käyttöastetta, mikä on alentanut polttoaineiden kustannuksia kuljetettua lastiyksikköä kohden ja parantanut tehokkuutta. Finnlines tutkii edelleen kaikkia mahdollisuuksia vähentää alustensa polttoainekulutusta ja -kustannuksia entisestään. Lisäinvestoinnit pesureihin, potkureihin ja peräsimiin ovat myös tutkimuksen kohteena. Finnlines kuuluu varustamoihin, joiden laivoilla on käytössä toiminta-alueen modernein teknologia. FINNLINES

6 4

7 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS FINNLINES YKSI TEHOK- KAIMMISTA TOIMIJOISTA Viime vuosi 2014 oli Finnlinesille historiallinen vuosi. Teimme parhaan taloudellisen tuloksen sitten vuoden 2008 alussa alkaneen taloudellisen taantuman. Tiettyjen vuosineljännesten aikana saavutimme taloudellisen tuloksen, jota parempia tai jonka veroisia ei ole ollut tällä vuosisadalla. Vuoden 2014 aikana avattiin uusia linjoja: Tilburyyn Britanniassa ja Paldiskiin Virossa. Samaan aikaan Finnlines tilasi yli 65 miljoonan euron arvosta innovatiivisia varusteita. Potkurit, pakokaasupesurit ja informaatioteknologia auttavat yhtiötä uudistamaan laivastoaan ja tuottamaan tehokkuusetuja mahdollistamalla siten myös velan edelleen vähentämisen. Palatakseni nykyhetkeen voidaan jo varmuudella sanoa, että vuodesta 2015 näyttää tulevan haasteellinen. Pohjois-Euroopan merikuljetusmarkkinat joutuvat nyt noudattamaan Kansainvälisen Merenkuljetusjärjestön tiukkoja Marpol-säädöksiä, joiden tarkoituksena on alentaa polttoöljyn aiheuttamia rikkipäästöjä. Polttoaine on useiden markkinoillamme toimivien varustamoiden suurin yksittäinen kuluerä. Matalarikkisen polttoaineen lisähinta aiemmin Pohjanmerellä, Itämerellä ja Englannin Kanaalissa käytössä olleen, nykyvaatimusten vastaisen polttoaineen hintaan verrattuna on tällä hetkellä noin USD 300 tonnilta, kun perushinta kirjoitushetkellä oli noin USD 230 tonnilta. Monille yrityksille tämä lisähinta on tuoton tappaja. Näillä alueilla toimivat operaattorit ovat vaikean valinnan edessä: siirtääkö kaikki kustannusnousut asiakkaille ja tuhota heidän kilpailukykynsä vai ottaako kantaakseen kustannusnousut ja tuhota omat tuottonsa. Kaikki toimijat ovat ottaneet käyttöön erisuuruiset Marpol-lisät jakaakseen kustannustaakkaa asiakkaiden kanssa, vaikka useimmilla ei epäilemättä olisi varaakaan siirtää kaikkia kustannusnousuja edelleen. Vuoden 2014 lopulla alkanut ja vuoden 2015 alussa jatkunut polttoaineen jyrkkä hinnanlasku on hyvä uutinen markkinoille, sillä se on alentanut merikuljetusten kustannuksia sekä asiakkaiden polttoainelisiä. Kuitenkin Marpol-säädösten mukanaan tuomat haasteet ovat edelleen olemassa. Ainoastaan kaikkein tehokkaimmat toimijat pystyvät rakentamaan pitkäjänteisen kestävän konseptin ja säilyttämään kilpailukykynsä nykyisinä epävarmoina aikoina. Finnlines kuuluu näihin yhtiöihin, jonka osoituksena on se tosiseikka, että meidän Marpol-lisämme on yksi Itämeren alhaisimpia. Kunnianhimoinen tavoite vaatii kovaa työtä. Tekeillä olevat investoinnit energiatehokkuuteen merkitsevät väistämättä, että vuoden 2015 ensimmäinen neljännes tulee olemaan vaikea siirtymäkausi. Kaksi kolmasosaa Finnlinesin laivastosta on poissa liikenteestä porrastetusti usean kuukauden ajan, jolloin niihin tehdään tarvittavat asennukset ja parannukset. Tänä aikana niihin asennetaan neljätoista pakokaasupesuria ja kuusi uutta tehokasta potkuria ja peräsintä. Vastaavanlaiset investoinnit lopun kolmanneksen osalta ovat tutkimuksen kohteena ja voivat seurata pian tämän jälkeen. Finnlinesin johto on tehnyt kovasti työtä minimoidakseen liikenteelle aiheutuvat haitat, vaikka meidän onkin realistisesti myönnettävä, että jonkinasteiset häiriöt ovat mahdollisia. Toiminnan tulokseen sillä tulee olemaan vaikutuksia ainakin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Nämä muutokset auttavat yhtiötä pääsemään parempaan kuntoon, ja liiketoimintamallistamme tulee näin kannattavampi. Yhtiön kilpailuasemaa pitkällä tähtäimellä on vahvistettu edelleen siten, että on allekirjoitettu kolmen jäävahvisteisen roro-aluksen ostosopimukset. Finnlines on testannut ne kaikki rahdattuina aluksina ja todennut niiden olevan optimaalisia markkinoilleen. Sen jälkeen kun ne on luovutettu ja ajanmukaistettu, ne täydentävät tonnistoamme erinomaisesti. Meillä on silloin liikenteessämme yhteensä 13 roro-alusta, joiden kokonaiskapasiteetti on noin kaistametriä ja jotka kaikki on varustettu pesureilla ja viimeisimmällä polttoainetta säästävällä teknologialla. Joustavaan laivastoomme kuuluu kahdeksan kapasiteetiltaan yli kaistametrin laivaa ja viisi pienempää alusta. Koko laivastomme tulee käsittämään yksinomaan omistettuja aluksia. Haluamme tarjota vakaita, kestäviä palveluja, jotka ovat riippumattomia spekulatiivisten, epälikvidien roro-rahtausmarkkinoiden epävakaudesta. Tällä tavoin pystymme saamaan pitkäaikaisia sopimuksia ja kestäviä kumppanuuksia, jotka perustuvat avoimuudelle ja läpinäkyvyydelle. Tavoitteenamme on olla oman toimialamme markkinajohtaja. Sen jälkeen kun italialainen Grimaldi-konserni hankki määräysvallan yhtiössä, Finnlines on oppinut 2014 historiallinen vuosi Finnlinesille. seisomaan omilla jaloillaan. Siihen asti suurin osa aluksista oli rahdattuja. Liian suuri tonnisto sekä pienet ja vanhentuneet yksiköt heikensivät väistämättä kannattavuutta. Sen sijaan tällä hetkellä voimme olla ylpeitä siitä, että vuonna 2016 meillä on optimaalinen, tehokas ja täysin oma laivasto. Tämä merkitsee suurta vuorotiheyttä, suurta kapasiteettia ja korkeaa laatua kaikille asiakkaillemme. Haluan tässä yhteydessä kiittää asiakkaitamme kärsivällisyydestä tämän siirtymävaiheen aikana, jolloin uudistukset toteutetaan. Haluan myös ilmaista kiitollisuuteni päällystölle ja miehistölle, johdolle ja työntekijöille sekä satamahenkilöstölle ja esimiehille heidän panoksestaan menestystarinamme viimeisimmän vuoden hyväksi. Edessä olevat kuukaudet tulevat olemaan mielenkiintoisia. Meidän on suunnattava katseemme kohti uusia haasteita ja käännettävä menestystarinamme seuraava sivu, joka on aivan yhtä rohkaiseva. Emanuele Grimaldi FINNLINES

8 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJAN KATSAUS VAHVA TALOUDELLINEN TULOS JA KASVANUT OMISTAJA-ARVO TALOUDELLINEN TULOS Jokseenkin epävarmasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta olemme pystyneet parantamaan edelleen kannattavuuttamme, alentamaan kulujamme ja kasvattamaan tehokkuuttamme. Vuoden 2014 aikana liikevaihtomme laski 5,4 prosenttia 532,9 miljoonaan euroon, mutta positiivinen tuloskehitys jatkui läpi vuoden ja tulos ennen veroja oli 36,6 miljoonaa euroa. Tähän tuloksen vahvistumiseen vaikuttivat useat aikaisempien vuosien aikana tehdyt toimenpiteet, kuten alusten, reittien ja tavaravirtojen optimointi, korollisen velan vähentäminen, ylikapasiteetin purkaminen ropax-aluksia myymällä, kustannusvalvonta ja kulujen leikkaukset. Olemme vastuussa kannattavuudestamme ja meidän on tehtävä leikkauksia sekä mukautettava liiketoimintaamme uudella tavalla säilyttääksemme kilpailukykymme. PÄÄOMARAKENNE Yhtiö ei pyri ainoastaan toimintansa ja kannattavuutensa parantamiseen vaan myös pääomarakenteensa vahvistamiseen. Finnlines-konsernin hyvän kassavirran ansiosta olemme pystyneet alentamaan edelleen korollista velkaa huomattavasti, ja siksi omavaraisuusasteemme on noussut tuntuvasti peräti 41,7 prosenttiin. Ottaen huomioon, että konserni on toteuttanut 65 miljoonan euron investointiohjelman pakokaasupesureiden ja uusien potkuri- ja peräsinjärjestelmien asentamiseksi 14 alukseen, pystyimme kuitenkin alentamaan korollista velkaamme 119 miljoonalla eurolla. Finnlines-konsernin korollinen velka on lähes puolittunut viidessä vuodessa ja velanhoitokykymme on jatkanut vahvistumistaan. Nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde vuoden lopulla oli 4,8, mikä on huomattavasti parantanut luottokelpoisuuttamme. TEHOSTAMISOHJELMA Finnlines-konsernin tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) parani 31,7 miljoonalla eurolla ja oli 115,4 miljoonaa euroa. Tulosparannus saatiin aikaan kustannussäästöihin ja liiketoiminnan optimointiin painottuvalla tehostamisohjelmalla. Suuremmat lastimäärät nostivat myös alustemme kapasiteetin käyttöastetta. Liiketoiminnan optimoinnin seurauksena polttoaineen kulutus väheni vuoden 2014 aikana 7 prosenttia, mistä hyötyivät niin ympäristö kuin yhtiön tuloskin. Finnlines keskittyy edelleen sekä liiketoiminnan että kustannussäästöjen tehostamiseen. Analysoimme edelleen jokaisen aluksen, jokaisen linjan ja jokaisen toiminnon selvittääksemme, onko niissä vielä parantamisen varaa ja voimmeko saada toimintaa entistäkin kannattavammaksi, jotta voisimme edelleen menestyä hyvin erittäin kilpaillulla ja kansainvälisellä varustamotoimialalla. OMISTAJA-ARVO Viime tilikausi oli erittäin merkittävä sikäli, että se toi arvonlisäystä osakkeenomistajillemme. Parantuneen taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen ansiosta osakkeemme hinta nousi yli 113 prosenttia. Osakkeen hinnan nousua siivitti jokaisella vuosineljänneksellä aikaansaatu tulosparannus, ja koko vuoden tulos per osake oli 0,81 euroa verrattuna edellisen tilikauden tulokseen per osake 0,12 euroa. Tänä vuonna teemme lujasti töitä, jotta voisimme edelleen tuottaa arvonlisäystä omistajille ja keskitymme konsernimme kaikkiin toimintoihin ja prosesseihin Euroopassa. On mieluisaa päättää katsaus vakuuttuneena siitä, että Finnlines on muuttanut suuntaa ja toteamalla lisäksi, että tilikauden 41,7 miljoonan euron tuloksella aikaansaatu osakkeen 113 prosentin hinnannousu on merkittävä saavutus kaikilta konsernimme työntekijöiltä. Tom Pippingsköld EBITDA ja omavaraisuusaste Korollinen velka ja oma pääoma Nettovelka/ EBITDA Velkaantumisaste, % Milj. euroa % Milj. euroa Milj. euroa % % EBITDA Omavaraisuusaste Korollinen velka ilman rahoitusleasingvelkoja Oma pääoma Nettovelka Nettovelka/EBITDA 6

9 OMISTAJA-ARVO Kpl (miljoonaa) Euroa Finnlinesin osakkeen kuukausivaihto ja keskikurssi NASDAQ OMX Helsingissä * Osakekurssi Osakkeiden vaihto * Lähde: NASDAQ OMX Helsinki Oy FINNLINES

10 8

11 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA STRATEGISET TAVOITTEET TOIMINTA-AJATUS Finnlines edistää kansainvälistä kauppaa tarjoamalla tehokkaita ja laadukkaita merikuljetus- ja satamapalveluja lähinnä eurooppalaisen teollisuuden, kaupan ja kuljetusalan sekä tarvematkustajien tarpeisiin. TALOUDELLISET TAVOITTEET Finnlinesin tavoitteena on taata laadukkaalla liiketoiminnalla pitkän aikavälin kannattavuus, tuottaa omistajilleen lisäarvoa ja pitää rahoitusrakenne terveenä. Vuosittaisessa osingonjakoesityksessään hallitus ottaa huomioon konsernin rahoitusrakenteen, tulevaisuuden näkymät sekä investointi- ja kehittämistarpeet. ARVOT ASIAKASKESKEISYYS Asiakkaamme valitsevat meidät osaamisemme, kokemuksemme ja luotettavuutemme vuoksi. Tyytyväinen asiakas on Finnlinesin kestävän menestyksen perusedellytys. Tunnistamalla rahtiasiakkaiden sekä matkustajien tarpeet yhtiö pystyy jatkuvasti kehittämään palvelutuotteitaan ja tuomaan asiakkailleen konkreettista lisäarvoa. VASTUULLISUUS Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita. Ympäristövastuullisuus on osa yhtiömme päivittäistä toimintaa. Turvallisuusnäkökohdat huomioidaan yhtiön kaikessa toiminnassa. TULOKSELLISUUS Saavutamme tavoitteemme. Laadukkaalla liiketoiminnalla takaamme pitkän aikavälin kannattavuuden ja lisäarvon tuottamisen. STRATEGISET TAVOITTEET Nykyistä vahvempi asema Itämeren ja Pohjanmeren rahtiliikenteessä Panostamme toimintamme tehokkuuteen nykyisillä liikennealueillamme. Avaamme uusia reittejä markkinatilanteen mukaan. Olemme aktiivisesti mukana alan konsolidoitumiskehityksessä. Hyödynnämme Grimaldi-konsernin verkoston synergiaetuja. Nykyistä vahvempi asema Itämeren matkustajaliikenteessä Tarjoamme matkustajille nopeat ja vaivattomat yhteydet Suomen, Ruotsin, Saksan ja Venäjän välillä suurilla ja tehokkailla ropax-aluksillamme. Nykyistä vahvempi asema Venäjän tavaraliikenteessä Olemme johtava varustamo kauttakulkuliikenteessä. Kehitämme ja markkinoimme aktiivisesti Keski- Euroopan ja Venäjän Itämeren satamien välisiä suoria kuljetuksia. Kannattavuuden kasvu Pyrimme parantamaan tuottavuuttamme. Tärkeimpiä keinojamme on keskittyä liikenteessä reitteihin, joissa laivojen täyttöaste on mahdollisimman korkea sekä meno- että paluuliikenteessä. Tehostamme toimintajärjestelmien ja tietohallinnon tehokkuutta. Hoidamme hyvin ympäristö- ja turvallisuusasiat. Panostamme henkilöstön osaamiseen. HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYS Finnlines on luotettava ja innostava työnantaja, joka kohtelee henkilöstöään oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti ja palkitsee hyvästä suorituksesta. FINNLINES

12 TOIMINTAYMPÄRISTÖ FINNLINESIN LAIVASTO Vuoden 2014 aikana Finnlinesin laivastossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuoden lopussa laivaston kapasiteetti oli kaistametriä, josta metriä ropax-aluksilla ja metriä roro-aluksilla. MS Finnarrow, joka oli vuoden aikana ollut rahdattuna ulos, ja MS Finnhansa, joka toimi Helsinki Rostock-reitillä, myytiin vuoden 2014 lopulla. Konsernin alusten keski-ikä oli 10 vuotta. REITTIVERKOSTO Finnlinesin reittiverkostoon tehtiin vuoden 2014 aikana useita lisäyksiä. Heinäkuussa aloitettiin liikenne Tilburyyn. Tilburyn linja yhdistää Thamesin suistoalueen ja Kotkan, Rauman ja Helsingin satamat Suomessa sekä Pietarin sataman Venäjällä. Itään suuntautuvassa liikenteessä Tilburystä on myös yhteys Amsterdamiin Alankomaissa ja Antverpeniin Belgiassa. Paldiskin satama Virossa lisättiin Pohjanmeren liikenteeseen. Reitti tarjoaa yhteydet Virosta Espanjaan ja Belgiaan Pohjanmerellä sekä Suomeen ja Venäjälle Itämerellä. Länsi-Suomen liikennettä vahvistettiin siten, että vuorotiheyttä Uudenkaupungin ja Saksan välillä nostettiin suunnitellulle tasolle. Suomen ja Saksan välillä oli kaikkiaan noin 20 lähtöä viikossa kumpaankin suuntaan. Niihin sisältyy päivittäinen HansaLinkliikenne, yhdistetty rahti- ja matkustajaliikenne Helsingin ja Travemünden välillä. Liikennettä Rostockin satamaan Saksassa kehitettiin edelleen yhdistämällä se Tanskan Århusin ja Helsingin väliseen linjaan. Rauma Gdynia-linja lopetettiin mutta liikenne Helsingin ja Gdynian välillä jatkui kahdella viikkolähdöllä kumpaankin suuntaan. TransRussiaExpress-liikenteen lisäksi Pietarista Venäjältä oli viikottaiset yhteydet Iso-Britanniaan, Suomeen, Espanjaan, Belgiaan, Alankomaihin, Viroon ja Saksaan sekä Pohjanmeren että Itämeren liikenteiden puitteissa. Iso-Britannian ja Benelux-maiden välillä oli yksi lähtö viikossa, kuten myös Iso-Britannian ja Venäjän välillä. Suomesta Iso- Britanniaan ja päinvastaiseen suuntaan oli kaksi viikkolähtöä. Belgiasta oli yksi viikottainen lähtö Venäjälle sekä kaksi viikottaista lähtöä Suomeen ja Espanjaan. Alankomaista Venäjälle oli lähtö kerran viikossa ja Suomeen joka toinen viikko. Vuonna 2014 FinnLink jatkoi Naantali Kapellskär Naantaliliikenteen Långnäs-käyntejä Ahvenanmaalla. Lähtöjä oli molempiin suuntiin kolme päivässä. NordöLinkillä oli kolme päivittäistä lähtöä Malmöön ja Travemünden välillä kumpaankin suuntaan paitsi maanantaisin ja sunnuntaisin, jolloin niitä oli kaksi. TransRussiaExpress liikennöi Pietarin ja Lyypekin välillä yhdellä viikkovuorolla kumpaankin suuntaan. 10

13 Kapellskär Långnäs Rauma Uusikaupunki Naantali Helsinki Turku Kotka Paldiski Pietari Ust-Luga Aarhus Hull Immingham Malmö Tilbury Amsterdam Travemünde Lyypekki Rostock Gdynia Antwerpen Zeebrugge El Ferrol LINJALIIKENNEALUE Santander Bilbao FINNLINES

14 VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET Finnlines on alansa johtavia toimijoita Itämerellä, Pohjanmerellä ja Biskajanlahdella. Vahva asema perustuu erinomaisiin palveluihin ja asiakkaiden tarpeiden mukaisiin tuotekonsepteihin. Finnlinesin tarjoama suuri vuorotiheys, lastikapasiteetti ja informaatiopalvelut tuovat asiakkaille joustavuutta, toimitusvarmuutta ja hyvää ennakoitavuutta. Varustamotoiminta ja merikuljetukset -segmentin liikevaihto oli kertomusvuonna 517,4 (538,6 vuonna 2013) miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin (1 388) henkilöä. Tammi joulukuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 638 (632 vuonna 2013) tuhatta lastiyksikköä, 99 (66) tuhatta henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi (2 248) tuhatta tonnia yksiköissä määrittelemätöntä rahtia. Lisäksi kuljetettiin noin 561 (556) tuhatta yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa. Vuoden aikana Finnlinesin kilpailuasema vahvistui sen ansiosta, että yhtiö päätti asentaa laivoilleen pakokaasupesurit pystyäkseen noudattamaan laivojen rikkipäästöille asetettuja tiukempia määräyksiä, jotka astuivat voimaan vuoden 2015 alussa. Pesuritekniikkaan ja nykyaikaisiin potkureihin tehdyt investoinnit takaavat yhtiön kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. Syksyllä yleiset markkinanäkymät muuttuivat jossain määrin ennustamattomiksi, kun yleinen markkinoiden epävakaus lisääntyi erityisesti taloudellisten sanktioiden seurauksena yhdellä Finnlinesin tärkeällä potentiaalisella markkina-alueella, Venäjällä. Hieman epävakaa taloudellinen ympäristö tekee laivaliikennemarkkinoiden tulevan kehityksen ennustamisen jokseenkin haasteelliseksi. FINNLINES, ITÄMEREN JA POHJANMEREN RORO-LIIKENTEET Finnlinesin roro-liikenne Itämeren ja Pohjanmeren alueilla kattaa Suomen teollisuuden keskeisimmät kuljetustarpeet. Suomessa liikennöitiin Rauman, Uudenkaupungin, Turun, Helsingin ja Kotkan satamiin, joista on yhteydet Venäjän, Viron, Puolan, Saksan, Tanskan, Britannian, Alankomaiden, Belgian ja Espanjan satamiin. Liikennettä hoidettiin noin kymmenellä nykyaikaisella roro-aluksella, jotka kuljettivat rekkoja, perävaunuja, muuta liikkuvaa lastia, kontteja sekä kappaletavaraa. HANSALINK HansaLinkin kolme Star-luokan ropax-alusta liikennöivät Helsingin ja Travemünden välillä. HansaLink säilytti vahvan asemansa suurimpana yksikköliikenteen kuljettajana Saksan ja Suomen välillä. Matkustajille se oli ainoa suora meri yhteys Suomen ja Manner-Euroopan välillä. Liikenteellä oli kuusi lähtöä viikossa kumpaankin suuntaan nopealla aikataululla matka-ajan ollessa alle 30 tuntia. viikossa kumpaankin suuntaan. Keskimääräinen lastikapasiteetti oli noin kaistametriä viikossa. Marraskuun puolivälissä MS Nordlink siirrettiin konsernin sisällä toiselle reitille ilman että NordöLinkin vuorotiheys muuttui. Rahtiin liittymättömän matkustajaliikenteen liikevaihto jatkoi positiivista kehitystään ja parani 3,7 prosenttia. Lisäinvestoinneilla kansipalveluihin ja matkustajatiloihin sekä matkailualalle suunnatulla voimakkaalla markkinoinnilla pyritään parantamaan linjan tulosta entisestään. FINNLINK FinnLink liikennöi Naantalin (Suomi) ja Kapellskärin (Ruotsi) välillä pääasiassa kahdella Clipper-luokan ropax-aluksella (MS Finnfellow ja MS Finneagle) ja yhdellä pienemmällä ropax-aluksella (MS Finnsailor) asti. Nämä alukset tarjosivat yksikköliikenteelle yhteensä 19 viikottaista lähtöä kumpaankin suuntaan. Nopea kahdeksan tunnin yhteys ja rahtiasiakkaiden tarpeiden mukaan suunniteltu aikataulu ovat pitäneet reitin kilpailukykyisenä. Käyntejä Långnäsin satamassa Ahvenanmaalla jatkettiin koko vuoden ja niitä jopa lisättiin kesän huippusesongin ajaksi. Laivalla oli mahdollisuus verovapaisiin ostoksiin. Reitin matkustajamäärä oli 3,3 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. TRANSRUSSIAEXPRESS TransRussiaExpress (TRE) hoitaa säännöllistä suoraa linjaliikennettä Saksan ja Venäjän välillä (Lyypekki Pietari). Se tarjoaa yhden viikkolähdön kumpaankin suuntaan nykyaikaisilla ropax-laivoilla MS Finntrader, MS Finnpartner ja MS Finnclipper, jotka liikennöivät viikkorotaatiolla NordöLinkin liikenteestä. Konsernisynergian luomiseksi Saksan roro-liikenteen kanssa MS Finntrader ja MS Finnpartner poikkeavat Kotkan satamassa länteen suuntautuvalla matkallaan lähtien TransRussiaExpress liikennöi yksinomaan roro-aluksilla, mikä johtui telakoinneista, joita vuonna 2015 voimaan tulevat uudet rikkidirektiivisäädökset edellyttivät. Lastimäärät jäivät elokuusta 2014 lähtien odotettua heikommiksi, mihin vaikutti meneillään oleva Venäjän ja Ukrainan kriisi. TRE:llä on kuitenkin markkinajohtajan asema suorassa Saksan ja Venäjän välisessä meriliikenteessä. NORDÖLINK NordöLink harjoittaa ropax-liikennettä Malmön (Ruotsi) ja Travemünden (Saksa) välillä. Neljä alusta, MS Finnpartner, MS Finntrader, MS Nordlink ja MS Finnclipper, tarjosivat 19 lähtöä INTERCARRIERS Intercarriers, josta Finnlines omistaa 78,5 prosenttia, tarjosi pientonnistopalveluja Saimaalta ja joistakin Venäjän sisävesisatamista eri puolille Eurooppaa. 12

15 FINNLINES

16 14

17 MATKUSTAJALIIKENNE Finnlinesin kymmenen ropax-alusta liikennöivät seitsemän sataman ja neljän maan välillä. Yhtiö onkin vakiinnuttanut asemansa merkittävänä matkustajapalveluiden tarjoajana Itämerellä. Kaikilla reiteillä kuljetettujen matkustajien kokonaismäärä (yksityiset ja rahtiin liittyvät) lisääntyi 1 prosenttia ja oli 561 (556 vuonna 2013) tuhatta matkustajaa. Uusia asiakassegmenttejä, kuten risteilymatkustajia, saatiin houkuteltua liikenteen piiriin. Erityisesti Saksan ja Ruotsin välinen liikenne kehittyi hyvin, mutta valitettavasti Venäjän vaikea taloustilanne johti sieltä tulevien matkustajien määrän supistumiseen Saksa Suomi-reitillä. Tämä vaikutti matkustajaliikenteen kokonaisliikevaihtoon negatiivisesti. Vuorovaikutuskanavia kuluttajien kanssa laajennettiin edelleen sosiaaliseen mediaan tärkeimmillä markkina-alueilla ja valmistelut uuden asiakkaille suunnatun verkkosivun avaamiseksi aloitettiin. Matkustajaliikenteen palvelukonseptia kehitetään edelleen jatkuvasti kaikilla linjoilla tiiviissä yhteistyössä aluksilla työskentelevän henkilöstön kanssa. Tavoitteena on asiakastyytyväisyyden korkea taso sekä miellyttävä matkustuskokemus. Kun laivat alkoivat vuoden 2013 lopulla Naantalin ja Kapellskärin välisellä reitillä poiketa Långnäsissa, syntyi uusi markkinasegmentti, joka on kehittynyt odotusten mukaisesti. FINNLINES

18 SATAMATOIMINNOT Konsernin satamatoimintoja hoitaa Finnsteve-yhtiöt eli Finnsteve, Containersteve ja FS-Terminals. Finnsteve-yhtiöt on merkittävä säännöllisen linjaliikenteen tarvitsemia suuryksikköpalveluita tarjoava satamaoperaattori Helsingin, Turun ja Naantalin satamissa. Helsinki on Suomen tärkein kappaletavaraliikenteen vienti- ja tuontisatama. Turun ja Naantalin satamista on nopeimmat meritieyhteydet Suomen ja Ruotsin välillä. Helsingin Vuosaaren ja Turun satamissa yhtiö tarjoaa roropalveluja, konttiterminaali- ja varikkopalveluja sekä tuonti- ja vientiterminaalipalveluja. Vuonna 2014 Finnlinesin satamatoimintojen liikevaihto oli 36,9 (50,1 vuonna 2013) miljoonaa euroa ja ne työllistivät keskimäärin 330 (452) henkilöä. Satamatoiminnot-yksikkö kärsi alhaisista lastivolyymeista ja kovasta kilpailusta. Kotkassa käytiin vuoden alussa yt-neuvottelut, jotka päättyivät kaikkien Kotkan työsuhteiden lopettamiseen. Yhtiö päätti lakkauttaa liiketoimintansa Kotkassa. SATAMATOIMINNOT HELSINGISSÄ Vuoden 2008 lopulla toimintansa aloittanut Vuosaaren satama on osoittautunut tehokkaaksi maailmanluokan satamaksi nykyaikaisen ja pitkälle kehitetyn infrastruktuurinsa ansiosta. Yhtiön neljän konttinosturin kapasiteetti ja teho riittävät vaivattomasti hoitamaan konttimäärien tulevan kasvun. Vientiterminaalit mahdollistavat lastinkäsittelyn kaikissa sääolosuhteissa ja logistiikka-alueen tuontiterminaalilla on valmiudet monipuolistaa ja tehostaa lisäpalvelutarjontaa. LASTIMÄÄRIEN KEHITYS HELSINGISSÄ Finnsteve-yhtiöiden Vuosaaren satamassa käsittelemät kokonaislastimäärät laskivat edellisvuotisista ja joidenkin palveluiden hintataso oli edelleen jossain määrin epätyydyttävä sataman kireästä kilpailutilanteesta johtuen. Vuonna 2014 Helsingin sataman kautta kuljetetut kokonaislastimäärät kasvoivat 2,6 prosenttia 10,8 miljoonaan tonniin vuoden 2013 määriin verrattuna. Yksikökköliikenteen vientikuljetukset kasvoivat 7,2 prosenttia ja olivat 5,2 miljoonaa tonnia, ja tuontikuljetukset kasvoivat 1,0 prosenttia ollen 4,8 miljoonaa tonnia. Perävaunujen ja rekkojen määrä nousi 3,8 prosenttia ja olivat yksikköä. Konttiliikenne väheni 1,2 prosenttia TEU:hun. SATAMATOIMINNOT TURUSSA JA NAANTALISSA Yhtiöllä oli toimintoja Länsisatamassa, Pansion satamassa, Kantasatamassa ja Naantalin satamassa. Tarkastelukauden aikana yhtiön käsittelemät lastimäärät laskivat edellisestä vuodesta. Turun sataman kautta vuonna 2014 kuljetetut kokonaislastimäärät kasvoivat 1,9 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna ja olivat 2,7 miljoonaa tonnia. Konttiliikenteen vienti- ja tuontimäärät vähenivät 36,5 prosenttia TEU:hun, joka edustaa vain pientä osaa kokonaislastimäärästä. Perävaunujen ja rekkojen määrä väheni 3,4 prosenttia yksikköön vuonna Yhtiön Naantalin satamatoiminnot palvelivat konsernin FinnLink-liikennettä Naantalin, Långnäsin ja Kapellskärin välillä. 16

19 FINNLINES

20 18

FINNLINES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2014 (tilintarkastamaton) TAMMI-JOULUKUU 2014: Tulos ennen veroja (EBT) parani yli 43 miljoonaa euroa

FINNLINES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2014 (tilintarkastamaton) TAMMI-JOULUKUU 2014: Tulos ennen veroja (EBT) parani yli 43 miljoonaa euroa Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Home > Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2014 Pörssitiedote 24.2.2015 klo 15.30 FINNLINES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2014 (tilintarkastamaton)

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 29.7.2014 FINNLINES Q2

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 29.7.2014 FINNLINES Q2 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 29.7.2014 FINNLINES Q2 FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2014 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 29.7.2014 klo 14.00 TAMMI KESÄKUU 2014: Tilikauden tulos parani

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 13.5.2015 FINNLINES Q1

Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 13.5.2015 FINNLINES Q1 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 13.5.2015 FINNLINES Q1 FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 13.5.2014 klo 13.00 TAMMI-MAALISKUU 2015: Raportointikauden

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu 2015 25.2.2016 FINNLINES Q4

Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu 2015 25.2.2016 FINNLINES Q4 Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu 2015 25.2.2016 FINNLINES Q4 FINNLINES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2015 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 25.2.2016 klo 15.45 TAMMI-JOULUKUU 2015: Tulos ennen

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2015 (tilintarkastamaton) klo 15.45

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2015 (tilintarkastamaton) klo 15.45 Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Home > Finnlines Oyj Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015 (tilintarkastamaton) Finnlines Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2015 (tilintarkastamaton)

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

1 (16) Finnlines Oyj, Pörssitiedote, 27. helmikuuta 2014. TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO

1 (16) Finnlines Oyj, Pörssitiedote, 27. helmikuuta 2014. TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO 1 (16) Finnlines Oyj, Pörssitiedote, 27. helmikuuta 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO Tammi joulukuu 2013 - Liikevaihto oli 563,6 (609,3 ed. vuonna) milj. euroa,

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

1Q 2013 Tulos. Finnair 1Q 2013 Tulos, 26.4.2013

1Q 2013 Tulos. Finnair 1Q 2013 Tulos, 26.4.2013 1Q 2013 Tulos 1 Markkinaympäristö edelleen haastava IATA:n mukaan, Tulosparannuskehitys pysähtyi Euroopassa jo Q4 2012 aikana, tulokset edellisvuoden tasolla Öljyn hinta laski maaliskuussa, hintataso kuitenkin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2003 klo 10.00 1(6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2003 - Kolmas vuosineljännes odotusten mukainen - Liikevaihto 17,0 milj. euroa, laskua

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 7.2.2014 Oriola-KD tammi-joulukuu 2013 Ruotsissa kannattavuus vahvistui molemmissa liiketoiminnoissa Venäjän tukkukaupan liiketappio heikensi

Lisätiedot

1 (15) Finnlines Oyj Pörssitiedote OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2012 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO

1 (15) Finnlines Oyj Pörssitiedote OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2012 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO 1 (15) Finnlines Oyj Pörssitiedote 6.11.2012 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2012 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO Heinä syyskuu 2012 - Liikevaihto oli 161,3 (161,2 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 0,1 % -

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Lehdistötiedote release

Lehdistötiedote release Lehdistötiedote release 7.4.2011 1 (6) Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. Kaikki luvut ja vertailutiedot on nyt esitetty IFRS:n mukaisina. TAMRO-KONSERNIN

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 29.10.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Olennaiset tapahtumat Finnlines osti helmikuussa ropax (roro-passenger) aluksen Stena Ferries Limitediltä. Alus on rakennettu Espanjassa vuonna

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki Etteplan vuonna Kannattavan kasvun vuosi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2016 Markkinakatsaus Talouden kehityksen epävarmuus oli tunnusomaista koko vuodelle. Kysynnässä oli huomattavia markkina- ja asiakastoimialakohtaisia

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj

Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus Fortum Oyj 28.4.2016 Tammi-maaliskuu 2016: Tyydyttävä tulos matalista sähkönhinnoista huolimatta Avainluvut (milj. euroa), jatkuvat toiminnot I/2016 I/2015 2015 Edelliset

Lisätiedot

Lehdistötiedote 8.3.2016 klo 9.00 EKOKEM OYJ: TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT 1.1. 31.12.2015. Viimeinen vuosineljännes 2015:

Lehdistötiedote 8.3.2016 klo 9.00 EKOKEM OYJ: TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT 1.1. 31.12.2015. Viimeinen vuosineljännes 2015: 1 Lehdistötiedote 8.3.2016 klo 9.00 EKOKEM OYJ: TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT 1.1. 31.12.2015 Tiedotteessa esitetään yhteenveto Ekokem Oyj:n tilinpäätöstiedoista. Tiedot ovat tilintarkastamattomia. Täydellinen

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

BIRKA LINE ABP:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001

BIRKA LINE ABP:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001 BIRKA LINE ABP:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001 Liikevaihto laski 5 % 86,93 miljoonaan euroon (91,78 miljoonaa euroa vuonna 2000). Liiketulokseksi muodostui 14,66 miljoonaa euroa (19,92 miljoonaa euroa). Tulos

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi maaliskuu FINNLINES Q1

Osavuosikatsaus tammi maaliskuu FINNLINES Q1 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2014 6.5.2014 FINNLINES Q1 FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2014 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 6.5.2014 klo 12.15 TAMMI MAALISKUU 2014: Vahva alku vuodelle

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q

Osavuosikatsaus Q Osavuosikatsaus Q2 1.1. 3.6.216 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus 2 28.7.216 Osavuosikatsaus Q2 216 Toimintaympäristö vuonna 216 Suomi Käynnissä ja suunnitteilla suuria

Lisätiedot

BIRKA LINE ABP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

BIRKA LINE ABP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 BIRKA LINE ABP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 Liikevaihto nousi 88,33 miljoonaan euroon (86,93 euroa vuonna 2001). Liiketulos parani 27 %:lla 18,70 miljoonaan euroon (14,66 miljoonaa euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 6 Konsernitase, IFRS 7 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 8 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 24. huhtikuuta 2013 Sisällys 1 Q1 tulos 2 Markkinoiden kehitys 3 Näkymät 4 Ajankohtaiset painopisteet 5 Liitteet 24.4.2013 2 Disclaimer

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot