Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu FINNLINES Q4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu 2015 25.2.2016 FINNLINES Q4"

Transkriptio

1 Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu FINNLINES Q4

2 FINNLINES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2015 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote klo TAMMI-JOULUKUU 2015: Tulos ennen veroja (EBT) parani yli 16,5 miljoonaa euroa 53,2 miljoonaan euroon Liikevaihto oli 511,2 (532,9 ed. vuonna) miljoonaa euroa, vähennystä 4,1 prosenttia johtuen osittain rahtiin liittyvän polttoainelisän alenemisesta Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 126,9 (115,4) miljoonaa euroa, lisäystä 9,9 prosenttia Raportointikauden tulos oli 56,8 (41,7) miljoonaa euroa, lisäystä 36,2 prosenttia Tulos per osake (EPS) oli 1,10 (0,81) euroa Korolliset velat alenivat 18,7 miljoonaa euroa ja olivat raportointikauden lopussa 533,7 (552,5) miljoonaa euroa Polttoaineen kulutus väheni 8 prosenttia LOKA-JOULUKUU 2015: Vahva tuloskehitys jatkui viimeisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvun tukemana Liikevaihto oli 120,9 (119,1 ed. vuonna) miljoonaa euroa, lisäystä 1,5 prosenttia huolimatta rahtiin liittyvän polttoainelisän alenemisesta Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 32,1 (23,9) miljoonaa euroa, lisäystä 34,4 prosenttia Raportointikauden tulos oli 15,7 (8,5) miljoonaa euroa, lisäystä 84,4 prosenttia Tulos per osake (EPS) oli 0,31 (0,17) euroa AVAINLUVUT MEUR Liikevaihto 511,2 532,9 120,9 119,1 Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) 126,9 115,4 32,1 23,9 Liiketulos (EBIT) 70,3 58,6 17,3 10,5 % liikevaihdosta 13,7 11,0 14,3 8,8 Raportointikauden tulos 56,8 41,7 15,7 8,5 Tulos per osake (EPS), EUR 1,10 0,81 0,31 0,17 Oma pääoma/osake, EUR 10,89 9,78 10,89 9,78 Omavaraisuusaste, % 45,7 41,7 45,7 41,7 Korolliset velat, MEUR 533,7 552,5 533,7 552,5 Velkaantumisaste (gearing), % 97,1 113,0 97,1 113,0 TOIMITUSJOHTAJA EMANUELE GRIMALDI OSAVUOSIKATSAUKSEN YHTEYDESSÄ: Tilikauden tammi-joulukuu 2015 operatiivinen tulos konsernin kaikkien aikojen paras Ensimmäistä vuosineljännestä rasitti vielä useiden laivojen telakoinnit, jolloin aikana niihin asennettiin pakokaasupesurit, mutta jo toisella neljänneksellä saavutettiin paras kvartaalitulos kymmeneen vuoteen. Kolmannella vuosineljänneksellä tämä tulos jopa ylittyi ja se oli paras neljännes konsernin historiassa. Myös viimeisen vuosineljänneksen raportointikauden tulos oli paras koskaan saavutettu neljännen kvartaalin tulos. Toisin sanoen myönteinen taloudellinen kehitys jatkui koko vuoden ajan, ja tulos ennen veroja (EBT) oli 53,2 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 45 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin pääomarakenne on vahva. Omavaraisuusaste parani merkittävästi ja oli 45,7 prosenttia. Siitä huolimatta, että toteutimme suuren osan 100 miljoonan euron ympäristöteknologista investointiohjelmaamme ja ostimme uuden laivan, MS Finnmerchantin, konsernin korollinen velka väheni edelleen. Nettovelka suhteessa EBITDAan oli vuoden lopussa 4,2, mikä paransi huomattavasti luottoprofiiliamme. Vuosien 2014 ja 2015 aikana konserni toteutti investointiohjelman, johon sisältyi pakokaasupesureiden asennukset 15 alukseen, samalla kun kuuteen laivaan asennettiin uudet potkurinlavat. Tämän lisäksi kahden laivan rungot maalattiin antifouling-maalilla. Polttoaineen hinnat ovat laskeneet viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, ja tästä alennuksesta hyötyvät myös asiakkaamme polttoainelausekemekanismin kautta. Lisäksi uusien potkurinlapojen ja muiden teknologisten parannusten ansiosta polttoaineen kulutus on vähentynyt 8,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, minkä ansiosta olemme voineet säästää polttoainekuluissa. Olemme rikkoneet ennätyksiä Finnlinesin taloudellisen tuloksen osalta. Kova työ ja näiden vuosien mittaan tehdyt oikeat päätökset ovat tehneet meistä yhden vahvimmista merenkulkualan yrityksistä Itämerellä. Olemme aina pyrkineet saavuttamaan tavoitteemme parantamalla tuottavuuttamme ja kannattavuuttamme. Nyt kun tuloksemme on ennätyksellisellä tasolla, Finnlines voi oikeutetusti sanoa, että nämä tavoitteet tulee asettaa vielä korkeammalle. FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

3 FINNLINES OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2015 (tilintarkastamaton) FINNLINESIN LIIKETOIMINTA Finnlines on Itämeren suurin varustamo yhteenlaskettujen roro- ja ropax-volyymien perusteella (lähde: Baltic Transportation Journal). Yhtiön matkustaja-rahtilaivat tarjoavat palveluja Suomesta Saksaan ja Ahvenanmaan kautta Ruotsiin sekä Ruotsista Saksaan. Finnlinesin roro-laivat liikennöivät Itämerellä ja Pohjanmerellä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Saksassa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Puolassa, jotka toimivat myös myyntikonttoreina. Merikuljetusten lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingin ja Turun satamissa. KONSERNIRAKENNE Finnlines Oyj on Suomessa listattu pörssiyhtiö. Raportointikauden lopussa konserniin kuului emoyhtiö ja 21 tytäryhtiötä. Finnlines on osa italialaista Grimaldi-konsernia, joka on maailmanlaajuinen logistiikkakonserni ja erikoistunut autojen, roro-lastin, konttien ja matkustajien merikuljetuksiin. Grimaldi-konserniin kuuluu seitsemän varustamoa, mm. Finnlines, Atlantic Container Line (ACL), Malta Motorways of the Sea (MMS) ja Minoan Lines. Noin 110 alusta käsittävällä, täysin omalla laivastollaan konserni tarjoaa merikuljetuspalveluita roro-lastille ja konteille Pohjois-Euroopan, Välimeren, Itämeren, Länsi-Afrikan, Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä. Se tarjoaa myös matkustajaliikenteen palveluita Välimerellä ja Itämerellä. Grimaldi-konserni on 93,38 prosentin ( ) osuudellaan Finnlines Oyj:n suurin omistaja. YLEINEN MARKKINAKEHITYS Liikenneviraston tilastojen mukaan tammi-joulukuussa Suomeen meritse kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät (tonneissa mitattuna) supistuivat 4 prosenttia, mutta Suomesta ulkomaille meritse em. yksiköissä kuljetetut lastimäärät kasvoivat 3 prosenttia vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Saman jakson aikana yksityinen ja rahtiin liittyvä matkustajaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä kasvoi 1 prosentin. Suomen ja Saksan välillä vastaava liikenne kasvoi 1 prosentin (Liikennevirasto). FINNLINESIN LIIKENNE Neljännen vuosineljänneksen aikana Finnlinesilla oli keskimäärin 22 (23 vuonna 2014) alusta omassa liikenteessään. Finnlines ja DFDS solmivat yhteistyösopimuksen rahdin kuljettamisesta (slot charter agreement) Finnlinesin aluksella Venäjän ja Saksan välillä alkaen. Molemmat yhtiöt jatkavat itsenäisesti merikuljetuspalveluita, myyntiä, asiakaspalvelua sekä lastin käsittelyä linjan satamaterminaaleissa. MS Misanan rahtaussopimus päättyi ja laiva luovutettiin Hullissa Viimeisellä vuosineljänneksellä MS Finneagle oli rahdattuna Grimaldi-konsernille. Tammi-joulukuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 624 (638 vuonna 2014) tuhatta lastiyksikköä, 156 (99) tuhatta henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi (2 319 oikaistu luku) tuhatta tonnia rahtia, jota ei voida määritellä yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 575 (561) tuhatta yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa. TALOUDELLINEN TULOS Tammi-joulukuu 2015 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 511,2 (532,9) miljoonaa euroa vuonna 2015, jossa on vähennystä 4,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 492,9 (517,4) miljoonaa euroa ja Satamatoimintojen liikevaihto oli 35,9 (36,9) miljoonaa euroa. Varustamotoiminta ja merikuljetukset -segmentin liikevaihto pieneni alemman polttoainelisän ja laivojen myynnistä johtuvien alentuneiden bareboat-vuokratuottojen johdosta. Satamatoimintojen liikevaihto pieneni uudelleenjärjestelyjen seurauksena. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 17,6 (21,3) miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että Satamatoimintojen ulkoinen liikevaihto kasvoi raportointikauden aikana. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 126,9 (115,4) miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 9,9 prosenttia. Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 70,3 (58,6) miljoonaa euroa. Operatiivisen toiminnan lisääntyneen tehokkuuden ansiosta polttoaineen kulutus on pienentynyt, alusten kapasiteetin käyttöaste parantunut ja kulut alentuneet useilla eri osa-alueilla, mikä on edelleen vaikuttanut myönteisesti konsernin kannattavuuteen. Toimintojen lisääntyneestä tehokkuudesta huolimatta tulosta rasittivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä useamman aluksen telakointi uusien pakokaasupesureiden ja propulsiojärjestelmien asennuksista johtuen. Parantuneesta taloudellisesta asemasta johtuen nettorahoituskulut alenivat ja olivat -17,1 (-21,9) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,9 (0,5) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -18,1 (-22,4) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja (EBT) parani 16,5 miljoonaa euroa ja oli 53,2 (36,6) miljoonaa euroa. Raportointikauden tulos oli 56,8 (41,7) miljoonaa euroa ja tulos osakkeelta (EPS) oli 1,10 (0,81) euroa. Loka-joulukuu 2015 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 120,9 (119,1) miljoonaa euroa vuoden 2015 neljännellä vuosineljänneksellä, joka on kasvanut1,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, vaikka rahtiin liittyvä polttoainelisä jatkoikin alenemistaan yleisen polttoainehinnan kehityksen FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

4 mukaisesti. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 116,4 (115,4) miljoonaa euroa ja Satamatoimintojen liikevaihto oli 9,0 (8,2) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 4,5 (4,6) miljoonaa euroa. Tulokseen vaikuttaa lastimäärien kausiluontoinen vaihtelu, mistä johtuen määrät ovat tyypillisesti matalammalla tasolla vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä. Myös matkustajamäärät ovat syksy- ja talviaikaan vähäisiä kesäkauteen verrattuna. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 32,1 (23,9) miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 34,4 prosenttia. Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 17,3 (10,5) miljoonaa euroa. Suurin osa Finnlinesin laivastosta käyttää edullisempaa IFOpolttoainetta MGO-polttoaineen sijaan, mikä edelleen vähentää polttoainekuluja. Nettorahoituskulut olivat -3,7 (-5,1) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,4 (0,1) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -4,1 (-5,2) miljoonaa euroa. Raportointikauden tulos oli 15,7 (8,5) miljoonaa euroa, joka on paras koskaan raportoitu neljännen vuosineljänneksen tulos. Tulos per osake (EPS) nousi 0,31 (0,17) euroon. TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA Huolimatta yhtiön meneillään olevasta ympäristöteknisestä investointiohjelmasta korollinen velka aleni 18,7 miljoonalla eurolla ja oli 533,7 (552,5) miljoonaa euroa, ilman rahoituslasingvelkoja 17,9 (19,6) miljoonaa euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste parani 45,7 (41,7) prosenttiin ja velkaantumisaste (gearing) aleni 97,1 (113,0) prosenttiin. Alusvuokravastuut laskivat 10,4 miljoonaa euroa 0,1 miljoonaan euroon vuoden 2014 joulukuun loppuun verrattuna. Konsernin maksuvalmius on vahva ja kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien kanssa olivat yhteensä 114,5 (123,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta parani merkittävästi ja oli 105,8 (82,1) miljoonaa euroa ennen investointeja. INVESTOINNIT Konsernin bruttoinvestoinnit olivat raportointikauden aikana 64,1 (36,6) miljoonaa euroa sisältäen aineettomat ja aineelliset hyödykkeet. Poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 56,6 (56,8) miljoonaa euroa. Investoinnit sisältävät MS Finnmerchantin oston, vuoden 2016 alussa toimitettujen kahden roro-aluksen ennakkomaksut, normaaleja käyttöomaisuuden korvausinvestointeja, IT-investointeja sekä suurelta osin Finnlines-konsernin 100 miljoonan euron ympäristöinvestointiohjelmaan liittyviä maksuja. Euroopan Unioni on myöntänyt Finnlinesille Verkkojen Eurooppa -rahoituksen kautta 14,5 miljoonaa euroa tukea linjaliikenteen alusten ympäristöteknisiin investointeihin. Tuki on käsitelty hankintamenojen oikaisuna. Yhtiö reagoi voimaan tulleisiin polttoaineen rikkipitoisuusrajaa koskeviin uusiin tiukempiin ympäristömääräyksiin käynnistämällä ympäristöinvestointi-ohjelman. Finnlines toteuttaa johdonmukaista ja kustannustehokasta vaatimusten noudattamisen strategiaa käyttäessään tehokkaita pakokaasunpuhdistusmenetelmiä, joilla saavutetaan jopa vaadittua parempi rikkidioksidin (SOx) puhdistustaso. Lisäksi yhtiö investoi energiatehokkuuteen ja ympäristönsuojeluntason parantamiseen. Useiden alusten propulsiojärjestelmien uudistaminen ja joidenkin pohjien käsittely antifouling-maalilla alentaa merkittävästi polttoaineen kulutusta ja näin syntyy myös huomattavasti vähemmän hiilidioksidipäästöjä (CO2). Ympäristöinvestointiohjelman ensimmäinen vaihe alkoi vuonna 2014, jolloin yhtiö tilasi pakokaasunpuhdistusjärjestelmät ( pesurit ) kymmeneen roro-alukseensa ja neljään ropax-alukseensa sekä propulsiojärjestelmien uudistukset kuuteen laivaansa. Nämä asennukset suoritettiin vuoden 2015 talvella ja keväällä ja ne saatiin päätökseen toukokuussa Vuonna 2015 Finnlines käynnisti ympäristöinvestointijärjestelmän toisen vaiheen, johon sisältyy pakokaasupesurien tilaukset vielä kolmeen roro-alukseen ja kolmeen ropax-alukseen. Lisäksi aloitettiin energiatehokkuusinvestointi siten, että propulsiojärjestelmän uudistusohjelma ulotettiin koskemaan vielä kolmea ropax-alusta ja kahden ropax-aluksen pohja käsiteltiin erityisellä antifouling-maalilla ( silikonimaali ). 100 miljoonan euron ympäristöinvestointiohjelman toinen vaihe on käynnissä ja sen on tarkoitus valmistua keväällä HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli raportointikauden aikana keskimäärin (1 701) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului 698 (759) työntekijää ja merihenkilöstöön 899 (942) työntekijää. Maahenkilöstön keskimääräisen henkilömäärän lasku johtuu pääsääntöisesti satamatoiminnoissa tapahtuneista irtisanomisista. Merihenkilöstön lukumäärän lasku johtuu MS Finnhansassa ja MS Finnsailorissa tapahtuneista henkilöstövähennyksistä. Henkilöstömäärä raportointikauden lopussa oli yhteensä (1 635), josta maahenkilöstöä 699 (716) ja merihenkilöstöä 889 (919). Henkilöstökulut (mukaan lukien sosiaalikulut) olivat raportointikauden aikana 84,2 (88,4) miljoonaa euroa. FINNLINESIN OSAKE Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli euroa, joka jakaantui osakkeeseen. Raportointikauden aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhteensä 7,1 (5,1) miljoonaa kappaletta. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo kasvoi yli 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ja oli 911,6 (824,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 1,10 (0,81) euroa. Oma pääoma per osake oli 10,89 (9,78) euroa. FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

5 Yhtiö on ilmoittanut , että Grimaldi-konserni on tehnyt sopimuksen vakuutuseläkeyhtiö Ilmarisen kanssa Finnlinesin osakkeiden ostamisesta, ja tämän kautta Grimaldi-konsernin omistusosuus nousi 91,32 prosenttiin. Grimaldi-konsernin omistus Finnlinesin osakkeista ja äänivallasta oli raportointikauden lopussa 93,38 prosenttia. RISKIT JA RISKIEN HALLINTA Konsernin liiketoiminnan riskit liittyvät markkinoilla olevan tonniston kapasiteettiin, vastapuoliin, tavaroiden vienti- ja tuontinäkymiin ja liiketoimintaympäristön muutoksiin. Ylikapasiteetin riski pienenee toisaalta ikääntyvän tonniston romutusten myötä, ja toisaalta kiristyneiden rikkidirektiivivaatimusten johdosta. Finnlines liikennöi pääasiassa erityisvalvonta-alueilla, jossa päästörajat ovat tiukemmat kuin maailmanlaajuisesti. Raskaan polttoöljyn rikkipitoisuusraja laski 0,10 prosenttiin MARPOL-yleissopimuksen mukaisesti. Tämä kasvattaa kustannuksia merikuljetusmarkkinoilla. Mutta ottaen huomioon, että Finnlinesilla on yksi Pohjois-Euroopan nuorimmista ja suurimmista laivastoista ja että yhtiö investoi polttoainejärjestelmän ja energiatehokkuuden kehittämiseen, sillä on erittäin hyvät mahdollisuudet pienentää riskiä merkittävästi. Ulkomaankaupan vaihteluiden vaikutusta pienentää yhtiön toiminnan ulottuminen usealle eri maantieteelliselle alueelle, jolloin jonkun maan hidasta kasvua kompensoi toisen maan talouden nopeampi elpyminen. Finnlines seuraa jatkuvasti asiakkaittensa ja toimittajiensa vakavaraisuutta ja maksukäyttäytymistä. Tällä hetkellä vastapuoliin liittyviä välittömiä riskejä ei ole havaittavissa, mutta yhtiö seuraa vastapuoliensa taloudellista asemaa. Finnlines ylläpitää riittäviä luottolimiittejä maksuvalmiuden varmistamiseksi nykyisessä liiketoimintaympäristössä. RIITA-ASIAT julkaistussa vuoden 2015 tilinpäätöksessä on selostus Finnlinesin vireillä olevista riita-asioista. HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines soveltaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinto- ja ohjausjärjestelmä on luettavissa yhtiön internet-sivuilla: RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Tammikuussa 2016 Finnlines hankki kaksi roro-alusta aikaisemmin solmitun ostosopimuksen mukaisesti. Alukset tulivat Finnlinesin linjaliikenteeseen vuoden 2016 alussa. Grimaldi-konserni on ilmoittanut Finnlinesille lunastusoikeudestaan jäljellä oleviin Finnlinesin osakkeisiin, joista se tarjoaa 17,80 euroa osakkeelta lunastusmenettelyssä. Grimaldi-konserni tulee saattamaan osakkeiden lunastuksen vireille osakeyhtiölain mukaisessa välimiesmenettelyssä. NÄKYMÄT JA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Finnlines vie loppuun 100 miljoonan euron ympäristöteknologisen investointiohjelmansa vuoden 2016 kuluessa. Finnlines-konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan parantuvan vuonna 2016 edelliseen vuoteen verrattuna. OSINGONJAKOEHDOTUS Emoyhtiö Finnlines Oyj:n tulos oli 52,8 miljoonaa euroa tilikaudelta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa Finnlinesin aluksille vuosina 2015 ja 2016 toteutettavan laajan pakokaasupesuriinvestointiohjelman johdosta. YHTIÖKOKOUS 2016 Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina klo Kansallismuseossa, Mannerheimintie 34, Helsinki. Vuoden 2016 ensimmäinen osavuosikatsaus ajalta julkaistaan keskiviikkona Finnlines Oyj Hallitus Emanuele Grimaldi Toimitusjohtaja FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

6 LIITTEET - Raportointi- ja laskentaperiaatteet - Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS - Konsernitase, IFRS - Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS - Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS - Liikevaihto ja tulos segmenteittäin - Aineelliset hyödykkeet - Käyvän arvon hierarkia - Ehdolliset velat sekä annetut sitoumukset - Liikevaihto ja tulos neljänneksittäin - Osakkeet, osakekannan markkina-arvo ja kaupankäynti osakkeilla - Raportointikauden jälkeiset tapahtumat - Tunnuslukujen laskentakaavat - Lähipiiritapahtumat JAKELU Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

7 RAPORTOINTI- JA LASKENTAPERIAATTEET Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2014 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla alkaen. Näillä ei ollut vaikutusta konsernin raportoituihin lukuihin. Finnlines Oyj liittyi tammikuussa 2013 tonnistoverotuksen piiriin. Tonnistoverotuksessa varustamotoiminta siirtyi elinkeinoverotuksesta tonnistoveropohjaiseen verotukseen. Kaikki numerot on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä ja harkintaa laskentaperiaatteiden soveltamisessa, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. Keskeisiin oletuksiin liittyvät epävarmuustekijät ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä sovelletut. FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

8 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan kulut yhteensä Liiketulos (EBIT) Rahoitustuotot Rahoituskulut Tulos ennen veroja (EBT) Tuloverot Raportointikauden tulos Muut laajan tuloksen erät: Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot Verovaikutus, netto 6 Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä Erät, joita ei tulla myöhemmin siirtämään tulosvaikutteiseksi: Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus Verovaikutus, netto Erät, joita ei tulla myöhemmin siirtämään tulosvaikutteiseksi, yhteensä Raportointikauden laaja tulos yhteensä Raportointikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Raportointikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluvasta raportointikauden voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake): Laimentamaton / laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,31 0,17 1,10 0,81 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: Laimentamaton / laimennettu Suurin osa laajan tulokseen kirjatuista eristä kuuluvat tonnistoverojärjestelmän piiriin. FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

9 KONSERNITASE, IFRS euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen Rahavarat Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät Varat yhteensä OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Muut pitkäaikaiset velat Eläkevelvoitteet Varaukset Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Verotettavaan tuloon perustuva verovelka Varaukset Lainat rahoituslaitoksilta Velat yhteensä Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omistuseriin liittyvät velat Oma pääoma ja velat yhteensä FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

10 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2014, IFRS euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Raportoitu oma pääoma Laaja tulos: Raportointikauden tulos Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot Työsuhdeetuuksien uudelleenarvostus Verovaikutus, netto Raportointikauden laaja tulos yhteensä Osinko Oma pääoma FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

11 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2015, IFRS euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Raportoitu oma pääoma Laaja tulos: Raportointikauden tulos Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus Verovaikutus, netto Raportointikauden laaja tulos yhteensä Osinko Oma pääoma FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

12 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS euroa Liiketoiminnan rahavirrat Raportointikauden tulos Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa Realisoitumattomat kurssivoitot (-) / -tappiot (+) Rahoitustuotot ja -kulut Verot Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Varausten muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut verot * Muut rahoituserät Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin** Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti Sijoitusten myynti 1 Saadut osingot Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Lainojen nostot Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen nettolisäys (+) / nettovähennys (-) Lainojen takaisinmaksut Myönnetyt lainat -900 Myönnettyjen lainojen lisäykset (-) / vähennykset (+) Maksetut osingot -42 Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat raportointikauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1-1 Rahavarat kauden lopussa * Vuonna 2014 maksetut verot sisältävät Finnlines Deutschland GmbH:n verovarauksiin sisältyneen 3,6 miljoonan euron maksun johtuen tonnistoverotuksesta poistumisesta. ** Investoinnit sisältävät Euroopan Unionin myöntämän ympäristötuen, joista on saatu rahana 5,8 miljoonaa euroa tilikauden 2015 aikana. FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

13 LIIKEVAIHTO JA TULOS SEGMENTEITTÄIN MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % Liikevaihto Varustamotoiminta ja merikuljetukset 116,4 96,3 115,4 96,9 492,9 96,4 517,4 97,1 Satamatoiminnot 9,0 7,4 8,2 6,9 35,9 7,0 36,9 6,9 Konsernin sisäinen liikevaihto -4,5-3,7-4,6-3,8-17,6-3,4-21,3-4,0 Ulkoinen liikevaihto yhteensä 120,9 100,0 119,1 100,0 511,2 100,0 532,9 100,0 Liiketulos Varustamotoiminta ja merikuljetukset 18,1 11,9 72,2 61,6 Satamatoiminnot -0,8-1,4-1,9-3,1 Liiketulos (EBIT) yhteensä 17,3 10,5 70,3 58,6 Rahoitustuotot ja -kulut -3,7-5,1-17,1-21,9 Tulos ennen veroja (EBT) 13,6 5,4 53,2 36,6 Tuloverot 2,1 3,2 3,7 5,1 Raportointikauden tulos 15,7 8,5 56,8 41,7 FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

14 AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET euroa Maaalueet Rakennukset ja rakennelmat Alukset * Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat * Yhteensä ** Hankintameno Muuntoerot Lisäykset Vähennykset Siirto erien välillä Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin *** Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Muuntoerot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin *** Kirjanpitoarvo Myytäväksi luokiteltu omaisuus Hankintameno Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin Siirto erien välillä Kertyneet poistot Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin Siirto erien välillä Kirjanpitoarvo * Alusten ympäristöinvestointeihin on kohdistettu Euroopan Unionin myöntämää ympäristötukea tilikauden aikana 9,3 miljoonaa euroa. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat sisältävät Euroopan Unionin myöntämää ympäristötukea 5.2 miljoonaa euroa. ** Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden tasearvoon sisältyvät rakennusaikaiset aktivoidut korot ovat 22,3 (23,4) miljoonaa euroa. *** Finnlines-konserni neuvottelee satamakäyttöomaisuuden, kirjanpitoarvoltaan 15,1 miljoonaa euroa, myynnistä. Omaisuuserien kirjanpitoarvoon ei ole tehty arvonalennuksia vuonna 2014 tai vuonna 2015, koska johdon arvion mukaan myytäväksi luokitellun omaisuuden käypä arvo ylittää kirjanpitoarvon tilinpäätöshetkellä sekä Vuoden 2014 tilinpäätöksessä myytäväksi luokiteltu alus on palautettu käyttöomaisuuteen vuonna FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

15 AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET euroa Maa-alueet Alukset Koneet ja kalusto Rakennukset, rakennelmat Ennakkomaksut & keskeneräiset hankinnat Yhteensä Hankintameno Muuntoerot Lisäykset Vähennykset * Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin ** Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Muuntoerot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Raportointikauden poistot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin ** Kirjanpitoarvo * Finnlines on myynyt MS Finnhansa ja MS Finnarrow -nimiset alukset tilikauden 2014 aikana. ** Finnlines-konserni neuvotteli yhden aluksen, kirjanpitoarvoltaan 5,2 miljoonaa euroa ja satamakäyttöomaisuuden, kirjanpitoarvoltaan 15,1 miljoonaa euroa, myynnistä. Omaisuuserien kirjanpitoarvoon ei ole tehty arvonalennuksia vuonna 2014, koska johdon arvion mukaan myytäväksi luokitellun omaisuuden käypä arvo ylittää kirjanpitoarvon tilinpäätöshetkellä KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA Taso 1 - Noteeratut käyvät arvot (oikaisemattomat) toimivilla markkinoilla samanlaisille varoille tai veloille. Taso 2 - Käyvät arvot määritetään käyttämällä muita syöttötietoja (inputs) kuin tasoon 1 sisältyviä noteerattuja hintoja, ja ne ovat todennettavissa asianomaisen omaisuuserän tai velan osalta joko suoraan (kuten hinnat) tai epäsuorasti (johdettu hinnoista). Konsernilla on tason 2 lainoja rahoituslaitoksilta sekä eläkelainoja. Näiden instrumenttien kirjanpitoarvon ja käyvän arvon välillä ei ole merkittävää eroa. Taso 3 - Käyvät arvot määritetään käyttäen varojen tai velkojen syöttötietoja (inputs), jotka eivät perustu todettavissa oleviin markkinatietoihin. Tasolle 3 sisältyy noteeraamattomia osakkeita yhteensä 4,6 miljoonaa euroa (4,6 vuonna 2014), jotka on arvostettu hankintamenoonsa tai sitä alempaan todennäköiseen arvoonsa, koska niiden käypä arvo ei ole määriteltävissä luotettavasti. FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

16 EHDOLLISET VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET euroa Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana): Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana): * Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleottajana): Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Yli viiden vuoden kuluttua Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleantajana): Yhden vuoden kuluessa Annetut vakuudet Lainat rahoituslaitoksilta Edellä mainittujen lainojen vakuutena olevat laivakiinnitykset Muut omasta puolesta annetut vakuudet Yrityskiinnitykset Muut vastuusitoumukset ** Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusvastuut * Yksi pitkäaikainen aluksen bareboat-rahtaussopimus päättyi aluksen myynnistä johtuen. Toinen bareboat-sopimus tehtiin vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. ** Sisältää pakokaasupesuri- ja potkurijärjestelmien hankkimiseen liittyviä sitoumuksia ja alusinvestointeja. FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

17 LIIKEVAIHTO JA TULOS NELJÄNNEKSITTÄIN MEUR Q1/15 Q1/14 Q2/15 Q2/14 Q3/15 Q3/14 Q4/15 Q4/14 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 112,9 122,8 130,2 139,1 133,4 140,0 116,4 115,4 Satamatoiminnot 8,3 10,0 9,7 10,2 8,9 8,5 9,0 8,2 Konsernin sisäinen liikevaihto -4,4-6,0-4,6-5,9-4,1-4,8-4,5-4,6 Ulkoinen liikevaihto yhteensä 116,8 126,8 135,2 143,3 138,2 143,7 120,9 119,1 Liiketulos Varustamotoiminta ja merikuljetukset 5,0 7,3 20,2 20,4 29,0 22,1 18,1 11,9 Satamatoiminnot -1,1-1,8-0,1-0,6 0,1 0,7-0,8-1,4 Liiketulos (EBIT) yhteensä 3,9 5,4 20,1 19,8 29,0 22,8 17,3 10,5 Rahoitustuotot ja -kulut -4,3-5,8-4,8-5,7-4,4-5,3-3,7-5,1 Tulos ennen veroja (EBT) -0,4-0,4 15,3 14,1 24,7 17,5 13,6 5,4 Tuloverot 1,0 0,7 0,5 0,6 0 0,6 2,1 3,2 Raportointikauden tulos 0,6 0,3 15,8 14,7 24,7 18,1 15,7 8,5 Tulos / osake (laimentamaton/laimennettu) 0,01 0,01 0,31 0,29 0,48 0,35 0,31 0,17 OSAKKEET, OSAKEKANNAN MARKKINA-ARVO JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA Osakkeiden kokonaismäärä Osakekannan markkina-arvo, miljoonaa euroa 911,6 824, Vaihdettujen osakkeiden määrä, miljoonaa kappaletta 7,1 5, Ylin Alin Keskiarvo Päätöskurssi Osakkeen hinta 18,00 14,34 17,65 17,70 RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Tammikuussa 2016 Finnlines hankki kaksi roro-alusta aikaisemmin solmitun ostosopimuksen mukaisesti. Alukset tulivat Finnlinesin linjaliikenteeseen vuoden 2016 alussa. Grimaldi-konserni on ilmoittanut Finnlinesille lunastusoikeudestaan jäljellä oleviin Finnlinesin osakkeisiin, joista se tarjoaa 17,80 euroa osakkeelta lunastusmenettelyssä. Grimaldi-konserni tulee saattamaan osakkeiden lunastuksen vireille osakeyhtiölain mukaisessa välimiesmenettelyssä. FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

18 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Tulos per osake (EPS), euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo Oma pääoma per osake, euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden laimentamaton lukumäärä kauden lopussa Velkaantumisaste (gearing), % = Korolliset velat - rahavarat Oma pääoma yhteensä x 100 Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma yhteensä Taseen loppusumma - saadut ennakot x 100 Kirjatut tuloverot perustuvat vuoden arvioituun keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko tilikaudella. Finnlines Oyj:n varustamotoiminta siirtyi tonnistopohjaiseen verotukseen tammikuussa Finnlines Deutschland GmbH poistui Saksan tonnistoverojärjestelmästä tammikuun 2014 lopussa ja siirtyi normaaliin tuloverotukseen LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Viimeisellä vuosineljänneksellä MS Finneagle oli rahdattuna Grimaldi-konsernille. Muutoin katsauskauden aikana ei ollut merkittäviä lähipiiritapahtumia. Liiketoimet suoritettiin käyttäen markkinoihin perustuvaa hinnoittelua. FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 29.7.2014 FINNLINES Q2

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 29.7.2014 FINNLINES Q2 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 29.7.2014 FINNLINES Q2 FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2014 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 29.7.2014 klo 14.00 TAMMI KESÄKUU 2014: Tilikauden tulos parani

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 13.5.2015 FINNLINES Q1

Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 13.5.2015 FINNLINES Q1 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 13.5.2015 FINNLINES Q1 FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 13.5.2014 klo 13.00 TAMMI-MAALISKUU 2015: Raportointikauden

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

1 (16) Finnlines Oyj, Pörssitiedote, 27. helmikuuta 2014. TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO

1 (16) Finnlines Oyj, Pörssitiedote, 27. helmikuuta 2014. TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO 1 (16) Finnlines Oyj, Pörssitiedote, 27. helmikuuta 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO Tammi joulukuu 2013 - Liikevaihto oli 563,6 (609,3 ed. vuonna) milj. euroa,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu 2014 24.2.2015 FINNLINES Q4

Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu 2014 24.2.2015 FINNLINES Q4 Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu 2014 24.2.2015 FINNLINES Q4 FINNLINES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2014 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 24.2.2015 klo 15.30 TAMMI-JOULUKUU 2014: Tulos ennen

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Finnlinesin varatoimitusjohtaja Jukka Laaksovirta on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Hänen työsuhteensa päättyy

Finnlinesin varatoimitusjohtaja Jukka Laaksovirta on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Hänen työsuhteensa päättyy FINNLINES OYJ 25.04.2006 klo 17.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 200,5 (173,8) meur. Liikevoitto oli 9,5 (10,6) meur. Tulos ennen veroja oli 6,1 (9,7) meur. Omavaraisuusaste

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2015 (tilintarkastamaton) klo 15.45

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2015 (tilintarkastamaton) klo 15.45 Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Home > Finnlines Oyj Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015 (tilintarkastamaton) Finnlines Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2015 (tilintarkastamaton)

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Finnlines Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 (tilintarkastamaton)

Finnlines Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 (tilintarkastamaton) Home > Finnlines Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 (tilintarkastamaton) Finnlines Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 29.7.2014 klo 14.00 FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 29.7.2015 FINNLINES Q2

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 29.7.2015 FINNLINES Q2 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 29.7.2015 FINNLINES Q2 FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 29.7.2015 klo 14.00 TAMMI-KESÄKUU 2015: Tilikauden tulos parani

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Finnlines Oyj Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2014 (tilintarkastamaton)

Finnlines Oyj Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2014 (tilintarkastamaton) Home > Finnlines Oyj Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2014 (tilintarkastamaton) Finnlines Oyj Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2014 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 6.11.2014 klo 15.55 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2015 SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi maaliskuu FINNLINES Q1

Osavuosikatsaus tammi maaliskuu FINNLINES Q1 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2014 6.5.2014 FINNLINES Q1 FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2014 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 6.5.2014 klo 12.15 TAMMI MAALISKUU 2014: Vahva alku vuodelle

Lisätiedot

FINNLINES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2014 (tilintarkastamaton) TAMMI-JOULUKUU 2014: Tulos ennen veroja (EBT) parani yli 43 miljoonaa euroa

FINNLINES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2014 (tilintarkastamaton) TAMMI-JOULUKUU 2014: Tulos ennen veroja (EBT) parani yli 43 miljoonaa euroa Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Home > Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2014 Pörssitiedote 24.2.2015 klo 15.30 FINNLINES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2014 (tilintarkastamaton)

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Containerships Oyj:n osavuosikatsaus Markkinatilanne ja keskeiset tapahtumat

Containerships Oyj:n osavuosikatsaus Markkinatilanne ja keskeiset tapahtumat Containerships Oyj Pörssitiedote 14.11.2017 klo 17:30 Containerships Oyj:n osavuosikatsaus 1.7.-30.9.2017 - Liikevaihto 55,8 (48,4) milj. euroa - Käyttökate 3,7 milj. euroa (3,4 milj. euroa) - Nettotulos

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu FINNLINES Q2

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu FINNLINES Q2 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 28.7.2016 FINNLINES Q2 FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2016 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 28.7.2016 klo 15.00 TAMMI-KESÄKUU 2016: Tilikauden tulos parani

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 6 Konsernitase, IFRS 7 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 8 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

1 (15) Finnlines Oyj Pörssitiedote OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2012 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO

1 (15) Finnlines Oyj Pörssitiedote OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2012 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO 1 (15) Finnlines Oyj Pörssitiedote 6.11.2012 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2012 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO Heinä syyskuu 2012 - Liikevaihto oli 161,3 (161,2 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 0,1 % -

Lisätiedot

1(15) Finnlines Oyj Pörssitiedote OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO

1(15) Finnlines Oyj Pörssitiedote OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO 1(15) Finnlines Oyj Pörssitiedote 26.7.2012 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO Huhti kesäkuu 2012 - Liikevaihto oli 164,6 (160,2 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 2,8 % -

Lisätiedot

Finnlines Oyj 1 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 1 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki 3.5.2007 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007 31.3.2007 Konsernirakenne Finnlines on yksi Euroopan suurimmista rahdin kuljettamiseen erikoistuneista linjaliikennevarustamoista. Yhtiön merikuljetukset ovat keskittyneet

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 Tammi -syyskuu - Vuoden 2007 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 170,2 milj. euroa (190,0 vastaavalla

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Toisen vuosineljänneksen aikana Finnlinesilla oli keskimäärin 23 alusta omassa liikenteessään, kun niitä saman aikajakson aikana vuonna 2012 oli 24.

Toisen vuosineljänneksen aikana Finnlinesilla oli keskimäärin 23 alusta omassa liikenteessään, kun niitä saman aikajakson aikana vuonna 2012 oli 24. 1(16) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2013 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO Tammi kesäkuu 2013 - Liikevaihto oli 283,6 (309,6 ed. vuonna) milj. euroa, vähennystä 8,4

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot