Talentum. Varsinainen yhtiökokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talentum. Varsinainen yhtiökokous 22.3.2013"

Transkriptio

1 Talentum Varsinainen yhtiökokous

2 Sisältö 1. Talentumin vuosi Toimintaympäristö 3. Taloudellinen katsaus 4. Näkymät 2

3 1. Talentumin vuosi

4 Talentumin vuosi 2012 Suoramarkkinointi jatkoi sekä hyvää ja tasaista kasvuaan että kannattavuuttaan Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 16,0 % mutta levikkituotot pysyivät edellisvuoden tasolla Kirjat ja lakikoulutus - segmentin liikevaihto supistui vertailukauteen verrattuna, mutta se kykeni parantamaan kannattavuuttaan Printti Verkko Sisältö Tapahtumat Avaamme ensi kesään mennessä verkkopalvelun, josta voi tilata tai ostaa yhtiömme lehtiä ja kirjoja digitaalisessa muodossa Talentumin verkkopalveluiden kävijämäärät olivat vuoden aikana tasaisessa nousussa Tapahtumaliiketoimintamme kasvoi edelleen hyvin etenkin Suomessa 4

5 Talentum toimialan muutoksessa Mediatoimialan trendit Talentum vastaa haasteisiin Mediakentän ja lukijakunnan Mediatoimialn jatkuva sirpaloituminen trendit Ilmoitustuottojen suhdanneherkkyys Markkinointiviestinnän yhä tarkempi kohdentaminen Maksumuurien yleistyminen Mobiili- ja tablettikäytön nopea kasvu Asiakaskohtainen räätälöitävyys Tarkkaan määritellyt ammattilaiskohderyhmät ja tuotteet Panostus levikkiin ja tapahtumaliiketoimintaan Asiakastiedon tehokas hallinta Uudet sähköiset palvelut kaikille tärkeimmille laitealustoille 5

6 2. Toimintaympäristö 6

7 Päämarkkina-alue Suomi ja Ruotsi Vuonna 2012 liikevaihto 77,2 milj. euroa 26,0 M 47,7 M Muut maat 3,5 M 7

8 Talentumin mediamyynnin kehitys markkinoihin verrattuna Suomessa ja Ruotsissa Mainonta on sidoksissa yksityisen kulutuksen ja yleisen taloudellisen tilanteen kehitykseen Makrotalouden muutokset vaikuttavat erityisesti toimipaikkailmoitteluun Talentumin mediamyynti heikkeni yleistä markkinakehitystä enemmän Talentumin ilmoitustuotot 2012 olivat yhteensä 25,2 MEUR, josta 46 % kertyi Suomesta ja 54 % Ruotsista. Mainonnan euro-/kruunumäärän muutos-% 1-12/2012 Online Suomi 10,0 Mediamainonta Suomi -4,1 Ammatti- ja järjestölehdet Suomi 0,4 Aikakauslehdet Suomi -7,8 Talentum mediamyynti Suomi -19,9 Online Ruotsi* 3,9 Mediamainonta Ruotsi* -2,4 Ammattilehdet Ruotsi* -9,5 Talentum mediamyynti Ruotsi* -15, * Muutosprosentti Ruotsissa laskettu alkuperäisvaluutan mukaan. Lähde: TNS Media Intelligence, Sveriges Mediebyråer 8

9 3. Taloudellinen katsaus 9

10 Konsernin tuloslaskelma 1-12/2012 Mukaan lukien kertaluonteiset kuluerät 2,9 M Muut liiketoim.kulut 25,4 M (29,3) Talentum-konsernin liikevaihto oli 77,2 milj. euroa (83,5 milj. euroa) ja se laski 7,5 % Talentum-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto ilman Talentum HR AB -yhtiötä oli 77,2 milj. euroa (79,0 milj. euroa) ja se laski 2,2 % M ,2 M (83,5) Henkilöstökulut 40,1 M (40,3) Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 2,4 milj. euroa (2,6 milj. euroa) Liiketulos (EBIT) oli -0,5 milj. euroa (-0,4 milj. euroa) Liikevaihto Materiaalit ja palvelut 11,8 M (13,7) Kulut ja tulos Liikevoitto - 0,5 M (-0,4) Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 16,0 % mutta levikkituotot pysyivät edellisvuoden tasolla Raportoidut säästövaikutukset n. 2 milj. euroa näkyvät erityisesti Suomen ja Ruotsin lehtiliiketoiminnan sekä kirja- ja lakikoulutus - segmenttien henkilöstökuluissa. Näistä segmenteistä vähennettiin yhteensä vuositasolla 40 htv. Lisäksi säästöjä saavutettiin myös muissa kuluryhmissä. 10

11 Liikevaihtomuutos per segmentti 2012/ , ,2 75-2,9 M -0,7 M 2,1 M -2,8 M 2,1 M -4,9 M 0,9 M M v Lehdet Kirjat/lakik. Tapaht. Lehdet Suoram. Muut Valuutta v Suomi Ruotsi Paras orgaaninen kasvu oli tapahtumissa ja suoramarkkinoinnissa Heikoin orgaaninen kasvu lehdissä johtuen mediamainonnan määrän supistumisesta (-16,0 %) Kirjojen ja lakikoulutuksen kasvumuutokseen vaikutti v julkaistu juristimatrikkeli Muutos muut -segmentissä johtuu Talentum HR:n myynnistä joulukuussa

12 Liiketulos 2012 ilman kertaluonteisia eriä per segmentti 3,0 Lehdet Suomi 2,4 2,4 Lehdet Ruotsi Tapahtumat Kirjat/lakik. Suoramarkk. Muut Yhteensä 2,4 2,6 2,0 1,0 1,6 1,7 1,0 0,8 1,4 1,2 M 0,0-1,0-0,7-0,6-2,0-3,0-2,6-4, ,5 12

13 Konsernin tase Taseen loppusumma 55,0 MEUR (57,3 MEUR) Taseen loppusumma laski vuoden aikana 2,3 milj. euroa M Liikearvo; 31,9 Oma pääoma; 20,0 Saadut ennakot; 13,6 Korolliset nettovelat olivat 1,1 milj. euroa ( ,5 milj. euroa) Korollinen vieras pääoma oli 4,6 milj. euroa ( ,2 milj. euroa) Liikearvossa mukana julkaisuoikeudet ja muita aineettomia hyödykkeitä, liikearvo yhteensä on 58 % taseen loppusummasta (56 %) Muut. varat; 5,9 Saamiset; 13,1 Rahav.; 3,5 Vastaavaa Muut velat; 3,6 Rah. velat; 4,5 Ostovelat; 13,3 Vastattavaa Nettokäyttöpääoman muutos oli 0,2 milj. euroa (1,9 milj. euroa) johtuen tilausten ennakkomaksujen muutoksesta Taseen ennakkomaksuihin sisältyy joulukuun lopun taseessa Talentumin lehtien tilausmaksuennakoita 4,8 milj. euroa 13

14 Konsernin rahavirtalaskelma 1-12/ ,0 10,0 5,0 M 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0 Liiket. Invest. Rahoitus 11,1 4,4 1,0 0,8-0,9-14, Liiketoiminnan rahavirta oli tammijoulukuussa vertailukautta pienempi johtuen lähinnä vertailukauden tulokseen sisältyvästä kertaluonteisista myyntivoitoista (Sverige Bygger/Norge Bygges) Investointien rahavirta oli tammijoulukuussa vertailukautta pienempi johtuen 12,4 milj. euron luovutusvoitosta vuonna 2011 Rahoituksen kassavirta oli tammijoulukuussa vertailukautta parempi johtuen lyhytaikaisten lainojen muutoksesta (Talentum maksoi 2011 rahoituslimiitit takasin saadulla myyntivoitolla) Rahavarat kauden lopussa olivat 3,5 milj. euroa (2,6 milj. euroa) 14

15 Konsernin vakavaraisuus 2012 M 60% 50% 40% 30% 20% 10% % Omavaraisuusaste 45,7 % 39,3 % 35,5 % 34,9 % 1,20 52,6 % 54,1 % 48,2 % 42,7 % Q1 Q2 Q3 Q4 4, Nettovelka 2,60 3,50-1,50 1,10 Korolliset velat Rahavarat Nettovelka Konsernilla on käytettävissä 12 milj. euroa shekkitililimiittejä, jotka ovat voimassa toistaiseksi. Limiittejä oli käytössä 4,4 milj. euroa katsauskauden lopussa ( käytössä oli 0,8 milj. euroa) Huhtikuussa 2012 maksettu pääoman palautus oli 2,6 milj. euroa Keväällä 2012 konsernissa tehtiin rahoitustarpeiden uudelleenarviointi, jonka seurauksena lopetettiin tarpeettomina aiemmat rahoituslimiitit yhteensä 22,0 milj. euroa Ruotsin kruunun heikentyminen ja vahvistuminen euroa vastaan vaikuttaa konsernin omaan pääomaan Ruotsin tytäryhtiöhankinnoista syntyvän muuntoeron kautta muuntoero konsernin omassa pääomassa oli 1,4 milj. euroa, muutos tammi-joulukuussa oli positiivinen 1,1 milj. euroa Velkaantuneisuus oli 5,5% (-6,7%) 15

16 4. Näkymät 16

17 Talentumin näkymät 2013 Talentum arvioi, että vuoden 2013 liikevaihto säilyy suunnilleen samalla tasolla kuin 2012 ja, että liiketulos ilman kertaluonteisia eriä on korkeampi kuin vuonna 2012 (Tilinpäätöstiedote ) 17

18 Talentum Varsinainen yhtiökokous

19 Tasemuutokset: Vastaavaa 60 57, ,0 M SEKvaikutusta Muutos pitkäaikaisissa saamisissa johtuen ennakkomaksujen muutoksesta Tot Liikearvo Muut varat Varasto Saamiset Rahav. Tot

20 Tasemuutokset: Vastattavaa ,3 55,0 M Pääoman palautus 0,06 euroa/osake Muutos ennakkomaksuissa Muutos johtuu pääosin pääoman palautuksesta Tot Oma pääoma Saadut ennakot Muut velat Rahoit. velat Ostovelat Tot

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q1/2013 Sisältö 1. Talentumin Q1/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q1/2013 Talentumin Q1/2013 Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 20,2 % mutta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q1 TAMMI MAALISKUU

OSAVUOSIKATSAUS Q1 TAMMI MAALISKUU Q1 TAMMI MAALISKUU 29.04.2015 2 TALENTUM OYJ 29.04.2015 KELLO 8:30 Talentum Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015: KONSERNIN LIIKETULOS PARANI, TAPAHTUMALIIKETOIMINTA SEKÄ KIRJAT- JA LAKIKOULUTUS

Lisätiedot

TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA

TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 21.7. kello 9.00 1(17) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA Huhti-kesäkuu lyhyesti - Talentum-konsernin liikevaihto kasvoi 13,3 % ja oli 23,9 milj. euroa (21,1 milj. euroa). - Kustannustoiminnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA Loka-joulukuu 2007 lyhyesti Konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 36,3 milj.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

vuosikertomus Autamme ammattilaisia menestymään.

vuosikertomus Autamme ammattilaisia menestymään. vuosikertomus Autamme ammattilaisia menestymään. Sisältö Talentum Oyj on ammattilaiskohderyhmään keskittyvä mediayhtiö, jonka päätuotteita ovat lehdet, kirjat, verkkopalvelut, tapahtumat ja koulutukset.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Elecster kiri ja saavutti tavoitteensa Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 12,1 MEUR

Lisätiedot

Vuositulos. Sanoma Oyj PL 20, 00089 Sanoma puh. 0105 1999 www.sanoma.com Y-tunnus 1524361 1 Kotipaikka Helsinki

Vuositulos. Sanoma Oyj PL 20, 00089 Sanoma puh. 0105 1999 www.sanoma.com Y-tunnus 1524361 1 Kotipaikka Helsinki 2014 Vuositulos Vuositulos 2014 2 (33) Sanoman vuositulos 2014: Muutos etenee hyvin Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 5.2.2015 klo 8.30 Neljäs vuosineljännes Liikevaihto oli 452,5 milj. euroa (2013: 517,5). Konsernirakenteen

Lisätiedot

Aspon Q3 24.10.2013. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä

Aspon Q3 24.10.2013. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä Aspon Q3 24.10.2013 Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä 1 Aspon toimintaympäristö Yleinen kansainvälinen taloustilanne ja EU-alueen heikko teollisuustuotanto

Lisätiedot

Uponorin vuosi käynnistyi vakaasti

Uponorin vuosi käynnistyi vakaasti OSAVUOSIKATSAUS 2011 28.4.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 Uponorin vuosi käynnistyi vakaasti Markkinanäkymät parantuneet ja kysyntä elpymässä useilla markkinoilla Tammi-maaliskuun liikevaihto 173,2 (157,4)

Lisätiedot

Palvelustrategiaa uudistettiin ja digitaalisiin palveluihin panostettiin suunnitellusti

Palvelustrategiaa uudistettiin ja digitaalisiin palveluihin panostettiin suunnitellusti Tilinpäätöstiedote 13.2.2015 NORDIC MORNING -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Palvelustrategiaa uudistettiin ja digitaalisiin palveluihin panostettiin suunnitellusti Nordic Morning -konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-11-08 08:00:07 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Portfoliomuutos toteutettu hyvin, samalla tasetta vahvistettu näkymät ennallaan

Portfoliomuutos toteutettu hyvin, samalla tasetta vahvistettu näkymät ennallaan Osavuosikatsaus 3.5.2012 11.00 1 (22) Sanoman osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012: Portfoliomuutos toteutettu hyvin, samalla tasetta vahvistettu näkymät ennallaan - Sanoman liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Alma Media Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008 30.4.2008

Alma Media Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008 30.4.2008 Alma Media Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008 30.4.2008 ALMA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2008 klo 09.00 ALMA MEDIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2008: Liikevaihto kasvoi, liikevoitto jäi odotetusti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20%

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20% OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20% Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 24.4.2015 klo 8.00 1.1. 31.3.2015 lyhyesti Liikevaihto 72,9

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

Scanfilin liikevaihto laski odotetusti ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna ja oli 45,9 milj.euroa, laskua 3,5 %.

Scanfilin liikevaihto laski odotetusti ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna ja oli 45,9 milj.euroa, laskua 3,5 %. 29.4.2015 KLO 9.45 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Tammi maaliskuu - Liikevaihto 45,9 (Q1 2014: 47,6), laskua 3,5 % - Liikevoitto 2,7 (Q1 2014: 2,5), 5,8 % liikevaihdosta (Q1 2014: 5,3

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Alma Media Oyj Q1 2014

Alma Media Oyj Q1 2014 Alma Media Oyj Q1 2014 29.4.2014 Kuva: Jenni Gästgivar Alma Media Oyj osavuosikatsaus 29.4.2014 klo 9.00 1 (31) Alma Median osavuosikatsaus tammi - maaliskuulta 2014: PAINETUN MEDIAN LIIKEVAIHDON LASKU

Lisätiedot

Markkinoilla vakautumisen merkkejä useiden heikkenevien vuosineljännesten jälkeen

Markkinoilla vakautumisen merkkejä useiden heikkenevien vuosineljännesten jälkeen OSAVUOSIKATSAUS 2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2009 Markkinoilla vakautumisen merkkejä useiden heikkenevien vuosineljännesten jälkeen Uponorin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 559,7 (750,3) miljoonaa euroa,

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Sanoma Oyj PL 20, 00089 Sanoma puh. 0105 1999 www.sanoma.com Y-tunnus 1524361 1 Kotipaikka Helsinki

Osavuosikatsaus. Sanoma Oyj PL 20, 00089 Sanoma puh. 0105 1999 www.sanoma.com Y-tunnus 1524361 1 Kotipaikka Helsinki 2015 Q2 Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2015 2 (29) Sanoman osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015: Heikko tulos Suomessa Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 23.7.2015 klo 8.30 Toinen vuosineljännes Liikevaihto

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014 Loka-joulukuu - Liikevaihto 49,6 (Q4 2013: 45,4),, kasvua 9,3 % - Liikevoitto 3,3 (2,5), 6,6 (5,6) % liikevaihdosta - Tulos / osake oli

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 19.3.2014 klo 15.10

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 19.3.2014 klo 15.10 1(15) Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 19.3.2014 klo 15.10 Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2013 Tilikausi 2013 - Liikevaihto 149,7 Me (106,3 Me edellisenä vuonna), 40,8% kasvua edelliseen

Lisätiedot

Uponorin kehitys vakaata, kannattavuus parani

Uponorin kehitys vakaata, kannattavuus parani OSAVUOSIKATSAUS 2010 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2010 Uponorin kehitys vakaata, kannattavuus parani Euroopan talotekniikassa voimakas parannus kolmannella neljänneksellä; Yhdyskuntatekniikka ja Pohjois-Amerikka

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 18.2.2015 klo 12.00

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 18.2.2015 klo 12.00 1(16) Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 18.2.2015 klo 12.00 Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2014 Tilikausi 2014 - Liikevaihto 157,7 Me (150,0 Me edellisenä vuonna), 5,1 % kasvua edelliseen

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot