toimintakertomus FUAS-liittouman strateginen 4 uudistaminen FUAS-Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toimintakertomus 14-15 FUAS-liittouman strateginen 4 uudistaminen FUAS-Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta"

Transkriptio

1 FUAS-vuosi 2014 toimintakertomus FUAS-liittouman strateginen 4 uudistaminen FUAS-Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta 10 Hyvinvointia ja liiketoimintaa 13 The editorial and the year 2014 shortly luonnosta in English 14-15

2 SISÄLLYS Pääkirjoitus 2 Pääkirjoitus 4 FUAS-liittouman strateginen uudistaminen Fuas-liittoumasta lisäarvoa jäsenkorkeakouluille 5 neuvottelukuntatoiminta vahvistaa aluevaikuttavuutta 5 Moving minds kansainvälistä korkeakouluyhteistyötä vahvistaen 6 Laadunhallinta FUAS-liittoumassa 7 FUAS-opiskelijakunnat yhdessä laatutyöhön 8 kesäopinnoilla lisää vaihtoehtoja ja joustavuutta opintoihin 10 FUAS Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta 12 FUAS painoalojen työelämälähtöisen T&K-toiminnan edellytysten vahvistaminen 13 Hyvinvointia ja liiketoimintaa luonnosta 14 The year 2014 shortly in English 15 Editorial Liittouma keskittyy neljään yhteistyöalueeseen: 1. Kesäopinnot, 2. Graduate School, 3. Virtuaalikampus ja 4. Palvelut yrityksille ja yhteisöille Kehittyvä metropolialue edellyttää aluelähtöisten, erilaisten ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyötä ja ammatillista korkeakoulutusta, johon FUAS-liittouma vastaa kattavalla ja monipuolisesta osaamisesta koostuvalla palvelutarjonnalla. Jouni Koski, Rehtori, toimitusjohtaja, Laurea Hyvä yhteistyö syntyy yhteisestä tahdosta kumppaneiden kesken. Yhdessä tunnistetut, yhteiset lähtökohdat ja tavoitteet mahdollistavat tasavertaisen yhteistyön, joka perustuu vahvaan luottamukseen. Jäsenkorkeakoulujen välinen luottamus on mahdollistanut ennakkoluulottoman yhteistyön, joka vahvistaa niiden edellytyksiä vastata merkittäviin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, joista raju taloustilanne on samaan aikaan sekä syy että seuraus. Korkeakoulutukselta edellytetään tässä tilanteessa entistä vahvempaa vaikuttavuutta ja tehokkuutta, mikä edellyttää myös korkeakoulujen yhteistyötä. Kokemuksen kautta jäsenkorkeakoulujen yhteistyö on hioutunut auttaen myös tunnistamaan ne yhteistyön osa-alueet, jotka tuottavat parhaan lopputuloksen. Kun samana vuonna saatiin uusi ammattikorkeakoululaki, ammattikorkeakoulujen uudet toimiluvat ja uusi tuloksellisuuteen perustuva rahoitusjärjestelmä, oli luonteva hetki uudistaa FUAS-liittoumastrategiaa, jossa lähtökohtana oli jäsenkorkeakoulujen vaikuttavuuden ja tuloksentekokyvyn vahvistaminen. Vuonna 2014 tehtiin merkittävä strateginen linjaus, että yhteistyöalueita tiivistetään ja keskitytään neljään yhteistyöalueeseen: 1) Kesäopinnoilla edistetään ympärivuotista opiskelua ja opiskelijan mahdollisuutta ottaa opintoja toisten jäsenkorkeakoulujen tarjonnasta. 2) Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa Graduate School lisää opiskelijan opintojen valintamahdollisuuksia ja niiden kansainvälistämistä sekä laajentaa opintotarjontaa ympärivuotiseksi. 3) Virtuaalikampus lisää ajasta ja paikasta riippumatonta digitaalista opetustarjontaa sekä mahdollistaa opiskelijalle räätälöidyt opintopolut. 4) Liittouman yrityksille ja yhteisöille tarjoamat palvelut vahvistavat jäsenkorkeakoulujen roolia aluekehitystoimijana mahdollistaen parhaiden osaamisyhdistelmien tarjoamisen yritys- ja yhteisöasiakkaille. Strategisen FUAS-liittouman vahvuus perustuu toiminnan yhtenäistämisen sijaan erilaisuuden hyödyntämiseen. Kehittyvä metropolialue edellyttää aluelähtöisten, erilaisten ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyötä ja ammatillista korkeakoulutusta, johon FUAS-liittouma vastaa kattavalla ja monipuolisesta osaamisesta koostuvalla palvelutarjonnalla. Liittouman tarkoituksena on vahvistaa näin jäsenkorkeakoulujensa alueellisia toimintaedellytyksiä laajalla metropolialueella. Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Toimituskunta: Jaana Ignatius ja Sara Heikkilä Toimitussihteeri: Sara Heikkilä, Graafinen suunnittelu ja taitto: Laurea ammattikorkeakoulu, Markkinointi ja viestintä Pyry Nousiainen Kannen kuva: HAMKin kuva-arkisto / Ville Salminen Painosmäärä: 2000 kpl Paino: Grano 3

3 fuas-liittouman strateginen uudistaminen FUAS-liittouman uudistamisen lähtökohtana vuonna 2014 oli liittoumayhteistyön jäsenkorkeakouluille tuoman konkreettisen lisäarvon vahvistaminen. Tavoitteena oli liittouman jäsenkorkeakoulujen yhteisen toiminnan entistä selkeämpi fokusointi ja liittouman toimintarakenteen keventäminen. Teksti: Jaana Ignatius, FUAS FUAS-liittouman strateginen uudistaminen käynnistettiin liittouman jäsenkorkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien, liittoumahallituksen ja neuvottelukunnan FUAS-tulevaisuusseminaareissa tammikuussa Seminaarien konkreettisena tuloksena syntyivät liittouman visioelementit, jotka loivat perustan FUAS-vision 2020 rakentamiselle. FUAS-liittouman strategista kehittämistä jatkettiin lokakuussa järjestetyssä liittoumapäivässä, joka kokosi yhteensä 170 jäsenkorkeakoulujen henkilöstön jäsentä ja sidosryhmätoimijaa keskustelemaan liittouman ajankohtaisista asioista sekä osallistumaan strategisten yhteistyöalueiden kehittämiseen. FUAS-liittouman strategisessa uudistamisessa vuonna 2014 keskeisintä oli toiminnan fokusointi strategisiin yhteistyöalueisiin: Kesäopinnot, Graduate School, Virtuaalikampus sekä Palvelut yrityksille ja yhteisöille. Yhteistyöalueita tuetaan toiminnanohjaus- laadunhallinta- ja viestintäpalveluilla. Kokonaisarkkitehtuuria päätettiin toteutettavan jatkossa kehittämishankkeena. Strategisten yhteistyöalueiden toiminnan suunnittelu, toteutus ja kehittäminen vastuutetaan entistä vahvemmin liittouman jäsenkorkeakouluittain. FUAS-painoalat säilytettiin sellaisenaan ja ne edelleen ohjaavat ja jäsentävät liittouman koulutus- ja TKI-toimintaa. FUAS-liittouman toimintarakennetta kevennettiin sekä toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmää kehitettiin vastaamaan liittouman uudistamista. Liittouman toimielimet: liittoumahallitus, rehtorikollegio, toiminnanjohtaja ja neuvottelukunta säilyivät. Liittouman merkitystä korkeakoulupoliittisena ja yhteiskunnallisena vaikuttajana edistetään liittoumahallituksen kannanotoin. Ensimmäinen kannanotto: Kehittyvä metropolialue tarvitsee aluelähtöistä, erilaisten ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyötä toteutettiin FUAS-liittoumapäivänä. FUAS-rehtorikollegion toteuttaman strategialuonnoksen arviointiin osallistettiin laaja FUAS-liittouman strategiset yhteistyöalueet: Kesäopinnot Graduate School Virtuaalikampus Palvelut yrityksille ja yhteisöille joukko toimijoita: KU Leuven Associationin edustajat, FUAS-neuvottelukunnan jäsenet, jäsenammattikorkeakoulujen johtoryhmät, luottamusmiehet sekä opiskelijakuntien edustajat. FUAS-liittoumahallitus hyväksyi joulukuun kokouksessaan liittoumastrategialuonnoksen ja vahvisti FUAS-liittoumastrategian voimaantulon Neuvottelukuntatoiminta vahvistaa aluevaikuttavuutta Teksti: Sara Heikkilä, FUAS FUAS-liittouman neuvottelukunta aloitti toimintansa tammikuussa Neuvottelukunta on FUAS-liittouman tutkimus- ja innovaatiotoiminnan sekä elinkeinoelämän toimijoiden yhteistyöelin. Neuvottelukunnan tavoitteena on avointa keskustelua käymällä vaikuttaa liittouman strategiseen kehittämistyöhön sekä vahvistaa liittouman ja muun yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta. FUAS-liittouman neuvottelukunta koostuu lähes kolmestakymmenestä jäsenammattikorkeakoulun keskeisestä sidosryhmätoimijasta. Neuvottelukunnan jäsen, professori Timo Aarrevaara toteaa: Neuvottelukunnassa keskustellut teemat avaavat ainutlaatuisen näkökulman korkeakoulu-uudistuksiin järjestelmätasolla ja korkeakoulujen sisällä. Aarrevaaran mukaan keskustelut ovat myös lisänneet ymmärrystä yhteistyön rakentumiseen ja muutosjohtamisen prosesseihin. Korkeakoulut tarvitsevat areenan keskusteluihin siitä, miten toimintaympäristössä koetaan toiminnan painopisteet ja vaikuttavuus, tiivistää FUAS-neuvottelukunnan jäsen professori Timo Aarrevaara. Moving minds kansainvälistä korkeakouluyhteistyötä vahvistaen Teksti: Jaana Ignatius, FUAS FUAS-liittouman edustajat osallistuivat KU Leuven Associationin sisällä yhdistyneiden Leuven University Collegen (KHLeuven), Limburg Catholic University Collegen (KHLim) ja Group T:n strategiseen kumppanitapaamiseen Hasseltissa Yhdistyneet kumppanit vahvistivat syksyllä nimekseen University Colleges Leuven-Limburg. Yhdistyneessä korkeakoulussa on yhteensä opiskelijaa 30 koulutusohjelmassa. Strateginen kumppanitapaaminen oli osa uuden korkeakoulun lukuvuoden avajaisia, joka oli otsikoitu MOVE, symbolisoiden Roel Ruttens yhdistyneiden kumppaneiden halua mennä yhdessä eteenpäin. Kumppanitapaamisessa kansainväliset kumppanit Alankomaista, Etelä-Afrikasta ja Suomesta antoivat tukea uuden korkeakoulun strategiseen kehittämiseen, laadunhallintaan ja kansainväliseen yhteistyöhön. Strategiset kumppanit antoivat panoksen yhdistyneen korkeakoulun tulevaisuuden suunnan asetantaan, joka tiivistyy seuraaviin päämääriin: menestyminen koulutuksessa sekä työ- ja kansainvälisillä markkinoilla, lisäarvon tuottaminen alueelle sekä vahvan identiteetin omaava ICT-vetoinen toiminta. University Colleges Leuven-Limburgin strategisten kumppaneiden edustajat yhteiskuvassa KU Leuven Association on FUAS-liittouman strateginen kumppani. Liittouman korkeakoulut ovat vahvistaneet toimintaansa yhdistymisten myötä. Fuusioiden myötä liittoumassa on nyt 6 jäsenkorkeakoulua ja yhteensä opiskelijaa. 4 5

4 Laadunhallinta FUAS-liittoumassa FUAS-opiskelijakunnat yhdessä laatutyöhön Laadunhallinnan pitkäaikainen kehittäminen FUAS-yhteistyössä on luonut vahvan perustan koko FUAS-liittouman toiminnanohjauksen rakentamiselle. Yhteistyö on mahdollistanut entistä parempien arviointimenetelmien kehittämisen sekä avoimen hyvien käytänteiden ja vertailutiedon jakamisen jäsenkorkeakoulujen kesken. Teksti: Jaana Ignatius, FUAS Jäsenkorkeakoulujen opiskelijakuntien yhteistyö syveni laadunhallinnan kehittämisen merkeissä syksyllä HAMKin, LAMKin ja Laurean opiskelijakunnat käynnistivät hankkeen, jonka tavoitteena on yhteisen laatukulttuurin luominen ja opiskelijoiden palautteenannon kehittäminen. Sara Heikkilä FUAS-liittouman laadunhallinnalla tarkoitetaan jäsenkorkeakoulujen yhteisiä menettelyjä, joiden avulla ylläpidetään ja kehitetään toiminnan laatua. Vuoden 2014 aikana täsmennettiin FUAS-liittouman laadunhallinnan sisältöä jatkuvan kehittämisen kehällä seuraavaksi: Suunnittelu (Plan): strategia, strategian toteuttamissuunnitelma, liittoumasopimus Toiminta (Do): kesäopinnot, Graduate School, virtuaalikampus, palvelut yrityksille ja yhteisöille sekä toiminnanohjauslaadunhallinta- ja viestintäpalvelut ja kokonaisarkkitehtuuri-kehittämishanke. strategian toteutumisen arvioinnilla laadunhallinnan ristiinarvioinnilla koulutuksen laatupalautteella Arviointi (Check): toiminnan arvioint mittarit (strategian toteuttamissuunnitelma 2015). Yhteiset toiminnan arvioin timenetelmät, jotka on kehitetty yhteistyössä: kesäopintojen palaute, koulutuksen laatupalaute, opiskeluhyvin vointipalaute, Research Review, Curricu lum Review, opetussuunnitelmien arviointi, ristiinarviointi, yhteisten tapahtumien arviointi, KU Leuven Association yhteistyö, strategian toteutumisen arviointi sekä valtakunnalliset arviointimenetel mät, joista saadaan jäsenkorkeakoulujen välistä vertailutietoa: valmistuvien palaute, tutkinnon suoritta neiden sijoittumisseuranta, sidosryhmätutkimus, kirjaston käyttäjäkysely, laatujär jestelmien auditointi. Kehittäminen (Act): arviointitiedon hyödyntäminen kehittämisen työkirjaa hyödyntäen. Vuonna 2014 FUAS-liittouman ja sen jäsenkorkeakoulujen toimintaa kehitettiin: kesäopintopalautteella opetussuunnitelmatyön arvioinnilla sidosryhmätutkimuksella FUAS-jäsenkorkeakoulujen laatujärjestelmien auditointi toteutetaan keväällä 2016 kansainvälisesti. Vuoden 2014 aikana liittouman auditointia on suunniteltu yhteistyössä KARVI:n (ent. KKA) toimijoiden kanssa. Lähtökohtana on, että auditointi toteutetaan jäsenkorkeakoulukohtaisesti ja että, yhteinen laadunhallinta on osa kunkin jäsenkorkeakoulun laatujärjestelmää ja auditointimateriaalia. Kansainväliseen auditointiin valmistauduttiin vuonna 2014 suunnittelemalla auditointipreliminäärin toteuttamista yhteistyössä KU Leuven Associationin edustajien kanssa. Auditointipreliminääri toteutetaan maaliskuussa yhteisten tapahtumien arvioinneilla KU Leuven Association yhteistyöllä: strategialuonnoksen arviointi Teksti: Jari Koistinen, LAMKO ja Sara Heikkilä, FUAS Opiskelijakunnat kehittivät syksyn 2014 aikana yhdessä organisaatioidensa laadunhallintaa yhteishankkeen Aktiivinen ja laadukas FUAS-opiskelija merkeissä. Syksyn aikana järjestetyt yhteiset laatutyöpajat kokosivat HAMKOn, LAMKOn ja Laureamkon edustajat yhteen tutustumaan jatkuvan kehittämisen periaatteeseen ja pohtimaan opiskelijakunnan laadunhallinnan erityispiirteitä. Yhteisissä laatutyöpajoissa tutustuttiin FUAS-liittouman laadunhallintaan, työstettiin pienryhmissä opiskelijakunnan toiminnan suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja kehittämisen kokonaisuutta ja rakennettiin jäsenkorkeakoulujen henkilöstön tuella opiskelijakunnan laatukulttuurin ideaalikuvaus, jota kukin opiskelijakunta hyödyntää oman laadunhallintansa kuvaamisessa. Opiskelijakuntien yhteishanke tähtää niin opiskelijakuntien laadunhallinnan kehittämiseen kuin jäsenammattikorkeakoulujen opiskelijoiden aktivointiin antamaan palautetta. Opiskelijoiden palautteella on suuri merkitys jäsenkorkeakoulujen toiminnan jatkuvassa kehittämisessä. Hankkeessa keskitytäänkin vuoden 2015 aikana etenkin opiskelijoiden palautteenannon aktivointiin. Tämä hanke on hyvä osoitus FUAS-tasolla tapahtuvasta opiskelijoiden välisestä yhteistyöstä. Samalla saamme luotua yhteisiä, vertailukelpoisia malleja opiskelijakuntien toiminnan tueksi ja kehittämiseksi Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan pääsihteeri Jari Koistinen toteaa. 6 7

5 Kesäopinnoilla lisää vaihtoehtoja ja joustavuutta opintoihin Kesäopinnoissa vuonna 2014 suoritetut 7789 opintopistettä vastaavat noin 32 kokonaista AMK-tutkintoa (210 op). Ville Salminen Kesäopinnoista on tullut merkittävä FUAS-tuote, jolla tuetaan opiskelijoiden opintojen etenemistä, laajennetaan henkilökohtaisen opintosuunnittelun mahdollisuuksia, tuetaan opintopistekertymien syntymistä sekä edesautetaan ja nopeutetaan valmistumista tutkintoon. Teksti: Pirjo Kuisma, HAMK Kesä 2014 oli jo viides yhteisten FUAS-kesäopintojen vuosi. Viime kesinä opintojaksojen tarjonta on vakiintunut noin 100 opintojaksoon per kesä. Kesällä 2014 jäsenkorkeakoulujen opiskelijat suorittivat yhteensä 7789 opintopistettä yhteisessä kesäopintotarjonnassa. Ilmoittautumisten runsas määrä viestii siitä, että kesäopinnot on suunniteltu ja toteutettu tutkinto-opiskelijaa ajatellen. Kehitettävää toki on edelleen. Opiskelijoiden palautteen mukaan he toivovat lisää tarjontaa etenkin ammatillisista, kieli- ja matemaattisista opinnoista. Tarjonnan monipuolistamisen lisäksi kehitettävää on toteutussuunnitelmien informatiivisuudessa, aikataulujen selkeydessä ja pitävyydessä, opiskelijoiden sitoutumisessa opintojen suorittamiseen ja tietojärjestelmien välisissä tiedonsiirroissa. Opettajat ja ohjaajat ovat löytäneet kesäopinnoista vaihtoehdon rakentaa lukuvuoden aikataulujaan henkilökohtaisella tavalla. Lisäksi opintojen ohjauksessa on kehitetty myös opiskelija-assistenttikäytänteitä. Yhteistyössä on toimittu ratkaisukeskeisesti ja kesäopintoihin liittyneitä haasteet on ratkottu mahdollisimman opiskelijalähtöisesti. Vuonna 2014 kesäopinnot määriteltiin yhdeksi FUAS-liittouman strategisista yhteistyöalueista ja opintoprosessin kehittämistä jatketaan FUAS-yhteistyössä. Kesäopinnot FUAS-liittouman opiskelijoiden silmin Miksi hait suorittamaan kesäopintoja? Mitä hyötyä kesäopinnoista oli? Missä ammattikorkeakoulussa suoritit kesäopintoja ja mitä opintoja otit? Millaista opintojen suoritus kesällä oli ja mitä erilaista toisessa ammattikorkeakoulussa oli? Mechanical Engineering and Production Technologies opiskelija, HAMK Päätin käyttää kesäni opintojen lomassa koska; a) en saanut kesätyöpaikkaa ja b) ei sen tuomat lisäpisteet haitaksikaan olleet, mutta ehkäpä suurin syy oli kuitenkin sen tuomat työ opintopisteet. Saimme oikean kehitysprojektin todelliselta asiakkaalta. Mutta ehkäpä paras puoli kesäopinnoissani oli lopputyöpaikan saaminen. Asiakasyrityksemme piti työpanoksestani niin paljon, että kun kysyin tulevaisen työ mahdollisuutta projektin lopussa vastaus oli heti KYLLÄ. FUAS Innovation School, 15 op kokonaisuuden. Liityin kesäopiskeluun pelkästään kesäprojektin vuoksi, mutta jouduin valitsemaan sen lisäksi kolme virtuaalista kurssia, jotta sain osallistua projektiin. Pidin kuitenkin niiden sisällöstä, vaikka ne vaativatkin jonkin verran työtä. Development project-kurssissa saimme oikean kehitysprojektin todelliselta asiakkaalta. Sosiaali- ja terveysalan opiskelija, LAMK Hain suorittamaan kesäopintoja, sillä tahdon valmistua suunniteltua aikataulua nopeammin. Koulutusohjelmani on suunniteltu kestämään 3,5 vuotta, mutta kesäopintojeni ansiosta valmistun jo kolmessa vuodessa. Kesäopintoina suoritin pakollisia sekä vapaavalintaisia opintoja. LAMK: Constructors of wellbeing, yrittäjyyskurssin, Laadullinen ja määrällinen tutkimusprosessi sekä Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen aineiston kerääminen. Laurea, verkkokurssina: Varhaiskasvatuksen arviointi ja kehittäminen sekä Ohjaus ja koulutustaitojen kehittäminen. Verkkokurssit eivät juurikaan eronneet, ainoastaan verkon oppimisympäristö oli hyvin erilainen. Kurssien suorittaminen kesällä oli yllättävän haastavaa, sillä minulla oli suoritettavana paljon kursseja sekä kurssien tehtävien palautuksen aikataulutus oli epälooginen. Suurin osa tehtävistä piti palauttaa jo kesäkuussa. Kesällä on myös paljon haastavampaa istua sisällä tietokoneen ääressä. Hoitotyön opiskelija, Laurea Suoritan opintoja nopeammassa tahdissa, joten kesäaikaan kurssien ja harjoitteluiden suorittaminen auttoi minua pysymään aikataulussa. Kesäopinnot jouduttivat opintojani ja olen niiden avulla pystynyt keventämään tämän kevään opintoja, jolloin voin keskittyä syventäviin opintoihini ja -harjoitteluihini sekä opinnäytetyön valmiiksi saattamiseen. Ne toimivat siis sen varmistamiseksi, että valmistun suunnitellusti. Suoritin Johtaminen ja esimiesosaaminen -kurssin Otaniemen kampuksella. Kesäopinnot jouduttivat opintojani ja olen niiden avulla pystynyt keventämään tämän kevään opintoja, jolloin voin keskittyä syventäviin opintoihini ja -harjoitteluihini sekä opinnäytetyön valmiiksi saattamiseen. Ne toimivat siis sen varmistamiseksi, että valmistun suunnitellusti. 8 9

6 Ville Salminen FUAS Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta FUAS Innovation School on laajuudeltaan 15 opintopisteen kesäopintokokonaisuus, jossa teoria ja käytäntö yhdistyvät projektimuotoisessa opiskelussa. Opiskelijat työstävät yrityslähtöisiä kehittämisprojekteja monialaisissa ryhmissä ja saavat kesän aikana arvokasta käytännön työkokemusta. Teksti: Merita Aronen, HAMK HAMK on kehittänyt eteenpäin jo aiempina vuosina toteutettua kesäopintokokonaisuutta. Seuraava askel oli FUAS Innovation School kehitystyö, mitä HAMK on tehnyt yhdessä Laurean kanssa. Kehitystyöhön osallistui eri alojen opetushenkilöstöä. FUAS Innovation School kokonaisuus järjestettiin ensimmäistä kertaa kesällä Uudet FUAS Innovation School -kesäopinnot tarjosivat opiskelijoille tilaisuuden hankkia työelämässä tarvittavaa osaamista opintojen aikana. FUAS Innovation School -kesäopinnot ovat laajuudeltaan 15 opintopisteen kokonaisuus. Kesän 2014 aikana FUAS Innovation School opintoihin osallistui yli 100 opiskelijaa. Opintoihin sisältyi yrittäjyyteen ja projektinhallintaan liittyvät verkko-opinnot sekä yrityksille tehdyt kehittämisprojektit, joihin eri alojen opiskelijat osallistuivat. Virtuaaliset teemat antoivat työkaluja opiskelijalle yritysprojektin toteutukseen ja projektin hallintaan. Teemojen sisältö suunniteltiin yhdessä koostumaan aihealueista, jotka ovat tärkeitä niin tekniikalle kuin liiketaloudellekin. Projektit sen sijaan toteutettiin ohjatusti jäsenkorkeakoulujen yksiköissä tai koulutusohjelmissa, jotka olivat vastuussa omista yritysprojektitoteutuksistaan, eli niiden ohjauksesta sekä toimeksiannoista. Toteutus mahdollisti ottamaan huomioon kunkin alan erityispiirteet ja toimintatavat. Projektimuotoisessa opiskelussa yhdistyy teoria ja käytäntö Yhteensä kesän 2014 aikana opiskelijat olivat toteuttamassa projekteja 41 eri toimeksiantajalle. Projektiaiheita tarjottiin runsaasti toimialasta riippumatta konetekniikan opiskelijat pääsivät käsiksi uusiin innovaatioihin, rakennusinsinööriopiskelijat saivat Omasta mielestäni, aidot projektit ovat oiva tapa oppia uusia asioita tekniikasta ja sen teoreettisesta puolesta, ilman turhaa kirjojen lukua. kertoo opintoihin osallistunut Pasi Soini. suunnitella uusia toimitiloja ja kaupan alan opiskelijat kehittivät muun muassa usean yrityksen markkinointia Lähes kaikki projektiaiheet tulivat oppilaitosten ulkopuolelta eri alojen yrityksiltä. Toimeksiantajilla oli kaikilla jokin ongelma tai tarve, joihin kehittämisprojekteilla pyrittiin vastaamaan. Opiskelijaryhmät puolestaan rakennettiin monialaisiksi tuoden projekteihin paljon eri näkökulmia toimeksiantajaa hyödyttäen. Esimerkiksi Someron kaupungille tehdyssä luontomatkailuprojektissa oli mukana liiketalouden, matkailun ja kestävän kehityksen opiskelijoita. Hämeenlinnassa rakennustekniikan opiskelijat suunnittelivat uusia toimitiloja lammilaiselle Leila Landille. Projektin toimeksiannon taustalla oli idea koko toimitila-alueen suunnittelusta uudenlaiseksi. Projektin lopputuloksena Leila Land sai kattavan suunnitelman uusista rakennuksista, niiden 3D-mallinnukset sekä tarkkaan lasketun budjetin suunnitelmalle. Riihimäen yksikössä automaatio-, kone- ja tuotantotekniikan opiskelijat pääsivät tutustumaan forssalaiseen yritykseen nimeltä Joyride Games Oy aloittaessaan omaa kesäprojektiaan. Kyseisen projektin tarkoituksena oli kiipeilyseinän konseptointisuunnittelu. Ryhmän tavoitteena oli saada nykyisestä laitteesta pienempi ja sähkötön versio. Saimme tutustua insinöörien velvollisuuksiin muotoiluprojektissa, mistä on varmasti paljon hyötyä tulevaisuudessa, koko ryhmä toteaa. FUAS Innovation School -projekteihin voi tutustua myös Riihimäen yksikön tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden tekemän videon myötä Youtubessa: FUAS Innovation School

7 FUAS painoalojen työelämälähtöisen T&K-toiminnan edellytysten vahvistaminen Anne Timonen Teksti: Kirsi Hyttinen, Laurea Reetta Jänis, LAMK Seppo Niittymäki, HAMK Hyvinvointia ja liiketoimintaa luonnosta Teksti: Anne Timonen, LAMK Jyvälle Palvelumuotoilusta -tapahtuma Lahdessa Marraskuussa. Lahden ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattikorkeakoulu olivat osatoteuttajina vuosina Liiketoimintaa verkostoitumalla - Maaseudun luontoresurssit Green Care yrittäjyyden voimavarana -projektissa. Antti Sipilä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat kolme FUAS-hanketta käynnistettiin vuoden 2014 aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö tavoittelee erityisesti työllisyyden ja kilpailukyvyn edistämistä vahvistamalla ammattikorkeakoulujen työelämälähtöisen opetus-, tutkimus- ja kehitystyön laadukkuutta ja vaikuttavuutta. Rahoitetut hankkeet pyrkivät selkiyttämään FUASin roolia innovaatiojärjestelmän moottorina yhdessä muiden hankkeiden kanssa. Hankkeiden tavoitteena on vahvistaa FUASin TKI-painoalojen edellytyksiä työelämälähtöiseen tk-työhön (ensisijaisesti) ja opetukseen (toissijaisesti). FUAS-liittouman TKI-painoalat ovat Hyvinvoinnin turvaaminen, Yhteiskunnan turvallisuus ja eheys, Ympäristö- ja energiatehokkuus sekä Teknologiaosaaminen ja yrittäjyys. Toimintakausi 2014 keskittyi painoalojen kumppanuuksien määrittämiseen, kansainvälisen tk osaamisen kehittämiseen, kehit- FUAS Ympäristö- ja energiatehokkuus painoalan vierailu Euroopan parlamentissa Brysselissä tämisteemojen ja -tarpeiden määrittelyyn sekä kansainvälisten hankevalmistelujen työstämiseen. Hankkeissa on tunnistettu jäsenkorkeakoulujen yhteinen tarve kansainvälisen projektihallintaosaamisen kehittämiselle. Kansainvälinen kilpailukyky edellyttää vahvan osaamisen lisäksi moniulotteisia tietoja ja taitoja, jotka luovat uusia osaamisvalmiuksia myös ammattikorkeakouluille. Green Care tarkoittaa monimuotoista luontohoivaa ja -voimaa, joissa hyödynnetään ympäristön, eläinten, puutarhojen ja metsien käyttöä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Luonto, toiminta ja yhteisö nivoutuvat konseptissa palveluntuotannon tavoitteellisuuteen, ammatilliseen osaamiseen sekä vastuullisuuteen. Green Care -toimintatapoja on Suomessa toteutettu pienimuotoisesti kymmenisen vuotta, mutta tietoisuuden lisääntyminen on kasvattanut kiinnostusta sitä kohtaan. Projekti koostui yrittäjien osaamistarpeisiin suunnitelluista koulutusmoduuleista, pienryhmäkoulutuksista, seminaareista sekä opinto- ja benchmarking-matkoista koti- ja ulkomailla. Ammattikorkeakoulujen tehtävät projektissa liittyivät niiden substanssiin ja rooliin koulutusorganisaatioina. LAMK tuotti monialaisia Green Care teemaa edistäviä kehittämisprojekteja ja opinnäytetöitä sekä vastasi yrityksille suunnattujen palvelumuotoilun koulutusten toteutuksista. HAMK järjesti projektin aikana Vihreän välittämisen innovaatioareena tapahtumia, joissa yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö loi edellytyksiä uudenlaisiin työskentelyprosesseihin niissä toteutettujen työpajojen kautta. LAMK ja HAMK edistivät ammatillista- ja täydennyskoulutusta sekä oppilaitos- ja asiantuntijaverkostojen yhteistyötä suunnittelemalla ja tuottamalla opetuskäyttöön uusia työkaluja ja toimintamalleja projektin aikana, kuten mm. Green Care yrittäjyyden verkkokurssi sekä kor- kea-asteen ja toisen asteen yhteiset käytännöstä oppimisen -mallit. LAMK ja HAMK levittivät projektin aikana kehittynyttä asiantuntemustaan ja osaamistaan lehtiartikkelien, julkaisujen, sosiaalisen median sekä verkostokanaviensa kautta ja ne ovat hyödynnettävissä opetuksessa. Live - liiketoimintaa verkostoitumalla projekti toteutettiin yhteistyössä Työtehoseuran, ProAgrian, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun kesken ja projekti oli osittain ELY-keskuksen Maaseuturahaston rahoittama. Kolmella FUAS-hankkeella vahvistettiin TKI-painoalojen yhteistyötä mm. hankevalmistelun avulla

8 EDITORIAL Added value for the member institutions by FUAS cooperation The year 2014 shortly in English Text: Jouni Koski, President and CEO, Laurea In 2014 the operation of FUAS was focused more on the added value that the cooperation brings for the member institutions. The aim was to focus the operation and to simplify the structures. Text: Jaana Ignatius and Sara Heikkilä, FUAS The FUAS Advisory Board was launched in January It aims to strengthen the interaction of FUAS and the society with the means of open discussion and collaboration. The Advisory Board consists of about 30 stakeholders of the member institutions. In the field of RDI, the member institutions continued working on shared projects. In 2014 this included for example supporting entrepreneurship in the field of Green Care (LIVE liiketoimintaa verkostoitumalla project) and improving the prerequisite of the FUAS focus areas. The number of students taking part on the summer studies continued increasing. In the summer 2014, the FUAS Innovation School offered the students an opportunity to improve their skills working on projects set by various companies. This student-focused and co-operative style of learning allowed students to become acquainted with the practical and business-oriented teamwork while taking part on real company or product development projects. The member institutions continued developing the shared quality management and worked together to achieve synergy in the area of quality. In addition to the member institutions, the student unions collaborated to enhance the quality of their operations. In the autumn 2014, the operating structure of FUAS was renewed and the base for achieving the concrete goals of the new strategy was formed. In practice this meant refining the structure and governance of the federation and focusing the operation forwards the defined areas of strategic cooperation. The areas of strategic cooperation rise from the new FUAS strategy and reflect the most fruitful cooperation of the past with some new boost. The areas of strategic cooperation in the future are Summer studies, Graduate School, Virtual Campus and Services for companies and communities. The new areas of strategic cooperation were introduced to the personnel in the autumn and they were collaboratively worked in the FUAS-liittoumapäivä, the collaborate development day in which about 170 FUAS co-workers and stakeholders participated at the Finlandia Hall. As one purpose of FUAS is to strengthen the regional operating prerequisites of its member institutions the Board of FUAS took an active role in the development of higher education policy by publishing the first statement of FUAS at the end of October. The statement pointed out that the business life of the greater Helsinki metropolitan area necessities diverse collaboration of the UASs in the region. The year 2014 meant strategic renewal for FUAS: Focused areas of strategic cooperation Renewed operating structure More active role in the development of higher education policy Good cooperation emerges from a shared will among partners. Shared starting points and commonly recognised goals allow equitable collaboration based on strong trust. Trust among member institutions has made it possible to engage in open-minded cooperation. This enhances the institutions ability to respond to the major changes taking place in the operating environment, in which the serious economic situation is simultaneously both a cause and an effect. In this situation, higher education is expected to exhibit greater influence and efficiency, which also requires collaboration among institutions of higher education. Through experience, collaboration among the member institutions has been refined which has also helped to identify the areas of cooperation which produce the best final outcome. As the new act on Universities of Applied Sciences, new operating licences for the universities of applied sciences and a new funding system based on effectiveness all came in the same year, it was a convenient moment to update the strategy of FUAS, in which the starting point was the strengthening of the influence of the member institutions and their ability to achieve results. A significant strategic decision made in 2014 was that the operation focuses on four areas of strategic cooperation in the future: 1) Summer Studies advance studying yearround, and increase the possibilities to participate on studies from the other member institutions. 2) In education leading to a master s degree, Graduate School increase the study opportunities and bring them to an international level while making studies available year-round. 3) Virtual Campus increase digital study possibilities that are independent of time and place, while enabling tailored study paths for the students. 4) Services for companies and communities strengthen the role of member institutions as operators in the regional development, making it possible to offer the best combinations of skills and knowledge for corporate and organisation clients. The strategic strength of FUAS is based on the utilisation of differences, rather than harmonising activities. The developing Helsinki Metropolitan Area calls for collaboration of diverse, business and industry related and profession-based, higher education institutions. FUAS responds this need through comprehensive service provision based on diverse expertise. In this respect, the purpose of FUAS is to strengthen the regional operational prerequisites of its member institutions in the greater Metropolitan area. FUAS focuses on four areas of strategic cooperation: 1. Summer Studies, 2. Graduate School, 3. Virtual Campus, and 4. Services for companies and communities The developing the greater Helsinki Metropolitan Area calls for collaboration of diverse, business and industry related and profession-based, higher education institutions. FUAS responds to this with comprehensive service provision based on diverse expertise

9 Osoitelähde: Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun osoitejärjestelmä. Osoitemuutokset: FUAS-liittouma - Federation of Universities of Applied Sciences - Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun muodostama strateginen liittouma. Lisätietoja: Seuraa meitä! Hämeen ammattikorkeakoulu PL 230 (Visamäentie 35 A) Hämeenlinna Puh Lahden ammattikorkeakoulu PL Lahti Puh Laurea-ammattikorkeakoulu Ratatie Vantaa Puh

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS liittouman kehitysvaiheet Kumppanuussopimus 2008 Yhteinen strateginen tahtotila 2020: sopimus OKM:n kanssa (2010 2012) Toimenpideohjelma (2010 2012) FUAS liittouman perustamissopimus

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

FUAS-liittouma Rakenteet ja ohjausjärjestelmä

FUAS-liittouma Rakenteet ja ohjausjärjestelmä FUAS-liittouma Rakenteet ja ohjausjärjestelmä 15.2.2013 Liittoumahallitus 2 Rehtorikollegio Toiminnanjohtaja Sihteeristö Viestintä TKI-OR Koulutusvastuut-OR Ohjaus ja järjestelmät-or Hyvinvoinnin turvaaminen

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5.

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5. Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere Mikä Diakonia-ammattikorkeakoulu? Osa eurooppalaisten diakonia-alan korkeakoulujen

Lisätiedot

strategisen muutoksen tukena

strategisen muutoksen tukena Ammatillinen opettajakorkeakoulu strategisen muutoksen tukena Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johtaja, dosentti (TaY) Miten? Tutkimalla ja hankkimalla uutta tietoa Ennakoimalla

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki 8.11.2002 Pirjo Ståhle Organisaation tieto- ja toimintaympäristöt Suhteet avoin tiedonvaihto mekaaninen orgaaninen

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Toisen auditointikierroksen menetelmä

Toisen auditointikierroksen menetelmä Toisen auditointikierroksen menetelmä Rehtori, varapuheenjohtaja Pentti Rauhala Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Tampere 2.12.2010 Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Opiskelu kohtaa työelämää

Opiskelu kohtaa työelämää Opiskelu kohtaa työelämää Mikä on Yrityslabra? Yrityslabra on Lohjan Laurean uudenlainen oppimisympäristö, jossa alueen yrittäjät, julkinen sektori ja opiskelijat kohtaavat. Tarkoituksena on mahdollistaa

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia Maakunnallinen TKI-foorumi 10.4.2014 Satakuntaliitto Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä

Lisätiedot

Työelämän uudistaminen monialaisella kehittämisosaamisella. Hämeenlinna 2.12.2015 Tuija Toivola Haaga-Helia

Työelämän uudistaminen monialaisella kehittämisosaamisella. Hämeenlinna 2.12.2015 Tuija Toivola Haaga-Helia Työelämän uudistaminen monialaisella kehittämisosaamisella Hämeenlinna 2.12.2015 Tuija Toivola Haaga-Helia Mukana kehittämistyössä 9 ammattikorkeakoulua Tavoitteena: kehittää toimintamalleja, jotka lisäävät

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Yhteinen Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot YAMK kaikille LAMKin opiskelijoille

Yhteinen Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot YAMK kaikille LAMKin opiskelijoille Lahden Ammattikorkeakoulu 216-217 2.3.216 Yhteinen Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot YAMK 216-217 kaikille LAMKin opiskelijoille Tunnus Nimi 1 v Op yht KEYVV16-11 Kaikille yhteinen täydentävä

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2016 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö miten erilainen oikeusasema vaikuttaa? Ella Mikkola

Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö miten erilainen oikeusasema vaikuttaa? Ella Mikkola Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö miten erilainen oikeusasema vaikuttaa? 9.3.2017 Ella Mikkola Selvityksen tausta ja toteutus Osa hanketta "Miten elinkeinoelämän, korkeakoulujen

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN Timo Virtanen - koulutuspoliittinen vastaava 2016 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry Abstract in english This document lays out the agenda of educational

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista

hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista Muotoilun ja tutkimuksen avulla hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista Woollen Innovations (WINNO 2012 2013) -hankkeessa tutkitaan pohjoisen lampaanvillan ja villasta valmistetun huovan ominaisuuksia

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa Korkeakoulu ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Irma Garam, Hanna Boman CIMO CIMO tiedon tuottajana Kerätä,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina SFS-seminaari 3.9.2014 Matti Lanu VTT Expert Services Oy SISÄLTÖ Käsitteistä Poliitiikka standardien hyödyntämisestä Standardit tulosten käyttöönotossa

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS TAMPERE3 Tavoitteena on tieteenalojen rajapinnoista ammentava monialainen, innostava ja globaalisti vetovoimainen tutkimus- ja oppimisympäristö, jolla on vahvaa kansallista ja kansainvälistä painoarvoa

Lisätiedot

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK 18.1.2017 TAMK KIMMO VÄNNI TAMK:N TYÖPAKETIT Y-MAKERS ALUSTA TIIMIVALMENNUKSEEN PERUSTUVA KASVUYRITTÄJYYSOHJELMA TUOTE-, PALVELU- JA TUTKIMUSIDEOIDEN TESTAAMINEN

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot