toimintakertomus FUAS-liittouman strateginen 4 uudistaminen FUAS-Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toimintakertomus 14-15 FUAS-liittouman strateginen 4 uudistaminen FUAS-Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta"

Transkriptio

1 FUAS-vuosi 2014 toimintakertomus FUAS-liittouman strateginen 4 uudistaminen FUAS-Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta 10 Hyvinvointia ja liiketoimintaa 13 The editorial and the year 2014 shortly luonnosta in English 14-15

2 SISÄLLYS Pääkirjoitus 2 Pääkirjoitus 4 FUAS-liittouman strateginen uudistaminen Fuas-liittoumasta lisäarvoa jäsenkorkeakouluille 5 neuvottelukuntatoiminta vahvistaa aluevaikuttavuutta 5 Moving minds kansainvälistä korkeakouluyhteistyötä vahvistaen 6 Laadunhallinta FUAS-liittoumassa 7 FUAS-opiskelijakunnat yhdessä laatutyöhön 8 kesäopinnoilla lisää vaihtoehtoja ja joustavuutta opintoihin 10 FUAS Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta 12 FUAS painoalojen työelämälähtöisen T&K-toiminnan edellytysten vahvistaminen 13 Hyvinvointia ja liiketoimintaa luonnosta 14 The year 2014 shortly in English 15 Editorial Liittouma keskittyy neljään yhteistyöalueeseen: 1. Kesäopinnot, 2. Graduate School, 3. Virtuaalikampus ja 4. Palvelut yrityksille ja yhteisöille Kehittyvä metropolialue edellyttää aluelähtöisten, erilaisten ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyötä ja ammatillista korkeakoulutusta, johon FUAS-liittouma vastaa kattavalla ja monipuolisesta osaamisesta koostuvalla palvelutarjonnalla. Jouni Koski, Rehtori, toimitusjohtaja, Laurea Hyvä yhteistyö syntyy yhteisestä tahdosta kumppaneiden kesken. Yhdessä tunnistetut, yhteiset lähtökohdat ja tavoitteet mahdollistavat tasavertaisen yhteistyön, joka perustuu vahvaan luottamukseen. Jäsenkorkeakoulujen välinen luottamus on mahdollistanut ennakkoluulottoman yhteistyön, joka vahvistaa niiden edellytyksiä vastata merkittäviin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, joista raju taloustilanne on samaan aikaan sekä syy että seuraus. Korkeakoulutukselta edellytetään tässä tilanteessa entistä vahvempaa vaikuttavuutta ja tehokkuutta, mikä edellyttää myös korkeakoulujen yhteistyötä. Kokemuksen kautta jäsenkorkeakoulujen yhteistyö on hioutunut auttaen myös tunnistamaan ne yhteistyön osa-alueet, jotka tuottavat parhaan lopputuloksen. Kun samana vuonna saatiin uusi ammattikorkeakoululaki, ammattikorkeakoulujen uudet toimiluvat ja uusi tuloksellisuuteen perustuva rahoitusjärjestelmä, oli luonteva hetki uudistaa FUAS-liittoumastrategiaa, jossa lähtökohtana oli jäsenkorkeakoulujen vaikuttavuuden ja tuloksentekokyvyn vahvistaminen. Vuonna 2014 tehtiin merkittävä strateginen linjaus, että yhteistyöalueita tiivistetään ja keskitytään neljään yhteistyöalueeseen: 1) Kesäopinnoilla edistetään ympärivuotista opiskelua ja opiskelijan mahdollisuutta ottaa opintoja toisten jäsenkorkeakoulujen tarjonnasta. 2) Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa Graduate School lisää opiskelijan opintojen valintamahdollisuuksia ja niiden kansainvälistämistä sekä laajentaa opintotarjontaa ympärivuotiseksi. 3) Virtuaalikampus lisää ajasta ja paikasta riippumatonta digitaalista opetustarjontaa sekä mahdollistaa opiskelijalle räätälöidyt opintopolut. 4) Liittouman yrityksille ja yhteisöille tarjoamat palvelut vahvistavat jäsenkorkeakoulujen roolia aluekehitystoimijana mahdollistaen parhaiden osaamisyhdistelmien tarjoamisen yritys- ja yhteisöasiakkaille. Strategisen FUAS-liittouman vahvuus perustuu toiminnan yhtenäistämisen sijaan erilaisuuden hyödyntämiseen. Kehittyvä metropolialue edellyttää aluelähtöisten, erilaisten ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyötä ja ammatillista korkeakoulutusta, johon FUAS-liittouma vastaa kattavalla ja monipuolisesta osaamisesta koostuvalla palvelutarjonnalla. Liittouman tarkoituksena on vahvistaa näin jäsenkorkeakoulujensa alueellisia toimintaedellytyksiä laajalla metropolialueella. Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Toimituskunta: Jaana Ignatius ja Sara Heikkilä Toimitussihteeri: Sara Heikkilä, Graafinen suunnittelu ja taitto: Laurea ammattikorkeakoulu, Markkinointi ja viestintä Pyry Nousiainen Kannen kuva: HAMKin kuva-arkisto / Ville Salminen Painosmäärä: 2000 kpl Paino: Grano 3

3 fuas-liittouman strateginen uudistaminen FUAS-liittouman uudistamisen lähtökohtana vuonna 2014 oli liittoumayhteistyön jäsenkorkeakouluille tuoman konkreettisen lisäarvon vahvistaminen. Tavoitteena oli liittouman jäsenkorkeakoulujen yhteisen toiminnan entistä selkeämpi fokusointi ja liittouman toimintarakenteen keventäminen. Teksti: Jaana Ignatius, FUAS FUAS-liittouman strateginen uudistaminen käynnistettiin liittouman jäsenkorkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien, liittoumahallituksen ja neuvottelukunnan FUAS-tulevaisuusseminaareissa tammikuussa Seminaarien konkreettisena tuloksena syntyivät liittouman visioelementit, jotka loivat perustan FUAS-vision 2020 rakentamiselle. FUAS-liittouman strategista kehittämistä jatkettiin lokakuussa järjestetyssä liittoumapäivässä, joka kokosi yhteensä 170 jäsenkorkeakoulujen henkilöstön jäsentä ja sidosryhmätoimijaa keskustelemaan liittouman ajankohtaisista asioista sekä osallistumaan strategisten yhteistyöalueiden kehittämiseen. FUAS-liittouman strategisessa uudistamisessa vuonna 2014 keskeisintä oli toiminnan fokusointi strategisiin yhteistyöalueisiin: Kesäopinnot, Graduate School, Virtuaalikampus sekä Palvelut yrityksille ja yhteisöille. Yhteistyöalueita tuetaan toiminnanohjaus- laadunhallinta- ja viestintäpalveluilla. Kokonaisarkkitehtuuria päätettiin toteutettavan jatkossa kehittämishankkeena. Strategisten yhteistyöalueiden toiminnan suunnittelu, toteutus ja kehittäminen vastuutetaan entistä vahvemmin liittouman jäsenkorkeakouluittain. FUAS-painoalat säilytettiin sellaisenaan ja ne edelleen ohjaavat ja jäsentävät liittouman koulutus- ja TKI-toimintaa. FUAS-liittouman toimintarakennetta kevennettiin sekä toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmää kehitettiin vastaamaan liittouman uudistamista. Liittouman toimielimet: liittoumahallitus, rehtorikollegio, toiminnanjohtaja ja neuvottelukunta säilyivät. Liittouman merkitystä korkeakoulupoliittisena ja yhteiskunnallisena vaikuttajana edistetään liittoumahallituksen kannanotoin. Ensimmäinen kannanotto: Kehittyvä metropolialue tarvitsee aluelähtöistä, erilaisten ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyötä toteutettiin FUAS-liittoumapäivänä. FUAS-rehtorikollegion toteuttaman strategialuonnoksen arviointiin osallistettiin laaja FUAS-liittouman strategiset yhteistyöalueet: Kesäopinnot Graduate School Virtuaalikampus Palvelut yrityksille ja yhteisöille joukko toimijoita: KU Leuven Associationin edustajat, FUAS-neuvottelukunnan jäsenet, jäsenammattikorkeakoulujen johtoryhmät, luottamusmiehet sekä opiskelijakuntien edustajat. FUAS-liittoumahallitus hyväksyi joulukuun kokouksessaan liittoumastrategialuonnoksen ja vahvisti FUAS-liittoumastrategian voimaantulon Neuvottelukuntatoiminta vahvistaa aluevaikuttavuutta Teksti: Sara Heikkilä, FUAS FUAS-liittouman neuvottelukunta aloitti toimintansa tammikuussa Neuvottelukunta on FUAS-liittouman tutkimus- ja innovaatiotoiminnan sekä elinkeinoelämän toimijoiden yhteistyöelin. Neuvottelukunnan tavoitteena on avointa keskustelua käymällä vaikuttaa liittouman strategiseen kehittämistyöhön sekä vahvistaa liittouman ja muun yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta. FUAS-liittouman neuvottelukunta koostuu lähes kolmestakymmenestä jäsenammattikorkeakoulun keskeisestä sidosryhmätoimijasta. Neuvottelukunnan jäsen, professori Timo Aarrevaara toteaa: Neuvottelukunnassa keskustellut teemat avaavat ainutlaatuisen näkökulman korkeakoulu-uudistuksiin järjestelmätasolla ja korkeakoulujen sisällä. Aarrevaaran mukaan keskustelut ovat myös lisänneet ymmärrystä yhteistyön rakentumiseen ja muutosjohtamisen prosesseihin. Korkeakoulut tarvitsevat areenan keskusteluihin siitä, miten toimintaympäristössä koetaan toiminnan painopisteet ja vaikuttavuus, tiivistää FUAS-neuvottelukunnan jäsen professori Timo Aarrevaara. Moving minds kansainvälistä korkeakouluyhteistyötä vahvistaen Teksti: Jaana Ignatius, FUAS FUAS-liittouman edustajat osallistuivat KU Leuven Associationin sisällä yhdistyneiden Leuven University Collegen (KHLeuven), Limburg Catholic University Collegen (KHLim) ja Group T:n strategiseen kumppanitapaamiseen Hasseltissa Yhdistyneet kumppanit vahvistivat syksyllä nimekseen University Colleges Leuven-Limburg. Yhdistyneessä korkeakoulussa on yhteensä opiskelijaa 30 koulutusohjelmassa. Strateginen kumppanitapaaminen oli osa uuden korkeakoulun lukuvuoden avajaisia, joka oli otsikoitu MOVE, symbolisoiden Roel Ruttens yhdistyneiden kumppaneiden halua mennä yhdessä eteenpäin. Kumppanitapaamisessa kansainväliset kumppanit Alankomaista, Etelä-Afrikasta ja Suomesta antoivat tukea uuden korkeakoulun strategiseen kehittämiseen, laadunhallintaan ja kansainväliseen yhteistyöhön. Strategiset kumppanit antoivat panoksen yhdistyneen korkeakoulun tulevaisuuden suunnan asetantaan, joka tiivistyy seuraaviin päämääriin: menestyminen koulutuksessa sekä työ- ja kansainvälisillä markkinoilla, lisäarvon tuottaminen alueelle sekä vahvan identiteetin omaava ICT-vetoinen toiminta. University Colleges Leuven-Limburgin strategisten kumppaneiden edustajat yhteiskuvassa KU Leuven Association on FUAS-liittouman strateginen kumppani. Liittouman korkeakoulut ovat vahvistaneet toimintaansa yhdistymisten myötä. Fuusioiden myötä liittoumassa on nyt 6 jäsenkorkeakoulua ja yhteensä opiskelijaa. 4 5

4 Laadunhallinta FUAS-liittoumassa FUAS-opiskelijakunnat yhdessä laatutyöhön Laadunhallinnan pitkäaikainen kehittäminen FUAS-yhteistyössä on luonut vahvan perustan koko FUAS-liittouman toiminnanohjauksen rakentamiselle. Yhteistyö on mahdollistanut entistä parempien arviointimenetelmien kehittämisen sekä avoimen hyvien käytänteiden ja vertailutiedon jakamisen jäsenkorkeakoulujen kesken. Teksti: Jaana Ignatius, FUAS Jäsenkorkeakoulujen opiskelijakuntien yhteistyö syveni laadunhallinnan kehittämisen merkeissä syksyllä HAMKin, LAMKin ja Laurean opiskelijakunnat käynnistivät hankkeen, jonka tavoitteena on yhteisen laatukulttuurin luominen ja opiskelijoiden palautteenannon kehittäminen. Sara Heikkilä FUAS-liittouman laadunhallinnalla tarkoitetaan jäsenkorkeakoulujen yhteisiä menettelyjä, joiden avulla ylläpidetään ja kehitetään toiminnan laatua. Vuoden 2014 aikana täsmennettiin FUAS-liittouman laadunhallinnan sisältöä jatkuvan kehittämisen kehällä seuraavaksi: Suunnittelu (Plan): strategia, strategian toteuttamissuunnitelma, liittoumasopimus Toiminta (Do): kesäopinnot, Graduate School, virtuaalikampus, palvelut yrityksille ja yhteisöille sekä toiminnanohjauslaadunhallinta- ja viestintäpalvelut ja kokonaisarkkitehtuuri-kehittämishanke. strategian toteutumisen arvioinnilla laadunhallinnan ristiinarvioinnilla koulutuksen laatupalautteella Arviointi (Check): toiminnan arvioint mittarit (strategian toteuttamissuunnitelma 2015). Yhteiset toiminnan arvioin timenetelmät, jotka on kehitetty yhteistyössä: kesäopintojen palaute, koulutuksen laatupalaute, opiskeluhyvin vointipalaute, Research Review, Curricu lum Review, opetussuunnitelmien arviointi, ristiinarviointi, yhteisten tapahtumien arviointi, KU Leuven Association yhteistyö, strategian toteutumisen arviointi sekä valtakunnalliset arviointimenetel mät, joista saadaan jäsenkorkeakoulujen välistä vertailutietoa: valmistuvien palaute, tutkinnon suoritta neiden sijoittumisseuranta, sidosryhmätutkimus, kirjaston käyttäjäkysely, laatujär jestelmien auditointi. Kehittäminen (Act): arviointitiedon hyödyntäminen kehittämisen työkirjaa hyödyntäen. Vuonna 2014 FUAS-liittouman ja sen jäsenkorkeakoulujen toimintaa kehitettiin: kesäopintopalautteella opetussuunnitelmatyön arvioinnilla sidosryhmätutkimuksella FUAS-jäsenkorkeakoulujen laatujärjestelmien auditointi toteutetaan keväällä 2016 kansainvälisesti. Vuoden 2014 aikana liittouman auditointia on suunniteltu yhteistyössä KARVI:n (ent. KKA) toimijoiden kanssa. Lähtökohtana on, että auditointi toteutetaan jäsenkorkeakoulukohtaisesti ja että, yhteinen laadunhallinta on osa kunkin jäsenkorkeakoulun laatujärjestelmää ja auditointimateriaalia. Kansainväliseen auditointiin valmistauduttiin vuonna 2014 suunnittelemalla auditointipreliminäärin toteuttamista yhteistyössä KU Leuven Associationin edustajien kanssa. Auditointipreliminääri toteutetaan maaliskuussa yhteisten tapahtumien arvioinneilla KU Leuven Association yhteistyöllä: strategialuonnoksen arviointi Teksti: Jari Koistinen, LAMKO ja Sara Heikkilä, FUAS Opiskelijakunnat kehittivät syksyn 2014 aikana yhdessä organisaatioidensa laadunhallintaa yhteishankkeen Aktiivinen ja laadukas FUAS-opiskelija merkeissä. Syksyn aikana järjestetyt yhteiset laatutyöpajat kokosivat HAMKOn, LAMKOn ja Laureamkon edustajat yhteen tutustumaan jatkuvan kehittämisen periaatteeseen ja pohtimaan opiskelijakunnan laadunhallinnan erityispiirteitä. Yhteisissä laatutyöpajoissa tutustuttiin FUAS-liittouman laadunhallintaan, työstettiin pienryhmissä opiskelijakunnan toiminnan suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja kehittämisen kokonaisuutta ja rakennettiin jäsenkorkeakoulujen henkilöstön tuella opiskelijakunnan laatukulttuurin ideaalikuvaus, jota kukin opiskelijakunta hyödyntää oman laadunhallintansa kuvaamisessa. Opiskelijakuntien yhteishanke tähtää niin opiskelijakuntien laadunhallinnan kehittämiseen kuin jäsenammattikorkeakoulujen opiskelijoiden aktivointiin antamaan palautetta. Opiskelijoiden palautteella on suuri merkitys jäsenkorkeakoulujen toiminnan jatkuvassa kehittämisessä. Hankkeessa keskitytäänkin vuoden 2015 aikana etenkin opiskelijoiden palautteenannon aktivointiin. Tämä hanke on hyvä osoitus FUAS-tasolla tapahtuvasta opiskelijoiden välisestä yhteistyöstä. Samalla saamme luotua yhteisiä, vertailukelpoisia malleja opiskelijakuntien toiminnan tueksi ja kehittämiseksi Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan pääsihteeri Jari Koistinen toteaa. 6 7

5 Kesäopinnoilla lisää vaihtoehtoja ja joustavuutta opintoihin Kesäopinnoissa vuonna 2014 suoritetut 7789 opintopistettä vastaavat noin 32 kokonaista AMK-tutkintoa (210 op). Ville Salminen Kesäopinnoista on tullut merkittävä FUAS-tuote, jolla tuetaan opiskelijoiden opintojen etenemistä, laajennetaan henkilökohtaisen opintosuunnittelun mahdollisuuksia, tuetaan opintopistekertymien syntymistä sekä edesautetaan ja nopeutetaan valmistumista tutkintoon. Teksti: Pirjo Kuisma, HAMK Kesä 2014 oli jo viides yhteisten FUAS-kesäopintojen vuosi. Viime kesinä opintojaksojen tarjonta on vakiintunut noin 100 opintojaksoon per kesä. Kesällä 2014 jäsenkorkeakoulujen opiskelijat suorittivat yhteensä 7789 opintopistettä yhteisessä kesäopintotarjonnassa. Ilmoittautumisten runsas määrä viestii siitä, että kesäopinnot on suunniteltu ja toteutettu tutkinto-opiskelijaa ajatellen. Kehitettävää toki on edelleen. Opiskelijoiden palautteen mukaan he toivovat lisää tarjontaa etenkin ammatillisista, kieli- ja matemaattisista opinnoista. Tarjonnan monipuolistamisen lisäksi kehitettävää on toteutussuunnitelmien informatiivisuudessa, aikataulujen selkeydessä ja pitävyydessä, opiskelijoiden sitoutumisessa opintojen suorittamiseen ja tietojärjestelmien välisissä tiedonsiirroissa. Opettajat ja ohjaajat ovat löytäneet kesäopinnoista vaihtoehdon rakentaa lukuvuoden aikataulujaan henkilökohtaisella tavalla. Lisäksi opintojen ohjauksessa on kehitetty myös opiskelija-assistenttikäytänteitä. Yhteistyössä on toimittu ratkaisukeskeisesti ja kesäopintoihin liittyneitä haasteet on ratkottu mahdollisimman opiskelijalähtöisesti. Vuonna 2014 kesäopinnot määriteltiin yhdeksi FUAS-liittouman strategisista yhteistyöalueista ja opintoprosessin kehittämistä jatketaan FUAS-yhteistyössä. Kesäopinnot FUAS-liittouman opiskelijoiden silmin Miksi hait suorittamaan kesäopintoja? Mitä hyötyä kesäopinnoista oli? Missä ammattikorkeakoulussa suoritit kesäopintoja ja mitä opintoja otit? Millaista opintojen suoritus kesällä oli ja mitä erilaista toisessa ammattikorkeakoulussa oli? Mechanical Engineering and Production Technologies opiskelija, HAMK Päätin käyttää kesäni opintojen lomassa koska; a) en saanut kesätyöpaikkaa ja b) ei sen tuomat lisäpisteet haitaksikaan olleet, mutta ehkäpä suurin syy oli kuitenkin sen tuomat työ opintopisteet. Saimme oikean kehitysprojektin todelliselta asiakkaalta. Mutta ehkäpä paras puoli kesäopinnoissani oli lopputyöpaikan saaminen. Asiakasyrityksemme piti työpanoksestani niin paljon, että kun kysyin tulevaisen työ mahdollisuutta projektin lopussa vastaus oli heti KYLLÄ. FUAS Innovation School, 15 op kokonaisuuden. Liityin kesäopiskeluun pelkästään kesäprojektin vuoksi, mutta jouduin valitsemaan sen lisäksi kolme virtuaalista kurssia, jotta sain osallistua projektiin. Pidin kuitenkin niiden sisällöstä, vaikka ne vaativatkin jonkin verran työtä. Development project-kurssissa saimme oikean kehitysprojektin todelliselta asiakkaalta. Sosiaali- ja terveysalan opiskelija, LAMK Hain suorittamaan kesäopintoja, sillä tahdon valmistua suunniteltua aikataulua nopeammin. Koulutusohjelmani on suunniteltu kestämään 3,5 vuotta, mutta kesäopintojeni ansiosta valmistun jo kolmessa vuodessa. Kesäopintoina suoritin pakollisia sekä vapaavalintaisia opintoja. LAMK: Constructors of wellbeing, yrittäjyyskurssin, Laadullinen ja määrällinen tutkimusprosessi sekä Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen aineiston kerääminen. Laurea, verkkokurssina: Varhaiskasvatuksen arviointi ja kehittäminen sekä Ohjaus ja koulutustaitojen kehittäminen. Verkkokurssit eivät juurikaan eronneet, ainoastaan verkon oppimisympäristö oli hyvin erilainen. Kurssien suorittaminen kesällä oli yllättävän haastavaa, sillä minulla oli suoritettavana paljon kursseja sekä kurssien tehtävien palautuksen aikataulutus oli epälooginen. Suurin osa tehtävistä piti palauttaa jo kesäkuussa. Kesällä on myös paljon haastavampaa istua sisällä tietokoneen ääressä. Hoitotyön opiskelija, Laurea Suoritan opintoja nopeammassa tahdissa, joten kesäaikaan kurssien ja harjoitteluiden suorittaminen auttoi minua pysymään aikataulussa. Kesäopinnot jouduttivat opintojani ja olen niiden avulla pystynyt keventämään tämän kevään opintoja, jolloin voin keskittyä syventäviin opintoihini ja -harjoitteluihini sekä opinnäytetyön valmiiksi saattamiseen. Ne toimivat siis sen varmistamiseksi, että valmistun suunnitellusti. Suoritin Johtaminen ja esimiesosaaminen -kurssin Otaniemen kampuksella. Kesäopinnot jouduttivat opintojani ja olen niiden avulla pystynyt keventämään tämän kevään opintoja, jolloin voin keskittyä syventäviin opintoihini ja -harjoitteluihini sekä opinnäytetyön valmiiksi saattamiseen. Ne toimivat siis sen varmistamiseksi, että valmistun suunnitellusti. 8 9

6 Ville Salminen FUAS Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta FUAS Innovation School on laajuudeltaan 15 opintopisteen kesäopintokokonaisuus, jossa teoria ja käytäntö yhdistyvät projektimuotoisessa opiskelussa. Opiskelijat työstävät yrityslähtöisiä kehittämisprojekteja monialaisissa ryhmissä ja saavat kesän aikana arvokasta käytännön työkokemusta. Teksti: Merita Aronen, HAMK HAMK on kehittänyt eteenpäin jo aiempina vuosina toteutettua kesäopintokokonaisuutta. Seuraava askel oli FUAS Innovation School kehitystyö, mitä HAMK on tehnyt yhdessä Laurean kanssa. Kehitystyöhön osallistui eri alojen opetushenkilöstöä. FUAS Innovation School kokonaisuus järjestettiin ensimmäistä kertaa kesällä Uudet FUAS Innovation School -kesäopinnot tarjosivat opiskelijoille tilaisuuden hankkia työelämässä tarvittavaa osaamista opintojen aikana. FUAS Innovation School -kesäopinnot ovat laajuudeltaan 15 opintopisteen kokonaisuus. Kesän 2014 aikana FUAS Innovation School opintoihin osallistui yli 100 opiskelijaa. Opintoihin sisältyi yrittäjyyteen ja projektinhallintaan liittyvät verkko-opinnot sekä yrityksille tehdyt kehittämisprojektit, joihin eri alojen opiskelijat osallistuivat. Virtuaaliset teemat antoivat työkaluja opiskelijalle yritysprojektin toteutukseen ja projektin hallintaan. Teemojen sisältö suunniteltiin yhdessä koostumaan aihealueista, jotka ovat tärkeitä niin tekniikalle kuin liiketaloudellekin. Projektit sen sijaan toteutettiin ohjatusti jäsenkorkeakoulujen yksiköissä tai koulutusohjelmissa, jotka olivat vastuussa omista yritysprojektitoteutuksistaan, eli niiden ohjauksesta sekä toimeksiannoista. Toteutus mahdollisti ottamaan huomioon kunkin alan erityispiirteet ja toimintatavat. Projektimuotoisessa opiskelussa yhdistyy teoria ja käytäntö Yhteensä kesän 2014 aikana opiskelijat olivat toteuttamassa projekteja 41 eri toimeksiantajalle. Projektiaiheita tarjottiin runsaasti toimialasta riippumatta konetekniikan opiskelijat pääsivät käsiksi uusiin innovaatioihin, rakennusinsinööriopiskelijat saivat Omasta mielestäni, aidot projektit ovat oiva tapa oppia uusia asioita tekniikasta ja sen teoreettisesta puolesta, ilman turhaa kirjojen lukua. kertoo opintoihin osallistunut Pasi Soini. suunnitella uusia toimitiloja ja kaupan alan opiskelijat kehittivät muun muassa usean yrityksen markkinointia Lähes kaikki projektiaiheet tulivat oppilaitosten ulkopuolelta eri alojen yrityksiltä. Toimeksiantajilla oli kaikilla jokin ongelma tai tarve, joihin kehittämisprojekteilla pyrittiin vastaamaan. Opiskelijaryhmät puolestaan rakennettiin monialaisiksi tuoden projekteihin paljon eri näkökulmia toimeksiantajaa hyödyttäen. Esimerkiksi Someron kaupungille tehdyssä luontomatkailuprojektissa oli mukana liiketalouden, matkailun ja kestävän kehityksen opiskelijoita. Hämeenlinnassa rakennustekniikan opiskelijat suunnittelivat uusia toimitiloja lammilaiselle Leila Landille. Projektin toimeksiannon taustalla oli idea koko toimitila-alueen suunnittelusta uudenlaiseksi. Projektin lopputuloksena Leila Land sai kattavan suunnitelman uusista rakennuksista, niiden 3D-mallinnukset sekä tarkkaan lasketun budjetin suunnitelmalle. Riihimäen yksikössä automaatio-, kone- ja tuotantotekniikan opiskelijat pääsivät tutustumaan forssalaiseen yritykseen nimeltä Joyride Games Oy aloittaessaan omaa kesäprojektiaan. Kyseisen projektin tarkoituksena oli kiipeilyseinän konseptointisuunnittelu. Ryhmän tavoitteena oli saada nykyisestä laitteesta pienempi ja sähkötön versio. Saimme tutustua insinöörien velvollisuuksiin muotoiluprojektissa, mistä on varmasti paljon hyötyä tulevaisuudessa, koko ryhmä toteaa. FUAS Innovation School -projekteihin voi tutustua myös Riihimäen yksikön tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden tekemän videon myötä Youtubessa: FUAS Innovation School

7 FUAS painoalojen työelämälähtöisen T&K-toiminnan edellytysten vahvistaminen Anne Timonen Teksti: Kirsi Hyttinen, Laurea Reetta Jänis, LAMK Seppo Niittymäki, HAMK Hyvinvointia ja liiketoimintaa luonnosta Teksti: Anne Timonen, LAMK Jyvälle Palvelumuotoilusta -tapahtuma Lahdessa Marraskuussa. Lahden ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattikorkeakoulu olivat osatoteuttajina vuosina Liiketoimintaa verkostoitumalla - Maaseudun luontoresurssit Green Care yrittäjyyden voimavarana -projektissa. Antti Sipilä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat kolme FUAS-hanketta käynnistettiin vuoden 2014 aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö tavoittelee erityisesti työllisyyden ja kilpailukyvyn edistämistä vahvistamalla ammattikorkeakoulujen työelämälähtöisen opetus-, tutkimus- ja kehitystyön laadukkuutta ja vaikuttavuutta. Rahoitetut hankkeet pyrkivät selkiyttämään FUASin roolia innovaatiojärjestelmän moottorina yhdessä muiden hankkeiden kanssa. Hankkeiden tavoitteena on vahvistaa FUASin TKI-painoalojen edellytyksiä työelämälähtöiseen tk-työhön (ensisijaisesti) ja opetukseen (toissijaisesti). FUAS-liittouman TKI-painoalat ovat Hyvinvoinnin turvaaminen, Yhteiskunnan turvallisuus ja eheys, Ympäristö- ja energiatehokkuus sekä Teknologiaosaaminen ja yrittäjyys. Toimintakausi 2014 keskittyi painoalojen kumppanuuksien määrittämiseen, kansainvälisen tk osaamisen kehittämiseen, kehit- FUAS Ympäristö- ja energiatehokkuus painoalan vierailu Euroopan parlamentissa Brysselissä tämisteemojen ja -tarpeiden määrittelyyn sekä kansainvälisten hankevalmistelujen työstämiseen. Hankkeissa on tunnistettu jäsenkorkeakoulujen yhteinen tarve kansainvälisen projektihallintaosaamisen kehittämiselle. Kansainvälinen kilpailukyky edellyttää vahvan osaamisen lisäksi moniulotteisia tietoja ja taitoja, jotka luovat uusia osaamisvalmiuksia myös ammattikorkeakouluille. Green Care tarkoittaa monimuotoista luontohoivaa ja -voimaa, joissa hyödynnetään ympäristön, eläinten, puutarhojen ja metsien käyttöä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Luonto, toiminta ja yhteisö nivoutuvat konseptissa palveluntuotannon tavoitteellisuuteen, ammatilliseen osaamiseen sekä vastuullisuuteen. Green Care -toimintatapoja on Suomessa toteutettu pienimuotoisesti kymmenisen vuotta, mutta tietoisuuden lisääntyminen on kasvattanut kiinnostusta sitä kohtaan. Projekti koostui yrittäjien osaamistarpeisiin suunnitelluista koulutusmoduuleista, pienryhmäkoulutuksista, seminaareista sekä opinto- ja benchmarking-matkoista koti- ja ulkomailla. Ammattikorkeakoulujen tehtävät projektissa liittyivät niiden substanssiin ja rooliin koulutusorganisaatioina. LAMK tuotti monialaisia Green Care teemaa edistäviä kehittämisprojekteja ja opinnäytetöitä sekä vastasi yrityksille suunnattujen palvelumuotoilun koulutusten toteutuksista. HAMK järjesti projektin aikana Vihreän välittämisen innovaatioareena tapahtumia, joissa yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö loi edellytyksiä uudenlaisiin työskentelyprosesseihin niissä toteutettujen työpajojen kautta. LAMK ja HAMK edistivät ammatillista- ja täydennyskoulutusta sekä oppilaitos- ja asiantuntijaverkostojen yhteistyötä suunnittelemalla ja tuottamalla opetuskäyttöön uusia työkaluja ja toimintamalleja projektin aikana, kuten mm. Green Care yrittäjyyden verkkokurssi sekä kor- kea-asteen ja toisen asteen yhteiset käytännöstä oppimisen -mallit. LAMK ja HAMK levittivät projektin aikana kehittynyttä asiantuntemustaan ja osaamistaan lehtiartikkelien, julkaisujen, sosiaalisen median sekä verkostokanaviensa kautta ja ne ovat hyödynnettävissä opetuksessa. Live - liiketoimintaa verkostoitumalla projekti toteutettiin yhteistyössä Työtehoseuran, ProAgrian, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun kesken ja projekti oli osittain ELY-keskuksen Maaseuturahaston rahoittama. Kolmella FUAS-hankkeella vahvistettiin TKI-painoalojen yhteistyötä mm. hankevalmistelun avulla

8 EDITORIAL Added value for the member institutions by FUAS cooperation The year 2014 shortly in English Text: Jouni Koski, President and CEO, Laurea In 2014 the operation of FUAS was focused more on the added value that the cooperation brings for the member institutions. The aim was to focus the operation and to simplify the structures. Text: Jaana Ignatius and Sara Heikkilä, FUAS The FUAS Advisory Board was launched in January It aims to strengthen the interaction of FUAS and the society with the means of open discussion and collaboration. The Advisory Board consists of about 30 stakeholders of the member institutions. In the field of RDI, the member institutions continued working on shared projects. In 2014 this included for example supporting entrepreneurship in the field of Green Care (LIVE liiketoimintaa verkostoitumalla project) and improving the prerequisite of the FUAS focus areas. The number of students taking part on the summer studies continued increasing. In the summer 2014, the FUAS Innovation School offered the students an opportunity to improve their skills working on projects set by various companies. This student-focused and co-operative style of learning allowed students to become acquainted with the practical and business-oriented teamwork while taking part on real company or product development projects. The member institutions continued developing the shared quality management and worked together to achieve synergy in the area of quality. In addition to the member institutions, the student unions collaborated to enhance the quality of their operations. In the autumn 2014, the operating structure of FUAS was renewed and the base for achieving the concrete goals of the new strategy was formed. In practice this meant refining the structure and governance of the federation and focusing the operation forwards the defined areas of strategic cooperation. The areas of strategic cooperation rise from the new FUAS strategy and reflect the most fruitful cooperation of the past with some new boost. The areas of strategic cooperation in the future are Summer studies, Graduate School, Virtual Campus and Services for companies and communities. The new areas of strategic cooperation were introduced to the personnel in the autumn and they were collaboratively worked in the FUAS-liittoumapäivä, the collaborate development day in which about 170 FUAS co-workers and stakeholders participated at the Finlandia Hall. As one purpose of FUAS is to strengthen the regional operating prerequisites of its member institutions the Board of FUAS took an active role in the development of higher education policy by publishing the first statement of FUAS at the end of October. The statement pointed out that the business life of the greater Helsinki metropolitan area necessities diverse collaboration of the UASs in the region. The year 2014 meant strategic renewal for FUAS: Focused areas of strategic cooperation Renewed operating structure More active role in the development of higher education policy Good cooperation emerges from a shared will among partners. Shared starting points and commonly recognised goals allow equitable collaboration based on strong trust. Trust among member institutions has made it possible to engage in open-minded cooperation. This enhances the institutions ability to respond to the major changes taking place in the operating environment, in which the serious economic situation is simultaneously both a cause and an effect. In this situation, higher education is expected to exhibit greater influence and efficiency, which also requires collaboration among institutions of higher education. Through experience, collaboration among the member institutions has been refined which has also helped to identify the areas of cooperation which produce the best final outcome. As the new act on Universities of Applied Sciences, new operating licences for the universities of applied sciences and a new funding system based on effectiveness all came in the same year, it was a convenient moment to update the strategy of FUAS, in which the starting point was the strengthening of the influence of the member institutions and their ability to achieve results. A significant strategic decision made in 2014 was that the operation focuses on four areas of strategic cooperation in the future: 1) Summer Studies advance studying yearround, and increase the possibilities to participate on studies from the other member institutions. 2) In education leading to a master s degree, Graduate School increase the study opportunities and bring them to an international level while making studies available year-round. 3) Virtual Campus increase digital study possibilities that are independent of time and place, while enabling tailored study paths for the students. 4) Services for companies and communities strengthen the role of member institutions as operators in the regional development, making it possible to offer the best combinations of skills and knowledge for corporate and organisation clients. The strategic strength of FUAS is based on the utilisation of differences, rather than harmonising activities. The developing Helsinki Metropolitan Area calls for collaboration of diverse, business and industry related and profession-based, higher education institutions. FUAS responds this need through comprehensive service provision based on diverse expertise. In this respect, the purpose of FUAS is to strengthen the regional operational prerequisites of its member institutions in the greater Metropolitan area. FUAS focuses on four areas of strategic cooperation: 1. Summer Studies, 2. Graduate School, 3. Virtual Campus, and 4. Services for companies and communities The developing the greater Helsinki Metropolitan Area calls for collaboration of diverse, business and industry related and profession-based, higher education institutions. FUAS responds to this with comprehensive service provision based on diverse expertise

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Vantaa 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

Vaikuttavaa tutkimusta

Vaikuttavaa tutkimusta ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2332 Pirjo Kutinlahti, Kaisa Lähteenmäki Smith & Jari Konttinen Vaikuttavaa tutkimusta Arviointikäytäntöjä julkisissa tutkimusorganisaatioissa: Helia ja SAMK VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Päivi Tynjälä Anu Räisänen Veikko Määttä Keijo Pesonen Antti Kauppi Petri Lempinen Rabbe Ede Manu Altonen Risto Hietala Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Arviointiraportti

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 60

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 60 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 60 Eija Noppari, Riitta Koivunen, Eeva-Kaisa Kopra & Paavo Valtanen Jatko-opintoväylän mallintaminen Väyläopinnot -hankkeessa Asiantuntijatyön loppuraportti Eija

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 Teemana yritysten ja oppilaitosten yhteistyö Mikkelin ammattikorkeakoulu Etelä-Savossa SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...5 Arvo Peltonen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006 OPNTO-OPAS STUDY GUDE 2005-2006 1 TERVETULOA OPSELEMAAN MELN AMMATTOREA- OULUUN! WELCOME TO STUDY AT MEL POLYTECHNC! Hyvä Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelija. Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon monialaiseen,

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT 2 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Mediakeskus Valo Tikkurilan Laureaan s. 16 6 Laurea kehittämässä

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Hilkka Lassila, Enni Mertanen & Jarmo Ritalahti (toim.) MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Opetusministeriö

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Loppuraportti SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Etunimi Loppuraportti Sukunimi SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Helsinki 2010 3

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 energiakeskittymän ansiosta alueella riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. VAMK YOURSELF TO WORK... 5 11 LUOKALLANI EI OLE KETÄÄN, JOKA EI OLE SAANUT TYÖPAIKKAA MOLEMPINA KESINÄ.

Lisätiedot

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön jäsentä

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 ERIKOISNUMERO Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 Erikoisnumero 3.2015 Pääkirjoitus Seija Mahlamäki-Kultanen JohtajaFT, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Seija.mahlamaki-kultanen@hamk.fi Raija Meriläinen

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Tietoa työstä Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen Maria Rautio Päivi Husman Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen, Maria Rautio ja Päivi Husman

Lisätiedot

Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki

Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki Sitran raportteja 77 Teknologiahautomot kasvun tukena Yrke-hankkeen loppuarviointi Sitran raportteja 77 Teknologiahautomot kasvun tukena Yrke-hankkeen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN AUDITOINTI 2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN AUDITOINTI 2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN AUDITOINTI 2015 Pertti Puusaari Sakari Heikkilä Neea Liinpää Päivi Myllykangas Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala Kirsi Mustonen Jani Goman Julkaisut 2015:12 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Vuosikirja. year book. Keski-Suomen kauppakamari

Vuosikirja. year book. Keski-Suomen kauppakamari Vuosikirja 2 0 1 3 year book Keski-Suomen kauppakamari 10 syytä olla kauppakamarin jäsen Valiokuntapaikka on huikea näköalapaikka Perustin yhdessä kumppaneideni kanssa konsultti- ja valmennustalo Humap:n

Lisätiedot