toimintakertomus FUAS-liittouman strateginen 4 uudistaminen FUAS-Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toimintakertomus 14-15 FUAS-liittouman strateginen 4 uudistaminen FUAS-Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta"

Transkriptio

1 FUAS-vuosi 2014 toimintakertomus FUAS-liittouman strateginen 4 uudistaminen FUAS-Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta 10 Hyvinvointia ja liiketoimintaa 13 The editorial and the year 2014 shortly luonnosta in English 14-15

2 SISÄLLYS Pääkirjoitus 2 Pääkirjoitus 4 FUAS-liittouman strateginen uudistaminen Fuas-liittoumasta lisäarvoa jäsenkorkeakouluille 5 neuvottelukuntatoiminta vahvistaa aluevaikuttavuutta 5 Moving minds kansainvälistä korkeakouluyhteistyötä vahvistaen 6 Laadunhallinta FUAS-liittoumassa 7 FUAS-opiskelijakunnat yhdessä laatutyöhön 8 kesäopinnoilla lisää vaihtoehtoja ja joustavuutta opintoihin 10 FUAS Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta 12 FUAS painoalojen työelämälähtöisen T&K-toiminnan edellytysten vahvistaminen 13 Hyvinvointia ja liiketoimintaa luonnosta 14 The year 2014 shortly in English 15 Editorial Liittouma keskittyy neljään yhteistyöalueeseen: 1. Kesäopinnot, 2. Graduate School, 3. Virtuaalikampus ja 4. Palvelut yrityksille ja yhteisöille Kehittyvä metropolialue edellyttää aluelähtöisten, erilaisten ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyötä ja ammatillista korkeakoulutusta, johon FUAS-liittouma vastaa kattavalla ja monipuolisesta osaamisesta koostuvalla palvelutarjonnalla. Jouni Koski, Rehtori, toimitusjohtaja, Laurea Hyvä yhteistyö syntyy yhteisestä tahdosta kumppaneiden kesken. Yhdessä tunnistetut, yhteiset lähtökohdat ja tavoitteet mahdollistavat tasavertaisen yhteistyön, joka perustuu vahvaan luottamukseen. Jäsenkorkeakoulujen välinen luottamus on mahdollistanut ennakkoluulottoman yhteistyön, joka vahvistaa niiden edellytyksiä vastata merkittäviin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, joista raju taloustilanne on samaan aikaan sekä syy että seuraus. Korkeakoulutukselta edellytetään tässä tilanteessa entistä vahvempaa vaikuttavuutta ja tehokkuutta, mikä edellyttää myös korkeakoulujen yhteistyötä. Kokemuksen kautta jäsenkorkeakoulujen yhteistyö on hioutunut auttaen myös tunnistamaan ne yhteistyön osa-alueet, jotka tuottavat parhaan lopputuloksen. Kun samana vuonna saatiin uusi ammattikorkeakoululaki, ammattikorkeakoulujen uudet toimiluvat ja uusi tuloksellisuuteen perustuva rahoitusjärjestelmä, oli luonteva hetki uudistaa FUAS-liittoumastrategiaa, jossa lähtökohtana oli jäsenkorkeakoulujen vaikuttavuuden ja tuloksentekokyvyn vahvistaminen. Vuonna 2014 tehtiin merkittävä strateginen linjaus, että yhteistyöalueita tiivistetään ja keskitytään neljään yhteistyöalueeseen: 1) Kesäopinnoilla edistetään ympärivuotista opiskelua ja opiskelijan mahdollisuutta ottaa opintoja toisten jäsenkorkeakoulujen tarjonnasta. 2) Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa Graduate School lisää opiskelijan opintojen valintamahdollisuuksia ja niiden kansainvälistämistä sekä laajentaa opintotarjontaa ympärivuotiseksi. 3) Virtuaalikampus lisää ajasta ja paikasta riippumatonta digitaalista opetustarjontaa sekä mahdollistaa opiskelijalle räätälöidyt opintopolut. 4) Liittouman yrityksille ja yhteisöille tarjoamat palvelut vahvistavat jäsenkorkeakoulujen roolia aluekehitystoimijana mahdollistaen parhaiden osaamisyhdistelmien tarjoamisen yritys- ja yhteisöasiakkaille. Strategisen FUAS-liittouman vahvuus perustuu toiminnan yhtenäistämisen sijaan erilaisuuden hyödyntämiseen. Kehittyvä metropolialue edellyttää aluelähtöisten, erilaisten ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyötä ja ammatillista korkeakoulutusta, johon FUAS-liittouma vastaa kattavalla ja monipuolisesta osaamisesta koostuvalla palvelutarjonnalla. Liittouman tarkoituksena on vahvistaa näin jäsenkorkeakoulujensa alueellisia toimintaedellytyksiä laajalla metropolialueella. Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Toimituskunta: Jaana Ignatius ja Sara Heikkilä Toimitussihteeri: Sara Heikkilä, Graafinen suunnittelu ja taitto: Laurea ammattikorkeakoulu, Markkinointi ja viestintä Pyry Nousiainen Kannen kuva: HAMKin kuva-arkisto / Ville Salminen Painosmäärä: 2000 kpl Paino: Grano 3

3 fuas-liittouman strateginen uudistaminen FUAS-liittouman uudistamisen lähtökohtana vuonna 2014 oli liittoumayhteistyön jäsenkorkeakouluille tuoman konkreettisen lisäarvon vahvistaminen. Tavoitteena oli liittouman jäsenkorkeakoulujen yhteisen toiminnan entistä selkeämpi fokusointi ja liittouman toimintarakenteen keventäminen. Teksti: Jaana Ignatius, FUAS FUAS-liittouman strateginen uudistaminen käynnistettiin liittouman jäsenkorkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien, liittoumahallituksen ja neuvottelukunnan FUAS-tulevaisuusseminaareissa tammikuussa Seminaarien konkreettisena tuloksena syntyivät liittouman visioelementit, jotka loivat perustan FUAS-vision 2020 rakentamiselle. FUAS-liittouman strategista kehittämistä jatkettiin lokakuussa järjestetyssä liittoumapäivässä, joka kokosi yhteensä 170 jäsenkorkeakoulujen henkilöstön jäsentä ja sidosryhmätoimijaa keskustelemaan liittouman ajankohtaisista asioista sekä osallistumaan strategisten yhteistyöalueiden kehittämiseen. FUAS-liittouman strategisessa uudistamisessa vuonna 2014 keskeisintä oli toiminnan fokusointi strategisiin yhteistyöalueisiin: Kesäopinnot, Graduate School, Virtuaalikampus sekä Palvelut yrityksille ja yhteisöille. Yhteistyöalueita tuetaan toiminnanohjaus- laadunhallinta- ja viestintäpalveluilla. Kokonaisarkkitehtuuria päätettiin toteutettavan jatkossa kehittämishankkeena. Strategisten yhteistyöalueiden toiminnan suunnittelu, toteutus ja kehittäminen vastuutetaan entistä vahvemmin liittouman jäsenkorkeakouluittain. FUAS-painoalat säilytettiin sellaisenaan ja ne edelleen ohjaavat ja jäsentävät liittouman koulutus- ja TKI-toimintaa. FUAS-liittouman toimintarakennetta kevennettiin sekä toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmää kehitettiin vastaamaan liittouman uudistamista. Liittouman toimielimet: liittoumahallitus, rehtorikollegio, toiminnanjohtaja ja neuvottelukunta säilyivät. Liittouman merkitystä korkeakoulupoliittisena ja yhteiskunnallisena vaikuttajana edistetään liittoumahallituksen kannanotoin. Ensimmäinen kannanotto: Kehittyvä metropolialue tarvitsee aluelähtöistä, erilaisten ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyötä toteutettiin FUAS-liittoumapäivänä. FUAS-rehtorikollegion toteuttaman strategialuonnoksen arviointiin osallistettiin laaja FUAS-liittouman strategiset yhteistyöalueet: Kesäopinnot Graduate School Virtuaalikampus Palvelut yrityksille ja yhteisöille joukko toimijoita: KU Leuven Associationin edustajat, FUAS-neuvottelukunnan jäsenet, jäsenammattikorkeakoulujen johtoryhmät, luottamusmiehet sekä opiskelijakuntien edustajat. FUAS-liittoumahallitus hyväksyi joulukuun kokouksessaan liittoumastrategialuonnoksen ja vahvisti FUAS-liittoumastrategian voimaantulon Neuvottelukuntatoiminta vahvistaa aluevaikuttavuutta Teksti: Sara Heikkilä, FUAS FUAS-liittouman neuvottelukunta aloitti toimintansa tammikuussa Neuvottelukunta on FUAS-liittouman tutkimus- ja innovaatiotoiminnan sekä elinkeinoelämän toimijoiden yhteistyöelin. Neuvottelukunnan tavoitteena on avointa keskustelua käymällä vaikuttaa liittouman strategiseen kehittämistyöhön sekä vahvistaa liittouman ja muun yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta. FUAS-liittouman neuvottelukunta koostuu lähes kolmestakymmenestä jäsenammattikorkeakoulun keskeisestä sidosryhmätoimijasta. Neuvottelukunnan jäsen, professori Timo Aarrevaara toteaa: Neuvottelukunnassa keskustellut teemat avaavat ainutlaatuisen näkökulman korkeakoulu-uudistuksiin järjestelmätasolla ja korkeakoulujen sisällä. Aarrevaaran mukaan keskustelut ovat myös lisänneet ymmärrystä yhteistyön rakentumiseen ja muutosjohtamisen prosesseihin. Korkeakoulut tarvitsevat areenan keskusteluihin siitä, miten toimintaympäristössä koetaan toiminnan painopisteet ja vaikuttavuus, tiivistää FUAS-neuvottelukunnan jäsen professori Timo Aarrevaara. Moving minds kansainvälistä korkeakouluyhteistyötä vahvistaen Teksti: Jaana Ignatius, FUAS FUAS-liittouman edustajat osallistuivat KU Leuven Associationin sisällä yhdistyneiden Leuven University Collegen (KHLeuven), Limburg Catholic University Collegen (KHLim) ja Group T:n strategiseen kumppanitapaamiseen Hasseltissa Yhdistyneet kumppanit vahvistivat syksyllä nimekseen University Colleges Leuven-Limburg. Yhdistyneessä korkeakoulussa on yhteensä opiskelijaa 30 koulutusohjelmassa. Strateginen kumppanitapaaminen oli osa uuden korkeakoulun lukuvuoden avajaisia, joka oli otsikoitu MOVE, symbolisoiden Roel Ruttens yhdistyneiden kumppaneiden halua mennä yhdessä eteenpäin. Kumppanitapaamisessa kansainväliset kumppanit Alankomaista, Etelä-Afrikasta ja Suomesta antoivat tukea uuden korkeakoulun strategiseen kehittämiseen, laadunhallintaan ja kansainväliseen yhteistyöhön. Strategiset kumppanit antoivat panoksen yhdistyneen korkeakoulun tulevaisuuden suunnan asetantaan, joka tiivistyy seuraaviin päämääriin: menestyminen koulutuksessa sekä työ- ja kansainvälisillä markkinoilla, lisäarvon tuottaminen alueelle sekä vahvan identiteetin omaava ICT-vetoinen toiminta. University Colleges Leuven-Limburgin strategisten kumppaneiden edustajat yhteiskuvassa KU Leuven Association on FUAS-liittouman strateginen kumppani. Liittouman korkeakoulut ovat vahvistaneet toimintaansa yhdistymisten myötä. Fuusioiden myötä liittoumassa on nyt 6 jäsenkorkeakoulua ja yhteensä opiskelijaa. 4 5

4 Laadunhallinta FUAS-liittoumassa FUAS-opiskelijakunnat yhdessä laatutyöhön Laadunhallinnan pitkäaikainen kehittäminen FUAS-yhteistyössä on luonut vahvan perustan koko FUAS-liittouman toiminnanohjauksen rakentamiselle. Yhteistyö on mahdollistanut entistä parempien arviointimenetelmien kehittämisen sekä avoimen hyvien käytänteiden ja vertailutiedon jakamisen jäsenkorkeakoulujen kesken. Teksti: Jaana Ignatius, FUAS Jäsenkorkeakoulujen opiskelijakuntien yhteistyö syveni laadunhallinnan kehittämisen merkeissä syksyllä HAMKin, LAMKin ja Laurean opiskelijakunnat käynnistivät hankkeen, jonka tavoitteena on yhteisen laatukulttuurin luominen ja opiskelijoiden palautteenannon kehittäminen. Sara Heikkilä FUAS-liittouman laadunhallinnalla tarkoitetaan jäsenkorkeakoulujen yhteisiä menettelyjä, joiden avulla ylläpidetään ja kehitetään toiminnan laatua. Vuoden 2014 aikana täsmennettiin FUAS-liittouman laadunhallinnan sisältöä jatkuvan kehittämisen kehällä seuraavaksi: Suunnittelu (Plan): strategia, strategian toteuttamissuunnitelma, liittoumasopimus Toiminta (Do): kesäopinnot, Graduate School, virtuaalikampus, palvelut yrityksille ja yhteisöille sekä toiminnanohjauslaadunhallinta- ja viestintäpalvelut ja kokonaisarkkitehtuuri-kehittämishanke. strategian toteutumisen arvioinnilla laadunhallinnan ristiinarvioinnilla koulutuksen laatupalautteella Arviointi (Check): toiminnan arvioint mittarit (strategian toteuttamissuunnitelma 2015). Yhteiset toiminnan arvioin timenetelmät, jotka on kehitetty yhteistyössä: kesäopintojen palaute, koulutuksen laatupalaute, opiskeluhyvin vointipalaute, Research Review, Curricu lum Review, opetussuunnitelmien arviointi, ristiinarviointi, yhteisten tapahtumien arviointi, KU Leuven Association yhteistyö, strategian toteutumisen arviointi sekä valtakunnalliset arviointimenetel mät, joista saadaan jäsenkorkeakoulujen välistä vertailutietoa: valmistuvien palaute, tutkinnon suoritta neiden sijoittumisseuranta, sidosryhmätutkimus, kirjaston käyttäjäkysely, laatujär jestelmien auditointi. Kehittäminen (Act): arviointitiedon hyödyntäminen kehittämisen työkirjaa hyödyntäen. Vuonna 2014 FUAS-liittouman ja sen jäsenkorkeakoulujen toimintaa kehitettiin: kesäopintopalautteella opetussuunnitelmatyön arvioinnilla sidosryhmätutkimuksella FUAS-jäsenkorkeakoulujen laatujärjestelmien auditointi toteutetaan keväällä 2016 kansainvälisesti. Vuoden 2014 aikana liittouman auditointia on suunniteltu yhteistyössä KARVI:n (ent. KKA) toimijoiden kanssa. Lähtökohtana on, että auditointi toteutetaan jäsenkorkeakoulukohtaisesti ja että, yhteinen laadunhallinta on osa kunkin jäsenkorkeakoulun laatujärjestelmää ja auditointimateriaalia. Kansainväliseen auditointiin valmistauduttiin vuonna 2014 suunnittelemalla auditointipreliminäärin toteuttamista yhteistyössä KU Leuven Associationin edustajien kanssa. Auditointipreliminääri toteutetaan maaliskuussa yhteisten tapahtumien arvioinneilla KU Leuven Association yhteistyöllä: strategialuonnoksen arviointi Teksti: Jari Koistinen, LAMKO ja Sara Heikkilä, FUAS Opiskelijakunnat kehittivät syksyn 2014 aikana yhdessä organisaatioidensa laadunhallintaa yhteishankkeen Aktiivinen ja laadukas FUAS-opiskelija merkeissä. Syksyn aikana järjestetyt yhteiset laatutyöpajat kokosivat HAMKOn, LAMKOn ja Laureamkon edustajat yhteen tutustumaan jatkuvan kehittämisen periaatteeseen ja pohtimaan opiskelijakunnan laadunhallinnan erityispiirteitä. Yhteisissä laatutyöpajoissa tutustuttiin FUAS-liittouman laadunhallintaan, työstettiin pienryhmissä opiskelijakunnan toiminnan suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja kehittämisen kokonaisuutta ja rakennettiin jäsenkorkeakoulujen henkilöstön tuella opiskelijakunnan laatukulttuurin ideaalikuvaus, jota kukin opiskelijakunta hyödyntää oman laadunhallintansa kuvaamisessa. Opiskelijakuntien yhteishanke tähtää niin opiskelijakuntien laadunhallinnan kehittämiseen kuin jäsenammattikorkeakoulujen opiskelijoiden aktivointiin antamaan palautetta. Opiskelijoiden palautteella on suuri merkitys jäsenkorkeakoulujen toiminnan jatkuvassa kehittämisessä. Hankkeessa keskitytäänkin vuoden 2015 aikana etenkin opiskelijoiden palautteenannon aktivointiin. Tämä hanke on hyvä osoitus FUAS-tasolla tapahtuvasta opiskelijoiden välisestä yhteistyöstä. Samalla saamme luotua yhteisiä, vertailukelpoisia malleja opiskelijakuntien toiminnan tueksi ja kehittämiseksi Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan pääsihteeri Jari Koistinen toteaa. 6 7

5 Kesäopinnoilla lisää vaihtoehtoja ja joustavuutta opintoihin Kesäopinnoissa vuonna 2014 suoritetut 7789 opintopistettä vastaavat noin 32 kokonaista AMK-tutkintoa (210 op). Ville Salminen Kesäopinnoista on tullut merkittävä FUAS-tuote, jolla tuetaan opiskelijoiden opintojen etenemistä, laajennetaan henkilökohtaisen opintosuunnittelun mahdollisuuksia, tuetaan opintopistekertymien syntymistä sekä edesautetaan ja nopeutetaan valmistumista tutkintoon. Teksti: Pirjo Kuisma, HAMK Kesä 2014 oli jo viides yhteisten FUAS-kesäopintojen vuosi. Viime kesinä opintojaksojen tarjonta on vakiintunut noin 100 opintojaksoon per kesä. Kesällä 2014 jäsenkorkeakoulujen opiskelijat suorittivat yhteensä 7789 opintopistettä yhteisessä kesäopintotarjonnassa. Ilmoittautumisten runsas määrä viestii siitä, että kesäopinnot on suunniteltu ja toteutettu tutkinto-opiskelijaa ajatellen. Kehitettävää toki on edelleen. Opiskelijoiden palautteen mukaan he toivovat lisää tarjontaa etenkin ammatillisista, kieli- ja matemaattisista opinnoista. Tarjonnan monipuolistamisen lisäksi kehitettävää on toteutussuunnitelmien informatiivisuudessa, aikataulujen selkeydessä ja pitävyydessä, opiskelijoiden sitoutumisessa opintojen suorittamiseen ja tietojärjestelmien välisissä tiedonsiirroissa. Opettajat ja ohjaajat ovat löytäneet kesäopinnoista vaihtoehdon rakentaa lukuvuoden aikataulujaan henkilökohtaisella tavalla. Lisäksi opintojen ohjauksessa on kehitetty myös opiskelija-assistenttikäytänteitä. Yhteistyössä on toimittu ratkaisukeskeisesti ja kesäopintoihin liittyneitä haasteet on ratkottu mahdollisimman opiskelijalähtöisesti. Vuonna 2014 kesäopinnot määriteltiin yhdeksi FUAS-liittouman strategisista yhteistyöalueista ja opintoprosessin kehittämistä jatketaan FUAS-yhteistyössä. Kesäopinnot FUAS-liittouman opiskelijoiden silmin Miksi hait suorittamaan kesäopintoja? Mitä hyötyä kesäopinnoista oli? Missä ammattikorkeakoulussa suoritit kesäopintoja ja mitä opintoja otit? Millaista opintojen suoritus kesällä oli ja mitä erilaista toisessa ammattikorkeakoulussa oli? Mechanical Engineering and Production Technologies opiskelija, HAMK Päätin käyttää kesäni opintojen lomassa koska; a) en saanut kesätyöpaikkaa ja b) ei sen tuomat lisäpisteet haitaksikaan olleet, mutta ehkäpä suurin syy oli kuitenkin sen tuomat työ opintopisteet. Saimme oikean kehitysprojektin todelliselta asiakkaalta. Mutta ehkäpä paras puoli kesäopinnoissani oli lopputyöpaikan saaminen. Asiakasyrityksemme piti työpanoksestani niin paljon, että kun kysyin tulevaisen työ mahdollisuutta projektin lopussa vastaus oli heti KYLLÄ. FUAS Innovation School, 15 op kokonaisuuden. Liityin kesäopiskeluun pelkästään kesäprojektin vuoksi, mutta jouduin valitsemaan sen lisäksi kolme virtuaalista kurssia, jotta sain osallistua projektiin. Pidin kuitenkin niiden sisällöstä, vaikka ne vaativatkin jonkin verran työtä. Development project-kurssissa saimme oikean kehitysprojektin todelliselta asiakkaalta. Sosiaali- ja terveysalan opiskelija, LAMK Hain suorittamaan kesäopintoja, sillä tahdon valmistua suunniteltua aikataulua nopeammin. Koulutusohjelmani on suunniteltu kestämään 3,5 vuotta, mutta kesäopintojeni ansiosta valmistun jo kolmessa vuodessa. Kesäopintoina suoritin pakollisia sekä vapaavalintaisia opintoja. LAMK: Constructors of wellbeing, yrittäjyyskurssin, Laadullinen ja määrällinen tutkimusprosessi sekä Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen aineiston kerääminen. Laurea, verkkokurssina: Varhaiskasvatuksen arviointi ja kehittäminen sekä Ohjaus ja koulutustaitojen kehittäminen. Verkkokurssit eivät juurikaan eronneet, ainoastaan verkon oppimisympäristö oli hyvin erilainen. Kurssien suorittaminen kesällä oli yllättävän haastavaa, sillä minulla oli suoritettavana paljon kursseja sekä kurssien tehtävien palautuksen aikataulutus oli epälooginen. Suurin osa tehtävistä piti palauttaa jo kesäkuussa. Kesällä on myös paljon haastavampaa istua sisällä tietokoneen ääressä. Hoitotyön opiskelija, Laurea Suoritan opintoja nopeammassa tahdissa, joten kesäaikaan kurssien ja harjoitteluiden suorittaminen auttoi minua pysymään aikataulussa. Kesäopinnot jouduttivat opintojani ja olen niiden avulla pystynyt keventämään tämän kevään opintoja, jolloin voin keskittyä syventäviin opintoihini ja -harjoitteluihini sekä opinnäytetyön valmiiksi saattamiseen. Ne toimivat siis sen varmistamiseksi, että valmistun suunnitellusti. Suoritin Johtaminen ja esimiesosaaminen -kurssin Otaniemen kampuksella. Kesäopinnot jouduttivat opintojani ja olen niiden avulla pystynyt keventämään tämän kevään opintoja, jolloin voin keskittyä syventäviin opintoihini ja -harjoitteluihini sekä opinnäytetyön valmiiksi saattamiseen. Ne toimivat siis sen varmistamiseksi, että valmistun suunnitellusti. 8 9

6 Ville Salminen FUAS Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta FUAS Innovation School on laajuudeltaan 15 opintopisteen kesäopintokokonaisuus, jossa teoria ja käytäntö yhdistyvät projektimuotoisessa opiskelussa. Opiskelijat työstävät yrityslähtöisiä kehittämisprojekteja monialaisissa ryhmissä ja saavat kesän aikana arvokasta käytännön työkokemusta. Teksti: Merita Aronen, HAMK HAMK on kehittänyt eteenpäin jo aiempina vuosina toteutettua kesäopintokokonaisuutta. Seuraava askel oli FUAS Innovation School kehitystyö, mitä HAMK on tehnyt yhdessä Laurean kanssa. Kehitystyöhön osallistui eri alojen opetushenkilöstöä. FUAS Innovation School kokonaisuus järjestettiin ensimmäistä kertaa kesällä Uudet FUAS Innovation School -kesäopinnot tarjosivat opiskelijoille tilaisuuden hankkia työelämässä tarvittavaa osaamista opintojen aikana. FUAS Innovation School -kesäopinnot ovat laajuudeltaan 15 opintopisteen kokonaisuus. Kesän 2014 aikana FUAS Innovation School opintoihin osallistui yli 100 opiskelijaa. Opintoihin sisältyi yrittäjyyteen ja projektinhallintaan liittyvät verkko-opinnot sekä yrityksille tehdyt kehittämisprojektit, joihin eri alojen opiskelijat osallistuivat. Virtuaaliset teemat antoivat työkaluja opiskelijalle yritysprojektin toteutukseen ja projektin hallintaan. Teemojen sisältö suunniteltiin yhdessä koostumaan aihealueista, jotka ovat tärkeitä niin tekniikalle kuin liiketaloudellekin. Projektit sen sijaan toteutettiin ohjatusti jäsenkorkeakoulujen yksiköissä tai koulutusohjelmissa, jotka olivat vastuussa omista yritysprojektitoteutuksistaan, eli niiden ohjauksesta sekä toimeksiannoista. Toteutus mahdollisti ottamaan huomioon kunkin alan erityispiirteet ja toimintatavat. Projektimuotoisessa opiskelussa yhdistyy teoria ja käytäntö Yhteensä kesän 2014 aikana opiskelijat olivat toteuttamassa projekteja 41 eri toimeksiantajalle. Projektiaiheita tarjottiin runsaasti toimialasta riippumatta konetekniikan opiskelijat pääsivät käsiksi uusiin innovaatioihin, rakennusinsinööriopiskelijat saivat Omasta mielestäni, aidot projektit ovat oiva tapa oppia uusia asioita tekniikasta ja sen teoreettisesta puolesta, ilman turhaa kirjojen lukua. kertoo opintoihin osallistunut Pasi Soini. suunnitella uusia toimitiloja ja kaupan alan opiskelijat kehittivät muun muassa usean yrityksen markkinointia Lähes kaikki projektiaiheet tulivat oppilaitosten ulkopuolelta eri alojen yrityksiltä. Toimeksiantajilla oli kaikilla jokin ongelma tai tarve, joihin kehittämisprojekteilla pyrittiin vastaamaan. Opiskelijaryhmät puolestaan rakennettiin monialaisiksi tuoden projekteihin paljon eri näkökulmia toimeksiantajaa hyödyttäen. Esimerkiksi Someron kaupungille tehdyssä luontomatkailuprojektissa oli mukana liiketalouden, matkailun ja kestävän kehityksen opiskelijoita. Hämeenlinnassa rakennustekniikan opiskelijat suunnittelivat uusia toimitiloja lammilaiselle Leila Landille. Projektin toimeksiannon taustalla oli idea koko toimitila-alueen suunnittelusta uudenlaiseksi. Projektin lopputuloksena Leila Land sai kattavan suunnitelman uusista rakennuksista, niiden 3D-mallinnukset sekä tarkkaan lasketun budjetin suunnitelmalle. Riihimäen yksikössä automaatio-, kone- ja tuotantotekniikan opiskelijat pääsivät tutustumaan forssalaiseen yritykseen nimeltä Joyride Games Oy aloittaessaan omaa kesäprojektiaan. Kyseisen projektin tarkoituksena oli kiipeilyseinän konseptointisuunnittelu. Ryhmän tavoitteena oli saada nykyisestä laitteesta pienempi ja sähkötön versio. Saimme tutustua insinöörien velvollisuuksiin muotoiluprojektissa, mistä on varmasti paljon hyötyä tulevaisuudessa, koko ryhmä toteaa. FUAS Innovation School -projekteihin voi tutustua myös Riihimäen yksikön tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden tekemän videon myötä Youtubessa: FUAS Innovation School

7 FUAS painoalojen työelämälähtöisen T&K-toiminnan edellytysten vahvistaminen Anne Timonen Teksti: Kirsi Hyttinen, Laurea Reetta Jänis, LAMK Seppo Niittymäki, HAMK Hyvinvointia ja liiketoimintaa luonnosta Teksti: Anne Timonen, LAMK Jyvälle Palvelumuotoilusta -tapahtuma Lahdessa Marraskuussa. Lahden ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattikorkeakoulu olivat osatoteuttajina vuosina Liiketoimintaa verkostoitumalla - Maaseudun luontoresurssit Green Care yrittäjyyden voimavarana -projektissa. Antti Sipilä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat kolme FUAS-hanketta käynnistettiin vuoden 2014 aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö tavoittelee erityisesti työllisyyden ja kilpailukyvyn edistämistä vahvistamalla ammattikorkeakoulujen työelämälähtöisen opetus-, tutkimus- ja kehitystyön laadukkuutta ja vaikuttavuutta. Rahoitetut hankkeet pyrkivät selkiyttämään FUASin roolia innovaatiojärjestelmän moottorina yhdessä muiden hankkeiden kanssa. Hankkeiden tavoitteena on vahvistaa FUASin TKI-painoalojen edellytyksiä työelämälähtöiseen tk-työhön (ensisijaisesti) ja opetukseen (toissijaisesti). FUAS-liittouman TKI-painoalat ovat Hyvinvoinnin turvaaminen, Yhteiskunnan turvallisuus ja eheys, Ympäristö- ja energiatehokkuus sekä Teknologiaosaaminen ja yrittäjyys. Toimintakausi 2014 keskittyi painoalojen kumppanuuksien määrittämiseen, kansainvälisen tk osaamisen kehittämiseen, kehit- FUAS Ympäristö- ja energiatehokkuus painoalan vierailu Euroopan parlamentissa Brysselissä tämisteemojen ja -tarpeiden määrittelyyn sekä kansainvälisten hankevalmistelujen työstämiseen. Hankkeissa on tunnistettu jäsenkorkeakoulujen yhteinen tarve kansainvälisen projektihallintaosaamisen kehittämiselle. Kansainvälinen kilpailukyky edellyttää vahvan osaamisen lisäksi moniulotteisia tietoja ja taitoja, jotka luovat uusia osaamisvalmiuksia myös ammattikorkeakouluille. Green Care tarkoittaa monimuotoista luontohoivaa ja -voimaa, joissa hyödynnetään ympäristön, eläinten, puutarhojen ja metsien käyttöä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Luonto, toiminta ja yhteisö nivoutuvat konseptissa palveluntuotannon tavoitteellisuuteen, ammatilliseen osaamiseen sekä vastuullisuuteen. Green Care -toimintatapoja on Suomessa toteutettu pienimuotoisesti kymmenisen vuotta, mutta tietoisuuden lisääntyminen on kasvattanut kiinnostusta sitä kohtaan. Projekti koostui yrittäjien osaamistarpeisiin suunnitelluista koulutusmoduuleista, pienryhmäkoulutuksista, seminaareista sekä opinto- ja benchmarking-matkoista koti- ja ulkomailla. Ammattikorkeakoulujen tehtävät projektissa liittyivät niiden substanssiin ja rooliin koulutusorganisaatioina. LAMK tuotti monialaisia Green Care teemaa edistäviä kehittämisprojekteja ja opinnäytetöitä sekä vastasi yrityksille suunnattujen palvelumuotoilun koulutusten toteutuksista. HAMK järjesti projektin aikana Vihreän välittämisen innovaatioareena tapahtumia, joissa yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö loi edellytyksiä uudenlaisiin työskentelyprosesseihin niissä toteutettujen työpajojen kautta. LAMK ja HAMK edistivät ammatillista- ja täydennyskoulutusta sekä oppilaitos- ja asiantuntijaverkostojen yhteistyötä suunnittelemalla ja tuottamalla opetuskäyttöön uusia työkaluja ja toimintamalleja projektin aikana, kuten mm. Green Care yrittäjyyden verkkokurssi sekä kor- kea-asteen ja toisen asteen yhteiset käytännöstä oppimisen -mallit. LAMK ja HAMK levittivät projektin aikana kehittynyttä asiantuntemustaan ja osaamistaan lehtiartikkelien, julkaisujen, sosiaalisen median sekä verkostokanaviensa kautta ja ne ovat hyödynnettävissä opetuksessa. Live - liiketoimintaa verkostoitumalla projekti toteutettiin yhteistyössä Työtehoseuran, ProAgrian, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun kesken ja projekti oli osittain ELY-keskuksen Maaseuturahaston rahoittama. Kolmella FUAS-hankkeella vahvistettiin TKI-painoalojen yhteistyötä mm. hankevalmistelun avulla

8 EDITORIAL Added value for the member institutions by FUAS cooperation The year 2014 shortly in English Text: Jouni Koski, President and CEO, Laurea In 2014 the operation of FUAS was focused more on the added value that the cooperation brings for the member institutions. The aim was to focus the operation and to simplify the structures. Text: Jaana Ignatius and Sara Heikkilä, FUAS The FUAS Advisory Board was launched in January It aims to strengthen the interaction of FUAS and the society with the means of open discussion and collaboration. The Advisory Board consists of about 30 stakeholders of the member institutions. In the field of RDI, the member institutions continued working on shared projects. In 2014 this included for example supporting entrepreneurship in the field of Green Care (LIVE liiketoimintaa verkostoitumalla project) and improving the prerequisite of the FUAS focus areas. The number of students taking part on the summer studies continued increasing. In the summer 2014, the FUAS Innovation School offered the students an opportunity to improve their skills working on projects set by various companies. This student-focused and co-operative style of learning allowed students to become acquainted with the practical and business-oriented teamwork while taking part on real company or product development projects. The member institutions continued developing the shared quality management and worked together to achieve synergy in the area of quality. In addition to the member institutions, the student unions collaborated to enhance the quality of their operations. In the autumn 2014, the operating structure of FUAS was renewed and the base for achieving the concrete goals of the new strategy was formed. In practice this meant refining the structure and governance of the federation and focusing the operation forwards the defined areas of strategic cooperation. The areas of strategic cooperation rise from the new FUAS strategy and reflect the most fruitful cooperation of the past with some new boost. The areas of strategic cooperation in the future are Summer studies, Graduate School, Virtual Campus and Services for companies and communities. The new areas of strategic cooperation were introduced to the personnel in the autumn and they were collaboratively worked in the FUAS-liittoumapäivä, the collaborate development day in which about 170 FUAS co-workers and stakeholders participated at the Finlandia Hall. As one purpose of FUAS is to strengthen the regional operating prerequisites of its member institutions the Board of FUAS took an active role in the development of higher education policy by publishing the first statement of FUAS at the end of October. The statement pointed out that the business life of the greater Helsinki metropolitan area necessities diverse collaboration of the UASs in the region. The year 2014 meant strategic renewal for FUAS: Focused areas of strategic cooperation Renewed operating structure More active role in the development of higher education policy Good cooperation emerges from a shared will among partners. Shared starting points and commonly recognised goals allow equitable collaboration based on strong trust. Trust among member institutions has made it possible to engage in open-minded cooperation. This enhances the institutions ability to respond to the major changes taking place in the operating environment, in which the serious economic situation is simultaneously both a cause and an effect. In this situation, higher education is expected to exhibit greater influence and efficiency, which also requires collaboration among institutions of higher education. Through experience, collaboration among the member institutions has been refined which has also helped to identify the areas of cooperation which produce the best final outcome. As the new act on Universities of Applied Sciences, new operating licences for the universities of applied sciences and a new funding system based on effectiveness all came in the same year, it was a convenient moment to update the strategy of FUAS, in which the starting point was the strengthening of the influence of the member institutions and their ability to achieve results. A significant strategic decision made in 2014 was that the operation focuses on four areas of strategic cooperation in the future: 1) Summer Studies advance studying yearround, and increase the possibilities to participate on studies from the other member institutions. 2) In education leading to a master s degree, Graduate School increase the study opportunities and bring them to an international level while making studies available year-round. 3) Virtual Campus increase digital study possibilities that are independent of time and place, while enabling tailored study paths for the students. 4) Services for companies and communities strengthen the role of member institutions as operators in the regional development, making it possible to offer the best combinations of skills and knowledge for corporate and organisation clients. The strategic strength of FUAS is based on the utilisation of differences, rather than harmonising activities. The developing Helsinki Metropolitan Area calls for collaboration of diverse, business and industry related and profession-based, higher education institutions. FUAS responds this need through comprehensive service provision based on diverse expertise. In this respect, the purpose of FUAS is to strengthen the regional operational prerequisites of its member institutions in the greater Metropolitan area. FUAS focuses on four areas of strategic cooperation: 1. Summer Studies, 2. Graduate School, 3. Virtual Campus, and 4. Services for companies and communities The developing the greater Helsinki Metropolitan Area calls for collaboration of diverse, business and industry related and profession-based, higher education institutions. FUAS responds to this with comprehensive service provision based on diverse expertise

9 Osoitelähde: Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun osoitejärjestelmä. Osoitemuutokset: FUAS-liittouma - Federation of Universities of Applied Sciences - Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun muodostama strateginen liittouma. Lisätietoja: Seuraa meitä! Hämeen ammattikorkeakoulu PL 230 (Visamäentie 35 A) Hämeenlinna Puh Lahden ammattikorkeakoulu PL Lahti Puh Laurea-ammattikorkeakoulu Ratatie Vantaa Puh

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

FUAS pähkinänkuoressa

FUAS pähkinänkuoressa FUAS pähkinänkuoressa 11/2013 FUAS-liittouman kehitysvaiheet Kumppanuussopimus 2008 Yhteinen strateginen tahtotila 2020: sopimus OKM:n kanssa (2010-2012) Toimenpideohjelma (2010-2012) FUAS-liittouman perustamissopimus

Lisätiedot

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS liittouman kehitysvaiheet Kumppanuussopimus 2008 Yhteinen strateginen tahtotila 2020: sopimus OKM:n kanssa (2010 2012) Toimenpideohjelma (2010 2012) FUAS liittouman perustamissopimus

Lisätiedot

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUAS ajankohtaisia asioita Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUASin vastaus OKM:lle 17.2.2011 HAMK, LAMK ja Laurea ovat muodostaneet strategisen

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

HAMK VISIO. HAMKilla on innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. OPISKELIJAN OSAAMINEN JA OPPIMINEN KESKIÖSSÄ - YMPÄRIVUOTISESTI

HAMK VISIO. HAMKilla on innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. OPISKELIJAN OSAAMINEN JA OPPIMINEN KESKIÖSSÄ - YMPÄRIVUOTISESTI HAMK VISIO 2020 HAMKilla on innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. OPISKELIJAN OSAAMINEN JA OPPIMINEN KESKIÖSSÄ - YMPÄRIVUOTISESTI Rakenteellinen kehittäminen Esimerkkejä toiminnasta

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU V I S I O 2 0 2 0 Metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä 30.1.2014 Jouni Koski www.laurea.fi Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 Metropolialueen

Lisätiedot

Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista

Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista Oppiminen kannattaa aina S. Niinistö-Sivuranta Laurea 17.3.2014 www.laurea.fi Oppia voi milloin vain Mitä Laureassa on

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Korkeakoulutusta vuodesta 1840 Juuret syvällä Mustialan mullassa V HAMKilla on vuonna 2020 innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. Keskeisimmät tunnusluvut

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

FUAS-liittouma Rakenteet ja ohjausjärjestelmä

FUAS-liittouma Rakenteet ja ohjausjärjestelmä FUAS-liittouma Rakenteet ja ohjausjärjestelmä 15.2.2013 Liittoumahallitus 2 Rehtorikollegio Toiminnanjohtaja Sihteeristö Viestintä TKI-OR Koulutusvastuut-OR Ohjaus ja järjestelmät-or Hyvinvoinnin turvaaminen

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

FUAS Virtuaalikampus. Voimaa ja laatua kumppanuudesta 7.3.2011. Jaana Kullaslahti, HAMK

FUAS Virtuaalikampus. Voimaa ja laatua kumppanuudesta 7.3.2011. Jaana Kullaslahti, HAMK FUAS Virtuaalikampus Voimaa ja laatua kumppanuudesta 7.3.2011 Jaana Kullaslahti, HAMK 2 Työryhmän jäsenet Leena Vainio HAMK, pj. Kari Katajisto HAMK (IT-Tietohallinto) Pirjo Kuisma HAMK (Opintoprosessin

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Lyhyesti uusista DI-ohjelmista 2015 Isohenkilökoulutus to 28.8.2014 Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Master s Programmes at SCI Starting 2015 (in English) Master s Programme in Engineering Physics *

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

FUAS pähkinänkuoressa

FUAS pähkinänkuoressa FUAS pähkinänkuoressa Tulevaisuusseminaari Långvik 30.-31.1.2014 Outi Kallioinen rehtorikollegion pj. FUAS-liittouman kehitysvaiheet Kumppanuussopimus 2008 Yhteinen strateginen tahtotila 2020: sopimus

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Miten strategiset muutokset saadaan parhaiten aikaan - Tunnista myös kompastuskivet

Miten strategiset muutokset saadaan parhaiten aikaan - Tunnista myös kompastuskivet Miten strategiset muutokset saadaan parhaiten aikaan - Tunnista myös kompastuskivet Maarika Maury Kissconsulting Creative Commons Dreamstime Free Stock Photos KISSCONSULTING Perustettu vuonna 1990 Muutosloikka

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK BIM Metropoliassa 21.11.2013 Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK Metropolia lyhyesti Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toiminut vuodesta 2008, kun silloinen Stadia ja Evtek yhdistyivät Neljä koulutusalaa

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

YAMK-tutkinnon verkostomainen kehittämismalli FUAS GRADUATE SCHOOL. Katri Ojasalo Yliopettaja, Laurea

YAMK-tutkinnon verkostomainen kehittämismalli FUAS GRADUATE SCHOOL. Katri Ojasalo Yliopettaja, Laurea YAMK-tutkinnon verkostomainen kehittämismalli FUAS GRADUATE SCHOOL Katri Ojasalo Yliopettaja, Laurea 2 ESITYKSEN ETENEMINEN Mikä on FUAS-liittoutuma? FUAS:n YAMK-tunnuslukuja Mikä on FUAS Graduate School?

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää

AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää 2 Näistä asioista puhumme tänään Hankkeen lähtökohdat Hankkeen tavoitteet ja toimintavaiheet

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Talousalueparlamentti, Hyvinkää 18.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

strategisen muutoksen tukena

strategisen muutoksen tukena Ammatillinen opettajakorkeakoulu strategisen muutoksen tukena Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johtaja, dosentti (TaY) Miten? Tutkimalla ja hankkimalla uutta tietoa Ennakoimalla

Lisätiedot

Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho

Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho Hankkeissa (N=17) on mukana 2 25 amkia/hanke Lähes jokaisessa hankkeessa on tavoitteena Yritys/organisaatioyhteistyön tehostaminen, osaamisen kehittäminen,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Rehtori Lauri Lantto Oulun seudun ammattikorkeakoulu KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta www.laurea.fi 2 Strateginen ulottuvuus Eettisyys ja vastuullisuus

Lisätiedot

LUT Karvin seminaari

LUT Karvin seminaari LUT QMS @ Karvin seminaari 14.6.2017 Laatujärjestelmän esittely lyhyesti Auditoinnin jälkeisen kehittämistyön esittely Arvio laatujärjestelmän ja auditoinnin vaikuttavuudesta korkeakoulun toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5.

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5. Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere Mikä Diakonia-ammattikorkeakoulu? Osa eurooppalaisten diakonia-alan korkeakoulujen

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki 8.11.2002 Pirjo Ståhle Organisaation tieto- ja toimintaympäristöt Suhteet avoin tiedonvaihto mekaaninen orgaaninen

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. Ennakointiseminaari Helsinki, Johtaja Esa Karvinen

Tilaisuuden avaus. Ennakointiseminaari Helsinki, Johtaja Esa Karvinen Tilaisuuden avaus Ennakointiseminaari Helsinki, 16.2.2016 Johtaja Esa Karvinen Koulutus ja inhimillinen pääoma ovat keskeisiä työn ja hyvinvoinnin turvaamisen kannalta Suomi elää monin tavoin haasteellisessa

Lisätiedot

Väitöskirjojen hyödyntäminen opetuksen kehittämisessä case ammattikorkeakoulut

Väitöskirjojen hyödyntäminen opetuksen kehittämisessä case ammattikorkeakoulut Väitöskirjojen hyödyntäminen opetuksen kehittämisessä case ammattikorkeakoulut Peda-forum-päivät Vaasa 16.-17.8.2017 Mervi Friman HAMK/AMOS mervi.friman@hamk.fi Amktut-ryhmä SISÄLTÖ Amktut-hanke Ammattikorkeakouluihin

Lisätiedot

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012 Aallonhuiput Aalto University Doctoral Student Association Lauri Kovanen, November 8th 2012 What? Founded in 2009 Common ground for different backgrounds Represents PhD students in Aalto and AYY Aalto

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(7) TU-91 STRATEGINEN JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava TU-91.100C Avoin koodi strategian ja kansainvälisen

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi Jaana Kullaslahti

Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi Jaana Kullaslahti Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi 11.12.2017 Jaana Kullaslahti Pedagoginen johtaminen ja koulutuksen kehittäminen mitä tietoa?

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Verkostojen voima saako rahalle vastinetta?

Verkostojen voima saako rahalle vastinetta? Verkostojen voima saako rahalle vastinetta? Kv-kevätpäivät Sessio B1, 13.5.2014 Kirsti Virtanen, Turun ammattikorkeakoulu Mervi Rantanen, Aalto-yliopisto Sisältö 1. Verkostoyhteistyön johtaminen - case

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat Innovaatiotoimintaa tukevien yhteistyörakenteiden kehittäminen Innovaatiokeskusten vahvistaminen ja kansainvälistäminen Oulun kaupungin roolin vahvistaminen

Lisätiedot

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen 2017-2019 ja 2018-2020 OKM 22.8.2017 Erityisavustukset korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin 2017-2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Opetussuunnitelmatyön ristiinarviointi Syksy 2014

Opetussuunnitelmatyön ristiinarviointi Syksy 2014 Opetussuunnitelmatyön ristiinarviointi Syksy 2014 Heikkilä Sara Ignatius Jaana Järvinen Marjo-Riitta Kuisma Pirjo Kullaslahti Jaana Mäkelä Eija Nieminen Leena 14.1.2015 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1 2 Ristiinarvioinnin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman linjakeskustelu. Preliminary discussion for the planfo-action

Toimintasuunnitelman linjakeskustelu. Preliminary discussion for the planfo-action Toimintasuunnitelman linjakeskustelu Preliminary discussion for the planfo-action Keskustelun tavoitteet / Purpose of the Discussion Selkeyttää edustajistolle toimintasuunnitelman rakennetta / Clarify

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Annukka Pakarinen Koulutuspäällikkö Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Biotalouden yksikkö Bio- ja elintarviketekniikka HAMK

Annukka Pakarinen Koulutuspäällikkö Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Biotalouden yksikkö Bio- ja elintarviketekniikka HAMK Annukka Pakarinen Koulutuspäällikkö Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Biotalouden yksikkö Bio- ja elintarviketekniikka HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen 23 4 7 2 AMKkoulutusta Master

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista -

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Helli Kitinoja Seinäjoen ammattikorkeakoulu KV-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 4.6.2012 KESU 2011-2016

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot