TOIMINTAKERTOMUS Marja Happonen & Maija Aksela

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Marja Happonen & Maija Aksela"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS Marja Happonen & Maija Aksela 0

2 Sisällys 1 Alkusanat Toiminnan kuvaus Toiminnan tavoitteet ja strategia Opetuksen tavoitteet Yritysten näkökulma Laitevalmistajien näkökulma Yliopiston näkökulma Toiminnan rahoitus ja yhteistyötahot Toiminnan organisointi Ohjausryhmä Toimintamallit Toimintavuosi Teemat Toimintamallit ja osallistujat Tapahtumat, jotka näkyivät Kemianluokka Gadolinissa Toiminta muualla Kemian Gadolin -klubit Kuukauden työt Yritysyhteistyö Kemianluokka Gadolinin ja yritysten yhteistyötapahtumat Uusia laitteita AGA:lta, Bruker Opticsilta ja Laskentavälineeltä Kokeellisia töitä yhteistyössä Aineenopettajankoulutus ja opettajien täydennyskoulutukset

3 1 Alkusanat Kemianluokka Gadolinin tavoitteet, toiminta- ja rahoitusmallit sekä toisen vuoden toiminta on koottu tähän toimintakertomukseen. Toimintakertomuksen laadinnassa on käytetty sähköistä varauskalenteriamme, tilastoja, kokousmuistioita ja toimintaa kuvaavia materiaaleja. Kuvia on valittu toimintavuoden aikana kerätystä kuvapankista. Kemianluokka Gadolin on pilottihanke, jonka yhteistyötahoina ovat Kemianteollisuus ry, kemian laitos, kemian opetuksen keskus (Kemma) ja lukuisia kemianteollisuuden yrityksiä, sekä laite-, oppimateriaali- ja materiaaliyrityksiä. Pilottihanke on kolmivuotinen, mutta tavoitteisiin on kirjattu Kemianluokka Gadolinin toiminnan vakauttaminen ja jatkaminen myös pilottivaiheen jälkeen. Kemianluokka Gadolinin toimintaa ohjaa ohjausryhmä, joka koostuu Kemian laitoksen, Kemianteollisuus ry:n, Kemian opetuksen keskuksen, Opettajankoulutus laitoksen, Opetushallituksen, MAOL ry:n, Suomen kemian seuran Kemian opetuksen jaoston, sekä kemianalan yritysten edustajista (ks. tarkemmin s. 8 ). Toinen toimintavuosi on ollut Kemianluokka Gadolinissa hyvin aktiivinen ja toimintaa on järjestetty monipuolisesti. Kemiaa, kemian opetusta, kemian alan yrityksiä ja kemian mahdollisuuksia on tuotu esiin innostavasti ja kohderyhmille räätälöidysti ympäri vuoden. Kemianluokka Gadolinissa ja Kemianluokka Gadolinin työpajoissa on vieraillut paljon väkeä lapsista isovanhempiin, oppilaista opettajiin, kouluhallinnosta yritysväkeen, sekä taiteentekijöistä tieteentutkijoihin. Toiminta alkoi toisena toimintavuonna biologian opettajien toiminnallisella laboratoriovierailulla ja päättyi Japanin prinsessan vierailuun Kemianluokka Gadolinissa. Koordinaattorina toimivat FM Greta Tikkanen ja varakoordinaattori FL Johannes Pernaa. Kemianluokan assistenttina toimi kokeellisuudessa FM Marja Happonen ja molekyylimallinnuksessa FM Jenni Västinsalo. Lukuvuoden aikana Gadolinissa ohjasivat useat kemian aineenopettaja opiskelijat sekä kemian opetuksen kurssien Kokeellisuus kemian opetuksessa I & II, sekä Mallit ja visualisointi opiskelijat. Lisäksi tutkimuslaboratorio vierailuita ja Gadolin klubeja olivat pitämässä useat kemian laitoksen ja yhteistyöyritysten tutkijat. Hankkeen jatkotavoitteisiin vuosina kuuluvat mm. Kemianluokka Gadolinin toimintamuotojen vakiinnuttaminen osaksi koulujen ja oppilaitosten opiskelua, toiminnan rahoituksen vakauttaminen sekä sopivien toimintamallien kehittäminen eteenpäin yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Kiitos kaikille yhteistyötahoille aktiivisesta ja innovatiivisesta yhteistyöstä Kemianluokan hyväksi! Iloa ja elämyksiä kemiasta Kemianluokka Gadolinissa! 2

4 2 Toiminnan kuvaus 2.1 Toiminnan tavoitteet ja strategia Kemianluokka Gadolinin toimintaa ja toiminnan arviointia ohjaavat sen tavoitteet. Kemianluokka Gadolin on yhteisöllinen hanke mielekkään kemian opetuksen, oppimisen ja opiskelun tueksi. Kemianluokka Gadolinin tavoitteena on kehittää ja tuottaa sellaista toimintaa ja materiaalia, jolla tuetaan positiivista kemiakuvaa, kemian opetusta ja oppimista, kemianalan ja kemiantutkimuksen tuntemusta, sekä innostetaan ja kannustetaan kemian pariin. Näillä toimilla Kemianluokka Gadolin pyrkii tukemaan yliopiston, koulujen, yritysten ja muiden yhteistyötahojen lyhyiden ja pitkän aikavälin päämääriä. Saumaton yhteistyö eri yhteistyötahojen välillä on kemianluokka Gadolinin tärkein tavoite, joka mahdollistaa innovatiivisen, monipuolisen, asiantuntijuuteen perustuvan, innostavan ja opetusta tukevan kehitys- ja tutkimustyön kemianopetuksessa. Seuraavissa kappaleissa on käsitelty tavoitteita eri näkökulmista. Kuva 1 Kemian aineenopettajaopiskelijat ohjaavat esikoululaisten vierailua Kemianluokka Gadolinissa Opetuksen tavoitteet Kemianluokka Gadolinin opetukselliset tavoitteet pohjautuvat valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin (ks. jotka huomioimalla tuemme kemian kouluopetusta eriasteilla, sekä uusimpaan kemianalan, kemian oppimisen ja opetuksen tutkimustietoon, jolla tuetaan kemianalan tietoisuuden lisäämistä, opetuksen kehitystä ja kemian osaamista yhteiskunnassa. Tavoitteena on merkityksellisen ja mielekkään opetuksen, oppimisen ja opiskelun tukeminen eri oppilas-, opiskelija-, opettaja- ja yhteistyöryhmille. Kemianluokka Gadolin pyrkii opettamaan kemiaa tavalla, joka 3

5 innostaa kemiaan ja auttaa ymmärtämään kemiaa paremmin. Oppimisen elämyksiä tuottamalla pyrimme tuomaan kemiaa positiivisella ja monipuolisella tavalla esiin ja samalla vahvistamaan positiivista kuvaa kemiasta, kemiantutkimuksesta ja kemianalasta. Tavoitteisiin pääsemiseksi eri vierailijaryhmille räätälöidään työpajoja tukemaan vierailujen oppimis- ja muita tavoitteita. Tärkeänä tavoitteena on myös ottaa huomioon oppilaiden tai vierailijoiden taitotaso aina vierailun suunnittelusta palautelomakkeen muotoiluun saakka. Lukuisat kokeelliset työohjeet ja mallinnuspajat sekä esitykset muokataan jokaiselle vierailijaryhmälle sopiviksi. Kemianluokan opetuksen tavoitteena on integroida toimintaan ajankohtainen tutkimus ja kemian monipuoliset sovellukset sekä yhteiskunnallinen merkitys, sekä ammatinvalintatieto Yritysten näkökulma Kemianluokka Gadolin toimii yhteistyössä useiden yritysten kanssa. Yritykset pääsevät Kemianluokka Gadolinin kanssa yhteistyössä vaikuttamaan eri vierailijaryhmien kemianalan tuntemukseen, kemian merkityksen ja tutkimuksen esille tuomiseen sekä mielikuvien muodostamiseen. Yhteistyössä saamme kemiasta kiinnostavaa ja alan huippuosaajat pääsevät tekemään monipuolista yhteistyötä ja vaikuttamaan koulumaailman kanssa. Yritysten kanssa kehitetään yhteistyössä kokeellisia töitä, jotka liittyvät yrityksen painopistealueisiin. Yhteistyössä kehitetyt työt tuovat Kemianluokka Gadolinin vierailijoille yrityksen kemiaa esiin tavalla, jossa pääsee itse tekemään ja kokemaan. Tällöin yrityksen osaaminen tulee opiskelijoille paremmin esiin ja teoriassa voidaan tuoda yrityksen osaamista näkyville. Töissä tarvittavat yritysten lahjoittamat laitteet, välineet, opetusmateriaalit ja kemikaalit mahdollistavat Kemianluokka Gadolinin opetuksessa sellaisten töiden tekemisen, joihin ei peruskouluissa ja lukioissa normaalisti ole tarvittavia resursseja. Kemian ala tarvitsee osaajia monella eri tasolla, niin huippututkijoita kuin laborantteja, huoltomiehiä ja markkinointi- ja viestintähenkilöstöä, rekkakuskeja ja siivoajia, taloushenkilöstöä ja tuotannon väkeä, joten on tärkeää, että yritysten uravaihtoehtoja voidaan tuoda esiin ja kemian osaamista painotetaan myös muiden kuin kemistien työnkuvassa. Useat eri tilaisuudet, joissa Gadolin on mukana järjestämässä ohjelmaa, tarjoavat yritysten tutkijoille erinomaisen mahdollisuuden kertoa yrityksen ja oman tutkimuksensa erityisalueesta ja verkottua nuorten ja opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden innostaminen ja motivoiminen yrityksen painopistealueille voi hyvin tapahtua juuri Kemianluokka Gadolinissa. 4

6 Kemianalan näkyvyyden ja positiivisen kemiakuvan luomisessa yhteistyön näkyvyydellä on tärkeä merkityksensä. Lasten ja nuorten oppimisen ja innostuksen tukeminen vahvistaa yrityksen positiivista kuvaa. Yhteistyön näkyminen vierailuilla, markkinoinnissa ja lehtijutuissa vahvistaa yrityksen tunnettavuutta ja yrityksen osaamisalueiden kemian tuntemusta. Kemianluokka Gadolin palvelee yhteistyöyrityksiään järjestämällä yrityksen henkilökunnalle tai yhteistyökumppaneille ohjattuja vierailuita Kemianluokka Gadoliniin tai järjestämällä työpajoja ja ohjelmaa yrityksen tiloissa. Näillä vierailuilla Kemianluokka Gadolinin toiminta tulee yritykselle tutuksi ja kemian oppiminen on elämys, niin lapsille kuin viestintäjohdollekin. Räätälöimme yritysyhteistyö vierailut, esitykset ja työpajat aina kohderyhmän, ajan ja aihetoiveiden mukaan. Pyrimme kehittämään yhteistyötä jatkossakin eteenpäin ja luomaan uusia toimivia yhteistyömalleja, sekä edelleen kehittämään ja vahvistamaan jo olemassa olevia. Innovatiiviset ratkaisut ja aloitteellinen yhteistyö mahdollistavat monipuolisen vuorovaikutuksen Kemianluokka Gadolinin, yritysten, kemian laitoksen, koulumaailman ja muun yhteiskunnan välille. Kuva 2. AGA oy:stä Aila Weaver ja Minna Matrone kertoivat AGA:sta ja kaasujen kemiasta lukion kemiankilpailussa pärjänneille opiskelijoille ja heidän kemianopettajilleen komppapäivien yhteydessä. 5

7 2.1.3 Laitevalmistajien näkökulma Kemianluokka Gadolin tekee yhteistyötä useiden eri laitevalmistajien kanssa. Laitteet ja laitevalmistajat saavat Kemianluokka Gadolinin kanssa yhteistyössä positiivista näkyvyyttä ja uusia osaavia käyttäjiä. Yhteistyöllä laitevalmistajien kanssa Kemianluokka Gadolinissa voidaan toteuttaa sellaisia töitä, joita ei peruskouluissa ja oppilaitoksissa normaalisti pystytä toteuttamaan. Laitevalmistajien rooli Kemianluokka Gadolinin oppilastöiden kehittämisessä ja mahdollistamisessa on tärkeä. Oikeilla laitteilla ja hyvin suunnitelluilla töillä voidaan kehittää Kemianluokka Gadolinista nykyaikainen ja tutkimuslaboratoriota simuloiva vierailulaboratorio. Kemianluokka Gadolinissa koulutetaan kemian aineenopettajia ja kemian aineenopettajaopiskelijoita. Kemian opetuksen täydennyskoulutuksissa kemian opettajat pääsevät kokeilemaan ja tutustumaan laitteisiin käytännössä. Aineenopettajaopiskelijat toteuttavat kurssiensa yhteydessä uusien töiden suunnittelua, ohjaavat laitteiden käyttöä vierailijaryhmien kanssa ja omaksuvat laitteet osaksi omaa osaamistaan jo opiskeluaikana. Opettajien hyvä laitteiden käyttötaito ja teoriatieto mahdollistavat ja helpottavat laitteiden käyttöönottoa myöhemmin kouluissa ja muissa työpaikoissa Yliopiston näkökulma Kemianluokka Gadolinin toiminta on Helsingin yliopiston tavoitteiden mukaista. Kemianluokka Gadolin toteuttaa yliopiston kolmatta tehtävää tehdä yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa tukien yritysyhteistyötä sekä koulu ja oppilaitosyhteistyötä. Kemianluokka Gadolinin toiminta tukee valmistuvien maistereiden, lisensiaattien ja tohtoreiden sekä aineenopettajien osaamisen kehittämistä osana elinikäisen oppimisen periaatteita. Samalla yliopisto saa ajankohtaista tietoa koulutuksen vaatimuksista ja työelämän tarpeista. Toiminta tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tehdä tutkimusta kemian oppimisesta, opetuksesta ja opetusmateriaaleista. Kemianluokan toiminta ja useat tutkimukset edistävät mahdollisuuksia tehdä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä kemian opetuksen alalla. 6

8 Kemian opetuksen vahvistaminen yleissivistävissä oppilaitoksissa ja nuorten kiinnostuksen herättäminen kemiaa kohtaan on tärkeää. Peruskoulun ja lukion jälkeen kemianalan jatko-opinnot valitsevien nuorten määrään voidaan vaikuttaa tukemalla opetusta ja kemian alan kiinnostavuutta. Toiminta tukee positiivisen mielikuvan luomista kemiasta kokeellisena ja tulevaisuudessakin merkittävänä tieteenä. Kemian opettajankoulutusyksikkö hyödyntää Kemianluokka Gadolinia kursseillaan ja Kemian opetuksen keskus järjestää täydennyskoulutusta luokanopettajille ja aineenopettajalle Kemianluokka Gadolinin tiloja ja uusimpia opetusmateriaaleja hyödyntäen. (Ks. luku 5) 2.2 Toiminnan rahoitus ja yhteistyötahot Kemianluokka Gadolin toimii yhteistyössä Helsingin yliopiston kemian laitoksen, yritysten opetusalanjärjestöjen sekä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Kemianluokka Gadolinin toimintaa tukevat yrityksen kantavat yhteiskuntavastuutaan tukemalla lasten ja nuorten kiinnostumista ja oppimista kemiassa. Kemianluokka Gadolin toimii Kemian laitoksen tiloissa ja kemian laitos tukee toimintaa tarjoamalla tilat toiminnalle. Kemianluokka Gadolinin rahoitus pohjautuu yhteistyösopimuksiin eri yhteistyötahojen kanssa. Toiminta perustuu WIN-WIN-WIN malliin, jossa oppilas pääsee oppimaan ja kokemaan jotain uutta kemian opetuksessa, oppilas tutustuu kemian alaan ja ymmärtää kemian merkityksen yhteiskunnassa, kemia opettajankoulutusyksikkö voi kouluttaa tulevia opettajia käytännössä ja kehittää uutta opetusmateriaalia kemian opetukseen, Kemian opetuksen keskus voi täydennyskouluttaa opettajia käyttäen Kemianluokka Gadolinissa / opetuskursseilla kehitettyjä materiaaleja, yritykset pääsevät tukemaan arvokasta työtä lasten ja nuorten kiinnostuksen ja oppimisen sekä kemian opetuksen kehityksen hyväksi. AGA Oy Borealis Polymers Oy Bruker Corporation Danisco Oy Helsingin kaupunki, Opetusvirasto Is-Vet Oy Laskentaväline Kemianteollisuus ry Helsingin yliopiston Kemian laitos Kemira Oyj MAOL ry Neste Oil Oyj Opetushallitus PLD Finland Oy Suomen Kemian Seura, Kemianopetuksen jaosto VWR International Oy 7

9 2.3 Toiminnan organisointi Kemianluokka Gadolinin toimintaa johtaa hankkeen ohjausryhmän tuella Kemian opetuksen keskuksen johtaja, professori Maija Aksela. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastasivat lukuvuonna koordinaattori FM Greta Tikkanen ja varakoordinaattori FL Johannes Pernaa. Lisäksi toiminnassa oli mukana kokeellisuudesta vastannut assistentti FM Marja Happonen ja mallinnuksesta vastannut assistentti FM Jenni Västinsalo, sekä 16 kemian jatko- ja perustutkinto-opiskelijaa opintokäyntien ohjaajana sekä sisältö- ja verkkomateriaalin tuottajana. Nuorten kemian Gadolin klubien järjestäjänä ja emäntänä toimi Kemian opetuksen keskuksesta FM Jenni Västinsalo. Kemian laitoksen laboratorioiden tutkimus- ja opetushenkilökunta osallistui Kemianluokka Gadolinin opintokäyntien toteutukseen järjestämällä tutkimuslaboratorioesittelyjä Ohjausryhmä Ohjausryhmä vahvistaa Kemianluokka Gadolinin strategian, toimintasuunnitelman ja budjetin, osallistuu toiminnan suunnitteluun sekä arviointiin ja ideoi resurssien hankintaa. Ohjausryhmän muodostavat opetushallinnosta, elinkeinoelämästä, pedagogisista opettajajärjestöistä sekä yliopistosta kutsutut edustajat (ks. taulukko 2). Mahdollisten uusien sponsoreiden mukaantulo täydentää ohjausryhmää. Taulukko 2. Ohjausryhmän kokoonpano (tilanne ) Pj., Professori Mikko Ritala Professori Markku Räsänen Professori Maija Aksela Opetusneuvos Marja Montonen Toimitusjohtaja Timo Leppä Apulaisjohtaja Riitta Juvonen Johtaja Ilkka Pollari Erikoistutkija Alpo Toivo Henkilöstöpäällikkö Mika Talvio Suunnittelupäällikkö Kari Sarantila Opetuskonsultti Leena Hiillos Helsingin yliopisto, Kemian laitos Helsingin yliopisto, Kemian laitos Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Valtakunnallinen kemian opetuksen keskus Opetushallitus Kemianteollisuus ry Kemianteollisuus ry Kemira Oyj, Espoon tutkimuskeskus Neste Oil Oyj Aga Oy Borealis Polymers Oy Helsingin kaupunki 8

10 Yliopistolehtori Jarkko Lampiselkä Toiminnanjohtaja Juha Sola Puheenjohtaja Nina Aremo sihteeri, Koordinaattori Greta Tikkanen Varakoordinaattori Johannes Pernaa Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry Suomen Kemian Seura, Kemianopetuksen jaosto Helsingin yliopisto, Kemian laitos Helsingin yliopisto, Kemian laitos 2.4 Toimintamallit Kemianluokka Gadolinin toimintaa ohjaavat asetetut tavoitteet (ks. luku 1). Kalenterivuosittain Kemianluokka Gadolinille toiminnalle valitaan teemat, joiden mukaan sisältöä kehitetään. Gadolinin toiminta pohjautuu vahvasti toiminnallisille opintovierailuille, jotka koostuvat kokeellisesta laboratoriotyöskentelystä, molekyylimallinnuksesta, kierroksista ja tutkimuslaboratoriovierailuista. Kokeellisessa laboratoriotyöskentelyssä korostetaan tutkimuksellista lähestymistapaa ja motivoidaan vierailijoita kemian tutkimiseen ja oppimiseen. Tietokoneavusteiset työt, kuten molekyylimallinnus, animaatiot sekä simulaatiot täydentävät kokeellisen työn ymmärtämistä visualisoimalla ja havainnollistamalla kemiallisia ilmiöitä mallinnus- ja simulaatio-ohjelmien avulla. Tutkijatapaamiset ja vierailut kemian laitoksen tutkimuslaboratorioihin osana opintokäyntiä tai Gadolin-klubin muodossa tukevat kemian tutkimuksen luonteen ja merkityksen kehittymistä, sekä tarjoavat positiivisia kokemuksia aidossa tutkijaympäristössä. Kemianluokka Gadolin toimii myös kemian alan koulutustarjonnan ja ammatinvalinnan tukena ja tarjoaa vierailijoilleen tukea ja lisämateriaalia opintojen suunnitteluun. Vierailujen yhteyksissä pidettävissä yleisesityksessä esitellään kemian alaa ja koulutustarjontaa laajasti ja kerrotaan kemian mahdollisuuksista. Yritykset pääsevät vuorovaikutukseen vierailijoiden kanssa yhteistyötöiden kautta luontevasti tavalla, joka kiinnostaa kohderyhmää. Yhteistyötöissä yrityksen kemia tulee hyvin esiin ja kemianalasta saadaan laajempi kuva. Lisäksi erilaisissa tilaisuuksissa järjestettävät yritysesittelyt ja -tilaisuudet sekä mediayhteistyö tarjoavat mahdollisuuksia laajentaa kemiasta koettavaa mielikuvaa valikoitujen tai laajojen taustaryhmien parissa. Mahdollisuus asiantuntijaluentoihin yhteistyökumppaneiden vierailuilla ja Gadolin klubeissa avaa vuorovaikutuskanavan yritysten, yliopiston ja koulumaailman välille. Huippututkijoiden vuorovaikutus nuorten kanssa lisää kemian kiinnostavuutta. Kemianluokka Gadolin järjestää asiantuntijoiden 9

11 tutkimusesityksiä ja konsultointia toimien linkkinä eri yhteisöjen välillä. Yliopiston ja yritysten asiantuntijaluentoja on järjestetty mm. Kemiran orgaanisen kemian osaston vierailukäynnille sekä Gadolin klubien yhteydessä. Kemian opetuksen tutkimus ja kehittämistutkimusten tekeminen Kemianluokka Gadolinissa on luonteva osa opettajankoulutusyksikön ja Kemianluokka Gadolinin yhteistyötä. Kemian opetuksen kursseilla aineenopettajaopiskelijat pääsevät suunnittelemaan, ohjaamaan ja kehittämään vierailuita osana omia opintojaan. Lisäksi Kemianluokka Gadolin tarjoaa mahdollisuuden tutkimuksen tekoon ja laajankin aineiston keräämiseen ja analysoimiseen. Tämä yhteistyö tukee Kemianluokka Gadolinin jatkuvaa kehitystä kemian opetuksen tukena. Graduprojekteja on mahdollisuus tehdä myös yhteistyössä yritysten, laitevalmistajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa, jotta tutkimuksia ja kehittämistutkimuksia saadaan kohdennettua paremmin uusimpiin kemian alan innovaatioihin sekä niiden tuomiseen mukaan koulukemiaan. Opettajien täydennyskoulutuskurssit tukevat toiminnan kehittämistä sekä luovat vuorovaikutuskanavan opettajien ja Kemianluokka Gadolinin yhteiselle toiminnalle. Täydennyskoulutuksissa opettajat usein sitoutuvat kehittämään omaan opetukseensa sovellettavaa opetusmateriaalia. Täydennyskoulutuksia järjestetään opetushallituksen koordinoimasta opetushenkilöstön täydennyskoulutusrahoituksesta. Lisäksi Kemianluokka Gadolin tavoittaa paljon vierailevia opettajia ja eri seminaarien yhteydessä järjestettäviin työpajoihimme osallistuvia aineen- ja luokanopettajia. Uusimpien tutkimustietojen kertominen opettajille kemian ja kemianopetuksen alueilta tarjoaa mahdollisuudet kehittää omaa kemian osaamistaan, pitää yllä omaa mielenkiintoaan ja kehittää omaa opetustaan eteenpäin. Kun opettaja on kiinnostunut, innostuu oppilaskin helpommin! Kemianluokka Gadolinista lainattavilla opetuspaketeilla pyrimme tukemaan kemian opetusta ja oppimista kouluissa ja oppilaitoksissa. Lainattavat opetuspaketit edistävät opetuksen tukemista myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja madaltavat kynnystä kemian kokeellisuuden toteuttamiseen. Paketteja on sekä ala- että yläluokille ja lukiolaisille. Palveluja tarjotaan molemmilla kotimaisilla kielillä sekä tarvittaessa englannin kielellä. 10

12 3 Toimintavuosi Teemat Lukuvuoden toimintateemoina olivat: Arkipäivän kemia Materiaalit, (erityisesti metallit ja polymeerit sekä niiden sovellukset) Energia ja energiantuotanto Vihreä kemia (esim. vesi ja ) Toimintavuoden aikana kehitettiin teemoihin uusia kokeellisia kuukaudentyö -työohjeita ja tietokoneavusteisia aktiviteetteja. Verkkosivuille on koottu osa materiaaleista: Toiminnallisten opintokäyntien teemat ja sisällöt suunniteltiin opettajan kanssa osaksi oppilasryhmän opetukselle asetettuja tavoitteita sekä koulun ja oppilaitoksen opetusta. 3.2 Toimintamallit ja osallistujat Kemianluokka Gadolinin toiminnan ydin koostui laboratorio-, mallinnus- ja tutkimuslaboratoriovierailuista. Kemianluokka Gadolinissa vieraili lukuvuonna n oppilasta opettajineen. Lisäksi toimintaan kuului kuusi Gadolin Klubia lukiolaisille, kaksi kerhoa alakoululaisille, erilaisten tapahtumien yhteydessä olleita kokeellisia ja mallinnukseen liittyviä työpajoja Kemianluokassa ja sen ulkopuolella, yritysyhteistyön kehittämistä vitriinien, kokeellisten yhteistyötyöohjeiden ja yritysvierailujen muodossa, sekä opettajien täydennyskoulutuksesta ja opettajille ja muille yhteistyökumppaneille suunnatuista työpajoista. Tapahtumien työpajoihin osallistui 3827 oppilasta, opettajaa ja yhteistyötahojen henkilöitä. Toimintaan kuului vuonna myös kokeellisten työohjeiden kehittämistä ja kuukauden töiden julkaisemista. Markkinointia Luma-uutisissa ja Kemia-Kemi lehdissä vahvistettiin ja Gadolinin omille nettisivuille tehtiin uutisosio Gadolinin viimeisimmistä tapahtumista. Varausjärjestelmää uudistettiin syksyllä käyttöön otetulla uudella ohjaajien varausalustalla ja vuodenvaihteessa nettisivuille julkistettiin varauskalenteri helpottamaan opettajien varausten tekoa ja poistamaan suurta päällekkäisyyttä varaustoiveissa. 11

13 Laitehankinnoissa tehtiin yhteistyötä useiden yhteistyötahojen kanssa ja Kemianluokka Gadolinin varustusta saatiin parannettua paremmin tavoitteita ja oppilaitosten toiveita vastaaviksi. Toiminnallista vierailuita järjestettiin kolme ruotsiksi ja viisi englanniksi. Englanninkielisille vierailuille osallistui myös ranskalaisia ja saksalaisia opiskelijoita, jotka olivat ryhmineen tutustumassa suomalaisten koulujen ja opiskelijoiden toimintaan. Opintokäynnin toimintamalli Vierailujakategoriat frekvensseineen vierailuryhmät, työpajat Alakoulu/ Päiväkoti/ Kerho/ Syntärit Yläkoulu Lukio Yritys/ Yhteisö/ Opettajat Vierailijaryhmät / henkilöt Laboratoriotyö / 1072 Mallinnustyöpaja / 47 Ammattioppilaitos Tutkimuslaboratoriovierailu / 59 L+T * / 268 L+M ** / 1232 L+M+T *** / 205 M+T **** / 121 Teemapäivät, Gadolin klubit / 374 Työpajat muualla / 449 Yhteensä / 3827 * Laboratoriotyö + tutkimuslaboratoriovierailu ** Laboratoriotyö + mallinnustyöpaja *** Laboratoriotyö + mallinnustyöpaja + tutkimuslaboratoriovierailu **** Mallinnustyöpaja + tutkimuslaboratoriovierailu 12

14 3.3 Tapahtumat, jotka näkyivät Kemianluokka Gadolinissa Biologian opettajat vierailivat Kemianluokka Gadolinissa. Biologian opettajien vierailulla tutkittiin kasvien väriaineiden erottumista ja keskusteltiin kemian ja biologian ainerajat ylittävästä yhteistyöstä sekä sen tuomista mahdollisuuksista opetuksessa Tiedekerho alakoululaisille kokoontui Kemianluokka Gadolinissa viisi kertaa. Kerhoa ohjasivat kemian aineenopettajaopiskelijat. Kerhossa tutustuttiin luonnontieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja tehtiin laboratoriossa kokeellisuutta Päiväkoti Klaara vieraili Kemianluokka Gadolinissa. Kemianluokka Gadolinin nuorimmat vierailijat valtasivat laboratorion ja tutustuivat kokeelliseen kemiaan ohjaajien opastuksella. Lapset olivat innoissaan kemian tutkimisesta ja oppivat vierailulla hieman tutkimuksenteon alkeita sekä oivalsivat uutta Smartboard -taulutekniikka saapui Kemianluokka Gadoliniin. Kemianluokka Gadolin otti askeleen kehityksessä eteenpäin ja siirtyi käyttämään kosketustaulua ja dokumenttikameraa laboratorio-opetuksessa. Uusi taulutekniikka mahdollistaa monipuolisemman ja aiempaa visuaalisemman opetusmateriaalin käytön. Uuden tekniikan saapuminen mahdollistaa myös kemian opettajankoulutusyksikössä opiskelevien aineenopettajaopiskelijoiden koulutuksen käytössä olevaan moderniin opetustekniikkaan Thaimaan opetusministeri Chaiwuti Bannawat kollegioineen vieraili Gadolinissa. Thaimaan opetusministeri vieraili Helsingin yliopiston Luma-keskuksessa ja tutustui samalla myös Kemianluokka Gadolinin toimintaan. Thaimaan opetusministeri Chaiwuti Bannawat delegaationsa kanssa (yht. 14 henkeä) pääsi seuraamaan Kemianluokka Gadolinissa Alppilan lukion 4. kurssin oppilaiden laboratoriotyöskentelyä (Veden kovuuden määritys-titraus). Lisäksi Kemianluokka Gadolin järjesti opetusministerille näyttävän kokeellisen kemian demoshown. (Mainiten tietysti, että oppilasryhmien kanssa demot aina selitetään ja niiden avulla 13

15 opetetaan monipuolisesti kemiaa.) Opetusministeri oli vaikuttunut näkemästään monipuolisesta toiminnasta sekä kemian mielekkyyden ja kiinnostavuuden parantamisesta Kemian opettajat täydennyskoulutuksessa Gadolin laboratoriossa. Kemian opettajat pääsivät Kemma -keskuksen järjestämässä moduuli- täydennyskoulutuksessa ( / 3pvä) tekemään uutta kokeellisuutta ja testaamaan erilaisia kokeellisia töitä Kemianluokka Gadolinissa. Samalla opettajat tutustuivat monipuolisesti uusiin opetusmateriaaleihin, uuteen taulutekniikkaan, vihreään kemiaan, keittiökemiaan, arkipäivän kemiaan, tutkivaan opettajuuteen sekä muihin täydennyskoulutuksen aiheisiin. Täydennyskoulutus oli menestys ja tunnelma täydennyskoulutuksessa oli innovatiivinen sekä lämminhenkinen B-luokan vanhempainilta Kemianluokka Gadolinissa. Nöykkiönlaakson koulun 5b-luokkalaiset vanhempineen ja isoäiteineen tutustuivat kemian oppimiseen yliopistolla. Vanhempainillan aluksi nähtiin näyttävä demoshow joka hämmensi niin lapsia kuin aikuisiakin. Demojen jälkeen lapset siirtyivät laboratorioon harjoittelemaan kokeellisia töitä, jotta vanhempien neuvominen olisi hetken kuluttua helpompaa. Prof. Maija Akselan pitämän esittelyluennon jälkeen vanhemmat saapuivatkin laboratorioon ja työskentely saattoi alkaa. Tunnelma oli vapautunut kun sokerisateenkaaria, maitomuovia, superpalloja ja molekyylimallinnusta tehtiin yhdessä. Moni vanhempi kiitti vierailusta ja koki oppineensa lapsensa kanssa jotain uutta kemiasta. Näitä iltoja järjestetään varmasti joskus vielä lisää Alakoululaisille suunnattu Jippo-kerho järjestettiin jälleen keväällä 2010 ja innostuneet kerholaiset pääsivät tutustumaan kemian ja luonnontieteiden kokeellisiin töihin. Kerho on hyvä tapa saada alakouluikäisiä innostumaan kemiasta ja luonnontieteistä ja opettaa tutkimuksellista ajattelutapaa sekä kemiaa lapsille. Kerho kokoontui kuusi kertaa ja kerhoon osallistui kahdeksan lasta vesi-l'eau-water, suomalaisen ja ranskalaisen veden tutkimusta sekä vertailua laboratoriossa. Ressun lukion kemian kurssilaiset vierailivat Kemianluokka Gadolinissa ranskalaisten vieraidensa kanssa. Vierailun teemana oli vesi-l'eau-water. tarkoituksena oli tutkia suomalaista ja ranskalaista vettä vertailemalla niiden eroja. Ryhmä vieraili edellisenä päivänä Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla. Vierailuryhmä koostui ranskalaisista ja suomalaisista lukiolaisista. Ranskalaiset opiskelijat tulivat Suomeen opiskelemaan englantia, joten vierailukielenä käytettiin englantia. 14

16 Alakoululaisille suunnatut Jippo-päivät keräsivät 150 innostunutta lasta Kemianluokka Gadolinissa järjestettyihin kokeellisiin työpajoihin, joita ohjasivat kemian aineenopettajaopiskelijat. Kumpulan kampukselle kokoontui lapsia ja nuoria tutustumaan, tutkimaan, tekemään ja havainnoimaan matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Kemianluokka Gadolin oli järjestämässä kemian työpajoja (8 työpajaa), joita ohjasivat kemian aineenopettajaopiskelijat. Päivään osallistui n. 150 lasta TuKoKe (Tutki, kokeile, kehitä) -kilpailun palkintojenjakopäivänä Kemianluokka Gadolinissa oli mahdollisuus tehdä kokeellista kemiaa työpajoissa. 56 lasta ja 8 aikuista tutustuivat kemiaan Gadolinin työpisteissä löllölima, Heliumilla lentoon ja superpallon teko Komppa -päivien päätöskilpailut ja ohjelma järjestettiin kemian laitoksella, Kemianluokka Gadolinissa ja Heurekassa. Perjantaina avoimensarjan kilpailijoille järjestettiin mahdollisuus tehdä kokeellista kemiaa Kemianluokka Gadolinissa sekä tutkimuslabravierailuita kemian laitoksen eri osastoille. Kuva: Komppa päivillä AGA:n toiminnasta kertoivat luentosalissa ja laboratoriossa Aila Weaver ja Minna Matrone. Kemian aineenopettajat(kuvassa labratakeissa) ja lukion kemiakilpailussa menestyneet opiskelijat kuuntelivat AGA:n esityksiä mielenkiinnolla Biotaiteenseura vieraili kemianluokka Gadolinissa. Vierailulla mukana oli taiteilijoita, Taideteollisen korkeakoulun (TAIK) tutkijoita ja opettajia, sekä kuvataiteen opettajia. Vierailu koostui esittelystä ja kokeellisesta työskentelystä kasvien väriaineiden erotuksesta ohutkerroskromatografialla sekä maitomuovin valmistamisesta ja muokkaamisesta. Vierailun tarkoituksena oli löytää uusia yhteistyömuotoja myös tieteen ja taiteen yhdistämisen kautta Kemiran markkinointi- ja viestintäjohto vieraili Kemianluokka Gadolinissa. Kemianluokka Gadolin järjestää yhteistyöyrityksilleen erilaisia mahdollisuuksia tutustua toimintaamme. Kemiran vierailu alkoi toiminnan esittelyllä ja luennolla vihreästä kemiasta. Kemianluokan toimintaan tutustuttiin seuraamalla oppilasvierailua sekä molekyylimallinnuksessa että laboratoriossa. Tämän jälkeen vierailijat pääsivät tekemään itse, kun Jenni Västinsalo ohjasi ryhmälle puolentunnin molekyylimallinnustuokion. Molekyylimallit taipuivat ja muodostuivat nopeasti markkinointi- ja viestintäväen käsissä. Lopussa koottiin vielä vierailun antia ja pohdittiin miten voisimme kehittää toimintaa ja näkyvyyttä yhteistyössä eteenpäin. 15

17 Japanin prinsessa vieraili Kumpulan kampuksella. Hänen kuninkaallinen korkeutensa Japanin Prinsessa Takamado teki virallisen valtiovierailunsa aikana tutustumiskäynnin Kumpulan kampukselle. Vierailun aluksi dekaani professori Keijo Hämäläinen toivotti vierailijat tervetulleeksi ja esitteli Kumpulan kampuksen toimintaa Prinsessalle. Professori Markku Leskelä piti lyhyen ja mielenkiintoisen luennon New Materials for Microelectronics, jossa hän kertoi tutkimuksesta ja yhteistyöstä japanilaisten yliopistojen kanssa. Kemianluokka Gadolinin toimintaa esitteli koordinaattori Marja Happonen Kemianluokan omissa tiloissa. Prinsessa Takamado oli hyvin kiinnostunut suomalaisesta koulujärjestelmästä sekä tyttöjen ja poikien tasaarvoisuudesta. Vierailun lopussa tutustuttiin Verfinin tiloihin ja tutkimukseen tohtori Olli Kostiaisen johdolla. 3.4 Toiminta muualla Kemianluokka Gadolinin toiminta on ollut esillä työpajojen muodossa myös muualla kuin Kemianluokan tiloissa MAOL:n syyspäivät Naantalissa. Kemianluokka Gadolin järjesti opettajille kaksi kokeellista työpajaa videodemojen tekemisestä kemian opetuksen tueksi. Naantalissa työpajoja pitivät Johannes Pernaa ja Marja Happonen Gadolinin ohjaajat vierailivat Heurekassa Hekon kaasujen maailma opissa. Vierailun tavoitteena oli oppia ja kehittää eteenpäin kaasuilla tehtäviä töitä. Vierailun jälkeen ohjaajat suunnittelivat uusia kokeellisia kaasuihin liittyviä töitä yhteistyössä AGA:n kanssa Kemianluokka Gadolin järjesti työpajoja EDUCA-messuilla. Kemianluokka Gadolin järjesti EDUCA-messuilla kansainvälisille vuotiaille nuorille kolme kokeellisen kemian ja mallinnuksen työpajaa englanniksi. Työpajat pidettiin yhteistyössä Kaarinan kaupungin kanssa ständillä, jossa oli minilaboratorio ja mallinnusluokka, sekä uusinta opetustekniikkaa ja opetuskalusteita kuten tietokoneita lataavat pöydät. Oppilaat pääsivät tutkimaan Marja Happosen kanssa tuttujen aineiden happo- ja emäspitoisuuksia, titraamaan omenamehun happopitoisuutta ja seuraamaan miten sama titraus sujuisi mittausautomaatiolaitteilla. Mallinnuksessa Jenni Västinsalo ohjasi nuoret mallintamaan Spartanmolekyylimallinnusohjelmalla vettä, etanolia ja hiilivetyjä, sekä tarkastelemaan etanolin ja hiilivetyjen liukoisuutta veteen vetysidosten avulla. Työpajat olivat oppilaiden mieleen ja kemianopetuksesta Suomessa 16

18 jäi positiivinen kuva portugalilaisille, ruotsalaisille, hollantilaisille, espanjalaisille sekä mukana olleille suomalaisille nuorille Kemian opetuksen päivillä Kokkolassa Kemianluokka Gadolin piti kaksi työpajaa otsikolla: Uusiutuva energia ja energiantuotanto: Tulevaisuuden autot, Marja Happonen, Matleena Ojapalo ja Johannes Posti, Kemianluokka Gadolin, Kemma, kemian laitos, HY. Työpajoissa käsiteltiin huhtikuun kuukaudentyötä vetyautojen toimintaperiaatteesta ja ajamisesta. Paikalla olevat opettajat ottivat työn mielenkiinnolla vastaan ja työ herätti paljon ajatuksia Tiede ja teknologia seminaarissa Helsingin Ylipiston Kasvatustieteen laitoksella järjestettiin myös Uusiutuva energia ja energiantuotanto: Tulevaisuuden autot - työpaja kaksi kertaa sekä lisäksi kaksi Kemianluokka Gadolinin toiminnasta kertovaa toiminnallista työpajaa Mäntsälän yläkoulussa ja Lintuvaaran alakouluissa järjestettiin kokeellisia työpajoja ala ja yläkouluikäisille. Ohjaajamme veivät vetyautot, laboratoriovälineet, työtakit ja muun tarvittavan opetusmateriaalin työpajoihin ja ohjasivat pajat yhdessä koulun omien opettajien kanssa. Kouluvierailuiden aikana kerättiin myös tutkimusaineistoa ja kehitettiin työohjetta sen pohjalta eteenpäin. 17

19 3.5 Kemian Gadolin -klubit Lukuvuonna järjestettiin kuusi Gadolin- klubia. Klubit on suunnattu kemiasta kiinnostuneille nuorille ja niiden tavoitteena on avata kemian moninaisen tutkimuksen kiehtovaa maailmaa. Klubeissa nuoret tutkijat kertovat omasta tutkimusalastaan yläkoululaisille ja lukiolaisille valottaen samalla kemian tarjoamia jatkokoulutus ja työllisyys mahdollisuuksia. Syyskuussa 2009 Gadolin Klubin aiheena oli Radiokemian kiehtova tutkimus. Radiokemian osasto esitteli uusinta tutkimustaan ja kertoi radiokemian sovelluksista nuorille kiinnostavalla tavalla. Lokakuussa 2009 Gadolin Klubissa tutustuttiin teemaan Molekyyligastronomia eli kemiaa keittiössä. Klubilaiset saivat kuunnella luennon keittiökemiasta ennen kuin pääsivät itse kokeilemaan ja maistelemaan miten kemia vaikuttaa keittiössä(tai luentosalissa). Marraskuussa 2009 pidettiin Gadolin Klubi ruotsiksi otsikolla Molekylmodellering: Kemi utan kemikalier. Klubissa tutustuttiin molekyylimallinnukseen ja kokeiltiin millaista on laskennallinen kemia. Klubista vastasi Kemian laitoksen ruotsinkielinen yksikkö, joka on erikoistunut juuri laskennalliseen kemiaan. Huhtikuun 2010 ensimmäinen Gadolin- klubi pidettiin Kumpula kollokvion yhteydessä. Huhtikuussa avattiin jalokaasujen mysteeristä maailmaa professori Markku Räsäsen johdolla. Jalokaasut ovat erityisen kiehtova kemian tutkimuksen osa-alue. Nämä melko nuoret, vuosikymmeniä täysin inertteinä pidetyt alkuaineet ovat sinnikkään ja ennakkoluulottoman tutkimustyön myötä avanneet täysin uuden tutkimusalueen. Huhtikuun 2010 toisessa klubissa kaivauduttiin syvemmälle orgaanisen kemian tutkimukseen sekä tietokonepohjaisen molekyylimallinnuksen mahdollisuuksiin kemian tutkimuksen työvälineenä. Tutkimuksensa maailmaan klubilaiset päästi kurkistamaan professori Kristiina Wähälä sekä hänen nuoret tutkijansa. Toukokuussa 2010 Gadolin- klubi suuntasi Espooseen Kemiran päämajaan, jossa veden tutkimukseen klubilaisia opasti Kemiran tutkimusryhmä. Vesi on jokaiselle tuttu arjen kuvioista, mutta kuinka paljon tiedämme sen kemiasta. Vesi piilottaa sisälleen vielä tänäkin päivänä laajan tutkimusalueen. Makea vesi on pian arvokasta ja Kemira tutkii ratkaisuja kierrätysvesivirtojen hyödyntämiseen. Kaudella Gadolin -klubeihin osallistui yhteensä 100 nuorta. 18

20 3.6 Kuukauden työt Kemianluokka Gadolin julkaisi toimintakaudella kahdeksan kuukaudentyötä. Töiden avulla Kemianluokka Gadolin kehittää toimintaansa ja kemianopetusta eteenpäin. Kuukauden töistä neljä oli yhteistyöyritysten kanssa kehitettyjä, yksi oli pro gradutyö, yksi työ oli uusi salkku ja kaksi uusia kokeellisia töitä kemian opetukseen. Kokeellisten töiden kehittämisestä kaudella vastasi assistentti Marja Happonen. Tulevaisuuden autot työ oli Matleena Ojapalon Pro Gradun kehittämistutkimustyö. Kuukaudentyöt Lokakuu Tuntemattomien aineiden tunnistus FT-IR:llä Vanilliinin, C-vitamiinin ja muiden aineiden tunnistaminen FT-IR:n avulla Marraskuu Kasvien väriaineiden tunnistus SALKKU Kasvien väriaineiden erottaminen luonnonkasveista uuttamalla ja ohutkerroskromatografialla Joulukuu Kaasuja nesteessä Hiilidioksidin ja veden reaktiossa muodostuu hiilihappoa, miten hiilihappo syntyy ja miksi sekä miten sen voi poistaa nesteestä Tammikuu Ilmaa ja Heliumia Mitä kaasuja ilmassa on? Painaako ilma jotain ja jos niin mitä? Painaako Helium ja kuinka paljon? Tutkitaan oppilaiden kanssa ilman ja heliumin ominaisuuksia Helmikuu Muovia maidosta Voiko maidosta tehdä muovia ja jos niin millaista? Mikä maidossa muodostaa muovia ja millainen on muovin polymeerirakenne? 2010 Maaliskuu Vesijohtoveden kovuuden määritys titraamalla Kuinka kovaa on vesijohtovesi Kumpulassa tai kotonasi? Mihin kompleksometrinen titraus perustuu ja mikä on kovuuden yksikkö? Näihin käsitteisiin tutustutaan tässä kompleksometrisessä titrauksessa Huhtikuu Tulevaisuuden autot Miten polttokenno toimii ja onko se tehokkaampi kuin aurinkopaneeli? Miten vedestä saadaan vety ja happikaasua ja miten vedystä saadaan energia auton liikuttamiseen. Rakenna auto ja testaa teoria käytännössä Toukokuu Muovien tunnistus FT-IR:llä Muoveja on joka puolella, mutta mitä muoveja käytetään mihinkin tarkoitukseen. Tunnista eri muovit FT-IR:n avulla. 19

TOIMINTAKERTOMUS 2008-09

TOIMINTAKERTOMUS 2008-09 TOIMINTAKERTOMUS 2008-09 Maija Aksela & Johannes Pernaa (toim.) Sisällys Alkusanat... 1 1. Toiminnan kuvaus... 2 1.1 Toiminnan tavoitteet ja strategia... 2 1.1.1 Opetuksen tavoitteet... 2 1.1.2 Yritysten

Lisätiedot

Kemianluokka Gadolin - Kiehtovaa kemiaa kaikille

Kemianluokka Gadolin - Kiehtovaa kemiaa kaikille Kemianluokka Gadolin - Kiehtovaa kemiaa kaikille Kemian opetuksen keskus, Kemma Kemian laitos Matemaa1s- luonnon3eteellinen 3edekunta Helsingin yliopisto Kemianluokka Gadolin toimii yhteistyössä Peruste:u

Lisätiedot

toimintakertomus 2008-2011 Marja Happonen, Maija Aksela & Lauri Vihma

toimintakertomus 2008-2011 Marja Happonen, Maija Aksela & Lauri Vihma toimintakertomus 2008-2011 Marja Happonen, Maija Aksela & Lauri Vihma 1 marja happonen, maija aksela & lauri vihma Kemianluokka Gadolin Kemian opetuksen keskus Kemma Kemian laitos Helsingin yliopisto 2

Lisätiedot

toimintakertomus 2012 Marja Happonen, Maija Aksela & veli-matti ikävalko

toimintakertomus 2012 Marja Happonen, Maija Aksela & veli-matti ikävalko toimintakertomus 2012 Marja Happonen, Maija Aksela & veli-matti ikävalko 1 marja happonen, maija aksela & veli-matti ikävalko Kemianluokka Gadolin Kemian opetuksen keskus Kemma Kemian laitos Helsingin

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä J Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä Tieteen iloa kaikille! Johtaja, Prof. Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopistom maija.aksela@helsinki.fi 15.2.2012 1 LUMA-toimintaa

Lisätiedot

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista KANSALLISEN LUMA-TOIMINNAN TAUSTA Miten turvaamme jatkossa Suomen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa. Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013

Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa. Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013 Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013 Tieteen ja teknologian iloa kaikille! Valtakunnallisen LUMA-keskuksen tavoitteena on yhteistyössä

Lisätiedot

Kemian opetuksen uusia tuulia

Kemian opetuksen uusia tuulia Lämpimästi tervetuloa VI valtakunnallisille kemian opetuksen päiville! Kemian opetuksen uusia tuulia Kemian opetuksen päivät, Prof. Maija Aksela, Kemian opettajankoulutusyksikkö ja LUMA/Kemma, kemian laitos,

Lisätiedot

KEMMAn uutiskirje 12/2013

KEMMAn uutiskirje 12/2013 KEMMAn uutiskirje 12/2013 Yhteistyössä Lämmin joulukuinen tervehdys, hyvä kemian opettaja ja opetuksen ystävä! Kirjeessä aiheina ovat seuraavat: 1. Kemianluokka Gadolin toivottaa kaikille rauhaisaa joulua

Lisätiedot

Chemistry our life, our future. Kemia osa hyvää elämää. Suomen Kemian Seura. www.kemia2011.fi. www.chemistry2011.org

Chemistry our life, our future. Kemia osa hyvää elämää. Suomen Kemian Seura. www.kemia2011.fi. www.chemistry2011.org Chemistry our life, our future Kemia osa hyvää elämää www.chemistry2011.org Suomen Kemian Seura www.kemia2011.fi MAOL ry:n päivät, Lappeenranta 12.02.11 Prof. Maija Aksela, valtakunnallinen LUMAkeskus,

Lisätiedot

EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta. OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely

EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta. OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely EN ESPAÑOL! projekti 2009-2010 Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta peruskoulujen

Lisätiedot

Kokeellinen FYKE: Luokanopettajien kokemuksia ala-koulun kokeellisista luonnontieteiden tunneista

Kokeellinen FYKE: Luokanopettajien kokemuksia ala-koulun kokeellisista luonnontieteiden tunneista LUMAT 1(1), 2013 Kokeellinen FYKE: Luokanopettajien kokemuksia ala-koulun kokeellisista luonnontieteiden tunneista Pirjo Häkkinen Keski-Suomen LUMA-keskus / Kemian laitos, Jyväskylän yliopisto pirjo.h.h.hakkinen@jyu.fi

Lisätiedot

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Digitaalisten oppimisympäristöjen tulo kouluihin on nopeutunut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä on johtanut opettajien tieto- ja viestintäteknisten

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2016 1 (5) Kasvatus- ja opetuslautakunta, 46, 26.05.2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta, 57, 16.06.2016 57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen neuvosto. 21.5.2013 Arja Kukkonen Ohjauspalveluiden päällikkö

Elinikäisen oppimisen neuvosto. 21.5.2013 Arja Kukkonen Ohjauspalveluiden päällikkö Elinikäisen oppimisen neuvosto 21.5.2013 Arja Kukkonen Ohjauspalveluiden päällikkö Yhteisöllisellä ohjauksella yksilölliselle opintopolulle (Yoyo) Kolmen kunnan yhteinen hanke: Espoo, Helsinki, Vantaa

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

Kansallinen LUMA-verkosto ja sen strategia

Kansallinen LUMA-verkosto ja sen strategia Kansallinen LUMA-verkosto ja sen strategia 1. Kansallisen LUMA-toiminnan historia LUMA-toiminta (lyhenne sanoista LUonnontieteet ja MAtematiikka) on ollut aktiivista Suomessa vuodesta 1996 lähtien. Nk.

Lisätiedot

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Kaikki menevät Kiinaan! Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Esityksen kulku Mistä kaikki alkoi Mitä lukioiden Kiina- verkostossa saatiin aikaan Kiinan tarve

Lisätiedot

maija.aksela@helsinki.fi

maija.aksela@helsinki.fi Oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Johtaja prof Maija Aksela Johtaja, prof. Maija Aksela maija.aksela@helsinki.fi ESITYKSEN SISÄLLYS: Ajankohtaista LUMA-toiminnassa: LUMA-toiminta opetussuunnitelmaperusteiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

Julkisia esiintymisiäni vuodesta 2000 teknologian opetuksen puolestapuhujana

Julkisia esiintymisiäni vuodesta 2000 teknologian opetuksen puolestapuhujana 1 LIITE 4 Julkisia esiintymisiäni vuodesta 2000 teknologian opetuksen puolestapuhujana H. Levävaara 20.1.2006 Omien pilottien seminaarit aloitusseminaari (syysseminaari) 1. 2.9.2000, Messilä kevätseminaari

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Suomen Rotary 2012. NUORISO ON YHTEISKUNNAN TÄRKEIN VOIMAVARA - Rotary Youth Leadership Awards

Suomen Rotary 2012. NUORISO ON YHTEISKUNNAN TÄRKEIN VOIMAVARA - Rotary Youth Leadership Awards Suomen Rotary 2012 NUORISO ON YHTEISKUNNAN TÄRKEIN VOIMAVARA - Rotary Youth Leadership Awards RYLA palvelee nuorten kasvua RYLA on Rotaryn toimintamuoto jo yli 40 v. ajan Jokaisen rotarin tulee osallistua

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Kemman uutiskirje 11/2013

Kemman uutiskirje 11/2013 Kemman uutiskirje 11/2013 Mainio marraskuinen tervehdys, hyvä kemian opettaja ja opetuksen ystävä! Kirjeessä aiheina ovat seuraavat: 1. Kemianluokka Gadolinin kevään varauskalenteri on auki 2. Onnea ja

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kuvat: vas. Fotolia, muut Sanoma Pro Oy FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Vesimolekyylien kiehtova maailma

Vesimolekyylien kiehtova maailma Vesimolekyylien kiehtova maailma Luokka-aste Oppitunti molekyylimallinnuksesta oli suunniteltu 8. luokan oppilaille. Tavoitteet Tavoitteena on tarkastella kemiallista mallia ja syventää kemiallisen mallin

Lisätiedot

Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta

Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta iilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta Kohderyhmä: Työ on suunniteltu alakoululaisille sopivalle tasolle. Työ ei ole liian vaikea ymmärtää esikoululaiselle, muttei liian helppo

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen 11.11.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu

Lisätiedot

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin TET työelämä tutuksi Juniori kohtaa seniorin Työelämä tutuksi TET eli työelämään tutustuminen on yläasteen ja lukion oppilaille järjestettävä opetussuunnitelman mukainen työelämään tutustumisjakso. Sen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

KEMMAn uutiskirje 10/2013

KEMMAn uutiskirje 10/2013 KEMMAn uutiskirje 10/2013 Leiskuvan lokakuinen tervehdys, hyvä kemian opettaja ja opetuksen ystävä! Kirjeessä aiheina ovat seuraavat: 1. Kemianluokka Gadolin täytti 5 vuotta! 2. Ilmoittautuminen ensi kesän

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Isonkyrön kunnan perusopetus

Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta 2015-2016 Isonkyrön kunnan peruskoulut järjestävät kerhotoimintaa opetushallituksen myöntämän valtionavustuksen turvin. Tähän lehtiseen

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi.

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. Tutkii luontoa, sen rakenteita ja ilmiöitä. Tutkii ainetta, sen koostumusta ja ominaisuuksia sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. 1. oppiaineena ja tieteen alana 2. n opetuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan OPS-koulutus Joensuu 16.1.2016 Marja Tamm Matematiikan ja kemian lehtori, FM, Helsingin kielilukio 3.vpj. ja OPS-vastaava,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN PERHEOPPIMINEN. Opetushallituksen seminaari Jyväskylä 5.9.2008 Johanna Jussila

MAAHANMUUTTAJIEN PERHEOPPIMINEN. Opetushallituksen seminaari Jyväskylä 5.9.2008 Johanna Jussila MAAHANMUUTTAJIEN PERHEOPPIMINEN Opetushallituksen seminaari Jyväskylä 5.9.2008 Johanna Jussila MITÄ ON? Perheoppimisella tarkoitetaan eri sukupolveen kuuluvien ihmisten yhteistä usein informaalia oppimista,

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Opetushallitus 15.1.2016 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki KIIKARISSA KIINA JA JAPANI 9:30 Seminaarin avaus Eira Kasper, Vaskivuoren

Lisätiedot

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka. Laboratorioalan Ammatillisiin Opintoihin Tutustuminen

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka. Laboratorioalan Ammatillisiin Opintoihin Tutustuminen Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Laboratorioalan Ammatillisiin Opintoihin Tutustuminen Tekijä: lehtori Anna-Maija Talonen, Koulutuskeskus Tavastia Muokkaus Tarja Koskinen Tutustumisjakson tarkoitus

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta - hanke

Arjen tietoyhteiskunta - hanke Arjen tietoyhteiskunta - hanke 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010 Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä

Lisätiedot

Lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyö Yhteistyön mahdollisuuksia

Lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyö Yhteistyön mahdollisuuksia Lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyö Yhteistyön mahdollisuuksia 12.4.2013 1 Taustaa Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 1999 2004: Toisen asteen koulutuksessa järjestäjiä kannustetaan kaikki

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ryhmä 5 Kehityksen suunta.. Mitä teema tarkoittaa? Teeman punaisena lankana on pohjimmiltaan se, että teknologiakasvatus ja teknologian arkipäiväistäminen tulee

Lisätiedot

Startti Suomen hyvään tulevaisuuteen!

Startti Suomen hyvään tulevaisuuteen! Kansallinen StarT-hanke 2016 2018 Startti Suomen hyvään tulevaisuuteen! StarTin keskiössä ovat Taitavat lapset ja nuoret Suomen Tulevaisuuden Tekijät Jokainen voi olla Tähti www.luma.fi/start Päätavoitteena

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Nokia 16.9.2015 Päivi Nilivaara 1 17.9.2015 Mikä edistää oppimista? Resurssit Opiskeluun käytetty aika Palautteen anto Tvt opetusvälineenä Kotitausta Luokalle

Lisätiedot

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen?

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? 2 2017 BR Teknologiateollisuus 2 Kone- ja tuotantotekniikan opiskelu Miksi teknologia!

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät Nina Törhönen, Fazer Mitä on Elämän Eväät? Ohjelma luotiin vuonna 2007 herättämään nuorten tulevaisuuden työntekijöiden mielenkiintoa uudella tavalla.

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 ammattkoulutuksen yhteinen haaste ja mahdollisuus Helsinki 3.9.2015 Ylijohtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO UNELMISTA INNOSTUMISTA, BLOGGAAJIA JA UUSIA YRITYKSIÄ Vuosi 2016 alkoi varsin vilkkaasti oppisopimuskoulutuksen osalta uusia oppisopimuksia aloitettiin ensimmäisen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Lokakuu 2017

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Lokakuu 2017 Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti Lokakuu 2017 Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkosto- ja koulutusilta ilmoittaudu mukaan nyt! Syksyn kiehtova verkosto- ja koulutusiltamme järjestetään Ursan tähtitornilla

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Ulkona oppiminen ja opetussuunnitelmauudistus 2016. Jukka Tulivuori Opetushallitus

Ulkona oppiminen ja opetussuunnitelmauudistus 2016. Jukka Tulivuori Opetushallitus Ulkona oppiminen ja opetussuunnitelmauudistus 2016 Jukka Tulivuori Opetushallitus Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto Tiedon määrä ja luonne Työn luonne Talous Yhteisöjen

Lisätiedot

Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään. Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta

Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään. Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittauduthan koulutuspäiville; tiedossa mielenkiintoisia luentoja ja työpajoja. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta

Lisätiedot

Johdatus luovaan teknologiaan. Lukioiden valinnaiskurssi lukuvuonna 15/16

Johdatus luovaan teknologiaan. Lukioiden valinnaiskurssi lukuvuonna 15/16 Johdatus luovaan teknologiaan Lukioiden valinnaiskurssi lukuvuonna 15/16 Mehackit lyhyesti Mehackit tutustuttaa lukiolaiset teknologian saloihin! Mehackit-kurssi on lukiolaisten ensiaskel teknologiaan.

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa

SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa Kaisa Rontu Moni tuntee kotoutumiskoulutuksen, mutta kuinka moni tietää, miten turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa opiskelevat? Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

TUTUSTU TUNNE ARVOSTA SUOJELE SYVENNÄ TIETOA JA TAITOA

TUTUSTU TUNNE ARVOSTA SUOJELE SYVENNÄ TIETOA JA TAITOA 2008-2010 TUTUSTU TUNNE ARVOSTA SUOJELE SYVENNÄ TIETOA JA TAITOA hanke Miksi? OPS:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen Yhteyksien luominen koulujen ja Turun alueen luonto- ja kestävän kehityksen

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta OPO-ops 7.11.2015 T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta Osallisuus ja S1: Oppiminen ja opiskelu muodostamaan kokonaiskäsitys aktiivinen toiinta vuosiluokkien 7-9 -Nivelvaihe

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Päätavoitteena on tukea monialaista yhteisöllistä oppimista ja oivaltamisen iloa yli rajojen luoda pysyvä StarT-toimintakulttuuri tiedefestivaaleineen

Päätavoitteena on tukea monialaista yhteisöllistä oppimista ja oivaltamisen iloa yli rajojen luoda pysyvä StarT-toimintakulttuuri tiedefestivaaleineen Päätavoitteena on tukea monialaista yhteisöllistä oppimista ja oivaltamisen iloa yli rajojen luoda pysyvä StarT-toimintakulttuuri tiedefestivaaleineen innostaa oppimisyhteisöjä tieteitä ja taiteita yhdistelevään

Lisätiedot

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Maaliskuu 2017

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Maaliskuu 2017 Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti Maaliskuu 2017 LUMA TIEDEKERHO LAHDEN PÄÄKIRJASTOSSA Alakoululaisille suunnattu, hauska ja jännittävä LUMA Tiedekerho tiistaisin pääkirjaston lastenosastolla!

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot