Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa -kevätseminaari. ToP Tunniste Oy Mikko Jokela

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa -kevätseminaari. ToP Tunniste Oy Mikko Jokela"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa -kevätseminaari ToP Tunniste Oy Mikko Jokela

2 ToP Tunniste Oy Järjestelmätoimittaja Automaattinen tunnistaminen RFId Radio Frequency Identification Markkinasegmentit Ratkaisut Teollisuus, logistiikka, kaupan ala Liikkuvan työn raportointi ja B2B NFC-ratkaisut Pysäköinti ja ajoneuvotunnistus Kirjastoratkaisut Asiakaskohtaiset NFC & RFId tunnisteet Design & sisältö Markkina-alueet Suomi, Pohjoismaat, Baltia RFId & NFC järjestelmät Globaali NFC & RFId järjestelmäkomponentit (ToP Shop netstore / NFC NETSTORE) 2

3 AUTOMAATTINEN TUNNISTAMINEN RFId Radio Frequency Identification UHF Pitkä lukuetäisyys (0-10+ metriä) Teollisuus, logistiikka, ajoneuvotunnistus HF Lyhyempi lukuetäisyys (0-1 metriä) Tuotetunnistus, saattomuisti, kirjastot NFC Kosketus (0-10cm) Osa HF:ää Tulossa matkapuhelimiin NFC-tekniikka kuluttajaorientoitunut 3

4 RFID TEOLLISUUDEN TUOTANNOSSA Yksinkertaisimmillaan RFId:llä toteutetaan automatisoitu tietojen kerääminen Tuotannossa liikkuvat kappaleet, ryhmäpakkaukset tai lavat merkitty RFIdtunnistein Seurataan tuotteita tai omaisuutta Tunnistaminen tuotannon solmupisteissä tai tuotannon eri vaiheissa Lukijalaitteet voivat olla esim. käsilukijoita, mobiilipäätteitä, portteja, älyhyllyjä tai muita yksittäisiä luentapisteitä Tieto tunnisteen muistissa tai taustajärjestelmässä tai yhdistelmä näistä 4

5 RFID TEOLLISUUDEN TUOTANNOSSA JATKUU... Suurin hyöty saadaan yleensä irti keräämällä data taustajärjestelmään Taustajärjestelmä mahdollistaa tietojen helpomman analysoinnin ja tarkastelun Tietoihin käsiksi esim. client-ohjelmistoilla, web-pohjaisilla ratkaisuilla, suoralla järjestelmäintegraatiolla tai näiden yhdistelmällä Taustajärjestelmä tarjoaa myös mahdollisuuksia tuotannon ohjaamiseen automatisoidusti RFId:n avulla Esimerkiksi työstökoneiden ohjelman valinta tai säätöjen tekeminen tunnisteen tietojen perusteella 5

6 RFID:N HYÖDYT Tiedonkeruun ja/tai tuotannon ohjaaminen RFId:n avulla tuo tehokkuutta ja parantaa laatua Hyötyjä mm. Henkilöstöresurssien tehokkaampi käyttö Reaaliaikainen data tuotannosta Tiedot materiaalivirroista ja esimerkiksi tuotannon läpimenoajoista Alkuperän, materiaalien ja prosessihäiriöiden jäljitettävyys valmistus-, varastointi- tai jakeluketjussa Tunnistettavien kappaleiden identifiointi tarvittaessa yksilötasolla 6

7 RFID-JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS Hyödyt saadaan irti vain jos järjestelmä on oikein toteutettu Asiakkaan prosessit tulee kartoittaa hyvin Tunnistettavan kappaleen tunnistustestit tehtävä Myös ympäristön vaikutus RFId:iin kartoitettava (metallit, nesteet, häiriöt jne.) Valittava oikea RFId-tekniikka (UHF/HF/NFC) Mietittävä soveltuuko RFId prosessiin sellaisenaan? Vai onko prosessia muokattava RFId:n hyötyjen maksimoimiseksi? Valittava oikean tyyppiset lukijalaitteet jne Vaatii järjestelmäintegraattorin ja asiakkaan yhteistyötä 7

8 Mikko Jokela ToP Tunniste Oy Hermiankatu 6-8 H, Tampere, Finland Phone Fax

9 ToP Driver Materiaalivirtojen hallinta Ratkaisu teollisuudessa ja logistiikassa käsiteltävien yksiköiden identifiointiin ja reaaliaikaiseen seuraamiseen. Tuotteet, ryhmäpakkaukset, lavat RFId-kokonaisratkaisu RFId-tunnisteet ja -lukijat Ohjaavasta rajapintaohjelmisto Tuottaa tarkkaa tietoa materiaalivirroista esim. toiminnanohjausjärjestelmälle. Tehokkuutta prosessiin Reaaliaikainen seuranta Optimointi ja tehokkuus Tiedonkeruun automatisointi Nopeus, varmuus, henkilöresurssien tehokas käyttäminen Tuotteiden alkuperän ja prosessihäiriöiden jäljitettävyys valmistus-, varastointi- tai jakeluketjussa. 9

10 AssetMan Omaisuuden hallinta AssetMan on omaisuuden tarkan määrän ja sijainnin reaaliaikaisesti kertova ratkaisu teollisuuteen ja logistiikkaan. RFId-kokonaisratkaisu Kuljetusalustoihin kiinnitettävät RFId-tunnisteet Seuranta tavaravirtojen solmupisteissä Lukijalaitteet (esim. automaattinen porttiratkaisu, käsilukija tai mobiilipääte) Tieto reaaliaikaisesti analysoitavissa ja hyödynnettävissä. Tehokkuutta omaisuuden kiertoon Identifiointi yksilötasolla Tieto omaisuuden tarkasta sijainnista Hävikkikustannusten vähentäminen Yksityiskohtainen tieto omaisuuden kierrosta ja hävikistä 10

11 My.Parking - Ajoneuvotunnistus My.Parking tuoteryhmä sisältää erilaisia RFIdratkaisuja ajoneuvotunnistukseen ja pysäköintiin. Teollisuusratkaisut Tunnistaminen automaattiportilla ja logistiikan ohjauksessa Kiinteistöt ja pysäköintilaitokset Etätunnistavat sisään- ja ulosajoportit Pysäköinninvalvonta Mobiililaitteet ja palvelukonsepti pysäköintiluvan tai -maksun todentamiseen. Valvonta-aktiviteettien raportoiminen Kadunvarsipysäköinti NFC-puhelimien yleistyessä myös kadunvarsipysäköinnissä voidaan siirtyä RFIdaikakaudelle (mobiilimaksaminen). 11

12 My.Shelf i Älykäs varastoratkaisu My.Shelf i on älykäs varastoratkaisu teollisuuden ja logistiikan tarpeisiin. Varastosaldojen seuranta Inventaariot Tilausten tekemisen (Kanban, kaksilaatikkojärjestelmä) Varastossa tai hyllyssä olevien laatikoiden, tuote-erien, pakkausten tai yksittäisten tuotteiden tunnistamiseen. Tehokkuutta prosessiin Poistaa manuaalisia työvaiheita varastossa Soveltuu erilaisiin varastopaikkoihin ja varastotyyppeihin, sekä hyvin monenlaisille tuotteille Reaaliaikainen tiedonsiirto Etähallittava ja integroitavissa yrityksen tietojärjestelmään Ei vaadi ohjelmistoasennuksia 12

13 Trikker Service - Mobiiliraportointi Liikkuvan työn raportointiin kehitetty palvelu. Raportointi tapahtuu yksinkertaisesti koskettamalla kohteessa olevaa tunnistetta Tiedonkeruu osana työtä siellä missä työ tehdään Nopeuttaa ja tehostaa raportointia Helppokäyttöinen ja kohdistaa raportit automaattisesti esim. asiakkaisiin tai kohteisiin Kaksisuuntainen, reaaliaikainen tiedonsiirto Kerättyjä tietoja voidaan käyttää mm. laskutuksessa, palkkalaskennassa, erilaisissa analyyseissä ja asiakastiedon tuottamisessa. 13

14 RFId- ja NFC -tunnisteet Tuotevalikoimaan kuuluu suuri määrä erilaisia RFId-tunnisteita HF- että UHFtaajuusalueille. UPM Raflatacin älytarrat Korttitunnisteet, avaimenperät, ulkokäyttö Laajan valikoima eri valmistajien tunnisteita erityisesti vaativiin ympäristöihin Asiakaskohtaiset tunnisteet Tietosisältö (esin. EPC-koodaus ja NFCsisällöt) Graafinen ulkoasu Visuaalinen yksilöinti (esim. numerointi 14

15 Sirusto Kirjastojen RFId RFId-kirjastoratkaisuja vuodesta 2004 (Suomen ensimmäinen RFId-kirjasto Kauhajoella) Sirusto-ratkaisu toimii kaikkien kirjastojärjestelmien kanssa. RFId-tekniikalla parannetaan lainattavien nimikkeiden yksilöllistä tunnistamista sekä hävikinestoa. Nidetunnisteet: Kirjat, DVD:t, CD:t Kirjastokortit Virkailijapisteet Hävikinestoportit Lainaus- ja palautusautomaatit Ohjelmistorajapinnat, inventaarioratkaisut ja ylläpito Enemmän aikaa palvella asiakkaita 15

16 Konsultointi - RFId- ja NFC-selvitykset Hyödynnä ToP Tunnisteen asiantuntemusta ja kutsu asiantuntija paikan päälle tutustumaan teidän toimintaanne ja tunnistustarpeisiin. Kuinka tehostaa prosesseja ja lisätä läpinäkyvyyttä toimitusketjussa. RFId-selvitys On-site käynti Tutustuminen prosessiin, tiloihin, tuotteisiin, toimintatapoihin Nykytilan sekä tavoitteiden ja tarpeiden kartoitus Suositus tarkoitukseen soveltuvista tunnisteista, tekniikasta sekä ratkaisumallista Etenemissuositus Tarvittaessa toteutamme tuotteiden tunnistamistestit 16

17 RadioID Oy - RFID Device Distribution Suomalainen RFId-laitteiden, -tuotteiden ja -komponenttien maahantuoja, jakelija ja tukkuri. Asiakkaat järjestelmätoimittajia ja jälleenmyyntimyyntikanavia Pohjois- Euroopassa Feig Electronicin OBID RFID ja NFC - tuotteiden jakelija ja edustaja Suomessa, Baltiassa ja Norjassa (Distribution Partner). RadioID Oy on ToP Tunniste Oy:n tytäryritys. 17

18 ToP Tunniste Oy Hermiankatu 6-8 H, Tampere, Finland Phone Fax

ToP Tunniste Oy. RFID- ja NFC-ratkaisujen järjestelmätoimittaja

ToP Tunniste Oy. RFID- ja NFC-ratkaisujen järjestelmätoimittaja ToP Tunniste Oy RFID- ja NFC-ratkaisujen järjestelmätoimittaja ToP Tunniste Oy Järjestelmätoimittajana vuodesta 2002 Automaattinen tunnistaminen RFID = Radio Frequency Identification NFC = Near Field Communication

Lisätiedot

ToP Tunniste Oy. RFID- ja NFC-ratkaisujen järjestelmätoimittaja

ToP Tunniste Oy. RFID- ja NFC-ratkaisujen järjestelmätoimittaja ToP Tunniste Oy RFID- ja NFC-ratkaisujen järjestelmätoimittaja ToP Tunniste Oy Järjestelmätoimittajana vuodesta 2002 Automaattinen tunnistaminen RFID = Radio Frequency Identification NFC = Near Field Communication

Lisätiedot

RFID-TEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET HITSAAVASSA TUOTANNOSSA POSSIBILITIES OF RFID TECHNOLOGY IN WELDING MANUFACTURING

RFID-TEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET HITSAAVASSA TUOTANNOSSA POSSIBILITIES OF RFID TECHNOLOGY IN WELDING MANUFACTURING LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT Kone Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari RFID-TEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET HITSAAVASSA TUOTANNOSSA POSSIBILITIES OF RFID TECHNOLOGY IN

Lisätiedot

Sami Isomäki, Hanna Haapanen & Sami Kalliokoski RFID-TEKNOLOGIAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN HELMET-KIRJASTOISSA LOPPURAPORTTI

Sami Isomäki, Hanna Haapanen & Sami Kalliokoski RFID-TEKNOLOGIAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN HELMET-KIRJASTOISSA LOPPURAPORTTI Sami Isomäki, Hanna Haapanen & Sami Kalliokoski RFID-TEKNOLOGIAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN HELMET-KIRJASTOISSA LOPPURAPORTTI RFID Lab Finland ry. info@rfidlab.fi www.rfidlab.fi MÄÄRITELMÄT AFI Avoin standardi

Lisätiedot

LOGISTIIKAN TEHOSTAMINEN RFID-TEKNOLOGIAN AVULLA

LOGISTIIKAN TEHOSTAMINEN RFID-TEKNOLOGIAN AVULLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Liiketoiminnan logistiikka Timo Aatola LOGISTIIKAN TEHOSTAMINEN RFID-TEKNOLOGIAN AVULLA Opinnäytetyö 2006 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous

Lisätiedot

RFID-teknologian hyödyntäminen valmistavan teollisuuden toimitusketjuissa

RFID-teknologian hyödyntäminen valmistavan teollisuuden toimitusketjuissa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen RFID-teknologian hyödyntäminen valmistavan teollisuuden toimitusketjuissa Utilizing RFID-technology in supply chains of manufacturing industry Kandidaatintyö

Lisätiedot

Tavarakuljetusten seuranta TASKU

Tavarakuljetusten seuranta TASKU ESPOO 2002 TUTKIMUSRAPORTTI RTE 4059/02 Tavarakuljetusten seuranta TASKU Jani Granqvist, VTT/RTE Antti Permala, VTT/RTE Johan Scholliers, VTT/TUO Harri Rauhamäki, TTKK/LIKU Juha Laakso, SCC Viatek Mika

Lisätiedot

RFIDLab Finland RFID:n uudet tuulet. Sami Isomäki Teknologiapäällikkö, RFID Lab Finland ry

RFIDLab Finland RFID:n uudet tuulet. Sami Isomäki Teknologiapäällikkö, RFID Lab Finland ry RFIDLab Finland RFID:n uudet tuulet Sami Isomäki Teknologiapäällikkö, RFID Lab Finland ry RFID Lab Finland ry lyhyesti: voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys tarjoamme neutraalia RFID- ja NFCtietoutta

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA RFID:N POTENTIAALI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJAS- TOISSA

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA RFID:N POTENTIAALI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJAS- TOISSA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA RFID:N POTENTIAALI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJAS- TOISSA Toni Tahvanainen Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Kotka 20.8

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Kotka 20.8 RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Kotka 20.8 12:00 Tilaisuuden avaus Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo, RFIDLab Finland ry Koulutuspäällikkö, Jenna Lehtimäki, Kymenlaakson kauppakamari 12:05 RFID liiketoiminnan

Lisätiedot

GS1 Infotilaisuus. Ohjelma

GS1 Infotilaisuus. Ohjelma GS1 Infotilaisuus Kimmo Keravuori GS1 Finland Ohjelma 1. GS1 organisaatio ja GS1 Finland 2. Mitä ovat standardit? 3. GS1 järjestelmä 4. GS1 yritystunniste 5. GS1 yksilöintijärjestelmä 6. GS1 tiedonkantajat

Lisätiedot

RFID-tekniikka supermarketeissa. Tulevaisuuden näkymät

RFID-tekniikka supermarketeissa. Tulevaisuuden näkymät Emmi Hämäläinen RFID-tekniikka supermarketeissa Tulevaisuuden näkymät Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 30.11.2007 Tekijä(t) Emmi Hämäläinen

Lisätiedot

RFID:N TEKNISET RATKAISUT JA INVESTOINTIKUSTANNUKSET

RFID:N TEKNISET RATKAISUT JA INVESTOINTIKUSTANNUKSET Opinnäytetyö (AMK) Elektroniikka Elektroniikkatuotanto 2014 Tatu Pajula RFID:N TEKNISET RATKAISUT JA INVESTOINTIKUSTANNUKSET OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikka Elektroniikkatuotanto

Lisätiedot

Onni on toimiva palveluvarasto 2/2012. Diabetes vaatii seurantaa myös varastossa

Onni on toimiva palveluvarasto 2/2012. Diabetes vaatii seurantaa myös varastossa AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT WWW.FINN-ID.FI 2/2012 Finn-ID uutiset löydät myös selailtavana verkkoversiona! 6 Diabetes vaatii seurantaa myös varastossa 14

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

RFID-tekniikan hyödyntäminen asiakkuudenhallinnassa

RFID-tekniikan hyödyntäminen asiakkuudenhallinnassa TUTKIMUSRAPORTTI TTE1-2004-30 28.9.2004 Esa Rinta-Runsala, Markus Tallgren RFID-tekniikan hyödyntäminen asiakkuudenhallinnassa RFID-TEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN ASIAKKUUDENHALLINNASSA 1 Esa Rinta-Runsala VTT

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Anne-Mari Valtonen MOBIILIN LÄHIMAKSAMISEN MAHDOLLISUUDET

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Anne-Mari Valtonen MOBIILIN LÄHIMAKSAMISEN MAHDOLLISUUDET POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Anne-Mari Valtonen MOBIILIN LÄHIMAKSAMISEN MAHDOLLISUUDET Opinnäytetyö Kesäkuu 2012 OPINNÄYTETYÖ Kesäkuu 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Työajan- ja töidenseuranta Kulunvalvonta Varastonhallinta Muovikorttiratkaisut. JotBar Solutions Oy Yritysesittely

Työajan- ja töidenseuranta Kulunvalvonta Varastonhallinta Muovikorttiratkaisut. JotBar Solutions Oy Yritysesittely Työajan- ja töidenseuranta Kulunvalvonta Varastonhallinta Muovikorttiratkaisut JotBar Solutions Oy Yritysesittely JotBar Solutions Oy Kokonaisratkaisut henkilö- ja materiaalivirtojen hallintaan JotBar

Lisätiedot

RFID-etätunnistus mahdollisuudet ja uhat

RFID-etätunnistus mahdollisuudet ja uhat RFID-etätunnistus mahdollisuudet ja uhat Heikki Seppä VTT heikki.seppa@vtt.fi Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 9/2011 RFID-etätunnistus mahdollisuudet ja uhat Heikki Seppä VTT heikki.seppa@vtt.fi

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

1/2015. Tärkeintä on potilaan luotettava tunnistaminen 10 OYS - ELMA TULI TALOON

1/2015. Tärkeintä on potilaan luotettava tunnistaminen 10 OYS - ELMA TULI TALOON LÄPINÄKYVYYTTÄ, LUOTETTAVUUTTA JA TUOTTAVUUTTA TYÖNOHJAUKSEEN JA LOGISTIIKKAAN WWW.FINN-ID.FI 1/2015 6 Varova Oy - suomalainen vaihtoehto maailmanlaajuisessa logistiikkaketjussa 5 Tärkeintä on potilaan

Lisätiedot

4 Nautorin materiaalinhallintaratkaisulla. 25 000 työtuntia vuodessa

4 Nautorin materiaalinhallintaratkaisulla. 25 000 työtuntia vuodessa FINN-ID UUTISET AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT Finn-ID -uutiset nyt myös selailtavana verkkoversiona! 4 Nautorin materiaalinhallintaratkaisulla säästyy jopa

Lisätiedot

ETÄTUNNISTIMIEN SOVELLUKSET LIIKENNETELEMATIIKASSA ESISELVITYS. Muistio 2.8.2003

ETÄTUNNISTIMIEN SOVELLUKSET LIIKENNETELEMATIIKASSA ESISELVITYS. Muistio 2.8.2003 ETÄTUNNISTIMIEN SOVELLUKSET LIIKENNETELEMATIIKASSA ESISELVITYS Muistio 2.8.2003 ESIPUHE Etätunnistimien sovellukset liikennetelematiikassa muistio laadittiin liikenne- ja viestintäministeriön Liikennetelematiikan

Lisätiedot

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE RFID ja NFC Teknologialla askelta edemmäs kilpailijoita 5 TA Ydintoiminta Ota SCM:stä uusi näkökulma yritykseesi Koulutus

Lisätiedot

JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa

JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa 29.3.2011 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS20A9000 Kandidaatintyö ja seminaari Toimitusketjun johtaminen JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa Just-in-Time

Lisätiedot

ABB edelläkävijänä Suomessa radiotunnistetekniikan soveltamisessa materiaalilogistiikassa

ABB edelläkävijänä Suomessa radiotunnistetekniikan soveltamisessa materiaalilogistiikassa Lehdistötiedote 04.04.2005 ABB edelläkävijänä Suomessa radiotunnistetekniikan soveltamisessa materiaalilogistiikassa ABB Oy:n taajuusmuuttajatehdas Helsingin Pitäjänmäellä ryhtyy Suomessa käyttämään uuden

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

Marko Silomäki. Tuotannonohjausohjelmiston käyttöönotto pienyrityksessä

Marko Silomäki. Tuotannonohjausohjelmiston käyttöönotto pienyrityksessä Marko Silomäki Tuotannonohjausohjelmiston käyttöönotto pienyrityksessä Opinnäytetyö Kevät 2014 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot