Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys (ALK-tarve)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys (ALK-tarve)"

Transkriptio

1 Jaakko Oja Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys Loppuraportti Sisäisiä julkaisuja 28/2005

2

3 Jaakko Oja Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys Loppuraportti Sisäisiä julkaisuja 28/2005 Tiehallinto Helsinki 2005

4 ISSN X TIEH Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Edita Prima Oy Helsinki 2005 Julkaisua saatavana: Tiehallinto, tienpidon suunnittelupalvelut Tiehallinto ASIANTUNTIJAPALVELUT Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 Jaakko Oja: Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys. Helsinki Tiehallinto, asiantuntijapalvelut. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 28/ s. + liitt. 8 s. ISSN X, TIEH Asiasanat: Ajantasainen tiedotus, Internet, www, ALK Aiheluokka: 20 TIIVISTELMÄ Selvityksessä kartoitettiin ajantasaisen liikenne- ja kelitiedotuksen palvelutarjonnan nykytila Suomessa ja luotiin tavoitteet Tiehallinnon tarjoamille ajantasaisille liikenne- ja kelitiedon Internet-palveluille 06/2006. Tarveselvitys käynnistyi syksyllä 2004 ja valmistui maaliskuussa Projektissa tehtiin seuraavat osaselvitykset: Kartoitetiin ajantasaisten liikenne- ja kelitiedon palveluiden nykytila Suomessa Koottiin aihepiiriä sivuavissa selvitys- ja tutkimustöissä esitetyt näkemykset Kartoitettiin Tiehallinnon asiakaspalautejärjestelmään kirjatut ALK-Internettiin liittyvät asiakaspalautteet Toteutettiin käyttäjäkysely ALK-Internet -sivustolla Konsultti toteutti kohdennetut asiantuntijahaastattelut, joilla kartoitettiin Tiehallinnon ja sidosryhmien näkemyksiä ALK-palveluista. ALK-Internet -sivustolla on kuukausittain yli käyttäjää. Tärkeä käyttäjäryhmä ovat radiotoimittajat, jotka välittävät sivuston tietoja kuuntelijoille. Tiehallinto on tieliikenteen tiedotuspalvelujen tuotantoverkoston keskeisin toimija ja ALK-Internet -sivusto on arvostettu 'brändi'. Tulevaisuudessa palvelujen tuotantojärjestelmän tulee sallia erilaisten palvelukokonaisuuksien joustavan muodostamisen. Uusilla käyttöliittymäratkaisuilla voidaan saada aikaan laadukkaampia ja tarkemmin kohdennettuja palveluja. Tarveselvityksessä määritellyssä tavoitetilassa (06/2006) ALK-sivusto tarjoaa ajantasaista liikenne- ja kelitietoa joukkotiedotuksena. Palvelutaso on erilainen riippuen siitä mitä osaa tieverkosta tieto kuvaa. ALK-Internetin yksittäiset palvelut tavoitetilassa ovat Häiriöt, Liikenne, Keli, Lautat ja lossit, Reittirenki ja Tietoa tielläliikkujille. Tiedot esitetään tieverkon tilan ja ennusteiden muutosten mukaan. Silloin, kun on tarkoituksenmukaista, tiedot esitetään vuorovaikutteisella kartalla. Lisäksi esitetään, että Tiehallinnon tulee vaikuttaa aktiivisesti, että ehdotettuja palvelukokonaisuuksia syntyy. Tiehallinto tuottaa peruspalveluihin lukeutuvat ALK-Internet tiedotuspalvelunsa alihankintana.

6 Jaakko Oja: Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys. [Finnra's Traffic Information Service on the Internet - feasibility study] Helsinki Finnish Road Administration. Finnra Internal Reports 28/ p. + app. 8 p. ISSN X, TIEH Keywords: Current traffic information, Internet, www SUMMARY Finnra's current traffic information service on the Internet was launched in Since then several additions to the content and functionality has been done, but as the original implementation was not very modular the service has become less user friendly. The software has also become outdated. Finnra's traffic information website has more than visitors monthly and is also widely used by radio stations, which communicate the information to their listeners. The information is highly appreciated and Finnra is trusted as an information provider. As basis for the development of the next generation of the service a feasibility study was conducted. The study consists of the following parts: state-of-the art of road weather and traffic information services in Finland analysis of recent studies dealing with traffic information analysis of Finnra's customer feedback related to traffic information services a customer questionnaire on the traffic information website interviews with traffic information experts and decision makers The result of the study is an outline of the content and functionality of the next generation of Finnra's traffic information service on the Internet The study has been granted European Community financial support in the field of Trans-European Networks Transport.

7 ESIPUHE Tiehallinnon ajantasainen Liikenteen tiedotus internetsivusto ALK (www.tiehallinto.fi/alk) palvelee kuukausittain käyttäjää ja edustaa n. 95 % Tiehallinnon koko internetpalvelun käytöstä. Nykyinen palvelu on julkaistu vuonna ALK-palvelun laiteteknologia on vanhentunutta, palvelussa on suorituskykyongelmia ja se ei enää useiden sisällöllisten täydennysten jälkeen ole selkeä ja asiakaslähtöinen. Internet-teknologian kehittyessä on usein tarpeen uudistaa sivustoja n. 5 vuoden välein, mutta ALK-uudistusta on lykätty useasta syystä. Nyt uudistustyö on käynnistynyt tämän tarveselvityksen kautta. ALK-tarveselvitysraportti on asiantuntijanäkemys ja -ehdotus, joka muodostaa lähtökohdan uudistustyötä koskevalle päätöksenteolle. Tarveselvityksen projektiryhmän muodostivat Jorma Helin, Martin Johansson ja projektipäällikkö Jaakko Oja, joka laati selvitysraportin. Hanke on saanut Euroopan Unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks Transport) -rahoitusta. Projektiryhmä haluaa kiittää kaikkia työn aikana haastateltuja ja näkemyksiään antaneita. Helsingissä kesäkuussa Jorma Helin Tiehallinto

8

9 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys 9 Sisältö 1 JOHDANTO 11 2 ALK-TARVESELVITYS -PROJEKTI Tarveselvityksen rajaus, tavoitteet ja asema kehitystyössä Rajaus ja tavoitteet Asema Tiehallinnon kehitystyössä Osaselvitykset ja aikataulu Tavoitetilan muodostamisen menetelmä Palveluaihioiden priorisoinnin vaiheet Tiehallinnon linjaukset Liikenteen tiedotuksen vaikuttavuus 16 3 OSASELVITYSTEN TULOKSET Ajantasaisten liikenne- ja kelitietojen palvelujen nykytila Suomessa Palvelujen jaottelutapoja Internet-palvelut Muut jakelukanavat Esimerkkejä Internet-palveluista ulkomailta Aikaisemmat raportit ja selvitykset Tiehallinnon asiakaspalautejärjestelmä WWW-kysely ALK-sivustolla Vastanneiden taustatietoja Tietojen havainnollistamistavat Reittipalvelun toteutusvaihtoehdot Muut yksittäiset palvelut Sanallisista palautteista Kohderyhmähaastattelut Haastattelujen toteutuksesta Yksittäiset palvelut Näkemyksiä Tiehallinnon roolista Konsultin suositukset Yhteenveto osaselvityksistä 32 4 ALK-INTERNET TAVOITETILA 06/ Tavoitetilan kuvaustapa ALK-Internet 06/ yleiskuvaus Keli Reittirenki Häiriöt Liikenne 39

10 10 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys 4.7 Lautat ja lossit Tietoa tienkäyttäjille 40 5 JATKOSUOSITUKSET 41 6 LIITTEET 42 Liite 1: Nykyisiä tieliikenteen tiedotuspalveluja 42 Liite 2: ALK-tarveselvityksessä tarkastellut aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset. 44 Liite 3: Osaselvityksissä esitettyjä palveluaihioita. 46

11 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys JOHDANTO 11 1 JOHDANTO Tiehallinnon ALK-Internet -sivusto (www.tiehallinto.fi/alk) julkaistiin vuonna Sivusto tarjoaa Ajantasaisia Liikenne- ja Kelitietoja (ALK) Suomen yleisiltä teiltä. Tiehallinnolle sivusto on joukkotiedotusta ja yksi vaikutuskanava liikenteen hallinnan operatiivisessa toteuttamisessa. ALK-sivustolle kirjautuu kuukausittain käyttäjää ja tiedostoja ladataan n. 30 miljoonaa kpl (Tiehallinnon Internet-palvelun käyttötilastot). Noin 50 % sivuston käyttäjistä työskentelee tie- ja liikenne- tai viestintäaloilla (kts. www-kyselyn tulokset alla). Sivuston tietoja käytetään myös mm. ulkotöiden suunnittelussa ja matkailupalvelujen yhteydessä. ALK-sivusto on vuosien saatossa kehittynyt 'orgaanisesti'. Vuoden 1998 julkaisun jälkeen sivustolle ei ole tehty parannuksia hyppäyksinä, vaan ominaisuuksia ja tietoelementtejä on lisätty olemassa olevaan palvelukokonaisuuteen yksi kerrallaan. Myös sivuston tekniikka on pääosin edelleen sama kuin vuonna Sivuston tietojärjestelmästä ei ole olemassa kattavaa kuvausta. Tiehallinto julkaisi vuonna 2004 uuden www-sivustonsa, mutta tässä yhteydessä ALK-Internet -sivustoa ei päivitetty uuteen ulkoasuun eikä tekniikkaan. Nykyinen ALK-Internet on nyt tullut murrosvaiheeseen. Vaikka palvelu tätä nykyä toimiikin käyttäjän näkökulmalta varsin hyvin, vanhentunut tekniikka on edelleen häiriöaltista ja palvelun ylläpito vaatii runsaasti resursseja. Toisaalta, itse www-sivusto on käyttöliittymältään jo vanhentunut. Internettiedotuksen toteuttamiseen on olemassa huomattavasti tehokkaampia ja käyttäjäystävällisempiä palvelu- ja teknologiavaihtoehtoja. Päivittäisen kehitystyön ohessa tehtyjen tarkastelujen lisäksi ALK-Internetin tulevaisuutta on selvitetty mm. vuonna 2002 Viking-projektin yhteydessä (Tiehallinnon Internet liikenteen tiedotuspalvelun uudistus, Esiselvitys, Martin Johansson, Tiehallinto, 2002). Tarveselvityksen kanssa samanaikaisesti on käynnissä Tiehallinnon liikenteen hallinnan toimintalinjojen määrittely, joka saataneen päätökseen kevään 2005 aikana.

12 12 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys ALK-TARVESELVITYS -PROJEKTI 2 ALK-TARVESELVITYS -PROJEKTI 2.1 Tarveselvityksen rajaus, tavoitteet ja asema kehitystyössä Rajaus ja tavoitteet ALK-tarveselvityksessä ei tarkasteltu tekniikkaa vaan Tiehallinnon tavoitteita ajantasaisten liikenne- ja kelitietojen tiedotuspalveluille Internetissä. Joukkotiedotus Internetissä on yksi Tiehallinnon keino vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen, turvallisuuteen, ympäristöhaittoihin ja matkustusmukavuuteen. ALK-tarveselvityksen tavoitteet asetettiin syksyllä 2004 seuraavasti: 1. Luodaan kuvaus ajantasaisen liikenne- ja kelitiedotuksen palvelu-tarjonnan nykytilasta Suomessa. 2. Muodostetaan tavoitetilakuvaus Tiehallinnon tarjoamista ajantasaisen liikenne- ja kelitiedon Internet-palveluista 06/2006. ALK-tarveselvityksen tuloksena on esitys ALK:n tavoitteellisesta asemasta Tiehallinnon liikenteen hallinnan työkalupakissa sekä ALK-Internetin yleiskuvaus ja ALK-Internetissä tarjottavien yksittäisten palvelujen palvelukuvaukset 06/2006. Tarveselvityksessä käsiteltiin myös muita jakelukanavia (TV, radio matkaviestimet, jne.) ja Tiehallinnon asemaa ALK-palveluiden tuotannon ja jakelun markkinoilla, mutta tavoitetilakuvaus ei ota kantaa näihin.

13 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys ALK-TARVESELVITYS -PROJEKTI Asema Tiehallinnon kehitystyössä Alla on esitetty ALK-tarveselvityksen sijoittuminen Tiehallinnon tiedon hallinnan kehittämishankkeiden yleiseen vaiheistukseen. ALK-tarveselvitys -projekti Tiehallinnon tiedon hallinnan kehittämishankkeiden yleisessä vaiheistuksessa. ALK-tarveselvityksen tulos toimii lähtökohtana tietojärjestelmätyön Määrittelyvaiheessa. Tiehallinnon toimintalinjojen asettamat rajoitteet ja ohjeet Tiehallinnon yleiset viestinnän ohjeet Suhteet muihin Th:n tarjoamiin palveluihin Suhteet muiden tarjoamiin ALK -palveluihin Jokaisesta palvelusta Nimi Sisältö ja palvelutaso yleisesti Saatavuus Kohderyhmät ja käyttötarkoitukset Odotetut vaikutukset Asema muihin palveluihin nähden Tietosisältö Tuotannon tekijät ja toteutusvastuu Toiminnot Vuorovaikutteisuus Käyttöliittymä(t) SLA't Visuaalinen ilme Teknologiat... ALK-tarveselvitys tarjoaa lähtökohdat seuraaville suunnittelun vaiheille. ALK-tarveselvityksen kanssa Tiehallinnossa oli samaan aikaan käynnissä tiedon hallinnan hankkeita (mm. einfo, eliike, emodernisointi) ja liikenteen hallinnan toimintalinjojen ja verkkopalvelujen tavoitetilan määrittelytyöt. Koska nämä projektit olivat tarveselvityksen aikana vielä kesken, tehtyä työtä ei voitu ottaa suoraan tarveselvityksen lähtökohdaksi. Käytettävissä olleet tulokset kuitenkin huomioitiin ALK-tarveselvityksessä.

14 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys ALK-TARVESELVITYS -PROJEKTI Osaselvitykset ja aikataulu ALK-tarveselvitys -projektin vaiheet on esitetty yleisesti alla olevassa kaaviossa. ALK-tarveselvitys -projektin vaiheet ja toteutunut aikataulu yleisesti. Projektisuunnittelun jälkeen toteutettiin osaselvityksiä nykytilasta ja kehitystarpeista. Nykytilan kuvauksessa tarkasteltiin ajantasaisten liikenne- ja kelitiedon palveluiden nykytilaa Suomessa. Aihepiiriä sivuavia selvitys- ja tutkimustöitä on viime vuosina toteutettu useita kymmeniä. Töiden raporteista etsittiin periaatteita ja ehdotuksia ALK-Internetin kehitystyölle. Tiehallinnon asiakaspalautejärjestelmään kirjatut ALK-Internettiin liittyvät asiakaspalautteet kartoitettiin. ALK-Internet -sivustolla toteutettiin www-kysely. Ulkoinen konsultti (WSP LT-Konsultit) toteutti kohdennetun asiantuntijahaastattelukierroksen, jolla kartoitettiin Tiehallinnon ja sidosryhmien näkemyksiä ALK-palveluista. Osaselvitysten valmistuttua muodostettiin palvelukuvausehdotukset ja Tiehallinnon sisällä käytyjen keskustelujen pohjalta kirjoitettiin tämä raportti Tavoitetilan muodostamisen menetelmä Palveluaihioiden priorisoinnin vaiheet Osaselvityksistä kerätyt palveluaihiot priorisoitiin käytettävissä olleiden liikenteen hallinnan toimintalinjojen ja palveluiden odotetun vaikuttavuuden (liikenteen sujuvuus, turvallisuus, ympäristöhaitat) perusteella.

15 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys ALK-TARVESELVITYS -PROJEKTI 15 Osaselvitykset Palveluaihiot Tiehallinon linjaukset Aihioiden vaikuttavuus Yleiskuvaus ja palvelukuvaukset Nykytilankuvaus Raportit ja selvitykset WWW-kysely Kohderyhmähaastattelut Asiakaspalaute Osaselvityksissä esitetyt palveluaihiot Liikenteen hallinnan toimintalinjat Kelitiedotus Häiriötiedotus Ajantasainen liikennetiedotus Vaikutukset liikenteen sujuvuuteen liikenteen kysyntään liikenteen turvallisuuteen liikkumisen ennustettavuuteen liikenteen ja kuljetusten tehokkuuteen liikennemuotojen yhteistoimintaan liikenteen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin Kerättyjen palveluaihioiden priorisoinnin periaate Tiehallinnon linjaukset Tiehallinnolle tiedottamisen tavoite on vaikuttaa liikkumisen ja kuljettamisen kysyntään ja tieliikenteeseen siten että edistetään liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta ja vähennetään liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja. Palveluaihioita tarkasteltiin liikennejärjestelmäkokonaisuuden, elinkeinoelämän kilpailukyvyn (liikkuminen ja kuljettaminen) ja tietoyhteiskunnan edistämisen näkökulmilta. Liikenteen hallinnan toimintalinjat -dokumentissa (luonnos ) on liikenteen tiedotuksen osalta mainittu toteutettavaksi seuraavaa: Kelitiedotus - keliennuste tuotetaan lähitunneille, ennuste kuvaa runkotiestön tiejaksokohtaisesti ja muun verkon alueellisesti - sisältää tiesääjärjestelmän kelitiedot ja kelikamerakuvat - sisältää ajantasaiset tiedot tehdyistä ja käynnissä olevista talvihoidon toimenpiteistä - tarvittaessa kelivaroitus lähetetään tiedotusvälineille liikennetiedotteena Häiriötiedotus - tiedotetaan vähintään 30 min kestävistä ja 5/10 min viipeen aiheuttavista häiriöistä - tieto tulee olla tienkäyttäjien saatavilla runkoteillä 5 minuutissa muulla tieverkolla 15 minuutissa - tarvittaessa häiriötiedote lähetetään tiedotusvälineille liikennetiedotteena Ajantasainen liikennetilannetiedotus - kattaa kaupunkiseutujen pääväylät ja runkotiet ja yksittäiset erityiskohteet kuten raja-asemat.

16 16 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys ALK-TARVESELVITYS -PROJEKTI Liikenteen tiedotuksen vaikuttavuus Liikenteen tiedotuksella pyritään vaikuttamaan mm: - liikenteen sujuvuuteen - liikenteen kysyntään - liikenteen turvallisuuteen - liikkumisen ennustettavuuteen - liikenteen ja kuljetusten tehokkuuteen - liikennemuotojen yhteistoimintaan ja - liikenteen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin. Internet on yksi tiedon jakelukanava. ALK-Internet voi tukea yleisiä tiedottamisen tavoitteita parantamalla tienkäyttäjien ja kuljetusten suunnittelijoiden mahdollisuuksia suunnitella matkansa kulkumuoto, reitti ja matkan ajankohta sekä sovittaa ajotapansa tieliikenneverkon tilan mukaan. Tieliikenteen joukkotiedotustoimenpiteiden vaikutusten mittaaminen yksiselitteisesti on kuitenkin vaikeaa, koska tiedotuksen vaikutusten erottaminen muista kuljettajan käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä on käytännössä mahdotonta. Kuljettajien päätöksentekoon vaikuttavien tekijöiden välillä on monimutkaisia riippuvuussuhteita, ja tiedotuksen vaikutusmekanismit ovat tilannesidonnaisia. Vaikutusten tutkiminen todellisessa liikenneympäristössä vaatisi huomattavia resursseja. Aikaisemmin tehdyissä selvityksissä on eri tiedotusmenetelmien yhteiskunnallisia vaikutuksia arvioitu seuraavasti (FITS 35/2004, Kulmala). Liikennetiedotus - HK-suhde 1 2, välillisesti jopa Arvio perustuu pääasiassa vähentyneisiin aikakustannuksiin. Kelitiedotus - HK-suhde vähintään 5. - Arvio perustuu pääasiassa vähentyneisiin onnettomuus- ja aikakustannuksiin. RDS-TMC ajantasainen liikenteen häiriötiedotus - HK-suhde 0,5 2. Vaihtelu tutkimustuloksissa johtuu erilaisista arvioista päätelaitteiden määrästä ja tiedotusviestistä hyötyvien osuuksista. - Arviossa positiiviset vaikutukset liikennejärjestelmän palvelutasoon syntyvät parantuneen reitinvalinnan kautta. Raportissa Tieliikennetiedotus (FITS 21/2003) on arvioitu ajantasaisen kelitiedottamisen ja häiriötiedottamisen yhteiskunnallisia hyöty-kustannussuhteita. Raportin mukaan - Ajantasaisen kelitiedottamisen vaikutuksesta voidaan saavuttaa vajaan 6 MEUR vuosittaiset säästöt onnettomuuskustannuksissa. Arviossa vähenemän oletetaan syntyvän tiedotuksen johdosta alentuneiden ajonopeuksien kautta. - Ajantasaisen häiriötiedottamisen vaikutuksesta voidaan saavuttaa vajaan 6 MEUR vuosittaiset säästöt aikakustannuksissa. Arviossa vähenemän oletetaan syntyvän tiedotuksen johdosta pienentyneiden viivytysten kautta.

17 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys OSASELVITYSTEN TULOKSET 17 3 OSASELVITYSTEN TULOKSET Tässä kappaleessa on kuvattu ALK-tarveselvityksen osaselvitysten toteutustapa ja tulokset yleisesti. Osaselvityksissä löydetyt palveluaihiot on listattu Liitteessä Ajantasaisten liikenne- ja kelitietojen palvelujen nykytila Suomessa Palvelujen jaottelutapoja Kuluttajan näkökulmalta palvelut identifioituvat pääasiassa palvelujen houkuttelevuuden pohjalta. Tällöin on harvoin merkitystä sillä, kuka palvelun on tuottanut tai miten se on tuotettu. Palveluita voi ryhmitellä myös jakelukanavien, päätelaitteiden, hinnoittelun, palvelun sisältämien tietojen tai tietojen ajantasaisuuden mukaan. ALK-tarveselvityksessä kartoitettiin laajasti liikenne- ja kelitietojen palvelujen nykytilaa Suomessa. Tavoitetilakuvauksessa on kuitenkin kuvattu vain ajantasaisia tietoja tarjoavat palvelukokonaisuudet. Muut palvelut on lueteltu Liitteessä Internet-palvelut Tienkäyttäjälle on Suomessa tarjolla runsaasti autoiluun ja tieliikenteeseen liittyviä Internet-sivustoja. Ajantasaisia liikenne- ja kelitietoja on kuitenkin tarjolla vain muutamalla sivustolla. Liikenteen tiedotus (Tiehallinnon nykyinen ALK-Internet) ALK-Internet sisältää seuraavia ajantasaisia tietoja: - Tiedotteet yleisten teiden suurista häiriöistä - Alueellinen ja tiejaksokohtainen 6-h keliennuste - 24-h liikennesääennuste pääteille - Liikennetilanne neljän kaupunkiseudun (Oulu, Tampere, Turku ja pääkaupunkiseutu) pääväylillä, Kaakkois-Suomessa ja Lahti-Heinola -välillä - Tietyöt - Häiriöt - Kelikamerakuvat (n. 180 kameraa) - Automaattiset tiesäähavainnot - Lauttojen ja lossien aikataulut ja poikkeamat. Tiehallinnon ALK-Internet -sivusto julkaistiin vuonna ALK-sivustolle kirjautuu kuukausittain selainta. Osa palveluista tarjotaan myös ruotsin ja englannin kielillä. Myös Tiehallinnon TieInfo-pisteet hyödyntävät ALK:n tietoja ja tekniikkaa.

18 18 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys OSASELVITYSTEN TULOKSET Liikkujat.com (Tieliikelaitos) Liikkujat.com sisältää seuraavia ajantasaisia tietoja: - Keli pääteillä 0 2h karttapohjalla - Päivittyviä kamerakuvia yleisten teiden verkolta - Tietyöt pääteillä - Paikalliskeli (pilotti Iin alueella) - Kaupunkien välisten reittien tien pinnan tila - Lautta-aikataulut. Liikkujat.com -sivuston tiedot ovat pääasiassa samoja kuin mitä on tarjolla Liikenteen tiedotus -sivustolla. Suurimmat eroavaisuudet Tiehallinnon tarjontaan ovat interaktiivinen karttakäyttöliittymä, paikalliskelipilotin tarkemmat talvihoitotilanteen tiedot sekä tekstiviestipalveluna yhteysvälin tienumerot, pituus ja kelitieto. Liikkujat.com -sivuston käyttäjämääriä ei selvitetty tätä raporttia varten. YLE:n Tiesää YLE:n Tiesää -sivuilla käyttäjä valitsee yhteysvälin valmiiden vaihtoehtojen listauksesta ja saa palveluna yhteysvälillä sijaitsevien Tiehallinnon tuottamien kelikameroiden kuvat, tiesääasemien tiedot ja Ilmatieteen laitoksen tuottaman sääennusteen yhteysvälin lähtö- ja määräpisteille. YLE:n Tiesää - sivuston käyttäjämääriä ei selvitetty tätä raporttia varten. Muita ajantasaisten tietojen Internet-palveluja Polttoaine.net -sivustolle voi kuka tahansa ilmoittaa sähköpostilla tai tekstiviestillä bensiinin ja dieselin hintatietoja huoltoasemilla Suomessa. Polttoaine.net'in tarjoaa yksityinen palveluntuottaja Webmoon.fi, ja palvelua rahoittavat sivustolta mainostilaa ostavat yritykset. Joukkoliikennematkustajille ajantasaisia tietoja tarjonnasta on saatavilla operaattoreiden ja aikataulutuottajien sivustoilla. Helsingin kaupungin liikennelaitos tarjoaa yhteistyössä Tieliikelaitoksen kanssa ajantasaisia Helsingin raitiovaunuliikenteen häiriötietoja. Ilmatieteenlaitos julkaisee päivittäin erityisesti jalankulkijoille suunnatun kelitiedotteen Muut jakelukanavat Muilla kuin Internet-jakelukanavalla operoivia palveluntarjoajia ovat muut viranomaiset sekä muutama yksityinen palveluntuottaja. Tiedot liikenteestä ja kelistä ovat Tiehallinnon tuottamia. Alla olevassa taulukossa on kuvattu tarveselvityksessä kartoitetut ajantasaiset liikenne- ja kelitiedon palvelut jakelukanavittain.

19 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys OSASELVITYSTEN TULOKSET 19 Ajantasaiset liikenne- ja kelitiedon palvelut jakelukanavittain. Tiehallinnon Tienkäyttäjän linja ei ole tiedotuspalvelu vaan tienkäyttäjien kanava kertoa Tiehallinnolle havaitsemistaan tienpitoon liittyvistä ongelmista. Liikennepäivystäjät vastaavat kuitenkin myös liikenteeseen ja keliin liittyviin kysymyksiin virkavelvollisuutensa puitteissa ja työtilanteensa niin salliessa. Tienkäyttäjän linja vastaa kaikkina vuoden päivinä ympäri vuorokauden ja puhelu maksaa paikallis- tai matkapuhelun hinnan. Ilmatieteenlaitoksen ja sen Weatherproof-tuotemerkin (mobiilipalvelut) tarjoamat palvelut liittyvät säähän. Palvelut on paketoitu kohderyhmille mm. sijainnin ja käyttötarkoituksen mukaan. Puhelin- ja mobiilipalvelut ovat maksullisia. YLE:n Teksti-TV -palvelusta löytyvät keli- ja säätiedotteiden lisäksi osa Tiehallinnon tiesääasemien tiedoista sekä tiedotteet tietöistä. VIISAS Communications tarjoaa Tiehallinnon tiesääasemien tietoja ja kelikamerakuvia WAP-palveluna (datasiirtomaksun hinta). Palvelu tarjotaan kuluttajille mm. TeliaSoneran WAP-portaalin osana. Lisäksi VIISAS tarjoaa puhelimeen asennettavaa ohjelmistoa (VIISAS Traffic), joka kerää ja esittää automaattisesti samat tiedot. Tiehallinnon tienvarsiteknologian, muuttuvien ohjaustaulujen ja nopeusrajoitusten, ensisijainen tarkoitus on liikenteen ohjaus. Tauluilla voidaan välittää autoilijoille myös tiedotteiden luonteisia viestejä. TV- ja radiokanavien liikenteeseen ja keliin liittyvät palvelut pohjautuvat Tiehallinnon ja säätietopalvelujen tarjoamiin tietoihin. Monessa radiotoimituksessa Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -sivusto on koko ajan näkyvillä tietokoneen näytöllä. Lisäksi Liikennekeskus lähettää liikennetiedotteita toimituksiin fakseina ja sähköposteina.

20 20 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys OSASELVITYSTEN TULOKSET TV- ja radiokanavien toiminnassa liikenne- ja kelitiedot eivät ole itsenäisiä palvelukokonaisuuksia. Ne liitetään kanavan ohjelmistoon osaksi muita kanavan tarjoamia ohjelmapalveluja Esimerkkejä Internet-palveluista ulkomailta Pohjoismaissa, muualla Euroopassa ja maailmalla on tarjolla vaihtelevan tasoisia ajantasaisia liikenne- ja kelitiedon Internet-palveluja. Palvelun tarjoajana on pääasiassa julkinen taho, mutta tiedon tuottamisen ja jakelun tuotantoketjuun osallistuu yleensä yksityinen yritys. Tarveselvityksen tarkoitus ei ollut kartoittaa ulkomaisia palveluja kattavasti. Ohessa on muutama esimerkki eurooppalaisista palveluista. Ruotsin Vägverket ja Trafiken.nu Ruotsissa ajantasaisia liikenne- ja kelitiedon palveluja tarjotaan kahdella sivustolla, Vägverket'in Trafikinformation ja Trafiken.nu. Kumpikin palvelu on toteutettu pohjautuen interaktiiviseen karttakäyttöliittymään. Trafikinformation kattaa Ruotsin yleisten teiden verkon ja Trafiken.nu tarkemmin Tukholman, Göteborgin ja Skånen alueet. Kummassakin palvelussa käyttäjä valitsee haluamansa maantieteellisen alueen ja kartalla esitettävät tietolajit. Vägverketin palvelussa käyttäjä voi lisäksi määritellä tiejakson, läänin ja haluamansa tiedot ja saa tämän jälkeen tekstimuotoisen raportin tilanteesta ja ennusteen. Trafiken.nu tarjoaa myös joukkoliikenteen reittipalvelun sekä tietoja WAPpalveluna. Sivuilla voi myös kokeilla WAP-palvelua Internet-selaimella. Norjan Statens Vegvesen ja Norguide Vegvesenin sivustolla on saatavilla ajantasaisia häiriötietoja käyttäjän määritteleminä listauksina. Norguide tarjoaa karttakäyttöliittymän reitinsuunnitteluun ja paikkojen ja katuosoitteiden etsimiseen. Ison Britannian Transportdirect.info Transportdirect tarjoaa ajantasaisia häiriötietoja sekä historiatietoihin perustuvia ennusteita liikennemääristä valitulle alueelle tai reitinsuunnittelupalvelun ehdottamalle reitille. Baltic Roads Baltic Roads -palvelussa käyttäjä näkee Baltian maiden, Suomen eteläosien ja Pietarin alueen mittausasemien tietoja (ilman ja tienpinnan lämpötilat, tiesää ja tuulen nopeus ja suunta). Baltic Roads on pääosin Tiehallinnon tuottama palvelu.

21 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys OSASELVITYSTEN TULOKSET Aikaisemmat raportit ja selvitykset Viime vuosien aikana Suomessa on tehty useita kymmeniä selvityksiä, jotka liittyvät liikenteen ja kelin ajantasaisten tietojen käyttöön ja palvelujen tarjoamiseen. Selvityksiä on teetetty pääasiassa julkisella rahoituksella Liikenne- ja viestintäministeriön ja sen alaisten virastojen toimesta. Laajin viime vuosina toteutettu selvityskokonaisuus on suomalaisen liikennetelematiikan tutkimusohjelma FITS, joka päättyi vuonna Tutkimustyö jatkuu AINO-ohjelmassa (ajantasaisen liikenneinformaation tutkimus- ja kehittämisohjelma, ). Tietoja löytyy runsaasti myös Tiehallinnon ja LVM:n muihin tarkoituksiin tekemistä ja teettämistä selvityksistä. Alla on listattu selvitysten raportteja, joiden sisältämät tiedot liittyvät läheisesti ALK-Internet -sivuston kehittämistyöhön. Kaikki kartoitetut raportit on listattu Liitteessä 2. Liikenteen telematiikkastrategia (LVM ohjelmia ja strategioita 2/2004) - Tiehallinnon osalta 2007 mm: kelitiedon laadun parantaminen tiedotuspalvelujen tuottamiseksi ja Digiroadin ylläpito. - Tiehallinnon osalta 2010 mm: panostuksia lisäarvopalvelujen edellytysten luomiseen. Tiehallinnon tieliikenteen tietopalvelujen kehittäminen (LVM B 15/2003) - Mm. selvitys tienkäyttäjien tietotarpeista erilaisilla matkoilla ja matkan eri vaiheissa. Kelitiedottamisen kehittämien liikennekeskuksen näkökulmasta (Tiehallinto 2005) - Ehdotuksia sekä kelitiedottamisen toteuttamisen että tietojen esittämisen kehittämiskohteiksi. Tiedottaminen ruuhkatilanteiden hallinnassa (FITS 6/2002) - Tutkimus liikenteen tiedottamisen vaikutusmekanismeista ja arviot esimerkkien vaikuttavuudesta pääkaupunkiseudulla. - Hyödyt vähäiset, ylikysyntätilanteissa ei merkittävät. Liikennetelemaattisten tuotteiden ja palvelujen pelisäännöt (FITS 13/2003) - Pohdintaa suoritteiden hinnoittelusta ja julkisen vallan roolista palvelutuotannon markkinoilla. Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus (FITS 19/2003) - Haastattelututkimus palvelujen käyttäjien ja viranomaisten näkemyksistä. - Suosituksissa mm. joukkoliikenneportaali, häiriötiedotus ja ajantasaiset sää- ja kelitiedot. Tieliikennetiedotus - Esiselvitys (FITS 21/2003) - Kuljettajan tietotarpeet eri päätöksentekotasoilla. - Tieliikenteen ajantasaisen tiedottamisen vaikuttavuus.

22 22 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys OSASELVITYSTEN TULOKSET Liikenteen tietopalvelujen käyttäjäkeskeinen tuotekehitys (FITS 24/2003) - Mobiilikeli-pilotin (Tieliikelaitos) kuvaus. - Arvioita käyttäjien maksuhalukkuudesta, keskustelua ansaintalogiikoista ja palvelukonseptien muodostamisesta. PRO TELIO - Oulun seudun liikennejärjestelmä osana tietoyhteiskuntaa, Loppuraportti (VTT, 2004) - Oulun seudun älykkään liikennejärjestelmän alueellinen kehittäminen. - Raportissa on kuvattu Oulun seudun liikennetelematiikan kehittämisstrategia ja mahdollisuudet liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden yritystoiminnalle. Tarkastellut selvitykset käsittelivät hyvin erityyppisiä asioita. Selvitykset liittyvät mm. alan toimijoiden keskinäiseen rooliin palvelutuotannon arvoketjussa, palveluiden toteutuneisiin ja arvioituihin vaikutuksiin ja palveluiden toteuttamisen tapoihin. Jokaisesta raportista voi poimia yksittäisiä kehitysehdotuksia tai näkökulmia, joita voi soveltaa ALK-Internetin kehitystyössä. Mitään yhtenevää linjausta tarjottaviksi palveluiksi, toteutustavoiksi tai toteutuksen organisoimiseksi ei raporteista kuitenkaan löytynyt vaikka kaikissa liikenteen tiedotus nähtiinkin tarpeellisena, hyödyllisenä ja vaikuttavana toimintana. Aikaisempien selvitysten yksittäiset ehdotukset kerättiin mukaan palveluaihiolistaukseen (kts. Liite 3). 3.3 Tiehallinnon asiakaspalautejärjestelmä Tiehallinnon asiakaspalautejärjestelmään kirjautui vuonna 2004 lähes palautetta. Suoraan ALK-Internettiin yksilöityjä palautteita on vain pari kymmentä, mutta tiedottamiseen välillisesti liittyviä useita satoja. Kehitysehdotuksia liittyen ajantasaiseen liikenteen tiedotukseen (tässä ei ole esitetty yksittäisiä kirjattuja ehdotuksia): - hoitoluokat näkyviin karttoihin - tietoja talvihoidon ajantasaisesta tilanteesta - tiedot tiejaksokohtaista vallitsevista nopeusrajoituksista - häiriöiden esitys kartalla - kelikameran näyttö laajemmalle kuin vain tien pintaan - liikkuvaa kuvaa - ajantasainen tieto rekkajonoista raja-asemille - tiedot selattaviksi myös mobiili- ja PDA-laitteilla - tuulennopeuden tiedot - häiriötiedot ruotsinkielellä - ajantasaiset tiedot jääteiden tilanteesta - tiekohtaiset liikennemäärätiedot. Näiden lisäksi usein toivottiin lisää kelikamerakuvia ja huomautettiin kelikameroiden kuvien puuttumisesta tai heikosta laadusta. Uuden ALK-Internetin tulevaa suunnittelua varten lienee syytä huomioida vuoden 2004 lopussa usein toistunut aihe Tiehallinnon uuden www-sivuston julkaisun yhteydessä

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR 7LHODLWRV 0XXWWXYDWQRSHXVUDMRLWXNVHWVHNlWLHQNl\W WlMLlSDOYHOHYDWQRSHXVMDOlPS WLODQl\W W Jyväskylä 2000 7,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQX.HUDODPSL0DUMD/DDYLVWR

Lisätiedot

Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen

Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen Liikenneviraston tieliikennekeskuksen rooli viranomaispalvelujen tuottajana 24.9.2015 Liikennevirasto Liikennevirasto on Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa ELY-centre, Yrjö Pilli-Sihvola 6.2.2013 1 Yleistä Suomen tiesääjärjestelmästä Liikenneviraston tiesääjärjestelmän

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen Open Arctic Challenge 16.9.2015, Oulu Petri Jääskeläinen DATA, Big Data.. 2 16.9.2015 Lähde: OECD DATA, Big Data.. 3 16.9.2015 Lähde: Big Data and Urban Mobility Cairo June 2, 2014, The World Bank Group

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Autonkuljettajan tietotarpeet ja liikennetiedottaminen. Pirkko Rämä

Autonkuljettajan tietotarpeet ja liikennetiedottaminen. Pirkko Rämä Autonkuljettajan tietotarpeet ja liikennetiedottaminen Pirkko Rämä 29.1.2003 Johdantoa Uudet tiedonkäsittely- ja tiedonsiirtotekniikat Suuret tietomäärät Laadullinen muutos esim. joukkotiedottaminen henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus

Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus 16.11.2016 Sisällysluettelo Tieliikennekeskus ja sen tehtävät Liikenteen seuranta Liikenteen ohjaus Toiminta häiriötilanteessa Liikennetiedottaminen Tienpidon

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 1 Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 2 Tieliikenteen häiriötiedotusta tutkittiin Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa 276 249 332 274 261 694 346 347 348 344 337 259 338 325 322 310 130 301 249

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari 2.11.2010 Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT 2 Rakentaminen Ylläpito Hoito Operointi Lähde: The Big

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet FITS-koordinaattori Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka 15.3.2001 Liikennetelematiikka ja FITS KÄYTTÄJÄT

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat Luottamushenkilöiden seminaari, Aulanko 5.-6.9.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Sini Puntanen, liikennejärjestelmäosaston johtaja seudun

Lisätiedot

FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet

FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet 15 projektia Volyymi noin 750 000 Yhteyshenkilöt: Petri Jalasto (petri.jalasto@mintc.fi) Sabina Lindström (sabina.lindstrom@mintc.fi)

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 2 Mistä kaikki oikein alkoi? Liikenneturvan toimitusjohtaja Valde Mikkonen ehdotti Ilmatieteen laitokselle ja Tielaitokselle kelitiedottamisen kehittämistä

Lisätiedot

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003 Liikenneongelmat ja telematiikka Matti Roine 16.10.2003 1 Suomen tietoyhteiskuntamallin ongelmia Tietoyhteiskunnan ja teollisen ajan hallinnon rakenteiden välinen ristiriita, raskaat ja byrokraattiset

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006 Liikenteen ja logistiikan innovaatiohanke EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 Työn tavoite Työn päätavoitteena on liikennetelematiikan kansainvälisen huippuosaamisen

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop NordicWay-hankkeen vuoden kestävä kokeilu, Coop,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko TransEco 18.11.2010 Anu Tuominen, Tuuli Järvi, Kari Mäkelä, Jutta Jantunen VTT 2 Työn tavoite Kehittää

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Liikennejärjestelmäsuunnittelu Liikennejärjestelmäsuunnittelu 2013 5.12.2012 Varsinais-Suomen suunnittelu 2013 1. Maakuntasuunnitelman tarkistus 2. Maakuntaohjelman tarkistus 3. Varsinais-Suomen liikennestrategian päivitys 4. Turun

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE KOSKIEN OIKEUDENMUKAISTA JA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNETTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIA

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE KOSKIEN OIKEUDENMUKAISTA JA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNETTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIA Hallitus 78 15.04.2014 LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE KOSKIEN OIKEUDENMUKAISTA JA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNETTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIA 201/00.02.020/2012 Hallitus 78 Esittelijä Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys Kymenlaakso liikenteen

Lisätiedot

ZZZWLHKDOOLQWRILYDKD. Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma

ZZZWLHKDOOLQWRILYDKD. Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma ZZZWLHKDOOLQWRILYDKD Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma Tiehallinnon strategisen projektin S13 (VAHA) toimintasuunnitelma vuodelle 2003 SISÄLLYS 1 TOIMINNAN YLEISKUVAUS...3 1.1 Toiminnan painopistealueet

Lisätiedot

Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen

Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen 18.11.2016 Sisältö Avoimen datan käsitteitä ja tulevaisuuden näkymiä Sähköisten tietovarantojen hyödyntäminen Satakannan

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TOMTOM TRAFFICIN AVULLA PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TomTom on johtava liikennepalvelujen tarjoaja. TomTom valvoo, käsittelee ja toimittaa liikennetietoa itse kehittämällään teknologialla. TomTom uskoo, että

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Marja Rosenberg 14.12.2015 Asiakkaan matkan kokonaisuus Tyytyväisyys ja palvelutason seuranta Liikkumis tarve Asiakkaan tarvitsemat tiedot matkustusmuodon

Lisätiedot

Ohjelman internetsivut

Ohjelman internetsivut FITS Lisätietoja Ohjelman internetsivut www.vtt.fi/rte/projects/fits Ministeriön internetsivut www.mintc.fi Ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Liikenneneuvos Matti Roine liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous Sote-palveluhakemisto-projekti Projektiryhmän kokous 11.1.2017 Asialista 1.10.2017 1. Kokouksen avaus 2. Ajankohtaiskatsaus projektin etenemiseen Osaprojekti 1 Osaprojekti 2 3. Road map Mitä on tehty Missä

Lisätiedot

Kelitiedotuksen vaikutukset

Kelitiedotuksen vaikutukset Kelitiedotuksen vaikutukset Heidi Saarinen Strafica Oy Tavoitteena Vastata kysymyksiin: 1. Mitä merkittäviä tieliikenteelle kohdennettuja sää- ja kelitietopalveluja tarjotaan Suomessa? 2. Mitkä ovat liikkujien

Lisätiedot

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio Sanna Ahonen Sirkku Wallin A Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) Aalto-yliopisto SYÖKSY-hankkeen

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta (JOVARA)

Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta (JOVARA) Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta (JOVARA) Esittely joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten tapaamisessa 16.4.2015 Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy Esityksen sisältö 1. Johdanto,

Lisätiedot

Tiehankkeiden arvioinnin ohjeistus

Tiehankkeiden arvioinnin ohjeistus 1 Vaikutusten hallinnan seminaari 26.11.2003 Anton Goebel, Tiehallinto 2 Ohjeistuksen nykytila Jo vuoden 1994 YHTALI:ssa edellytettiin liikennemuotokohtaisten hankearviointiohjeiden laatimista. Myös liikenne-

Lisätiedot

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Sisältö Tässä liitteessä esitetään kansalaiset ryhmän strategisten asiakkaiden arviointiprosessi ja siinä käytetty tausta-aineisto Liitteen

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Sää- ja kelitiedot älyliikenteeseen. Rengasfoorumi 2013 1.10.2013. Älyliikenne (ITS) :

Sää- ja kelitiedot älyliikenteeseen. Rengasfoorumi 2013 1.10.2013. Älyliikenne (ITS) : Sää- ja kelitiedot älyliikenteeseen Rengasfoorumi 2013 1.10.2013 Timo Sukuvaara ( Arktinen tutkimus ) Pertti Nurmi Ilkka Juga Älyliikenne (ITS) : Liikenteen sujuvuuden ja/tai turvallisuuden parantamista

Lisätiedot

Liikenteen monipalvelumalli - Kansallinen kehittämisohjelma. 12.6.2012 Älykästä ja oikeudenmukaista liikennettä

Liikenteen monipalvelumalli - Kansallinen kehittämisohjelma. 12.6.2012 Älykästä ja oikeudenmukaista liikennettä Liikenteen monipalvelumalli - Kansallinen kehittämisohjelma 12.6.2012 Älykästä ja oikeudenmukaista liikennettä Visio Asiakkaalla on käytettävissään toimivien markkinoiden tuottamia palveluita ja sovelluksia

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt KUUMA-johtokunta 23.9.2015 Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HLJ 2015 -linjaukset viitoittavat tietä

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Liikenne ja maankäyttö 2015 Laura Poskiparta 7.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia

Lisätiedot

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset 2 Liikenne kasvavassa kaupungissa Helsinki kasvaa, liikenne lisääntyy Helsinki ja Helsingin seutu kasvavat voimakkaasti. Helsingin väkiluvun

Lisätiedot

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT 12 2 2.1 Maankäyttö ja väestö Etelä-Päijät-Hämeessä oli vuoden 26 lopussa 166 833 asukasta. Viiden vuoden aikajaksolla (21-26) seudun väkimäärä on ollut lievässä kasvussa. Kasvua on edesauttanut erityisesti

Lisätiedot

Infolaituri Kuljettajien informaatiopalvelu laivoilla ja satamissa FITS-KEVÄTTAPAAMINEN

Infolaituri Kuljettajien informaatiopalvelu laivoilla ja satamissa FITS-KEVÄTTAPAAMINEN Infolaituri Kuljettajien informaatiopalvelu laivoilla ja satamissa FITS-KEVÄTTAPAAMINEN 10.04.2003 Rekkakuski Unohdettu logistiikan toimija - vai onko?! 9.5.2003 2 Visio Parantaa satamien liikenteen sujuvuutta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen uusi aika

Joukkoliikenteen uusi aika Joukkoliikenteen uusi aika 23.10.2014 Rauni Malinen 23.10.2014 Joukkoliikenteen merkittävin uudistus Suomalaisen joukkoliikenteen järjestämisessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat

Lisätiedot

Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä. Liikennejärjestelmäpäivä Heikki Metsäranta, Strafica Oy

Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä. Liikennejärjestelmäpäivä Heikki Metsäranta, Strafica Oy Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Heikki Metsäranta, Strafica Oy Näkökulmat Rajauksia Kaakkois-Suomen liikennestrategia 2035 Uuden liikennepolitiikan

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI. Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen

ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI. Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen LIIKENTEEN TULEVAISUUS Volvo Here FROM AUTONOMOUS DRIVING TO SNOWTONOMOUS DRIVING MIKSI AURORA? Automaattiajaminen

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

Liikenteen rakenneuudistukseen liittyvä kokeilu KAS-ELY:n alueella

Liikenteen rakenneuudistukseen liittyvä kokeilu KAS-ELY:n alueella Käyttäjien ongelmista liikennejärjestelmän ylläpito- ja kehittämisohjelmaksi Jussi Kailasto, KAS ELY Liikenneryhmän päällikkö Liikenteen rakenneuudistukseen liittyvä kokeilu KAS-ELY:n alueella, Liikenne-

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Johanna Kiiskilä 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet

Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Risto Kulmala 22.4.2002 Tekijät >VTT/RTE Risto Kulmala Juha Luoma Pirkko Rämä >Strafica Oy Hannu Pesonen

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot