Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys (ALK-tarve)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys (ALK-tarve)"

Transkriptio

1 Jaakko Oja Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys Loppuraportti Sisäisiä julkaisuja 28/2005

2

3 Jaakko Oja Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys Loppuraportti Sisäisiä julkaisuja 28/2005 Tiehallinto Helsinki 2005

4 ISSN X TIEH Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Edita Prima Oy Helsinki 2005 Julkaisua saatavana: Tiehallinto, tienpidon suunnittelupalvelut Tiehallinto ASIANTUNTIJAPALVELUT Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 Jaakko Oja: Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys. Helsinki Tiehallinto, asiantuntijapalvelut. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 28/ s. + liitt. 8 s. ISSN X, TIEH Asiasanat: Ajantasainen tiedotus, Internet, www, ALK Aiheluokka: 20 TIIVISTELMÄ Selvityksessä kartoitettiin ajantasaisen liikenne- ja kelitiedotuksen palvelutarjonnan nykytila Suomessa ja luotiin tavoitteet Tiehallinnon tarjoamille ajantasaisille liikenne- ja kelitiedon Internet-palveluille 06/2006. Tarveselvitys käynnistyi syksyllä 2004 ja valmistui maaliskuussa Projektissa tehtiin seuraavat osaselvitykset: Kartoitetiin ajantasaisten liikenne- ja kelitiedon palveluiden nykytila Suomessa Koottiin aihepiiriä sivuavissa selvitys- ja tutkimustöissä esitetyt näkemykset Kartoitettiin Tiehallinnon asiakaspalautejärjestelmään kirjatut ALK-Internettiin liittyvät asiakaspalautteet Toteutettiin käyttäjäkysely ALK-Internet -sivustolla Konsultti toteutti kohdennetut asiantuntijahaastattelut, joilla kartoitettiin Tiehallinnon ja sidosryhmien näkemyksiä ALK-palveluista. ALK-Internet -sivustolla on kuukausittain yli käyttäjää. Tärkeä käyttäjäryhmä ovat radiotoimittajat, jotka välittävät sivuston tietoja kuuntelijoille. Tiehallinto on tieliikenteen tiedotuspalvelujen tuotantoverkoston keskeisin toimija ja ALK-Internet -sivusto on arvostettu 'brändi'. Tulevaisuudessa palvelujen tuotantojärjestelmän tulee sallia erilaisten palvelukokonaisuuksien joustavan muodostamisen. Uusilla käyttöliittymäratkaisuilla voidaan saada aikaan laadukkaampia ja tarkemmin kohdennettuja palveluja. Tarveselvityksessä määritellyssä tavoitetilassa (06/2006) ALK-sivusto tarjoaa ajantasaista liikenne- ja kelitietoa joukkotiedotuksena. Palvelutaso on erilainen riippuen siitä mitä osaa tieverkosta tieto kuvaa. ALK-Internetin yksittäiset palvelut tavoitetilassa ovat Häiriöt, Liikenne, Keli, Lautat ja lossit, Reittirenki ja Tietoa tielläliikkujille. Tiedot esitetään tieverkon tilan ja ennusteiden muutosten mukaan. Silloin, kun on tarkoituksenmukaista, tiedot esitetään vuorovaikutteisella kartalla. Lisäksi esitetään, että Tiehallinnon tulee vaikuttaa aktiivisesti, että ehdotettuja palvelukokonaisuuksia syntyy. Tiehallinto tuottaa peruspalveluihin lukeutuvat ALK-Internet tiedotuspalvelunsa alihankintana.

6 Jaakko Oja: Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys. [Finnra's Traffic Information Service on the Internet - feasibility study] Helsinki Finnish Road Administration. Finnra Internal Reports 28/ p. + app. 8 p. ISSN X, TIEH Keywords: Current traffic information, Internet, www SUMMARY Finnra's current traffic information service on the Internet was launched in Since then several additions to the content and functionality has been done, but as the original implementation was not very modular the service has become less user friendly. The software has also become outdated. Finnra's traffic information website has more than visitors monthly and is also widely used by radio stations, which communicate the information to their listeners. The information is highly appreciated and Finnra is trusted as an information provider. As basis for the development of the next generation of the service a feasibility study was conducted. The study consists of the following parts: state-of-the art of road weather and traffic information services in Finland analysis of recent studies dealing with traffic information analysis of Finnra's customer feedback related to traffic information services a customer questionnaire on the traffic information website interviews with traffic information experts and decision makers The result of the study is an outline of the content and functionality of the next generation of Finnra's traffic information service on the Internet The study has been granted European Community financial support in the field of Trans-European Networks Transport.

7 ESIPUHE Tiehallinnon ajantasainen Liikenteen tiedotus internetsivusto ALK (www.tiehallinto.fi/alk) palvelee kuukausittain käyttäjää ja edustaa n. 95 % Tiehallinnon koko internetpalvelun käytöstä. Nykyinen palvelu on julkaistu vuonna ALK-palvelun laiteteknologia on vanhentunutta, palvelussa on suorituskykyongelmia ja se ei enää useiden sisällöllisten täydennysten jälkeen ole selkeä ja asiakaslähtöinen. Internet-teknologian kehittyessä on usein tarpeen uudistaa sivustoja n. 5 vuoden välein, mutta ALK-uudistusta on lykätty useasta syystä. Nyt uudistustyö on käynnistynyt tämän tarveselvityksen kautta. ALK-tarveselvitysraportti on asiantuntijanäkemys ja -ehdotus, joka muodostaa lähtökohdan uudistustyötä koskevalle päätöksenteolle. Tarveselvityksen projektiryhmän muodostivat Jorma Helin, Martin Johansson ja projektipäällikkö Jaakko Oja, joka laati selvitysraportin. Hanke on saanut Euroopan Unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks Transport) -rahoitusta. Projektiryhmä haluaa kiittää kaikkia työn aikana haastateltuja ja näkemyksiään antaneita. Helsingissä kesäkuussa Jorma Helin Tiehallinto

8

9 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys 9 Sisältö 1 JOHDANTO 11 2 ALK-TARVESELVITYS -PROJEKTI Tarveselvityksen rajaus, tavoitteet ja asema kehitystyössä Rajaus ja tavoitteet Asema Tiehallinnon kehitystyössä Osaselvitykset ja aikataulu Tavoitetilan muodostamisen menetelmä Palveluaihioiden priorisoinnin vaiheet Tiehallinnon linjaukset Liikenteen tiedotuksen vaikuttavuus 16 3 OSASELVITYSTEN TULOKSET Ajantasaisten liikenne- ja kelitietojen palvelujen nykytila Suomessa Palvelujen jaottelutapoja Internet-palvelut Muut jakelukanavat Esimerkkejä Internet-palveluista ulkomailta Aikaisemmat raportit ja selvitykset Tiehallinnon asiakaspalautejärjestelmä WWW-kysely ALK-sivustolla Vastanneiden taustatietoja Tietojen havainnollistamistavat Reittipalvelun toteutusvaihtoehdot Muut yksittäiset palvelut Sanallisista palautteista Kohderyhmähaastattelut Haastattelujen toteutuksesta Yksittäiset palvelut Näkemyksiä Tiehallinnon roolista Konsultin suositukset Yhteenveto osaselvityksistä 32 4 ALK-INTERNET TAVOITETILA 06/ Tavoitetilan kuvaustapa ALK-Internet 06/ yleiskuvaus Keli Reittirenki Häiriöt Liikenne 39

10 10 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys 4.7 Lautat ja lossit Tietoa tienkäyttäjille 40 5 JATKOSUOSITUKSET 41 6 LIITTEET 42 Liite 1: Nykyisiä tieliikenteen tiedotuspalveluja 42 Liite 2: ALK-tarveselvityksessä tarkastellut aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset. 44 Liite 3: Osaselvityksissä esitettyjä palveluaihioita. 46

11 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys JOHDANTO 11 1 JOHDANTO Tiehallinnon ALK-Internet -sivusto (www.tiehallinto.fi/alk) julkaistiin vuonna Sivusto tarjoaa Ajantasaisia Liikenne- ja Kelitietoja (ALK) Suomen yleisiltä teiltä. Tiehallinnolle sivusto on joukkotiedotusta ja yksi vaikutuskanava liikenteen hallinnan operatiivisessa toteuttamisessa. ALK-sivustolle kirjautuu kuukausittain käyttäjää ja tiedostoja ladataan n. 30 miljoonaa kpl (Tiehallinnon Internet-palvelun käyttötilastot). Noin 50 % sivuston käyttäjistä työskentelee tie- ja liikenne- tai viestintäaloilla (kts. www-kyselyn tulokset alla). Sivuston tietoja käytetään myös mm. ulkotöiden suunnittelussa ja matkailupalvelujen yhteydessä. ALK-sivusto on vuosien saatossa kehittynyt 'orgaanisesti'. Vuoden 1998 julkaisun jälkeen sivustolle ei ole tehty parannuksia hyppäyksinä, vaan ominaisuuksia ja tietoelementtejä on lisätty olemassa olevaan palvelukokonaisuuteen yksi kerrallaan. Myös sivuston tekniikka on pääosin edelleen sama kuin vuonna Sivuston tietojärjestelmästä ei ole olemassa kattavaa kuvausta. Tiehallinto julkaisi vuonna 2004 uuden www-sivustonsa, mutta tässä yhteydessä ALK-Internet -sivustoa ei päivitetty uuteen ulkoasuun eikä tekniikkaan. Nykyinen ALK-Internet on nyt tullut murrosvaiheeseen. Vaikka palvelu tätä nykyä toimiikin käyttäjän näkökulmalta varsin hyvin, vanhentunut tekniikka on edelleen häiriöaltista ja palvelun ylläpito vaatii runsaasti resursseja. Toisaalta, itse www-sivusto on käyttöliittymältään jo vanhentunut. Internettiedotuksen toteuttamiseen on olemassa huomattavasti tehokkaampia ja käyttäjäystävällisempiä palvelu- ja teknologiavaihtoehtoja. Päivittäisen kehitystyön ohessa tehtyjen tarkastelujen lisäksi ALK-Internetin tulevaisuutta on selvitetty mm. vuonna 2002 Viking-projektin yhteydessä (Tiehallinnon Internet liikenteen tiedotuspalvelun uudistus, Esiselvitys, Martin Johansson, Tiehallinto, 2002). Tarveselvityksen kanssa samanaikaisesti on käynnissä Tiehallinnon liikenteen hallinnan toimintalinjojen määrittely, joka saataneen päätökseen kevään 2005 aikana.

12 12 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys ALK-TARVESELVITYS -PROJEKTI 2 ALK-TARVESELVITYS -PROJEKTI 2.1 Tarveselvityksen rajaus, tavoitteet ja asema kehitystyössä Rajaus ja tavoitteet ALK-tarveselvityksessä ei tarkasteltu tekniikkaa vaan Tiehallinnon tavoitteita ajantasaisten liikenne- ja kelitietojen tiedotuspalveluille Internetissä. Joukkotiedotus Internetissä on yksi Tiehallinnon keino vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen, turvallisuuteen, ympäristöhaittoihin ja matkustusmukavuuteen. ALK-tarveselvityksen tavoitteet asetettiin syksyllä 2004 seuraavasti: 1. Luodaan kuvaus ajantasaisen liikenne- ja kelitiedotuksen palvelu-tarjonnan nykytilasta Suomessa. 2. Muodostetaan tavoitetilakuvaus Tiehallinnon tarjoamista ajantasaisen liikenne- ja kelitiedon Internet-palveluista 06/2006. ALK-tarveselvityksen tuloksena on esitys ALK:n tavoitteellisesta asemasta Tiehallinnon liikenteen hallinnan työkalupakissa sekä ALK-Internetin yleiskuvaus ja ALK-Internetissä tarjottavien yksittäisten palvelujen palvelukuvaukset 06/2006. Tarveselvityksessä käsiteltiin myös muita jakelukanavia (TV, radio matkaviestimet, jne.) ja Tiehallinnon asemaa ALK-palveluiden tuotannon ja jakelun markkinoilla, mutta tavoitetilakuvaus ei ota kantaa näihin.

13 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys ALK-TARVESELVITYS -PROJEKTI Asema Tiehallinnon kehitystyössä Alla on esitetty ALK-tarveselvityksen sijoittuminen Tiehallinnon tiedon hallinnan kehittämishankkeiden yleiseen vaiheistukseen. ALK-tarveselvitys -projekti Tiehallinnon tiedon hallinnan kehittämishankkeiden yleisessä vaiheistuksessa. ALK-tarveselvityksen tulos toimii lähtökohtana tietojärjestelmätyön Määrittelyvaiheessa. Tiehallinnon toimintalinjojen asettamat rajoitteet ja ohjeet Tiehallinnon yleiset viestinnän ohjeet Suhteet muihin Th:n tarjoamiin palveluihin Suhteet muiden tarjoamiin ALK -palveluihin Jokaisesta palvelusta Nimi Sisältö ja palvelutaso yleisesti Saatavuus Kohderyhmät ja käyttötarkoitukset Odotetut vaikutukset Asema muihin palveluihin nähden Tietosisältö Tuotannon tekijät ja toteutusvastuu Toiminnot Vuorovaikutteisuus Käyttöliittymä(t) SLA't Visuaalinen ilme Teknologiat... ALK-tarveselvitys tarjoaa lähtökohdat seuraaville suunnittelun vaiheille. ALK-tarveselvityksen kanssa Tiehallinnossa oli samaan aikaan käynnissä tiedon hallinnan hankkeita (mm. einfo, eliike, emodernisointi) ja liikenteen hallinnan toimintalinjojen ja verkkopalvelujen tavoitetilan määrittelytyöt. Koska nämä projektit olivat tarveselvityksen aikana vielä kesken, tehtyä työtä ei voitu ottaa suoraan tarveselvityksen lähtökohdaksi. Käytettävissä olleet tulokset kuitenkin huomioitiin ALK-tarveselvityksessä.

14 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys ALK-TARVESELVITYS -PROJEKTI Osaselvitykset ja aikataulu ALK-tarveselvitys -projektin vaiheet on esitetty yleisesti alla olevassa kaaviossa. ALK-tarveselvitys -projektin vaiheet ja toteutunut aikataulu yleisesti. Projektisuunnittelun jälkeen toteutettiin osaselvityksiä nykytilasta ja kehitystarpeista. Nykytilan kuvauksessa tarkasteltiin ajantasaisten liikenne- ja kelitiedon palveluiden nykytilaa Suomessa. Aihepiiriä sivuavia selvitys- ja tutkimustöitä on viime vuosina toteutettu useita kymmeniä. Töiden raporteista etsittiin periaatteita ja ehdotuksia ALK-Internetin kehitystyölle. Tiehallinnon asiakaspalautejärjestelmään kirjatut ALK-Internettiin liittyvät asiakaspalautteet kartoitettiin. ALK-Internet -sivustolla toteutettiin www-kysely. Ulkoinen konsultti (WSP LT-Konsultit) toteutti kohdennetun asiantuntijahaastattelukierroksen, jolla kartoitettiin Tiehallinnon ja sidosryhmien näkemyksiä ALK-palveluista. Osaselvitysten valmistuttua muodostettiin palvelukuvausehdotukset ja Tiehallinnon sisällä käytyjen keskustelujen pohjalta kirjoitettiin tämä raportti Tavoitetilan muodostamisen menetelmä Palveluaihioiden priorisoinnin vaiheet Osaselvityksistä kerätyt palveluaihiot priorisoitiin käytettävissä olleiden liikenteen hallinnan toimintalinjojen ja palveluiden odotetun vaikuttavuuden (liikenteen sujuvuus, turvallisuus, ympäristöhaitat) perusteella.

15 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys ALK-TARVESELVITYS -PROJEKTI 15 Osaselvitykset Palveluaihiot Tiehallinon linjaukset Aihioiden vaikuttavuus Yleiskuvaus ja palvelukuvaukset Nykytilankuvaus Raportit ja selvitykset WWW-kysely Kohderyhmähaastattelut Asiakaspalaute Osaselvityksissä esitetyt palveluaihiot Liikenteen hallinnan toimintalinjat Kelitiedotus Häiriötiedotus Ajantasainen liikennetiedotus Vaikutukset liikenteen sujuvuuteen liikenteen kysyntään liikenteen turvallisuuteen liikkumisen ennustettavuuteen liikenteen ja kuljetusten tehokkuuteen liikennemuotojen yhteistoimintaan liikenteen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin Kerättyjen palveluaihioiden priorisoinnin periaate Tiehallinnon linjaukset Tiehallinnolle tiedottamisen tavoite on vaikuttaa liikkumisen ja kuljettamisen kysyntään ja tieliikenteeseen siten että edistetään liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta ja vähennetään liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja. Palveluaihioita tarkasteltiin liikennejärjestelmäkokonaisuuden, elinkeinoelämän kilpailukyvyn (liikkuminen ja kuljettaminen) ja tietoyhteiskunnan edistämisen näkökulmilta. Liikenteen hallinnan toimintalinjat -dokumentissa (luonnos ) on liikenteen tiedotuksen osalta mainittu toteutettavaksi seuraavaa: Kelitiedotus - keliennuste tuotetaan lähitunneille, ennuste kuvaa runkotiestön tiejaksokohtaisesti ja muun verkon alueellisesti - sisältää tiesääjärjestelmän kelitiedot ja kelikamerakuvat - sisältää ajantasaiset tiedot tehdyistä ja käynnissä olevista talvihoidon toimenpiteistä - tarvittaessa kelivaroitus lähetetään tiedotusvälineille liikennetiedotteena Häiriötiedotus - tiedotetaan vähintään 30 min kestävistä ja 5/10 min viipeen aiheuttavista häiriöistä - tieto tulee olla tienkäyttäjien saatavilla runkoteillä 5 minuutissa muulla tieverkolla 15 minuutissa - tarvittaessa häiriötiedote lähetetään tiedotusvälineille liikennetiedotteena Ajantasainen liikennetilannetiedotus - kattaa kaupunkiseutujen pääväylät ja runkotiet ja yksittäiset erityiskohteet kuten raja-asemat.

16 16 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys ALK-TARVESELVITYS -PROJEKTI Liikenteen tiedotuksen vaikuttavuus Liikenteen tiedotuksella pyritään vaikuttamaan mm: - liikenteen sujuvuuteen - liikenteen kysyntään - liikenteen turvallisuuteen - liikkumisen ennustettavuuteen - liikenteen ja kuljetusten tehokkuuteen - liikennemuotojen yhteistoimintaan ja - liikenteen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin. Internet on yksi tiedon jakelukanava. ALK-Internet voi tukea yleisiä tiedottamisen tavoitteita parantamalla tienkäyttäjien ja kuljetusten suunnittelijoiden mahdollisuuksia suunnitella matkansa kulkumuoto, reitti ja matkan ajankohta sekä sovittaa ajotapansa tieliikenneverkon tilan mukaan. Tieliikenteen joukkotiedotustoimenpiteiden vaikutusten mittaaminen yksiselitteisesti on kuitenkin vaikeaa, koska tiedotuksen vaikutusten erottaminen muista kuljettajan käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä on käytännössä mahdotonta. Kuljettajien päätöksentekoon vaikuttavien tekijöiden välillä on monimutkaisia riippuvuussuhteita, ja tiedotuksen vaikutusmekanismit ovat tilannesidonnaisia. Vaikutusten tutkiminen todellisessa liikenneympäristössä vaatisi huomattavia resursseja. Aikaisemmin tehdyissä selvityksissä on eri tiedotusmenetelmien yhteiskunnallisia vaikutuksia arvioitu seuraavasti (FITS 35/2004, Kulmala). Liikennetiedotus - HK-suhde 1 2, välillisesti jopa Arvio perustuu pääasiassa vähentyneisiin aikakustannuksiin. Kelitiedotus - HK-suhde vähintään 5. - Arvio perustuu pääasiassa vähentyneisiin onnettomuus- ja aikakustannuksiin. RDS-TMC ajantasainen liikenteen häiriötiedotus - HK-suhde 0,5 2. Vaihtelu tutkimustuloksissa johtuu erilaisista arvioista päätelaitteiden määrästä ja tiedotusviestistä hyötyvien osuuksista. - Arviossa positiiviset vaikutukset liikennejärjestelmän palvelutasoon syntyvät parantuneen reitinvalinnan kautta. Raportissa Tieliikennetiedotus (FITS 21/2003) on arvioitu ajantasaisen kelitiedottamisen ja häiriötiedottamisen yhteiskunnallisia hyöty-kustannussuhteita. Raportin mukaan - Ajantasaisen kelitiedottamisen vaikutuksesta voidaan saavuttaa vajaan 6 MEUR vuosittaiset säästöt onnettomuuskustannuksissa. Arviossa vähenemän oletetaan syntyvän tiedotuksen johdosta alentuneiden ajonopeuksien kautta. - Ajantasaisen häiriötiedottamisen vaikutuksesta voidaan saavuttaa vajaan 6 MEUR vuosittaiset säästöt aikakustannuksissa. Arviossa vähenemän oletetaan syntyvän tiedotuksen johdosta pienentyneiden viivytysten kautta.

17 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys OSASELVITYSTEN TULOKSET 17 3 OSASELVITYSTEN TULOKSET Tässä kappaleessa on kuvattu ALK-tarveselvityksen osaselvitysten toteutustapa ja tulokset yleisesti. Osaselvityksissä löydetyt palveluaihiot on listattu Liitteessä Ajantasaisten liikenne- ja kelitietojen palvelujen nykytila Suomessa Palvelujen jaottelutapoja Kuluttajan näkökulmalta palvelut identifioituvat pääasiassa palvelujen houkuttelevuuden pohjalta. Tällöin on harvoin merkitystä sillä, kuka palvelun on tuottanut tai miten se on tuotettu. Palveluita voi ryhmitellä myös jakelukanavien, päätelaitteiden, hinnoittelun, palvelun sisältämien tietojen tai tietojen ajantasaisuuden mukaan. ALK-tarveselvityksessä kartoitettiin laajasti liikenne- ja kelitietojen palvelujen nykytilaa Suomessa. Tavoitetilakuvauksessa on kuitenkin kuvattu vain ajantasaisia tietoja tarjoavat palvelukokonaisuudet. Muut palvelut on lueteltu Liitteessä Internet-palvelut Tienkäyttäjälle on Suomessa tarjolla runsaasti autoiluun ja tieliikenteeseen liittyviä Internet-sivustoja. Ajantasaisia liikenne- ja kelitietoja on kuitenkin tarjolla vain muutamalla sivustolla. Liikenteen tiedotus (Tiehallinnon nykyinen ALK-Internet) ALK-Internet sisältää seuraavia ajantasaisia tietoja: - Tiedotteet yleisten teiden suurista häiriöistä - Alueellinen ja tiejaksokohtainen 6-h keliennuste - 24-h liikennesääennuste pääteille - Liikennetilanne neljän kaupunkiseudun (Oulu, Tampere, Turku ja pääkaupunkiseutu) pääväylillä, Kaakkois-Suomessa ja Lahti-Heinola -välillä - Tietyöt - Häiriöt - Kelikamerakuvat (n. 180 kameraa) - Automaattiset tiesäähavainnot - Lauttojen ja lossien aikataulut ja poikkeamat. Tiehallinnon ALK-Internet -sivusto julkaistiin vuonna ALK-sivustolle kirjautuu kuukausittain selainta. Osa palveluista tarjotaan myös ruotsin ja englannin kielillä. Myös Tiehallinnon TieInfo-pisteet hyödyntävät ALK:n tietoja ja tekniikkaa.

18 18 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys OSASELVITYSTEN TULOKSET Liikkujat.com (Tieliikelaitos) Liikkujat.com sisältää seuraavia ajantasaisia tietoja: - Keli pääteillä 0 2h karttapohjalla - Päivittyviä kamerakuvia yleisten teiden verkolta - Tietyöt pääteillä - Paikalliskeli (pilotti Iin alueella) - Kaupunkien välisten reittien tien pinnan tila - Lautta-aikataulut. Liikkujat.com -sivuston tiedot ovat pääasiassa samoja kuin mitä on tarjolla Liikenteen tiedotus -sivustolla. Suurimmat eroavaisuudet Tiehallinnon tarjontaan ovat interaktiivinen karttakäyttöliittymä, paikalliskelipilotin tarkemmat talvihoitotilanteen tiedot sekä tekstiviestipalveluna yhteysvälin tienumerot, pituus ja kelitieto. Liikkujat.com -sivuston käyttäjämääriä ei selvitetty tätä raporttia varten. YLE:n Tiesää YLE:n Tiesää -sivuilla käyttäjä valitsee yhteysvälin valmiiden vaihtoehtojen listauksesta ja saa palveluna yhteysvälillä sijaitsevien Tiehallinnon tuottamien kelikameroiden kuvat, tiesääasemien tiedot ja Ilmatieteen laitoksen tuottaman sääennusteen yhteysvälin lähtö- ja määräpisteille. YLE:n Tiesää - sivuston käyttäjämääriä ei selvitetty tätä raporttia varten. Muita ajantasaisten tietojen Internet-palveluja Polttoaine.net -sivustolle voi kuka tahansa ilmoittaa sähköpostilla tai tekstiviestillä bensiinin ja dieselin hintatietoja huoltoasemilla Suomessa. Polttoaine.net'in tarjoaa yksityinen palveluntuottaja Webmoon.fi, ja palvelua rahoittavat sivustolta mainostilaa ostavat yritykset. Joukkoliikennematkustajille ajantasaisia tietoja tarjonnasta on saatavilla operaattoreiden ja aikataulutuottajien sivustoilla. Helsingin kaupungin liikennelaitos tarjoaa yhteistyössä Tieliikelaitoksen kanssa ajantasaisia Helsingin raitiovaunuliikenteen häiriötietoja. Ilmatieteenlaitos julkaisee päivittäin erityisesti jalankulkijoille suunnatun kelitiedotteen Muut jakelukanavat Muilla kuin Internet-jakelukanavalla operoivia palveluntarjoajia ovat muut viranomaiset sekä muutama yksityinen palveluntuottaja. Tiedot liikenteestä ja kelistä ovat Tiehallinnon tuottamia. Alla olevassa taulukossa on kuvattu tarveselvityksessä kartoitetut ajantasaiset liikenne- ja kelitiedon palvelut jakelukanavittain.

19 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys OSASELVITYSTEN TULOKSET 19 Ajantasaiset liikenne- ja kelitiedon palvelut jakelukanavittain. Tiehallinnon Tienkäyttäjän linja ei ole tiedotuspalvelu vaan tienkäyttäjien kanava kertoa Tiehallinnolle havaitsemistaan tienpitoon liittyvistä ongelmista. Liikennepäivystäjät vastaavat kuitenkin myös liikenteeseen ja keliin liittyviin kysymyksiin virkavelvollisuutensa puitteissa ja työtilanteensa niin salliessa. Tienkäyttäjän linja vastaa kaikkina vuoden päivinä ympäri vuorokauden ja puhelu maksaa paikallis- tai matkapuhelun hinnan. Ilmatieteenlaitoksen ja sen Weatherproof-tuotemerkin (mobiilipalvelut) tarjoamat palvelut liittyvät säähän. Palvelut on paketoitu kohderyhmille mm. sijainnin ja käyttötarkoituksen mukaan. Puhelin- ja mobiilipalvelut ovat maksullisia. YLE:n Teksti-TV -palvelusta löytyvät keli- ja säätiedotteiden lisäksi osa Tiehallinnon tiesääasemien tiedoista sekä tiedotteet tietöistä. VIISAS Communications tarjoaa Tiehallinnon tiesääasemien tietoja ja kelikamerakuvia WAP-palveluna (datasiirtomaksun hinta). Palvelu tarjotaan kuluttajille mm. TeliaSoneran WAP-portaalin osana. Lisäksi VIISAS tarjoaa puhelimeen asennettavaa ohjelmistoa (VIISAS Traffic), joka kerää ja esittää automaattisesti samat tiedot. Tiehallinnon tienvarsiteknologian, muuttuvien ohjaustaulujen ja nopeusrajoitusten, ensisijainen tarkoitus on liikenteen ohjaus. Tauluilla voidaan välittää autoilijoille myös tiedotteiden luonteisia viestejä. TV- ja radiokanavien liikenteeseen ja keliin liittyvät palvelut pohjautuvat Tiehallinnon ja säätietopalvelujen tarjoamiin tietoihin. Monessa radiotoimituksessa Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -sivusto on koko ajan näkyvillä tietokoneen näytöllä. Lisäksi Liikennekeskus lähettää liikennetiedotteita toimituksiin fakseina ja sähköposteina.

20 20 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys OSASELVITYSTEN TULOKSET TV- ja radiokanavien toiminnassa liikenne- ja kelitiedot eivät ole itsenäisiä palvelukokonaisuuksia. Ne liitetään kanavan ohjelmistoon osaksi muita kanavan tarjoamia ohjelmapalveluja Esimerkkejä Internet-palveluista ulkomailta Pohjoismaissa, muualla Euroopassa ja maailmalla on tarjolla vaihtelevan tasoisia ajantasaisia liikenne- ja kelitiedon Internet-palveluja. Palvelun tarjoajana on pääasiassa julkinen taho, mutta tiedon tuottamisen ja jakelun tuotantoketjuun osallistuu yleensä yksityinen yritys. Tarveselvityksen tarkoitus ei ollut kartoittaa ulkomaisia palveluja kattavasti. Ohessa on muutama esimerkki eurooppalaisista palveluista. Ruotsin Vägverket ja Trafiken.nu Ruotsissa ajantasaisia liikenne- ja kelitiedon palveluja tarjotaan kahdella sivustolla, Vägverket'in Trafikinformation ja Trafiken.nu. Kumpikin palvelu on toteutettu pohjautuen interaktiiviseen karttakäyttöliittymään. Trafikinformation kattaa Ruotsin yleisten teiden verkon ja Trafiken.nu tarkemmin Tukholman, Göteborgin ja Skånen alueet. Kummassakin palvelussa käyttäjä valitsee haluamansa maantieteellisen alueen ja kartalla esitettävät tietolajit. Vägverketin palvelussa käyttäjä voi lisäksi määritellä tiejakson, läänin ja haluamansa tiedot ja saa tämän jälkeen tekstimuotoisen raportin tilanteesta ja ennusteen. Trafiken.nu tarjoaa myös joukkoliikenteen reittipalvelun sekä tietoja WAPpalveluna. Sivuilla voi myös kokeilla WAP-palvelua Internet-selaimella. Norjan Statens Vegvesen ja Norguide Vegvesenin sivustolla on saatavilla ajantasaisia häiriötietoja käyttäjän määritteleminä listauksina. Norguide tarjoaa karttakäyttöliittymän reitinsuunnitteluun ja paikkojen ja katuosoitteiden etsimiseen. Ison Britannian Transportdirect.info Transportdirect tarjoaa ajantasaisia häiriötietoja sekä historiatietoihin perustuvia ennusteita liikennemääristä valitulle alueelle tai reitinsuunnittelupalvelun ehdottamalle reitille. Baltic Roads Baltic Roads -palvelussa käyttäjä näkee Baltian maiden, Suomen eteläosien ja Pietarin alueen mittausasemien tietoja (ilman ja tienpinnan lämpötilat, tiesää ja tuulen nopeus ja suunta). Baltic Roads on pääosin Tiehallinnon tuottama palvelu.

21 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys OSASELVITYSTEN TULOKSET Aikaisemmat raportit ja selvitykset Viime vuosien aikana Suomessa on tehty useita kymmeniä selvityksiä, jotka liittyvät liikenteen ja kelin ajantasaisten tietojen käyttöön ja palvelujen tarjoamiseen. Selvityksiä on teetetty pääasiassa julkisella rahoituksella Liikenne- ja viestintäministeriön ja sen alaisten virastojen toimesta. Laajin viime vuosina toteutettu selvityskokonaisuus on suomalaisen liikennetelematiikan tutkimusohjelma FITS, joka päättyi vuonna Tutkimustyö jatkuu AINO-ohjelmassa (ajantasaisen liikenneinformaation tutkimus- ja kehittämisohjelma, ). Tietoja löytyy runsaasti myös Tiehallinnon ja LVM:n muihin tarkoituksiin tekemistä ja teettämistä selvityksistä. Alla on listattu selvitysten raportteja, joiden sisältämät tiedot liittyvät läheisesti ALK-Internet -sivuston kehittämistyöhön. Kaikki kartoitetut raportit on listattu Liitteessä 2. Liikenteen telematiikkastrategia (LVM ohjelmia ja strategioita 2/2004) - Tiehallinnon osalta 2007 mm: kelitiedon laadun parantaminen tiedotuspalvelujen tuottamiseksi ja Digiroadin ylläpito. - Tiehallinnon osalta 2010 mm: panostuksia lisäarvopalvelujen edellytysten luomiseen. Tiehallinnon tieliikenteen tietopalvelujen kehittäminen (LVM B 15/2003) - Mm. selvitys tienkäyttäjien tietotarpeista erilaisilla matkoilla ja matkan eri vaiheissa. Kelitiedottamisen kehittämien liikennekeskuksen näkökulmasta (Tiehallinto 2005) - Ehdotuksia sekä kelitiedottamisen toteuttamisen että tietojen esittämisen kehittämiskohteiksi. Tiedottaminen ruuhkatilanteiden hallinnassa (FITS 6/2002) - Tutkimus liikenteen tiedottamisen vaikutusmekanismeista ja arviot esimerkkien vaikuttavuudesta pääkaupunkiseudulla. - Hyödyt vähäiset, ylikysyntätilanteissa ei merkittävät. Liikennetelemaattisten tuotteiden ja palvelujen pelisäännöt (FITS 13/2003) - Pohdintaa suoritteiden hinnoittelusta ja julkisen vallan roolista palvelutuotannon markkinoilla. Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus (FITS 19/2003) - Haastattelututkimus palvelujen käyttäjien ja viranomaisten näkemyksistä. - Suosituksissa mm. joukkoliikenneportaali, häiriötiedotus ja ajantasaiset sää- ja kelitiedot. Tieliikennetiedotus - Esiselvitys (FITS 21/2003) - Kuljettajan tietotarpeet eri päätöksentekotasoilla. - Tieliikenteen ajantasaisen tiedottamisen vaikuttavuus.

22 22 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys OSASELVITYSTEN TULOKSET Liikenteen tietopalvelujen käyttäjäkeskeinen tuotekehitys (FITS 24/2003) - Mobiilikeli-pilotin (Tieliikelaitos) kuvaus. - Arvioita käyttäjien maksuhalukkuudesta, keskustelua ansaintalogiikoista ja palvelukonseptien muodostamisesta. PRO TELIO - Oulun seudun liikennejärjestelmä osana tietoyhteiskuntaa, Loppuraportti (VTT, 2004) - Oulun seudun älykkään liikennejärjestelmän alueellinen kehittäminen. - Raportissa on kuvattu Oulun seudun liikennetelematiikan kehittämisstrategia ja mahdollisuudet liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden yritystoiminnalle. Tarkastellut selvitykset käsittelivät hyvin erityyppisiä asioita. Selvitykset liittyvät mm. alan toimijoiden keskinäiseen rooliin palvelutuotannon arvoketjussa, palveluiden toteutuneisiin ja arvioituihin vaikutuksiin ja palveluiden toteuttamisen tapoihin. Jokaisesta raportista voi poimia yksittäisiä kehitysehdotuksia tai näkökulmia, joita voi soveltaa ALK-Internetin kehitystyössä. Mitään yhtenevää linjausta tarjottaviksi palveluiksi, toteutustavoiksi tai toteutuksen organisoimiseksi ei raporteista kuitenkaan löytynyt vaikka kaikissa liikenteen tiedotus nähtiinkin tarpeellisena, hyödyllisenä ja vaikuttavana toimintana. Aikaisempien selvitysten yksittäiset ehdotukset kerättiin mukaan palveluaihiolistaukseen (kts. Liite 3). 3.3 Tiehallinnon asiakaspalautejärjestelmä Tiehallinnon asiakaspalautejärjestelmään kirjautui vuonna 2004 lähes palautetta. Suoraan ALK-Internettiin yksilöityjä palautteita on vain pari kymmentä, mutta tiedottamiseen välillisesti liittyviä useita satoja. Kehitysehdotuksia liittyen ajantasaiseen liikenteen tiedotukseen (tässä ei ole esitetty yksittäisiä kirjattuja ehdotuksia): - hoitoluokat näkyviin karttoihin - tietoja talvihoidon ajantasaisesta tilanteesta - tiedot tiejaksokohtaista vallitsevista nopeusrajoituksista - häiriöiden esitys kartalla - kelikameran näyttö laajemmalle kuin vain tien pintaan - liikkuvaa kuvaa - ajantasainen tieto rekkajonoista raja-asemille - tiedot selattaviksi myös mobiili- ja PDA-laitteilla - tuulennopeuden tiedot - häiriötiedot ruotsinkielellä - ajantasaiset tiedot jääteiden tilanteesta - tiekohtaiset liikennemäärätiedot. Näiden lisäksi usein toivottiin lisää kelikamerakuvia ja huomautettiin kelikameroiden kuvien puuttumisesta tai heikosta laadusta. Uuden ALK-Internetin tulevaa suunnittelua varten lienee syytä huomioida vuoden 2004 lopussa usein toistunut aihe Tiehallinnon uuden www-sivuston julkaisun yhteydessä

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio 11/2010 Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio Helsinki 2010 Julkaisija ÄLLI-ohjelma KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 64/2004 Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen VIKING MIP 2004: The realisation of a multimodal travel information web

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.10.2001 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) HEILI-ohjelman johtoryhmä Harri Cavén, puheenjohtaja Juhani Vehviläinen, sihteeri Julkaisun

Lisätiedot

FITS-julkaisuja XX/2004

FITS-julkaisuja XX/2004 FITS-julkaisuja XX/2004 Liikenteen ja matkailun tiedotuspalvelun käyttäjäkeskeinen kehittäminen Palvelukokeilu digitelevisiossa LUONNOS C:\VTTApps\Office97\WordPohjat\fits.dot kannen tiedot: ISBN xxxx

Lisätiedot

Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi

Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi ESPOO 2007 VTT WORKING PAPERS 86 Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi Jukka Räsänen, Tuuli Järvi, Katja Estlander, Jenni Eckhard & Harri Hiljanen ISBN 978-951-38-6637-2 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING 7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING Julkaisija.89$,/8/(+7, Julkaisun päivämäärä Joulukuu 1999 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen,

Lisätiedot

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

KEHITTYVÄT TIETOLIIKENNEPALVELUT JUNAYMPÄRISTÖSSÄ

KEHITTYVÄT TIETOLIIKENNEPALVELUT JUNAYMPÄRISTÖSSÄ Juha Vartiainen KEHITTYVÄT TIETOLIIKENNEPALVELUT JUNAYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 30.4.2007 Työn valvoja: Työn ohjaaja:

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen ISBN 951-723-779-0 FITS-julkaisuja Helsinki 2003 Julkaisija

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ

PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ Paikallisportaalit ja niiden kehitystarpeet ja mahdollisuudet Selvityshankkeen loppuraportti Oulussa 31.8.2001 Esipuhe Kesällä 1999 käynnistyi Suomessa

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

KAURIS SUURTEOLLISUUDEN JA ALUEELLISTEN PELASTUSLAITOSTEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

KAURIS SUURTEOLLISUUDEN JA ALUEELLISTEN PELASTUSLAITOSTEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KAURIS SUURTEOLLISUUDEN JA ALUEELLISTEN PELASTUSLAITOSTEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Viitasaari Tommi, Wiikinkoski Tarja, Lepistö Jari, Kangasvieri Jukka, Taskinen Olli Pelastusopiston julkaisu B-sarja:

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

verkkopalveluiden suunnittelussa

verkkopalveluiden suunnittelussa Käyttäjälähtöisyys verkkopalveluiden suunnittelussa 5/2008 Hallinnon kehittäminen Käyttäjälähtöisyys verkkopalveluiden suunnittelussa 5/2008 Hallinnon kehittäminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Liikennetiedon arvo ESISELVITYS TIETO- PALVELUJEN MARKKINAT KANSAN- TALOUS, YMPÄRISTÖ VIRAN- OMAISET LIIKENNE- JÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄT

Liikennetiedon arvo ESISELVITYS TIETO- PALVELUJEN MARKKINAT KANSAN- TALOUS, YMPÄRISTÖ VIRAN- OMAISET LIIKENNE- JÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄT 48 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä TOMI LAINE HEIKKI METSÄRANTA HEIDI SAARINEN Liikennetiedon arvo ESISELVITYS VIRAN- OMAISET TIETO- PALVELUJEN MARKKINAT KÄYTTÄJÄT LIIKENNE- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 3/2002. Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet

FITS-julkaisuja 3/2002. Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet FITS-julkaisuja 3/2002 Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet FITS-julkaisuja 3/2002 Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet \\rtes3\data\65\lm\fits\hankealueet\h2\varvi2\raportti\fits_3_2002_arviointiohjeet_020328.doc

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 22/2003. Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi

FITS-julkaisuja 22/2003. Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi FITS-julkaisuja 22/2003 Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi FITS-julkaisuja 22/2003 Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2161 Tapio Koivu Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus Vaihtoehtoisia skenaarioita ja teknologiapolkuja VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2161

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

2/2014. Roska- ja postiautot ovat tulevaisuuden keliantureita. Aaltoennusteita Saaristomerelle

2/2014. Roska- ja postiautot ovat tulevaisuuden keliantureita. Aaltoennusteita Saaristomerelle 2/2014 2/2014 2 4 6 8 Roska- ja postiautot ovat tulevaisuuden keliantureita Laadukkaat sääpalvelut ovat merkittävä tekijä liikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja

Lisätiedot

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ Elisa Koivikko ja Nina Willman Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Marraskuu 2006 2 Tiedekunta HUMANISTINEN

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

SÄHKÖISEN MARKKINOINTI- VIESTINNÄN SEURANTA MAASEUTUMATKAILU- YRITYKSISSÄ ETELÄ-POHJANMAALLA

SÄHKÖISEN MARKKINOINTI- VIESTINNÄN SEURANTA MAASEUTUMATKAILU- YRITYKSISSÄ ETELÄ-POHJANMAALLA Opinnäytetyö SÄHKÖISEN MARKKINOINTI- VIESTINNÄN SEURANTA MAASEUTUMATKAILU- YRITYKSISSÄ ETELÄ-POHJANMAALLA Marlena Tuomela Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2008 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004

Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004 Juho Siipo Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004 Juho Siipo Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot