Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys (ALK-tarve)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys (ALK-tarve)"

Transkriptio

1 Jaakko Oja Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys Loppuraportti Sisäisiä julkaisuja 28/2005

2

3 Jaakko Oja Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys Loppuraportti Sisäisiä julkaisuja 28/2005 Tiehallinto Helsinki 2005

4 ISSN X TIEH Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Edita Prima Oy Helsinki 2005 Julkaisua saatavana: Tiehallinto, tienpidon suunnittelupalvelut Tiehallinto ASIANTUNTIJAPALVELUT Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 Jaakko Oja: Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys. Helsinki Tiehallinto, asiantuntijapalvelut. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 28/ s. + liitt. 8 s. ISSN X, TIEH Asiasanat: Ajantasainen tiedotus, Internet, www, ALK Aiheluokka: 20 TIIVISTELMÄ Selvityksessä kartoitettiin ajantasaisen liikenne- ja kelitiedotuksen palvelutarjonnan nykytila Suomessa ja luotiin tavoitteet Tiehallinnon tarjoamille ajantasaisille liikenne- ja kelitiedon Internet-palveluille 06/2006. Tarveselvitys käynnistyi syksyllä 2004 ja valmistui maaliskuussa Projektissa tehtiin seuraavat osaselvitykset: Kartoitetiin ajantasaisten liikenne- ja kelitiedon palveluiden nykytila Suomessa Koottiin aihepiiriä sivuavissa selvitys- ja tutkimustöissä esitetyt näkemykset Kartoitettiin Tiehallinnon asiakaspalautejärjestelmään kirjatut ALK-Internettiin liittyvät asiakaspalautteet Toteutettiin käyttäjäkysely ALK-Internet -sivustolla Konsultti toteutti kohdennetut asiantuntijahaastattelut, joilla kartoitettiin Tiehallinnon ja sidosryhmien näkemyksiä ALK-palveluista. ALK-Internet -sivustolla on kuukausittain yli käyttäjää. Tärkeä käyttäjäryhmä ovat radiotoimittajat, jotka välittävät sivuston tietoja kuuntelijoille. Tiehallinto on tieliikenteen tiedotuspalvelujen tuotantoverkoston keskeisin toimija ja ALK-Internet -sivusto on arvostettu 'brändi'. Tulevaisuudessa palvelujen tuotantojärjestelmän tulee sallia erilaisten palvelukokonaisuuksien joustavan muodostamisen. Uusilla käyttöliittymäratkaisuilla voidaan saada aikaan laadukkaampia ja tarkemmin kohdennettuja palveluja. Tarveselvityksessä määritellyssä tavoitetilassa (06/2006) ALK-sivusto tarjoaa ajantasaista liikenne- ja kelitietoa joukkotiedotuksena. Palvelutaso on erilainen riippuen siitä mitä osaa tieverkosta tieto kuvaa. ALK-Internetin yksittäiset palvelut tavoitetilassa ovat Häiriöt, Liikenne, Keli, Lautat ja lossit, Reittirenki ja Tietoa tielläliikkujille. Tiedot esitetään tieverkon tilan ja ennusteiden muutosten mukaan. Silloin, kun on tarkoituksenmukaista, tiedot esitetään vuorovaikutteisella kartalla. Lisäksi esitetään, että Tiehallinnon tulee vaikuttaa aktiivisesti, että ehdotettuja palvelukokonaisuuksia syntyy. Tiehallinto tuottaa peruspalveluihin lukeutuvat ALK-Internet tiedotuspalvelunsa alihankintana.

6 Jaakko Oja: Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys. [Finnra's Traffic Information Service on the Internet - feasibility study] Helsinki Finnish Road Administration. Finnra Internal Reports 28/ p. + app. 8 p. ISSN X, TIEH Keywords: Current traffic information, Internet, www SUMMARY Finnra's current traffic information service on the Internet was launched in Since then several additions to the content and functionality has been done, but as the original implementation was not very modular the service has become less user friendly. The software has also become outdated. Finnra's traffic information website has more than visitors monthly and is also widely used by radio stations, which communicate the information to their listeners. The information is highly appreciated and Finnra is trusted as an information provider. As basis for the development of the next generation of the service a feasibility study was conducted. The study consists of the following parts: state-of-the art of road weather and traffic information services in Finland analysis of recent studies dealing with traffic information analysis of Finnra's customer feedback related to traffic information services a customer questionnaire on the traffic information website interviews with traffic information experts and decision makers The result of the study is an outline of the content and functionality of the next generation of Finnra's traffic information service on the Internet The study has been granted European Community financial support in the field of Trans-European Networks Transport.

7 ESIPUHE Tiehallinnon ajantasainen Liikenteen tiedotus internetsivusto ALK (www.tiehallinto.fi/alk) palvelee kuukausittain käyttäjää ja edustaa n. 95 % Tiehallinnon koko internetpalvelun käytöstä. Nykyinen palvelu on julkaistu vuonna ALK-palvelun laiteteknologia on vanhentunutta, palvelussa on suorituskykyongelmia ja se ei enää useiden sisällöllisten täydennysten jälkeen ole selkeä ja asiakaslähtöinen. Internet-teknologian kehittyessä on usein tarpeen uudistaa sivustoja n. 5 vuoden välein, mutta ALK-uudistusta on lykätty useasta syystä. Nyt uudistustyö on käynnistynyt tämän tarveselvityksen kautta. ALK-tarveselvitysraportti on asiantuntijanäkemys ja -ehdotus, joka muodostaa lähtökohdan uudistustyötä koskevalle päätöksenteolle. Tarveselvityksen projektiryhmän muodostivat Jorma Helin, Martin Johansson ja projektipäällikkö Jaakko Oja, joka laati selvitysraportin. Hanke on saanut Euroopan Unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks Transport) -rahoitusta. Projektiryhmä haluaa kiittää kaikkia työn aikana haastateltuja ja näkemyksiään antaneita. Helsingissä kesäkuussa Jorma Helin Tiehallinto

8

9 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys 9 Sisältö 1 JOHDANTO 11 2 ALK-TARVESELVITYS -PROJEKTI Tarveselvityksen rajaus, tavoitteet ja asema kehitystyössä Rajaus ja tavoitteet Asema Tiehallinnon kehitystyössä Osaselvitykset ja aikataulu Tavoitetilan muodostamisen menetelmä Palveluaihioiden priorisoinnin vaiheet Tiehallinnon linjaukset Liikenteen tiedotuksen vaikuttavuus 16 3 OSASELVITYSTEN TULOKSET Ajantasaisten liikenne- ja kelitietojen palvelujen nykytila Suomessa Palvelujen jaottelutapoja Internet-palvelut Muut jakelukanavat Esimerkkejä Internet-palveluista ulkomailta Aikaisemmat raportit ja selvitykset Tiehallinnon asiakaspalautejärjestelmä WWW-kysely ALK-sivustolla Vastanneiden taustatietoja Tietojen havainnollistamistavat Reittipalvelun toteutusvaihtoehdot Muut yksittäiset palvelut Sanallisista palautteista Kohderyhmähaastattelut Haastattelujen toteutuksesta Yksittäiset palvelut Näkemyksiä Tiehallinnon roolista Konsultin suositukset Yhteenveto osaselvityksistä 32 4 ALK-INTERNET TAVOITETILA 06/ Tavoitetilan kuvaustapa ALK-Internet 06/ yleiskuvaus Keli Reittirenki Häiriöt Liikenne 39

10 10 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys 4.7 Lautat ja lossit Tietoa tienkäyttäjille 40 5 JATKOSUOSITUKSET 41 6 LIITTEET 42 Liite 1: Nykyisiä tieliikenteen tiedotuspalveluja 42 Liite 2: ALK-tarveselvityksessä tarkastellut aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset. 44 Liite 3: Osaselvityksissä esitettyjä palveluaihioita. 46

11 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys JOHDANTO 11 1 JOHDANTO Tiehallinnon ALK-Internet -sivusto (www.tiehallinto.fi/alk) julkaistiin vuonna Sivusto tarjoaa Ajantasaisia Liikenne- ja Kelitietoja (ALK) Suomen yleisiltä teiltä. Tiehallinnolle sivusto on joukkotiedotusta ja yksi vaikutuskanava liikenteen hallinnan operatiivisessa toteuttamisessa. ALK-sivustolle kirjautuu kuukausittain käyttäjää ja tiedostoja ladataan n. 30 miljoonaa kpl (Tiehallinnon Internet-palvelun käyttötilastot). Noin 50 % sivuston käyttäjistä työskentelee tie- ja liikenne- tai viestintäaloilla (kts. www-kyselyn tulokset alla). Sivuston tietoja käytetään myös mm. ulkotöiden suunnittelussa ja matkailupalvelujen yhteydessä. ALK-sivusto on vuosien saatossa kehittynyt 'orgaanisesti'. Vuoden 1998 julkaisun jälkeen sivustolle ei ole tehty parannuksia hyppäyksinä, vaan ominaisuuksia ja tietoelementtejä on lisätty olemassa olevaan palvelukokonaisuuteen yksi kerrallaan. Myös sivuston tekniikka on pääosin edelleen sama kuin vuonna Sivuston tietojärjestelmästä ei ole olemassa kattavaa kuvausta. Tiehallinto julkaisi vuonna 2004 uuden www-sivustonsa, mutta tässä yhteydessä ALK-Internet -sivustoa ei päivitetty uuteen ulkoasuun eikä tekniikkaan. Nykyinen ALK-Internet on nyt tullut murrosvaiheeseen. Vaikka palvelu tätä nykyä toimiikin käyttäjän näkökulmalta varsin hyvin, vanhentunut tekniikka on edelleen häiriöaltista ja palvelun ylläpito vaatii runsaasti resursseja. Toisaalta, itse www-sivusto on käyttöliittymältään jo vanhentunut. Internettiedotuksen toteuttamiseen on olemassa huomattavasti tehokkaampia ja käyttäjäystävällisempiä palvelu- ja teknologiavaihtoehtoja. Päivittäisen kehitystyön ohessa tehtyjen tarkastelujen lisäksi ALK-Internetin tulevaisuutta on selvitetty mm. vuonna 2002 Viking-projektin yhteydessä (Tiehallinnon Internet liikenteen tiedotuspalvelun uudistus, Esiselvitys, Martin Johansson, Tiehallinto, 2002). Tarveselvityksen kanssa samanaikaisesti on käynnissä Tiehallinnon liikenteen hallinnan toimintalinjojen määrittely, joka saataneen päätökseen kevään 2005 aikana.

12 12 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys ALK-TARVESELVITYS -PROJEKTI 2 ALK-TARVESELVITYS -PROJEKTI 2.1 Tarveselvityksen rajaus, tavoitteet ja asema kehitystyössä Rajaus ja tavoitteet ALK-tarveselvityksessä ei tarkasteltu tekniikkaa vaan Tiehallinnon tavoitteita ajantasaisten liikenne- ja kelitietojen tiedotuspalveluille Internetissä. Joukkotiedotus Internetissä on yksi Tiehallinnon keino vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen, turvallisuuteen, ympäristöhaittoihin ja matkustusmukavuuteen. ALK-tarveselvityksen tavoitteet asetettiin syksyllä 2004 seuraavasti: 1. Luodaan kuvaus ajantasaisen liikenne- ja kelitiedotuksen palvelu-tarjonnan nykytilasta Suomessa. 2. Muodostetaan tavoitetilakuvaus Tiehallinnon tarjoamista ajantasaisen liikenne- ja kelitiedon Internet-palveluista 06/2006. ALK-tarveselvityksen tuloksena on esitys ALK:n tavoitteellisesta asemasta Tiehallinnon liikenteen hallinnan työkalupakissa sekä ALK-Internetin yleiskuvaus ja ALK-Internetissä tarjottavien yksittäisten palvelujen palvelukuvaukset 06/2006. Tarveselvityksessä käsiteltiin myös muita jakelukanavia (TV, radio matkaviestimet, jne.) ja Tiehallinnon asemaa ALK-palveluiden tuotannon ja jakelun markkinoilla, mutta tavoitetilakuvaus ei ota kantaa näihin.

13 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys ALK-TARVESELVITYS -PROJEKTI Asema Tiehallinnon kehitystyössä Alla on esitetty ALK-tarveselvityksen sijoittuminen Tiehallinnon tiedon hallinnan kehittämishankkeiden yleiseen vaiheistukseen. ALK-tarveselvitys -projekti Tiehallinnon tiedon hallinnan kehittämishankkeiden yleisessä vaiheistuksessa. ALK-tarveselvityksen tulos toimii lähtökohtana tietojärjestelmätyön Määrittelyvaiheessa. Tiehallinnon toimintalinjojen asettamat rajoitteet ja ohjeet Tiehallinnon yleiset viestinnän ohjeet Suhteet muihin Th:n tarjoamiin palveluihin Suhteet muiden tarjoamiin ALK -palveluihin Jokaisesta palvelusta Nimi Sisältö ja palvelutaso yleisesti Saatavuus Kohderyhmät ja käyttötarkoitukset Odotetut vaikutukset Asema muihin palveluihin nähden Tietosisältö Tuotannon tekijät ja toteutusvastuu Toiminnot Vuorovaikutteisuus Käyttöliittymä(t) SLA't Visuaalinen ilme Teknologiat... ALK-tarveselvitys tarjoaa lähtökohdat seuraaville suunnittelun vaiheille. ALK-tarveselvityksen kanssa Tiehallinnossa oli samaan aikaan käynnissä tiedon hallinnan hankkeita (mm. einfo, eliike, emodernisointi) ja liikenteen hallinnan toimintalinjojen ja verkkopalvelujen tavoitetilan määrittelytyöt. Koska nämä projektit olivat tarveselvityksen aikana vielä kesken, tehtyä työtä ei voitu ottaa suoraan tarveselvityksen lähtökohdaksi. Käytettävissä olleet tulokset kuitenkin huomioitiin ALK-tarveselvityksessä.

14 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys ALK-TARVESELVITYS -PROJEKTI Osaselvitykset ja aikataulu ALK-tarveselvitys -projektin vaiheet on esitetty yleisesti alla olevassa kaaviossa. ALK-tarveselvitys -projektin vaiheet ja toteutunut aikataulu yleisesti. Projektisuunnittelun jälkeen toteutettiin osaselvityksiä nykytilasta ja kehitystarpeista. Nykytilan kuvauksessa tarkasteltiin ajantasaisten liikenne- ja kelitiedon palveluiden nykytilaa Suomessa. Aihepiiriä sivuavia selvitys- ja tutkimustöitä on viime vuosina toteutettu useita kymmeniä. Töiden raporteista etsittiin periaatteita ja ehdotuksia ALK-Internetin kehitystyölle. Tiehallinnon asiakaspalautejärjestelmään kirjatut ALK-Internettiin liittyvät asiakaspalautteet kartoitettiin. ALK-Internet -sivustolla toteutettiin www-kysely. Ulkoinen konsultti (WSP LT-Konsultit) toteutti kohdennetun asiantuntijahaastattelukierroksen, jolla kartoitettiin Tiehallinnon ja sidosryhmien näkemyksiä ALK-palveluista. Osaselvitysten valmistuttua muodostettiin palvelukuvausehdotukset ja Tiehallinnon sisällä käytyjen keskustelujen pohjalta kirjoitettiin tämä raportti Tavoitetilan muodostamisen menetelmä Palveluaihioiden priorisoinnin vaiheet Osaselvityksistä kerätyt palveluaihiot priorisoitiin käytettävissä olleiden liikenteen hallinnan toimintalinjojen ja palveluiden odotetun vaikuttavuuden (liikenteen sujuvuus, turvallisuus, ympäristöhaitat) perusteella.

15 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys ALK-TARVESELVITYS -PROJEKTI 15 Osaselvitykset Palveluaihiot Tiehallinon linjaukset Aihioiden vaikuttavuus Yleiskuvaus ja palvelukuvaukset Nykytilankuvaus Raportit ja selvitykset WWW-kysely Kohderyhmähaastattelut Asiakaspalaute Osaselvityksissä esitetyt palveluaihiot Liikenteen hallinnan toimintalinjat Kelitiedotus Häiriötiedotus Ajantasainen liikennetiedotus Vaikutukset liikenteen sujuvuuteen liikenteen kysyntään liikenteen turvallisuuteen liikkumisen ennustettavuuteen liikenteen ja kuljetusten tehokkuuteen liikennemuotojen yhteistoimintaan liikenteen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin Kerättyjen palveluaihioiden priorisoinnin periaate Tiehallinnon linjaukset Tiehallinnolle tiedottamisen tavoite on vaikuttaa liikkumisen ja kuljettamisen kysyntään ja tieliikenteeseen siten että edistetään liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta ja vähennetään liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja. Palveluaihioita tarkasteltiin liikennejärjestelmäkokonaisuuden, elinkeinoelämän kilpailukyvyn (liikkuminen ja kuljettaminen) ja tietoyhteiskunnan edistämisen näkökulmilta. Liikenteen hallinnan toimintalinjat -dokumentissa (luonnos ) on liikenteen tiedotuksen osalta mainittu toteutettavaksi seuraavaa: Kelitiedotus - keliennuste tuotetaan lähitunneille, ennuste kuvaa runkotiestön tiejaksokohtaisesti ja muun verkon alueellisesti - sisältää tiesääjärjestelmän kelitiedot ja kelikamerakuvat - sisältää ajantasaiset tiedot tehdyistä ja käynnissä olevista talvihoidon toimenpiteistä - tarvittaessa kelivaroitus lähetetään tiedotusvälineille liikennetiedotteena Häiriötiedotus - tiedotetaan vähintään 30 min kestävistä ja 5/10 min viipeen aiheuttavista häiriöistä - tieto tulee olla tienkäyttäjien saatavilla runkoteillä 5 minuutissa muulla tieverkolla 15 minuutissa - tarvittaessa häiriötiedote lähetetään tiedotusvälineille liikennetiedotteena Ajantasainen liikennetilannetiedotus - kattaa kaupunkiseutujen pääväylät ja runkotiet ja yksittäiset erityiskohteet kuten raja-asemat.

16 16 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys ALK-TARVESELVITYS -PROJEKTI Liikenteen tiedotuksen vaikuttavuus Liikenteen tiedotuksella pyritään vaikuttamaan mm: - liikenteen sujuvuuteen - liikenteen kysyntään - liikenteen turvallisuuteen - liikkumisen ennustettavuuteen - liikenteen ja kuljetusten tehokkuuteen - liikennemuotojen yhteistoimintaan ja - liikenteen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin. Internet on yksi tiedon jakelukanava. ALK-Internet voi tukea yleisiä tiedottamisen tavoitteita parantamalla tienkäyttäjien ja kuljetusten suunnittelijoiden mahdollisuuksia suunnitella matkansa kulkumuoto, reitti ja matkan ajankohta sekä sovittaa ajotapansa tieliikenneverkon tilan mukaan. Tieliikenteen joukkotiedotustoimenpiteiden vaikutusten mittaaminen yksiselitteisesti on kuitenkin vaikeaa, koska tiedotuksen vaikutusten erottaminen muista kuljettajan käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä on käytännössä mahdotonta. Kuljettajien päätöksentekoon vaikuttavien tekijöiden välillä on monimutkaisia riippuvuussuhteita, ja tiedotuksen vaikutusmekanismit ovat tilannesidonnaisia. Vaikutusten tutkiminen todellisessa liikenneympäristössä vaatisi huomattavia resursseja. Aikaisemmin tehdyissä selvityksissä on eri tiedotusmenetelmien yhteiskunnallisia vaikutuksia arvioitu seuraavasti (FITS 35/2004, Kulmala). Liikennetiedotus - HK-suhde 1 2, välillisesti jopa Arvio perustuu pääasiassa vähentyneisiin aikakustannuksiin. Kelitiedotus - HK-suhde vähintään 5. - Arvio perustuu pääasiassa vähentyneisiin onnettomuus- ja aikakustannuksiin. RDS-TMC ajantasainen liikenteen häiriötiedotus - HK-suhde 0,5 2. Vaihtelu tutkimustuloksissa johtuu erilaisista arvioista päätelaitteiden määrästä ja tiedotusviestistä hyötyvien osuuksista. - Arviossa positiiviset vaikutukset liikennejärjestelmän palvelutasoon syntyvät parantuneen reitinvalinnan kautta. Raportissa Tieliikennetiedotus (FITS 21/2003) on arvioitu ajantasaisen kelitiedottamisen ja häiriötiedottamisen yhteiskunnallisia hyöty-kustannussuhteita. Raportin mukaan - Ajantasaisen kelitiedottamisen vaikutuksesta voidaan saavuttaa vajaan 6 MEUR vuosittaiset säästöt onnettomuuskustannuksissa. Arviossa vähenemän oletetaan syntyvän tiedotuksen johdosta alentuneiden ajonopeuksien kautta. - Ajantasaisen häiriötiedottamisen vaikutuksesta voidaan saavuttaa vajaan 6 MEUR vuosittaiset säästöt aikakustannuksissa. Arviossa vähenemän oletetaan syntyvän tiedotuksen johdosta pienentyneiden viivytysten kautta.

17 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys OSASELVITYSTEN TULOKSET 17 3 OSASELVITYSTEN TULOKSET Tässä kappaleessa on kuvattu ALK-tarveselvityksen osaselvitysten toteutustapa ja tulokset yleisesti. Osaselvityksissä löydetyt palveluaihiot on listattu Liitteessä Ajantasaisten liikenne- ja kelitietojen palvelujen nykytila Suomessa Palvelujen jaottelutapoja Kuluttajan näkökulmalta palvelut identifioituvat pääasiassa palvelujen houkuttelevuuden pohjalta. Tällöin on harvoin merkitystä sillä, kuka palvelun on tuottanut tai miten se on tuotettu. Palveluita voi ryhmitellä myös jakelukanavien, päätelaitteiden, hinnoittelun, palvelun sisältämien tietojen tai tietojen ajantasaisuuden mukaan. ALK-tarveselvityksessä kartoitettiin laajasti liikenne- ja kelitietojen palvelujen nykytilaa Suomessa. Tavoitetilakuvauksessa on kuitenkin kuvattu vain ajantasaisia tietoja tarjoavat palvelukokonaisuudet. Muut palvelut on lueteltu Liitteessä Internet-palvelut Tienkäyttäjälle on Suomessa tarjolla runsaasti autoiluun ja tieliikenteeseen liittyviä Internet-sivustoja. Ajantasaisia liikenne- ja kelitietoja on kuitenkin tarjolla vain muutamalla sivustolla. Liikenteen tiedotus (Tiehallinnon nykyinen ALK-Internet) ALK-Internet sisältää seuraavia ajantasaisia tietoja: - Tiedotteet yleisten teiden suurista häiriöistä - Alueellinen ja tiejaksokohtainen 6-h keliennuste - 24-h liikennesääennuste pääteille - Liikennetilanne neljän kaupunkiseudun (Oulu, Tampere, Turku ja pääkaupunkiseutu) pääväylillä, Kaakkois-Suomessa ja Lahti-Heinola -välillä - Tietyöt - Häiriöt - Kelikamerakuvat (n. 180 kameraa) - Automaattiset tiesäähavainnot - Lauttojen ja lossien aikataulut ja poikkeamat. Tiehallinnon ALK-Internet -sivusto julkaistiin vuonna ALK-sivustolle kirjautuu kuukausittain selainta. Osa palveluista tarjotaan myös ruotsin ja englannin kielillä. Myös Tiehallinnon TieInfo-pisteet hyödyntävät ALK:n tietoja ja tekniikkaa.

18 18 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys OSASELVITYSTEN TULOKSET Liikkujat.com (Tieliikelaitos) Liikkujat.com sisältää seuraavia ajantasaisia tietoja: - Keli pääteillä 0 2h karttapohjalla - Päivittyviä kamerakuvia yleisten teiden verkolta - Tietyöt pääteillä - Paikalliskeli (pilotti Iin alueella) - Kaupunkien välisten reittien tien pinnan tila - Lautta-aikataulut. Liikkujat.com -sivuston tiedot ovat pääasiassa samoja kuin mitä on tarjolla Liikenteen tiedotus -sivustolla. Suurimmat eroavaisuudet Tiehallinnon tarjontaan ovat interaktiivinen karttakäyttöliittymä, paikalliskelipilotin tarkemmat talvihoitotilanteen tiedot sekä tekstiviestipalveluna yhteysvälin tienumerot, pituus ja kelitieto. Liikkujat.com -sivuston käyttäjämääriä ei selvitetty tätä raporttia varten. YLE:n Tiesää YLE:n Tiesää -sivuilla käyttäjä valitsee yhteysvälin valmiiden vaihtoehtojen listauksesta ja saa palveluna yhteysvälillä sijaitsevien Tiehallinnon tuottamien kelikameroiden kuvat, tiesääasemien tiedot ja Ilmatieteen laitoksen tuottaman sääennusteen yhteysvälin lähtö- ja määräpisteille. YLE:n Tiesää - sivuston käyttäjämääriä ei selvitetty tätä raporttia varten. Muita ajantasaisten tietojen Internet-palveluja Polttoaine.net -sivustolle voi kuka tahansa ilmoittaa sähköpostilla tai tekstiviestillä bensiinin ja dieselin hintatietoja huoltoasemilla Suomessa. Polttoaine.net'in tarjoaa yksityinen palveluntuottaja Webmoon.fi, ja palvelua rahoittavat sivustolta mainostilaa ostavat yritykset. Joukkoliikennematkustajille ajantasaisia tietoja tarjonnasta on saatavilla operaattoreiden ja aikataulutuottajien sivustoilla. Helsingin kaupungin liikennelaitos tarjoaa yhteistyössä Tieliikelaitoksen kanssa ajantasaisia Helsingin raitiovaunuliikenteen häiriötietoja. Ilmatieteenlaitos julkaisee päivittäin erityisesti jalankulkijoille suunnatun kelitiedotteen Muut jakelukanavat Muilla kuin Internet-jakelukanavalla operoivia palveluntarjoajia ovat muut viranomaiset sekä muutama yksityinen palveluntuottaja. Tiedot liikenteestä ja kelistä ovat Tiehallinnon tuottamia. Alla olevassa taulukossa on kuvattu tarveselvityksessä kartoitetut ajantasaiset liikenne- ja kelitiedon palvelut jakelukanavittain.

19 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys OSASELVITYSTEN TULOKSET 19 Ajantasaiset liikenne- ja kelitiedon palvelut jakelukanavittain. Tiehallinnon Tienkäyttäjän linja ei ole tiedotuspalvelu vaan tienkäyttäjien kanava kertoa Tiehallinnolle havaitsemistaan tienpitoon liittyvistä ongelmista. Liikennepäivystäjät vastaavat kuitenkin myös liikenteeseen ja keliin liittyviin kysymyksiin virkavelvollisuutensa puitteissa ja työtilanteensa niin salliessa. Tienkäyttäjän linja vastaa kaikkina vuoden päivinä ympäri vuorokauden ja puhelu maksaa paikallis- tai matkapuhelun hinnan. Ilmatieteenlaitoksen ja sen Weatherproof-tuotemerkin (mobiilipalvelut) tarjoamat palvelut liittyvät säähän. Palvelut on paketoitu kohderyhmille mm. sijainnin ja käyttötarkoituksen mukaan. Puhelin- ja mobiilipalvelut ovat maksullisia. YLE:n Teksti-TV -palvelusta löytyvät keli- ja säätiedotteiden lisäksi osa Tiehallinnon tiesääasemien tiedoista sekä tiedotteet tietöistä. VIISAS Communications tarjoaa Tiehallinnon tiesääasemien tietoja ja kelikamerakuvia WAP-palveluna (datasiirtomaksun hinta). Palvelu tarjotaan kuluttajille mm. TeliaSoneran WAP-portaalin osana. Lisäksi VIISAS tarjoaa puhelimeen asennettavaa ohjelmistoa (VIISAS Traffic), joka kerää ja esittää automaattisesti samat tiedot. Tiehallinnon tienvarsiteknologian, muuttuvien ohjaustaulujen ja nopeusrajoitusten, ensisijainen tarkoitus on liikenteen ohjaus. Tauluilla voidaan välittää autoilijoille myös tiedotteiden luonteisia viestejä. TV- ja radiokanavien liikenteeseen ja keliin liittyvät palvelut pohjautuvat Tiehallinnon ja säätietopalvelujen tarjoamiin tietoihin. Monessa radiotoimituksessa Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -sivusto on koko ajan näkyvillä tietokoneen näytöllä. Lisäksi Liikennekeskus lähettää liikennetiedotteita toimituksiin fakseina ja sähköposteina.

20 20 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys OSASELVITYSTEN TULOKSET TV- ja radiokanavien toiminnassa liikenne- ja kelitiedot eivät ole itsenäisiä palvelukokonaisuuksia. Ne liitetään kanavan ohjelmistoon osaksi muita kanavan tarjoamia ohjelmapalveluja Esimerkkejä Internet-palveluista ulkomailta Pohjoismaissa, muualla Euroopassa ja maailmalla on tarjolla vaihtelevan tasoisia ajantasaisia liikenne- ja kelitiedon Internet-palveluja. Palvelun tarjoajana on pääasiassa julkinen taho, mutta tiedon tuottamisen ja jakelun tuotantoketjuun osallistuu yleensä yksityinen yritys. Tarveselvityksen tarkoitus ei ollut kartoittaa ulkomaisia palveluja kattavasti. Ohessa on muutama esimerkki eurooppalaisista palveluista. Ruotsin Vägverket ja Trafiken.nu Ruotsissa ajantasaisia liikenne- ja kelitiedon palveluja tarjotaan kahdella sivustolla, Vägverket'in Trafikinformation ja Trafiken.nu. Kumpikin palvelu on toteutettu pohjautuen interaktiiviseen karttakäyttöliittymään. Trafikinformation kattaa Ruotsin yleisten teiden verkon ja Trafiken.nu tarkemmin Tukholman, Göteborgin ja Skånen alueet. Kummassakin palvelussa käyttäjä valitsee haluamansa maantieteellisen alueen ja kartalla esitettävät tietolajit. Vägverketin palvelussa käyttäjä voi lisäksi määritellä tiejakson, läänin ja haluamansa tiedot ja saa tämän jälkeen tekstimuotoisen raportin tilanteesta ja ennusteen. Trafiken.nu tarjoaa myös joukkoliikenteen reittipalvelun sekä tietoja WAPpalveluna. Sivuilla voi myös kokeilla WAP-palvelua Internet-selaimella. Norjan Statens Vegvesen ja Norguide Vegvesenin sivustolla on saatavilla ajantasaisia häiriötietoja käyttäjän määritteleminä listauksina. Norguide tarjoaa karttakäyttöliittymän reitinsuunnitteluun ja paikkojen ja katuosoitteiden etsimiseen. Ison Britannian Transportdirect.info Transportdirect tarjoaa ajantasaisia häiriötietoja sekä historiatietoihin perustuvia ennusteita liikennemääristä valitulle alueelle tai reitinsuunnittelupalvelun ehdottamalle reitille. Baltic Roads Baltic Roads -palvelussa käyttäjä näkee Baltian maiden, Suomen eteläosien ja Pietarin alueen mittausasemien tietoja (ilman ja tienpinnan lämpötilat, tiesää ja tuulen nopeus ja suunta). Baltic Roads on pääosin Tiehallinnon tuottama palvelu.

21 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys OSASELVITYSTEN TULOKSET Aikaisemmat raportit ja selvitykset Viime vuosien aikana Suomessa on tehty useita kymmeniä selvityksiä, jotka liittyvät liikenteen ja kelin ajantasaisten tietojen käyttöön ja palvelujen tarjoamiseen. Selvityksiä on teetetty pääasiassa julkisella rahoituksella Liikenne- ja viestintäministeriön ja sen alaisten virastojen toimesta. Laajin viime vuosina toteutettu selvityskokonaisuus on suomalaisen liikennetelematiikan tutkimusohjelma FITS, joka päättyi vuonna Tutkimustyö jatkuu AINO-ohjelmassa (ajantasaisen liikenneinformaation tutkimus- ja kehittämisohjelma, ). Tietoja löytyy runsaasti myös Tiehallinnon ja LVM:n muihin tarkoituksiin tekemistä ja teettämistä selvityksistä. Alla on listattu selvitysten raportteja, joiden sisältämät tiedot liittyvät läheisesti ALK-Internet -sivuston kehittämistyöhön. Kaikki kartoitetut raportit on listattu Liitteessä 2. Liikenteen telematiikkastrategia (LVM ohjelmia ja strategioita 2/2004) - Tiehallinnon osalta 2007 mm: kelitiedon laadun parantaminen tiedotuspalvelujen tuottamiseksi ja Digiroadin ylläpito. - Tiehallinnon osalta 2010 mm: panostuksia lisäarvopalvelujen edellytysten luomiseen. Tiehallinnon tieliikenteen tietopalvelujen kehittäminen (LVM B 15/2003) - Mm. selvitys tienkäyttäjien tietotarpeista erilaisilla matkoilla ja matkan eri vaiheissa. Kelitiedottamisen kehittämien liikennekeskuksen näkökulmasta (Tiehallinto 2005) - Ehdotuksia sekä kelitiedottamisen toteuttamisen että tietojen esittämisen kehittämiskohteiksi. Tiedottaminen ruuhkatilanteiden hallinnassa (FITS 6/2002) - Tutkimus liikenteen tiedottamisen vaikutusmekanismeista ja arviot esimerkkien vaikuttavuudesta pääkaupunkiseudulla. - Hyödyt vähäiset, ylikysyntätilanteissa ei merkittävät. Liikennetelemaattisten tuotteiden ja palvelujen pelisäännöt (FITS 13/2003) - Pohdintaa suoritteiden hinnoittelusta ja julkisen vallan roolista palvelutuotannon markkinoilla. Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus (FITS 19/2003) - Haastattelututkimus palvelujen käyttäjien ja viranomaisten näkemyksistä. - Suosituksissa mm. joukkoliikenneportaali, häiriötiedotus ja ajantasaiset sää- ja kelitiedot. Tieliikennetiedotus - Esiselvitys (FITS 21/2003) - Kuljettajan tietotarpeet eri päätöksentekotasoilla. - Tieliikenteen ajantasaisen tiedottamisen vaikuttavuus.

22 22 Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys OSASELVITYSTEN TULOKSET Liikenteen tietopalvelujen käyttäjäkeskeinen tuotekehitys (FITS 24/2003) - Mobiilikeli-pilotin (Tieliikelaitos) kuvaus. - Arvioita käyttäjien maksuhalukkuudesta, keskustelua ansaintalogiikoista ja palvelukonseptien muodostamisesta. PRO TELIO - Oulun seudun liikennejärjestelmä osana tietoyhteiskuntaa, Loppuraportti (VTT, 2004) - Oulun seudun älykkään liikennejärjestelmän alueellinen kehittäminen. - Raportissa on kuvattu Oulun seudun liikennetelematiikan kehittämisstrategia ja mahdollisuudet liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden yritystoiminnalle. Tarkastellut selvitykset käsittelivät hyvin erityyppisiä asioita. Selvitykset liittyvät mm. alan toimijoiden keskinäiseen rooliin palvelutuotannon arvoketjussa, palveluiden toteutuneisiin ja arvioituihin vaikutuksiin ja palveluiden toteuttamisen tapoihin. Jokaisesta raportista voi poimia yksittäisiä kehitysehdotuksia tai näkökulmia, joita voi soveltaa ALK-Internetin kehitystyössä. Mitään yhtenevää linjausta tarjottaviksi palveluiksi, toteutustavoiksi tai toteutuksen organisoimiseksi ei raporteista kuitenkaan löytynyt vaikka kaikissa liikenteen tiedotus nähtiinkin tarpeellisena, hyödyllisenä ja vaikuttavana toimintana. Aikaisempien selvitysten yksittäiset ehdotukset kerättiin mukaan palveluaihiolistaukseen (kts. Liite 3). 3.3 Tiehallinnon asiakaspalautejärjestelmä Tiehallinnon asiakaspalautejärjestelmään kirjautui vuonna 2004 lähes palautetta. Suoraan ALK-Internettiin yksilöityjä palautteita on vain pari kymmentä, mutta tiedottamiseen välillisesti liittyviä useita satoja. Kehitysehdotuksia liittyen ajantasaiseen liikenteen tiedotukseen (tässä ei ole esitetty yksittäisiä kirjattuja ehdotuksia): - hoitoluokat näkyviin karttoihin - tietoja talvihoidon ajantasaisesta tilanteesta - tiedot tiejaksokohtaista vallitsevista nopeusrajoituksista - häiriöiden esitys kartalla - kelikameran näyttö laajemmalle kuin vain tien pintaan - liikkuvaa kuvaa - ajantasainen tieto rekkajonoista raja-asemille - tiedot selattaviksi myös mobiili- ja PDA-laitteilla - tuulennopeuden tiedot - häiriötiedot ruotsinkielellä - ajantasaiset tiedot jääteiden tilanteesta - tiekohtaiset liikennemäärätiedot. Näiden lisäksi usein toivottiin lisää kelikamerakuvia ja huomautettiin kelikameroiden kuvien puuttumisesta tai heikosta laadusta. Uuden ALK-Internetin tulevaa suunnittelua varten lienee syytä huomioida vuoden 2004 lopussa usein toistunut aihe Tiehallinnon uuden www-sivuston julkaisun yhteydessä

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet

Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet Virpi Anttila, Merja Penttinen ja Heidi Sandberg VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikennetelematiikka

Lisätiedot

Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen

Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen 3.6.2013 Tilannekuva käsitteenä Tilannekuva Tilannekuva on tilannetietoisuuden muodostamisen ja sen avulla tehtävän päätöksenteon

Lisätiedot

Liikenteen hallinnan palvelustrategia

Liikenteen hallinnan palvelustrategia Liikenteen hallinnan palvelustrategia Liikenteen hallinnan palvelustrategia Toiminta- ja suunnitelma-asiakirjat Tiehallinto Helsinki 2006 ISBN 951-803-766-3 TIEH 1000136-06 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR 7LHODLWRV 0XXWWXYDWQRSHXVUDMRLWXNVHWVHNlWLHQNl\W WlMLlSDOYHOHYDWQRSHXVMDOlPS WLODQl\W W Jyväskylä 2000 7,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQX.HUDODPSL0DUMD/DDYLVWR

Lisätiedot

Kelitiedotuksen vaikuttavuustutkimus

Kelitiedotuksen vaikuttavuustutkimus Kelitiedotuksen vaikuttavuustutkimus Heidi Saarinen Strafica Oy Tavoitteena Vastata kysymyksiin: 1. Mitä merkittäviä tieliikenteelle kohdennettuja sää- ja kelitietopalveluja tarjotaan Suomessa? 2. Mitkä

Lisätiedot

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Esimerkki 1.0 19.05.2004 Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka Yleisradio saa

Lisätiedot

Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen

Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen Liikenneviraston tieliikennekeskuksen rooli viranomaispalvelujen tuottajana 24.9.2015 Liikennevirasto Liikennevirasto on Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

AINO Ajantasaisen liikenneinformaation Ohjelma

AINO Ajantasaisen liikenneinformaation Ohjelma AINO Ajantasaisen liikenneinformaation Ohjelma www.aino.info Koordinaattori Risto Kulmala VTT Hankesihteeri Juhani Vehviläinen Jussa Consulting AINO Ajantasaisen liikenneinformaation Ohjelma Päämääränä

Lisätiedot

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Liikennetiedotus digi-tv:ssä pilottiprojekti Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 27.1.2005 Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka liikennetiedot

Lisätiedot

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa ELY-centre, Yrjö Pilli-Sihvola 6.2.2013 1 Yleistä Suomen tiesääjärjestelmästä Liikenneviraston tiesääjärjestelmän

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

0DULWWDÃ3ROYLQHQ. .HOLWLHGRWWDPLQHQÃÃWLHWRMHQÃNHUXXÃNlVLWWHO\ÃMD MDNHOX. Helsinki 1998 VIKING. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut

0DULWWDÃ3ROYLQHQ. .HOLWLHGRWWDPLQHQÃÃWLHWRMHQÃNHUXXÃNlVLWWHO\ÃMD MDNHOX. Helsinki 1998 VIKING. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut 0DULWWDÃ3ROYLQHQ 7LHODLWRV.HOLWLHGRWWDPLQHQÃÃWLHWRMHQÃNHUXXÃNlVLWWHO\ÃMD MDNHOX Helsinki 1998 TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING 0DULWWDÃ3ROYLQHQ.HOLWLHGRWWDPLQHQWLHWRMHQNHUXXNlVLWWHO\ MDMDNHOX 7LHODLWRV

Lisätiedot

_c o/ A 'VP. Liikenne- ja kelikamerat. Oc Tf EH/e-.c TIEHALLINTO. Pirkko Kanerva. Keski - Suomen tiepiirin alueejia

_c o/ A 'VP. Liikenne- ja kelikamerat. Oc Tf EH/e-.c TIEHALLINTO. Pirkko Kanerva. Keski - Suomen tiepiirin alueejia _c o/ A 'VP TIEHALLINTO Pirkko Kanerva Liikenne- ja kelikamerat Keski - Suomen tiepiirin alueejia I Oc Tf EH/e-.c Pirkko Kanerva Liikenne- ja kelikamerat Keski - Suomen tiepiirin alueella Tiehallinto Keski-Suomen

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Esiselvitys ja vaatimusmäärittely 28.10.2004 Hankkeen tavoitteet Toimiva prosessi junaliikenteen häiriötilanteiden tietojen tuottamiseen, ylläpitämiseen

Lisätiedot

Mitä pitäisi nyt tehdä liikenteen telematiikassa? Onko telematiikka kallista?

Mitä pitäisi nyt tehdä liikenteen telematiikassa? Onko telematiikka kallista? Mitä pitäisi nyt tehdä liikenteen telematiikassa? Onko telematiikka kallista? Risto Kulmala VTT Risto Kulmala 16.10.2003 Esityksen sisältö > Ratkaistavat ongelmat > Mitä telematiikalla voidaan tehdä? >

Lisätiedot

FITS syysseminaari

FITS syysseminaari FITS syysseminaari 16.10. Esimerkkejä Tieliikelaitoksen palveluista liikkujille Miten nostetaan liikenteen tietopalvelut näkyväksi osaksi ihmisten elämää Sampo Hietanen sampo.hietanen@tieliikelaitos.fi

Lisätiedot

Liikenteen sää- ja keliennustepalvelut. Tiesääpäivät Aapo Anderson

Liikenteen sää- ja keliennustepalvelut. Tiesääpäivät Aapo Anderson Liikenteen sää- ja keliennustepalvelut Tiesääpäivät Aapo Anderson Tieliikenteen palvelut Tieliikenteen palvelut -yksikkö vastaa tieliikenteenhallinnan palveluista, palveluiden palvelutasomäärittelyistä

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Sisältö Palvelujen arvoketjut ja -verkot Digitrafficin merkitys eri palveluille Päätelmiä 3.9.2002 Digitraffic-seminaari

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi VIKING Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen

Lisätiedot

TI EHALLI NTO. Liikenteen hallinnan palvelustrategia

TI EHALLI NTO. Liikenteen hallinnan palvelustrategia VI TI EHALLI NTO Liikenteen hallinnan palvelustrategia Liikenteen hafiinnan palvelustrategia Toiminta- ja suunnitelma-asiakirjat Tie hallinto Helsinki 2006 ISBN 951-803-766-3 TIEH 1000136-06 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta 1 Nykytilanne Prosessi Pelastustoiminnassa onnettomuustilanteessa organisaatiolla yhteinen prosessi Liikenteen hallinnassa ja tiedotuksessa kullakin oma prosessi

Lisätiedot

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto 13.3.2014 Sisältö Liikennevirasto lyhyesti Lähivuosina meillä ja maailmalla Liikenneviraston strategia Mitä älyliikenne tarkoittaa? Esimerkkejä

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

TAAJAMALIIKENTEEN JA SUOJATEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN -TUTKIMUS CASE TURENKI / HANNA REIHE

TAAJAMALIIKENTEEN JA SUOJATEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN -TUTKIMUS CASE TURENKI / HANNA REIHE TAAJAMALIIKENTEEN JA SUOJATEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN -TUTKIMUS CASE TURENKI 10.6.2015 / HANNA REIHE TUTKIMUS TOTEUTETTIIN, KOSKA Työn tarkoituksena on ollut taajamaliikenteen rauhoittaminen ja

Lisätiedot

Autonkuljettajan tietotarpeet ja liikennetiedottaminen. Pirkko Rämä

Autonkuljettajan tietotarpeet ja liikennetiedottaminen. Pirkko Rämä Autonkuljettajan tietotarpeet ja liikennetiedottaminen Pirkko Rämä 29.1.2003 Johdantoa Uudet tiedonkäsittely- ja tiedonsiirtotekniikat Suuret tietomäärät Laadullinen muutos esim. joukkotiedottaminen henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus

Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus 16.11.2016 Sisällysluettelo Tieliikennekeskus ja sen tehtävät Liikenteen seuranta Liikenteen ohjaus Toiminta häiriötilanteessa Liikennetiedottaminen Tienpidon

Lisätiedot

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014 Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä Petri Rönneikkö 15.10.2014 LIIKENNEKESKUKSET LIIKENNEVIRASTOSSA Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä

Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä Adfore Technologies Oy Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä Adfore Technologies Oy edelläkävijä paikallisuuteen perustuvissa digitaalisissa palveluissa Adfore Technologies Oy kehittää

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala

Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala Uusi arjen tietoyhteiskunta Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala Kriittisiä kehitystekijöitä Kuinka teknologian mahdollisuudet hyödynnetään? Miten kuljetusten tehokkuutta

Lisätiedot

Meteorologin apu talvihoidon ohjauksessa

Meteorologin apu talvihoidon ohjauksessa Meteorologin apu talvihoidon ohjauksessa Seppo Kaarto Destia Oy Kelikeskustoiminta on kokonaisvaltaista talvihoidon ohjaustoimintaa, joka toimii talvikaudella ympäri vuorokauden tuottaen asiakkailleen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut

Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut Ari Jaatinen, Suunnittelukymppi Oy Jyrki Rautkivi, Mopasol Oy Lasse Salonen, Sysopen Oyj Ohjelma-alue 6. Älykäs liikenteenohjaus FITS raportti 23/2003

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Taustat ja tavoitteet Tavoitteena kehittää menetelmä ja määrittää maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoama

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen Open Arctic Challenge 16.9.2015, Oulu Petri Jääskeläinen DATA, Big Data.. 2 16.9.2015 Lähde: OECD DATA, Big Data.. 3 16.9.2015 Lähde: Big Data and Urban Mobility Cairo June 2, 2014, The World Bank Group

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

Liikennetelematiikan T&K-ohjelmat : Suunnittelutyön tilanne

Liikennetelematiikan T&K-ohjelmat : Suunnittelutyön tilanne Liikennetelematiikan T&K-ohjelmat 2004-2007: Suunnittelutyön tilanne Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Säätytalo 28.10.2003 1 Sisältö Valmisteluprosessi Valmistelutyön tuloksia

Lisätiedot

Henkilöliikenteen info-ohjelma HEILI

Henkilöliikenteen info-ohjelma HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma (HEILI) Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen häiriötilanteiden hallinnan toteuttamiseksi Vuosina 2001-2004 Henkilöliikenteen info-ohjelma

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI Onesta Solutions Oy Pasilanraitio 5 00240 HELSINKI www.onesta.fi 2/6 Versiohistoria Versio Pvm Selitys Muutokset Tekijät 0.1 26.3.2007 Alustava versio

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Liikkuvan käyttäjän tietotarpeet. Merja Penttinen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikennetelematiikka

Liikkuvan käyttäjän tietotarpeet. Merja Penttinen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikennetelematiikka Liikkuvan käyttäjän tietotarpeet Merja Penttinen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikennetelematiikka Sisältö Millaisia käyttäjien tarpeet ovat liikenteessä? Miksi käyttäjätarpeiden tunnistaminen

Lisätiedot

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 CASE RUUHKAMAKSUT Kaisa Leena Välipirtti Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 Tienkäyttömaksuista Käyttäjäperusteisista liikenteen hinnoittelumalleista ja älykkäistä tiemaksujärjestelmistä maininta hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Joukkoliikenne on osa liikennejärjestelmää Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli elinkeino elämän kilpailukyvylle ja kansalaisten

Lisätiedot

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT Innovatiivisen liikennejärjestelmän operoinnin tiekartta Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT 2 Tausta INTRANS-ohjelmalla tuetaan alan yhteisiä ponnisteluja

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari 2.11.2010 Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT 2 Rakentaminen Ylläpito Hoito Operointi Lähde: The Big

Lisätiedot

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella?

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Severa Mobile -kyselyn tulokset Alkusanat Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Saimme 389 vastausta, joka on kattava otos asiantuntija-

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Case Turun kehätien kehittämisselvitys Kaisa Mäkinen Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Liikkumisen ohjaus tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen:

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: 1. Uuden liikennepolitiikan tarve ja mahdollisuudet Liikennepolitiikka

Lisätiedot

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 1 Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 2 Tieliikenteen häiriötiedotusta tutkittiin Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa 276 249 332 274 261 694 346 347 348 344 337 259 338 325 322 310 130 301 249

Lisätiedot

Vedia-monipalvelu - liikenteen palvelut yhdeltä luukulta. 1.4.2011 Erikoistutkija Armi Vilkman, VTT

Vedia-monipalvelu - liikenteen palvelut yhdeltä luukulta. 1.4.2011 Erikoistutkija Armi Vilkman, VTT Vedia-monipalvelu - liikenteen palvelut yhdeltä luukulta 1.4.2011 Erikoistutkija Armi Vilkman, VTT 2 3 Onko älyliikenne pelkkää sanahelinää vai oikeita palveluita? CO2 päästörajat vaikuttavat liikkumiseen

Lisätiedot

Säähavaintopalvelu (SHAPE)

Säähavaintopalvelu (SHAPE) Säähavaintopalvelu (SHAPE) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan säähavaintopalvelu Tiesääpäivät 3.6.2013, Jani Poutiainen Tausta projektille Valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma Ensimmäisenä

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 2 Mistä kaikki oikein alkoi? Liikenneturvan toimitusjohtaja Valde Mikkonen ehdotti Ilmatieteen laitokselle ja Tielaitokselle kelitiedottamisen kehittämistä

Lisätiedot

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET

DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET Liikenne- ja HYVINVOINTIA JA viestintäministeriö KILPAILUKYKYÄ edistää väestön HYVILLÄ YHTEYKSILLÄ hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON DIGIROAD-PALVELU

LIIKENNEVIRASTON DIGIROAD-PALVELU LIIKENNEVIRASTON DIGIROAD-PALVELU MIKÄ ON DIGIROAD? Digiroad on kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka sisältää teiden ja katujen keskilinjan geometriatiedot sekä liikkumisen suunnittelua palvelevat

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

2o o039 'VP. Og ri'/'e-c. Kelikamerat, tiesääasemat TIEHALLINTO. Pirkko Kanerva. Keski - Suomen tieplirin alueella

2o o039 'VP. Og ri'/'e-c. Kelikamerat, tiesääasemat TIEHALLINTO. Pirkko Kanerva. Keski - Suomen tieplirin alueella 2o o039 'VP TIEHALLINTO Pirkko Kanerva Kelikamerat, tiesääasemat Keski - Suomen tieplirin alueella 4 4 Og ri'/'e-c Pirkko Kanerva Kelikamerat ja tiesääasemat Keski - Suomen tiepiirin alueella 'Th I TIE.

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITTO RY

SUOMEN KUNTALIITTO RY Karttaliittymä Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Lyhenteet...

Lisätiedot

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet FITS-koordinaattori Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka 15.3.2001 Liikennetelematiikka ja FITS KÄYTTÄJÄT

Lisätiedot

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk 29.6.2001 Tausta ja tavoitteet! Henkilöliikenteen kansallista järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan ohjaamaan liikennetelematiikan

Lisätiedot

Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Matti Roine Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Matti Roine Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Matti Roine Liikenne- ja viestintäministeriö 15.3.2001 / 10.4.2001 / 1 Globaali tietoyhteiskuntakehitys Toiminnan verkottuminen tietoverkoissa

Lisätiedot

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti Hintatiedotus ja tietojen välitys Loppuraportti Henkilöliikenne 18. marraskuuta 2002 1 Lähtökohdat VR Henkilöliikenteellä on käytössä Journey Planner reitinsuunnittelupalvelu. Palvelua käyttävät matkustajat

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Liikenteen ja kuljetusten seuranta. Sami Luoma Tiehallinto - Liikenteen palvelut

Liikenteen ja kuljetusten seuranta. Sami Luoma Tiehallinto - Liikenteen palvelut Liikenteen ja kuljetusten seuranta Sami Luoma Tiehallinto - Liikenteen palvelut 15.03.2001 Taustaa Liikenteen hallinnan toimintalinjat Peruspalvelut joukkotiedotus häiriön hallinta Painopiste ajantasainen

Lisätiedot

Urakoitsijaseminaarin avaus

Urakoitsijaseminaarin avaus Urakoitsijaseminaarin avaus LVM:n hallinnonalan virastouudistus ja maakuntauudistus 22.8.2017 LVM:n hallinnonalan virastouudistus 31.5.2017 2 3 Maakuntauudistus ja maantielain uudistus (luonnos 5.7.2017)

Lisätiedot

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015 1 AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN Heli Koski, ETLA 15.1.2015 2 Taustaa esitutkimuksesta Julkisen datan avaamisen potentiaaliset hyödyt on arvioitu ennakollisissa arvioinneissa

Lisätiedot

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA VTT Liikenne- ja logistiikkajärjestelmät Harri Peltola, Riikka Rajamäki & Juha Luoma Lähtökohdat nopeuksien hallinnalle Vaikutukset matka-aikaan, logistiikkaan,

Lisätiedot

Valokuvat Jarmo Junkkara Eira Järviluoma Matti Lautala Erkki Lilja Pertti Tuisku. Ulkoasu Jarmo Junkkara. Painopaikka Pohjolan Painotuote Oy 1999

Valokuvat Jarmo Junkkara Eira Järviluoma Matti Lautala Erkki Lilja Pertti Tuisku. Ulkoasu Jarmo Junkkara. Painopaikka Pohjolan Painotuote Oy 1999 Valokuvat Jarmo Junkkara Eira Järviluoma Matti Lautala Erkki Lilja Pertti Tuisku Ulkoasu Jarmo Junkkara Painopaikka Pohjolan Painotuote Oy 1999 Rovaniemi Tielaitos Lapin tiepiiri Hallituskatu 1-3 PL 194

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUS. Kasvupalvelut

MAAKUNTAUUDISTUS. Kasvupalvelut MAAKUNTAUUDISTUS Kasvupalvelut 7.12.17 1 Kasvupalvelulakiehdotukseen tehdyt muutokset Oman palvelutuotannon kielto on poistettu. Maakunta voi päättää palvelutuotannon ulkoistamisen laajuuden. Halutessaan

Lisätiedot

FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet

FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet 15 projektia Volyymi noin 750 000 Yhteyshenkilöt: Petri Jalasto (petri.jalasto@mintc.fi) Sabina Lindström (sabina.lindstrom@mintc.fi)

Lisätiedot

Pirkko Kanerva. Tieinfo. Keski-Suomen tiepliri / L / ',/i TIEH!LL!::TO. Kirjasto. OtriEbi /lc

Pirkko Kanerva. Tieinfo. Keski-Suomen tiepliri / L / ',/i TIEH!LL!::TO. Kirjasto. OtriEbi /lc Pirkko Kanerva Tieinfo Keski-Suomen tiepliri / L / ',/i TIEH!LL!::TO Kirjasto OtriEbi /lc Pirkko Kanerva Tieinfo Keski-Suomen tiepiiri Tiehallinto Keski-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Jyväskylä 2004

Lisätiedot

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014 KUMPPANUUSBAROMETRI KÄYNNISTÄÄ MAAKUNTASTRATEGIAN SEURANNAN Kumppanuusbarometrissa tarkastellaan maakunnan yleistä kehitystä ja maakuntastrategian toimenpiteiden toteutumista. Se on maakunnan keskeisten

Lisätiedot

Liikenteen hallinta sää- ja kelitiedon tuottaminen kuvien tuottaminen liikennetiedon tuottaminen

Liikenteen hallinta sää- ja kelitiedon tuottaminen kuvien tuottaminen liikennetiedon tuottaminen sää- ja kelitiedon kuvien liikennetiedon kunnossapidon toimenpidetietojen analysointi tietojen täydennys ja tilanteen häiriön muuttuvien opasteiden Bussi Hälytysajoneuvo Häl. ajon. kuljettaja Palvelun

Lisätiedot

Kelitiedotuksen vaikutukset

Kelitiedotuksen vaikutukset Kelitiedotuksen vaikutukset Heidi Saarinen Strafica Oy Tavoitteena Vastata kysymyksiin: 1. Mitä merkittäviä tieliikenteelle kohdennettuja sää- ja kelitietopalveluja tarjotaan Suomessa? 2. Mitkä ovat liikkujien

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

HKL Raitioliikenteen häiriötiedotus pilotti Palvelukuvaus

HKL Raitioliikenteen häiriötiedotus pilotti Palvelukuvaus HKL Raitioliikenteen häiriötiedotus pilotti Palvelukuvaus Sampo Hietanen Tieliikelaitos liikkujan palvelut puh. 040 565 7688 HKL Raitioliikenteen häiriötiedotus PV 1 00.00.0000 Häiriöinfo-pilotti Pilotin

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Avoin Data Kehittäjäyhteisön käynnistäminen

Avoin Data Kehittäjäyhteisön käynnistäminen Avoin Data kyselyn yhteenveto 11.09.2017 Avoin Data Kehittäjäyhteisön käynnistäminen Mikko Katajamäki Vesa Ilola Oletko käyttänyt toiminnassasi hyväksi avointa dataa 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 %

Lisätiedot

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Jukka Lähesmaa SysOpen Oyj SysOpen Oyj VTT EP-Logistics Jukka Lähesmaa 22.4.2002 Tavoitteet > kuvata liikenteen häiriönhallinnan nykytilanne tie, rautatie- ja

Lisätiedot