Hyvä johtaja, johtamisosaaminen ja johtajuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä johtaja, johtamisosaaminen ja johtajuus"

Transkriptio

1 Kymenlaakson kauppakamari Johtamisseminaari Suunta 2011 Hamina Kari Neilimo vuorineuvos, taloustiet.tri Hyvä johtaja, johtamisosaaminen ja johtajuus Runo Johtajasta Tuossa on luonne, laivan keulassa kyllä, kun se syvien yllä, huojuen tänne ja tuonne, vaikka vesivuoret ryntää, tietänsä kyntää satamaa kohti, kunne johtaa tieto ja tunne. Huoju, heilu, ole terästä, yritä viikkojen perästä löytää sataman suu, turhuutta viisaus muu ( Aaro Hellaakoski ) 2 1

2 Hyvä johtaminen on menestystekijä Hyvä johtaminen on menestystekijä, sillä ihmiset luovat ja toteuttavat toimintakonseptit Hyvä johtamismalli on organisaatiosidonnainen ja se voidaan itse rakentaa. Sen jäljittely on vaikeaa ja se voi onnistuessaan olla aito strateginen menestystekijä Johtamiseen on käytettävä aikaa ja sen kehittämiseen on panostettava johdon on ymmärrettävä tämä Johtamisen tuloksellisuutta/onnistuneisuutta on opittava arvioimaan ja mittaamaan se on perusta kehittämiselle Hyvä johtaminen hyvät yksilöjohtajat pystyvät saavuttamaan toimivissa johtotiimeissä synergiaetuja 3 Johdon muuttuva rooli ja johtaminen menestystekijänä Johto organisaation tarkoituksen antajana ja toiminnan arvon luojana Johto suunnannäyttäjänä ja innostajana Johto toiminnan innovaattorina Johto kokemusta omaavana päätöksentekijäjoukkona Modernit yhteiskunnat ovat yhä enemmän organisaatioiden talouksia ja yhteiskuntia - organisaation kautta profiloituminen Organisaation menestyminen riippuu johtamisen laadusta, osaamisesta ja johdon sitoutumisesta johtamiseen johtaminen menestystekijänä 4 2

3 Hyvä johtaja, johtamisosaaminen ja johtajaksi kasvaminen Kolme näkökulmaa johtajaksi kasvamiseen 1. Johtajan johtamisosaamisen kehittäminen management ja leadership 2. Johtajan persoonallisuus ihanteena tasapainoinen persoonallisuus? 3. Johtajan kasvaminen ihmisenä ja ihmisten johtajana hyvä johtajuus 5 Johtaja, johto, johtoryhmä, hallitus ja johtamisjärjestelmä missä on menestyksen salaisuus? Hyvä johtaminen onko se johtajan persoonasta kiinni? Johtamismenetelmät ja -tyylit syntyykö sitä kautta hyvää ja menestyksellistä johtamista? Johtaja visioiden ja strategioiden tulkkina onko modernin johtajan menestyskonsepti täällä? Yrityksen tai julkisen organisaation menestymisen kulmakivi osaava ja yhteistyötä hyvin tekevä johto Johtamisjärjestelmä hallitus, johtoryhmä ja johtajat toimiiko tämä? 6 3

4 Modernin Managementin ja Leadershipin strategisia ydinosaamisalueita johtamistyössä tutkimustuloksia ja omia kokemuksia Ihmisten johtamisen hallinta ja kyky innostaa Strategisen osaamisen taidot, globaalien markkinoiden ymmärtäminen sekä implementointikyky Kommunikointi- ja esiintymiskyky Analyyttisyys ja innovatiivisuus Nopea reagointi- ja päätöksentekokyky sekä joustavuus Oman toimialan, asiakkaiden ja keskeisten sidosryhmien tuntemus liiketoimintamalleilla kilpailu Pitkäjänteisyys Eettisesti korkeatasoinen toiminta 7 Liiketoimintaosaaminen ja liiketoimintamalleilla kilpailu johdon uusi strategisen johtamisen osaamisalue Moderneilla liiketoiminnan markkinoilla kilpaillaan liiketoimintamallien paremmuudella mikä on johdon rooli uusien liiketoimintamallien kehittämisessä? Asiakkuusosaaminen Tieto ja ymmärrys asiakkaista Asiakassegmentit ja prosessit Markkinointi Liiketoimintalogiikka Tieto ja ymmärrys markkinoista Konseptit, ketjut ja toimipaikat Ansaintalogiikka Menestysstrategia onnistuneiden valintojen summana Yrityksen johtamisosaaminen verkostoituneessa toimintaympäristössä Yritysverkoston toiminnan ymmärrys Kyky päätöksentekoon, sitoutumiseen ja uudistumiseen HR-ja ITosaaminen Tieto ja ymmärrys henkilöstöstä Tiedolla johtamisen ja informaation merkityksen ymmärrys Johtaminen Osaaminen 8 4

5 Johtajan kasvaminen ihmisten johtajana leadershipin teoriaa ja käytäntöä Johtaminen ja johtajuus ovat mielenkiintoisia ja kiehtovia ilmiöitä, jotka ovat vahvasti aika-, tilanne-, organisaatio- sekä myös henkilösidonnaisia Modernia ja hyvää johtamista voi toteuttaa eri tavoin. Samoin voi kehittyä johtajanakin. On olemassa useita eri kehityspolkuja. Miten johtajaksi voi kehittyä ja onko hyvä johtaminen strateginen menestystekijä yritykselle? Onko olemassa hyvän johtajan persoonamallia? Miten johtajan pitää kehittää johtamistaan ja menetelmiään? Johtajan uudet taidot visioiden tulkitsija 9 Hyvän johtajan luonteenpiirteet ja hyvä johtaminen tilannesidonnaisuus dominoi Hyvän johtajan luonteenpiirteiden ja onnistuneen johtamisen yhteyksien tutkimus päättyi 1950-luvulla yhteyksiä ei löydetty - Gentleman-johtaja vs. karismaattinen patruunajohtajatyyppi Kuitenkin esim. jungilaisen psykologian luonnetyyppien analysointi vaikuttaa yhä vahvasti suomalaisissa organisaatioissa introvertti vs. ekstrovertti jne. Onko hyvä head hunting ja rekrytointi toimiva ratkaisu johtajia kehitettäessä? Miten johtajaksi tai esimieheksi tullaan, kasvetaan ja valikoidutaan? 10 5

6 Johtaja tasapainoinen persoonallisuus (Kotter) Tasapainoinen peruspersoonallisuus Tarpeet / motiivit Pitää vallasta Aikaansaannoksia korostava Kunnianhimoinen Kognitiivinen suuntaus Keskimääräistä älykkäämpi (mutta ei loistava) Analyyttisesti kohtalaisen kyvykäs Voimakkaasti intuitiivinen Temperamentti Emotionaalisesti vakaa ja tasapainoinen Optimistinen Ihmistenvälinen suuntaus Miellyttävä ja hyvä luomaan suhteita toisiin ihmisiin Monia kiinnostuksen kohteita, jotka helpottavat kanssakäymistä yrityselämän spesialistien kanssa Aktiivinen oman osaamisen kehittäminen ja kyky verkostoitua Tiedot Oman alan tuntemus Oman organisaation tuntemus Suhteet Yhteistyösuhteet koko organisaation henkilöstöön Yhteistyösuhteet omalla toimialalla 11 Johtaja oman joukkonsa esikuvana -viime kädessä johtajaksi kasvamisessa on kysymys kyvystä johtaa hyvin ihmisiä (Mikko Heikka 1999 : piispa) Raamatun Hyvä Paimen on paras johtajamalli. Aina lukiessani johtajuuden kirjoja palaan mielessäni hyvän paimenen vertaukseen. Siinä ovat hyvän johtajuuden monet elementit mukana; selkeä näkemys, ehjä minä, välittäminen lauman jäsenistä, jopa oman henkensä alttiiksi paneminen. Hyvä paimen pitää myös huolta itsestään. 12 6

7 Onko modernin johtajan johtamistyyli sisäsyntyinen asia vai voiko sitä opiskella? Tunnistaako johtaja oikean johtamistyylin vai ei? Mitä on hyvä johtajuus? Johtamistyylit autoritaarinen, demokraattinen ja laisser faire vaikuttivat hyvän johtamisen kuvaan 1960-luvulla ja vielä nytkin. Hyvä ja moderni johtaja valikoi johtamismenetelmänsä sen mukaan, kuinka innokkaita ja osaavia johdettavat ovat. Peruskysymys: Kuinka saada ihmiset innostumaan ja sitoutumaan organisaation tavoitteisiin tuhoamatta heidän intoaan? Johtajan tehtävä on saada oma joukkonsa motivoitumaan oman yhteisön tavoitteita ja toimintaa kohtaan sekä sisäistämään oman organisaation arvot ja organisaatiokulttuurin. 13 Moderniksi johtajaksi kasvaminen tilanne- ja vuorovaikutusjohtaja ideaalina Moderni johtaja ja johtaminen huomioivat johtamistilanteen eri tilanteissa, esim. kehittäminen vs. saneeraus, ja saman organisaation eri yksiköissä voidaan tarvita erilaista johtamista. Vuorovaikutusjohtamisen doktriini on nykyisen modernin johtamisen keskeinen peruskivi nyt on astuttu uuteen karisman, visioiden ja merkitysten aikaan johtamisessa. Modernin organisaation johtajan ja esimiehen suomalainen johtamismalli voisi olla juuri täällä 14 7

8 Vuorovaikutusjohtamisen ydin asiantuntija-organisaation johtamisessa perustuu Luottamus ja karisma; Johtajat ovat yhteisen tahdon henkilöitymiä, jotka antavat asioille merkityksen Motivointi; Johtajalla on haastava visio, jonka hän pystyy inspiroivalla ja sitouttavalla tavalla välittämään henkilöstölle Älyllinen stimulointi; Johtaja kyseenalaista vanhat ajattelutavat ja rohkaisee omia joukkojaan tekemään samoin uutta luovuutta ongelmien ratkaisuun Yksilöllisyys; Johtaja hyväksyy ihmisten yksilöllisyyden ja erilaisuuden sekä tukee sitä. Johtajan ja johdettavien välillä on vahva vuorovaikutussuhde 15 Visionäärinen vuorovaikutusjohtaja modernin johtamisen ihannejohtajana kykenisinkö oman organisaationi johtajana tällaiseen? Nykypäivän johtamistilanteessa menneisyys ei ennusta tulevaisuutta eikä tuleva selitä mennyttä. Epäselvässä ja mutkikkaassa maailmassa kaikissa organisaatioissa, erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa, kaivataan johtajia ja johtamista, jossa korostuvat suunnannäyttäminen ja tapahtumien tulkintakyky. Moderniin vuorovaikutusjohtamiseen kuuluvat siten vahvasti seuraavat piirteet Johtaminen on erilaista ajasta, toiminnan ympäristöstä, kulttuurista ja toimintayksiköstä riippuen Johtamiseen liittyy kolme metavaatimusta suurten linjojen näkeminen, organisaation asemointi muihin toimijoihin ja edellytysten luominen jatkuvalle uudistumiselle Moderni johtaminen on ihmisten vuorovaikutusjohtamista yhteisen vision puitteissa 16 8

9 Johtajan karisma johtajan on saatava joukot mukaan Modernissa johtamisessa karisma ei ole yksinomaan johtajan ylivertaista viehätyskykyä eikä vakuuttavuuttakaan. Karsiman luovat itse asiassa johdettavat työyhteisön jäsenet. Johtaja saa karismaa, jos organisaation jäsenet näkevät hänet vastauksena tarpeisiinsa, odotuksiin ja uskomuksiin. Hyvä johtaja saa ihmiset syttymään tai hän onnistuu heidän tunteidensa tulkitsijana ja yhteisten toiveiden esittäjänä hän saa joukot mukaansa 17 Yhteiset arvot ja täsmätieto ohjaavat yhä enemmän yritysorganisaatioiden toimintaa Organisaatioissa suurten linjapäätösten tekeminen keskittyy. Päätökset visioista, arvoista ja kulttuurista keskittyvät. Moderniin johtamiseen liittyy ideologinen kontrolli, joka ulottuu jopa tunteiden asteelle. Tunnetyöstä ja sen johtamisesta on tulossa uusi johtamisen alue ruumiillisen ja henkisen työn johtamisen ohella. Pehmeän modernin johtamiskontrollin vahva ote tulee täältä ja tietotekniikan läsnäolosta kaikkialla moderni johtaja näkee, kuulee, ymmärtää ja tuntee asiat sekä ihmisten toiminnan organisaatiossaan. 18 9

10 Suomalainen johtaja ja esimies tänään vahva substanssijohtaja, joka on työssään oppinut leadershipin Suomalainen johtaminen on yhä vieläkin substanssi/management orientoitunutta johtajat ovat pääosin kasvaneet leadership- johtamiseen työja elämänkokemuksen kautta, sillä johtajaksi kehittymisvalmennusta on ollut tarjolla niukasti johtamistyö ammattina, kutsumuksena ja elämäntapana eri johtajilla on erilaiset mallit usein johtamisen haaste on johtajaroolin rakentaminen primus interpares -mallin varaan. Johtamismalli on kiehtova, mutta samalla myös vaativa johtajan ja johdettavien näkökulmasta katsottuna 19 Johtamisjärjestelmä menestystekijänä omistajat, hallitus ja toimiva johto Vertikaalinen arvoketju Horisontaalinen arvoketju Omistajat Omistusrakenne Hallintomalli Hallitustyöskentely Operatiivinen johto ja johtoryhmä Ohjaus- ja palkkiojärjest. Toimittajat Toimittajat Toimittajat Partnerit Omat toiminnot Asiakas 10

11 Hyvä corporate governance johtamisen kilpailuetuna hyvä hallitus ja johtoryhmä 1. Lakimääräinen hallitus 3. Osallistuva hallitus * Kumileimasin * Keskusteleva * Klubi * Kyseenalaistava * Johtajan dominoima * Konsensus * Vähäinen lisäarvo * Suurin lisäarvo 2. Vahtimestarihallitus 4. Määräävä hallitus * Sisäinen hallitus * Kyseenalaistus * Yes-hallitus * Saneleva * Seremoniallinen * Voimankäyttö * Vähäinen lisäarvo * Suuri lisäarvo Omistajastrategian voimakkuus vaikuttaa hallituksen rooliin 1. Valta omistajilla 2. Omistajilla selkeä omistajastrategia, jota hallitus toteuttaa 3. Valta hallituksella 4. Valta johdolla Lainema-Haapanen: Vallan tasapaino Kompleksinen maailma ja strategisen prosessin tärkeys hyvä johtaminen menestystekijänä Omistajahallinnon ja operatiivisen johdon johtoryhmän rooli strategioitten yhteisenä keskustelu- ja valmisteluelimenä on keskeinen yhteinen valmistelu, koordinointi, informointi, oppiminen. Yrityksen hallitus ja johtoryhmä aktiivisina yhteistyökumppaneina johtamisprosessissa miten hallitus määrittelee strategisen roolinsa ja sparrausmahdollisuutensa? Millaiseksi luodaan hallituksen ja johtoryhmän yhteistyöprosessi? Miten hallitus kytketään strategisen johtamisen prosessiin? Miten muut toimijat organisoituvat strategiatyöhön? 22 11

12 Menestyvän johtoryhmän TOP Strategia, pelisäännöt ja odotukset ovat selkeät. On selvää, mitkä asiat kuuluvat johtoryhmälle ja mitkä eivät. 2. Yksilöt myös vetäjä - ovat oikeissa rooleissa ja osaavat johtaa mieltään. 3. Katsotaan riittävästi tulevaisuuteen. 4. Katsotaan asioita koko organisaation näkökulmasta. 5. Hyödynnetään tehokkaasti myös ryhmän ulkopuolista informaatiota mm. asiakkailta, yhteistyökumppaneilta jne. 6. Ryhmässä on vallalla sparrauskulttuuri -> kyseenalaistaminen. 7. Tehokas ajankäyttö. Hyödynnetään joustavia kokoonpanoja. 8. Päätöksiä tehdään ja niitä seurataan. 9. Päätetään, mitä kaikki kommunikoivat eteenpäin. 10. Johtoryhmä kehittää itseään ja katsoo omaa toimintaansa kriittisesti. Åhman 23 Uusi maailma uudenlainen johtaja Perustana vahva management-osaaminen ja oman liiketoiminta-alueen hallinta Leadership - osaamisen merkitys kasvaa koko ajan Johtajalta vaaditaan innovatiivisuutta omassa johtamistyössään Visionäärisyys johtaja visioiden rakentajana ja tulkitsijana 24 12

13 Kiitos mielenkiinnosta! 13

Strateginen johtaminen Suomessa eilen, tänään, huomenna (1970 2010) 1

Strateginen johtaminen Suomessa eilen, tänään, huomenna (1970 2010) 1 DISCUSSION MIKA KAMENSKY Strateginen johtaminen Suomessa eilen, tänään, huomenna (1970 2010) 1 KANTAVA RISTIRIITA Menestyvä yritys pystyy 1) luomaan menestysstrategiat 2) toteuttamaan ne hyvin 3) uusimaan

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen, TkT, tiimivalmentaja, strategi

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUS (ET)

ESIMIESVALMENNUS (ET) Karl-Magnus Spiik Ky 1 ESIMIESVALMENNUS (ET) Esimiestaito I Aihealueet: Harjoitukset: Vuorovaikutustaidot Nykypäivän johtamiskulttuuri ja todellisen esimiestaidon oppiminen. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen.

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa 2/2011 TASAPAINO 6 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 12 Hengailu voi pelastaa projektin 18 Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa 28 Ota laatuäly käyttöön 46 Epävarmuus hallintaan

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

MILLAINEN VERKOSTO ON 5 VUODEN KULUTTUA? 8 SKENAARIOT, VAIHTOEHTOJA.8

MILLAINEN VERKOSTO ON 5 VUODEN KULUTTUA? 8 SKENAARIOT, VAIHTOEHTOJA.8 2/11 SISÄLLYSLUETTELO VERKOSTON TOIMINTA 2014+... 3 1. YHTEISTYÖTÄ VAHVISTETTAVA... 3 2. VOIMAVARAOJA SUUNNATTAVA YHTEISESTI... 3 3. RÄÄTÄLÖIDYT TARPEET HUOMIOITAVA... 3 4. TARJOTTAVA VERTAISTUKEA... 3

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat Frank

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA Vilma Kröger Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot